Ukrajinská past. Otevřeně a tvrdě o politice USA v Evropě a ve světě

26.6.2014

převzato odtud

 

pozn. Hox: zdroj následující materiálu není příliš zřejmý, byl publikován v ruštině s poznámkou, že autorovi přišel poštou z Německa. Originál se mi najít nepodařilo. USA však natolik přesně konají podle uvedeného plánu, že pokud se rozhovor neodehrál, někdo by si ho musel vymyslet.

 

Nabízíme vám seznámit se s úryvky besedy s výkonným ředitelem „Institutu globálních perspektiv“ při Columbijské univerzitě, profesorem, doktorem filozofie Paulem Christie, která se konala v redakci týdeníku „Evropský ekonomický věštník“ (Brémy, Dolní sasko, Německo)


 

Redakce: Doktore Christie, ukrajinské události posledních měsíců vyzývají u našich čtenářů mnoho otázek. Lidé se pokoušejí pochopit podstatu dění, ale nemohou přijít na logiku událostí. Proč nová ukrajinská vláda postupuje tak, a ne jinak ve vztahu k obyvatelstvu své země? Proč se EU všemi silami snaží odervat Ukrajinu od Ruska? Proč Spojené státy provádí takovou nesmiřitelnou politiku vzhledem k Rusku? Na tyto a další otázky často nemohou odpovědět nejen obyčejní lidé, ale i specialisté. Mohl byste trochu objasnit situaci vy?


 

Profesor: Pro nalezení odpovědi na libovolnou politickou otázku je vždy třeba využít metodu známou ještě ze starého Říma: „komu je to výhodné?“ Komu ze světových hráčů je výhodná situace, vzniklá nyní na Ukrajině? Co v ní například hledá Evropa, USA, Rusko a možná nějací další hráči? Kdo z nich je nejvíce zainteresován právě na takovém rozvoji situace?

Pro odpověď na tu otázku musíme přesně určit hlavní světový problém současnosti, jehož řešení je neodkladné. Kdo ze světových hráčů je přímo zainteresován na vyřešení toho problému, ten i bude hrát hlavní roli v událostech.


 

Red.: A co je hlavní světový problém současnosti, který si žádá neprodleného řešení, podle vás?


 

Prof.: To je samozřejmě vyřešení finančních otázek, vzniklých kvůli rychlému rozvoji ekonomiky USA za poslední desetiletí. Státní dluh USA 17 triliónů dolarů visí damoklovým mečem nad americkou ekonomikou a může vést ke globální krizi.


 

Red.: Vysvětlete prosím podrobněji, čím hrozí světu krach americké valuty?


 

Prof.: Pokud Amerika bude muset devalvovat dolar, zbavovat se dluhů (v případě, pokud jiné způsoby řešení dluhové otázky nenajde), celý svět se pohrouží do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světovou měnou, na kterou je navázána všechna světová produkce. Ihned se přeruší světové ekonomické vazby. Pád produkce ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem destrukce mezinárodní spolupráce. Kvůli zastavení výroby se objeví obrovská nezaměstnanost. Poté nevyhnutelně příjde pád životní úrovně ve všech zemích světa. Pád úrovně spotřeby se stane rozhodujícím faktorem politických změn v různých státech, když chudoba a hlad budou vyžadovat novou dělbu majetku a politické změny. Ve světě plném zbraní, nenávisti, nechápání a odložených sporů může začít třetí světová válka za nové dělení sfér vlivu. A tomu scénáři se nebude moct vyhnout žádná země, ani Amerika.

Pro mě je teď jednoduše nesnesitelné myslet o nejhorším, co se může stát, pokud v důsledku vzpour z hladu se dostanou zbraně hromadného ničení do rukou nějaké radikální skupiny. Tato varianta vyřešení finančních otázek je naprosto nepřijatelná.


 

Red.: Jasné. Ale pak je třeba rychle najít řešení té těžké situace – nebo to nemá alternativu?


 

Prof.: Naprosto správně – i vy sami jste odpověděli na otázku o tom, co je příčinou všech kroků Ameriky za poslední roky. Když jsme si uvědomili perspektivy zničení lidské civilizace na zemi, začali jsme hledat mírové cesty řešení té situace.


 

Red.: Velmi zajímavé! A jak na tu výzvu odpověděli nejlepší mozky Ameriky?


 

Prof.: Bylo nabídnuto zajímavé řešení, jehož podstatu se pokusím vyložit. Pro řešení finančních těžkostí musí USA přijmout extrémní opatření, srovnatelné snad se světovým kataklyzmatem. Problém je v tom, jak vybudovat takové kataklyzma bez ničivých důsledků pro samotné Spojené státy a jejich spojence. To znamená je nutné rozehrát takovou kartu, aby byla řešena otázka dluhů a nevyvolána světová jatka, ve kterých bychom mohli shořet i my.

Možnost uhasit dluhy USA bez radikálního pádu životní úrovně je realizovatelná jen na cizí účet, jakkoliv cynicky to zní. Je nutné najít toho, s jehož pomocí by Amerika mohla řešit své finanční problémy. A takové přirozené řešení bylo nalezeno – sama historie dává tu šanci.


 

Red.: A kdo bude platit řešení finančních problémů?


 

Prof.: Přirozeně, žádná země světa by to nemohla udělat, aniž by byla proměněna v poušť. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky. Taková globální kooperace nejen dovolí zachovat mír na planetě, ale i dá silný impuls následujícímu rozvoji.


 

Red.: Jak je to možné realizovat?


 

Prof.: Pro řešení dluhů potřebují Spojené státy nové trhy, objemem srovnatelné s trhem samotných USA. Jediným takovým trhem dnes může být evropský trh. Je tedy třeba najít způsob, s jehož pomocí by bylo možné kompletně otevřít evropský trh pro USA. Prací na tom projektu jsme se zabývali mnoho let.

Bůh dal Spojeným státům moderní technologie, nejmocnější průmysl, ohromné finanční prostředky a gigantické přírodní zdroje – to je třeba využít pro překonání těžkostí růstu americké ekonomiky. To samé dal Bůh i Evropě, proto pro řešení společných finančně-ekonomických problémů je jednoduše třeba spojit obě hlavní ekonomiky Země v jedinou ekonomiku. A pro to je třeba přeorientovat ekonomiku Evropy k těsnější spolupráci se Spojenými státy.


 

Red.: Ale ekonomika Evropy je i nyní těsně svázána s USA.


 

Prof.: Naprosto správně. Nicméně stupeň spolupráce je nutné ještě zvětšit. V podstatě je řeč o tom, aby se dvě ekonomiky doslova slily v jednu, vzájemně se doplňujíc.


 

Red.: A co potom se závislostí Evropy na dodávkách energonosičů z různých zemí, v první řadě z Ruska?


 

Prof.: Je tedy třeba vytvořit v Evropě takovou situaci, aby se Evropané „sami zřekli“ energetické spolupráce s Ruskem a s dalšími dodavateli energozdrojů, a spojili by své ekonomické zájmy s dodávkami energozdrojů z USA.


 

Red.: Ale vždyť podobný krok je pro ekonomiku Evropy krajně nevýhodný.


 

Prof.: Správně. Ale jak jinak je možné mírovou cestou vyřešit finančně-ekonomické problémy dvou prvních ekonomik světa? Mírové řešení problémů žádá ze strany všech silnou účast, a Evropa se sama dostala do pasti, když podmínila svou ekonomiku dodávkami surovin z problémových regionů.

Spojené státy vždy pomáhaly Evropě, pomáhali jsme obrodit Evropu po Druhé světové válce, a nyní Evropa musí, na znamení díků Spojeným státům za desetiletí svého rozkvětu, se podílet na obnovení americké ekonomiky. Kdo je vinen, že se okolnosti vyvinuly takovým způspobem, že dnes Spojené státy potřebují pomoc Evropy? Počítáme s pochopením Evropanů situace, která vznikla, ale v každém případě ustoupit není kam a my všichni jsme rukojmí okamžiku.


 

Red.: Nu, dobrá. A co řekne blízký Východ a Rusko?


 

Prof.: Politika USA, pokud si pamatujete, byla v posledních desetiletích namířena právě na to, vybudit blízký Východ a přiblížit národy toho regionu k „demokracii“. Blízký Východ v dnešní době zažívá bouřlivé společensko-politické změny, a v budoucnu ty změny budou jen narůstat, proměňujíc tento region v krajně neklidné místo, což se velmi pravděpodobně projeví na stabilitě dodávek surovin.

Osud Ruska je v jeho rukou. Každý bude přežívat jak bude moct a Rusko by samozřejmě mělo od přerušení vazeb s Evropou silně strádat, ale stupeň toho strádání bude v mnohém záviset na samotném Rusku. Rusko se nyní nachází v krajně nezáviděníhodné situaci – bude muset řešit velmi složité a v principu neřešitelné otázky. A co by Rusové nedělali, každé rozhodnutí bude v neprospěch Ruska, protože libovolné kroky ruského vedení už nejsou schopny principiálně změnit vznikající situaci. (pozn. překl.: To jen těžko. Zde profesor vydává přání za skutečnost, nedávný podpis plynové dohody s Čínou je toho přímé potvrzení.)


 

Red.: To znamená, Západ se nechystá odevzdat Ukrajinu Rusku?


 

Prof.: Co s tím má společného Ukrajina? Zdali zůstane na mapě světa jediná Ukrajina, nebo se rozpadne, to nemá pro řešení základního problému absolutně žádný význam. Hlavní úkol událostí na Ukrajině je rozdělit Evropu a Rusko natolik, aby se Evropané naplno zřekli spolupráce s Ruskem a přeorientovali svou ekonomiku na kompletní spolupráci s USA. Hlavním cílem je pevněji připoutat ekonomiku Evropy k ekonomice USA, a co se přitom bude dít na Ukrajině nikoho nezajímá. Ukrajina je jen prostředek, s jehož pomocí je možné řešit všechny problémy, aniž vtáhnout svět do další světové války. Ukrajině je určena role závalu, který přetrhne ekonomickou spolupráci Evropy a Ruska. A jaký tam bude systém, forma vlády – to jsou naprosto vedlejší otázky. Jen národ Ukrajiny může určit, nakolik tragický bude jeho osud při zavádění nového řádu do Evropy.


 

Red.: Ale proč právě Ukrajina byla vybrána pro řešení úkolu úniku světové ekonomiky ze situace krachu americké valuty?


 

Prof.: To je velmi prosté. Vždyť právě přes Ukrajinu vedou produktovody z Ruska do Evropy. Pokud vytvořit na Ukrajině řízený chaos a ukončit dodávky ropy a plynu z Ruska, pak Evropa zahoří rozhořčením. Zbyde jen obvinit Rusko v neústupnosti a agresivnosti a Evropa bude nucena přerušit s Ruskem ekonomické vztahy a přeorientovat se na dodávky energonosičů z USA. A my se tehdy s naším břidličným plynem opět ocitneme v roli zachránců Evropy.

Kdyby se Evropa zřekla ruských dodávek, zachovala by si tvář ochránkyně evropských hodnot práv člověka a zároveň by pomohla Spojeným státům řešit problém finančního zadlužení.

Ano, zřeknutí se dodávek z Ruska vytvoří v Evropě hromadu ekonomických a sociálních problémů, ale kdo řekl, že Evropa nemá platit za své roky prosperity, nacházeje se pod ochranou amerického jaderného deštníku? Nechť se Evropané také podílí na záchraně prosperity svobodného světa. Nakonec je třeba, aby 500 miliard dolarů, což je obchodní obrat Evropy s Ruskem, stal obratem Evropy s Amerikou. Tehdy budeme mít reálnou šanci vypořádat se s finančními závazky a zachovat dolar jako světovou rezervní měnu.


 

Red.: Jak nyní chápeme z vašich slov, Spojené státy nemají v úmyslu stabilizovat situaci na Ukrajině?


 

Prof.: Zde může být použito široké spektrum kroků. Ale cokoliv by se dělo ve sféře politiky na Ukrajině, hlavní musí zůstat nezměněným – ukončení široké spolupráce Ruska a Evropy. Nechť události na Ukrajině míří kamkoliv, ale v každém případě musí vést k rozdělení Rusů a Evropanů.


 

Red.: Nemohl byste ukázat na některých příkladech událostí na Ukrajině, jak se vaše koncepce realizuje? Jde o to, že někteří pozorovatelé, když se snaží předpovědět logiku věci, dostávají se do slepé uličky, nechápaje příčiny kroků nových kyjevský vládců. Lidé nechápou ani logiku chování Američanů ve spojení s některými kroky po uregulování konfliktu na Ukrajině.


 

Prof.: Jistě. Jen je nutné si přesně uvědomit jednu prostou věc: Spojené státy sledují výlučně svůj vlastní cíl zachování světového finančního systému, založeného na dolaru – kvůli realizaci toho cíle byla i načata ukrajinská kampaň po zničení ekonomické spolupráce Ruska a Evropy. Všechny události, probíhající na Ukrajině, je třeba zkoumat výlučně z těchto pozic.

Například, dohoda z 21. února, kdy vůdci ukrajinské opozice a představitelé Francie, Polska a Německa podepsali s Janukovyčem dohodu o předčasných volbách prezidenta, byla dopředu odsouzena k nedodržení. Pokud by ta dohoda byla realizována, konflikt na Ukrajině by se mohl uklidnit a pak by o žádném přerušení ekonomických vazeb Evropy a Ruska nemohla být řeč. Bylo tedy třeba dohodu hrubě porušit, což také bylo provedeno. I Rusko, i Evropa se měli stát rukojmími kompletní nepředvídatelnosti a nelogičnosti kroků nové ukrajinské moci. Čím více neporozumění tehdy vznikne mezi Ruskem a Evropou, tím dříve se vytvoří podmínky pro realizaci našich plánů ohledně vytvoření na Ukrajině ekonomické bariéry.

Amerika potřebuje na Ukrajině takový řád, který by zpřetrhal ekonomickou spolupráci Ruska a Evropy. A americká politika spočívá v tom, aby se události rozvíjely právě tak. Dnes se události na Ukrajině teprve rozbíhají a nemá cenu čekat uklidnění – nepokojná Ukrajina se musí stát nepřekonatelnou bariérou mezi Ruskem a Evropou.

Pochopte jedno. Pro zpřetrhání ekonomických vazeb Evropy s Ruskem je třeba Evropany tak silně vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli udělat – je třeba od základů změnit evropské veřejné mínění o spolupráci s Ruskem. Je třeba stále zdůrazňovat agresivitu a nepředvídatelnosti Ruska, provokujíce ho na eskalaci konfliktu na Ukrajině. Sdělovací prostředky musí stále mluvit o růstu napětí na Ukrajině, o násilí a brutalitě, kterou páchají Rusové, aby Evropa uzrála do předvýbušného stavu.

Nechť se Evropané třesou možné ruské invaze – vytvoření obrazu neomaleného Rusa, připraveného na libovolnou avantýru, počínaje obletem americké lodi a konče pohybem ruských armád k hranicím Pobaltí a Ukrajiny, musí být zasvěcena veškerá činnost našich masmédií. Právě na činnosti masmédií nyní závisí nálady evropské společnosti, a v konečném důsledku i úspěch ukrajinské kampaně USA.


 

Red.: Vysvětlete, prosím, co Amerika takovým rozvojem událostí vyhraje?


 

Prof.: S radostí. V případě postupného přerušení ekonomických vztahů Evropy a Ruska, Evropa bude nucena přeorientovat svou ekonomiku na USA, protože jen s ekonomikou Ameriky je dnes možné srovnat ekonomiku Evropy po objemu a kvalitě zboží. To dá mocný stimul k rozvoje americké ekonomiky, což dovolí začít likvidaci amerických dluhů.

Ale nejdůležitějším by se měla stát energetická spolupráce Evropy a USA. Zřeknutí se Evropy ruských a blízkovýchodních dodávek ropy a plynu povede k gigantickým vkladům kapitálu do americké produkce břidlicového plynu, povede k vytvoření mocné infrastruktury pro jeho zpracování a dodávky do Evropy. Evropa bude mít zájem na rychlém vytvoření takové infrastruktury a nebude hledět na výdaje, což dovolí USA likvidovat své finanční problémy. (nicméně existuje i skeptický pohled na „břidlicovou revoluci“, pozn. překl.)


 

Red.: A co pokud Evropa nebude souhlasit s takovým scénářem a nebude chtít rozervat vztahy s Ruskem?


 

Prof.: To si jednoduše nelze představit – Evropa velmi závisí na USA v politické, vojenské a ekonomické rovině. A kromě účasti ve struktuře NATO existuje ještě i morální dluh Evropy před Amerikou, která ji kdysi zachránila před totalitarizmem a zabezpečila Evropě bezpečnou existenci.

Ale pokud se na to dívat čistě hypoteticky, bylo by to ze strany Evropy krajně neracionální – bude jen hůře. Odsoudilo by to Ameriku na okamžitý krach dolaru a pak by se světová historie vydala nejhorší cestou, o čemž jsme hovořili na začátku. Ano, rozervání Evropy a Ruska je těžký krok, ale uchování statusu quo by vedlo k ještě horším následkům jak pro Evropu, tak pro celý svět.


 

Red.: Děkujeme, profesore. Mohl byste na závěr naší besedy říct několik slov o osudu světa v nejbližší perspektivě, jak si ho představujete?


 

Prof.: Jistě. Přeorientování Evropy na těsnou ekonomickou spolupráci se Spojenými státy musí vést, v konečném důsledku, k objevení se nějaké nové jednoty, pod úslovným názvem řekněme Organizace Severoatlantické Spolupráce. Tím spíše, že vojenský základ takového spojení ve formě NATO už dávno existuje. Takové spojení by se stalo logickým prodloužením integračních procesů, probíhajících v současném světě, a dovolilo by sjednotit všechny demokratické národy po obou stranách Atlantiku a jedinou demokratickou civilizaci. K tomu svazu by se mohly v budoucnu připojit i další demokratické země: Japonsko, Austrálie a tak dále.

Proč skrývat, že takové spojení by se stalo nejmocnějším v historii lidstva, a navždy by odstranilo nebezpečí obnovení totality ve světě. Takové spojení by podporovalo vytvoření takových progresivních produktivních sil, které by byly schopné rychlého osvojení kosmu a proměny pozemské civilizace v kosmickou.

Rusko, samozřejmě, nebude plně vyloučeno ze světového společenství, ale jen v tom případě, pokud nebude odporovat americkému úsilí po překonání finančních problémů. Rusko bude muset zůstat samotné se svými přírodními zdroji, pokud bude trvat na svém úsilí k obnovení ruské hegemonie. Pak bude ve vztahu k Rusku použita politika izolace a podpory demokratických procesů uvnitř Ruska.

Čína může v nějakém stupni pomoct Rusku, ale nebude chtít moc zesilovat spolupráci kvůli hrozbě ztráty spojeného euro-amerického trhu. Takovým způsobem si Rusko bude muset vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí ve společné činnosti pro překonání krize v současném světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako chudý rytíř, chránící své nikomu neptřebné přírodní zdroje.


 

Red.: A naposled. Řekněte, profesore, čím je podmíněn váš úmysl odhalit tajné pružiny současné ukrajinské krize? Co nebo kdo vás vede?


 

Prof.: Nejsem zastáncem silových metod řešení konfliktů, proto bych chtěl přiložit úsilí k mírovému řešení problémů. Za tím účelem by měli světoví lídři mít jasnou představu o tom, co ve světě probíhá. Jen kompletní otevřenost politiky může vést k předvídatelným výsledkům. Chci, aby světové společenství chápalo těžkosti současné situace a přijalo by silnou účast v jejich rozřešení.

Kromě toho, i ve Spojených státech a Evropě jsou lidé, kteří mají podobné názory, a oni by chtěli prostřednistvím našeho dialogu donést veřejnosti svůj pohled na mírové uregulování problémů a spolupráci.

Z druhé strany, je mnoho „jestřábů“, jak na Západě, tak na Východě, kteří by si přáli silové řešení nakupených otázek. Proto hlavní cíl našeho setkání je ukázat, že existuje mírová cesta překonání všech těžkostí, aby lidé chápali, že na nich bude záviset mír na planetě.

 

* * *

 

Nemůžu otevřeně říct, jak se ke mně dostal zápis toho rozhovoru. Také nemůžu jistě říct, nakolik fakta uvedená v rozhovoru odpovídají skutečnosti. Nicméně mám kompletní důveru v osoby, jejichž prostřednictvím jsem rozhovor obdržel.

Mimochodem, pokud se podíváme na poslední výroky amerických představitelů, uvidíme, že jsou v plném souladu s uvedeným scénářem.

„Představte si, jaká by dnes byla situace, pokud bychom mohli říct Rusku, ať si své přírodní zdroje nechá pro sebe“ - řekl viceprezident USA Joe Biden v úterý 22.4.2014 na setkání se samozvanými ukrajinskými vládci. V besedě Biden řekl, že prioritu vidí v získání nezávislosti na ruských energetických dodávkách.

 

 

Pozn. (Hox): Nyní už by myslím neměly být pochybnosti o motivech a zájmech USA v ukrajinské krizi. Je to mimochodem přesně ten plán, na který již dlouho upozorňuje ve svých analýzách Pjakin. Tady je ozvučen i druhou stranou. Všimněte si stupně cynizmu a aplikace principu "účel světí prostředky", charakterizující myšlení a politiku Západu. V souvislosti s rozhovorem je na místě položit si dialektické otázky:

  • co zůstalo nevyřčeno, co má být mimo mantinely vědomí euro-atlantického obyvatele nebo "samo sebou" rozumící se?
  • V čem má Christie pravdu, kde se plete a kde manipuluje, zakrývaje třetí možnost řešení situace a nabízeje bezalternativní výběr ze dvou špatných?

 

Mimochodem, Christie velmi dobře popsal, proč vyhlášení technického defaultu (krachu dolaru) USA 7.2. bylo pro GP a i svět nepřijatelné, a proč a to americká regionální "elita" (jestřábi) usilovala (neuvědomujíc si plně důsledky). Ne-krach dolaru v únoru 2014 defakto znamená v dlouhém horizontu kapitulaci USA, protože to poskytlo čas zbytku světa připravit se na dedolarizaci světové ekonomiky tak, aby neměla popisované následky, což se reálně i děje (měnové swapy, bilaterální obchod bez dolaru, smlouvy o dodávkách energetických surovin za cokoliv kromě dolaru, plynová dohoda Rusko-Čína a další).

 

Diskusní téma: Ukrajinská past. Otevřeně a tvrdě o politice USA v Evropě a ve světě

Xmas

Alonzo peter | 16.11.2015

Ste obchodné muž alebo žena? Potrebujete finančné prostriedky na Vianoce, alebo založiť svoj vlastný podnik? Potrebujete úver uhradiť svoj dlh alebo splatiť svoje účty, alebo začať pekný podnikanie? Potrebujete finančné prostriedky na financovanie svojho projektu? Máme ponuky zaručeného úveru služby ľubovoľnú čiastku a do ktorejkoľvek časti sveta pre (osôb, spoločností, Realitné a právnických osôb) na našej vynikajúcej úrokovou sadzbou 3%. Pre aplikácie a ďalšie informácie zaslať odpovede na nasledujúce e-mailovú adresu: meritsfinancecompany@gmail.com

lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-jako čítam tie komentáre, tak normálne realistické pohlady má lin
-čo sa týka ruska, priatelia, na poslednom zasadaní dumy sa väčšina uzhodla že na nás serú, tak jaký vplyv v eu, pozrite si napr vineyardsakera, jednoducho sa im neoplatí sa zaoberať nami a hlavne našimi politikmi
-suroviny a ich využiteľnosť - prečo by mimo vývozu do ázie kde sa presúvajú financie nemohli ísť na interný rozvoj, tzn na počet detí a znásobenie konzmumácie doma, to znamená doma vnútorný rast /viac menej extenzívny/ vonku juhovíchodná ázia a dodávky energie, potom stredný a blízky východ dodávky vody /majú vraj 20 percent pitnej vody/ no a to už nehovorím o dodávkách el energie /uzavretý atomový cyklus, že/ a jedla /severný ľadový oceán a orná zem/
-tak prečo by sa mali nasierať s nejakou eu a politikmy ako vanRom ..... pozrite si fotky
-no a vojensky to eu neporieši, ukraina ukázala čo by nás čakalo ak by sme tam išli /teraz majú ukrovia straty viac sko 40 tis preto nejdú do ofenzívy/
-áno Lin má pravdu, ten americký plyn a ropa mali prúdiť z krymu, čierneho mora a donbasu, ale ... nejdú ... kdesi sa stal chyba
du

Re: lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-Udo, kde je gp v tomto geopoitickom výčte, taký malý džudista dostal ippon s každým z nich ? a kdo je to ?
du

Re: lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-pôjdeme srať spolu s nimi, najväčšia sranda je že sme odmietli podanú ruku
-kedysi som to povedal a poviem to znova - začali si s najchytrejšímy a najhúževnatejšími ľudmi na planéte - tak ako sa to môže skončiť - no a ešte im ukázali priamu hrozbu ako ukraina
du

Re: lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-no a na tie výčty koľko máme tankov a iných hraćiek nech zabudnú, aj timošenková si myslela že keď otvoria magazíny a urobia mobilizáciu tak ich zrazia na kolená
-a teraz čo ? musia hovoriť že tam boli rusi a ich neviditeľná operácia, čo majú priznať že ich zmlátili poväčsine civili ktorý sa na to nemohli pozerať, to nehovorím o jatkách na ktoré poslali ukrov z galície ?
-hovoril som že v tejto vojne jedna strana stratí tvár
du

Re: lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-tak chceli ukrainu hlavne na to aby suroviny z nej /novoruska, krymu a čierneho mora/ prúdili do eu o oni ich mali pod palcom
-rozdelenie eu a ruska - to je už dávno so vznikom vládnucej vrstvy tu a jej pozorovaním nsa
du

Re: lin, rusko, suroviny, krym

dusan | 19.09.2014

-kašlem na smrť, verím na život, pozývam Vás všetkých na pivo - kruci prečo by sme sa mali bozkávať so smrtkou na pražskom orloji
du

ještě malý dodatek :

Arigan | 08.09.2014

Je obdivuhodné s jakou invencí je rozebírán stav tohoto světa a přitom není vzat v úvahu aspekt, který sám o sobě je schopen vyvolat revoluční přeměnu Země, a tou je nová energetika založená na poznání energie "nulového bodu" , před cca 100 lety znovuobjevená N.Teslou a následně mnoha dalšími pokračovateli až po současnou osobnost Dr.Keshe. Uznávám,že problematika této nové energetiky je pro nezainteresovanou veřejnost nestravitelná a pojatá jako sci-fi, ale utajování GP potvrzuje její reálnou existenci a to u obou velmocí. Jen ti, pro které je tato oblast koníčkem ví o čem hovořím - důkazů je mnoho a není zde prostor pro přesvědčování diskutujících. Je to velmi široké téma - konec "atomových elektráren" a naopak čistota životního prostředí Země včetně osvobození jedince a není možná politicko-hospodářská přeměna světa bez aktivní spoluúčasti této energie. Další bod, který není zmíněn v diskuzi je změna monetárního systému, který by provždy zamezil vytváření "elit" na úkor celé společnosti a ukončil tak vládu tří bičů nad lidským společenstvím a to jsou "dluh, úrok a inflace" ! Navíc je tento systém již narozen a připraven, jen aktivně hledat v čekomoravském prostoru .Kdo hledá - najde. Nadcházející přeměna světa je neodvratná, a to nejen v hospodářskopolitickém pohledu, ale zejména z přechodu materialistického myšlení na duchovní poznávání a kontakt s vesmírem - návrat do společenství .

Pád petrodolaru a konec volného světového obchodu

Martin a... | 07.09.2014

Deglobalizace nastane hlavně proto, že USA po pádu petrodolaru budou chtít reindustrializovat, takže se zaměří na obchodní a chaosové překážky proti všem zvláště menším trhům s vyspělým exportním průmyslem, které se dají do deseti let zlikvidovat.
Tudíž třeba naše automobilová ekonomika, pokud by se víc soustředila na USA (které naštěstí z celého glóbu skoro jediné vynechává), tak by patřila k prvním na odpis.

Nejvyšší výrobu by v tomto modelu mohli provádět jen 3 bloky - SeveroAmerický, Evropský a Čínský.
Tudíž pro USA je nejvýhodnější místo jen 1 ze 3 být maximálně dominantní, na což je třeba aby EU zůstala pod ovlávacím vlivem USA, v typickém modelu monopolního Google auta.
Google auto - výroba co nejlevnějšími dodavateli z AmerickoEvropského bloku 100.000Kč za základ auta, 100.000 za senzory od americké akciovky GE vyráběné v USA i EU, 100.000 za nutný software od Google z USA a malá evropská pobočka dodělává jazykové moduly, další bonusový příjem až 100.000Kč za životnost auta za přídavné luxusní softwarové aplikace a služby.

Hlavní výhodou Evropského bloku by byly levné suroviny z Ruska a blízké suroviny z Arábie a Severní Afriky.
USA teď na Ukrajině zařídily EU sankce s Ruskem a jeho odvracení k Číně.
V Arábii zařizují USA chaos s diktátory dlouhodobě, a v Severní Africe začali hned po krizi 2008 a vypočítání, že po brzkém konci petrodolaru budou muset svět ovládat jinak.

Zajimave

hahaha | 07.09.2014

mt. profesooor v podstate radi at se cely svet slozi na ameriku a kdyz toho bude dost, amerika, mozna, udajne, nezacne 3.sv. valku za ziskani noveho trhu, tedy zniceni ruska a evropy aby mohla zase neco co rozbije obnovovat za penize tech rozbitych

Pak tedy:Kdo jsou separatisté?...

agla | 02.09.2014

Jaká je potom jejich úloha...Pokud má článek hlavopatní smysl a zdá se, že ve světle událostí, vč. reakcí usa na vývoj na frontě v donbase, ten smysl MÁ, tak jakou úlohu hrají separatisté? Když se to tak vezme, tak bez NICH by nebyl důvod vyvolat a eskalovat po libosti hrůzný konflikt...odkud se vynořili? kdo jsou jejich vůdcové? Obyvatelé Donbasu by jinak prostě absolvovali referendum a zbraně nemají..Putin varoval před referendem, ale neřekl proč varuje..

Mimo realitu.

jogín | 01.09.2014

Celý článek je samozřejmě fikcí, už proto, že vůbec neuvažuje Čínu. Klidně by bylo možné fabulovat velmi podobné dění zakončené podrobením US, zničené Evropy a Ruska nejsilnější mocností- Čínou. Dokonce je podobný postup v perfektní shodě s klasickou čínskou strategií- vyhnout se konfrontaci, čekat a dělat třetího, který se směje.

realita založená na iluzi, pak se divme že stále neviděti světlo na konci tunelu

Markus | 22.08.2014

Pozor na svět iluzí:-) dluh je iluze stejně jako hodnota, vše JE a "hodnota" je věčně dočasná hmota... tedy lide jsou, stroje jsou, invence je, tvořivost je, infrastruktura je, zemědělství je tedy kde vidíte dluh... pouhé zakoncentrování nespokojenosti do pár písmen, jemž je dán obsah(zcela iluzorní)... článek poučný nicméně zcela založený na rozboru iluze, která sice pro mnohé je realitou nicméně neřešitelnou ... iluze něco nehmatatelného nelze uchopiti:-)

dluh člověka

duro trulo | 29.06.2014

Majetek a peníze jsou iluzí moci a sociálního postavení jedince (primáta) ve společnosti (v tlupě).Vyplývají z tzv. náhradního chování jedince vystaveného stresu ponížení, zotročení či hrozby vyčlenění nebo fyzické likvidace. Je to obranný mechanismus většiny savců vůči silnějším jedincům nebo skupině. Průserem primáta Homo je jeho omezené vnímání , malá představivost a deformovaná logika, takže používá svůj intelekt degradovaným způsobem (chytrák je len prekabátený hlupák). Největšími chytráky jsou JUDAI, ktrerým chytráctví přikazuje TALMUD a návod poskytují PROTOKOLY S.M. Nejhorším důsledkem této zvrhlé životní strategie je její úspěch ve střetu chytráků (judai) s hlupáky (gojimy). A jak známo s úspěchem roste chuť neboli úspěšné strategie se posilují a neúspěšné zavrhují a pak je populace primátů v prdeli. Chytráci vždy budou ovládat hlupáky, protože to zvyšuje jejich šance na přežití mezi gojímy.Nerovnost se mění na nesouměřitelnost a ta na genocidu. Problémem obou vrstev je, že nenaslouchají malé skupince lidí, kteří vybočují ze schematu hlupák - chytrák tím, že jsou rozumní (mají intelekt plně rozvinutý a jsou si toho vědomi i toho, že ostatní to štěstí nemají). Nepotřebují nikoho zotročovat, protože vědí jak je tato aktivita kontraproduktivní a destruktivní, ale zároveň neukazují své schopnosti hlupákům, kteří by je závistí utloukli ani chytrákům, kteří by je zotročili pomocí mas hlupáků. A tak nemohou pro defektní část populace udělat nic, dokonce ani podat exaktní (pravdivou, jednoznačnou a přesnou) informaci o stavu primátů na planetě Zemi.

mentálna závislosťod USA

Martin | 27.06.2014

V "rozhovore" zmienená politická, ekonomická a vojenská závislosť Európy od USA je brutálne zveličovaná, si myslím. Hlavným problémom je psychická a mentálna závislosť európskych "elít" od USA. Európske "elity" sa pozerajú na USA náboženským pohľadom a už pri vyslovení náznaku alebo zmienky o tom, že by sa vzťahy Európy a USA mali oslabiť a zracionalizovať, určite prežívajú neznesiteľné pocity viny a rúhania a ihneď sa bežia z fotke Obamu pomodliť a požiadať HO o odpustenie.

Re: mentálna závislosťod USA

Pavel | 03.09.2014

Hurvinek , valka a profesori...

Re: mentálna závislosťod USA

Karel | 04.09.2014

Ona ta závislost evropských špiček není ani moc mentální - spíš CIA na většinu z nich něco ví. Mnohé z nich úmyslně kompromitovala (svedla k nezákonnému či hrubě neetickému jednání) sama.

čo dodať

Peter | 27.06.2014

[ přesunuto - http://pastebin.com/2H7s7PCu
admin: škoda Peter že se ti nedaří psát bez sklouzávání do osobní roviny, plnil bys tu jinak užitečnou funkci. Áno, kvůli jedné větičce jsem přesunul celý příspevěk, nebaví mě to, ale jde o princip. ]

Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Linc | 27.06.2014

Překrásná stať o záchraně demokratických Spojených států. Kdo by to řekl? Už tam zjistili, že USA jdou do kytek a že jim kouká z bahna jen hlava. Čím to je, že z těch otázek a odpovědí čpí takový známý zápach, kterým se vyznačují jen američtí sionisté! Je to taková charakteristická směs drzostí a vulgarit, vydávaná za dobro a obecné blaho. Jsou to přeci sionisté z USA, kdo nesou plnou odpovědnost za instalaci Velké říjnové socialistické revoluce v carském Rusku! Jsou to přeci sionisté z USA, kteří mají na svědomí instalaci bolševismu v Evropě. Jsou to přeci pořád ty stejné bytosti z USA, které mají zprostředkovaně na svědomí, že jsem byl nucen ztrávit svůj život v ČSR v komunizmu, v kecech o vedoucí úloze dělnické třídy. Jsou to přece USA, které byly založeny jako byznys třinácti loutkářských rodin, nikoliv jako stát. Na jejich vlajce je třináct pruhů, ne méně a ne více. Je jich přesně třináct. Každý americký eagle ve znaku USA má v drápech třináct šípů. Ne méně, ne více, přesně třináct. Jedná se prostě o grafické vyjádření toho, že USA jsou založeny k tomu, aby produkovaly prachy, za které zmíněných třináct rodin bude ovládat a posléze i kupovat svět. A najednou tyto USA žádají o existenční podporu. Slyším dobře? Pan Kerry už netlačí do Evropy marxismus ani sovětismus ani bolševismus ani trockismus? Už se nejedná o vedoucí roli komunistické strany? Tentokrát je to jednoduše jenom plyn z USA. Úžasné! Pan Kerry nabízí plyn, který nemůže dodat a přitom tvrdí, že ano! A to ještě ve formě záchrany USA před pádem dolaru. Jest-li si tuhle pohádku přečetli taky v Moskvě, musí se potrhat smíchy. Pan prof. Christie si to zřejmě ve svém sionistickém nadhledu trošku pomotal. Správná nabídka byla totiž plyn a nafta ze šelfů kolem Krymu a břidlicový plyn z polí v Doněcku a Luhansku. A to vše do Evropy ve "zprivatizovaných" ukrajinských produktovodech, které by mu prodali za babku soudruzi Jaceňuk a Porošenko a Kličko a Turčynov - všichni shodou okolností ukrajinští občané židovského původu. Stejně jako madam Nuland, pan Kerry, to jsou zase američtí občané židovského původu. No ale i tahle nabídka na záchranu americké bašty demokracie je pasé. Krym je ruský a břidličná pole nejsou ukrajinská. Co teď? Já bych doporučoval dříve, než začneme zachraňovat tu americkou demokracii penězi nastřádanými v Čechách a třeba ještě také v Řecku, já bych doporučoval se na ní pořádně podívat. Prý v každém demokratickém státě USA jsou dnes nejméně tři koncentráky s pozorovacími věžemi a plotem 4 m vysokým, nahoře žiletkový drát ve spirále, plně obsazeno čekajícím personálem, optická detekce perimetru atd. To je demokratické zařízení? V roce 2009 prý byly objednány stovky vagónů v provedení s pryčnami po obvodu, každých šedesát čísel dvě pouta na ruce a dvě na nohy. To je potřeba demokratického zřízení? Taky jsem viděl na internetu venkovní sklady velkoobjemových plastových rakví v provedení 2+2 v tisících kusech. To je potřeba demokratického zřízení? Mně tahle líheň planetární demokracie nějak přestala vyhovovat. Vzpomenu na Lybii, na Sýrii, na Srbsko a nyní na Ukrajinu a musím říci, že ten prof. Christie si může jít tak akorát trhnout. Nemám zájem. Maně si vzpomínám na slova gen. Pattona, který v roce 1945 během jednoho dne, během jediné jízdy, v generálsky označeném osobním armádním voze, dvakrát boural s couvajícím vojenským nákladním vozem(!), měl jen pár škrábanců a z nemocnice napsal před svou vraždou v Německu manželce do USA: "Přijeď si mně vyzvednout do nemocnice, pokoušejí se mně zabít. Bojovali jsme na špatné straně!" Ale Mrs. Patton to nestihla. Alespoň korespondence ovšem šla správnou cestou.

Re: Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Hox | 28.06.2014

trochu zjednodušený pohled, souhlas jen částečně. Ale s bolševizmem je to složitejší, tady nejde paušalizovat bez upadnutí do idiotizmu. Asociální inženýři se už desetiletí velmi snaží, aby byl ztotožněn bolševizmus a trockizmus, když mluví o trockistech a jejich zločinech (jsa sami většinou trockisty nebo psychotrockisty), říkají zásadně "bolševici".. schéma hození zločinů na jejich oběť. Bolševizmus a trockizmus je jako antifašizmus a fašismus - neslučitelné podstatou. Věta " Pan Kerry už netlačí do Evropy marxismus ani sovětismus ani bolševismus ani trockismus?" by pak úslovně zněla " Pan Kerry už netlačí do Evropy marxismus ani sovětismus ani antifašismus ani fašismus?", čímž ztrácí logiku.
Bolševizmus jako takový je globální společenský jev, který existoval odedávna, dávno před 20. století. Jen ve 20. století získal lexikální označení, které do té doby nebylo. Jeho podstata spočívá v následujícím - práce na strategické dlouhodobé zájmy pracující (drtivé) většiny (národa, společnosti) - v kontrastu k prosazování zájmů drtivé menšiny ("elit").
Trockizmus je deklarace jedněch cílů, ale realizace úplně jiných, dříve se tomu říkalo posedlost.
Pravda, GP vyvolal říjnový převrat v Rusku, ale podle hesla - co nemůžeš kontrolovat (umlčet, potlačit), veď to sám. Je na místě dodat, že revoluce měla i objektivní příčiny, z velké části vzniklé konáním řídícího korpusu Ruska a Cara v předchozích 100-150 letech.
Stačí si položit otázku: jaký společenský stroj objektivně lépe vyhovoval dlouhodobým zájmům (pracující) většiny a umožňoval většině společnosti rozvoj?
Viz také analytika O sakrálnosti moci v pravém sloupci, tam jsou tyhle otázky, i otázky určitých objektivních příčin revoluce 1917, podrobně rozebrány.

Re: Re: Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Linc | 29.06.2014

Trvám na tom, že ukrajinský převrat 2014 je kopie petěrburgského převratu 1917. A znamená to, že původcem těchto převratů nejsou žádné objektivní příčiny (jak je uvedeno v reakci). Jejich původcem není nic jiného, než geostrategická snaha amerických sionistů o ovládnutí Ruska. Tato snaha probíhá nepřetržitě od začátku minulého století. V roce 1917 objektivní příčiny nehrály žádnou roli. Jedinou roli hrála banda ruských emigrantů vyškolená v Brooklynu za peníze sionostických bank. Domácí Rusové se vůbec převratu nezúčastnili, ani o něm nevěděli. Zaplacení "revolucionáři" vesměs ani neovládali azbuku a ulice musely být křídou dodatečně popisovány v jidiš. Pokud by býval Masaryk dal pokyn legiím, bylo by pravděpodobně po revoluci. Ten jej ovšem nedal, protože to byl připravovaný zednářský levičák. Připravovaný, jak je tady uváděno eufemisticky, globálním prediktorem. Ještě na počátku 30. let byla bolševická banda v Rusku považována celosvětově za nejodpornější režim světa a nikdo s ní nechtěl mít nic společného. V Rusku to díky resistenci obyvatelstva dospělo ke hladomorům a kanibalizmu. Sioniostickou bandu v Rusku zachránil od totálního zhroucení až demokrat Roosevelt, který jako první na světě s touto sebrankou uzavřel diplomatické styky a mohly začít proudit peníze. Omlouvám se, že zabředávám do minulosti. Dnes, po vládě Gorbačova se satanským cejchem na čele a opilcem Jelcinem, si sionisté v Rusku samozřejmě neškrtnou. Zkouší se tedy přiblížit k hranicím prostřednictvím vlastenecky degenerované Ukrajiny. Ukrajina má tu nešťastnou historii, že se na jejích lidech vražedně podepsal kdekdo – napřed sionističtí sovětčíci, pak také Němci, také Poláci a také Rusové. Neboli, každý kdo tam prošel zabíjel a oni si to pamatují. Je tedy z jejich strany snadné přivítat doma svobodné tendence pod vlajkou USA a EU. Formulace uvedená v reakci "Stačí si položit otázku: jaký společenský stroj objektivně lépe vyhovoval dlouhodobým zájmům (pracující) většiny a umožňoval většině společnosti rozvoj?" ve mně vyvolala určité zvednutí žaludku, zejména při rozpomenutí se, jak leninský stroj střílel ruské rolníky v NEPu do týla! A dnes toto svinstvo vidíme znovu, jsou to stejné drápy, stejný rukopis. Stačí si vybavit Oděsu. Žádný eufemismus typu "GP" není na místě. Jedná se o speciální bytosti schopné všeho v roce 1917 a dnes znovu. Tehdy se demolovaly kostely, dnes se vyřezávají orgány umírajícím a gravidní ženy se pálí napalmem. Sebemenší podpora, této společenské hrůzy na planetě, znamená zásadní existenční provinění každého, kdo by se této hře propůjčil. Je to východní Ukrajina, kdo se brání hrůze, i když je tentokrát zabalená v papíru, na kterém je pro změnu napsáno "Svoboda v EU". Rusové na Ukrajině ví dobře , jakou svobodu můžou čekat. A pan "učitel Christie" to říká otevřeně. Otevřeně ovšem už neříká, kdo je za ním schovaný. V každém případě, jeho loutkáři musí mít strach obrovský. Prakticky každý týden vyskočí jeden zásadní bankéř světových bank z okna. Proč asi?

Re: Re: Re: Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Hox | 29.06.2014

jen otázečka - četl jsi tu analytiku "O sakrálnosti moci?"

a ad objektivní příčiny revoluce 1917, zkus si odpovědět na otázku - mohla skupina několika set importovaných revolucionářů, byť s vagonem zlata, ovládnout zemi se sto milionem obyvatel, milionovou armádou a rozlohou 1/6 zemské pevniny, pokud neměli alespoň nějakou podporu nebo tichý souhlas národa?

Jinými slovy - mohla by se revoluce r 1917 uskutečnit, kdyby k ní v ruské společnosti nebyly objektivní předpoklady, revoluční situace? A kdo nese vinu na tom, že ta revoluční situace zrála cca předchozích 70 let, nebo 300 let, pokud vzít jako hlavní příčinu nevolnictví, negramotnost a kompletní ideologickou kontrolu ze strany církve?

Ve 30. letech téměř nikdo z prostého lidu (čti - všichni, kromě členů "elity" carského ruska) nevzpomínal na carské rusko v dobrém, nebyla žádná nostalgie. Nostalgie byla jen u těch, kdo ztratil pohodlný život na cizí účet, a ani ti z většiny nelitovali změny režimu ale toho, že ztratili životní standard a komfort. V carském rusku sto milionů rolníků a dělníků živilo 100 tisíc členů elity, a situace těch 100 milionu se den ode dne zhoršovala, v tom také spočívají ty objektivní příčiny, které jsem zmínil. V roce 1914, když dělali nábor do armády, musely úřady 2/3 branců odmítnou jakožto nevyhovující fyzicky kvůli podvýživě. A asi polovina těch, kdo přijati byli, poprvé v životě ochutnala maso až na vojenské službě. Tolik k tehdejším reáliím...

Re: Re: Re: Re: Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Jarda | 29.06.2014

Je pravda, že třeba u nás by v r. 1989 taky tolik lidí necinkalo klíči, kdyby vše bylo OK. Po druhé světové válce to samé - komunisté vyhráli svobodné volby - a když jsem poslouchal vyprávění mých prarodičů, tak se moc nedivím. V Rusku v r. 1917 určitě taky nebylo vše OK. Oni ti ze západu hold těchto nálad evidentně umí využít a zneužít pro vlastní zájmy.

Re: Rothschildi si začali říkat prof. Christie?

Jirka | 28.06.2014

Jako vzdy zhoda mezi komunisty a nacisty. Jste stejna pakaz, soudruzi.

Neexistuje zpusob, jak zaplatit americky dluh...

Martin | 26.06.2014

Ani kdyby se naplnila odveka strategie, ktera malem vysla v devadesatych letech a Rusko bylo pouzito, jako plankton pro ziveni zapadni civilizace, jak o tom mluvil general Petrov. Realny dluh USA cini cca 70 bilionu dolaru. K tomu je potreba pripocitat zbrane financniho hromadneho niceni - derivaty. Toho juncku je na svete kolem 2 trilionu (angl Quadrillion). Na USA pripadaji dve tretiny. I kdyby zitra USA definitivne kolonizovaly cely svet, dluh plus toxicke papiry se porad budou pohybovat v radech desetinasobku celosvetoveho HDP... Jedine, co se s tim da delat, je skrtnuti vsech dluhu. Jediny, kdo to ma v soucasnosti v programu je recka Syriza... Take o ni media panicky mlci... Jakmile se v Evrope protrhne mlceni, a jednou k tomu dojit musi, bude podpora stran s podobnym programem rust... Potom uz pojede lavina.

Re: Neexistuje zpusob, jak zaplatit americky dluh...

Hox | 28.06.2014

souhlas, dluhy jsou jednak virtuální záležitost, jednak v případě dluhů států založeny z velké části na podvodu, protože u FEDu na počátku nebyla protihodnota vytvářeným penězům (při kongresovém grilování v USA v 30. letech, kdy se komise ptala FEDu na původ 2 miliard dolarů, které si právě vláda USA od FEDu půjčila:
- kde se vzaly ty peníze?
- vytvořili jsme je.
- z čeho?
- z našeho práva vytvářet peníze." (viz kniha Creature from Jekyll Island)
FED je soukromá firma, samozřejmě.
V realitě ve stávajícím systém nelze narůstající dluhy z principu splatit, i kdyby byly 100x menší než jsou, protože peníze na jejich splacení neexistují, vznikají až půjčením do existence, což jen zadlužení zvyšuje. Pokud by se splatily všechny dluhy vůči bankám, nezbyly by žádné peníze, protože dnes "peníze" jsou defakto potvrzení o dluhu. Není dluh, nejsou peníze. Pokud vzít západ, tam se už několik desítek let dělá "rollover", novým větším dluhem se umořuje starý a procenta, za pár let totéž, zadlužení narůstá pak samozřejmě spíš exponenciálně.

Problém se škrtnutím dluhů a globální změně paradigmatu finančního systému (a to dříve nebo později bude muset být uděláno) je ten, že to nejde udělat lokálně, musí se to udělat všude najednou na základě kvalitního projektu přechodu, protože je třeba vyřešit asi tak milion problémů/výzev s tou operací spojený. I když je dluh samotný jednak virtuální, druhak vzniklý podvodem, je použit jako colaterall (nemyslím teď deriváty) v reálných hospodářských vazbách, které by se při jednostraném škrtnutí dluhů z něčí strany nekontrolovaně rozpadly, což by mělo za následek chaos a krizi.

Absence vnímání reality

Thor | 26.06.2014

No, ať je to fiktivní nebo ne, presentuje to myšlení neoconů viz poslední výstupy prominentních U.S.sionistů, vč. místopředsedy CFR. Přemýšlím o tom, zda je zcestnější Christie, nebo poslední dva odstavce Popolvárova příspěvku. Jakoby ze stejné dílny. Ve světě peněz nejsou loajality, vděčnost, ty končí minulou uzávěrkou. Záchrana ekonomicky i společensky mrtvého mustanga plaite Evropou je akademicky debilní, Evropa ztrácí kupní sílu i schopnost udržet nad vodou sama sebe. i teoretická vůle a snaha evropských jelit podržet pánům dolaru znamená finanční konec Evropy-i bez odříznutí od ruských energetických zdrojů. Christie stojí na industriálních troskách Impéria a mamutí pyramidě nesplatitelného dluhu, co už nikdo nechce a volá - Zdroje jsou !!!! Asi tím myslí hyperinflační tiskárnu pilířů kolabujícího FIAT režimu. To je ale parabolicky rychlý konec. hm, tak Rusové si sami staví železnou oponu od Černého moře po Baltik, aby se oddělili od Německa a svého největšího zákazníka. A na menu košer káša z bukvic. Fakt silný kafe.

Re: Absence vnímání reality

Hox | 26.06.2014

"Ve světě peněz nejsou loajality"
peníze jsou jen prostředkem řízení, nikoliv cílem.

" hm, tak Rusové si sami staví železnou oponu od Černého moře po Baltik, aby se oddělili od Německa a svého největšího zákazníka" - na co je toto narážka?

Re: Re: Absence vnímání reality

dub | 26.06.2014

> " hm, tak Rusové si sami staví železnou oponu od Černého moře po Baltik, aby se oddělili od Německa a svého největšího zákazníka" - na co je toto narážka?

Toto som pochopil ako Thorov sarkazmus. Rusi sa predsa nebudu sami oddelovat od svojho zakaznika, ako je to podsuvane.

Re: Re: Re: Absence vnímání reality

Thor | 27.06.2014

Správně, byl to nedokonalý pokus o sarkasmus v reakci na poslední dva odstavce příspěvku Popolvára. Přijmeme-li za výchozí, že Putin realizuje klasickou ruskou a stalinskou metodu na válku nepřipravené země oddalování neodvratitelného konfliktu Atlantidy v posledním tažení s Euroasií při nerusky inventivní aplikaci jisté formy "Rozděl a panuj" (pokus o roztržení aliance anglosaských a kontinentálních jelit), musí být ruská iniciace postavení nové Železné opony vnímána jako zcestná. jde o čas, relativní poměr sil mezi Atlanťany a Kontinentálními velmocemi se s každým dalším dnem překlápí na stranu Severního řádu. Pánové peněz nehledají na Ukrajině primárně shale gas (z Polska už utekli, Ukrajina má depozita geologicky praktická s polskými), ale jde o kontrolu produktovodů, zadušení Ruska odříznutím od trhů, příjmů, a přes manupulace cenami už to nejde jako v době, když "vládli" Saudi a OPEC. Pre=emptive strike na Semipatalinsk a další základny strategických jaderných sil RF ze v zálenosti takžka srandovní - je-li takový bordel ve výprodeji, k mání na židovském trhu za pár šlupek a projevů Boží náklonnosti - kdo by to nebral. Je potřeba vytvořit ďábla, co "odnese", bude odpovědný za kolaps FITA režimu a následnou světovou válku. Situace připomíná usnesení Světového sionistického kongresu z roku 1932, kterým vyhlásili blokádu Německu s tím, že ho vyhladoví. Satan měl také boží nálepku dávno před tím, než byl použit jako satan.

Podstata

Vlk | 26.06.2014

je videt/a vedet/ze vlastne zadny dluh neni,je to vymysl,bublina,virtualni obraz,dym,nazvete si to jak chcete....chces li znat priciny stavu momentalni pritomnosti,jdi do minulosti a pouc se z ni-a o budoucnosti nespekuluj,nybrz ji na zaklade pouceni z minulosti vytvarej bez toho,aniz by ti do jejiho vytvareni kdokoliv zasahoval...
u prvotniho "dluhu" je nutne jit docela dost zpatky/i kdyz pocitam li to casem vseobecne globalne prijimanym,je to nedavno/

Pro američana dobrý..

Aleš Krejčí / Brno | 26.06.2014

Možná.. je článek určený pro běžné američany, aby se i nadále spoleháli na stát a nepokoušeli se vzít záležitosti do svých rukou příliš brzo. Evropan na tohle snad nemůže slyšet. Taková běžná mediální uspávačka, která získá další čas mocným se ještě lépe připravit na předvídatelné.

je to jedno

Bor | 26.06.2014

Nevidím rozdiel v tom, keď sa má začať od nuly po vojne a od nuly po zmazaní všetkých dlhov. Podľa mňa medzi týmito dvomi variantami by som si vybral radšej tú druhú i keby som mal oželieť nejaké svoje straty.

Re: je to jedno

asdfasdf | 26.06.2014

Ale problém vašeho řešení bude, startovací čára stejná pro všechyn. Vše co dosud někdo získal mimo své hranice, přestane existovat. Takové monopoli (dostihy a sázky), které těsně před koncem někdo rozhodí a musí se začít od startu...

Největší

paprsek | 26.06.2014

problém vidím v tom - že Amerika se má stát stabilní - zbavováním se dluhů na úkor Evropy... prostá houpačka. O stabilitu Evropy evidentně nejde, takže stabilita nebude žádná... jen ten pád USA bude trvat déle. Evropa se sama potřebuje zachránit a nikdy nemůže ustát záchranu USA.
Jediné o co jde, zachránit současnou generaci mocipánů USA... jim, totiž nejde ani o jejich vlastní děti. Jen složitě prezentované jádro - zde už mnohokrát probírané.

Re: Největší

Torge Tareg | 26.06.2014

podstatné je také to že v článku bylo zmíněno, že vysátí evropy bude použito k umoření dluhu, což se nikdy nestane, takto parazit nežije...

k bridlicovému plynu

Vasiľ | 26.06.2014

Z postoja respondenta ohľadom bridlicového plynu uvážiac, že prechod európskych spotrebiteľov na bridlicový plyn nie je možný skôr ako o pár rokov, mi vyšli takéto možnosti:

1. Tí čo zosnovali ukrajinskú krízu o tom nevedia (pochybujem).
2. Vedia o tom, ale nevadí im to, pretože majú čas. To znamená, že USA ešte pár rokov vydržia tak či tak.
3. Na záchranu USA nie je potrebné, aby Európa prešla k ich plynu hneď, ale stačí len podpis zmlúv, ktoré by sa začali napĺňať až o pár rokov. Možno už len samotný podpis takýchto zmlúv by "rozbehal trhy" - začali by sa investície do potrebnej infraštruktúry, investície, dlhopisy, ratingy bla bla...

Ak platí možnosť 3. tak americké sľuby o dodávkach plynu pre Európu nie sú žiadnym precenením ich schopností - ako kritici USA často hovoria - ale len pomerne dobre prešpekulovaná taktika.

V každom prípade, scenár načrtnutý v tomto rozhovore sa nenapĺňa, pretože politika USA je v rozpore so záujmami hádam každej krajiny na svete (i keď ich vlády často deklarujú iné). USA sú preto v globálnej politike veľmi nežiadúcim elementom + ostatné poznámky Hoxa v texte, voči ktorým (až na tú jednu s bridlicovým plynom) nemám výhrady + GP + umnosť ruského vedenia = takmer istá prehra.

Re: k bridlicovému plynu

Oracle 911 | 26.06.2014

Bridlicový plyn je klasická bublina, pretože oficiálny odhad zásob bol znížený o 2/3 len tým, že odhad týkajúci najväčšieho zásobníka bol znížený o 96%.

Ergo ten plyn a ropa, ktoré chce súčasná admistratíva USA predávať neexistuje. Takže vyťažia si len toľko koľko sami spotrebujú a nám budú predávať predraženú ruský plyn a (ruskú) ropu. Pričom či už z klasických zdrojov alebo z alternatív ako sú "ropné/bitúmenové" piesky.

Nesmieme pri tom zabudnúť, že Číňania už teraz kupujú na stojato na ležato USA napr. 2/3 komerčných budov v Manhattane, mesto Detroit a "ropné piesky" v Alberte je v Čínskych rukách.

Som len zvedaví za čo budú Americké korporácie kupovať ten plyn, lebo im Rusi nepredajú im ani gram za US$ a určite im nedovolia obohacovať sa na ich účet.

Suma summarum Američania svoj krk nezachránia, pretože to čo povedal tento prof. povedal a Pjakin a tým pádom Rusi už majú pripravených 1000+1 protiopatrení na zabránenie izolácie EU a Ruska.

Re: Re: k bridlicovému plynu

Oracle 911 | 26.06.2014

Čo znamená, že USA predali prakticky všetko resp. predávajú do čínskych rúk?

Že USA ako veľmoc a nezávislá krajina skončila, ako náhle USA pokúsia o niečo napr. o ďalšiu eskaláciu na Ukrajine či na Blízkom Východe, Číňania im to pripomenú a to dosť neslušným spôsobom, pretože administratíva USA nerozumie z jemných náznakov.

Pokus

Lin | 26.06.2014

Pokusím se oponovat, ale předem upozorňuji, že jde o mé vývody- tedy se mohu krutě mýlit.
Prvním nedostatkem se mi jeví předpoklad Evropy a USA ( spíše Sev.A.) jako jediné "vyspělé aživotaschopné civilizace" na světě. Myslím si, že nikdo z oné strany ani nenaznačí možnost, že k vyspělým civilizacím (s velkým potenciálem) by se mohly v nejbližší době přiřadit i státy Afriky, Asie a Jižní A. tyto kontinenty jsou uměle držené v nedostatku (zvláště energetickém), neustále rozvracené, ničené. všechno, co u nich má nějakou hodnotu, se "vyváží do civilizace" výměnou za "korálky a sklíčka".
Takže - předpoklad, že pokud se Evropa vzdá své hospodářské a energetické spolupráce s Ruskem, zůstane Rusko izolované a jeho zdroje mu budou "na prd" (= nebude mít komu prodávat), je silně přitažená za vlasy.
Dle mého ten "černý Petr" ohromného problému zůstane Evropě a právě TA tím může být úplně rozvrácena.
Rusko dle mého nejen přežije (i když bude mít také spoustu problémů, které na několik let mohou zastavit jeho rozvoj), ale zcela určitě nezůstane "uzavřeno se svými zdroji". Zákazníků je všude po světě dost a dost - a navíc platících (na rozdíl od některých stávajících).
Takovýto scénář spolupráce s dnešními tzv. "rozvojovými zeměmi" vidím naopak jako těžkou noční můru pro USA i Evropu.

Pokud se někomu jeví scénář ruské spolupráce s rozvojovými zeměmi jako nemožný, upozorním, že nejde jen o dodávky ropy, plynu. Již v minulosti, za éry SSSR, tato spolupráce byla a fungovala. Spočívala hlavně v učení využívat vlastní zdroje a směřovat k potravinové soběstačnosti - tedy žádná kolonizace po "atlanticku". Dost podobnou cestou jde nyní Čína v Africe a daří se jí. Snad proto se o tom skoro nikdo nezmiňuje, nepíše se v našich vodách.

Ad "morální dluh Evropy" = čistá manipulace a falešná karta, na kterou se hraje. Amerika si již několikrát v minulosti vytrhla trn z paty na úkor Evropy - jejích zdrojů, financí, rozvoje.
Mluvit o "morálním dluhu a záchraně před totalitarismem" je stejně pošetilé, jako mluvit o "vítěství USA nad Hitlerem". Evropa naopak víc ztratila, než získala. Stala se totiž vazalem v duálním světě dvou velmocí. A nyní, v dnešním jednopolárním světě, nejde o nic víc, než "povýšit" Evropu z pozice vazala do pozice kolonie, otroka.
Pokud Evropa nyní znovu sedne na lep "atlantické spolupráce", pak bude opět hrát úlohu užitečného idiota, na jehož úkor budou USA křísit svou umírající ekonomiku - tentokrát ale s mnohem horšími následky.

Ad břidlicový plyn:
Bublina, která splaskne v okamžiku, až bude Evropa spoutána a úplně ochromena. Neumím zasvěceně diskutovat o této problematice, ale co chápu a jeví se mi jako veledůležité - to je ničení prostoru k žití. Hlavně - ničení zdrojů pitné vody. tam, kde se voda nedá pít, není ani možné žít. Přesunování této velmi sporné těžby směrem do silně osídlených evropských oblastí (protože již jsou vytipované mnohé evropské oblasti a k jejich využití zcela určitě dojde, pokud se Evropa "zbaví" ruského plynu) mi v tomto světle přijde jako cynická genocida.
Pjakin v souvislosti s genocidou na JV Ukrajiny mluvil o tom, že "trubky" i "nebřidlicová" naleziště jsou těžařům potřeba, protože pokud se ten břidlicový plyn smíchá v určitém poměru s "nebřidlicovým", může se transportovat i "trubkami".

Re: Pokus

Vasiľ | 26.06.2014

Áno, aj v Afrike, Ázii a Južnej Amerike je potenciál, no ono je to takto:
Aby mali USA vplyv, tak tieto "rozvojové" krajiny musia byť slabé a slabé sú vďaka vplyvu USA.
alebo:
Aby sa tieto krajiny mohli rozvíjať a byť silné, nesmú byť pod vplyvom USA a aby neboli pod vplyvom USA, musia byť silné.
Teda bol tu začarovaný kruh, ktorý ale pretína Rusko a USA sa to ešte snažia zachrániť, kým pre nich nie je neskoro.

komentár k článku

popolvár | 26.06.2014

Christie má pravdu:
- USA skutočne chcú zachránit svoju ekonomiku a svoj životný štandart na úkor Európy. Dalo by sa to riešiť aj na úkor iných, ale zneužitím a využitím Európy dosiahnu hneď ďalší cieľ: oslabenie vplyvu Ruska na Európskom Kontinente, a tým eliminovanie na dlhšiu, či kratšiu dobu na dianie v Európe a prostredníctvom toho aj na dianie v samotných USA cez páku európskych krajín.

Pletie sa v tom, že to:
- Rusko oslabí, medzinárodne izoluje a privedie do pozície prosebníka o "zmilovanie sa nad ním"... Áno, Rusko by skutočne na istý čas stratilo priamy, oficiálny vplyv na dianie v Európe - čiže by bolo od nej čiastočne, jak ekonomicky, politicky, tak kultúrne izolované. Takisto, by to prinieslo aj počiatočné ekonomické problémy - ale všetko dočasne. V konečnom dôsledku, by to len prinieslo urýchlenú reštrukturalizáciu, sebestačnosť a posilnenie ruskej ekonomiky - teda v skutočnosti "zocelenie" Ruska.
Christie sa zásadne mýli v celkovom vzhľade rozloženia síl vo svete, ak by sa tento scenár - zmrazenie vzťahov EÚ-RF - podarilo úspešne zrealizovať. Nevzniklo by izolované Rusko versus USA a celý svet ako americkí vazali. Vzniklo by bipolárne rozdelenie sveta: ruský tábor proti americkému táboru s postupnou, neskôr rapídne narastajúcou jak ekonomickou, finančnou, tak geopolitickou prevahou ruského tábora. Ale to by stoplo a oddialilo globalizáciu sveta na všetkých úrovniach - a toto nie je primárnym cieľom Ruska.

Christie manipuluje:
- Európa nie je žiadným dlžníkom ohľadom 2. svet. vojny. To skôr by mala byť žalobcom, kvôli vyprovokovaniu a financovaniu tohto konfliktu. Dlžníkom sú USA - len vďaka zničeniu Európy v dvoch vojnách sa dostali do pozície svetového hegemóna.
- neexistujú len tie dve možnosti, ktoré ponúka Christie. On len manipulatívne odkláňa myseľ obyvateľov od hľadania skutočného východiska vsugerovaním týchto dvoch pre Európu katastrofálnych ciest, ako jedine možných...

Je toho viac, vnímavý a chápavý čitateľ to iste postrehne - toto sú len podstatné rysy.

Myslím si, že tento rozhovor je fiktívny, v skutočnosti sa nikdy neudial. Je dielom ruskej strany a zapadá do celkového scenára odtrhnutia sa a prerušenia závislosti Európy od vplyvu USA.
Kolektív a nielen ten tvrdo pracoval na analýze celkovej globálnej a takisto geopolotickej a ekonomickej situácie Ruska už v období vzniku prác KSB. A nezostalo to len pri analýzach - boli vypracovanée aj mnohovariantné do detailov prepracované krokové scenáre možných východísk a realizácií ruských plánov.
Nástupom V. V. Putina k moci, k tejto realizácii nielen na teoretickej úrovni skutočne dochádza. Christie sa zásadne mýli aj v tom, že hlavným aktérom - manažérom diania na Ukrajine sú USA. Oni len momentálne neuvedomujúc si to, sú len užitočným idiotom v procese celkovo riadeným Ruskom. Terminológiou DVTR - USA sú vo falošnej predstave, že tento proces riadia. Aj keď sa navonok zdá, že Rusko len následne reaguje na kroky a dianie podľa USA scenára hry Ukrajina, v skutočnosti Rusko realizuje len príslušnú variantu procesu podľa "samoiniciatívy" USA, ale v plnej réžii a podľa mnohovariantného scenára Ruska.

Re: komentár k článku

Lin | 26.06.2014

Připojuji se - a vyzvedávám poslední odstavec. Dle mého je nynější největší (a možná osudovou) chybou USA jejich předpoklad, že je cosi plně v jejich režii. Není - už dávno ne.

Re: komentár k článku

Hox | 26.06.2014

souhlas, dobře napsáno. Ještě myslím může být další varianta - je to fiktivní rozhovor, ale autorem je GP.

Re: Re: komentár k článku

L | 01.07.2014

Není skutečně důpležité, kdo to psal - vždy je tu dvojí účinek:
a) přivolání skutečné události,
b) aktivace rezistence.
Nakonec je to opravdu na lidech, co se stane. Vždyť jsme vždy jedinými vykonavateli. Jen se lidé často v jednom mýlí: konají i když nekonají.
L

Re: komentár k článku

Torge Tareg | 26.06.2014

tak, pěkně uchopeno

Re: komentár k článku

popolvár | 26.06.2014

ešte doplním posledný odstavec:
K tomuto záveru ma priviedol rozhovor s jedným človekom a následne s jeho informáciami som si pospájal pár vecí, ktoré boli aj tu zverejnené, či naznačené. Zhrniem to v pár bodoch:
1. nielen USA ale aj Rusko má a vzdy malo svoje mocenské záujmy a snahu mať vplyv a veci pod kontrolou minimálne vo svojom najbližšom okolí. Ak si niekto myslí, že dnešné Rusko koná len z čisto filantropických dôvodov, nezištne v záujme celého ľudstva - nie je to až tak pravda. Sám VVP vyhlásil, že v prvom rade mu ide o záujmy Ruska a ruského ľudu. Tu si však treba uvedomiť, že Rusko oficiálnu politiku zviazalo a vychádza z princípov KSB/DVTR. Kto sa s tým oboznámil, tak vie, že tieto poznatky a princípy dávajú nielen koncepčnú výhodu a s tým súvisiacu podporu Zhora pri dodržaní "Účel svätia prostriedky", ale je to aj silne zaväzujúce, najmä mravne, ohľadom konania jak voči jednotlivcom, tak spoločenstvám. Vraví sa, že neznalosť neospravedlňuje a o to viac konanie v rozpore, ak už to poznanie je - tu tzv. Božie dopustenie na seba dlho čakať nenechá. Na druhej strane však ani nemôže nikto čakať, že Rusko na svoj účet je v súvislosti s vyššie uvedeným povinné kohokoľvek vodiť za ručičku a ťahať za neho horúce gaštany z ohňa. Každý je tu sám za seba /aj národy ako celky/ a svoj vývoj si musí prejsť sám, či už dajúc sa poučiť a viesť radami skúsenejších, alebo nie...
2. padla tu úvaha, či Rusko pri zdatnosti svojich tajných služieb nevedelo dopredu o chystanom majdane v Kyjeve. Bolo by naivné si myslieť, že nie... Vedelo a v dostatočnom predstihu. Otázkou potom je, prečo nekonalo v predstihu, aby tomu zabránilo. Niekedy je konaním aj nekonanie a nechanie "voľného spádu udalostí". Tu sa pravdepodobne vyhodnotili parametre východzieho stavu tak, že v súvislosti s dlhodobými globálnymi a do toho spadajúcimi aj geopolitickými - aj Ukrajina - cieľmi RF je lepšie to zatiaľ akokeby prenechať v réžii USA a ich fašistických pajácov v Kyjeve. Po lopate: niečo sa udeje, následne sa vyhodnotí a zasiahne nejakým spôsobom, alebo ponechá v samoriadení - ale vždy je to v istých hraniciach kontrolované a usmerňované. Jasné, že aj s občasným vybočením z tolerovaných hraníc - tu potom nasledujú priame, aj keď niekedy asymetrické riadiace zásahy.
3. Podľa mňa analyticko-prognostický tým, už dávno správne zanalyzoval situáciu na Ukrajine, už niekedy začiatkom tisícročia a následne vypracoval aj scénare budúceho možného vývoja a následné varianty reakcií a prebratie "v tichosti" riadenia Ruskom. Ako videlo vyriešenie problémov ukrajinského spoločenstva /etnické, ekonomické, politické a pod./ v dlhodobom cieľovom výhľade o tom svedčí aj tzv. insiderska mapa Ukrajiny, ktorá vznikla v roku 2009 a bola aj tu uvedená, resp. odkaz na ňu: Krym a juh UA súčasť RF, Juhovýchod sa pretvorí do Novorossiji a tá vstúpi do únie s RF, Ukrajinou sa bude menovať len zbytok územia pod vplyvom banderovcov... Viď. podrobnejšie danú mapku.
4. Peter mal pár dobrých postrehov, len vývody z toho boli trocha nesprávne. Rusko priamo, otvorene skutočne nezasahuje a ani nezasiahne. Prenechá dianie na ukrajincov - oni budú aktérmi, z jednej strany manipulovaní USA a spolu s nimi celkovo nebadane riadení RF. Aj keď v určitých etapách sa to bude zdať, že RF je konaním a čiastkovými úspechmi USA na UA zatlačené a porážané, v skutočnosti je to všetko voda na ruský mlyn. Peter poznamenal, že čakal /a nielen on, ale my všetci a možno aj rusi/, že udalosti po Odeskom masakri naberú iný spád, že to obyvateľstvom zalomcuje. Keďže sa to nestalo, realizuje sa ďalsí variant, cesta stratégia /samo/riadenia budúcich udalostí. Jak bolo poznamenané na Ukrajine sa nebojuje len o osudy tamojších ľudí, ale o osud Ruska a minimálne celej Európy - aj tá spadá do plánov a cieľov RF. UA je katalyzátorom, urýchľovačom potrebných udalostí pre naplnenie požadovaných dopredu definovaných cieľov a s tým súvisiacich mnohovariantných krokov k ich dosiahnutiu. A malé, tiché udalosti na UA by katalyzátorom s potrebnou silou neboli...

Ešte jedna poznámka: najlepšou variantou budúceho vývoja sveta, by bolo spojenectvo a spolupráca RF a USA. Aj keď momentálne v USA sú pri moci a najhlasnejšie kričia "blázni", ale aj tam sú ľudia s mozgom v hlave,a táto krajina má stále veľký potenciál. Ak zvíťazia sily, ktoré si uvedomujú kam USA spejú danou politikou - bude to najlepši možný budúci variant. Aj keď sa Rusko musí občas uchýliť k tvrdšej asymetrickej odpovedi na hazard USA, nikdy nepristúpilo k verejnému poníženiu a zosmiešneniu USA - aj keď nie jedenkrát mohlo - vždy radšej ponechalo aj Obamovi pootvorené zadné dvierka a možnosť si "zachovať tvár"... a tým otvorenú možnosť budúcej spolupráce. Čína je pre Rusko zatiaľ len východiskom z núdze a potencionálnym nebezpečenstvom, ktoré je potrebné mať pod kontrolou...

Re: Re: komentár k článku

ushiro | 27.06.2014

Popolvár: veľmi dobre zhrnuté!

Tiež som toho názoru, že poraziť, zničiť, zosmiešniť USA nie je v Ruskom záujme. Nie všetci sú tam zombie s vymytými mozgami.

Áno, Amerika má obrovský potenciál. Len doteraz bol, resp. je zneužívaný tými, ktorí Ameriku dirigujú.

Reseni jest velice jednoduche...

Vlk | 26.06.2014

...dluhy anulovat-a vmziku je svet bez dluhu!!je to mnohem lepsi a efektivnejsi nez vymyslet slozite konflikty,kataklysmata a pohromy,at umele nebo "prirodni"..ptejme se,proc takove reseni neni na poradu dne a jsme zase na zacatku-Zeme pod "vlivem" ruznych klanovych skupin,kterym se "bezdluznost" vubec nehodi do jejich zajmu...je mi lito,vse ostatni je false flag,nebo prinejmensim to znaci,ze to,co prijde,o to si koledujeme,minimalne i tim,ze "nechavame volnost" tem,kteri takove scenare vymysleji a uspesne ci neuspesne je pak realisuji...

Re: Reseni jest velice jednoduche...

dub | 26.06.2014

Anulovanie dlhov _je_ konflikt.

Dlhy nie su iba pozicky statu na infrastrukturne a ine projekty. Dlhy su aj to, ze zamestnavatel ma vyplatit vyplatu (zavazok zamestnavatela voci zamestnancovi), alebo peniaze ulozene na ucte v banke (zavazok banky voci jej klientovi).

Vsade, kde ma niekto zavazok (niekomu dlzi), ma niekto iny pohladavku (niekto mu dlzi). Takze kym nedospejeme do situacie, ze vsetky zavazky (dlhy) su voci malej skupine ludi, tak voci vymazaniu dlhov bude vzdy protestovat pomerne velka skupina. Ked su dlznici a veritelia priblizne rovnako velke skupiny, tak to je recept presne na ten vyssie spomenuty konflikt.

Re: Re: Reseni jest velice jednoduche...

Vlk | 26.06.2014

rozumim ti,ovsem pokud ma byt svet diametralne jiny,mozna bychom mohli napsat "lespi",zrejme by to melo probehnout tak,ze se zacne na nule..tak jak mnohokrat v minulosti,i kdyz ta nula nebyla myslena v souvislosti s globalnim financnim nebo ekonomickym systemem..jen podotykam,ze mame na vyber ze tri moznosti,jine nejsou a tady na Zemi je mit uz nebudeme..opakovani JE matkou Moudrosti ale NIC netrva Vecne...jsme na hrane a nelze se vyvleknout ze zodpovednosti..

Re: Re: Re: Reseni jest velice jednoduche...

dub | 26.06.2014

Ano, mohol by byt lepsi, problem je, ako sa k tomu dostat. Pretoze peniaze _su_ dlh. Naprv treba spravit peniaze/dlh irelevantnymi, az potom je mozne sa ich zbavit a nikto nebude protestovat, vyvolavat konfilkt apod.

Re: Re: Re: Reseni jest velice jednoduche...

komu zvoní hrana | 26.06.2014

- všemu lidstvu ZVONí HRANA. člověk konečně dospěl k poznatku, že zvolil nesprávnou cestu. nynejší úloha doby jest - JAK vycouvat na nový start. poučení pro situaci je z minulosti zemí, řešení je v přítomnosti, ale nikoliv minulými nástroji - oběživem- suma-sumárum je to energie. dluhová energie t.j. chybí nebo je "špatná-negativní", zatížená...což tak optat se samotné Země z nadhledu z kosmu, podívat se na ni jako na živou bytost, které jsme ublížili, nerespektovali jsme ji... přestat s těžbou všeho nerostného bohatsví, obnovit biologický systém, očistit ji od "plodů" lidské POKLESLé práce, čistá VODA - dost práce pro celé lidstvo neexistovala by nezaměstnanost, za to by nsledoval neomezený VýVOJ

Re: Re: Reseni jest velice jednoduche...

Vlk | 26.06.2014

mohli napsat "lepsi"

Re: Re: Reseni jest velice jednoduche...

vlk-z-lesa | 12.11.2014

No dobre tak aby ste neplačkali tak stanovíme hranicu na odpísanie dlhu a tou bude 1.000€, máte hypotéku 50.000€ no tak budete mať len 1.000€, máte dostať plat 900€(v hrubom) no tak ho aj dostanete, máte dostať plat 2.000€, tak dostanete len 1000€, hádam hladom nezomriete do ďalšej výplaty, ste už spokojní s navrhnutím riešením 1.000€ alebo nech nejem tak 1.500€!!!

ještě jeden zajímavý rozhovor

ryb@ | 26.06.2014

http://www.blisty.cz/art/72695.html

Re: ještě jeden zajímavý rozhovor

udo | 26.06.2014

Dik. Ano, vieme. :)
Wimmera sme už riešili,
len došlo asi k malému preklepu v redakcii..

Přidat nový příspěvek