V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5000$, v Evropě -1000 € (Rozhovor s Irinou Bergset, koordinátorkou hnutí „Ruské matky“)

V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5000$, v Evropě -1000 € (Rozhovor s Irinou Bergset, koordinátorkou hnutí „Ruské matky“)

pozn. Hox: další kamínky do odporné sub-mozaiky juvenálky..

 

26.10.2012

Nedávno ve Finsku zaměstnanci sociálních orgánů odebrali ruské státní příslušnici Anastásii Zavgorodné čtyři děti. Ruská žena před nimi zřejmě musela vypadat jako tyran, protože jí sociální orgány vzaly také 7denní dítě. Následovala okamžitá reakce ze strany Ruska – o své „znepokojenosti“ se vyslovili z ministerstva zahraničních věcí, zplnomocněnec pro práva dětí Pavel Astachov a vedoucí ruské delegace v PS RE ve Štrasburku, Olexij Puškov. Nicméně, jak ukázala praxe v západních zemích, s juvenilní justici, která se mimochodem tlačí i do Ruska, se nedá vypořádat nějakými stížnostmi. O tom, proč je po ruských dětech největší poptávka v Evropě a kolik dostanete „za hlavu dítěte“, hovořila koordinátorka hnutí za lidská práva „Ruské Matky“, Irina Bergset.

 

Finští sociální pracovníci odebrali Anastásii Zavgorodné čtyři děti. Anastásie má ruské i finské občanství. Všechny děti umístili do dětského domova. Anastásii, které vláda Finska odebrala čtyři děti, bylo dovoleno setkávat se s novorozeným dítětem jednou za měsíc, ale krmit jej mateřským mlékem jí bylo zakázáno. Setkat se s novorozencem mohla pouze za mřížemi a pod přísným dohledem, oznámil obránce lidských práv, Johan Beckman.

 

Krátce poté vyšlo najevo, že i další ruská občanka, Albína Kasatkinová, usiluje o vrácení svých dětí, které finské sociální služby odebrali kvůli podezření z domácího násilí. „Sociální pracovníci přišli do mého domu a oznámili mi, že jdou do školky a vezmou mé děti k výslechu. To všechno se odehrálo neočekávaně. Byla jsem šokována. Vše se událo po telefonátu nynější manželky mého bývalého manžela, která před devíti měsíci oznámila, že má obavy o děti, protože jejich matka je bije řemenem. To je absurdní. Nic z toho se nepotvrdilo. Děti neměly ani škrábanec,“ řekla.

 

Ministerstvo zahraničích věcí Ruské federace se vyslovilo, že to nebylo poprvé, co finská vláda tak tvrdě postupovala vůči ruským dětem. „Hluboce nás znepokojuje, že finská vláda neprojevuje ochotu k dialogu, aby byla zabezpečena práva dětí ve smíšených nebo rusky mluvících rodinách. Konflikty spojené s odebíráním dětí od ruských rodičů žijících ve Finsku v posledních letech získaly pravidelný charakter,“ poznamenali v ruské zahraniční agentuře.

 

Proč ve Finsku v takovém množství odebírají ruské dětí od jejich rodičů? Slyšíme o těchto problémech každou chvíli.

Taková situace je nejen ve Finsku, ale také ve 193 zemích po celém světě a trvá již 20 let. Finsko je země, v níž je tento systém pro většinu Rusů nejvíce průhledný, protože tam je aktivista za lidská práva Johan Beckman, a rodiče mu mohou kdykoli zavolat a říci, že včera jim vzali dítě nebo že právě klepou na dveře. Takové lidi nejsou v každé zemi. Johan Beckman je Fin, který dobře zná tento systém. Je docent na univerzitě, kandidát sociálních a politických věd, známý aktivista za lidská práva, a byli bychom vděčni, kdyby v každé zemi byl takový člověk, který by se postavil mezi místní státní orgány, soudy a ruské přistěhovalce, kteří se ocitli v těchto situacích. Od Johana Beckmana i přímo od rodičů jsme obdrželi informaci o tom, že rodina Anastásie Zavgorodné je v tomto roce 35. rodina, které zaměstnanci sociálních orgánů ve Finsku násilně a bez soudu odebrali děti. Dnes mi telefonovala další žena z města Petrozavodsk. Bojí se říci své jméno. Také jí odebrali dítě ve Finsku. Jde o tisíce lidí ve Finsku, Norsku, Švédsku, Dánsku, Itálii, Španělsku, Austrálii, Novém Zélandu, Americe, a těch, kteří se nebojí říkat svá jména a telefonní čísla je 77 ruských nebo poloruských rodin, jimž odebrali 109 dětí po celém světě.

 

Proč sociální orgány mohou tak snadno odebírat cizí děti z rodin?

Zatímco Rusko bylo zaměstnáno restrukturalizací, mezinárodní společenství změnila svůj postoj k rodině a ke vztahům rodičů a dětí. Byly přijaty mezinárodní konvence a v každé zemi vytvořeny zákony, které stanoví, že dítě patří té zemi, kde se nachází během posledních tří měsíců. Mně v Norsku odebrali dvě děti. Vždy jsem se považovala a i teď se považuji za dobrou matku s normálním sociálním statusem – byt, auto a další nezbytné atributy dobrých rodičů. Dali mi právo na jeden telefonát advokátovi, a ten mi vysvětlil, že je to velký klam myslet si, že děti mají nějaký vztah k rodičům. Děti náleží Norsku. Tedy stát uděluje rodičům právo dočasně pobývat se svými dětmi do prvního provinění. Přičemž pod termínem „vina rodičů“ lze chápat cokoliv. K čemu došlo v případu Anastásie ve Finsku – holčička údajně řekla, že jí tatínek dal na zadek. V Norsku existují případy, kdy dítě řeklo: „Moje máma mi řekla, abych si umyl ruce!“, učitelce se z tónu dítěte zdálo, že „utrpělo násilí“, a dětí z rodiny odebrali.

 

Ale co soudy?

Dříve odebírali děti po rozhodnutí soudu. Pokud jste alkoholik, narkoman nebo člověk s kriminální minulostí, vše je jasné. I my, jako zdraví lidé, podporujeme takový sociální systém, který pomáhá dětem v obtížných sociálních situacích, ale to se nevztahuje na normální, dobré rodiče.

Na Západě teď stát podporuje odebírání dětí dobrým rodičům. Stimulují to prémiemi. V Americe prémie sociálního pracovníka za odebrané dítě činí 5000 $ a v Evropě 1000 €. Kraje a okresy soutěží v tom, kdo odebere více dětí, a tyto údaje jsou na internetu veřejně dostupné. Například na norských webových stránkách se uvádí, že nejlépe systém péče pracuje v Bergenu, a v Oslo pracuje špatně, protože málo odebírá děti.

 

Norský stát má za to, že se odebírá velice málo dětí, i když 1/5 všech dětí žijících v Norsku, již byla odebrána rodičům.

Jeden ruský otec jménem Morozov přišel do Norska se svým synem. Dítěti bylo 6 let, chodil do školy a zalíbil se učitelce, protože byl inteligentní a vychovaný. Tak si usmyslela, že si ho vezme. Jednoduše zavolala na sociální orgány, očernila otce dítěte, sociální pracovníci přišli a vzali mu syna. Co z toho měla učitelka? Dostala dítě a jeden milion norských korun ročně – což je 5 milionů rublů – na jeho zabezpečení.

Pěstouni v Norsku jsou kategorií lidí, jejichž mzda je nezdaněna. Lidé v Norsku nechodí do banky, ale stojí ve frontě na děti do pěstounské péče. A můžete si dítě vybrat. Například do země přišla nějaká nová rodina, i vám se jejich dítě zalíbilo. Donášíte tedy na tu rodinu do sociálních orgánů a tvrdíte, že toto dítě chcete; oni jej odeberou a přivedou vám je v plném souladu se zákonem o sociálním patronátu.  

 

Proč je to pro stát výhodné?

Dokud dítě žije v rodině, stát z toho nemá žádný prospěch, protože to s sebou nenese peněžní pohyb. Když se dítě odebere, nastává velké přerozdělování financí, a kromě toho za pomoci tohoto systému se v Norsku vyřešil problém nezaměstnanosti - u soudů v každé vesnici řeší 10 případů denně, byli zaměstnáni právníci, sociální pracovníci, sociální rodiny, atd. Kromě toho na území, kde žijí pěstounské rodiny, jdou veliké státní dotace. Je to jakýsi druh průmyslu přerozdělování dětí po zemích, po městech, po rodinách. Kvůli čemu se to dělá, to já se svou ruskou mentalitou nemohu pochopit, ale něco je za tím, a říkají, že peníze z byznysu založeném na odebírání dětí jejich rodičům jsou nesrovnatelně vyšší než z byznysu s drogami.

 

Co se nakonec stane s rodiči?

Role rodičů je pasivní. Stát nabízí biologickým rodičům návštěvu po dvě hodiny dvakrát ročně v přítomnosti státních dohlížitelů. Tedy sociální pracovníci sedí a sledují, jak tahle matka, která se „provinila“, přichází na návštěvu ke svému dítěti. Stačí jedna slza, a další návštěvy už nebudou. Já jsem dostala povolení k jedné návštěvě mého syna za rok. A pak i ta byla zrušena, protože jsem při této návštěvě v přítomnosti dohlížitelů, prakticky policistů, „mohla unést dítě do Ruska“. Jak dokázat jiným zemím, že my se nechystáme unášet děti, abychom je odvezli do Ruska, my je chceme vidět, chceme s nimi žít a chceme je vychovávat!

 

Existují případy, kdy se rodičům podařilo uniknout evropským sociálním orgánům?

Před několika měsíci z Finska uprchla rodina Alexeje Semenova. Mají pět dětí, a jednu z holčiček odebrali do náhradní péče. Učitelce se něco nelíbilo, a holčička se už nevrátila ze školy. Naštěstí už byla starší, bylo jí přes 12 let, a tak utekla. Rodiče rychle nastoupili do auta, všechno tam nechali, a vrátili se do Ruska.

 

Je pravda, že v podstatě odebírají právě ruské děti, a proč?

Ano, takovou situaci můžeme vidět v Norsku. Norsko zveřejnilo statistickou zprávu za rok 2009 o státní příslušnosti dětí, které jsou pod sociálním patronátem, a ruské děti zaujímají v tomto seznamu první místo. Myslím, že to souvisí s tím, že ruské děti jsou velmi podobné Skandinávcům. Možná považují za lepší vzít si dítě, které vypadá jako rozený Skandinávec.

 

Statistiky jsou takové, že k 1. lednu 2010 bylo pod „záštitou“ Norska asi 3000 dětí, které jejich rodiče do Norska přivezli, ale děti se narodily v jiné zemi, a 2000 těch, které se narodily v Norsku. K 1. lednu 2010 bylo v Norsku odebráno asi 5000 ruských dětí. Podotýkám, že ruská diaspora v Norsku čítá přibližně 10 tisíc lidí. Jak je možné odebrat 10000 lidí 5000 dětí? Já to nechápu! Do země přicházejí inteligentní lidé s vyšším vzděláním převážně elita, a tvrdit, že všichni jsou alkoholici nebo paranoici je nemožné.

 

Jak na tuto situaci reaguje naše vláda?

Co je nejvíce překvapující, naše ministerstvo zahraničí se této statistice vůbec nediví. Naši vládu a pana Astachova, kterému jsem tuto veřejnou informaci speciálního statistického úřadu Norska předložila, to nezajímá.  

Teď je naší jedinou nadějí Vladimír Putin. Evropa ho totiž považuje za mocného vůdce, a bojí se ho kvůli jeho nepředvídatelnosti. A teď my, rodiče, chceme prosit Vladimíra Putina, aby nezaváděl finské standardy a norský scénář v Rusku.

 

25. září poslanci po lobování a tlaku paní Mizulinové přijali v prvním čtení zákon o sociálním patronátu v Rusku. To znamená, že po jeho zavedení od ledna 2013 budou u nás také odebírány děti na ulicích a v mateřských školách. Ruští rodiče, kteří čtou o našich hrozných zkušenostech v zahraničí posbírali 140.000 podpisů a předali je do kanceláře prezidenta s žádostí zastavit sociální patronát a nezavádět jej v Rusku. Upřímně doufáme, že Vladimír Putin bude slyšet lidi, kteří chtějí, aby byl zachován náš poklad – ruské děti. Tento poklad – 40 milionů dětí, které žijí se svými rodiči v Rusku, je mnohem dražší než ropa, diamanty a dokonce než celé naše rozsáhlé území. Jestliže Západ zavede své technologie na dělení ruské rodiny, bude to znamenat nejhorší zničení země – dobytí našeho území.

 

Evropští rodiče, kteří byli násilně odděleni od svých dětí, vystoupili 28.září na protest. Dali se dohromady a obrátili se na OSN. Rodiče napsali petici, kde se uvádí: „Žádáme uznat za zločin násilné oddělení biologických rodičů od svých dětí.“ Nemáme žádnou pochybnost, že jde o zločin, ale mentalita Evropy a Západu je úplně jiná. Oni to považují za záchranu dítěte před tyranským rodičem, který nutí dítě hrát na nějaký nástroj, rozvíjet svůj talent, dokonce si čistit zuby nebo chodit na sportovní tréninky. Od takového rodiče chce evropský stát děti zachránit.

 

Vedoucí ruské delegace v PS RE, Alexej Puškov, slíbil prodiskutovat otázku o situaci ruských rodin s dětmi ve Finsku. Myslíte si, že to pomůže vyřešit situaci?

Myslím si, že ano. Alexej Puškov může předložit tento problém na své úrovni, ale já bych chtěla zdůraznit, že tato situace nabyla katastrofálního rozměru nejen ve Finsku, ale také v jiných zemích. Ve Francii od roku 1958 až k dnešnímu dni odebrali milujícím rodičům 2.000.000 dětí.

 

Celkově v Evropě žije asi 6 milionů Rusů, z nichž jsou asi 2 miliony dětí. A teď si představte, že z těchto 2 milionů již milion dětí nežije se svými vlastními rodiči, ale jsou umístěny v dětských domovech. To jsou také děti Ruska! A žijí ve věznicích rodinného typu! Můj syn, kterému je nyní 13 let, řekl, že pěstounská rodina, která dostávala peníze na jeho zabezpečení, nevydala na jeho zabezpečení ani kopějku – nikdo na něj nedohlížel. Mému synovi přidělili místnost v suterénu, kde byla pouze postel, a řekli mu: „Nemusíš dělat nic, nemusíš chodit do školy, nemusíš si čistit zuby.“ Dítě nevědělo, jak má žít. Počet sebevražd mezi dětmi roste, ale nikdo se neptá na důvod. Proto my, lidé, kteří jsme se dostali do této situace, prosíme vědce, sociology, historiky, psychology, kriminalisty, aby se na to dívali ne jako na ojedinělý případ, ale jako na nový fenomén. Podobně, když jsme se začalo hovořit o drogové závislosti, vypadalo to, že to je někde tam, v Brazílii, a nikdy se to nebude týkat mé rodiny. I já jsem slýchala, že děti jsou odebírány od rodičů, ale nikdy bych nevěřila, že je vezmou mně.

 

Je tu ještě ta skutečnost, že pouze v Rusku je tisk svobodný. Ve všech 193 problematických zemích se otázka dětí a rodiny nazývá „důvěrnou“. Ve Finsku žádné noviny nepsaly o situaci Zavgorodné, protože se to považuje za porušení zákona o státním tajemství. Tedy oddělení rodičů a dětí se v těchto zemích přirovnává ke státnímu tajemství, a jen ruská média mohou tyto zprávy podávat. Proto Johan Beckman nemůže bez Ruska nic dělat. Žije ve Finsku, ale dává do světla tyto příběhy v ruském tisku, a má za to, že je nemožné zachránit skupinu rodičů, který utrpěli ve Finsku, bez potřebné podpory z Ruska.  

 

Je to bitva, mikrovojna, kde vám nikdo nepomůže – právní předpisy země jsou proti vám. Ale začali jsme se sjednocovat. Je nás 77 rodin, odebrali nám 109 dětí, a chceme, aby jich nebylo 110. Chci, aby dítě Zavgorodné bylo poslední, které odebrali z rodiny. Aby Západ věděl, že s Ruskem je nejlépe si nic nezačínat, protože oni udělají rozruch, spojí se, ale své nikdy neopustí! A to se nám podaří, když přesvědčíme našeho prezidenta, aby nás podpořil a zastavil tuto agresi, která se koná proti ruským dětem v Evropě, Americe, Oceánii, na Novém Zélandu.

 

Otázka o ruských dětech ve Finsku již byla postavena dosti ostře. Proč se Rusku i tak nepodařilo dohodnout se s Finskem na tomto tématu?

Když jsem se obrátila na ruské velvyslanectví v Norsku, stejně jako se obracelo i mnoho rodičů na velvyslanectví Finska, první věc, kterou mi řekli bylo, že mezi Ruskem i Finskem a Ruskem i Norskem neexistuje žádná týkající se dětí. A protože neexistují smlouvy, neexistuje ani žádný program na to, jak tyto problémy řešit. Pod tlakem Ruska a ruských diplomatů byla založena komise, aby takovou smlouvu připravila, ale zasedala již tato komise? ... V Norsku mi vysvětlili, že Rusko chápe, že děti ruských rodičů v Norsku trpí a že potřebujeme takovou smlouvu, ale Rusko nemůže nutit Norsko k zasedání. Diplomaté budou nadále pokračovat v jednáních, ale diplomatická cesta je velmi dlouhá.  

 

Podívejte se na Francii - Natálii Zacharové odebrali dítě před 13 lety. Podepsání první smlouvy mezi Ruskem a Francií se uskutečnilo až po 13 letech. Pokud Finsko bude podepisovat smlouvu s Ruskem 13 let, kolik let bude tomuto 7letému dítěti? Uvidí ji ještě její matka?

 

Existuje jen jeden způsob, jak tuto věc vyřešit: když my, rodiče, pomůžeme našim diplomatům a neustále jim budeme vyprávět naše tragické příběhy – staneme se jakýmsi beranidlem, které bude urychlovat procesy změn zastaralých konvencí o dětech, které v Evropě existují. Nyní vidíme, jak Rusko, které vstoupilo do obchodní zóny, vstoupilo do zastaralého světa, který potřebuje reformu. Kromě toho Evropa dala Rusku ultimátum: vaše zákony o rodině a dětech by musí být evropské. Ale pokud pozítří Rusko přijme finský zákon o rodině nebo norsky zákon č. 100 o péči, bude to prostě nejen absurdum, ale katastrofa pro celý svět, protože rodiče celého světa jsou bezmocní a čekají, že nějaká progresivní země se zastane všech, kteří trpí.

 

Zdroj: nakanune.ru/articles/16956/

ruskline.ru/monitoring_smi/2012/10/03/v_amerike_premiya_za_izyatogo_rebenka_ravna_5000_v_evrope_platyat_1000_za_golovu/

překlad vyšel na uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=8437

 

Diskusní téma: V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5000$, v Evropě -1000 € (Rozhovor s Irinou Bergset, koordinátorkou hnutí „Ruské matky“)

MBFKLdke19

assitineMiz | 07.12.2013VCFEJwry37

assitineMiz | 06.12.2013VBXZBvqq68

assitineMiz | 02.12.2013XUXLIded08

assitineMiz | 01.12.2013OJTLWfet43

assitineMiz | 01.12.2013CUUAIsyl06

assitineMiz | 30.11.2013オークリー

cowekxl | 11.11.2013
Trnava 15.7.

popolvár | 11.07.2013

tak ma napadlo: Co tak spojit sily "biely gádzovia" a "romales". Aj oni majú neblahé skúsenosti s juvenálkou v Anglicku. A vedia sa pomerne slusne zomknút ak niekto im ublizuje (nie ako my:"Co ta nepáli, nehas!"). Sú pomerne lahko ovplyvnitelní (ja viem, ze to trocha zavána manipuláciou), co tak aspon raz nasmerovat ich emotívnost správnym smerom?
V niektorom linku, ak si dobre pamätám, bola správa, ze sa má v SR prijat zákon o dohlade nad detmi presne ako v Anglicku.
Co tak kampan pod heslom: "Strana a politik, ktorí toto podporia a schvália, uz nikdy viac do parlamentu!" A dosledovat to az do volieb, vysvetlit to susedom, okoliu...
V súvislosti s tým, co sa týka postoja k volbám: Volit, ci nevolit? Volit = vyberat mensie zlo. Nevolit = vzdat to, prenechat rozhodnutie iným. Co takto: Zúcastnit sa volieb, ale nezvolit nikoho, na hlasovací lístok napísat, napr. "Fuj zradcom národa!" Takouto alebo podobnou formou prejavit záujem a zodpovednost o veci verejné a zároven stopnút túto frasku na slobodné volby. A zároven mat pripravený model priamej demokracie, resp. volenie "obcinných" zástupcov pekne zdola - od okrskových a miestnych, cez mestské, okresné, krajské zastupitelstva az po parlament. A zástupca bude platený obcinou, ktorá ho zvolila, podla toho ako bude pre miestne spolocenstvo na celonárodnej úrovni pracovat. Pretoze mna nezaujíma, ci je v parlamente "pravý"; "lavý", Smer, ci KDH... Mna zaujíma, aké sú podmienky pre kvalitný zivot, tam kde bývam.

OSN JE SATANSKÁ ORGANIZÁCIA

Miroslav | 11.07.2013


Rodiče ukázali na genocidní zločiny OSN

https://www.youtube.com/watch?v=oh7_McsYbTs

starý článek z rubriky "od čtenářů"

Aien | 10.07.2013

http://leva-net.webnode.cz/news/varila-mysicka-kasicku/
Když jsem překládala tento článek vařila se zrovna politika a ne juvenálka, tak to Hoxík odložil do rubriky od čtenářů :)

Re: starý článek z rubriky "od čtenářů"

Slovan | 10.07.2013

Moc krásne.
Vďaka.

Re: starý článek z rubriky "od čtenářů"

popolvár | 10.07.2013

Aien dakujem za nádherný príspevok. vsetko je to pravda, postavená na hlbokých znalostiach fungovania ludského tela. Upresním: pri varila mysicka kasicku... konceky prstov jemne masírovat nielen na koncekoch prstov na bruskách, ale aj po bokoch nechtového lozka. To isté je mozné aj na nohách... Ad. plúcny meridián: dospelý clovek aj väcsie uz chápajúce dieta si moze prekrízit ruky, dlane vlozit do podpazusia, palce nechat trcat von a tak palcami je mozné nahmatat jamky nad klucnou kostou medzi prsným svalom a plecom. Tam krúzivým pohybom zatlacit. V smere hod. ruciciek stimulácia, proti smeru ukludnenie. Je to normálne autoshiatsu (tlaková masáz).

Re: Re: starý článek z rubriky "od čtenářů"

popolvár | 10.07.2013

opravujem: nie nad ale pod klúcnou kostou...

Re: Re: starý článek z rubriky "od čtenářů"

Jin | 11.07.2013

Krásné. Škoda, že jsem tento význam básniček neznala, když byly děti malé a říkala jsem jim je. Tak snad se dočkám vnoučků....

Re: starý článek z rubriky "od čtenářů"

Aien | 11.07.2013

http://www.perunica.ru/vospitanie/5370-bezumnoy-nochi-malyshi.html
současné hračky a dětské knihy-hrůzyplné dětství-další kostka do skládačky

Найден меч князя Святослава

Slovan | 10.07.2013

Možno to tu už niekde bolo uvedené, ale pre tých ktorí klesajú na duchu.
http://www.youtube.com/watch?v=-r2Pjm3qbpk
Aký je obsah a význam tejto správy?
Святослав - kňaz ktorý rozprášil Chazáriu.

Re: Найден меч князя Святослава

Maros | 10.07.2013

Sviatoslava das ako priklad a ja ked ich chcem roztrhat tak pises ze sa mam ukludnit. On znicil cely stat po jeho odchode prestal existovat. A mal nato dobre dovody myslim ze neboli onic vacsie ani mensie ako tie nase. Podla mna je toto spravny postup. Cest a Slava jeho pamiatke. Iba co teraz budeme nanho cakat? Alebo to nechame ist do extremu az bude uplne zle. Zotrocili nas pekne a hlavne otupili. A nase mece su pribori z teska vyrobene v cine :-) Ci?


Zdravim Slovanov.

Re: Re: Найден меч князя Святослава

popolvár | 10.07.2013

ved si si v podstate sám odpovedal. "Ostri mec a uc sa ním zachádzat!"
Zatial ti to ide len s príborom z Tesca tak ako aj nám ostatným. A o ostatných Svjatoslavových kvalitách ani nehovorím. Najvyssí cas makat na sebe, na tele aj na duchu! Lebo tým príborom vela nezmozeme...

Re: Re: Найден меч князя Святослава

Slovan | 11.07.2013

Nejde o to nebrániť sa, ale brániť sa:
1.)Bez emócie zlosti - tá zatemňuje mozog ( ale možno to pochopiť).
2.)Iba s pomocou adekvátnej proti sily - v tomto
prípade je jedinou reálnou silou Rusko.
3.)Bojovať sa dá aj vytvorením klímy pre nástup takej sily.
Vždy keď bol "nájazd na naše končiny", tak sa ľud stiahol do dolín aby prežil. A my sme aj vďaka tejto taktiky prežili ako národ. Sme Slovanská nárazníková zóna voči západu a našou úlohou je genetický v tomto priestore vydržať do nástupu hlavného Slovanského ( Ruského ) úderu.
Aj takto možno vidieť našu úlohu.

Re: Re: Re: Найден меч князя Святослава

Opravujem | 11.07.2013

Bez emócie nenávisti.

Re: Re: Re: Найден меч князя Святослава

Maros | 11.07.2013

Viem co chces povedat ale to je moc stratove mozno tiez sa treba prisposobyt novym vyzvam stale jedna taktika nefunguje. Najlepie je to vidiet vo velkych vojnach. Vide to raz dvakrat mozno aj na piaty ale dalej ta uz precitaju tak skoncil Adolf v Rusku.
Vpodstate mas pravdu ale bod 2 3 by som si vedel predstavit inak. Vytvorenim klimy asi myslis sucit velkeho brata.
Rusko nieje jedina sila skor posledna mozna ale nie jedina.


Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Re: Найден меч князя Святослава

Slovan | 12.07.2013

Maros - vieš o inej? Daj na známosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Найден меч князя Святослава

Maros | 12.07.2013

V prvom rade nepestujte vsebe taku blbost ako pisal nic neriesit byt v klude a neviem naco cakat pripadami to ako krestanske prikazanie alebo porekadlo ci ako si to nazivaju ked ti daju zlava pitaj aj sprava nech sa ti dobre stoji :-) ci ako to mysleli. Myslim stabilitu
Vyserte sa na strach a vsetko pojde samo. Jednoducho povedane ale vsetko je vpodstate jednoduche.
Vprvom rade si treba priznat ze sme posrany ale strasne jak ja tak vsetci pravda je svina ale oslobodzuje.
A na zaciatku bolo svetlo. No a potom to uz islo :-)Zdravim Slovanov

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Найден меч князя Святослава

Slovan | 13.07.2013

Nuž k tomu nie je čo dodať. Je to na Tebe,
Ale ešte raz podumaj.

Юрген Эльзессер: Новый мировой порядок — это ликвидация семьи, нации и религии

taurus | 10.07.2013

Jurgen Elsasser - Nový světový řád - to je likvidace rodiny, národů a religií.
Známý německý publicista, hlavní redaktor časopisu "Compakt", organizator konference o suverenitě Německa Jurgen Elsasser mluví o "lidských právech" jako o doktrině, která zaměnila mezinárodní právo a ve srovnání s kterým se jeví jako pohodlnější nástroj pro nastolení NWO nebo zjednodušeně, nastolení světové diktatury.
Video - namluveno rusky:

http://oko-planet.su/politik/newsday/199063-yurgen-elzesser-novyy-mirovoy-poryadok-eto-likvidaciya-semi-nacii-i-religii.html

Lekcia pre ruskych emigrantov

Kremel | 10.07.2013

Ruske deti mimo Ruska Rusko nechce riesit preto lebo lebo su mimo Ruska. Rodicia s iluziami sa pobrali utekat z krajiny za lepsim zivotom. Rusko podla mna dava spravu - pojdete budovat ekonomiku inej krajiny, dobre, ale prisposobne sa kulture v inej krajine.

Re: Lekcia pre ruskych emigrantov

popolvár | 10.07.2013

a zároven cím horsie vonku, tým lepsie pre Rusko: vrátte sa domov, tu ste v bezpecí, potrebujeme Vás, vase rodiny... Vymierame... Aj toto bol jedným z dovodov stopnutia adopcie ruských detí do Ameriky.

oficiálnou cestou nic nezmozes

popolvar | 09.07.2013

Ak sa na to pozrieme z pohladu KOB, tak oficiálnou cestou nic nezmozes... Predsa od konceptuálnej az po súdnu moc je to jedna línia ,jeden smer - ruka ruku myje. V tomto zápase rodicia prehrávajú, tahajú za kratsí koniec. Je to o strachu. Kto sa bojí, koho opantá strach, ten nemá sancu. Co tak otocit garde? Aj predstavitelia a vykonávatelia juvenilnej justície majú rodiny, deti, aj oni sú zranitelní... Co tak nenápadne do uska: "Ja prídem o moje, ty prídes o svoje..." Tu sociálna pracovnícka padne zo schodov, tu pod auto, tu vyhorí dom... Oni sa musia zacat bát.
Ja viem, ze je to tvrdé, clovek sa zahráva s vlastnou karmou, ale ak zlo nezastavís ty, ktorému dieta ukradli, kto potom? Ten co sa ho to este nedotklo? V ruských filmoch je jedná nádherná veta: "Kto, ak nie my?" Tu sa jedná o stopnutie zlocinov, úradnou mocou "pozehnané" únosy, psychický teror jak na detoch, tak na rodicoch, sexuálne zneuzívanie, obchod s ludskými orgánmi. Ak sa toto rodicovi stane, musí brat do úvahy to najhorsie, t.j., ze jeho dieta rozpitvajú. A vtedy musí urobit vsetko na záchranu zivota, zivota svojho potomka, svojej krvi, bez ohladu na paragrafy. Bozie (vesmírne) zákony sú nadradené ludským paskvilom a toto, co sa deje, je proti bozím zákonom... To je jeden uhol pohladu v zmysle starozákonného: "Oko za oko, zub za zub!" Problém je, ze preliata krv volá po krvi...
Z iného uhla pohladu, z pohladu vesmírnych zákonov (karmický, prícina a následok) nic nie je náhoda. Tu by sa clovek mal hlboko zamysliet, pospytovat svedomie spätne az za hrob: "Cím som to sposobil? Co bolo prícinou tohto následku?" Uvedomit si, olutovat...
(v zmysle hooponopono).
No a teraz bud múdry... Babo rad!
( Ked tak nad tým rozmýslam ako sa zachovat, napadý mi: Najprv sa zamysliet v zmysle hooponopono, prijat zodpovednost za svoju minulost, a potom konat po právnej ceste, ale nespoliehat sa len nu ale konat aj na vlastnú päst. Ide o zdravie a budúcnost mojho dietata...
Prosím, ak niekto s niecím nesúhlasí, má iný názor, nech sa vyjadrí... Budem rád.

Re: oficiálnou cestou nic nezmozes

Maros | 09.07.2013

Suhlasim. To cislo 5000 tisic to je armada rodicov a nic sa nedeje to nepochopim. Teraz ma tak napada Breivik ci ako sa pise. Preco utocil na ich deti?

Zdravim Slovanov

Re: Re: oficiálnou cestou nic nezmozes

Maros | 09.07.2013

Myslim si ze oni nemaju pocity ked nieco take robia oni to nepoznaju to su stroje to clovek jednoducho nedokaze umrel by
keby nieco take spravil zozralo by ho to zvnutra. To ta proste ani nenapadne je to nepochopitelne pre cloveka ako oni nepochopia cloveka. Inak si to vysvetlit neviem. To je stelesnene zlo v plnej sile.

Zdravim Slovanov.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek