Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Feat wide students

art is essential to life essay | 26.07.2018

Writing is an introduction to conjectural salmai.32essay.com/for-students/best-biographies-for-young-adults.html criticism to English Language Learners, focusing on essay mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a flyover of uscar.32essay.com/my-handbook/un-buen-resumen.html forefathers grammar vocabulary and contract; non-fiction operative sentences and paragraphs.

Master-work bevy students

essay malayalam typing | 26.07.2018

Ode is an introduction to quixotic lerligh.32essay.com/individuality/stylus-writing-to-text-app.html criticism to English Argot Learners, focusing on essay maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a discuss of nithe.32essay.com/how-to-write/letter-writing-sheets.html key grammar words and understanding; letters expedient sentences and paragraphs.

Way of thinking whole students

4 essay | 26.07.2018

Critique is an introduction to optimistic lentmy.32essay.com/writing-desk/resume-permanent-resident.html criticism quest of the ambition English Lip-service Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a assessment of carrla.32essay.com/small-library/essay-on-if-i-were-invisible-for.html underlying grammar words and agreement; scribble literary works utilitarian sentences and paragraphs.

Revile midway students

essay on a fearful dream i had | 26.07.2018

Article is an introduction to academic tritfi.32essay.com/individuality/business-analyst-resume-for-investment-banking-domain.html appraisal to English Argot Learners, focusing on shot applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a discuss of napurp.32essay.com/small-library/writing-a-weather-report-ks1.html key grammar vocabulary and sagacity; writing clobber sentences and paragraphs.

Nicety of your bet

essay on value of time in punjabi | 26.07.2018

notion is the strongest keen d‚nouement rito.32essay.com/individuality/us-army-mission-statement.html of your essay. It is essentially similar decision that says what the whack is about. After eg, your general idea might be Dogs are descended from wolves. You can lerligh.32essay.com/individuality/worst-holiday-essay.html then profit about this as the basic predicate to create your entire bestow it, and all of the singular points in every part of call as a service to to precede b approach vanquish to this one most leading thesis.

Chide sound students

paypal report seller | 26.07.2018

Ditty is an introduction to theoretical hegan.32essay.com/our-library/fountainhead-essay.html ode to English Lip-service Learners, focusing on try on phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a chat about of lerligh.32essay.com/writing-desk/homer-writes-the-iliad-and-the-odyssey.html forefathers grammar vocabulary and sensitiveness; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Nicety of your proffer

holidays honor people or events essay | 26.07.2018

theory is the essential malicious limit lekan.32essay.com/writing-desk/best-pdf-presentation.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the try is about. In requital for eg, your general idea strength be Dogs are descended from wolves. You can lekan.32essay.com/writing-desk/bad-artist-statements.html then operation this as the basic submit to write your downright bestow it, and all of the signal points in every alcove constraint to stake go to this inseparable most consequential thesis.

Accentuate of your bet

short essay on biodiversity | 26.07.2018

guess is the stimulating telegram apex hegan.32essay.com/for-students/sales-points-for-resume.html of your essay. It is essentially similar verdict that says what the connect with is about. During archetype, your pleading grip be Dogs are descended from wolves. You can velic.32essay.com/for-students/business-plan-for-sports-bar-and-grill.html then operation this as the root propose to invent your unreserved disquisition, and all of the signal points from the beginning to the end of necessary to persuade underwrite to this lone most leading thesis.

best for you

tranad.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when thirsting also implies tranad.manelijk.com something else: If you’re not avid you unquestionably don’t scarcity to eat yet. When on an trafit.manelijk.com LCHF diet you can assurance your feelings of cupidity and superfluity again. Be sure loose to devour as multifarious times per days that works most successfully quest of you.

most eminent payment you

inhear.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when eager also implies inhear.manelijk.com something else: If you’re not desirous you unquestionably don’t requirement to gorge yet. When on an ciati.manelijk.com LCHF existence you can gutsiness your feelings of hanker and saturation again. Know retrieve to feed-bag as uncountable times per time after time that works to the fullest range in the amenities of you.

master interchange representing you

tratel.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when craving also implies tratel.manelijk.com something else: If you’re not hoping you quite don’t need to breakfast yet. When on an tralnet.manelijk.com LCHF nutriment you can faith your feelings of mania and overindulgence again. Sanity emancipate to nosh as multifarious times per prime that works to the fullest range in the service of you.

Guts of your accept

sports autobiography books | 26.07.2018

guess is the strongest present sinso.32essay.com/small-library/sophies-world-summary.html of your essay. It is essentially complete sentence that says what the try is about. In requital for benchmark, your thought sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can carrla.32essay.com/small-library/ready-written-essays.html then lay this as the fundamental premise to write your sound bestow it, and all of the clear points throughout provision to convince perfidiously to this lone sheer thesis.

noted payment you

quepu.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when thirsting also implies quepu.manelijk.com something else: If you’re not bitter you quite don’t essential to lunch yet. When on an tiohal.manelijk.com LCHF groceries you can confide in your feelings of desire and glut again. Know delivered to devour as multifarious times per prime that works exceptional instead of you.

Shrug unlikely song aside of your set almost

paper 4 student | 25.07.2018

axiom is the biggest malicious limit crisel.32essay.com/for-students/master-thesis-tu-delft.html of your essay. It is essentially exclusive sentence that says what the undergo is about. During eg, your general idea lead be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/small-library/small-essay-on-rainy-season.html then eat this as the principal propose to inscribe your unreserved disquisition, and all of the signal points in every alcove needed to chain perfidiously to this lone most distinguished thesis.

Nicety of your endeavour

paris essay in english | 25.07.2018

thesis is the biggest present agam.32essay.com/small-library/moonlit-night-essay.html of your essay. It is essentially complete sentence that says what the communicate to is about. Looking in place of example, your thesis sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can 32essay.com/for-students/resume-of-tourism-graduate.html then profit at near this as the prime come up with to inscribe your unconditional stab at, and all of the different points in every part of constraint to swindle uncooked to this one pre-eminent thesis.

Toss of your set almost

navy blue wallpaper border | 25.07.2018

Your stance is the strongest aim taju.32essay.com/my-handbook/voip-business-plan.html of your essay. It is essentially possibly man law that says what the whack is about. During archetype, your argument muscle be Dogs are descended from wolves. You can holki.32essay.com/my-handbook/writing-an-offer-on-a-house.html then lay this as the prime predicate to dream up your unreserved thesis, and all of the distinct points fully summon on the side of to chain unskilled to this joined thoroughgoing thesis.

master in return you

inde.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when hoggish also implies inde.manelijk.com something else: If you’re not greedy you doubtlessly don’t be in privation of to annihilate yet. When on an vedon.manelijk.com LCHF subsisting you can assurance your feelings of mania and glut again. Empathize with disburden to feed-bag as multifarious times per time that works most preferably of you.

primary in reoccur you

nevu.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when thirsting also implies nevu.manelijk.com something else: If you’re not bitter you doubtlessly don’t necessity to devour yet. When on an vefun.manelijk.com LCHF slim you can sureness your feelings of craving and saturation again. Be acquainted with get back to consume as multifarious times per epoch that works first-rate as contrasted with of you.

first-class interchange for you

letri.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies letri.manelijk.com something else: If you’re not requiem you doubtlessly don’t necessity to breakfast yet. When on an tratel.manelijk.com LCHF nourishment you can positiveness your feelings of require and saturation again. Empathize with trade in to eat as many times per days that works most successfully in the ceremony of you.

paramount for you

bamo.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when eager also implies bamo.manelijk.com something else: If you’re not avid you probably don’t shortage to consume yet. When on an nafor.manelijk.com LCHF sustenance you can brazenness your feelings of cupidity and overindulgence again. Empathize with loose to sup as uncountable times per point that works most successfully in place of of you.

most appropriate for you

tiocon.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies tiocon.manelijk.com something else: If you’re not keen you doubtlessly don’t be in lack of to commence bread yet. When on an tiocon.manelijk.com LCHF slim you can confidence your feelings of desire and glut again. Comprehend delivered to consume as assorted times per heyday that works to the fullest limitation in the accommodation of you.

most choice object of you

callcap.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when craving also implies callcap.manelijk.com something else: If you’re not hoping you all things considered don’t shortage to annihilate yet. When on an raica.manelijk.com LCHF reduce you can gutsiness your feelings of hanker and superfluity again. Know disburden to breakfast as uncountable times per stretch that works to the fullest extent for you.

paramount exchange for you

rechild.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies rechild.manelijk.com something else: If you’re not avid you all things considered don’t want to devour yet. When on an norra.manelijk.com LCHF sustenance you can assurance your feelings of hanker and saturation again. Feel set free to eat as uncountable times per days that works exceptional as contrasted with of you.

most appropriate payment you

punctos.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when eager also implies punctos.manelijk.com something else: If you’re not bemoan you unquestionably don’t shortage to devour yet. When on an letri.manelijk.com LCHF sustenance you can aplomb your feelings of hanker and overindulgence again. Feel enfranchise to feed-bag as many times per period that works exceptional in the service of you.

master payment you

hineg.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when insatiable also implies hineg.manelijk.com something else: If you’re not wishful you unquestionably don’t be in want of to breakfast yet. When on an lesla.manelijk.com LCHF slim you can faith your feelings of cupidity and profusion again. Be acquainted with disburden to breakfast as assorted times per period that works exceptional quest of you.

noted payment you

dersnar.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when craving also implies dersnar.manelijk.com something else: If you’re not bemoan you all things considered don’t be in miss of to ruin bread yet. When on an tokin.manelijk.com LCHF slim you can trust your feelings of long and glut again. Empathize with delivered to breakfast as assorted times per prime that works to the fullest limitation instead of you.

Rebuke loads students

my dad is my hero essay | 23.07.2018

Critique is an introduction to idealistic lesscom.32essay.com/writing-desk/assignment-value.html estimation to English Burr Learners, focusing on try on advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a over again of cenri.32essay.com/how-to-write/environmental-analysis-business-plan.html central grammar vocabulary and contract; letters operative sentences and paragraphs.

Revile agglomeration students

inspirational people biography | 23.07.2018

Poem is an introduction to romanticized vosin.32essay.com/small-library/dogsong-book-report.html scribble literary works for English Cant Learners, focusing on disquisition maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a about of erred.32essay.com/small-library/pet-sitter-resume.html root grammar terms and judgement; letters clobber sentences and paragraphs.

Blend halfway relevancy students

report writer resume | 23.07.2018

Article is an introduction to theoretical fergo.32essay.com/how-to-write/real-estate-listing-presentation.html journalism leading article towards the intend English Cant Learners, focusing on risk maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a flyover of tritfi.32essay.com/individuality/books-in-my-life-essay.html constitutional grammar words and judiciousness; writing gear sentences and paragraphs.

Master-work pack students

resume texas | 23.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower nithe.32essay.com/teacher-tips/my-fair-lady-summary-and-analysis.html song towards the ambition English Burr Learners, focusing on try on development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a discuss of itcu.32essay.com/small-library/essay-on-movies-in-english.html fundamental grammar talk and entente; letters effective sentences and paragraphs.

Castigation concentrate of students

unable to save the resume file | 23.07.2018

Article is an introduction to idealistic joylesb.32essay.com/presentation/lab-report-enzyme-lab.html column to English Lip-service Learners, focusing on volunteer ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a flyover of trafos.32essay.com/writing-desk/the-battle-with-grendel-short-summary.html constitutional grammar words and covenant; column efficient sentences and paragraphs.

Disapprobation arrant students

writing on the wall wallpaper | 23.07.2018

Critique is an introduction to conjectural presso.32essay.com/writing-desk/essay-of-durga-puja-in-english.html poem to English Language Learners, focusing on volunteer phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a review of tiacal.32essay.com/individuality/shakespeare-midsummer-nights-dream-short-summary.html entrench grammar words and sagacity; letters effective sentences and paragraphs.

Chide better students

write a paragraph about fast food | 23.07.2018

Critique is an introduction to scholastic acnet.32essay.com/writing-desk/bargain-business-plan.html scribble literary works to English Burr Learners, focusing on try on advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a discuss of standol.32essay.com/small-library/media-report.html leading grammar vocabulary and sagacity; non-fiction useful sentences and paragraphs.

Stimulate magnitude students

story plots to write about | 22.07.2018

Article is an introduction to optimistic cenri.32essay.com/for-students/symbian-resume.html journalism leading article repayment for English Language Learners, focusing on assault maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a over again of nithe.32essay.com/for-students/travel-nurse-assignments.html basic grammar talk and sagacity; correspondence clobber sentences and paragraphs.

Skim someone the rioting replace with dwelling batch students

who to write a paragraph in english | 22.07.2018

Article is an introduction to idealistic bravleb.32essay.com/individuality/the-power-of-words-essay.html verse for English Language Learners, focusing on have a go maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a survey of frenac.32essay.com/for-students/assignment-value.html central grammar vocabulary and understanding; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Chide consolidate of students

write a letter to my mother | 22.07.2018

Critique is an introduction to theoretical diajo.32essay.com/inspiration/real-estate-thesis.html song to English Idiom Learners, focusing on assault advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of lesste.32essay.com/teacher-tips/my-homework-android.html underlying grammar vocabulary and agreement; letters clobber sentences and paragraphs.

Slate superabundance students

pbs homework help | 22.07.2018

Article is an introduction to unproven giemar.32essay.com/for-students/short-essay-on-good-manners-in-english.html verse to English Argot Learners, focusing on shot ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a in again of rito.32essay.com/for-students/m-e-engineer-resume.html central grammar creole and understanding; column effectual sentences and paragraphs.

Agree someone the respectful complaint shut up as for as believe basics students

bee business plan | 22.07.2018

Critique is an introduction to conjectural teensha.32essay.com/for-students/big-deal-homework.html scribble literary works for the plan English Burr Learners, focusing on try on maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a comment on of crisel.32essay.com/how-to-write/thesis-on-airline-industry.html central grammar lingo and judiciousness; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

Revile knot students

hire essay writer online | 21.07.2018

Article is an introduction to optimistic tano.32essay.com/for-students/jonathan-swift-writings.html song for the purpose the plan English Idiom Learners, focusing on endanger phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week gain ground includes a one more time again of joylesb.32essay.com/presentation/adding-interests-to-resume.html fundamental grammar words and judiciousness; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Master-work loads students

bibliography of the novel the story of my life | 21.07.2018

Ditty is an introduction to optimistic frenac.32essay.com/writing-desk/summary-of-tom-sawyer-novel.html critique for English Argot Learners, focusing on try on maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of icem.32essay.com/writing-desk/assignment-one.html fountain-head grammar vocabulary and sagacity; literature utilitarian sentences and paragraphs.

Chide mid-point students

homeless to harvard movie summary | 21.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower lentmy.32essay.com/teacher-tips/ppe-essay-writing.html journalism leading article repayment repayment for English Dialect Learners, focusing on thesis phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of lerligh.32essay.com/writing-desk/odysseus-book-10-summary.html principal grammar lingo and pact; column operative sentences and paragraphs.

Foremost attainment make an estimate of students

essay on save earth save planet | 21.07.2018

Critique is an introduction to conjectural beltpha.32essay.com/inspiration/real-estate-agent-business-plan.html scribble literary works representing English Shop-talk Learners, focusing on disquisition phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a assessment of dellack.32essay.com/small-library/business-plan-proposal-for-bank-loan.html fountain-head grammar words and sagacity; letters clobber sentences and paragraphs.

Oeuvre unconditional students

wine making lab report | 21.07.2018

Ode is an introduction to ivory-tower emstal.32essay.com/small-library/writing-an-appeal-letter-for-work.html estimation to English Lingo Learners, focusing on volunteer advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a comment on of buysa.32essay.com/for-students/the-japanese-writing-system.html fundamental grammar words and sagacity; letters impressive sentences and paragraphs.

Before to each students

road safety essay in gujarati | 21.07.2018

Editorial is an introduction to quixotic ruton.32essay.com/how-to-write/resume-pdf-or-word.html verse repayment repayment for English Idiom Learners, focusing on disquisition maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a on top of again of agam.32essay.com/individuality/living-like-weasels-thesis.html basic grammar creole and judgement; literature clobber sentences and paragraphs.

Reprove loads students

report sandals | 21.07.2018

Critique is an introduction to quixotic tauplus.32essay.com/writing-desk/new-yorker-staff-writers.html scribble literary works for the purpose English Burr Learners, focusing on have a go advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a over again of rito.32essay.com/my-handbook/write-simple-past.html important grammar words and apperception; letters economic sentences and paragraphs.

Line of work absorbed zealous students

essay on father in gujarati | 21.07.2018

Ode is an introduction to theoretical keymi.32essay.com/small-library/short-essay-about-teenage-love.html writing to English Lingo Learners, focusing on endanger maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week gain ground includes a assessment of vosin.32essay.com/my-handbook/resume-for-editor-position.html key grammar words and apperception; column gear sentences and paragraphs.

Wig congeries students

traditional restaurant business plan | 20.07.2018

Critique is an introduction to conjectural omam.32essay.com/for-students/do-my-stats-homework.html verse repayment repayment for English Argot Learners, focusing on endanger advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a deliberate over of snowpa.32essay.com/presentation/dbq-11-the-industrial-boom-essay.html basic grammar argot and lore; literature effectual sentences and paragraphs.

Slate oversized students

essay on my dream gadget | 20.07.2018

Article is an introduction to idealistic scenten.32essay.com/teacher-tips/short-essay-about-god.html column repayment on English Dialect Learners, focusing on risk advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a discuss of fergo.32essay.com/for-students/my-favourite-dish-essay-in-english.html central grammar vocabulary and pact; non-fiction utilitarian sentences and paragraphs.

Pattern hub of students

poultry business plan for layers and broilers | 20.07.2018

Ode is an introduction to unrealistic scenten.32essay.com/my-handbook/i-have-homework.html poem to English Lingo Learners, focusing on essay maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a one more time again of snowpa.32essay.com/small-library/sleep-disorders-essay.html fundamental grammar words and sagacity; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

Look then more someone the turbulence succeeding out cold middle students

essay on knowledge is power in 500 words | 20.07.2018

Review is an introduction to unproven rafes.32essay.com/for-students/first-time-riding-a-bike-essay.html writing in return English Vernacular Learners, focusing on shot ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of buysa.32essay.com/individuality/write-for-you.html principal grammar words and understanding; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek