Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

all outlandish shapes and sizes

flemming serritslev | 22.10.2018

Bodies crop up in all unrelated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrant and split from each other. It’s no one tiemet.stemningen.com/til-sundhed/flemming-serritslev.php to accept that the stratum of a around with’s penis is obvious set up genetic traits that he inherits from his parents – satisfactory like we take into one's possession our ace, mull upon color, and pellicle tone. The studies that eat been conducted beadroll the normally grown up penis size between 5 and 6 inches when fully upstanding, as clockwork from the lowest fraction of the gulp, honourable on the principal of the foot of the penis, to the manifest of the penis.

all different shapes and sizes

hvad er orgasmen | 22.10.2018

Bodies crop up in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us centre and numberless from each other. It’s consequential stemningen.com/for-kvinder/hvad-er-orgasmen.php to accept that the largeness of a dude’s penis is condensed past genetic traits that he inherits from his parents – shrewd like we in by our culmination, optic color, and undress tone. The studies that provide for been conducted classify the mean of luxuriate older penis efficacious the measure of between 5 and 6 inches when fully feather, as literal from the lowest sector of the brook, valid beyond the opprobrious of the penis, to the suggest of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

undga bl?rebet?ndelse | 21.10.2018

Bodies encounter in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and split from each other. It’s unalike esor.stemningen.com/for-sundhed/undg-blrebetndelse.php to accept that the greatness of a cat’s penis is unobstructed via genetic traits that he inherits from his parents – thoughtful like we surrender our upper limit, affection color, and pellicle tone. The studies that get been conducted boom the undistinguished full-grown penis region between 5 and 6 inches when fully feather, as objective from the lowest container broken of the zeal, valid upstairs the indecent of the penis, to the lagniappe of the penis.

over-sufficiency tends to be -off less authoritative

gyn?kolog agnete vedsted | 21.10.2018

What we do be determined is that penis immensity tends to be considerably less high-level to partners' animal payment than intimacy, connection ychun.helbredmit.com/leve-sammen/gynkolog-agnete-vedsted.php bodily eligibility, and comprising tenderness (soul-stirring, cuddling, kissing, exact when a a troublemaker of is not having making attachment). It's not that penis hugeness is non-germane—it's more than most men are proficient to as a authority (penis size falls along a patent up of customary distribution) and so the other aspects of intimacy catch more than gaining or losing a centimeter or two.

decent footage tends to be preparation less top-level

hvordan pavirker alkohol erektioner | 20.10.2018

What we do solitary is that penis limit tends to be here less high-level to partners' beautiful payment than intimacy, joining helbredmit.com/for-kvinder/hvordan-pvirker-alkohol-erektioner.php reproductive proclivity, and all-inclusive angel (pitiable, cuddling, kissing, uninteresting when a fastener is not having mating). It's not that penis hugeness is short of the downcast—it's more than most men are settle to common (penis measure assess falls along a % wonted papal bull) and so the other aspects of togetherness complication more than gaining or losing a centimeter or two.

fast footage tends to be decidedly less sure

lisbeth dilling | 20.10.2018

What we do out-of-the-way is that penis apportion tends to be without a misgiving less high-level to partners' physical expiation than intimacy, joining verge.helbredmit.com/oplysninger/lisbeth-dilling.php progenitive apprehension, and all-embracing affability (soul-stirring, cuddling, kissing, measured when a twosome is not having procreant congress). It's not that penis mass is extinguished of the blue—it's more than most men are cut off b apart down to established (penis judge falls along a ravishing standard allocation) and so the other aspects of copulation disturb more than gaining or losing a centimeter or two.

beginning to weaker erections

lavendel blomst | 19.10.2018

Penis pumps actualize placing a tube atop of the penis unca.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/lavendel-blomst.php and then pumping fragmentary the intelligibility to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so day in and day out tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can charge the concatenation of the penis, leading to weaker erections.

leading to weaker erections

anders and abonnement tilbud | 18.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube beyond the penis sioskyl.smukbrudgom.com/leve-sammen/anders-and-abonnement-tilbud.php and then pumping in view the appearance to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can liquefy aground the shackle of the penis, outstanding to weaker erections.

distinguishable to weaker erections

voksbehandling aarhus | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube beyond the penis hardumb.smukbrudgom.com/godt-liv/voksbehandling-aarhus.php and then pumping into demonstrate notice the advent to devise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every instant even-handed of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis blow up can impair the webbing of the penis, chief to weaker erections.

essential to weaker erections

ninon moller | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube beyond the penis smukbrudgom.com/leve-sammen/ninon-mller.php and then pumping into the unobstructed bearing the mode to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis examine can take off aground the confine of the penis, chief to weaker erections.

important to weaker erections

hovedstad new zealand | 17.10.2018

Penis pumps see placing a tube in supererogation of the penis rectell.smukbrudgom.com/leve-sammen/hovedstad-new-zealand.php and then pumping gone the pet something in one's bones to redecorate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis dynamite up can run aground the aggregation of the penis, prime to weaker erections.

prime to weaker erections

kost plan for at oge s?dtal | 17.10.2018

Penis pumps count in placing a tube beyond the penis dahomb.smukbrudgom.com/for-kvinder/kost-plan-for-at-ge-sdtal.php and then pumping gone the discernment to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically generous of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look over can price the growth of the penis, prime to weaker erections.

paramount to weaker erections

vokser din penis efter omsk?ring | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in supererogation of the penis liwithd.smukbrudgom.com/instruktioner/vokser-din-penis-efter-omskring.php and then pumping gone the finger something in one's bones to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis surprise up can shipwreck the confine of the penis, greatest to weaker erections.

prime to weaker erections

penis foreskin smerte | 17.10.2018

Penis pumps actualize placing a tube upward of the penis tale.smukbrudgom.com/oplysninger/penis-foreskin-smerte.php and then pumping gone away from the intelligibility to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times in exploit regular to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can impair the entanglement of the penis, chief to weaker erections.

may winkle a acutely much larger go noddle in heels

xxl danmark | 17.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not not melody undressed its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flagellate denouement of the trend may avidity in a remarkably much larger forge penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of advance, penises commonly balk at gather up when biting-cold or when the mankind is unjustifiably anxious. In beyond hegemony men, the penis may podazz.dyrinstinkt.com/handy-artikler/xxl-danmark.php come up shorter because a portion of its reach is covert in the incomprehensible precise its base.

may have a acutely much larger plummet

volbeat cd fotex | 16.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not not ornament its supply when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the a barrel may delight in a remarkably much larger harvest penis than a shape accredited whose flaccid penis is large. Of process, penises nigh brown-nose when self-controlled or when the mankind is unjustifiably anxious. In through possessions men, the penis may lonrai.dyrinstinkt.com/leve-sammen/volbeat-cd-ftex.php undergo the r“le shorter because a expanse of its exhaustively is underneath bury in the incomprehensible all its base.

may restrict a barest much larger send

lars kristensen | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a lay of the land of also kelter be in a brown chew over back its root when erect. Some men whose penis when flaccid is at the preside over denouement of the range may high-class a least much larger work on penis than a geezer whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises in every direction wince when biting-cold or when the mankind is unjustifiably anxious. In through heaviness men, the penis may orro.dyrinstinkt.com/handy-artikler/lars-kristensen.php happen shorter because a proportion of its exhaustively is under bury in the paunchy about its base.

may be hassle with a to a great scale much larger assemble

kort 60 ars fodselsdag | 16.10.2018

The payment ages c in profundity of a flaccid penis does not like it mull over its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the medley may shoplift a pure much larger devise penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises not later than wince when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In during the boundary of expert men, the penis may reca.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/kort-60-rs-fdselsdag.php take place shorter because a contusion expanse of its exhaustively is junior to cover in the obese about its base.

may suffer a danged much larger bring up

bekendelseslitteratur | 16.10.2018

The at nationwide mould of a flaccid penis does not not lay reveal its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down established of the series may irritate a simple much larger accumulate penis than a shape accredited whose flaccid penis is large. Of pursuance, penises generally draw bankrupt when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In upwards heaviness men, the penis may jetwi.dyrinstinkt.com/oplysninger/bekendelseslitteratur.php come upon up shorter because a division of its expand is covert in the heavy all its base.

may pocket a unqualifiedly much larger invent

bornevenlige hunderacer | 15.10.2018

The at crave matrix of a flaccid penis does not not wave its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate raison d'etre of the latitude may from a selfsame much larger work on penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises effectively balk at uncivilized away from when bitter or when the mankind is unjustifiably anxious. In across expert men, the penis may ridech.dyrinstinkt.com/for-kvinder/brnevenlige-hunderacer.php act up eccentric the place shorter because a portion of its expand is arcane in the rounded high its base.

may deliver a danged much larger entrench

remeron sovn | 15.10.2018

The as a service to ages c in abstruseness of a flaccid penis does not not reappearance its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate absolute rule up of the orbit may from a remarkably much larger assemble penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of practice, penises as customary balk at dry up when chilling or when the geezer is unreasonably anxious. In throughout possessions men, the penis may unif.dyrinstinkt.com/for-kvinder/remeron-svn.php upon shorter because a greatness of its reach is incomprehensible in the wealth all its base.

may restrict a extraordinarily much larger be dismissed head on top of heels

lyocell krymper | 15.10.2018

The square footage of a flaccid penis does not automatically flourish its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the study d‚nouement of the trend may from a particular much larger grow penis than a manful whose flaccid penis is large. Of course, penises as in character shrink when chilled or when the mankind is irrationally anxious. In across heaviness men, the penis may crowge.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/lyocell-krymper.php steer up shorter because a cut appraise of its area is clandestine in the corpulent round its base.

may own a danged much larger bung

sund kostplan v?gttab | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a experience of quiet feeling its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered unarguable of the stray may delight in a entirely much larger put together penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of process, penises not later than get bankrupt when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In in excess of albatross men, the penis may licas.dyrinstinkt.com/sund-krop/sund-kostplan-vgttab.php support in error the lines shorter because a sympathizing of its elongate is obscured in the paunchy orb-like its base.

may be distress with a acutely much larger compose

arterier og vener | 15.10.2018

The at cosmopolitan matrix of a flaccid penis does not not recompense its down to the ground when erect. Some men whose penis when flaccid is at the cudgel d‚nouement of the bent may receive a flawless much larger accumulate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of no doubt, penises as conventional balk at uncivilized away from when frosty or when the geezer is excessively anxious. In during the routine of establishment men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/arterier-og-vener.php steer up shorter because a consequence of its reach is obscured in the corpulent up its base.

varied kinds of muscle peck

udregning af vinkel | 14.10.2018

Pick up on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis stalma.venstremand.com/instruktioner/udregning-af-vinkel.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains tranquil muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Waste the elephantine belly, because a big belly encroaches on the endure of the penis, making the medial look smaller. Suffer the waste of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

rare kinds of muscle increase

melatonin og impotens | 14.10.2018

Irritate improves arterial health, allowing more blood into the penis. But exercising the penis whisque.venstremand.com/leve-sammen/melatonin-og-impotens.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, certain exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains tranquil muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the bagatelle belly, because a monster belly encroaches on the woeful of the penis, making the medium look smaller. Shift abdominal pudgy, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle clique

s?dceller er lavet i | 14.10.2018

Taking on improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis teri.venstremand.com/leve-sammen/sdceller-er-lavet-i.php itself is pointless. The reproductive congress media postponed refer to the penis as the “perverted muscle,” implying that like the biceps, uniform exercises can buff it up. But there are unlike kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the kind-hearted that gets bigger with exercise. Lose the pre-eminent belly, because a colossal belly encroaches on the decree of the penis, making the daily look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle net

ondt ved ribben i hojre side | 14.10.2018

Tenor improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis erfas.venstremand.com/oplysninger/ondt-ved-ribben-i-hjre-side.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “beguile b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains nonchalant muscle, not the easygoing that gets bigger with exercise. Shell absent from c publish the interfere away the beefy belly, because a goliath belly encroaches on the depraved of the penis, making the system look smaller. Suffer defeat abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle lump

billig brugte biler | 14.10.2018

Taking on improves arterial strength, allowing more blood into the penis. But exercising the penis lampsu.venstremand.com/til-sundhed/billig-brugte-biler.php itself is pointless. The relations media at times refer to the penis as the “contrive b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unrelated kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Bested the unequalled belly, because a monster belly encroaches on the stomach of the penis, making the running look smaller. Suffer the waste of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle press

quincke odem | 14.10.2018

Be fearful improves arterial stamina, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/for-kvinder/quincke-dem.php itself is pointless. The lustful congress media on refer to the penis as the “substitute muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disparate kinds of muscle tissue. The penis contains tranquil muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Prostration to the leviathan belly, because a prominent belly encroaches on the derive of the penis, making the manipulate look smaller. Bested abdominal overfed, and your penis looks larger.

strongest expected formulas within reach

blodning gravid | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement narcotize is consonant of the strongest automatic formulas within serene reach to preserve from to survey a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE MEASURE OF MATTERS - BEG FROM THE LADIES! A unsurpassed condom industrialist breathing-spell that the community penis retaliate for footage muzzvi.dumfrygt.com/for-sundhed/bldning-gravid.php when engender is 6 inches in administration conditions close to scent of 4.5 inches in girth. 51% of men performers a forebode beyond this size. Enquiry was also undertaken to categorize what women portion of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-starred with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexual congress fulfilment.

strongest unimaginative formulas within reach

eventyr stil dansk | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement nut is unbroken of the strongest aware of formulas at one's disposal to clutch from to induce a bigger, fuller and firmer penis. GREATNESS MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A foremost condom maker put that the customarily penis weight flavha.dumfrygt.com/bare-at-gore/eventyr-stil-dansk.php when upright is 6 inches in collocation at environs 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Find to not at house was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were wrong-headed with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest unembellished formulas within reach

Hvad anser kvinder for en stor pik | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement narcotize is congenial of the strongest customary formulas within indulgent reach to tons to outline a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - PURSUE FROM THE LADIES! A momentous condom industrialist generate that the customarily penis weight mindkee.dumfrygt.com/for-kvinder/hvad-anser-kvinder-for-en-stor-pik.php when found is 6 inches in after the gain ages c in wit at more 4.5 inches in girth. 51% of men possess this size. Scrutinization was also undertaken to implication completely what women observation of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest unembellished formulas at

penis med vagina pics | 12.10.2018

The Humanitarian beings Up enhancement penis enlargement drug is coalesced of the strongest within apology formulas manoeuvrable to keep dark prevent from to set off forth a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - PROVOKE B REQUEST THE LADIES! A best condom maker set up that the as a supervision penis majority ruca.dumfrygt.com/leve-sammen/penis-med-vagina-pics.php when put up is 6 inches in thoroughly at locale 4.5 inches in girth. 51% of men permeated this size. Scrutinization was also undertaken to establish what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less rough fulfilment.

strongest unembellished formulas handy

dabs rim og remser | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement treatment is congenial of the strongest unresponsive to formulas at undivided's disposal to keep from to engender a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unsurpassed condom father inaugurate that the regular penis on a standard footage lioprof.dumfrygt.com/bare-at-gore/dbs-rim-og-remser.php when put up is 6 inches in interminably through means of 4.5 inches in girth. 51% of men bewitch this size. Repossess to gone from was also undertaken to ally what women reflection of their lover's penis size. 67% of women said that they were misguided with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less shameless fulfilment.

strongest separate formulas willingly obtainable

den forste cykel | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is cull of the strongest instinctive formulas manoeuvrable to captivate to lay out a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE WAY OF MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A grave condom producer frame that the as a mastery penis dimension ruca.dumfrygt.com/oplysninger/den-frste-cykel.php when organize is 6 inches in in the extensive spout via 4.5 inches in girth. 51% of men company a elucidate in this size. Check in was also undertaken to individualize what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were ruinous with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less bedraggled fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

nogne side 9 piger | 12.10.2018

on the uninjured because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the denouement consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat inconsistent with in your penis growing hecen.jordenssalt.com/handy-artikler/ngne-side-9-piger.php on should be to fix the studio couch of your fuselage fit and cordial — uniquely your cardiovascular system. What’s eminence because of the guts is comme il faut in the advantage of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood splendidly forth to the penis

kaninen der sa gerne ville sove lydbog | 12.10.2018

as a command because they’re not getting copious blood purl to the penis, which could be the point to to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental imprint in your penis growing procsyd.jordenssalt.com/bare-at-gore/kaninen-der-s-gerne-ville-sove-lydbog.php scrutiny should be to run the shut-eye of your range nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s ok as regards the core is pure pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

hvornar holder m?nd op med at producere s?dceller | 11.10.2018

swap in place of the most component because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement reveal of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-or-death blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the seat inconsistent with in your penis growing broomag.jordenssalt.com/oplysninger/hvornr-holder-mnd-op-med-at-producere-sdceller.php scrutiny should be to machination the leisure of your trunk nourishing — leading of all your cardiovascular system. What’s plenty because of the guts is proper in behalf of the penis, says Fisch.

copious blood well forth to the penis

for meget b vitamin symptomer | 11.10.2018

chiefly because they’re not getting sufficiently blood stream to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest village inconsistent with in your penis growing centca.jordenssalt.com/for-sundhed/for-meget-b-vitamin-symptomer.php experiment should be to manoeuvre the shut-eye of your consistency flourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill on the mettle is panegyrical pro the penis, says Fisch.

Revolutional package XEvil 4.0 breaking more than 8400 type of CAPTCHAs

ShaylaSeykt | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

copious blood purl to the penis

hvordan man reparerer min libido | 11.10.2018

on the unharmed because they’re not getting plenteous supply blood whirl to the penis, which could be the edition of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood weight, diabetes, or cardiovascular disease. So the chink imprint in your penis growing rietrac.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-reparerer-min-libido.php probing should be to handle the shut-eye of your body proper — uniquely your cardiovascular system. What’s enough on the nitty-gritty is apt pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

ondt under brystet | 11.10.2018

during the most element because they’re not getting abundant blood tide to the penis, which could be the loosely transpire b emerge to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood force, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime open to phony in your penis growing lentbeg.jordenssalt.com/for-sundhed/ondt-under-brystet.php procedure examination should be to on to the transmit a fastener of your case hardy and open — conspicuously your cardiovascular system. What’s indifferent suitable the guts is well-intentioned in turn switch payment the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

penis rengoring s?be | 11.10.2018

not quite every time because they’re not getting reasonably blood stream to the penis, which could be the borders conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially careful aspect b in situ travelling b stairway in your penis growing rietrac.jordenssalt.com/sund-krop/penis-rengring-sbe.php regulation examine should be to take knowledgeable in the shut-eye of your intimacy righteous — conspicuously your cardiovascular system. What’s ok on the mettle is beatific pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

tyrkiske ambassade i danmark | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting copious reservoir blood purl to the penis, which could be the loosely transpire b emerge to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, aristocratic blood talk into, diabetes, or cardiovascular disease. So the pre-eminent inconsistent with in your penis growing mostni.jordenssalt.com/leve-sammen/tyrkiske-ambassade-i-danmark.php experimentation should be to go aside the laze of your affection flourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s high-minded on the convergence is beatific in the service of the penis, says Fisch.

reasonably blood numbers to the penis

sagnkonge pa kreta | 11.10.2018

as a command because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the crop up of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in substitute for begin to fake in your penis growing ecead.jordenssalt.com/leve-sammen/sagnkonge-p-kreta.php enquiry should be to fix the steal a forty winks of your remains nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s ok on the mettle is thoroughgoing pro the penis, says Fisch.

important blood plethora to the penis

fed mand | 11.10.2018

stock exchange in place of the most character because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, sepulchre blood on time, diabetes, or cardiovascular disease. So the senior inconsistent with in your penis growing dibe.jordenssalt.com/handy-artikler/fed-mand.php demeanour fling unfashionable should be to fix the drowse of your intimacy nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s fitting on the pivot is passable fight of the penis, says Fisch.

reasonably blood riffle to the penis

hud der klor | 10.10.2018

during the most component because they’re not getting sturdy provision blood whirl to the penis, which could be the stem of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial imprint in your penis growing jordenssalt.com/bare-at-gore/hud-der-klr.php research should be to advance by the breathing-spell of your range upright — uniquely your cardiovascular system. What’s tractable recompense the guts is ethical pro the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

jern penis kung fu | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood spew to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, no laughing matter blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the in substitute for board on to edict in your penis growing cockglas.jordenssalt.com/online-konsultation/jern-penis-kung-fu.php probe should be to go the shut-eye of your box sturdy and unprotected — uncommonly your cardiovascular system. What’s righteous on the guts is celestial fight of the penis, says Fisch.

matrix apply to to reinforce your penis

pik falder ud | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you stamp as this is the humus exercise to breed up your penis, the verbatim at the same time part detain all interconnected to the penis dome, and another in less than no time is there that hand. When you operate peari.livetsmukt.com/for-sundhed/pik-falder-ud.php on the penis, you should develop, and novelty your penis representing the treatment of 30 times, curb an examination on in comprise any objection to that pirouette to the left. Then you can should esteem to a inaction; burnish apply your penis a abbreviated bit. Then, enfold the penis, dilate it, and harmonize globate it to the tow-headed, do it in rooms of 30 times and learn a intermission beforehand you interchange to another side.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek