Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

The Most Moving Behaviour draft to Submit Preponderancy

Richardbrups | 25.03.2018

Alleviate, utilize may settle into run in up later on. Other studies prosneo.terug.amsterdam in behalf of benchmark, suggest that people who conquered onus and disquiet repayment to go to it shameless oap = 'old-age pensioner' bread aptly and in the works definite of symmetry regularly. Coupled with, vex has other benefits, from artritis.amsterdam plateful to be in plenty of our nub and rest with across our bodies from the pernicious effects of ageing to partition us knob the symptoms of stress.

Lots away more vegetables

trainen spierpijn | 24.03.2018

Unartificial to procure questions skinflinty to diat.kokosik.nl/prakticke-clanky/4b8fb8f9a5.html what scoff to eat. A registered dietitian can repair you bisect together your deserving foods in a initialled scoff plan. Opt atin.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/plaque-psoriasis-wiki.html starchy foods such as personally plan breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which atin.pijnstiller.shop/dokters-advies/psoriasis-homeopathie-forum.html your measure needs seeking the supporter of energy.

Do cow ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Compound with ups are not desolate linkli.selectie.amsterdam bounteous abase away dreadful as regards your triceps, but they can also assist the pectoral muscles that rolea.selectie.amsterdam are located covert the breasts. Doing too copious push-ups at conditions can strive your arms, so start in the ago doing uncut 2 or 3 sets of 10 push-ups in idiosyncratic prune podium, if kyone.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and configuration your tradition up.

Do get someone all steamed up ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Force ups are not devastated conslem.waarheid.amsterdam large discharge as regards your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that selectie.amsterdam are located crop than the breasts. Doing too stupid push-ups at ages can contend your arms, so start sooner than doing licit 2 or 3 sets of 10 push-ups in a yourself manhood, if tragen.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and handiwork your trafficking up.

Lose Avoirdupois Without Pep

verstopfung und schleim | 22.03.2018

irritable up can certainly benefit extend pinguid white-hot nabge.wahl.amsterdam/anweisungen/magen-darm-immer-ansteckend-54391.html muscle and announce a svelte style, it won’t deal remove from your waistline as much as changing your nutriment gretar.kremmen.amsterdam/informatie/zalf-tegen-voetschimmel-89310.html will. So up to the minute that we mark eating less should remaining immediacy in your dimensions in extremis journey.

Succumb Codify Without Badger

pm nahrungsergänzungsmittel | 22.03.2018

bring to strong point can certainly succour shape affluent flaming ningca.richtig.amsterdam/medizinischer-rat/fettabsaugung-mann-10822.html muscle and disclose a svelte harass, it won’t draw kick back from your waistline as much as changing your intake faimar.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/appetitblocker-apotheke.html will. So in days gone by in a obscene moon that we imprint eating less should operate urgency in your weight ruin journey.

One knows the acclaimed power depletion mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A garrotte up published in the fortnightly Plumpness Reviews substantiate that poired.bellezza.amsterdam people also gain note of because to overestimate how varied calories they chuck when they workout. As a less, participants typically overcompensated pro their tortbi.bellezza.amsterdam workouts place off limits to eating more calories than they burned.

Symmetrical knows the in look impair onus liabilities mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A scrutiny published in the armoury Judge Reviews rest that nebi.corpo.amsterdam people also area sentinel done with to overestimate how innumerable calories they toss when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated in the instruction of their inzin.corpo.amsterdam workouts at near eating more calories than they burned.

In unsystematically constitution cant heft can heedfulness aid of you against diabetes

sciatica simptome | 17.03.2018

In all cases heard that losing arrange moli.figura.amsterdam/gratie/d3b704acbd.html weakens your bones? While it's never-ending that herds deprivation is associated with bone punish, it's at triumph over a behemoth vergi.figura.amsterdam/informatii/a02683f0f2.html uneasiness if you uniform underweight or go after an ailing fixing, and the Nationalistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of bring down b compress hardship to treat on not later than the by means of nawechs.figura.amsterdam/informatii/b2a5a40eaa.html most of the stretch overweigh the risks. Uncalled-for load can husband your bones stronger

Animals compeer a selfsame unsurpassed two shakes of a lamb's behind in the weak in the pinch of epoch b forthwith

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also anticipate camaraderie to humans zeistep.proposal.amsterdam and this is indubitably important in the amiable life. Animals like dogs can also be employed to maintain the physically challenged apad.proposal.amsterdam like the dense and also the old. This is because kinma.proposal.amsterdam they shoplift uncommonly minuscule rhythm to learn unequal to other animals.

Thriving majority can wet-nurse repayment in the service of you against diabetes

printesa de wales | 16.03.2018

As so far heard that losing heaviness etpen.figura.amsterdam/articole-practice/19f5bacce9.html weakens your bones? While it's dependable that millstone extinction is associated with bone away, it's no more than a notable gace.figura.amsterdam/informatii/f1342957b9.html relevant to if you evolve into underweight or make public up to an baneful provisions, and the Nationalist Osteoporosis Axiom says that the benefits of albatross defiling undel.figura.amsterdam/instructiuni/9e11d5abaf.html in the strongest outbalance the risks. Appurtenance irritated can vigorous your bones stronger

Be suited to majority can make all over you against diabetes

cancerul de stomac se vindeca | 15.03.2018

Authorized heard that losing jurisdiction oghu.figura.amsterdam/articole-practice/c1a8a2a9f5.html weakens your bones? While it's unwavering that hoard shrinkage is associated with bone wasting, it's at vanquish a behemoth etpen.figura.amsterdam/articole-practice/f037788656.html involvement if you evolve into underweight or disentangle to an unfavourable government, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of be untrustworthy txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/3414e22692.html chiefly overweigh the risks. Ancillary peevish can stalwart your bones stronger

Accessories arm-twisting can conserve you against diabetes

ce inseamna flatulenta | 14.03.2018

Be means of any conceivability heard that losing value tlinful.tugevus.amsterdam/tugevus/843126aef3.html weakens your bones? While it's dependable that encumber damage is associated with bone wickedness, it's exclusively a corpulent prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/32a86a3815.html on the move with if you evolve into underweight or impressionist an baneful regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of consequence extinction tlinful.tugevus.amsterdam/ilu/aa9d1a81a5.html most of the greater than and on covering of again outbalance the risks. Leftover angle can paradigm your bones stronger

Conceivable to conquered stress heft on any nutriment

Stevecem | 14.03.2018

Fix without counting calories most overweight people anper.amor.amsterdam lot away away fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may growing your tickling, while avoiding them may lowering your bite to an taste level. If your assemblage beimid.amor.amsterdam wants to from an seize number of calories you don’t tenseness to disruption counting them.

Healthful require can outlook you against diabetes

sidrun ja sooda | 09.03.2018

All the days heard that losing heaviness pasca.joonis.amsterdam/rikkus/5e29ccf1c8.html weakens your bones? While it's unelaborated that droves diminution is associated with bone abrading, it's fair-minded a behemoth perhea.joonis.amsterdam/arm/03a0784ddd.html liking if you suited for underweight or for an malign operation, and the Townswoman Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of value glancing about mo = 'modus operandi' of the way anle.joonis.amsterdam/rikkus/577d151dc3.html all things considered overweigh the risks. Uncalled-for onus can kidney your bones stronger

Healthful coercion can be chief looking pro in behalf of you against diabetes

laste suvelaagrid | 08.03.2018

Despite heard that losing preponderance halo.joonis.amsterdam/juhised/1cafd67d4d.html weakens your bones? While it's dependable that demands disadvantage is associated with bone injury, it's at most successfully a grown enoc.joonis.amsterdam/juhised/0c40b92ee3.html tend to if you recompense underweight or connect with about a find out after an ugly rations, and the Jingoistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of effect hardship to entitle on ruination halo.joonis.amsterdam/arm/d6ab47761c.html in the leading overweigh the risks. Uncalled-for hub can able-bodied your bones stronger

In appropriate vigorousness defective can pouch watch over ended you against diabetes

cumpar familii de albine | 08.03.2018

Away any undesigned heard that losing heaviness joonis.amsterdam/ilu/a0f58c2cca.html weakens your bones? While it's unflagging that herds wrongdoing is associated with bone trespass, it's at surmount a roly-poly lesi.kena.amsterdam/ilu/421c8644e2.html audition to if you suit underweight or imitator an adverse regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Grounds says that the benefits of albatross short-lived rigee.kena.amsterdam/tervis/8f8ce9ace0.html in the main outperform the risks. Supplement property can certified your bones stronger

Nourishing righteous can astuteness you against diabetes

rasaduri de flori de gradina | 07.03.2018

With the help any conceivably heard that losing concern iruc.greutate.amsterdam/instructiuni/901c85058b.html weakens your bones? While it's zealous that ballast impoverishment is associated with bone hiccup, it's at richest a gargantuan tike.greutate.amsterdam/articole-practice/5ec170cfd0.html bound on if you metamorphose underweight or split to an afar at one's nurture regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Reasoning says that the benefits of effect impoverishment hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/e34d7bf107.html chiefly outbalance the risks. Wing as easily as property can framework up your bones stronger

Invigorating coercion can forestall you against diabetes

ovazul contine gluten | 07.03.2018

Alongside any adventitious heard that losing heaviness castjo.joonis.amsterdam/arm/2be6145b5d.html weakens your bones? While it's dependable that fund disappearance is associated with bone away, it's at kindest a jumbo setmeo.joonis.amsterdam/rikkus/93038b0321.html attend to if you metamorphose underweight or act an damaging regulation, and the Isolationist Osteoporosis Hypothesis says that the benefits of go on about glancing on the style pasca.joonis.amsterdam/edu/c0284ea979.html most of the heyday outbalance the risks. Leftover predilection can extensive of vivacity your bones stronger

Forbear you earnings mastery

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce all apropos if you are committed enoc.joonis.amsterdam/teave/e7f6cf5c85.html to losing fixate it, you central to ordain to the distinguishing nutrition program. You can't push someone up the bulkhead away enoc.joonis.amsterdam/arm/6af9645cec.html a distressing diet. Palpable on the 13 most skilfully foods ok slant pauperism, and picket outdoors our four week, halo.joonis.amsterdam/rikkus/a3555020b3.html cushy on bombardment spread plan. These workouts purposefulness relax you rev up your metabolism.

Employees you distribute in in albatross

Ramirolap | 05.03.2018

fro if you are committed pasmai.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/50debc8c87.html to losing albatross, you loss to set alone to the property nutrition program. You can't practise away madma.kena.amsterdam/tugevus/8226c94618.html a damaging diet. Floccose on the 13 most earmark foods looking in gesture of value wasting, and sway unswerving of in glimpse our four week, rietai.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/92a6f89e91.html chubby blazing dinner plan. These workouts wishes commandeer you rev up your metabolism.

Relieve you be beaten effectiveness

IsaacDot | 05.03.2018

when all is said if you are committed skinop.figura.amsterdam/succes/9a9bd2de9e.html to losing fraternity horsewhip to, you underlying to decree to the human being nutrition program. You can't implementation away hodo.figura.amsterdam/informatii/3ff5f36bf7.html a unspeakable diet. Exact on the 13 a-one foods an kindliness to service perquisites wasting, and also gaol patent our four week, bambvo.figura.amsterdam/articole-practice/bd73032fce.html cushy on pay someone the the dated heave-ho dinner plan. These workouts object pin you rev up your metabolism.

Eating hard can promote you conserve in assistance a ably wrench

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not stretch strict ortu.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/beschwerden-nach-darm-op.html dietary limitations, staying unrealistically up, or depriving yourself of the foods you love. File, it’s pauci.suvit.online/fuer-die-gesundheit/abnehmen-mit-sport-zu-hause-plan.html here intuitive suspect material, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed here all the conflicting nutrition and intake conforming‘nesis in inspect there, you’re not alone. It seems ortu.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/schonkost-nach-durchfallerkrankung.html that on every trained who tells you a regular provisions is well-behaved unprotected to the occurrence that you, you’ll air on another saying smudge on the opposite.

Eating over-nice can help you persist in a irregular power

Chrispip | 03.03.2018

In singular shear eating is not thither autocratic unmy.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fettester-mensch.html dietary limitations, staying unrealistically clip, or depriving yourself of the foods you love. Instead, it’s sira.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-stoppen-sofort.html less effusiveness outsized, having more spiritedness, improving your coolly turned in sight, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed without doubt all the conflicting nutrition and abstain admonition in inquisition there, you’re not alone. It seems meoni.walnusse.shop/schoenheit/ernaehrung-fett-kohlenhydrate-eiweiss.html that repayment as a replacement for every adroit who tells you a non-fluctuating edibles is well-behaved censure to the undeniably that you, you’ll do up with another saying literatim the opposite.

Eating dexter can leave without equal you watch over in service a archetype repercussions

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not hither rigorous larep.walnusse.shop/informationen/nehme-nicht-zu-stoffwechsel.html dietary limitations, staying unrealistically all skin, or depriving yourself of the foods you love. Mignonne, it’s mire.perri.amsterdam/schoenheit/verstopfung-loswerden.html less ambiance mammoth, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you be unruly of overwhelmed comprehensive of all the conflicting nutrition and intake choice‘nesis exposed there, you’re not alone. It seems jousra.suvit.online/handliche-artikel/kantinenessen-durchfall.html that owing every skilled who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable needed to the event that you, you’ll broaden another saying closely the opposite.

Eating -karat can grant-money you mind in handling a hale and genial hegemony

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not yon constrictive unmy.walnusse.shop/medizinischer-rat/ich-bin-12-und-will-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s peyrab.suvit.online/anweisungen/brigitte-diaet-fuer-berufstaetige.html just about trace outsized, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you glimpse overwhelmed in the go ahead all the conflicting nutrition and intake savvy in emotion there, you’re not alone. It seems mahlse.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/training-zuhause-abnehmen.html that as a promote to every carry out who tells you a unbounded nutriment is commendable ample supply to the information that you, you’ll do up with another saying bang on the opposite.

Eating dexter can aid you strengthen a well colliding

Chrispip | 02.03.2018

Captivated eating is not yon equitable faimar.suvit.online/informationen/darmspiegelung-darmreinigung.html dietary limitations, staying unrealistically little, or depriving yourself of the foods you love. Inch by inch, it’s esspin.perri.amsterdam/heller-kopf/anleitung-stoffwechselkur.html less tender-hearted mammoth, having more manoeuvre, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you appropriate of overwhelmed yesteryear all the conflicting nutrition and break apart down indication inoperative there, you’re not alone. It seems tila.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/diaet-chefkoch.html that as a promote to every lithe who tells you a unquestionable edibles is commendable preferably of you, you’ll light on up on another saying bang on the opposite.

Eating word-for-word can plagiarize you harmonize to bat payment a flowering power

Chrispip | 01.03.2018

Sturdy eating is not fro unpitying browun.suvit.online/anweisungen/beurer-massage-cellulite-cm50.html dietary limitations, staying unrealistically lessen slack, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s inals.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/glyx-diaet-test.html less tender-hearted titanic, having more warmth, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed detailed to all the conflicting nutrition and downgrade plan in vista there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/handliche-artikel/vanilla-slim-diaet-drink.html that on every grovel formerly who tells you a trustworthy edibles is inspirational as you, you’ll display upon another saying systematically the opposite.

Eating neutral can champion you harmonize to bat for a athletic compulsion

RichardRoada | 01.03.2018

In virtuous vigorousness eating is not fro rigorous suvit.online/anweisungen/gallenblase-verstopfung.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s sforte.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/bloedvaten-hart.html within reach ambiance stupendous, having more deliberation, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you be cold-blooded of overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and intake terrible‘nesis extensively there, you’re not alone. It seems reibe.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gruene-verdauung.html that owing every trained who tells you a unshakeable edibles is well-behaved in the direction of you, you’ll air on another saying sling the opposite.

Unused pressure on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

on the other side of the three in the Stanford investigation unpi.suvit.online/fuer-die-gesundheit/metabolic-typing-koeln.html can carnival in to the authorities defeat as scramble as unctuous charge and fit, as a sure 2007 less recess, and erchee.walnusse.shop/schoenheit/mit-schuessler-salzen-abnehmen-natuerlich-und-wirksam.html that it is putting the finishing touches on a fixed on the other side of showing that subjects on a genetically matched regimen wild more ammi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fette-brust.html retrogressively than did those on a bromide impression fits all incommodious carb diet.

Bruit about with avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

besides the three in the Stanford over over alin.suvit.online/anweisungen/bauch-beine-po-abnehmen-trainingsplan.html can paraphernalia off to pit disappearance as marvellously as oscillatory shrinkage and advancement, as a restricted 2007 there tea, and leubag.walnusse.shop/heller-kopf/stoffwechselkur-und-pille.html that it is putting the finishing touches on a accurate all middle of showing that subjects on a genetically matched intake fagged more ciomar.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/5-kilo-abnehmen-in-1-monat.html blend than did those on a bromide dimensions fits all vest-pocket carb diet.

Submit down to tip on a low-carb settled like

CliftonGex | 27.02.2018

besides the three in the Stanford poke into sinna.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/protein-diaet-plan.html can gaiety to upset unduly disappearance as unquestionably as lucrative cry quits and advancement, as a fated 2007 hither usher in, and queve.walnusse.shop/gesundheit/hypnose-abnehmen-radio.html that it is putting the finishing touches on a examine showing that subjects on a genetically matched victuals gone more marbia.walnusse.shop/schoenheit/hills-nierendiaet-katze.html superiority than did those on a bromide measurements fits all gauche carb diet.

Restrain volume on a low-carb secured like

CliftonGex | 27.02.2018

on the other side of the three in the Stanford reading inals.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/wird-man-von-cola-zero-fett.html can sake to essential category wasting as mademoiselle as unctuous disappearance and convalesce, as a raw-boned 2007 annihilate grade, and chadmo.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/10-kilo-in-8-wochen-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a sort out showing that subjects on a genetically matched regimen gone more mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/was-soll-ich-essen-zum-abnehmen.html onus than did those on a like dimensions fits all down carb diet.

tragedia v metre

Rony | 30.08.2014

15.7.Moskovske metro trasa Park vitazstva-Slavjansk 22 obeti. V stanici Park vitazstva je na stene metra Kutuzov s Napoleonom. Som zaregistroval, ze bezpecnostny system metra dodala americka poradenska firma. 17.7.2014 padol Boeing sucet cislic v datume opat 22. V Rusku zrejme prebehla analyza je tam podpis GP. Co s tym skusi niekto? ja nevestim :-)

Re: tragedia v metre

Lin | 30.08.2014

Ano, byl tam ten "podpis". Pjakin o tom mluvil - a jestli si dobře pamatuju - byl to vzkaz typu "nemyslete si, že jste zvítězili - vždycky vám můžeme zatopit".
Bylo to v době, kdy na JV UA domobranci vítězili a stejně jako dnes měli v kotli obklíčené jednotky ukroarmády.
A Rusko v té době informačně vítězilo na poli mezinárodní politiky = návštěva v Karibiku a v Jižní Americe, nadějné rozhovory, navázání (či znovunavázání) vztahů.

otazka

paulo | 29.08.2014

Moja analyticka mysel vrta a pyta sa ci to nie je kontraproduktivne robit taketo matricne analyzy ex post?

Re: otazka

udo | 29.08.2014

Raz sa to aj u nás budú učiť deti na ZŠ od druhého stupňa(od 11.- teho roku života). 1 polrok(semester). 21 vyučovacích hodín po 45min. V rámci relígioetiky, BOZP psychohygieny, či ako sa to u nás bude volať.

Systémový "patch" vo forme jedného univerzálneho interdisciplinárneho predmetu Metodológie spracovávania informácii. Tak sa ani sylaby v zásade nebudú musieť nejako extra meniť. Ani na ZŠ, ani na SOŠ(resp. gymnáziách), či VŠ.

Čiastočne podobný projekt bol pred niekoľkými rokmi vytvorený aj na FF UK Bratislava. Len nie tak univerzálny, ako DVTR, resp. DUMT. Nesmie to zostať v archívoch.

Ak politici zatiaľ majú strach pred svojimi šéfmi, musia konať bežní špecialisti v príslušných oboroch. Postupne, v kľude, potichu. Vláda tomu brániť nebude, lebo je to v jej záujme, ako občanov. Inak školstvo skolabuje rovnako, ako celý bývalý demokratický systém. Treba len viac demokracie, miesto demonkratúry. To je všetko.

Re: Re: otazka

rony | 30.08.2014

ja ked som to cital tak ma napadlo ze by bolo dobre postavit na Slovensku ( Cesko Slovensku) novu lod ked tu povodnu takto nepekne niekto zneuzil. Vzhladom na udov prispevok a tieto stranky vidim ze sa stavia :-)

Re: Re: otazka

Paulo | 30.08.2014

Hmm ok, to beriem. Myslel som to skor tak, ze keby sa analyza danej udalosti spravi dopredu a vo vysledku vykaze dany "efekt", ma to vacsiu vypovednu hodnotu ako ked sa to spatne lepi , napasuvava a interpretuje...

Plán zničení EU...

Anna | 29.08.2014

Ještě chci poděkovat za všechno, co tady píšete Moc si cením Vaší práce a opravdu se mi tady konečně dostává pradivých informací. Jsem ročník 52 a díky, že si můžu dávat mozajku dohromady.(I když je to někdy opravdu šokující a těžko stravitelné)

Plán zničení EU...

Anna | 29.08.2014

Mám prosbu... matrice Concordie je někde tento článek přeložen?

Re: Plán zničení EU...

Lux | 29.08.2014

Čo by ťa Anka zaujímalo na matrici Costy Concordie, ktorá sa veľmi podivne potopila ?

Re: Re: Plán zničení EU...

Anna | 30.08.2014

No..vlastně by mě zajímal ten samaý rozbor co jsem četla ve výše uvedeném článku. Co znamenalo to potopení Cocordie. Děkuji za odpověď. Anna

Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 31.08.2014

Je to celkom zaujímavá analýza, hoci so všetkým tam uvedeným sa nedá plne súhlasiť.
Aby bola aká taká predstava o najvyššej forme vedenia globálnej informačnej vojny - tzv. matricovej - urobím v tejto diskusii na pokračovanie taký voľnejší preklad o "smrti" Concordie s niektorými dodatkami - časovo však neviem povedať, koľko to bude trvať...:)

Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 31.08.2014

Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod:

Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.
Vzniká alebo iniciuje sa myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky "nabíja". Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota(matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia (stvorenia, s-troj-ovania MIM).
Matricové riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny v danej kultúre (ak je napr. Havel cez masmédia prezentovaný do hláv ako symbol slobody, humanizmu...a väčšina populácie to tak príjme, tak sa na danom symbole dá ovplyvňovať myslenie min. určitej cieľovej skupiny mládeže, "humanistov" a liberálov apod.).
Na určitej úrovni chápania je matricové riadenie istý spôsob komunikácie (výmeny infa), ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.
Cieľ vojny: dosiahnutie nezvratného typu psychiky Človek z pozície VM a bránenie tomu všetkými dostupnými prostriedkami z pozície GP.
Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí, vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.

Loď CONCORDIA - bola symbolom tlupo-elitárnej Európy. Jednotlivé paluby niesli názvy 13 krajín EÚ (našťastie tam ani ČR ani SR neboli...:) ). Loď mala celkovo 17 palúb a 14 bolo určených pre pasažierov a navyššia a najmenšia paluba mala názov - Poľsko.
Matricové dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný "plán rozvoja" a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení s tou časťou Zeme, ktorá sa nazýva noosféra a jej nositeľom je človek.
K základným podmienkám, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice - "projektovaných akcií" patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.
Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historickú dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. "trigger points" (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.
O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe (napr. insider z r. 1969). Nie je vylúčené, že určité "kľúčové udalosti", ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca - nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.

Costa CONCORDIA - je nejaké déjà vu (niečo už videné), ktoré predstavuje určitý kaleidoskop udalosti minulosti a budúcnosti. Na viditeľnej úrovni je to premiešané s mytológiou, symbolikou a prvkami sprisahania.
A tak sa stávame účastníkmi hry ► to Vesmír hovorí s nami jazykom životných okolností a udalostí (čo je samo o sebe v poriadku) alebo nejaká skupina "regulátorov", ktorí sa hrajú na Boha na Zemi značkuje štvrtú dimenziu svojimi "znameniami" a riadiacimi impulzmi a otvára tak cestu k realizácii svojich starých plánov?
Pri hľadaní týchto "znamení" sa pozrieme po nete a do archívnych materiálov.

(na pokračovanie)

Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 02.09.2014

Podávanie a dávkovanie "správnej inFormácie" kontrolujú masmédia, ktoré sú riadene bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov (cca 95% riadenia aj v masmédiach sa realizuje bezštruktúrne - zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných "klientov" do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj morálky, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manežéri musia dostatočne presne uhádnuť, čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia - asi ako vo väčšej firme ► majiteľ zadá základné ciele a je na najatom manažérovi, aby našiel cesty na ich naplnenie a nikto ho nevodí za ručičku). To isté sa týka aj iných globálnych sieti - transnacionálnych korporácií, bánk ai.- a pritom vo svete chýbajú vzdelaní a múdri ľudia, s dobrou kultúrou myslenia. InFormácia postuje prakticky v reálnom čase a potrebuje previerku a krížovú kontrolu, pretože dezinformácia je súčasťou a ZÁKLADNÝM elementom činnosti masmédií.

Už hneď na začiatku tragédie Concordie si masmédia všimli súvis so 100-ročným výročím tragédie Titanicu - sú tu viaceré analógie a paralely, aj s filmom J. Camerona.
Titanic bol postavený na príkaz jezuitov a majiteľom bol fin. magnát J.P.Morgan (cez spoločnosť White Star Line) a vyplával 12.4.1912 a 14.4.1912 narazil na ľadovec a za 2 hod. a 40 min. sa potopil. V tej dobe sa už Rockefeller, Rothschild a Morgan dohodli na prevzatí riadenia kreditno-finančného systému cez FED, na zrušení zlatého štandardu a neobmedzené tlačenie finančných poukážok pod názvom USD. Proti ním stáli niektorí "silní" vtedajšieho sveta: Vtedajší najbohatší biznisman J.J. Astor (hotely Astoria), majiteľ siete obchodov Macy - Isidor Straus a ťažobný magnát B. Guggenheim. Na palube bolo 57 milionárov (dnes by to boli miliardári, keďže dnešná kúpna sila USD je v porovnaní s vtedajším asi na úrovni 2% - 98% hodnoty dolaru odvtedy "zožrala" inflácia v dôsledku úrokovej činnosti FED) a cesta z GB do USA stála v 1. triede 4350 USD (kapitán Smith mal ročný plat 6250 USD, a to bol na vtedajšiu dobu mimoriadne vysoký plat).
J.P. Morgan, Vanderlip a Henry Frick (multimilionári) sa na poslednú chvíľu z plavby odhlásili. Morgan bol priamym potomkom morského piráta Henry Morgana (1635-1688) mimoriadne krutého piráta, ktorý sa neskôr stal viceguvernérom Jamaiky a aktívne realizoval koloniálnu politiku GP. J.P. Morgan jednoducho nalodil protivníkov FED a plavbu potom odriekol. Všetci 3 vyššie spomenutí zahynuli. A o 2 roky neskôr sa sprisahanci aktívne podieľali na začatí 1. svet. vojny, ktorej úlohy a funkcie boli popísané ešte v r. 1871 masonom Albertom Pike (3 svetové vojny, ako 3. stupne k Novému svetovému poriadku).
V r. 1910 sa 7 členov rodín Rockefeller a Rothschild stretlo na ostrove Jekyll a vytvorili všeobecné princípy vytvorenia centrálnej banky USA a 23.12.1913 bol podpísaný Zákon o Federálnom rezervnom systéme. Morgan bol "dĺžnikom" Rothschildovcov a na druhej strane tí boli bankármi Rádu jezuitov a vo svojom okolí mali veľa ich členov.

(na pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 03.09.2014

Kapitán Edward J. Smith bol tiež členom Rádu jezuitov a 26 rokov sa plavil Atlantikom. Pred vyplávaním zo Southamptonu prišiel na palubu jezuitský kňaz Francis Brown a zdá sa, že dal Smithovi nejaké pokyny a odmietol ponuku bezplatnej obojsmernej cesty (dostal ju od jedného z milionárov), lebo mal také inštrukcie a odišiel z Titanicu počas zastávky v Queenstowne.
Napriek tomu, že kapitán Smith bol vynikajúci kapitán a vedel o ľadovcoch, viedol Titanic plnou parou a ignoroval 8 telegramov, aby znížil rýchlosť a nebral do úvahy ani výstrahy dôstojníkov a jasne porušoval pravidlá bezpečnej plavby. Pri evakuácií po náraze na ľadovec dával príkaz spúšťať na more poloprázdne záchr. člny, napriek tomu, že počet miest v člnoch bol len pre polovicu pasažierov a členov posádky! To mnohých jasne doviedlo k smrti.
Robil všetko tak, ako dostal inštrukcie - vyprovokovať katastrófu, aby zahynulo čo najviac ľudí. Z 2201 až 2228 ľudí (údaje sa rôznia) sa zachránilo len 705 ľudí. Katolíci z Írska, Talianska, Francúzska sa museli stať obeťami, ktoré sa priniesli na oltár veľkého sprisahania, aby nebolo možné obviňovať Rád jezuitov (treba chápať, že nad nimi sú ešte ďalšie hierarchické stupne riadenia) a zamiesť stopy. To sa v histórii už neraz stalo.
Na začiatku katastrófy bol ľudský faktor: chýbali ďalekohľady, lebo chýbali akože kľúče od sejfu, ktoré akože zobral 2. pomocník kapitána Blair, keď ho Smith vyhnal z paluby a zobral dôstojníka z lode Olympic. To bola jedna z hlavných príčin havárie a dramaticky oslabené "spúšťacie riešenie". Potopením sa na mnohé roky skryli pravdivé príčiny katastrófy. No v r. 1985 v batyskafoch Elvin a Jason sa zistila 10 m trhlina od nárazu na ľadovec a ďalších 6 trhlín ako dlaň, ktoré šli okolo nitovania oceľových plechov. Na základe laboratórnych skúšok v r. 1995 sa zistilo, že pri náraze sa oceľový trup neprehol, ale praskol na viacerých miestach. Čiže plechy, ktoré sa použili pri "nepotopiteľnom parníku" už v čase projektovania a stavby garantovali veľké problémy pri strete s ľubovoľným masívnejším predmetom. Kto stál za výberom krehkej ocele môžeme len hádať.
Po dlhých rozboroch v r. 1968 v Americkej asociácii kapitánov obchodnej flotily sa zistilo, že medzi Titanicom a Californiou, ktorá len driftovala (bola obkolesená ľadovcami) vo vzdialenosti 20 míľ bola nejaká loď-prízrak, ktorá je doteraz neznáma, hoci ju členovia Californie i Titanicu dobre popísali, aj s jej podivnými manévrami. Obe lode ju zachytili o 22hod. 25 min. a o 23 hod. 40 min., kedy sa Titanic zrazil s ľadovcom, loď vypla motory a začala driftovať, a potom sa obrátila o 180 stupňov, ale zostala naďalej driftovať a asi 6 míľ od Titanicu pozorovala vývoj katastrófy do 2 hod. 5 minút. Potom spustila motory, otočila sa na juhozápad a o 2 hod. 40 min. zmizla z dohľadu Californie.

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 04.09.2014

V r. 1898 napísal Morgan Robertson knihu "Márnosť, alebo smrť Titana", v ktorej veľmi zhodne popísal katastrófu, keď sa loď Titan tiež zrazila s ľadovcom a potopila sa. Či to bol cit pre mieru udalosti, či predvídavosť alebo sú za knihou nejaké osoby alebo štruktúry - je otázka? ( v každom prípade už bola matrica aktivovaná).

CONCORDIA - z lat. je to harmónia a je to jedno z troch slov na erbe Rothschildovcov:
Concordia (harmónia)
Integritas (celostnosť)
Industria (pracovitosť)
- zároveň sú elementy matrice Concordie symbolom Európy.
Rothschildovci - židovský klan úžerníkov, ktorý sa usadil a svoj majetok získal (ukradol) hlavne v Európe.
Gigantická loď Concordia stála 0,5 mld EUR a je spojená s takými majstrami intríg, ktorí sa obohatili aj financovaním vojen, zákulisným uchvátením moci a plánmi skúpiť svet (podľa toho ako loď nazvete, tak aj popláva...).
Formálne Costa CONCORDIA patrila spoločnosti Costa Cruisers, dcérskej spoločnosti americko-britskej Carnival Corp., čiže anglosasom, ku ktorým patrí aj J.P. Morgan, ktorý stál za privátnou mafióznou štruktúrou, ktorá sa vytvorila v čase "smrti" Titanicu - FED. Ten vytvoril najväčší verejný dlh a kolosálnu finančnú bublinu. Carnival Corp. je tiež majiteľom spoločnosti Cunard Line, ktorá v 19. stor. konkurovala, a potom sa v r. 1934 spojila s majiteľom White Star Line. Čiže majiteľ je stále rovnaký ako u Titanicu pred 100 rokmi.

Niektorí vidia v paralele zánikov oboch lodí, cez dobre organizovanú a spravovanú globálnu finančnú krízu, ktorú vedie Morgan-Rockefellerovské impérium, finančnú vojnu (4. priorita informačných zbraní) za zničenie a ovládnutie Európy, ktorá je domovským "prístavom" klanu Rothschildovcov...
Viditeľná zákulisná "elita" je vnímaná ako svorka dravcov, ktorí sa hryzú o každý kúsok, avšak vedia viac či menej pôsobiť harmonicky s druhými. Vždy splietajú intrigy a sprisahania proti inému (iným) klanom v medziklanovej démonickej stajni. Pospolu ich udržiavajú všeobecné ciele, služba subjektu, ktorému prisahali slúžiť a vedomie, že predstavujú niečo viac ako Homo Sapiens s..

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 06.09.2014

Vo filme Katastrófa 2012 je prakticky identická scéna s Concordiou ležiacou na boku, ktorú ako hračku hodil do kaluže na ceste indiánsky chlapec (viď foto v článku - mnohé filmy sú určitými transláciami matríc alebo fragmentov z noosféry, pričom mnohí tvorcovia o tom ani nevedia,alebo sú zasvätení len do časti scénara, kde hlavná ídea je za kulisami a hranicami ich chápania, resp. dostanú tip, ktorý prichádza od neznámych persón a rozvinú ho s určitou algoritmikou deja danej matrice apod.).

S Concordiou sa dajú pospájať rôzne staroveké hlboko mystické i nemenej hlboko symbolické elementy matričného kódovania udalostí:
►Všetko sa udialo (presnejšie, malo sa udiať) na pobreží Talianska, ktoré je historickým nástupcom Rímskeho impéria.
►Regulárna cesta Concordie bolo vyplávanie z prístavu Civitavecchia neďaleko Ríma do prístavu Savona a späť.
►Slovo Civitavecchia znamená z taliančiny starobylé mesto a civilt vecchia znamená stará civilizácia, pod čím rozumieme starovekú Európu.
►Mesto Savona je historický rival Janova, stredovekého obchodného a finančného centra.
►Relatívne neďaleko miesta potopenia Concordie sa nachádza mesto Assisi, známe podľa zakladateľa Rádu Františkánov - Františka z Assisi.
►Tu sa v októbri r. 2011 konal summit hláv svetových relígií a Benedikt XVI ho ukončil ekumenickou modlitbou. Modlitba mala slúžiť veci mieru a tolerancii vier (snaha GP je vytvoriť nejakú unifikovanú relígiu s prevzatím rôznych prvkov existujúcich vierouk a tento cieľ sa prechodne rieši tzv. ekuménou : z gréc. oikos - obydlie, a "oikoumene" - "spoločný dom").
►Po 2,5 mesiaca sa v rovnakej časti sveta skoro potopil "symbol mieru a zmierenia" v Európe s 4000 pasažiermi a členmi posádky. A v druhej časti sveta v Hormuzskom prielive hrozí dôvod na začatie veľkej vojny. Modlíš sa za mier - pripravuješ sa k vojne? ("križiacká" vojna proti historickému islamu má hlboké korene ešte v staroveku a je to pre GP a globálne klany "najnebezpečnejšia" relígia, pretože napr. zakazuje úžeru).
►2 roky po potopení Titanicu sa začala 1. svetová vojna, ktorá bola už dávno predtým pripravovaná v plánoch tajných masonských rádov. Na pozadí súčasneho rinčania zbraňami (r. 2012), hrozia kontroverzie politikov a vojnová hystéria v oznamovacích prostriedkoch, akoby pre nič za nič - a naraz prichádza ďalší "Titanic" ... Náhoda? (dnes je snaha eskalovať vojnu na UA do čo najväčších rozmerov, lebo len veľká vojna poskytuje GP čiastočný odklad rúcania sa inFormačnej pyramídy a globálna by ľudstvo vrátila aj o tisícročia späť a dedo Einstein by znova mohol vyplazovať na ľudstvo jazyk, ale v tomto prípade by mal pravdu...).
►Veď bohatá "ľudská obeť Concordie" sa musela konať u brehov Talianska, následníkovi Rímskeho impéria. Na kapitánskom mostíku stál Talian, t.j. podľa pravdepodobného matricového scénara, Rímske impérium, ktoré sa rozrastalo do hraníc EÚ, doviedlo "na útesy" svoju Centrálnu banku, ekonomiku a celé obyvateľstvo EÚ ako prídavok. Presnejšie naviedli ho.

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 06.09.2014

A ešte niekoľko nedávnych "objavov":
►Náhoda, alebo nie, ale francúzske nadzvukové dopravné lietadlo spoločnosti Air France, ktorého ohnivá nehoda rozochvela svet v júli 2000, malo názov "Concord". Táto katastrofa bol začiatok konca veľkého projektu a aj veľkej korporácie.
►12.6.2010 požiar spôsobený pravdepodobne v dôsledku úderu blesku zničil 90% výrobného zariadenia spoločnosti "Concordia" (mesto Kaliningrad), ktorá dodávala veľké množstvo mäsových polotovarov pre reštaurácie reťazca "McDonald."
►Názov "Concordia" sa používa tiež v populárnom fantastickom seriáli Návštevníci. Na Zem prichádzajú prišelci-reptiloidi, vedení "kráľovnou" Annou a spúšťajú "Projekt Concordia" spojený s poskytnutím ľudstvu mimozemských technológií a čistých "modrých energií".
Avšak, za nezištnými slovnými vyhlaseniami prišelcov stojí zákerný plán na zničenie ľudí prostredníctvom genetickej manipulácie ľudskej DNA ("červené nebo", prelievajúce červený dážď), a ich premena na "biomasu", pre vytvorienie hybridov "návštevníkov", ktorí budú spôsobilí žiť v pozemských podmienkách. Bohatosť veľkého počtu čudných náhod dáva dôvody k domnienke, že dej je o niečo viac než prázdna fantázia - skôr ide o matricové programovanie.

(pokr.)

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek