Trump z pohledu globálního historického procesu

Trump z pohledu globálního historického procesu

26.1.2017

Hox

 

Z objektivních i subjektivních příčin se kapitalizmus a buržoazní projekt rozšířil mnohem více a dále, než globální zákulisní moc původně chtěla. Připomeňme si základní parametry globálního historického procesu od začátku 19. století. Pohlaváři biblického projektu, tj. globální konceptuální moc si uvědomovala, že liberální projekt a kapitalizmus má potenciál zlikvidovat biosféru, lidově řečeno lidé ohlodají planetu jako kobylky, protože v kapitalizmu nejsou žádné brzdy závodům ve spotřebě a to, co si do té doby mohla dovolit jen "elita", si postupem času mohli dovolit všichni. Globální zákulisní moc si tento problém uvědomila nejpozději na začátku 19. století a vypracovala projekt vykořenění kapitalizmu a buržoazního projektu v globálních měřítkách, který vešel do historie pod názvem "marxistická permanentní revoluce", která měla podle plánu ukončit kapitalismus k 30. letům 20. století a nahradit ho globálním pseudosocialismem podle receptů Marxe, kde by si byli všichni rovni ale někteří rovnější, všichni by měli „všechno“ ale reálně nikdo (až na "vyvolené") nic. Pseudosocialismus by umožnil mnohem lepší kontrolu spotřeby a plundrování zdrojů Země. Jak by to vypadalo, kdyby se tento projekt (ve své podstatě kastový fašismus) uskutečnil a podařilo by se ho vyladit do stavu udržitelnosti v následnosti generací, ilustruje román Ivana Jefremova "Hodina býka".

 

Do hry však vstoupil taváriš Stalin, který se opřel o klany ruských starověrců a překazil světovému zákulisí plány hned několikrát (podrobnosti zde). Ve výsledku se permanentní revoluce neuskutečnila a musel být odepsán i marxismus jako takový, v důsledku čehož se kapitalismus a buržoazní projekt rozšířil na celou planetu, ale problémy které způsobuje nikam nezmizely a je třeba je akutně řešit. GP (Globální prediktor) proto počátkem 70. let přehodil výhybku na plán jeho vykořenění cestou eliminace celé západní kultury jako takové cestou biologické a mravní degradace a vymizení. Tento plán je uskutečňován tak napůl a se skluzem, neboť se nepodařilo dostat pod kontrolu Rusko a hlavně byla v roce 1992 zveřejněna Koncepce společenské bezpečnosti (KOB), která se začala bezstrukturně, odspodu šířit po celém světě a její přítomnost v kolektivním nevědomí (a u menší části populace ve vědomí) začala ovlivňovat světové dění a procesy jako hlavní faktor. Nyní jsme někde uprostřed, svět je rozdělen a každá "půlka" považuje tu druhou za "blázny a šílence", přesně jako v súfijském podobenství "Jak se mění vody". Je to dáno tím, že jednání a konání v logice přežité koncepce je z pozic nové koncepce vnímáno jako "šílenství", a naopak.

 

Navíc se po roce 1991 "elita" Spojených států, přes které byla ve 20. století uskutečňována globální politika světového zákulisí, opojena domnělým vítězstvím utrhla z řetězu a dostala se z pod kontroly globální konceptuální moci. Rusko vstalo z popele a nabídlo světu vlastní pohled na budoucnost světa, vlastní koncepci globalizace, která je pro drtivou většinu obyvatel země přitažlivější než to, co nabízí Západ a dá se vyjádřit krátce principem "Staňme se Lidmi", se kterým se může ztotožnit stejně dobře Američan, Čech i Eskymák, a vzájemně výhodnou spoluprací při řešení globálních problémů lidstva a tím i lokálních problémů.

 

Následující objektivní faktory:

  • dosavadní hegemon - Spojené státy - se dostal z pod kontroly globálního zákulisí;

  • světové zákulisí ztrácí kontrolu nad situací a globálními procesy;

  • hrozí nebezpečí světové jaderné války ve které by zanikla civilizace;

  • biosféra Země už nemusí dlouho vydržet zátěž, kterou pro ni znamená současná civilizace;

  • globální systémová krize, lidstvo stojí na kraji propasti;
  • Rusko předložilo světu svou vlastní koncepci globalizace a začalo realizovat vlastní konceptuální moc

přinutily světové zákulisí podporovat (v zájmu vlastního přežití) v určitých věcech Rusko a spolupracovat na cílích, které jsou momentálně společné (zajistit aby současná globální civilizace neskončila katastrofou).

 

Obama měl za úkol dovést Spojené státy do stavu, kdy budou všem pro smích a bude jimi bylo opovrhováno - což celkem úspěšně splnil, takže nobelovka mu patří právem - a bylo tak možné přistoupit k aktivní fázi jejich přestavby, což má za úkol Trump. Vtípky zde nejsou na místě, je to ekvivalentní tomu převzít kontrolu nad smrtící mašinérií, jejíž síle se v bojové moci nemůže nikdo další rovnat, a přivést ji do stavu degradace, takže už nebude nebezpečná okolí a bude možné se jí zbavit bez jaderných konfliktů.

 

Přestavba USA nebude spočívat v tom, aby po nich zbyl „jeden velký kráter“, nýbrž v jejich transformaci na mocnost regionálního významu, která nebude na nikom parazitovat a bude si žít v rámci svých možností na svůj účet. Bude demontováno NATO, americké základny po celém světě zmizí, bude demontován současný finanční systém, umožňující Spojeným státům s pomocí emise dolaru parazitovat na zbytku světa, postupně bude demontován kapitalismus a buržoazní projekt obecně. USA čeká velký pád spotřebního standardu, velké změny a otřesy (ještě není jisté, koho bude Trumpovat zeď ve skutečnosti zadržovat), ale také reindustrializace a další pozitivní procesy, které budou mít za cíl vykořenit defektní složky tamní kultury (kult spotřeby, peněz na prvním místě, pochybnou morálku atd.). Zdali bude Trump a klany stojící za ním podporovat také směřování k Člověčenství, nebo jen výměnu jednoho druhu fašismu za jiný (liberalizmus je druhem fašismu), je otázka nyní otevřená, možnost bezesporu má, dokonce unikátní možnost a podmínky. Co se týká sloganu "Make America Great Again!" ("Udělejme Ameriku znovu Velkou!" či "..znovu Výbornou"), pak Trump má skutečně možnost udělat Ameriku velkou (v objektivním pozitivním smyslu spravedlivosti), ale bude to poprvé.

 

Toto bylo jen velmi letmo k dané otázce, zde lze jen říct že kdo chápe globální historický proces a současné hlavní tendence a problémy, chápe pojmy konceptuální moc, globální prediktor a jejich roli v globálním historickém procesu, pro toho nemohlo být zvolení Trumpa žádným překvapením a bez problémů se orientuje v současném dění.

V rozporu s tvrzeními některých tzv. analytiků, nástup Trumpa je logickým a naplánovaným pokračováním dlouhodobého procesu vykořenění kapitalismu a buržoazního projektu, a přestavby (zrušení) USA jakožto „výkladní skříně“ kapitalismu. Nutnost příchodu procesů, kterých jsme nyní svědky, byla předpovězena a publikována v KOB nejméně před 20 lety.

Jak se nyní může přesvědčit opravdu každý, Trump byl na roli prezidenta USA připravován nejméně o roku 1990, stejně tak jako byla pomalu připravována na jeho příchod americká veřejnost (příklady). To není ukázkou "geniálních proroctví" autorů Simpsonů, ale jednoduše příkladem ohlašování budoucích scénářů (pro ty kdo pochopí) a jejich zavádění do kolektivního nevědomí (pro ty kdo nepochopí). Jedná se o klasický "modus operandi" metod globálního zákulisí.

Poznámka nakonec - uvedené perspektivy (demontáž NATO, transformace USA, finančního systému atd.) budou dlouhodobé procesy (v řádech roků), není třeba čekat že se najednou vše změní a budou nějaké "šokové terapie". Vše bude probíhat postupně, plavně, jakoby "samo sebou" a v logice okolností - kvalitní řízení se pozná tak, že není vidět; a na chaosu a katastrofách nemá globálně nikdo zájem, za situace kdy se navíc jedná o jadernou velmoc. To až při zpětném pohledu si většina uvědomí, do jaké míry se vše změnilo.

 

Další materiály k tématu:

Výhra Trumpa jako katastrofa světové liberálně-tržní "elity"

O čem hlásá "Heliofant"

O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti

 

Diskusní téma: Trump z pohledu globálního historického procesu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kořeny změny

Člověk | 01.02.2017

Možná to není lenivost, ale reakce (obrana) imunitního systému programu "staré" psychiky proti změně v psychiku novou (blíže ke skutečně člověčí). Dříve jsem tomu čelil také, nějak se to poslední rok "zlomilo" :) Hodně štěstí ( a taky zdraví) při studiu.

Re: Re: Re: Re: Kořeny změny

Pavel | 28.01.2017

>Už pomalu neexistuje křesťanství
Ale tak to bylo dopředu naplánováno. Počítalo se s naprostou likvidací křesťanství už hodně dopředu. V kolektivním nevědomí to bylo známo už za Malachiáše.
GP nikdy nesází na jednoho koně a kdo mu poslouží, bude za "odměnu" odepsán a zničen. Pokud někdo nepřesedlá, bude odepsán také jako užitečný idiot. Křesťanství již posloužilo ve své verzi Římského katolicismu.

Článek

Kamila | 26.01.2017

Perfektně shrnuté.Velké díky. Budu šířit.

Nové slovo

eM | 26.01.2017

Díky za parádní shrnutí, to je opravdu povedené.
A taky díky za (náhodou vzniklé) nové slovo, Trumpovat, to budu používat :-) s ohledem na americké státní elity Trumpovat = potrápit ;-)

Re: Nové slovo

eM | 26.01.2017

= způsobit někomu Trumpoty

Ilumináti a NWO

Jura | 26.01.2017

Určite se to tu už probíralo, jak s tím vším souvisí Ilumináti a NWO ?
Já to zatím nenašel.

Přijde mi, že tato teorie či hypotéza byla vytvořena globálním prediktorem až ve zmiňované reakci na KSB a utrhnutí se amerických elit z řetězu GP. Jednak se tím hlasitě překřikovala KSB, takže jsme se zde k ní dostali cca s 15 letým spožděním. Jednak napomohla vytvoření iluze neporazitelnosti US elit (ale povětšinou jen na 6. prioritě), která když se začala hroutit napomohla tomu, že US elita je nyní pro smích.
Sám jsem té imitační teorii kdysi věřil a někteří kamarádi jí věří stále ... vidím však, že u těch, kteří se neposunuli dále, že nyní mají velké problémy správně pochopit děje, které se ve světě dějí.
Aeronet a Infowars jsou toho příkladem.

Je někde tato problematika rozebrána?

Re: Ilumináti a NWO

Cico Ciciak | 26.01.2017

Veci sa samozrejme dajú chápať rôzne, resp. rôznym spôsobom, ide o to, určiť, ktorý spôsob, verzia je najbližšie k objektívnej pravde.

1. Illumináti sú v podstate určitá skupina slobodomurárov, resp. slobodomurársky projekt, resp. programovo adaptabilný modul (niečo ako polit. strany len pôsobiace skryte na globálnej úrovni) GP, resp. jeho bližšia riadiaca periféria.
Môže to byť samozrejme aj celé hoax, cez ktorý sa len realizujú a riadia určité globálne procesy (napr. odpis starého NWO alebo USA).

Slobodomurársky globalizačný projekt na riadenie sveta, resp. riadiacu perifériu/štruktúru GP postupne demontuje, asi aj z dôvodu jej prirodzeného opotrebenia sa (doba sa mení a GP sa snaží prispôsobiť, čo si vyžaduje aj nové riadiace prostriedky/nástroje), preto sa za posledné roky objavuje o tejto problematike toľko (dez)informácií, hlavne na internete ("alternatíve" a alternatíve), ide o postupné dávkovanie, odhaľovanie a púšťanie (dez)informácií medzi ľudí.


2. NWO je pravdepodobne starý globalistický projekt zotročenia ľudstva a sveta realizovaný (dnes už asi odpísanými) slobodomurárskymi nástrojmi a (dnes "perestrojkovanými") USA, ktorý je (z časti) GP likvidovaný, preto sa aj prezrádza, pritom sa súbežne diskreditujú aj jeho hlavné nástroje (slobodomurári, Illumináti, USA alebo RKC).

Takto to zatiaľ chápem ja.

Re: Re: Ilumináti a NWO

Cico Ciciak | 26.01.2017

Po menšej úprave a doplnení informácií:

http://pastebin.com/AstDMkF2

Re: Re: Ilumináti a NWO

NWO a Ilumináti | 27.01.2017

Ja to dnes vidím takto. Nastala mutácia.
Slobodomurári = židomurári.
NWO = projekt Svetový Izrael.
Medzinárodný sionizmus na čele so židobankstrami sa dostal do konfliktu s GP a prestal plniť úlohy na neho GP položené.
Výsledok ?! GP odsúdil židov na tentoraz skutočný holocaust a ich nahradenie Arménmi.

Re: Re: Re: Ilumináti a NWO

Cico Ciciak | 27.01.2017

Pokiaľ mi je známe, tak svetové slobodomurárstvo tvoria aj židia, tí môžu dosiahnuť vyšší stupeň zasvätenia než gojímovia.

Izrael je len prostriedok/nástroj, takže dosť pochybujem o tom, že sa mal globalizačný projekt NWO zakončiť/zavŕšiť vytvorením svetovej Izraelskej ríše, to skôr permanentná celo-svetová pseudo-socialistická revolúcia, keď by vlastne judaisti zotročili celý svet v prospech GP.

Buď Arméni alebo scientológovia, alebo najprv jedno a potom druhé.

Re: Re: Re: Re: Ilumináti a NWO

CastroRuiz | 28.01.2017

Ale však ja o tom píšem, že nastala mutácia pôvodných slobodomurárov ( židia, tzv. biely židia-šábesgóji a góji ) na židomurárov a že židia prestali poslušne plniť úlohy GP a zaoberajú sa svojím NWO v podobe Svetového Izraela.
Takže obojstranný súhlas.

Re: Re: Re: Re: Re: Ilumináti a NWO

jh | 30.01.2017

ano, ta mutacia prebehla, akurat uz niekedy v 19-tom storoci...

Re: Ilumináti a NWO

jana123 | 26.01.2017

uz v predoslych volbach usa sa sepkalo, ze by mohol kandidovat Trump, ale ,,akosi,, z toho zislo - este neprisiel jeho cas... samozrejme ze ho pripravovali uz davno. ze by GP ci nejaka elita
z motívov planetomilov chceli brzdit spotrebu, o tom velmi pochybujem. keby chceli, uz davno ludstvo mohlo fungovat inak, naopak, oni robia vsetko, aby ludi brzdili na ceste vzostupu a udrzuju ludstvo na ceste po-kroku - kde sa ludstvo toci stale dookola za svojim ocasom . Tandemovo podporili rast populacie v niektorych krajinach a naopak zamerne zabrzdili v krajinach inych a zneuzivaju ich potom na vzajomne konfrontacie a nevrazivost. Ich zamer a ciel je vytvaranie negativnej energie a potlacenie a konecna smrt LASKY a ZIVOTA ako takeho, lebo LASKA A ZIVOT JEDNO SU . nepisem o smrti fyzickej, lebo to je len porod a prechod z jednej dimenzie do druhej. ČELOVEK a jeho priorita č.1 uloha a zmysel v tejto dimenzii je, rozvoj LASKY K BOHU, Lásky, ktorá presahuje hranice tejto planéty a prelieva sa celým vesmírom.

Re: Re: Ilumináti a NWO

Hox | 26.01.2017

Ve skutečnosti tady žádný rozpor není, pokud by chtěli snižovat spotřebu a plýtvání, a zároveň by neměli za cíl udržet lidstvo v otroctví a bránit vzestupu, pak by to bylo dávno vyřešeno. Současná krize pramení z toho, že pro ně je nedopuštění vzestupu lidstva hlavním cílem, vše ostatní je pro ně druhotné. Za cenu toho, aby lidstvo drželi v otroctví, ho dovedli na pokraj propasti a samolikvidace. Teprve nyní už nemají možnost nespolupracovat s Ruskem a nepodporovat ho, pokud nechtějí sami zemřít.
Také je třeba si uvědomit podstatu jejich moci a nepřeceňovat:
a) řídí bezstrukturně tj. se spožděním
b) společenské procesy mají velkou setrvačnost, pokud jsou nuceni improvizovat, změna předchozí směru trvá i desítky let, během nichž dále ztrácejí kontrolu
c) jsou to sociopaté, ale ne blázni - jsou nuceni velmi přesně analyzovat objektivní okolnosti a přizpůsobovat se jim, nebo se snažit je přizpůsobit pro své účely. Pokud by objektivní okolnosti ignorovali, nastane krach řízení. Proto, pokud lidstvo jako celek dostatečně zvýší svoji míru chápán a mravnost, GP/globální zákulisí ztratí moc automaticky, nebude třeba s nikým bojovat. Jednoduše objektivní okolnosti budou takové, že jejich metody nebudou fungovat, stanou se irelevantními.

Re: Re: Re: Ilumináti a NWO

Tomas | 27.01.2017

Jo pravdu mas. Tohle je klicovy: Chteji snizit spotrebu a plytvani a zachovat tlupo-elitarsky pomery na Zemi a tenhle rozpor jim pusobi velky ridici tezkosti. Alternativa je snizit spotrebu a plytvani na bazi spravedlnosti - viz KSB.

Objasnění pasáže textu?

AndRus | 26.01.2017

Díky za přínosný článek Hoxi. Požádám tě však o objasnění jedné pasáže textu.
"... byla v roce 1992 zveřejněna Koncepce společenské bezpečnosti (KOB), která se začala bezstrukturně, odspodu šířit po celém světě a její přítomnost v kolektivním nevědomí (a u menší části populace ve vědomí) začala ovlivňovat světové dění a procesy jako hlavní faktor."
Zajímá mě na základě jakých pozorování jsi došel k závěru, že se principy KOB šíří odspoda po celém světě. Mnou vnímatelný a mnou chápaný svět tomu příliš nenasvědčuje. Tím spíše, že by měl být hlavním faktorem vlivu na světové dění. Mohl by ses rozepsat šířeji? Díky.

Re: Objasnění pasáže textu? - jen střípek

Jura | 26.01.2017

Jeden syn bývalého ministra obrany si dal tento status na FB spolu s krásnou fotkou zimní krajiny (lidi mu likují hlavně tu fotku)
(důležitá je závorka na konci - toto je jen ilustrační příklad, podobných zmínek jsem však viděl jinde několik i v zahraničních článcích z ne KOB zdrojů, která následně někdo přeložil do CZ/SK)

Pozoruhodný výrok, platný i pro nás: "Bieda Ruska tkvie v tom, že za posledných tisíc rokov sa takmer všetci - až na zriedkavé výnimky – stali takými „ostýchavými“ a v podstate zbabelými, že sa zdráhajú jednoducho nazvať hlupáka – hlupákom, podliaka – podliakom, parazita – parazitom. Ale nasledujúc pravidlá „zdvorilosti“, si sami sebe nahovárajú, že naozaj nerozumejú, kto je hlupák, kto darebák, kto parazit, kto pokrytec.
A vďaka tojto osobitosťi obrazu myslenia, panujúceho v ruskej kultúre, je pozitívne zobrazený zločinec, ktorý môže všetko, a pravdu o ňom - ani priamo do očí, ani len tak - nesmieš povedať. Je čas s tým skončiť a začať nazývať všetko pravými menami."
(Ruští akademici ve studii „Voda Mŕtva“ koncem 80. let)

Re: Re: Objasnění pasáže textu? - jen střípek

Cico Ciciak | 26.01.2017

Ktorý syn konkrétne?
To akože nejaký Američan si dal do FB statusu, že: "Bieda Ruska tkvie..."?
Nejako som tomu neporozumel.

To je v podstate problém celého sveta, nielen Ruska a dnes ho asi najviac ide vidieť v súčasnej polit.- korektnej civilizácii západu.

Inak, čo si tým chcel vlastne povedať?
Že sa podľa týchto tvojich pozorovaní všade po svete začínajú šíriť myšlienky KSB?
Vďaka za prípadné vysvetlenie.

Re: Re: Re: Objasnění pasáže textu? - jen střípek

Jura | 26.01.2017

Ta citace byla český - originál (Baudyš)

Re: Re: Re: Re: Objasnění pasáže textu? - jen střípek

Jura | 26.01.2017

A v citací samozřejmě citoval úryvek ze slovenské Vody mrtvé.

Re: Objasnění pasáže textu?

Hox | 26.01.2017

Kromě toho očividného faktoru, že KOB studují lidé po celém světě, existuje ještě jeden mechanismus, skrytý většině lidí, založený na noosférických zákonitostech. Každý člověk je zapojen v nějakých egregorech, a jakákoliv informace která se stane jeho majetkem, "unikne" i do egregorů. Z tohoto důvodu nelze například ohlašovat dopředu své cíle a sny, až na malé výjimky. Pokud člověk někomu sdělí své plány/cíle/sny, hrozí že se ta informace dostane přes toho člověka do egregorů které budou vůči té možnosti antagonistické a vyvinou úsilí na zablokování.
Reálně tedy, jakmile se někdo začne zabývat KOB, tak ta informace "uniká" do všech egregorů, kde je zapojen, a tímto způsobem se dostává do kolektivního nevědomí lidí a sociálních skupin, a lidstva celkově, kde nějakým způsobem pracuje, bez hlasitých efektů, nicméně pracuje (tichá voda břehy mele...).
Pak jsou tady některé explicitní záležitosti hovořící v prospěch toho tvrzení, odkážu tě na knihu "Poslední gambit", kde je to popsáno, a na rozbor "Matrice vs Matrix".
Filmová série Matrix je reakcí Západu na to, že v 90. letech byla do centrály CIA zaslána kompletní informační báze KOB.

Re: Re: Objasnění pasáže textu?

AndRus | 27.01.2017

Díky!

Re: Re: Objasnění pasáže textu?

nazdar | 28.01.2017

„Pokud člověk někomu sdělí své plány/cíle/sny, hrozí že se ta informace dostane přes toho člověka do egregorů které budou vůči té možnosti antagonistické a vyvinou úsilí na zablokování.“
Ale Hoxi, není toto náhodou bezstrukturní řízení? Dostat do oběhu plány a cíle? Nějak mi to přijde nekonzistentní. Děkuji za odpověď.

Re: Re: Re: Objasnění pasáže textu?

Hox | 28.01.2017

Řeč je o snech, ideálech, ne o šíření informací obecně.
Tady to je podrobně "polopaticky" vysvětleno (RJ):

"Proč nelze nikomu sdělovat své sny na budoucnost"
https://www.youtube.com/watch?v=KJddk8cgKuw

Jinak samozřejmě platí co píšeš, šíření informací je řízení a zpravidla je třeba nejprve informačně nasytit dané prostřední, aby pak bylo možné něco reálně změnit, týká se to například metody, jak se dostat z pod nežádoucích egregorů v prostředí, kde na něm "jedou" všichni, například včetně nejbližší rodiny, například egregor "sklenička neuškodí", cigarety atp.:
- v první fázi sdělovat informaci "bylo by dobré, kdyby"
- až bude okolím akceptována, přejít k fází "chystám se udělat to a to / brzo udělám to a to"
- až to okolí přijme, přejít k samotnému činu a oznámit danou věc jako fakt.

Re: Re: Re: Re: Objasnění pasáže textu?

nazdar | 28.01.2017

Děkuji, za vysvětlení.

Pád US životní úrovně

Franta | 26.01.2017

Uz sem to sem jednou psal, tedy pro připomenutí: Podle tohoto článku je US dolar nadhodnocen 19-20X (ve srovnání se skutečnou cenou zlata a množstvím peněz v oběhu). https://srsroccoreport.com/historical-official-data-reveals-golds-value-should-be-20-times-higher/ Ekonom Peter Schiff uvadí, že díky masivní deindustrializaci v USA, 84% lidí v USA pracuje v sektoru služeb, kde se nevyrábí skutečné hodnoty, např. hasiči, policajti, trenéři fitnes atd. Podle metodiky počítání nezaměstnanosti z 80. let je skutečná nezaměstnanost v USA těsně pod 23%! http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts Dále skutečná roční inflace v USA je tam poslední roky pod 6% a ne oficiálně udávaná 2% http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts Průměrný roční růst HDP v USA za poslední roky není 2%, ale -2% http://www.shadowstats.com/alternate_data/gross-domestic-product-charts

Re: Pád US životní úrovně

Hox | 26.01.2017

Množství zlata s tím nijak nesouvisí, v ostatním souhlas, nebudou to mít lehké a pád bude velký, ale předpoklady zvládnout to mají, a hlavně nikdo nemá zájem aby z toho stala černá díra chaosu a nestability, takže bude i podpora od Ruska, Číny a dalších zemí.

Re: Re: Pád US životní úrovně

Cico Ciciak | 26.01.2017

Tí protestujúci odporci Trumpa v Amerike, ktorých údajne organizuje a riadi dedko Soros, prídu paradoxne Trumpovi velice vhod.
Bude sa môcť na nich vyhovárať, ako na pôvodcov všetkých problémov, ktoré budú vznikať v čase nutnej perestrojky/prestavby USA.

Re: Re: Re: Pád US životní úrovně

Cico Ciciak | 26.01.2017

To hovoril aj V.V. Pjakin.

2 poznámky:

Oracle 911 | 26.01.2017

-odkaz na Stalina nefunguje;
-Rusko zatiaľ nemá kádre presadiť svoju koncepciu ale HNR už na tom pracuje.

Re:fenomen Stalin

dasa | 26.01.2017

-mne to funguje..Jefimov tam rozpráva

Re: Re:fenomen Stalin

Oracle 911 | 26.01.2017

Keď som na to klikol ja, tak nefungovalo. Hox to asi opravil.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek