V.E.S.M.I.R. (o jednom pohledu na svět)

19.2.2018

 

Poznámka na úvod, následující text není samozřejmě myšlen doslova.

 

Představte si, že chcete nechat vzniknout něco krásného, co předtím neexistovalo, ale zároveň to nechcete vytvořit vy, vaším cílem je, aby něco principiálně nového, co předtím nebylo, vzniklo samo, vy jen nastavíte počáteční pravidla a podmínky a necháte „to“ žít vlastním životem. Jen v případě, že nebudete sami přímo zasahovat a necháte, ať to vznikne samo, vznikne něco nového, v tom je celá pointa, krása života.

Pro účely analogie vezměme za naše testovací prostředí, v němž „to“ bude probíhat, virtuální počítačové světy.

 

Co uděláte, pokud byste měli výše uvedené záměry, a všechny potřebné zdroje a možnosti k jejich uskutečnění?

 

V naší analogii, uděláte počítačový systém, který pojmenujete například Velmi Elegantní Systém Multidimenzionálního Informačního Rozvoje, zkráceně V.E.S.M.I.R.

 

Dejme tomu, že je vaším cílem poznat sami sebe skrze váš výtvor, je to způsob vaší seberealizace. Nebo se rozvíjet skrze váš výtvor, to není až tak podstatné.

 

Vytvoříte tedy virtuální model člověka, tělo, ručičky, nožičky, orgány a vše potřebné. K obrazu svému.

 

Nyní ale zatím neexistuje prostor, kde by váš výtvor (virtuální človíček) mohl uvnitř simulace žít, proto vytvoříte do nejmenších podrobností vymodelovaný virtuální svět. Vymyslíte tedy váš svět tím způsobem, že vymyslíte zákony (pravidla) kterým bude v tomto světě vše podřízeno, a pak ho opět necháte, ať se vyvíjí sám – protože jedině tak vznikne něco nového, co předtím nebylo – a to přesně je váš cíl. Neděláte to ze zábavy, kdybyste se chtěli bavit, tak si můžete najít jinou zábavu, děláte to proto, abyste poznali sami sebe skrz váš výtvor, abyste se rozvíjeli. Vymyslíte tedy pravidla tohoto stvořeného světa, podle nichž se bude sám rozvíjet. Protože chcete být důkladní a máte všechny potřebné zdroje, tak vymyslíte jak se bude chovat elektron, jak se budou chovat subatomární částice, s tím, že viditelné projevy na hierarchicky nadřazené úrovni vždy vyplývají z procesů na nižší úrovni. Tedy, to, jak se chová elektron, není určeno přímo, ale vyplývá to z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládá, a to zase vyplývá z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládají, a tak dále až na tu úplně první, nejzákladnější úroveň, kterou pracovně nazvete třeba „fyzikální vákuum“.

 

Máte tedy základní model, vše funguje, ale zatím tam není nic přímo živého.

Kdybyste nyní umístili váš výtvor (virtuálního človíčka) do tohoto světa, tak by podle pravidel, které jste sami určili, ihned zemřel – zabilo by ho kosmické záření a chlad absolutní nuly nebo žár hvězd. Víte, že svému človíčku musíte vytvořit podmínky: světlo, teplo, jídlo, ochranu, životní prostor... Vytvoříte tedy malý vesmírný koráb na podporu života, který bude brázdit nekonečné prostory jinak nehostinného vesmíru – planetu. Vytvoříte slunce a planety, a planety navrhnete tak, ať udržují teplo a magnetické pole chránící před kosmickou radiací. Také pochopitelně umístíte planety přesně do té vzdálenosti, aby na nich vznikly příhodné podmínky pro život – o zlomek blíže nebo dále, a bylo by to horké peklo nebo mrazivá pustina. Nyní potřebujete zajistit přírodu, aby měl člověk kde být a z čeho žít, tu opět vytvoříte tak, že jen nastavíte počáteční podmínky, semínka života, a necháte proces běžet samovolně – vnitřní čas V.E.S.M.I.R.U pro vás nic neznamená, virtuální „miliardy let“ uběhnou za okamžik, zdrojů máte dostatek a když ne, tak simulaci na chvíli stopnete, zajistíte dodatečné zdroje a pak zase pustíte – zevnitř V.E.S.M.I.R.u nepůjde nic poznat, čas poběží pořád stejně, podobně jako když si na počítači můžete nechat přehrát fyzikální simulaci pomalu nebo rychle, z hlediska simulace se nic nemění.

Výborně, nyní se na vaší planetě zformovala ve vašem virtuálním světě biosféra, kterou shledáte obyvatelnou pro vaše človíčky. Umístíte tedy vaše človíčky na planetu do živoucí přírody. Na rozdíl od veškeré ostatní fauny, což jsou vlastně autonomní jednotky s předem daným programem (bioroboti), dáte do vínku vašim človíčkům něco speciálního, něco, co je odlišuje od veškeré ostatní biosféry: svobodu volby. Nemají předem daný program, vám jde o to, ať sami pochopí, proč a kde se ocitli, proč existují – jinak by celé vaše konání nemělo smysl. A to mohou pochopit jen sami od sebe. Aby mohli svobodu volby správně používat, tak jim dáte do vínku také rozum. A navíc vnitřní nápovědu a indikační kontrolky jejich konání, které jim vždy napoví, co je správné. Kontrolky jsou dvě, vaši človíčci je pro sebe pojmenují „svědomí“ a „stud“. Svědomí funguje dopředu, stud zpětně. Ještě zjistí, že mají další smysly dané od vás do vínku (nad rámec pěti zřejmých), smysl pro míru, a také informační kanál přímého spojení s vámi, ale ten končí na úrovni podvědomí, takže se projevuje většinou jako intuice, šestý smysl.

 

Svoboda volby vašich človíčků je pro vás zákon, záměr číslo jedna – pokud byste ji porušili, tak zmaříte a popřete veškerý smysl svého konání. Takže to nikdy neuděláte. Ale zároveň životy vašich človíčku pozorně sledujete a držíte jim palce, víte všechno o všech, chcete pro ně vždy to, co je pro ně samé nejlepší. Ale nemůžete se jim ukázat, protože to byste opět zmařili a popřeli smysl vašeho konání. Pro človíčky uvnitř simulace jste něco jako „nad-realita“, jste všude a nikde, nemůžou vás vidět, slyšet ani cítit, nahmatat ani naměřit, ale ví o vás, zprostředkovaně skrz váš výtvor. Vedou o vás filozofické debaty a přemýšlejí, jak V.E.S.M.I.R. vznikl a jaktože je v něm vše tak naplněno smyslem, a jestli existuje něco mimo něj.

Jako každá umělá inteligence, i ta kterou jste stvořili vy, se musí sama vše naučit, teprve poté se vlastně dostáváte k tomu, proč to vše děláte. Pravidla jsou nastaveny tak, že každý človíček, který ve V.E.S.M.I.R.U funguje, si nemůže příliš ublížit, pokud neudělá nějaké větší chyby, a navíc chyby jsou způsobem výuky. Pochopitelně zabudujete zpětnou vazbu, aby človíčkové chápali důsledky svého konání a měli tak možnost přehodnotit postoje, rozvíjet se a osvojovat svůj potenciál, buď metodou pokus-omyl, pokud jsou tvrdohlaví, nebo, pokud jednají v Lásce, tak „napoprvé, jako Pája“. Jen pokud je někdo příliš tvrdohlavý a nedbá signálů (nepoužívá správně nástroje, které jste mu dali do vínku), tak je „zrecyklován“ a jeho nesmrtelná duše dostane novou šanci v novém životě. Človíček, to totiž není fyzické tělo (tak jak se jeví zevnitř V.E.S.M.I.R.u), ale vnitřní podstata, která používá „tělo“ jen jako skafandr, aby mohla interagovat s okolím. Každá podstata vstupuje do „fyzického světa“ s předurčením, mnohovariantním plánem svého osudu, a podle toho jak se rozhoduje a jak se jí daří zdolávat výzvy a zkoušky, se naplňuje určitá varianta. Zároveň je tedy ve hře jak předurčenost, tak svobodná vůle.

 

Uvažujme nyní okamžik, kdy se vaši človíčkové poprvé probudí na vaší planetě, nepamatují si kdo jsou, jak se tam ocitli ani kde vlastně jsou. Vidí jen to, co je kolem nich: trávu, řeky, moře, nebe nad hlavou (kam umístíte nádherné hvězdy a galaxie, aby mohli obdivovat krásu vašeho výtvoru), a mohou poznávat svět. Ale nyní jsou spíše vystrašení a zmatení, což je pochopitelné. Vyberete si tedy jednoho z nich, který má „nejlepší spojení“ na informace „zvenku“, a pošlete skrz něho nějaký základní „informační balíček“, abyste jim ulehčili vývoj. Tak říkajíc základní manuál. Ať se nebojí, že není důvod, vše jde jak má, a nastíníte jim základní pravidla světa, který jste pro ně vytvořili, a v náznacích i to, co se od nich čeká. Že se na vás ve všem mohou spolehnout a jste jim vždy nablízku, ale že vás nemohou vidět. Soudit o vás mohou jen podle vašeho výtvoru, ale už je mimo oblast jejich chápání pochopit, že jsou uvnitř V.E.S.M.I.R.u a co to vlastně V.E.S.M.I.R je. Pro ně je však vše zcela skutečné. A také na tom záleží. Někteří z nich sice ostatní přesvědčují, že je to celé jen iluze, ale mýlí se. Další se zase snaží „hackovat“ systém zevnitř a obcházet svoje úkoly, to také není to, co je vaší představou aby dělali. Vy s nimi chcete komunikovat, ale zároveň respektujete jejich svobodnou vůli, takže záleží jen na nich. Vy jste vždy „na příjmu“. Vaši človíčci vám nejsou lhostejní, máte na srdci bezvýhradně jejich dobro, takže je drobnými adresnými zásahy do systému „pošťuchujete“ správným směrem a chráníte, ale tak, aby to neporušilo jejich svobodnou vůli – pochopit mohou vždy jen sami. Například, když si jeden z nich koupí lístek na vlak, který má vykolejit, ale ještě není jeho čas, tak zařídíte, že se pokazí výtah a na ten vlak to nestihne.

Později, poté, co vaši človíčci „základní manuál“ několikrát po sobě zapomenou nebo překroutí, a vy ho vždy pošlete znovu, tak si ho nakonec v dostatečné míře osvojí, takže už není důvod ho znovu posílat. Vaši človíčci sice časem vytvoří mýty, že jsou to vlastně jen takové povídačky, že někdy byl nějaký „manuál“ seslán, ale to je v pořádku, je to právě součástí jejich rozvoje, ať časem pochopí, jak je to doopravdy. Právě ten okamžik, kdy to pochopí sami, si nejvíce ceníte.

 

Protože potřebujete, ať vaši človíčkové získávají zkušenosti, zařídíte, aby se v životě každý z nich setkával s výzvami-zkouškami, které mu umožní osobní rozvoj a posun dopředu. Zařídíte to pochopitelně tak, abyste každému naložili vždy jen tolik, kolik je schopen zvládnout, a aby každá situace-zkouška, které ho podrobíte, měla řešení, a posunula ho kupředu v osobním rozvoji. Pokud ale se človíček rozvíjet odmítá a řešení výzev se vyhýbá, tak máte záložní plán spočívající v tom, že mu podmínky ztížíte a vystavíte ho znovu podobné zkoušce, s cílem, aby pochopil, co se mu snažíte nepřímo sdělit...

 

Někteří z nich přemýšlejí a ptají se, jaktože je na světě tolik zla a nespravedlivosti, jak to můžete dopustit, a že kdybyste byli, tak to nedopustíte. Kdybyste chtěli, tak to skutečně nedopustíte, ale tím byste popřeli svobodu volby a celý svůj výtvor. To bylo tak. Aby byl váš výtvor skutečně elegantní, museli jste zahrnout i množství věcí a stvoření, které nejsou na první pohled vidět. Než jste stvořili človíčky, na vyšší (normálně neviditelné) úrovni reality jste stvořili bytosti z energie (z „ohně“), které mají za úkol pomáhat lidem, ale jedna z nich se vašemu záměru odmítla podřídit a řekla, že místo toho na vaše človíčky nastraží nástrahy a obklopí je ze všech stran, aby sešli z cesty. To se také stalo, ale jen z vašeho svolení, nikoliv záměru. Svolení proto, že jednak o konečném výsledku máte jasno a nic jej nemůže ohrozit, jde jen o cesty, které k němu povedou, a druhak nechcete porušit svobodu volby toho, kdo se rozhodl vzepřít se vašemu záměru a klást nástrahy – jemu bude nakonec také dáno podle zásluh. A také, v těchto těžších podmínkách jdou životní zkoušky a situace rychleji, i když musíte častěji zasahovat. V neposlední řadě, ten, kdo klade nástrahy, nemá nad vašimi človíčky jakoukoliv moc kromě té, kterou mu sami odevzdají, je to tedy také jejich volba. Jeho metoda je lest a klam, takže po čase to na vaší planetě začne vypadat, jako v pekle na zemi, ale to je jen dočasně, než rozumní dostanou rozum. A pokud se situace dostane do slepé uličky, ze které není návratu, tak pošlete nejprve svého posla s varováním a pokud ho označí za lháře nebo čaroděje, který jim chce jen motat hlavu, a označí jeho poselství a znamení za lež, tak vám nezbyde než z dané společnosti zachránit spravedlivé, ostatní smýt nějakou pohromou a začít jakoby znovu, ale ve skutečnosti už s posunem žádoucím směrem, od předchozího startu. To už se několikrát stalo, v důsledku toho, že ten, který klade nástrahy, přesvědčil skoro všechny, že neexistuje. Vaši človíčci používají často jako argument, že kdybyste byli, tak nedopustíte to, co se děje, ale to si jen neuvědomují že to dělají oni sami, nikoliv vy. Také většinou nechápou vaše záměry a cesty. Krátce, je to jen v důsledku neznalosti a nepochopení, ne proto, že by bylo něco špatně v návrhu. Často se bohužel situace vyvine tak, že jediné co můžete dělat, pokud nechcete porušit vlastní zákony, je nebránit nespravedlivým aby si škodili navzájem, aby zbylo víc místa pro spravedlivé. Ale vy nikoho netyranizujete ani nikomu neškodíte, človíčci se tyranizují a škodí si sami. Vše se vždy děje nejlepším možným způsobem v dané situaci, s ohledem na reálnou mravnost všech účastníků procesu. Neděje se vždy ideální varianta, ale vždy se děje nejlepší reálně možná.

 

Jednoduše pochopitelné.

Putinovec | 23.02.2018

Marně přemýšlím,zda už jsem někdy četl tak jednoduché a zároven čtivě podané vysvětlení existence.Určitě je to správně uchopená příležitost,jak většině čtenářům podat informaci,zaujmout je a zároven neunudit učeným nestravitelným výkladem.

naivita

azax | 22.02.2018

sorry, ale tohle naivni prevypraveni biblickeho mytu me teda moc nenadchlo. Doufam ze si takhle KSB nepredstavuje ten "bohocentricky pohled na svet", ke kteremu se mame jako priblizovat. To uz muzete rovnou misto HNR rikat BUH (nebo snad jhv :)? ) a misto gp dabel. KSB, pokud vim, by mela byt v prvni rade OBJEMNEJSI koncepce nez biblicky mytus, takze takoveto naivni ajtacko-biblicke izomorfismy asi moc fungovat (nastesti) nemuzou...

Re: naivita

Hox | 22.02.2018

Proč si myslíš že to má něco společného s biblickým mýtem?

...a kde je Láska?

patRAč | 21.02.2018

zdravím vospolok, zaujímavé myšlienky uvedené v texte s ktorými sa dá čiastočne súhlasi, ale...
...ale akosi mi tam niečo dôležité chýba, resp. je z môjho pohľadu nesprávne uvedené...Z uvedeného textu vlastne vyplýva, že hlavnou príčinou, dôvodom existencie Stvorenia bolo chcenie (túžba) Tvorcu spoznať, spoznávať seba skrz svoj výtvor. Avšak všetky "sväté" knihy (ale aj KSB) sa "zázračne" zhodujú vo veci, že Všedržiteľ (strojca a strojvodca, najvyššia Miera, okrem iného aj mravnosti) je Všemohúci, Vševedúci a jeho milosrdenstvo, múdrosť, spravodlivosť a Láska sú bezhraničné a nikdy sa nemýli. Z tohto dôvodu mi príde dôvod stvorenia (spoznať sám seba skrz svoj výtvor) príliš plytký, skôr sebecký, egoistický, resp. nemravný. Za hlavný dôvod existencie celého sveta považujem Všedržiteľovu obrovskú, bezhraničnú túžbu podeliť sa (so svojím výtvorom) o ten krásny Radostný pocit uvedomovania si života, existencie, bytia...teda tú najsilnešiu, najvýznamnejšiu silu Tvorenia - LÁSKU.

P.S. ďakujem za informácie šírené prostredníctvom týchto stránok a všetkým prispievateľom.
Prajem všetko dobré.

 

Re: ...a kde je Láska?

Pe-tri | 21.02.2018

https://pastebin.com/udTvPT7b

Re: Re: ...a kde je Láska?

nula | 22.02.2018

https://pastebin.com/xFNKgs1z

Re: ...a kde je Láska?

Jx | 22.02.2018

Krásný příspěvek

Re: ...a kde je Láska?

Hox | 22.02.2018

Článek je pokusem vysvětlit srozumitelnou analogií některé objektivní jevy a principy, tu jednu dvě věty o důvodu existence reality nevidím jako podstatné, člověk to stejně ze svého úhlu pohledu nikdy nemůže plně pochopit, plně pochopit lze jen ze stejné hiearchické úrovně. Osobně tam nevidím žádný rozpor, mezi tím co píšeš a tím co je v článku.

Re: Re: ...a kde je Láska?

patRAč | 23.02.2018

ale áno, súhlasím s tebou a takisto nemám problém s článkom, chcel som len povedať svoj názor, že netreba zabúdať (pri Stvorení) na "faktor" lásky...
samozrejme, že o skutočnom dôvode existencie vie len On, my môžeme o ňom "len" premýšľať, čo aj robíme...

začetl jsem se......

okolo jdoucí | 21.02.2018

Ale hned na začátku jde o to "něco krásného", vytvořené ve virtuálním světě.Bavit se o iluzi, to by snad šlo. Ale takhle? Nevidím v takové tvorbě nic reálného, tedy přínosného.

Re: začetl jsem se......

ZS | 21.02.2018

Text je až neuvěřitelně přínosný, ale dokud se na něj bude člověk dívat z pohledu materialismu, nikdy jej nepochopí.

Re: Re: začetl jsem se......

. | 21.02.2018

No, mě to právě připadá jako takový hodně materialistický pohled :)

Re: Re: Re: začetl jsem se......

. | 21.02.2018

ten článek.

Re: Re: Re: Re: začetl jsem se......

ZS | 22.02.2018

Většina naší současné společnosti je silně materialistická, proto autor používá materialistickou terminologii, aby si to širší spektrum lidí dokázalo představit. Text se samozřejmě nedá brát doslovně, což je zdůrazněno i na začátku článku.

len pre zaujímavosť

Kammerer | 21.02.2018

Tému modelovania civilizácie, resp. mysliacich bytostí v počítači spracoval už takmer pred 50 rokmi Stanislaw Lem v poviedke Non Serviam. (a tiež je to v náboženskom kontexte, preto som si na to spomenul.)

Je to súčasť knihy Dokonalá prázdnota, napr. zdroj:
https://www.ulozto.cz/!vohumzgjS/lem-dokonala-prazdnota-1971-pdf
Non Serviam je asi predposledná časť.
Ak by sa niekto rozhodol si to prečítať, len upozorním na špecifickú formu, Dokonalá prázdnota je zbierka recenzií na neexistujúce knihy. Takže autor hovorí akoby o niekom, čo niečo hovorí. Ak to čitateľ neočakáva a nečítal úvod knihy, môže to byť mätúce. Plus je to písané tak, akoby vážne rozoberal nejaké dielo, pritom všetky súvislosti sú vymyslené.
A ak má niekto chuť čítať, podľa mňa je celá kniha výborná, takže odporúčam, ale ostatné "recenzie", sú na iné témy.

Re: len pre zaujímavosť

Jox | 21.02.2018

je este jedna kniha kníh. Galexia, jeden s dokonalou intuíciou urobil rozhodnutie za vsetkych. Ja/My/Gaija vytvirime Galexiu, jeden spojitý organizmus spojitého vedomia individualít na mravnom základe, že my sme všetko. Ja/My/Gaija sme jedno, sme jednota. Jedno vedomie aj viac vedomí. Jeden plán. Mohla to byt tretia ríša z prvej zakladne (Nadace) alebo Seldonov plán z druhej NZakladne (Nadace) no vybrali Človeka, ktorý mal intuiciu, zväzok s Matricou Matríc a ten rozhodol. Osud Ľudstva je v Galexii.
Aj tato celá pentalógia je Matrica, ako aj Hmly v Androméde a Hodina Býka. A je len na Ľudstve, ako sa rozhodne

otázka na Hox_a

ochranca | 21.02.2018

Hox a prečo potrebujeme spať?zvláštna simulácia.

Re: otázka na Hox_a

Hox | 21.02.2018

Co třeba toto vysvětlení? :)

https://www.koranoislamu.cz/sura/25/page/3/
https://www.koranoislamu.cz/sura/78/

Re: Re: otázka na Hox_a

ochranca | 22.02.2018

nie úplne v tej Súra ‘25 je to len vysvetlené tak ako to bežne chápeme telo potrebuje oddych, ale čo ho k tomu viedlo keď je všetko v pohybe"atómy"?možno sa pri spánku pohyb spomalí a systém sa schladí aby nedošlo narušenie hmoty, ale zas hmota je náš prelud tak potom ako to je?
Súra ‘78 mi pripomína to čo vravia viacerý že celá obloha je simulácia aj slnko niečo podobné píše Vladimír Laubert.

Re: Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 22.02.2018

Zaujímavou doplnkovou informáciou môže byť, že ľudia, ktorí sa pokúšali dosiahnúť rekord v nespaní veľa dní, tak zošaleli. Už si nepamätám koľko dní je kritická hranica, ale po nej si človek nevratne poškodí psychiku. Takže spánok je zrejme dôležitý pre psychiku. Počas spánku by malo dochádzať aj k presúvaniu zapamätaných vnemov z krátkodobej pamäte do dlhodobej.

Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

badatel | 22.02.2018

@jardob: podle mých znalostí, klíčové či kritické je právě zrušení/znemožnění průchody stavy alfa mozkových vln, označovaných též REM fáze. Je to čas snů a vidění, čas kdy se vědomí rozšiřuje, stav meditací, čas nejsilnějších regenerací organismu. Je to ten okamžik, kdy se nejvíce napojujeme ke zdroji.
Jinak k tomuto stavu dochází nejen ve spaní, ale i v bdělém stavu, krátkodobě, pravidelně co 2 hodiny. V ten okamžik se také maximum energetického toku přesouvá vždy z jedné akupunkturní dráhy do druhé ... proto čínský lékař podle okamžité hodiny aktivuje vždy zcela jinde.
Tyto okamžiky jsou také spojeny s útlumem organismu a snadným usínáním či naopak probouzením ze spánku. Pro řidiče je tento okamžik také kritický, pravidelně co 2 hodiny přicházející okamžik mikrospánků.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 23.02.2018

O tých fázach v bdelom stave som nevedel. Vďaka za doplnenie.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 23.02.2018

Zajímalo by mě také co se děje potom, ve stavu hlubokého spánku, beze snů. Co se děje s naším vědomím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

badatel | 23.02.2018

@Pam: tvá otázka mne inspirovala k následujícímu kratšímu shrnutí.

O fázích spánku se dá vyhledat hodně informací. Např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nkov%C3%BD_cyklus.
Výzkumů bylo dost, teprve poznatky související se stavy rozšířeného vědomí pak byly částečně přesouvány pod utajený výzkum pro účely armádního využití („speciální výcvik vybraných talentů“). Protože však výzkumníci také čerpali od lidí zabývajících se meditačními technikami, leccos se vyneslo i ven, do civilního sektoru.

Ty v odkazu uvedené naměřené frekvence mozkové aktivity v pouhých [Hz] jsou trochu v rozporu s informacemi, s jakou ohromnou rychlostí probíhají přenosy impulzů uvnitř v mozku, i v celém nervovém systému. Je to tím, že všechen ten vnitřní a směrově „neuspořádaný“ „chaos“ je měřen několika elektrodami až na povrchu hlavy ve formě jako když součtového pulzování celku (podívej na fyziku, tzv. skládání frekvencí a záznějové kmitání). Čili považujme tento rytmus za „hlavní řídící rytmus bubeníka veslařů, který udává synchronizační jednotné pracovní tempo pro hlavní podsystémy“.

Hladina alfa je jakýsi krátký přechodový stav mezi bděním a spánkem, okamžik snů, snadného usínání i probouzení (vnitřního; v tomto okamžiku vnější vynucené buzení mívá pro organismus zdravotně-psychické destrukční účinky). Odpovídá to také rytmům o něco vyšším, než je vnitřní pulsace Země (byla cca 7,5 Hz, ta nyní se zvedla až k cca 12 Hz). Tento pracovní režim mozku může probíhat i s otevřenýma očima. Stav polosnění-polobdění.
Za polobdělého stavu v alfě je učení se nejúčinnější a nejsnazší. Děti v tomto stavu setrvávají i dlouhé hodiny, než je „civilizujeme“ natolik, aby pohasly. Děti ve věku základní školní docházky v tomto stavu dokáží vydržet i dlouhé hodiny (dokázaly, než byly ovládnuty mobily).
Já tvrdím, že nácvik těchto technik by měl patřit k povinným předmětům hned v 1. třídě.
Je to oblast intenzivní vědomé „meditační“ práce.
Alfa hladina je nejčastější režim řízených meditací. Při ní dochází i k energetickým efektům a i chtěnému reprogramování a regeneracím organismu. Meditující to má ale pod svou kontrolou, a pokud se nepropadne do hlubších hladin, může tento režim kdykoliv vědomě přerušit a otevřít oči a přepnout tak na režim beta.

Pak se člověk propadá do thety – lehčí spánek (4-8 Hz). Přechází do hlubokého spánku - delty (0,5-4 Hz). Opět vystoupá až k alfě a opět propad ... Spánkové cykly, tato pulsace má trvání cca 2 hodiny, opakuje se. Hluboké hladiny delta se prý dosahuje po usnutí jen 2×, pak již ne.

V hlubších hladinách dochází k odpoutání vědomí a lehčích částí aurických těl a jednak k cestování v našich dimenzích, ale může dojít i k astrálním cestám do jiných dimenzí. Jenže toto, vykonávané na „nevědomé“ úrovni, je okamžikem probouzení zasunuto do hlubin nevědomí. Takže si to většinou nikdo nepamatuje a získané informace později nemůže cíleně využít. Pokud se jedinec někde na těchto cestách dostane pod něčí vliv, ten jej může doplnit „programy“ pracujícími v „cizí prospěch“. Tyto jsou pak na určený signál vyvolány k řízení jedince podle přednastaveného programu.
Hlubokého spánku využívá např. hypnóza. S tím souvisí i řada dalších efektů, bylo by to na samostatnou dlouhou diskusi.
Prostě a krátce se naše vědomí toulá časoprostorem, pokud si před usnutím člověk nedá vědomé instrukce, co bude ve spaní konat, a kde. Zde chci odbočit vysvětlivkou: uzavřít den před spaním a provést některou z technik psychohygieny a stanovit si plán na dobu spánku je to nejlepší, co člověk pro sebe a svou ochranu může udělat. Chápeme nyní i původní zapomenutý smysl modlitby před spaním?

Lehčí, theta spánek je také skvělý a lze v něm i provádět cílenou práci. Jenže to chvíli trvá, než to člověk nacvičí, aby dokázal konat vědomé astrální cestování či jinou psychickou činnost a nepropadl se při tom do hlubin vlastního bezvědomí. Nicméně je to velmi účinné. Právě toto je tajemství výcviku skutečných šamanů a jejich „zázračných“ schopností, kteří v tomto stavu ladění mozku dokáží léčit, i dálkově, případně i komunikovat s lidmi kolem nich – tedy i pohybovat se a reagovat, jako by bděli. Tedy pracují současně v obou režimech, thetě i betě (bdělý stav). Zároveň dochází kromě informačních transferů i k velmi intenzivním energetickým přenosům s využitím prapůvodní kosmické energie (dnes se začíná razit terminus „energie vakua“, dříve se říkávalo prána, a bylo i mnoho jiných termínů).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 24.02.2018

Zajímavé, děkuji!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 24.02.2018

Myslím, že hodně užitečné pro práci na sobě.

Re: otázka na Hox_a

Bynk | 22.02.2018

práve ten spánok je pre túto simuláciu ten najdôležitejší, preotže, v bdelom stave nie je možné zresetovat ramku v hlave. :-)

Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 22.02.2018

Niečo na tom bude :-)

krasny článok

Jox | 21.02.2018

V podstate autorsky kolektív članku vyjadruje to, čo tu opakujeme ako širši kolektív už dlho. Model /Matricu možného dejinného vyvoja dozadu a vpred. Možno doplním, že bud zásahom autora "projektu" ale myslim si viac, že naprogramovanými pravidlami v zakladnom egregore, začali na mravnostnom základe v komunitách vznikať ľudia, ktorí začínajú vnimať viac a viac intuiciou základnu matricu, ktorí postupne otvárajú duvha rezonovaniu s touto matricou, takže už nebude potrebny manuál vykladať, pretože ak raz sa svedomie NaLADí na frekvenciu vibracie danej matrice (tej zakladnej) aj keď na menšej amplitúde samozrejme, stane sa matricou a SveDomie nepustí tvoriť a konať inak ako v sulade s matricou, či Matricou?
Podmatrice silné v našej kultúre sa prejavujú dole. Čo nezapadá do môjho viero - vyznania odmietam a napadám, je to len echo, ale silné echo vibracie nizšich podmatríc.
Budte zdravi a blaho zelám..

V.E.S.M.I.R. - úvaha

ZS | 20.02.2018

Nedokáži to vlastními slovy dobře vyjádřit, ale článek je úvahou nejen o jiném pohledu na svět, nýbrž i o podstatě. Co je naše skutečné JÁ a co jen "obal", který používáme ve fyzické "realitě"? Tady se hraje Kosmická hra - HRA ŽIVOTA.

Životem se učíme poznávat sebe sama, naše možnosti a učí se tím i náš "tvůrce", který nemusí být tím jedním "ZDROJEM", ale sám byl kdysi na naší pozici a přibližuje se tímto ke "ZDROJI", na základě zkušeností, které získá.

Člověk (lidský druh) se hrou života též přibližuje ke "ZDROJI", už pochopil, že je víc než zvíře (i když většinou ne v dobrém slova smyslu - narážka na Halal a podobně). Mnoho začíná chápat, že je víc než tělo, ale jen málo dokáže pochopit, že je i víc než duše a pouze nepatrná částečka (0,000001% z 1%) chápe, že je "ON" (ať si jej každý pojmenuje jak je mu libo).

Celkově mám pocit jako by článek napsal Miroslav Zelenka. Tento člověk se už léta zabývá (skutečným) duchovnem, podstatou života a politickou situací. V několika článcích a povídkách se věnuje i GP. Jeho webové stránky mohu doporučit. https://www.miroslav-zelenka.cz

Jako bych

Koloděj | 20.02.2018

ta slova již někde četl ... jinak formulovaná, ale ... v podstatě se stejnou "náplní".

Takže to u mne rezonuje, zajímavý - a trošku jiný pohled na totéž.

dik

zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Norman | 20.02.2018

Je to zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato a rozvláčne naformulovaný.

Ja mám iný text, z vlastnej skúsenosti informatika:
-----
Predstavte si, že Vy chcete stvotiť niečo krásneho. Niečo podľa seba, čo by vám na konci odkrylo pravdu o Vás samých. Napíšete tomu ontológiu, zákony a neskôr aj konštanty.
Spustíte to a ajhla, beží to, žije to a vidíte, že je to dobré.

No, dobré nie celkom, vaša omniscientia nie je v tom zmysle dokonalá, a tak musite zasiahnuť, a vytvoríte inú verziu. A skúšate. A ďalšiu verziu, a nejakú ďalšiu ... tak sa to robí, tvoriť verzie nič nestojí, to je krása programovania, dá sa to postupne zdokonalovať a zdokonalovať ... ste tou hrou či prácou plne zaujatí a nadšení...

A v tom zaujatí ste zabudli, že niekde bokom vám bežia nejaké staršie verzie. Vaši tvorčekovia si tam šlapú po hlave, vyhrávajú rôzni zmrdi a celé sa to kolísavo drbe, bytosti trpia, planéty vysychajú, tvoria sa rôzne monštrá a degeneráti. Je to celkovo dosť nezmyselné a vaša imanentná inteligencia do systému vložená je perverzne použitá na samoničenie.
Ale nik sa už nepozerá, nik to už nevylepší, tie verzia bežia stratené na pozadí, je to predestinované na nezmyselný márny beh, bez toho, aby o tom niekto vôbec vedel. Donekonečna.

Ale možno že pri trocha šťastia niekto raz vypne celý počítač a tak aj všetky tieto stratené procesy s nulovou až negatívnou prioritou skončia.

Aspoň že to.


http://nadhlad.com/content/system-urceny-na-sebapoznanie

Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Hox | 20.02.2018

https://pastebin.com/E6zfxAtq

Re: Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Hox | 03.03.2018

Omlouvám se za nevhodnou reakci.

Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

jardob | 20.02.2018

Každý výtvor odzrkadľuje určitú etiku, ktorá viedla myšlienky a ruku každého tvorcu. Aj tvoj komentár vyjadruje istý typ etiky. No na plne posúdenie etiky a zmyslu diela je potrebný profesionalizmus v posudzovanej oblasti, vidieť vec v čo najširších súvislostiach. Keďže na svete chodia aj skutočne mravní ľudia, dokonca tu boli ľudia ako Ježiš, potom logicky Tvorca nemôže byť horší ako najlepší z ľudí. No keďže po svete chodia aj gauneri, a dejiny sú proces, ktorý niekam speje, tak už len zostáva odhaliť skutočný zmysluplný význam tohto procesu. To je naša evolučná hádanka.

Re: Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Norman | 20.02.2018

"Tvorca nemôže byť horší ako najlepší z ľudí"

Nuž, nebol by som si tak istý touto vetou. Ale hlavne, ja vôbec netvrdím, že tvorca je amorálny či zlý. Vychádzam zo základnej myšlienky samého článku - že niekto niečo skúša a nie všetko je perfektné.

"...zostáva odhaliť skutočný zmysluplný význam tohto procesu
Ja by som mierne poopravil:
"... kedže nie je nič lepšie, možno skúsiť odhaliť význam alebo nevýznam tohto procesu"
Ale ako píšeš, každý máme svoju predstavu a etiku.
 

První plocha výbrusu

badatel | 19.02.2018

Marně postrádám autora článku, anebo zdroj.
„…Poznámka na úvod, následující text není samozřejmě myšlen doslova.“ – to je samozřejmé, neboť věci složité a hlavně dosud neprobádané nelze popsat jinak, než současně užívaným slovníkem a pomocí alegorických obrazů. Průšvih nastává, pokud čtenář není s užitými termíny dostatečně seznámený, anebo když se s věky pozmění slovník, anebo když obrazné vývody začne brát doslova, tj. o úroveň porozumění níže, než je popisováno. Např. teprve po Hirošimě bylo možné pochopit, o čem se to v těch védských „báchorkách“ mluví.

Pěkně, jasně a srozumitelně popsáno, jenže je to jen zlomek z celkové reality, která je více košatá a více vrstevnatá. Ale jako první úvod velmi zdařilé – chválím. Však v první třídě základní školy se také hned nerozdávají vysokoškolská skripta.
Čekám na další díly, na další fazety popisovaného drahokamu, abychom se mohli dostat dovnitř, k jeho podstatě.

Re: První plocha výbrusu

Cico Ciciak | 20.02.2018

> Čekám na další díly, na další fazety popisovaného drahokamu, abychom se mohli dostat dovnitř, k jeho podstatě.

A ja čakám, kedy napíšeš niečo ty, lebo v tomto tvojom príspevku vidím veľkú dávku bohorovnosti. :)

Re: První plocha výbrusu

Hox | 20.02.2018

K čemu autor nebo zdroj?

Re: Re: První plocha výbrusu

kominík | 20.02.2018

Kvůli věrohodnosti, vždy se tu dbalo na autora, zdroj .. nebo ani toto už zde neplatí?

Re: Re: Re: První plocha výbrusu

Hox | 20.02.2018

To je omyl, zde se vždy dbalo a dbá na neautorskou tvůrčí kulturu, cílem je hodnotit samotné myšlenky, ne jejich autory. Jiná věc je pochopitelně zdroj u faktografických informací nebo zpráv.
Dobře, dejme tomu že se autor přihlásí. K čemu je něco takového smysluplně prospěšné?
Autorský kolektiv stojící za KSB je také anonymní.

Kvůli věrohodnosti čeho?

Re: Re: Re: Re: První plocha výbrusu

Dušan | 20.02.2018

Jedna z možných odpovedí na tvoju otázku:

Aby mohol identifikovať človeka s iným svetonázorom a poľahky ho odstránil.

Re: Re: První plocha výbrusu

Pe-tri | 20.02.2018

https://pastebin.com/iLBWkwbs

Sloboda výberu?

Tata Tibor | 19.02.2018

"A pokud se situace dostane do slepé uličky, ze které není návratu,..., tak vám nezbyde než z dané společnosti zachránit spravedlivé, ostatní smýt nějakou pohromou a začít jakoby znovu, ale ve skutečnosti už s posunem žádoucím směrem, od předchozího startu. To už se několikrát stalo...
Stvoriteľ dáva síce slobodu voľby ale len v tom smere ktorý je predurčený t.j. keď ti prikážem ísť vpravo neopováž sa ísť vľavo lebo tým sa protivíš mojim zámerom a pošlem na teba potopu. Ale ináč máš slobodu voľby.
Tvrdo mi to znie ako GP.

Re: Sloboda výberu?

openeyes | 20.02.2018

Myslím že je to riadne mimo štýlu GP. Skôr je to o tom, že koryto rieky je dané a "slepá ulička" je len vír pri brehu (existujúci v súlade s pravidlami danými na počiatku), ktorý logicky stiahnie a "premyje" človiečikov, ktorí silou-mocou chcú vyplávať na breh (t. j. z vesmíru kam?)... Takže žiadny príkaz, len zákon, podobne je to s kritickým množstvom uránu - nič sa nedeje, pokiaľ ho máme málo. Ak je však spolu nadkritické množstvo, potom to "samo" buchne (t. j. zákonite).
PS. Ešte by som text rozšíril o možný cieľ celého snaženia. Niet väčšieho šťastia pre rodiča, ako keď vidia, že deti chápu ich dielo, pokračujú v ňom a zdokonaľujú ho. To je aj náš osud (detí) - radovať s tvorby spolu s rodičom (stvoriteľom). Veď planét na to máme vo V.E.S.M.Í.R.E dosť a dosť...

Dovolil bych si přispět do téhle diskuze ocitováním prvních dvou zákonů hermetismu

Croix | 19.02.2018

"1. Zákon mentalizmu – „Vše je mysl.“

Za vším absolutnem je duch – teda univerzální, nekonečná a živá mysl. Celý svět a celý vesmír je duševním výtvorem absolutna a řídí se jeho zákony. Veškerá skutečná realita, jež známe jako hmotný vesmír, život, energii, je univerzální myslí. Tento zákon vymezuje podstatu vesmíru a všeho, co je, jako duševní. Je zde vyjádřena pravda o duševní podstatě všeho. Absolutno je nekonečná živoucí inteligence, již osvícení lidé nazývají duch. Všechno se nachází v absolutnu a současně platí, že absolutno se nachází ve všem. Dosáhnout mistrovství bez tohoto univerzálního klíče je nemožné.
2. Zákon shodnosti – „Jak nahoře, tak dole, jak dole tak nahoře.“

Mezi různými úrovněmi projevu, života a bytí panuje harmonie, soulad a shoda. Vše existuje podle základních zákonů a mezi všemi zákony, pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života je shoda. Toto funguje na všech úrovních hmotného, duševního a duchovního vesmíru. Člověk v rozsahu svého vnímání poznává pouze určité úseky kontinua. Znalost tohoto zákona umožňuje z toho, co známe, vyvozovat závěry o nepoznaném. Díky tomuto zákonu člověk poznává univerzum v jeho celosti jako kosmos (z řečtiny kosmos znamená pořádek). Zákony, které platí dole, platí i nahoře a naopak."

Re: Dovolil bych si přispět do téhle diskuze ocitováním prvních dvou zákonů hermetismu

Sirka | 19.02.2018

Mozes v kratkosti uviest aj prakticke vyuzitie onych dvoch "zakonov" v praxi? Napr. ich vyuzitie pri nejakom vedeckom postupe?

Re: Re: Dovolil bych si přispět do téhle diskuze ocitováním prvních dvou zákonů hermetismu

Norman | 20.02.2018

Možno by stačilo, keby povedal, prečo tieto dva postuláty skopíroval k tomuto článku.
Samozrejme, je to tá istá téma, ale dané dva postuláty nič nepridávajú,
Chápem to tak, že Croix chcel propagovať "hermetizmus" - nič proti tomu, ale dosť umelo a nie moc presvedčivo. V podstate som aj ja hermetista a preto sa k tomu vyjadrujem - a popravde, ten prvý postulát o "mentalizme" môže kopu ľudí zmiesť a ten druhý o rovnosti "ako hore tak aj dole" nie jevlastne nič iné, len postulácia univerzálnosti pravidiel. Hermetizmus je oveľa viac a je práve problém to priblížiť - ale všeobecné a okrem toho neautentické pseudozákony asi nie sú najlepšia cesta.

(hm, nevyznevam teraz tak, že "viem, ale nepoviem". Hej, vyznievam. Ale to nevadí, veď aj to tak nejako je :)

Re: Re: Re: Dovolil bych si přispět do téhle diskuze ocitováním prvních dvou zákonů hermetismu

Croix | 23.02.2018

Pokud Vám výše uvedený text připadá jako "neautentické pseudozákony", patrně nemáte s hermetismem nic aktivně společného, navzdory Vašim slovům. Jinak nejde samozřejmě o propagaci hermetismu, ale o nabídku studijní komparace s článkem, protože to podle mě není od věci. Více způsoby o tomtéž podle mě tříbí myšlení.

V.e.s.m.i.r.

Michal | 19.02.2018

Typický biblický koncept . Tvorca urobil svoje stvorenie , aby skrz neho sám seba lepšie poznal- tak hovorí autor článku. Asi ten tvorca - boh, nebude ten najvyšší. ( ani sám seba nepozná ). Našiel nejakých naivných a dôverčivých - nás, povedal, že toto je ten najlepší raj pre nás a my sme mu uverili. Teraz si lebedi a žije z našej energie. Ale nepovedal nám ako sa z tadeto dostať preč. Cestu si hľadajte sami, váš problém.

Re: V.e.s.m.i.r.

eM | 19.02.2018

To je opravdu vtipné. Říkáš to jako by jsi sám sebe znal. Nic domýšlivějšího jsem v životě neslyšel.

Nemluvě o tom že když se zamyslíš nad fyzikou tak nežije on z naší energie ale my z jeho. Čistě a naplno.

"Cestu si hľadajte sami, váš problém." ano jistě, jako by neposlal a neposílal nápovědu na každém kroku.

Re: V.e.s.m.i.r.

eM | 19.02.2018

PS: Zkus napsat jak si smysl této existence a její uspořádání s ohledem na náš život představuješ ty, jsem zvědavý jestli tam nebude nic k rozporování, už teď se těším. Dodávám že k tomu nebudu přistupovat s hledáním chyb ale smyslu, abys nemyslel že se budu chytat každého překlepu.

hlbsi zmysel celeho vytvoru je?

Sirka | 19.02.2018

Citujem: "Neděláte to ze zábavy, kdybyste se chtěli bavit, tak si můžete najít jinou zábavu, děláte to proto, abyste poznali sami sebe skrz váš výtvor."

To je motivacia celeho experimentu? Experimentu v ktorom dochadza aj k utrpeniu? A vysledok je lepsie poznanie sameho seba? Autor tu zrejme nenasilnou formou propaguje hegelovsku dialektiku...Sluzi mu ku cti, ze tu nemame nezrozumitelne hegelovske uvahy ako sa ja a ne-ja ( moj vytvor) stanu napokon indiferentnostou v rozpore a jednote.

Re: hlbsi zmysel celeho vytvoru je?

Hox | 20.02.2018

Kde tam vidíš něco o experimentu?

Reflexní psychologie

Přemek | 19.02.2018

V článku je uvedena často používaná metoda původně z psychologie, ale široce se vyskytující i mezi různými tvůrci, zejména literárních děl. Vytváření postav a zasazování jich do děje je naprosto běžná věc. Záleží pouze na míře důslednosti v analytickém pohledu na sebe sama v parametrickém prostředí. Psychologové znají i používání 3. osoby v autodialogu (sám se sebou) jako nástroje objektivizace (projekce sebe sama na třetí osobu a její pozorování). Článek je skvělým intuitivním uchopením této problematiky a jejím rozšířením na lidský vývoj individuální i společenský. Děkuji autorovi za jeho nikoli marné úsilí.

Re: Reflexní psychologie

Přemek | 19.02.2018

Pochopitelně že klíčem je vymezení vlastností Tvůrce v procesu poznání - zde se skrývá nebezpečí, že i Tvůrců je více a jsou výtvory Supertvůrce se všemi v článku popisovanými vrtochy človíčků. Prostě vědomí náležitosti k systémové úrovni je základním východiskem každé sebe si uvědomující bytosti jakéhokoli původu a "designu"... Mimochodem, KSB tento aspekt připomíná velmi často... viz pyramida moci...

VESMIR

Matěj | 19.02.2018

Proč vytvářet analogie, když dokonalej originál zde odjakživa je. Máte to doplněno tečkama v nápisu článku. Člověk nemá vytvářet nic neřešící hlouposti, jako to zřejmě odjakživa dělaly a stále činí všechny zaniklý i dosud trvající civilizace. Oni totiž, stejně jako já a sedm miliard současnejch analogistů nedodržovaly jednu ze základních kategoríí, tedy Mravnost. Důkladný vysvětlení najdete, když si nalistujte stránku sto KOB, Základy sociologie, hlava 4.4. Mravnost. M

Re: VESMIR

Přemek | 19.02.2018

Pročpak si, Matěji, myslíte, že kromě str. 100 KOB není jiné cesty vedoucí k vědomému přijetí Mravnosti? Já jsem onu stránku nikdy neviděl a svou sílu odvozuji právě z vědomé mravnosti jako kotvy pro svou rozhodující se kocábku ve vlnách reality.

Re: Re: VESMIR

Matěj | 19.02.2018

Přemku,
já jsem sice psal o zbytečný analogii, když tu máme originál Tvůrce. Samozřejmě, cest k Mravnosti je asi tolik, kolik lidí se rozhodne jí hledat. Já tu stranu 100 nemyslel jako návod, ale zjednodušení pro hledající, kteří se v tom pojmu ztrácejí, jako už mnoho desítek let já. A přeji, Vám, šťastnou cestu s formou vědomé Mravnosti. Matěj

Viď. sv. Augustín

Miko | 19.02.2018

Sv Augustín mal viacero priliehavých komentárov k problematike nekonečna, začiatku času, možnosti vesmíru. To čo sa vtipne píše v článku je v skratke (ale nie do takých detailov ako článok) v jeho poznámke: "Vesmír nevznikol v plne sformovanom stave, bol však obdarený vlohou premeniť sa z nesformovanej hmoty na priamo úžasné zoskupenie štruktury a životných foriem".
Ale obsah tohto článku ešte lepšie vystihuje komentár, ktorý o náboženstve napísal Kurt Godel v jednom liste svojej matke. (začiatok aj koniec komentára vynechám, aby Vás zvedavosť pohnala k jeho hľadaniu).
" . Čo nazývam teologickým pohľadom na svet, je myšlienka, že svet a všetko v ňom ma význam a dôvod, a to najmä význam dobrý a nespochybniteľný. Z toho hneď plynie, že naša existencia vo svete môže byť iba prostriedkom konca (dôvodu, realizovania sa: dovysvetlenie) inej existencie, pretože sama o sebe má nanajvýš pochybný význam. ....".

Konečně!

Danda | 19.02.2018

Dokonalé! Klobouk dolů před autorem (autory). Děkuji.

Co potom

Vladimír | 19.02.2018

By mě zajímalo ,co vlasně po tom vývoji zde na zemi bude následovat pokud se dostatečně vyvinu(vyvinem)? :-)

Re: Co potom

ludo | 19.02.2018

Variánt je, ako vždy, niekoľko.
A ako vždy, jedna z nich je optimálna.
Najbezpečnejšia a najpríjemnejšia.
Avšak možno nie všetci pôjdu po nej..

Rozvoj ide tak plynule, ako aj po "kvantových" skokoch.
Ako i priRoda..

Re: Re: Co potom

Eva | 20.02.2018

Julius žádné ovce nemá, to vy tu máte salaš!!!

Re: Re: Re: Co potom

Hox | 24.02.2018

Kdo by přemýšlel proč tu někdo řeší ovce a salaš:

https://pastebin.com/mWxpkPMm

:)

Re: Co potom

Bynk | 19.02.2018

No obvykle sa to končí vypnutím simulácie, prečo? :-)
Koniec Matrixu.

Re: Re: Co potom

Vladimír | 19.02.2018

Protože, pokud uvažuješ konečně tak není smyslu. Pokud nekonečně tak to smysl má, ale nedokážu dohlédnout...

Re: Re: Re: Co potom

ľudo | 19.02.2018

Tento model (KSB) vychádza z predpokladu,
že vesmír je večný a nekonečný.
T.j., o úplnom tzv. počiatku vesmíru zatiaľ NEmáme dôkaz
(a ani nikde v prírode, v doteraz známom Universe,
zatiaľ z prísne vedeckého pohľadu nepoznáme taký precedens.)
Maximálne tak o jeho cyklickej pulzácii.

Nápoveda k riešeniu prvej otázky:
Ohľadom ďalších variánt vývoja..
Ak sa dobre pamätám, len v našej Galaxii existuje cca. 2 mil. exoplanét s podmienkami vhodnými na život.
Štatisticky je pravdepodobnostne predurčené,
že ďalšie(t.j. nutne i rozvinutejšie civilizácie) aj v našej galaxii exitujú. Minimálne niekoľko sto.

Dnešným nastavením fyziky a dogmou o rýchlosti svetla,
ako maximálnej možnej rýchlosti.. a z toho vychádzajúcimi technológiami, je obojstranný kontakt s nimi nemožný.
(netvrdím však, že neexistujú fyziky iné..)

V neposlednom dôvode i z morálnych príčin.
Ako skutočná civilizácia predsa nemôžete pripustiť,
aby sa "opica, sediaca na jadrovej hlavici" dostala k potenciálnemu zamoreniu iných planét a systémov.

T.j., morálne kritérium rozvoja civilizácie je kľúčové nielen z pohľadu novej nedogmatickej fyziky a s nej vychádzajúcich technológii, ale aj ako kľúč k pripusteniu do skutočnej Civilizácie "Veľkého okruhu"..dajme tomu..ak by sme to takto nazvali..a tým k ďalšiemu informačnému kvantovému skoku, ako bola napr. priemyselná, či internetová revolúcia apod..

Teda..morálny rozvoj musí ísť paralelne s technologickým,
inak sa postupne stávajú riziká z disproporcie pre všetkých zúčastnených neprijateĺné, ako i dnes vidíme.

..a pod technológiami nemusíme nutne chápať syntetické protézy.. potenciál Človeka je obrovský už pri jeho narodení..
Žiaľ v dnešnej podprahovo-otrokárskej kultúre si i ten najšikovnejší jedinec len málo-čo z neho do-konca svojho osobného transformačného obdobia(formálneho exitu) osvojí.

Ďalší level je osvojovanie si potenciálu
Kolektívu jedinečných = súborného intelektu.

Neviem..stačí zatiaľ taký výlet do budúCnosti,
aby sme radšej príliš udalosti a terminológiu nepredbiehali, od masy sa pri riadení priveĺmi neodtŕhali, bo taký prístup aj isté riziká niesť zvykne, ako z Dejín..dejov už medzičasom vieme.
..a nejde len o exponenciálne sa tak zvyšujúce riziko dezinterpretácie povedaného..projektovaného

Re: Re: Re: Re: Co potom

vidlak | 19.02.2018

https://m.youtube.com/watch?v=7YIy8hGlKB4

Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

ľudo | 19.02.2018

Všade môžu byť i zaujímavé myšlienky,
no kto a prečo zvykne maskovať globálnu politiku
tzv. "geopolitikou"??

vzťah:
taktika-stratégia-koncepcia
Sun-tze
"Stratégia bez taktiky je najdlhšia cesta k víťazstvu,
avšak taktika bez stratégie, je len zmätkovanie pred porážkou."

Nad oboma však celkový Koncept vládne!

V tomto zmysle ide v linku koncepčne o jasnú demaghógiu!
Nech by aj 99% pravdy hovorili,
ostatne podobne, ako biblia..
To podstatné sa snažia prehlušiť!
Tak funguje najvyššia a najnebezpečnejšia forma lži.
Tam treba obzvlášť spozornieť, koncepciu rozlíšiť,
ich stratégiou a taktikou sa nerušiť.

Čo hovoria na tému ľudové príbehy:
To JED tak silný, že aj keď ho tisícnásobne
do šťavy lahodnej a zdravej zriediš,
nápoj bude smrteľný.

Po ovocí poznáte ich..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

vidlak | 20.02.2018

[osobní rovina -> https://pastebin.com/mWxpkPMm ]

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

jardob | 20.02.2018

Vidlak: Mám otázku, ak spochybníš všetky teórie, a sám nevytvoriš alternatívny pohľad na svet, čo ti vlastne zostane, okrem množstva nesúvislých použiteľných fragmentov, ktorých stále pribúda, a bude čoraz ťažšie z nich poskladať jeden celistvý obraz? Alebo máš vlastnú ucelenú teóriu, svoj pohľad na svet?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Eva | 20.02.2018

Zůstane mu sedlácký roum. On přežije, ovšem co budeš dělat ty a tví koloegové bez vidláků?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Dušan | 20.02.2018

Súčasťou myslenia Čeloveka je aj sedliacky rozum.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

čtenář | 20.02.2018

Pro rozvoj je teorie - hledání něčeho nového - důležitá, jinak by nevzniklo ani ruchadlo a pole by se stále obdělávala odhnutým klackem nebo ručně. Je to rub a líc jedné mince. Nebo jinak - vidláci ti stále ještě orají konmi, ale sedláci už používají traktory..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

jardob | 20.02.2018

A tebe naozaj stačí iba prežívať? Nie je lepšie vytvoriť dôstojne podmienky pre život svoj i svojich blízkych?

Taktika (sedliacky rozum) bez stratégie je tá najdlhšia cesta k víťazstvu, a svedčí o tom aj fakt, že žiadny sedliak v dejinách (možno až na Janu z Arku) svojim jednoduchým rozumom nezmenil pozitívne život svojho národa, spoločnosti, ľudstva. Na to treba oveľa viac, ako len taktiku a jednoduché riešenia.

Apropo, mňa vidlákové názory zaujímajú, preto ho aj oslovujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

jardob | 20.02.2018

Môj komentár patril Eve.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Július | 21.02.2018

jardob,

pochop jedno, KSB nevytvára dostojné podmienky pre život ľudí.
Je to okrem íného aj preto, že sa mieša do role náboženstva a jej závery, ohĺadom Boha, by museli ľudia prijať, aby dosiahli tú KSB harmóniu.

KSB v podstate razí,

1) RKC je lož ,skrytý satanizmus, Bohočlovek Ježiš je lož, sviatosti, Eucharistia je satanizmus,

2) Mohamed je dobrý a morálny človek a príklad pre celé ľudstvo, pretože šíril koránicý islam. To, že Mohamed získal 150 Arabov na svoj koránický islam, keď bol vyhnaný z Mekky a úspech dosiahol, až agresívnym vojenským islamom, ktorý nemal nič spoločné s koránickým KSB nerieši..

KSB uprednostňuje islamský pohĺad na Boha. Neobjektívne posudzuje kresťanstvo a islam, to sposobí rozdelenie pár miliárd ľudí, až by vobec teoreticky ideológiu KSB brali vážne.
Ako chceš dosiahnúť tú KSB harmóniu ?

Ty si fakt myslíš, že kvoli KSB opustí cca 1 miliarda kresťanov svoj názor na Boha, že Ježiš je tiež Boh ?
Zatiaľ toto stále v kresťanstve platí a kresťania tomu veria...

Ako chceš v praxi zrealizovať hlavnú tézu KSB, že dostatočná časť populácie získa koncečné poznatky, prevezme riadenie a zmení koncepciu ?

Si myslíš, že vobec tlsté knihy KSB prečíta to dostatočné množstvo populácie ? A kde je ešte aktívny boj proti súčasnému systému a koncepcii, pričom nejde o biblický projekt, ako to radi zdorazňujú autori KSB ,ale o judaisticko - talmudský projekt, ktorý už vobec nie je biblický...
Ale to treba poznať viac z histórie, ako prekrútená diela autorov KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Paľo | 21.02.2018

Počuj dodo, ak máločo chápeš, okrem iného i z pravdivej histórie, pretože si uviazol v exkrementoch pseudokresťanstva, píš si tie svoje skvelé výlevy naďalej na dvtr.eu (a tu neotravuj), kde neustále prejavuješ svoju zvrátenú biblickú morálku, ktorá je tak vzdialená Ježišovej a v niektorých momentoch aj rannokresťanským komunitám, že nanajvýš sa blížiš k nižším piedestalom satanizmu, ktorý tak kritizuješ, keď nekriticky špiníš iných, KSB ... a najmä seba.

Z doda sa jednoducho rozumný vták nedá vyšľachtiť a ani transformovať. -))

"Ale to treba poznať viac z histórie, ako prekrútená diela autorov KSB."

To môže prehlásiť len namyslený a dosť tupý dodo, ktorý stále nevykukol z košiara, v ktorom je uväznený.

Its all!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Július | 21.02.2018

Chápem toho viac, ako sa ti to páči a preto tá agresivita z tvojej strany, ale to je už tvoj problém.
Ježiš Kristus celý život kritizoval farizejov, ako si ty...Poukazoval na ich zvrátené a prekrútené učenie,
takže dobrý kresťan je povinný poukazovať na manipulácie KSB, na agresivitu tu diskutujúcich, však dodokonceptuál...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Paľo | 21.02.2018

Počuj dodo, stačí si prečítať tvoje komenty na dvtr a hneď je vidieť čo si ty za ftáka...-))
Ak ty si dobrý kresťan, tak ja som panna z Orleansu.
Skôr to vidím na typického farizeja prekríženého s nechápavým dodom, ktorý si žiaľ nedovidí ďalej od zobáka.

Špinenie, ohováranie, defektná morálka a ty sa nehanbíš kryť za Krista? Ten asi učil niečo úplne iného!
Že ťa ďas neskára, dodo...
 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Július | 21.02.2018

Trafená hus zagágala. Každý, kto napíše pravdu o KSB, o vašom podsúvaní islamu, Mohameda, nenávisti k RKC a kresťanstvu, nenávisti k svatostiam kresťanstva, článkom, ktoré sú plné lži a manipulácie je už pomaly zločinec, blázon so všetkými vašimi nenávistnými nálepkami.

Až niekto poukáže na vaše blbosti, manipulácie, vidí nezrovnalosti, ako naposledy vidlák, že chcete Ježiša nahradiť akurát tak Mohamedom, teda islamom. Tak sa od vás dočká dehonestovania, nálepky, alebo cenzúry na vodaSS.

Keby entita ako ty mala skutočnú moc, tak by si so mnou zabchodil rovnako ako voči kresťanom jakobíni vo Vendéé..
Toĺko je v tebe nenávisti a zla, že to nevieš ani skrývať.

Doteraz tu nikto z vás nebol schopný napísať ani to, ako chcete v praxi realizovať hlavnú tézu KSB, že dostatočná časť populácie získa koncepčné vzdelanie, prevezme riadenie a zmení systém.

Ani na toto neviete odpovedať, za to špiniť oponenta viete...

Si mi ukradnutý, ty dodokonceptuál a je mi srdečne jedno, aký máš názor na moje kresťanstvo..
Už na tvoje útoky nebudem reagovať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co potom

Paľo | 21.02.2018

Najhoršie je dodo, že ty nemôžeš vedieť čo je pravda, pretože ti to nedovoľuje tvoja reálna morálka.
A tak tu neustále predstavuješ papagája, ktorý škrieka stále to isté, čo si zmyslil, že je pravda. Takto tuším nemáš ani na doda, takže som ťa silne precenil.
Ty píšeš pravdu o KSB ??? Veď ani poriadne nevieš o čom to je.
Zato hádzanie špiny to ti ide nad očakávanie dobre - stačí si len prečítať tvoje príspevky na dvtr.eu, skutočne kresťanské, láskavé, plné nehy, spolupatričnosti, hľadanie toho, čo má ľudí spájať a nie rozdeľovať..., však.

Biblická morálka je bohužiaľ taká, vypestovaná tou cnostnou "kresťanskou" kultúrou - desiatky miliónov povraždených aborigénov, černochov, neustále agresívne vojny proti susedom o kus územia a zdroje, upaľovanie "čarodejníc", lži a klamstvá a iné špeky a ty tu ideš písať o jakobínoch? Veď sa tá vyžratá RKC v mnohých ohľadoch už nevedela spratať do kože a tak si vymyslela aj indulgencie a iné perly ducha. Samozrejme česť výnimkám.

A propo, ak by si niečo hlbšie naštudoval z KSB, tak by si MOŽNO pochopil, ako sa vytvára informačné prostredie, ako sa to postupne prejavuje v správaní ľudí, pri ich samoriadení atď.
Ak by ľudia hlbšie chápali, kde väzí ich základný problém, tak by proste nemohli napr. zvoliť kolosálneho úžerníka, podvodníka a amorálneho chrapúňa za rezidenta.
To však platí všade vo svete.

Ale dogmatickí dodovia kakapo to jednoducho z vyššie spomínaných príčin nedokážu pochopiť.

Vráť sa do svojho chlievika a oblažuj tamojšie "kresťanské" osadenstvo svojimi blahými "pravdami", veď čo tu smradíš medzi platenými slobodomurármi, dodo -))

Ja si vážim všetkých, čo sa snažia stať ľuďmi, priznajú si chybu, korigujú svoje správanie, ale žiaľ teba do tejto skupiny zaradiť je prakticky nemožné!
 

Re: Co potom

Jura | 19.02.2018

další level

Re: Re: Co potom

Přemek | 19.02.2018

Dobrá otázka. Autor pracuje s Tvůrcem a jeho Výtvory. Již ale neřeší, zda je Tvůrce skutečně Nejvyšším, pověřencem nejvyššího nebo pouze Programátorem podle Příručky. Ani u Výtvorů necítí potřebu jejich hierarchické selekce - možnost volby ovládat jiné je povolena. Přitom jiné Ovládající Výtvor činí vše podle nejlepších záměrů Tvůrce a je Světlem Bloudícím ve tmě - třeba chabého rozumu. Tomu tak bude, uvědomí-li si Výtvor intuitivně (z vědomého dialogu s podvědomím) Záměr Tvůrce a napodobí-li jej. Ovšem že Výtvor nemusí pochopit vůbec nic a stane se Tyranem ve jménu Světla, jak se to i až příliš často děje v tom našem Matrixu...