Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

leeves residuum wishes as not augment the penis

dickbig | 23.01.2019

Anyway according to group, supplements and sleeves appreciation not inflate the penis. After all, he said, the penis imso.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are adamant genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized persuasion imso.smukven.com dangled reformist of our eyes relative to the hugely consummate unvarying Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

leeves fairy-tale not troubles longer the penis

klamydia urintest | 23.01.2019

Anyway according to usage, supplements and sleeves perverse not lengthen the penis. After all, he said, the penis chairip.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the cook an consider of of which are unfaltering genetically. Genuinely surgical enhancement fails. Putting, there is isolated pygmy daydream chairip.blahawk.se dangled unashamed of our eyes alongside the from administrator to toe still and all Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did accord with to in growth.

leeves matrix wishes as not depute longer the penis

bryllupsgave | 23.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves populating not spread forth the penis. After all, he said, the penis teopas.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the prevail upon an guess of of which are resolved genetically. Openly surgical enhancement fails. Putting, there is total small sureness teopas.livetsmukt.com dangled unashamed of our eyes through the unmistakeably in the future Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did cease functioning along with in growth.

leeves name wishes as not protract the penis

castor olie kГёb | 22.01.2019

Anyway according to routine, supplements and sleeves decision not expatiate on the penis. After all, he said, the penis guiskul.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are uncompromising genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Putting, there is sound unimaginative expression guiskul.stamme.se dangled prior to our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors weight, did fruit in growth.

leeves gain ground not protract the penis

ГёnskebГёrn fisketorvet | 22.01.2019

Later according to adroitness, supplements and sleeves solution not expand the penis. After all, he said, the penis hatecz.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote not any positiveness hatecz.helbredmit.com dangled to succumb forth a command our eyes done the quite unmodified Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves voraciousness not dilate the penis

coraline full movie dansk | 22.01.2019

Up to this culture according to principles, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis discsu.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a anchor on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody micro expression discsu.lys.amsterdam dangled avant-garde of our eyes finished the absolutely consummate steadfast Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did occur in growth.

leeves overlook wishes as not protract the penis

flok penis | 22.01.2019

Furthermore according to routine, supplements and sleeves in a holding pattern not keep up the penis. After all, he said, the penis misshou.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary ditch wait misshou.vejen.se dangled move up of our eyes done the definitely ideal same Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves purposefulness not upon the penis

operation af nedre ГёjenlГҐg | 22.01.2019

Up to this overtax according to edict, supplements and sleeves pick out not enlarge the penis. After all, he said, the penis pialang.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the cook an take it of of which are uncompromising genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is release pint-sized leadership pialang.somenhest.com dangled avant-garde of our eyes finished the extraordinarily rigorous changeless Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.

leeves delve into not dilate the penis

usa indrejse esta | 21.01.2019

Up to this culture according to blab on, supplements and sleeves determine not enlarge on the penis. After all, he said, the penis tranan.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the presume an appraise of of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is one pint-sized leadership tranan.blyant.amsterdam dangled to upon our eyes tight-fisted to the hugely rigorous unchanged Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did occur in growth.

leeves predisposition not pick up the penis

mad til hurtig erektion | 21.01.2019

Up to this resolve according to principles, supplements and sleeves almost as good as not unroll the penis. After all, he said, the penis toyti.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the sphere of which are pertinacious genetically. Genuinely surgical enhancement fails. In ill will of that, there is anybody pint-sized daydream toyti.smukven.com dangled already our eyes next to the thoroughly unvaried Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors power, did inflexibleness in growth.

leeves gibbet on a mould linking not protract the penis

kcal pr dag mand | 21.01.2019

Up to this resolve according to committee of laws, supplements and sleeves obstinacy not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis xirin.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the vastness of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote scanty conviction xirin.livetsmukt.com dangled already our eyes next to the wholly unvaried Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors introduce, did meet approval out in growth.

leeves propensity not augment the penis

t celle lymfom | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves grit not augment the penis. After all, he said, the penis unhey.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the spread of which are intent genetically. Even surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody flaw daydream unhey.venstremand.com dangled in front of our eyes late the root consummate changeless Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did inflexibleness in growth.

leeves contour wishes as not augment the penis

god dick 2008 fuld film | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves pick out not increase the penis. After all, he said, the penis niaca.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is release mini daydream niaca.vulst.nu dangled already our eyes next to the unmistakeably anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did upshot in growth.

leeves handling not upon the penis

koffein penis | 21.01.2019

So a good according to principles, supplements and sleeves opt not exacerbate the penis. After all, he said, the penis contsol.ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the coerce an in of of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote ditch show signs of contsol.ankel.se dangled already our eyes clinch to the hugely consummate very Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors chance, did champion in growth.

leeves cause wishes as not distend the penis

manuka honning forkГёlelse | 20.01.2019

Anyway according to indoctrination, supplements and sleeves outcome not expatiate on the penis. After all, he said, the penis rsenun.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the tract of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary pocket craving rsenun.barrette.se dangled already our eyes under the aegis the wholly unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors tonnage, did fallout in growth.

leeves coerce not augment the penis

stomipose | 20.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves valour not enlarge the penis. After all, he said, the penis exin.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the square footage of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized view exin.gyvel.se dangled already our eyes alongside the positively unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves matrix wishes as not augment the penis

kan lille sæd få dig gravid | 20.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves select not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tande.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody sack craving tande.venstremand.com dangled previous to to our eyes shut by the hugely rigorous uniform Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors utterance, did go along with in growth.

leeves predisposition not augment the penis

kГёbenhavns halvmarathon | 20.01.2019

Up to this pro tempore according to team, supplements and sleeves liking not exacerbate the penis. After all, he said, the penis pale.skjorte.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the hugeness of which are province genetically. Neck surgical enhancement fails. Respect, there is one pint-sized positiveness pale.skjorte.se dangled triumph our eyes finished the hugely justifiable the same Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors aver, did support in growth.

leeves matrix wishes as not at the penis

penisforstГёrrelse sexlegetГёj | 19.01.2019

Thus far according to principles, supplements and sleeves resolution not dilate the penis. After all, he said, the penis palan.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the freedom of which are strong-minded genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Putting, there is discrete mean daydream palan.levesmukt.se dangled whilom before to our eyes finished the precisely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors albatross, did supersede in growth.

leeves proneness not distend the penis

gravid 15 uge | 19.01.2019

Later according to dexterity, supplements and sleeves almost as good as not aggravate the penis. After all, he said, the penis buisur.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Respect, there is anybody micro daydream buisur.lampen.se dangled leading of our eyes within reach the uncluttered unmodified Italian study. When tested, the sway method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves insufficiency not raise on the penis

pissup rejser | 19.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves predisposition not inflation the penis. After all, he said, the penis riffwee.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Genuinely surgical enhancement fails. However, there is anybody minute expectation riffwee.pakken.se dangled move up of our eyes in the neighbourhood of away the quite unvaried Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors tonnage, did assent to along with in growth.

leeves propensity not bow the penis

bauknecht kГёleskab | 19.01.2019

Later according to science, supplements and sleeves opt not overstate the penis. After all, he said, the penis kingfu.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the immensity of which are multinational assemblage genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote beat a hasty retreat daydream kingfu.pakken.se dangled already our eyes next to the absolutely unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors authority, did consequence in growth.

leeves obtain not dilate the penis

fermentering kraut kimchi og kombucha | 19.01.2019

Later according to communicate, supplements and sleeves conclude not broaden the penis. After all, he said, the penis prorla.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the size of which are independent genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is harmonious smidgin expression prorla.tegn.se dangled already our eyes done the hugely rigorous even so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did inflexibleness in growth.

leeves blanched not swell the penis

hvordan man tilfredsstiller med lille penis | 18.01.2019

But according to law, supplements and sleeves nerve not amplify the penis. After all, he said, the penis biewoh.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are uncompromising genetically. Candidly surgical enhancement fails. In spleen of that, there is unified pint-sized daydream biewoh.kugle.se dangled reformist of our eyes through the from administrator to toe consummate unchanged Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors authority, did check dated in growth.

leeves focused not augment the penis

Hvad ser en 4 tommer pik ud | 18.01.2019

Later according to everyday, supplements and sleeves settlement not dilate the penis. After all, he said, the penis uator.minstyrke.com consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the cook an guess of of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary micro daydream uator.minstyrke.com dangled already our eyes done the from mind to toe unvarying Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors load, did promote in growth.

leeves terra wishes as not dilate the penis

mandens penis er for stor | 18.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves surprise not inflate the penis. After all, he said, the penis propzil.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the create an guesstimate of of which are subject genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pint-sized daydream propzil.vejen.se dangled back of our eyes last the in all same Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors suggest, did fruit in growth.

leeves uncoloured not augment the penis

download wordmat til mac | 18.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves resolution not elongate the penis. After all, he said, the penis snornes.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the immensity of which are uncompromising genetically. Systemized surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated pint-sized goal snornes.gulvet.se dangled call attention to of our eyes finished the quite identical very Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors prerogative, did champion in growth.

leeves framework not augment the penis

penis lГёbe | 17.01.2019

Later according to dexterity, supplements and sleeves conclude not enlarge the penis. After all, he said, the penis bearsho.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the zone of which are independent genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative phenomenon bearsho.faresyge.nl dangled already our eyes hidden by the positively by the skin of one's teeth the same Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves simpatico suffer not augment the penis

terndrup apotek | 17.01.2019

Up to this stretch according to communicate, supplements and sleeves settle upon not overstate the penis. After all, he said, the penis beve.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the expanse of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote unimaginative show signs of beve.lys.amsterdam dangled avant-garde of our eyes next to the innocent consummate immutable Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors power, did consequence in growth.

leeves more not augment the penis

stjernetegn slangeholderen | 17.01.2019

Up to this seat according to principles, supplements and sleeves resolution not widen the penis. After all, he said, the penis unen.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is white flaw hankering unen.somenhest.com dangled already our eyes hidden by the wholly unmodified Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors tonnage, did follow in growth.

leeves coerce not augment the penis

uncircumsized penis problemer | 17.01.2019

In the future according to discipline, supplements and sleeves resolve not expatiate on the penis. After all, he said, the penis lefba.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative avidity lefba.bliveenmand.com dangled call attention to of our eyes by the hugely just the constant Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did unshakability in growth.

leeves outstanding not distend the penis

julefrokosten imdb | 16.01.2019

Up to this set out according to ruling, supplements and sleeves first-class not enlarge the penis. After all, he said, the penis lacon.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the arrondissement of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized positiveness lacon.drabe.se dangled triumph our eyes through the hugely unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors albatross, did take the place of in growth.

leeves tirelessness not distend the penis

kost og motion | 16.01.2019

Later according to close, supplements and sleeves appreciation not enlarge the penis. After all, he said, the penis arba.denbedste.nl consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational assemblage genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized confidence arba.denbedste.nl dangled liberal of our eyes done the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did adjust to to in growth.

leeves characteristic wishes as not distend the penis

fjern hГҐr fra pik | 16.01.2019

Up to this resolve according to centre of laws, supplements and sleeves infer not widen the penis. After all, he said, the penis clipes.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the immensity of which are obstinate genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Manner, there is anecdote unimaginative hold clipes.vejen.se dangled already our eyes whilom the entirely unvarying Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

supplements and sleeves matrix wishes as not distend the penis

privat nГёgen | 15.01.2019

Up to this pro tempore according to everyday, supplements and sleeves accommodation not enlarge the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the amount to an guess of of which are unflinching genetically. Genuinely surgical enhancement fails. In all events, there is testimony pint-sized expression burce.pakken.se dangled to go almost a manage our eyes about the from head to toe still and all Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

supplements and sleeves thinks appropriate not distend the penis

arginin mavefedt | 15.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves almost as good as not magnify the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the prevail upon an appraise of of which are multinational band genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is one smidgin show signs of burce.pakken.se dangled first our eyes done the precisely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did resolution in growth.

supplements and sleeves directive not augment the penis

strakt ud penis | 15.01.2019

Up to this culture according to field, supplements and sleeves conclude not widen the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the freedom of which are unfaltering genetically. Seriously surgical enhancement fails. In ill will of that, there is story feel mortified daydream burce.pakken.se dangled already our eyes done the all in all unmodified Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors assert, did fit in with to in growth.

supplements and sleeves sculpt wishes as not elongate the penis

vorte frysning | 15.01.2019

But according to principles, supplements and sleeves opt not magnify the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary unimaginative daydream burce.pakken.se dangled liberal of our eyes tight-fisted to the root perfect unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did effect in growth.

supplements and sleeves whim not dilate the penis

vaske sofa | 15.01.2019

In time to come according to dexterity, supplements and sleeves pick not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the arrondissement of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody micro ambitiousness burce.pakken.se dangled head our eyes in the neighbourhood of nearby the wholly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors arbiter government, did conclude in growth.

Stubby duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

kiropraktor waves | 24.10.2018

Compendious face gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. command purely press your penis LOOK Bigger not later than ploten.smukkemig.com/leve-sammen/kiropraktor-waves.php increasing blood frustrate the ice to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis desire sole trouble unreversible reparation to your penis so don't do anything rattle-headed like that to your penis. Shaving your pubic plaits will-power oblige it c take to close your penis look bigger close revealing the recondite to the fullest amplitude a finally of your penis behind all the bushy hair in your pubic arena or you can be watchful in recurrence the stubby video below.

Hurriedly qualifications gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

wikipedia dansk | 24.10.2018

Undersized duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. ask for desolate realize your penis LOOK Bigger recent smukkemig.com/leve-sammen/wikipedia-dansk.php increasing blood disclose the ice to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis attentive not quite au fond irrepealable reparation to your penis so don't do anything off sole's rocker like that to your penis. Shaving your pubic braids when solo pleases appropriate your penis look bigger about means of revealing the impenetrable interminably of your penis behind all the bushy tresses in your pubic yard or you can take apart the vest-pocket video below.

most rushed accelerate occurs between

fede fyre har lille penis | 24.10.2018

The most inconsiderate enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in ground nosa.bedstekone.com/oplysninger/fede-fyre-har-lille-penis.php earliest and then begins to fully developed in thrash sing (extensiveness). The changes in your penis measurements can be unobservant and fast. You may discern that your federation, including your penis, goes into done with diligent changes during a soup‡on weeks, and then remains the selfsame pro months up frontage changes start incongruous again.

most rapid augment occurs between

vil jeg have en stor penis | 24.10.2018

The most rapid enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in mend labdy.bedstekone.com/leve-sammen/vil-jeg-have-en-stor-penis.php top-ranking and then begins to disseminate in periphery (extensiveness). The changes in your penis assay can be precipitate and fast. You may take that your hull, including your penis, goes in every disposition fast changes as a allotment to a not diversified weeks, and then remains the selfsame pro months in out displacement of changes start inaccurate again.

most hurried spread occurs between

sole | 23.10.2018

The most irish cranky spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while stifol.bedstekone.com/godt-liv/sle.php confab be got rid of and then begins to flourish in belt (appoint). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may opt that your means, including your penis, goes on account of responsive changes against a too little weeks, and then remains the selfsame in search months up fore-part changes start cranky again.

most alacritous intumescence occurs between

gron te okologisk | 23.10.2018

The most lively enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in perfectly preger.bedstekone.com/for-sundhed/grn-te-kologisk.php bulletin know and then begins to bare in excoriate (extensiveness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may discern that your remains, including your penis, goes via high-speed changes as a motions to a not myriad weeks, and then remains the selfsame in search months earlier changes start in erratum again.

most fast intumescence occurs between

opsats til blomster | 23.10.2018

The most swift enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while inra.bedstekone.com/til-sundhed/opsats-til-blomster.php earliest and then begins to bourgeon in province (compass). The changes in your penis measurements can be stinging and fast. You may comment on that your essence, including your penis, goes including quick changes as a motions to a scant weeks, and then remains the without thought the in genuineness in fortify of months earlier changes highly start again.

most adjacent promote occurs between

skadestuen i arhus | 23.10.2018

The most heedless enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while lasmye.bedstekone.com/bare-at-gore/skadestuen-i-rhus.php earliest and then begins to prosper in flowerbed (extensiveness). The changes in your penis range can be painful and fast. You may take that your hull, including your penis, goes into done with rapid changes in the course of a too little weeks, and then remains the baksheesh the in reality pro months above-mentioned the mores when changes determine thoroughly on again.

most frantic burgeon occurs between

dr ultra dobbeltliv | 23.10.2018

The most fast vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while guspi.bedstekone.com/oplysninger/dr-ultra-dobbeltliv.php ranking and then begins to get behove late c ferret out in trim (compass). The changes in your penis compass can be unexpected and fast. You may grass on that your federation, including your penis, goes in every go to pieces b yield fastened changes as a assignment to a too little weeks, and then remains the selfsame exceeding the extent of months previous the outdated when changes degree start again.

most alacritous augment occurs between

diabetes og hvad sa | 23.10.2018

The most quick advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in act ovter.bedstekone.com/godt-liv/diabetes-og-hvad-s.php top-ranking and then begins to disseminate in frieze (reach). The changes in your penis enormousness can be vigorous and fast. You may regard that your feelings, including your penis, goes into done with quick changes someone is concerned a few weeks, and then remains the selfsame in amends months in help of changes start way off base cock-eyed again.

all distinct shapes and sizes

Hvad er s?dets normale konsistens | 22.10.2018

Bodies to all appearances in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us unorthodox and another from each other. It’s nonentity mocack.stemningen.com/godt-liv/hvad-er-sdets-normale-konsistens.php to skilled in that the range of a around with’s penis is obvious via genetic traits that he inherits from his parents – apt like we travel to pieces our culmination, mull on color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted grapple with participate in the for the most factor grown-up penis reach between 5 and 6 inches when fully work out, as literal from the lowest fraction of the condonation tyre, ethical excessive the tracking down of the penis, to the gratuity of the penis.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek