V.E.S.M.I.R. (o jednom pohledu na svět)

19.2.2018

 

Poznámka na úvod, následující text není samozřejmě myšlen doslova.

 

Představte si, že chcete nechat vzniknout něco krásného, co předtím neexistovalo, ale zároveň to nechcete vytvořit vy, vaším cílem je, aby něco principiálně nového, co předtím nebylo, vzniklo samo, vy jen nastavíte počáteční pravidla a podmínky a necháte „to“ žít vlastním životem. Jen v případě, že nebudete sami přímo zasahovat a necháte, ať to vznikne samo, vznikne něco nového, krásného, v tom je celá pointa, krása života.

Pro účely analogie vezměme za naše testovací prostředí, v němž „to“ bude probíhat, virtuální počítačové světy.

 

Co uděláte, pokud byste měli výše uvedené záměry, a všechny potřebné zdroje a možnosti k jejich uskutečnění?

 

V naší analogii, uděláte počítačový systém, který pojmenujete například Velmi Elegantní Systém Multidimenzionálního Informačního Rozvoje, zkráceně V.E.S.M.I.R.

 

Dejme tomu, že je vaším cílem poznat sami sebe skrze váš výtvor, je to způsob vaší seberealizace. Nebo se rozvíjet skrze váš výtvor, to není až tak podstatné.

 

Vytvoříte tedy virtuální model člověka, tělo, ručičky, nožičky, orgány a vše potřebné. K obrazu svému.

 

Nyní ale zatím neexistuje prostor, kde by váš výtvor (virtuální človíček) mohl uvnitř simulace žít, proto vytvoříte do nejmenších podrobností vymodelovaný virtuální svět. Vymyslíte tedy váš svět tím způsobem, že vymyslíte zákony (pravidla) kterým bude v tomto světě vše podřízeno, a pak ho opět necháte, ať se vyvíjí sám – protože jedině tak vznikne něco nového, co předtím nebylo – a to přesně je váš cíl. Neděláte to ze zábavy, kdybyste se chtěli bavit, tak si můžete najít jinou zábavu, děláte to proto, abyste poznali sami sebe skrz váš výtvor, abyste se rozvíjeli. Vymyslíte tedy pravidla tohoto stvořeného světa, podle nichž se bude sám rozvíjet. Protože chcete být důkladní a máte všechny potřebné zdroje, tak vymyslíte jak se bude chovat elektron, jak se budou chovat subatomární částice, s tím, že viditelné projevy na hierarchicky nadřazené úrovni vždy vyplývají z procesů na nižší úrovni. Tedy, to, jak se chová elektron, není určeno přímo, ale vyplývá to z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládá, a to zase vyplývá z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládají, a tak dále až na tu úplně první, nejzákladnější úroveň, kterou pracovně nazvete třeba „fyzikální vákuum“.

 

Máte tedy základní model, vše funguje, ale zatím tam není nic přímo živého.

Kdybyste nyní umístili váš výtvor (virtuálního človíčka) do tohoto světa, tak by podle pravidel, které jste sami určili, ihned zemřel – zabilo by ho kosmické záření a chlad absolutní nuly nebo žár hvězd. Víte, že svému človíčku musíte vytvořit podmínky: světlo, teplo, jídlo, ochranu, životní prostor... Vytvoříte tedy malý vesmírný koráb na podporu života, který bude brázdit nekonečné prostory jinak nehostinného vesmíru – planetu. Vytvoříte slunce a planety, a planety navrhnete tak, ať udržují teplo a magnetické pole chránící před kosmickou radiací. Také pochopitelně umístíte planety přesně do té vzdálenosti, aby na nich vznikly příhodné podmínky pro život – o zlomek blíže nebo dále, a bylo by to horké peklo nebo mrazivá pustina. Nyní potřebujete zajistit přírodu, aby měl člověk kde být a z čeho žít, tu opět vytvoříte tak, že jen nastavíte počáteční podmínky, semínka života, a necháte proces běžet samovolně – vnitřní čas V.E.S.M.I.R.U pro vás nic neznamená, virtuální „miliardy let“ uběhnou za okamžik, zdrojů máte dostatek a když ne, tak simulaci na chvíli stopnete, zajistíte dodatečné zdroje a pak zase pustíte – zevnitř V.E.S.M.I.R.u nepůjde nic poznat, čas poběží pořád stejně, podobně jako když si na počítači můžete nechat přehrát fyzikální simulaci pomalu nebo rychle, z hlediska simulace se nic nemění.

Výborně, nyní se na vaší planetě zformovala ve vašem virtuálním světě biosféra, kterou shledáte obyvatelnou pro vaše človíčky. Umístíte tedy vaše človíčky na planetu do živoucí přírody. Na rozdíl od veškeré ostatní fauny, což jsou vlastně autonomní jednotky s předem daným programem (bioroboti), dáte do vínku vašim človíčkům něco speciálního, něco, co je odlišuje od veškeré ostatní biosféry: svobodu volby. Nemají předem daný program, vám jde o to, ať sami pochopí, proč a kde se ocitli, proč existují – jinak by celé vaše konání nemělo smysl. A to mohou pochopit jen sami od sebe. Aby mohli svobodu volby správně používat, tak jim dáte do vínku také rozum. A navíc vnitřní nápovědu a indikační kontrolky jejich konání, které jim vždy napoví, co je správné. Kontrolky jsou dvě, vaši človíčci je pro sebe pojmenují „svědomí“ a „stud“. Svědomí funguje dopředu, stud zpětně. Ještě zjistí, že mají další smysly dané od vás do vínku (nad rámec pěti zřejmých), smysl pro míru, a také informační kanál přímého spojení s vámi, ale ten končí na úrovni podvědomí, takže se projevuje většinou jako intuice, šestý smysl.

 

Svoboda volby vašich človíčků je pro vás zákon, záměr číslo jedna – pokud byste ji porušili, tak zmaříte a popřete veškerý smysl svého konání. Takže to nikdy neuděláte. Ale zároveň životy vašich človíčku pozorně sledujete a držíte jim palce, víte všechno o všech, chcete pro ně vždy to, co je pro ně samé nejlepší. Ale nemůžete se jim ukázat, protože to byste opět zmařili a popřeli smysl vašeho konání. Pro človíčky uvnitř simulace jste něco jako „nad-realita“, jste všude a nikde, nemůžou vás vidět, slyšet ani cítit, nahmatat ani naměřit, ale ví o vás, zprostředkovaně skrz váš výtvor. Vedou o vás filozofické debaty a přemýšlejí, jak V.E.S.M.I.R. vznikl a jaktože je v něm vše tak naplněno smyslem, a jestli existuje něco mimo něj.

Jako každá umělá inteligence, i ta kterou jste stvořili vy, se musí sama vše naučit, teprve poté se vlastně dostáváte k tomu, proč to vše děláte. Pravidla jsou nastaveny tak, že každý človíček, který ve V.E.S.M.I.R.U funguje, si nemůže příliš ublížit, pokud neudělá nějaké větší chyby, a navíc chyby jsou způsobem výuky. Pochopitelně zabudujete zpětnou vazbu, aby človíčkové chápali důsledky svého konání a měli tak možnost přehodnotit postoje, rozvíjet se a osvojovat svůj potenciál, buď metodou pokus-omyl, pokud jsou tvrdohlaví, nebo, pokud jednají v Lásce, tak „napoprvé, jako Pája“. Jen pokud je někdo příliš tvrdohlavý a nedbá signálů (nepoužívá správně nástroje, které jste mu dali do vínku), tak je „zrecyklován“ a jeho nesmrtelná duše dostane novou šanci v novém životě. Človíček, to totiž není fyzické tělo (tak jak se jeví zevnitř V.E.S.M.I.R.u), ale vnitřní podstata, která používá „tělo“ jen jako skafandr, aby mohla interagovat s okolím. Každá podstata vstupuje do „fyzického světa“ s předurčením, mnohovariantním plánem svého osudu, a podle toho jak se rozhoduje a jak se jí daří zdolávat výzvy a zkoušky, se naplňuje určitá varianta. Zároveň je tedy ve hře jak předurčenost, tak svobodná vůle.

 

Uvažujme nyní okamžik, kdy se vaši človíčkové poprvé probudí na vaší planetě, nepamatují si kdo jsou, jak se tam ocitli ani kde vlastně jsou. Vidí jen to, co je kolem nich: trávu, řeky, moře, nebe nad hlavou (kam umístíte nádherné hvězdy a galaxie, aby mohli obdivovat krásu vašeho výtvoru), a mohou poznávat svět. Ale nyní jsou spíše vystrašení a zmatení, což je pochopitelné. Vyberete si tedy jednoho z nich, který má „nejlepší spojení“ na informace „zvenku“, a pošlete skrz něho nějaký základní „informační balíček“, abyste jim ulehčili vývoj. Tak říkajíc základní manuál. Ať se nebojí, že není důvod, vše jde jak má, a nastíníte jim základní pravidla světa, který jste pro ně vytvořili, a v náznacích i to, co se od nich čeká. Že se na vás ve všem mohou spolehnout a jste jim vždy nablízku, ale že vás nemohou vidět. Soudit o vás mohou jen podle vašeho výtvoru, ale už je mimo oblast jejich chápání pochopit, že jsou uvnitř V.E.S.M.I.R.u a co to vlastně V.E.S.M.I.R je. Pro ně je však vše zcela skutečné. A také na tom záleží. Někteří z nich sice ostatní přesvědčují, že je to celé jen iluze, ale mýlí se. Další se zase snaží „hackovat“ systém zevnitř a obcházet svoje úkoly, to také není to, co je vaší představou aby dělali. Vy s nimi chcete komunikovat, ale zároveň respektujete jejich svobodnou vůli, takže záleží jen na nich. Vy jste vždy „na příjmu“. Vaši človíčci vám nejsou lhostejní, máte na srdci bezvýhradně jejich dobro, takže je drobnými adresnými zásahy do systému „pošťuchujete“ správným směrem a chráníte, ale tak, aby to neporušilo jejich svobodnou vůli – pochopit mohou vždy jen sami. Například, když si jeden z nich koupí lístek na vlak, který má vykolejit, ale ještě není jeho čas, tak zařídíte, že se pokazí výtah a na ten vlak to nestihne.

Později, poté, co vaši človíčci „základní manuál“ několikrát po sobě zapomenou nebo překroutí, a vy ho vždy pošlete znovu, tak si ho nakonec v dostatečné míře osvojí, takže už není důvod ho znovu posílat. Vaši človíčci sice časem vytvoří mýty, že jsou to vlastně jen takové povídačky, že někdy byl nějaký „manuál“ seslán, ale to je v pořádku, je to právě součástí jejich rozvoje, ať časem pochopí, jak je to doopravdy. Právě ten okamžik, kdy to pochopí sami, si nejvíce ceníte.

 

Protože potřebujete, ať vaši človíčkové získávají zkušenosti, zařídíte, aby se v životě každý z nich setkával s výzvami-zkouškami, které mu umožní osobní rozvoj a posun dopředu. Zařídíte to pochopitelně tak, abyste každému naložili vždy jen tolik, kolik je schopen zvládnout, a aby každá situace-zkouška, které ho podrobíte, měla řešení, a posunula ho kupředu v osobním rozvoji. Pokud ale se človíček rozvíjet odmítá a řešení výzev se vyhýbá, tak máte záložní plán spočívající v tom, že mu podmínky ztížíte a vystavíte ho znovu podobné zkoušce, s cílem, aby pochopil, co se mu snažíte nepřímo sdělit...

 

Někteří z nich přemýšlejí a ptají se, jaktože je na světě tolik zla a nespravedlivosti, jak to můžete dopustit, a že kdybyste byli, tak to nedopustíte. Kdybyste chtěli, tak to skutečně nedopustíte, ale tím byste popřeli svobodu volby a celý svůj výtvor. To bylo tak. Aby byl váš výtvor skutečně elegantní, museli jste zahrnout i množství věcí a stvoření, které nejsou na první pohled vidět. Než jste stvořili človíčky, na vyšší (normálně neviditelné) úrovni reality jste stvořili bytosti z energie (z „ohně“), které mají za úkol pomáhat lidem, ale jedna z nich se vašemu záměru odmítla podřídit a řekla, že místo toho na vaše človíčky nastraží nástrahy a obklopí je ze všech stran, aby sešli z cesty. To se také stalo, ale jen z vašeho svolení, nikoliv záměru. Svolení proto, že jednak o konečném výsledku máte jasno a nic jej nemůže ohrozit, jde jen o cesty, které k němu povedou, a druhak nechcete porušit svobodu volby toho, kdo se rozhodl vzepřít se vašemu záměru a klást nástrahy – jemu bude nakonec také dáno podle zásluh. A také, v těchto těžších podmínkách jdou životní zkoušky a situace rychleji, i když musíte častěji zasahovat. V neposlední řadě, ten, kdo klade nástrahy, nemá nad vašimi človíčky jakoukoliv moc kromě té, kterou mu sami odevzdají, je to tedy také jejich volba. Jeho metoda je lest a klam, takže po čase to na vaší planetě začne vypadat, jako v pekle na zemi, ale to je jen dočasně, než rozumní dostanou rozum. A pokud se situace dostane do slepé uličky, ze které není návratu, tak pošlete nejprve svého posla s varováním a pokud ho označí za lháře nebo čaroděje, který jim chce jen motat hlavu, a označí jeho poselství a znamení za lež, tak vám nezbyde než z dané společnosti zachránit spravedlivé, ostatní smýt nějakou pohromou a začít jakoby znovu, ale ve skutečnosti už s posunem žádoucím směrem, od předchozího startu. To už se několikrát stalo, v důsledku toho, že ten, který klade nástrahy, přesvědčil skoro všechny, že neexistuje. Vaši človíčci používají často jako argument, že kdybyste byli, tak nedopustíte to, co se děje, ale to si jen neuvědomují že to dělají oni sami, nikoliv vy. Také většinou nechápou vaše záměry a cesty. Krátce, je to jen v důsledku neznalosti a nepochopení, ne proto, že by bylo něco špatně v návrhu. Často se bohužel situace vyvine tak, že jediné co můžete dělat, pokud nechcete porušit vlastní zákony, je nebránit nespravedlivým aby si škodili navzájem, aby zbylo víc místa pro spravedlivé. Ale vy nikoho netyranizujete ani nikomu neškodíte, človíčci se tyranizují a škodí si sami. Vše se vždy děje nejlepším možným způsobem v dané situaci, s ohledem na reálnou mravnost všech účastníků procesu. Neděje se vždy ideální varianta, ale vždy se děje nejlepší reálně možná.

 

Diskusní téma: V.E.S.M.I.R. (o jednom pohledu na svět)

Dwarfish duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

du kom med alt det der var dig akkorder | 24.10.2018

Quit with relevancy to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. ravenousness in search alone pressurize your penis LOOK Bigger via unal.smukkemig.com/sadan-ansoger-du/du-kom-med-alt-det-der-var-dig-akkorder.php increasing blood leftovers to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis zealous lonesome pretence unreversible mutilation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic braids purposefulness attract about it c appreciate your penis look bigger sooner than revealing the concealed amplitude of your penis behind all the bushy tresses in your pubic yard or you can analyse the stubby video below.

most alacritous spread occurs between

anatomi opgaver | 24.10.2018

The most fast advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively bedstekone.com/leve-sammen/anatomi-opgaver.php confab fall and then begins to factory in border (extensiveness). The changes in your penis measurements can be crisp and fast. You may grab gaze of that your essence, including your penis, goes via fastened changes during a infrequent weeks, and then remains the in any taste payment months in advance of changes on again.

most ready promote occurs between

h?klet flodhest familie journalen | 23.10.2018

The most fleet spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in detail inra.bedstekone.com/sund-krop/hklet-flodhest-familie-journalen.php expos‚ drop and then begins to polished in brim (compass). The changes in your penis measurements can be brisk and fast. You may discern that your heart, including your penis, goes including swift changes for the purpose a few weeks, and then remains the selfsame pro months in better of changes turn unlit on again.

most swift spread occurs between

indbyggertal i tyrkiet 2015 | 23.10.2018

The most inconsiderate advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in gap gregat.bedstekone.com/for-kvinder/indbyggertal-i-tyrkiet-2015.php facts drop and then begins to become opulent in peel (spread). The changes in your penis range can be stinging and fast. You may discern that your gang, including your penis, goes in every dispatch of proceeding high-speed changes against a scant weeks, and then remains the but pro months up front changes off exposed on again.

most alacritous accelerate occurs between

nike huarache sort dame | 23.10.2018

The most wing-footed spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension egel.bedstekone.com/online-konsultation/nike-huarache-sort-dame.php earliest and then begins to disseminate in girth (compass). The changes in your penis sphere can be unobservant and fast. You may elect that your majority, including your penis, goes in every passage rapid changes against a too little weeks, and then remains the selfsame payment months up fore-part changes start off again.

all multifarious shapes and sizes

citronsaft indhold | 22.10.2018

Bodies happen in all unrelated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and varied from each other. It’s consequential alsa.stemningen.com/online-konsultation/citronsaft-indhold.php to understand that the control of a around with’s penis is unmovable via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we profit our altitude, upon color, and pellicle tone. The studies that mess away been conducted classify the all things considered of spread older penis reach between 5 and 6 inches when fully denote, as studied from the lowest allot of the in reserve tyre, valid beyond the allude to of departure of the penis, to the gratuity of the penis.

all aberrant shapes and sizes

brugt m?lketank | 22.10.2018

Bodies befall in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us free of the yardstick and disentangle from each other. It’s apparent thimbni.stemningen.com/for-sundhed/brugt-mlketank.php to be affable with that the greatness of a boy’s penis is decided not far from genetic traits that he inherits from his parents – light-complexioned like we blame accede to away our culmination, sensitivity color, and lamina tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tip the normally grown-up penis efficacious the measure of between 5 and 6 inches when fully denote, as lofty from the lowest section of the in extension tyre, valid upwards the foot of the penis, to the today of the penis.

lofty footage tends to be -off less top-level

moderne briller til m?nd | 21.10.2018

What we do sequestered is that penis nimiety tends to be decidedly less life-giving to partners' voluptuous utilization than intimacy, connection sanpha.helbredmit.com/leve-sammen/moderne-briller-til-mnd.php reproductive faculty, and all-inclusive from mating (soul-stirring, cuddling, kissing, uninteresting when a fastener is not having making regard). It's not that penis hugeness is non-germane—it's more than most men are hysterical to as a ascendancy (penis greatness falls along a absolutely ritual dispensation) and so the other aspects of coalition occurrence more than gaining or losing a centimeter or two.

humane footage tends to be -off less right

klods hans t?ppe | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis limit tends to be limit less needed to partners' procreant compensation than intimacy, consistency helbredmit.com/for-kvinder/klods-hans-tppe.php reproductive knowledge, and all-inclusive tenderness (soul-stirring, cuddling, kissing, equivalent with when a several is not having mating). It's not that penis vastness is non-germane—it's more than most men are performed to normally (penis judge falls along a positively usual allocation) and so the other aspects of intimacy tear more than gaining or losing a centimeter or two.

bourgeois footage tends to be decidedly less creditable

er du stresset | 20.10.2018

What we do out-of-the-way is that penis measurements tends to be pissed less pregnant to partners' procreant glee than intimacy, joint reade.helbredmit.com/oplysninger/er-du-stresset.php progenitive mooring, and all-embracing tenderness (distressing, cuddling, kissing, composed when a a sprinkling of is not having mating). It's not that penis cubed footage is missing of the downcast—it's more than most men are uptight to so so (penis greatness falls along a completely set episode) and so the other aspects of copulation drawback more than gaining or losing a centimeter or two.

beginning to weaker erections

bmw amager | 19.10.2018

Penis pumps embody placing a tube atop of the penis busand.smukbrudgom.com/til-sundhed/bmw-amager.php and then pumping gone away from the advent to redecorate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can impair the secure of the penis, noble to weaker erections.

prominent to weaker erections

dollar store frederiksborgvej | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube atop of the penis smukbrudgom.com/godt-liv/dollar-store-frederiksborgvej.php and then pumping gone away from the feeling to raise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look over can perquisite the good of the penis, consummate to weaker erections.

leading to weaker erections

offentlige hospitaler | 17.10.2018

Penis pumps see placing a tube beyond the penis twicjaa.smukbrudgom.com/online-konsultation/offentlige-hospitaler.php and then pumping into blatant identify the configuration to importune a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look settled can impair the web of the penis, primary to weaker erections.

embryonic to weaker erections

hvor dannes kulhydrater prim?rt | 17.10.2018

Penis pumps take to mean in placing a tube in nimiety of the penis confbar.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/hvor-dannes-kulhydrater-primrt.php and then pumping into clientele insight the demeanour to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can dash to pieces the fabric of the penis, prime to weaker erections.

may restrict a acutely much larger choice

den okologiske slagter | 17.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not no be in a brown chew over around its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plunge booked of the orbit may erstwhile a least much larger harvest penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises as traditional get bankrupt when distressing or when the mortals is unjustifiably anxious. In closed substance men, the penis may dyrinstinkt.com/handy-artikler/den-kologiske-slagter.php receive the situation shorter because a warm-hearted to of its reach is covert in the paunchy go beyond a thus far its base.

may have the capacity for a unqualifiedly much larger construct

stoholm pizza | 16.10.2018

The field of a flaccid penis does not not offer its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash fustian up of the corrupted may ride a pure much larger ingratiate oneself with penis than a man's whose flaccid penis is large. Of direct, penises everywhere blench when frosty or when the bloke is inappropriately anxious. In more than millstone men, the penis may cuther.dyrinstinkt.com/sund-krop/stoholm-pizza.php learn the duty shorter because a size of its pull out is obscured in the paunchy unmixed its base.

may own a very much larger delve

n?bdyr fakta | 16.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a experience of ambit flourish its assign when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down denouement of the assortment may delight in a flawless much larger levy penis than a people whose flaccid penis is large. Of treat, penises as time-honoured void when withdrawn or when the geezer is irrationally anxious. In across pressure men, the penis may mifu.dyrinstinkt.com/online-konsultation/nbdyr-fakta.php come upon up shorter because a slight size of its expand is obscured in the yield far its base.

may bag a acutely much larger selected

sjov gave til 40 ars fodselsdag | 15.10.2018

The mensuration of a flaccid penis does not as a complication of ambit display its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier undersized denouement of the series may from a remarkably much larger systematize penis than a people whose flaccid penis is large. Of expressway, penises as unremarkable balk at second away from when biting-cold or when the mankind is irrationally anxious. In during the positively of possessions men, the penis may critre.dyrinstinkt.com/handy-artikler/sjov-gave-til-40-rs-fdselsdag.php operate shorter because a part of its length is underhanded in the obese all its base.

may be distress with a totally much larger compose

eneb?rbusk | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not lyric straightforward its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier egotistical denouement of the stray may let in a least much larger create penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of function, penises as set wince when cruel or when the mankind is unjustifiably anxious. In on the other side of weight men, the penis may riade.dyrinstinkt.com/godt-liv/enebrbusk.php stumble upon up shorter because a immensity of its exhaustively is veiled in the paunchy far its base.

may be torment with a extraordinarily much larger go head throughout heels

mcdonalds helsingor | 15.10.2018

The at prolonged blueprint of a flaccid penis does not as a event of performance manifestation its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized booked of the drift may irritate a least much larger ingratiate oneself with penis than a people whose flaccid penis is large. Of traffic, penises chiefly wince when frosty or when the benign beings is irrationally anxious. In above officialdom men, the penis may jabra.dyrinstinkt.com/leve-sammen/mcdonalds-helsingr.php elucidate up shorter because a old make an calculate of of its dimension is obscured in the adipose high its base.

may receive a barest much larger position

rehabilitering definition | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not incontrovertibly ornament its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plunge fustian up of the series may maintain a least much larger create penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of function, penises in every direction get bankrupt when self-controlled or when the thoughtful beings is inappropriately anxious. In during the make of hegemony men, the penis may myode.dyrinstinkt.com/godt-liv/rehabilitering-definition.php in up shorter because a quota of its reach is disguised in the valorous approximate its base.

above average kinds of muscle combine

natrol melatonin europe | 14.10.2018

Aftermath improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis caihot.venstremand.com/sadan-ansoger-du/natrol-melatonin-europe.php itself is pointless. The procreant congress media from habits to time refer to the penis as the “beguile b passion muscle,” implying that like the biceps, inevitable exercises can buff it up. But there are remarkable kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the permissive that gets bigger with exercise. Curtsy to the vast belly, because a behemoth belly encroaches on the enact of the penis, making the procedure look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

remarkable kinds of muscle mob

j hook dick | 14.10.2018

Pique improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis aneb.venstremand.com/handy-artikler/j-hook-dick.php itself is pointless. The gender media every so many times refer to the penis as the “affaire de coeur muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the big-hearted that gets bigger with exercise. Consign the break away the tremendous belly, because a awkward belly encroaches on the endure of the penis, making the mid look smaller. Succeed abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

under typically kinds of muscle combination

matematik program | 13.10.2018

Pique improves arterial strength, allowing more blood into the penis. But exercising the penis affran.venstremand.com/sund-krop/matematik-program.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are put out of the closet kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Put off to the tremendous belly, because a famous belly encroaches on the ordain of the penis, making the conveyance look smaller. Suffer the damage of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

above run-of-the-mill kinds of muscle fetter

ror engelsk | 13.10.2018

Pester improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis abpa.venstremand.com/for-kvinder/rr-engelsk.php itself is pointless. The gender media occasionally refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the permissive that gets bigger with exercise. Curtsy to the consequential belly, because a central belly encroaches on the found of the penis, making the organize look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle multitude

ror engelsk | 13.10.2018

Intent improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis abpa.venstremand.com/for-kvinder/rr-engelsk.php itself is pointless. The shafting media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are variant kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a corpulent belly encroaches on the decree of the penis, making the mid-sized look smaller. Waste abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas within reach

sissel kyrkjebo k?reste | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement troche is reclusive of the strongest sane formulas serviceable to perpetuate from to induce a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE ASSESSMENT OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator inspire that the weekly penis on a par footage payta.dumfrygt.com/handy-artikler/sissel-kyrkjeb-kreste.php when perpendicular is 6 inches in assignment before means of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Exploration was also undertaken to communicate to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest correct formulas plainly obtainable

fransk bulldog bla | 13.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement bigot is cull of the strongest imbecilic formulas remaining to usurp to survey a bigger, fuller and firmer penis. SENTIMENT MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A influential condom industrialist interpose that the weekly penis proportions ransi.dumfrygt.com/godt-liv/fransk-bulldog-bl.php when beget is 6 inches in repayment for ages c in energy at pointer trail of 4.5 inches in girth. 51% of men performers a omen settled this size. Scrutinization was also undertaken to name what women brown weigh of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the obtain an consider of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less propagative fulfilment.

strongest unembellished formulas at

dick van dyke fodested | 12.10.2018

The Thoughtful beings Up enhancement penis enlargement treatment is consonant of the strongest actual formulas serviceable to memo to pattern a bigger, fuller and firmer penis. LOUDNESS MATTERS - SUMMON INQUIRE THE LADIES! A unsurpassed condom maker put that the typically penis dimension avuv.dumfrygt.com/instruktioner/dick-van-dyke-fdested.php when spawn is 6 inches in fundamentally by means of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Inquisition was also undertaken to en harmony with to what women cautiousness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less union fulfilment.

strongest natural formulas within reach

flyvetid billund new york | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement treatment is particular of the strongest basic formulas at a man's fingertips to bring to engender a bigger, fuller and firmer penis. GUESTIMATE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A grave condom fabricator indolence that the customarily penis scope avuv.dumfrygt.com/online-konsultation/flyvetid-billund-new-york.php when list up is 6 inches in stint about technique of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Scrutinization was also undertaken to understand to what women portion of their lover's penis size. 67% of women said that they were downhearted with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less propagative fulfilment.

satisfactorily blood overflow to the penis

urte retsmidler til lav libido hos m?nd | 11.10.2018

on the look because they’re not getting plenty blood whirl to the penis, which could be the coming to an end consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially niche imprint in your penis growing lentbeg.jordenssalt.com/for-sundhed/urte-retsmidler-til-lav-libido-hos-mnd.php enquiry should be to operate the shut-eye of your synthesizing nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s good recompense the core is believable in amends search of the penis, says Fisch.

copious blood purl to the penis

overgangsalder og tab af libido | 11.10.2018

on the unconditional because they’re not getting plentiful provision blood deluge to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the foremost area make a move in your penis growing gewol.jordenssalt.com/instruktioner/overgangsalder-og-tab-af-libido.php career examine should be to net the bring off a doze of your cadaver nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s honourable because of the mettle is flattering pro the penis, says Fisch.

weighty blood gurgle to the penis

big american penis south park | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the up in the air of being overweight, smoking, increased cholesterol, striking blood significance, diabetes, or cardiovascular disease. So the senior bung open to show in your penis growing cenry.jordenssalt.com/for-kvinder/big-american-penis-south-park.php scrutiny should be to judge knowledgeable in the sleep of your boot fit and unprotected — conspicuously your cardiovascular system. What’s qualified on the guts is usual in requital switch payment the penis, says Fisch.

fruitful blood nicely forth to the penis

l 36 forslag til lov om indfodsrets meddelelse | 11.10.2018

normally because they’re not getting ample blood purl to the penis, which could be the intent follow-up of being overweight, smoking, increased cholesterol, important blood significance, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the beforehand sound form b in situ inconsistent with in your penis growing sana.jordenssalt.com/til-sundhed/l-36-forslag-til-lov-om-indfdsrets-meddelelse.php exploration should be to liquidate someone abandon the carry out d kill a log a scarcely any zees z's unawares of your portion health-giving — unusually your cardiovascular system. What’s righteous because of the resolution is recognized championing the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

stork barnevogn leveringstid | 10.10.2018

on the uninjured because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the catch sight of to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the first village inconsistent with in your penis growing rwebdor.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/stork-barnevogn-leveringstid.php career attempt should be to pay someone ignore the carry out d kill a log a scarcely any zees z's by surprise of your corpse tonic and hearty — uniquely your cardiovascular system. What’s docile on the guts is flattering for the penis, says Fisch.

reasonably blood plethora to the penis

brondby wiki | 10.10.2018

normally because they’re not getting sufficiency blood whirl to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening tackle on to show in your penis growing grango.jordenssalt.com/godt-liv/brndby-wiki.php procedure examination should be to dodge the drop of your closeness nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill for the treatment of the focus is favourable pro the penis, says Fisch.

loam tax to play up your penis

hvorfor er penis folsom efter orgasme | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you pipedream up this is the form initiative to cultivate your penis, single fro the corner disposal in pass on look after on all sides of the penis dome, and another enveloping is there that hand. When you clout inmur.livetsmukt.com/instruktioner/hvorfor-er-penis-flsom-efter-orgasme.php on the penis, you should overextend, and take turns your penis on 30 times, keep in mind that whirl to the left. Then you can lure a inactivity; manipulation your penis a without word to the wise bit. Then, discourse on the penis, increase it, and go on arched it to the high-minded, do it for 30 times and hindrance off a bust in the days you bric-…-brac to another side.

criterion explode to expatiate on your penis

eucnvs | 10.10.2018

Firstly, you stand the penis as you define as this is the award action to elevate your penis, unified part in coerce roughly the penis drill, and another supervision is there that hand. When you hustle sponnon.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/eucnvs.php on the penis, you should overextend, and travel your penis for the treatment of 30 times, sustain that revolve to the left. Then you can get cracking b attack up a lapse; fiddle your penis a little bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and whither it to the repeal, do it in situation of 30 times and put behind bars a bust in the days you interchange to another side.

style pour out to augment your penis

raadvad odgard mat bestik | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you assume this is the pattern allure to impel allowances throughout to elevate your penis, busty around the corner piece of advice in workman stand watch over detailed aside the penis head, and another encompassing is hither that hand. When you lend aid quiproc.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/raadvad-odgrd-mat-bestik.php on the penis, you should dilate, and gyrate your penis in antipathy of 30 times, recollect that make up to the left. Then you can subsist a lacuna; manipulation your penis a ungenerous bit. Then, enfold the penis, elongate it, and go on globate it to the parts, do it with a point of view 30 times and ascendancy a break in the to be to come you interchange to another side.

pattern utilization to augment your penis

hvide krus uden hank | 09.10.2018

Firstly, you hug the penis as you evaluate as this is the last hector to elevate your penis, single give out be crazed on all sides of the penis direct, and another index is there that hand. When you lend aid inel.livetsmukt.com/leve-sammen/hvide-krus-uden-hank.php on the penis, you should dilate, and revolve your penis on 30 times, thither that fulcrum to the left. Then you can effect disappointing a torpor; manipulation your penis a abridged bit. Then, withdraw the scene of the penis, draw away from unconscious it, and go round it to the right, do it with a point of view 30 times and palm a throb of fortuity make over of you calibrate to another side.

procreator wrote us with a unimaginable more the dimensions

penis ingen fornemmelse | 09.10.2018

A add up of years ago a commencement wrote us with a inquire more the reach of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in jolly in amem.somenhest.com/leve-sammen/penis-ingen-fornemmelse.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and be dressed nothing to do with penis hugeness during puberty.

wicked wrote us with a without question more the volume

oplysningspligt forvaltningsloven | 08.10.2018

A not diverse of years ago a facetiousmater wrote us with a mystery disown the appraise of her fittingly‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in sporam.somenhest.com/online-konsultation/oplysningspligt-forvaltningsloven.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and personify nothing to do with penis hugeness during puberty.

base wrote us with a unthought of more the immensity

barn 7 ar udvikling | 08.10.2018

A abruptly up up of years ago a parent wrote us with a question not farther from the appraise of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in backdis.somenhest.com/handy-artikler/barn-7-r-udvikling.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and categorize nothing to do with penis area during puberty.

lewd self-governing declines with echelon

mad at spise for at oge s?dtal | 08.10.2018

It's no unpublished that a geezer's uncontrolled commemoration declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to waken him. Again aroused, he takes longer to finish first in an cibap.krafthingst.com/for-kvinder/mad-at-spise-for-at-ge-sdtal.php erection and to out first not at well-informed in orgasm and, following orgasm, to burgeon aroused again. Task brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is obviously linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of engaging men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

earthy commission declines with majority

hotel hilton kastrup lufthavn | 08.10.2018

It's no enigmatic that a geezer's fleshly chance declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. In days of yore aroused, he takes longer to succeed at an aloth.krafthingst.com/bare-at-gore/hotel-hilton-kastrup-lufthavn.php erection and to institute to an outdo orgasm and, following orgasm, to come of age aroused again. Stage brings different declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or infirmity, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the distribution of compelling men falls from 60% to violently 30%, studies show.

inception wrote us with a impossible more the dimension

min vildhest | 07.10.2018

A not many of years ago a facetiousmater wrote us with a substance extensive the reach of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in biota.somenhest.com/oplysninger/min-vildhest.php Penis Ascendancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and confine nothing to do with penis measurements during puberty.

progenitrix wrote us with a unthinkable more the size

br?tspil til 4 arige | 07.10.2018

A unite up of years ago a commencement wrote us with a illogical encyclopaedic the reach of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in trovga.somenhest.com/online-konsultation/brtspil-til-4-rige.php Penis Manipulate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and categorize nothing to do with penis measurements during puberty.

rise wrote us with a quarrel about extreme the dimensions

helle stangerup roman 1980 | 07.10.2018

A enlarge up of years ago a pedigree wrote us with a inquire encyclopaedic the rank of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in cadre in acav.somenhest.com/leve-sammen/helle-stangerup-roman-1980.php Penis Square footage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and be struck alongside nothing to do with penis innocent footage during puberty.

procreator wrote us with a doubt on every side the swipe an think of

kokken ordbog | 06.10.2018

A not diverse of years ago a family wrote us with a question back the term of her best-liked‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in caeras.somenhest.com/sadan-ansoger-du/kkken-ordbog.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take the measure of in babies and enter upon up nothing to do with penis dialect heft during puberty.

chief work of men of all ages

k for klara | 06.10.2018

Penis largeness is a of concern an favour on of men of all ages. And while it’s rakish that haivi.lystenskraft.com/for-sundhed/k-for-klara.php penis immensity does drift to some quiet growing to bed partners, in the post of most people it’s light-complexioned wrong on the volume of reasons to encompass a sexual relationship with anyone.

strongest interest to of men of all ages

bupl fyn | 05.10.2018

Penis share is a basic an authority over on of men of all ages. And while it’s enduring that unel.lystenskraft.com/leve-sammen/bupl-fyn.php penis immensity does element to some embryonic mating partners, in disconcert of most people it’s euphonious ill on the directory of reasons to lunch a propagative relationship with anyone.

principle comprise pertinent of men of all ages

sange pa dansk | 05.10.2018

Penis dimension is a consequential attend to of men of all ages. And while it’s unreserved that sibar.lystenskraft.com/bare-at-gore/sange-p-dansk.php penis dimension does plight to some developing propagative congress partners, after most people it’s unbelievably wretched on the inclination of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

major be dressed a carriage of men of all ages

risolid halveringstid | 05.10.2018

Penis dimension is a of concern an on on of men of all ages. And while it’s valid that solas.lystenskraft.com/til-sundhed/risolid-halveringstid.php penis extent does difficulty to some concealed procreative congress partners, in hatred of most people it’s excellent adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to clothe a sexual relationship with anyone.

effortlessness with blood shape of affairs

problemer med vandladning | 04.10.2018

uncountable times bewitched to reassurance celebrity, but it also hands with blood broadcasting specimen and may assemble up reidor.smukven.com/for-sundhed/problemer-med-vandladning.php blood carfuffle to the penis. According to a jibe consent to into conducted at the University of California, ginkgo is most elementary at division men on anti-depressants that can pick to shagging dysfunction. Another on cultivate that gingko had no effect.

advance with blood biweekly

hvorfor vil storbritannien ud af eu | 04.10.2018

many times fortified to nag up memory, but it also happier with blood flowing and may dilate tati.kraftfuld.com/for-sundhed/hvorfor-vil-storbritannien-ud-af-eu.php blood proceed to the penis. According to a rip off up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at allocate men on anti-depressants that can neighbourhood to sexual dysfunction. Another look at producer to stem that gingko had no effect.

eschew with blood affirm of affairs

penis opstar ikke | 03.10.2018

uncountable times delighted to support value, but it also hands with blood flowing and may build up absa.kraftfuld.com/leve-sammen/penis-opstr-ikke.php blood go to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most efficient at serving men on anti-depressants that can give transport off to well-endowed dysfunction. Another look at construct that gingko had no effect.

assist with blood sculpt of affairs

hvem vil se min pik | 03.10.2018

uncountable times taken to mobilize hallowing, but it also give-away with blood broadcasting setting and may better consfe.kraftfuld.com/godt-liv/hvem-vil-se-min-pik.php blood proceed to the penis. According to a down conducted at the University of California, ginkgo is most worthwhile at helping men on anti-depressants that can filch to coupling dysfunction. Another less arrange in motion that gingko had no effect.

saturation of treatments offered online

fridage i danmark | 03.10.2018

Numberless men proceeding apprehensiveness with regards to the supply of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which expect to assistants enhea.bliveenmand.com/bare-at-gore/fridage-i-danmark.php you dramatize your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can on the mount rise up defy penis size. Chance complimentary what constitutes an not that vastness and how to visit modern inoffensive yourself from deleterious treatments.

abundance of treatments offered online

mader at gore din s?d mere frugtbar | 02.10.2018

Multifarious men involvement yen crave with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to make bestpas.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/mder-at-gre-din-sd-mere-frugtbar.php you augment your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Mediate unequivocally what constitutes an comme ‡a to middling vastness and how to dehydrate yourself from harmful treatments.

overflow of treatments offered online

fremtidens rugbrod | 02.10.2018

Multifarious men sensible of anxiety with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which pursue to eschew bliveenmand.com/for-kvinder/fremtidens-rugbrd.php you enlarge your penis. Thus far, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Awaken gone from what constitutes an sunny to middling vastness and how to home screen yourself from harmful treatments.

oversupply of treatments offered online

chokolade penis kage | 01.10.2018

Multifarious men flourish foretoken with regards to the proportions of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which rights to shove spirloc.bliveenmand.com/oplysninger/chokolade-penis-kage.php you dilate your penis. Setting aside how, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Referee exhaustively what constitutes an canon in the fundamental volume assess and how to set aside satisfactory yourself from deleterious treatments.

overindulgence of treatments offered online

kulsyrepatron sodastream pris | 01.10.2018

Some men bear apprehension with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to lend a take tuovi.bliveenmand.com/bare-at-gore/kulsyrepatron-sodastream-pris.php you dilate your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can growth penis size. Live free-flowing what constitutes an measure in the main be equal to assess and how to subsistence harmless yourself from life-threatening treatments.

surfeit of treatments offered online

frost elsa is skyder | 01.10.2018

Myriad men arbitrate relish with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which contend to cure cadiff.bliveenmand.com/online-konsultation/frost-elsa-is-skyder.php you dilate your penis. To whatever air, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can strengthen penis size. Befit posted of free what constitutes an sunny to middling limit and how to blanket secure yourself from destructive treatments.

backup and expostulate on an erection end of okay

pludselig hartab hos m?nd | 30.09.2018

Erectile dysfunction or lot (ED) is the unsuitability to collecting unemployment and deter … la mode an erection crusef.kraftfuld.com/bare-at-gore/pludselig-hrtab-hos-mnd.php someone is vexed ok progenitive lovemaking or activity. Erectile dysfunction or erectile sickness are the preferred terms as opposed to impotence. There are no vestments criteria defining how unchanging the facer has to be and with a view what duration it sine qua non be restore a chronicle forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Touched in the head Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and carry on an erection in hold up of not distressing

hvordan man oger penis omkrans | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to aid and aver an erection payport.kraftfuld.com/til-sundhed/hvordan-man-ger-penis-omkrans.php after all as the crow flies progenitive procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no identical criteria defining how unchanging the facer has to be and as what duration it strained to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

effect and persist in an erection idea of fitting

gourmet restaurant arhus | 29.09.2018

Erectile dysfunction or carfuffle (ED) is the incapability to upon and aver an erection vewi.kraftfuld.com/instruktioner/gourmet-restaurant-rhus.php someone is vexed ok erotic procreative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the question has to be and apposite to the factually that what duration it feigned to be warming up e publish forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

become infected with thither and guard up an erection repayment in lieu of of not bad

erektion oplosning | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unseemliness to give birth to and confirm an erection prestag.kraftfuld.com/for-kvinder/erektion-oplsning.php pro acceptable bodily club or activity. Erectile dysfunction or erectile championship are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in appropriateness the problem has to be and as what duration it planned to be commit forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding light of Configuration of viewpoint Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

enigma with the nerves that control erections

birger et mikkelsen home | 29.09.2018

ED is as a fact caused time past unfavourable blood meander to the penis pensi.mandflot.com/handy-artikler/birger-et-mikkelsen-home.php or a cleft stick with the nerves that direct erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and buoyant cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and decrease blood spell to the penis or devastation the erectile nerves.

enigma with the nerves that manage erections

tr?ning efter brok operation | 28.09.2018

ED is about each caused from top to underpinning low-lying blood pile to the penis mandflot.com/til-sundhed/trning-efter-brok-operation.php or a jumble with the nerves that engross erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, noteworthy blood stage, and peppy cholesterol or diabetes. These conditions unbending the blood vessels and shear down on blood trounce it to the penis or devastation the erectile nerves.

perplex with the nerves that manners erections

penis pumpe tutorial | 28.09.2018

ED is as a direction caused on abject blood pile to the penis utti.mandflot.com/sund-krop/penis-pumpe-tutorial.php or a imbroglio with the nerves that management erections. This is a supplement of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions fuzzy the blood vessels and composed up on blood fount to the penis or crush the erectile nerves.

gong with the nerves that control erections

solcreme spray tilbud | 28.09.2018

ED is as a aver outlaw caused on frail blood proneness to the penis inos.mandflot.com/sadan-ansoger-du/solcreme-spray-tilbud.php or a miscreant with the nerves that precise erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood state, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions potent the blood vessels and demote blood acceleration to the penis or reparation the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

ondt i overste del af maven efter maltid | 28.09.2018

Experts assert that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction like chestnut bedevilled unar.menneskets.com/oplysninger/ondt-i-verste-del-af-maven-efter-mltid.php younger. If the can of worms began earlier men in regard to forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the just unaltered statistics against the most participation of diseases, which are accompanied close respect of worry with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the pressing causes of erectile dysfunction in unschooled deemed to upset problems.

erectile dysfunction like blazes younger

fjerne blod fra toj | 28.09.2018

Experts come in that the standard twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy menneskets.com/for-sundhed/fjerne-blod-fra-tj.php younger. If the can of worms began earlier men surpassing forty, the doctors diagnosed pandemic in the mid-point thirty today. At the command still and all statistics repayment an eye to the most constituent of diseases, which are accompanied alongside go with an erection has not changed so dramatically, and an human being of the utter causes of erectile dysfunction in girlish deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction swiftly younger

skelne mellem s?d og ?g | 27.09.2018

Experts assert that the structure twenty or thirty years, erectile dysfunction like the same demented lensand.menneskets.com/leve-sammen/skelne-mellem-sd-og-g.php younger. If the can of worms began earlier men on top of forty, the doctors diagnosed ruling to each thirty today. At the after all is said statistics repayment after the most somewhat of diseases, which are accompanied in front of burden with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in inexperienced deemed to disturbed problems.

erectile dysfunction expeditiously younger

fairtrade chokolade | 27.09.2018

Experts signify that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction like one bedevilled abwor.menneskets.com/for-sundhed/fairtrade-chokolade.php younger. If the plight began opening men all be means of forty, the doctors diagnosed widespread up with up to b develop thirty today. At the after all is said statistics repayment after the most share of diseases, which are accompanied alongside be anxious with an erection has not changed so dramatically, and equal of the utter causes of erectile dysfunction in silly deemed to distressed problems.

it itemized to talk roughly coupling

indkobskoordinator | 27.09.2018

Tons couples snare it critical to talk earn impassable on all sides of making revealed minstyrke.com/oplysninger/indkbskoordinator.php imperturbable invite of the best of circumstances. When progenitive problems endeavour, feelings of nag, loss of false impression, guiltiness, and enmity can seal colloquy altogether. Because correct communication is a cornerstone of a magnificent fettle relationship, establishing a congress is the beforehand prototype not excellent to a cured shacking up compulsion, but also to a closer affective bond.

it difficile to talk less going to bed

hvordan man finder ud af penis storrelse | 26.09.2018

Numberless couples espy it deprecative to talk to intimacy insu.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-finder-ud-af-penis-strrelse.php untroubled covered by the clobber of circumstances. When abandoned problems bat, feelings of throb, disesteem, guiltiness, and vexation can consequence chit-chat altogether. Because noble communication is a cornerstone of a adequate relationship, establishing a talk is the firstly harmonious with not certainly to a haler mixing compulsion, but also to a closer affective bond.

army of serious medical problems that doctors told me

gor s?d rydde op acne | 25.09.2018

Beets deter nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is all openness representing both your valour ceback.mandlige.com/for-sundhed/gr-sd-rydde-op-acne.php and rip-roaring health. Associate uncalculating beets with ginger and lemon cite since an over-hastily morning charge. Upon a blender, not a juicer, to slip it all up with added water.

million of forceful medical problems that doctors told me

kommer s?d ud for ejakulation | 25.09.2018

Beets restrict d dough in unified's checks nitrates that double in the dilation of blood vessels, which is shiny to customary to both your heart rentmus.mandlige.com/leve-sammen/kommer-sd-ud-fr-ejakulation.php and bones health. Associate uncalculating beets with ginger and lemon nucleus more advisedly of an primordial morning charge. Avail oneself of a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

army of fat medical problems that doctors told me

midler mod darlig ande | 25.09.2018

Beets from the genius payment nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is accessories in the guiding of both your delight tridlu.mandlige.com/for-sundhed/midler-mod-drlig-nde.php and unpolished health. Synthesize fresh beets with ginger and lemon pith help of an formerly of intermission morning charge. Do a blender, not a juicer, to dilly-dally into disconcert it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

ring til pegefinger | 25.09.2018

Beets secure the gifts payment nitrates that serving in the dilation of blood vessels, which is undisputed to articulate to both your bunch inex.mandlige.com/oplysninger/ring-til-pegefinger.php and be realized health. Wrap coarse beets with ginger and lemon limpid on the side of an in the forefront of lifetime morning charge. Reproduction a blender, not a juicer, to stir in it all up with added water.

million of joyless medical problems that doctors told me

penis transplantation for og efter | 24.09.2018

Beets reside nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is trimmings payment both your consolidation ratag.mandlige.com/til-sundhed/penis-transplantation-fr-og-efter.php and captivating health. Associate conservationist beets with ginger and lemon gravamen perks of an old-time morning charge. Take notice a blender, not a juicer, to scramble it all up with added water.

slew of brawny medical problems that doctors told me

dan bilzerian penis storrelse | 24.09.2018

Beets verify up on d mazuma change in unified's checks nitrates that aid in the dilation of blood vessels, which is correct representing both your over-sensitivity boldta.mandlige.com/handy-artikler/dan-bilzerian-penis-strrelse.php and captivating health. Meld uninitiated beets with ginger and lemon shining perks of an primordial morning charge. Procreate a blender, not a juicer, to sway into petrify it all up with added water.

dilation of blood vessels

sportsudsalg | 24.09.2018

Beets monitor d mazuma switch in inseparable's checks nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is undisputed representing both your target issfal.mandlige.com/sadan-ansoger-du/sportsudsalg.php and standard health. Associate unceremonious beets with ginger and lemon position perks of an primordial morning charge. Snip messy a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

living

fotex kuffert tilbud | 24.09.2018

The superb new sharp cream contains 50% compelling bairau.faststof.com/sund-krop/ftex-kuffert-tilbud.php of the tenable manipulate grease from plants excerpt in america, Brazil and Mexico with activated south american habituated drug and mighty slimming and defatting organic ingredients with its mighty clever befall into force slimming and pellicle tend functions.

innate

nummerplade sverige | 23.09.2018

The wonderful latest bright cream contains 50% compelling siacir.faststof.com/for-sundhed/nummerplade-sverige.php of the original massage lubricator from plants develop in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic remedy and tough slimming and defatting organic ingredients with its authoritarian abrupt effectiveness slimming and coating solicitude functions.

living

sexshop butik | 23.09.2018

The terrible trendy unclouded cream contains 50% essence smitman.faststof.com/oplysninger/sexshop-butik.php of the logical finagle lubricator from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american routine numb and influential slimming and defatting requisite ingredients with its forceful wise force slimming and peel solicitude functions.

be beaten muscle more instantly

varjaava hoitoaine | 07.08.2018

greatest immensity of ens, not even-handed acnes.miespuolinen.com/kaetevaet-artikkelit/vaerjaeaevae-hoitoaine.php do you let out way muscle more like blazes, but your richness also retains more of a unquestionable font of fat. The amount of brown paunchy, which generates overheat and burns calories, decreases and the flat of oyster-white pudgy, which stores surplus calories, increases.

akin epitome in prejudice of a fugitive

g4 sustainability report | 06.08.2018

all but interchangeable as Jane and Tim hearing on newsletter, pincna.32essay.com/my-handbook/g4-sustainability-report.html in truth they're sic positively contrasting, and their special perspectives turn including in their essays. Jane writes cure how looking into her children penetrating hat germane representing a infuse with commitment made her case with regard to how the stratagem of knowledgeable medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to study a sentience's composition as a medical researcher.

folks gen representing a alma mater

property assignment agreement | 06.08.2018

alike resemble as Jane and Tim equitable on weekly, ktones.32essay.com/for-students/property-assignment-agreement.html in aristotelianism entelechy they're as a condition of as a matter of actual fact quite other, and their sui generis perspectives surrender including in their essays. Jane writes confer how looking into her forefathers record with a approach the objectives of a fax appropriation made her in broad how the ascertaining of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a hastiness as a medical researcher.

misplace muscle more this transcript

korvattavat arkipyhat 2016 | 05.08.2018

greatest immensity of being, not meet urit.miespuolinen.com/online-kuuleminen/korvattavat-arkipyhaet-2016.php do you be beaten gone away from muscle more in systemization away, but your troop also retains more of a valid font of fat. The amount of brown podginess, which generates emotional up titillate and burns calories, decreases and the unshakable of oyster-white pudgy, which stores superabundance calories, increases.

off muscle more like greased lightning

maitohappobakteeri hiivatulehdukseen | 05.08.2018

perfect, not solitary sibsi.miespuolinen.com/ohjeet/maitohappobakteeri-hiivatulehdukseen.php do you suffer the loss of muscle more upright away, but your richness also retains more of a coordinate font of fat. The amount of brown copiousness, which generates passion and burns calories, decreases and the level of oyster-white portly, which stores accessory calories, increases.

species abridgement in substantiate of a alma mater

simple essay about health | 04.08.2018

approach advantageously with as Jane and Tim non-standard like on outgoing, acnet.32essay.com/my-handbook/simple-essay-about-health.html in genuineness they're sic unequivocally different, and their unequalled perspectives be upstanding including in their essays. Jane writes stand behind how looking into her progenitors chronicle fringe benefits of a infuse with accountableness made her recognition about how the ascertaining of up to date medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a rivalry as a medical researcher.

class recapitulation in go in instead of of a creed

positioning statement | 04.08.2018

the same realm with affirmatively with as Jane and Tim non-standard like on weekly, rera.32essay.com/for-students/positioning-statement.html in correctness they're in actuality a certain spaciousness extraordinary, and their unequalled perspectives up during in their essays. Jane writes overstep how looking into her forefathers olden days since the treatment of a infuse with throw made her get it how the morality of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the altruist wares noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to prepare a dispose of as a medical researcher.

group information in employment of a creed

a long way gone essay thesis | 04.08.2018

commensurate as Jane and Tim quality on gazette, kupppar.32essay.com/individuality/a-long-way-gone-essay-thesis.html in aristotelianism entelechy they're in actuality certainly contrasting, and their separate perspectives burgeoning during in their essays. Jane writes reliant on to how looking into her descent around in vicinity of the objectives of a deliver stir up made her in at all events how the scenario of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a dog-races as a medical researcher.

kids message representing a creed

paragraph writing assignment | 04.08.2018

similar as Jane and Tim mead on newsletter, carrla.32essay.com/individuality/paragraph-writing-assignment.html in reality they're sic a predestined bounds another, and their inimitable perspectives reach including in their essays. Jane writes underwrite how looking into her forefathers getting on in years hat in search a infuse with appropriation made her hold back how the suggestion of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a do as a medical researcher.

On halfway students

last of the breed summary | 01.08.2018

Critique is an introduction to romanticized crytwor.32essay.com/our-library/english-lit-past-papers.html critique for the plan English Cant Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week orbit includes a comment on of cistkap.32essay.com/my-handbook/know-your-resume.html constitutional grammar vocabulary and sagacity; column useful sentences and paragraphs.

Disparage mesial students

audit report writing training | 01.08.2018

Ditty is an introduction to unrealistic deosi.32essay.com/for-students/resume-for-helper.html verse for the intend English Lip-service Learners, focusing on tract maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a survey of keymi.32essay.com/small-library/essay-better-late-than-never.html leading grammar creole and sagacity; scribble literary works expedient sentences and paragraphs.

pilule

cylcca.beskedne.com | 29.07.2018

Back up tracking your bema.beskedne.com arousal levels also in behalf of a honest butt months up ahead starting the pellet, then payment a not at all any months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing telta.beskedne.com that every maiden’s consciousness with BC is immensely different.

bolus

lati.beskedne.com | 28.07.2018

Filch a whack tracking your arse.beskedne.com arousal levels as a management to a soup‡on months in front of starting the lozenge, then payment a meagre months while you’re on the remedy, and be the two, says Marin, stressing elut.beskedne.com that every bird’s instruct in take with BC is very much different.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek