Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 29.08.2014

Skôr to bude 8+1, za predpokladu, že Sidorov hovorí pravdu o tom, že svet riadi 8 božských zákonov.

Škoda, že Sidorova 3. kniha sa nepreloží. :(

Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 29.08.2014

No ruské zdroje jsou jedna věc a západní druhá. Jen jsem chtěl případné, samostatně přemýšlející zájemce upozornit na FAKT, že prakticky celá západní templářsko-masonská tradice (která sama vyrůstá ze staroegyptských kořenů) staví na devítce, která pak přes Blavatskou a New Age UFO psychedelii logicky a tedy samozřejmě prorůstá i do její nejaktuálnější verze - scientologie s jedněmi a stále týmiž cíli, o kterých zde hovoříme stále dokola už nějaký ten pátek.
P.

Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 29.08.2014

Myslíš si Oracle, že keď sa osvedčí po vyše min. 2000 rokov riadiaca štruktúra, ktorá nemá vo vtedajšom svete staroveku obdoby, čo sa týka špičkovej kvality riadenia, že sa bude časom meniť?
Prečo sa nemení aspoň doteraz zverejnená štruktúra masonov, ktorá má v Skot-iš Ríťe už tiež oficiálne nejakých min. 400 rokov "zaslužilej" podzemnej riadiacej práce (reálne sú masonské štruktúry ďaleko staršie).

Čítal si Posledný gambit a ak áno, čo si si z neho zobral ohľadom číselnej miery 11 (veď si správne napísal, že slnečný cyklus má 11 rokov a k úplnému prepólovaniu Slnka dôjde po 22 rokoch a vieme, že každý 11. rok má min. ťažké, ak nie kataklyzmatické následky na prírodu). Čiže vesmírna číselná miera 11 má nejaké objektívne vesmírne charakteristiky, na čo asi hieros fantos prišli, alebo si "spomenuli" z minulých astronomických znalostí bývalej civilizácie.

A odkiaľ môže Sidorov vedieť o pravdivosti 8 božských zákonov? Myslíš si, že bude na tom SÁM lepšie, ako KOLEKTÍVNY intelekt Vnútorného Prediktora CCCP, ktorého práce zasahujú snáď do všetkých bežných sfér života spoločnosti?
Alebo pracuje ezoterik Sidorov vedome, či nevedome (čo je vo výsledku jedno) na ohlupovanie biomasy a teda na biblickú koncepciu ?

Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 30.08.2014

Stále je potřeba Rozlišovat zdání od faktů.
Třeba to (nejen) Sidorov vidí tak, že těch 8+1 jsou čtyři staroegyptské polaritní-živlové-sexuální dvojice bohů plus jeden lichý k nim (1.podružnou otázkou je, který z nich to je - že by Atum ?). A pokračujme, jak víme, kult nejznámější dvojice z nich Usira a Isis (Osiris + Eset a z jejich magického spojení zrodivší se Hór) přešel do katolictví v podobě kultu Bohorodičky Ježíšovy (2.podružnou otázkou je - proč katolictví upozadilo kult Usira-Josefa oproti Paně Marii-Eset?, když je systémově patriarchálně zkonstruované). A udělejme ještě jeden krok kdy můžeme říct, že kult Set-Amona (toho "zlého" - Sutecha) se do katolictví přejímá v podobě Luciferova GP principu (dozírající oko v paramidě), který (jak je možná zjevné) operuje na principu 2x11=22 (3.podružná otázka proč právě těchto 22 a ne třeba 3x6=18 ?). Takovýto typ úvah a otázek (a validních odpovědí na ně) nás ale přivádí k otázce docela zásadní - proč Templáři (coby kadlub ostatních tajných společností) uctívali více Jana Křtitele než samotného Ježíše ? Kdo je vlastně skutečným (kultovním) příjemcem výnosů činnosti těchto tajných bratrstev-řádů ?
P.

Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 30.08.2014

Kvalita riadenia za tých posledných 2000 rokov sa menila a k horšiemu. Z jednoduchého dôvodu na západ od Bielorusko-Poľských hraníc populácie degenerujú (rôznou rýchlosťou) minimálne už 1000 rokov možno viac keď prirátame aj Rímsku ríšu a tým pádom musíme posunúť túto pomyselnú čiaru na východ o niekoľko 1000 km. Táto degenerácia zasahuje aj riadiace kádre vrátane GP, GP sa to snažil kompenzovať a uňho tento proces je pomalší ale aj jeho to zastihne. Mám k tomu 2 poznámky:
1. Degenerácia populácie ako celok nie je lineárny proces, zo začiatku je to lineárny proces, ale akonáhle zasiahne kritický bod degenerácia sa stane exponenciálnou a potom hyperbolickou.
2. Na kompenzáciu degenerácie sa dajú použiť rôzne techniky, jedným je zafixovanie riadiacej štruktúry slobodomurárov resp. tieňovej vlády. Lenže je to dočasné opatrenie, lebo degenerácia populácie zasiahne aj tieto štruktúry a tým pádom hra končí a musí sa urobiť "reštart", viď Rímska ríša a teraz USA.

11/22: Rozviňme mnou naznačenú myšlienku. To by znamenalo, že 11 a 22 nie je primárne podpisom jednotlivých krídiel alebo celku GP (nepopieram, že sa delia na krídla resp. na prediktor-korektor), ale skôr to, že to značí polku, alebo koniec cyklu. V tomto svetle javí výbuch tých dvoch armádou sponzorovaných rakiet koniec vojenskej prevahy USA (čo ešte zďaleka nevylučuje teóriu varovania). Ktovie či sú to exaktné znalosti minulých dôb, alebo prišli na to sami a svojim spôsobom je to irelevantné.

Sidorov: Zaujímavá téma, začnem trochu pomimo. Zaznobin naznačil tak ako aj mnohé ruské zdroje z prelomu 19.-20. storočia, že Ruské žrectvo "prešlo do ilegality", ale to ešte neznamená, že občas nedali o sebe vedieť či ukončili svoju činnosť (Zaznobin vyslovene hovoril o tom, že ruské žrectvo bolo odstavené od manažmentu globalizácie lebo nemali alternatívu).
Toto presne zapadá do Sidorovho tvrdenia (prečítajte poriadne jeho 2. knihu), že ruské žrectvo stále existuje a začal byť aj verejne aktívny minimálne od roku 1995.
To celkom dobre zapadá do súčasného vývoja udalostí, pričom mám podozrenie, že aspoň 1 prediktor Sovietskeho zväzu a autor KSB je súčasťou tejto prastarej žreckej spoločnosti.

Čo sa týka 8 zákonov je spomenutých Sidorovej 2. knihe, takže nie je to nutne nejaký "sexuálny pár", možno že takéto interpretovanie vzniklo vplyvom GP. nesmieme ani zabúdať na to, že Sidorov vyslovene je proti KC a chváli Stalina.

Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 31.08.2014

K těm 2000 letům a kvalitě řízení mám jednu základní výhradu. Ta spočívá v tom, že se zde naprosto přehlíží (alespoň já jsem nepostřehl opak) různý psychologický profil ovládaného člověka jako takového, který se v důsledku vývoje lidského vědomí objektivně emancipačně posunuje od kolektivního sebevnímání k sebevnímání individuálnímu. Tento vývoj šel (a půjde dál - kam asi?) od kolektivní sebeidentifikace se svým rodným klanem, kulturní oblastí, atd. k sebeidentifikaci osobní. Prostě my (ne já) jsme Sparta - a tak každý Sparťan byl víc sparťan než Pepa Sparťanský, je-li mi rozuměno (kdo neskáče není sparťan, Apač, Komanč ...). Každý jevrej se cítí víc součástí Abrahamova kolektivu (ke ktérmu se po smrti zas automaticky přiřadí) než samostatným (bezprizorním, nikam vlastně nepatřícím) individuem. A v důsledku této objektivní skutečnosti (nesrovnatelné psychologie ovládaného člověka tehdejška a dneška) není namístě předpokládat ani analogické, natož podobné systémy řízení takto principiálně odlišně strukturovaných lidských společenství. Konsekvence jsou za domácí úkol.
A to ani nezmiňuji další důležitý aspekt řízení - rozdílnost v technických (masMédiálně-komunikačních) prostředcích, použitelných pro toto ovládání. Tím samozřejmě vůbec nezpochybňuji existenci dlouhodobě fungujícího principu ovládající-ovládaný, jen se snažím hlouběji Rozlišovat a nepaušalizovat, protože vývoj psychologie člověka je neverending story, který je, jak mi vychází, daleko dynamičtější, než by logicky vyplývalo z aplikace hlouběji nediferencovaného přístupu. Změna je život a proto se prvky řídícího systému (pozemské hry) trvale mění (modifikují, vyvíjejí) jak na straně ovládajících, tak i na straně ovládaných. Od primitivního k sofistikovanému. A tak spíše než hru na jednu branku je potřeba věc vnímat jako šachovou partii s maskovanými hráči.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 31.08.2014

Veru tak...populácia planéty Zem degeneruje a nielen na Západe (i keď tam viac), ale aj na Východe (napr. v Rusku sú štatistiky, že cca 90 % novorodencov sa rodí s fyz. a psych. defektami - výsledok genocídnych zbraní 5. priority: alkohol,drogy,VF hudba,určité prísady do potravín,časť kozmetiky a farmakologických preparátov,urbanistická genocída v megapolisoch...ai.).
Kto a ako to riadi? A prečo potrebuje znížiť človeku podobných do úrovni zvieraťa - všetky tie gay a LGBTI parády, juvenílka,celková podpora zvrátenosti v "umení", čoraz väčšia debilizácia cez školstvo a TV, udržovanie starých a podpora rozvíjania všetkých hierarchicky organizovaných kultov, podpora dekadentných hudobných festivalov...atď.

Čo sa týka GP, jeho štruktúry a štruktúr globálneho periférneho riadenia, museli by sme hovoriť v rovnakej terminológii s patričným chápaním, ináč to nemá väčší význam. Snáď tu na stránke niekde je popísané tandémové riadenie (najefektívnejšia forma riadenia, kde bazálny tandém vytvára muž a žena, ktorých informačno-algoritmické vybavenie je sčasti odlišné a vzájomne sa vhodne dopĺňajú). Ak nie, tak sa to tu časom objaví, a potom budeme môcť chápavejšie rozvinúť problematiku globálneho riadenia.
Ináč termín prediktor-korektor je schéma riadenia (treba si to pozrieť v DVTR), zjednodušene, keď sa na budúcu zmenu objektu riadenia reaguje riadiacim pôsobením už vopred na základe predvídavosti, ako sa objekt riadenia (povedzme nejaká skupina,národ alebo i celé ľudstvo) bude správať na bezštruktúrne zavedenú informáciu do jeho štruktúry.

A Sidorova si netreba mýliť so žrectvom. Žrectvo ako také samozrejme v žiadnom národe úplne nezmizlo a je v tzv. genetickom jadre. Znova však ide o to, ako ten pojem chápeš a ako chápeš štruktúru VP CCCP.
Sidorov patrí do nejakého znacharského klanu a podľa toho aj vyzerá jeho tvorba, t.j. zmes pravdy, lži a mystických úletov.
Aj v Biblii je cca 99% pravdy (na metodologickej úrovni by to viac lži neznieslo) a rafinovane zabalená fatálna lož a vidíš aký je globálny výsledok jej pôsobenia: "Bohom vyvolení" a zožidovelí v globálnych klanoch "kasírujú" ovce a tie smutne bľačia, chodia do rôznych chrámov (aj chrámov konzumu), a potom do krčmy, čučia do TV ... a obyčajne nadávajú na všetko a všetkých ► degenerujú..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 01.09.2014

Dobrá otázka na začiatku, ALE druhoradá, lebo správne by sme mali sa najprv pýtať na "PREČO" potom na "KTO" a "AKO".
Prečo je proti nám vedená vojna, kto a ako ju vedie (riadi)?
Sidorov tvrdí, že ju vedú bytosti z podzemia a oni majú za cieľ nás buď zničiť alebo degradovať na opice a k tomu používajú ako poskokov používajú potomkov Atlantických znacharov (chcú sa pomstiť za tú doslova predpotopnú porážku) a rabíni a ostatný znachari im pomáhajú, cez svoje štruktúry. Pričom nesmieme zabúdať neštruktúrne riadenie niekde musí prejsť na štruktúrne, ako inak by sa koordinovali jednotlivé bojové operácie? Neštruktúrne chápem ako mimo oficiálnych štátnych štruktúr ale stále v rámci spoločnosti používajúc aj metódy sociálneho programovania.

Tandemové riadenie súčasného sveta chápem ako 2 skupiny žrecov/znacharov.
1. skupina pozostávajúca z 2n+1 ľudí (kde ten 1 je šéf), oni vlastne robia predikcie, každá z týchto skupín je nezávislá ale spojuje ich cieľ.
2. korektor skupina nižších znacharov a rabínov oddelených informačnou nerovnováhou, ktoré v podstate vedú rôzne (tajné) zoskupenia a spolky plniace čiastkové úlohy a členovia sú motivované najnižšími pudmi.

Národné žrectvo ako spoločenská trieda v mnohých spoločnostiach vymizlo, ale genetika každého národa je taká (aspoň v súčasnosti), že dokáže vyprodukovať jedinca s potenciálom k žrectvu/znacharstvu, lenže na to aby jedinec naplnil svoj potenciál je k tomu potrebná aj výchova, a KSB dáva k tomu návod (priznajme si nie každý sa na to hodí, lebo je to skôr talent napr. kreslenie, každý ju môže naučiť no nie každý bude maliar ako napr Monet).

Tu sa vynára otázka čo oddeľuje znachara od žreca?
Podľa Zaznobina sú to ciele resp. egoistickosť cieľov.
Preto si myslím, že staré žrecstvo Ruska prispel k vzniku KSB (možno aj tým, že aspoň 1 člen z kolektívu ním aj je) lebo samotné diela existujú v takej forme akej, poskytujú kľúč k dosiahnutiu celistvého vedenia a diela sa dostali na verejnosť a aj ne-rusko-jazyčný čitatelia majú k nemu prístup. V skratke žreci poskytli kľúč k celistvému vedeniu a sprístupnili ju svetu s návodom ktorá pomáha stať sa človekom a tým pádom sa zabraňuje jej zneužitiu. To znamená aj to, že výber kádrov na žrecov rozšírili aj na celé gramotné ľudstvo hovoriaci aspoň 1 svetovým jazykom a tým zabránili oblbnutiu celej svetovej populácie.
Takže VP CCCP chápem ako skupinu zložená hlavne zo žrecov nižšieho zasvetenia, ktoré postupne získava vyššie zasvätenie.

Sidorov deklaruje (aspoň to som vyrozumel z jeho slov) nasledujúce veci: zabrániť ďalšej degenerácie Ruského národa a jej degeneráciu celkom zvrátiť, to isté zopakovať v globálnom merítku a vybudovať pritom spravodlivú spoločnosť.
Otázka znie nakoľko sú jeho ciele a skutky konzistentné?
Ostatne sa to dozvieme napr. Levašov dostal z hora dosť jasné upozornenie vo forme brutálnej vraždy jeho manželky a mám podozrenie, že GP jeho činnosť schvaľoval (odvádzal ovečky a budoval obmenu ich davo-elitárnej spoločnosti). Varovanie neposlúchol, dopadol ako dopadol.

Čo sa týka jeho výstrelkov:
1) Každý človek sa môže mýli, zväčša jemné dostane napomenutie a následne je danému človekovi poskytnuté východisko resp. možnosť korekcie.
2) Telekinéza, telepatia, MZV a jasnovidectvo atď sú vedecky skúmané javy, takže kto vie kde ležia skutočné potenciály človeka.
3) Mágia, ktovie čo dokážu a na čo sú dobré polia, miestne agregátne polia a civilizačné egregory.

Takže z týchto dôvodov som vo vyčkávacej pozícií a počkám kým sa nad Sidorovom vynesie posledný súd.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

"Aj ty Brutus-Oraculus?"

DVTR dáva celkom rozsiahle info a mnohí v diskusiach sa snažíme de-ezoterizovať to, čo sa rôznym zasvätencom dávalo a dáva po kvapkách (a len snáď veľmi vysokí zasvätenci plne chápu to, čo je "vyložené" v DVTR) a výsledok je, že stále množstvo jedincov verí v nejakých šedivákov, bytostí v podzemí, v prišelcov neviem odkiaľ...ktorí to celé tu na Zemi riadia ...a rôznym autorom, ktorí danú tému trochu vierohodnejšie "prebásnia" a ponúknu na konzum a žvýkanie..
Sám sa pytám, kde je chyba?

Skús sa ešte raz pomaly zahĺbiť do DVTR (3-5 strán denne s hlbším premyslením) a radšej sa na istú dobu vzdaťurčitých neproduktívnych činností...Samozrejme to cháp len ako doporučenie.
Každý si totiž nesieme svoj kyblík vody sami, ale v kolektívnom podvedomí sa to žiaľ odráža v negatívnom svet(l)e..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 02.09.2014

Myslíte si, že GP časom nepochopil nebezpečenstvá degradácie ľudstva do pozície masy biorobotov a hovoriacej zveri alebo mu "niekto zakázal" pochopiť?
Pretože keď globálna populácia v prevažnej miere je tvorená "zvieratami" po nepredpokladanej globálnej katastrofe má tendenciu stať sa skutočnými zvieratami ergo degenerovať sa na primátov (je tu samozrejme niekoľko medzistupňov).

Myslíte si, že na univerzitách sa vyučujú skutočné prírodné vedy a že veda je skutočne hľadaním pravdy (a tým nechcem uraziť inžinierov a väčšinu chemikov)?
Tak sa mýlite, lebo fyzika, astrofyzika a astronómia (čiastočne aj biológia) už dávno nie sú vedy t.j. nástrojom hľadania pravdy, ale náboženstvá kde jedna titulmi ovenčená "autorita" cituje iného a keď adept chce dosiahnuť "vyššie zasvätenie" musí jednak predstúpiť pred "kruh zasvätených" a jednak musí publikovať v PR recenzovaných periodikách t.j. prejsť cenzúrou a inkvizíciou.
Taká otázka na telo čítali ste niekedy z oboru fyziky, astrofyziky a astronómie z posledných 5-10 rokov?
Ja som mal to "šťastie", toľko nelogických nezmyslov som na jednej kope v živote nečítal, a nebolo to ani vtipné.

A taká pikoška, bola by veselá keby celá vec nebola tragická, nejaká fakt chytrá hlava napísal program ktorý napíše vedeckú prácu na hocijakú tému za Vás a Vaša "vedecká práca" prejde PR recenziou.

Takže nepíšte my "Et tu, Brute?", keď neviete nič o mojich dôvodoch.

Môj názor je, niekde vo fyzickom svete sú ukryté subsystémy fyzikálnej reality, ktoré jednak starajú o nerušený chod reality a jednak manažujú nami doteraz poznané a nepoznané javy. Ďalej tvrdím, že na tieto subsystémy ľudia môžu mať priamy vplyv a tieto subsystémy nepriamo môžu vplývať na človeka.
Obecne aj to sa označuje pejoratívnymi názvami ako ezoterika a mágia. Ostatne, niet dymu bez ohňa.

PS: Otázka ako nájde podobný podobného?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Oraculus,

dík za tvoj pohľad na Objektívnu realitu, ale určité stereotypy myslenia by som predsa len časom byť na tvojom mieste prehodnotil, najmä čo sa týka tých subsystémových entít..(ak hlbšie chápeš KSB, tak by tu nemohli byť z hľadiska ich amorálnosti jednoducho pripustení, tak ako človek zo svojou nevalnou priemernou morálkou nie je pripustený do Vesmíru a ním tvorené biopolia sú obmedzené len na noosféru Zeme - ty ako Tvorca by si pripustil, aby ti niekto zanešváril celé "pieskovisko"? Stačí len zrnko...).

Und so... ezoterika a mágia majú ináč presnú terminologickú definíciu a teda nie sú to pejoratívne názvy a za takou mágiou sa skrývajú pomerne presne popísateľné javy a ich mechanizmy, ale k tomu sa ešte len časom dostaneme.

Držím palce v ďalšom štúdiu!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 04.09.2014

Zdravím
Ako vidím stále ste nepochopili čo chcem povedať resp. Vaše podvedomie nechce pochopiť.

Začnem trochu od Adama a Evy, KSB je skvelí koncept a je v ňom množstvo informácií a osvetľuje "sociálnu mágiu" a čiastočne aj ezoteriku, ALE má jeden nedostatok realitu prejednáva z pohľadu sociológie a čiastočne aj biológie. Tým chcem povedať, že ostatné aspekty spoznávanie reality ako biológia, fyzika alebo chémia obchádza, hoci dáva k tomu kľúč a tým je MIM.

Takže keď hovorím o mágií a ezoterike, mám na mysli vyslovene fyzikálne javy. Preto sem ťahám Sidorova, lebo čiastočne osvetľuje tieto fyzikálne javy a previazanosť medzi sociologickými, biologickými a fyzikálnymi javmi. S tým som vysvetlil aj to, prečo som označil VP CCCP ako "skupinu tvorenú hlavne žrecmi nižšieho zasvätenia, ktorá postupne získava vyššie zasvätenie".

Ďalšia vec, tentoraz to súvisí aj s článkom, že sociologické programovanie ide cez média využívajúce kultúrne stereotypy, a čiastočne sa pomocou nich dajú urobiť aj predikcie s tým súhlasím.
Smerujem tam čo povedal Goethe (mám podozrenie, že mal potenciál stať sa žrecom) "Veľké veci vrhajú pred seba tieň." a podotýkam história mu dáva za pravdu.

Teraz sme pri matričných vojnách, aká je šanca, že pri dostatočne veľkej matrici s dostatočným počtom podobných prvkov vzniknú rezonančné páry? Pričom vieme že príroda miluje fraktály ( https://www.youtube.com/watch?v=HlXAzln8s7c&list=UUvHqXK_Hz79tjqRosK4tWYA ).
Odpoveď je 100%, a že mágia či už sociologická alebo iná nefunguje a ezoteriku treba odpísať.

Dúfam, že som bol dostatočne jasný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 06.09.2014

Hodně subjektivní gulášová úvaha založená na subjektivním chápání pojmů a vztahů mezi nimi. Typický guláš založený na povrchním a svévolném výkladu a chápání slovíček. Uvažuj sám. Kdo je to žrec? Co to je magie ? Co to je esoterika ? Co to jsou fraktály ? Co to je milující příroda ? Kde končí fyzikální jevy a existují i jevy jiné povahy - jestli ano, jaké ? Jsou matrice fyzikální projevy - jestli ano koho ? Jak může magie přestat fungovat ? Akceptuješ principiální rozdíl mezi materialismem a spiritualismem? Chápeš že to je totéž jako bys řekl že přestává fungovat např. gravitace ? Jak můžeš odepsat esoteriku ? Chápeš že to je totéž jako bys řekl, že je třeba odepsat např. fyziku ? Chápeš na jakém poznání stavěl Goethe ? Mimochodem vysoký zasvěcenec Rosikruciánského řádu. Víš jakého představeného má Rosikruciánský řád ?
Na tomto příkladu je vidět, jak lehce lze zmást lidské poznání pouhým rozmazáním, překroucením a záměnou pojmů, na kterých lidé staví své údajné poznání.
Pozoruj život, hledej správné axiomy, tento život vystihující a teprve potom buduj vlastní konstrukce o životě a vztazích v něm působících. Třeba zjistíš, že před tebou už tuhle práci už udělali i jiní, ale i tak bude nesmírně významná, bude to totiž tvoje dílo a to se stane tvým pokladem, který si uložíš v nebi. Bylo řečeno: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Chápeš co tím chtěl Ježíš a proč to zde zmiňuji ?
Jestli ne, opravdu začni od Adama a studuj třeba Goetheho (podobnost mezi GP a Mefistofelem je snad každému jasná), chceš-li jíti západní cestou, chceš-li se držet ruských zdrojů, nelze doporučit lepší zdroj, než velkého ruského Člověka - Lva Nikolajeviče Tolstého.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 07.09.2014

Čo všetko môžu spôsobiť vynechané úvodzovky.

Žrec, je na to taká dobrá definícia v úvode do KSB, takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
Tú vetu do ktorej ste sa tak obuli som myslel dosť ironicky a naďalej budem používať slová mágia (ovplyvnenie vecí, udalostí a ľudí bez zjavného spojenia) a ezoterika (skryté-neverejné vedenie) aj napriek tomu, že za posledné 2-3 stáročia získali pejoratívny význam, jednoducho preto, lebo jednak nepoznám lepšie slova a jednak zastupujúce pojmy sú dlhé. Takže keď vynechám úvodzovky, tak domyslite ich.

"Mágia" podľa mňa preto funguje, lebo náš svet má matricový charakter a "ezoterika" zas osvetľuje tieto neviditeľné vzťahy (samozrejme nie to voľne dostupné).

Najlepšia definícia čo som našiel je toto: Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru". Tieto obrazce vznikajú "nekonečným" opakovaním veľmi jednoduchých matematických operácií a preto ich príroda "miluje".

Tie hádky okolo toho čo bolo skôr mne pripomínajú hádky okolo toho čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty.

Goethe, že bol členom toho rádu, mne je to novinka, ALE hovoril som o tom, že mal potenciál stať sa žrecom, nie že ním aj bol. Ostatne tých so zjavným potenciálom rády a spoločnosti radi verbujú do svojich radov. Mám preto podozrenie že na základe čiastkových informácií mu došlo veľa vecí. Či po tom čo dozvedel bolo úplne jedno čo sa deje alebo mal strach postaviť sa veciam to už ťažko dozvieme, ale jedno je isté naďalej držal basu spolu s rádom čo ho diskvalifikuje ako žreca.

Pomenovaním vecí som vždy mal problém, ľahšie sa my myslí v obrazoch a ich opis, a preto často používam cudzie definície.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 07.09.2014

Díky za objasnění. Zareaguji tedy již jenom na jedno.
Cituji: "Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty."
Toto je naprosto typický materialisticko-ateistický postoj k životu. Tedy smrtí hmoty zaniká i jeho aspekt/parametr/vlastnost - vědomí.
Tak pokud bychom se mohli na mnoha věcech shodnout a případné neshody vidět ve vyjadřovacích limitech, tak tohle určitě ne. Zde se rozcházíme naprosto zásadně. V mém světě je Vědomí nejen že na hmotě naprosto nezávislé (což nevylučuje to, že s hmotou vstupuje do účelové interakce), ale je i jiné realitní - "fyzikální" podstaty.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 08.09.2014

Sakra, vynechám nechtiac(?) pár úvodzoviek a jedno-dve slová a Pe-tri do mňa hneď obuje. :D

Správne by malo byť toto: Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou AJ ELEMENTÁRNEJ hmoty.

To znamená, že existuje aj agregátne vedomie vecí, rastlín, zvierat a ľudí tvorená hmotou tela.
A ostatné systémy som teraz nespomínal t.j. tie informačné systémy čo sme dostali od Boha (nech je to ktokoľvek alebo čokoľvek) a možno aj tie inkarnačné skúsenosti, ktoré tiež môžu mať svoj informačný systém (vedomie). Tieto informačné systémy kolektívne tvoria vedomie a dušu.

To všetko spolu tvorí človeka a ostatné živé tvori. Chcem tým povedať, že agregátne vedomie hmoty (až na atómy) zanikne smrťou teľa, ostatné informácie ale zostanú zachované, či sa tie informácie t.j. duša a vedomie sa znovu použijú záleží od mnohých faktorov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 09.09.2014

Ok :)) Avšak - mám tedy raději býti netečným k nedůslednostem, či si mám sám něco domýšlet ve smyslu jak to pisatel vlastně myslel či nemyslel ? Jsem spíš pro praktikování zásady dvakrát měř a jednou řež. Zvlášť na tomto webu, kde se (jak soudím)sešla sešlost osvícenější části populace, kdy za každým zdejším jednotlivcem přímo vidím to podhoubí, ze kterého vyrůstá a které spolu-kultivuje k lepším zítřkům.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 10.09.2014

Samozrejme, že nemáte byť pasívny. Robíte to dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 02.09.2014

Ahoj Luxi, tvoji otázku - "kde je chyba" si dovolím využít k určité polemice, kterou ale prosím ber spíše jako příležitost k určitému pozastavení než konfrontaci. Neber to prosím proto tak, že s tebou a s tvými/vašimi snahami nesouzním jen proto, že na chvíli nebudu respektovat doporučení tzv. protodialektiky.
1. Skutečně se domníváš, že něco de-ezoterizuješ (de-hermetizuješ) ? Jak vlastně tomuto pojmu rozumíš ? Jsou totiž dvě možnosti, buď ezoteriku vysvětluješ a tím její smysl zpřístupňuješ širší čtenářské obci nebo ji odmítáš a nahrazuješ něčím jiným. Osobně se považuji za docela informovaného v této oblasti a za sebe musím konstatovat, že ani jedno ani druhé tu vlastně nevidím. Osobně to na mne začíná působit jako míchání jakési nové směsice ze starých známých ingrediencí. Některé ezo-koncepty jsou přejmenovány (egregor-matrice, agregátní moduly-sefiroty, strojování-triády), jiné odmítány (spirituální roviny bytostí a bytí a korespondence/komunikace mezi nimi, objektivně existující ESP fenomény a informace které přinášejí (sekundární zda validní či nikoliv), osobní štěstí a podmínky jeho dosažení jako smysluplný cíl lidské existence), další jsou přiměřeně akceptovány (HNR-Bůh, karma-zásluhovost, reinkarnace-osudovost vedle svobodné vůle). Těch nových tu zas tak mnoho není a jsou-li, potom spadají spíše do oblasti politicko-sociální, než do oblasti filosoficko-individuální (plná funkce řízení, typologie psychické stroje člověka či konspirační schémata).
2. Anoncovaný, správný pohled (výklad) na historický proces globalizace se zatím nekoná. Spíše naopak, vycházíte sice z obecné teze o tzv. biblickém projektu a jeho protagonistech, ale jeho výklad není vyargumentovaný, je konstatační povahy a v mnoha oblastech nedostatečně vysvětluje logiku vývoje lidských civilizací, když působí až příliš paušálně a je pojmově nedostatečně propojen s poznatkovým dědictvím našich předků.
3. Samotný pojem GP zůstává ve vašem pojetí blíže nespecifikovaný a jakoby v luftu, čímž vytváříte prostor, aby si jej každý specifikoval subjektivně podle svého, což činí s tím výsledkem, že si za něj dosadí personifikaci vlastního chápání zla. A máš tu ty šediváky, ufony atd., o kterých píšeš.
4. Nedostatečné rozlišování mezi materialistickými a spirituálními pojetími otázek života.
5. Postavili jste svoje vědomosti/nauku/výklady do pozice "toho nejpřesnějšího v chápání tajemství života a smrti", čímž jste si velmi zkomplikovali vlastní situaci. Nejen že udržet se na takové pozici je problém, ale automaticky vás to pasuje do role autority, kterou na druhé straně odmítáte realizovat a necháváte tak řadu nevysvětlených otázek na svévolném výkladu každého, což samozřejmě přináší do chápání vašich myšlenek subjektivní chaos, který vás pak překvapuje. Nehledě na to, že nežádoucím způsobem determinuje povahu diskuse, která se místo inspirativní cestou otvírající nové obzory, ubírá cestou obhajoby.

Dalo by se k tomu napsat ještě mnoho dalšího, co dle mne v podstatě přináší ten rozpačitý výsledek, který tu je a po jehož příčině se ptáš. Tj. určitou míru souhlasu s vašimi koncepty, ale simultánně i určitou míru neporozumění či odmítání. Esoterika tohle řešila hierarchizací žáků, protože chápala, že lidé jsou různě daleko ve své schopnosti jejím myšlenkám porozumět. Jak to uvažujete řešit vy ? Zatím dle mého skromného vidění tak trochu plavete po povrchu a při snaze jít do hloubky vykazuje (v mých očích a uších) určitou míru neochoty. když v některých aspektech to přímo vypadá, že jste se nedostali k jejich hlubšímu pochopení. Zde mám konkrétně na mysli zejména esoteriku spojenou s misí Ježíše Krista a chápání jeho role coby spasitele lidstva. Pokud a dokud nebude k této otázce zaujat jednoznačný postoj, nelze o de-hermetizaci dle mne hovořit.

Tak to jen několik myšlenek k případné sebereflexi, které připojuji ke svým dřívějším námitkám ohledně vylévání vaničky i s dítětem a činnosti ve smyslu dobrý sluha ale zlý pán. Osobně chápu že úkol - de-ezoterizovat esoteriku je úkol ohromný a v podstatě nadlidský, když si uvědomíme, kolik bystrých lidí v minulosti do této podoby ukrylo své celoživotní poznání. Proto prosím ber i tento můj příspěvek nikoliv jako výraz kritiky tvé/vaší snahy, ale výraz obdivu k tomu, že jste si takovýto úkol před sebe vůbec postavili a myšlenky Ksb do našeho (slovenského a českého) prostředí přinášíte. Za to vám patří můj velký dík a upřímné přání plného úspěchu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Pe-tri,

vďaka za pozitívno-negatívnu spätnú väzbu.
Rozhodne sa necítim byť nejakou autoriťkou, skôr taký individuálny pešiak na multišachovnici, kde hrá veľa hráčov...:))

KSB ako jadro sú 4 základné práce (knihy), kde DVTR je úplný základ, lebo tam je prelomová teória riadenia, z ktorej sa potom ďalej odvíja rozvedenie do celkom inej koncepcie usporiadania života na matičke Zem.
Vďaka udovi& Co. je DVTR rozvinutá oproti ruskému originálu min. o 2 pyramidálne stupne vyššie : tesne pod "odtrhnuté" Hórovo oko nad pyramídou znalostí a hierarchického riadenia (viď 1 USD bankovka), ale aj o to ťažšie "stráviteľnejšia". Ďalej sa tu na webe pokračuje Mŕtvou vodou - následujú ešte zákl. diela Živá voda a Krátky kurz. Všetko dohromady v pôvodnom ruskom origináli pre širokú verejnosť - cca 2000 strán informačne nabitého textu s množstvom hypertextových odkazov a odvolávok.
Celkovo je v databáze VP CCCP asi okolo 100 kníh (každá cca 200 - 400 strán) a množstvo aktuálnej analytiky, projektov, diel iných autorov ai. Čiže dosť kolosálny objem infa..
V tých základných prácach je všetko na čo tu smeruješ svoj záujem nejak bližšie rozvedené (nie však detailne) a ako som zachytil, tak si tu už robil preklad z ruštiny, čiže by ti nemalo robiť problémy sa zahĺbiť do ich štúdia.
Nevýhodou tohto webhostingu je, že je tu pomerne zlý prehľad aktuálnych disk. príspevkov, ako aj väzieb a mnohí predpokladám už staršie diskusie ani moc nečítajú a tak nemá z časových i iných dôvodov niektoré veci viac rozpitvávať, keď echo populusu je navyše nevalné..

Tá moja skôr vnútorná otázka "kde je chyba ?" smerovala predovšetkým na Oraculusa, pretože z minulých diskusií som zachytil, že je to mladý človek s VŠ diplomom, a tak ešte pomerne vývojaschopný jedinec s širšou možnosťou prehodnocovania svojich stereotypov myslenia.
Na druhej strane chápem, že ľudia "nechápu". Predsa je to len iný rang oproti tomu, čo sa do nich vštepovalo defektným systémom vzdelávania (ale i výchovy ai.) a hneď v úvode sa v DVTR píše, že je to práca nad sebou samým (pri hlbšom chápaní doživotná, aspoň v tejto forme existencie) a nikto iný ju za kohokoľvek nemôže urobiť.

Ďalej netreba KSB brať ako nejakú dogmu, časom určite prídu nejaké ďalšie vylepšenia, iné pohľady apod. Ja osobne v niečom nesúhlasím s v nej uvedenými časťami, alebo napr. s názormi "konceptuála" Pjakina (viac krát potvrdené realitou prebiehajúceho života, ktorý je jediným etalónovým meradlom Pravdy ) a v niečom aj s názormi Zaznobina. Napriek všetkému je to najlepší pohľad na Vesmír ako taký, ktorý sa verejne ponúka.

A tú deezoterizáciu alebo dehermeutizáciu chápem o dosť ináč ako ty. Vieme predsa, že v každom filozofickom, či duchovnom učení predkov je množstvo pravdy, ale ide o to, ako oddeliť tú vedomú alebo nevedomú lživú in-Formáciu, ktorá tam je vždy! zavedená, už len z jedného dôvodu (pri tej nezámernej a nie cieľavedomej), že človek je tvor omylný a dokonalosti (napr. ostrých hrán alebo absolútnych symetrií) v Prírode nenájdeš. A potom ide o terminologický aparát, aby si ako sa hovorí porozumel fyzik s lyrikom a opačne, o správnejší výklad pojmov, vrátane tých ezoterických, ale aj exoterických, ktoré sa nesprávne interpretujú a tým zanechávajú v podvedomí človeka skreslený alebo úplne pokazený obraz. Čiže ide o to, dostatočne sa priblížiť k Objektívnej Pravde a nelámať si moc hlavu s Pravdou absolútnou, ktorú pozná snáď len VM.
A k ezoterickým učeniam, kde došlo k chybe, alebo zámerným skresleniam, deformáciam pôvodných celkom fajn filozófií života sa ešte určite časom dostaneme.

A ak niekedy niečo ďalej nerozvíjam, tak to poväčšine som ako sa hovorí na hunte s časom, tak to tak prosím ber - energie je stále nedostatok, hlavne tej pozitívnej..:))

Všetko dobré Peťo!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 03.09.2014

Ahoj Luxi, rozumím a beru na vědomí. Přece si však nemohu odpustit ještě jednu noticku. Jsem si plně vědom objemu informací, který stojí v pozadí Ksb. A právě k tomu směřuje mé upozornění. Jde o to, abychom pro stromy nepřehlédli les. Ne na nadarmo (byť to nebývá správně chápáno) řekl Ježíš - "Blahoslavení budiž chudí duchem, neboť jejich jest Království nebeské". Když si slovo "blahoslavení" nahradíme slovem "šťastni ti", výraz "chudí duchem" výrazem "prostí či neškolení" a výraz "království nebeské" výrazem "správný vektor cílů" musíme dojít k neklamnému závěru, že pro dosažení bohulibého cíle lidského života není studium knihoven nutné. A dnes už můžeme dodat, jak už právě z toho studia dobře víme, že v důsledku všudypřítomné dezinformace to stále není cesta z nejsnazších. Spíš právě naopak, jde o cestu, na které člověk zhusta (úmyslně někým mylně veden) - pro stromy nevidí les. A co je tedy tím lesem, mohl by se správně zeptat rozumný student, když to není vydestilovaná esence z této knihovny ?

Zde mě nezbývá než odpovědět tak, aby i chudí duchem (nestudující) porozuměli, a tím úvahu uzavřít opět nesmrtelným výrokem Ježíšovým - "Miluj Boha a bližního svého a živ budeš".

Já jen dodávám, kdo má studovati, ať studuje, kdo nikoliv ať nestuduje. Ani první ani druhý stav ale sám o sobě k životu nevede (ve smyslu Ježíšova výroku, je-li chápáno). K životu vede pouze to, jaký praktický vztah k oněm dvěma, v Ježíšově výrokům zmíněným kategoriím/objektům/subjektům, člověk nepodmíněně uplatňuje, vztah, který začíná tolerancí, pokračuje přes dobrosrdečnost a končí onou, ve výroku zmíněnou, neosobní láskou, která sama o sobě je (fakticky, nikoliv symbolicky) oním nesmrtelným životem, korespondujícím s výše uvedeným vektorem cílů. A k tomu žádná studia nejsou potřebná, i když jsou tak zajímavá:)
Vše dobé všem.
P.

<< 1 | 2 | 3 | 4

Přidat nový příspěvek