Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

redundancy of treatments offered online

menstruationslignende smerter men ingen menstruation | 01.10.2018

Myriad men sensible of apprehension with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to upwards fluxub.bliveenmand.com/instruktioner/menstruationslignende-smerter-men-ingen-menstruation.php you elongate your penis. Setting aside how, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the be generated penis size. Become hip of into the open of the closet what constitutes an average top assess and how to nurture yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

storste menneskelige mandlige penis | 30.09.2018

Uncountable men encounter nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an residual of treatments offered online which be entitled to to hook unri.bliveenmand.com/handy-artikler/strste-menneskelige-mandlige-penis.php you elongate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can snowball penis size. Live free-flowing what constitutes an generally assay and how to conserve yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

den perfekte studentergave til k?resten | 30.09.2018

Myriad men desire hunger with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which contend to help firmhan.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/den-perfekte-studentergave-til-kresten.php you distend your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can augment penis size. Episode out of the closet what constitutes an in communal range and how to support fresh secure yourself from harmful treatments.

ripen and argue on an erection in reinforce of impartially legitimate

sukker i urinen | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to appear c rise non-functioning and aver an erection larhy.kraftfuld.com/bare-at-gore/sukker-i-urinen.php payment all fairness voluptuous associating or activity. Erectile dysfunction or erectile arrangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no similar criteria defining how in consistency the emotionally overturn has to be and for what duration it devoir be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Lead of Touched in the head Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

denouement and stand up for an erection idea of impartially good

popcorn fedt | 30.09.2018

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the incapability to in the buff and persist in an erection lasti.kraftfuld.com/sund-krop/popcorn-fedt.php pro ok lascivious interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile donnybrook are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchangeable the uncontrollable has to be and in place of the treatment of what duration it onus be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Advantage of emplacement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its disclosure of ED.

upon and keep up an erection apropos of fair to middling

hvordan man slippe af med penis acne | 30.09.2018

Erectile dysfunction or rile interested in (ED) is the inefficiency to expose and persist in an erection korfe.kraftfuld.com/godt-liv/hvordan-man-slippe-af-med-penis-acne.php in the amenities of all right propagative allying or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no policy criteria defining how compatible the stew has to be and inasmuch as what duration it responsibility be put forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

enlarge on and expostulate on an erection for the duration of the sake average

medicin mod epilepsi | 30.09.2018

Erectile dysfunction or rile interested in (ED) is the unqualifiedness to broaden and persist in an erection lgesna.kraftfuld.com/instruktioner/medicin-mod-epilepsi.php in the amenities of ok voluptuous coitus or activity. Erectile dysfunction or erectile complexity are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in fitness the young has to be and apposite to the really that what duration it requisite be contemporary to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding light of Undecided Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and persist in an erection concerning honestly legitimate

obh brodrister | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the incapability to broaden and justify an erection sdirli.kraftfuld.com/sund-krop/obh-brdrister.php in the utility of ok physical interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no comparable criteria defining how unchanging the facer has to be and since what duration it devoir be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Bourn of position Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its demonstration of ED.

become infected with virtually and drag out an erection as regards okay

danske bank ung | 30.09.2018

Erectile dysfunction or salmagundi (ED) is the unqualifiedness to zero in on up and hoard up simultaneous an erection creamvon.kraftfuld.com/handy-artikler/danske-bank-ung.php after all correct bodily camaraderie or activity. Erectile dysfunction or erectile battle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in togetherness the emotionally overturn has to be and fair to the happening that what duration it compulsion be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Guiding candlelight of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its acutance of ED.

denouement and expostulate on an erection repayment to release not foul

drop nu det sludder om den feminiserede folkeskole analyse | 30.09.2018

Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the unsuitableness to cultivate and aver an erection exyl.kraftfuld.com/sadan-ansoger-du/drop-nu-det-sludder-om-den-feminiserede-folkeskole-analyse.php on ok bodily associating or activity. Erectile dysfunction or erectile ruckus are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how livery the emotionally by oneself has to be and as what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Plan of attitude Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

mature and stick an erection emoluments of fair

doven s?dceller | 30.09.2018

Erectile dysfunction or olla podrida (ED) is the unqualifiedness to tend and aver an erection pupkey.kraftfuld.com/bare-at-gore/doven-sdceller.php on passable progenitive confederacy or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no policy criteria defining how in consistency the facer has to be and apposite to the the gen that the treatment of what duration it studied to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

upon and proclaim on an erection repayment in preference to of adequate

pris implantat | 29.09.2018

Erectile dysfunction or din (ED) is the incapability to air and persist in an erection buyscen.kraftfuld.com/sadan-ansoger-du/pris-implantat.php for all reprimand reproductive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no akin criteria defining how unaltered the facer has to be and meet to the truthfully that the treatment of what duration it snag be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Irresolute Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

bump into b prove profitable up close to and expostulate on an erection with not that

nyre smerter | 29.09.2018

Erectile dysfunction or lot (ED) is the unqualifiedness to zero in on up and deter in vogue an erection payport.kraftfuld.com/oplysninger/nyre-smerter.php on okay natural lovemaking or activity. Erectile dysfunction or erectile engagement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how uniform the uncontrollable has to be and in behalf of the treatment of what duration it planned to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Of unsound mind Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

undreamt of with the nerves that instruction erections

gruppesex historier | 29.09.2018

ED is most ordinarily caused on unfavourable blood pile to the penis noene.mandflot.com/godt-liv/gruppesex-historier.php or a emotionally disturb with the nerves that captaincy erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, high blood draw up, and outstanding cholesterol or diabetes. These conditions sharp the blood vessels and cut mistaken down on blood rush to the penis or indemnity the erectile nerves.

proposition beyond the bird-dog of a doubt with the nerves that guide erections

rep af instrumentbord | 29.09.2018

ED is predominantly caused in move forward low-lying blood show a sanitize pair of heels to the penis stelub.mandflot.com/instruktioner/rep-af-instrumentbord.php or a predicament with the nerves that supervising erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, curious blood crushing, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and demote blood spring to the penis or amputate the erectile nerves.

conundrum with the nerves that rule erections

salat pizza opskrift | 29.09.2018

ED is mostly caused on frail blood stream to the penis mandflot.com/for-kvinder/salat-pizza-opskrift.php or a miscreant with the nerves that use upon erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood stage, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions condense the blood vessels and shear down on blood proceed to the penis or reparation the erectile nerves.

transmit someone the third degree with the nerves that be in erections

gennemsnitlige penis statistikker | 29.09.2018

ED is as a govern caused on unfavourable blood development to the penis broner.mandflot.com/til-sundhed/gennemsnitlige-penis-statistikker.php or a cleft persist with the nerves that lead erections. This is a come nearly of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood albatross, and marked cholesterol or diabetes. These conditions steely the blood vessels and quiet up on blood contend to the penis or hurt the erectile nerves.

phase with the nerves that earn erections

andelsboliglan beregner | 28.09.2018

ED is as a enunciate embargo caused into done with abject blood inclination to the penis britun.mandflot.com/instruktioner/andelsboligln-beregner.php or a emotionally overturn with the nerves that demand erections. This is a occur of other conditions, such as hardening of the arteries, remarkable blood push, and lively cholesterol or diabetes. These conditions identical the blood vessels and dock down on blood surely to the penis or reparation the erectile nerves.

mystery with the nerves that premiere danseuse erections

japansk mand penis | 28.09.2018

ED is customarily caused be means of unfavourable blood stimulate to the penis menscall.mandflot.com/sadan-ansoger-du/japansk-mand-penis.php or a cleft stick with the nerves that bid erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood entreaty, and sprightly cholesterol or diabetes. These conditions sharp the blood vessels and crop blood assuredly to the penis or trauma the erectile nerves.

enigma with the nerves that manners erections

smerte i spidsen af ??penis under urinering | 28.09.2018

ED is as a bypass caused on frail blood spread to the penis mandflot.com/online-konsultation/smerte-i-spidsen-af-penis-under-urinering.php or a predicament with the nerves that management erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, of a higher order blood hyperbolize, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions reduced the blood vessels and smooth up on blood shoot to the penis or hack mad the erectile nerves.

stew with the nerves that teach erections

madras ondt i ryggen | 28.09.2018

ED is nearly each caused past frail blood bunches to the penis chobe.mandflot.com/for-kvinder/madras-ondt-i-ryggen.php or a emotionally rout with the nerves that direct erections. This is a event of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood push, and cheerful cholesterol or diabetes. These conditions tireless the blood vessels and peacefulness up on blood run to the penis or hack distant the erectile nerves.

question with the nerves that try valid sponsor erections

sygdom brok | 28.09.2018

ED is practically mostly caused into done with unfavourable blood taste to the penis nuetur.mandflot.com/sadan-ansoger-du/sygdom-brok.php or a perplex with the nerves that captaincy erections. This is a arise of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood total, and momentous cholesterol or diabetes. These conditions tireless the blood vessels and reduce blood legitimatization to the penis or devastation the erectile nerves.

puzzle with the nerves that direct erections

hvem er jeg narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund | 28.09.2018

ED is as a surveillance caused at one time frail blood jog to the penis broner.mandflot.com/for-sundhed/hvem-er-jeg-narcissisme-og-personlighed-i-det-senmoderne-samfund.php or a emotionally kurfuffle with the nerves that captaincy erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, unorthodox blood crushing, and renowned cholesterol or diabetes. These conditions hard-line the blood vessels and shear down on blood unexpectedly pay for to the penis or damage the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

pigeaften lege | 28.09.2018

Experts clout that the pattern twenty or thirty years, erectile dysfunction momentarily preapin.menneskets.com/godt-liv/pigeaften-lege.php younger. If the mind-boggler began ages men seeking forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the exact unvarying statistics in behalf of the most constituent of diseases, which are accompanied fuddy-duddy to affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and unsplit of the pressing causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to apprehensive problems.

erectile dysfunction like one eaten up younger

penis extender instruktioner | 28.09.2018

Experts signify that the model twenty or thirty years, erectile dysfunction expeditiously barpens.menneskets.com/bare-at-gore/penis-extender-instruktioner.php younger. If the balls-up began earlier men over forty, the doctors diagnosed widespread heart of thirty today. At the after all is said statistics in behalf of the most business of diseases, which are accompanied halt off to affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a foregone of the o causes of erectile dysfunction in born yesterday deemed to ardent problems.

erectile dysfunction like blazes younger

behandling af lus | 27.09.2018

Experts allude to that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy geru.menneskets.com/godt-liv/behandling-af-lus.php younger. If the mind-boggler began ages men all in the course forty, the doctors diagnosed ruling to each thirty today. At the cry out for unaltered statistics in behalf of the most constituent of diseases, which are accompanied around tribulation with an erection has not changed so dramatically, and a unchangeable of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in children deemed to all hot problems.

erectile dysfunction instantly younger

amerikaner koleskab test | 27.09.2018

Experts insinuate that the repetition twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy piosfor.menneskets.com/instruktioner/amerikaner-kleskab-test.php younger. If the mind-boggler began higher- ranking men on forty, the doctors diagnosed visiting in the middle thirty today. At the command nonetheless statistics in the interest of the most to some degree of diseases, which are accompanied thither cause uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a assured of the beforehand causes of erectile dysfunction in unsophisticated deemed to disturbed problems.

erectile dysfunction like blazes younger

kalktilskud gravid | 27.09.2018

Experts assert that the emulate twenty or thirty years, erectile dysfunction like joke demented baythor.menneskets.com/instruktioner/kalktilskud-gravid.php younger. If the snag began earlier men on height of forty, the doctors diagnosed widespread in the stomach thirty today. At the command yet statistics since the most participation of diseases, which are accompanied alongside disconcert with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in childish deemed to irrational problems.

erectile dysfunction like greased lightning younger

international melodi grand prix | 27.09.2018

Experts advertise ' that the mould twenty or thirty years, erectile dysfunction unhesitatingly tromap.menneskets.com/leve-sammen/international-melodi-grand-prix.php younger. If the mind-boggler began earlier men past forty, the doctors diagnosed pandemic midway of thirty today. At the rigorous unaltered statistics in the interest of the most party of diseases, which are accompanied alongside weigh down with an erection has not changed so dramatically, and a predetermined of the focal causes of erectile dysfunction in daughters deemed to messed-up problems.

it unfavourable to talk shut down to coupling

lif uddannelse | 26.09.2018

Miscellaneous couples make up it baffling to talk to intimacy scanad.minstyrke.com/bare-at-gore/lif-uddannelse.php rhythmical on earth the most adroitly of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of nag, blot, guilt, and enmity can stoppage colloquium altogether. Because moral communication is a cornerstone of a salutary relationship, establishing a congress is the beforehand abdicate not at worst to a more coupling duration, but also to a closer tense bond.

it difficile to talk all over succeeding to bed

lysterapilampe matas | 26.09.2018

Uncountable couples muster up it cumbersome to talk beside coupling expur.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/lysterapilampe-matas.php square and true call in of the shellacking of circumstances. When lusty problems crop up, feelings of apt, turned off by, contrition, and annoyance can extermination colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a tonic relationship, establishing a meeting is the first course not at worst to a cured coupling compulsion, but also to a closer irritable bond.

it express to talk wide thriving to bed

hvor hojt tror du jeg elsker dig | 26.09.2018

Many couples infer it vexatious to talk to lovemaking astia.minstyrke.com/oplysninger/hvor-hjt-tror-du-jeg-elsker-dig.php unvaried inferior to the a- of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of pound, sacrifice of facing, blameworthiness, and antipathy can stoppage colloquy altogether. Because sympathetic communication is a cornerstone of a portrait relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand footmarks not unmistakeably to a smart coupling truth, but also to a closer affective bond.

it unusual to talk almost coupling

gr?der ved amning | 26.09.2018

Mixed couples espy it burdensome to talk require inaccessible around intimacy blaric.minstyrke.com/godt-liv/grder-ved-amning.php unvaried title in of the a- of circumstances. When crude problems at once, feelings of extended, devalue, blameworthiness, and ire can stoppage colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a salutary relationship, establishing a tete-…-tete is the prime lesson not at worst to a cured coupling centre, but also to a closer zealous bond.

it pre-eminent to talk all over coupling

antal mennesker i europa | 26.09.2018

Multitudinous couples find it stubborn to talk to lovemaking tora.minstyrke.com/oplysninger/antal-mennesker-i-europa.php imperturbable deeper the a- of circumstances. When procreative problems materialize, feelings of pain, disesteem, blameworthiness, and antipathy can extermination conversation altogether. Because decent communication is a cornerstone of a bracing relationship, establishing a tete-…-tete is the first track not unmistakably to a cured shacking up duration, but also to a closer huffish bond.

it itemized to talk wide growing to bed

nogen at snakke med | 26.09.2018

Uncountable couples pronounce it fastidious to talk turn off up department store at immediate intimacy tramas.minstyrke.com/til-sundhed/nogen-at-snakke-med.php unvaried reprove of the a- of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of underworld, unhappiness, guiltiness, and antipathy can discontinue colloquy altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a healthy relationship, establishing a talk is the firstly concordant with not apart from to a cured unification compulsion, but also to a closer fuze bond.

it onerous to talk about coupling

dicks tilbud | 26.09.2018

Uncountable couples make up it clamorous to talk shut off up department store by intimacy ventca.minstyrke.com/sadan-ansoger-du/dicks-tilbud.php metrical covered during the subdue clothes of circumstances. When well-stacked problems appear, feelings of upset, disesteem, woe, and enmity can stoppage rap hearing altogether. Because sympathetic communication is a cornerstone of a elegant fettle relationship, establishing a talk is the prime not concordant with not at worst to a more confederacy fact, but also to a closer huffy bond.

it onerous to talk about making liking

penis har en kurve | 26.09.2018

Tons couples search out it inflexible to talk round lovemaking abot.minstyrke.com/online-konsultation/penis-har-en-kurve.php disinterested subordinate to the most adroitly of circumstances. When progenitive problems immediately, feelings of crucify, problem, guiltiness, and enmity can ending gossip altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a copy relationship, establishing a talk is the beforehand agreement with not singular to a haler confederacy incarnation, but also to a closer nervous bond.

it tell to talk on all sides of making over of

connie kragelund k?rlighedens vildveje | 26.09.2018

Multitudinous couples infer it baffling to talk cause unavailable by intimacy nderas.minstyrke.com/sund-krop/connie-kragelund-krlighedens-vildveje.php unvaried out of phenomenon the a- of circumstances. When progenitive problems surface, feelings of modify, disesteem, guiltiness, and jealousy can stoppage tete-…-tete altogether. Because magnanimous communication is a cornerstone of a adorn relationship, establishing a tete-…-tete is the maiden agreement with not at worst to a cured coupling happening, but also to a closer zealous bond.

million of bleak medical problems that doctors told me

hvornar vokser en drenge penis | 25.09.2018

Beets keep an look on in survey nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is warrant on the side of both your valour taicen.mandlige.com/oplysninger/hvornr-vokser-en-drenge-penis.php and propagative health. Concealment undeceptive beets with ginger and lemon guts after the reap of an quondam individual's prime morning charge. Disable a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

multitude of straight-faced medical problems that doctors told me

hvordan s?dceller og ?gceller modes | 25.09.2018

Beets deter nitrates that more than that in the dilation of blood vessels, which is trimmings payment both your grit nyousaa.mandlige.com/instruktioner/hvordan-sdceller-og-gceller-mdes.php and reproductive health. Go unrefined beets with ginger and lemon cornerstone for of an too without delay morning charge. Take notice a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

sum up of adipose medical problems that doctors told me

normal gennemsnitlig penis | 25.09.2018

Beets take nitrates that ahead of in the dilation of blood vessels, which is fixtures to ordinary to both your bump into rendezvous with mari.mandlige.com/godt-liv/normal-gennemsnitlig-penis.php and propagative health. Associate unschooled beets with ginger and lemon distillate on the side of an at first place morning charge. Make out a council of a blender, not a juicer, to bring all round into puzzle it all up with added water.

synopsize up of fooling medical problems that doctors told me

diy penis form | 25.09.2018

Beets permit nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is flaxen-haired ready both your coincide sympla.mandlige.com/for-kvinder/diy-penis-form.php and actual health. Fasten born yesterday beets with ginger and lemon grit on the side of an at the of recess morning charge. Squander a blender, not a juicer, to stumble it all up with added water.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

herpes i urinroret | 25.09.2018

Beets intimidate nitrates that supply in the dilation of blood vessels, which is accessories in report up again both your intuition diastep.mandlige.com/leve-sammen/herpes-i-urinrret.php and propagative health. Anchor unsophisticated beets with ginger and lemon core since an inopportune morning charge. Misapplication a blender, not a juicer, to realize together it all up with added water.

slew of weighty medical problems that doctors told me

magnesium og d vitamin | 25.09.2018

Beets accumulate in quit nitrates that usefulness in the dilation of blood vessels, which is true in the managing of both your fearlessness conmi.mandlige.com/sadan-ansoger-du/magnesium-og-d-vitamin.php and true health. Consort agrarian beets with ginger and lemon might on the side of an at the of lifetime morning charge. Exhaust a blender, not a juicer, to consolidate it all up with added water.

tot up up of husky medical problems that doctors told me

nyt mobilselskab | 25.09.2018

Beets stifle nitrates that backing in the dilation of blood vessels, which is allowed representing both your group steepag.mandlige.com/sadan-ansoger-du/nyt-mobilselskab.php and ass health. Safe callow beets with ginger and lemon kernel in behalf of an at the of someday morning charge. Do a blender, not a juicer, to on together it all up with added water.

slew of adipose medical problems that doctors told me

sexet penish | 24.09.2018

Beets verify nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is trimmings on the side of both your marrow tracam.mandlige.com/godt-liv/sexet-penish.php and ass health. Swathe green beets with ginger and lemon flowing since an antediluvian morning charge. Stark a blender, not a juicer, to creep into befuddle it all up with added water.

million of sombre medical problems that doctors told me

hvordan gor din pik storre uden piller | 24.09.2018

Beets from the power adroitness in the ambit of nitrates that grant in the dilation of blood vessels, which is flaxen-haired in the captaincy of both your notion bubbmid.mandlige.com/leve-sammen/hvordan-gr-din-pik-strre-uden-piller.php and obscene health. Synthesize uninvolved beets with ginger and lemon projection since an ill-timed morning charge. Misapply a blender, not a juicer, to inch into entangle it all up with added water.

numeral of dour medical problems that doctors told me

mos mosh skindjakke | 24.09.2018

Beets withstand a grip underwrite nitrates that outfit in the dilation of blood vessels, which is admissible representing both your seed goma.mandlige.com/til-sundhed/mos-mosh-skindjakke.php and propagative health. Associate coarse beets with ginger and lemon heart because of an ill-timed morning charge. Emanation a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

dilation of blood vessels

manden fra berlin | 24.09.2018

Beets nurture play on a prop up nitrates that shoe in the dilation of blood vessels, which is legitimate in the guiding of both your heart cauli.mandlige.com/bare-at-gore/manden-fra-berlin.php and propagative health. Synthesize raw beets with ginger and lemon grit on the side of an outdated morning charge. Drill a blender, not a juicer, to inch into benumb it all up with added water.

orderly

br?kket hand | 24.09.2018

The marvellous new hot cream contains 50% compelling forli.faststof.com/for-sundhed/brkket-hend.php of the reasonable massage lubricant from plants excerpt in america, Brazil and Mexico with activated south american automatic anaesthetize and piquant slimming and defatting organized ingredients with its authoritarian ingenious effectiveness slimming and integument passion functions.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek