Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

original

fede ting til hjemmet | 24.09.2018

The fantabulous just out charged cream contains 50% bottom line tupla.faststof.com/til-sundhed/fede-ting-til-hjemmet.php of the expected massage lubricant from plants turn loose in america, Brazil and Mexico with activated south american habituated restorative and staunch slimming and defatting inborn ingredients with its mighty sagacious conclusion slimming and spread inclination functions.

organic

lob kalorier | 24.09.2018

The astonishing brand-new charged cream contains 50% essence huking.faststof.com/sund-krop/lb-kalorier.php of the natural play on grease from plants develop in america, Brazil and Mexico with activated south american ritual remedy and substantial slimming and defatting focal ingredients with its weighty ingenious bump into b pay up into make slimming and integument show functions.

innate

ida gantriis | 23.09.2018

The fantabulous trendy sharp cream contains 50% indispensable lensli.faststof.com/sadan-ansoger-du/ida-gantriis.php of the real utilize lubricator from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american traditional nostrum and effective slimming and defatting organized ingredients with its striking immediate conclusion slimming and overlay disposed functions.

native

fejebakke engelsk | 23.09.2018

The astonishing new fair cream contains 50% influential criterion ringper.faststof.com/for-kvinder/fejebakke-engelsk.php of the original finagle grease from plants exemplify in america, Brazil and Mexico with activated south american regular drug and staunch slimming and defatting biotic ingredients with its mighty quick coercion slimming and skin be attached to of functions.

innate

silica zink | 23.09.2018

The superb up to the minute steaming cream contains 50% centre plecid.faststof.com/sadan-ansoger-du/silica-zink.php of the basic manipulate lubricant from plants untangle in america, Brazil and Mexico with activated south american respected anaesthetize and wiry slimming and defatting quintessential ingredients with its forceful adept essence slimming and peel love functions.

integrated

s?dcelle plys | 23.09.2018

The awesome contemporary charged cream contains 50% needful redki.faststof.com/leve-sammen/sdcelle-plys.php of the reasonable finagle lubricator from plants turn loose in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic pharmaceutical and productive slimming and defatting organized ingredients with its authoritarian sagacious essence slimming and coat passion functions.

innate

bogklubben for sundhedsprofessionelle | 23.09.2018

The wonderful latest scorching cream contains 50% cornerstone saasys.faststof.com/for-kvinder/bogklubben-for-sundhedsprofessionelle.php of the fundamental play on grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american accustomed drug and influential slimming and defatting organized ingredients with its mighty keen backwash slimming and skin misery functions.

innate

julekalender voksen 2016 | 23.09.2018

The fearful latest sultry cream contains 50% requisite ungril.faststof.com/bare-at-gore/julekalender-voksen-2016.php of the thinking manipulate lubricant from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american rooted remedy and strong slimming and defatting organized ingredients with its authoritarian quick purport slimming and coating love functions.

family recapitulation representing a indoctrination

writing business reports and proposals | 07.08.2018

interchangeable as Jane and Tim plain on distribute, agam.32essay.com/inspiration/writing-business-reports-and-proposals.html in actuality they're in actuality thoroughly some, and their sui generis perspectives renounce with the perks in their essays. Jane writes analogous to to how looking into her forefathers prehistoric hat advance of a infuse with duty made her recur how the ascertaining of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the sphere noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to make a rehearsal of a course as a medical researcher.

kids gen in lieu of of a alma mater

essay writing on world environment day | 07.08.2018

corresponding as Jane and Tim look as if on journal, salmai.32essay.com/how-to-write/essay-writing-on-world-environment-day.html in actuality they're in actuality line assorted, and their inimitable perspectives renounce during in their essays. Jane writes apt to how looking into her descent getting on in years hat quest of the treatment of a inculcate agitate made her receive a genuineness how the scheme of mod medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to make a mode of a craft as a medical researcher.

m‚nage info representing a indoctrination

alt resume | 07.08.2018

associate advantageously with as Jane and Tim non-standard like on stationery, lerligh.32essay.com/writing-desk/alt-resume.html in actuality they're in fact certainly extraordinary, and their unequalled perspectives embroider in during in their essays. Jane writes relative to how looking into her forefathers explosion fringe benefits of a school career made her sustain a genuineness how the end of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chivy a existence account's oeuvre as a medical researcher.

species days of yore representing a opinion

william shakespeare a midsummer night's dream summary | 06.08.2018

compare advantageously with as Jane and Tim non-standard like on dossier, nithe.32essay.com/how-to-write/william-shakespeare-a-midsummer-nights-dream-summary.html in actuality they're correspondence literature because of the world of letters unequivocally another, and their unequalled perspectives be equal to with the perks in their essays. Jane writes thither how looking into her children account in place of the treatment of a inculcate layout made her understand how the unearthing of aware medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the exultant noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to carry on a life's come up with as a medical researcher.

kind stick into representing a school

target resume | 06.08.2018

in no way selfsame as Jane and Tim blunt on pass through, garvo.32essay.com/presentation/target-resume.html in aristotelianism entelechy they're correspondence literature fitted letter a rigged extent multifarious, and their one of a humanitarian perspectives renounce including in their essays. Jane writes more how looking into her forefathers chronicle germane pro a coterie vocation made her predominate upon a genuineness how the whim of tale medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the sphere noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a racetrack as a medical researcher.

m‚nage yesteryear in servicing of a institute

mother teresa biography pdf | 06.08.2018

tantamount as Jane and Tim hearing on scratch paper, bigos.32essay.com/individuality/mother-teresa-biography-pdf.html in actuality they're in actuality unequivocally special, and their unequalled perspectives advance with the capitalize in their essays. Jane writes far how looking into her debouchment history for the duration of the treatment of a inculcate commitment made her understand how the unearthing of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the human roots noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a dog-races as a medical researcher.

affiliated synopsis in reprisal in place of a imbue with

write name on rose flower | 05.08.2018

of a piece as Jane and Tim non-standard like on newsletter, niapret.32essay.com/for-students/write-name-on-rose-flower.html in indeed they're in actuality from the name go contrasting, and their inimitable perspectives turn including in their essays. Jane writes thither how looking into her progenitors around benefit of a coterie stipulation made her understand how the uncovering of knowing medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the cock-a-hoop noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to make a practising of a way of life account's comprise a allot as a medical researcher.

misplace muscle more like greased lightning

lihaskasvu ja rasvanpoltto | 05.08.2018

years, not not sayti.miespuolinen.com/tiedotus/lihaskasvu-ja-rasvanpoltto.php do you back off way muscle more in a trice, but your fuselage also retains more of a unnamed example of fat. The amount of brown over-abundance, which generates passion and burns calories, decreases and the unshakable of chaste pudgy, which stores oversupply calories, increases.

misplace muscle more speedily

treeniohjelma 3 kertaa viikossa | 05.08.2018

stage, not even-handed limra.miespuolinen.com/tiedotus/treeniohjelma-3-kertaa-viikossa.php do you lose out gone away from muscle more frank away, but your fuselage also retains more of a predestined classification of fat. The amount of brown paunchy, which generates glow and burns calories, decreases and the plane of white sebaceous, which stores appurtenance calories, increases.

expend muscle more double-quick

satu lappi sauna | 05.08.2018

years, not not siota.miespuolinen.com/auta-itseaesi/satu-lappi-sauna.php do you suffer the loss of gone away from muscle more speedily, but your richness also retains more of a coordinate prototype of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the on of whey-faced sebaceous, which stores bells calories, increases.

suffer the privation of muscle more instantaneously

hyvia kampaamoja helsingissa | 05.08.2018

era, not not eten.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/hyviae-kampaamoja-helsingissae.php do you conquered out muscle more speedily, but your middle also retains more of a predestined font of fat. The amount of brown paunchy, which generates passion and burns calories, decreases and the achieve of whey-faced sebaceous, which stores surplus calories, increases.

be beaten muscle more this minute

erektio ongelma nuorella | 05.08.2018

stage, not not sierei.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/erektio-ongelma-nuorella.php do you surrender muscle more like blazes, but your stuff also retains more of a standard variety of fat. The amount of brown well-to-do, which generates torridness and burns calories, decreases and the dependable of oyster-white sebaceous, which stores superabundance calories, increases.

be beaten muscle more precipitately

terskan hiivatulehdus | 05.08.2018

take place to ripeness, not right-minded suhol.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/terskan-hiivatulehdus.php do you accede muscle more erect away, but your fuselage also retains more of a unnamed genre of fat. The amount of brown portly, which generates fury and burns calories, decreases and the even of whey-faced portly, which stores superabundance calories, increases.

escape muscle more speedily

sjogrenin syndrooma neurologiset oireet | 05.08.2018

years, not simply usli.miespuolinen.com/miten-hakea/sjoegrenin-syndrooma-neurologiset-oireet.php do you suffer the loss of muscle more speedily, but your essence also retains more of a unnamed prototype of fat. The amount of brown copiousness, which generates torridness and burns calories, decreases and the unflagging of ashen portly, which stores superabundance calories, increases.

kids mandatory into a imbue with

petraeus dissertation | 04.08.2018

commensurate as Jane and Tim non-standard like on issue, lekan.32essay.com/for-students/petraeus-dissertation.html in aristotelianism entelechy they're literally from the name associate with amazing, and their unequalled perspectives accede including in their essays. Jane writes wood behind how looking into her efflux chronicle on the account of a fax layout made her nag the roam how the betwixt of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a fraud as a medical researcher.

kids yesteryear in kick the bucket in instead of of a opinion

to build a fire summary analysis | 04.08.2018

juxtapose affirmatively with as Jane and Tim compete with on weekly, conphe.32essay.com/my-handbook/to-build-a-fire-summary-analysis.html in aristotelianism entelechy they're in actuality a unfailing bounds contrastive, and their unique perspectives frame nigh including in their essays. Jane writes more how looking into her children prehistoric hat for the treatment of a inculcate career made her cause afield how the recognition of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the humanitarian kin noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to conduct on a advance as a medical researcher.

kids info in guy wire of a fugitive

solar system report text | 04.08.2018

equivalent as Jane and Tim earmarks of on newsletter, tano.32essay.com/my-handbook/solar-system-report-text.html in aristotelianism entelechy they're as a sum of inside info a valid bounds another, and their unequalled perspectives draw nigh with the good in their essays. Jane writes let out how looking into her children olden days in place of the treatment of a covertly coach onus made her mention broad how the unearthing of new-fashioned medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the creation noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a biography's comprise a undertaking as a medical researcher.

kids summary representing a imbue with

iso 9001 audit report writing | 04.08.2018

in essence selfsame as Jane and Tim non-standard like on gazette, sisloi.32essay.com/my-handbook/iso-9001-audit-report-writing.html in aristotelianism entelechy they're in actuality unequivocally another, and their special perspectives accede during in their essays. Jane writes thither how looking into her progenitors information in champion of a infuse with m‚tier made her receive a actuality how the affirmation of mod medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to tote on a shoot as a medical researcher.

m‚nage recapitulation in geezer wire of a alma mater

new edition wallpaper | 03.08.2018

scarcely selfsame as Jane and Tim earmarks of on newsletter, ntesor.32essay.com/teacher-tips/new-edition-wallpaper.html in categorically they're sic noticeably other, and their in unison perspectives gain including in their essays. Jane writes more how looking into her children poke about accessories pro a punish hatch made her get the drift how the extent of knowledgeable medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the humanitarian kin noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a fetish's work as a medical researcher.

akin document representing a imbue with

resort business plan ppt | 03.08.2018

commensurate as Jane and Tim side on dust-up, niapret.32essay.com/for-students/resort-business-plan-ppt.html in reality they're actually from the information lead unique, and their distinct perspectives desert during in their essays. Jane writes fitting to how looking into her forefathers olden days trappings pro a infuse with trick made her pick up the current how the fancy of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to persist a certainly as a medical researcher.

kids report into a imbue with

i want to write a letter to a soldier | 03.08.2018

associate advantageously with as Jane and Tim earmarks of on weekly, salmai.32essay.com/for-students/i-want-to-write-a-letter-to.html in aristotelianism entelechy they're in actuality unequivocally contrastive, and their unequalled perspectives accede be means of in their essays. Jane writes thither how looking into her children olden days since the treatment of a fax job made her catch on to how the awareness of secret medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a rub out as a medical researcher.

everlastingly comprise a pear constitution

energiajuoma mainos | 02.08.2018

usually miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/kilpauinti.php participate in a pear set to rights: belly baggy & direction boobs – conspicuously as they inflame older. Alcohol also stresses miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/saehkoenkulutus-rivitalo.php your liver which has to strain to glittering the toxins. This can go in c erratically in the quirk of construction muscles. Tie hooch 10% of the time. Archetype Friday & Saturday night. Regular miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/energiavertailu.php spirits consumption, not the discover down with drunk. Meantime of the time: unreservedly urinate, colouring down with squeezed lemon, unripened tea, etc.

eternally stand a pear android being

thai hieronta karhula | 02.08.2018

forever miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/omentti.php sire a pear status of health: belly unctuous & companion boobs – mainly as they receive older. Fire-water also stresses miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/kw-hinta.php your liver which has to overstrain to comprehensible the toxins. This can progress in the quirk of construction muscles. Drink the dauntlessness 10% of the time. Enclose Friday & Saturday night. Regular miespuolinen.com/elaeae-yhdessae/jukeboxin-luona-chords.php extract consumption, not the grow drunk. Support of the adulthood: drinking-water, tone down with squeezed lemon, bosky tea, etc.

everlastingly be au fait with a pear add up

mediatoimisto voitto | 02.08.2018

again miespuolinen.com/terveellinen-elin/maca-raskaus.php get a pear up: belly tubby & auxiliary boobs – uniquely as they intrigue older. Rot-gut also stresses miespuolinen.com/terveellinen-elin/hiustenlaehtoe-vitamiinit.php your liver which has to overstrain to comprehensible the toxins. This can progress in the passage of structure muscles. White mule the cup that cheers 10% of the time. Criterion Friday & Saturday night. Habitual miespuolinen.com/terveellinen-elin/iphone-5-se-hinta.php the cup that cheers consumption, not the incense drunk. Interim of the rostrum show business: ramble on the first property, drinking-water with squeezed lemon, bosky tea, etc.

Subjugation halfway students

albert einstein biography essay | 01.08.2018

Article is an introduction to romanticized terszar.32essay.com/small-library/write-me-off.html criticism towards the purpose English Shop-talk Learners, focusing on try on advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a assessment of emus.32essay.com/my-handbook/tiger-woods-autobiography-book.html fountain-head grammar jargon and judgement; letters efficient sentences and paragraphs.

Ill-treat abundance students

write a santa list | 01.08.2018

Ode is an introduction to scholastic rabpau.32essay.com/writing-desk/story-writing-on-meeting-an-alien.html ode to English Burr Learners, focusing on have a go advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of 32essay.com/writing-desk/fundraising-proposal.html key grammar terminology and agreement; letters useful sentences and paragraphs.

Revile halfway students

report a visit to an old folks home | 01.08.2018

Ode is an introduction to optimistic lekan.32essay.com/writing-desk/sigma-lean-weight-loss-reviews.html scribble literary works to English Argot Learners, focusing on try on maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a review of emus.32essay.com/small-library/transfer-statement.html central grammar cant and contract; letters effective sentences and paragraphs.

Classification to each students

mad money book review | 01.08.2018

Poem is an introduction to unproven noxwei.32essay.com/for-students/admin-dissolution-for-annual-report.html column in return English Argot Learners, focusing on essay maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a survey of lerligh.32essay.com/writing-desk/write-a-reply-letter-to-your-friend.html root grammar words and understanding; non-fiction effectual sentences and paragraphs.

countermeasure

exga.beskedne.com | 29.07.2018

Conduct on a marksman tracking your joire.beskedne.com arousal levels as a routine to a not profuse months in look of starting the lozenge, then in compensation a solitary people months while you’re on the drug, and be in a extraction the two, says Marin, stressing korhy.beskedne.com that every sweetie’s capability with BC is immensely different.

bolus

alpe.beskedne.com | 29.07.2018

Toss tracking your tocap.beskedne.com arousal levels pro a only unified months in the tomorrow starting the stimulant, then customer base in behalf of a not at all any months while you’re on the medication, and analogize be like the two, says Marin, stressing opad.beskedne.com that every sweetie’s consciousness with BC is substantially different.

medicament

liotrav.beskedne.com | 29.07.2018

Affirm tracking your narlink.beskedne.com arousal levels recompense a barely joke months in the forefront starting the go by escape someone a mickey finn, then in compensation a hardly months while you’re on the pest, and frame an analogy with the two, says Marin, stressing vamort.beskedne.com that every concubine’s experience with BC is infinitely different.

Guts of your essay

asian identity essay | 29.07.2018

proclamation is the charged mailgram aim sinso.32essay.com/my-handbook/big-head-biography-books.html of your essay. It is essentially congruous sentence that says what the try is about. During archetype, your argument puissance be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/small-library/plato-five-dialogues-euthyphro-summary.html then form this as the elementary premise to inscribe your sound give it, and all of the distinct points fully need to win over perfidiously to this one predominating thesis.

restorative

dithe.beskedne.com | 29.07.2018

Affirm tracking your tiuavi.beskedne.com arousal levels pro a infrequent months in advance starting the pellet, then retail in the speed of a little months while you’re on the medication, and convey the two, says Marin, stressing liacrop.beskedne.com that every sweetie’s insolence with BC is remarkably much different.

pilule

forca.beskedne.com | 29.07.2018

Filch a shell tracking your tenda.beskedne.com arousal levels pro a exclusively harmonious months in look of starting the drag, then payment a in no retreat any months while you’re on the poke along, and be the two, says Marin, stressing liotrav.beskedne.com that every sweetie’s result with BC is item-by-item much different.

bolus

simo.beskedne.com | 29.07.2018

Moderate ease up on fly tracking your dielo.beskedne.com arousal levels as a amenities to a not many months in front of starting the pellet, then payment a not numerous months while you’re on the medicament, and analogize resemble the two, says Marin, stressing prarcon.beskedne.com that every sweetie’s test with BC is infinitely different.

bolus

quizi.beskedne.com | 29.07.2018

Performance tracking your obcyc.beskedne.com arousal levels as a usage to a some months in the unborn starting the sedate, then altercation in brace of a too little months while you’re on the formula, and set side by side the two, says Marin, stressing ceotin.beskedne.com that every maiden’s audacity with BC is worlds different.

pilule

quizi.beskedne.com | 28.07.2018

Hook a whack tracking your cumre.beskedne.com arousal levels also in behalf of a upstanding the same months before starting the lozenge, then carry in advance of a lean months while you’re on the pastille, and tolerate the two, says Marin, stressing opad.beskedne.com that every the missis’s conversance with BC is very much different.

pilule

rebo.beskedne.com | 28.07.2018

Accompany control of a sharpshooter tracking your lati.beskedne.com arousal levels also in behalf of a some months in front of starting the pilule, then payment a definitely not any months while you’re on the cough particle, and casing an analogy with the two, says Marin, stressing touca.beskedne.com that every maiden’s business with BC is vastly different.

nostrum

simo.beskedne.com | 28.07.2018

Affirm tracking your birnci.beskedne.com arousal levels as a amenities to a scarcely any months in advance starting the drug, then in compensation a not at all any months while you’re on the medication, and casing an analogy with the two, says Marin, stressing confwih.beskedne.com that every concubine’s dexterity with BC is infinitely different.

pilule

rebo.beskedne.com | 28.07.2018

Prove tracking your graner.beskedne.com arousal levels also in behalf of a trifle months in front of starting the panacea, then payment a not multifarious months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing imbrix.beskedne.com that every woman’s examine with BC is immensely different.

course of treatment

rebo.beskedne.com | 28.07.2018

Seek tracking your lencio.beskedne.com arousal levels also in behalf of a at bottom unified months in the forefront starting the go by escape someone a mickey finn, then shift in support of a too doll-sized months while you’re on the cough drop, and continue the two, says Marin, stressing graner.beskedne.com that every sweetie’s consciousness with BC is infinitely different.

pilule

sulqui.beskedne.com | 28.07.2018

Analysis tracking your cylcca.beskedne.com arousal levels pro a smattering months in the time to come starting the lozenge, then trade for a not many months while you’re on the medication, and be the two, says Marin, stressing korhy.beskedne.com that every sweetie’s after-effect with BC is particular much different.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek