Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (4)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (4)

11.9.2014

 

-předchozí část-

 

Scénáře možné budoucnosti

 

V ruské etice není strach ani z nikoho ani z ničeho. Právě ruskou etiku, k řešení libovolných úkolů, od globálních k individuálním, popisoval ve svých pohádkách A. S. Puškin. Proto jsou jeho matrice tak (vše)objímající. Kdo by se nepokoušel použít stejných objektivních obrazů, které používal A. S. Puškin, ani se jim nepřiblíží. Nakonec proto, že ta morálka (míra), která se ukládala při psaní děl Alexandra Sergejeviče, byla a je nejblíže k Záměru. Proto to, co Puškin udělal pro Ruskou civilizaci, není možné objasnit, je možné to jen uznat: Na východě je Mohamed a Ježíš, my máme A. S. Puškina.

Pokud srovnáme dvě podobné matrice, vyjádřené v Puškinově pohádce „O mrtvé carevně a sedmi bohatýrech“ a pohádce bratří Grimů „Sněhurka a sedm trpaslíků“, jsou vztahy ke zlé maceše-čarodějce (Karabos - hlava biblického projektu) různé. V Puškinově verzi umírá vlastním steskem a nemohoucností:

 

В двери прямо побежала                Hned ke dveřím utíkala

И царевну повстречала.                 a carevnu přivítala.

Тут ее тоска взяла,                         Pak jí touha pozřela,

И царица умерла.                          a carevna umřela.

Лишь ее похоронили,                    Ihned jak ji pohřbili,

Свадьбу тотчас учинили,              tak svatbu vystrojili.

И с невестою своей                      a s nevěstou svojí

Обвенчался Елисей;                     sezdal se Jelisej;

И никто с начала мира                 A nikdo od začátku světa, žel

Не видал такого пира;                 takové hody neviděl;

 

Což potvrzuje i etiku vyjádřenou v Koránu:

Hleďme: umřete se svým hněvem! Skutečně, Bůh ví, co máte v srdci.“

Pokud se vám přihodí něco dobrého, roztrpčuje je to; a pokud vás postihne něco, co vás roztrpčí, tak se s tím radují: pokud budete trpěliví a Bohem požehnaní, ta zrada vám ani za mák neublíží.“ (Korán: súra 3, „Rodina Imránova“)

Ve „Sněhurce… “ je cítit krvežíznivost, kdy čarodějku nutí na svatbě tančit v rozpálených železných střevících, dokud nechcípne1.

Ledva překročil práh sálu, kde se konala svatba, poznala v královně Sněhurku a hrůzou se nemohla pohnout z místa. Ale již dávno byly pro ni připraveny železné střevíce na žhnoucím uhlí… Kleštěmi je vzali, přitáhli do komnaty a postavili před zlou macechu. Poté ji donutili nazout si je a tak dlouho v nich tančit, dokud se nesvalila na zem mrtvá.“

Podobnost Puškinových pohádek a pohádek Bratří Grimů nebyla zmíněna náhodně. Podstata je v tom, že dětské nakladatelství „Dvě žirafy - Два Жирафа“ v polovině 90-tých let, vydalo disk s analogickými pohádkami Puškina, Grimů a Irvinga:

image010

Pohádka „O mrtvé carevně…“ nás v podstatě navádí k zamyšlení a pochopení vlivu magie slova, která vypráví o egregoriálně-matričním řízení. Abychom pochopili, proč se ukázalo, že „mrtvá“ carevna není „mrtvá“, ale v podstatě „spí“, je potřeba se vrátit k pohádce Charlese Perraulta „Šípková Růženka“ (v ruštině - „Spící krasavice“) a podívat se, jakou symboliku Puškin vložil do představy „otráveného jablka“.

V pohádce o „zlatém kohoutkovi“ se nám odhaluje pochopení státního řízení na principu „prediktor (zlatý kohoutek) – korektor (car a jeho družina)“. V pohádce „O rybářovi a rybce“ je nám doporučeno, abychom obrátili pozornost a vytvořili si vlastní závěry o institutu rodiny ovládané matriarchátem2.

V těchto pohádkách vidíme tři základní pilíře biblické koncepce, s jejichž pomocí se pasoucí stádo nachází v otroctví již po tisíce let: magie egregoriálně-matričního řízení, omezení znalostí DVTR a matriarchát. Tří směry, ve kterých je nutné se rozvíjet a vyznat dle Svědomí, vždyť jeden se táhne za druhým a jsou propleteny vzájemnými vazbami.

Ale obraťme pozornost k názvu filmu dětských gramofonových desek „Dvě žirafy“. Všichni si pamatujeme smutnou tragédii s žirafákem Mariem v Dánsku a její mystický význam. „Dán3“ je zaměstnaný magií, která je egregoriálně-matričním tlakem a oznamováním událostí, rozvíjejících se v Evropě4. Na globální egregoriálně-matriční úrovni Žirafa (symbol řízení „prediktor – korektor“, obraz „zlatého kohoutka“) Marius – Mario, je evropské mužské jméno, analogie ruského ženského jména Maria. V podstatě v Evropě podřezali svého uchazeče o Lásku k Máše. A kdo byl tím uchazečem na budoucí Lásku k Ruské civilizaci?! Oběť žirafáka Maria symbolizuje přání Západní civilizace zbavit se „liberálně-buržoazní slupky biblického projektu“, prediktora-korektora, na kterého se spoléhali5.

Málokdo chápe to, že celá „Dánova“ magie je směřována k výsledku, který bude vyhovovat národům Ruské civilizace, a také civilizaci Západní a Východní, vyhovovat nebude jen „židovské periferii“, která pod sebe vzala celou západní státnost.

* * *

Současný Izrael stavěli emigranti z Ukrajiny a Běloruska. Jaký vliv má ve světě sionistický kapitál?

„Zvláštní“ shodou okolností je končící se boj za nezávislost USA a přijetí ústavy USA 17. září 1787 (jaká zvláštní shoda, 17. září 1955 byl přijat Výnos presidia Nejvyššího sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty během Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945), a po 8 letech se zhroutila státnost Polsko-litevské unie (Řeči pospolité). Civilizace obchodníků si pro sebe postavila novou státnost. Přitom ve válce za nezávislost USA se opírali o Rusko, ale proč by byla taková podpora, pokud by tam nebyli „bratři zednáři-Slované“(?) usazení na západním břehu v Kalifornii6.

Pojďme dál a vrátíme se do prvního století před naším letopočtem. Ideály civilizace obchodníků se dobře přiživovaly podél obchodních cest, a cesta „z Varjag do Řecka“ je vstřebala úplně nejlépe. Začátky položili Heléni (pohanští židé) přišedší v 5 (v 2 století) století před naším letopočtem do Tavridy (též i Tavrika, starověký název Krymu – pozn. přek), kam je nasměroval prediktor „Delfské orákulum“. Dříve než celá Evropa, Tavrida v 1. stol. našeho letopočtu přijala křesťanství (šířilo se jako víra pro otroky). Odsud se během prvního tisíciletí rozšířil biblický projekt na celou, jak západní, tak východní Evropu. Nejvýhodnější suchozemská cesta „z Vajgar do Řecka“ leží na 30. stupni východní délky: Oděsa – Kyjev – Černobyl (Polesí) – Gomel (Polesí – BR) – Žlobin (BR) – Mogiljov (BR) - Kopys 7(BR) – Petrohrad (Rusko).

Před tím, než Kolumbus „objevil“ Ameriku, byl civilizační rozvoj na euroasijském kontinentu. Suchozemské i vodní cesty „z Varjagu do Řecka“ a „velká hedvábná stezka“ se staly základem tržně-peněžních vztahů mezi kontinentálními národy, proto ideály „obchodníka“, ve státech křižovaných stezkami karavan, byly základem života8.

Ale z druhé strany, tyto ideály se staly jistými informačními nárazníky, které rozdělily národy (ideály) Ruské civilizace a národy (ideály) Evropy a Asie, zarazily mezi ně klín, myšleno prostředníka (chamtivého, hladového a nehorázného). Ze systému stereotypů, ve kterém není vyššího pojmu než zisk/výhoda, dnes pramení hodnoty Západu a Východu, neboť přímo komunikující jednotlivci, ale obraz formuje „kupec-obchodník“, protože dosud: „kdo platí, ten i hudbu objednává“. Není jen zprostředkovatelem, ale i agresorem (biblický projekt).9

Je to jedna z příčin, proč tři kultury (Hmoty-Informace-Míry) nebyly schopny vyprodukovat nejlepší scénáře spolupráce a rozvoje mezi svými národy. Jednoduše je informačně izolovali - „překladatelé jsou nastrčení koně (=překážka) osvícení“.

Položme si otázku: Co říkají nám Rusům o Ukrajině, Bělorusku a Americe, Američanům o Rusech, Ukrajincích, Bělorusech atd.?

Jednoduchá odpověď: Říkají to, co je výhodné pro lačného prostředníka! A tato podívaná (mysterium), které vidíme na Ukrajině, je povolaná vytáhnout na světlo morální míru prostředníka, aby se celý vesmír „potěšil“ jeho etikou a ideály, a zbavil se jednou provždy jeho služeb. A ne pro nic za nic je „hlučno“ právě na jeho „porodním sále“, neb mnoho účtů se nakupilo v celé lidské civilizaci, včetně přeživších potomků americké indiánské civilizace, zdravě žijících v Altajském kraji. Oni se také chtějí zeptat za zničenou indiánskou civilizaci.

Шаман

Šaman (republika Tyva, místní šaman)

I Čína, i muslimský východ. Každá civilizace má svůj účet.

* * *

 

-pokračování-

 

 

1Byla to jedna ze zábav a soutěží na svatbě, jak ukrást nevěstu nebo botu, anebo tančit „makarenu“.

2Ideály se přenáší z pokolení na pokolení, a nemalou roli v tom hraje matriarchát. Nejlepší a osobitý obraz biblicko-židovského matriarchátu je vidět ve filmu (reálný námět ze života): „Pohřběte mne za podlahovou lištou - Похороните меня за плинтусом“ v postavě babičky. Puškinovská stará žena prostě odpočívá u rozbitých necek. Chce se podoktnout, že v Bělorusku a na Ukrajině (podle filmu je hrdinka z Kyjeva) takové postavy potkáte poměrně často, „a každá je u svých „necek“, co naplat, jsou to všechno většinou samé autoritativní, vážené dámy, jako západní zpěvačka Louise Ciccone (Madona), nebo ruskojazyčná Sobčak.

3Postava filmu „Vabank 1“, Vabank 2“. Zabývá se výrobou filmů (kinomagií).

5„Žirafy mají velmi dobrý zrak, a díky své výšce mohou vidět daleko okolo sebe. Jedinými nepřáteli žiraf jsou lvi. Nicméně i lev se málokdy odváží zaútočit na osamělou žirafu, poněvadž žirafa je schopna se zuřivě bránit. Jeden úder mocného žirafího kopyta může zabít lva, proto se osamělý lev odváží napadnout jen od stáda oddělené mládě žirafy. (http://www.ostrovskazok.ru/) „Často se se skupinou žiraf, těchto klidných a mírumilovných zvířat, rádi pasou i jiní obyvatelé savany, jako antilopy, zebry, pštrosi. Vysoké a bystré žirafy jsou schopny ochránit i jejich klid. (http://www.zooeco.com/)

Jak je vidět, v přírodě je žirafa tvor naprosto univerzální, informace (o nebezpečí a nejen o něm) kterou dostávají všechna spolu pasoucí se zvířata. Pokud přestane žirafa plnit svou funkci, stane se obětí lva.

6Hollywood je ideologická bašta civilizace obchodníků, kinomagie. I když je to podivné, nachází se v Kalifornii.

7Místo narození prvního prezidenta Běloruské republiky Lukašenka.

8Pokud podíváme blíže, geograficky Polesí leží na důležitých stezkách karavan: „z Varjag do Řecka“ jde nejpohodlnější cesta přes Polesí a západní okraj Polesí, město Brest. Kdo se vždy usídloval na důležitých infrastrukturních tepnách? Celý obrat zboží od západu na východ pod kontrolou, seď a jen pozoruj obchod dle projíždějících karavan, půjčuj peníze, lupiče krm nákupem odcizeného zboží ze zastaváren atd. Dřít v potu tváře není potřeba, zato parazitovat je vždy možné do sytosti, čímž se v principu zabývá i současná státní moc na Ukrajině a v Bělorusku, (Polsku, Pobaltí), přeprodávajíc na západ ropu, plyn a jiné zdroje, a odtud zboží a technologie západních zemí. Proto je Lukašenko hysterický z podpisu smluv Eurasijského ekonomického prostoru, přivykli si na věci zdarma a pracovat se nechystají, chce se jim jen všechno přeprodávat (být vašim zástupcem i nadále) a jejich smrt bude, pokud Rusko a Západní Evropa budou obchodovat napřímo. To ruský hlupák musí makat, ale my na zprostředkování se Západní Evropou vyděláme, a vůbec ne špatně. Celou výrobu, do které stále rýpe, dostali od SSSR, a byla postavena a uvedena do provozu specialisty z RSFSR na účet celého SSSR.

Nicméně zprostředkovatelé jsou zbyteční, odtud i ropovody obcházející „dněprožidovsko“, odtud i ekonomická příčina odstranění státní moci žijící jen politikou příživníků. Otázka je, jak ho zavřou. GP nabízí zařídit poslední a konečný holocaust, fašisté jsou připraveni. Náš návrh je, dát jim co chtějí, svobodu, ale platit účty, jako všichni, žádné dotace. Potom buď utečou sami, nebo se národ sám probere, a tam už situace zavazuje, a když nezavazuje, pak zabíjí. Ovšem, v současné situaci, když čas sebeurčení už pominul (23 let po rozpadu SSSR), a dněprožidovská „elita“ je nepříčetná a světové korporace se nebudou na své sousto jen tak dívat, je těžké zůstat nezávislým státem. Z toho vyplývá, že cesta je jediná, kát se a odevzdat to, co není vlastní (krymský scénář), a kát se především před svým národem, ruským národem, za staletí trvající parazitismus. Ruský člověk pochopí a odpustí a život na pustém ostrově nevezme (odkaz na Puškina – viz konec poémy Měděnný jezdec, pozn.). Souhlas s Židovskou autonomní oblastí navrhovali již za Stalina, nyní návrhy možná budou jiné. Jinak je jen jediná cesta, jejich znacharstvo i je zakrýt. Podívejte se na poslední verzi pohádky o „spící krásce“ - „Zloba – Královna černé magie“.

9Korán: „Jsou podobni oslu, naloženého tórou“, na konci každé karavany se plácal osel s knihami. Dnes tyto „osly“ vidíme, jak otravují na ulici procházející, s biblí nebo brožurkami v rukách. Pod maskou „pohovořit o životě“ se chovají farizejsky pro blaho svých sekt.

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (4)

Velmi

Romeo | 15.11.2015

múdre veci tu píšete chlapci, rád chodím na tieto stránky, Bohu vďaka, že medzi stádom sa vždy nájde hŕstka intelektuálov, komunita, pre ktorú je dôležité sa vzdelávať a priať ľudstvu dobro a rozvoj. Ešte raz vďaka, že ste, priatelia.

Otázka

stretnutie | 12.09.2014

Cit."V těchto pohádkách vidíme tři základní pilíře biblické koncepce, s jejichž pomocí se pasoucí stádo nachází v otroctví již po tisíce let: magie egregoriálně-matričního řízení, omezení znalostí DVTR a matriarchát. "
Dobrý deň,čítam veľmi pozorne,aj diskusiu,zatiaľ sa však nikto nespýtal na túto vec. Podľa môjho názoru biblický koncept a matriarchát si odporujú. Postavenie ženy v týchto monoteistických náboženstvách je predsa .....podradné. No možno som niečo zle pochopila,čo si o tom myslíte Vy ?

Re: Otázka

udo | 12.09.2014

Ide o to, ako chápeš termín "matriarchát",
aký "obraz" si pod ním predstavuješ?

Čítala si publikáciu:
"Ľudstvo sú muži, ženy a deti" od autorského kolektívu VP?

Patriarchát, alebo matriarchát nie je v tomto zmysle až tak šťastne, gramotne položená otázka.
Role oboch pohlaví nie sú zrovna v masovo-štatistickom zmysle moc zameniteľné.
Kognitívne, bazálne inFormačno-algoRytmické vybavenie oboch pohlaví je v mnohom takmer identické, no v nie nemnohom i zásadne odlišné. Nie len na genetickej, no i na nadgenetickej(kulturologickej) úrovni evolvovaného informačného systemu, resp. supersystému.

Zavádzanie detí k objektívne metodologicky chybnému pokladaniu otázok je základom starej, odborne príčinne-dôsledkovo dobre známej 300-ročnej deformy školstva.

Dobrá otázka = viac, ako 50% odpovede.

Re: Re: Otázka

Oracle 911 | 12.09.2014

"Patriarchát či matriarchát?" je fakt nešťastná otázka, ktorá sa dá redukovať na otázku:
"Ktoré pohlavie by malo mať posledné slovo v rozhodovaní?"

Presnejšie by malo byť:
"V rozhodovaní o ktorých veciach by malo mať posledné slovo ktoré pohlavie?"

PS: Ako vidím jeden z mojich príspevkov bolo odoslané viac menej duplicitne, zaúradovala sa moja PC myška.

Re: Re: Otázka

stretnutie | 12.09.2014

Ďakujem,skutočne je to veľmi zaújmavé.Čítala som F.K.Neumana a to asi 9 zväzkov Dejín ženy,a pochválim sa,mala som vtedy asi 17 rokov.-). Bola to sila,keď si to pamätám dodnes.Páči sa mi aj Jan Heller,písal o biblických ženách.A potom je tu predsa veľmi starý zvyk brať dieťa matke v piatich,šiestich rokoch,zvlášť chlapcov. Pravda je,že mám málo objektívnych informácií.Ako teda položiť otázku gramotne ? Ešte musím dodať,že v žiadnom prípade "nefandím"ani jednej strane,ale z rozprávania poznám príbehy,že občas ,naozaj nie často sa to stáva, sa stretnú muž a žena a vytvoria jednu bytosť. Tak to je zrejme ideálna situácia.Kde by som si mohla zohnať ten materiál,ktorý spomínaš? Je tu v archíve asi,pozriem sa. Ešte raz dík .

Re: Re: Re: Otázka

Rony | 12.09.2014

Ktore pohlavie ma mat posledne slovo? Je muzska rola a zenska rola kazdy rozhoduje sam vo svojej roly. Tu sa stal omyl falosnym feminizmom. Sme rovnopravne bytosti vo svojich rolach len tie role pomiesali aby mohli zdanit druhu polovicu ludstva. Napr. normalny muz sa nemoze citit dobre ked jeho manzelka zaraba viac ako on. Zial pri ekonomickom tlaku spolocnosti to nejako prehlta ale moze to byt zaklad nefungovania vztahu. Dufam budem spravne pochopeny to len priklad. Jedna bytost budes ked uznas muzsky a zensky princip ktory splynie v jedno. To je o doplnovani sa a nie o sutazeni.

Pokračovanie jednej diskusie

Oracle 911 | 12.09.2014

S Pe-tri sme viedli jednu zaujímavú diskusiu pod 1. časťou a na to chcem naviazať.

Goethe, bol to Rozenkrucián a napísal som o ňom, že držal basu s nimi, či už zo strachu alebo z prospechárstvu. Napadla ma ešte jedna možnosť a to, že v tichosti sabotoval ich prácu. Nebol by to 1. prípad ani posledný, viď Stalin ako obrátil marxistickú-menševnikovskú revolúciu na ruby a dal základy skutočnému socializmu.

Ruské žrecstvo, dalo by sa o nich povedať 2 veci okrem toho, že prešli do "ilegality":
1) Časť z nich sa degravovalo na znacharstvo (v podstate chceli podiel na lupu).
2) Časť z nich sa dá stále nazvať žrecom, aj napriek tomu, že stratili na dosť dlhý čas vplyv na globalizáciu.

S týmto druhým bodom súvisí rola VP CCCP, ktorých som označil ako skupinu tvorenú zväčša za žrecov nižšieho zasvätenia, a mal som k tomu dobrý dôvod sami priznávajú, že síce "mágia" existuje, existujú aj matrice-egeregory a množstvo iných javov, len s nimi nedokážu priamo pracovať. A moje ďalšie podozrenie je, že medzi nimi je aj aspoň 1 skutočný Ruský zreč.To len na margo toho čo chcem povedať. Chcem povedať toto:
Kto má záujem o to aby bola vypracovaná metodológia na to aby z ľudí urobili človeka, kto má záujem o oboznámenie sveta s MIM a kto má záujem o alternatívu ku globalizácií?

Ľudstvo je dosť vágny pojem a Boh/HNR zas pracuje inak.

Ku GP: mám podozrenie, že sú to osoby s démonickým strojom psychiky typu B a s vedomosťami aspoň starovekého Egyptského vysokého žrecstva.
"Inosexuáli" to nie sú, tí by sa jednak vymreli v priebehu 1-2 generácií a jednak inosexuáli sú nestabilné osobnosti so zvieracim strojom psychiky (sú zameraný na uspokojenie svojich najnižších pudov), tým pádom by cieľ sa stratil z dohľadu a globalizácia by sa riadila samosebou t.j. samoriadením.

Ale GP využíva inosexuálov, lebo sa ľahko manipulujú a riadia.

Re: Pokračovanie jednej diskusie

Hоx | 13.09.2014

nutí k zamyšlení, ale má to pár sporných míst, například: pokud VP jsou "nižší", pak vzniká situace, že "vyšší" nebyli schopni napsat Mrtvou vodu sami, ale potřebovali na to "nižší"? Kdo je pak tedy "nižší" a "vyšší" zasvěcenec?
Krom toho, Zaznobin na jedné besedě řekl, že ihned po publikaci Mrtvé vody v roce 1991, kdy ještě obecně nikdo nechápal její význam, a žádní stoupenci KSB nebyli, k nim (vp) jako první přiběhli zástupci ruského (znacharstva|žrečestva) a prohlásili něco ve smyslu, co jste to provedli, perly sviním, jenom MY máme úkol vést a řídit...

Re: Re: Pokračovanie jednej diskusie

Oracle 911 | 13.09.2014

Nižšie a vyššie zasvätenie je skutočne nešťastný pojem z mojej strany, žiaľ lepší výraz nepoznám, lebo mám podozrenie, že im niektoré vedomosti proste chýbajú ale teoreticky sa k nim môžu dopracovať.

Čo sa týka "perly sviniam", tak takéto egoistické správanie sa dá očakávať od znacharstva resp. od periférie GP alebo od slobodomurárstva. Pretože znachari chcú udržať svoj informačný náskok a tým svoju moc. Lenže nastala sa podobná situácia ako s Alexandrom Veľkým, ktorý publikoval skryté vedenie.

Na druhú stranu VP poskytol masám lano na ktorú sa môžu obesiť, a členovia VP BY niesli zodpovednosť za prípadné zneužitie a za utrpené škody, KEBY nebolo by tam uvedené explicitné varovanie na začiatku a varovania medzi riadkami v textoch a na iných miestach všetkých kníh.
To znamená, že vyslovene VP varovalo pred zneužitím týchto vedomostí, takže nenesú zodpovednosť za prípadné škody.

Ostatne doba je iná, skryté vedomosti a kľúč ako dopracovať k celistvému vedeniu môže zachrániť ľudstvo (alebo ju zničiť, pokiaľ kolektívna morálka je príliš nízka).

PS: Mohli by ste my poslať odkaz resp. poskytnúť detailnejší popis toho incidentu.

Re: Re: Re: Pokračovanie jednej diskusie

Hоx | 13.09.2014

ad odkaz, link zmizel v propadlišti dějin, bylo to nějaké video se Z., to je asi tak to nejkonkrétnější, co můžu říct.

Strelkovova tlacovka

A. | 12.09.2014

Obsah je dolezity, ale zaujala ma hned prva scena.
Video zacina zamrznutym obrazom po dobu 22 sekund.
Obraz vyplnaju vlajky Ruska a Novoruska, v strede Putin, Strelkov nahnuty na stranu s ruskou vlajkou...
http://www.youtube.com/watch?v=c0-jtNKlpWU#t=34

Zajímavý snímek budovy Gazpromu

Nasredin | 11.09.2014

pořízený fotografem agentury Router naznačuje s příznačnou značkou v popředí, kdo vlastně v této firmě vládne.

http://cdn.i0.cz/public-data/ce/58/b0c622ec3468a1e1a5f40e1ff014_w720_h477_g7249546af00511e3b48f0025900fea04.jpg?hash=ed091b5c704058b2265708ecbee09cb5

o postup na euro

Rony | 11.09.2014

zaujimavy zapas Ukrajina:Slovensko 0:1 trener SR Kozak, muzstvo podrzal brankar Kozacik. Rozhodcovia Skoti !!! (referendum o tyzden) neuznali vyrovnavajuci gol pre faul na Kozacika. Troska na rozveselenie ale je to dobre nabite :-)))))))) Skoti vela ukazu v suvislosti s referendom o osamostatneni sa a mozno to rozhodnu.

mne to očividné.

nevedko | 11.09.2014

Hollywood je ideologická bašta civilizace obchodníků, kinomagie. I když je to podivné, nachází se v Kalifornii.
Kali -
kaliť, -í, -ia, rozk. kaľ nedok. (čo)
1. spôsobovať zakalenie niečoho priehľadného, čistého, mútiť, znečisťovať: k. vodu;
pren.: Strach kalí zmysly (Fel.) zhoršuje vnímavosť. Moju myseľ kalili pochybnosti (Šolt.) zatemňovali;
2. kaziť, narúšať, ničiť: k. deťom radosť (Gab.);
Omrzelosť kalila náš život. (Vans.);
k. niekomu šťastie (Tim.);
k. náladu (Urb.);
k. priateľské vzťahy (Karv.);
sladkosť, ktorú žiaľ nekalí (Sládk.);
3. tech. zvyšovať tvrdosť a kvalitu kovu zohrievaním a prudkým ochladením: k. oceľ, k. sklo;
pren. k. nových ľudí (Žáry) skúšať, zoceľovať v boji;
opak. kalievať, -a, -ajú;
dok. k 1, 3 zakaliť, k 1, 2 skaliť
|| kaliť sa
1. stávať sa kalným, mútnym, nepriehľadným, nečistým: voda, víno sa kalí;
Rieka sa kalí, múti (Heč.) od bahna;
obloky sa kalili (Gráf) zrážala sa na nich para;
pren. Oči sa kalia slzami. (Gab.) Nad Tatrou sa nebo kalí (Chal.) zaťahuje sa, pokrýva sa mrakmi;
for – Forma
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Forma môže byť:
všeobecne:
tvar
spôsob spracovania, podania, prejavu
spôsob umeleckého prejavu
spoločenské správanie, zvyklosti
formalita, formálnosť
vo filozofii:
obrys, vonkajší tvar alebo vnútorná stavba, určené a určujúce usporiadanie predmetu alebo procesu (na rozdiel od látky, matérie alebo obsahu)
konkrétny spôsob existencie
u Aristotela: pozri tvar (filozofia)
v biológii: taxonomická kategória, synonymum: tvar, pozri forma (taxonómia)
to, čím sa dáva výrobku požadovaný tvar, napr.:
pri odlievaní: predmet s dutinou tvaru požadovaného výrobku, pozri forma (odlievanie)
pri zápustkovom kovaní: zápustka
v stavebníctve: debnenie vyčleňujúci priestor, do ktorého sa leje betón, pozri forma (stavebníctvo)
v jazykovede:
pozri forma (jazykoveda)
útvar národného jazyka
nij -
BOH NIJ Boh Morí a Oceánov. Ochranca plavby po mori a rybolovu. Boh Nij sa vždy zobrazuje so Svätým trojzubcom v pravej ruke. Nij trojzubcom riadi počasie, vetry a búrky na mori. V ľavej ruke máva morskú mušľu, ktorú používa na privolávanie svojich verných sluhov: delfínov, kosatiek a veľrýb. Predpokladá sa, že Boh Nij prebýva vo svojom prekrásnom podvodnom dvorci na dne oceána len v určitom čase. Zvyšný čas trávi vo svojom Nebeskom Čertogu obklopení svojimi prekrásnymi dcérami. Rodový Ochranca Slovanského Rodu Antov, ktorých starí Gréci nazývali Atlanťania (dnešní Malorusi, Ukrajinci) a zeme Antov – Antlanie (dnes sa používa grécka verzia Atlatída). Boh-Ochranca Zeme Nija (planéty Neptún).

Re: mne to očividné.

udo | 11.09.2014

Hej..Vedko..
V čom-to by sa s tebou súhlasiť dalo,
a v čom-to, možno menej hravo..

No pravdou asi je, ako jeden kolega vravel,
holýVúduom zničili nás a nie pentageonom.

Tam bolo, je centrum tých, čo bratancom našich ovládli
a do sváru rodinného, s nami v EU i Rusku zoslali.

Tak, ako my musíme Panov v kraji prísažníkov
k zodpovednosti vlastným rastom dotlačiť,
tak i oni, za mlákou velkou musia kraj svoj
urýchlene ľuďom navrátiť.
Inak skončia ako zeme staré,
pred vestfálkym mierom znesvárené
a po generácie v krvi utopené..

Šojgu

Vasiľ | 11.09.2014

Republika "Тыва", národ "Тувинцы" - aj Sergej Šojgu je príslušníkom tohto národa.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B

Re: Šojgu

udo | 11.09.2014

hej, to vidno práve tú haluz, źe mnohí (dokonca ešte stále aj u nás) rusov považujú za národ..inak rovnako, ako židov..
Pričom v samotnej ruštine nezvykne povadať "Som Rus", ale "Ja ruskij"..teda ide o prídavné meno. Kultúru.

Ruskí sa vnímajú ako mnohonárodnostná kultúru s jedným medzinárodným komunikačným štandardom.
Od čias Ivana IV. majú dokonca jednu spoloćnú menu a teda ekonomické prostredie.
Preto ho vlastne západ, pre ktorý iślo o ohrozenie a presnejśie pozastavenie jeho expanzívnych záujmov, volá aj prímením "Hrozný".

..i keď samozrejme boli za Hrbáća(Camela-Gorbiho) a Cynika-Jeli(to)cina snahy okupantov o zavedenie umelého pojmu "Rossijan".

Podobne, ako kolaborácia "cára" za Poľského obsadenia Moskvy a genocídy v r.1612 so západnými okupantami. (Poliaci mali známych ideologických, logistických a finančných "poradcov-špecialistov)

Re: Re: Šojgu

Vasiľ | 11.09.2014

Nepochopenie Ruska ako regionálnej civilizácie podľa mňa vyplýva najmä z nepochopenia globalizácie ako objektívneho procesu, ktorý tu bol odjakživa. Ak si niekto myslí, že globalizácia začala len teraz pred pár desaťročiami ako nápad "vrahov z volstrítu", tak si len ťažko predstaví, že aj v dávnejšej minulosti sa mohli rozvíjať viacnárodnostné kultúry.

Pritom aj my sme mnoho storočí žili v multinacionálnom Uhorsku. Chýbal nám však asi FUNKČNÝ spoločný komunikačný prostriedok. Zrejme tomu aktívne bránil vtedajší náboženský režim, ktorý ako zjednocujúci jazyk presadzoval mŕtvu latinčinu, ktorú široké masy nemohli prijať (podobne asi aj inde v Európe), neskôr pre elity zase nemčinu či francúzštinu a po odchode Turkov sa zase na európskej vlne nacionalizmu po veľkej francúzskej revolúcii miestne elity zbláznili pre maďarčinu...

Odpoveď na krízu náboženského režimu a s ním súvisiaceho feudalizmu v niekdajšom Uhorsku mohla byť pritom gramotnejšia. No čo už, dávno rozliate mlieko - len pozor, nepošmyknúť na ňom! Týka sa to najmä niektorých súčasných maďarských politikov (no i u nás bola taká osoba menom Slota) a aj medzi obyčajnými ľuďmi sa takí nájdu.

Zvláštne je ešte to, že v maďarčine existuje slovo "maďarstvo", čo je z pomedzi iných národov, aspoň čo ja viem, celkom rarita. Nepobrali si kedysi dávno nositelia maďarskej kultúry z ruských stepí aj čosi z ruskej idei globalizácie, trochu si to upraviac k svojmu obrazu?

Re: Re: Re: Šojgu

udo | 11.09.2014

Oni prosto len BOLI k tomu tradičným Ni(e)kým "upravení".

Tak, ako naši predkovia i používali kočovníkov v snahe o zastavenie "Drang nach Ost" kultovo porobených bývalých hermanov, tak ich Pani okukali od našich volchvov predajných a nepozorných, i použili starých turko-tatárov(= neskôr tzv. "maďarov") opačne a pre masu nebadane, dlhodobo v snahe o elimináciu kraja u hôr.

Eugenicky, ako zo starých héBaRé počas plánu transgeneračného, z malej skupinky kočovníkov snažili sa drábov vychovať.
No nezdarilo sa. Iba trochu mixom jelít s ideu strašnou pseudojudaistických merít..

Rádový "MagyAr"..a či NagyAr je samozrejme len slovien odnárodnený, brat najbližśí v ňom podriemkáva.
Gény neojebabreš ani za pár sto rokov len tak..to rozum dáva..

Mnohé Orbiho kroky inak fakt tradićne môžem
a nie len ja..

Janko Slota, keby chudák nechlastal tak, nediskreditoval,
tak by tam dávno nebol, ich podporu by nemal.
Avšak i on občas veľmo múdre reči vedie(viď príhovor o bankhách v hale žilinskej), no Médea vrahov národov, vždy prehlušiť ich bedlie..

Preto sa vždy všade, ako prvé vo vojne
s nepriateľom vnútorným vyporadúva,
bo kolóna 5., len nešťastie zratúva.

A źe tu máme vojnu tvrdú,
už nejedno desaťročie blbú,
to je fakt, hoc opice z pódii ulice,
sa ďalej medzi uši drbú..

Re: Re: Re: Re: Šojgu

Rony | 11.09.2014

Madari sa pocas putovania zastavili na 100 rokov u chazarov. Co to pochytili ved to su min 3 generacie. Mna ine napadlo. Cital som Védy ,Tartariu a Urov, tak v madarcine tart vo svojich podobach ma vyznam drzať - država deržava a ur znamena pan. Jazyk vela napovie.

Re: Re: Re: Re: Šojgu

Vasiľ | 11.09.2014

Hej, preto som schválne písal "nositelia maďarskej kultúry zo stepí" a nie "Maďari", hoci ešte správnejšie by teda bolo "tvorcovia/správcovia/upravovači maďarskej kultúry (nie zo stepí)".

Vďaka za odpoveď na otázku "Čo si to tí Maďari z ruských stepí pobrali?", teda správnejšie, ako im "ktosi", odtiaľ niečo dal, po tom čo to "odkukal" a prevrátil vo svoj obraz.

Áno, genetika. Súhlas. Preto viem po slovensky oveľa lepšie ako po maďarsky a nikdy ma príliš nelákalo zlepšiť si aj maďarčinu - istotne je to aj na škodu..

Re: Re: Re: Re: Re: Šojgu

Rony | 11.09.2014

Cez madarskych priatelov som sa dostal k predkrestanskemu duchovnu - kulture madarov, co si sem priniesli, je to ako tak spisane a bol som velmi prekvapeny v pozitivnom zmysle. Tazke texty vzhladom na moju madarcinu. Priatelia mi co to prelozili a chceli vysvetlovat ale hovorim im klud ja tomu rozumiem ved sme na jednej lodi :-))))) Slovanske a madarske kniezata odmietali to iste a tak aj dopadli...zalar, vrazdy vypischnute oci...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Šojgu

udo | 11.09.2014

Hej,
spojencami sme boli a spojencami zostaneme.
Nespája nás ani tak spoloćný nepriateľ(otrokári, globálni finanćní teroristi, parazit),
ako skôr spoloćné hodnoty, ciele.

T.j., stať sa Ľuďmi a pomôcť v tom ostatným.
Skutoćná demokracia, miesto demokratúry, miesto démonkracie
beznárodnej najstaršej mafie, odrezaného kapitálu dekapitovaného.

Spája nás nadnárodná spolupráca na vytvorení materiálno-kultúrnych podmienok pre uskutočňovanie čo najoptimálnejšieho potenciálu, čo najviac jedincami spoloČnosti a spoloČnosťou ako celkom.

Spája nás práca na na zosTrojení novej, lepšej kultúry myslenia,
spoločná budúcnosť v krásnej mnohorakosti národov tohto sveta -spolupráca vzájomná, svetlom Jeho, Otca nášho spoločného.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Šojgu

Lux | 11.09.2014

Múdro píšu báťuška, múdro...len tých ČeloVěkov stále zamálo.

A stádo ani skutočnú demokraciu mať nemôže, nanajvýš deAmonkReaToros..

Dostal si S-maila?

Přidat nový příspěvek