Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 06.09.2014

Hodně subjektivní gulášová úvaha založená na subjektivním chápání pojmů a vztahů mezi nimi. Typický guláš založený na povrchním a svévolném výkladu a chápání slovíček. Uvažuj sám. Kdo je to žrec? Co to je magie ? Co to je esoterika ? Co to jsou fraktály ? Co to je milující příroda ? Kde končí fyzikální jevy a existují i jevy jiné povahy - jestli ano, jaké ? Jsou matrice fyzikální projevy - jestli ano koho ? Jak může magie přestat fungovat ? Akceptuješ principiální rozdíl mezi materialismem a spiritualismem? Chápeš že to je totéž jako bys řekl že přestává fungovat např. gravitace ? Jak můžeš odepsat esoteriku ? Chápeš že to je totéž jako bys řekl, že je třeba odepsat např. fyziku ? Chápeš na jakém poznání stavěl Goethe ? Mimochodem vysoký zasvěcenec Rosikruciánského řádu. Víš jakého představeného má Rosikruciánský řád ?
Na tomto příkladu je vidět, jak lehce lze zmást lidské poznání pouhým rozmazáním, překroucením a záměnou pojmů, na kterých lidé staví své údajné poznání.
Pozoruj život, hledej správné axiomy, tento život vystihující a teprve potom buduj vlastní konstrukce o životě a vztazích v něm působících. Třeba zjistíš, že před tebou už tuhle práci už udělali i jiní, ale i tak bude nesmírně významná, bude to totiž tvoje dílo a to se stane tvým pokladem, který si uložíš v nebi. Bylo řečeno: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Chápeš co tím chtěl Ježíš a proč to zde zmiňuji ?
Jestli ne, opravdu začni od Adama a studuj třeba Goetheho (podobnost mezi GP a Mefistofelem je snad každému jasná), chceš-li jíti západní cestou, chceš-li se držet ruských zdrojů, nelze doporučit lepší zdroj, než velkého ruského Člověka - Lva Nikolajeviče Tolstého.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 07.09.2014

Čo všetko môžu spôsobiť vynechané úvodzovky.

Žrec, je na to taká dobrá definícia v úvode do KSB, takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
Tú vetu do ktorej ste sa tak obuli som myslel dosť ironicky a naďalej budem používať slová mágia (ovplyvnenie vecí, udalostí a ľudí bez zjavného spojenia) a ezoterika (skryté-neverejné vedenie) aj napriek tomu, že za posledné 2-3 stáročia získali pejoratívny význam, jednoducho preto, lebo jednak nepoznám lepšie slova a jednak zastupujúce pojmy sú dlhé. Takže keď vynechám úvodzovky, tak domyslite ich.

"Mágia" podľa mňa preto funguje, lebo náš svet má matricový charakter a "ezoterika" zas osvetľuje tieto neviditeľné vzťahy (samozrejme nie to voľne dostupné).

Najlepšia definícia čo som našiel je toto: Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru". Tieto obrazce vznikajú "nekonečným" opakovaním veľmi jednoduchých matematických operácií a preto ich príroda "miluje".

Tie hádky okolo toho čo bolo skôr mne pripomínajú hádky okolo toho čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty.

Goethe, že bol členom toho rádu, mne je to novinka, ALE hovoril som o tom, že mal potenciál stať sa žrecom, nie že ním aj bol. Ostatne tých so zjavným potenciálom rády a spoločnosti radi verbujú do svojich radov. Mám preto podozrenie že na základe čiastkových informácií mu došlo veľa vecí. Či po tom čo dozvedel bolo úplne jedno čo sa deje alebo mal strach postaviť sa veciam to už ťažko dozvieme, ale jedno je isté naďalej držal basu spolu s rádom čo ho diskvalifikuje ako žreca.

Pomenovaním vecí som vždy mal problém, ľahšie sa my myslí v obrazoch a ich opis, a preto často používam cudzie definície.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 07.09.2014

Díky za objasnění. Zareaguji tedy již jenom na jedno.
Cituji: "Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty."
Toto je naprosto typický materialisticko-ateistický postoj k životu. Tedy smrtí hmoty zaniká i jeho aspekt/parametr/vlastnost - vědomí.
Tak pokud bychom se mohli na mnoha věcech shodnout a případné neshody vidět ve vyjadřovacích limitech, tak tohle určitě ne. Zde se rozcházíme naprosto zásadně. V mém světě je Vědomí nejen že na hmotě naprosto nezávislé (což nevylučuje to, že s hmotou vstupuje do účelové interakce), ale je i jiné realitní - "fyzikální" podstaty.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 08.09.2014

Sakra, vynechám nechtiac(?) pár úvodzoviek a jedno-dve slová a Pe-tri do mňa hneď obuje. :D

Správne by malo byť toto: Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou AJ ELEMENTÁRNEJ hmoty.

To znamená, že existuje aj agregátne vedomie vecí, rastlín, zvierat a ľudí tvorená hmotou tela.
A ostatné systémy som teraz nespomínal t.j. tie informačné systémy čo sme dostali od Boha (nech je to ktokoľvek alebo čokoľvek) a možno aj tie inkarnačné skúsenosti, ktoré tiež môžu mať svoj informačný systém (vedomie). Tieto informačné systémy kolektívne tvoria vedomie a dušu.

To všetko spolu tvorí človeka a ostatné živé tvori. Chcem tým povedať, že agregátne vedomie hmoty (až na atómy) zanikne smrťou teľa, ostatné informácie ale zostanú zachované, či sa tie informácie t.j. duša a vedomie sa znovu použijú záleží od mnohých faktorov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 09.09.2014

Ok :)) Avšak - mám tedy raději býti netečným k nedůslednostem, či si mám sám něco domýšlet ve smyslu jak to pisatel vlastně myslel či nemyslel ? Jsem spíš pro praktikování zásady dvakrát měř a jednou řež. Zvlášť na tomto webu, kde se (jak soudím)sešla sešlost osvícenější části populace, kdy za každým zdejším jednotlivcem přímo vidím to podhoubí, ze kterého vyrůstá a které spolu-kultivuje k lepším zítřkům.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 10.09.2014

Samozrejme, že nemáte byť pasívny. Robíte to dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 02.09.2014

Ahoj Luxi, tvoji otázku - "kde je chyba" si dovolím využít k určité polemice, kterou ale prosím ber spíše jako příležitost k určitému pozastavení než konfrontaci. Neber to prosím proto tak, že s tebou a s tvými/vašimi snahami nesouzním jen proto, že na chvíli nebudu respektovat doporučení tzv. protodialektiky.
1. Skutečně se domníváš, že něco de-ezoterizuješ (de-hermetizuješ) ? Jak vlastně tomuto pojmu rozumíš ? Jsou totiž dvě možnosti, buď ezoteriku vysvětluješ a tím její smysl zpřístupňuješ širší čtenářské obci nebo ji odmítáš a nahrazuješ něčím jiným. Osobně se považuji za docela informovaného v této oblasti a za sebe musím konstatovat, že ani jedno ani druhé tu vlastně nevidím. Osobně to na mne začíná působit jako míchání jakési nové směsice ze starých známých ingrediencí. Některé ezo-koncepty jsou přejmenovány (egregor-matrice, agregátní moduly-sefiroty, strojování-triády), jiné odmítány (spirituální roviny bytostí a bytí a korespondence/komunikace mezi nimi, objektivně existující ESP fenomény a informace které přinášejí (sekundární zda validní či nikoliv), osobní štěstí a podmínky jeho dosažení jako smysluplný cíl lidské existence), další jsou přiměřeně akceptovány (HNR-Bůh, karma-zásluhovost, reinkarnace-osudovost vedle svobodné vůle). Těch nových tu zas tak mnoho není a jsou-li, potom spadají spíše do oblasti politicko-sociální, než do oblasti filosoficko-individuální (plná funkce řízení, typologie psychické stroje člověka či konspirační schémata).
2. Anoncovaný, správný pohled (výklad) na historický proces globalizace se zatím nekoná. Spíše naopak, vycházíte sice z obecné teze o tzv. biblickém projektu a jeho protagonistech, ale jeho výklad není vyargumentovaný, je konstatační povahy a v mnoha oblastech nedostatečně vysvětluje logiku vývoje lidských civilizací, když působí až příliš paušálně a je pojmově nedostatečně propojen s poznatkovým dědictvím našich předků.
3. Samotný pojem GP zůstává ve vašem pojetí blíže nespecifikovaný a jakoby v luftu, čímž vytváříte prostor, aby si jej každý specifikoval subjektivně podle svého, což činí s tím výsledkem, že si za něj dosadí personifikaci vlastního chápání zla. A máš tu ty šediváky, ufony atd., o kterých píšeš.
4. Nedostatečné rozlišování mezi materialistickými a spirituálními pojetími otázek života.
5. Postavili jste svoje vědomosti/nauku/výklady do pozice "toho nejpřesnějšího v chápání tajemství života a smrti", čímž jste si velmi zkomplikovali vlastní situaci. Nejen že udržet se na takové pozici je problém, ale automaticky vás to pasuje do role autority, kterou na druhé straně odmítáte realizovat a necháváte tak řadu nevysvětlených otázek na svévolném výkladu každého, což samozřejmě přináší do chápání vašich myšlenek subjektivní chaos, který vás pak překvapuje. Nehledě na to, že nežádoucím způsobem determinuje povahu diskuse, která se místo inspirativní cestou otvírající nové obzory, ubírá cestou obhajoby.

Dalo by se k tomu napsat ještě mnoho dalšího, co dle mne v podstatě přináší ten rozpačitý výsledek, který tu je a po jehož příčině se ptáš. Tj. určitou míru souhlasu s vašimi koncepty, ale simultánně i určitou míru neporozumění či odmítání. Esoterika tohle řešila hierarchizací žáků, protože chápala, že lidé jsou různě daleko ve své schopnosti jejím myšlenkám porozumět. Jak to uvažujete řešit vy ? Zatím dle mého skromného vidění tak trochu plavete po povrchu a při snaze jít do hloubky vykazuje (v mých očích a uších) určitou míru neochoty. když v některých aspektech to přímo vypadá, že jste se nedostali k jejich hlubšímu pochopení. Zde mám konkrétně na mysli zejména esoteriku spojenou s misí Ježíše Krista a chápání jeho role coby spasitele lidstva. Pokud a dokud nebude k této otázce zaujat jednoznačný postoj, nelze o de-hermetizaci dle mne hovořit.

Tak to jen několik myšlenek k případné sebereflexi, které připojuji ke svým dřívějším námitkám ohledně vylévání vaničky i s dítětem a činnosti ve smyslu dobrý sluha ale zlý pán. Osobně chápu že úkol - de-ezoterizovat esoteriku je úkol ohromný a v podstatě nadlidský, když si uvědomíme, kolik bystrých lidí v minulosti do této podoby ukrylo své celoživotní poznání. Proto prosím ber i tento můj příspěvek nikoliv jako výraz kritiky tvé/vaší snahy, ale výraz obdivu k tomu, že jste si takovýto úkol před sebe vůbec postavili a myšlenky Ksb do našeho (slovenského a českého) prostředí přinášíte. Za to vám patří můj velký dík a upřímné přání plného úspěchu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Pe-tri,

vďaka za pozitívno-negatívnu spätnú väzbu.
Rozhodne sa necítim byť nejakou autoriťkou, skôr taký individuálny pešiak na multišachovnici, kde hrá veľa hráčov...:))

KSB ako jadro sú 4 základné práce (knihy), kde DVTR je úplný základ, lebo tam je prelomová teória riadenia, z ktorej sa potom ďalej odvíja rozvedenie do celkom inej koncepcie usporiadania života na matičke Zem.
Vďaka udovi& Co. je DVTR rozvinutá oproti ruskému originálu min. o 2 pyramidálne stupne vyššie : tesne pod "odtrhnuté" Hórovo oko nad pyramídou znalostí a hierarchického riadenia (viď 1 USD bankovka), ale aj o to ťažšie "stráviteľnejšia". Ďalej sa tu na webe pokračuje Mŕtvou vodou - následujú ešte zákl. diela Živá voda a Krátky kurz. Všetko dohromady v pôvodnom ruskom origináli pre širokú verejnosť - cca 2000 strán informačne nabitého textu s množstvom hypertextových odkazov a odvolávok.
Celkovo je v databáze VP CCCP asi okolo 100 kníh (každá cca 200 - 400 strán) a množstvo aktuálnej analytiky, projektov, diel iných autorov ai. Čiže dosť kolosálny objem infa..
V tých základných prácach je všetko na čo tu smeruješ svoj záujem nejak bližšie rozvedené (nie však detailne) a ako som zachytil, tak si tu už robil preklad z ruštiny, čiže by ti nemalo robiť problémy sa zahĺbiť do ich štúdia.
Nevýhodou tohto webhostingu je, že je tu pomerne zlý prehľad aktuálnych disk. príspevkov, ako aj väzieb a mnohí predpokladám už staršie diskusie ani moc nečítajú a tak nemá z časových i iných dôvodov niektoré veci viac rozpitvávať, keď echo populusu je navyše nevalné..

Tá moja skôr vnútorná otázka "kde je chyba ?" smerovala predovšetkým na Oraculusa, pretože z minulých diskusií som zachytil, že je to mladý človek s VŠ diplomom, a tak ešte pomerne vývojaschopný jedinec s širšou možnosťou prehodnocovania svojich stereotypov myslenia.
Na druhej strane chápem, že ľudia "nechápu". Predsa je to len iný rang oproti tomu, čo sa do nich vštepovalo defektným systémom vzdelávania (ale i výchovy ai.) a hneď v úvode sa v DVTR píše, že je to práca nad sebou samým (pri hlbšom chápaní doživotná, aspoň v tejto forme existencie) a nikto iný ju za kohokoľvek nemôže urobiť.

Ďalej netreba KSB brať ako nejakú dogmu, časom určite prídu nejaké ďalšie vylepšenia, iné pohľady apod. Ja osobne v niečom nesúhlasím s v nej uvedenými časťami, alebo napr. s názormi "konceptuála" Pjakina (viac krát potvrdené realitou prebiehajúceho života, ktorý je jediným etalónovým meradlom Pravdy ) a v niečom aj s názormi Zaznobina. Napriek všetkému je to najlepší pohľad na Vesmír ako taký, ktorý sa verejne ponúka.

A tú deezoterizáciu alebo dehermeutizáciu chápem o dosť ináč ako ty. Vieme predsa, že v každom filozofickom, či duchovnom učení predkov je množstvo pravdy, ale ide o to, ako oddeliť tú vedomú alebo nevedomú lživú in-Formáciu, ktorá tam je vždy! zavedená, už len z jedného dôvodu (pri tej nezámernej a nie cieľavedomej), že človek je tvor omylný a dokonalosti (napr. ostrých hrán alebo absolútnych symetrií) v Prírode nenájdeš. A potom ide o terminologický aparát, aby si ako sa hovorí porozumel fyzik s lyrikom a opačne, o správnejší výklad pojmov, vrátane tých ezoterických, ale aj exoterických, ktoré sa nesprávne interpretujú a tým zanechávajú v podvedomí človeka skreslený alebo úplne pokazený obraz. Čiže ide o to, dostatočne sa priblížiť k Objektívnej Pravde a nelámať si moc hlavu s Pravdou absolútnou, ktorú pozná snáď len VM.
A k ezoterickým učeniam, kde došlo k chybe, alebo zámerným skresleniam, deformáciam pôvodných celkom fajn filozófií života sa ešte určite časom dostaneme.

A ak niekedy niečo ďalej nerozvíjam, tak to poväčšine som ako sa hovorí na hunte s časom, tak to tak prosím ber - energie je stále nedostatok, hlavne tej pozitívnej..:))

Všetko dobré Peťo!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 03.09.2014

Ahoj Luxi, rozumím a beru na vědomí. Přece si však nemohu odpustit ještě jednu noticku. Jsem si plně vědom objemu informací, který stojí v pozadí Ksb. A právě k tomu směřuje mé upozornění. Jde o to, abychom pro stromy nepřehlédli les. Ne na nadarmo (byť to nebývá správně chápáno) řekl Ježíš - "Blahoslavení budiž chudí duchem, neboť jejich jest Království nebeské". Když si slovo "blahoslavení" nahradíme slovem "šťastni ti", výraz "chudí duchem" výrazem "prostí či neškolení" a výraz "království nebeské" výrazem "správný vektor cílů" musíme dojít k neklamnému závěru, že pro dosažení bohulibého cíle lidského života není studium knihoven nutné. A dnes už můžeme dodat, jak už právě z toho studia dobře víme, že v důsledku všudypřítomné dezinformace to stále není cesta z nejsnazších. Spíš právě naopak, jde o cestu, na které člověk zhusta (úmyslně někým mylně veden) - pro stromy nevidí les. A co je tedy tím lesem, mohl by se správně zeptat rozumný student, když to není vydestilovaná esence z této knihovny ?

Zde mě nezbývá než odpovědět tak, aby i chudí duchem (nestudující) porozuměli, a tím úvahu uzavřít opět nesmrtelným výrokem Ježíšovým - "Miluj Boha a bližního svého a živ budeš".

Já jen dodávám, kdo má studovati, ať studuje, kdo nikoliv ať nestuduje. Ani první ani druhý stav ale sám o sobě k životu nevede (ve smyslu Ježíšova výroku, je-li chápáno). K životu vede pouze to, jaký praktický vztah k oněm dvěma, v Ježíšově výrokům zmíněným kategoriím/objektům/subjektům, člověk nepodmíněně uplatňuje, vztah, který začíná tolerancí, pokračuje přes dobrosrdečnost a končí onou, ve výroku zmíněnou, neosobní láskou, která sama o sobě je (fakticky, nikoliv symbolicky) oním nesmrtelným životem, korespondujícím s výše uvedeným vektorem cílů. A k tomu žádná studia nejsou potřebná, i když jsou tak zajímavá:)
Vše dobé všem.
P.

<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Přidat nový příspěvek