V. M. Zaznobin - Ukrajina a globální transformace (31.05.2014)

V. M. Zaznobin - Ukrajina a globální transformace (31.05.2014)

1.7.2014

 

První část titulků, cca do 58 minuty.

 

 

 

Diskusní téma: V. M. Zaznobin - Ukrajina a globální transformace (31.05.2014)

Co se děje???

Petr | 02.07.2014

To mě poser,
tak když začala krize na ukrajině, z nějakého důvodu to se mnou hrozně hnulo... Snažil jsem se nalézt rovnováhu... A Tohle mi hned tehdy vyplynulo ...
Juščenko mohl vše zachránit razantní akcí a prudkým doslova vykopáním američanů i s ambasádou ven ze země ...
Kyjev-majdanský masakr = ukotvení předmostí zlých mágů podvědomě působících.
Krym = tato akce ruska jim ..respektive to co ji řídilo ,všechny plány zmrdů tak jak byly zničilo a tak IMPROVIZUJÍ. neskutěčně se tehdy báli že je rusi vezmou tam kam patří... do pekla po smrti...
Z Kyjeva vyrazili temní sluhové pomocí masakru metastázovat do Oděssy a ukotvit další opěrný bod.
Je to proud šedočerné agresivní krutětvrdé tmy, co se šíří...
Dále se mi stále dokola vybavují dva názvy ..Kramatorsk,Slavjansk..
Něco důležitého se tam stane.
Na Ukrajině bude naprostá hrůzovláda a západní media budou lidem západu promítat vymyšlenou realitu, vše budou přehlížet..
Viděl jsem jak se v lidech rozsvěcí světýlka a šíří se to ...
PROSTÍ LIDÉ SEUVNITŘ ZAPÍNAJÍ A TI VŠE ZMĚNÍ...
Ukrajina znamená , že se vše na ZÁPADĚ se odrazem sesype jako z písku
OBAMA šlápne do prázdna...
Proč se to děje ????
Pro nic z toho co se uvádí veřejně či poloveřejně ...

VLÁDCI ZJISTILI, ŽE SE VESMÍR NAŠÍ OBLASTI TRANSMUTOVAL. ZEMĚ JE JINÁ, LIDI JSOU UŽ JINÍ ALE NEVĚDOMĚ. VŽDY SE VŠE UDÁ PRVNÍ UVNITŘ A PAK TO TEPRVE VYPUČÍ DO FYZICKÉHO PROJEVU CHÁPEJTE !!!! ONI ŮMYSLNĚ TEPOU DO NERVŮ SLOVANSKÉHO LIDU ABY SKRZE PODPRAHOVÉ PROPOJENÍ LIDÍ KALEM STRACHU TLUMILI ZBRZDILI TO CO PŘIJDE. JE TO JEJICH BITVA O PŘEŽITÍ, O ČAS... KLIDNĚ OBĚTUJÍ NÁS VŠECHNY, POKUD JIM TO VYJDE JAKO VARIANTA PRO NĚ VHODNÁ. ODVÁDÍ POZORNOST VŠECH LIDÍ OD PODSTATY VĚCI, ZATÍMCO INTENZIVNĚ PRACUJÍ NA SVÉ ADAPTACI NA NOVÉ PODMÍNKY ŽIVOTA V TÉTO OBLASTI VESMÍRU ABY BYLI V DALŠÍ ETAPĚ ZASE NA ŠPICI, ZASE TI VŮDCI. ZASE TI MEZI BOŽSKÝM A DAVEM. TO JE PRAVÁ PŘÍČINA.

Globalizácia

Kyborg | 02.07.2014

Musel som sa pri videu pozastaviť, pretože prišiel na mňa "príval zhora".

Ak genetika rasy (biela, čierna, žltá,...) je daná podľa toho v akej slnečnej sústave sa rasa vyvíjala a je vyšší ciel tieto rasy sa po čase spojiť do väčšieho vzájomne spolupracujúceho spoločenstva, je najednoduchšie "zasiať" všetky tieto genofondy na jednej planéte a "testovať/skúmať" všetky možné scenáre spolužitia. Zámerne izolovaná priestor na planetárnej úrovni (aspoň tá viditelná časť).

Z toho hľadiska dáva logiku i obdobie temna, aby sa prejavili i scenáre z takých podmienok. Každá predchádzajúca civilizácia mohla prejsť jedným alebo viacerými scenármi. (Ala pri zlom teste lepšie ostrovná vojna, ako medziplanetárna.)

Ak sa podarí naplniť scéna/koncepcia KOB na planetárnej úrovni, je to pravdepodobne už štart pre priamu, otvorenú, videteľnú spoluprácu s civilizáciami iných slnečných sústav. Navyše náš genofond by niesol informácie o nažívaním medzi rasami, takže by sme sa mohli stať "spojovateľ" rozličných rás, rozličných slnečných sústav.

zlo

metla | 02.07.2014

No to hádam nie. Ja to tak dobre nepoznám.
Ale pri "svojom konaní" musím si občas dopriať aj nejakú nízkosť a vyvážiť to šľachetnosťou a obetavosťou.
Nemala som na mysli ísť od mantinelu k mantinelu, ale v svojich rozhodnutiach sa držať v strede. Alebo žijem v omyle?

Re: zlo

udo | 02.07.2014

Sedieť občas na dvoch stoličkách, na dvoch pohyblivých schodoch, vlnách s rozličnou rýchlosťou, či dokonca smerom?
Tá sranda asi dlho nepotrvá, alebo budete musieť byť sakra dobrá, až magická surferka.
Trúfate si na to?

..môže existovať onen "raj surferov"?

oki, to je už asi moc nateraz ..alebo inak Metla:
Jazdíte vy s Babou JaGou, alebo ona s Vami? :)

Re: Re: zlo

metla | 02.07.2014

Ďakujem udo za podnetnú odpoveď.
Budem o sebe rozmýšľať

Globalizmus

stretnutie | 02.07.2014

Ľudia,ja milujem Rusko. Na tom nie je nič zvláštne,som len bežný,tuctový rusofil. Keď rozmýšľam prečo,pýtam sa sama seba : Je to kvôli ľuďom ? Nie,absolútne,pretože ľudia sú všade v podstate rovnakí,priateľstvo a národnosť nesúvisí. Je to krajinou ? Ďalšie nie,pretože na Zemi sú tisíce krásnych miest ( a jedno rodisko),aj v Amerike,Afrike ,na Novom Zélande. Sme pokrvní príbuzní.,máme podobnú reč ? Možno na tom niečo je,ale niekedy sa aj vlastní bratia nenávidia celý život.Raz tu Taurus povedal,že Rusom nikdy nedajú pokoj (západ),že budú musieť stále bojovať. Včera mi niečo podobné povedal môj slovenský priateľ. " Chápem ,že Rusko má poslanie zachrániť ľudskosť na Zemi" Presne tak mi to povedal. Do toho dnes ráno tento preklad,za ktorý ďakujem ,skutočne. Tak som si pomyslela v tejto chvíli,že niečo na tom určite je. Máme radi Rusko,pretože nám dáva nádej.A napriek všetkému,čo som napísala,si jasne musíme uvedomiť,že my nie sme súčasťou tejto ruskej civilizácie. Rozdelili nás a neustále nás rozdelujú,v tom to ale nie je . My sme súčasťou západnej civilizácie,nemusíte so mnou súhlasiť,viem ale ,že ma aj mnohí pochopia. Čo teda ďalej robiť ? To,čo naznačil Hox je múdre. Namiesto čučania na tv,aj 4 hodiny denne,keď bezduché bytosti pozorujú iné bezduché bytosti na pohyblivých obrázkoch,naozaj stojí za zváženie,či radšej nečítať a to rovno Puškina.Nie hocičo.

Re: Globalizmus

udo | 02.07.2014

Do istej miery sme súčasťou civilizácie západu,
no dejinne dlhodobo aj civilizáciou Miery(3)..ako o sebe niektorí ruskí tvrdia.
Žijeme v inFormaćnej(2) spoloCnosti.
Kraje zapadajúceho slnka sú viac materialistické(1).

Čo tak to dať dokopy?
..tie 3 střípky jadra mozaiky cielene ako prví..

Česi si to pozitívne i negatívne zo západu zlíznu vždy skôr, ako my a ono ich to "pak pokouší..",
no materiálne zabezpečenie genofondu je veľmi dôležité..
Ak potichu, v kľude spolupracovať budeme, čaká naśe národy veľká budúCnosť. Tak aj ostatné v okolí.
Toho sa "Sauron" bojí asi najviac :)

Poďakovanie za preklad

metla | 02.07.2014

Ďakujem za preklad a teším sa na pokračovanie.
K pochopeniu sveta mám jednoduchý kľúč.
Ako dieťa školopovinné, sme mali nudný predmet občiansku výchovu, kde nám bola daná informácia, že človek má vyššie a nižšie city. Keď sa pozerám na svet a jednanie svoje i iných ľudí cez túto informáciu veci sa stávajú jasné. Je to podobné, ako v tej indiánskej rozprávke ... ktorého vlka chováš? .... dobro, alebo zlo?
Ale človek musí vedieť byť aj zlý. Pozitívne myslenie za každú cenu je hlúposť. ... A ty mor ho, hoj mor ho ...... Samo Chalúpka

Re: Poďakovanie za preklad

Dušan | 02.07.2014

"Ale človek musí vedieť byť aj zlý."
To nieje tak úplne pravda ako hovoríš. Sebeobrana a obrana Ľudí je podľa sve-dom-ia(ja)? Je!

A Samo chalúpka to napísal úplne presne. Cudzie nechceme svoje si nedáme.

V tomto zmysle si prečítaj napríklad

http://www.vedy.sk/sk/kultura.php#bojova_kultura

viem možno je to len zostatok vedického už nechápavé učenia ale....

Re: Re: Poďakovanie za preklad

udo | 02.07.2014

Ide ako vždy o to, ako si deFinujete zlo.
Čo si pod ním predstavujete.
Ako inak by ste ho nazvali?

Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

metla | 02.07.2014

Zlo je, keď sa rozhodujem podľa: "Ja to tak chcem".
A nehľadím na dopady svojich rozhodnutí. Rozhodujem sa podľa
nízkych citov. Nedávam do toho srdce, vyššie city.
A podľa tejto jednoduchej mriežky je svet hneď jasnejší.
Ale zlo je dôležité. Bez neho by sme nevedeli čo je dobro.Je to protistrana dobra.
Ale najviac sa mi páči ten bod nula, čo vytvára dobro a zlo.
Toje podľa mňa rovnováha, harmónia. A to by mal byť náš cieľ. Ani s dobrom ani so zlom to netreba preháňať.

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

udo | 02.07.2014

Chápem to dobre Metla,
že za harmóniu považujete "rozvovážne" správanie sa,
t.j. konanie cca fifty-fifty (ako naši britskí kolegovia vravievajú 50%-50%) dobro a zlo?

Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

manbearpig | 02.07.2014

Zlo sa dá chápať ako všeobecná kategória morálky, ktorá v sebe zahŕňa negatívne prvky správania či konania a ich následkov. Obdobne sa dá definovať dobro. Pričom sa dá povedať, že obe kategórie tvoria krajné varianty hodnotovej škály, ktorá ponúka množstvo "stredných hodnôt". Navyše treba mať na zreteli, že to, čo jedna spoločenská skupina považuje za dobré, iná môže považovať za zlé a naopak (stačí totiž zmeniť uhol pohľadu a na tú istú vec, resp. situáciu, sa dá nahliadať z hodnotového hľadiska úplne opačne).

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

metla | 02.07.2014

Ale podľa tejto definície, by to znamenalo, že zlo aj dobro je relatívne. To isté by mohlo platiť aj o pravde. To v súčasnosti žijeme.
Ale nemyslím si, že je to správne.
Zlo musí byť zlo a dobro musí byť dobro.
A k rozlíšeniu tohoto mi stačí kľúč: vyššie a nižšie city.

Inakšie pre uda som si pomýlila vlákno.


Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

Ala | 02.07.2014

Kdyby existovalo jen dobro, jak bychom věděli že existuje, kdybychom nepoznali zlo? Kdyby existovala na světě dokonalost, neuvědomovali bychom si ji, neznajíc zlo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

Aien | 02.07.2014

Dobro a zlo by se dalo rozlišit velmi obecně podle toho jaký je jeho vliv na společnost (společenství lidí-ostatní). Např. něco chci a udělám to-výsledek je maximálně prospěšný společenství (a třeba celé planetě). A opačně -pokud uškodím jediné bytosti-už to dobro není. Vím, že se dá oponovat mnoha námitkami, ale jako základní princip by to šlo, ne?( z toho plyne, že účel nesvětí prostředky...)Hm...asi blbost.

Re: Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

udo | 02.07.2014

1.Čo chápete pod vyššími a nižšími citmi?
2.Prećo, ak sa podľa Vás riadite i vyššími citmi, idete občas z prúseru do prúseru? - myslíte, že ide proste o "sprostú mystickú zlovôľu Najvyššieho", resp. "náhodu"(snaha o subjektívnu ignoráciu objektívnych príćinno-dôsledkových podmieneností vývoja)

re: ManBearPig, Prasačik a uhly pohľadu..kamene uholné

Isto.. je množstvo subjektívnych pohľadov.
Existuje však podľa Vás i pravda objektívna, ku ktorej sa moźno subjektívne priblížiť?

Aké sú podľa Vás kritériá vyhodnocovania úspešnosti priblíženia sa jedinca k "Pravde božej"..objektívnej realite.."Jeho kráľovstvu" na nebesiach(vo svete zatiaľ nevidenom) i na zemi?

..ok, zopár dialektických krokov som preskočil,
no točí sa podľa Vás svet okolo Vás, či niekoho z nás?

..alebo inak:
Bola by tu Zem s jej objektívnymi socionaturálnymi pravidlami (a ich nuansami, rozptylmi v rámci Gaussovej krivky normálneho štatistického rozdelenia), ak by nebolo pozorovateľa?
..ak áno, viete asi, čo z toho vyplýva
..ak nie, mohol by taký pohľad smrdieť absurditou nezdravého egicentrizmu a sci-fi

Myslíte, že keď Jožko letí v lietadle so zaviazanými očami a je presvedćený, že je na zemi, je bližšie pravde ako Ferko, ktorý vidí z okna oblaky a svoju rodnú dedinu a usmieva sa nad srandovnou hrou, ktorú si niekto zahral s Jožkom?

PS: bavíme sa o popise konkrétnej situácie, bo abstraktná pravda, miera neexistuje. Inak by sme samozrejme mohli namietať, že atmosféra, v ktorej sa lietadlo nachádza, je súčasťou planéty Zem, a v tomto zmysle má i Jožko Pravdu, i Ferko.

Preto je dialóg, spolupráca, hľadanie súvislostí v odliśnostiach moźná-é iba pri definovaní úrovne A.morálky a B.chápania, na ktorých sa bavíme. Inak skĺzame programovo automaticky do "boja protikladov".

..btw.: Kto podľa Vás Manbearpig tento program DEI(Divide et impera) napísal?
..alebo zas a znova ide o onoho mýtického japonského kybernetika s menom "Samosato"? :)
Myslíte, že naši predkovia boli všetci až takí hlúpi v tomto zmysle, úrovni?

ok, otázok snáď bolo nateraz dosť..že by sme kotol neprehriali a trubky nezapiekli, inak sa spustí bezpečnostný mechanizmus kolektívnej osobnosti, ku ktorej ten-ktorý z nás patrí a po snahe k DiaLogu môže nastať kuca-paca.

Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

ushiro | 02.07.2014

Zlo sa dá chápať ako nejaké potenciálne
dobro, ktoré je presadené na nesprávne miesto v nesprávny čas a
uskutočňované nesprávnym spôsobom.

Keby nebolo zlo, ako by sme vedeli, čo je dobro?

Re: Re: Re: Re: Poďakovanie za preklad

udo | 02.07.2014

Isto, motiváciu náš druh zatiaľ asi potrebuje.
Žiaľ, zrejme aj takúto.
..i keď skutočný Boh utrpenie neznáśa.
Iba falošní "bohovia" zvyknú bolesť z istého známeho dôvodu milovať.

Viď deLegácia zodpovednosti na obete imitátorov Vis Maior.
..a pri imitácii nebýva ani pokušenie k provokácii ďaleko..Božiemu dopusteniu..tlaku na korekciu na cestu správnejśiu..optimu prvému bližšiu.
lat.eng..Z pozície Vis Maior: Optimus Prime

teda..
Môže byť "zlo" DOBROM na správnom čase, mieste, správne..s mierou uskutočnené?
..ak ho vnímam ako silový vektor korekcie odklonu od optima.

obrazne:
..ak viem zachytiť "krutý severák" plachtou tak, že ma do prístavu prístavov prinesie. Príjemným vánkom prozreteľnosti Jeho sa vietor stane, až ho v rovnomernom pohybe takmer cítiť prestanem.
..no ak idem smerom iným a či na mieste stojím, vietor surový dáviť, tlačiť ma bude poryvom mocným. Hoc i na útes popri ceste, ak kormidlo posadnuto tlačiť budem k zbytočnej záchrannej egaveste.

T.j.:
Súhlas Ushiro, až na tie "ne".
Zlo sa dá chápať ako nejaké potenciálne
dobro, ktoré je presadené na správne miesto v správny čas a
uskutočňované správnym spôsobom.

Boh a jeho dielo = život má vždy pravdu.
Vzhľadom na mieru A.morálky a B.chápania
jednotlivca a/alebo kolektívu sa stane objektívne najlepšia možná varianta. I keď z dôvodu ohrozenia, bezpečnosti jedného a/alebo druhého i smrť znamenať môže.

No vietor Jeho tak mocný býva,
že i v sekunde poslednej nastať môže výhra.
Nie zázrak, ale hlboká sebareflexia, prehodnotenie situácie jedincom: Subjektívne nájdenie si objektívne lepšej role.
Rola sa podľa A. a B. kontinuálne mení, vyvíja.
Toľko k známym objektívnym pravidlám,
čo sedliakov naivných samé na vidle berú,
na hrable staré tlačia hlupákov bez miery vieru(slepé emócie).

Bo emócie sú len nástrojom, veslom,
dobrým sluhom, no zlým pánom,
keď ich vedome skorigovať neviem
za predpokladu, že ma vedú
do víru hlbokého dolu Váhom.

Přidat nový příspěvek