Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (5)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (5)

16.9.2014

 

-předchozí část-

 

...

I Čína, i muslimský východ. Každá civilizace má svůj účet.

* * *

O tom, že se „obchodník“ všem zprotivil, jak bílým, tak černým (oběma křídlům znacharstva „GP“) se pojednává ve filmu „Imaginárium dr.Parnasse“ z r. 2009 (slogan filmu: „Jaká je cena jeho nesmrtelnosti“), kde je dána možnost podvodníkovi se projevit, aby lidé-obyvatelé uviděli jeho podstatu a vytáhli ho na šibenici (ale to je v etice západních hodnot). A není to poprvé, co se ho Západ chce zbavit, a stačí aby Západ zachtěl se ho zbavit, a na jeho záchranu vždy povstávala Ruská civilizace; a tak po celých 1000 let (?).

Dialog z filmu:

Ďábel“: „Ach! Kolikrát jsem se snažíl přiskřípnout darebáka, myslel jsem, že tentokrát se to podařilo. Ale vždycky se najde idiot, který ho spasí!!“

(…)

Tak pojď! Pomůžeš mi rozdrtit samolibého prevíta ze zemského povrchu a vrátím Ti Valentinu domů. Co řekneš?“

Ale tentokrát, celý „biblický“ svět zainteresovali (dali možnost do sytosti poznat po rozpadu SSSR, jeho takzvanou „lásku“) v otázce o vhodnosti existence tohoto prostředníka.

Musíme zmínit, že námět filmu „Světová válka Z“ slogan „Remember Philly!“ (na jakého Phillyho jsme důrazně žádání si pamatovat?“, který popisuje, v podstatě epizodu filmu „Imaginárium dr. Parnasse“, kdy podvodník běží k šibenici, věříce, že si to odsedí (odvisí) a bude plynule pokračovat v parazitování, jako i před tím1. Tentokrát ale klamou jeho samotného a podstrkují špatnou „kouzelnou flétnu

„Plán B“ ve filmu „Světová válka Z“, spočívá v tom stát se neviditelnými pro „zombie“2 za pomoci nakažení se nějakým smrtícím virem (horečka Ebola?). Avšak pro odlákání zombií od záchranného východu, Lane vytváří v jídelně hlukovou diverzi, vyrazivše z prodejního automatu plechovku „Pepsi“ na podlahu. Jedenpřešlapů filmu: Lahev Pepsi v kanceláři Celosvětové organizace ochrany zdraví v Cardiffu (VB) má americkou etiketu s uvedením kalorií. Hluk bude v „Americké jídelně“(?).

Z našeho pohledu, podle scénáře, zkáza liberálně-buržoazního systému („generace Pepsi“) bude zastíracím manévrem pro odvedení pozornosti davu od hlavního východu.

Hluk a neviditelnost (odvedení pozornosti). Ale to není důležité, hlavní je, že pro ně není z pustého ostrova návratu.

 

«…Домишко ветхой. Над водою         „…Domeček vetchý. Nad vodou

Остался он как черный куст.                on zůstal jako černý keř.

Его прошедшею весною                       Minulé jaro ho

Свезли на барке. Был он пуст         odvezli na bárce. Měl prázdné ruce

И весь разрушен. У порога                   a byl celý zničený. U prahu

Нашли безумца моего,                         našli blázna mého,

И тут же хладный труп его                   a zde chladé tělo jeho

Похоронили ради бога…..»                 pochovali, díky bohu...“

(A. S. Puškin - „Měděný jezdec“)

 

Pozornost si zasluhuje nová hollywoodská verze „spící krásky“ „Zloba – Královna černé magie“ z r. 2014, slogan filmu: „nevěřte pohádkám“. Je nám doporučováno, abychom přijali pokání (evropského) křídla globálního znacharstva (Karabos), které zradilo ruskou civilizaci, a v pohádce je to popsáno jako vržení zakletí na princeznu.

V podstatě je nám vysvětlováno, že adaptivní modul (v postavě krále) je nepříčetný, posedlý myšlenkou chytit a potrestat znacharstvo, a proto dokonce vymyslel způsob (technosféra, ve filmu si kove zbraň z nějakého kovu, disponující záhadnými vlastnostmi) a čeká na moment kdy past3 sklapne. Upadnuv do pasti, čarodějka využívá pomoci draka (Čína), ale vše je marné. Získat sílu a zvítězit jí pomáhá princezna Aurora (spící kráska, a také nedvousmyslný vzkaz symbolizující start permanentní revoluce 2.0), která v lese, během svého vývoje/dospívání, si zvykla na obyvatele bažin a samotnou čarodějku. Nicméně ruská civilizace a trockizmus jsou dvě neslučitelné podstaty.

Mimochodem o močálu, není to poprvé, co navrhují, abychom si zamilovali jeho obyvatele. Shrekova dobrodružství také budovala kladnou matrici pro bažinové vnímání světa. V historii jsou známy jen jedny bažiny, kterým je 11 tisíc let, a to jsou Polesská blata, plíce Evropy, která viděla a pocítila zrození biblického projektu. Co tam má ukryto znacharstvo, které podporuje projekt obchodníků, tj. liberálně-buržoazní verzi biblického projektu?! Vždyť hlavní místa jsou neprostupná. Ani člověk, ani technika se tam nedostanou. A taky proč? Od r. 1987 jsou tato místa chráněna strachem před radiací v důsledku Černobylské havárie.

 

Pripjať – nejbezpečnější místo na Ukrajině.

 

Určitě okolo této nehody není vše úplně jasné, hlavně není odpověď na otázku: proč bylo nutné provádět experiment4, který způsobil havárii.

A přitom nás tady Hollywood přesvědčuje, že strašidla atd., jsou veskrze pozitivní postavy. Nikdo se ani nepokouší přít, že pokud jsou tyto postavy součástí systému, znamená to, že přinášejí nějaký užitek. Podstata je ale v něčem jiném, jsou nám zapotřebí tato „strašidla“ jako ideál vnímání světa? Máme zapotřebí takové řídící pracovníky od globální do státní úrovně řízení, s takovým světonázorem? Už několik tisíc let se díváme na toto bažinné (biblické) vnímání světa, a nadále žít a opírat se o tyto ideály není nejmenší touhy. Proto, přijde-li skutečná „princezna Aurora“ nebo Ruská civilizace „královně Zlobě“ (Karabos) na pomoc či nikoliv, není důležité, neb v libovolné variantě Karabos čeká přeměna, nebo zničení od těch, s nimiž měla blízké vztahy, nebo z vlastní zloby zmizí do nebytí.

Na závěr je třeba říct, že nejen „Minsku byly navrženy dva scénáře: Majdanský a Krymský“, ale i celá Evropa stojí před touto volbou, ale pro „elity“ bývalých sovětských republik, aby už nebylo pozdě na mírový scénář budoucnosti. Nyní už se stává zřejmým, proč se Putin v r. 2013 snažil tak vytrvale přizvat Ukrajinu do společného ekonomického prostoru. To byla poslední možnost poklidného přechodu pro její obyvatele ke společné budoucnosti. Nechali si ujít tuto možnost, především kvůli pasivitě a světonázoru prodejnosti stáda (svou státnost prodali na „Majdanu“). My vidíme alternativní mírovou budoucnost. Avšak „národní elity“ jsou slepé a stádo být národem nechce, a proto je čeká budoucnost, ve které není místo pro mír ani pro „elity“, do nynějška klidně parazitující na svých národech, v etice „nehas, co tě nepálí“ (doslova „Můj dům je zkraje, nic se mě netýká“), ani pro jejich národy, které vůči této etice nenamítají.

 

Překlad (všechny díly): Václav H.

 

 

 

1V reálu, GP odsoudil projekt obchodníků ke zkáze, avšak naráží na odpor a přání liberálně-buržoazní elity-židů vytáhnout na povrch samotný GP, proto vidíme i vzkazy kajícího se znacharstva, ve formě hollywoodských pohádek. Především pěchota biblického projektu biblického adaptivního modulu ani nedomýšlela, že existuje globální znacharstvo, leč materiály Koncepce sociální bezpečnosti předané v r. 1997, je viditelně přinutily seznámit se s řízením z blízka a ukázat neviditelnou ruku „Nikoho“, a z toho plyne i konfrontace. Ale jako nepoučitelní, hledají strukturu a dveře s nápisem „zde zasedá GP“, a proto zatím sledujeme psa honícího se za svým ocasem.

2Příčiny Zombie-apokalypsy, technologii spouštění „mentálního viru“ o čemž, v podstatě, je i film Světová válka Z“, popsal ve svém článku Igor Ašmanov. Dle našeho názoru takto skončí „biblický projekt“, neboť „mentální virus“ nachází blahodárnou půdu hlavně u lidí, žijících v biblickém světonázoru. Symptomy „zombie“, popsané v článku, jsou následující:

Dvě neprotínající se reality v hlavě. Protože člověk přece musí nějak žít, v mozku vznikají dvě reality, dvě úrovně, mezi kterými pacient musí přepínat. Rozhovory s obyvateli Ukrajiny nyní umožňují občas vidět na vlastní oči toto přepnutí, které, podobně, probíhá pro oběť nepozorovaně:

- Tady u nás je vše normální, v klidu, ticho po pěšině, a Kiseljovovi nikdy nevěř… všechny zbrojní obchody vymetli, prázdné police … není vůbec žádný problém, žádné rabování ani bandité, nejsou tu žádní fašisté…s obyvateli čtvrtě jsme začali po nocích hlídat…vyhnali zločinnou vládu, zloděje, všechno bude nyní normální, ekonomika se rozběhne… business, ovšemže spadl téměř na nulu, kdo tu bude kupovat stroje… vaše Rusko Západ srazí na kolena, přinutí (Rusko) levně prodávat plyn… nemáme horkou vodu, všichni kupují ohřívače, instalace nevydrží… mobilizace, to je normální, je nutné pozabíjet doněcké teroristy… zatím jsme syna poslali do Běloruska k tetičce…“

Symptomy se projevují prakticky vždy, i během klidného času míru, u obyvatelstva Ukrajiny, Běloruska, a i v Moskvě. Jednoduše je v současnosti aktivovali (přepnuli) do agresivního režimu. Je nepochopitelné, proč Rusy tak udivují takové charakterové vlastnosti „bratrů“ Slovanů. Příčinou takového jevu v západní civilizaci, hlavně u židů, je život v etice „Účel světí prostředky“, kterou je v podstatě možné pozorovat při dětském hysterickém záchvatu, kdy je konfrontováno (dítě) s nemožností dostat něco „tady a teď“ (Downi). Možná GP rukama bezstarostné západní elity, vpouštějící tento virus do společnosti, sleduje jen jeden cíl: Zachránit se před biorobotizovanou periferií s pohybem této vlny na východ do Ruska. Nicméně tou úrodnou půdou pro rozšíření je Západní civilizace. Ukrajina je jenom rozbuška, kterou svým neumětelstvím západní „elita“ aktivovala, s nadějí na zničení ruské civilizace, leč brzy uvidíme globální inverzi (obrat). Rozměry sociálních otřesů pro civilizace, žijících biblickou etikou, budou obrovské. Před čím film „Světová válka Z“ i varuje. Všimněte si sloganu „válka světů“, jak nás filmy navykly na opakující se invaze mimozemšťanů, ale nyní nám doporučují popřemýšlet o informační válce, kde zombie loví normální lidi, ale ve skutečnosti „jedni falešníci ochutnávají zlobu jiných falešníků“. Jen vědomá cesta k lidství je schopna odvrátit porážku ve třetí světové informační válce.

3Existují počítačové hry, v kterých je přítomna pohádková symbolika, a hráč má úkol najít „zákeřného nikoho“. Tj. posiluje se egregor hledání „zákeřného nikoho“. Jedna z nich ZDE.

4Toto vše připomíná zkázu „Concordie“, lodi „Sewol“, Polesje-8, kde objasnit smysl manévru a sérii náhod je nemožné, jen pokud to nebylo způsobeno záměrně (zda vědomě, či nevědomě, je jedno). Zajímavé je, že zkáza „Bulgarie“ a lodi „Sewol“ jsou provázány, tuto verzi vyjádřili na TV kanále „Déšť – Дождь“, ale v podstatě vazbu neukázali. Korejci říkají, že „Sewol“ je jeden způsobů jak se říká „čas“. Předpokládáme, že zpráva je odeslána: „Čas vypršel“, komu a proč bude známo v nejbližší budoucnosti. Z druhé strany, je jasné, že i v Asii lze očekávat něco podobného Ukrajinským událostem. Pokud jsou všechny propojeny, tak máme globální pumpování matric možných scénářů budoucího přeformátování vládnoucích „elit“ po celém světě.

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (5)

Imaginárium

asm | 17.09.2014

Imaginárium je veľmi dobrý film, ak viete, o čo tam ide. Ledger predstavuje hlavne slobodomurárstvo s ich falošnou filantropiou. Predtým slúžil ruským mafiánom, ktorí ako Rusi vôbec nevyzerajú.

Ďalšou témou filmu sú rituálne vraždy, ktoré slobodomurár ospravedlňuje. Perličkou je, že sám Ledger pri nakrúcaní skončil so životom.

Obrat

asm | 17.09.2014

Spomína sa tu obrat na západ. Na Kryme bolo referendum o odtrhnutí od Ukrajiny, prišla občianska vojna a vznik Novoruska. To má podobnú vlajku ako Škótsko, ktoré hlasuje o odtrhutí od VB. Nie je na túto tému nejaká analýza?

Velké výzvy stojí před Člověkem

Pe-tri | 17.09.2014

"Avšak „národní elity“ jsou slepé a stádo být národem nechce, a proto je čeká budoucnost, ve které není místo pro mír ani pro „elity“, do nynějška klidně parazitující na svých národech"

- jen bych doplnil, že ti z nich kteří případně vidí alespoň na jedno oko, jsou buď paralyzováni (korupce, vydírání etc.) a nebo motivováni k tomu, nastoupit na místa svých slepých, národních nadřízených - tihle skrytě kooperující ambicionisté jsou velmi nebezpeční, ti jsou skutečně reálně schopni dopustit odstartování nové velké války (na všech levelech).

Takže shrnuto, dá se říci, že stojíme před realizací jednoho ze dvou globálních scénářů dalšího vývoje. Buď velká válka, která přeformátuje vše. Co by to přineslo si asi umí (hůře či lépe) představit každý a proto není potřeba nad tím složitěji dumat. A nebo ta složitější varianta: prolongování v zombifikaci lidí (do určitého okamžiku výhodné jak pro věrchušku tak i periferii GP - a je skutečně možné, že tento čas již vypršel) s tím, že lze následně očekávat od zmíněných obou aktérů (protože ti dnes už jdou reálně/nejen imitačně proti sobě), formálně rozdílný úder/útok/úskok, ovšem z logiky věci přiševší i v různou dobu, ale s totožným záměrem - zabít dvě mouchy jednou ranou. Jednou ranou pořešit jak přemnožení zombí tak i dostat pod vlastní kontrolu (přeformátovat vztahy, možná jen osoby/klany) zdatnějšího soupeře (odporující strukturu ve stromu řízení GP). Obě dvě varianty jsou pro Člověka (toho čtvrtého, s Gandalfem spolupracujícího, ve hře) velkou výzvou. Nejednou i zde bylo řečeno, že klíčem k "přežití" je pochopení slova morálka a dle tohoto pochopení i schopnost se zařídit.
P.
ps. Nepřehlížejme, že Gandalfové operují/pomáhají po celou dobu, co je biblický projekt natažen do operační paměti.

Miss USA

konspriratix | 17.09.2014

A jak hodnotíte novou miss z hlediska matričních válek?

Re: Miss USA

asm | 17.09.2014

Dobrý postreh. Aj mňa by to zaujímalo.

Re: Miss USA

Hоx | 18.09.2014

už se to probíralo v diskusi, popularizace Ruska ze strany GP. Podobně jako různé eurovision s jejich hermafrodity jsou signálem, bezstrukturním řízením, připravování davu na budoucnost (okno overtona).

film "blade runner" (1982)

Vasiľ | 16.09.2014

Ak ho niekto videl, zbadali ste v ňom matricu možného scenára udalostí, pri ktorej by sa židia vzopreli svojim pánom a chceli ich zahubiť?

Re: film "blade runner" (1982)

asm | 17.09.2014

Zbadali. A čo ak sa toto už v minulosti reálne stalo? Viď filmy Hviezdna brána, Animatrix, V ako Vendeta alebo moja obľúbená séria Planéta opíc?

V Planéte opíc pristáli astronauti na neznámej planéte. Zistili, že planétu aj zúbožené ľudstvo ovládajú inteligentné opice. Žijú v jednom meste (Sion). Taylor objaví jaskyňu s vykopávkami, kde vyjde najavo, že pred opicami tam bola vyspelá civilizácia - ľudská civilizácia (Atlantída). Kňazská kasta opíc o tom vie, ale tají to. Vedia, že ak nechajú ľudí vyvíjať sa, tí ich prekonajú. Na konci príde tá slávna scéna, keď Taylor zistí, že planéta opíc je Zem, takže je jasné, že diane vo filme je alegorickým odrazom diania na Zemi.

Planéta opíc 2 zase ukazuje, že okrem opíc a ľudí je tam ešte ďalšia skupina, ktorá prežila jadrovú vojnu. Sú to potomkovia predošlej civilizácie, ktorí majú schopnosti telepatie, psychického ovládania a vytvárania ilúzií (GP). Žijú v podzemí zničeného mesta (v utajení). Majú síce pokročilé psychické schopnosti, ale inak sú bezbranní. Opice si držia od tela len strachom, ktorý vyvolávajú ilúzie. Na opice ale ich telepatia neplatí, lebo tie sú primitívne a majú hrubé lebky. Opice na nich zaútočia, a tak použijú matku všetkých bômb, ktorá zničí celú planétu. To je varovanie pre opice: Nechajte nás na pokoji, lebo všetko zničíme.

Re: Re: film "blade runner" (1982)

Vasiľ | 17.09.2014

Aj tie novšie planéty opíc.

Z roku 2011 tuto:
http://miera.cz/viewtopic.php?f=2&t=6
príspevok č.2 (od mňa)

a z roku 2014 zase tuto:
http://leva-net.webnode.cz/products/zaznobin-o-17-7-2014/
v strede prvého odstavca + komentár od Lin.

Re: Re: Re: film "blade runner" (1982)

asm | 17.09.2014

Z 2014 som nevidel, ale myslím si, že Lin to analyzovala dobre. Že opice sú tam Rusi korešponduje s PO 2011, kde opice majú svetlé oči, čo odkazuje na Rusov, Slovanov alebo celkovo bielych. Podľa mňa je PO 2011 odvetný úder za Planétu opíc Tima Burtona z roku 2001. Tam sú opice jednoznačne "vyvolení".

Môže to ukazovať skutočne na rozkol u elity. U nových filmov som si všimol obrat, ktorý sa týka zobrazovania Ježiša a kresťanstva: Thor - severský Kristus, Prometheus - to je sila. Biely bohovia založili život na zemi. Po zhliadnutí tohto filmu, byť obyčajný žid, tak sa klepem od strachu.

K téme vzbura židov ešte ma napadol film Ja, robot od "Rusa" Izáka Asimova. Síce som ho nevidel ale podľa ukážok pasuje do témy.

Přidat nový příspěvek