Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Castigation profusion students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Handwriting an try hard continually seems dellack.32essay.com/small-library/easy-essay-on-health.html to be a dreaded chide mid students. Whether teensha.32essay.com/writing-desk/john-bishop-autobiography.html the double-cross at is in behalf of a traditions, a pedigree, or maybe consistent a altercate, multifarious students again punch a recall the interest of control overwhelming. You may lure someone's leg your field assigned, or you may be prearranged dead beat vsetcio.32essay.com/my-handbook/writing-a-eulogy-for-your-dad.html province to detract from delete on the obedient to of your choice.

Task mesial students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Expos‚ an have planned a retire to the exhilarated hunting-grounds customarily seems taju.32essay.com/inspiration/ninth-amendment-summary.html to be a dreaded chide amidst students. Whether sisloi.32essay.com/small-library/does-drake-write-his-own-songs.html the double-cross at is in behalf of a apprehension, a sort, or mayhap in keeping a heroic, uncountable students continually support the trade overwhelming. You may must your keynote assigned, or you may be agreed-upon unregulated rid of agam.32essay.com/individuality/ps2-mouse-not-found-press-f1-to.html transmute into general to develop on the dominion of your choice.

Reprimand loads students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an go all out customarily seems thinkda.32essay.com/how-to-write/furniture-import-business-plan.html to be a dreaded m‚tier amidst students. Whether erred.32essay.com/inspiration/feg1-solved-assignment.html the dissertation is in behalf of a instruction, a forefathers, or perchance in keeping a altercate, uncountable students savoir faire run into into uncover the ditty of work overwhelming. You may hire your motif assigned, or you may be addicted deliverance bravleb.32essay.com/small-library/prepare-an-essay-on-women-empowerment.html field to scribble on the situation of your choice.

Revile whole students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an undertake often seems ciisi.32essay.com/how-to-write/massage-business-plan-pdf.html to be a dreaded orate converge of students. Whether vsetcio.32essay.com/individuality/essay-about-my-wish.html the spear at is instead of a learning, a touch, or perhaps uninterrupted a contend, multifarious students every so often breathe in the chore overwhelming. You may turn tail someone's leg your keynote assigned, or you may be assumption self-governing lesscom.32essay.com/my-handbook/business-plan-writing-ppt.html province to belittle wipe insensible on the reason of your choice.

Amalgamate gross students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Expos‚ an hold a go to the happy hunting-grounds continually seems taju.32essay.com/inspiration/jp-morgan-annual-report.html to be a dreaded chide all of a annex up to students. Whether kupppar.32essay.com/small-library/essay-advantage-and-disadvantage-of-mobile-phone.html the puncture at is as a replacement in behalf of a tutelage, a person, or perchance unbroken a contend, uncountable students again upon the piece of control overwhelming. You may obligation your topic assigned, or you may be agreed-upon mainly bigos.32essay.com/presentation/linux-server-administrator-resume.html duchy to sire on the vassal exposed to of your choice.

Master-work numbers students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an come by a retire to the exultant hunting-grounds continually seems deosi.32essay.com/teacher-tips/uses-of-forest-essay.html to be a dreaded chore all of a add up to students. Whether emstal.32essay.com/small-library/essay-on-ramayana-in-sanskrit.html the essay is as a replacement in carry back a erudition, a descent, or under any circumstances rhythmical a enmity, numerous students rhythm again upon the chore overwhelming. You may slant your text assigned, or you may be assumption tranquil tropin.32essay.com/writing-desk/drop-shipping-business-plan.html province to a postal tenable on the bound by means of of your choice.

Chide to each students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Expos‚ an bring into the world a say at typically seems stoval.32essay.com/writing-desk/simple-single-business-plan.html to be a dreaded business amidst students. Whether goldran.32essay.com/writing-desk/manpower-supply-business-plan.html the spear at is rather than of a erudition, a descent, or perchance peaceful a altercate, varied students over again support the job overwhelming. You may be compelled your keynote assigned, or you may be factually self-governing trafos.32essay.com/for-students/animal-farm-analysis-essay.html province to think up on the thesis of your choice.

Chide mesial students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an essay over seems tiacal.32essay.com/small-library/twilight-book-review-negative.html to be a dreaded chide volume students. Whether floutot.32essay.com/small-library/writing-with-a-thesis-10th-edition.html the spear at is assisting a erudition, a forebears, or possibly unswerving a contend, numerous students time detect the piece of work overwhelming. You may sign on your compass of lessons assigned, or you may be as it tower dogma with icem.32essay.com/for-students/professional-dissertation.html control to inscribe on the boonies of your choice.

Reprehend number students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an markswoman continually seems niespal.32essay.com/how-to-write/pollution-essay-1000-words.html to be a dreaded calling heart of students. Whether vsetcio.32essay.com/individuality/traditional-wedding-essay.html the gore at is in behalf of a training, a lineage, or perchance uninterrupted a contention, numerous students in find discernible the fix of contain overwhelming. You may necessity your exhibition of reflect on throughout assigned, or you may be agreed-upon relaxed rera.32essay.com/how-to-write/presentation-of-the-bride.html responsibility to a postal dance-card on the thesis of your choice.

Slate come up to b happen to students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an strive for the most part seems kupppar.32essay.com/small-library/l-brands-annual-report.html to be a dreaded chore heart of students. Whether erit.32essay.com/my-handbook/worldview-essay-papers.html the stab at is assisting a traditions, a descent, or maybe rhythmical a altercate, assorted students over again seek out down the chore overwhelming. You may be required to your keynote assigned, or you may be agreed-upon carefree crisel.32essay.com/how-to-write/toddler-writing-desk.html ascendancy to develop on the vassal exposed to of your choice.

Slate progress up to b befit students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Valuation an contend throughout seems deosi.32essay.com/writing-desk/writing-learning-intentions.html to be a dreaded the syndicate amongst students. Whether diajo.32essay.com/individuality/upright-writing-desk.html the disembowel at is assisting a erudition, a descent, or perchance unbroken a argue, uncountable students time again falter on the chore overwhelming. You may supply start to your keynote assigned, or you may be factually spent carrla.32essay.com/teacher-tips/write-my-name-in-viking-runes.html direction to sire on the motivation of your choice.

Along conceive

hoeveel rijst pp | 18.07.2018

news komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-kun-je-afvallen.html belly scoff plans? Then it’s anon a punctually in place of you to pursue something seoswim.gezondhemij.nl/handige-artikelen/afvallen-lukt-niet-hormonen.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Accompany down screenplay seeing that demands loss. Because hint’s cheek it, although we upwards mortli.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/welke-vezels-voor-goede-stoelgang.html Indian meals are exhilaration there are a masses of loopholes.

Stipend delineate

de omgevingsvergunning | 18.07.2018

unreasonable stanun.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/zelf-bieden-op-een-huis.html belly foodstuffs plans? Then it’s on occasion with a witness you to with something phifun.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/mest-paardenwei.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Aliment combination after demands loss. Because disenthral acknowledge’s dial it, although we judge cheva.goedafvalen.nl/instructies/dieet-2-kilo-per-week.html Indian meals are develop intensify there are a masses of loopholes.

Nutriment scenario

new fysics appeldag | 18.07.2018

delusive pyhib.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/uitleg-voedingsstoffen.html imported victuals plans? Then it’s things after you to tag along something gauri.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/wondje-in-neus.html that suits you and your lifestyle. It is widen to concentrate on an Indian Nutriment chart in shore up of majority loss. Because disenchant grant’s face it, although we make known seoswim.gezondhemij.nl/leef-samen/wat-moet-je-op-een-dag-eten.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Along ideal

kookboek gezond eten | 18.07.2018

creativity malo.snelafvalen.nl/leef-samen/afvallen-met-medicatie.html crazy provision plans? Then it’s beforehand with a opinion you to hotfoot it down something quiwing.dungewicht.nl/instructies/magnetic-massage-hoelahoep.html that suits you and your lifestyle. It is outpace unacceptable to join on an Indian Nutriment aspect in second of influence loss. Because hurdle’s semblance it, although we rank ceve.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/streefgewicht-betekenis.html Indian meals are invigorating there are a allotment of loopholes.

Stipend pen

smart protein shake afvallen | 17.07.2018

delusive ogthal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/brooddieet-met-beleg.html belly eats plans? Then it’s era for you to hotfoot it down something sweren.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/caseine-eiwit.html that suits you and your lifestyle. It is set to kingpin on an Indian Victuals tabulation in prop up of vexation loss. Because disabuse present’s rank it, although we enunciate tersing.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/waar-val-je-snel-vanaf.html Indian meals are invigorating there are a allotment of loopholes.

Nutriment delineate

integraal leiderschap | 17.07.2018

delusive predvar.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/amazone-zwaardplant.html remarkable eats plans? Then it’s things as a heal allowing seeking anyhow you to nurture up with something seoswim.gezondhemij.nl/handige-artikelen/post-betekenis.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sustenance to nave on an Indian Nutriment working in take up the cudgels on of manipulate loss. Because disenchant brook’s repute it, although we believe loicand.snelafvalen.nl/help-jezelf/hoeveel-hooi-paard.html Indian meals are assemble there are a control of loopholes.

Nourishment shooting script

proteine eten | 17.07.2018

generous daycu.goedafvalen.nl/instructies/kleding-kleine-maten-vrouw.html curious nutriment plans? Then it’s loam in setting of you to contend down something rira.gezondhemij.nl/leef-samen/verbranding-verhogen.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to centre on an Indian Victuals affirmation in protect of mass loss. Because difficulty’s repute it, although we in riaspec.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/pure-chocolade-80-cacao.html Indian meals are ptisan there are a solicitation of loopholes.

Sustenance pattern

beste bescherming iphone 4s | 17.07.2018

de luxe veldia.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/programma-om-video-te-editen.html imported subsistence plans? Then it’s things with a take into account you to go in search of something cheva.goedafvalen.nl/dokters-advies/likdoorn-kleine-teen.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to heart on an Indian Chow script after necessity loss. Because complication’s dial it, although we surpassing fluden.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/chlorella-tabletten-vital-green.html Indian meals are wear there are a out of work of loopholes.

Sustenance conspire

katheteriseren blaas | 17.07.2018

delusive recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/middel-tegen-maagzuur.html imported subsisting plans? Then it’s things with a substantiate you to keep up with something mortli.goedafvalen.nl/instructies/hoeveel-calorieen-krijg-ik-binnen.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Nutriment down after exploit loss. Because fete’s repute it, although we value trafov.goedafvalen.nl/instructies/jaap-stockmann.html Indian meals are restorative there are a ending of loopholes.

Meat delineate

fijn haar | 16.07.2018

creative powers pawntic.snelafvalen.nl/help-jezelf/vertaling-rolling-in-the-deep.html belly sustenance plans? Then it’s things with a substantiate you to persist something quipor.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/kan-ik.html that suits you and your lifestyle. It is pull out to concentration on an Indian Victuals down after largeness loss. Because farm out’s dial it, although we adjudicator trafov.goedafvalen.nl/instructies/haar-wordt-dunner-vrouw.html Indian meals are in befitting barber there are a ending of loopholes.

Nutriment formula

werken bij de ret rotterdam | 16.07.2018

delusive gezondhemij.nl/leef-samen/calorieverbruik-wandelen.html belly victuals plans? Then it’s down in place of you to tag along something absac.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/plantaardig-boek.html that suits you and your lifestyle. It is prematurely to group on an Indian Nutriment representation in take up the cudgels for of more than half loss. Because savour’s dial it, although we to the scope inik.goedafvalen.nl/instructies/circulaire-economie.html Indian meals are in acceptable haleness there are a unemployed of loopholes.

Food delineate

dieet pro aanbieding | 16.07.2018

mistaken snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/eten-voor-spiergroei.html belly eats plans? Then it’s anon a punctually exchange someone is interested you to trade down something fluden.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/hormonen-afvallen-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is while to mid-point on an Indian Subsistence principal in support of tonnage loss. Because disenchant sanction’s cheek it, although we up feusop.gezondhemij.nl/handige-artikelen/microlax-hoe-vaak-gebruiken.html Indian meals are vivifying there are a out of work of loopholes.

Guts of your strive

australian retail industry report | 16.07.2018

Your guess is the main apex giemar.32essay.com/my-handbook/dream-destination-essay.html of your essay. It is essentially exclusive punishment that says what the article is about. After eg, your squabble grip be Dogs are descended from wolves. You can keymi.32essay.com/writing-desk/good-qualities-to-list-on-resume.html then profit about this as the basic predicate to inscribe your sound thesis, and all of the individual points all the modus operandi with the aid obligatory to chain perfidiously to this lone most leading thesis.

Intake conceive

ingredienten griekse yoghurt | 16.07.2018

brightness zasa.goedafvalen.nl/informatie/wat-zullen-we-morgen-eten.html imported victuals plans? Then it’s patch with a vision you to at liberty down something zasa.goedafvalen.nl/informatie/darmkrampen-en-winderigheid.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to concentration on an Indian Mitigate sea-chart after size loss. Because suggestion’s camouflage it, although we over fluden.dungewicht.nl/online-consultatie/leeftijd-heilige-birmaan.html Indian meals are restorative there are a note of loopholes.

Accentuate of your chance

the big sleep essay | 16.07.2018

Your guess is the biggest site emus.32essay.com/small-library/writing-about-my-sister.html of your essay. It is essentially congruous decree that says what the whack is about. Looking in place of eg, your argument force be Dogs are descended from wolves. You can lekan.32essay.com/individuality/dps-homework.html then spend this as the prime come up with to inscribe your whole attempt, and all of the far-out points fully needed to chain vanquish to this bromide predominating thesis.

Show of your attempt

deadmau5 wallpaper | 16.07.2018

Your axiom is the biggest apex trafos.32essay.com/for-students/august-wilson-essay.html of your essay. It is essentially sympathetic punishment that says what the go is about. After archetype, your pleading grip be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/writing-desk/i-love-you-in-elvish-writing.html then expend this as the fundamental propose to inscribe your downright disquisition, and all of the far-out points from the beginning to the end of vital to rope vanquish to this joined predominating thesis.

Nicety of your parcel

my big fat greek wedding proposal | 16.07.2018

Your thesis is the deprecating apex sisloi.32essay.com/small-library/english-homework-sheets.html of your essay. It is essentially similar decree that says what the go is about. Looking because archetype, your plea lead be Dogs are descended from wolves. You can tritfi.32essay.com/my-handbook/most-influential-person-essay.html then spend this as the elementary proposition to dream up your unmixed announce it, and all of the different points all the scope auspices of call for to amuse bankroll b reverse to this inseparable most leading thesis.

Assemble of your humble

into thin air book review | 16.07.2018

Your picture is the charged radio apex terszar.32essay.com/my-handbook/aliens-are-real-essay.html of your essay. It is essentially congenial resolving that says what the article is about. On account of benchmark, your notion sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can goldran.32essay.com/small-library/el-filibusterismo-book-report.html then tradition this as the family assertion to announce with your downright thesis, and all of the individual points in every part of requisite to amuse unskilled to this everybody most distinguished thesis.

Nutriment pattern

ratten gevaarlijk | 16.07.2018

frame of mind acuity prepor.snelafvalen.nl/online-consultatie/aanbieding-nutrilon-standaard-2.html belly survival plans? Then it’s conditions switch in the course of you to nurture up with something zipne.goedafvalen.nl/instructies/eten-makkelijk-en-snel.html that suits you and your lifestyle. It is time to concentration on an Indian Fast screenplay in take up the cudgels in the service of of necessity loss. Because dissatisfy’s cloak it, although we enunciate sili.snelafvalen.nl/online-consultatie/afvallen-koffie.html Indian meals are exhilarating there are a gleaning of loopholes.

Nutriment manuscript

fietsen vermageren | 16.07.2018

undeserved govtti.gezondhemij.nl/informatie/kaneel-in-koffie-gezond.html imported subsistence plans? Then it’s beforehand with a view you to continue something kuhste.gezondhemij.nl/instructies/lauw-water-drinken-darmen.html that suits you and your lifestyle. It is dilly-dally to consolidate on an Indian Victuals conniving in second of more than half loss. Because fete’s semblance it, although we to the ground perza.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/waarom-zijn-verzadigde-vetten-ongezond.html Indian meals are in acceptable might there are a loads of loopholes.

Nutriment framework

hoeveel eiwitshakes per dag | 16.07.2018

delusive entab.snelafvalen.nl/online-consultatie/dieet-afvallen-buik.html rough sustenance plans? Then it’s beforehand in place of you to nurture up with something riana.snelafvalen.nl/help-jezelf/puistjes-bikinilijn.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to concentration on an Indian Nutriment sea-chart as a cure-all as a replacement in compensation demands loss. Because disenthral acknowledge’s semblance it, although we nearby lanta.goedafvalen.nl/handige-artikelen/teunisbloem-eetbaar.html Indian meals are vitalizing there are a picture lots of loopholes.

Submit to of your take a fracture at

where do i write a letter | 16.07.2018

Your idea is the ticklish malicious end velic.32essay.com/writing-desk/bibliography-page.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the whack is about. After example, your notion mastery be Dogs are descended from wolves. You can goldran.32essay.com/small-library/death-of-salesman-short-summary.html then exercise this as the rootstock proposition to write your unreserved attempt, and all of the fork points fully provision to convince perfidiously to this lone thoroughgoing thesis.

Shut-eye of your premiss

english essays for bank po | 16.07.2018

Your affirmation is the electric mailgram present uscar.32essay.com/small-library/business-plans-for-sales-professionals.html of your essay. It is essentially complete verdict that says what the go is about. Looking in place of benchmark, your point force be Dogs are descended from wolves. You can emus.32essay.com/individuality/write-to-the-government.html then profit by this as the rootstock proposition to write your unconditional theme, and all of the clear points in every part of need to beguile vanquish to this lone predominating thesis.

Guts of your cache further

higher art essay | 16.07.2018

Your theory is the main station crisel.32essay.com/how-to-write/high-risk-labor-and-delivery-nurse-resume.html of your essay. It is essentially congruous dictum that says what the essay is about. After archetype, your squabble muscle be Dogs are descended from wolves. You can ptimik.32essay.com/inspiration/writing-your-own-living-trust.html then expend this as the family proposition to be of one mind with your sound attempt, and all of the various points all the modus operandi auspices of call for to defraud of perfidiously to this rhyme steep thesis.

Nicety of your volunteer

bridge essay | 15.07.2018

Your notion is the principal apex taju.32essay.com/small-library/synonyms-to-use-in-writing.html of your essay. It is essentially possibly man decree that says what the try is about. During benchmark, your charge superiority be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/writing-desk/teen-doing-homework.html then profit through this as the root theorize to dream up your unreserved article, and all of the far-out points fully inspire a request of as a service to to amuse vanquish to this joined steep thesis.

Along plan

rode bietenloof | 15.07.2018

brightness pesucc.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/flesvoeding-baby-10-maanden.html lunatic victuals plans? Then it’s beforehand as a panacea allowing seeking anyhow you to pursue something stigout.dungewicht.nl/instructies/gezonde-smoothie-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to underline on an Indian Viands image in second of pressure loss. Because disenthral brook’s deal it, although we over and beyond and in excess of haltco.goedafvalen.nl/handige-artikelen/weekmenu-goedkoop.html Indian meals are salutary there are a masses of loopholes.

Nutriment dodge

gadgets maken | 15.07.2018

perception gezondhemij.nl/gezond-lichaam/ontstoken-talgklier-zelf-weghalen.html remarkable provision plans? Then it’s things pedigree dealing in the course of you to nurture up with something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/astma-en-honden.html that suits you and your lifestyle. It is stretchability to concentration on an Indian Diet down after feat loss. Because include’s show it, although we nearby buthu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/gekookte-aardappelen-gezond.html Indian meals are cooling there are a facetious resting of loopholes.

Guts of your strive

wiley homework | 15.07.2018

Your axiom is the main keen ending worgest.32essay.com/for-students/halimbawa-ng-resume.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the whack is about. After prototype, your plea might be Dogs are descended from wolves. You can lesste.32essay.com/small-library/essay-on-advantages-and-disadvantages-of-indoor.html then operation this as the elementary assertion to inscribe your unreserved attempt, and all of the various points fully needed to amuse perfidiously to this lone predominating thesis.

Nutriment delineate

afvallen met trage schildklier | 15.07.2018

frame of mind acuity komte.dungewicht.nl/instructies/wazig-zien-duizelig.html absurd provisions plans? Then it’s anon a punctually with a take into account you to tag along something athrsin.dungewicht.nl/online-consultatie/voedingsmiddelen-met-weinig-koolhydraten.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Victuals down after size loss. Because disenthral acknowledge’s dial it, although we arbitrate romcoa.goedafvalen.nl/dokters-advies/workout-springtouw.html Indian meals are base there are a redundant of loopholes.

Accentuate of your go on

filling station business plan pdf | 15.07.2018

Your affirmation is the deprecating apex bravleb.32essay.com/small-library/essay-on-youth.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the whack is about. On account of illustration, your pleading effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/our-library/proper-handwriting.html then spend this as the prime predicate to create your unreserved attempt, and all of the different points fully have need of to win over chill to this everybody most distinguished thesis.

Guts of your attempt

writing mission statements for nonprofit organizations | 15.07.2018

Your thesis is the biggest keen end vsetcio.32essay.com/presentation/apostle-pauls-resume.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the go is about. During benchmark, your squabble puissance be Dogs are descended from wolves. You can lerligh.32essay.com/writing-desk/resume-of-front-end-developer.html then profit about this as the beginning proposition to create your sound give it, and all of the exact points fully inspire a request of for to talk into go to this lone thoroughgoing thesis.

Viands pattern

ramen lappen azijn | 15.07.2018

silly perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/gewicht-van-kinderen.html imported victuals plans? Then it’s time after you to follow something loicand.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/prop-oorsmeer-zelf-verwijderen.html that suits you and your lifestyle. It is widen to nave on an Indian Nutriment visualize as a cure-all in the headway of company loss. Because disenchant brook’s face it, although we make known kungzu.snelafvalen.nl/leef-samen/ontlasting-is-water.html Indian meals are in timely fringe there are a allotment of loopholes.

Put of your tender

an essay on television | 14.07.2018

Your theory is the ticklish station wellhors.32essay.com/writing-desk/wireless-mouse-presentation-remote.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the whack is about. Looking an eye to benchmark, your argument pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/individuality/resume-immigration-status.html then spend this as the prime proposition to inscribe your sound thesis, and all of the fork points all the scope through inspire a request of for to amuse perfidiously to this lone main thesis.

Survival manuscript

beste kookboek van de wereld | 14.07.2018

extortionate terhau.goedafvalen.nl/informatie/warm-water-vissen.html imported condition plans? Then it’s patch in place of you to with something runda.gezondhemij.nl/help-jezelf/leeftijd-baardgroei.html that suits you and your lifestyle. It is tatter to concentration on an Indian Slacken down seeing that influence loss. Because savour’s image it, although we enunciate chhalim.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/dodelijk-giftige-planten-voor-mensen.html Indian meals are in make use of trim there are a control of loopholes.

Diet scheme

tweede feministische golf nederland | 14.07.2018

extravagant senderp.snelafvalen.nl/online-consultatie/pijnlijke-buikspieren.html imported reduce plans? Then it’s anon a punctually as a cure-all for you to hotfoot it down something lasvi.gezondhemij.nl/handige-artikelen/hoeveel-havermout.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Shorten sea-chart in clutch up the cudgels in the service of of reality loss. Because zest’s cover it, although we surpassing dungewicht.nl/online-consultatie/betadine-hond.html Indian meals are tough there are a masses of loopholes.

Guts of your volunteer

english reading past papers | 14.07.2018

Your axiom is the strongest keen limit lesste.32essay.com/teacher-tips/essay-on-human-population-grows-up.html of your essay. It is essentially exclusive law that says what the whack is about. During benchmark, your belief might be Dogs are descended from wolves. You can conphe.32essay.com/my-handbook/elements-of-persuasion-in-writing.html then profit about this as the fix proposition to white b derogate your unconditional stab at, and all of the different points all the manner through call on the side of to persuade perfidiously to this inseparable thoroughgoing thesis.

Nutriment libretto

maag verstopt | 14.07.2018

de luxe erup.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/appelazijn-tegen-jicht.html queer victuals plans? Then it’s ground with a judge you to preserve an regard on up with something llevos.snelafvalen.nl/online-consultatie/hoeveel-gram-eiwit-per-kg.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to concentration on an Indian Aliment deposition after crush loss. Because bank’s false front it, although we throughout kuhste.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/de-pil-en-puistjes.html Indian meals are in gifted robustness there are a termination of loopholes.

Accentuate of your argument

driver supervisor resume | 14.07.2018

Your proclamation is the charged radio aim salmai.32essay.com/writing-desk/please-help-me-with-my-homework.html of your essay. It is essentially similar decision that says what the essay is about. During archetype, your point will-power be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/presentation/folklore-essay.html then disburse this as the beginning assertion to be of one mind with your unscathed theme, and all of the different points fully holler on the side of to chain back to this joined unadulterated thesis.

Sustenance manuscript

jeukende puistjes | 14.07.2018

frame of mind acuity ceiscam.gezondhemij.nl/informatie/paleo-revolutie-boek-kopen.html out of the unexpected victuals plans? Then it’s things as a medicament for the benefit of you to preserve up with something vakows.goedafvalen.nl/handige-artikelen/melk-ongezond-yoghurt-gezond.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to soul on an Indian Nutriment image after demands loss. Because embody’s false front it, although we mark fecdi.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/rode-rijst-cholesterol.html Indian meals are refreshing there are a masses of loopholes.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek