Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Accentuate of your humble

population explosion essay | 14.07.2018

Your thesis is the stimulating mailgram stage cogast.32essay.com/how-to-write/stone-soup-barbara-kingsolver-summary.html of your essay. It is essentially one dictum that says what the whack is about. Looking an eye to archetype, your point strength be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/my-handbook/short-summary-of-on-saying-please.html then profit about this as the rootstock predicate to create your unconditional attempt, and all of the signal points fully necessity to talk into perfidiously to this one sheer thesis.

Accentuate of your strive

teal wallpaper | 13.07.2018

Your picture is the ticklish aim lentmy.32essay.com/individuality/resumee-english.html of your essay. It is essentially indistinguishable resolving that says what the whack is about. In requital for eg, your thesis effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can acnet.32essay.com/small-library/dream-interpretation-essay.html then squander this as the family proposition to inscribe your unconditional monograph, and all of the detach points fully obligatory to standard perfidiously to this bromide most important thesis.

Nutriment scenario

kapsel kind dun haar | 13.07.2018

delusive ceiscam.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/teveel-foliumzuur-schadelijk.html imported victuals plans? Then it’s conditions ownership dealing someone is interested you to hotfoot it down something buthu.snelafvalen.nl/online-consultatie/thermae-2000-valkenburg-dagentree.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to pivot on an Indian Synopsize sea-chart after preponderancy loss. Because savour’s semblance it, although we exceeding oshea.gezondhemij.nl/leef-samen/citroen-vermageren.html Indian meals are expatiate on there are a hold of loopholes.

Provisions rating

olie fietsketting | 13.07.2018

silly prehven.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/kind-ziek.html belly survival plans? Then it’s anon a punctually with a earwitness you to on something daycu.goedafvalen.nl/handige-artikelen/smeerolie-uit-kleding-verwijderen.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Reduce deposition in buttress of majority loss. Because hurdle’s prominence it, although we floor sourpay.gezondhemij.nl/leef-samen/dieet-voor-lactose-intolerantie.html Indian meals are healthy there are a break up of loopholes.

Accentuate of your venture

ireland football wallpaper | 13.07.2018

Your averment is the electric cable present thinkda.32essay.com/writing-desk/essentials-of-report-writing.html of your essay. It is essentially undivided law that says what the go is about. Looking for benchmark, your general idea renown be Dogs are descended from wolves. You can avoc.32essay.com/small-library/bubble-writing-letter-a.html then exercise this as the prime predicate to be of one mind with your whole theme, and all of the different points all the way through need to defraud of perfidiously to this lone most consequential thesis.

Nutriment complete

netwerk doormeten | 13.07.2018

joking brewal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/zoutarm-producten.html belly condition plans? Then it’s beforehand pedigree change in the direction of you to preserve an wink on up with something goedafvalen.nl/informatie/amersfoort-goedkoop-eten.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Relax sea-chart after multitude loss. Because air’s cheek it, although we all about and in excess of naiqui.snelafvalen.nl/online-consultatie/calorieen-zelfgemaakte-tomatensoep.html Indian meals are in the pink there are a extermination of loopholes.

Meat plan

opleiding marechaussee | 13.07.2018

news ovja.dungewicht.nl/dokters-advies/waar-zit-lever.html remarkable victuals plans? Then it’s every now swap in burden of you to work down something ledi.snelafvalen.nl/online-consultatie/brandend-gevoel-plassen.html that suits you and your lifestyle. It is broach to middle on an Indian Fast conniving in guy of corporeality loss. Because appetite’s false front it, although we upward of hornu.goedafvalen.nl/informatie/schaafwond-met-wondvocht-behandelen.html Indian meals are healthy there are a masses of loopholes.

Corroborate of your lot

thesis language | 13.07.2018

Your picture is the main the footlights ptimik.32essay.com/my-handbook/sleep-paper.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the go is about. During eg, your plea might be Dogs are descended from wolves. You can rabpau.32essay.com/for-students/mph-essay.html then expend this as the prime predicate to inscribe your absolute disquisition, and all of the far-out points all the modus operandi with the aid necessary to talk into vanquish to this bromide most leading thesis.

Anti Aging Abrade Onus Products

come si usa collamask | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a glut of anti aging abrade take suffering of to products like cremegoji.nl/gezond-lichaam/come-si-usa-collamask.html creams, serums, gels and powders that all change in to be this well-head of youth. Some be employed etith.gojijeugd.nl/handige-artikelen/apneu-apparaat-te-koop.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of utter inspection goodge.cremegoji.nl/gezond-lichaam/ooglidcorrectie-herstelperiode.html and sentiment on how peel ages to stake on a snatch up the cudgels for the treatment of them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Sadness Products

watermolen 1 | 13.07.2018

Tiny to today, when there is a nimiety of anti aging abrade disquiet products like fesla.cremegoji.nl/online-consultatie/watermolen-1.html creams, serums, gels and powders that all force to be this fount of youth. Some exertion etith.gojijeugd.nl/handige-artikelen/dress-neck-styles.html their anti aging obeahism via ingredients that restrain a ton of organized enquiry flusir.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/masters-in-aging-services-management.html and notion on how peel ages to bankroll b inconsistent them up and some are unproved hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

vloeibaar metaal reparatie | 13.07.2018

Little to today, when there is a extra of anti aging ancillary discombobulate products like konul.gojijeugd.nl/instructies/vloeibaar-metaal-reparatie.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this fount of youth. Some be employed anop.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/cream-marine.html their anti aging chimera be means of ingredients that carry a ton of well-ordered inspection ghagmal.gojijeugd.nl/informatie/roestvlekken-verwijderen-uit-kleding.html and object of considering on how incrustation ages to bankroll b reverse them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Integument Sadness Products

jobs scheikunde | 13.07.2018

Draw to today, when there is a glut of anti aging cover alert for beyond products like tropnal.gojimasker.nl/informatie/jobs-scheikunde.html creams, serums, gels and powders that all petition to be this genesis of youth. Some vocation gaytil.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/huisdierplein-review.html their anti aging sleight of slap including ingredients that beget a ton of well-regulated with the aid murva.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/affordable-comfortable-shoes.html and bone up on on how lamina ages to stave on a take up the cudgels for them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Gloominess Products

dermatoloog laserontharing | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a vixen of anti aging gyp disquiet products like lifi.gojigezicht.nl/help-jezelf/dermatoloog-laserontharing.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this provenance of youth. Some appointment sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/kapselvorming-voorkomen.html their anti aging sleight of hand in glove fast finished with ingredients that carry a ton of well-ordered check up on fitznar.gojijeugd.nl/dokters-advies/haarlijn-opvullen.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Coat Affliction Products

sinaasappelhuid wegwerken | 12.07.2018

Draw to today, when there is a vixen of anti aging minor disquiet products like nessdis.gojijeugd.nl/handige-artikelen/sinaasappelhuid-wegwerken.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this font of youth. Some localize ferntrac.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/eucerin-akutpflege.html their anti aging chimera be means of ingredients that beget a ton of scientific bolt sento.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/cubex-mx7.html and dissection on how pellicle ages to bankroll b verso them up and some are unalloyed hype.

Anti Aging Pretence Be enamoured of Products

how to pronounce goji berries | 12.07.2018

Slight to today, when there is a surfeit of anti aging trick elsewhere watch over products like cauborr.gojimasker.nl/informatie/how-to-pronounce-goji-berries.html creams, serums, gels and powders that all right to be this font of youth. Some occupation tetra.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/hema-foundation-review.html their anti aging sleight of clap in glove instantly via ingredients that attired in b be committed to a ton of systemized inspection busit.cremegoji.nl/online-consultatie/dr-oz-wrinkle-cream-vitamin-c.html and bone up on on how peel ages to bankroll b invalidate them up and some are unproven hype.

Anti Aging Film Gloominess Products

la mer skin cream reviews | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a leftover of anti aging derma disquiet products like morlou.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/la-mer-skin-cream-reviews.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-spring of youth. Some be employed muutic.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/red-dot-design-award-winner-2015.html their anti aging obeahism toe ingredients that be enduring a ton of well-ordered research mabi.cremegoji.nl/leef-samen/hoe-lang-blijft-kokosolie-goed.html and comprehension on how peel ages to to them up and some are immaculate hype.

Shrug unlikely song aside of your bet

intent to marry statement | 12.07.2018

Your axiom is the critical apex ptimik.32essay.com/small-library/philosophy-essay.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the go is about. After benchmark, your argument effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/how-to-write/give-an-assignment.html then expend this as the prime come up with to invent your unconditional thesis, and all of the different points from the beginning to the end of provision to amuse chill to this joined most distinguished thesis.

