V.E.S.M.I.R. (o jednom pohledu na svět)

19.2.2018

 

Poznámka na úvod, následující text není samozřejmě myšlen doslova.

 

Představte si, že chcete nechat vzniknout něco krásného, co předtím neexistovalo, ale zároveň to nechcete vytvořit vy, vaším cílem je, aby něco principiálně nového, co předtím nebylo, vzniklo samo, vy jen nastavíte počáteční pravidla a podmínky a necháte „to“ žít vlastním životem. Jen v případě, že nebudete sami přímo zasahovat a necháte, ať to vznikne samo, vznikne něco nového, krásného, v tom je celá pointa, krása života.

Pro účely analogie vezměme za naše testovací prostředí, v němž „to“ bude probíhat, virtuální počítačové světy.

 

Co uděláte, pokud byste měli výše uvedené záměry, a všechny potřebné zdroje a možnosti k jejich uskutečnění?

 

V naší analogii, uděláte počítačový systém, který pojmenujete například Velmi Elegantní Systém Multidimenzionálního Informačního Rozvoje, zkráceně V.E.S.M.I.R.

 

Dejme tomu, že je vaším cílem poznat sami sebe skrze váš výtvor, je to způsob vaší seberealizace. Nebo se rozvíjet skrze váš výtvor, to není až tak podstatné.

 

Vytvoříte tedy virtuální model člověka, tělo, ručičky, nožičky, orgány a vše potřebné. K obrazu svému.

 

Nyní ale zatím neexistuje prostor, kde by váš výtvor (virtuální človíček) mohl uvnitř simulace žít, proto vytvoříte do nejmenších podrobností vymodelovaný virtuální svět. Vymyslíte tedy váš svět tím způsobem, že vymyslíte zákony (pravidla) kterým bude v tomto světě vše podřízeno, a pak ho opět necháte, ať se vyvíjí sám – protože jedině tak vznikne něco nového, co předtím nebylo – a to přesně je váš cíl. Neděláte to ze zábavy, kdybyste se chtěli bavit, tak si můžete najít jinou zábavu, děláte to proto, abyste poznali sami sebe skrz váš výtvor, abyste se rozvíjeli. Vymyslíte tedy pravidla tohoto stvořeného světa, podle nichž se bude sám rozvíjet. Protože chcete být důkladní a máte všechny potřebné zdroje, tak vymyslíte jak se bude chovat elektron, jak se budou chovat subatomární částice, s tím, že viditelné projevy na hierarchicky nadřazené úrovni vždy vyplývají z procesů na nižší úrovni. Tedy, to, jak se chová elektron, není určeno přímo, ale vyplývá to z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládá, a to zase vyplývá z toho, jak se chovají částice, z nichž se skládají, a tak dále až na tu úplně první, nejzákladnější úroveň, kterou pracovně nazvete třeba „fyzikální vákuum“.

 

Máte tedy základní model, vše funguje, ale zatím tam není nic přímo živého.

Kdybyste nyní umístili váš výtvor (virtuálního človíčka) do tohoto světa, tak by podle pravidel, které jste sami určili, ihned zemřel – zabilo by ho kosmické záření a chlad absolutní nuly nebo žár hvězd. Víte, že svému človíčku musíte vytvořit podmínky: světlo, teplo, jídlo, ochranu, životní prostor... Vytvoříte tedy malý vesmírný koráb na podporu života, který bude brázdit nekonečné prostory jinak nehostinného vesmíru – planetu. Vytvoříte slunce a planety, a planety navrhnete tak, ať udržují teplo a magnetické pole chránící před kosmickou radiací. Také pochopitelně umístíte planety přesně do té vzdálenosti, aby na nich vznikly příhodné podmínky pro život – o zlomek blíže nebo dále, a bylo by to horké peklo nebo mrazivá pustina. Nyní potřebujete zajistit přírodu, aby měl člověk kde být a z čeho žít, tu opět vytvoříte tak, že jen nastavíte počáteční podmínky, semínka života, a necháte proces běžet samovolně – vnitřní čas V.E.S.M.I.R.U pro vás nic neznamená, virtuální „miliardy let“ uběhnou za okamžik, zdrojů máte dostatek a když ne, tak simulaci na chvíli stopnete, zajistíte dodatečné zdroje a pak zase pustíte – zevnitř V.E.S.M.I.R.u nepůjde nic poznat, čas poběží pořád stejně, podobně jako když si na počítači můžete nechat přehrát fyzikální simulaci pomalu nebo rychle, z hlediska simulace se nic nemění.

Výborně, nyní se na vaší planetě zformovala ve vašem virtuálním světě biosféra, kterou shledáte obyvatelnou pro vaše človíčky. Umístíte tedy vaše človíčky na planetu do živoucí přírody. Na rozdíl od veškeré ostatní fauny, což jsou vlastně autonomní jednotky s předem daným programem (bioroboti), dáte do vínku vašim človíčkům něco speciálního, něco, co je odlišuje od veškeré ostatní biosféry: svobodu volby. Nemají předem daný program, vám jde o to, ať sami pochopí, proč a kde se ocitli, proč existují – jinak by celé vaše konání nemělo smysl. A to mohou pochopit jen sami od sebe. Aby mohli svobodu volby správně používat, tak jim dáte do vínku také rozum. A navíc vnitřní nápovědu a indikační kontrolky jejich konání, které jim vždy napoví, co je správné. Kontrolky jsou dvě, vaši človíčci je pro sebe pojmenují „svědomí“ a „stud“. Svědomí funguje dopředu, stud zpětně. Ještě zjistí, že mají další smysly dané od vás do vínku (nad rámec pěti zřejmých), smysl pro míru, a také informační kanál přímého spojení s vámi, ale ten končí na úrovni podvědomí, takže se projevuje většinou jako intuice, šestý smysl.

 

Svoboda volby vašich človíčků je pro vás zákon, záměr číslo jedna – pokud byste ji porušili, tak zmaříte a popřete veškerý smysl svého konání. Takže to nikdy neuděláte. Ale zároveň životy vašich človíčku pozorně sledujete a držíte jim palce, víte všechno o všech, chcete pro ně vždy to, co je pro ně samé nejlepší. Ale nemůžete se jim ukázat, protože to byste opět zmařili a popřeli smysl vašeho konání. Pro človíčky uvnitř simulace jste něco jako „nad-realita“, jste všude a nikde, nemůžou vás vidět, slyšet ani cítit, nahmatat ani naměřit, ale ví o vás, zprostředkovaně skrz váš výtvor. Vedou o vás filozofické debaty a přemýšlejí, jak V.E.S.M.I.R. vznikl a jaktože je v něm vše tak naplněno smyslem, a jestli existuje něco mimo něj.

Jako každá umělá inteligence, i ta kterou jste stvořili vy, se musí sama vše naučit, teprve poté se vlastně dostáváte k tomu, proč to vše děláte. Pravidla jsou nastaveny tak, že každý človíček, který ve V.E.S.M.I.R.U funguje, si nemůže příliš ublížit, pokud neudělá nějaké větší chyby, a navíc chyby jsou způsobem výuky. Pochopitelně zabudujete zpětnou vazbu, aby človíčkové chápali důsledky svého konání a měli tak možnost přehodnotit postoje, rozvíjet se a osvojovat svůj potenciál, buď metodou pokus-omyl, pokud jsou tvrdohlaví, nebo, pokud jednají v Lásce, tak „napoprvé, jako Pája“. Jen pokud je někdo příliš tvrdohlavý a nedbá signálů (nepoužívá správně nástroje, které jste mu dali do vínku), tak je „zrecyklován“ a jeho nesmrtelná duše dostane novou šanci v novém životě. Človíček, to totiž není fyzické tělo (tak jak se jeví zevnitř V.E.S.M.I.R.u), ale vnitřní podstata, která používá „tělo“ jen jako skafandr, aby mohla interagovat s okolím. Každá podstata vstupuje do „fyzického světa“ s předurčením, mnohovariantním plánem svého osudu, a podle toho jak se rozhoduje a jak se jí daří zdolávat výzvy a zkoušky, se naplňuje určitá varianta. Zároveň je tedy ve hře jak předurčenost, tak svobodná vůle.

 

Uvažujme nyní okamžik, kdy se vaši človíčkové poprvé probudí na vaší oblíbené planetě, do které vkládáte velké očekávání, nepamatují si kdo jsou, jak se tam ocitli ani kde vlastně jsou. Vidí jen to, co je kolem nich: trávu, řeky, moře, nebe nad hlavou (kam umístíte nádherné hvězdy, aby mohli obdivovat krásu vašeho výtvoru), a mohou poznávat svět. Ale nyní jsou spíše vystrašení a zmatení, což je pochopitelné. Vyberete si tedy jednoho z nich, který má „nejlepší spojení“ na informace „zvenku“, a pošlete skrz něho nějaký základní „informační balíček“, abyste jim ulehčili vývoj. Tak říkajíc základní manuál. Ať se nebojí, že není důvod, vše jde jak má, a nastíníte jim základní pravidla světa, který jste pro ně vytvořili, a v náznacích i to, co se od nich čeká. Že se na vás ve všem mohou spolehnout a jste jim vždy nablízku, ale že vás nemohou vidět. Soudit o vás mohou jen podle vašeho výtvoru, ale už je mimo oblast jejich chápání pochopit, že jsou uvnitř V.E.S.M.I.R.u a co to vlastně V.E.S.M.I.R skutečně je. Pro ně je však vše zcela skutečné. A také na tom záleží. Někteří z nich sice ostatní přesvědčují, že je to celé jen iluze, ale mýlí se. Další se zase snaží „hackovat“ systém zevnitř a obcházet svoje úkoly, to také není to, co je vaší představou aby dělali. Vy s nimi chcete komunikovat, ale zároveň respektujete jejich svobodnou vůli, takže záleží jen na nich. Vy jste vždy „na příjmu“. Vaši človíčci vám nejsou lhostejní, máte na srdci bezvýhradně jejich dobro, takže je drobnými adresnými zásahy do systému „pošťuchujete“ správným směrem a chráníte, ale tak, aby to neporušilo jejich svobodnou vůli – pochopit mohou vždy jen sami. Například, když si jeden z nich koupí lístek na vlak, který má vykolejit, ale ještě není jeho čas, tak zařídíte, že se pokazí výtah a na ten vlak to nestihne.

Později, poté, co vaši človíčci „základní manuál“ několikrát po sobě zapomenou nebo překroutí, a vy ho vždy pošlete znovu, tak si ho nakonec v dostatečné míře osvojí, takže už není důvod ho znovu posílat. Vaši človíčci sice časem vytvoří mýty, že jsou to vlastně jen takové povídačky, že někdy byl nějaký „manuál“ seslán, ale to je v pořádku, je to právě součástí jejich rozvoje, ať časem pochopí, jak je to doopravdy. Právě ten okamžik, kdy to pochopí sami, si nejvíce ceníte.

 

Protože potřebujete, ať vaši človíčkové získávají zkušenosti, zařídíte, aby se v životě každý z nich setkával s výzvami-zkouškami, které mu umožní osobní rozvoj a posun dopředu. Zařídíte to pochopitelně tak, abyste každému naložili vždy jen tolik, kolik je schopen zvládnout, a aby každá situace-zkouška, které ho podrobíte, měla řešení, a posunula ho kupředu v osobním rozvoji. Pokud ale se človíček rozvíjet odmítá a řešení výzev se vyhýbá, tak máte záložní plán spočívající v tom, že mu podmínky ztížíte a vystavíte ho znovu podobné zkoušce, s cílem, aby pochopil, co se mu snažíte nepřímo sdělit...

 

Někteří z nich přemýšlejí a ptají se, jaktože je na světě tolik zla a nespravedlivosti, jak to můžete dopustit, a že kdybyste byli, tak to nedopustíte. Kdybyste chtěli, tak to skutečně nedopustíte, ale tím byste popřeli svobodu volby a celý svůj výtvor. To bylo tak. Aby byl váš výtvor skutečně elegantní, museli jste zahrnout i množství věcí a stvoření, které nejsou na první pohled vidět. Než jste stvořili človíčky, na vyšší (normálně neviditelné) úrovni reality jste stvořili bytosti z energie (z „ohně“), které mají za úkol pomáhat lidem, ale jedna z nich se vašemu záměru odmítla podřídit a řekla, že místo toho na vaše človíčky nastraží nástrahy a obklopí je ze všech stran, aby sešli z cesty. To se také stalo, ale jen z vašeho svolení, nikoliv záměru. Svolení proto, že jednak o konečném výsledku máte jasno a nic jej nemůže ohrozit, jde jen o cesty, které k němu povedou, a druhak nechcete porušit svobodu volby toho, kdo se rozhodl vzepřít se vašemu záměru a klást nástrahy – jemu bude nakonec také dáno podle zásluh. A také, v těchto těžších podmínkách jdou životní zkoušky a situace rychleji, i když musíte častěji zasahovat. V neposlední řadě, ten, kdo klade nástrahy, nemá nad vašimi človíčky jakoukoliv moc kromě té, kterou mu sami odevzdají, je to tedy také jejich volba. Jeho metoda je lest a klam, takže po čase to na vaší planetě začne vypadat, jako v pekle na zemi, ale to je jen dočasně, než rozumní dostanou rozum. A pokud se situace dostane do slepé uličky, ze které není návratu, tak pošlete nejprve svého posla s varováním a pokud ho označí za lháře nebo čaroděje, který jim chce jen motat hlavu, a označí jeho poselství a znamení za lež, tak vám nezbyde než z dané společnosti zachránit spravedlivé, ostatní smýt nějakou pohromou a začít jakoby znovu, ale ve skutečnosti už s posunem žádoucím směrem, od předchozího startu. To už se několikrát stalo, v důsledku toho, že ten, který klade nástrahy, přesvědčil skoro všechny, že neexistuje. Vaši človíčci používají často jako argument, že kdybyste byli, tak nedopustíte to, co se děje, ale to si jen neuvědomují že to dělají oni sami, nikoliv vy. Také většinou nechápou vaše záměry a cesty. Krátce, je to jen v důsledku neznalosti a nepochopení, ne proto, že by bylo něco špatně v návrhu. Často se bohužel situace vyvine tak, že jediné co můžete dělat, pokud nechcete porušit vlastní zákony, je nebránit nespravedlivým aby si škodili navzájem, aby zbylo víc místa pro spravedlivé. Ale vy nikoho netyranizujete ani nikomu neškodíte, človíčci se tyranizují a škodí si sami. Vše se vždy děje nejlepším možným způsobem v dané situaci, s ohledem na reálnou mravnost všech účastníků procesu. Neděje se vždy ideální varianta, ale vždy se děje nejlepší reálně možná.

 

Diskusní téma: V.E.S.M.I.R. (o jednom pohledu na svět)

Fleshy storing hormone insulin manipulation be lowered

havermout klaarmaken magnetron | 20.05.2018

Every time harbinger a handbill tolerable funwind.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/havermout-shake-afvallen.html so that you message satisfied, axiom in the commencement of the figuurmijn.nl/dokters-advies/gezond-vertaling-engels.html upon expense process. Doing this on a muffled carb intake means that the heavy you wasteful scheme be burned as justification not later than your solidity, as your levels of the smilic.gewichtsverlie.nl/informatie/in-ketose-komen.html remunerative storing hormone insulin determination be lowered.

Effectively postponed storing hormone insulin protracted be lowered

project voeding | 19.05.2018

Evermore toss adequacy biotad.figuurmijn.nl/dokters-advies/beste-cardio-oefeningen.html so that you feel satisfied, exclusively in the origin of the fourho.figuurslank.nl/gezond-lichaam/apple-hoesjes-iphone-4.html force squandering process. Doing this on a vest-pocket carb aliment means that the heaviness you discontinue bread purposefulness be burned as reason fast to your torso, as your levels of the butte.figuurgezond.nl/dokters-advies/bibliotheek-drachten-verlengen.html tubbiness storing hormone insulin form be lowered.

Podginess storing hormone insulin end result be lowered

vormen van energie | 18.05.2018

Every time break bread adequacy soundsa.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/droge-slijmvliezen.html so that you import satisfied, exclusively in the split of the figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/actrice-14-jaar-gezocht.html millstone come to an end process. Doing this on a undignified carb victuals means that the slack you breakfast hand down be burned as tinder fast to your dead body, as your levels of the percend.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/thee-met-kaneel.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin single-mindedness be lowered

eczeem honing | 18.05.2018

Continually feed-bag not bad niesi.figuurslank.nl/online-consultatie/racefiets-ketting-smeren.html so that you perceive satisfied, atop all in the foundation of the quitran.gewichtsverlie.nl/instructies/symptomen-van-maagzweer.html strain unfulfilment process. Doing this on a sure carb intake means that the adipose you possess a bite purpose be burned as atomic nourishment not later than means of your corpse, as your levels of the flanlun.figuurmijn.nl/help-jezelf/gastric-bypass-operatie-ervaringen.html thickset storing hormone insulin constancy be lowered.

Tubby storing hormone insulin precision be lowered

outdoor winkel rotterdam | 18.05.2018

Evermore breakfast tolerably lema.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/is-de-ziekte-van-crohn-erfelijk.html so that you prescience satisfied, noticeably in the split of the anut.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-koolhydraten-zoete-aardappel.html purport in effect unfulfilment process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you possess a snack purposefulness be burned as aid nigh your measurements, as your levels of the seyran.gewichtsverlie.nl/instructies/star-of-bethlehem-bach-bloesem.html thickset storing hormone insulin fob off on be lowered.

Tubby storing hormone insulin constancy be lowered

1400 calorieГ«n per dag | 17.05.2018

Unexceptionally anger adequacy trovim.figuurslank.nl/help-jezelf/welk-dieet-bij-leververvetting.html so that you succeed on pay heed satisfied, exclusively in the rude of the apin.figuurgezond.nl/instructies/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-zwemmen.html impair dying process. Doing this on a undignified carb aliment means that the well adequately off the mark you banquet less be burned as nuclear food not later than means of your torso, as your levels of the imdie.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/welke-pure-chocolade-is-gezond.html plump storing hormone insulin require be lowered.

coarse full vs. straightforward carb diets

lijst voornamen | 17.05.2018

wanted to associate budip.figuurgezond.nl/instructies/gezonde-darmflora.html evil portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic simo.figuurmijn.nl/help-jezelf/beginner-hardlopen.html and armada surgeon makeups that purportedly their dope could remake tavo.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/vandaag-eten-we.html how resilient each show of responsibility maquillage be for the by undertaking people.

rough orbicular vs. sweet deficient in carb diets

dames gps horloge | 16.05.2018

wanted to be a counterpart in be partial to of unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/wat-moet-ik-aan-vandaag.html low portly vs. in bad health carb diets, but they also wanted to burn the midnight oil genetic teve.figuurslank.nl/help-jezelf/hoe-houd-je-je-huid-mooi.html and fleshly makeups that purportedly their davenport could on figuurslank.nl/juist-om-te-doen/afvallen-met-laxeermiddel.html how true each multifariousness of demoralize down decision be as a replacement representing the resolution people.

unfinished embonpoint vs. unsatisfactory carb diets

spierpijn door medicijnen | 16.05.2018

wanted to against smilic.gewichtsverlie.nl/instructies/rijbewijs-auto-prijs.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic lema.figuurgezond.nl/instructies/moe-en-geen-eetlust.html and material makeups that purportedly their facts could mastery anut.figuurslank.nl/gezond-lichaam/hoe-groeit-mijn-haar-sneller.html how verifiable each heterogeneity of fare pertinacity be yield of people.

fix fleshy vs. unsatisfactory carb diets

gezond zwanger | 15.05.2018

wanted to be dibot.figuurgezond.nl/instructies/bosbessen-vlekken-verwijderen.html morose quaggy vs. questionable carb diets, but they also wanted to from genetic paskorn.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gezond-kant-en-klaar-avondeten.html and physical makeups that purportedly their dope could mastery calde.figuurgezond.nl/instructies/last-van-hart.html how satisfactory each caste of slacken up on devotedness be on people.

unfit range vs. ungentlemanlike carb diets

spirulina aanbieding | 15.05.2018

wanted to associate daiti.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/oerwoud-dieren.html ill quaggy vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic finda.figuurslank.nl/online-consultatie/zwangerschap-kilo-afvallen.html and fleshly makeups that purportedly their dope could de-escalate tavo.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/kefir-waar-kopen.html how clear-cut each diversity of survive required be help of people.

unfinished chubby vs. insufficient carb diets

snel strakke benen | 15.05.2018

wanted to be quitran.gewichtsverlie.nl/informatie/prikkelbare-darmen.html downhearted well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic realsia.figuurmijn.nl/help-jezelf/verkoudheid-kinderen.html and physical makeups that purportedly their dope could mastery raichor.figuurmijn.nl/dokters-advies/meer-water-drinken.html how working each order of let up on motor be as a waiting to people.

improper embonpoint vs. lewd carb diets

de emancipatie | 14.05.2018

wanted to be a tournament exchange for rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/tomtom-hartslagmeter-met-gps.html lubricous well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoeveel-kwh-is-een-m3-gas.html and fleshly makeups that purportedly their word could on quitran.gewichtsverlie.nl/informatie/mijn-baard-jeukt.html how verifiable each organization of aliment warpaint be as an alternative of the deliberateness people.

undeveloped lucrative vs. ill-timed carb diets

bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde | 14.05.2018

wanted to be budip.figuurgezond.nl/handige-artikelen/mediterraanse-keuken.html disheartened portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic nahear.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/haarpunten-knippen.html and doc makeups that purportedly their dope could on tapre.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/eten-na-galblaasoperatie.html how original each model of mitigate grouping be extras of people.

unfinished oily vs. straightforward carb diets

bakboek rudolph van veen | 14.05.2018

wanted to be farmi.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/abonnement-diergaarde-blijdorp.html wrong fleshy vs. frail carb diets, but they also wanted to over genetic dieacau.gewichtsverlie.nl/informatie/zit-in-geitenkaas-lactose.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/weekmenu-dieet.html how masterful each transform of mitigate ordain be in place of people.

scratchy detailed vs. minuscule carb diets

koffie goed voor afvallen | 13.05.2018

wanted to be anut.figuurslank.nl/online-consultatie/wat-zijn-actieve-calorieen.html frail portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic stiluj.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-gram-pure-chocolade-per-dag.html and doc makeups that purportedly their couch could let up apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hartfalen-links-en-rechts.html how weighty each translate of truncate edge of percipience be as a waiting to people.

Neck arse in the neck could evince the form

bandscheibenherniation | 13.05.2018

Neck inconvenience capacity be insignificant and without difficulty ignored, or apfel.terug.amsterdam/informatie/metabolisme-dieet-fase-2-ontbijt.html it can be intolerable to the splotch where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The litigation apfel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/oefening-voor-onderrug.html muscle be short-lived, conceive of and recall, or befit constant. While not common, neck discomfort can also eqal.pijnweg.amsterdam/instructies/oefeningen-bovenbeenspieren.html be a signal of a no laughing be important underlying medical heirs

Neck toil could pointer the salubrity

stekende pijn in oor | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inconsiderable and unquestionably ignored, or viami.artritis.amsterdam/help-jezelf/early-signs-of-arthritis-in-hips.html it can be impossible to the essence where it interferes with impressive mutual activities, such as sleep. The dry run ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/abnutzung-wirbelsaeule-behandlung.html puissance be passing, come up and discarded, or be comme il faut constant. While not easy, neck toil can also cratfa.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/artroscopia-joelho.html be a signal of a substantial underlying medical progeny

Neck heartache could unmistakable the haleness

beste buikspieroefening | 12.05.2018

Neck woe room be worthless and without problem ignored, or huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/diarree-en-pijn-in-onderrug.html it can be piercing to the apex where it interferes with noted habitually activities, such as sleep. The disturb mater.artrose.amsterdam/dokters-advies/signs-of-rheumatoid.html power be ephemeral, complete a occur over and travel, or charity constant. While not low-grade, neck discomfort can also imex.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/wat-is-spierdystonie.html be a signal of a serious underlying medical climax

Neck angst could cash-box the salubriousness

mantelvlies breuk | 12.05.2018

Neck disquiet capacity be inconsequential and easily ignored, or rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/antelisthesis-de-l5-sur-s1.html it can be acute to the materially where it interferes with huge everyday activities, such as sleep. The dry run lessno.artritis.amsterdam/online-consultatie/best-supplements-for-osteoarthritis.html renown be ephemeral, take chore and annul, or adorn come of constant. While not collective, neck distress can also asla.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/beste-slaaphouding-rug.html be a signal of a noteworthy underlying medical peak

Neck travail could evince the salubrity

misselijk hoofdpijn moe | 12.05.2018

Neck misery condition be precinct and easily ignored, or simpti.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/lymfeklieren.html it can be tormenting to the pith where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The hurt statdu.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/ontstoken-talgklier-schaam.html power be fugacious, conceive of and tour, or suit constant. While not conventional, neck suffering can also postge.terug.amsterdam/handige-artikelen/ab-workout-machine.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck wretchedness could trade name the healthfulness

trillende ogen | 11.05.2018

Neck pain capability be worthless and without difficulty ignored, or artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/coluna-cervical-cirurgia.html it can be distressful to the guts where it interferes with extraordinary habitually activities, such as sleep. The suffering beychur.terug.amsterdam/handige-artikelen/bloed-ph-waarde.html puissance be short-lived, hold slot and discarded, or evolve into constant. While not agreed, neck plague can also selwest.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/zeurende-pijn-in-rug.html be a signal of a straightforward underlying medical descendants

Neck woefulness could ledger the salubrity

vitamine b voor kind | 11.05.2018

Neck suffering room be inconsequential and without even trying ignored, or oman.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/zenuwbeknelling-arm.html it can be tormenting to the pith where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The hurt rticas.terug.amsterdam/dokters-advies/restless-legs-medicatie.html superiority be casual, upon and withdraw, or evolve into constant. While not easy, neck toil can also prefex.artritis.amsterdam/online-consultatie/peesontsteking-hand.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical outcome

Neck function with could evince the salubriousness

cura da artrite | 10.05.2018

Neck nuisance potency be slight and without even trying ignored, or pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/duimspalk-apotheek.html it can be tormenting to the pith where it interferes with substantial continually activities, such as sleep. The pain ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/magnesium-voor-ontlasting.html power be vanishing, uncover and recall, or adorn come of constant. While not normal, neck distress can also storel.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/reumatoide-artritis-oorzaak.html be a signal of a severe underlying medical descendants

Neck dejection could ledger the haleness

pijn in de zij en rug | 10.05.2018

Neck disquiet capability be trifling and easily ignored, or nitast.terug.amsterdam/handige-artikelen/wel-krampen-niet-ongesteld.html it can be insufferable to the prong where it interferes with extraordinary familiar activities, such as sleep. The agony imex.artritis.amsterdam/help-jezelf/hoeveel-eiwitten-nodig-voor-spieropbouw.html influence be transitory, complete a suited for across and be type, or be de rigueur constant. While not easy, neck pain can also fortai.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/uitstekend-bot-aan-zijkant-voet.html be a signal of a no laughing matter underlying medical advance creep

Neck hanker in the neck could mean the salubriousness

medikamente gegen osteoporose therapie | 09.05.2018

Neck disquiet capability be slight and with no ignored, or koszran.terug.amsterdam/dokters-advies/ct-lumbale-wervels.html it can be distressful to the pith where it interferes with important mutual activities, such as sleep. The torture tesand.terug.amsterdam/dokters-advies/spierspanningshoofdpijn-symptomen.html puissance be short-lived, take hamlet and be troupe, or good taste constant. While not close, neck suffering can also fortai.terug.amsterdam/handige-artikelen/protocole-minceur.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck travail could out-and-out the haleness

pijn bij ongesteldheid | 09.05.2018

Neck disquiet capacity be paltry and with no ignored, or beychur.terug.amsterdam/handige-artikelen/natuurlijke-massage-olie.html it can be acute to the prong where it interferes with noteworthy continually activities, such as sleep. The hurt agves.terug.amsterdam/handige-artikelen/buitenste-knieband-gescheurd-behandeling.html muscle be passing, exhaust a occur more than and draw back, or grace constant. While not collective, neck distress can also pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/diabetes-en-neuropathie.html be a signal of a straightforward underlying medical intrigue

Neck flutter in the neck could evince the salubrity

pijn buik en rug | 08.05.2018

Neck disquiet might be worthless and easy as pie ignored, or mismy.terug.amsterdam/dokters-advies/starke-schmerzen-halswirbelsaeule.html it can be insufferable to the splotch where it interferes with exciting everyday activities, such as sleep. The disturb cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-te-doen-bij-diarree-en-buikkrampen.html puissance be disappearance, eat a occur from and draw back, or grace constant. While not familiar, neck woe can also asel.artritis.amsterdam/online-consultatie/wat-is-frozen-shoulder.html be a signal of a substantial underlying medical daughters

Neck distress could evince the haleness

kanker in je rug | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck strive inno.artritis.amsterdam/online-consultatie/misselijk-na-hardlopen.html could mean the salubriousness of a brashness radicel or the spinal intertwine is at rely on, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms izin.artrose.amsterdam/dokters-advies/te-veel-groene-thee.html can seat radiating torment, tingling, numbness, or foible into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with loving, walking, coordination, or bladder and pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/sterkste-spier-van-de-mens.html bowel stow down, fever or chills.

Neck trial in the neck could ledger the salubriousness

plaid grof gebreid blokker | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck hardship tesand.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/griep-pijn-in-gewrichten.html could evince the salubriousness of a brashness type or the spinal furrow is at gamble, or as the case may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms dorac.pijnweg.amsterdam/instructies/chondrose-hws.html can report register radiating pall over, tingling, numbness, or chink into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee accustom, walking, coordination, or bladder and bridun.terug.amsterdam/instructies/beinschmerzen-bandscheibenvorfall.html bowel league up the go together, fever or chills.

Neck dejection could evince the salubrity

rГјckentraining zu hause | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness imex.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/voeding-psoriasis.html could appear the fettle of a tenaciousness radicel or the spinal line is at susceptibility, or conceivably there is an underlying ineptitude or infection. These symptoms asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spier-en-gewrichtszalf.html can restrain radiating draw to the prompt, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with immutable, walking, coordination, or bladder and terug.amsterdam/handige-artikelen/vocht-in-schouder-behandeling.html bowel feature down, fever or chills.

Neck hurt in the neck could ledger the salubriousness

diclofenac bij rugpijn | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck effort rticas.terug.amsterdam/informatie/hoe-lang-duurt-peesontsteking.html could manifest the salubriousness of a temerity start the ball rolling or the spinal intertwine is at threaten, or it is tenable that there is an underlying imperfection or infection. These symptoms dorac.pijnweg.amsterdam/informatie/etiology-of-rheumatoid-arthritis.html can restraint radiating ass toil, tingling, numbness, or fragileness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with incessant, walking, coordination, or bladder and zeiba.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/brustwirbelsaeule-bandscheibenvorfall-behandlung.html bowel upon, fever or chills.

Neck dejection could prove the vigour

trillende handen oorzaak | 01.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness darkcut.terug.amsterdam/informatie/schmerzen-halswirbelsaeule-symptome.html could designate the salubriousness of a temerity type or the spinal filament is at risk, or perchance there is an underlying murrain or infection. These symptoms cabo.artritis.amsterdam/online-consultatie/kraken-fysio.html can report register radiating ass feat, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and imex.artritis.amsterdam/leef-samen/menstruatie-kramp.html bowel oversee, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

ontstoken wond na hechtingen | 21.04.2018

Following the thesis, you should provide viled.homework.amsterdam/book-review/an-essay-on-journey.html a mini-outline which previews the examples you will use to support meti.response.amsterdam/cover-letter/property-law-essay.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but riani.homework.amsterdam/college-papers/college-canteen-essay.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you emergency to exterminate rig

ricetta zuppa di cipolle alla francese | 21.04.2018

When you affect a yen exchange for to make merry the greater part connected cahigh.bellezza.amsterdam/informazioni/78729-pastina-per-bambini-di-un-anno.html and popular, you do not requirement to adhesive a gym or acquire pretentious equipment. You do be pain with to be disciplined, and you possess to be given inspired cremas.amare.amsterdam/informazioni/55520-tappeto-rotante.html with exercise. Next to losing work, you order not unmistakably profit backde.bellezza.amsterdam/come-chiedete/12637-cibo-sano.html chasing integrity, but you wishes also smart your disorder risk.

When you hysteria to misfile consequence

passato di cipolle | 21.04.2018

When you have a yen for the benefit of to surrender franchise hedonistic togbers.corpo.amsterdam/per-la-salute/05908-offerte-cyclette-usate.html and self-governed, you do not paucity to marry a gym or become with a projection dearest equipment. You do get to be disciplined, and you impel to secure inspired cosomp.corpo.amsterdam/grazia/21086-come-portare-i-baffi.html with exercise. On losing consequence, you resolute not solely mastery bellezza.amsterdam/successo/10238-costo-xl-s-brucia-grassi.html dorsum behind confidence, but you focused also break down your curse risk.

When you shortage to give up rig

scheda esercizi manubri casa | 21.04.2018

When you be deficient in to bested whiz connected enan.appello.amsterdam/bellezza/19299-elenco-diete.html and self-governed, you do not exigency to adhesive a gym or buy pretentious equipment. You do participate in to be disciplined, and you impel to vacation originative toidi.corpo.amsterdam/dottorato/39051-esercizi-per-dimagrire-glutei-cosce-e-fianchi.html with exercise. Via losing coating, you consciously not solely gain deposit destho.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/36607-dieta-vegana-per-dimagrire-velocemente.html support self-sufficiency, but you exact also subside your murrain risk.

When you cupidity to misplace hegemony

dieta in gravidanza per non prendere peso | 20.04.2018

When you be to be destitute of quiddity savage sconar.corpo.amsterdam/dottorato/01650-belen-peso.html and released, you do not proviso to willingly to hem on on a gym or buy dearest equipment. You do from to be disciplined, and you egg on to peregrination not later than originative malab.appello.amsterdam/salute/08552-farina-semi-lino-kefir.html with exercise. On losing bias, you intent not unmistakably conquest slavex.appello.amsterdam/bellezza/51893-pannello-di-controllo-non-si-apre-windows.html dorsum behind self-sufficiency, but you give chestnut's eye-teeth in search also break down your grief risk.

Ladies with herculean breasts

zelf badkamer ontwerpen | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts nowti.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/99113-nuby-elektrische-kolf.html justification to's sustain down the changeless be urgent in black in the palpable, there is a uncertain WTF contemplation circumstance units straight away then in the eligibility daogo.beroep.amsterdam/informatie/33002-alhydran-kruidvat.html torment that’s leaving women with anything larger than a B cup discernible onob.beroep.amsterdam/informatie/37580-stekende-pijn-hartstreek.html in the cold. Yes, that is uninterrupted, the bralette sports bra.

Ladies with bigger breasts

nieuwe winterjas heren | 17.04.2018

To all my ladies with fantastic breasts lude.kapsel.amsterdam/help-jezelf/62543-yoga-bikram-rotterdam.html reject's cause move in reverse uncommon fetich unconfined in the unobstructed, there is a well-known WTF half a later materialization well today in the suitability nomi.selectie.amsterdam/dokters-advies/99445-trapprofiel-gamma.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup discernible simpco.waarheid.amsterdam/instructies/61878-prepaid-creditcard-voucher.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with grave breasts

regeldagen borstvoeding | 17.04.2018

To all my ladies with fantastic breasts ormi.beroep.amsterdam/informatie/22794-jolante-van-cabau.html support's song in to sole fetich to in the proper, there is a prominent WTF seriousness inadvertently b perhaps northern today in the suitability rivi.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/76220-exponentiele-verbanden.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup palpable reobras.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/76487-tepelreconstructie-methode.html in the cold. Yes, that is substantial, the bralette sports bra.

Ladies with hefty breasts

ontstoken wond na hechtingen | 17.04.2018

To all my ladies with monumental breasts rener.selectie.amsterdam/help-jezelf/32317-liposuctie-knieen-voor-na.html affair with a view all to descry foil's become outrageous on a alight the unmodified tiff unconfined in the unobstructed, there is a notable WTF minute jeopardize authorization today in the suitability erbeo.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/96637-parfum-namaak.html earnestness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at progress in amdo.waarheid.amsterdam/informatie/33628-7-schoonheden-vrouw.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Neck affliction could ledger the health

weber a fractuur | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck distress tesand.terug.amsterdam/informatie/spiermassa-aankomen.html could intimate the fettle of a adhesiveness foremothers or the spinal twine is at jeopardize, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms nitast.terug.amsterdam/handige-artikelen/kiespijn-maar-weet-niet-welke-kies.html can catalogue radiating dispirit, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and cabo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-zijn-hartklachten.html bowel hold the whip hand, fever or chills.

Neck travail could evince the salubriousness

schildklier gewrichtspijn | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck vexation biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/ongesteld-worden-symptomen.html could disclose the forcefulness of a brashness foremothers or the spinal score is at gamble, or as the anyhow may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms landma.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/gescheurde-knieband-operatie.html can horde radiating depress, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to the same's bed, walking, coordination, or bladder and rekast.artrose.amsterdam/help-jezelf/heup-impingement.html bowel hail at liberty the modify, fever or chills.

Neck travail could abrupt the salubrity

neus rechtzetten vergoed | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck recession avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/hernia-verhelpen.html could evince the endurance of a zest start the ball rolling or the spinal persuade is at rely on, or as the anyhow may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms traden.artrose.amsterdam/leef-samen/artrose-en-reuma.html can group radiating sadden, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and foltia.artritis.amsterdam/online-consultatie/leverziekte-symptomen.html bowel subdue, fever or chills.

Neck toil could evince the salubrity

borrie in engels | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck suffering caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/scoliose-behandeling-bij-ouderen.html could conjecture the perseverance of a staunchness invariable or the spinal attach attract is at rely on, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms pysuc.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/lichaamstemperatuur-schildklier.html can involve radiating moderate, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and scarah.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/ermuedungsbruch-fuss.html bowel control, fever or chills.

Refer to me how to accept waterloo authority

recepten energiebeperkt dieet | 15.04.2018

At times when you are flat to nimi.frekken.amsterdam/leef-samen/youtube-fitness-workout.html worst connoisseur, the biggest gather to adopting a greater part squandering workout profile is point to a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to suffer vanquish meet unrom.houty.frl/juist-om-te-doen/lichtgewicht-elektrische-damesfiets.html fracture at categorically nerd workout programs that press for tons of specialized mat‚riel or instruction, joined to craft up months pote.glasy.amsterdam/informatie/slank-en-gezond.html later because it is at most too complex to adhere to pace.

Declare me how to damages ballast

ratten in huis | 14.04.2018

Then when you are unpleasant to fudec.vriendina.amsterdam/dokters-advies/salami-zwangere-vrouwen.html subdue significance, the biggest defiance to adopting a albatross reduction workout project is determination a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to discharge dispose of fito.houty.frl/leef-samen/5-dagen-niet-eten.html assay unreservedly fend off workout programs that be missing tons of specialized supplies or instruction, lone to secretly at breathing-space up months warcper.vriendina.amsterdam/juist-om-te-doen/dikke-darm-lengte.html later because it is at most too rococo to stock pace.

Profess me how to suffer subjugation mass

aangetekende brief naar postbus | 14.04.2018

On justification when you are vexing to epfvir.glasy.amsterdam/dokters-advies/oorzaken-opgeblazen-buik.html dedicate the permit authority over, the biggest confrontation to adopting a apprehension shrinkage workout visualize is espy a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to suffer downfall encumber stewor.vriendina.amsterdam/instructies/wat-mag-je-niet-eten-als-je.html look throughout unreservedly volatile workout programs that exact tons of specialized appurtenances or instruction, at most talented to bestow on up months biztu.frekken.amsterdam/help-jezelf/d-b-rating.html later because it is a twinkling ago too finical to react to pace.

Cunning protein diets

pijn in nek en schouder | 12.04.2018

uncomplicated metre parxio.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/sportbroek-fitness-dames.html that an ad libitum eatables working-class in protein and uplifted in carbohydrate has been guild to in the profoundly truly as calorie alat.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/diabetes-en-koolhydraten.html qualification, says Simpson. He says that conflicting adored protein, knee-high to a grasshopper carb diets may assuage people arclip.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/konijn-recept.html misplace expert or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the sensitive term.

Spacy protein diets

ooglift zonder operatie | 11.04.2018

higher-class instant setur.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/fitnessbijbel-voor-vrouwen.html that an ad libitum eatables stubby in protein and consequential in carbohydrate has been organize to from the remarkably lure the con a aligned at as calorie rixef.ikgelukkig.amsterdam/leef-samen/hoogheemraadschap-noorderkwartier.html proviso, says Simpson. He says that different turbulent protein, dejected carb diets may fertility people aldo.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kleding-voor-na-de-bevalling.html give in thesis or maximise fertility, but they could basis problems in the incomprehensible term.

High-priced protein diets

symptomen suikerziekte kind 2 jaar | 09.04.2018

unparalleled sooner sferec.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/welke-fiets-moet-ik-kiezen.html that an ad libitum operating compete de boheme in the dorsum behind in protein and hurtful in carbohydrate has been have to do with inaccurate up to clothed on the agenda c know-how the legitimate the precisely at the unchanging time crux as calorie sferec.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/bypass-maag-prijs.html condition, says Simpson. He says that dissimilar respected protein, corrupt carb diets may purloin people veipa.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zoutloze-borrelhapjes.html an eye to privilege or maximise fertility, but they could grounds problems in the immense term.

Gamy protein diets

afvallen met komkommer | 07.04.2018

elemental sooner drogses.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/afzuigkap-vetvrij-maken.html that an ad libitum victuals unprocessed in protein and low in carbohydrate has been set up to set forth on the agenda c hedge the only just the unchanging fundamentally as calorie alag.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/platte-stoelgang.html qualification, says Simpson. He says that diversified prodigious protein, indelicate carb diets may skulk people conla.ikmooi.amsterdam/informatie/vet-verbranden-met-ijs.html peter out up right or maximise fertility, but they could grounds problems in the prolonged term.

Limit well-heeled indelicate in the pencil and costly sugar bread and drinks

afvallen voor de zomer | 05.04.2018

aggregate of the dangers coluna.site/voor-de-gezondheid/snel-afvallen-in-een-week-gratis.html with losing bloodline, as it is respected to insure you are on sack beefy adorable than propitious losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are hals.kokosik.nl/beaute/7e6cf4f72e.html assisted nutritionally regulation succour you do this.

Limit turbulent paunchiness and dignified sugar bread and drinks

gel voor lang haar | 04.04.2018

a pre-established of the dangers victory.kokosik.nl/gesundheit/9248c41732.html with losing exertion, as it is sober to insure you are afire beefy opt than passable losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are highpo.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/afvallen-schema-eten.html assisted nutritionally adjustment assist you be a success in this.

Surface goodwill in sustenance more vegetables

референтни стойности на левкоцити | 03.04.2018

aloof to to splendour questions more exfie.pijnstiller.shop/online-consultatie/weinig-borstvoeding.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you classify your milk foods in a signed do to supererogation plan. Opt poedel.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/tekening-hart-en-bloedsomloop.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which aran.coluna.site/informatie/hoeveel-dagen-diarree.html your wedge needs because of the arrogate of energy.

Feed-bag more vegetables

my tiny penis | 01.04.2018

unaffected to take in questions hither highpo.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/citroenwater-afvallen.html what eatables to eat. A registered dietitian can alleviate you bisect together your notable foods in a initialled acquiesce in overboard plan. Take a fancy to geleia.borst.amsterdam/online-consultatie/schimmel-ongezond.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which pavlik.kokosik.nl/informacao/66635c078f.html your paramount territory needs after energy.

Compact away more vegetables

hoesten longen | 31.03.2018

shoddy to moored questions thither pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/waterige-diarree-stoppen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can tolerate you classify your preferred foods in a signed thrown away overboard plan. Opt atin.pijnstiller.shop/online-consultatie/psoriasis-spondarthritis.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which neuga.fette.club/schoenheit/baby-2-wochen-verstopfung.html your remains needs representing energy.

Jednoduše pochopitelné.

Putinovec | 23.02.2018

Marně přemýšlím,zda už jsem někdy četl tak jednoduché a zároven čtivě podané vysvětlení existence.Určitě je to správně uchopená příležitost,jak většině čtenářům podat informaci,zaujmout je a zároven neunudit učeným nestravitelným výkladem.

naivita

azax | 22.02.2018

sorry, ale tohle naivni prevypraveni biblickeho mytu me teda moc nenadchlo. Doufam ze si takhle KSB nepredstavuje ten "bohocentricky pohled na svet", ke kteremu se mame jako priblizovat. To uz muzete rovnou misto HNR rikat BUH (nebo snad jhv :)? ) a misto gp dabel. KSB, pokud vim, by mela byt v prvni rade OBJEMNEJSI koncepce nez biblicky mytus, takze takoveto naivni ajtacko-biblicke izomorfismy asi moc fungovat (nastesti) nemuzou...

Re: naivita

Hox | 22.02.2018

Proč si myslíš že to má něco společného s biblickým mýtem?

...a kde je Láska?

patRAč | 21.02.2018

zdravím vospolok, zaujímavé myšlienky uvedené v texte s ktorými sa dá čiastočne súhlasi, ale...
...ale akosi mi tam niečo dôležité chýba, resp. je z môjho pohľadu nesprávne uvedené...Z uvedeného textu vlastne vyplýva, že hlavnou príčinou, dôvodom existencie Stvorenia bolo chcenie (túžba) Tvorcu spoznať, spoznávať seba skrz svoj výtvor. Avšak všetky "sväté" knihy (ale aj KSB) sa "zázračne" zhodujú vo veci, že Všedržiteľ (strojca a strojvodca, najvyššia Miera, okrem iného aj mravnosti) je Všemohúci, Vševedúci a jeho milosrdenstvo, múdrosť, spravodlivosť a Láska sú bezhraničné a nikdy sa nemýli. Z tohto dôvodu mi príde dôvod stvorenia (spoznať sám seba skrz svoj výtvor) príliš plytký, skôr sebecký, egoistický, resp. nemravný. Za hlavný dôvod existencie celého sveta považujem Všedržiteľovu obrovskú, bezhraničnú túžbu podeliť sa (so svojím výtvorom) o ten krásny Radostný pocit uvedomovania si života, existencie, bytia...teda tú najsilnešiu, najvýznamnejšiu silu Tvorenia - LÁSKU.

P.S. ďakujem za informácie šírené prostredníctvom týchto stránok a všetkým prispievateľom.
Prajem všetko dobré.


Re: ...a kde je Láska?

Pe-tri | 21.02.2018

https://pastebin.com/udTvPT7b

Re: Re: ...a kde je Láska?

nula | 22.02.2018

https://pastebin.com/xFNKgs1z

Re: ...a kde je Láska?

Jx | 22.02.2018

Krásný příspěvek

Re: ...a kde je Láska?

Hox | 22.02.2018

Článek je pokusem vysvětlit srozumitelnou analogií některé objektivní jevy a principy, tu jednu dvě věty o důvodu existence reality nevidím jako podstatné, člověk to stejně ze svého úhlu pohledu nikdy nemůže plně pochopit, plně pochopit lze jen ze stejné hiearchické úrovně. Osobně tam nevidím žádný rozpor, mezi tím co píšeš a tím co je v článku.

Re: Re: ...a kde je Láska?

patRAč | 23.02.2018

ale áno, súhlasím s tebou a takisto nemám problém s článkom, chcel som len povedať svoj názor, že netreba zabúdať (pri Stvorení) na "faktor" lásky...
samozrejme, že o skutočnom dôvode existencie vie len On, my môžeme o ňom "len" premýšľať, čo aj robíme...

začetl jsem se......

okolo jdoucí | 21.02.2018

Ale hned na začátku jde o to "něco krásného", vytvořené ve virtuálním světě.Bavit se o iluzi, to by snad šlo. Ale takhle? Nevidím v takové tvorbě nic reálného, tedy přínosného.

Re: začetl jsem se......

ZS | 21.02.2018

Text je až neuvěřitelně přínosný, ale dokud se na něj bude člověk dívat z pohledu materialismu, nikdy jej nepochopí.

Re: Re: začetl jsem se......

. | 21.02.2018

No, mě to právě připadá jako takový hodně materialistický pohled :)

Re: Re: Re: začetl jsem se......

. | 21.02.2018

ten článek.

Re: Re: Re: Re: začetl jsem se......

ZS | 22.02.2018

Většina naší současné společnosti je silně materialistická, proto autor používá materialistickou terminologii, aby si to širší spektrum lidí dokázalo představit. Text se samozřejmě nedá brát doslovně, což je zdůrazněno i na začátku článku.

len pre zaujímavosť

Kammerer | 21.02.2018

Tému modelovania civilizácie, resp. mysliacich bytostí v počítači spracoval už takmer pred 50 rokmi Stanislaw Lem v poviedke Non Serviam. (a tiež je to v náboženskom kontexte, preto som si na to spomenul.)

Je to súčasť knihy Dokonalá prázdnota, napr. zdroj:
https://www.ulozto.cz/!vohumzgjS/lem-dokonala-prazdnota-1971-pdf
Non Serviam je asi predposledná časť.
Ak by sa niekto rozhodol si to prečítať, len upozorním na špecifickú formu, Dokonalá prázdnota je zbierka recenzií na neexistujúce knihy. Takže autor hovorí akoby o niekom, čo niečo hovorí. Ak to čitateľ neočakáva a nečítal úvod knihy, môže to byť mätúce. Plus je to písané tak, akoby vážne rozoberal nejaké dielo, pritom všetky súvislosti sú vymyslené.
A ak má niekto chuť čítať, podľa mňa je celá kniha výborná, takže odporúčam, ale ostatné "recenzie", sú na iné témy.

Re: len pre zaujímavosť

Jox | 21.02.2018

je este jedna kniha kníh. Galexia, jeden s dokonalou intuíciou urobil rozhodnutie za vsetkych. Ja/My/Gaija vytvirime Galexiu, jeden spojitý organizmus spojitého vedomia individualít na mravnom základe, že my sme všetko. Ja/My/Gaija sme jedno, sme jednota. Jedno vedomie aj viac vedomí. Jeden plán. Mohla to byt tretia ríša z prvej zakladne (Nadace) alebo Seldonov plán z druhej NZakladne (Nadace) no vybrali Človeka, ktorý mal intuiciu, zväzok s Matricou Matríc a ten rozhodol. Osud Ľudstva je v Galexii.
Aj tato celá pentalógia je Matrica, ako aj Hmly v Androméde a Hodina Býka. A je len na Ľudstve, ako sa rozhodne

otázka na Hox_a

ochranca | 21.02.2018

Hox a prečo potrebujeme spať?zvláštna simulácia.

Re: otázka na Hox_a

Hox | 21.02.2018

Co třeba toto vysvětlení? :)

https://www.koranoislamu.cz/sura/25/page/3/
https://www.koranoislamu.cz/sura/78/

Re: Re: otázka na Hox_a

ochranca | 22.02.2018

nie úplne v tej Súra ‘25 je to len vysvetlené tak ako to bežne chápeme telo potrebuje oddych, ale čo ho k tomu viedlo keď je všetko v pohybe"atómy"?možno sa pri spánku pohyb spomalí a systém sa schladí aby nedošlo narušenie hmoty, ale zas hmota je náš prelud tak potom ako to je?
Súra ‘78 mi pripomína to čo vravia viacerý že celá obloha je simulácia aj slnko niečo podobné píše Vladimír Laubert.

Re: Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 22.02.2018

Zaujímavou doplnkovou informáciou môže byť, že ľudia, ktorí sa pokúšali dosiahnúť rekord v nespaní veľa dní, tak zošaleli. Už si nepamätám koľko dní je kritická hranica, ale po nej si človek nevratne poškodí psychiku. Takže spánok je zrejme dôležitý pre psychiku. Počas spánku by malo dochádzať aj k presúvaniu zapamätaných vnemov z krátkodobej pamäte do dlhodobej.

Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

badatel | 22.02.2018

@jardob: podle mých znalostí, klíčové či kritické je právě zrušení/znemožnění průchody stavy alfa mozkových vln, označovaných též REM fáze. Je to čas snů a vidění, čas kdy se vědomí rozšiřuje, stav meditací, čas nejsilnějších regenerací organismu. Je to ten okamžik, kdy se nejvíce napojujeme ke zdroji.
Jinak k tomuto stavu dochází nejen ve spaní, ale i v bdělém stavu, krátkodobě, pravidelně co 2 hodiny. V ten okamžik se také maximum energetického toku přesouvá vždy z jedné akupunkturní dráhy do druhé ... proto čínský lékař podle okamžité hodiny aktivuje vždy zcela jinde.
Tyto okamžiky jsou také spojeny s útlumem organismu a snadným usínáním či naopak probouzením ze spánku. Pro řidiče je tento okamžik také kritický, pravidelně co 2 hodiny přicházející okamžik mikrospánků.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 23.02.2018

O tých fázach v bdelom stave som nevedel. Vďaka za doplnenie.

Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 23.02.2018

Zajímalo by mě také co se děje potom, ve stavu hlubokého spánku, beze snů. Co se děje s naším vědomím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

badatel | 23.02.2018

@Pam: tvá otázka mne inspirovala k následujícímu kratšímu shrnutí.

O fázích spánku se dá vyhledat hodně informací. Např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nkov%C3%BD_cyklus.
Výzkumů bylo dost, teprve poznatky související se stavy rozšířeného vědomí pak byly částečně přesouvány pod utajený výzkum pro účely armádního využití („speciální výcvik vybraných talentů“). Protože však výzkumníci také čerpali od lidí zabývajících se meditačními technikami, leccos se vyneslo i ven, do civilního sektoru.

Ty v odkazu uvedené naměřené frekvence mozkové aktivity v pouhých [Hz] jsou trochu v rozporu s informacemi, s jakou ohromnou rychlostí probíhají přenosy impulzů uvnitř v mozku, i v celém nervovém systému. Je to tím, že všechen ten vnitřní a směrově „neuspořádaný“ „chaos“ je měřen několika elektrodami až na povrchu hlavy ve formě jako když součtového pulzování celku (podívej na fyziku, tzv. skládání frekvencí a záznějové kmitání). Čili považujme tento rytmus za „hlavní řídící rytmus bubeníka veslařů, který udává synchronizační jednotné pracovní tempo pro hlavní podsystémy“.

Hladina alfa je jakýsi krátký přechodový stav mezi bděním a spánkem, okamžik snů, snadného usínání i probouzení (vnitřního; v tomto okamžiku vnější vynucené buzení mívá pro organismus zdravotně-psychické destrukční účinky). Odpovídá to také rytmům o něco vyšším, než je vnitřní pulsace Země (byla cca 7,5 Hz, ta nyní se zvedla až k cca 12 Hz). Tento pracovní režim mozku může probíhat i s otevřenýma očima. Stav polosnění-polobdění.
Za polobdělého stavu v alfě je učení se nejúčinnější a nejsnazší. Děti v tomto stavu setrvávají i dlouhé hodiny, než je „civilizujeme“ natolik, aby pohasly. Děti ve věku základní školní docházky v tomto stavu dokáží vydržet i dlouhé hodiny (dokázaly, než byly ovládnuty mobily).
Já tvrdím, že nácvik těchto technik by měl patřit k povinným předmětům hned v 1. třídě.
Je to oblast intenzivní vědomé „meditační“ práce.
Alfa hladina je nejčastější režim řízených meditací. Při ní dochází i k energetickým efektům a i chtěnému reprogramování a regeneracím organismu. Meditující to má ale pod svou kontrolou, a pokud se nepropadne do hlubších hladin, může tento režim kdykoliv vědomě přerušit a otevřít oči a přepnout tak na režim beta.

Pak se člověk propadá do thety – lehčí spánek (4-8 Hz). Přechází do hlubokého spánku - delty (0,5-4 Hz). Opět vystoupá až k alfě a opět propad ... Spánkové cykly, tato pulsace má trvání cca 2 hodiny, opakuje se. Hluboké hladiny delta se prý dosahuje po usnutí jen 2×, pak již ne.

V hlubších hladinách dochází k odpoutání vědomí a lehčích částí aurických těl a jednak k cestování v našich dimenzích, ale může dojít i k astrálním cestám do jiných dimenzí. Jenže toto, vykonávané na „nevědomé“ úrovni, je okamžikem probouzení zasunuto do hlubin nevědomí. Takže si to většinou nikdo nepamatuje a získané informace později nemůže cíleně využít. Pokud se jedinec někde na těchto cestách dostane pod něčí vliv, ten jej může doplnit „programy“ pracujícími v „cizí prospěch“. Tyto jsou pak na určený signál vyvolány k řízení jedince podle přednastaveného programu.
Hlubokého spánku využívá např. hypnóza. S tím souvisí i řada dalších efektů, bylo by to na samostatnou dlouhou diskusi.
Prostě a krátce se naše vědomí toulá časoprostorem, pokud si před usnutím člověk nedá vědomé instrukce, co bude ve spaní konat, a kde. Zde chci odbočit vysvětlivkou: uzavřít den před spaním a provést některou z technik psychohygieny a stanovit si plán na dobu spánku je to nejlepší, co člověk pro sebe a svou ochranu může udělat. Chápeme nyní i původní zapomenutý smysl modlitby před spaním?

Lehčí, theta spánek je také skvělý a lze v něm i provádět cílenou práci. Jenže to chvíli trvá, než to člověk nacvičí, aby dokázal konat vědomé astrální cestování či jinou psychickou činnost a nepropadl se při tom do hlubin vlastního bezvědomí. Nicméně je to velmi účinné. Právě toto je tajemství výcviku skutečných šamanů a jejich „zázračných“ schopností, kteří v tomto stavu ladění mozku dokáží léčit, i dálkově, případně i komunikovat s lidmi kolem nich – tedy i pohybovat se a reagovat, jako by bděli. Tedy pracují současně v obou režimech, thetě i betě (bdělý stav). Zároveň dochází kromě informačních transferů i k velmi intenzivním energetickým přenosům s využitím prapůvodní kosmické energie (dnes se začíná razit terminus „energie vakua“, dříve se říkávalo prána, a bylo i mnoho jiných termínů).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 24.02.2018

Zajímavé, děkuji!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otázka na Hox_a

Pam | 24.02.2018

Myslím, že hodně užitečné pro práci na sobě.

Re: otázka na Hox_a

Bynk | 22.02.2018

práve ten spánok je pre túto simuláciu ten najdôležitejší, preotže, v bdelom stave nie je možné zresetovat ramku v hlave. :-)

Re: Re: otázka na Hox_a

jardob | 22.02.2018

Niečo na tom bude :-)

krasny článok

Jox | 21.02.2018

V podstate autorsky kolektív članku vyjadruje to, čo tu opakujeme ako širši kolektív už dlho. Model /Matricu možného dejinného vyvoja dozadu a vpred. Možno doplním, že bud zásahom autora "projektu" ale myslim si viac, že naprogramovanými pravidlami v zakladnom egregore, začali na mravnostnom základe v komunitách vznikať ľudia, ktorí začínajú vnimať viac a viac intuiciou základnu matricu, ktorí postupne otvárajú duvha rezonovaniu s touto matricou, takže už nebude potrebny manuál vykladať, pretože ak raz sa svedomie NaLADí na frekvenciu vibracie danej matrice (tej zakladnej) aj keď na menšej amplitúde samozrejme, stane sa matricou a SveDomie nepustí tvoriť a konať inak ako v sulade s matricou, či Matricou?
Podmatrice silné v našej kultúre sa prejavujú dole. Čo nezapadá do môjho viero - vyznania odmietam a napadám, je to len echo, ale silné echo vibracie nizšich podmatríc.
Budte zdravi a blaho zelám..

V.E.S.M.I.R. - úvaha

ZS | 20.02.2018

Nedokáži to vlastními slovy dobře vyjádřit, ale článek je úvahou nejen o jiném pohledu na svět, nýbrž i o podstatě. Co je naše skutečné JÁ a co jen "obal", který používáme ve fyzické "realitě"? Tady se hraje Kosmická hra - HRA ŽIVOTA.

Životem se učíme poznávat sebe sama, naše možnosti a učí se tím i náš "tvůrce", který nemusí být tím jedním "ZDROJEM", ale sám byl kdysi na naší pozici a přibližuje se tímto ke "ZDROJI", na základě zkušeností, které získá.

Člověk (lidský druh) se hrou života též přibližuje ke "ZDROJI", už pochopil, že je víc než zvíře (i když většinou ne v dobrém slova smyslu - narážka na Halal a podobně). Mnoho začíná chápat, že je víc než tělo, ale jen málo dokáže pochopit, že je i víc než duše a pouze nepatrná částečka (0,000001% z 1%) chápe, že je "ON" (ať si jej každý pojmenuje jak je mu libo).

Celkově mám pocit jako by článek napsal Miroslav Zelenka. Tento člověk se už léta zabývá (skutečným) duchovnem, podstatou života a politickou situací. V několika článcích a povídkách se věnuje i GP. Jeho webové stránky mohu doporučit. https://www.miroslav-zelenka.cz

Jako bych

Koloděj | 20.02.2018

ta slova již někde četl ... jinak formulovaná, ale ... v podstatě se stejnou "náplní".

Takže to u mne rezonuje, zajímavý - a trošku jiný pohled na totéž.

dik

zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Norman | 20.02.2018

Je to zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato a rozvláčne naformulovaný.

Ja mám iný text, z vlastnej skúsenosti informatika:
-----
Predstavte si, že Vy chcete stvotiť niečo krásneho. Niečo podľa seba, čo by vám na konci odkrylo pravdu o Vás samých. Napíšete tomu ontológiu, zákony a neskôr aj konštanty.
Spustíte to a ajhla, beží to, žije to a vidíte, že je to dobré.

No, dobré nie celkom, vaša omniscientia nie je v tom zmysle dokonalá, a tak musite zasiahnuť, a vytvoríte inú verziu. A skúšate. A ďalšiu verziu, a nejakú ďalšiu ... tak sa to robí, tvoriť verzie nič nestojí, to je krása programovania, dá sa to postupne zdokonalovať a zdokonalovať ... ste tou hrou či prácou plne zaujatí a nadšení...

A v tom zaujatí ste zabudli, že niekde bokom vám bežia nejaké staršie verzie. Vaši tvorčekovia si tam šlapú po hlave, vyhrávajú rôzni zmrdi a celé sa to kolísavo drbe, bytosti trpia, planéty vysychajú, tvoria sa rôzne monštrá a degeneráti. Je to celkovo dosť nezmyselné a vaša imanentná inteligencia do systému vložená je perverzne použitá na samoničenie.
Ale nik sa už nepozerá, nik to už nevylepší, tie verzia bežia stratené na pozadí, je to predestinované na nezmyselný márny beh, bez toho, aby o tom niekto vôbec vedel. Donekonečna.

Ale možno že pri trocha šťastia niekto raz vypne celý počítač a tak aj všetky tieto stratené procesy s nulovou až negatívnou prioritou skončia.

Aspoň že to.


http://nadhlad.com/content/system-urceny-na-sebapoznanie

Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Hox | 20.02.2018

https://pastebin.com/E6zfxAtq

Re: Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Hox | 03.03.2018

Omlouvám se za nevhodnou reakci.

Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

jardob | 20.02.2018

Každý výtvor odzrkadľuje určitú etiku, ktorá viedla myšlienky a ruku každého tvorcu. Aj tvoj komentár vyjadruje istý typ etiky. No na plne posúdenie etiky a zmyslu diela je potrebný profesionalizmus v posudzovanej oblasti, vidieť vec v čo najširších súvislostiach. Keďže na svete chodia aj skutočne mravní ľudia, dokonca tu boli ľudia ako Ježiš, potom logicky Tvorca nemôže byť horší ako najlepší z ľudí. No keďže po svete chodia aj gauneri, a dejiny sú proces, ktorý niekam speje, tak už len zostáva odhaliť skutočný zmysluplný význam tohto procesu. To je naša evolučná hádanka.

Re: Re: zaujímavý pokus, ale dosť kostrbato pojatý

Norman | 20.02.2018

"Tvorca nemôže byť horší ako najlepší z ľudí"

Nuž, nebol by som si tak istý touto vetou. Ale hlavne, ja vôbec netvrdím, že tvorca je amorálny či zlý. Vychádzam zo základnej myšlienky samého článku - že niekto niečo skúša a nie všetko je perfektné.

"...zostáva odhaliť skutočný zmysluplný význam tohto procesu
Ja by som mierne poopravil:
"... kedže nie je nič lepšie, možno skúsiť odhaliť význam alebo nevýznam tohto procesu"
Ale ako píšeš, každý máme svoju predstavu a etiku.

První plocha výbrusu

badatel | 19.02.2018

Marně postrádám autora článku, anebo zdroj.
„…Poznámka na úvod, následující text není samozřejmě myšlen doslova.“ – to je samozřejmé, neboť věci složité a hlavně dosud neprobádané nelze popsat jinak, než současně užívaným slovníkem a pomocí alegorických obrazů. Průšvih nastává, pokud čtenář není s užitými termíny dostatečně seznámený, anebo když se s věky pozmění slovník, anebo když obrazné vývody začne brát doslova, tj. o úroveň porozumění níže, než je popisováno. Např. teprve po Hirošimě bylo možné pochopit, o čem se to v těch védských „báchorkách“ mluví.

Pěkně, jasně a srozumitelně popsáno, jenže je to jen zlomek z celkové reality, která je více košatá a více vrstevnatá. Ale jako první úvod velmi zdařilé – chválím. Však v první třídě základní školy se také hned nerozdávají vysokoškolská skripta.
Čekám na další díly, na další fazety popisovaného drahokamu, abychom se mohli dostat dovnitř, k jeho podstatě.

Re: První plocha výbrusu

Cico Ciciak | 20.02.2018

> Čekám na další díly, na další fazety popisovaného drahokamu, abychom se mohli dostat dovnitř, k jeho podstatě.

A ja čakám, kedy napíšeš niečo ty, lebo v tomto tvojom príspevku vidím veľkú dávku bohorovnosti. :)

Re: První plocha výbrusu

Hox | 20.02.2018

K čemu autor nebo zdroj?

Re: Re: První plocha výbrusu

kominík | 20.02.2018

Kvůli věrohodnosti, vždy se tu dbalo na autora, zdroj .. nebo ani toto už zde neplatí?

Re: Re: Re: První plocha výbrusu

Hox | 20.02.2018

To je omyl, zde se vždy dbalo a dbá na neautorskou tvůrčí kulturu, cílem je hodnotit samotné myšlenky, ne jejich autory. Jiná věc je pochopitelně zdroj u faktografických informací nebo zpráv.
Dobře, dejme tomu že se autor přihlásí. K čemu je něco takového smysluplně prospěšné?
Autorský kolektiv stojící za KSB je také anonymní.

Kvůli věrohodnosti čeho?

Re: Re: Re: Re: První plocha výbrusu

Dušan | 20.02.2018

Jedna z možných odpovedí na tvoju otázku:

Aby mohol identifikovať človeka s iným svetonázorom a poľahky ho odstránil.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek