Ukrajina z pohledu globální ekonomiky

Ukrajina z pohledu globální ekonomiky

9.3.2014

Alexandr Rogers

Rusko nakonec přijalo koncepci Sergeje Pereslegina, že válka se vede vždy na třech úrovních současně – silové, ekonomické a informační (přičemž silové prostředky jsou krajní řešení) – a začalo v souladu s tím konat.

Začneme z lehkých příkladů a potom přejdeme k významějším.

Pan „demokrat“ Baloga, který mnoho let metodicky kácel karpatské lesy a páchal další zločiny (ne vždy ekonomické), něco nehezkého naznačil směrem na Rusko. Za několik dní bylo na jeho švýcarském účtu „nalezeno“ 450 milionů euro, jejichž původ byl označen jako „pochybný“ (ačkoliv je jasné, že on je „čestně nakradl“). Prostředky byly okamžitě zkonfiskovány. Následně Baloga upadl do těžké deprese, nevycházel z domu a ve chvílích střízlivosti psal nenávistné texty na Facebooku, které byly všem ukradené.

Nedávno jeden z nejbohatších lidí na Ukrajině, oligarcha Kolomojský, řekl něco nepříznivého na adresu Putina osobně („Putin je hlupák“, pozn.). Putin se neurazil. Jednoduše následující den akcie britské ropné firmy JKX Oil&Gas, patřící Kolomojskému a jeho partnerovi Bogoljubovovi, přestaly růst a začaly rychle padat. Brzy to budou odpadní akcie. Jaká hloupá náhoda...

Kromě toho, začalo vyšetřování ruské pobočky „PrivatBanky“ a „MoskomPrivatBanky“ (patřící Kolomojskému) s ohledem na možné financování teroristů. Myslím, že důkazy budou nalezeny a předloženy. Co myslíte vy?

Je pravděpodobné, že i ostatní aktiva Kolomojské jsou nebo budou cílem útoků. Napsal jsem jen informaci, nalezenou za chvíli hledání.

Navíc, podle mé insiderské informace, sám ukrajinský PrivatBank je v klinickém stavu. A pokud budou efektivní „sankce“ ze strany národa jihovýchodní Ukrajiny, vyzývající vybrat z něj prostředky a nepoužívat jej pro pro finanční operace (protože Kolomojský byl pučisty jmenován gubernátorem dněpropetrovské oblasti a „zavádí pořádek“ silovými metodami)? Celkově, osud oligarchy vypadá nyní spíše bledě, nehledě na gubernátorskou židli, kde se nemusí dlouho udržet.

Někteří ještě nepochopili, že Putin se neuráží – to je kontraproduktivní. Putin trestá. A dělá to vysoce efektivně, chirurgicky přesně (v kontrastu s americkými sankcemi, které se pokouší zabít komára katapultem).

Žádné emoce, holá fakta. Na včerejší tiskové konferenci Putin naznačil, že „dočasná vláda“ se musí rozhodnout, a pokud na Ukrajině došlo k revoluci, pak smlouvy s předchozími vládami automaticky přestávají platit, protože je narušena kontinuita práva (je to logické a z právního hlediska správně).

V odpověď na to někteří představitelé „dočasné vlády“ reagovali, že „pokud smlouvy neplatí, pak není třeba ani vracet dluhy“. Problém je v tom, že dluhy jsou neadresné. Eurobondy se nevypisují na určité jméno, jsou univerzální. A pokud dočasná vláda oficiálně prohlásí, že neuznává své dluhové závazky, neuvidí ani půjčky od MMF nebo EU.

Navíc, známý fond „Franklin Templeton“, kterému patří asi polovina ukrajinského státního dluhu, může nepochopit takový vtip a trochu se urazit. Nedávno došlo k řetězu podivných umrtí osob spojených s JP Morgan – kolem 20 lidí najednou zemřelo nebo „spáchali sebevraždu“. A za takové vtipkování ze strany „dočasné vlády“ bychom mohli být neočekávaně svědky řetězu předčasných umrtí z řad nové administrativy Ukrajiny. Finančníci jsou lidé bez smyslu pro humor.

K situaci okolo Krymu. Opět, čistě ekonomicky. Pokud Krym bude provádět referendum o samourčení, z jedné strany na něj bude tlačit „dočasná vláda“, která už hrozí trestními oznámeními, odpojením vody a elektřiny, a také se chystá zavádět tvrdé ekonomické opatření podle požadavků MMF. A z druhé strany je tady Rusko a nabídka investovat do infrastruktury poloostrova 5 miliard dolarů a stimulovat proud ruských turistů na Krym. Co byste v takových podmínkách zvolili vy? Výhružky nebo investice? Přímo se ztrácím v dohadech...

Co se týká amerických „strašidýlek“ o sankcích. K dnešnímu dni Rusové nepotřebují od americké ekonomiky naprosto nic. Všechno, co není v Rusku, vyrábí buďto Čína nebo (v menší míře) Německo. Přičemž, Německo je natolik závislé na ruském trhu, že zavádět sankce proti Rusku ho přijde draho, zde přichází na mysl pořekadlo o střílení se do vlastní nohy.

A co můžou USA udělat Rusku v ekonomice? Zakázat ruským představitelům vstup do Disneylandu? Je čas kapitulovat :-)

Nyní o více globálních aspektech. Pro lepší chápání budu pracovat se zjednodušeným modelem americké ekonomiky.

Několik posledních let tam běží program se sofistikovaným názvem „kvantitativní uvolňování“, což není nic jiného než nafukování ekonomiky vytvářením nových nekrytých peněz. Nyní se blíží ke konci třetí epizoda nafukování pod názvem QE3.

To je doprovázeno několika vedlejšími procesy. Za prvé, prudké zvětšení peněžní masy nevyhnutelně vede k inflaci.

Za druhé, vnější dluh USA roste rychleji, než bylo plánováno, což vede k rychlejšímu dosažení zákonem určeného dluhového stropu. Dluh roste, protože dolarová masa je v monetaristickém finančním systému přivázána k objemu Treasuries (je jimi „zabezpečena“).

Inflace vede k tomu, že přitažlivost koupě Treasuries (dluhopisů USA) padá – protože inflace je větší, než výnos z nich. V důsledku toho Federální rezervní systém (FED či FRS) je vynucen spolu se státní pokladnou zvyšovat procenta (úrokovou míru) „Treasuries“.

To vede k několika efektům.

A. V důsledku růstu ziskovosti Treasuries roste úroková míra půjček (protože půjčky se považují za rizikovější investici než státní obligace, proto musí mít větší ziskovost = úrok). A, protože americká ekonomika je postavena na dluhu a už zadlužena nad únosnou míru, to obratem vede k tomu, že se snižuje spotřeba. Dochází k tomu, protože brát si půjčky je ještě méně výhodné než dosud a splácení nynějších půjček je dražší a dražší.

B. Zmenšení spotřeby vede k omezování výroby. Omezování výroby vede k růstu nezaměstnanosti. A zhruba zde se kruh stagnace uzavírá.

C. Růst ziskovosti „treasuries“ vede ke zdražování obsluhování státního dluhu. Růst objemů státního dluhu se přičítá k zvýšených nákladech na jeho obsluhování ( = placení úroků), což rodí geometrickou řadu.

Podle mnohých ukazatelů nynější krize už předběhla Velkou hospodářskou krizi. USA se nachází zároveň na hraně technického defaultu (bankrotu) a hyperinflace. A jak dlouho budou schopné oddalovat tyto události, nikdo nezná.

Navíc, mnozí analitici za poslední tři roky poznamenávají odtok kapitálu ze zemí BRICS a jejich přítok do USA. Ale nezabývají se kvalitativní složkou jevu, omezují se na kvantitativní. A kvalitativní aspekt ukazuje, že do USA přitéká z ostatních zemí hlavně spekulativní kapitál, a investiční kapitál zůstává tam, kde byl.

Spekulativní kapitál, přitažený do USA důsledkem kvantitativního uvolňování (a růstem úrokové míry Treasuries) za poslední tři roky, však ekonomice nepomáhá, netvoří pracovní místa. Z mého pohledu je tato tendence výhodná pro země BRICS a špatná pro USA – protože spekulativní kapitál nikdo nepotřebuje, je to parazit.

Ve světle toho je nutné dívat se na poslední události na ruských trzích. Několik dní je pozorováno padání kurzu rublu a ceny mnohých ruských aktiv, například akcií Gazpromu a Sberbanky.

Liberální komentátoři si pospíšili prohlásit, že to jsou důsledky „invaze“ Ruska na Ukrajinu, signál brzkého pádu Putina osobně a Ruské federace jako celku, a dodali další standartní liberální „všichni tu pomřeme“.

Ale ostatní konstatovali přímo opak. Ano, došlo k pádu kurzu akcií řady strategických podniků o 10-15%, doprovázenému pádem kursu rublu.

Ale za prvé, mnoho zemí dnes cíleně oslabuje kurs své měny pro podporu exportu.

A za druhé, ruský stát naplno realizoval základní strategii všech obchodníků, „kupuj levně“, a skoupil snačnou část strategických aktiv od ostatních účastníků trhu, včetně zahraničních subjektů, v okamžiku největšího propadu. Přitom ušetřil na nákupech kolem 20 miliard dolarů (při srovnání se střední cenou). Fakticky v Rusku proběhla částečná nacionalizace strategických odvětví, v ten nejvýhodnější okamžik pro takový krok.

Pokud provést analogii s válečnými kroky, proběhlé události je možné srovnat s obklíčením armády Pauluse pod Stalingradem. Obklíčili a rozdrtili, a vyvolanou paniku poté využili ke své výhodě.

Totéž je možné říct o interakci Putina s „dočasnou vládou“ Ukrajiny. Putin řekl „baf!“ a ona si s křikem a panikou běžela vyměnit plínky. Ve výsledku se nové ukrajinské (ne)vedení (ne národ, ale konkrétně „dočasní“ a jejich nepočetní příznivci) představilo před celou planetou v roli idiotů, kteří se rozklepali od pouhé zmínky o ruském medvědovi. Nicméně, dost o politice, vraťme se k ekonomice.

Fakticky je možné tvrdit, že Rusko udělalo další velký krok k dosažení autarkie (samodostatečnosti, nezávislé ekonomiky) a ukončení používání dolaru. A to je přirozené a správné.

Ekonomika USA je neživotaschopná a drží se jen díky statusu dolaru jako světové rezervní měny. Pokud řekněme Rusko, Čína a Írán zároveň odstoupí od dolaru, zavedou druhou měnu (řekněme, energorubl, o kterém se nyní tak mluví), pak v americké ekonomice velmi rychle nastoupí kolaps.

Pokud zmíněné země navíc současně provedou „margin call“ na všechny dluhopisy USA, které mají v držení, hloubka kolapsu se ještě mnohokrát zvýší.

Jak je známo, američtí vojáci bojují dobře jen pokud mají po ruce „Big Mac“, biozáchody a pravidelnou výplatu. Po kolapsu vnitřní ekonomiky USA už nebudou mít myšlenky na agresi, protože v USA davy nespokojených spotřebitelů, kterým se prudce sníží životní úroveň, uspořádají lokální zombie-apokalypsu.

Vždyť, jak si správně všiml nejprve Emanuel Wallerstein, a poté i Fjodorov, obyvatelstvo metropole je krmeno díky okrádání kolonií. A když okrádání není dále možné, silně pocítí prudký pád dosavadní kvality života.

Ale před odstoupením od dolaru a „vrácením“ Treasuries je třeba zbavit se jak možná nejvíce zeleného papíru pro minimalizaci ztrát. Další etapu tohoto plánu ruské vedení vyplnilo nejlepším možným způsobem – ještě i s doprovodným ziskem.

Jistě, pokud padne dolar, pak padne i současný model globální ekonomiky. To bude bolet prakticky všechny. Ale nejméně ze všech budou trpět ti, kdo budou disponovat právě autarkií – Írán, Rusko, Čína. A pokud tyto země ještě zformují společný ekonomický blok (A Německo, pokud má něco v hlavě, se připojí), pak budou kostky rozdány.

USA se pokouší realizovat analogický plán s cílem okupace celého světa, ale zatím se jim příliš nedaří. Rusko-čínské perspektivy jsou mnohem přesvědčivější. A pokud tento plán bude realizován, pak všichni, kdo hrál na straně Západu, se ocitnou v takové prohře, že vzpamatovávat se budou několik desetiletí.

Já jsem byl vždy pro třetí cestu, za zachování možnosti třetí cesty pro Ukrajinu. Ale euromajdan a „dočasná vláda“ nás o tuto možnost připravili, oni každý den zabíjejí zbytky naší nezávislosti. Protože je třeba se rozhodnout, a to rychle.

Dělejte sázky, pánové. Ale dobře se před rozhodnutím rozmyslete, koho víc potřebujete: zda surovinami bohaté Rusko nebo vymírající a usilovně se islamizující Evropu.

 

Украина в свете глобальной экономики vyšlo 6.3.2014 na polemika.com.ua

 

Diskusní téma: Ukrajina z pohledu globální ekonomiky

?

Ivoku | 09.03.2014

milÍ UDOs všetko nie je len 1 or 0 v mozgu ako sa tu sanžíte neraz tlačiť do hlavy-ufoni sú výplod ? nie je možné všetko technokraticky vysvetliť systémom C++ v mozgu...

Re: ?

udo | 10.03.2014

Milý Ivoku!
A kde, kto niečo také tvrdil?
Nezdá sa Vám, že ste si nejakú formuláciu tak trochu vytrhol z konkrétneho kontextu?

Ako sa v koráne pri návode, k staniu sa skutočným muslimom, správne vraví:
"Ak zopakuješ pravdu, klamárom sa stávaš"..
t.j. ak povieš to isté, ale už v inom kontexte.

Tak, ako v kvantovke neexistuje 2x ten istý stav,
resp. už aj pozorovateľ samotný vždy nevyhnutne narúša príslušný skúmaný proces. Inak podobne, ako aj pri Heisenbergovom princípe neurčitosti atď.

Práve v tomto zmysle a len preto hľadáme DOSTATOČNE a NIE ÚPLNE funkčné modely, ak chápete. Plný je snáď len Boh, ak existuje (a podľa viacerých tu často spomínaných príznakov vyzerá byť vysoko nepravdepodobným, že by neexistoval).

Ešte raz teda, aby opakovane neprichádzalo k nedorozumeniam, zo strany tých, čo dokonalosť, čistú pravdu ako fakt, hľadajú, miesto pravdy, ako metódy spoznávania zoStrojenia sveta:

Bavili sme sa o miere funkčnosti konkrétnych technológii myslenia vedúcich k lepšej aproximácii objektívnej reality, nie o dokonalej simuláciiako takej, ak chápete..teda, ak ste tu novším

Späť k téme..
Všetko je matematicky vyjadriteľné, bo Boh je aj a možno hlavne matematikom. Keď niečo ZATIAĽ nie sme schopní dostatočne presne(z pohľadu riadenia=tvorenia=sTrojenia) štatisticky a/alebo intuitívne pomenovať, po- a uchopiť, neznamená to, že to apriori nejde.

re:technokracia
Výraz techné je z gréčtiny a presnejšie ide o helénizmus vyjadrujuci výraz "prax"..teda selský rozum.
Kratos je výraz vlády, moci.
Chcete azda popierať funkčnosť zdravého sedliackeho rozumu a začať mystifikovať a ezoterizovať?

re:uFóni
Nikde som netvrdil, že civilizácie inde v nekonečnom vesmíre neexistujú. To je proste blbosť, resp. vysoko nepravdepodobné a ešte presnejšie z pohľadu logiky absurdné tvrdenie.
To, že sa na tzv. "ufo" snaží zvaliť kade-kto rôzne javy z rôznych príčin, miesto toho, aby prestal ezoterikou a mystifikáciou blbnúť slabších ľudí a ponúkal reálne riešenia, je druhá vec.
Cui bono?

re: O a 1 = áno,nie..morálka..sveDomJe
Na najvyššej známej úrovni chápania objektívnej reality pracuje pravdepodobne práve tento princíp.
Pre istotu znova: teraz sa nebavíme o počítačoch a syntetických protézach umelých systémov obecne, ak chápete.

A preto but polovica alebo cela Rusku

Maros | 09.03.2014

http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_09/Krymske-vladne-organy-obvinili-Kyjev-z-rozpredavania-Ukrajiny-4306/

Zdravim Slovanov.

doláre???

Martin | 09.03.2014

Číta sa to dobre, bodaj by to bola pravda. Už sa neviem dočkať, kedy sa Rusko, Čína a Irán definitívne zbavia zeleného toaleťáku a nastane rozmach normálnej zdravej ekonimiky.
Len sa mi nepozdáva, prečo autor píše, že Rusko chce do infraštruktúry Krymu naliať 5 miliárd dolárov. Prečo dolárov? Predpokladám, že Rusko vo vnútroštátnych obchodoch a finančných operáciách používa ruble, nie doláre. Tak prečo to autor nepepočítal na ruble?

Re: doláre???

Kyborg | 09.03.2014

Ved si tam pozvú západné firmy, nech to odmakajú a dajú materiál a myslíš čím je pre rusov výhodnejšie platiť? Rublami alebo tým toaleťákom čo bude čoskoro spláchnutý? :-)

Re: doláre???

Oracle 911 | 11.03.2014

Skôr Rusko, Čína a India-Rusko a Čína sú partneri z dôvodu toho, že majú spoločné záujmy tzv. manželstvo z rozumu, Rusko a India sú zas tradičný partneri.
Nehovorím, že Irán a Rusko sú na nože a už vôbec nie, že irán nie je autarknou, len to, že je to relatívne malá krajina, ktorá ukazuje smer pre budúci vývoj (tak ako Kuba vo svojej špeciálnej perióde).

svätá pravda

g.trakovicky | 09.03.2014

Pozrite si čo tieto prasatá vymysleli.
http://slovak.ruvr.ru/news/2014_03_09/Media-Rad-europskych-krajin-ziada-USA-znizit-ich-zavislost-na-dodavkach-energetickych-nosicov-z-RF-9763/

Nestačí im už len okrádať a to nehanebne,ony už verejne žiadajú USA aby ich zbavili nezávislosti na Rusku.V podstate to znamená dovážať do týchto Štátom tie americké sračky-ale za akú cenu-počnúc aj ich bridlicovím plynom.Tak ako Putin a jeho činitelia upozornili,aby sa neprikláňali k Amerike,nakoľko ony chcú aby Európa bola plne závislá na dodávkach z USA.
Títo zločinci musia biť súdený za genocídu na obyvateľstve a vlastizradu.
Poľsko
Maďarsko
Česko-Slovensko

To tieto prasce stoja za všetkými týmito zločinmi.To oni chcú napadnúť RUSKO.
To ony robia ten teror vo svete.
Spomeňte si kto vlastní všetky tieto korporácie.
Za druhej svetovej vojny to boli opäť ony čo prikazovali listom všetkých predstaviteľov štátu sa plne podriadiť Hitlerovi-a vojnu proti Rusku.
Tento mikulášeneckí Vatikán sa proti tomu ohradil,že to nieje pravda,ale Rusko odkázalo,že sú k tomu dokumenty a taktiež boli zverejnené.
O tomto skutku,že to boli ony ich usvedčuje aj biblia.
Len sa rozpamätajte čo je krvi na ich rukách-snáď si nemyslíte že by sa ony zmenili!!!!!!!
K čomu si asi myslíte že sú im tie ich mukulášenecké kláštori.Tam sa páchajú tie najväčšie zverstvá na tejto zemi a tam sa pripravujú aj tieto plány na zotročenie sveta.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_%28p%C3%A1pe%C5%BE%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.

Re: svätá pravda

popolvár | 09.03.2014

a ako ten plyn chcú do Európy vozit? V PB flasiach? Pokial by to bola aspon trocha reálna moznost, tak sa USA nesnazí ovládnut plynovody na UA území. To sú len také politické s reálnou ekonomikou nic nemajúce úlety...

Re: Re: svätá pravda

omg | 09.03.2014

Na plyn maji tankery a plynovody se snazi ovladnout prave pro to, aby se cena plynu zvedla a jejich byl tim padem lacnejsi, ne?

Re: Re: Re: svätá pravda

Oracle 911 | 11.03.2014

Ovládnuť plynovod je jedna vec, ovládnuť toho kto dodáva plyn do toho plynovodu je vec druhá a tu je bod úrazu. Lebo keď Ukrajina začne kradnúť plyn, Rusi dodávky plynu (a ropy-prednedávnom odstavili dodávky do odsskej rafinérie) uzavrú a režim neonacistov môže vysvetľovať prečo v Ukrajine nejde plyn (zásoby na 4 mesiace) a prečo vlastne nie je na benzínkach toľko potrebné palivo.

Preto si myslím, že energoinvarianta je nebezpečná, lebo keď nie je palivo (paroplynové elektrárne, teplárne, doprava atď) neexistuje ani tá ekonomika ktorá je na nich závislá.

trocha málo úrovní

popolvár | 09.03.2014

toto sa zdá trocha málo:
"Rusko nakonec přijalo koncepci Sergeje Pereslegina, že válka se vede vždy na třech úrovních současně – silové, ekonomické a informační (přičemž silové prostředky jsou krajní řešení) – a začalo v souladu s tím konat."
aj ked by sa mozno 6 úrovní vedenia vojny, s ktorými pracuje KSB/DVTR dalo do tých 3 vyssie menovaných vtesnat. Podstatné je, ze sa vedie aj na informacnej úrovní, coho si autor vsimol, ale este dôlezitejsie je, ze na konceptuálnej taktiez...
Inác velmi slusne spracovaná analýza.

Přidat nový příspěvek