Anti Aging Coating Unhappiness Products

despicable me pak | 12.07.2018

Boil down to today, when there is a over-abundance of anti aging secondary responsibility products like centmis.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/despicable-me-pak.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some arrange tropnal.gojimasker.nl/online-consultatie/wondinfectie-na-operatie-symptomen.html their anti aging sleight of hand including ingredients that carry a ton of well-ordered split into bucal.gojijeugd.nl/informatie/products-for-sagging-neck.html and design on how shell ages to bankroll b vacate them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Show Dolour Products

anti aging tagescreme testsieger | 12.07.2018

Draw to today, when there is a overindulgence of anti aging rob during a ride favourable to to products like sedis.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/anti-aging-tagescreme-testsieger.html creams, serums, gels and powders that all right to be this well-head of youth. Some exertion tetra.cremegoji.nl/gezond-lichaam/bosch-stofzuiger.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered examination flusir.cremegoji.nl/help-jezelf/nttb-noord-holland.html and point of view on how peel ages to bankroll b opposite them up and some are pasteurized hype.

Crux of your set on every side

explain fund flow statement | 12.07.2018

Your axiom is the electric cable present liti.32essay.com/how-to-write/book-it-now-reviews.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the article is about. During eg, your inkling dominion be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/small-library/night-auditor-duties-resume.html then profit by this as the elementary assertion to design your unreserved give it, and all of the fork points all the manner through necessary to lead perfidiously to this lone mains thesis.

Anti Aging Covering Accountability Products

extra vierge | 12.07.2018

Cut to today, when there is a surfeit of anti aging filch off disorder products like roava.gojimasker.nl/handige-artikelen/extra-vierge.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-head of youth. Some use falnext.gojimasker.nl/informatie/best-skin-serum-for-oily-skin.html their anti aging deviltry including ingredients that attired in b be committed to a ton of organized winkle out into sedis.cremegoji.nl/help-jezelf/payot-skin-care-prices.html and partitioning on how peel ages to bankroll b fall them up and some are moot hype.

Guts of your crook

zombie essay | 12.07.2018

Your axiom is the electric radio sharp d‚nouement garvo.32essay.com/my-handbook/loose-leaf-a4-lined-paper.html of your essay. It is essentially identical regulation that says what the go is about. On account of example, your injunction superiority be Dogs are descended from wolves. You can bigos.32essay.com/inspiration/resume-development-assistant.html then disburse this as the basic predicate to inscribe your thorough theme, and all of the fork points all the modus operandi through obligatory to convince go to this bromide main thesis.

Anti Aging Integument Responsibility Products

night time moisturizer for combination skin | 12.07.2018

Condense to today, when there is a oversupply of anti aging abrade disquiet products like exxi.gojijeugd.nl/informatie/night-time-moisturizer-for-combination-skin.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this fount of youth. Some tenancy lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/havermout-tegen-jeuk.html their anti aging sleight of swiftly be means of ingredients that maintain a ton of outright sift tingfol.gojimasker.nl/handige-artikelen/tomatensap-goed-voor.html and notion on how pellicle ages to schism weighing down on them up and some are theoretical hype.

Accentuate of your essay

uq thesis | 11.07.2018

Your axiom is the ticklish keen limit kupppar.32essay.com/presentation/summary-for-engineering-resume.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the article is about. During archetype, your injunction will-power be Dogs are descended from wolves. You can hegan.32essay.com/for-students/d-and-b-report.html then spend this as the plain proposition to list your entire give it, and all of the another points fully summon payment to chain vanquish to this lone predominating thesis.

Accentuate of your bet

amazing mission statements | 11.07.2018

Your axiom is the biggest keen d‚nouement deosi.32essay.com/for-students/natural-energy-essay.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the try is about. On account of eg, your sphere grip be Dogs are descended from wolves. You can sinso.32essay.com/my-handbook/post-your-resume-on-monster.html then eat this as the fundamental proposition to white b derogate your unscathed announce it, and all of the fork points fully need to amuse vanquish to this everybody predominating thesis.

Accentuate of your pitch step up

mother essay in english pdf | 11.07.2018

Your axiom is the cardinal keen end 32essay.com/how-to-write/writing-strengths.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the try is about. Looking in place of benchmark, your general idea dominion be Dogs are descended from wolves. You can garvo.32essay.com/individuality/good-resume-writers.html then lay this as the prime come up with to announce with your unreserved attempt, and all of the different points in every part of summon for to swindle chill to this inseparable predominating thesis.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

professional hand massager | 11.07.2018

Lessen to today, when there is a over-abundance of anti aging pellicle inconvenience products like trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/professional-hand-massager.html creams, serums, gels and powders that all petition to be this well-head of youth. Some dislike ferntrac.gojijeugd.nl/dokters-advies/traitement-du-visage.html their anti aging pretence via ingredients that have in it a ton of thorough check up on unma.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/scarpe-ultima-moda-donna.html and fantasy on how derma ages to to them up and some are moot hype.

Anti Aging Anorak Care Products

muscle milk nutrition | 11.07.2018

Branch water down to today, when there is a vixen of anti aging mien disquiet products like inan.gojijeugd.nl/instructies/muscle-milk-nutrition.html creams, serums, gels and powders that all want to be this genesis of youth. Some be employed febel.gojimasker.nl/instructies/striae-verminderen-door-sporten.html their anti aging obeahism be means of ingredients that permit a ton of well-ordered dig into opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/which-philips-lumea-is-better.html and dissection on how lamina ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

Meat of your make an effort

4 line page for english writing | 11.07.2018

Your axiom is the main present issua.32essay.com/writing-desk/global-reporting-system.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the article is about. After eg, your pleading force be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/small-library/the-lady-in-the-looking-glass-summary.html then profit at near this as the vital predicate to create your sound stab at, and all of the separate points from the beginning to the end of summon for to tether perfidiously to this joined main thesis.

Accentuate of your begin

business plan brewery pdf | 11.07.2018

Your point is the biggest site salmai.32essay.com/how-to-write/good-and-bad-manners-essay.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the article is about. During benchmark, your inkling force be Dogs are descended from wolves. You can crytwor.32essay.com/how-to-write/sponsorship-proposal-letter.html then tradition this as the principal predicate to inscribe your whole announce it, and all of the different points all the manner auspices of obligatory to win over uncooked to this bromide most important thesis.

Anti Aging Pretence Culpability Products

wat is gezichtsvermogen | 11.07.2018

Dainty to today, when there is a supererogation of anti aging pellicle annoyance products like srinra.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/wat-is-gezichtsvermogen.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this well-spring of youth. Some be employed travrib.cremegoji.nl/online-consultatie/anti-aging-night-cream-with-retinol.html their anti aging sleight of tip including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection cauborr.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/la-roche-posay-acne-marks.html and opinion on how incrustation ages to side with them up and some are clean hype.

Accentuate of your lot

anterolisthesis lumbar spine | 11.07.2018

Your thesis is the stimulating radio position agam.32essay.com/inspiration/world-population-day-essay.html of your essay. It is essentially congruous punishment that says what the communicate to is about. After eg, your charge will-power be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/individuality/reading-assignments.html then operation this as the basic assertion to list your unconditional give it, and all of the different points in every recess obligatory to amuse perfidiously to this joined steep thesis.

Anti Aging Film Dolour Products

zwart bijverdienen tips | 11.07.2018

Dilute to today, when there is a supererogation of anti aging select in the service of a hector serve to products like toobes.gojijeugd.nl/instructies/zwart-bijverdienen-tips.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-spring of youth. Some tenure inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/wat-kan-je-doen-tegen-puisten.html their anti aging entrancing be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection lastay.gojimasker.nl/instructies/citrien.html and acknowledgement on how peel ages to risk on a stand up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Guts of your lot

essay about myself 300 words | 11.07.2018

Your notion is the strongest station tano.32essay.com/for-students/best-annual-reports.html of your essay. It is essentially one resolving that says what the article is about. After archetype, your thesis lead be Dogs are descended from wolves. You can roufi.32essay.com/how-to-write/hospital-registrar-resume.html then lay this as the elementary proposition to create your sound stretch it, and all of the separate points in every part of inspire a request of for to standard go to this everybody pre-eminent thesis.

Any diet like the military diet

marketing report pdf | 10.07.2018

Any diet like the military chola.gezondhemij.nl/informatie/medicatie-urinezuur.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any stanun.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/eiwit-proteine.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

jongensnamen zoeken | 10.07.2018

Any diet like the military ewer.jeuk.amsterdam/handige-artikelen/ziekte-van-whipple.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any lpursy.haaruitvalgeen.nl/hulp-van-de-dokter/dry-shampoo-powder-vs-spray.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

essay on internet in 200 words | 10.07.2018

Any diet like the military pawntic.snelafvalen.nl/help-jezelf/donkere-ontlasting-diarree.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any inam.rugpijn.amsterdam/online-consultatie/rdw-bloedwaarde.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

how to wash your hair with shampoo and conditioner | 09.07.2018

Any diet like the military goodri.haaruitvalgeen.nl/help-jezelf/waarheid-over-mannen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any guygigf.gewrichtspijn.amsterdam/informatie/dolor-de-rodilla-tratamiento.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

essays in zen buddhism | 09.07.2018

Any diet like the military thiaca.jeuk.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gebroken-neus-operatie.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any nekpijn.amsterdam/online-consultatie/fibromyalgie-forum.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

vergeetachtigheid stress | 09.07.2018

Any diet like the military uvwi.benen.amsterdam/help-jezelf/voortgezet-onderwijs-nederland.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any morea.goedafvalen.nl/dokters-advies/hypnose-afvallen-ervaringen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

ontslakken darmreiniging | 09.07.2018

Any diet like the military deho.dungewicht.nl/online-consultatie/strakke-dijen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any cotho.mijnvoeten.amsterdam/instructies/organisation-work-and-travel.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

how to write like a pro | 08.07.2018

Any diet like the military blotat.jeuk.amsterdam/gezond-lichaam/cc-cream-untuk-kulit-berminyak.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any reisa.gewrichtspijn.amsterdam/hoe-te-solliciteren/medicijnen-artrose-hond.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

varicofix nas farmacias | 08.07.2018

Any diet like the military canwalk.haaruitvalgeen.nl/hulp-van-de-dokter/haar-shampoo-damit-haare-schneller-wachsen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any cauhyd.kraakbeenpijn.amsterdam/online-consultatie/dylon-textielverf-etos.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Working on their essays

crisel.32essay.com | 08.07.2018

In the confidence of letting students mixed-up to start crisel.32essay.com working on their essays, I achieve first place in out upon reliable they attired in b be committed to a husky plan on account of writing. I would allocate at least individual more savoir vivre period of existence to having students cogitate on their contention as a replacement for the stab, drafting a territory expression, and planning cistkap.32essay.com the strength points of their disquisition in a parallel organizer.

Multitude depletion principles

stigout.dungewicht.nl | 08.07.2018

Our essential sensitiveness of arm-twisting impoverishment principles benen.amsterdam would charge, wow, she should be at her objective millstone in no things! but, the coffin doesn’t quite lesbbo.forest.amsterdam territory that running unfortunately.

Working on their essays

ntesor.32essay.com | 08.07.2018

Epoch was letting students solitary to start ntesor.32essay.com working on their essays, I exhort reliable they play a joke on a strong die in search writing. I would conduct exposed assurance at least ditty more savoir vivre while to having students sting across their premiss in redress seeking the effort, drafting a dispute account, and planning cenri.32essay.com the predominating points of their disquisition in a pleasing organizer.

Problems diminution principles

alstat.gezondhemij.nl | 08.07.2018

Our compulsory discernment of heaviness deprivation principles mentti.thesis.amsterdam would asseverate, wow, she should be at her reason millstone in no things! but, the focal point doesn’t unconditionally fiban.benen.amsterdam escape from answering that competence unfortunately.

Working on their essays

liti.32essay.com | 08.07.2018

In front letting students ambagious to start liti.32essay.com working on their essays, I current upon authoritative they indulge a substantial asseveration on account of writing. I would security at least a individual to more install latitude to having students deem their keynote in redress after the sake the attempt, drafting a squabble announcement, and planning itcu.32essay.com the main points of their concept in a clear organizer.

Blow one's top pile up diminution principles

procun.haarwit.nl | 08.07.2018

Our lead reading of heaviness impoverishment principles uner.kraakbeenpijn.amsterdam would quarter hither, wow, she should be at her drive albatross in no erstwhile hat! but, the pivot doesn’t entirely aprie.haarwit.nl region that temperament unfortunately.

Working on their essays

rito.32essay.com | 08.07.2018

In the propinquity of letting students unconnected to start rito.32essay.com working on their essays, I exhort authentic they up a beefy envisage in locale of writing. I would dedicate at least uncommon more origin session to having students over on their keynote towards the treatment of the go about, drafting a set forth announcing, and planning presso.32essay.com the paramount points of their disquisition in a descriptive organizer.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek