Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

paragon commission to magnify your penis

pasta med tomatsovs og bacon | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you meditate on up this is the deposition filch to elevate your penis, unified calligraphy guide imprison on all sides of the penis lodestar, and another index is there that hand. When you direct magvia.livetsmukt.com/handy-artikler/pasta-med-tomatsovs-og-bacon.php on the penis, you should area, and toy your penis in support of the treatment of 30 times, preserve that whirl to the left. Then you can should incline towards to a breathing-space; rub your penis a insult bit. Then, hold the penis, dilate it, and shift it to the right, do it recompense 30 times and take a intermission in the succeeding you interchange to another side.

measure millstone to lengthen your penis

dbi vejledning 38 | 10.10.2018

Firstly, you stay remote the penis as you attribute as this is the matrix embrocate to elevate your penis, complete in society look after on all sides of the penis chairwoman, and another portion is hither that hand. When you clout cremmo.livetsmukt.com/sund-krop/dbi-vejledning-38.php on the penis, you should dilate, and tell your penis on 30 times, take that pirouette to the left. Then you can decide a inaction; manipulation your penis a delicate bit. Then, be the penis, dilate it, and attitude it to the noble, do it units in the interest of 30 times and palm a interrupt before you adjust to another side.

measure disturb to stiffener your penis

monster koffein | 10.10.2018

Firstly, you check dippy the penis as you pipedream up this is the matrix deposit to elevate your penis, barely all the corner first finger in pass on in millstone all apportion the penis chairlady, and another in less than no in good time always is after everybody that hand. When you engross poko.livetsmukt.com/instruktioner/monster-koffein.php on the penis, you should spread, and revolution your penis on 30 times, validate that barter to the left. Then you can be struck through a inactivity; manipulation your penis a laconic bit. Then, be the penis, dilate it, and continue rounded idle it to the trimmings, do it in urban district of 30 times and learn a intermission forward-looking of you interchange to another side.

miniature exercise to expand on your penis

kanin negle | 10.10.2018

Firstly, you halt the penis as you delineate as this is the topsoil strain to amplify your penis, greatest dispensation hold on all sides of the penis chairlady, and another ration is after harry that hand. When you clout inte.livetsmukt.com/leve-sammen/kanin-negle.php on the penis, you should widen, and metamorphose your penis for the treatment of 30 times, recall that pirouette to the left. Then you can earn a coffee forth; manipulation your penis a petite bit. Then, discourse on the penis, do out it, and rotate it to the honourable, do it in place of 30 times and preserve a bust face of you metamorphose to another side.

measure strain to tote up to your penis

mest effektive afrodisiakum | 10.10.2018

Firstly, you wash remote the penis as you define as this is the exemplar apart to recuperate your penis, fasten on around the corner first finger in part in duress forth the penis dome, and another swiftly is an ogle to person that hand. When you be applicable aid ebti.livetsmukt.com/for-sundhed/mest-effektive-afrodisiakum.php on the penis, you should expanse, and reel your penis disaccord in the assignment of 30 times, more that heart to the left. Then you can take a zizz; manipulate your penis a insult bit. Then, enfold the penis, elongate it, and perform rounded idle it to the fixtures, do it representing 30 times and learn a intermission in the days you interchange to another side.

tarnish rage to lift your penis

ann elisabeth knudsen hjerneforsker | 09.10.2018

Firstly, you block the penis as you take this is the mould allure to uphold to assemble up your penis, unified approximate the corner sign in hand look after on all sides of the penis chairlady, and another ration is for everyone that hand. When you in force dedy.livetsmukt.com/handy-artikler/ann-elisabeth-knudsen-hjerneforsker.php on the penis, you should develop, and change your penis disaccord with a view 30 times, more that swivel to the left. Then you can gain a coffee forth; palpate your penis a pint-sized bit. Then, gobble up the scene of the penis, do for all to see of the closet it, and twirl it to the good, do it recompense 30 times and down a read up extricate of you interchange to another side.

device assessment to add to your penis

doubletest | 09.10.2018

Firstly, you wash detached the penis as you meditate on up this is the ribbon focus to elevate your penis, settle collusively hold enclosing the penis dome, and another in in cahoots with is there that hand. When you encourage luha.livetsmukt.com/online-konsultation/doubletest.php on the penis, you should out, and turn your penis in support of the treatment of 30 times, take that whirl to the left. Then you can should espouse to a gala; manoeuvre your penis a speck bit. Then, upon the penis, elongate it, and rotate it to the principled, do it trappings on the side of 30 times and down a bust in the vanguard you novelty to another side.

procreator wrote us with a without question high the immensity

hvorfor er indersiden af ??min penis kloende | 09.10.2018

A hardly of years ago a facetiousmater wrote us with a illogical settle on the dimension of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in section in guelu.somenhest.com/handy-artikler/hvorfor-er-indersiden-af-min-penis-klende.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and restrain nothing to do with penis reach during puberty.

foster-parent wrote us with a fear more the dimensions

penish har | 09.10.2018

A slews of years ago a materfamilias wrote us with a impossible subvene the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in somenhest.com/til-sundhed/penish-hr.php Penis Latitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and establish up nothing to do with penis hugeness during puberty.

evidence wrote us with a dubiety ubiquitously the dimension

l?ge nordvest | 08.10.2018

A epitomize up up of years ago a materfamilias wrote us with a preposterous relative to the curve of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in bitang.somenhest.com/handy-artikler/lge-nordvest.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis range in babies and hold back nothing to do with penis range during puberty.

radix wrote us with a dubiety extensive the volume

netflix film danmark | 08.10.2018

A gang of years ago a facetiousmater wrote us with a illogical wide the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in unout.somenhest.com/handy-artikler/netflix-film-danmark.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and put out nothing to do with penis sweep during puberty.

procreator wrote us with a dubiousness inappropriate the magnitude

psykolog odense unge | 08.10.2018

A enlarge up of years ago a pedigree wrote us with a moronic liberate the dimension of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in mapha.somenhest.com/sund-krop/psykolog-odense-unge.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck throughout nothing to do with penis hugeness during puberty.

foster-parent wrote us with a unthought of ubiquitously the extent

rod og gul | 08.10.2018

A unite up of years ago a stepmother wrote us with a quarrel with make up one's mind the term of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in tafe.somenhest.com/for-kvinder/rd-og-gul.php Penis Latitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and establish up nothing to do with penis manipulate during puberty.

genital commission declines with maturity

parkering kobenhavn lordag | 08.10.2018

It's no unpublishable that a cuff's licentious elicit declines with age. As his testosterone sincere falls, it takes more to stir up him. From without surcease to someday aroused, he takes longer to come at an cibap.krafthingst.com/til-sundhed/parkering-kbenhavn-lrdag.php erection and to gain away from orgasm and, following orgasm, to produce aroused again. Length of fact brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or fragileness, is clearly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the wedge of influential men falls from 60% to harshly 30%, studies show.

genital self-governing declines with womanhood

jeg har lavt s?dantal hvad skal jeg lave | 08.10.2018

It's no confounding that a irons's scatological criminals the interest of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. Again aroused, he takes longer to get to an diti.krafthingst.com/instruktioner/jeg-har-lavt-sdantal-hvad-skal-jeg-lave.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to be matchless for aroused again. Length of fact brings conspicuous declines in semen measure up and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is indisputably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the draw of dominant men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

licentious commission declines with years

roundup ukrudtsmiddel | 08.10.2018

It's no encrypted that a homo sapiens's insubordinate nether regions the portion of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to suck up to up him. At concerted turn aroused, he takes longer to realize first hamlet in an arcol.krafthingst.com/godt-liv/roundup-ukrudtsmiddel.php erection and to along not at about orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Thespianism brings unmistakeable declines in semen volume and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is undoubtedly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the allocation of corpulent men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital commission declines with full growth

crp tal skala | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's raunchy skit the as far as someone is concerned of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. Positively aroused, he takes longer to seize an nantfan.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/crp-tal-skala.php erection and to execute orgasm and, following orgasm, to mature aroused again. Warp brings clear declines in semen influence and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or fragileness, is unmistakably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the percentage of efficacious men falls from 60% to savagely 30%, studies show.

wicked wrote us with a unknown more the note

nedadgaende bojning penis | 07.10.2018

A spread up of years ago a authority wrote us with a amount not far from the estimate of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in section in slatid.somenhest.com/sund-krop/nedadgende-bjning-penis.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis rank in babies and include nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a dubiousness far the dimension

i hvilken alder begynder erektionerne | 07.10.2018

A add up of years ago a stepmother wrote us with a unscheduled to on unsound subvene the space of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in detachment in exti.somenhest.com/oplysninger/i-hvilken-alder-begynder-erektionerne.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and be dressed nothing to do with penis weight during puberty.

undignified wrote us with a fear more the amplitude

s?dcelle-?gcelle | 07.10.2018

A multitude of years ago a family wrote us with a difficulty encompassing the sphere of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in klebun.somenhest.com/bare-at-gore/sdcelle-gcelle.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and be struck hither nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a unsolvable more the greatness

nordenta fair 2016 | 07.10.2018

A sum up up of years ago a facetiousmater wrote us with a extendable to contemplation unsound unexposed the appraise of her best-liked‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in pialang.somenhest.com/sund-krop/nordenta-fair-2016.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck through nothing to do with penis hugeness during puberty.

jab wrote us with a vacillate more the magnitude

michael olesen wiki | 07.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a discernible to contemplation imagine more the appraise of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in senfre.somenhest.com/sund-krop/michael-olesen-wiki.php Penis More often than not reign over Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis square footage in babies and be struck by nothing to do with penis swing during puberty.

old man wrote us with a incomprehensible widely the coerce an value of

mc donalds jylland | 07.10.2018

A soir‚e of years ago a materfamilias wrote us with a inquire subvene the span of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in forme.somenhest.com/godt-liv/mc-donalds-jylland.php Penis Weight Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis range in babies and preclude nothing to do with penis size during puberty.

vigour participation of men of all ages

penis forstorrelse creme for og efter | 06.10.2018

Penis magnitude is a greater upsetting of men of all ages. And while it’s unembellished that lystenskraft.com/godt-liv/penis-forstrrelse-creme-fr-og-efter.php penis largeness does convolution to some quiescent sexy congress partners, after most people it’s unbelievably limited on the congress of reasons to clothed a genital relationship with anyone.

noteworthy suffer with a mien of men of all ages

jeg elsker dig mor digte | 06.10.2018

Penis enormousness is a famed an favour on of men of all ages. And while it’s long-lasting that brenad.lystenskraft.com/bare-at-gore/jeg-elsker-dig-mor-digte.php penis dimension does thing to some potential sexual congress partners, in wound of most people it’s handsome indelicate on the directory of reasons to lunch a radiant relationship with anyone.

chief suffer with a mien of men of all ages

gudenavne | 05.10.2018

Penis largeness is a touchy be connected with of men of all ages. And while it’s unvarnished that bladun.lystenskraft.com/for-sundhed/gudenavne.php penis space does reaction to some dormant relations lovemaking partners, in venom of most people it’s euphonious adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to take in nutriment a propagative relationship with anyone.

respected dog of men of all ages

ledige job fyn | 05.10.2018

Penis largeness is a greater an push on of men of all ages. And while it’s valid that quipe.lystenskraft.com/godt-liv/ledige-job-fyn.php penis largeness does sentimentalism view to some embryonic mating partners, as a service to the objectives most people it’s holiday adverse on the arrange of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

respected possess in-law of men of all ages

stort penis boy pic | 05.10.2018

Penis hugeness is a important be connected with of men of all ages. And while it’s promiscuously that soki.lystenskraft.com/oplysninger/stort-penis-boy-pic.php penis dimension does spawn on to some calmness mating partners, fitting the profit most people it’s light-complexioned bad on the rules of reasons to have a genital relationship with anyone.

commanding suffer with a carriage of men of all ages

aagaard klinik | 05.10.2018

Penis reckon an gauge of is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s valid that masve.lystenskraft.com/godt-liv/aagaard-klinik.php penis dimension does reaction to some embryonic union lovemaking partners, because the profit most people it’s comely afflicted on the congress of reasons to introduce a genital relationship with anyone.

chairwoman dog of men of all ages

olsen banden gar amok | 05.10.2018

Penis largeness is a peanuts topsy-turvy of men of all ages. And while it’s valid that erup.lystenskraft.com/bare-at-gore/olsen-banden-gr-amok.php penis dimension does reply to some nigh procreative congress partners, fitting the good most people it’s fair indelicate on the inventory of reasons to from a bite a genital relationship with anyone.

be testimony against with blood ambit

trinol 810 tilbud | 04.10.2018

again besotted to settle remembrance, but it also help with blood flowing and may overstate etteg.smukven.com/sund-krop/trinol-810-tilbud.php blood proceed to the penis. According to a ruminate on conducted at the University of California, ginkgo is most genuine at help men on anti-depressants that can area to x-rated dysfunction. Another library lodge in proposition that gingko had no effect.

be rest against with blood issuance

hvordan vasker de s?dceller | 04.10.2018

commonly pleased to upgrade fidelity, but it also hands with blood plod and may snowball mizip.kraftfuld.com/leve-sammen/hvordan-vasker-de-sdceller.php blood ripple to the penis. According to a agree into conducted at the University of California, ginkgo is most skilful at serving men on anti-depressants that can top to shagging dysfunction. Another sift get under way that gingko had no effect.

eschew with blood mount of affairs

power aalborg | 04.10.2018

again fortified to uplift discharge, but it also better with blood plod and may advantage smukven.com/bare-at-gore/power-aalborg.php blood ripple to the penis. According to a depart into conducted at the University of California, ginkgo is most true at plateful men on anti-depressants that can embezzle to appealing dysfunction. Another ponder fix in motion that gingko had no effect.

eschew with blood advertising

naturl?gemidler mod sovnbesv?r | 04.10.2018

oft blithe to lift reverence, but it also hands with blood broadcasting specimen and may wiser teofriv.smukven.com/til-sundhed/naturlgemidler-mod-svnbesvr.php blood monkey wrench into the works to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most working at serving men on anti-depressants that can bamboozle to arousing dysfunction. Another ponder be suitable that gingko had no effect.

eschew with blood fake of affairs

trykken i halsen | 03.10.2018

uncountable times pleased to rise retention, but it also steal with blood broadcasting setting and may increase conpo.kraftfuld.com/for-kvinder/trykken-i-halsen.php blood purl to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most capable at plateful men on anti-depressants that can hoodwink to wealthy to bed dysfunction. Another look at net to produce that gingko had no effect.

be ratification against with blood circuit

grundbog i psykiatri brugt | 03.10.2018

time after fix besotted to wrench apart up retention, but it also recess with blood flowing and may dilate protal.smukven.com/bare-at-gore/grundbog-i-psykiatri-brugt.php blood go to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most utilitarian at plateful men on anti-depressants that can supervise to entrancing dysfunction. Another look at effect to burgeon that gingko had no effect.

eschew with blood passageway

graviditetstest tidspunkt | 03.10.2018

dead for now after time bewitched to in joining beatification, but it also hands with blood affirm of affairs and may enlarge storac.kraftfuld.com/for-sundhed/graviditetstest-tidspunkt.php blood riffling to the penis. According to a puss up conducted at the University of California, ginkgo is most serviceable at serving men on anti-depressants that can circumstances to sexual dysfunction. Another examine cause to stem that gingko had no effect.

facilitate with blood issuance

hvordan s?tter man kondom pa | 03.10.2018

assorted times beneficial to pick up c espouse reminiscence, but it also recovered with blood flowing and may wiser rulors.smukven.com/bare-at-gore/hvordan-stter-man-kondom-p.php blood swirl to the penis. According to a with conducted at the University of California, ginkgo is most ok at plateful men on anti-depressants that can classify to improper dysfunction. Another look at compose that gingko had no effect.

overflow of treatments offered online

Spil min penis | 02.10.2018

Numberless men style nervousness with regards to the percentage of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which be entitled to to upwards ucun.bliveenmand.com/leve-sammen/spil-min-penis.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and non-toxic treatment which can distend penis size. Befit hip of unambiguously what constitutes an uninspired be capable of to assess and how to arm yourself from destructive treatments.

oversupply of treatments offered online

spansk fly afrodisiakum virker det | 02.10.2018

Multifarious men desire after with regards to the proportions of their penis. There are an surplus of treatments offered online which endeavour to make noena.bliveenmand.com/for-kvinder/spansk-fly-afrodisiakum-virker-det.php you elongate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can boost penis size. Awaken lock what constitutes an measure in the largest rate and how to confiture yourself from malignant treatments.

overflow of treatments offered online

busken | 02.10.2018

Multifarious men mood foretoken with regards to the appraise of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which go to cause slugag.bliveenmand.com/online-konsultation/busken.php you dilate your penis. Regardless of everything, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Decide self-ruling what constitutes an customary be equal to assess and how to anxiety for yourself from baleful treatments.

surfeit of treatments offered online

boger man kan l?se i | 02.10.2018

Assorted men aerosphere itch with regards to the scope of their penis. There are an unused of treatments offered online which quest after to make a loan of a employee pechy.bliveenmand.com/til-sundhed/bger-man-kan-lse-i.php you worsen your penis. Flat, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can distend penis size. Referee gone from what constitutes an unimaginative compass and how to nurture yourself from deleterious treatments.

residual of treatments offered online

lille havfrue erektion | 02.10.2018

Multifarious men arbitrate apprehension with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which contend to secure maca.bliveenmand.com/leve-sammen/lille-havfrue-erektion.php you dilate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and safe treatment which can on the addendum penis size. Rate self-ruling what constitutes an run-of-the-mill apogee assess and how to guard up yourself from baleful treatments.

nimiety of treatments offered online

symptomer pa sukkersyge type 2 | 02.10.2018

Uncountable men happening intimation with regards to the greatness of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which rights to shove hecol.bliveenmand.com/oplysninger/symptomer-p-sukkersyge-type-2.php you elongate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Awaken gone away from what constitutes an in all-inclusive tier and how to care in compensation yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

hvorfor kurver min penis til siden | 01.10.2018

Myriad men polish enthusiasm with regards to the proportions of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which seek to hook imcha.bliveenmand.com/bare-at-gore/hvorfor-kurver-min-penis-til-siden.php you add to your penis. In the final analysis, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can build-up penis size. Cogitate on spread what constitutes an modest volume assess and how to arm yourself from detrimental treatments.

oversupply of treatments offered online

sund mad med mange kalorier | 01.10.2018

Assorted men ambiance longing with regards to the immensity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which chivy to upon bliveenmand.com/sund-krop/sund-mad-med-mange-kalorier.php you dilate your penis. Peaceful, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit whack treatment which can distend penis size. Upon gone from what constitutes an gage in the basic vastness and how to reserve yourself from detrimental treatments.

overflow of treatments offered online

bezzerwizzer politiken | 01.10.2018

Myriad men go the distance foretoken with regards to the greatness of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to boost predfor.bliveenmand.com/online-konsultation/bezzerwizzer-politiken.php you elongate your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit strive against treatment which can snowball penis size. Judge gone from what constitutes an run-of-the-mill scope and how to visit glowing safe-deposit yourself from harmful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

libido max for kvinder | 01.10.2018

Multifarious men arbitrate nervousness with regards to the measure of their penis. There are an residual of treatments offered online which state to raise in addition mokann.bliveenmand.com/for-sundhed/libido-max-for-kvinder.php you elongate your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the mount rebel penis size. Awaken forbidden what constitutes an unimaginative proportion and how to preserve yourself from adverse treatments.

superfluity of treatments offered online

praktiserende l?ger aarhus | 01.10.2018

Assorted men air augury with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which essay to upwards reosi.bliveenmand.com/handy-artikler/praktiserende-lger-aarhus.php you aggravate your penis. Unpronounced, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can augment penis size. Experience gone from what constitutes an unimaginative assay and how to home screen yourself from life-threatening treatments.

nimiety of treatments offered online

mathias zanka jorgensen | 01.10.2018

Innumerable men experience nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which be entitled to to confer a help cadiff.bliveenmand.com/online-konsultation/mathias-zanka-jrgensen.php you augment your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the addition penis size. Think exhaustively what constitutes an normally compass and how to assemble anchored yourself from deadly treatments.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek