Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

29.8.2014

zakonvremeni.ru

 

8. května 2014 byla nalezena mrtvola pod „Měděným jezdcem“

8. května 1945 byl v předměstí Berlína Karlshorstu podepsán akt o bezpodmínečné kapitulaci Německa ve Druhé světové válce.

Abychom pochopili, v čem je symbolika oné události, je nutné si přečíst báseň Alexandra Sergejeviče Puškina „Měděný jezdec - Медный всадник“ a knihu VP SSSR „Měděný jezdec, to vám není měděný had - Медный всадник это вам не медный змий“, a trochu popřemýšlet. Taktéž obraťte pozornost k filmu režiséra Vladimíra Chotiněnka „Zrcadlo pro hrdinu - Зеркало для героя“ (odkaz zde – pozn. přek.) z r. 1987 kde, v podstatě, popisují úkoly stojící před Ruskou civilizací, které je potřeba řešit, aby se posunula dál v evolučním rozvoji. Na jejich možné brzké vyřešení ukazuje také zmíněná událost z 8. 5. 2014. Ve filmu hrdinové uvíznou v minulost na intervalu mezi 8.– 9.5.1949. Tam se jednoznačně naráží na to, že, aby se dosáhlo konečného vítězství nad fašismem a pokračovalo se evoluční cestou společnosti, nestačí nad ním zvítězit ve válce, je nutné nad ním vítězit i v mírových dobách, především však uvnitř sebe sama.

 

Matrice přeměny ukrajinské státnosti

 

Lidem, kteří pozorně sledují historii, je známo, že zkázy velkých lodí, zejména pokud byly provázeny velkými lidskými ztrátami, bývají často svázány s následujícími negativními událostmi v životě společnosti a události takového druhu varují před možnými katastrofami v budoucnu. Pokud společnost nereaguje na dané symboly a nepřezkoumává své záměry do budoucna, stávají se katastrofické události. V novější historii Ruska 1se staly dvě takové katastrofy: ztroskotání parníku „Bulgaria“ 10. 7. 2011 a ztroskotání parníku „Polesí-8“, proběhnuvší 17. 8. 2013.

Symboly – klíče pro rozšifrování matričních událostí:

Parník se dvěma palubami s dieselovým pohonem „Bulgaria“ - davově-„elitárního“ uspořádání, byl postaven roku 1955 v Komárně (Československo, dnes Slovensko). Od momentu, kdy ho postavili, nesl jméno Ukrajina, v únoru r. 2010 byl přejmenován na počest Volžského Bulharska, starobylého státu na území dnešního Tatarstánu.

Pozoruhodné je, že 17. září téhož roku 1955, bylo přijato Nařízení Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR „O amnestii sovětských občanů, spolupracujících s okupanty v období Velké vlastenecké války v letech 1941 – 1945.“ V důsledku zmíněného Nařízení, přijatého trockistou Chruščovem, bylo rehabilitováno celé banderovské fašistické hnutí na Ukrajině2, a tím vytvořeny předpoklady pro další katastrofy státnosti v letech 2013 – 20143. Leč r. 1955 je také neblaze známý katastrofou bitevní lodi „Novorossijsk“, která byla vyhozena do povětří 29. října v sevastopolském kotvišti skupinou italských diverzantů, jednajících pod záštitou NATO4. Přičemž přesně 40 let před zkázou „Novorossijska“ na stejném místě za nevyjasněných okolností vybuchla bitevní loď „Imperátorka Maria“ 20. října 1916, což se stalo předzvěstí katastrofy r. 1917.„Analytici Bezpečnostní služby Ukrajiny, výzkumníci činnosti OUN (Organizace ukrajinských nacionalistů – pozn. přek.) a UPA (Ukrajinská povstalecká armáda – pozn. přek.) D. Bedenejev a G.Bystruchin v monografii o poválečných aktivitách těchto vojenských formací („Souboj bez kompromisů - Двобій без компромісів“. Kiev, 2007) ukazují, například, že na jaře r. 1952 ve struktuře Ministerstva obrany USA vzniká „Řízení otázek zvláštních metod vedení války“. Ono formuje vojenské jednotky speciálního účelu pro činnost v týlu vojsk SSSR a jeho spojenců. Každou takovou jednotku/skupinu považovali za schopnou dislokovat na své základně v týlu protivníka do 100 tis. povstalců z místního obyvatelstva. Přičemž, jen v evropské části SSSR toto řízení Pentagonu definovalo až 30 operativních oblastí pro operace takových „spec. vojsk“. Instrukce prezidenta USA H. Trumana, konkrétně, zněla: “Uspořádat, učit, řídit a zabezpečovat vším nezbytným nespokojené osoby v zahraničí pro vedení partyzánské války, narušování činnosti a svržení vlád nepřátelských USA“ (http://www.stoletie.ru)

Symbolika:

Trasa parníku z Kazaně do Bolgaru, z Bolgaru do Kazaně – Změna vektoru Západ – Východ,

Lodní okna (průhledy) – symbolizují Média

Voda – symbol informace (a také peněz, jako informace o prostředcích/způsobech platby)

Pravobok – pravobřežní Ukrajina, takže pravo-radikální fašistické seskupení typu „Pravý sektor“

Levobok – levobřežní Ukrajina, takže skupiny lidí vystupující za sociální spravedlnost.

Kapitán Alexandr Ostrovskij (zahynul) – prezident Janukovič (živ)

Starší pomocník kapitána Ramil Chametov (odsouzen na 6,6 roku5) – oligarcha a jeden ze sponzorů „Strany regionů“ Rinat Achmetov (na svobodě)

9.

července (1997 – Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s NATO) 2011 parník Bulgaria vyplul z Kazaně do Bolgaru na dvoudenní víkendovou plavbu. Byl již nakloněný na pravobok a měl nefunkční pravý motor. Plavba probíhala po hladině Kujbyševské vodní nádrže. Na palubě bylo 201 lidí, z toho 147 cestujících.

10. července (výročí vítězství ruské armády nad Švédy v Poltavské bitvě, která proběhla 8. července 1709) v 11:15 „Bulgaria“ vyplula z města Bolgar na zpáteční cestu6 do Kazaně. Náhle začala bouře, zvedl se silný vítr. Zhruba v 13:30 parník, plujíce mezi 82. a 81. bójí 1406. kilometru řeky Volhy (v katastru obce Sjukejevo) se silně naklonil na pravobok. Později specialisté řeknou, že náklon v bouři se stal příčinou vniknutí vody do otevřených oken, položených prakticky nad čárou ponoru. V důsledku rychlého zatopení vnitřních prostor parníku se převrátil na pravý bok a potopil se za méně než 2 minuty do 18-ti metrové hloubky. K pravému břehu Volhy to bylo 2500 metrů. Signál o katastrofě z parníku „Bulgaria“ se odeslat nepodařilo, protože radiostanice byla prakticky hned zatopena. Nad vodu se dostalo jen 79 lidí, z větší části členové posádky.“ (http://ria.ru)

Parník nedosáhnul na spásnou mělčinu jen o 40 metrů (http://www.kp.by)

V úterý, 17. prosince 2013, „Gazprom“ a „Naftogaz Ukrajiny“ podepsaly za přítomnosti prezidentů obou států doplněk ke „Smlouvě o koupi-prodeji, dodávce, objemu a podmínky tranzitu přírodního plynu na období 2009 – 2019“ od 19. ledna 2009. „Počítáme, že to je také dočasné řešení. Maje na zřeteli, že dlouhodobé, dlouhotrvající dohody musí být a budou dosaženy. To se týká i dodávek plynu na Ukrajinu, a týká se to i zabezpečení nepřetržitého tranzitu ruským spotřebitelům v Evropě“, cituje Putinova slova Interfax. Rusko je připraveno i dále „jít v ústrety našim partnerům“, avšak před tím je třeba vypracovat schéma dlouhodobé spolupráce.“ 40 dní po převratu - „Kyjev chce vyjasnit situaci s cenami za plyn v souvislosti s anulováním dohod o pobytu Černomořské flotily RF na Krymu.“ (http://www.newsru.com)

Pokud by nebyl 22. února převrat, ekonomika Ukrajiny by našla oporu na záchranné mělčině. Leč bouře pokračuje.

V Bělorusku pohřbili sestru kapitána „Bulgarie“ – Bělorusko je druhé na řadě k přeměně, po Ukrajině.

 

 

Bezprostřední příčina potopení lodi, podle verze Rostransnadzoru, spočívá v tom, že během vichřice na Volze se loď nahnula a přes otevřená průhledy začala voda zalévat vnitřní prostory. V důsledku čehož se loď nahnula na pravý bok, což vedlo k tomu, že voda začala postupovat do těla lodi i z pravého boku přes hlavní palubu.

(…)

Během obhlídky potopené lodi potápěči bylo zjištěno, že na levém boku bylo otevřeno 27 průhledů, na pravém 11, říká se v prohlášení“( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Předtím, než začnete prosazovat svou politiku v zemi, pokud se nechcete nechat zničit 5. kolonou, je nezbytné vzít pod kontrolu hlavní média (okna/průhledy). Jinak do nich začnou nalévat vodu (informaci) ti, kdo chtějí zničit státnost a loď (vláda) se začne naklánět.

Přibližně v 12:25, 10.

července, se loď dostala do silného poryvu větru z levoboku, začal silný liják s bouřkou. V ten moment parník „Bulgaria“ začal obrat vlevo u své osové (axiální) bóje č. 82, pročež lodní kormidla byla otočena 5° vlevo. Je třeba poznamenat, že při otočení kormidlem vlevo všechny parníky (motorové lodi) získávají další dynamický náklon na pravobok“, říká se v prohlášení Rostransnadzoru.( http://www.newsru.com/arch/russia/15aug2011/bulgaria.html )

Náš komentář:

V současné době všechny národy, které jsou součástí ruské civilizace, stojí před volbou, jakou cestou svého rozvoje se vydají, a většina chápe, že jediná cesta je v budování společnosti sociální spravedlnosti. Strany, bojující za takovou cestu, se historicky nazývají levými, i když v podstatě to není přesné, a skutky stran, zpravidla, protiřečí jejich slovům. Vítr, vanoucí zleva, je historická nezbytnost vytváření společnosti sociální spravedlnosti.

Experti komise připustili, že po začátku obratu vlevo udeřil do lodi silný poryv větru, pravděpodobně téměř v pravém úhlu. Z  toho důvodu se loď ještě více naklonila na pravý bok, a úhel náklonu dosáhl 9°. „Při takovém náklonu se okna/průhledy na pravém boku se potopily, a v důsledku toho se přes otevřená okna/průhledy dostalo do lodi za 1 minutu okolo 50t vody“, informuje úřad.“

Aby snížil účinky větru na levý bok, rozhodl se kapitán obrátit loď „proti větru“. Proto byla kormidla otočena na 15° vlevo, což vytvořilo náklon 13° na pravobok. Přitom celkové množství vody nabrané do vnitřních částí lodi dosáhlo 125 t za minutu (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/ )

Náš komentář:

Státnost Ukrajiny se naklonila na pravý (nacionálně fašistický) bok, za aktivní podpory profašistických médií. Hlavně aktivita prodejných presstitutek přivedla Ukrajinský národ do stavu zombie, a ony nesou hlavní odpovědnost za bourání státu. Množství lživých informací (vody), útočících na hlavy davu, překonalo veškeré limity a nevyhnutelně vedlo ke katastrofě.

V tomto momentě se všechna okna/průhledy a část hlavní paluby na pravém boku ponořily do vody. Voda přes otevřená okna/průhledy, bezpečnostní dveře a vstupní poklopy hlavní paluby začala intenzivně postupovat do vnitřních částí lodi. Za dalších 5 – 7 sekund došlo k dramatickému zvýšení náklonu z 15° na 20°, což mělo za následek, že loď se převrátila na pravý bok a potopila se, popisuje Rostransnadzor“

Mimo to, 10.

července, kapitán „Bulgarie“, nehledě na probíhající aktuální varování před bouřkou, silným větrem a viditelností na Kujbyševském vodním díle (poryvy větru až 20 m/s), neinformoval nejbližšího dispečera o nadcházející plavbě, rozhodl se vyplout z přístavu Bolgar do Kazaně“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Janukovič se rozhodl, že může sám vše uhrát a ustát a Rusko (v podstatě dispečer v Eurasii) mu nemá co říkat, nevzal v úvahu globální politiku (zejména bouře „Arabského jara“) a počítal, že jeho se to netýká. V důsledku jeho jednání loď nedoplula do cíle.„Komise došla k závěru, že „majitelem lodi a kapitánem byly vážně porušeny předpisy Ruského říčního registru pro lodě předmětné konstrukce, zakazující jejich provoz s vadami lodních mechanismů (na lodi od 8. července 2011 nepracoval levý hlavní diesel-generátor); s vadami trupu (přítomnost čtyř děr); při síle větru více než 7 stupňů (Beaufortovy stupnice – pozn. přek.) (13,5 – 17,4 m/s) při kterém nebyly zabezpečeny požadavky „Informace o stabilitě a nepotopitelnosti lodi“ (http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

Náš komentář:

Národ levobřežní Ukrajiny se odmítl aktivně podílet na osudu své země během událostí na „Majdanu“. Ale hlavně ruku v ruce s lhostejností přichází všechno zlo na světě, a za všechno se platí, dříve nebo později, a za současných okolností v důsledku působení „zákonu času“ se musí často platit okamžitě.

Kromě toho, specialisté došli k závěru o nízké kvalifikaci a nedisciplinovanosti členů posádky lodi7, kteří nepřijali „nezbytná bezpečnostní opatření při vyplutí na vodní dílo a při obdržení varování před bouřkou“.( http://econo.com.ua/2011/08/prichiny-krusheniya-bulgarii/)

 

-pokračování-

 

 

1 V Evropě se také stalo typické ztroskotání lodi „Costa Concordia“, čemuž je věnovaný detailní rozbor v článku „Plán zničení Evropské unie v kódech „matrice Concordie“.

 

2 Charakteristické je i to, že bývalí „velkoukrajinští“ šovinisté, deportovaní v letech 1944 – 1953 do vzdálených regionů RSFSR, se od podzimu r. 1955 vraceli téměř v celých houfech do svého původního bydliště, kde moci jim rychle pomáhali s bydlením a hledáním zaměstnání. A, podtrhujeme, jen těmto „navrátilcům“, na rozdíl od většiny jiných tehdy rehabilitovaných etnických skupin, byl téměř v plné míře kompensován jejich zabavený majetek v období 1944 – 1953 (viz., například, „Věstník Antibolševického bloku národů Ruska“, Mnichov, 1959, č. 4; „Vněkarpatské sníženiny“, „Ivano-Franivsk“, 1960, duben č.7) (http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/oranzhevyje_deti_khrushheva_2010-02-12.htm)

 

3 Podle odhadů severoamerických a západoněmeckých zdrojů (včetně tehdy od r. 1950 do r. 1970 existujícího Mnichovského ústavu pro studium SSSR a Východní Evropy), ne méně než třetina ukrajinských nacionalistů a členů jejich rodin rehabilitovaných v druhé polovině 50-tých let, se stala v polovině 70-tých let představiteli okresních výborů, regionálních výborů, regionálních politických výborů nebo okresních politických výborů v Západní, Centrální a Jiho-západní Ukrajině. A také představiteli různých pozic v mnohých ukrajinských ministerstvech, úřadech, podnicích, komsomolských a společenských organizacích, včetně regionální úrovně.

Podle zmíněných odhadů, a také archivních dokumentů místních stranických orgánů, začátkem 80-tých let v celém kontingentu oblastního výboru strany a okresních výborech Lvovské oblasti podíl osob ukrajinské národnosti, rehabilitovaných v letech 1955 – 1959, a repatriantů převyšovala 30%; podle stranických orgánů Volyňské, Ivano-Frankivské a Ternopolské oblasti se tento ukazatel pohyboval od 35% do 50%. (http://red-sovet.su/post/21998/banderizatsiya-ukraine-in-soviet-times

 

4 Veterán italského jednotky bojových plavců „Gamma“ Ugo D´Esposito přiznal podíl italské armády k potopení sovětské bitevní lodi „Novorossijsk“. (http://zakonvremeni.ru/news/16-6-/13442-italyanskij-plovecz-priznalsya-v-podryve-linkora-v-sevastopole.html)

 

5 7. července 2014 byl vyhlášen rozsudek v případu zkázy „Bulgarie“

Světlana Injakina dostala 11 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu. Připomeňme, Injarkina – generální ředitel společnosti-podnájemce a majitele lodi „Bulgaria“, poškozeného vraku v r. 2011. Starší expert kamské filiálky Ruského říčního registru Jakov Ivašov dostal pět let odnění svobody. Ivašov byl expert společnosti-podnájemníka, schvalující, že „Bulgaria“ může vyplout. Tohoto aktéra trestného činu propustili v soudní síni na amanestii.

Náčelník kazaňského oddělení Rostransnadzoru (Federální dohledová služba ve sféře transportu RF – pozn. přek.) Irek Timergazeev dostal 6 let odnětí svobody s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

Hlavní státní inspektor Kazaňského oddělení Rostransnadzoru Vladislav Semenov byl odsouzen k pěti rokům vězení s výkonem trestu v nápravném zařízení běžného režimu.

7. července 1953 bylo na Plénu UV KSSS ukončeno slyšení ve věci maršála Lavrentina Pavloviče Beriji.

 

6 „17. prosince Viktor Janukovič změnil chod historie, podepsav balík veřejných i neveřejných dokumentů s Vladimírem Putinem. Vědomě předal Ukrajinu pod politickou, vojenskou, energetickou, finanční a ekonomickou kontrolu Ruské federace“, je řečeno v prohlášení Timošenkové.

 

7 Zejména Konstantin Puzankov, starší mechanik „Bulgarie“ vypověděl, že členy posádky „nabírali z ulice“. Byli to lidé bez zkušeností a speciálního vzdělání (http://e-kazan.ru/news/show/9429.htm)

 

Украина, Белоруссия и Россия – эхо матричных войн vyšlo 16.8. na zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Ukrajina, Bělorusko a Rusko – ozvěny matričních válek (1)

tragedia v metre

Rony | 30.08.2014

15.7.Moskovske metro trasa Park vitazstva-Slavjansk 22 obeti. V stanici Park vitazstva je na stene metra Kutuzov s Napoleonom. Som zaregistroval, ze bezpecnostny system metra dodala americka poradenska firma. 17.7.2014 padol Boeing sucet cislic v datume opat 22. V Rusku zrejme prebehla analyza je tam podpis GP. Co s tym skusi niekto? ja nevestim :-)

Re: tragedia v metre

Lin | 30.08.2014

Ano, byl tam ten "podpis". Pjakin o tom mluvil - a jestli si dobře pamatuju - byl to vzkaz typu "nemyslete si, že jste zvítězili - vždycky vám můžeme zatopit".
Bylo to v době, kdy na JV UA domobranci vítězili a stejně jako dnes měli v kotli obklíčené jednotky ukroarmády.
A Rusko v té době informačně vítězilo na poli mezinárodní politiky = návštěva v Karibiku a v Jižní Americe, nadějné rozhovory, navázání (či znovunavázání) vztahů.

otazka

paulo | 29.08.2014

Moja analyticka mysel vrta a pyta sa ci to nie je kontraproduktivne robit taketo matricne analyzy ex post?

Re: otazka

udo | 29.08.2014

Raz sa to aj u nás budú učiť deti na ZŠ od druhého stupňa(od 11.- teho roku života). 1 polrok(semester). 21 vyučovacích hodín po 45min. V rámci relígioetiky, BOZP psychohygieny, či ako sa to u nás bude volať.

Systémový "patch" vo forme jedného univerzálneho interdisciplinárneho predmetu Metodológie spracovávania informácii. Tak sa ani sylaby v zásade nebudú musieť nejako extra meniť. Ani na ZŠ, ani na SOŠ(resp. gymnáziách), či VŠ.

Čiastočne podobný projekt bol pred niekoľkými rokmi vytvorený aj na FF UK Bratislava. Len nie tak univerzálny, ako DVTR, resp. DUMT. Nesmie to zostať v archívoch.

Ak politici zatiaľ majú strach pred svojimi šéfmi, musia konať bežní špecialisti v príslušných oboroch. Postupne, v kľude, potichu. Vláda tomu brániť nebude, lebo je to v jej záujme, ako občanov. Inak školstvo skolabuje rovnako, ako celý bývalý demokratický systém. Treba len viac demokracie, miesto demonkratúry. To je všetko.

Re: Re: otazka

rony | 30.08.2014

ja ked som to cital tak ma napadlo ze by bolo dobre postavit na Slovensku ( Cesko Slovensku) novu lod ked tu povodnu takto nepekne niekto zneuzil. Vzhladom na udov prispevok a tieto stranky vidim ze sa stavia :-)

Re: Re: otazka

Paulo | 30.08.2014

Hmm ok, to beriem. Myslel som to skor tak, ze keby sa analyza danej udalosti spravi dopredu a vo vysledku vykaze dany "efekt", ma to vacsiu vypovednu hodnotu ako ked sa to spatne lepi , napasuvava a interpretuje...

Plán zničení EU...

Anna | 29.08.2014

Ještě chci poděkovat za všechno, co tady píšete Moc si cením Vaší práce a opravdu se mi tady konečně dostává pradivých informací. Jsem ročník 52 a díky, že si můžu dávat mozajku dohromady.(I když je to někdy opravdu šokující a těžko stravitelné)

Plán zničení EU...

Anna | 29.08.2014

Mám prosbu... matrice Concordie je někde tento článek přeložen?

Re: Plán zničení EU...

Lux | 29.08.2014

Čo by ťa Anka zaujímalo na matrici Costy Concordie, ktorá sa veľmi podivne potopila ?

Re: Re: Plán zničení EU...

Anna | 30.08.2014

No..vlastně by mě zajímal ten samaý rozbor co jsem četla ve výše uvedeném článku. Co znamenalo to potopení Cocordie. Děkuji za odpověď. Anna

Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 31.08.2014

Je to celkom zaujímavá analýza, hoci so všetkým tam uvedeným sa nedá plne súhlasiť.
Aby bola aká taká predstava o najvyššej forme vedenia globálnej informačnej vojny - tzv. matricovej - urobím v tejto diskusii na pokračovanie taký voľnejší preklad o "smrti" Concordie s niektorými dodatkami - časovo však neviem povedať, koľko to bude trvať...:)

Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 31.08.2014

Keďže globálna informačná vojna proti ľudstvu sa už vedie niekoľko tisícročí, tak trochu zjednodušenej teórie na úvod:

Matrica = agregátny materiálny modul - pravdepodobne torzné pole (egregor alebo jeho fragment), ktorý má určité informačno-algoritmické naplnenie a nachádza sa v tzv. noosfére Zeme.
Vzniká alebo iniciuje sa myslením, emóciami príslušných jedincov, ktorí sú na daný modul myšlienkovo napojení (myšlienka je hmotná a má príslušné kmitavé charakteristiky, a tak smeruje do určitých podobných agregátov) a postupne sa energeticky "nabíja". Celý život spoločnosti, systémy usporiadania života, bežná činnosť človeka a aj samotná hmota(matéria) fungujú na základe takýchto matríc. V podstate sa jedná o základný princíp tvorenia (stvorenia, s-troj-ovania MIM).
Matricové riadenie je založené na príslušných symboloch a obrazoch určitej kultúry a následných emočných stavoch, ktoré sa z daných symbolov rozvinú na základe stereotypov u cieľovej skupiny v danej kultúre (ak je napr. Havel cez masmédia prezentovaný do hláv ako symbol slobody, humanizmu...a väčšina populácie to tak príjme, tak sa na danom symbole dá ovplyvňovať myslenie min. určitej cieľovej skupiny mládeže, "humanistov" a liberálov apod.).
Na určitej úrovni chápania je matricové riadenie istý spôsob komunikácie (výmeny infa), ktorá sa dá zneužiť ako vojnový nástroj najvyššej priority v globálne vedenej informačnej vojne.
Cieľ vojny: dosiahnutie nezvratného typu psychiky Človek z pozície VM a bránenie tomu všetkými dostupnými prostriedkami z pozície GP.
Keď sa matrica emóciami ľudí nabije, tak je možno spustiť príslušnú algoritmiku tejto matrice do činnosti. GP vytvoril za svoju existenciu mnoho matríc (napr. religióznych, ideologických..), ktoré riadi (vystupuje tu ako manažér matrice) a môže spúšťať určité algoritmiky vývoja procesov, ktoré už bežia v normálnom živote ako automat, na báze samoriadenia určitej cieľovej skupiny, lebo rýchlosť procesov je ďaleko rýchlejšia ako bežná úroveň kultúry myslenia ľudí, vo vzťahu k meniacemu sa prostrediu.

Loď CONCORDIA - bola symbolom tlupo-elitárnej Európy. Jednotlivé paluby niesli názvy 13 krajín EÚ (našťastie tam ani ČR ani SR neboli...:) ). Loď mala celkovo 17 palúb a 14 bolo určených pre pasažierov a navyššia a najmenšia paluba mala názov - Poľsko.
Matricové dynamické programovanie hovorí, že paralely a väzby procesov z minulosti, plány do budúcnosti v súčasnosti a budúci vývoj predstavujú integrovaný celok, ktorý má spoločné prvky, vlastnosti a obrazové prejavy. Vesmír, ktorý má svoj vlastný "plán rozvoja" a príčinno-následkové súvislosti, sa nachádza v spolupôsobení s tou časťou Zeme, ktorá sa nazýva noosféra a jej nositeľom je človek.
K základným podmienkám, ktoré umožňujú prístup k riadeniu stavov matrice - "projektovaných akcií" patrí výber stavov, ktoré dokončujú ten ktorý proces.
Využívanie určitých príčinno-následkových vlastností Vesmíru je dostupné len malým skupinám ľudí, ktorí realizujú globálne riadenie, a to s výhodou pre seba a s cieľom nedopustenia trvalého a masovejšieho nárastu počtu jedincov v kvalite Človek. Za historickú dlhú dobu to vedie k fenoménu zopakovania určitých typov udalostí. Tieto cykly sa môžu dostať až k tzv. "trigger points" (bodu spustenia) sústavy reálnych procesov, ktoré upravujú smerovanie udalostí riadených človekom a tie potom vedú ku konečnému cieľu.
O reálnosti takéhoto plánovania a riadenia procesov vývoja veľkých más ľudí v našej civilizácii je už tiež čo-to známe (napr. insider z r. 1969). Nie je vylúčené, že určité "kľúčové udalosti", ktoré sa následne verejne silne a široko komentujú, sú len špičkou ľadovca - nejakých vektorov polarizácie a synchronizácie myšlienkových procesov veľkého počtu Homo sapiens.

Costa CONCORDIA - je nejaké déjà vu (niečo už videné), ktoré predstavuje určitý kaleidoskop udalosti minulosti a budúcnosti. Na viditeľnej úrovni je to premiešané s mytológiou, symbolikou a prvkami sprisahania.
A tak sa stávame účastníkmi hry ► to Vesmír hovorí s nami jazykom životných okolností a udalostí (čo je samo o sebe v poriadku) alebo nejaká skupina "regulátorov", ktorí sa hrajú na Boha na Zemi značkuje štvrtú dimenziu svojimi "znameniami" a riadiacimi impulzmi a otvára tak cestu k realizácii svojich starých plánov?
Pri hľadaní týchto "znamení" sa pozrieme po nete a do archívnych materiálov.

(na pokračovanie)

Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 02.09.2014

Podávanie a dávkovanie "správnej inFormácie" kontrolujú masmédia, ktoré sú riadene bezštruktúrne, ale aj pod priamou, či nepriamou kontrolou globálnych plánovačov a ich stúpencov (cca 95% riadenia aj v masmédiach sa realizuje bezštruktúrne - zjednodušene: prednastavený tisícročia fungujúci systém si ako automat vyberá vhodných "klientov" do rôznych pozícií v systéme riadenia, a to aj z hľadiska profesionality, ale aj morálky, etiky, disciplíny a korporátnej príslušnosti v pyramíde ezoterikov a príslušní manežéri musia dostatočne presne uhádnuť, čo sa od nich očakáva, ináč rýchlo z miesta vyletia - asi ako vo väčšej firme ► majiteľ zadá základné ciele a je na najatom manažérovi, aby našiel cesty na ich naplnenie a nikto ho nevodí za ručičku). To isté sa týka aj iných globálnych sieti - transnacionálnych korporácií, bánk ai.- a pritom vo svete chýbajú vzdelaní a múdri ľudia, s dobrou kultúrou myslenia. InFormácia postuje prakticky v reálnom čase a potrebuje previerku a krížovú kontrolu, pretože dezinformácia je súčasťou a ZÁKLADNÝM elementom činnosti masmédií.

Už hneď na začiatku tragédie Concordie si masmédia všimli súvis so 100-ročným výročím tragédie Titanicu - sú tu viaceré analógie a paralely, aj s filmom J. Camerona.
Titanic bol postavený na príkaz jezuitov a majiteľom bol fin. magnát J.P.Morgan (cez spoločnosť White Star Line) a vyplával 12.4.1912 a 14.4.1912 narazil na ľadovec a za 2 hod. a 40 min. sa potopil. V tej dobe sa už Rockefeller, Rothschild a Morgan dohodli na prevzatí riadenia kreditno-finančného systému cez FED, na zrušení zlatého štandardu a neobmedzené tlačenie finančných poukážok pod názvom USD. Proti ním stáli niektorí "silní" vtedajšieho sveta: Vtedajší najbohatší biznisman J.J. Astor (hotely Astoria), majiteľ siete obchodov Macy - Isidor Straus a ťažobný magnát B. Guggenheim. Na palube bolo 57 milionárov (dnes by to boli miliardári, keďže dnešná kúpna sila USD je v porovnaní s vtedajším asi na úrovni 2% - 98% hodnoty dolaru odvtedy "zožrala" inflácia v dôsledku úrokovej činnosti FED) a cesta z GB do USA stála v 1. triede 4350 USD (kapitán Smith mal ročný plat 6250 USD, a to bol na vtedajšiu dobu mimoriadne vysoký plat).
J.P. Morgan, Vanderlip a Henry Frick (multimilionári) sa na poslednú chvíľu z plavby odhlásili. Morgan bol priamym potomkom morského piráta Henry Morgana (1635-1688) mimoriadne krutého piráta, ktorý sa neskôr stal viceguvernérom Jamaiky a aktívne realizoval koloniálnu politiku GP. J.P. Morgan jednoducho nalodil protivníkov FED a plavbu potom odriekol. Všetci 3 vyššie spomenutí zahynuli. A o 2 roky neskôr sa sprisahanci aktívne podieľali na začatí 1. svet. vojny, ktorej úlohy a funkcie boli popísané ešte v r. 1871 masonom Albertom Pike (3 svetové vojny, ako 3. stupne k Novému svetovému poriadku).
V r. 1910 sa 7 členov rodín Rockefeller a Rothschild stretlo na ostrove Jekyll a vytvorili všeobecné princípy vytvorenia centrálnej banky USA a 23.12.1913 bol podpísaný Zákon o Federálnom rezervnom systéme. Morgan bol "dĺžnikom" Rothschildovcov a na druhej strane tí boli bankármi Rádu jezuitov a vo svojom okolí mali veľa ich členov.

(na pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 03.09.2014

Kapitán Edward J. Smith bol tiež členom Rádu jezuitov a 26 rokov sa plavil Atlantikom. Pred vyplávaním zo Southamptonu prišiel na palubu jezuitský kňaz Francis Brown a zdá sa, že dal Smithovi nejaké pokyny a odmietol ponuku bezplatnej obojsmernej cesty (dostal ju od jedného z milionárov), lebo mal také inštrukcie a odišiel z Titanicu počas zastávky v Queenstowne.
Napriek tomu, že kapitán Smith bol vynikajúci kapitán a vedel o ľadovcoch, viedol Titanic plnou parou a ignoroval 8 telegramov, aby znížil rýchlosť a nebral do úvahy ani výstrahy dôstojníkov a jasne porušoval pravidlá bezpečnej plavby. Pri evakuácií po náraze na ľadovec dával príkaz spúšťať na more poloprázdne záchr. člny, napriek tomu, že počet miest v člnoch bol len pre polovicu pasažierov a členov posádky! To mnohých jasne doviedlo k smrti.
Robil všetko tak, ako dostal inštrukcie - vyprovokovať katastrófu, aby zahynulo čo najviac ľudí. Z 2201 až 2228 ľudí (údaje sa rôznia) sa zachránilo len 705 ľudí. Katolíci z Írska, Talianska, Francúzska sa museli stať obeťami, ktoré sa priniesli na oltár veľkého sprisahania, aby nebolo možné obviňovať Rád jezuitov (treba chápať, že nad nimi sú ešte ďalšie hierarchické stupne riadenia) a zamiesť stopy. To sa v histórii už neraz stalo.
Na začiatku katastrófy bol ľudský faktor: chýbali ďalekohľady, lebo chýbali akože kľúče od sejfu, ktoré akože zobral 2. pomocník kapitána Blair, keď ho Smith vyhnal z paluby a zobral dôstojníka z lode Olympic. To bola jedna z hlavných príčin havárie a dramaticky oslabené "spúšťacie riešenie". Potopením sa na mnohé roky skryli pravdivé príčiny katastrófy. No v r. 1985 v batyskafoch Elvin a Jason sa zistila 10 m trhlina od nárazu na ľadovec a ďalších 6 trhlín ako dlaň, ktoré šli okolo nitovania oceľových plechov. Na základe laboratórnych skúšok v r. 1995 sa zistilo, že pri náraze sa oceľový trup neprehol, ale praskol na viacerých miestach. Čiže plechy, ktoré sa použili pri "nepotopiteľnom parníku" už v čase projektovania a stavby garantovali veľké problémy pri strete s ľubovoľným masívnejším predmetom. Kto stál za výberom krehkej ocele môžeme len hádať.
Po dlhých rozboroch v r. 1968 v Americkej asociácii kapitánov obchodnej flotily sa zistilo, že medzi Titanicom a Californiou, ktorá len driftovala (bola obkolesená ľadovcami) vo vzdialenosti 20 míľ bola nejaká loď-prízrak, ktorá je doteraz neznáma, hoci ju členovia Californie i Titanicu dobre popísali, aj s jej podivnými manévrami. Obe lode ju zachytili o 22hod. 25 min. a o 23 hod. 40 min., kedy sa Titanic zrazil s ľadovcom, loď vypla motory a začala driftovať, a potom sa obrátila o 180 stupňov, ale zostala naďalej driftovať a asi 6 míľ od Titanicu pozorovala vývoj katastrófy do 2 hod. 5 minút. Potom spustila motory, otočila sa na juhozápad a o 2 hod. 40 min. zmizla z dohľadu Californie.

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 04.09.2014

V r. 1898 napísal Morgan Robertson knihu "Márnosť, alebo smrť Titana", v ktorej veľmi zhodne popísal katastrófu, keď sa loď Titan tiež zrazila s ľadovcom a potopila sa. Či to bol cit pre mieru udalosti, či predvídavosť alebo sú za knihou nejaké osoby alebo štruktúry - je otázka? ( v každom prípade už bola matrica aktivovaná).

CONCORDIA - z lat. je to harmónia a je to jedno z troch slov na erbe Rothschildovcov:
Concordia (harmónia)
Integritas (celostnosť)
Industria (pracovitosť)
- zároveň sú elementy matrice Concordie symbolom Európy.
Rothschildovci - židovský klan úžerníkov, ktorý sa usadil a svoj majetok získal (ukradol) hlavne v Európe.
Gigantická loď Concordia stála 0,5 mld EUR a je spojená s takými majstrami intríg, ktorí sa obohatili aj financovaním vojen, zákulisným uchvátením moci a plánmi skúpiť svet (podľa toho ako loď nazvete, tak aj popláva...).
Formálne Costa CONCORDIA patrila spoločnosti Costa Cruisers, dcérskej spoločnosti americko-britskej Carnival Corp., čiže anglosasom, ku ktorým patrí aj J.P. Morgan, ktorý stál za privátnou mafióznou štruktúrou, ktorá sa vytvorila v čase "smrti" Titanicu - FED. Ten vytvoril najväčší verejný dlh a kolosálnu finančnú bublinu. Carnival Corp. je tiež majiteľom spoločnosti Cunard Line, ktorá v 19. stor. konkurovala, a potom sa v r. 1934 spojila s majiteľom White Star Line. Čiže majiteľ je stále rovnaký ako u Titanicu pred 100 rokmi.

Niektorí vidia v paralele zánikov oboch lodí, cez dobre organizovanú a spravovanú globálnu finančnú krízu, ktorú vedie Morgan-Rockefellerovské impérium, finančnú vojnu (4. priorita informačných zbraní) za zničenie a ovládnutie Európy, ktorá je domovským "prístavom" klanu Rothschildovcov...
Viditeľná zákulisná "elita" je vnímaná ako svorka dravcov, ktorí sa hryzú o každý kúsok, avšak vedia viac či menej pôsobiť harmonicky s druhými. Vždy splietajú intrigy a sprisahania proti inému (iným) klanom v medziklanovej démonickej stajni. Pospolu ich udržiavajú všeobecné ciele, služba subjektu, ktorému prisahali slúžiť a vedomie, že predstavujú niečo viac ako Homo Sapiens s..

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 06.09.2014

Vo filme Katastrófa 2012 je prakticky identická scéna s Concordiou ležiacou na boku, ktorú ako hračku hodil do kaluže na ceste indiánsky chlapec (viď foto v článku - mnohé filmy sú určitými transláciami matríc alebo fragmentov z noosféry, pričom mnohí tvorcovia o tom ani nevedia,alebo sú zasvätení len do časti scénara, kde hlavná ídea je za kulisami a hranicami ich chápania, resp. dostanú tip, ktorý prichádza od neznámych persón a rozvinú ho s určitou algoritmikou deja danej matrice apod.).

S Concordiou sa dajú pospájať rôzne staroveké hlboko mystické i nemenej hlboko symbolické elementy matričného kódovania udalostí:
►Všetko sa udialo (presnejšie, malo sa udiať) na pobreží Talianska, ktoré je historickým nástupcom Rímskeho impéria.
►Regulárna cesta Concordie bolo vyplávanie z prístavu Civitavecchia neďaleko Ríma do prístavu Savona a späť.
►Slovo Civitavecchia znamená z taliančiny starobylé mesto a civilt vecchia znamená stará civilizácia, pod čím rozumieme starovekú Európu.
►Mesto Savona je historický rival Janova, stredovekého obchodného a finančného centra.
►Relatívne neďaleko miesta potopenia Concordie sa nachádza mesto Assisi, známe podľa zakladateľa Rádu Františkánov - Františka z Assisi.
►Tu sa v októbri r. 2011 konal summit hláv svetových relígií a Benedikt XVI ho ukončil ekumenickou modlitbou. Modlitba mala slúžiť veci mieru a tolerancii vier (snaha GP je vytvoriť nejakú unifikovanú relígiu s prevzatím rôznych prvkov existujúcich vierouk a tento cieľ sa prechodne rieši tzv. ekuménou : z gréc. oikos - obydlie, a "oikoumene" - "spoločný dom").
►Po 2,5 mesiaca sa v rovnakej časti sveta skoro potopil "symbol mieru a zmierenia" v Európe s 4000 pasažiermi a členmi posádky. A v druhej časti sveta v Hormuzskom prielive hrozí dôvod na začatie veľkej vojny. Modlíš sa za mier - pripravuješ sa k vojne? ("križiacká" vojna proti historickému islamu má hlboké korene ešte v staroveku a je to pre GP a globálne klany "najnebezpečnejšia" relígia, pretože napr. zakazuje úžeru).
►2 roky po potopení Titanicu sa začala 1. svetová vojna, ktorá bola už dávno predtým pripravovaná v plánoch tajných masonských rádov. Na pozadí súčasneho rinčania zbraňami (r. 2012), hrozia kontroverzie politikov a vojnová hystéria v oznamovacích prostriedkoch, akoby pre nič za nič - a naraz prichádza ďalší "Titanic" ... Náhoda? (dnes je snaha eskalovať vojnu na UA do čo najväčších rozmerov, lebo len veľká vojna poskytuje GP čiastočný odklad rúcania sa inFormačnej pyramídy a globálna by ľudstvo vrátila aj o tisícročia späť a dedo Einstein by znova mohol vyplazovať na ľudstvo jazyk, ale v tomto prípade by mal pravdu...).
►Veď bohatá "ľudská obeť Concordie" sa musela konať u brehov Talianska, následníkovi Rímskeho impéria. Na kapitánskom mostíku stál Talian, t.j. podľa pravdepodobného matricového scénara, Rímske impérium, ktoré sa rozrastalo do hraníc EÚ, doviedlo "na útesy" svoju Centrálnu banku, ekonomiku a celé obyvateľstvo EÚ ako prídavok. Presnejšie naviedli ho.

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 06.09.2014

A ešte niekoľko nedávnych "objavov":
►Náhoda, alebo nie, ale francúzske nadzvukové dopravné lietadlo spoločnosti Air France, ktorého ohnivá nehoda rozochvela svet v júli 2000, malo názov "Concord". Táto katastrofa bol začiatok konca veľkého projektu a aj veľkej korporácie.
►12.6.2010 požiar spôsobený pravdepodobne v dôsledku úderu blesku zničil 90% výrobného zariadenia spoločnosti "Concordia" (mesto Kaliningrad), ktorá dodávala veľké množstvo mäsových polotovarov pre reštaurácie reťazca "McDonald."
►Názov "Concordia" sa používa tiež v populárnom fantastickom seriáli Návštevníci. Na Zem prichádzajú prišelci-reptiloidi, vedení "kráľovnou" Annou a spúšťajú "Projekt Concordia" spojený s poskytnutím ľudstvu mimozemských technológií a čistých "modrých energií".
Avšak, za nezištnými slovnými vyhlaseniami prišelcov stojí zákerný plán na zničenie ľudí prostredníctvom genetickej manipulácie ľudskej DNA ("červené nebo", prelievajúce červený dážď), a ich premena na "biomasu", pre vytvorienie hybridov "návštevníkov", ktorí budú spôsobilí žiť v pozemských podmienkách. Bohatosť veľkého počtu čudných náhod dáva dôvody k domnienke, že dej je o niečo viac než prázdna fantázia - skôr ide o matricové programovanie.

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 07.09.2014

Loď Titanic (Titan), rovnako ako Olympic (Olymp) – staršia „sestra“ Titanicu - boli pomenované názvami, ktoré pochádzajú zo starogréckej (fakticky ešte staršej - mezopotámskej) mytológie. Ale nielen tie. Concordia bola u starovekých Rimanov bohyňa harmónie, mieru a svornosti (aj manželskej harmónie). Jej analógom u Grékov bola Harmonia.
Podľa všetkých vonkajších znakov, atribútov i používanej meny bola Concordia - symbol Európskej únie. V súlade s tým je Costa Concordia - Breh Svornosti (aj harmónie) v Európe. Názov tejto výletnej lode vyjadruje túžbu po "trvalej harmónii, jednote a mieru medzi národmi Európy." (podľa Wikipédie)

Výletná loď havarovala v blízkosti talianskeho ostrova Giglio. V taliančine to znamená ľalia a v latinčine to isté slovo znamená cap (kozel). Ako je známe, ľalia - je na jednej strane symbolom kráľovskej moci európskej aristokracie (Merovingov), a na druhej strane - symbol Priorstva Sionu.
Kopýtkové rohaté zviera – cap (kozel – templársky Bafomet) - to je už symbol Satana (kríženec ženy a kozla). Okrem toho, rajon havárie Concordie Taliani nazývajú Argentario - "tekuté striebro (ortuť)." Tento pojem je spájaný s bohyňou mesiaca - Dianou. Mimochodom, v minulosti sa na ostrove Giglio nachádzal chrám Diany. V kultoch illuminátov ( masonská vetva vychádzajúca od tzv. bavorských illuminátov) Dianu "podľa starej dobrej tradície" prinášajú ako obeť.

Rothschildovci, rovnako ako aj iní súčasni Leviti, si nie náhodne vybrali ako svoj symbol ľaliu. Ale to je téma na samostatnú publikáciu. Malá séria snímok (viď snímky v originálnom článku) hovorí sama za seba:

Fleur-de-lis - symbol Merovingov a logotyp Sionskej komunity "Priorstva Sionu."

Ľalia bola oficiálnym symbolom provincie Ehud (židovská provincia v Perzskej ríši) a bola vyrazená na mincach v tejto provincii vo IV. storočí pred naším letopočtom.

Ľalia na starovekej a modernej židovskej minci (1 šekel).

Ľalia ako symbol židovskej Dávidovej hviezdy.

Z hľadiska matricového riadenia, vloženého do masmédií a zosilneného miliardami individuálnych mysliacich strojov (mozgov) a zvučania spojeného výrazu "katastrófa Concordie", nasýtilo zemskú noosféru myšlienkovým protipólom mena bohyne Harmonie – t.j., frekvenčnými formami s významom : „disonancia, nesúlad, spor, svár."

(pokr.)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plán zničení EU...

Lux | 11.09.2014

V názve prevádzkovateľa Concordie – korporácie Carnival Corporation je aj „druhý rad“ symbolizmu. Slovo carnival pravdepodobne pochádza od rímskej bohyne Karna (pôvod slova je vo védizme, napr. in-karná-cia), ktorá prevádza duše "na onen“ svet. Karnevalové masky mystérií (na tvárach účastníkov) – sa už dlho a stabilne asociujú ako so slobodomurárstvom (napr. film "Eyes Wide Shut" = Široko zatvorené oči), tak aj s procedúrou snímania posmrtných masiek. "Mužský ekvivalent" bohyne Karny v gréckej mytológií je Charon, Choron, Chiron (odtiaľ je rusky choroniť = pochovávať).
Takže Carnival Corporation - na úrovni starovekých symbolov znamená Pohrebnú korporáciu Rothschildovcov! A k ich roli globálnych úžerníkov sa takto pridáva ešte rola - hrobárov.
Na myseľ prichádza aj fakt, že v dávnych dobách sa ľudské obete robili "výmenou" za zbavenie sa nejakého nešťastia alebo trápenia. V súčasnej dobe majú „regulátori“ svetovej ekonomiky a autori biblicko-úžerníckej koncepcie (GP) jeden problém a pripravenú zámienku na ospravedlnenie vykupiteľnej obete v záujme zbaviť sa problému: finančnú krízu, ktoré je plánovaná na "vynulovanie" virtuálnych triliónov (s uchvátením reálneho bohatstva a zdrojov) a prevod ľudstva na iný princíp riadenia.

Definitívny počet mŕtvych – 32. Keď vo víre udalostí po havárii zneli príkazy, opakované rumunsko-moldavskou polyglotkou Dominikou Kemortan, aby sa ľudia začali vracať do svojich kajút, Nemci sa poslušne podriadili, ale Rusi sa búrili a nazývali kapitána Schettina „dobytkom“ a organizovali záchrannú operáciu (možno
niektorí Rusi intuitívne pociťovali nabitú matricu katastrófy). Zrátané a podčiarknuté: Nemcov zahynulo najviac (14) a zo 111 Rusov - ani jeden.

Z vyhlásení hlavných britských politikov sa stáva zjavné, že sa čoraz viac odosobňujú od európskych finančných problémov v tom zmysle, že "máme dosť svojich problémov“ a takto dáva Veľká Británia svetu na známosť, že „plánuje kolaps eurozóny“ ( v Londýne je hlavné sídlo tzv. buržoázno-liberálnej vetvy slobodomurárstva, ktorá patrí k bližšej periférii GP, z tohto pohľadu sú USA len ich filiálka, aj keď slobodomurárstvo v USA má relatívne veľkú samostatnosť vzhľadom na postavenie USA ako globálnej veľmoci No.1). Veľká Británia, ktorá je aj hlavným sídlom vedúcej vetvy Rothschildovcov (hlavy klanu), aktívne praktizuje princíp Rozdeľuj a panuj! a implementuje spôsoby riadenia typu problém-reakcia-riešenie. Avšak dnes Veľká Británia - nie je jediným hráčom v tejto Veľkej globálnej hre...

(pokr.)

Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 29.08.2014

25.8.2014 vybuchla skúšobná hypersonická raketa americkej armády: http://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2014/08/25/the-armys-experimental-hypersonic-missile-just-exploded-four-seconds-after-takeoff
-číslo toho dňa je 2+5+8+2+0+1+4=22.
22.8.2014 zas vybuchla skúšobná raketa Space-x, ktorá je financovaná programom DARPA (patrí pod US ministerstvo obrany/vojny): http://sploid.gizmodo.com/spacex-rocket-exploded-in-the-air-during-a-test-launch-1625843365
Dve jasné varovania od GP, že nemiešajte do našich záležitostí vojensky. US elity to ale as nepochopia.

Čo sa týka GP, myslím si, že 11 je veľké číslo pre efektívnu skupinu, skôr si myslím že je ich 7 t.j. jeden pre každú prioritu a šéf (6+1).
Ale 11 má iný význam, totiž slnečný cyklus merané v pozemských rokoch sa strieda v priemer v 11 resp. 22 ročných intervaloch.

Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 29.08.2014

A co třeba devítka ? Tak hezky tohle číslo koresponduje s devítkou hlavních staroegyptských bohů, legendou o devíti neznámých a s mnohem a mnohem dalších podstatných souvislostí, dějů, osobností ...
P.

Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 29.08.2014

Skôr to bude 8+1, za predpokladu, že Sidorov hovorí pravdu o tom, že svet riadi 8 božských zákonov.

Škoda, že Sidorova 3. kniha sa nepreloží. :(

Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 29.08.2014

No ruské zdroje jsou jedna věc a západní druhá. Jen jsem chtěl případné, samostatně přemýšlející zájemce upozornit na FAKT, že prakticky celá západní templářsko-masonská tradice (která sama vyrůstá ze staroegyptských kořenů) staví na devítce, která pak přes Blavatskou a New Age UFO psychedelii logicky a tedy samozřejmě prorůstá i do její nejaktuálnější verze - scientologie s jedněmi a stále týmiž cíli, o kterých zde hovoříme stále dokola už nějaký ten pátek.
P.

Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 29.08.2014

Myslíš si Oracle, že keď sa osvedčí po vyše min. 2000 rokov riadiaca štruktúra, ktorá nemá vo vtedajšom svete staroveku obdoby, čo sa týka špičkovej kvality riadenia, že sa bude časom meniť?
Prečo sa nemení aspoň doteraz zverejnená štruktúra masonov, ktorá má v Skot-iš Ríťe už tiež oficiálne nejakých min. 400 rokov "zaslužilej" podzemnej riadiacej práce (reálne sú masonské štruktúry ďaleko staršie).

Čítal si Posledný gambit a ak áno, čo si si z neho zobral ohľadom číselnej miery 11 (veď si správne napísal, že slnečný cyklus má 11 rokov a k úplnému prepólovaniu Slnka dôjde po 22 rokoch a vieme, že každý 11. rok má min. ťažké, ak nie kataklyzmatické následky na prírodu). Čiže vesmírna číselná miera 11 má nejaké objektívne vesmírne charakteristiky, na čo asi hieros fantos prišli, alebo si "spomenuli" z minulých astronomických znalostí bývalej civilizácie.

A odkiaľ môže Sidorov vedieť o pravdivosti 8 božských zákonov? Myslíš si, že bude na tom SÁM lepšie, ako KOLEKTÍVNY intelekt Vnútorného Prediktora CCCP, ktorého práce zasahujú snáď do všetkých bežných sfér života spoločnosti?
Alebo pracuje ezoterik Sidorov vedome, či nevedome (čo je vo výsledku jedno) na ohlupovanie biomasy a teda na biblickú koncepciu ?

Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 30.08.2014

Stále je potřeba Rozlišovat zdání od faktů.
Třeba to (nejen) Sidorov vidí tak, že těch 8+1 jsou čtyři staroegyptské polaritní-živlové-sexuální dvojice bohů plus jeden lichý k nim (1.podružnou otázkou je, který z nich to je - že by Atum ?). A pokračujme, jak víme, kult nejznámější dvojice z nich Usira a Isis (Osiris + Eset a z jejich magického spojení zrodivší se Hór) přešel do katolictví v podobě kultu Bohorodičky Ježíšovy (2.podružnou otázkou je - proč katolictví upozadilo kult Usira-Josefa oproti Paně Marii-Eset?, když je systémově patriarchálně zkonstruované). A udělejme ještě jeden krok kdy můžeme říct, že kult Set-Amona (toho "zlého" - Sutecha) se do katolictví přejímá v podobě Luciferova GP principu (dozírající oko v paramidě), který (jak je možná zjevné) operuje na principu 2x11=22 (3.podružná otázka proč právě těchto 22 a ne třeba 3x6=18 ?). Takovýto typ úvah a otázek (a validních odpovědí na ně) nás ale přivádí k otázce docela zásadní - proč Templáři (coby kadlub ostatních tajných společností) uctívali více Jana Křtitele než samotného Ježíše ? Kdo je vlastně skutečným (kultovním) příjemcem výnosů činnosti těchto tajných bratrstev-řádů ?
P.

Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 30.08.2014

Kvalita riadenia za tých posledných 2000 rokov sa menila a k horšiemu. Z jednoduchého dôvodu na západ od Bielorusko-Poľských hraníc populácie degenerujú (rôznou rýchlosťou) minimálne už 1000 rokov možno viac keď prirátame aj Rímsku ríšu a tým pádom musíme posunúť túto pomyselnú čiaru na východ o niekoľko 1000 km. Táto degenerácia zasahuje aj riadiace kádre vrátane GP, GP sa to snažil kompenzovať a uňho tento proces je pomalší ale aj jeho to zastihne. Mám k tomu 2 poznámky:
1. Degenerácia populácie ako celok nie je lineárny proces, zo začiatku je to lineárny proces, ale akonáhle zasiahne kritický bod degenerácia sa stane exponenciálnou a potom hyperbolickou.
2. Na kompenzáciu degenerácie sa dajú použiť rôzne techniky, jedným je zafixovanie riadiacej štruktúry slobodomurárov resp. tieňovej vlády. Lenže je to dočasné opatrenie, lebo degenerácia populácie zasiahne aj tieto štruktúry a tým pádom hra končí a musí sa urobiť "reštart", viď Rímska ríša a teraz USA.

11/22: Rozviňme mnou naznačenú myšlienku. To by znamenalo, že 11 a 22 nie je primárne podpisom jednotlivých krídiel alebo celku GP (nepopieram, že sa delia na krídla resp. na prediktor-korektor), ale skôr to, že to značí polku, alebo koniec cyklu. V tomto svetle javí výbuch tých dvoch armádou sponzorovaných rakiet koniec vojenskej prevahy USA (čo ešte zďaleka nevylučuje teóriu varovania). Ktovie či sú to exaktné znalosti minulých dôb, alebo prišli na to sami a svojim spôsobom je to irelevantné.

Sidorov: Zaujímavá téma, začnem trochu pomimo. Zaznobin naznačil tak ako aj mnohé ruské zdroje z prelomu 19.-20. storočia, že Ruské žrectvo "prešlo do ilegality", ale to ešte neznamená, že občas nedali o sebe vedieť či ukončili svoju činnosť (Zaznobin vyslovene hovoril o tom, že ruské žrectvo bolo odstavené od manažmentu globalizácie lebo nemali alternatívu).
Toto presne zapadá do Sidorovho tvrdenia (prečítajte poriadne jeho 2. knihu), že ruské žrectvo stále existuje a začal byť aj verejne aktívny minimálne od roku 1995.
To celkom dobre zapadá do súčasného vývoja udalostí, pričom mám podozrenie, že aspoň 1 prediktor Sovietskeho zväzu a autor KSB je súčasťou tejto prastarej žreckej spoločnosti.

Čo sa týka 8 zákonov je spomenutých Sidorovej 2. knihe, takže nie je to nutne nejaký "sexuálny pár", možno že takéto interpretovanie vzniklo vplyvom GP. nesmieme ani zabúdať na to, že Sidorov vyslovene je proti KC a chváli Stalina.

Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 31.08.2014

K těm 2000 letům a kvalitě řízení mám jednu základní výhradu. Ta spočívá v tom, že se zde naprosto přehlíží (alespoň já jsem nepostřehl opak) různý psychologický profil ovládaného člověka jako takového, který se v důsledku vývoje lidského vědomí objektivně emancipačně posunuje od kolektivního sebevnímání k sebevnímání individuálnímu. Tento vývoj šel (a půjde dál - kam asi?) od kolektivní sebeidentifikace se svým rodným klanem, kulturní oblastí, atd. k sebeidentifikaci osobní. Prostě my (ne já) jsme Sparta - a tak každý Sparťan byl víc sparťan než Pepa Sparťanský, je-li mi rozuměno (kdo neskáče není sparťan, Apač, Komanč ...). Každý jevrej se cítí víc součástí Abrahamova kolektivu (ke ktérmu se po smrti zas automaticky přiřadí) než samostatným (bezprizorním, nikam vlastně nepatřícím) individuem. A v důsledku této objektivní skutečnosti (nesrovnatelné psychologie ovládaného člověka tehdejška a dneška) není namístě předpokládat ani analogické, natož podobné systémy řízení takto principiálně odlišně strukturovaných lidských společenství. Konsekvence jsou za domácí úkol.
A to ani nezmiňuji další důležitý aspekt řízení - rozdílnost v technických (masMédiálně-komunikačních) prostředcích, použitelných pro toto ovládání. Tím samozřejmě vůbec nezpochybňuji existenci dlouhodobě fungujícího principu ovládající-ovládaný, jen se snažím hlouběji Rozlišovat a nepaušalizovat, protože vývoj psychologie člověka je neverending story, který je, jak mi vychází, daleko dynamičtější, než by logicky vyplývalo z aplikace hlouběji nediferencovaného přístupu. Změna je život a proto se prvky řídícího systému (pozemské hry) trvale mění (modifikují, vyvíjejí) jak na straně ovládajících, tak i na straně ovládaných. Od primitivního k sofistikovanému. A tak spíše než hru na jednu branku je potřeba věc vnímat jako šachovou partii s maskovanými hráči.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 31.08.2014

Veru tak...populácia planéty Zem degeneruje a nielen na Západe (i keď tam viac), ale aj na Východe (napr. v Rusku sú štatistiky, že cca 90 % novorodencov sa rodí s fyz. a psych. defektami - výsledok genocídnych zbraní 5. priority: alkohol,drogy,VF hudba,určité prísady do potravín,časť kozmetiky a farmakologických preparátov,urbanistická genocída v megapolisoch...ai.).
Kto a ako to riadi? A prečo potrebuje znížiť človeku podobných do úrovni zvieraťa - všetky tie gay a LGBTI parády, juvenílka,celková podpora zvrátenosti v "umení", čoraz väčšia debilizácia cez školstvo a TV, udržovanie starých a podpora rozvíjania všetkých hierarchicky organizovaných kultov, podpora dekadentných hudobných festivalov...atď.

Čo sa týka GP, jeho štruktúry a štruktúr globálneho periférneho riadenia, museli by sme hovoriť v rovnakej terminológii s patričným chápaním, ináč to nemá väčší význam. Snáď tu na stránke niekde je popísané tandémové riadenie (najefektívnejšia forma riadenia, kde bazálny tandém vytvára muž a žena, ktorých informačno-algoritmické vybavenie je sčasti odlišné a vzájomne sa vhodne dopĺňajú). Ak nie, tak sa to tu časom objaví, a potom budeme môcť chápavejšie rozvinúť problematiku globálneho riadenia.
Ináč termín prediktor-korektor je schéma riadenia (treba si to pozrieť v DVTR), zjednodušene, keď sa na budúcu zmenu objektu riadenia reaguje riadiacim pôsobením už vopred na základe predvídavosti, ako sa objekt riadenia (povedzme nejaká skupina,národ alebo i celé ľudstvo) bude správať na bezštruktúrne zavedenú informáciu do jeho štruktúry.

A Sidorova si netreba mýliť so žrectvom. Žrectvo ako také samozrejme v žiadnom národe úplne nezmizlo a je v tzv. genetickom jadre. Znova však ide o to, ako ten pojem chápeš a ako chápeš štruktúru VP CCCP.
Sidorov patrí do nejakého znacharského klanu a podľa toho aj vyzerá jeho tvorba, t.j. zmes pravdy, lži a mystických úletov.
Aj v Biblii je cca 99% pravdy (na metodologickej úrovni by to viac lži neznieslo) a rafinovane zabalená fatálna lož a vidíš aký je globálny výsledok jej pôsobenia: "Bohom vyvolení" a zožidovelí v globálnych klanoch "kasírujú" ovce a tie smutne bľačia, chodia do rôznych chrámov (aj chrámov konzumu), a potom do krčmy, čučia do TV ... a obyčajne nadávajú na všetko a všetkých ► degenerujú..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 01.09.2014

Dobrá otázka na začiatku, ALE druhoradá, lebo správne by sme mali sa najprv pýtať na "PREČO" potom na "KTO" a "AKO".
Prečo je proti nám vedená vojna, kto a ako ju vedie (riadi)?
Sidorov tvrdí, že ju vedú bytosti z podzemia a oni majú za cieľ nás buď zničiť alebo degradovať na opice a k tomu používajú ako poskokov používajú potomkov Atlantických znacharov (chcú sa pomstiť za tú doslova predpotopnú porážku) a rabíni a ostatný znachari im pomáhajú, cez svoje štruktúry. Pričom nesmieme zabúdať neštruktúrne riadenie niekde musí prejsť na štruktúrne, ako inak by sa koordinovali jednotlivé bojové operácie? Neštruktúrne chápem ako mimo oficiálnych štátnych štruktúr ale stále v rámci spoločnosti používajúc aj metódy sociálneho programovania.

Tandemové riadenie súčasného sveta chápem ako 2 skupiny žrecov/znacharov.
1. skupina pozostávajúca z 2n+1 ľudí (kde ten 1 je šéf), oni vlastne robia predikcie, každá z týchto skupín je nezávislá ale spojuje ich cieľ.
2. korektor skupina nižších znacharov a rabínov oddelených informačnou nerovnováhou, ktoré v podstate vedú rôzne (tajné) zoskupenia a spolky plniace čiastkové úlohy a členovia sú motivované najnižšími pudmi.

Národné žrectvo ako spoločenská trieda v mnohých spoločnostiach vymizlo, ale genetika každého národa je taká (aspoň v súčasnosti), že dokáže vyprodukovať jedinca s potenciálom k žrectvu/znacharstvu, lenže na to aby jedinec naplnil svoj potenciál je k tomu potrebná aj výchova, a KSB dáva k tomu návod (priznajme si nie každý sa na to hodí, lebo je to skôr talent napr. kreslenie, každý ju môže naučiť no nie každý bude maliar ako napr Monet).

Tu sa vynára otázka čo oddeľuje znachara od žreca?
Podľa Zaznobina sú to ciele resp. egoistickosť cieľov.
Preto si myslím, že staré žrecstvo Ruska prispel k vzniku KSB (možno aj tým, že aspoň 1 člen z kolektívu ním aj je) lebo samotné diela existujú v takej forme akej, poskytujú kľúč k dosiahnutiu celistvého vedenia a diela sa dostali na verejnosť a aj ne-rusko-jazyčný čitatelia majú k nemu prístup. V skratke žreci poskytli kľúč k celistvému vedeniu a sprístupnili ju svetu s návodom ktorá pomáha stať sa človekom a tým pádom sa zabraňuje jej zneužitiu. To znamená aj to, že výber kádrov na žrecov rozšírili aj na celé gramotné ľudstvo hovoriaci aspoň 1 svetovým jazykom a tým zabránili oblbnutiu celej svetovej populácie.
Takže VP CCCP chápem ako skupinu zložená hlavne zo žrecov nižšieho zasvetenia, ktoré postupne získava vyššie zasvätenie.

Sidorov deklaruje (aspoň to som vyrozumel z jeho slov) nasledujúce veci: zabrániť ďalšej degenerácie Ruského národa a jej degeneráciu celkom zvrátiť, to isté zopakovať v globálnom merítku a vybudovať pritom spravodlivú spoločnosť.
Otázka znie nakoľko sú jeho ciele a skutky konzistentné?
Ostatne sa to dozvieme napr. Levašov dostal z hora dosť jasné upozornenie vo forme brutálnej vraždy jeho manželky a mám podozrenie, že GP jeho činnosť schvaľoval (odvádzal ovečky a budoval obmenu ich davo-elitárnej spoločnosti). Varovanie neposlúchol, dopadol ako dopadol.

Čo sa týka jeho výstrelkov:
1) Každý človek sa môže mýli, zväčša jemné dostane napomenutie a následne je danému človekovi poskytnuté východisko resp. možnosť korekcie.
2) Telekinéza, telepatia, MZV a jasnovidectvo atď sú vedecky skúmané javy, takže kto vie kde ležia skutočné potenciály človeka.
3) Mágia, ktovie čo dokážu a na čo sú dobré polia, miestne agregátne polia a civilizačné egregory.

Takže z týchto dôvodov som vo vyčkávacej pozícií a počkám kým sa nad Sidorovom vynesie posledný súd.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

"Aj ty Brutus-Oraculus?"

DVTR dáva celkom rozsiahle info a mnohí v diskusiach sa snažíme de-ezoterizovať to, čo sa rôznym zasvätencom dávalo a dáva po kvapkách (a len snáď veľmi vysokí zasvätenci plne chápu to, čo je "vyložené" v DVTR) a výsledok je, že stále množstvo jedincov verí v nejakých šedivákov, bytostí v podzemí, v prišelcov neviem odkiaľ...ktorí to celé tu na Zemi riadia ...a rôznym autorom, ktorí danú tému trochu vierohodnejšie "prebásnia" a ponúknu na konzum a žvýkanie..
Sám sa pytám, kde je chyba?

Skús sa ešte raz pomaly zahĺbiť do DVTR (3-5 strán denne s hlbším premyslením) a radšej sa na istú dobu vzdaťurčitých neproduktívnych činností...Samozrejme to cháp len ako doporučenie.
Každý si totiž nesieme svoj kyblík vody sami, ale v kolektívnom podvedomí sa to žiaľ odráža v negatívnom svet(l)e..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 02.09.2014

Myslíte si, že GP časom nepochopil nebezpečenstvá degradácie ľudstva do pozície masy biorobotov a hovoriacej zveri alebo mu "niekto zakázal" pochopiť?
Pretože keď globálna populácia v prevažnej miere je tvorená "zvieratami" po nepredpokladanej globálnej katastrofe má tendenciu stať sa skutočnými zvieratami ergo degenerovať sa na primátov (je tu samozrejme niekoľko medzistupňov).

Myslíte si, že na univerzitách sa vyučujú skutočné prírodné vedy a že veda je skutočne hľadaním pravdy (a tým nechcem uraziť inžinierov a väčšinu chemikov)?
Tak sa mýlite, lebo fyzika, astrofyzika a astronómia (čiastočne aj biológia) už dávno nie sú vedy t.j. nástrojom hľadania pravdy, ale náboženstvá kde jedna titulmi ovenčená "autorita" cituje iného a keď adept chce dosiahnuť "vyššie zasvätenie" musí jednak predstúpiť pred "kruh zasvätených" a jednak musí publikovať v PR recenzovaných periodikách t.j. prejsť cenzúrou a inkvizíciou.
Taká otázka na telo čítali ste niekedy z oboru fyziky, astrofyziky a astronómie z posledných 5-10 rokov?
Ja som mal to "šťastie", toľko nelogických nezmyslov som na jednej kope v živote nečítal, a nebolo to ani vtipné.

A taká pikoška, bola by veselá keby celá vec nebola tragická, nejaká fakt chytrá hlava napísal program ktorý napíše vedeckú prácu na hocijakú tému za Vás a Vaša "vedecká práca" prejde PR recenziou.

Takže nepíšte my "Et tu, Brute?", keď neviete nič o mojich dôvodoch.

Môj názor je, niekde vo fyzickom svete sú ukryté subsystémy fyzikálnej reality, ktoré jednak starajú o nerušený chod reality a jednak manažujú nami doteraz poznané a nepoznané javy. Ďalej tvrdím, že na tieto subsystémy ľudia môžu mať priamy vplyv a tieto subsystémy nepriamo môžu vplývať na človeka.
Obecne aj to sa označuje pejoratívnymi názvami ako ezoterika a mágia. Ostatne, niet dymu bez ohňa.

PS: Otázka ako nájde podobný podobného?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Oraculus,

dík za tvoj pohľad na Objektívnu realitu, ale určité stereotypy myslenia by som predsa len časom byť na tvojom mieste prehodnotil, najmä čo sa týka tých subsystémových entít..(ak hlbšie chápeš KSB, tak by tu nemohli byť z hľadiska ich amorálnosti jednoducho pripustení, tak ako človek zo svojou nevalnou priemernou morálkou nie je pripustený do Vesmíru a ním tvorené biopolia sú obmedzené len na noosféru Zeme - ty ako Tvorca by si pripustil, aby ti niekto zanešváril celé "pieskovisko"? Stačí len zrnko...).

Und so... ezoterika a mágia majú ináč presnú terminologickú definíciu a teda nie sú to pejoratívne názvy a za takou mágiou sa skrývajú pomerne presne popísateľné javy a ich mechanizmy, ale k tomu sa ešte len časom dostaneme.

Držím palce v ďalšom štúdiu!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 04.09.2014

Zdravím
Ako vidím stále ste nepochopili čo chcem povedať resp. Vaše podvedomie nechce pochopiť.

Začnem trochu od Adama a Evy, KSB je skvelí koncept a je v ňom množstvo informácií a osvetľuje "sociálnu mágiu" a čiastočne aj ezoteriku, ALE má jeden nedostatok realitu prejednáva z pohľadu sociológie a čiastočne aj biológie. Tým chcem povedať, že ostatné aspekty spoznávanie reality ako biológia, fyzika alebo chémia obchádza, hoci dáva k tomu kľúč a tým je MIM.

Takže keď hovorím o mágií a ezoterike, mám na mysli vyslovene fyzikálne javy. Preto sem ťahám Sidorova, lebo čiastočne osvetľuje tieto fyzikálne javy a previazanosť medzi sociologickými, biologickými a fyzikálnymi javmi. S tým som vysvetlil aj to, prečo som označil VP CCCP ako "skupinu tvorenú hlavne žrecmi nižšieho zasvätenia, ktorá postupne získava vyššie zasvätenie".

Ďalšia vec, tentoraz to súvisí aj s článkom, že sociologické programovanie ide cez média využívajúce kultúrne stereotypy, a čiastočne sa pomocou nich dajú urobiť aj predikcie s tým súhlasím.
Smerujem tam čo povedal Goethe (mám podozrenie, že mal potenciál stať sa žrecom) "Veľké veci vrhajú pred seba tieň." a podotýkam história mu dáva za pravdu.

Teraz sme pri matričných vojnách, aká je šanca, že pri dostatočne veľkej matrici s dostatočným počtom podobných prvkov vzniknú rezonančné páry? Pričom vieme že príroda miluje fraktály ( https://www.youtube.com/watch?v=HlXAzln8s7c&list=UUvHqXK_Hz79tjqRosK4tWYA ).
Odpoveď je 100%, a že mágia či už sociologická alebo iná nefunguje a ezoteriku treba odpísať.

Dúfam, že som bol dostatočne jasný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 06.09.2014

Hodně subjektivní gulášová úvaha založená na subjektivním chápání pojmů a vztahů mezi nimi. Typický guláš založený na povrchním a svévolném výkladu a chápání slovíček. Uvažuj sám. Kdo je to žrec? Co to je magie ? Co to je esoterika ? Co to jsou fraktály ? Co to je milující příroda ? Kde končí fyzikální jevy a existují i jevy jiné povahy - jestli ano, jaké ? Jsou matrice fyzikální projevy - jestli ano koho ? Jak může magie přestat fungovat ? Akceptuješ principiální rozdíl mezi materialismem a spiritualismem? Chápeš že to je totéž jako bys řekl že přestává fungovat např. gravitace ? Jak můžeš odepsat esoteriku ? Chápeš že to je totéž jako bys řekl, že je třeba odepsat např. fyziku ? Chápeš na jakém poznání stavěl Goethe ? Mimochodem vysoký zasvěcenec Rosikruciánského řádu. Víš jakého představeného má Rosikruciánský řád ?
Na tomto příkladu je vidět, jak lehce lze zmást lidské poznání pouhým rozmazáním, překroucením a záměnou pojmů, na kterých lidé staví své údajné poznání.
Pozoruj život, hledej správné axiomy, tento život vystihující a teprve potom buduj vlastní konstrukce o životě a vztazích v něm působících. Třeba zjistíš, že před tebou už tuhle práci už udělali i jiní, ale i tak bude nesmírně významná, bude to totiž tvoje dílo a to se stane tvým pokladem, který si uložíš v nebi. Bylo řečeno: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." Chápeš co tím chtěl Ježíš a proč to zde zmiňuji ?
Jestli ne, opravdu začni od Adama a studuj třeba Goetheho (podobnost mezi GP a Mefistofelem je snad každému jasná), chceš-li jíti západní cestou, chceš-li se držet ruských zdrojů, nelze doporučit lepší zdroj, než velkého ruského Člověka - Lva Nikolajeviče Tolstého.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 07.09.2014

Čo všetko môžu spôsobiť vynechané úvodzovky.

Žrec, je na to taká dobrá definícia v úvode do KSB, takže nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
Tú vetu do ktorej ste sa tak obuli som myslel dosť ironicky a naďalej budem používať slová mágia (ovplyvnenie vecí, udalostí a ľudí bez zjavného spojenia) a ezoterika (skryté-neverejné vedenie) aj napriek tomu, že za posledné 2-3 stáročia získali pejoratívny význam, jednoducho preto, lebo jednak nepoznám lepšie slova a jednak zastupujúce pojmy sú dlhé. Takže keď vynechám úvodzovky, tak domyslite ich.

"Mágia" podľa mňa preto funguje, lebo náš svet má matricový charakter a "ezoterika" zas osvetľuje tieto neviditeľné vzťahy (samozrejme nie to voľne dostupné).

Najlepšia definícia čo som našiel je toto: Fraktál je geometrický objekt vybudovaný pomocou rekurzie. Ide o "nepravidelný, fragmentovaný geometrický tvar, ktorý môže byť rozdelený na časti, z ktorých je každá aspoň približne podobná, zmenšená kópia celého geometrického tvaru". Tieto obrazce vznikajú "nekonečným" opakovaním veľmi jednoduchých matematických operácií a preto ich príroda "miluje".

Tie hádky okolo toho čo bolo skôr mne pripomínajú hádky okolo toho čo bolo skôr sliepka alebo vajce. Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty.

Goethe, že bol členom toho rádu, mne je to novinka, ALE hovoril som o tom, že mal potenciál stať sa žrecom, nie že ním aj bol. Ostatne tých so zjavným potenciálom rády a spoločnosti radi verbujú do svojich radov. Mám preto podozrenie že na základe čiastkových informácií mu došlo veľa vecí. Či po tom čo dozvedel bolo úplne jedno čo sa deje alebo mal strach postaviť sa veciam to už ťažko dozvieme, ale jedno je isté naďalej držal basu spolu s rádom čo ho diskvalifikuje ako žreca.

Pomenovaním vecí som vždy mal problém, ľahšie sa my myslí v obrazoch a ich opis, a preto často používam cudzie definície.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 07.09.2014

Díky za objasnění. Zareaguji tedy již jenom na jedno.
Cituji: "Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou hmoty."
Toto je naprosto typický materialisticko-ateistický postoj k životu. Tedy smrtí hmoty zaniká i jeho aspekt/parametr/vlastnost - vědomí.
Tak pokud bychom se mohli na mnoha věcech shodnout a případné neshody vidět ve vyjadřovacích limitech, tak tohle určitě ne. Zde se rozcházíme naprosto zásadně. V mém světě je Vědomí nejen že na hmotě naprosto nezávislé (což nevylučuje to, že s hmotou vstupuje do účelové interakce), ale je i jiné realitní - "fyzikální" podstaty.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 08.09.2014

Sakra, vynechám nechtiac(?) pár úvodzoviek a jedno-dve slová a Pe-tri do mňa hneď obuje. :D

Správne by malo byť toto: Myslím si že spirit resp. vedomie (aj napriek že je dosť jednoduché) je vlastne vlastnosťou AJ ELEMENTÁRNEJ hmoty.

To znamená, že existuje aj agregátne vedomie vecí, rastlín, zvierat a ľudí tvorená hmotou tela.
A ostatné systémy som teraz nespomínal t.j. tie informačné systémy čo sme dostali od Boha (nech je to ktokoľvek alebo čokoľvek) a možno aj tie inkarnačné skúsenosti, ktoré tiež môžu mať svoj informačný systém (vedomie). Tieto informačné systémy kolektívne tvoria vedomie a dušu.

To všetko spolu tvorí človeka a ostatné živé tvori. Chcem tým povedať, že agregátne vedomie hmoty (až na atómy) zanikne smrťou teľa, ostatné informácie ale zostanú zachované, či sa tie informácie t.j. duša a vedomie sa znovu použijú záleží od mnohých faktorov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 09.09.2014

Ok :)) Avšak - mám tedy raději býti netečným k nedůslednostem, či si mám sám něco domýšlet ve smyslu jak to pisatel vlastně myslel či nemyslel ? Jsem spíš pro praktikování zásady dvakrát měř a jednou řež. Zvlášť na tomto webu, kde se (jak soudím)sešla sešlost osvícenější části populace, kdy za každým zdejším jednotlivcem přímo vidím to podhoubí, ze kterého vyrůstá a které spolu-kultivuje k lepším zítřkům.
Vše dobré všem.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Oracle 911 | 10.09.2014

Samozrejme, že nemáte byť pasívny. Robíte to dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 02.09.2014

Ahoj Luxi, tvoji otázku - "kde je chyba" si dovolím využít k určité polemice, kterou ale prosím ber spíše jako příležitost k určitému pozastavení než konfrontaci. Neber to prosím proto tak, že s tebou a s tvými/vašimi snahami nesouzním jen proto, že na chvíli nebudu respektovat doporučení tzv. protodialektiky.
1. Skutečně se domníváš, že něco de-ezoterizuješ (de-hermetizuješ) ? Jak vlastně tomuto pojmu rozumíš ? Jsou totiž dvě možnosti, buď ezoteriku vysvětluješ a tím její smysl zpřístupňuješ širší čtenářské obci nebo ji odmítáš a nahrazuješ něčím jiným. Osobně se považuji za docela informovaného v této oblasti a za sebe musím konstatovat, že ani jedno ani druhé tu vlastně nevidím. Osobně to na mne začíná působit jako míchání jakési nové směsice ze starých známých ingrediencí. Některé ezo-koncepty jsou přejmenovány (egregor-matrice, agregátní moduly-sefiroty, strojování-triády), jiné odmítány (spirituální roviny bytostí a bytí a korespondence/komunikace mezi nimi, objektivně existující ESP fenomény a informace které přinášejí (sekundární zda validní či nikoliv), osobní štěstí a podmínky jeho dosažení jako smysluplný cíl lidské existence), další jsou přiměřeně akceptovány (HNR-Bůh, karma-zásluhovost, reinkarnace-osudovost vedle svobodné vůle). Těch nových tu zas tak mnoho není a jsou-li, potom spadají spíše do oblasti politicko-sociální, než do oblasti filosoficko-individuální (plná funkce řízení, typologie psychické stroje člověka či konspirační schémata).
2. Anoncovaný, správný pohled (výklad) na historický proces globalizace se zatím nekoná. Spíše naopak, vycházíte sice z obecné teze o tzv. biblickém projektu a jeho protagonistech, ale jeho výklad není vyargumentovaný, je konstatační povahy a v mnoha oblastech nedostatečně vysvětluje logiku vývoje lidských civilizací, když působí až příliš paušálně a je pojmově nedostatečně propojen s poznatkovým dědictvím našich předků.
3. Samotný pojem GP zůstává ve vašem pojetí blíže nespecifikovaný a jakoby v luftu, čímž vytváříte prostor, aby si jej každý specifikoval subjektivně podle svého, což činí s tím výsledkem, že si za něj dosadí personifikaci vlastního chápání zla. A máš tu ty šediváky, ufony atd., o kterých píšeš.
4. Nedostatečné rozlišování mezi materialistickými a spirituálními pojetími otázek života.
5. Postavili jste svoje vědomosti/nauku/výklady do pozice "toho nejpřesnějšího v chápání tajemství života a smrti", čímž jste si velmi zkomplikovali vlastní situaci. Nejen že udržet se na takové pozici je problém, ale automaticky vás to pasuje do role autority, kterou na druhé straně odmítáte realizovat a necháváte tak řadu nevysvětlených otázek na svévolném výkladu každého, což samozřejmě přináší do chápání vašich myšlenek subjektivní chaos, který vás pak překvapuje. Nehledě na to, že nežádoucím způsobem determinuje povahu diskuse, která se místo inspirativní cestou otvírající nové obzory, ubírá cestou obhajoby.

Dalo by se k tomu napsat ještě mnoho dalšího, co dle mne v podstatě přináší ten rozpačitý výsledek, který tu je a po jehož příčině se ptáš. Tj. určitou míru souhlasu s vašimi koncepty, ale simultánně i určitou míru neporozumění či odmítání. Esoterika tohle řešila hierarchizací žáků, protože chápala, že lidé jsou různě daleko ve své schopnosti jejím myšlenkám porozumět. Jak to uvažujete řešit vy ? Zatím dle mého skromného vidění tak trochu plavete po povrchu a při snaze jít do hloubky vykazuje (v mých očích a uších) určitou míru neochoty. když v některých aspektech to přímo vypadá, že jste se nedostali k jejich hlubšímu pochopení. Zde mám konkrétně na mysli zejména esoteriku spojenou s misí Ježíše Krista a chápání jeho role coby spasitele lidstva. Pokud a dokud nebude k této otázce zaujat jednoznačný postoj, nelze o de-hermetizaci dle mne hovořit.

Tak to jen několik myšlenek k případné sebereflexi, které připojuji ke svým dřívějším námitkám ohledně vylévání vaničky i s dítětem a činnosti ve smyslu dobrý sluha ale zlý pán. Osobně chápu že úkol - de-ezoterizovat esoteriku je úkol ohromný a v podstatě nadlidský, když si uvědomíme, kolik bystrých lidí v minulosti do této podoby ukrylo své celoživotní poznání. Proto prosím ber i tento můj příspěvek nikoliv jako výraz kritiky tvé/vaší snahy, ale výraz obdivu k tomu, že jste si takovýto úkol před sebe vůbec postavili a myšlenky Ksb do našeho (slovenského a českého) prostředí přinášíte. Za to vám patří můj velký dík a upřímné přání plného úspěchu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Lux | 02.09.2014

Ahoj Pe-tri,

vďaka za pozitívno-negatívnu spätnú väzbu.
Rozhodne sa necítim byť nejakou autoriťkou, skôr taký individuálny pešiak na multišachovnici, kde hrá veľa hráčov...:))

KSB ako jadro sú 4 základné práce (knihy), kde DVTR je úplný základ, lebo tam je prelomová teória riadenia, z ktorej sa potom ďalej odvíja rozvedenie do celkom inej koncepcie usporiadania života na matičke Zem.
Vďaka udovi& Co. je DVTR rozvinutá oproti ruskému originálu min. o 2 pyramidálne stupne vyššie : tesne pod "odtrhnuté" Hórovo oko nad pyramídou znalostí a hierarchického riadenia (viď 1 USD bankovka), ale aj o to ťažšie "stráviteľnejšia". Ďalej sa tu na webe pokračuje Mŕtvou vodou - následujú ešte zákl. diela Živá voda a Krátky kurz. Všetko dohromady v pôvodnom ruskom origináli pre širokú verejnosť - cca 2000 strán informačne nabitého textu s množstvom hypertextových odkazov a odvolávok.
Celkovo je v databáze VP CCCP asi okolo 100 kníh (každá cca 200 - 400 strán) a množstvo aktuálnej analytiky, projektov, diel iných autorov ai. Čiže dosť kolosálny objem infa..
V tých základných prácach je všetko na čo tu smeruješ svoj záujem nejak bližšie rozvedené (nie však detailne) a ako som zachytil, tak si tu už robil preklad z ruštiny, čiže by ti nemalo robiť problémy sa zahĺbiť do ich štúdia.
Nevýhodou tohto webhostingu je, že je tu pomerne zlý prehľad aktuálnych disk. príspevkov, ako aj väzieb a mnohí predpokladám už staršie diskusie ani moc nečítajú a tak nemá z časových i iných dôvodov niektoré veci viac rozpitvávať, keď echo populusu je navyše nevalné..

Tá moja skôr vnútorná otázka "kde je chyba ?" smerovala predovšetkým na Oraculusa, pretože z minulých diskusií som zachytil, že je to mladý človek s VŠ diplomom, a tak ešte pomerne vývojaschopný jedinec s širšou možnosťou prehodnocovania svojich stereotypov myslenia.
Na druhej strane chápem, že ľudia "nechápu". Predsa je to len iný rang oproti tomu, čo sa do nich vštepovalo defektným systémom vzdelávania (ale i výchovy ai.) a hneď v úvode sa v DVTR píše, že je to práca nad sebou samým (pri hlbšom chápaní doživotná, aspoň v tejto forme existencie) a nikto iný ju za kohokoľvek nemôže urobiť.

Ďalej netreba KSB brať ako nejakú dogmu, časom určite prídu nejaké ďalšie vylepšenia, iné pohľady apod. Ja osobne v niečom nesúhlasím s v nej uvedenými časťami, alebo napr. s názormi "konceptuála" Pjakina (viac krát potvrdené realitou prebiehajúceho života, ktorý je jediným etalónovým meradlom Pravdy ) a v niečom aj s názormi Zaznobina. Napriek všetkému je to najlepší pohľad na Vesmír ako taký, ktorý sa verejne ponúka.

A tú deezoterizáciu alebo dehermeutizáciu chápem o dosť ináč ako ty. Vieme predsa, že v každom filozofickom, či duchovnom učení predkov je množstvo pravdy, ale ide o to, ako oddeliť tú vedomú alebo nevedomú lživú in-Formáciu, ktorá tam je vždy! zavedená, už len z jedného dôvodu (pri tej nezámernej a nie cieľavedomej), že človek je tvor omylný a dokonalosti (napr. ostrých hrán alebo absolútnych symetrií) v Prírode nenájdeš. A potom ide o terminologický aparát, aby si ako sa hovorí porozumel fyzik s lyrikom a opačne, o správnejší výklad pojmov, vrátane tých ezoterických, ale aj exoterických, ktoré sa nesprávne interpretujú a tým zanechávajú v podvedomí človeka skreslený alebo úplne pokazený obraz. Čiže ide o to, dostatočne sa priblížiť k Objektívnej Pravde a nelámať si moc hlavu s Pravdou absolútnou, ktorú pozná snáď len VM.
A k ezoterickým učeniam, kde došlo k chybe, alebo zámerným skresleniam, deformáciam pôvodných celkom fajn filozófií života sa ešte určite časom dostaneme.

A ak niekedy niečo ďalej nerozvíjam, tak to poväčšine som ako sa hovorí na hunte s časom, tak to tak prosím ber - energie je stále nedostatok, hlavne tej pozitívnej..:))

Všetko dobré Peťo!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jedna zvláštnosť

Pe-tri | 03.09.2014

Ahoj Luxi, rozumím a beru na vědomí. Přece si však nemohu odpustit ještě jednu noticku. Jsem si plně vědom objemu informací, který stojí v pozadí Ksb. A právě k tomu směřuje mé upozornění. Jde o to, abychom pro stromy nepřehlédli les. Ne na nadarmo (byť to nebývá správně chápáno) řekl Ježíš - "Blahoslavení budiž chudí duchem, neboť jejich jest Království nebeské". Když si slovo "blahoslavení" nahradíme slovem "šťastni ti", výraz "chudí duchem" výrazem "prostí či neškolení" a výraz "království nebeské" výrazem "správný vektor cílů" musíme dojít k neklamnému závěru, že pro dosažení bohulibého cíle lidského života není studium knihoven nutné. A dnes už můžeme dodat, jak už právě z toho studia dobře víme, že v důsledku všudypřítomné dezinformace to stále není cesta z nejsnazších. Spíš právě naopak, jde o cestu, na které člověk zhusta (úmyslně někým mylně veden) - pro stromy nevidí les. A co je tedy tím lesem, mohl by se správně zeptat rozumný student, když to není vydestilovaná esence z této knihovny ?

Zde mě nezbývá než odpovědět tak, aby i chudí duchem (nestudující) porozuměli, a tím úvahu uzavřít opět nesmrtelným výrokem Ježíšovým - "Miluj Boha a bližního svého a živ budeš".

Já jen dodávám, kdo má studovati, ať studuje, kdo nikoliv ať nestuduje. Ani první ani druhý stav ale sám o sobě k životu nevede (ve smyslu Ježíšova výroku, je-li chápáno). K životu vede pouze to, jaký praktický vztah k oněm dvěma, v Ježíšově výrokům zmíněným kategoriím/objektům/subjektům, člověk nepodmíněně uplatňuje, vztah, který začíná tolerancí, pokračuje přes dobrosrdečnost a končí onou, ve výroku zmíněnou, neosobní láskou, která sama o sobě je (fakticky, nikoliv symbolicky) oním nesmrtelným životem, korespondujícím s výše uvedeným vektorem cílů. A k tomu žádná studia nejsou potřebná, i když jsou tak zajímavá:)
Vše dobé všem.
P.

Přidat nový příspěvek