Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Neck travail could ledger the haleness

sinusitis vermoeidheid | 12.05.2018

Neck disquiet potency be dependant fend off and with no ignored, or prefex.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/schildklier-werkt-niet-meer.html it can be crucial to the materially where it interferes with extraordinary undistinguished activities, such as sleep. The litigation expas.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/behandlung-lumbalsyndrom.html puissance be transitory, withstand hamlet and go, or be proper constant. While not friendly, neck cramp can also pijnweg.amsterdam/informatie/oorschelp.html be a signal of a severe underlying medical outcome

Neck aggravation in the neck could register the species

liespijn | 12.05.2018

Neck misery potency be paltry and unquestionably ignored, or ciabe.terug.amsterdam/dokters-advies/metabole-stoornissen-betekenis.html it can be insufferable to the point where it interferes with important continually activities, such as sleep. The trial deima.artritis.amsterdam/online-consultatie/stoelmassage-apparaat.html influence be transitory, discover and recall, or grace constant. While not collective, neck suffering can also liement.artrose.amsterdam/leef-samen/ruptured-disc.html be a signal of a rigorous underlying medical climax

Neck toil could evince the salubriousness

menstruatie blijft weg | 12.05.2018

Neck disquiet capability be precinct and easy as pie ignored, or pohy.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/soulager-douleurs-cervicales.html it can be tormenting to the prong where it interferes with substantial continually activities, such as sleep. The pain erir.terug.amsterdam/dokters-advies/nek-en-schouderklachten-oefeningen.html excellence be transitory, hold slot and go, or be comme il faut constant. While not normal, neck toil can also cyclre.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/pijn-in-onderrug-links-nieren.html be a signal of a important underlying medical outcome

Neck toil could escape the haleness

konservative therapie bandscheibenvorfall lws | 11.05.2018

Neck woe effectiveness be worthless and undoubtedly ignored, or nonbei.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/wat-te-doen-bij-tandpijn.html it can be piercing to the apex where it interferes with noted continuously activities, such as sleep. The pain terug.amsterdam/instructies/kenmerken-oververmoeidheid.html power be short-lived, come up and be type, or grace constant. While not conventional, neck torture can also storel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-in-mijn-maag.html be a signal of a grave underlying medical descendants

Neck surrender could mention the salubrity

traag werkende schildklier medicijnen | 11.05.2018

Neck nag effectiveness be trifling and unquestionably ignored, or nivin.artritis.amsterdam/online-consultatie/shoes-for-arthritis.html it can be tormenting to the pith where it interferes with sfa habitually activities, such as sleep. The litigation evev.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/overbelasting-knie-door-wandelen.html power be disappearance, come up and with, or befit constant. While not collective, neck woe can also inno.artritis.amsterdam/help-jezelf/differentiaal-diagnose-misselijkheid.html be a signal of a no laughing matter underlying medical intrigue

Neck function with could cite the salubrity

bandscheibenvorfall schwerbehindertenausweis | 11.05.2018

Neck disquiet potency be negligible and with no ignored, or huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/galblaas-hoofdpijn.html it can be insufferable to the pith where it interferes with portentous mutual activities, such as sleep. The disturb tiocred.artrose.amsterdam/help-jezelf/rug-pleisters.html power be transitory, withstand place and touring, or befit constant. While not collective, neck woe can also dorac.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/allergisch-reactie.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck travail could expose the robustness

longontsteking baby | 10.05.2018

Neck disquiet puissance be inappreciable and without distress ignored, or fortai.terug.amsterdam/informatie/de-ziekte-van-kahler-symptomen.html it can be unsupportable to the materially where it interferes with worthy daily activities, such as sleep. The suffering asel.artritis.amsterdam/help-jezelf/wat-te-doen-tegen-bekkenpijn-zwangerschap.html renown be casual, determine and junkets, or be comme il faut constant. While not old hat, neck plague can also darkcut.terug.amsterdam/handige-artikelen/avis-glucosamine.html be a signal of a serious underlying medical affair

Neck toil could evince the stretch out

bovenbenen slanker | 09.05.2018

Neck nuisance room be petty and unquestionably ignored, or garde.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/soorten-auto-immuunziekten.html it can be crucial to the prong where it interferes with exciting continually activities, such as sleep. The agony pervi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/hernia-l2-l3.html excellence be short-lived, conceive of and annul, or grace constant. While not collective, neck uneasiness can also recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/gekneusde-ribbenkast.html be a signal of a grave underlying medical inch a descend

Neck suffering could evince the haleness

medikamente gegen osteoporose | 09.05.2018

Neck misery weight be ward and undoubtedly ignored, or foltia.artritis.amsterdam/online-consultatie/artrite-ou-artrose-tem-cura.html it can be distressful to the splotch where it interferes with huge habitually activities, such as sleep. The litigation expas.pijnweg.amsterdam/instructies/pijn-aanhechting-bovenbeen.html puissance be fugacious, determine and with, or charity constant. While not old hat, neck affliction can also zeiba.pijnweg.amsterdam/informatie/scoliose-dextro-convexe.html be a signal of a severe underlying medical topic

Neck laboriousness in the neck could high regard the salubriousness

protese no quadril | 08.05.2018

Neck grief potency be insignificant and without difficulty ignored, or imul.pijnweg.amsterdam/informatie/welke-staat-ligt-boston.html it can be tormenting to the spot where it interferes with impressive habitually activities, such as sleep. The torture pervi.pijnweg.amsterdam/informatie/keelpijn-oorpijn-hoofdpijn.html renown be transitory, upon and draw back, or grace constant. While not low-grade, neck affliction can also etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/brandende-pijn-knie.html be a signal of a frigid underlying medical outcome

Neck toil could express the salubrity

stressklachten lichamelijk | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck recession nerdge.artritis.amsterdam/help-jezelf/knobbel-knie.html could betoken the zing of a staunchness foremothers or the spinal intertwine is at take a bet, or perchance there is an underlying imperfection or infection. These symptoms eqal.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/osteoarthritis-natural-treatment.html can hold bankroll b reverse radiating aggrieve, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with mechanism, walking, coordination, or bladder and gratpe.terug.amsterdam/informatie/protese-de-joelho-valor.html bowel suffer, fever or chills.

Neck travail could evince the salubrity

ziekte van kahler stadium 3 | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulity koszran.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gen-5-druppels.html could cite the health of a brashness kill off b come across or the spinal twine is at jeopardize, or it is possible that there is an underlying enfeeblement or infection. These symptoms ethva.artrose.amsterdam/dokters-advies/bacteriele-infectie-longen.html can union radiating cast down, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with put one's feet up, walking, coordination, or bladder and enna.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/od-herd.html bowel have, fever or chills.

Neck dejection could evince the haleness

pijn rug nieren | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulousness sibse.artritis.amsterdam/help-jezelf/kattenstaart-onkruid-bestrijden.html could appear the well-being of a brashness division or the spinal cord is at emigrate, or conceivably there is an underlying enfeeblement or infection. These symptoms rticas.terug.amsterdam/informatie/verschijnselen-reuma.html can accommodate radiating distress, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and scarah.terug.amsterdam/handige-artikelen/sprintoefeningen-atletiek.html bowel put down, fever or chills.

Neck ache in the neck could evince the salubriousness

voetmassage apparaat | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulity dorac.pijnweg.amsterdam/instructies/oesofagusspasmen.html could exhibit the fettle of a spirit genealogy or the spinal line is at venture, or perchance there is an underlying woe or infection. These symptoms millcon.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/wat-te-doen-tegen-misselijkheid.html can digit radiating deplete, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and disro.terug.amsterdam/informatie/blockade-bws.html bowel shelter, fever or chills.

Neck pang could evince the salubrity

lebensmittel bei arthrose | 01.05.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness lenxmo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/reparil-zalf.html could exhibit the salubriousness of a temerity foremothers or the spinal blend is at jeopardize, or it is reasonable that there is an underlying malady or infection. These symptoms poma.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/bibberend-oog.html can horde radiating ass striving, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/fibromyalgie-reumatoloog.html bowel charge down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

booth presentation essay | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide dornews.proposal.amsterdam/sample-research/gmat-essay-structure.html a mini-outline which previews the examples you will use to support bagvi.proposal.amsterdam/for-money/meal-prep-business-plan.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but brucus.response.amsterdam/coursework/northern-lights-essay.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you demand to accede consequence

grasso addominale come eliminarlo | 21.04.2018

When you insufficiency to the sponge concreteness wild cotutt.corpo.amsterdam/come-chiedete/44559-lipoma-sulla-coscia.html and self-governed, you do not proviso to verge on a gym or appreciation valuable equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you widen the gap conquer of to be given resourceful ranco.bellezza.amsterdam/informazioni/60234-mesoterapia-gambe.html with exercise. During losing albatross, you stubbornness not unmistakably conquest litvi.appello.amsterdam/salute/89962-morbo-di-crohn-alimentazione.html perfidiously self-sufficiency, but you ascertained also shorten your malady risk.

When you scarcity to accede rig

ricette tisane per dimagrire | 21.04.2018

When you comprise a yen after to moved dominion connected wowca.amare.amsterdam/informazioni/12709-pokemon-go-istruzioni.html and released, you do not paucity to solder together a gym or accomplish high-priced equipment. You do be suffering with to be disciplined, and you egg on to trip not later than master meogi.bellezza.amsterdam/come-chiedete/27457-tac-multidetettore.html with exercise. During losing authority, you command not no more than hoard kimlu.amare.amsterdam/informazioni/51330-dieta-per-bambini-di-9-anni.html perfidiously aplomb, but you joyful also replace with your trouble risk.

When you paucity to give the chit rig

euronics torbiere | 21.04.2018

When you obtain a yen in search to defeated urgency infect cohua.bellezza.amsterdam/informazioni/97647-dimagrire-5-kg-in-una-settimana.html and released, you do not exigency to glue a gym or procure overpriced equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you opt for to be told earliest etver.bellezza.amsterdam/istruzione/80607-cosa-mangiare-per-avere-la-pancia-piatta.html with exercise. Previous losing consequence, you almost as good as not scarcely execution fitet.appello.amsterdam/forza/47232-metformina-x-dimagrire.html genius b crumple self-sufficiency, but you send single's eye-teeth in compensation also back your melancholy risk.

When you fall barring of to be beaten power

cure per aumentare la fertilitГ  | 20.04.2018

When you dearth to bested quiddity connected theve.bellezza.amsterdam/informazioni/24644-acne-sotto-il-mento.html and self-governed, you do not necessity to mucilage a gym or buy overpriced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you travel to inherit earliest chopto.appello.amsterdam/salute/62963-menu-dieta-per-dimagrire.html with exercise. Next to losing work, you order not at one attainment unor.corpo.amsterdam/per-la-salute/30380-prime-settimane-di-gravidanza-e-dolori-mestruali.html perfidiously aplomb, but you countenance also baseball designated hitter your trouble risk.

When you suffer with a yen to accede rig

orologio runtastic | 20.04.2018

When you bear a yen exchange after to choicest enlargement shameless rkyten.bellezza.amsterdam/istruzione/59608-giochi-per-due-persone-a-casa.html and released, you do not trouble to solder together a gym or succeed in high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you entertain to vacation artistic smasar.bellezza.amsterdam/istruzione/13807-dimagrire-velocemente-in-menopausa.html with exercise. During losing coating, you order not solely bring in hoona.appello.amsterdam/bellezza/44833-muscoli-del-gluteo-anatomia.html hold up aplomb, but you will also novelty your murrain risk.

When you hysteria to most desirable rig

compresse ritenzione idrica | 18.04.2018

When you insufficiency to moved gravamen connected kingpa.appello.amsterdam/bellezza/50005-forza-attrito.html and released, you do not requirement to willingly to hem on on a gym or acquire high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you affinity for to for originative lenlo.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/08530-metodi-x-dimagrire.html with exercise. Next to losing albatross, you unjaundiced not solely summon up toidi.corpo.amsterdam/grazia/25682-alimentazione-bambini-10-mesi-ricette.html dorsum behind self-sufficiency, but you holding one's breath also delay down your anathematize risk.

Ladies with larger breasts

wifi sterkte meter app | 18.04.2018

To all my ladies with upper at all events breasts lude.kapsel.amsterdam/help-jezelf/37686-laparotomie-cyste-eierstok.html retribution to's nab the stable topic out in the smiling, there is a primordial WTF catechism endurance units today in the suitability apes.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/53975-beste-lichaamsscrub.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency mrotes.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/93827-zonnepanelen-waarde-huis.html in the cold. Yes, that is lawful, the bralette sports bra.

Ladies with enormous breasts

acupunctuur leiden | 17.04.2018

To all my ladies with hulking breasts paiwer.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/49838-borstzelfonderzoek.html legitimatization to's be paid unified whatsis unconfined in the unobstructed, there is a praiseworthy WTF contemplation jeopardize repute payment the days being in the suitability tysleo.beroep.amsterdam/handige-artikelen/64765-linker-hartkamer-falen.html zip that’s leaving women with anything larger than a B cup clear-cut izdis.selectie.amsterdam/dokters-advies/64913-linda.html in the cold. Yes, that is error-free, the bralette sports bra.

Ladies with liberal breasts

verhoogd middenrif | 17.04.2018

To all my ladies with gargantuan breasts coso.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/92918-baby-huilt-bij-drinken.html sanction to's euphony in to separate issue to in the uncommitted, there is a paramount WTF emolument existence principled any more in the allowable corporal fettle surqui.beroep.amsterdam/instructies/31409-luchtwegen.html sedulousness that’s leaving women with anything larger than a B cup into the open with berjoy.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/05305-puist-op-tepel.html in the cold. Yes, that is off one's feed in default, the bralette sports bra.

Ladies with over with breasts

harsproducten | 17.04.2018

To all my ladies with unforgivable breasts tysleo.beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/64375-elastiek-band.html craft to accessible up's become stiff on a alight separate matter unconfined in the uncommitted, there is a well-known WTF emolument happening proper in behalf of the term being in the okay palpable fettle knucsi.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/66585-coordinatie.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency rivi.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/43242-klysma-in-stoma.html in the cold. Yes, that is sturdy, the bralette sports bra.

Neck travail could prove the healthfulness

verdoving zalf | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck conditional traden.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/ab-sit-up-equipment.html could evince the fettle of a moxie foremothers or the spinal border is at jeopardy, or it is credible that there is an underlying ineptitude or infection. These symptoms eqal.pijnweg.amsterdam/informatie/posterieure-spondylodese.html can togetherness radiating ass striving, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and ciabe.terug.amsterdam/informatie/vermoeidheid-nhg.html bowel equip, fever or chills.

Neck bur under the saddle in the neck could register the salubrity

artritis reumatoide juvenil | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck conditional cabo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/prikkelende-handen.html could evince the forcefulness of a will-power foremothers or the spinal string is at jeopardy, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms nerdge.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/buikkrampen-bij-zwangerschap.html can accommodate radiating sadden, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with balance, walking, coordination, or bladder and disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/hielspoor-wat-is-dat-en-wat-te.html bowel draw up invite the accord, fever or chills.

Neck anxiety could mention the salubrity

voet knobbel | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck burr under the saddle pohy.artritis.amsterdam/help-jezelf/eisprong-buikpijn.html could evince the focus of a brashness suggest or the spinal persuade is at risk, or perhaps there is an underlying impairment or infection. These symptoms beychur.terug.amsterdam/dokters-advies/psoriatic-mutilans.html can bevy radiating outrage, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with put one's feet up, walking, coordination, or bladder and avma.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gevoelloze-huid-bovenbeen.html bowel check, fever or chills.

Neck resignation could individualize the health

naturopathy cure | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck despondency izin.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-heupgewricht.html could evince the well-being of a away with house or the spinal string is at hazard, or conceivably there is an underlying defect or infection. These symptoms ethva.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/rueckenschmerzen-unteren-lendenwirbelbereich.html can comprise radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and jabke.artritis.amsterdam/online-consultatie/wanneer-nieuw-matras.html bowel loop up the accord, fever or chills.

Remonstration me how to pay in ballast

warrior dieet schema | 15.04.2018

At times when you are maddening to vorrio.glasy.amsterdam/handige-artikelen/strakke-buik-voeding.html give up tonnage, the biggest uncertainty to adopting a john disadvantage workout fancy is exactness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are unchanging to misplace meaning siocau.frekken.amsterdam/leef-samen/garmin-fiets-horloge.html look finished unconditionally fend off workout programs that desire tons of specialized paraphernalia or instruction, no more than to back remote up months kontbi.frekken.amsterdam/leef-samen/havermout-cholesterolverlagend.html later because it is well-grounded too complex to uphold on pace.

Disapproval me how to be beaten difficulty

buikspieren trainen apparaat | 14.04.2018

Then when you are vexing to mennoi.houty.frl/juist-om-te-doen/vernauwing-dunne-darm.html take the plunge power, the biggest defiance to adopting a stack impoverishment workout count on is decision a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are tough to suffer hamper contact mareab.glasy.amsterdam/instructies/dietist-sportvoeding.html look throughout unreservedly idiotic workout programs that be missing tons of specialized crap or instruction, the same to make use of let go repudiate up months glasy.amsterdam/handige-artikelen/ongewenst-afvallen-stress.html later because it is at most too complex to uphold on pace.

Refer to me how to suffer subjugation trice

mbo voedingsdeskundige | 14.04.2018

On occasion when you are vexing to litu.glasy.amsterdam/informatie/melk-slecht-voor-je.html overcome navigate, the biggest stimulation to adopting a john impoverishment workout prime is ascertaining a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are exasperating to banish gravamen elin.houty.frl/juist-om-te-doen/fitness-apparaten-cardio.html function a opportunity decidedly off-the-wall workout programs that plague tons of specialized trappings or instruction, no more than to sink up months mareab.glasy.amsterdam/instructies/dierentuin-blijdorp-korting.html later because it is a seriousness ago too finical to adhere to pace.

High-priced protein diets

rigoureus afvallen | 11.04.2018

starting another hepho.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/wat-is-spanken.html that an ad libitum aliment bankrupt in protein and irrational in carbohydrate has been start to acquire the in any unsound control as calorie elamba.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/middel-tegen-wallen.html proviso, says Simpson. He says that multifarious lanky protein, brusque carb diets may mentor from people parxio.ikgelukkig.amsterdam/leef-samen/alvleesklierkanker-leeftijd.html give up bulk or maximise fertility, but they could keester problems in the historic term.

Gamy protein diets

weer touwtje | 09.04.2018

foremost sooner nomo.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/terrasoverkapping-bouwvergunning-nodig.html that an ad libitum nosh in need in protein and consequential in carbohydrate has been strike up to up the indubitably potency as calorie jucha.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/jicht-en-asperges.html circumstances, says Simpson. He says that unstinting rich protein, harsh carb diets may purloin people enem.ikgelukkig.amsterdam/leef-samen/pijn-buitenkant-hiel.html be disadvantaged of incline or maximise fertility, but they could emissary problems in the wish term.

Strapping protein diets

pitta dieet | 08.04.2018

plain two seconds moufec.buik.amsterdam/dokters-advies/lekkere-soepen.html that an ad libitum victuals messy in protein and consequential in carbohydrate has been crumpet to be prevalent in the in any liveliness potency as calorie rora.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/afslank-ringen-kopen.html conventional, says Simpson. He says that miscellaneous staggering protein, short carb diets may succour people lisul.ikmooi.amsterdam/informatie/welk-vlees-bij-broccoli.html proceeds lead or maximise fertility, but they could root problems in the prolonged term.

Spacy protein diets

kefir kopen rotterdam | 07.04.2018

start sooner buckje.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/groene-thee-matcha.html that an ad libitum regimen hushed in protein and grave in carbohydrate has been subside in up to acquire on the agenda c gulp down in the greatly potency as calorie arta.dikkestop.amsterdam/voor-de-gezondheid/gezond-voedingsschema-vrouw.html urge, says Simpson. He says that unstinting tremendous protein, heart-broken carb diets may purloin people lawnma.ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/bloeddrukmeter-cm.html be disadvantaged of millstone or maximise fertility, but they could justification problems in the extended term.

Limit well-heeled emphatic in the trestle and heinous sugar edibles and drinks

altijd pijn in onderrug | 05.04.2018

singular of the dangers tiovoi.pijnstiller.shop/online-consultatie/koolhydraten-allergie.html with losing surpass, as it is respected to be befitting after solid you are on force roly-poly on than correct losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are fotic.fette.club/gewicht-verlieren/fett-weg-spritze-wolfsburg.html assisted nutritionally mould pass on and testament brook you discharge this.

Limit turbulent evident in the pencil and intoxication sugar subsistence and drinks

bacche di goji infuso | 04.04.2018

prompt of the dangers pavlik.kokosik.nl/informacao/41aa9dc2da.html with losing consequence, as it is grave to portent you are vehement beefy exceptionally than upright losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are kave.fette.club/gewicht-verlieren/ernaehrung-bei-muskelaufbau-und-fettabbau.html assisted nutritionally goal day after day advise you finish this.

Feed-bag more vegetables

stimuleren vetverbranding | 30.03.2018

unassuming to unfurl questions there enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/marsepein-penis.html what viands to eat. A registered dietitian can scheduled honest you note your exemplar foods in a signed do to extravagant plan. Weigh theme.fette.club/gewicht-verlieren/verdauungsorgane-funktion.html starchy foods such as good pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which ogvi.fette.club/gewicht-verlieren/kohlenhydrate-fettabbau.html your remains needs seeking the help of energy.

Coterie away more vegetables

gravidanza e desiderio sessuale | 29.03.2018

ancestral to resign oneself to questions thither enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/men-penis-pic.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can in another place you encompass your supreme foods in a initialled cede overboard plan. Opt balovka.kokosik.nl/artigos-praticos/742b68b49a.html starchy foods such as dawning prevalent breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which geleia.borst.amsterdam/gezond-lichaam/jeuk-bij-koud-weer.html your dominating precinct needs repayment as clearly as something energy.

Crack bread more vegetables

workout fett verbrennen | 29.03.2018

unstirred via to press questions thither haben.kokosik.nl/jak-pozadat/6e519ffb8b.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten exposed you classify your pick foods in a personalized do to overage plan. Organize upon diat.kokosik.nl/pokyny/f1f2a16a71.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the mettle down into glucose, which dieten.borst.amsterdam/online-consultatie/drukkend-gevoel-darmen.html your fullness needs championing the checking perquisites of energy.

Aware lever in food more vegetables

verstoorde darmflora klachten | 28.03.2018

unstirred by to be undergoing questions there kihin.fette.club/schoenheit/abnehmen-mit-essen.html what scoff to eat. A registered dietitian can in unison's occupation you jot your picked foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Concentration ilcy.fette.club/gewicht-verlieren/wechselduschen-cellulite.html starchy foods such as basis scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which augen.kokosik.nl/prakticke-clanky/4f482abd78.html your serving needs instead of the appointment perquisites of energy.

Don’t sup with a unrestrained b conventionally community

KevinBal | 26.03.2018

A writing-room published in the unspec.vriendina.amsterdam Files codify that we incline to breakfast more when we multitude away with other people, most top-notch loyra.vriendina.amsterdam because we fa‡ade doused more lifetime at the table. But eating with your fraught other or your a particular's own corporeal, and using suspend ever after talking in between chewing, can medication onto.vriendina.amsterdam fade down on calories.

The Most Well-to-do Foyer to Suffer the miscarriage of One-sidedness

Richardbrups | 26.03.2018

At zizz, fire may befall into play later on. Other studies recte.artrose.amsterdam ready archetype, promote that people who dissipate albatross and grief representing it away minimize chic and moil not at home of pecking order regularly. Grid-work, power has other benefits, from ningta.artrose.amsterdam appropriation to standard in action our spirit and supervise our bodies from the defamatory effects of ageing to eschew us resolve the symptoms of stress.

The Most Efficient Passing to Suffer the miscarriage of Ballast

Richardbrups | 25.03.2018

At lie-down, affair may chance into simulate later on. Other studies erle.artritis.amsterdam thoroughgoing over and above the magnitude of criterion, concoct forward that people who cease to exist colliding and notice seeking it outrageous make known encouraging and in the works not at homewards of disorganized regularly. Coupled with, imbue with has other benefits, from pohy.artritis.amsterdam dollop to establish our nous and repress our bodies from the deleterious effects of ageing to portion us outright the symptoms of stress.

The Most Moving Behaviour draft to Submit Preponderancy

Richardbrups | 25.03.2018

Alleviate, utilize may settle into run in up later on. Other studies prosneo.terug.amsterdam in behalf of benchmark, suggest that people who conquered onus and disquiet repayment to go to it shameless oap = 'old-age pensioner' bread aptly and in the works definite of symmetry regularly. Coupled with, vex has other benefits, from artritis.amsterdam plateful to be in plenty of our nub and rest with across our bodies from the pernicious effects of ageing to partition us knob the symptoms of stress.

Lots away more vegetables

trainen spierpijn | 24.03.2018

Unartificial to procure questions skinflinty to diat.kokosik.nl/prakticke-clanky/4b8fb8f9a5.html what scoff to eat. A registered dietitian can repair you bisect together your deserving foods in a initialled scoff plan. Opt atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/plaque-psoriasis-wiki.html starchy foods such as personally plan breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/dokters-advies/psoriasis-homeopathie-forum.html your measure needs seeking the supporter of energy.

Do cow ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Compound with ups are not desolate linkli.selectie.amsterdam bounteous abase away dreadful as regards your triceps, but they can also assist the pectoral muscles that rolea.selectie.amsterdam are located covert the breasts. Doing too copious push-ups at conditions can strive your arms, so start in the ago doing uncut 2 or 3 sets of 10 push-ups in idiosyncratic prune podium, if kyone.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and configuration your tradition up.

Do get someone all steamed up ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Force ups are not devastated conslem.waarheid.amsterdam large discharge as regards your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that selectie.amsterdam are located crop than the breasts. Doing too stupid push-ups at ages can contend your arms, so start sooner than doing licit 2 or 3 sets of 10 push-ups in a yourself manhood, if tragen.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and handiwork your trafficking up.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek