VODA MŔTVA (29)

VODA MŔTVA (29)

23.5.2015

předchozí část

 

...

S liberálom vlastnou podlosťou vyhnali z armády aj G. K. Žukova1. Týmito dvoma odvolaniami sa začali „neústavné vzťahy“.

 

Skúsenosť svetového leteckého priemyslu hovorí o nemožnosti vytvorenia multifunkčného lietadla, rovnako efektívneho vo všetkých jeho cieľových funkciách2. Doba služby lietadlovej lode je 40 - 50 rokov, počas ktorých sa vymenia 3 - 4 generácie lietadiel. To vyzdvihuje nasledujúcu požiadavku: lietadlová loď nemusí spĺňať špecifiká dnešnej generácie leteckej výzbroje, pretože je systémom, časovo zahŕňajúcim niekoľko rôznorodých systémov leteckej výzbroje. Druhá požiadavka vyplýva z toho, že lietadlová loď je predurčená nie na demonštráciu možností jednotlivého lietadla, ale pre hromadné nasadenie leteckých zoskupení úplne rôznorodého zloženia. Letecké zoskupenia sa pripravujú k vzlietnutiu na vzletovej palube, ktorej plocha z hľadiska parametrov pevninského letectva je nedostatočná. Preto druhá požiadavka, zlaďovaná s prvou predpokladá: lietadlová loď musí zabezpečiť predovšetkým katapultový štart lietadiel a ich nasadenie na vzdušné ciele.

 

Mostík, zaberajúci od 50 do 70 m dĺžky vzletovej paluby, je prekážkou skupinovému využitiu letectva a prostriedkom podriadenia sa lietadlovej lode dielčim špecifikám jeho leteckej výzbroje.3 Tie obmedzujú možnosti rozvoja námorného letectva osobitosťami architektúry skôr postavených lodí na dobu 40 - 50 rokov. Ako súčasť námorného bojového zväzku má byť lietadlová loď zbavená akýchkoľvek iných funkcií, okrem zabezpečenia činnosti námorného letectva4.

 

Masové nasadenie letectva na zadržiavanie protivníka vyžaduje zabezpečenie štandardu bezpečnosti letov nie nižšiu, ako u potenciálneho protivníka. Odtiaľ vyplýva tretia požiadavka: výtlak a vonkajšie rozmery lietadlovej lode nesmú byť menšie, ako u lodí potenciálneho protivníka.

 

Hlavným záverom pre ZSSR z toho je5: koncepcia stavby ťažkých lietadlových krížnikov s úzkošpecializovanou leteckou výzbrojou a ťažkou raketovou výzbrojou je absurdná. A všetko toto bolo známe ešte do projektovania „Kyjeva“.

 

Všetkým je jasné, že pozemné vojská bez letectva, sú vhodné akurát tak na vykonávanie policajných funkcií. Strategické letectvo nie je alternatívou letectvu taktickému: TU-95 nemôže vypĺňať tie úlohy, ktoré môže riešiť MIG-25. Lietadlová loď je JEDINÝM PROSTRIEDKOM vynesenia taktického letectva na more až do zabezpečenia jeho činnosti nad územím protivníka. Pritom, ako ukázalo porovnanie výsledkov činnosti námorného letectva a pevninského strategického letectva proti Japonsku v druhej svetovej vojne, námorné letectvo sa ukázalo byť efektívnejším ako strategické pevninské. Ale tí istí ľudia, ktorí súhlasia, že pozemné vojsko bez letectva nie je bojaschopné, predpokladajú, že Vojenské námorníctvo bez plnohodnotných lietadlových lodí je vhodné aj na niečo iné, ako na slávnostné vojenské prehliadky. A tak sa otázka o lietadlových lodiach skúma nielen mimo koncepcie vzájomnej podpory jednotlivých zložiek Ozbrojených síl ZSSR, ale dokonca mimo koncepcie rozvoja Vojenského námorníctva, akoby lietadlová loď bola iba drahou hračkou, ktorú chce mať pre uspokojenie svojej túžby „chlapček“ v náplecníkoch - výložkách admirála flotily ZSSR.

 

Aj pre ochranu pobrežia je lietadlová loď lacnejšia a efektívnejšia, ako 6 pobrežných letísk s príslušnou infraštruktúrou. USA by pohoreli, keby sa pred 40 rokmi pokúsili zameniť lietadlové lode – jadro hladinového loďstva – pobrežným letectvom rovnakej sily. Súdiac podľa vystúpení akademika G. A. Arbatova, v Inštitúte SŠA a Kanady prevláda americký pohľad na želané tendencie vývoja Ozbrojených síl ZSSR a Vojenského námorníctva predovšetkým. Ide minimálne o bezštruktúrne naväzovanie sa tohto inštitútu na Pentagon.

 

Ponorky ZSSR v súčasnosti a blízkej budúcnosti zaostávajú v akustickom utajení (hlavný bojový parameter) za ponorkami USA o 30 - 40 dB. S touto úrovňou šumu prestávajú byť zbraňou, keďže v súčasných podmienkach garanciou mierového rozvoja a neprítomnosti vonkajšieho diktátu je predovšetkým u ponoriek vytvorenie u protivníka dostatočne vysokej miery neurčitosti o svojej prítomnosti a počte plavidiel, nachádzajúcich sa na mori.

 

Z tohto dôvodu momentálne v ZSSR prevádzajúce sa zníženia počtu MBR (Medzikontinentálnych balistických rakiet) pozemných základní na mobilných nosičoch sú odrazom záujmov USA, keďže nie sú sprevádzané odvetným znížením systémov MBR námorných zariadení „Traident“ a flotily lietadlových lodí USA. Či sa to po dohode v Reykjavíku deje z dôvodu „vlastného“ nechápania reálneho porovnania kvality, štruktúr a potenciálov oboch strán alebo pod diktátom blafujúceho Pentagonu, je otázkou vedľajšou.

 

To jest všetko, čo bolo urobené do r. 1953 pre vylúčenie vojenského diktátu vo vzťahu k ZSSR, obrátilo nasledujúce vedenie krajiny na prach.

 

Pozrieme sa na ekonomiku a sústredíme sa na tabuľku:

 

 

Stalinizmus

Otepleniea

Stagnácia

Perestrojka

Rok

40

50

60

70

80

85

86

87

88

89

90

Finančný obrat tovaru

(v miliardách rubľov)

 

17,5

 

28

 

78

 

155

 

270

 

324

 

332

 

341

 

350

 

360

 

370

Úspory obyvateľstva (v miliardách rubľov)

 

0,7

 

1,8

 

11

 

47

 

156

 

220

 

243

 

280

 

320

 

360

 

410

Odhad inflácie (%%)

 

4

 

7

 

14

 

30

 

57

 

68

 

73

 

82

 

91

 

100

 

110

 

Tabuľka je zostrojená z údajov rozličných ročných zborníkov Štátnej štatistickej komisie v roku 1985. V nej bola formulovaná prognóza rastu inflácie. Prognóza sa prakticky plne potvrdila.V podmienkach vlády štátneho vlastníctva prostriedkov výroby a vyrábanej produkcie, dobrým spôsobom odhadu inflácie je pomer finančných úspor občanov k objemu ročného obratu maloobchodu a služieb. Z tabuľky je vidno, že odhad inflácie6 sa každé desaťročie prakticky tvrdo zvyšoval a niekedy až zdvojnásoboval. Zmena oficiálneho vyššieho vedenia štátu a vyhlasovanie mnohých reforiem a kampaní tento proces nezasiahli. Ak by sme hodnotili situáciu podľa tohto procesu, tak nám zostáva urobiť záver, že ani vyššia moc - vláda sa v krajine nemenila.

 

(Naj)vyššia moc je konceptuálna!

 

Ak by sme sa pozreli dovnútra tohto procesu, tak vidno, že v období „stalinizmu“ hodnota odhadu inflácie bola v rámci presnosti ekonomickej štatistiky a rozpočtov na jej osnove. Avšak v porovnaní s obdobiami „oteplenia“, „stagnácie“ a „perestrojky“ je známe, že ceny boli každoročne znižované, životná úroveň udržateľne rástla a rástli fondy spoločenskej spotreby obyvateľstva. Odtiaľto vyplývala dôvera širokých más obyvateľstva v zajtrajšok - budúCnosť.

 

V následných „liberálnych“ a menej liberálnych časoch prestali byť ceny znižované, potom začali rásť a fondy celkovej spotreby populácie celkovo upadli do zabudnutia. Nedôvera v blahobyt a šťastie zajtrajška narastá. Tovarom a službami nezabezpečené obeživo - vnútorný dlh – sa zhromaždil u finančnej „elity“ tieňov (bossov tieňovej ekonomiky)*. Menej ako u 3% populácie krajiny je viac ako 90% hotovosti7. A ekonomické i ostatné reformy  počas . „perestrojky“ – jedna jak druhá vedú k rastu kontrastu davo-„elitárneho“ rozdelenia spoločnosti v ZSSR (a v tej, či onej miere, nielen v celom bývalom Východného bloku)*.

 

V období po „stalinizme“ voči vodke liberálne vedenie (zbraň genocídy - 5. priorita) zabilo a zkaličilo viac ľudí, ako zahynulo a bolo zranených v pracovných táboroch po r. 1933, v období aktívneho odporu stalinizmu voči sio-internacizmu. V dôsledku výrobnej traumy8 každoročne zomiera a trpí viac ľudí, ako trpelo a zomrelo za 10 rokov vojny v Afganistane. Pritom interegionáli a ich tlač sú osobitne „znepokojení“ umieraním ľudí v Ozbrojených silách počas mierového obdobia, aj keď prípady traumatizujúcich a smrteľných úrazov ľudí v armáde sú štatisticky9 zriedkavejšie, ako v národnom hospodárstve krajiny, či v dôsledku pijanstva10.

 

Z uvedeného porovnania rozvoja procesov v rôznych sférach spoločenskej činnosti za posledných 70 rokov je možné vyvodiť len jeden záver.

J. V. Stalin a skupina jeho podporovateľov dokázali narušiť štrukturálnu priviazanosť štátnosti ZSSR na globálneho nadžidovského prediktora Euro-Amerického konglomerátu, opierajúceho sa vo svojej davo-„elitárnej“ expanzii na sio-internacizmus.

Vytvorili v krajine stav konceptuálneho dvojvládia a úspešne čelili - odporovali davo-„elitarizmu“ na všetkých prioritách zovšeobecnených zbraní (operačných-zbraňových systémov)*: od prvej po šiestu.

 

Riadiac stranu direktívno-adresne podľa schémy prediktor-korektor (plánovaná ekonomika, ohraničená štruktúrnym spôsobom riadenia, aj keď štruktúrny sa má kombinovať s bezštruktúrnym11), umožnili vedecko-technickú nezávislosť ZSSR od Euro-Amerického konglomerátu a vytvorili všetky predpoklady pre nezvratné zničenie davo-„elitárnej“ organizácie spoločnosti v ZSSR12.

 

To znamená, že J. V. Stalin a nejaká časť ho podporujúcej skupiny, vzíduvšej z národa, vo svojom svetonázore vystúpala nad široké masy národa i „elitu“ a získala kvalitu žREČestva (žrecov starosloviansky)*, vedúceho životaREČenie.13

 

Demokracia, ktorú vo vzťahu k interregionálom vykonával J. V. Stalin, sa svojím charakterom ničím neodlišovala od tej, ktorú na sinajskom „pochode“, ako o tom Bibia hovorí, vykonával iný žrec – Mojžiš. Ak by interregionálna „elita“ mala celostný svetonázor, tak by nemohla ohovárať Stalina, keď sa pred Mojžišom skláňala. Sám Mojžiš, ohodnotiac dejinné okolnosti, sotva by na J. V. Stalina nadával.

 

-pokračování-

 

 

1 Žiaľ, súc významným suchozemecom, maršál G. K. Žukov nechápal globálno-strategické možnosti flotily, dôsledkom čoho nekrotil svoje osobné ambície a závisť a aktívne sa zúčastnil v poľovačke na N. G. Kuznecova. To znamená, že, nepodporiac N. G. Kuznecova, v studenej vojne bojoval proti ZSSR. Každý riadiaci pracovník podľa miery svedomia a chápania pracuje pre národ svoj a mierou nechápania a nesvedomia pre jeho nepriateľov.

 

2 Čiastočne podobné je to aj s loďami (nosnosť, pohyblivosť, pancierovanie, spotreba energie atď.), autami a pod. – pozn. prekl.

 

3 Mostík – typická pre sovietske lietadlové lode do hora prehnutá prova, vyzerajúca ako skokanský mostík. (pozri napr. tu: http://technika.specwar.info/namorni/letadlova-lod-admiral-kuznecov/). Vďaka forsáži lietadlo dosiahne vzletovú rýchlosť, a mostík ho „vyhodí“ pod väčším uhlom oproti klasickým lietadlovým lodiam. Síce pre pilota je tento spôsob vzletu vďaka menšiemu zrýchleniu jednoduchší, no konštrukcia lietadla musí vydržať let v relatívne nízkych počiatočných rýchlostiach (120 – 140 km/h). – pozn. prekl.

 

4 V súvislosti s vyššie uvedeným (a obsahom nasledujúcich dvoch odsekov)*, strata lietadlových lodí „Kiev“, „Minsk“, „Novorossijsk“ dôsledkom reforiem, nemožnosť dostavby TLK (ťažkého leteckého krížnika) „Variag“ (vo výsledku predaný Ukrajinou Číne „na demontáž“) a rozobratie na šrot v lodeniciach rozostavaného „Ulianovsk“, príprava TLK „Admirál Gorškov“ (predtým „Baku“) k predaju Indii, sú nie stratami, ale očistením flotily od iluzórnej sily.

 

5 Berúc do úvahy, že tieto riadky boli písané pred rozpadom ZSSR – pozn. prekl.

 

6 Ak by sme považovali úspory občanov za normálny jav, tak inflácia ako taká, sa objavila v ZSSR až v 60-tych rokoch 20. storočia, keď sa úspory odkladali nie z nejakých konkrétnych dôvodov, ale proste preto, že nebolo čo kúpiť.

 

7 Konkrétne títo vytvorili prvé družstvá („novej vlny“ na rozdiel od predchádzajúceho typu družstiev)*. A tí z nich, ktorí prežili v „družstevnom hnutí“, sa zúčastnili v skupovaní kupónov u ostatného náhle zbedačeného obyvateľstva. Avšak potenciál pre toto okradnutie národa (zoficializovanie „elity“)* sa vytváral dlhé roky a vyzeral úplne ušľachtilo ako úspory obyvateľstva (tej „šikovnejšej“ časti ako i u nás. Paralelne bežalo podobných nástrojov rekast(r)ácie spoločnosti viacero.)*

 

8 Trauma z výrobných procesov jak pracovno právnych, tak technologických. Stanúc sa zo dňa na deň z hrdého príslušníka pracujúcej triedy pracujúcim hovädom – otrokom tých, ktorí ešte nedávno boli vyvrheľmi, v dennodennom pracovnom strese a strachu pred stratou zamestnania, plus vidieť to tunelovanie a rozkrádanie, praktický rozpad hospodárstva (zažili to aj obyvatelia našich krajín po „zamatovej“ revolúcii), a s tým súvisiaca deprivácia základných životných potrieb populácie – to sú skutočne traumatizujúce faktory. K tomu medzinárodne riadený import heroínu a ostatných drog nielen do ZSSR. – pozn. prekl.

 

9 Miera manipulácie vojenských štatistík býva paradoxne, napriek všetkému, spravidla nižšia ako miera manipulácie tzv. civilných (korporátno-štátnych). Neplatí to však vždy a všade v globálnom merítku. Viď. dnešná situácia hlavne na západe: privatizácia armád a ich priame prepojenie s cieľmi „kmotrov“ korporátneho mediálno-finančného konglomerátu. Príkladom je dianie na Ukrajine po fašistickom prevrate V Kyjeve vo februári 2014 a cielené falšovanie štatistík obetí následných „karateľných“ operácií na Donbase. – pozn. prekl.

 

10 Behom demokratických reforiem sa k tomuto problému (k tejto legálnej tvrdej, silno neurologicko-geneticko-toxickej drogy – k alkoholu)*, pridali ešte problémy celého spektra tzv. tvrdých drog. Viz také dokument Technologie opíjení.

 

11 Trh je jedným z veľmi efektívnych nástrojov bezštruktúrneho napĺňania plánu, nedirektívno-adresného. Viď. pôvodný, nedeformovaný systém družstevného podnikania. Plán, cieľ je buď v prvom rade napĺňanie neukojiteľnej spotreby jelít na úkor ekológie a celej biosféry vrátane zotročovania majority populácie, alebo v prvom rade zabezpečenie základných potrieb populácie podľa miery energozabezpečenia a automatizácie výroby a služieb. Samozrejme, kto viac pracuje, riadi, a tým berie na seba zodpovednosť za procesy a iných, nárok má na viac cností... i peňazí. No nie 10 000, či 100 000 násobky mzdy bežného zamestnanca. Max. 4 - 5 násobok a určite nie viac, ako 10-násobok, keďže pri akomkoľvek prepočte proste nemôźe byť hodnota práce jedného celkovo o toľko vyššia, ako u iného. Aj keď je menej vzdelaný. Stovky generácie predkov robili, aby my sme sa dobre mali a pritom si žiadne „start-upy na patentovanie kolesa“ nedovoľovali. – dopl. prekl.

 

12 Čo s týmto dedičstvom urobila vládnuca „elita“ ZA DOPUSTENIA ŠIROKÝCH NÁRODNÝCH MÁS“ – ukázali reformy. („Pasivita býva často kolaboráciou“ alebo „Kto mlčí – ten svedčí (súhlasí s tým))*

 

13 Dnešnými slovami: Ľudí mravne chápajúcich, sTrojacich osud životaschopnejšej spoloČnosti Obrazne: Bardi spievajúci riekanky v rieke žriedla ProZreteľNosti. ProGnostici... – dopl. prekl.

 

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (29)

Kosmodrom "Východný" ako zrkadlo kolapsu RF

xzy | 23.05.2015

Jurij Krupnov rozpráva, ako a prečo boli vynaložené miliardy nezmyselne stratené.
Kam pláva koráb "Rusko"?
a kde je kapitán?
Ako ďalej,kde hľadať nový projekt?

https://www.youtube.com/watch?v=vcSrL938NBc

Re: Kosmodrom "Východný" ako zrkadlo kolapsu RF

Hоx | 23.05.2015

A co si o tom myslíš ty?

Re: Kosmodrom "Východný" ako zrkadlo kolapsu RF

y | 26.05.2015

Treba asi na začiatku každého dielu písať dátum vydania Mŕtvej vody.

Rusko má problémy, korupcia, kradnutie štátneho otvorene aj skryto, ale pozerať neuromir.tv je ako čítať Schutza, Tódu či Procházkovú.

Nový projekt? To sa tu pýtaš naozaj?

Přidat nový příspěvek