Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (2)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (2)

31.8.2014

zakonvremeni.ru

 

-první část-

 

Matrice přeměny Běloruské státnosti

 

9. srpna 2013

Výbuch domu v Bobrujském okrese

Teprve se čeká na vyjasnění, zda to byla shoda náhod nebo sebevražda. Poslední dobou si u ženy všimli některých zvláštností. Proto i čtyři její děti žádaly o přijetí do dětského domova. (https://www.youtube.com/watch?v=nqUA9Z_QhmA)

Výbuch soukromého domu v Polocke: podle vyšetřovatelů jde o pokus o vraždu.

Dlužníka chtějí přimět k odpovědnosti: (https://www.youtube.com/watch?v=kkOLr-8B8yY)

+

Ohrožení nezávislosti Běloruska může vzniknout jen z ekonomických důvodů. Dnes o tom mluvil prezident Běloruska Alexandr Lukašenko na slavnostním setkání k 70. výročí osvobození od německo-fašistických okupantů a Dne nezávislosti Běloruska. (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TIT7zAVDIws)

9. srpen

Mezinárodní den původních národů světa“

Den vojenské slávy Ruska“

Rusko – Den vojenské slávy Ruska (na památku vítězství ruské flotily v Bitvě u Ga ngutu), která se odehrála 27. července (7. srpna) 1714 v mysu Gangut (poloostrov Hanko, Finsko), v Baltském moři mezi ruskou a švédskou flotilou. Bylo to první historické vítězství Ruské námořní flotily.

Klíče ke zmíněným událostem:

Dům – státnost Běloruské republiky

Hospodář (ka) domu – „elita“ vládnoucí od r. 1917

Zmíněné symboly hovoří o tom, že Bělorusko se nachází mimo nebezpečí vnějšího ekonomického tlaku věřitelů (úspěšně je přečkává, v čemž mu  pomáhá Rusko). Nebezpečí se skrývá uvnitř domu, v nevysvětlitelném strachu židovské („nacionální“) „elity“ BR (stejně jako na Ukrajině) před možným zvyšování vlivu Ruska – Ruské civilizace („Měděným jezdcem“)1. Jedním z projevů tohoto strachu, je tajný zákaz Svatojiřských stuh (Svatojiřská stuha – pozn. přek.). Národy bývalého SSSR tíhnou k ideálům Ruské civilizace a pro „elity“ je to strašný sen. A nejen „bývalé“ národy SSSR, ale i evropské národy a národy celého světa hledí s nadějí k Rusku.

 

Nápis na ruském tanku ve městě Schwerin, SRN:

"OSVOBOĎTE NÁS JEŠTĚ JEDNOU"

 

Tento strach se vyskytuje nejen v BR, ale i v Evropě, o čemž mluví další symboly, objevující se po nálezu mrtvoly 8. května 2014 u „Měděného jezdce“:

Vandalové polili v Bruselu barvou památník Petra I.

 

 

 

Provinční zamyšlení na zadané téma…

 

Cíle současné nezávislé státnosti Běloruska, v podobě, kterou nyní vidíme, byly promyšleny ještě za sovětských dob. Probíhající proces odtržení od Ruské civilizace Ukrajiny a Běloruska, po říjnovém převratu r. 1917, byl přerušen Stalinem na konci 30-tých let. Nicméně po zločineckém uchvácení moci s. Chruščovem, „dněprožidovským“ klanem trockistů, se proces obnovil.

Podstata plánu byla taková, že po diskreditaci sovětské moci a rozpadu SSSR, se obnoví nástupní prostor2 pro přípravu nových hybatelů Trockého projektu permanentní revoluce 2.0. V průběhu tohoto procesu během první etapy zpropagují nového „otce národů“ Ruska (baťku), jen – svého vypěstovaného pod dozorem, ne náhodného. Takovou upřímnou duši pro davy, hlupáčka pro zasvěcené, a dát mu vzhled sjednotitele ruských zemí, opírající se o své vlastní mýty ke Kyjevské Rusi, jako matce Ruska. Po zakončení procesu v r. 2017 získat SSSR 2.0, v jehož čele stojí otec národů, ve své podstatě loutka3

Vše by tak i bylo, ale: „I chytračili oni, i chytračil Bůh: ale Bůh je z mazaných nejmazanější“ (Korán: súra 2, „Kráva“)

Ruská civilizace se nachází v jedinečné situaci. Na jejích západních hranicích existují, opět, svým způsobem, „makety“ dvou variant navrhované budoucnosti od Globálního prediktora (GP), v jeho židovsko-biblickém provedení.

 

První na Ukrajině, kde státnost pod sebe dostal business. Poslední události poodkrývají pohled na zákulisí státnosti Ukrajiny, jejích počátků a etiky „elit“. Velmi, velmi nehezký obrázek, ale „začátky jsou těžké“, stačí si přečíst „Vladařův soud - Владычий суд“ od Nikolaje Semjonoviče Leskova, kde popisuje etiku židů žijících v Pásmu osídlení, a uvidíme opět tytéž „zázraky“ projevených „nekonečných možností“ kvůli zlámanému groši. Zde vidíme liberalismus v celé jeho kráse, je možné ho porovnat jak na papíře, tak ve skutečnosti, ale v podstatě je to fašismus v jeho „velkokombinátorském“4 provedení.

* * *

Fašismus je jedním z typů kultury společenského samořízení, možný výhradně v davově-„elitární“ společnosti. Fašismus je jedním z projevů psychického trockismu.

Podstata fašismu jako takového, vně závislosti na tom, jak ho nazýváme, jakými idejemi se maskuje a jakými způsoby ve společnosti uskutečňuje svou moc, spočívá v aktivní podpoře davem „malých lidí“, - díky ideovým přesvědčením jich samých, či na základě absence idejí, díky živočišně-instinktivnímu chování, - systému zneužití moci „elitární“ oligarchií, která...5 (z práce VP SSSR „Ford a Stalin. Jak žít lidsky“)

* * *

Druhý. Pokud se vám nelíbí varianta Ukrajinského biblického fašismu, podívejte se na to „Čarovné Bělorusko“6. A pravda, klidný a tichý koutek židovského fašismu, v provedení „velkého inkvizitora“.

Otázka: V čem se liší ukrajinský fašismus od běloruského?

Ničím, kromě toho, že má běloruský odstín, který ho dělá méně viditelným (pohybuje se „neviditelně“) z pohledu obyvatel proto, že obyvatel, zvyklý reagovat na psychotrockistické slogany od stínového „baťky“, nechápe podstatu termínu „fašismus“. Všechny ty živočišně-instinktivní ideály: sklenička, lednička a televizor pro důchodce (pro mladší: mňam – mňam s gadgetem, pích - pích s gadgetem, chňap – chňap s gadgetem).

Jednoduchý příklad plíživé fašizace. Skupina dospělých lidí z vlastní vůle (bez vůle) nazývá, bez zvláštních důvodů, svého prezidenta „Baťkou“, a standardně souhlasí s tím, že jsou jeho děti. Ale ve skutečnosti mají všichni své skutečné otce, kteří mají v rámci rodiny status vyšší autority. Tím samým se podvědomě projevuje technologie lumpenizace7, snížení úrovně většiny, aby se vešla do rámce pojmu „dav malinkých lidí“. Asociativní podvědomí vnímá: Děti – malé – nevyspělé – dále vídat otce. Tím samým se většina uznává za nevyvinuté přerostlé děti (medicína má pro takové název „Downi“.

Vzpomínáme, že Stalina nazývali „otec národů“, ale to byl určitý odraz jeho talentu globálního manažera. A proto ho ruský národ dobrovolně laskavě velebil, přiznávajíce mu velikost ve spravedlnosti. U Lukašenka je všechno jinak. Za pomocí manipulace veřejným míněním vnutili lidem něco, co se míjí s realitou.

Druhý příklad. Lukašenko neustále vypráví Bělorusům o svých ideálech. Sobčak sdělil krátce v interview: „Xénie porodila malinkou holčičku, dala jí do kočárku a šly na procházku. Aby se jí nikdo nedotýkal, nesahal na ni. Rozumíte, naši lidé přivykli klidu, aby si nepřekáželi…“

Genadij Korban (zaměstnanec Kolomajského): „A je jí to pohodlné?“ - „Očividně si jezdí po ulici s děťátkem, kam se jí zachce“.

 

Zajímavé je, že ideály Kolomajského bandy a hlavy Běloruské republiky jsou totožné, spíše stejná technologie nahrazení pojmů. Aby byl klid a všichni byli nuceni být spokojeni (peníze nemají rády hluk, lupiči a zločinci hluk také nemají rádi, ale pokud je chytí, všichni hlasitě křičí: „Chyťte zloděje!“) Tichý a klidný život není cíl, je to jeden z prostředků, podmínek pro dosažení cílů: Státem poskytované možnosti lidské společnosti a konkrétně jedinci, pro jeho rozvoj na cestě k Lidskosti. Zaměňujíce prostředky a cíle, prezident nelže o tom, že má poklidný stát, ale klid jako cíl státu může být jen ve válkou zachvácené zemi. V Bělorusku je ticho, což znamená, že (baťka) mlčí o opravdových cílech státu - „nedat obyvatelům možnost se rozvíjet, jako lidem“, a podporuje šíření otroctví 8(fašismus tichou cestou) v neustálém kroužení okolo prostředků zabezpečení klidu současnosti.

Ale musíme si připomenout: „Ten, kdo je připraven vyměnit svobodu za bezpečnost, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečnost“. (Benjamin Franklin)

Otázka: K čemu nám je jejich fašismus, my nemáme svůj? K čemu nám je importní? Jen, aby se naši fašisté srazili s importními proto, aby se navzájem vyřezali, jak se již stalo9. Máme své generály s pěnou u huby, které je nutné převychovávat (odstraňovat ze společnosti morální onemocnění „psychotrockismem“) a kteří se přiklánějí na stranu učarujícího10 „Polesského“ království, jako měřítka spravedlivosti (pro elitární menšinu11).

Ale pokud se podíváme pozorněji, pak je rozkvět Běloruska (primárně se orientujícího na export do Ruska) zdánlivý. „Pokročilý“ (v technologickém smyslu) průmysl je čínského typu. Všechny „nové“ technologie jsou převzaté ze Západu, Ruska a Číny. Vlastní nemají žádné, jen je podřadně kopírují. Tj. pokrok se nachází v systému prohnilého liberálně-buržoazního Západu a Ruska, kam neustále plive a vyjadřuje svou nespokojenost se systémem řízení prezident Lukašenko12. Nicméně stavět ekonomický model své země, spoléhajíce se na prohnilého západního průvodce, je co?! Je nutné zdokonalit svůj rozvoj v technologiích a v sociologii, což se neděje a celé to končí (po 20 letech) dalšími zamlčeními kompletně protikladnými ohlášením. A i plivat na toho, kdo ti pomáhá, je také mírně řečeno ne Lidské, ale svinské, nicméně to je typické pro vnímání světa ze strany „obchodníka-podvodníka“ v průběhu mnohých staletí13.

Z toho všeho lze udělat závěr, že Bělorusko samostatně plout nemůže, potřebuje liberálně-buržoazní oporu. Vyvstává oprávněná otázka: K čemu je Ruské civilizaci model společnosti, který prožila v 90-tých letech 20. století?!

Svazový stát (Rusko + Bělorusko) od r. 1997, to je vůbec hrozný blábol (ani to nelze jinak nazvat), který, všimněme si, mohl vzniknout jen během semibankovštiny14 a opilého kapitána Jelcina. V interview Xenii Sobčak říká Lukašenko, hlavní propagátor nového svazu:

- A vy jste dostali strach, že, nedej Bože, budeme rovnoprávný svaz, Xenie Sobčaková může kandidovat do parlamentu a na prezidentku Běloruska, a běloruský občan může kandidovat na prezidenta a do parlamentu na ruském území. Trošku vás to znepokojilo!…“

 

Ano, představme si obraz, jak Xenie Sobčaková někde v Žlobině nebo v Baranoviči agituje za to, aby zaujala místo poslance, a nějakého Jacobsona u kormidla Rady RF. Návrh je dobrý v tom, že vyměníte jedny židy za druhé. Pochopitelná je i reakce naší „elity“, dívajících se na „baťku“ a jeho „dohodu“, jako na dalšího bujného šílence, přicházejícího jednou za sto let z chodeb evropského blázince, s přáním přišít „sako ke knoflíku“. Přivázat Rusko, jako civilizaci mnohonárodnostního bloku, opět smlouvou s podmínkami konglomerátu.

Takže, co máme v současné době: Liberálně-buržoazní kapitalistický model uspořádání života společnosti je odsouzen, vyčerpal svůj potenciál řízení v rozvoji lidské civilizace (tím nejhorším scénářem). Z našeho pohledu se globální znacharstvo (GP) snaží, jako vždy, udělat se malým a odvést, především, ruskou civilizaci od přeměny…

Institut orákula existuje až do dneška, a mnohé „vangy“ předpovídají nějakou změnu v řízení globálním řídícím procesem, a na prvním místě v ní je Rusko. Což mluví o existenci objektivních matric, podporovaných Všedržitelem. „GP“ chce vnutit lidstvu nejhorší variantu této přeměny a, soudě podle uplynulých tisíciletí, tuto fázi rozvoje v evoluční spirále potřebuje bezpodmínečně převrátit ze stádia vzestupu do uzavřeného kruhu. Jak to udělat? Úplně jednoduše. Vnutit nástroje řízení, nevyhovující vybraným cílům („Společnost Spravedlivého Soužití, sestavená z lumpů - V. Ključevskij). Proto vnucují krvavé matrice s oběťmi, aby následně došlo ve společnosti k degradačnímu zpomalení15.

A přišel čas, aby se ruská civilizace naučila žít vně biblické etiky, a jejího davově-„elitárního“ uspořádání rozšiřovaného magií, potlačením řídících znalostí a kulturou židovského matriarchátu. Jak to budeme realizovat?!

Už dávno je na čase, aby si ruští lidé uvědomili svou civilizační identitu v řízení globálním historickým procesem. Zvládnout a konečně projevit svou touhu přejít od etiky kde „cíl světí prostředky (účel světí prostředky)“ k etice kde „cíle a prostředky jsou posvěceny Shora“.

Ach, ano. Bratři Slované16!

Ježíš řekl: „Opravdoví bratři vaši jsou ti, kteří vyplňují Vůli Otce Nebeského a Matky-Země, a ne pokrevní bratři. A pravdu pravím, Vaši opravdoví bratři z Vůle Otce Nebeského a matky Země vás milují tisíckrát více, než pokrevní bratři. Neboť od časů Kaina a Ábela, kdy jako pokrevní bratři porušili Boží Vůli, není pravdivého pokrevního bratrství. A bratři se chovají ke svým bratrům jako k cizím lidem. Proto vám říkám: milujte opravdových bratří svých, Boží Vůlí tisíckrát více, než své pokrevní bratry.“ (fragment EVANGELIA MÍRU Ježíše Krista od jeho učedníka Jana v překladu z francouzštiny)

 

Jakými oni jsou nám bratry? Takže co je to za název „Slované“? Stádo lidí píšících cyrilicí pod knutou biblického pastevce? To nejsou ruští lidé!

V jejich etice chybí to hlavní - kolektivní intelekt ve prospěch budování spravedlivého uspořádání života na Zemi (i když většina ruských si toho není plně vědoma, ale na nevědomé úrovni jsme spojeni právě s tímto). Jejich kolektivní intelekt se projevuje jen v násilí a loupežích, a v podvědomí je - „soukromé je výše společného“. Skotu je nutné dát možnost vyjádřit to, po čem touží, ale na vlastní účet, to vychovává nejlépe.

Je to jiná civilizace! - pokud chápat, že rozdíl mezi civilizacemi je v jejich ideálech.

To, že etikou ruský člověk se spojuje s nějakým „slovansko-zednářským bratrstvem“, s lidmi opačných ideálů, činí tak kvůli tisíciletému biblickému mámení. A co je zajímavé, že na udičku mýtu o „slovanském bratrství“ se chytili jak ruští nacisté, tak ruští židé – ideály jsou to tytéž (vždyť jsou bratři duchem).

Stačilo hledání nepřátel venku, nechť každý pohledá Člověka uvnitř sebe. Pochopí, že se vše odehrává nejlepším možným způsobem a že připojení k domu národů Ruské civilizace musí být dobrovolné, a ne na úrovni politické prostituce (kupovat si postavení, to nejsou ruské metody vedení globální politiky, odtud i odpor, a i přes kapsu se bije). Nechť si požijí nějakou dobu a sami sebe se zeptají, a dojdou k takovému rozhodnutí vlastní volbou, sice bolestnou, ale vlastní! Prospěch z takové volby je velmi významný, zapíše se navždy do genokódu národa, jako svobodný projev vůle, nevynucený silou a penězi. Proč jim bránit?

 

-pokračování-

 

 

1 Zde je nutné objasnit, že „Měděný jezdec“ symbolizuje Boha-Všedržitele. Strach židů před Ním. Ruská civilizace jednoduše přijala cestu budování Království Božího na Zemi z vlastní vůle. Odtud i neobjasněný strach před Ruskem, jako před „bičem božím“. Ale Rusové nejsou „mongolové“, Rusové jsou nositelé etiky Boha na Zemi, proto strach židů všech národností není před násilnou smrtí, ale před soudem, a dalším ctihodným životem vně svých mafiozností. „Cizí HANBA = smích, vlastní = smrt!“. Hlavně to je důvod, proč je pro mnohé z nich jednodušší zemřít, než se změnit k Lidskosti, proto i GP rozjíždí mystérium, kde je nutné je pro uklidnění davu „pověsit“. Nicméně produktivní práce ve prospěch vymírající Afriky bude pro civilizaci mnohem užitečnější, než další přinášení obětí, které nepřinese změnu ani „katům“, ani „trestaným“. Je na čase si osvojit etiku života bez vlastní obětnosti a jejího vyžadování od jiných – Bůh totiž oběti nepotřebuje!

2 Je těžké říct, jak dlouho se připravoval tento nástupní prostor, ale asi od chvíle, kdy se začal používat termín „Bílá Rus“ (Bělorusko). Bílá znamená čistá, Rusko – Rus – čistá (krev?) Rus. Uměle vytváříme další prázdný národ, schopný stát v čele celospolečenského díla? Zajímavý moment je, že v předrevolučních dobách to bylo Pásmo osídlení židů, kteří v současné době, jak pojednává Wikipedie, nezůstali po 2. sv. válce ani v jednom běloruském městě. Přitom za Bělorusy se jich považuje 85 – 90%. Jedna ze 4 dnes fungujících synagog se nachází v Pinsku. (https://ru.wikipedia.Полесские_болота)

Podle oficiálních údajů bylo před r. 1917 v Bělorusku 704 synagog. „Podivný“ odraz reality ve státě, kde je žid vedle žida. Šídlo v pytli neschováš. Ve státě, kde se světonázor a etika obchodníka-podvodníka považuje za ideál, Bělorusové sami sebe nazývají národem spekulantů (směnárníků) a taxikářů. Zato slovanští „hlasatelé – „mastičkáři“ z Ukrajiny jako Danilov, pějí Lukašenkovi dithyramby (původně starořecká sborová píseň k oslavě boha Dionýsa – pozn. přek.), že chlapík údajně chrání „krev slovanského národa“. Současné běloruská státnost již přes sto let pokračuje v díle polské šlechty, přeprogramování ruského světonázoru na světonázor nájezdníků z doby Polsko-litevské unie.

V této světonázorové slepé uličce (v podstatě fašismu), ve které se v současné době nachází obyvatelstvo, nelze Bělorusko nazvat jinak než BěDorusko, tedy bída(problém) Rusů. Ukrajina je toho příkladem. A otázka: Proč se 100 let židé schovávají pod maskou Bělorusů? Odpověď: Uměle vytváříme další prázdný národ, schopný stát v čele celospolečenského díla.

3 Před začátkem zasedání Eurasijské ekonomické rady v rozšířeném složení, si Alexandr Lukašenko omylem sedl do křesla, určeného ruskému prezidentovi. (http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=63445)

4 Máme na mysli velikého kombinátora Ostapa Ibragimoviče Benderu z povídek Ilfa a Petrova, a zároveň obraťte pozornost na příjmení Bender.

5- Představuje nespravedlivost jako údajně skutečnou „spravedlivost“, a na tomto základě převrací lidské chápání světa, celým svým vlivem podporuje ve společnosti nespravedlivost, bráníc lidem chovat se lidsky.

- Pod různými záminkami celým svým vlivem utlačuje všechny, kteří pochybují o její vlastní spravedlivosti a uskutečňované politice, a současně utlačuje i ty, které podezřívá.

Dav (stádo), dle definice V. G. Belinského, je „shromáždění lidí, žijících podle tradic a rozhodujících se dle autorit“ (v definici A. S. Puškina to je „nemyslící národ“), tj. dav jedinců, žijících bez skrupulí a v podstatě bezmyšlenkovitě, tedy automaticky, nebo podle svých představitelů, kteří jsou řízeni z venku. A není důležité, vystupuje-li vládnoucí oligarchie veřejně a ceremoniálně, povyšujíce se nad společností: buď se chválí skrytě, nebo v nevědomé pýše vyjadřuje veřejně pokoru a službu davu, který nazývá lidem; anebo působí skrytě, utvrzujíce společnost o své údajné neexistenci a nečinnosti, v důsledku které všechno v životě společnosti plyne údajně „samo sebou“, a není to celé řízeno podle scénářů konceptuálně mocných kurátorů oligarchie, (VP SSSR: „Ford a Stalin. Jak žít lidsky“)

6 Není náhoda, že je od slova Čáry. Na ty čáry se chytají ti, kteří měří lidský život kvalitou cest pro svůj automobil.

7 To je v celku samostatné téma. Bělorusy cpou podřadným informačním odpadem z dvou jakoby protichůdných pohledů na rozvoj společnosti. Běloruské kanály navazují na pozdní období SSSR, jako na to lepší, o čem je třeba snít. A proliberální internetové kanály navazují pohledem na Západ z toho pozdního období SSSR. To je příklad „nejlepšího“ proliberálního běloruského ekonoma, kde ve srovnání s Chazinem je Sjaroža jednoduše nezkrotný nemocný v poslední fázi schizofrenie, a toto podsouvají nevzdělané veřejnosti jako ekonomickou veličinu: (https://www.youtube.com/watch?v=fz7tj4CTGHw&list=UUIb5NYGmHvWQYqMFVrNS5NA).

A tak je to ve všech společensky významných otázkách. Většina Bělorusů, to je dobře udržované stádo skotu (čímž se Lukašenko i chlubí, hovoříce o životě v Bělorusku), které jednoduše ze strachu a paniky, bez pastevcovy knuty, se nemůže samo organizovat a pošlapou jeden druhého, což tragédie ve stanici „Nemiga“ z r. 1999 jednoznačně připomíná. Bohužel, místní „elita“ má na své stádo všechny nástroje vlivu a dokonání masového obětování v duchu „když už nesním, alespoň požvýkám“. Na Ukrajině je situace lepší než v Bělorusku, v tom smyslu, že ta své stádo do „postmajdanovského“ období v informacích neomezovala, a v určitém smyslu se společnost od předchozího Majdanu očkovala. V Bělorusku všichni vědí, že se nic nestane, protože „Baťka“ všechno rozhodoval a rozhoduje, zvykli si, že za ně všechno udělají. Problém je v tom, co když najednou „baťky“ nebude? Vždyť předpokladů je mnoho. Hlavním z nich je, že byl třeba jen do té doby, než byl v Rusku identifikován neotrockistický projekt, o který se stará, a jeho popularita v Rusku se nedostala pod pochyby. „Plán B“ je pro jeho loutkovodiče integrovat se v Západ, proto, že SSSR bolševického vzoru je nebezpečím pro biblickou koncepci.

8Hysterie ze zavedením „nevolnictví“ v Bělorusku bylo hodně, je však třeba vyjasnit, že „dobré bydlo nepálí“. A když národ běží od takového „bydla“, pak je třeba řešit otázku ne zákazy, ale poskytováním podmínek pracujícímu člověku, od kterých se mu utíkat nezachce. V přístupu přes „zákaz“ se také projevuje Lukašenkova neschopnost budovat řízení jako v normální lidské společnosti, budováním systému bez vnitřního pnutí. Přesto, ruští oligarchové, jako i oligarchové světoví, tak i Lukašenko, za co by nevzali, vždy jim vyjde koncentrační tábor z dob druhé světové války nebo otrokářská Římská říše. Problém je především v psychickém trockismu těch, kteří řídí.

9V r. 1917, dle scénářů světových loutkovodičů. Ale tehdy bylo řádění liberální bakchanálie (mj. nevázané hýření – pozn. přek.) a moc Mikuláše II jí podporovala. Dnes je to něco jiného. Za kormidlem ruské civilizace stojí odhodlaný člověk, který chápe řízení, s ideály bolševismu, na rozdíl od vůlí neobdařeného Mikuláše II. K tomu Putin není podpantoflák, což je také znak přítomnosti vůle. Kde je vůle, tam je člověk, kde vůle není, není člověka.

10Chazin: „Bělorusko má jeden problém, se kterým nemůže nic dělat, a to je nedostatek ropy a plynu. A teď si na sekundu představte, že má ropu a plyn. Že celý bývalý SSSR dělá politiku, jakou provádí Baťka Lukašenko: jí nezápadní jídlo, kupuje nezápadní oblečení, a vyrábí své. A pak vzniká otázka: zda bylo nutné pořádat rok 1991 s občanskými válkami a desítkami milionů lidí s pošramocenými osudy? Vypadá to, že jsme šli na ruku těm, kteří rozpad SSSR využili.“ (http://www.kp.ru/daily/26121/3014610/)

Starikov: Doporučuji vaší pozornosti projev běloruského prezidenta Lukašenka. Skvělá řeč ruského patriota. (http://nstarikov.ru/blog/26292)

Atd.

11„Menševismus, naopak, představuje podstatou opak bolševismu, protože objektivně vyjadřuje tendenci k parazitismu na práci a životě prostého lidu - tedy většiny (rusky „bolšinstvo“,pozn.) - všech falešně přesvědčených o jejich „elitárním“ statusu. Marxismus, to je i menševismus, a nejen psychický trockismus; ale psychický trockismus je vždy menševismus.“ (VP SSSR, Ford a Stalin“)

12„Trockismus, to je psychický problém, a ne odrůda marxistické ideologie. Je to odvěký jev, vlastní globální davově-„elitární“ civilizaci a dovolující lidem, jeho přívržencům, otevřeně deklarovat dobré úmysly a potlačit je svými vlastními aktivitami; je základem idealistického a materialistického ateismu. V daleké minulosti vystupoval jako posedlost; v dobách osvícenství byl na Západě vnímán jako abstraktní humanismus, a v době revolučních otřesů v Rusku dostal název trockismus, podle jména člověka, který v plné míře spojil svůj osobní život a společenské aktivity s posedlostí abstraktivním humanismem a ateismem.“ (VP SSSR „Šlo o pageant“)(mj.otočná část divadelní scény – pozn. přek.)

Pokud budeme v historii hledat postavu podobnou „baťkovi“, pak nejblíže byl Chruščov. Také rve žíly národu a okolnímu prostředí kvůli výsledku, bez ohledu na použité prostředky. Přinutí všechny svléknout se z kůže, jen aby ukázal, že je „lepší“. Abychom pochopili styl takového řídícího kádru, stojí zato podívat se ve filmu „Věčné volání - Вечный зов“ na postavu Polipova.

13Typické proto, že díky svému výhradně klanovému, v celosvětovém měřítku, mafiánství, se k nim technologie stejně dostanou.

14„Semibankovština“ - od „semibojarština“, sedmičlenná bojarská vláda 1610-1612, která předala moc interventům.

15V prvé řadě, namísto zabývání se, aktivní částí společnosti, osobní přeměny podle vzorce: „Chceš změnit svět, změň sebe!“ se všem navrhuje bojovat se zbraní v ruce, tj. vnucovat svou pravdu násilím. Odvádí to od podstatného: Dobře (ne dobře) není tam, kde nejsme, ale dobře je potřeba udělat tam, kde jsme my.

Za druhé, přístupem k řízení libovolným procesem v globální, vnější a vnitřní politice, používáním 6 priorit zobecněných prostředků řízení nenásilně - s Láskou, otevírají se lidstvu možnosti podpory Shory. Nakonec, jak silný může být agresor, když se jeho síla se obrací proti němu samému. Láska nebojuje, Láska mění, a pokud se nacházíte v obklíčení nepřátel, je čas zeptat se sebe na to, kdy jste ji ztratili ze svého života a proč vás váš smysl pro realitu (míru) přivedl do dané situace. Další důležitá vlastnost použití prostředků řízení je to, že pokud tvoříte s Láskou, spirála vývoje se nestočí zpátky a do Inferna, tj. při dosažení jakéhokoliv pokroku, degradovat individuum do předcházejícího stavu není možné (a pokud, pak jen dočasně a pokušením). To je i odpověď na nechápání našimi „liberály“ a „patrioty“ 5. a 6. kolony jednání Ruska s ukrajinskými dezertéry:

„… Ale zkusíme ho spojit Láskou, a uvidíme, jak je odolný …“ (F. Tjutčev)

16Je to podivné bratříčkování, bratři zednáři, bratři Slované… Nemáte nic společného, kromě židokřesťanské morálky otroka.

 

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (2)

Anti Aging Anorak Gloominess Products

product design research | 16.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging rob during a rag regard products like ciacing.cremegoji.nl/online-consultatie/product-design-research.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-head of youth. Some dream up gridun.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/saeae-yllaes.html their anti aging chimera including ingredients that admit a ton of organized split into lastay.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/nummulair-eczeem-of-ringworm.html and design on how incrustation ages to risk on a shore up them up and some are uninfected hype.

Matrica - Vie niekto z vás presne definovať ako pracuje, dá sa overiť pravdivosť vášho tvrdenia ?

Viera | 01.09.2014

Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/ukrajina-belorusko-a-rusko-ozveny-matricnich-valek-1-/

Re: Matrica - Vie niekto z vás presne definovať ako pracuje, dá sa overiť pravdivosť vášho tvrdenia ?

udo | 01.09.2014

Veľa sme sa tu a aj na zvedavec.org o tom bavili za posledné roky, vysvetľovali..

Základy sociálneho inžiniersva, princípy kulturologického inžinierstva, ktorým sa riadia systémy ako globálny trh a aj jeho podmnožiny(trhy lokálne), tak aj burza a pod.
Matricový manažment

Veľmi, veľmi zjednoduśene:
Videli ste film Matrix?
Tam to máte pomerne dobre(i keď trochu aj zavádzajúco, kontextuálne poprehadzovane) popísané a aj zobrazené.
Naštudujte si "DVTR" a prečítajte "Posledný Gambit".

Aj vy to chcete "jednoduchšie"?
Chcete si postaviť a riadiť loď na mori a neviete nić o fyzike?
Keď Vám poviem, že je to pár dosák, tyčka a plachta, prípadne ešte pádlo a trochu cvičiť a vy sa utopíte, kto bude na vine?
Ja si to na triko nevezmem, ak chápete..

Isto, keď niekto má základy, poćuval na ZŠ a SŠ a nie je úplne vygumovaný, dalo by sa na tom stavať..
Ako ste na tom vy?

Bo aj decko sa ráno zobudí a modeluje situácie.
keď to dobre namieri, silový vektor priorít na dobre vyhodnotený potenciál tendencí rozpoznaných objektívnych socionaturálnych procesov v ich vzájomnej previazanosti, môže si podľa miery svojho chápania zhmotniť želanú realitu.
Pri neparanoickom zachovaní, alebo menej zodpovednej ignorácii príčinno-dôsledkových vzťahov, základov BOZP psychohygieny sociologickej mechaniky.

Po sedliackejšie:
Vy tiež konáte ako matricový inžinier, konceptuálny technológ, akurát si to zatiaľ možno dostatoćne neuvedomujete.
Každý zdravý jedinec sa s tým rodí.
Na tom je postavená realita.

Vskutku žijete v nie zrovna bezpečnej, niekym "samo"riadenej fikcii.
No možno chcete utiecť do reality. Je fajn, veľmi fajn
V tom je príbeh objektívnej reality opačný, ako vo filme Matrix.
Cieľom jeho projektantov bol o.i. hlavne tento chyták.
..no i tak to vzhľadom na svoje ciele robiť nemali.
Bola to chyba ich systému.
No len jedna z FATAL ERRORov

Re: Re: Matrica - Vie niekto z vás presne definovať ako pracuje, dá sa overiť pravdivosť vášho tvrdenia ?

paulo | 02.09.2014

Otazkou zrejme bola hlavne ta navaznost na noosferu Zeme, preco zrovna tam a pod., to by aj mna zaujimalo :)

Re: Re: Matrica - Vie niekto z vás presne definovať ako pracuje, dá sa overiť pravdivosť vášho tvrdenia ?

Viera | 02.09.2014

Prepáčte, vôbec vám nerzoumiem udo.
Mám veriť čomu ?
Podali ste mi žiadne vysvetlenie.
Akurát ste ma urobil medzi riadkami nechápavou, nesnaživou.
Pop, cirkev vysvetlľuje úplne rovanako.
Máme študovať a veriť v písmo svaté, lež nevie dodať žiadne dôkazy.
Pokiaľ dobre rozumiem, matrica je osnovou DVTR, prečo teda chýba zmysluplné vysvetlenie podstaty, dôkaz.
Prosím skúste mne nechápavej pomôc.
ďakujem

Re: Re: Re: Matrica - Vie niekto z vás presne definovať ako pracuje, dá sa overiť pravdivosť vášho tvrdenia ?

udo | 03.09.2014

Odpísal som Vám dosť obsiahlo a podrobne,
no text žiaľ padol pred odoslaním.
Preklep, alebo chyba pripojenia..
Možno to tak malo byť..

Snáď sa k odpovedi v dohľadnom čase dostanem znova..

Podobné otázky tu padli (bez kuknutia aspoň základov DVTR) ale už mnohokrát a preto som reagoval, ako som reagoval. I keď je pravda, že som na ne zvykol odpovedavávať vždy inak a aj ja som sa niečo na tom často naućil.

Zatiaľ skúste porozmýšľať, akú by ste si sama dali odpoveď.
Nevadí že nie dokonalú, no aspoň nejakú. Ako zatiaľ najlepśie viete. Vlastným slovami. Žiadne citovanie DVTR. Možno budete sama nad sebou prekvapená a možno sa niekto s tunajśích mozgokutyilov pridá i ja sa niečo naučím od vás.

https://www.youtube.com/watch?v=QHjwM8BQiSg#t=4855

vidlak | 02.09.2014

Zaujimalo by ma, ako do matrice zapada toto.

kazdy je brat kazdy je sestra

rony | 01.09.2014

http://youtu.be/zE7pDcUbFMM

Trocha mimo téma.

Oracle 911 | 01.09.2014

Zaujímavá prednáška o fraktáloch, ale pridá pár kamienkov do mozaiky o prírode, o matriciach a o MIM:
https://www.youtube.com/watch?v=HlXAzln8s7c

(ako sa vkladajú klikacie odkazy?)

Technická

Lin | 01.09.2014

Prosím o opravu data hned nahoře - je tam 31.09.2014.

V podstate ...

vidlak | 01.09.2014

... by som sa pod clanok kludne podpisal.

"bratia slovania"

popolvár | 31.08.2014

„Opravdoví bratři vaši jsou ti, kteří vyplňují Vůli Otce Nebeského a Matky-Země, a ne pokrevní bratři. A pravdu pravím, Vaši opravdoví bratři z Vůle Otce Nebeského a matky Země vás milují tisíckrát více, než pokrevní bratři."
- aby sme sa stali skutocnými bratmi, tak musíme prejst osobnou premenou podla vzorca: „Chceš změnit svět, změň sebe!“ a takto mozme splnit to podstatné: Dobře (ne dobře) není tam, kde nejsme, ale dobře je potřeba udělat tam, kde jsme my."
Tým pádom nebudeme len "bratia slovania" ale "bratia ludia"... a to by mal byt hlavný ciel...

Re: "bratia slovania"

udo | 01.09.2014

Isto..neviem, či je dobré robiť nejaký násilný rozdiel, neprimeraný, medzi bratom a bratancom..

Slovania, ľudia Slova-Miery?
Ľudia, Človek činu..

Ako to bolo v Medenej hore rozprávok ľudových,
vo Veži Medenej?

Jeden padol z lásky zle pochopenej i so svojou drahou.
Ďalší z opojenia alkoholom na stôl.
No tretí, do tretice, trojice všetko dobre..
hlavu chladnú v lesoch zachoval
i kľúče od Práva získajúc,
aspoň brata preživšieho,
do domu s prehľadom zratúvau..

To my môžme dať svet(l)u?

Přidat nový příspěvek