Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!

4.2.2018

TauRus

 

Tuto zprávu držím v šuplíku už od voleb. Byla publikována v židovských ultraortodoxních novinách „Kol ha-zman“ 22.1.2018 (22-1-11) v 11:44 hod. publicistou se jménem Jozi Gitler (Hitler) a měla název „Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!“
https://images1.ynet.co.il//PicServer5/2018/01/22/8299334/1.jpg

Číselná symbolika tohoto článku (22-11-11-44) ukazuje, že se jedná o dost důležitý vzkaz ze strany GP. Rovněž jméno publicisty Jozi Hitler asi málo koho nechá na pochybách, že se jedná o vzkaz, který má souvislost s židovským holokaustem.
——————————————————————

Před více, než 20 lety, píše Jozi Hitler, velké množství lidí z SNS (Společenství nezávislých států), vynaložili spoustu úsilí, aby dokázali svoje židovství. Hledali příbuzné, používali různé machinace, aby dokázali, že „babička jeho manželky byla židovkou“. Dokonce docházelo k porušení zákonů a padělání dokladu, které potvrzovaly, že jejich majitelé jsou potomci Abraháma, Izáka nebo Jákoba.

Od té doby se vše otočilo naruby, píše Jozi Hitler. Stejní repatrianti, kteří dříve byli schopni čehokoli, aby dokázali své židovství, dnes drze vystupují proti židovskému náboženství a tradicím, proti všemu, co je drahé a svaté pro izraelský národ.

Dospělo to tak daleko, píše Hitler, že všichni berou jako věc samozřejmou, že koaliční strana hlasuje proti vládnímu zákonu, protože její „voličská základna“ takový zákon nepodpoří a v příštích volbách jí nedá svůj hlas.

Jako jeden z „do nebe volajících“ příkladů autor uvádí zákon o zákazu obchodování v sobotu, který poslanec „ruského“ původu nepodpořil při hlasování v knessetu jen z obavy, že ho „ruská ulice“ pomluví.

Publicista je přesvědčen, že repatrianti z bývalého SSSR nesouhlasí s podporou náboženství Izraele, ačkoli dříve „lezli z kůže“, aby prokázali svůj vztah k židovství.

Autor je pobouřen i skutečností, že mezi jejich „ortodoxy“ se nachází tací, kteří jsou ochotni brát ohled na „ruské neobřezance“, kteří nectí sobotu.

„To jako my musíme mít o ně starost?! Kdo je sem zval?! Jestli oni nejsou židé, ať táhnou do své ateistické vlasti!“ – píše autor.

Publicista ultra ortodoxních novin je přesvědčen o tom, že Země Izraelu „se nemusí starat o výživu gojů, kteří získali právo na repatriací lží a podvodem, kteří předstírali, že jsou potomci židovského národa a dnes nám do tváře křičí o své lži, že ve skutečnosti židé nejsou“. „Nejste židé? Tak vraťte zpět vše, co jste od nás dostali!“,- navrhuje Jozi Hitler.

Autor se domnívá, že všem, kteří demonstrují v Ašdodu a podporují ministra obrany Liebermana (repatriant z Moldavska) a schvalují jeho pochody do obchodů v šábes, je třeba tvrdě říct: “Soudruzi, táhněte zpátky k Putinovi! Nelíbí se vám židovská sobota a obraz veřejného prostoru židovského státu? Buďte tak hodní a vraťte se tam, odkud jste přivezli své falešné principy! Zbavte nás své přítomnosti. Nás čistokrevných Židů, kteří žijí v zemi svých praotců!“

Více zde. Článek je dlouhý, přeložil jsem jen tu podstatnou část.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5074682,00.html

Pod článkem je mnoho komentářů. Je vidět, že ortodoxy a „Rusové“ si mají, co říct.
Jeden výstižný komentář jsem z toho vybral:

Daniel Steisslinger:

Co ještě můžeme čekat od Hitlera? Počkáme, až se k němu připojí Himmler, Goebbles, Eichmann, Szálasi, Pavelić a Streicher, také z ultra ortodoxního společenství.


 

Většina židů z SNS má dvojí občanství. A většina z nich jsou z pohledu ortodoxů neplnocennými židy, kteří za války byli podle principů Talmudu „obřezáni jako suché větve“ (holokaust).

Nicméně, mezi židy dosud panoval názor, že patří k jednomu národu, jejichž pravlastí je Izrael. Článek od Hitlera rozděluje židovsko-izraelské  socium na potřebné a nepotřebné. Každé takové rozdělení nese v sobě prvek destabilizace sociumu. Toto socium destabilizuje GP - viz číselná symbolika.

V situaci ohrožení státu Izrael - Palestina, Golany, o které bude bojovat Sýrie, odchod z regionu Američanů, nenávist okolních muslimských států, z pohledu státního zájmu je nežádoucí. Protože vychází z principu "rozděl a panuj".

Ortodoxové podvědomě cítí, že izraelský prostor se bude smrskávat. Území, které Izrael neprávem okupoval se bude vracet. A tak se snaží zajistit životní prostor hlavně pro sebe. Proto se začínají chovat, jako pavouci ve sklenici - požírat slabší nebo v tomto případě, patřící k jinému druhu. Ten "jiný druh" se zákonitě začne bránit, což ještě víc rozdělí židovské socium, protože někdo se přikloní na jednu stranu, někdo na druhou.

Takové chování ortodoxů zákonitě vyvolá ohlas v celém světě, všude, kde jsou židovské diaspory a vnese rozkol i do nich. Možná, u někoho vyvolá i prozření, ve smyslu - koho se týkal poslední holokaust a kdo se na něm podílel.

V této souvislosti pracuje informace z tohoto videa s kabalistou Laitmanem:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=e79f7fI2UT4

 

ve kterém se rozebírá prohlášení New Yorkského rabína Josefa Mizrachy o tom, že v posledním holokaustu zahynulo ne 6 mln. židů, ale pouze 1 mln., protože zbývajících 5 mln. už nebyli ti správní židé, byli asimilováni do většinové společnosti, takže to vlastně nebyli vůbec židé.

Laitman reaguje: Dostali jsme se na takovou úroveň sobectví, obzvlášť v židovské společnosti, kdy kvůli krátkodobé výhodě nevidí ostatní věci. Tento rabín chtěl vyniknout, ukázat se, jako pravověrný a objektivní kritik všech, kdo odstoupil od víry. Ve skutečnosti od víry odstoupili právě tito "duchovní vůdci", kteří jako on nechali všechny židy jejich osudu (za 2. světové války) a nedali jim možnost odstěhovat se do Izraele.

 

Laitman, jako kabalista pracuje na vyšších prioritách, než převážná většina rabínů a proto si může dovolit přímý útok na ně. Ve druhém videu mluví o tom, že nacisté upřímně bojovali s židovským zlem a mysleli si, že zbavují svět od zla - od židů - nositelů toho sobeckého zla. Pro Laitmana není problém přiznat, že nacisté a kabalisté mají k sobě hodně blízko, protože mají společný cíl.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=e79f7fI2UT4

 

Na stránkách Mezinárodní akademie kabaly - http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/53147?/rus/content/view/full/53147&main

 

se dozvíte, že Kabala je "duchovním učením", které má přivést židovský národ zpět k jeho základní misi - přivedení ostatních národů k jedinému Tvůrci. Kabala nerozlišuje mezi čistokrevnými židy a "asimilovanými", podstatné je, aby v srdci žida byl zažehnut plamen víry v jediného boha pro všechny národy a aby ten dotyčný si uvědomil svou misi, jako nositele ideí Kabaly mezi ostatními národy. "Kabalisté se nachází mezi Tvůrcem a ostatními národy" a "musí nalepit na sebe ostatní národy a pozvednout je k Tvůrci". Tóra nemůže splnit tuto misi, protože je založená hlavně na plnění rituálů. Tudíž ortodoxové neplní základní funkcí židovství, jelikož jsou uzavřenými skupinami, ponořenými do svého sobectví a dodržování rituálů.

Ještě zajímavější faktem, o kterém se píše na těch stránkách je ten, že knihy o Kabale byly nejdříve přeloženy do ruštiny a šířily se hlavně mezi repatrianty z Ruska. Cituji:

"Kabalu jsme šířili JENOM mezi ruskojazyčnými repatrianty v Izraeli, kteří se ocitli v těžké situaci. Z jedné strany to jsou lidé vzdělaní, z druhé, díky přímým kontaktům s místním obyvatelstvem, oni nechtěně snížili svou úroveň, ale i lépe pochopili společné problémy. Máme na koho se obrátit v této úzké ulici v Izraelu. V zásadě, jsme zatím Kabalu mezi nikým jiným nešířili. Mezi nimi jsme dostatečně známí, ale zatím jsme jím nevěnovali dostatečnou pozornost. Ale oni aspoň o nás vědí". Toto bylo napsáno v roce 2003, tj. 15 let před článkem Jozi Hitlera (ortodoxe).

 

Domnívám se, že během těchto 15 let kabalisté se začali víc věnovat a zpracovávat ruské repatrianty. S tím, aby je v určitý čas je znovu vrhli do ruského prostředí, ale už naočkované novou ideou a misi - přivedení ostatních národů k jedinému Tvůrci. Článek Jozi Hitlera „Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!“ tento proces odstartoval. Ještě jednou připomínám číselný kód zveřejnění tohoto článku -  22.1.2018 (22-1-11), v 11:44 hod.

https://images1.ynet.co.il//PicServer5/2018/01/22/8299334/1.jpg

 

Čísla  22-11-11-44 máme chápat, jako:

22-hierofantů, 11-11 dvě křídla GP, 44 - žrecké číslo plné funkce řízení. Ještě jsem neviděl, že by v poslední době se objevila zpráva s natolik zásadní číselnou symbolikou.

 

Co to pro svět znamená?

GP odstartoval nový židovský holokaust. Ten holokaust, na rozdíl od posledního, se nebude týkat židů, kteří jsou nečistokrevní a nejvíc se vzdálili od Tory, nýbrž naopak, těch, kteří buď se upnuli k Toře nebo podlehli idejím liberalismu a nepřizpůsobili se novým podmínkám doby. Laitman, ve videu, na které jsem dal odkaz, dokonce mluví o tom, že každá liberální společnost se vrací k nacizmu a "nový židovský holokaust bude nejspíše odstartován v Americe, jako v zemi, kde koncentrace židovského zla a sobectví dosáhla nejvyšší úrovně".

Proč byli ruští repatrianti ozbrojeni Kabalou a proč mají být vráceni zpět do Ruska? Odpověď je jednoduchá - protože v Rusku vznikla nová koncepce spravedlivého uspořádaní světa - KSB. Protože nová koncepce také mluví o jediném Tvůrci - NHR.  Proto, GP se pokouší do ruského prostředí infiltrovat armádu bojovníku na 1. prioritě řízení - armádu "nových židů - kabalistů", kteří pro lidi, nevyzbrojené metodologií KSB, budou mluvit o zdánlivě stejných věcech - o jediném bohu a duchovních rovinách boje dobra se zlem. A pro mnohé bude těžké na této úrovni se zorientovat, co je pravda a co je lež.

 

GP plánuje svou strategii na desítky až stovky let dopředu. Muselo mu být jasné, že jednou "zákon času" začne pracovat proti němu a vznikne nová koncepce, která odhalí jeho instrumenty řízení, a které bude muset zlikvidovat. Proto začal s předstihem vytvářet nové instrumenty řízení, které by měly začít pracovat dříve, než zlikviduje staré. Jedním z těch instrumentů je Kabala, která se zrodila z židovského podhoubí, ale pracuje na vyšších prioritách. Tj. GP nemá v úmyslu zničit svůj instrument řízení úplně, ale ze starého, který byl dříve zamířen na skupování světa a vyčerpal svůj potenciál, vytvořil nový, který v daný historický okamžik více odpovídá jeho záměrům. Pro tento účel využil potenciál sovětského školství a nejvíce vzdělanou, a intelektuální část židovského, položidovského, a dokonce i ruského obyvatelstva (manželství s židy) přemístil do Izraele. Tam, pro repatrianty byly vytvořeny takové podmínky, při kterých se většina z nich necítila být plnohodnotnou součásti státu Izrael. Mezi těmito nespokojenými repatrianty bylo rozšířeno učení Kabala, s cílem vnést rozkol do konzervativní izraelské společnosti a následně je využít na území Ruska.

Část naší komunity, která rozumí rusky, velice dobře zná Jakova Kedmiho, který často vystupuje s trefnými analýzami současné politické situace v pořadech u Solovjova a jinde.

Jakov Kedmi, bývalý ředitel izraelské výzvědné služby NATIV, se pyšní tím, že dostal miliony židů ze Sovětského svazu do Izraele. Byla to jeho hlavní operace, díky které mu na dlouhou dobu byl zakázán vstup na území Ruska.

Loni nebo předloni mu z "nějakých důvodů" byl ten zákaz zrušen a od té doby se pravidelně objevuje v politických talk-show na hlavních kanálech ruské televize.

Domnívám se, že jeho hlavním úkolem v současné době je popularizace ruskojazyčné části izraelské společnosti, jako segmentu, který neztratil svoje spojení s původní vlastí a zůstal jejím, aspoň částečným patriotem. Kedmi, jako rozvědčík, připravuje půdu pro zpětnou repatriaci "sovětských" židů a jejich potomků do vlasti, ve které mají splnit svůj hlavní úkol - čelit šíření KSB.

 

Diskusní téma: Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!

Brána k opravdovým problémům

Hox | 11.02.2018

Kabala ani Bardon nemají s duchovností a skutečným osobním rozvojem nic společného, jak níže esoterici sami napsali, jedná se o "hackerský manuál" k hackování reality. Délka příspěvku není měřítkem jeho pravdivosti. Níže bylo poznamenáno, že "určité dveře jsou zde zapovězeny". Ne zapovězeny ale ignorovány, neboť vedou na skládku.

Troška do mlyna.

Pavol2 | 10.02.2018

Nedávno som narazil na jednú zaujímavú, starú mapu v anglickej biblii. Doplňa hádanku ohľadom národa Chazarov, falošných Hebrejov, neviem , ako ju tu zverejniť.

Re: Troška do mlyna.

jardob | 10.02.2018

Buď môžeš uložiť súbor (napr. na uloz.to) a dať sem link. Alebo použiť stránku na ukladanie obrázkov s vygenerovaným linkom (napr. http://www.imageworld.sk/ alebo zadať do googlu "upload obrázkov")

Re: Troška do mlyna.

Lux | 10.02.2018

Tým sa Palko nezaťažuj. Máp Chazarského kaganátu nájdeš na nete spústu.

Podstatné je pochopiť, že dnešní tzv. židia prakticky na viac ako 95 % nie sú priami potomkovia semitských kmeňov HéBaRé, alebo ChaBiRu, ktoré vyviedol Mose (Mojžiš) z Egypta..
Preto úplne zvráteným sa javí aj pojem anti-semitizmus, keďže drvivá väčšina judaistov nemá so semitskými kmeňmi nič spoločného..☺
V histórii sú známe 4 celé kráľovstvá, ktoré konvertovali na judaizmus:
1)-2) Kráľovstvo Adiaben a Himjar v bývalej Mezopotámii (asi od 1. stor. BC. do 1 stor. n.l.)
3) Himeritské kráľovstvo v južnej Arábii (r. 517 - 525 BC.)
4) Chazarský kaganát (8. stor. n.l.)

Svet neustále žije pod nadvládou množstva rôznych mýtov (tie sú hmotné! a majú obrovský vplyv na ovečky, ktoré v ne do istej miery veria).
Súčasný judaizmus, ako jedna z najstarších fašistických ideológií, slúži na maskovanie globálneho riadenia hierarchicky vysoko postavených 358 globálnych klanov (blízkej periférie GP), pričom sú títo bežní "falošní židia" = rôzni turkickí, turkicko-slovanskí, turkicko-bulharskí/húnskí konvertiti (v judaistickej hierarchii existuje množstvo stupňov ku "zlatej") používaní na riadenie a vypaľovanie gojimov a pri neudržateľnosti riadenia sú kedykoľvek obetovaní a tí najnižší v prvej línii, ako prví (viď historicky rôzne vyhnania, pogromy, holohoax a pod.).
Proste sa obetujú vlastní Isaacovia a po obriezke sa pokračuje v mytologickom ohlupovaní ďalej. Pričom na hlúposti a tupostí ľudí, veriacich v mnohé mýty (aj tie pomerne nedávne), sa ako vždy zarábajú veľké prachy - napr. dnes neustále piárený priemysel holohoaxu, biblický a antický kinopriemysel a pod.

Nadrabinát (GP) a vyšší rabinát používajú svojich plebejcov na maskovanie a keď to pretitrujú (parazit sa premnoží a moc vycicia svojho symbionta), tak ich v pokoji a s kamennou tvárou predhodia stádu na rozdupanie.
Preto aj dnes mnohí skutočne reálni fašisti úžernícki výpalníci ala Kriska a spriatelená prastará fašistická mafiánska soldateska novodobých démonKratov, etablovaná hlavne v masMédei, v globálnych "neziskovkách", "umeleckých" kruhoch ... neustále kvičí o vzmáhajúcom sa "extrémizme, fašizme, nacionalizme" a pod.

Na maskovanie fašistického zlo-dejstva, výpalníctva, parazitizmu je predsa nutné nastavovať rôzne volavky, falošné imitačné ciele, vlka maskovať za atrapu filantropa, altruistu, "demokrata" a pod., aby sa dojené ovce moc nevystrašili a v chaose neušliapali tých "dobrodincov".

Ľudia sa musia dostať spod moci mnohých mýtov, inak sú zacyklení v mnohých profesionálne zvládnutých technológiách riadenia stád, z ktorých únik je možný len zvyšovaním reálnej morálky (jedinec potom dostáva tzv. Rozlíšenie Pravdy a lží) a dostatočného chápania globálnych procesov.
Ináč bude vždy obeťou Sofistikovaného mlynčeka na mäso..

Re: Re: Troška do mlyna.

Odpoveď | 11.02.2018

Na tej mape je označená krajina Magog, ktorú spomína prorok Ezechiiel v kap. 38 až 39. Krajina Magog sa nachádza medzi Čiernym a Kaspickym morom, na území bývalej chazarskej ríše.

K čemu nás chuligán dovedl?

badatel | 09.02.2018

Jeden den jsem neměl možnost nahlédnout a jak vidím, diskuse krásně probíhá dále. Objevilo se zde mnoho moudrého, dobře osvětlených informací. To přirovnání skutečnosti a poznání k broušenému drahokamu je skvělé (děkuji). I ten princip podstaty (pořád jsem se o toto snažil, ale terminus mi stále unikal, opět děkuji). A děkuji i všem ostatním diskutérům a prosím o povšimnutí, že se do toho nepletl žádný trol. Myslím si, že tato diskuse mnohé z nás hodně obohatila a posunula.

Každý pohled (úhel) na skutečnost je při naší „nedokonalosti“ jen jedna ploška výbrusu, tedy jedna vědní disciplína. Při nařízeném jednostranném pohledu nikdy nelze odhalit podstatu, její hlubší princip. Teprve spojováním oborů a spoluprací se lze dopracovat dalšího pokroku. Vždyť i ten zákon času nás k tomu tlačí, že se musíme naučit vnímat vše v celé komplexnosti dění, chceme-li k něčemu dospět. Samozřejmě však při počátcích učení (jako ve škole), jednotlivé dílčí úlohy se musí napřed vyčlenit, a na nich rozvíjet počátky myšlení, práce, poznávání. Ale pak se to musí vše opět sjednotit do celku, jinak je to špatně.

Př.: Děti v 1. třídě mají úkol kreslit zeleninu na záhonku. Napřed je nařízeno – zelí, pak mrkev, a ještě kedluben. Poté přichází instrukce, nakresli ještě něco, co chceš. Všichni kreslí další nějakou zeleninu. Jeden hlupák však místo toho nakreslí sluníčko. Pak se brání: „ale vždyť bez sluníčka by to nerostlo“. Osobně si myslím, že všechny výkresy byly správné a krásné.

Kdysi dávněji se ke mě dostala informace o zasvěcování Pythagorejců od samého jejich učitele. Pythagoras ze Sámu posbíral na svých dlouhých studijních cestách v dalekých krajích (Egypt, Babylon) mnohá vědění, která potom předával svým žákům. Škola byla žádaná, věhlasná. Žáci byli bohatší i chudší, to nehrálo roli. Někteří byli úspěšnější, nadanější, jiní měli s chápáním problémy. Jako v každé škole. Avšak také existoval vnitřní kruh učedníků, kteří měli některé diskuse (předměty) oddělené („tajné“). Patřit k tomuto vnitřnímu kroužku žáků bylo zvláštní privilegium, tyto žáky si vybíral sám Pythagoras. A podroboval je zvláštnímu rituálu.

Žadatel (ne každý absolvent, aby nevznikla mýlka), který již úspěšně prošel všemi dosud veřejnými předměty, musel vykopat velmi hlubokou jámu. Když již byla hodně hluboká a nebylo možné z ní bez cizí pomoci vylézt, tak mu vytáhli žebřík, či jej do ní strčili. A pak se mu ostatní vysmívali, házeli po něm odpadky … delší dobu. Šikana „mazáků“, jako když ji namaluje. Pak jej vytáhli, očistili. Buď byl zařazen k pokračování v dalšímu studiu, nebo ze školy odcházel. Ostatní předměty již znal, a velmi dobře, pro život byl vysoce uplatnitelný. Avšak to, co ještě chtěl, být účasten vnitřního kruhu zasvěcených a poznat další tajemství, o kterých se učitel občas zmiňoval, to mu bylo odepřeno. Hlavním problémem se pak ukázala uražená ješitnost odmítnutých bohatých. Vytvořili klanově-korporativní seskupení a začali pronásledovat jak Pythagora, tak i ony úspěšnější dřívější kolegy. Škola byla zrušena, pythagorejci vyhnáni a i nadále všude pronásledováni. A vědění se rozdělilo – z holistického poznávání se oddělily dva vzájemně nesmiřitelné proudy: věda a náboženství, založené na materii a na idei.
Myslím, že je čas, obě disciplíny opět sjednotit, a pokračovat dále v jejich spolupráci. Alternativní fyzika již tak jede, myslím že obzvláště v Rusku. Kdo chce, může o tom na internetu dohledat mnoho informací – signálů.

Hlavní devizou budiž spolupráce a snaha hledání odpovědí na celé spektrum širokých otázek, navzájem se prolínajících a ovlivňujících se (kvantové principy ovlivnění pozorovaného pozorovatelem). Místo hlídání pravověrnosti toho či onoho spisu a vyvolávání žabomyších sporů se raději pokoušejme v diskusích systém dále rozvíjet. A zapomenout na ono staré rčení: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí, a proto bude odměněn.“ Nebo snad autorský kolektiv VP SSSR vyhlásil, že je celé „učení“ hotové. Pojďme se pokusit rozšířit své vědění o další obzory.
badatel

Re: K čemu nás chuligán dovedl?

Hox | 11.02.2018

Máš vůbec jakoukoliv představu, co je to KSB? Tvoje výzvy jsou přesně to, čím se KSB dávno zábývá, což bys asi věděl, kdybys nějaké materiály četl.
Jen jsi zopakoval zlomek toho, co v KSB je, ale jako apel "neomezujme se na KSB" (se kterým mimochodem souhlasím, ale je třeba Míra a Rozlišení) - absurdní.

Kabala a MIM

nik | 07.02.2018

Mnohé príspevky k tejto téme boli napísané premyslene a uvážene, lepšie, ako by som to sformuloval ja.

Keď sa na ne všetky pozerám s určitým odstupom, napadá mi jedna vec, ktorú mali naši predkovia (mám na mysli Slovanov) vyriešenú lepšie, ako naša súčasná civilizácia. Nehovorili o pravde, hovorili o istine (podstate). Okolo tejto podstaty sa tvoria rôzne pravdy (aj vzájomne sa vylučujúce) podľa toho, z akého aspektu, v akej súvislosti a s akým vnímaním je podstata/istina identifikovaná. Tieto pravdy sa dajú predstaviť ako vybrúsené plôšky na tele kryštálu. Porozumenie istine (kryštálu) v celom jej rozsahu bolo tvorené aj porozumením pre rôzne pravdy, ktoré tvoria jej fonkajšie prejavy v jej celistvosti (nie ako bojujúce obrazy alebo ideológie).

Keď sa na to pozriem z tohto hľadiska, tak najbližšie, čo sa dá v rámci KSB použiť ako istina pre tému Kabaly je MIM (nie tej Kabaly, ktorú tlačí GP a ktorá sa tu považuje za Kabalu a o 5 rokov sa bude možno volať Alchýmia ...). V rámci MIM je to potom téma, do akej miery je niekto schopný identifikovať jemné štruktúry Matérie na úrovni napr. energie a aké nástroje k tomu KSB poskytuje. Je to taktiež téma, ako identifikovať a neutralizovať prejavy energetickej a inej manipulácie, ktoré sú súčasťou výbavy rôznych skupín, ktoré zastrešuje napr. GP. Alebo ak chcete, aké sú spôsoby, ako si budovať tvorivosť danú od Stvoriteľa, ako byť ním "len" navigovaný a korigovaný; a mnohé ďalšie. Z môjho pohľadu KSB nedisponuje ničím použiteľným (alebo som to zatiaľ nenašiel). Nikoho z toho ale neobviňujem.

Otázka - prečo by sa KSB takým niečim mala vôbec zaoberať? Jednoduchá odpoveď je napr. - a čo tak rozpustiť rôznych egregorov, ktorých si GP prostredníctvom náboženstiev a iných technológii prácne buduje počas stáročí? Len tak, v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov ...? A vytvoriť iných, pozitívnych bez zabudovaných pocitov vín, strachu, ľahostajnosti? A môžu skončiť lamentácie na "ovčanov", "náboženstvá" a "šikovnosť GP, atď ...

Všetky ezoterické náuky, kabaly, voodoo, védy pochádzajú pôvodne z vedomostí našich predkov, ktoré boli osekané a prekrútené. Pjakin v niektorom z predchádzajúcich dielov uvádzal číslo 44 (počet ľudí na argentínskej ponorke ...) a jeho spojenie so žrecmi - odkiaľ to mal? Podľa všetkého zo staroslovanských rún, ktorých je cca 250, runa č. 44 je žrec. Ale pointa je, že každá z týchto rún (alebo aj z 49 bukvíc) predstavuje samotnú tému, obraz na skúmanie a použitie. Odvodeniny ako "stargermánsky" Futhark, alebo aj Kabala s 20 znakmi sú len odvary z tohto starého vedenia Slovanov.

Žijeme v dobe, kedy je toto poznanie bežne dostupné. Takúto výhodu mnohé generácie pred nami nemali. A máme to aj vo svojej genetickej výbave.

Re: Kabala a MIM

Lin | 07.02.2018

Zareaguju jen na tvůj předposlední odstavec - protože zbytku moc nerozumím.
Mám dojem, že tu dochází k mýlce a nedorozumění. Nikdo tu (tedy - alespoň já) nezpochybňuje ani nezavrhuje vědění dávných Slovanů. že Slované byli velmi vyspělí a vědoucí - o tom svědčí třeba už jen jazyk. Čím více výrazů s velmi jemnými odstíny pro určité situace - tím vyspělejší civilizace. To vědění tu bylo a protože bylo z velké části nenávratně zničené, tak nám dneska zbývají jen fragmenty a ještě k tomu pokroucené, z části také dochované v jiných naukách a mystikách. Je tedy nějaký pevný základ, na kterém se dá stavět? Obávám se, že není... To je jedna z věcí.
Druhou závažnou věcí vidím fakt, že dnešní civilizace, pohlcená technosférou, není tou samou civilizací, která běžně používala své vědění k poznávání světa (a života). I když si stále říkáme Slované, máme "zavřené" mnohé komunikační a poznávací "kanály" (nevím, jak lépe to popsat, jde mi o vrozené dispozice, umožňující lepší chápání a vnímání), takže nejsme schopni zcela přirozeně poznat onu "jistinu".
Ty staré civilizace (alespoň slovanská) žily v těsném sepětí s přírodou a tak, jak ovlivňovaly ony ji, tak ona ovlivňovala je. Dávala jim čistou mysl a podporovala jejich duchovní sílu. Dneska? To, co nám v naší republice zbylo, již nestačí na "dobíjení" duchovních sil. Může nám pomoci si na chvilku oddechnout, to ano - ale nestačí např. městskému člověku na to, aby se "očistil od smogu". I po několikadenním pobytu se nám sice výrazně uleví, ale po návratu zpět je po jednom, dvou dnech zase vše při starém.
Tady by se hodilo i malé zamyšlení, proč nám pořád tak horlivě a za velké dotační peníze neustále "upravují prostředí", že vše "zcivilizují" do betonu, umělých jezírek, anglického trávníku a osamělých stromů. Z lesů nám udělají lesoparky, mokřady vysuší a udělají z nich stavební parcely, přes louky postaví dálnice.
A ještě mám třetí věc, o které se mi nechce moc psát... Nemám ji prověřenou ani ověřenou, takže může jít jen o můj "dojem". A ten "dojem" je, že např. ochranné prvky ze starých civilizací (nebo i jiné = podporující, zdůrazňující, potlačující...atd.) v tom našem technickém světě prostě nefungují. Nebo fungují - ale jinak, než byl jejich původní účel a význam (protože ho používá nezharmonizovaná = od přírody odtržená osoba, zasazená do technosféry).
Takže - dávám ti za pravdu, že máme leccos ve své genetické výbavě, ale díky světu, ve kterém žijeme, to nejen neumíme, ale také nemůžeme používat.
Zakončím:
Staré nauky nezahazuju - i když jsou infikované. Ale z mého hlediska je právě v této době a v této naší situaci důležitější najít a pojmenovat ty problémy, které nás dovedly tam, kde jsme. Naučit se je odstranit, změnit nebo alespoň zmírnit dopady. A nenechat se již dál svazovat "pro naše dobro a pohodlí". Pro mě je toto důležitější, než studovat, jak vznikl vesmír - nebo se naučit "létat" do jiných dimenzí. Já žiju tady, teď a v tomto světě.

A ještě dodatek - aby nevznikla další mýlka.
Jde o ty směry, propagující jakoby "návrat k přírodě" a život jako ve středověku. U nás takto žije třeba hnutí Hare Krišna nebo ty "slovanské rodové osady" a jiní zastánci alernativy. Ono to na první pohled vypadá velice pěkně a užitečně, ale má to "ale".
Řízený způsob života. Na způsob izraelských kibuců. Na jedné straně námezdní práce za jídlo, ubytování a základní potřeby k životu - na druhé straně "někdo" sbírá zisky.
Pyramida - a tudy cesta nevede. Ke všemu bude tento život určený jen pro "masu" - aby na "elitu" zbylo nejméně to, co má nyní.
Budou nám vnucovat "vysokou ekologii", ale sami ji dodržovat nebudou. V diskusi někdo trefně poznamenal, jak "ekologičtí aktivisti" létají několikrát ročně do Indie nebo Austrálie - a neberou v potaz, že jejich "odpadní stopa" je mnohokrát vyšší, než stopa netřídiče odpadu, který celý život nevytáhl paty ze své rodné vsi - nebo té ubohé kravky, která svými prdíky "produkuje" CO2.

Uvádím to hlavně proto, že dle zprávy Římského klubu budou právě toto propagovat pro příští roky.
Cestu vidím ve snížení naší spotřeby. Tj. - abychom tlačili na to, že třeba boty nebudou na jednu sezónu, ale vydrží nám několik let. Nábytek třeba na celý život. Vrátíme se zpět ke skleněným a vratným obalům - odmítneme petky. Nebudeme toužit po stálé obměně něčeho, co nejen funguje a plní svůj účel, ale navíc to ani nepotřebujeme, je to jen "technická hračka". A hlavně - nebudeme každoročně cestovat na druhý konec světa na dovolenou.
Možná naivní, nevím...

Re: Kabala a MIM

Hox | 15.02.2018

Tenhle příspěvek je ilustrací toho, že zatím nemáš nejmenší ponětí, co to KSB ve skutečnosti je, i když momentálně pravděpodobně nechápeš, o čem mluvím. Můžu jen doporučit nejprve studovat a pochopit, pak se teprve vyjadřovat.

Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 06.02.2018

Informace k přemýšlení.
Za pár dny jsem shlédl několik videi Laitmana a vyhledal o něm další informace. Zajímalo mě, jestli je to sektář, šarlatán nebo někdo, kdo je vepsán do plánů GP v boji proti KSB na 1. prioritě.

Co mě zaujalo. Laitman je dost kritizován ze strany ortodoxních Rabinů, jako šarlatán, který nesprávně vykládá Kabalu. Nejvíce jím vadí, že neuznává židy, jako národ, ale mluví o židovské sektě.
Sám Laitman v jednom videu vysvětluje, že 10 z 12 kolen Izraelu se ztratily a rozpustily se v jiných národech. Tudíž, definovat židovský národ je dnes problém.
Sebe Laitman považuje za žáka Barucha Saloma Galevi Ašlaga (nevím nakolik je správný přepis, dělal jsem ho z azbuky), syna vědce - kabalisty, zakladatele metodologii studia Kabaly, známého, jako Baal-Sulam.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%B3,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85

Mezi různými odkazy jsem našel informací o tom, že kabalista Laitman se stál členem Světové Rady Mudrců (World Wisdom Council ), klubem, založeném v Budapešti. Mezi dalšími členy tohoto klubu je i Micharl Gorbačev a jiné světové osobnosti, které se zabývají globálními problémy světa. Našel jsem video a článek, který informuje o Fóru 2005 "Vytvoření nové civilizace", které pořádala Nadace Goi Peace v Japonsku v Tokiu. Fórum byl věnován "Vytvoření nové civilizace" a hlavními tématy byly - Udržitelnost. Systémy. Věda. Duchovno.
V odkazu je video účastníků, kteří vystoupili na tomto fóru. od 4:25 min. je tam záběr na Laitmana.
http://www.kabbalah.info/engkab/kabbalah-worldwide/creating-a-new-civilization#.WnmqEfnibcs

Z této informace jednoznačně vyplývá, že kabalista Laitman je vepsán do globálních plánů GP, které souvisí s přestavbou světa viz. poslední doklad Římského klubu.

O jeho úloze v globálním plánu GP, jak už jsem nastínil ve své analýze bude boj proti KSB a pokus její diskreditací.
Trochu jsem sledoval, jak vnímají Lajtmana a jeho výklad Kabaly v židovském segmentu ruského světa. Překvapilo mě, že je znám velice dobře a má mnoho následovníků, mimo jiné i z řád umělců. Bavili se o něm ortodox Solovjev se Satanovským v rádio pořadu, jako o pronikání viru Kabaly do židovského prostředí.

Dalším potvrzením mé domněnky, že Laitman bude tím "záslaným kazáčkem", je množství článků v ruském segmentu internetu na téma KSB a Kabala. Tyto články mají vesměs podobné názvy: "KSB je filiálkou Kabaly v Rusku", "KSB je pro goje, Kabala - pro židy", "KSB pracuje pro kabalisty" atd. Většina těchto článků vychází z toho, že se v KSB a Kabale mluví o podobných věcech, akorát "v Kabale je toho víc". Samozřejmě, tyto články jsou zaměřené na tu část společnosti, která se s KSB buď neseznámila anebo se začala seznamovat, ale vzhledem k tomu, že ke studiu KSB je potřeba vynaložit značné úsilí, od svého záměru upustila.
Hodně se diskreditací KSB přes Kabalu věnuje ukrajinská pobočka KPE v čele s Negrebou, který rádoby znalec, operující terminologii KSB, jí v tomto smyslu "odhaluje". S odkazy na takové články a videa jsem se už setkal i v českém segmentu internetu.
V českém prostředí je více, než Laitman znám jiný popularizator Kabaly František Bardon, který se více věnoval její mystické součásti a duchovním praktikám. Na základě jeho učení zde vzniklo mnoho Ezo-webů a jejích sympatizantů. I tyto stránky navštěvuje mnoho lidí, kteří Františka Bardona studovali a četli jeho knihy.
Jsem dalek od toho, abych šmahem vše odsuzoval. V každém starém učení jsou zachovány střípky moudrosti, které žádný rozumný člověk nebude odmítat. Ale máme zde jeden problém. Je jasné, že Kabala se stala jedním z nástrojů přeformátování světa podle scénáře GP, při zachování tlupo-elitární pyramidy moci.Což je opět slepá ulička, na kterou nás chce GP zavést. A my budeme nuceni na to reagovat. Proto by bylo dobře, kdyby znalci Kabaly a KSB se zde vyjádřili v tom smyslu, jaké jsou hlavní rozdíly mezi KSB a Kabalou a proč se Kabala stala nástrojem GP v boji proti KSB.
A doufám, že se tato diskuze nezvrtne jenom v propagandu Kabaly a různých Ezo-webu.

Re: Kabala, jako nástroj GP

Lin | 06.02.2018

He... tak než jsem dopsala odpověď pro Badatele, je tu tvůj příspěvek - a oba naše příspěvky se vzájemně doplňují, vysvětlují.
Tam níže mi píšou, že "kabala byla celá odtajněná". He... to určitě... :-) Připodobnila bych to k tomu, že ti jako odtajním svůj recept na svíčkovou. Všechno ti dopodrobna popíšu, suroviny i postup přípravy. Jen jaksi "opomenu" koření, které používám - a v jakém množství. Takže ty budeš mít vždy jen napodobeninu svíčkové, nikdy ji neuvaříš takovou, aby se té mé mohla rovnat (pokud sám nezapojíš mozek a nepřijdeš na to koření sám).
A o tom to celé je... celá ta naše "znalost" kabaly...

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 06.02.2018

Lin, pro tvoji informaci - IMHO se dost mýlíš. Pro kabalu stejně jako pro kuchařinu a nakonec i vše ostatní platí - praxe potvrzuje teorii. Kdyby třeba Franz Bardon neměl praktické výsledky, asi nikdo znalý věci, by ho neakceptoval a nestudoval. Mimochodem, zdaleka nebyl u nás jediný. Pro každého, kdo by rád vyměnil plané domněnky a tuto parciální nevědomost za znalosti lze doporučit podívat se na prvorepublikové působení spolků jako Universálie či Horev-klub, seznámit se se jmény jako Lasenic, Kabelák, Kefer, ... a jejich anti-nacistické působení. Po WW2 pak třeba na jména D.Ž.Bor, Drtikol, Tomáš, Minařík a samozřejmě i zmiňovaný Bardon, v současti třeba Nekonečný, Veselý atd. aby si udělal jakous takous představu o čem že to vlastně je. A potom se třeba dostane i k pojmu martinisté (a nehodí je do jednoho pytle se zednáři) a může se vydat proti proudu dějepisu s alespoň trochu prakticky fungujícími vesly. A to nejsem jejich žádný apologet, neb nevnímám politiku jako smysl lidského snažení. Za sebe mohu s klidným svědomím doporučit studovat Květoslava Minaříka, který ale nebyl kabalista. Nicméně jeho studiem lze pochopit, kde má KSB IMHO slabiny a i to, že o nich znalí kabalisté zajisté vědí.
Vše dobré.
P.
ps. Kontrolní otázka - Pročpak asi sám Stalin využíval služeb věhlasného židovského kabalisty - jasnovidce ? Že by proto, že kabala je nástrojem zla ?

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Lin | 06.02.2018

Hermetická společnost Universalie - to je ta, která prováděla několikrát magické rituály proti Hitlerovi - a pokaždé její členové dostali takovou ďahu, že z lesa nestačili utíkat?
No... jestli ano - byli nepoučitelní. A podle toho taky celá společnost dopadla... Tím myslím, že si zahrávali s něčím, co bylo daleko silnější, než si oni sami mysleli. A o tom je také mé přirovnání ke "svíčkové". Díky, žes tu situaci uvedl, protože ta přesně vystihuje to, co jsem měla na mysli.
Dokud nemáš plně funkční komunikační "kanál" s nejvyšším "Tvůrcem", pak nemůžeš tušit, kdy jsi ještě lovcem a kdy už lovnou zvěří. A to právě proto, že tato velmi stará učení se všechna dají použít v obou směrech a není v nich nikde žádná "pojistka" proti zneužití. Právě proto osobně odmítám magii v jakékoliv formě, pokud si člověk chce zachovat zdravý rozum, smysl pro realitu a jakous takous správnou životní pouť, protože žádný rituál ti není schopný poskytnut žádanou ochranu. Tu ti poskytne jen nejvyšší Tvůrce.
Víš, ono to lidi moc přitahuje být "mágem" a aspoň na chvíli si vyzkoušet "létat do jiných světů" či "zhmotňovat" nebo nahlížet za oponu času. "Jsem jako Bůh, mám už jeho schopnosti, blížím se k němu!" - jenže... chybí nám tu rozlišení, zda ta "půjčka" je skutečně od Boha.
I tobě vše dobré - a neber to osobně, říkám svůj pohled na věc.

Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

badatel | 06.02.2018

Lin, souhlasím s tebou a necítím vůbec rozpor s tím, co jsem uvedl jinde. :-) Zároveň je to i v souladu s tím, co píše Pe-tri. Problém těch z lesa utíkajících byl, že jim scházelo ještě mnoho dalších informací. Ale to již se dnes nedopátráme.
Jenže i kapka, která se rozprskne na kameni, pomáhá jej rozrušit. Odpověď někdy není okamžitá.
A možná měli tehdy útočit jinam ? ?

Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 15.02.2018

Rozpor je.

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 06.02.2018

Praktické výsledky nejsou jakýmkoliv indikátorem, že jde správnou cestou, praktické výsledky měl i Hitler.

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 06.02.2018

Nelze říct, že Stalin využíval služeb Messinga, i když o tom koluje hodně legend. Prokazatelně se setkali jen jednou. Ale to není podstatné. Podstatné je, že změnit společnost k lepšímu mohl Stali, nikoli Messing.

Jak ty vysvětlíš, že Kabala se stala nástrojem v rukou GP, tj. zla? Není to právě tím, že neřeší problémy společnosti, nepátrá po původu a původcích těchto problémů, odvádí člověka od dialektického poznání světa, a tím pádem může bezkonfliktně zapadnout do tlupo-elitární společnosti a existovat v ní? Dokonce, umožňuje vytvoření společnosti na svých základech, která v jádru zůstane tlupo-elitární, jak jsem popsal dole v příspěvku.
Tj. GP je jedno, jestli se ponoříš do zkoumání sebe sama, hlavně, že mu nebudeš zasahovat řízení a snažit se měnit společnost.

Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 06.02.2018

Správně díš - kabala je jenom nástrojem. K čemu ho kdo používá, tedy záměr uživatele je klíčem k výsledku. A to je to, o čem stále hovořím. Nelze smysluplně obviňovat nástroj, ale uživatele, co s ním páchá. To je snad jasné všem. Lze se jen učit nástroje používat. Jeden ho používá ke konstrukci, druhý k destrukci.
Ale - a tady pozor, vše toto používání těch či oněch nástrojů spadá pod zákon příčiny a účinku činů. A smyslem pochopení o kterém tady hovořím (nejen) já, je dostat se zpod působnosti tohoto zákona, tedy činit tak, aby na nás nedopadaly účinky/důsledky/konsekvence našich činů. GP nás všechny stále vede jen k jednomu a témuž - jednat tak či onak (tj. konstruktivně či destruktivně), to je jedno, podstatné je, že se trvale motáme v onom zákonitém kolotoči příčin a účinků, jako když se vzájemně obviňují dvě malé děti, kdo může za jejich nespokojenost. Je nezbytné pochopit virtualitu naší reality. A právě o ní učí každý správný a správně chápaný světonázor, třeba kabala. Ale nejen ona. Jen pochopení začarovaného kruhu boje relativního dobra s relativním zlem je počátkem cesty ven. Kolikrát jsme to tady již zmínili - každý nástroj lze použít kýmkoliv inteligentním k "dobru" i ke "zlu". Každý meč má dvě ostří. Proč ho tedy chceš stále používat, když máš info, že bys ho měl odložit ? Co by nám však zbylo ze života, kdybychom měli jako nesprávnou, opustit myšlenku spravedlivého boje, že ?
Vše dobré Taurusi.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 07.02.2018

Teda, Pe-tri, "virtualita naší reality", to je na mě moc silné kafe.

Virtuální ty, virtuální já, zlo, dobro. Jen tvoje "prosvětlení" ze spojení s Tvůrcem je reálné? Nebo také virtuální? Může virtuální objekt prožívat reálné pocity? nebo tvoje pocity jsou také jen iluze?
Smysl existence virtuálního objektu je v čem? V dosažení virtuálních pocitů?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 07.02.2018

Chápu, je to těžké, ale, zkusil jsi si někdy nasadit dnešní virtuální brýle a projít se v technologickém virtuálním prostředí ? Jestli ne, mohu vřele doporučit, ta zkušenost stojí za to a najdeš tam i odpovědi na otázky ohledně těch pocitů a možná se ti i víc přiblíží pojem transhumanismus. Mozek je prevít.

Pokud se pak týká otázky o smyslu existence virtuálního objektu, je před odpovědí dobré pokusit se nejprve správně pochopit tu virtualitu.
Zkus si představit lidskou bytost dvousložkově (ve skutečnosti je třísložkový , ale to teď nechme stranou), jako člověka ve skafandru. Tím skafandrem je tělo člověka (1.složka), tím člověkem v něm je duše (2.složka). Člověk ve skafandru se ponoří pod hladinu a tím je v pro něj nepřirozeném prostředí. A analogicky k tomu, duše v těle se narodí na Zemi a ona je zde také ve svém nepřirozeném prostředí. A z jejího hlediska (té duše) to je prostředí umělé, virtuální, technologické (bez těla by zde nemohla působit podobně jako člověk bez skafandru nemůže působit pod vodou) jehož účelem je simulovat podmínky ve skutečném životě a skutečném životním prostředí duše. V podstatě pozemský environment slouží duši jako trenažér k výuce, aby zde získal způsobilost k plnohodnotnému životu ve svém nativním životním prostředí, které je hlediska Boha blíže k Němu, řečeno jazykem KSB, duše žije v z hlediska systému Země (kde žije učící se člověk) v jeho supersystému. Z této perspektivy pak je logické a opodstatněné říct o pozemském environmentu, že je virtuálním, že je iluzí, májou, matrixem atd. Podobně jako si potápěči mohou vyprávět o tom, že život ve skafandru a pod hladinou je životem iluzorním a dočasným/smrtelným.
Pointa spočívá v tom, že duše (její vědomí) si z výukových důvodů po narození neuvědomuje, že se stala člověkem (kdyby ano, pak by ten trenažér evidentně nefungoval), protože tělo/mozek přebírá kontrolu nad vědomím, potažmo činností člověka (směsice duše a těla alá SW a HW). A teď se dostávám k odpovědi na tvoji otázku o smyslu existence.
Smyslem existence virtuálního objektu (nyní už víme, že se jedná o "směsici či sloučeninu" duše/vědomí a těla operující v pozemském environmentu) je osvobodit duši/vědomí z této sloučeniny, což je možné pouze pod podmínkou, že sloučenina zvládla výukový program trenažéru, který si - a tady pozor - sama duše zvolila jako téma svého života v lidské formě ve virtuální pozemské realitě. Tomuto individuálně nelehce dosahovanému osvobození se také říká probudit se, odpojit se z matrixu, vstoupit do nirvány, sámadhi atd. Po smrti těla (rozpadu sloučeniny) se duše vrací do svého environmentu a vyhodnocuje plusy a mínusy nasbírané za svého pobytu v trenažéru v lidském těle a patřičně tak buď postupuje nebo ne na evoluční stupnici, která je měřítkem "vzdálenosti" života od Boha/HNR. Snad jen dodám, že osvobozený, probuzený/odpojený/seberealizovaný/... jedinec se pro podobu dalšího svého účinkování na Zemi (po probuzení, před fyzickou smrtí těla) rozhoduje už na základě takto plně otevřeného vědomí a většinou se snaží pomoct v dosažení této mety i ostatním lidem. A GP (působící v mnoha formách) je nezbytná součást výukového programu trenažéru pozemské reality...

Tak ve velké stručnosti asi tolik k naprostým základům.
A co teď s tím ? Jak říká klasik - ber nebo nech být. Info jsi dostal. Co s ním uděláš už je jen na tobě.

Měj se fajn.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 08.02.2018

Podle tebe nebo Kabaly, bůh vytvořil iluzorní matrici, jako polygon. Přičemž ta matrice, do které uvrhl tvoji duši, oblečenou do "skafandru", je velmi nedokonalá. Je v ní zlo, GP, otroctví, války atd. Ty, podle "božího záměru" nemáš tu matrici opravovat v součinnosti s jinými dušemi, ale jen se snažit, co nejrychleji najít kanál pro spojení s bohem a tímto způsobem uniknout ze zlé matrice. Tj.celý smysl tvé existence na zemi je v pochopení, že tento svět je jen iluze a jediná realita je bůh. A tvůj duchovní růst se projevuje hlavně v tom, aby jsi se zbavil svých přání a v procesu dalších reinkarnací pomohl jiným duším a ukázal jím cestu ven. Tj. stál se jejích guruem. Velmi zjednodušeně - máš poskytnout lidem instrukcí, jak uniknout z "virtuální reality". Je to tak?
Nemá cenu zabývat se politikou, řešit sociální nespravedlnost a další problémy, nahromaděné v matrici, protože nejlepší cesta je únik.
Kde bereš jistotu, že ta instrukce je správná? Že je od boha a ne od démonického GP, který ti přes svůj nástroj - židy podsouvá jen další v řadě šidítko? Kde bereš jistotu, že se napojuješ na Tvůrce a ne na židovský egregor, který ti poskytuje iluzi "prosvětlení" a je to jen další z jeho (GP) způsobů, jak pást inteligentnější část svého stáda, aby se mu nemotala pod nohama?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 08.02.2018

Ok, pokračujme pro účely této diskuse v hypotéze o skafandru a polygonu a popojeďme v jejím rozvíjení. Nejprve však oddělme tuto hypotézu od pojmu kabala. Kabala je něco jako technologickým rozvinutím důsledků této hypotézy o nástroje, které používají tvůrčí princip MIM k realizaci "nestandardních" zásahů do podoby této naší virtuální reality/polygonu. A spolu s kabalou, nechme teď stranou, proč zrovna židé se k tomuto vědění dostali a kde, v čem a proč selhali.
Pro nás, řadové lidi, kteří přijmou myšlenku ohledně seberealizačních snah za smysluplnou, stačí dostat se k uvědomění toho, že tato hypotéza je prakticky přesný vnitřní smysl toho, s čím přišel a co učil Ježíš Kristus, který nepřišel Starý zákon měnit, ale naplnit. A ten neučil vykašlat se na sociální poměry v tomto polygonu. To by bylo popření Starého zákona. Učil jak učivo zvládnout v podmínkách selhání židovské, učitelské role emancipujícího (tehdy však už spíše tvrdě ubitého) se lidstva. Má-li být pozemská virtualita/realita smysluplným trenažérem (a je-li Božím dílem, potom to o ní musíme bezpochyby předpokládat), měla by se zde každá bytost naučit to, co bude její duše potřebovat k životu ve svém nativním environmentu. A tím jsou všechny světlé hodnoty lidství, ctnosti, altruismus, bezpodmínečná láska k druhým atd.. Tedy hodnoty nerozvíjející externí, vnější kvality skafandru (ega) a podmořského světa (jeviště), ale hodnoty rozvíjející niterné nesmrtelné hodnoty, které jediné mohou být duši k užitku. To že tato bohulibá činnostní orientace sama sebou přináší i procesy restrukturalizaci jeviště (pozemské reality, potažmo sociálních poměrů na ní) je jednak logicky samozřejmé (rekvizity se přizpůsobují vyučované látce) a druhak kauzálně podmíněné. Prostě jak pilní a učenliví budou pozemšťané, takové poměry si automaticky a mimochodem vybudují a v takových budou až do smrti svých těl žít (snažit se zvládnout učivo). Pokud pochopí, že tyto poměry jsou pouze zákonitě daným a dynamicky proměnlivým, vedlejším produktem jejich píle a učenlivosti, když primárním cílem (a tím i současně automaticky fungujícím MIM nástrojem tvorby podoby jeviště) je osvobození se ze své subjektivní a osobní role/skafandru, kterou v této virtualitě/zdánlivé realitě polygonu na sebe duše, zrozením/vstoupením do trenažéru vzali. Není tedy řešením unikat z tohoto polygonu jakoby bezohledně vůči druhým. Polygon funguje samosvorně, čím víc budeš bezohledným tím víc se vzdaluješ splnění mise/probuzení se a tím víc se i automaticky horší kvalita jeviště/sociopoměry polygonu. Cesta ven veden jen přes ohleduplnost a všechny ostatní ctnosti a praktické jednání, které Ježíš Kristus učil. Napříště už nikoliv (podle Starého zákona) oko za oko, ale po novu - kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem...
A když se ti to bude v životě dařit/žít podle toho, sám dojdeš k vnitřní jistotě o tom, jestli jsi na správné/dobré/světlé/buhulibé cestě vedoucí tě k zdárnému ukončení mise (odložení osobnosti nabalené v kvalitách tvého skafandru) nebo naopak na cestě mylné/egoistické/temné/démonické, vedoucí tě k rozvíjení kvalit skafandru, ale tím i automaticky (přímo úměrně/recipročně k restrukturalizačním účinkům správné cesty) ke snižování kvality sociopoměrů v polygonu. Kvality skafandru jsou však duši k ničemu. Všechny jsou mimo podvodní svět polygonu, na pevnině, v nativním prostředí duše bezpředmětné. Světlo od tmy ve svém nitru rozeznává každý.
A GP ? Ano, je v polygonu jednou z hlavních postav. Jeho úlohou je nás posunovat vpřed, abychom zde neměli stání a stále byli pouzeni k řešení hádanek a výzev života v něm (neusnuli nadobro - sen ve snu viz. film Počátek). Skrze produkci všemožných pokušení, zajišťuje v polygonu pohyb a vzájmeně logicky provázané dění mezi trénujícími dušemi/lidmi.
Vše dobré na cestě ven, na cestě domů, za neosobní svobodou, láskou a Bohem. Nakonec i vágní vyjádření KSB - stát se Člověkem s velkým Č (skrze rozvoj osobní mravnosti) je jen jiné vyjádření pro splnění mise v polygonu naší virtuální pozemské reality. To už by nám mohlo být jasné. Lze jen dodat, že budhisté to odjakživa znají jako cestu tří M - Mravnost, Moudrost, Meditace.

Vše dobré na cestě ven, na cestě domů, za neosobní svobodou, láskou a Bohem.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

jardob | 08.02.2018

Ahoj Pe-tri,
ak vychádzam z tvojej analógie o podvodnom svete a človeku v skafandri, tak takýto postoj podľa mňa nie je nijako v rozpore s koncepciou Ľudskosti v KSB. Je v podstate o tom istom, kde platí, že najdôležitejšie je vlastným úsilím zmeniť seba, svoju psychiku, v duchu hesla:
"Lepšia je moc nad sebou samým, ako tisícročná moc nad inými".

Analógia je dobrá, no vidím tam určitú nepresnosť, ktorá môže na podvedomej úrovni odvádzať od podstaty.

Citát: "Smyslem existence virtuálního objektu (nyní už víme, že se jedná o "směsici či sloučeninu" duše/vědomí a těla operující v pozemském environmentu) je osvobodit duši/vědomí z této sloučeniny, což je možné pouze pod podmínkou, že sloučenina zvládla výukový program trenažéru, který si - a tady pozor - sama duše zvolila jako téma svého života v lidské formě ve virtuální pozemské realitě."

Očividne zmyslom trenažéru nie je únik z neho (to je zmyslom existencie labyrintu)(a jedným z prechodných cieľov "potapača"), ale zmyslom jeho existencie je naučiť študenta určitým kvalitám, čo je ekvivalentné úspešnému zvládnutiu lekcii... A ak sú súčasťou týchto kvalít aj kolektívne kvality, potom nie je možné zvládnuť lekciu bez snahy o duchovné pozdvihnutie celého sociuma, tým že najprv zmení seba, a duchovným rastom spoločnosti zmení aj sociálny systém celého trenažeru.
Takže je zbytočné hovoriť o úniku, ako o primárnom cieli (hoci je dôležité vedieť, že nie sme len mäso a máme aj iný domov okrem Zeme, aj inú identitu, okrem ľudskej), namiesto sústredenia sa na to, aby zvládol štúdium na zemi, lebo ak má človek ako hlavný cieľ únik, odvádza to jeho pozornosť od úloh v perspektíve tohto levelu (inkarnácie, života). Je to podobné polovníkovi, ktorí zbadá zajaca a už ráta v duchu peniaze za predaj, pritom ale mu zajac utečie.
Aspoň na mňa tak niektorí pôsobia, že veľmi by chceli dosiahnúť nirvánu, až zabúdajú na rozvoj seba a pomoc ostatným bytostiam na zemi.
Ono sa to aj tak nedá uponáhľať... Táto úloha sa nedá (podľa mňa) zvládnu individualisticky. Nedá sa vyhrať bez toho, aby vyhrali aj ostatní spolubojovníci na Zemi. Aj keby som teraz v momente dosiahol osvietenie a duchovne sa oslobodil, bolo by mojou povinnosťou sa vracať sem naspäť a pomáhať tým, čo ešte neprišli do cieľa.
Ten poklad, ktorý si už raz duša nazhromaždila vo svojom prirodzenom svete, ďalšia reinkarnácia (záchranná misia) určite nezmarí (Aj keď počas nej dočasne zabudne).
Čo myslíš?
Pre mňa povýšenie u Najvyššieho nemá cenu, ak by ju nedostal aj ten "batalion" s ktorým som slúžil, t.j. aj jeho členovia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 08.02.2018

Ahoj Jardo, dík za reakci, rád odpovím jak to vnímám já.

- Koncepce lidskosti v KSB a moje analogie - ano, je to jedno a totéž, jen KSB pojem stát se Člověkem (mimo všeobecný apel na mravnost a typ psychiky) blíže nerozvádí (recepty jak na to) a navíc ho příčinně staví do "budovatelského" kontextu - budovat lepší socio poměry - v mé analogii, budovat lepší podvodní jeviště. To má analogie odmítá s tím, že socio poměry na jevišti se dynamicky samy přizpůsobují kvalitativnímu (morálnímu, vědomostnímu a volnímu) stavu potápěčů, na němž (tom stavu) je ovšem nutno tvrdě pracovat jako na primárním a nelehkém úkolu inkarnace. Svody pokušitele jsou hodně sofistikované.
- Zdůraznění úniku z trenažéru je dané faktem (asi jak pro koho), že opakované nezvládání výuky postupně zhoršuje socio prostředí a tak se zvládnutí učiva se stává víc a víc nedostupné pro víc a víc inkarnovaných potápěčů. Podobně jako v Ježíšově době. Za této situace se trenažér začíná postupně stávat víc vězením než školou a směřuje to k tomu, že bez externí pomoci to už nebude zvládat prakticky nikdo a zaplétání se do pavučin matrixu roste. To je možná i odpověď na tvůj pocit, že bez kolektivní souhry to nepůjde. V tomto smyslu souhlasím, dělba práce je určitě užitečná, ale je potřeba přesně vědět proč se snažíme (kolektivní zvládnutí stále složitějšího učiva/v stále se zhoršujících sociopoměrech) a skutečně se i podělit o kolektivně získané plody svého úsilí. Ale stále u mne platí - primární je zvládnout učivo polygonu, nikoliv budovat/vylepšovat jeho podobu. Ta je funkcí kvality žáků/potápěčů a o svoji podobu se stará sama.
- Tedy v mé analogie neplatí, že by se mise nedala zvládnout individuálně, dala. A současně nevidím pomoc od těch, kteří to už zvládli, jako povinnost. Jejich motivací k pomoci druhým/bližnímu svému není povinnost vůči nim, ale láska k nim.
- Poklad, který si duše nahromadí úspěšným průchodem polygonem, bohužel lze promrhat. V každé inkarnaci/vstupu do polygonu je nezbytné být obezřetný. Had pokušitel/GP nerozlišuje a pokouší každého. A pád z větší výšky bývá o to bolestnější. Nakonec to lze v životě/dějepisu polygonu docela zhusta pozorovat. Jen se umět dívat. Nakonec o prstenu moci se tady taky hovoří stále dokola.
- Nevím jestli pojetí povýšení u Nejvyššího je vhodná představa, spíš jde o to, že láska Nejvyššího je všeobjímající a je jen na nás, jestli se s ní staneme kompatibilní/hodni jí, či nikoliv. A to IMHO nezávisle na třídním kolektivu. Mezi členy kolektivu musí platit (minimálně v pozemském trenažéru) logické or nikoliv and. Kdyby to tak nebylo, Země by už dávno byla víc než přelidněná.
- Na závěr je dobré si promyslet, co může znamenat koncept ztráty osobnosti/individuality/ega - odložení skafandru po výstupu z trenažéru. Tady je totiž evidentní slabina mé analogie. Spočívá v tom, že navádí k představě, že člověk a skafandr si jsou (musí být) tvarově podobní. Ale ono to mezi lidskou bytostí a duší tak není. Lidská bytost v polygonu je tvarově odizolovaná od okolí právě uvězňujícím tělem/skafandrem, ale svobodnou duši je vhodnější si představovat spíš jako plazmatickou beztvarou, libovolně se proměňující inteligenci/vědomí, která svůj tvar získává až dle potřeby při vstupu do toho či onoho k výuce/evoluci zvoleného trenažéru (pozemský/lidský není jediný).

Vše dobré na cestě domů.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

jardob | 09.02.2018

K jednotlivým bodom:
1. Predpokladám, že nevidíš problém v tom, ak ľudstvo časom vytvorí kultúru Ľudskosti a spoločenský supersystém, ktorý bude odrazom jej morálky? Čo znamená, že spoločenské prostredie podvodného sveta sa zmení, nebude tak drsné, pokušenia budú mierne, a ľudstvo bude vplyvom kultúry žiť v krehkej rovnováhe medzi extrémami v relatívnej harmonii, podobne ako turisti kráčajúci po úzkom hrebeni na vrchole hory uprostred kolmých zrázov (V tejto chvíli sa len škriabeme po stenách hore, a GP sa nás snaží udržať dole). Zem sa zmení z drilovacieho trenažéru na pohodovú školu, a možno umožní trening novému druhu.

Ak je zatiaľ všetko OK, tak skúsim pokračovať...

Áno, KSB síce ukazuje smer, dáva indície, no presnú metodiku na dosiahnutie ľudskosti nedáva. Vo východných filozofiách určité metodiky existujú.
No musím povedať, že v analógii s potápačom nejde o budovanie lepšieho javiska, ale skôr o budovanie lepšieho scenáru pre tím potapačov (kedže ide o boj medzi dvoma hlavnými scenármi GP vs. Zámer, a účinkujúci sú ich spolutvorcovia). Konkrétne, ide o budovanie systému spolupráce s ostatnými potápačmi, a samotné javisko je druhotné. Samotné javisko je interaktívna kniha, z ktorej možno vyčítať mnohé odpovede o zákonoch a zmysle Vesmíru, i nás samých (T.j. princípy nadvodného sveta, sú vpísané do princípov podvodného - a dostupné chápaniu potapačov). Ak by nebolo dôležité postrkovať (riadiť) masy ľudí v ich duchovnosti, potom nemusel prísť Ježiš, Mohamed, ani ich predchodcovia.
Zhľadiska riadenia sú dôležité jak prvé 4 priority PFR, tak aj zvyšné 4. Ak sa z riadenia nemajú rodiť reálne štruktúry, potom riadenie nemá zmysel. Neuróny v hlave nerastú preto, aby ostali izolované, ale aby vytvárali spojenia a komunikovali medzi sebou.
A politika nie je nič iné, ako riadenie vecí kolektívneho významu.

Je pravda, že spravodlivú spoločnosť nemožno vybudovať bez toho, aby sa jej členovia (vo svojej väčšine) stali spravodlivými, čo je úmorná práca na sebe (Iné je, ak sa človek narodí v takej kultúre, a je tak vychovávaný. Vedený k už overeným harmonickým znalostiam a zručnostiam).
Nemôže to fungovať tak, že jeden spravodlivý vytvorí spravodlivé podmienky pre zvyšok stáda, ktoré nemusí robiť a meniť nič. Tak to nefunguje.
Ale podľa mňa to nemôže fungovať ani tak, ak každý sa individuálne zameriava iba na seba (sebaprevýchovu) a nestará sa o to, aby vytváral okolo seba vhodnú živnú pôdu pre daný svetonázor, aby sa ten mohol dobre šíriť v spoločnosti; a tiež, ak vedomostne nedrží krok s nepriateľom (ktorý má presne opačné ciele) a nedbá o to, aby sa podmienky v spoločenskom supersytéme pre rozvoj všetkých ľudí nezhoršovali. O to skôr, že snaha GP je vyplniť všetky dostupné možnosti na zmenu trenažéru na väzenie, v ktorom je rozvoj nemožný.
V opačnom prípade to bude vyzerať ako vo vtipe:
"Stretnú sa dvaja muži a jeden sa druhého pýta:
- kam ideš?
Idem meditovať do lesa.
- A čo urobíš, keď príde medveď?
Nič, on všetko urobí za mňa!"
2. Tu súhlas, ale treba si uvedomiť, že nezvládanie učiva polygonu a jeho zmena na väzenie je vlastne hlavným cieľom GP, skrze ktorého sa prejavujú ciele a pôsobenie Zlého (Stačí naša nečinnosť a má prevahu). On riadi, a ak majú byť šance vyrovnané, nemôžme sa vzdávať riadenia situáciou ani my, minimálne v tom, aby sa podmienky nezhoršovali. Tu nejde reč o riadení javiska-kulís, ale o riadení scenárov (t.j. ľudskej spolupráce).
3. Súhlas v tom, že pre milujúceho je Láska a povinnosť vlastne synonymum. Pre nemilujúceho sa povinnosť nerovná láske.
4. Vidím to trochu inak, vysvetlím v ďalšom bode. Pre mňa je pád príčinou, ktorej dôsledkom je vzostup (pri učení sa nepadať).
5. Prestava, že by Najvyšší mal rozlišovať láskou medzi dušami (iskrami), mi našepkáva, že v tom prípade sa ešte nejedná o nultú úroveň (úplné prebudenie v zmysle filmu "Počiatok" - sen vo sne), ale duša stále hrá niekoho iného (postavu vo virtuálnom svete), a tá je v procese výuky, t.j. hľadá spôsob ako byť kompatibilná s Božou Láskou a Spravodlivosťou. Lebo v najhlbšej podstate medzi Bohom a iskrami niet rozdielu, a bolo by schizofrenické, keby Boh niektorú časť svojho Ja prijímal viac, inú menej, a niektoré by odvrhoval.
Nemožno mať radšej mozog ako srdce, alebo obličky radšej ako pečeň. Všetky sú dôležité.
6. To nevadí. Tá analogia je dobrá aspoň na pochopenie určitých vecí, týkajúcich sa misie v skafandri. Priestorová predstavivosť má svoje ohraničenia, sme schopní si predstavovať 3D obrazy na 2D projekciách plátna našej predstavivosti, pričom tvarov a dimenzii je oveľa väčšia paleta, než predstavivosť dokáže uchopiť. S konceptom MIM možno však priestor obísťa chápať objekty a procesy na hlbšej úrovni. Podobne ako programátor, ktorý na PC modeluje podobným spôsobom akýkoľvek intelektu dostupný reálny proces.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Sonice | 08.02.2018

Dávam Ti tri budistaky! Súhlasím do bodky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Mrkva | 08.02.2018

Pozerám, že šlapeš v mantineloch Tvorcov krídiel. No neviem, či je to tá správna cesta, skôr nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 08.02.2018

To ten český Neruda je daleko lepší než new age pohádka o wingmakers - čti pozorně - jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům, však jsme ze Zemí spjatí ...:)
P.

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 15.02.2018

Zatím jsi v praxi nedemonstroval dostatečnou znalost KSB, abych bral v úvahu tvůj názor na její "slabiny". Viděli jsme jen tvoje opakované tvrzení o "slabinách", ne tvoje vysvětlení těch slabin. Kdyby byly a kdybys je odhalil, nebyl by problém je srozumitelně popsat.

Re: Kabala, jako nástroj GP

Lux | 06.02.2018

Privet TauRus...☺

KaBaLa, alebo asi správnejšie AlKaBa (jednou z interpretácii môže byť Božskosť duší Ka a Ba, keď duša Ka je "egregoriálny dvojník" a odchádza do preferovaného agregátneho modulu a duša Ba odchádza po fyzickej smrti k Tvorcovi) je jedno z tisícok učení pre tlupu, ktoré sú vo svete social EngineRingom podporované. Hoci u kabalah je to určené skôr pre "elitárnu" časť tlupy/stáda..

Laitman je veľmi zaujímavá postavička - je to PhD., kandidát "filozofických" vied, profesor v obore ontológie a epistomológie (teória poznania), člen World Wisdom Council (Svetová rada "mudrcov"), šéf Inštitútu Ashlaga (Ashlag Research Institute), čo je nezisková org., ktorá sa zaoberá výskumom aktivít v oblasti kabaly.
Základný svetonázor Laitmana:
"V základe sa všetci ľudia mýlia, keď si myslia, že Vesmír je hmotný: nič hmotného v tomto Vesmíre niet, lebo tento Svet je len ilúzia."
To je jednoznačný védický svetonázor, keďže Laitmanova kabalah je len istým védickým aDeistickým klonom.
Laitmana mnohí židia nemajú radi a kritizujú ho najmä ortodoxní židia. Jeho prístup je radikálne odlišný od zavedených pojmov kabaly, ako mystického smeru v judaizme, keď prezentuje kabalu ako "vedu" o realite, ktorá nesúvisí s mystikou a rôzne relígie berie ako zvláštne prípady nedokonalého popisu dnešnej reality.
Podľa Laitmana človek učiaci sa jeho "kabalu" nemusí meniť svoj návyky, životný štýl, nemusí sa vzdávať nejakého náboženstva alebo národnosti, a to tvrdo odmietajú stúpenci tradičnej kabaly.
Absentuje tak hlavné - nemusí meniť svoju morálku..
Laitman vyučuje svojské poňatie kabaly už od r. 1975 a jeho učenie je v prvom rade určené judaistom.
Vyzerá to tak, že dnešný judaizmus je v hlbšej kríze a neplní už úlohu všeobecnej prepojenosti všetkých židov po celom svete. A tak prichádza Laitman s adaptačnou metodikou "osvietenia", čo je už dávno známe na Východe.

Základným leitmotívom kabalistického učenia Laitmana je úplné skrytie sociálnej role judaizmu v globalizujúcom sa svete, a to kryje teóriou duchovného prvenstva židov v tomto svete, čo je vďaka ich "tvorcovi" (čítaj GP)...☺
Najdokonalejší vo svete v nerozlíšení Dobra a Zla sú práve judaisti (vplyv obriezky, dogiem, talmudistiky...), čo je dobré známe aj zo Starého zákona a Talmudu, a preto bola "židom" poskytnutá aj taká kabalistika, ktorou je prešpikovaná aj celá "veda" - ekonomické, sociálne, či humanitné vedy sú len klony kabalistiky a talmudistiky.

Ak to celé zosumarizujem, tak KaBaLa = splynutie so židovským egregorom (bio-energo-informačný agregátny modul Nooosféry), čo je nadradený egregor biblického tlupo-elitarizmu. Laitman ide ešte o kúsok ďalej a snaží sa do judaizmu (kabaly) dostať elementy východných učení o "splývaní s božským".
Nič viac a nič menej. Žiaden kontakt s Bohom tak nie je možné dosiahnuť.
A to je aj základným komponentom všetkých tzv. náboženstiev, čo sú v podstate aDeistické ideológie, v jadre satanistické.
Akékoľvek náboženstvo musí z pohľadu Global social EngineRingu spĺňať 2 základné parametre:

1) Musí byť principiálne adeistické – t.j. zabraňuje sa kontaktu človeka s Bohom a tak ho odpíli od Jeho pomoci (jedinec nedokáže adekvátne vnímať tok informácii, ktoré k nemu prúdia z okolia, v snoch, intuitívne a pod.).
2) Musí vytvárať nejakú štruktúrnu hierarchiu – čiže musí byť zásadne tlupo-elitárne - má istú riadiacu štruktúru zo „zasvätených“ osôb = rôzni svätí, autoriti, učitelia kultov, guru..
Ak náboženstvo spĺňa oba body, tak je podporované, ináč podporu žiadnu nedostáva. V prípade, že nezanikne samo, tak je tzv. preregulované (infiltrácia, zavedenie do extrémov, hierarchizácia, zasvätenia a odvedenie na "správnu" koľaj...).
Existuje nejaké náboženstvo - relígia, ktoré by nespĺňalo oba parametre?
NIE!
Celé kultúry, národy, komunity sa elegantne po stáročia riadia "samé" (podľa predprogramovaných algoritmov obsiahnutých v mýtoch a na mýtoch postavených kultoch, či relígiách), a to s ozaj minimálnymi nákladmi na riadenie stád – GP a jeho bližšej periférii tak nie je možné uprieť, že sú proste šikovní a vedia využívať veľmi efektívne nástroje na ovládanie stád... a ovce stále len bľačia, prípadne hľadajú únik v nejakom inom kulte, či učení, kabalu nevynímajúc.

Takže by som Laitmana až tak moc nepreceňoval - je len jeden z mnohých "úprimných" oblbovačov stád (vrátane "elít").

Ešte chvíľu potrvá, kým ovce precitnú z ilúzie "božskosti, osvietenia a hlbšieho poznania" sveta, avšak zákon vremeni je s nami "bakalistami"...☺


Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 07.02.2018

Privět, Luxi. :)

Díky za reakcí, naprostý souhlas. Není co dodat. Jen žasnu, nakolik je kabala účinným nástrojem pro programování... teda, pro toho, kdo se do jejích síti nechá chytnout...

Měj se hezky.

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

JaroX | 08.02.2018

prečo je teda správnejšie hovoriť AlKaBa než KaBaLa?

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

jardob | 08.02.2018

V semitských jazykoch ide o skratky pre termín "Boh".
El = Elohim (Bohovia)
Al = Allah (Boh)

Ak to správne hierarchicky zoradíš, potom by bolo správnejšie povedať AlBaKa, pretože Al >Ba > Ka.

Inak priezvisko Bakala patrí k anagramom slova Kabala.

Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

JaroX | 08.02.2018

ďakujem za odpoveď

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Lux | 10.02.2018

Ahoj JaroX,

v podstate jadro už načrtol jardob.
Kódy Al/El sa v prastarom protojazyku (najskoršie zachované písomné zmienky sú od Sumerov - viď napr. mestský štát v Mezopotámii ElAm = Božie územie, miesto ) používali (aj) na označenie Najvyššieho boha. Semitské a iné kmene tieto kódy len prebrali.
Asi najlepšie vyjadrenie nekonečného cyklu S-Troj-enia "začiatku i konca" Vesmíru v hláskovom písme (v akustickom diapazóne) je však:
At - viď AtOn - atonizmus prvého známeho monoteistu Akhn-Atona (pôvodne Amen-hotep IV. , zasvätený v kulte Amona/Amena, ktorého najvyššia hierarchia stojí za tvorbou/redakciou/zvrátením Starého i Nového zákona - preto napr. na konci modlitby je Amen = dodnes sa tak nabíja príslušný agregát prastarých HieroFantos Amona...☺, ktorú tí využívajú na MannaŽérske riadenie judaistického i pseudokresťanského e-gReHóra) v starovekom Egypte cca v r. 1340 BC.

Obdobne do blízkovýchodných jazykov prenikli kódy Ka a Ba s príslušnými chápaniami týchto kódov=pojmami.

Ich usporiadanie je záležitosťou interpretácie: hierarchickej, funkčnej, morfémickej a iných.

Tréningová otázka:
Prečo má taká IzRaEl-ská letecká spoločnosť názov = kód: El Al?

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Cico Ciciak | 18.02.2018

Vďaka Lux za doplnenie informácií a zhrnutie o kabale.

Máš vynikajúce schopnosti a znalosti podať informácie jednoducho, zrozumiteľne a presvedčivo, resp. uviesť pádne argumenty, aby to celé malo logiku a dávalo zmysel, narozdiel od rôznych ezo-bláznov. :)

Mimochodom, nie nadarmo sa zvykne hovoriť, že je niečo "zakabalané", alebo o zakabalenej mysli.

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Cico Ciciak | 18.02.2018

Títo ezoterici síce majú načítané množstvo (dez)informácií často krát značne pochybného charakteru, ale čo je horšie, tak v podstate nulového praktického využitia.

Re: Kabala, jako nástroj GP

tulo | 07.02.2018

mal som moznost nahliadnut do kabaly. co som z toho zistil bolo ze ucenie kabaly je totozne s ksb. len s tym rozdielom, ze to bolo pisane davno v minulosti, inym stylom, inymi definiciami, urcite treba k tomu niekoho na ustny vyklad lebo to je pisane takym tym blbym stylom (ako rozpravky z biblie), ale pointa je rovnaka. pravy a zaseveteny kabalista by mal byt v chapani sveta cca na tom rovnako ako student ksb. myslim ze toto z tvojej uvahy je uplne presna definicia ich vztahu: "KSB je pro goje, Kabala - pro židy", "KSB pracuje pro kabalisty" atd. Většina těchto článků vychází z toho, že se v KSB a Kabale mluví o podobných věcech, akorát "v Kabale je toho víc".

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 07.02.2018

V tom případě vyvozují závěr: Do Kabaly jsi sice nahlédl, ale do KSB nikoli.

Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

tulo | 07.02.2018

potom vyvodzujem zaver rovnaky: Do Kabaly jsi sice nahlédl, ale do KSB nikoli.

Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

ТаuRus | 08.02.2018

Podle Kabaly je svět nemateriální - iluze.
KSB vychází z trojedinství světa - Materie-Informace- Míra - MIM.

Kde vidíš shodu?

Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 08.02.2018

Taurusi, tohle si vážně myslíš o kabale ? Jestli ano, tak potom chápu, proč ti tento pojem dělá problém. Napsat že podle kabaly je svět nemateriální iluze je fakt hodně mimo mísu. Zkus alespoň nahlédnout do nějakých základů (Halevi je vhodně doporučován) a zjistíš, že kabala dělí jsoucno do čtyř principiálně/funkčně/filosoficky částí/oddělení/světů a jen ten poslední - svět Asija je světem ryze materiálním, něčím co výše nazývám trenažérem či ty pak polygonem. Vyšší tři světy (Jecira, Berija a Acilut) pak tvoří jakoby podhoubí (vrstvy architektury kódu matrixu), ze kterého fyzikální svět vyrůstá (zobrazuje se na displeji/jevišti pozemského světa). To jen na okraj.
A kabala, coby nástroj v rukou zasvěcence, pak je zejména o schopnostech a vědomostech takového zasvěcence působit (jako hacker) v tomto podhoubí se záměrem měnit parametry fyzikálního světa (hrabat se s využitím principu MIM v matricích, řekl by znalec KSB) za tím či oním (světlým či temným) účelem. Ale teoretická kabala jde z hlediska popisu struktury jsoucna mnohem dál než jen k členění na čtyři levely. Je tu 10 sefirot, triády sefirot, 32 cest/spojnic mezi nimi a mnoho a mnoho dalšího. A praktická kabala pak má mnoho společného s numerologií a významem čísel co by reprezentanty klíčových idejí, se kterými jsoucno stojí a padá.
A mnoho a a mnoho dalšího ...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

tulo | 08.02.2018

ked som precital... Vyšší tři světy (Jecira, Berija a Acilut) tak som si spomenul...

www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf
(36) Svět Asija - plně egoistický svět, nejvzdálenější od Nekonečna, ve kterém člověk buď absolutně necítí Stvořitele, nebo cítí jeho řízení jako zlé, přinášející utrpení.
(37) Svět Jecira - První odhalení "tváře Stvořitele" (poznání jeho dobrého řízení).
(38) Svět Berija - základ tohoto světa, přání dávat, těšit. Člověk na sobě pociťuje působení Stvořitele jako absolutně dobré, ale existuje v něm nedostatek poznání činů, vztahů Stvořitele ke všem ostatním stvořením.
(39) Acilut - svět úplného pociťování Stvořitele a spojení s Ním.

skutocny vyznam: (neviem ci to napisem uplne spravne, ci sa nieco nevynechalo)
Svět Asija - stroj psychiky zviera
Svět Jecira - stroj psychiky biorobot
Svět Berija - stroj psychiky stroj psychiky demon
Svět Acilut - stroj psychiky clovek

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 11.02.2018

Hmm, a co je podle tebe Petri důležitější, hackovat realitu, nebo dosáhnout lidského typu psychiky a pracovat na své mravnosti a neustanout ve svém osobním rozvoji?
Co, myslíš, záměrem Tvůrce, aby se mu jeho děti hrabaly ve zdrojovém kódu a hackovaly, místo aby řešily životní výzvy a dělaly to co mají?
Co má společného schopnost hackovat realitu s duchovností? Odpovím si, naprosto nic a kdo to nevidí, má problém.
Co se týká toho hackování, řekněme že budeš studovat kabalu nebo Bardona a naučíš se zhmotňovat svou ruku na dálku. A co jako? To je smysl života, získat tyto "schopnosti"? Jde na dálku zhmotňovat i přirození?

Padl tu argument, že prý "praxe je kritériem pravdy" a tedy že jako Bardonovi to funguje, a tedy je to prý ta pravá cesta. Jaké výsledky, chtělo by se zeptat? O jakých výsledcích je řeč? O schopnosti hackovat realitu?
Stále operuješ poselstvím Ježíše, uniklo ti snad poselství "Usilujte o Ducha svatého a vše ostatní vám bude přidáno?"

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Pe-tri | 11.02.2018

Odpovím neadresně.
Hackování není apriori zavrženíhodná činnost. Jedná se o pouhý nástroj jako každý jiný a proto i mravně karmické konsekvence jeho použití jsou vždy dány záměrem, s jakým operatér pracuje. Hackování jako příměr jsem použil z toho důvodu, že v sobě implicitně obsahuje podmínku odborné kvalifikovanosti operatéra. A právě této odborné způsobilosti se dosahuje (nejen) mnou dokola opakované orientace osobního rozvoje na své nitro. Představa, že by morálně zralý hacker používal tuto svoji kvalifikaci k cirkusáckému zhmotňování je nonsens. Takovýto hacker nemá jiné než buhulibé záměry a touto svojí činností většinově vyvažuje působení hackerů stojících na démonické straně polygonu. Tím vůbec nevylučuji, že takto morálně deformovaný hacker ji (tuto kvalifikaci) může využívat k všemožným manipulacím a vedením na scestí ostatních případně k prohlubování jejich spánku. Právě naopak, vše toto se každodenně dělo a stále děje.
Kdo má pak hlubší zájem o věc, může si o výsledcích počíst třeba v Bardonově životopise Frabato.
Ale ono bohatě stačí číst správně Ježíšovy skutky, aby si člověk ujasnil, že právě On patřil k těm největším hackerům/zasvěcencům/duchovně kompetentním v lidské historii.
Matouš 6,33
"Usilujte především o jeho (Otcovo, Boží) království a spravedlnost a toto vše vám bude přidáno."
- Pokud správně porozumíme tomu, že zde nás Ježíš nabádá k tomu, abychom se snažili trvale udržovat své niterní spojení s Nejvyšším a neutráceli svoji pozornost do vnější existence (dění v polygonu), pak se nemusíme bát, že budeme postižení neblahými osudovými důsledky (utrpením všeho druhu) opačné duchovní orientace, potom si i sám snadno odpoví na otázku, jestli mé trvalé kladení důrazu na totéž (orientovat pozornost do vlastního nitra jako počátku cesty ven z polygonu), je nebo není mým osobním přehlédnutím Ježíšova poselství.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 15.02.2018

Vtip je právě v tom, že nerozumíš správně, o čem je ta věta, rozumíš absolutně blbě. Je vidět že nemáš tu osobní zkušenost.
Ten satanistický nesmysl o zahleděnosti do sebe a ignorování okolního dění, podle tebe virtuálního, bys už taky mohl překonat, už ti to myslím taky řekla spousta lidí jen zde. Každý pochopí nakonec svoje omyly, jen někdo ještě za života, a někdo až po smrti. Pak už je ale na nápravu pozdě.

Re: Re: Re: Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

tulo | 08.02.2018

no ten nazor na kabbalu mas zly. dam ti sem maly priklad

https://chanele6019.wordpress.com/2016/03/19/sefer-jecira-11/

32 mystickými cestičkami múdrosti vytesal Jah, pán Zástupov, (Boh Izraela, Živý Boh, Kráľ sveta, El Šadaj, Milostivý a Milosrdný, Vznešený a Vyvýšený, bývajúci vo Večnosti, Jeho meno je Svätý, On je ušľachtilý a svätý), a stvoril svoj svet s tromi knihami, s textom (sefer), s číslom (sefar) a s komunikáciou (sipur).

toto je ciastocny vyklad:
VÝKLAD:

Sefer Jecira hovorí o troch modalitách stvorenia: texte (sefer), čísle (sefar) a komunikácii (sipur), čiže reči, ktoré sú zdrojom 32 cestičiek (Moše Kordovero), zahŕňajúc všetko stvorené a sú základom sveta (Moše ben Nachman). Tieto tri knihy určujú tri spôsoby, ktorými sa dá 32 cestičiek prijať a pochopiť.

Písmená (text/sefer), čiže forma, určujú podobu niečoho. Sú akoby projektom. Prototypom, podľa ktorého sa ďalej tvorí a obsahujú informáciu. TEXT (sefer) zastupuje PÍSMENÁ, kvalitu, je to aspekt, ktorým sa cestičky prejavujú v Tóre. Písmená sú dané tvarom a teda sú podmienené priestoru a svetu, vesmíru (Sefer Jecira, kap.6).

Čísla (sefar), jednoznačne kvantita, vyjadrujú nie len množstvo, ale aj oddelenosť a mnohosť čohosi, ktorá vznikla až stvorením, kedy bolo jedno oddelené od druhého. Dovtedy bolo len Jedno. V Stvoriteľovi mnohosť chýba – Stvoriteľ je Jednota. Pojem čísel začína až stvorením sefír. ČÍSLO (sefar) zastupujú číselné hodnoty písmen a teda kvantita, ktorou je možné vyjadriť číselné postupnosti a delenie (32-22-12-7-10). Číselná hodnota korešponduje s časom a v Jecire s termínom Rok (viac v kapitole 6).

Na to, aby mohli vzniknúť písmená a čísla, je nutný duchovný predobraz. Ním je 10 sefír (sefirot), ktoré sú zároveň 10 praslovami, 10 pračíslami, 10 praideami a pod., a tvoria základ stvorenia. Sú prvotnou Božou emanáciou. Slúžia na komunikáciu (sipur/reč) Boha so svetom. Keby nebolo sefír, Boh by ostal nepoznaný a ukrytý. KOMUNIKÁCIA (sipur) – mohli by sme povedať aj reč, alebo vokály, jednoducho už vyslovené hlásky a názvy hlások; hovorí o duchovnom rozmere, rečou Jeciry o Duši (kap.6). A toto je záležitosť už jednotlivých cestičiek, lebo cez ne prúdi obojsmerne informácia a vplýva na stav vedomia.


A teraz skutocny vyklad:
fyzická podoba písmen – TEXT (sefer) – materia
číselná hodnota písmen – ČÍSLO (sefar) – miera
zvuk písemna – REČ(KOMUNIKÁCIA) (sipur) – informacia

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Lin | 07.02.2018

Tulo, mám dojem, že rozdíl je už v tom, že kabala postupuje "odzhora dolů" a KSB naopak - odspodu nahoru.
A další, dle mého dost podstatný rozdíl:
KSB pojmenovává stupně řízení společnosti a uvádí metody, jakými se to děje. V kabale je snad také něco takového? Já to nenašla - ale je fakt, že jsem nebyla žádným kabalistickým studentem.
A ještě ti svěřím jeden svůj poznatek, ke kterému jsem díky KSB došla a co mi dokazuje další rozdíl mezi KSB a kabalou.
Uvádí se sice, že kabala je jakási "židovská mystika", někde dokonce uvádějí, že jde o "židovskou koncepci poznávání světa". Ale o původu panují stále dohady. Shodnou se jen na tom, že kabalistické prvky najdeme v mystikách egyptských, sumerských, chetitských, chaldejských, řeckých - a dokonce i východních. Někteří autoři dávají původ kabaly až do Atlantidy. Tak - a "vsjo jasno"...
To nám odůvodňuje fakt, že židé kabale nejvíce rozumějí a umějí ji "vykládat" - a dokonce i to, že je jim připisované některými badateli autorství (protože se jí židé řídí). Ale - židům byla kabala jen předaná a zpřístupněná - tedy rozhodně ne celá, ale jen ty osekané části, které bylo potřeba, aby ke svému poslání znali.

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Hox | 07.02.2018

Kabala nerovná se KSB, to je povrchní omyl.

Re: Re: Kabala, jako nástroj GP

Cico Ciciak | 18.02.2018

> mal som moznost nahliadnut do kabaly. co som z toho zistil bolo ze ucenie kabaly je totozne s ksb.

Aby toto tvoje subjektívne tvrdenie bolo aj aspoň trochu presvedčivé, tak najprv by si nás musel presvedčiť o tom, do akej miery si si naštudoval kabalu a KSB, a do akej miery si ich správne pochopil. :)

Inak je to tvoje tvrdenie úplne k ničomu.

-

Vejlon | 06.02.2018

GP sa diskutuje i tam kde KSB nepoznajú. Samozrejme sa však užívajú iné pojmy ako napríklad "predátori" alebo v istom zmysle je to aj pojem "temnota". Samozrejme sa v rôznych prípadoch jedná o iné ponímanie ako je v KSB. Táto je povedzme "moderná". Používa vlastný pojmový aparát s prihliadaním na dnešnú dobu, stav spoločnosti či kultúru.
Ponúka vlastné, pre mňa prospešné a obohacujúce chápanie niektorých súčasných aj minulích svetových udalostí s globálne politického hľadiska, ktoré v mnohých ohľadoch zapadá do môjho chápania.
Môžem súhlasiť s VVP. Je jediná svojho druhu.
Znalosti o Globálnej politike a politike uplatňovanej zo strany Globálneho Prediktoru k ľudstvu sú v ucelenej knižnej podobe iba v KSB.
Pozn.: O inom neviem.

V inej a neucelenej forme sa však dajú pozbierať aj na iných miestach kde sa stretneme s iným vlastným poňatím a pojmami.
Niektoré pojmy s KSB - Presnejšie obrazi ktoré obsahujú sú známe aj tam kde by to niektorý možno nečakali. Rôzny morálne vyspelí ľudia ktorý objektívne hodnotili a hodnotia dianie okolo seba (aj politiku) pracujú s týmito obrazmi nielen dnes a nie len v Rusku. Pracovali snimi aj dávno pred zverejnením ksb.
Boli to aj celé kultúri ktoré mali tieto ale aj iné znalosti (v inej forme) a preto boli vybíjané po celom svete. Následne boli nahrádzané biobotmi = Deťi vybitej generácie vychované globálnym prediktorom bez ucelených znalostí, v strachu a najlepšie pomiešané s inou kultúrou.
Preto len málo kto si vedel tieto útržky poskladať a predať ďalej. To nebolo jednoduché.
GP poctivo dohliadal aby sa ľudia nestali ľuďmi. Len málo kto mal vôľu a odvahu sa o to vôbec snažiť, keď ani nevedel ako.
Predávanie znalostí bolo veľmi ťažké a riskantné. Preto bolo šifrované a prístúpné len tým ktorý cez nástrahy života neoblomne kráčali za poznaním pravdy = vyvoleným.
S toho dôvodu tieto aj iné znalosti neboli ucelené. Boli roztrhané a rozhádzané po celom svete. V podobe rôznych dogiem a ideológii boli predávané ľuďom tak aby "stratili" svoj pôvodný, hlboký duchovný základ.
Napriek enormnej snahe GP a jeho metiel (košťat) sa pôvodné zdravé jadro v tej či onej forme zachovalo v každej ideológii a v každej kultúre napr. vo forme ľudových múdrostí.

Pre lepšie pochopenie toho čo mám na mysli sa vyjadrím k "Magickej moci KSB" ktorá nieje nič, než pochopenie objektívnych vesmírminych zákonitostí.
-Tu by som použil tieto múdra. "Aký dáš, taký dostaneš", "Vrana k vrane sadá" a "Kto druhému jamu kope, sám do nej padá" .... Dali by sa aj iné, ale skúsme tieto.
Každé je iné. Vsťahuje sa k niečomu inému. Ale majú niečo spoločné. Pre pochopenie si sem zavediem pojem "energia".... V niektorých "kruhoch" hovoríme o tom, že rovnaké energie sa priťahujú. O tom sú aj tieto múdra a mag. moc

Človek s nízkou mravnosťou sa snaží zneužiť znalosti pre osobný prospech. Snaží sa ich uzurpovať len pre seba aby mal navrch. Odopiera pravdu iným a miesto nej šíri lži. Spriada pavučinu z klamstiev do ktorej sa postupne sám zamotáva. Zákonite sa tak oklopuje nemravnými ľuďmi, ktorý sa ho snažia klamať, manipulovať a radi ho pri príležitosti podrazia rovnako ako on podrazil iných aby sa dostal na výslnie. Vo výsledku dostane čo sám dával. Život v klastve a utrpení. Snažil sa o moc nad inými a sám sa stal otrokom svojej nízkej mravnosti.
Nedá mi necitovať Emmanuela.
"Kto pácha zlo je otrokom hriechu". "Beda mu" :-)

Re: -

Pe-tri | 06.02.2018

Jen stručná reakce.
Všechno co píšeš se tady už rozebíralo mnohokrát. Za sebe mohu navázat, s využitím "tvého" pojmu energie v tom smyslu, že základní dilema vidím v rozdílech, kam tuto energii směrovat. Shoda panuje v tom, nejprve pracovat na své mravnosti/etice. OK, tady není s čím polemizovat, ale co dál ? KSB navrhuje směrovat ji do budování lepší spoleCtnosti, obrazně řečeno, investovat energii mravně bohulibých lidí na vnější, sociální cíle. Alternativní pojetí říká - věnujte svoji energii raději do rozvoje/odhalování podstaty vlastního nitra, tedy na psychologické cíle (lapidárně vyjádřeno). Teprve pak najdete jiný/pravý svět. Je na každém, co si vybere, filosoficky to zde tedy již považuji za uzavřené. Ale možná dojde k přehodnocení, i když si osobně myslím, že nikoliv. K tomu je totiž nutným, nikoliv však dostačujícím předpokladem pochopit pravou povahu zla/satana/GP/hada/pokušitele či jakkoliv jinak si tohoto aktivního hráče v životě lidském kdo chce nazvat. Každý dle své osobní míry poznání.
Vše dobré.
P.

Re: Re: -

Vejlon | 07.02.2018

Dilema je otázka slobodnej vôle Ducha.
Kam svojou vôlou smerujeme pozornosť tam ide naša enrgia. "Táto energia je kombinácia myšlienok a emócii. Vôľou usmerňujeme myšlienky a emóciami ich posilňujeme či len zafarbujeme. Slabá vôla podlieha manipulácii = sugescia myšlienok a pocitov = ovplivňovanie správania.
Preto GP oslabuje vôlu ľudí už od ranného dectva k čomu využíva našich vlastných rodičov a vzdelávací systém.
Ľudia potom majú dilemu lebo nevedia kade kam a GP im rád ukáže smer.
(Usmerní ich energiu)
.
"Shoda panuje v tom, nejprve pracovat na své mravnosti/etice. OK, tady není s čím polemizovat, ale co dál" ...

Co dál? Prakticky na tom pracovať.
Vôla je nástrojom Ducha ktorým riadi sám seba. Sú rôzne spôsoby ako ju posilňovať. Odkladať chcené. A nútit sa do nechceného. Napríklad. Odložiť cigaretu o hodinku a dať si radšej jablko. Miesto každodenného fláku mäsa si dať jeden deň (pestícidovo) zeleninový šalát. Atď... "Duch" praktiky/cvičenia.

Nič menej presne tu je problém ksb klubu. Hovorí že treba zvyšovať mravnosť a podobné "mantri" ale nič o tom ako to prakticky robiť. V potstate niektorý s nás len hovoria že je treba len čítať KSB ktorá to vraj urobí na podvedomej úrovni za nás. = Prevedie nás temným lesom. Otázka je či za ruku alebo za nos, čo závisi od každeho človeka či tento nástroj uchopí alebo sa ním nechá ovládať
Tým, "že vraj to prebieha podvedome" v podstate hovoria že si neuvedomujú čo vlastne robia a kam smerujú. = nechávajú sa vodiť za nos a robia s tohto učenia ideológiu ktorá ide do konfliktu s ostatnými (na ruku GP) čo však nemusí ale môže byť podstata samotného učenia.
Majú síce analytické znalosti (rozvinutú ľavú hemisféru). Vedia všetko vyhodnotiť a "logicky" vysvetliť, prečo sa deje to či ono. Aký je to proces atď. Kam čo smeruje.
ale nemajú nástroj ktorým možu ten smer ovplivňovať ku prospechu seba i celého ľudstva. Chýba im totiž Cit ((ne)rotvinutá pravá mozgová hemisféra)
sú ako Lekáry ktorý majú hordy kníh o chorobách, ich prejavoch atď ale nič o tom ako vznikajú. Vo výsledku len rôznymi prepáratmy potláčajú príznaky (imunitnú reakciu) a choroba zatiaľ nebadane postupuje a ďalej sa rozvíja až už nič nezaberá. Imunita je na nule a choraba je v štádiu kedy už nieje čo potlačiť. Utrpenie končí smrťou.
Celá moderná liečba je tak systematická likvidácia imunitného systému.

preto netušia ako liečiť napríklad alergie = vedomí, alebo podvedomí odpor, ktorý vyvoláva prehnanú obrannú reakciu = imunitnú reakciu, ktorá sa prejavý napr. kýchaním = odmietaním.
Alebo vyrážkami s nadmernej hladiny imunoglobínu ktorý sa derie von cez kožu lebo telo ho nedokáže v takom množtve spracovať.

Chcem tým povedať že alergie sa dajú liečiť. Je možné sa zbaviť alergie.
Pomocou "duchovných praktík" odstraňovať vedomí alebo podvedomí odpor. Ten môžme prekonávať aj cestou uvedomelého (riadeného) prekonávania odporu/bloku v každodennom živote a následne k vytváraniu si pozitívneho vsťahu k tomu, čo nám sposobuje prehnanú imunitnú reakciu.
Spolu s vystavovaním sa bezpečným dávkam alergénu zisťujeme že sa nieje čoho báť a odpor nieje na mieste.
Alebo sa môžme vystavovať alergénu vo forme v ktorej nám nesposobuje alerg. reakciu.
Ak máme alergiu na peľ je dobré konzumovať med. Ak nemáme odpor aj knemu. Potom len minimálne dávky, alebo si zo začiatku len "pričuchávať"
Sú aj rôzne malé efektívne triky hraničiace s manipulaciami = zasahovaním do vôle a vedomia človeka preto si ich nechám pre seba ;-)
_____

Vysoká mravnosť znamená aj pristupovať k veciam neutrálne = bez emócii. Ale čo to znamená?

Človek disponuje asociačným spôsobom učenia.
Pojmy si spájame s obrazmy. Poviem "modrý slon" a ten kto pozná tieto pojmy si predstaví modrého slona.
Sadnem si za stôl k pár ľuďom. 2x zaklopem na stôl a poviem slovo "Voda".
Opakujem niekoľko krát.
Poviem "Voda" a predstavíme si nádobu s vodou, jazero, potok, tečúcu vodu s vodovodného kohútika...

"Klop klop" ... Voda ; ....
"Klop klop" ... Voda...
"klop klop" ... Voda ...
"klop klop" ... Voda ...
"klop klop" ... Voda...
"Klop klop" ... Voda.

"Klop klop" ... .

Tak v mysli (mozgu) dôjde k spojeniu klopania s obrazom vody.

Tieto obrazy si tiež spájame s rôznymi pocitmi.
Sme niekde vonku napr. na rande s niekym koho máme radi, ským sa cítime bezbečne a dobre. Večer je príjemný. Začne hrať nejeká pekná romantická pieseň. Ideme do tanca. Tancujeme v objatí. Cítime sa dobre a príjemne. Pocit si podvedome spojíme s danou piesňou a osobou s ktoru sme.

"Klop - Klop" .... .

Aj Neskôr nám počúvanie tejto piesne navodzuje príjemné pocity.
Keď sme v nepríjemnej sytuácii a citíme sa zle, - pustíme si túto pieseň. V mysli sa nám oživia sňou spojené príjemné spomienky a pocity. Začneme sa cítiť lepšie.
V nepríjemnej sytuácii, keď sa cítime zle, neisto....
spomenie na túto milovanú osobu a s ňou spojené príjemné zážitky. Začíname cítiť jeho/jej vôňu.
Pocity neistoty, nervozity, strachu nahrádza pocit bezpečia (istoty), pokoja a lásky.
Ak sú tieto predstavy silnejšie ako daný okamih, tak to zafunguje a znovu sa začíname citiť príjemne. Sme pokojný.
To sa odrazí aj na našom prístupe a lahšie dosiahneme niečo pozitívne.

(Venujem sa tomu aj nižšie, kde o tom hovorím ako o Duchovných praltikách.)

"klop - klop" .... .

uviedli sme si prýklad asociácie. Ale čo druhá strana mince?
Čo keby sme človeka zavreli na pár dní do tmavej, vlhkej, smradľavej, špinavej malej miestnosti. Spútaný sediac na zemi mu voda klopká na hlavu.
Pri tom mu dookola Púšťame nejakú pieseň.
... Čo si predstaví ak bude túto pieseň počuť o pol roka? Ako sa začne cítiť?

A čo keby sme takto človeku miesto púšťania piesne čítali nejakú knihu? Aky k nej zýska podvedomí vsťah?
Budeme mu opakovať určité pojmy s nejakého učenia. Spojíme ich s negatývnymi obrazmi a pocitmi. Čo človek získa?
Získa k tomu odpor = psychický blok.
Bude sa k daným pojmom, učeniu, knihe stavať negatívne. Srkze odpor nebude schopný uzrieť druhú stranu mince. Síce tú svetlú.
Takto je človeka možné priviesť k tomu aby sám seba pripravil o nástroje riadenia svojho života o osudu.

Može hovoriť o spojení s Bohom ale nemá s tým praktickú skúsenosť pretože to považuje za nejakú mágiu, ktorú považuje za satanizmus. Má s toho strach a cíti k tomu odpor. Sám sa tak pripravý o pochopenie a možnosť uplatnenia znalostí.

Je ptrebné Vedome pracovať v oblasti vlastného podvedomia a odbúravať tieto zaužívané negatívne vzorce/programy, ktoré nám prinášajú utrpenie a nahrádzať ich niečim iným, novým a lepším. pozitívnymi skúsenosťami ktoré nám prinesú radosť zo života.

K tomu slúžia aj rôzne mentálne či duchovné cvičenia/praktiky pri ktorých pracujeme s hlbokými pocitmi (rozvíjame pravú mozgovú hemisféru), pracujeme podvedomím (vedome spracovávame potlačené spomienky, traumi, uvedomujeme si podvedomé programy/vzorce správanie čím ich môžme analyzovať a prehodnotiť.
= "Pregromovať sa" podľa seba. = Nie podľa druhých (Podľa vzoru GP), ale podľa seba ku svojmu prospechu (šťastiu) = ku prospech ľudstva.

Re: Re: Re: -

Vejlon | 07.02.2018

*...pregromovať sa :DD* ... Preprogramovať * :D

Táhni...

rony | 05.02.2018

V. V. Pjakin říká, pokud jsem ho správně pochopil, že globalisti skrytě podněcují další holkaust proti Židům, až k němu dojde, pak se najednou ukáže, že vlastně Židé za všechno až tak nemůžou, ale globalisté budou moci říci, ale vy jste je zlikvidovali a vlastně to hodí na ty hloupé vykonavatele jejich zrůdného plánu, aby byli opět, jako vždy z obliga. Možná to nechápu dobře. Aottj.

Re: Táhni...

Lin | 06.02.2018

Chápeš to dobře. A tomu, co napsal Taurus, to vůbec neodporuje.
GP se nechce svého tisíciletého nástroje zbavit úplně - chce ho jen znovu "obřezat" a ponechat si ty větve, které současnému směru vyhovují lépe.
Týkalo se snad poslední "obřezání" všech židů? Ne. Byly to jen některé skupiny (směry) - ty, co se už začlenily do společnosti a pracovaly pro tu společnost, ve které žily - ne proti ní. Tehdy to tak GP potřeboval. Nyní potřebuje "obřezat" jiné větve - jak píše Taurus.
Analogie situace před poslední válkou a po ní je stejná, jak to to má být v současnosti.

číselná symbolika

nula | 05.02.2018

88 taky zapadá do číselné symboliky GP?

dva se rvou o kořist

jenda | 05.02.2018

Nejlepší je,že tak 95% ISraelských židů tam jsou stejně přivandrovalci bez kapky starozákonní židovské krve (aškenáz). Zbytek jsou ti co z toho území kdysi odešli a pomíchali se v těch židovských královstvích v severní africe a ve španělsku (sefardi). A o těch pár původních Židů co tam žijou od nepaměti se ani nezavadí. Těch se nikdo neptá.

Příspěvek

Lin | 05.02.2018

Dovolím si sem nakopírovat svůj příspěvek z diskuse, který jsem dnes psala pod Taurovy rozbory. Téma je totiž velmi závažné:

S tím, cos popsal, souhlasím. Procesy, které mají vést k domnění, že to všechno „samo logicky dospělo“, jsou nastartované už pěkných pár let. Nedošlo mi ale, že má jít o vnitřní rozvrat (konflikty), ačkoliv je to velmi úspěšná a osvědčená metoda GP.
Že v samotném Izraeli to vře mezi samotnými židovskými skupinami – o tom svědčí třeba i toto video, kde ortodoxní demonstrují za „svátek šábes“ (aby se nepracovalo):
https://www.youtube.com/watch?v=_lo1_HX-lMc

A teď si nejsem jistá, zda dobře chápu toto spojení:
Haredim jsou velmi ortodoxní skupina, která svůj původ a zvyky odvozuje přímo ze Sinajské pouště. A jedna z větví jsou Chabad. Jenže ti Chabad jsou i velmi moderní, jaksi aklimatizovaní do současného moderního světa – avšak lpící na „tradici a kořenech“. A kabalu mají ve svých výukových „svatých knihách“.
Proč to tu píšu:
Ortodoxní (Haredim i Chabad) jsou velmi silní právě v Evropě a v Severní Americe. V Praze je velmi silná chabadská skupina, jsou i v Bratislavě a vůbec „na evropském východě“. Což by odpovídalo tvému závěru o „armádě kabalistů“ jako bojovníků proti KSB.
Teď ke kabale:
Hojně odhermetizovaná se alespoň u nás stala po „pádu opony“ a tvrdím, že z ní vycházejí i veškerá „porevoluční ezoučení“. Dodnes. I určité duchovní a meditační praktiky, u nás tak hojně propagované – např. merkaba (v kabale merkava). A tím, že se dost lidí u nás pokoušelo a pokouší „hledat Boha“, tak mají v tomto učení i dobrou průpravu, tj. – ve spojení s propagací „epochy lásky“ (jak píšeš) se všichni radostně připojí nejen k propagaci, ale také k praktickému uskutečňování. Tady vidím dost velké nebezpečí – a upozorňuju na to už velmi dlouho – že takto (jak hlásají „ezo“) je to stále jen o pyramidě, nic nového, jen z louže pod okap.
A další velké nebezpečí vidím v tom, že scientologie nikterak kabale neodporuje, v mnohém z ní přímo vychází.
Propagaci „dobré cesty“ u obou těchto praktik svěřil GP celebritám. Slavní scientologové, kterým se prý změnil život = např. Cruis nebo Travolta. A nejznámější propagátorkou kabaly je Madonna, která ji honě užívá na svých vystoupeních k „fascinaci“ a dokonalému zblbnutí davu. Ostatně – kabala je mj. magie o „napodobování božího tvoření“ – což už by mělo samo o sobě lidi varovat (ale nevaruje, naopak fascinuje – moc lidí by chtělo být takovým „bohem“).
Naplácala jsem to páté přes deváté, ale tím vším chci souhlasně podpořit tvé závěry a nastínit, že procesy jsou rozjeté už velmi dlouho. Dokonce i na územích, kde se „boj koncepcí“ přímo předpokládá. Zde již máme v záloze armádu „ezo“, která se ke kabale radostně připojí. Do „ezoklubů“ vstupuje radostně dostatek lidí – do církví skoro nikdo, ač se církve snaží, co to dá.
PS: Moc děkuju za téma – moc důležité a moc potřebné.

A ještě dovětek ke zde řešenému tématu o "známé kabale":
Myslí si snad někdo, že původní kabala byla "odhermetizovaná" celá a poskytnutá "gojímům" k užívání?

Re: Příspěvek

badatel | 05.02.2018

Lin, z tvého příspěvku vidím, že jsi, podobně jako Taurus, poukázala na dveře, které jsou zde zapovězené. Jenže když je neotevřeme a tajemství neodhalíme, ono nás to stejně dříve či později dožene a najde nás, k naší škodě, nepřipravené. Všichni se s tím kyselým jablkem „náboženství“ potýkáme a nikdo se do něj neodvažuje kousnout řádně do hloubky. A přitom je to jedna z účinných forem řízení hned na několika prioritách.

O existenci skryté a neuchopitelné nejvyšší síle Univerza se tu již naštěstí nepochybuje, jenže nějak ji pořád ve své práci nechceme adekvátním způsobem uchopit. A pouze operujeme, že nějak zasáhne … Jsou sice popsány obecné projevy takových zásahů, a toť vše. Jenže druhá strana stínů světa velmi dobře ví a má popsány jisté mechanismy, kterými může programovat časoprostor. Uchovává je veřejně všem na očích, zastřené pod nánosem náboženství, která jsou již dále zmanipulována a ovládány církevními hierarchiemi tak, aby nikoho již nenapadlo dále bádat. Sice konstatujeme, že k těmto jakýmsi projevům různých věr i náboženství dochází, ale dokud se neseznámíme s těmi technologiemi a nezakomponujeme je správným způsobem i do svého systému poznávání a řízení tak, aby se je nedalo znovu zneužít, pak toto řízení právě ponecháváme protivníkovi (za války tak máme „nekrytý týl“). Proto si také GP vytvořil mnoho různých duchovních proudů, aby vědění rozmělnil, lidi rozdělil a snadněji malé skupinky ovládl prostřednictvím vzájemné nevraživosti mezi různými verzemi „ezo-škol“. Takto se jako neškodné skupiny opět rozmístí po celém světě, aby pak jednou mnohem později, až se vše nějak vykrystalizuje, opět mohl někdo přijít a provádět „řízení“. Jenom my toto pole, a opravdu je to pole důležitého boje, tady v diskusích ponecháváme neustále volné.

Cestou materialismu lze sice dojít k poznání existence Boha, ale již ne k tomu, jak s ním komunikovat. A tedy ani jak je potřebné nauku nastavit, jak znovu oživit ty správné vědomosti a začlenit je do života. Ponechat to na naivních nadšencích, kteří občas k něčemu přičichnou a pak sejdou na scestí, protože jim byly podsunuty i falešné informace – takto GP jen pouští mlhu. A nám to stačí, neboť zase bylo ukázáno, „že tudy cesta nevede“. Jenže vede také, pokud nejdeme podle falešného ukazatele, který tam byl nasunut. Ten tam byl dán proto, abychom se právě tudy nevydali, abychom nedošli dál, za zatáčku, kde je to vše vidět již jinak.

Podle kvality vhledů řady přispěvatelů vidím, že řada diskutujících tato okna již nějak pootevřelo a umí je ve svém poznání využívat (individuálně okno osobního poznání, pro jiné Overtonovo okno – čeho, demagogie či vhledu). To je dobře. Nutno k tomu dodat, že i Keltové i Slované měli své vysoké zasvěcence těchto technik a užívali je ku prospěchu všech. Vedůni byli propojeni s řízením společnosti, byli její integrální součástí. Vědění bylo tehdy holistické, nedělené. I když samozřejmě jednotliví nositelé se profesně různě profilovali (specializovali) podle potřeby a míry svého talentu, a spolupracovali, zatím co my se snažíme oddělovat. Proto první údery byly vedeny vždy proti Druidům i Volchvům. Jeden z mocných úderů tehdy také spočíval v oddělení „materialismu“ a „idealismu“ v poznávání. Základní téma, se kterým se potýkáme dodnes a později vedoucí k zániku Atlantidy, tehdy to bylo oddělení hlubšího poznání víry od lidí s tím, že se o tuto oblast budou starat „pověření profesionálové“, čímž se ostatním „poskytne více prostoru pro jiné činnosti (hlavně zábavu)“. Tehdy počalo docházet ke ztrátě kódování mravnosti a mohly se později rozhořet bratrovražedné boje. A jen Hyperborea, která nechtěla na tuto hru přistoupit a z tohoto proudu se oddělila, pak si svůj nedělený systém vědění již nesla s sebou a proto byla silnou i v obdobích po světových kataklyzmatech. Ta vědění si jinak s sebou také nesla špička těch přeživších z Atlantidy, kteří se pak také začali roztahovat světem. Ale za to je nechci posuzovat, situace po katastrofách nebyla jednoduchá pro nikoho.

Řada dávných vědění se opět počíná dostávat na světlo poznání, je odhalován jejich smysl a propojován s vědou (samozřejmě ne tou mainsteimovou). Opět doporučuji knihu „Fyzika víry“.

Víra i náboženství jsou dalšími stranami mince zvané řízení, zrovna tak jako např. politika, strukturní výkonné složky a … Jak některý ze sloupů stavby bude zanedbán, stavení nebude stabilní, dříve či později se začne hroutit. Je dobře, že se tu podrobně probírá dění, hlavně to politické, s ohledem na KSB i DVTR. Nicméně si myslím, že by se mělo věnovat i více pozornosti dalším úhlům pohledu, než jen variantám symbolu 11. Realita je totiž mnohem pestřejší, má více hladin, všechny se do jisté míry navzájem ovlivňují.
Takže na otázky zde nadhozené nelze snadno odpovědět, neboťjsou to poměrně rozsáhlé nauky, které však ztratily původní napojení k životu i Bohu. I tak je možné je využít dobrým i špatným způsobem, vždy to záleží na lidech. Můj názor o odmítání solidní diskuse na tato témata je, že to je postoj pštrosa.
Osobně se přimlouvám za zavedení další samostatné rubriky.

Re: Re: Příspěvek

Lin | 06.02.2018

Badateli - já nerozumím tvému vyjádření o "zapovězených dveřích".
Mám dojem, že se zde hojně probírají i témata duchovní.
Ovšem - pokud sem někdo začne tahat věci typu "orgonet" nebo různé ty "spolehlivé duchovní praktiky", šířené různými gurui a je jedno, jestli západních nebo východních směrů - pak je to ke škodě věci a osobně se takových debat neúčastním, jen je trpně snáším. Proč?
Nevím, jak si kdo ze šiřitelů a zastánců těchto směrů uvědomuje, jak moc byla taková učení "zavirovaná". Všechna - bez výjimky. Jestli čteš zdejší materiály, tak nejnebezpečnější infikace je ta, kde máš pravdivé info tak z 90% a zbytek je klam a lež. Tam už to totiž málokdo pozná a ta vnesená lež je tak zásadní, že má nedozírné následky pro každého, kdo se tím řídí. A vůbec tam, kde už si kdo zahrává s magií. Takto (dle mého) rozhodně nikdo cestu k Bohu nenajde.
Píšeš o víře a náboženství jako o "sloupech stavby". Není to tak. Potřebné je osobní spojení člověka s Bohem. Žádný člověk a a tím ani žádná společnost se nemůže zdárně rozvíjet bez spojení s Bohem. Na toto přišli už kdysi dávno "materialisti" (marxisti, kteří pokusně Boha zaměnili za ideu marxismu).
Ale...
Náboženství není k životu potřeba vůbec, dokonce ani žádné "duchovní spolky" a podobné komunity, protože každý člověk by měl mít svůj vlastní komunikační "kanál" s Bohem. Věřit Bohu se musí naučit každý sám a své metody a nástroj si i sám vyzkoušet. Duchovní svět každého je jeho velmi intimní záležitostí, do které je ostatním houby - natož aby mu radili, co má a nemá dělat, jaké rituály či praktiky dělat, aby oné komunikace dosáhl. To všechno se odvíjí od toho, že každičký lidský jedinec má úplně jiný úkol, jiné poslání a učební plán - takže i Bůh s každým z nás mluví jiným jazykem a v rozdílných situacích.
Z tohoto důvodu není řešením (a už vůbec ne dobrým) zavádět tu nějaké "lekce duchovních cvičení".
Bůh mluví ke každému z nás - ať už si to uvědomujeme nebo ne - a nezáleží vůbec na tom, jaké "nauky či praktiky" kdo dělá a vyznává - či vůbec nějaké, či má vůbec o něčem takovém povědomost. A když člověk začne pracovat na svém svědomí a lidské etice, když začne pracovat na zharmonizování svého života se společností a s přírodou, tak čím víc na tom pracuje, tím víc Boha "slyší" a uvědomuje si jeho vedení.
A ano - máš pravdu, že dobrým a špatným způsobem lze využít jakoukoliv nauku - myslím si, že vlastně úplně všechno. A o tom to je. Je to o mravnosti, svědomí, etice - atd. Jde o to, aby někoho vůbec ani ve snu nenapadlo "něco" využít tím sobeckým způsobem. I dneska je to vidět ve společnosti, kdy se spousta "duchovních" znalců všeho možného, guruů, přednášejících jiným všemožné nauky a "duchovní způsoby", utápí v malosti, která s Lidstvím nemá co dělat = chtivosti, chamtivosti, závisti, nadřazenosti, touze po slávě a moci nad ostatními... atd.
Co můžou tací lidé naučit jiné, když se sami neumějí zbavit svých nectností?
Myslím si, že je pravdivé tvrzení, že nejdříve najde cestu k Bohu člověk ničím neovlivněný, "duchovními praktikami neposkvrněný".
A nespoléhej na dávné Druidy, volchvy, šamany, velekněze aj. Oni totiž kdysi dávno zklamali... nedokázali vést a vychovávat společnost tak, aby byla schopná odolat nájezdu hierofantů.
To je můj názor - tak to ber = jako můj osobní názor na věc.

Re: Re: Re: Příspěvek

Vejlon | 07.02.2018

Guru, je sanskrtské slovo, které v češtině znamená, duchovní učitel a je běžně používané ve védské filosofii.

VVP tiež hovorí o duchovnom rozvoji.
O vytváraní podmienok aby sa ľudia mohli duchovne rozvíjať.
Osobne nevnímam Duchovných učiteľov len negatívne alebo len pozitívne. Aj VVP je pre mňa akýsi Guru, učitel. Mám ich viac.
Preto si nedovolím povedať že sú iba zlý a nič nedokázali.
Iste, sú aj podvodníci, ktorý niečo okukali a uvideli v tom možnosť zárobku a bez svedomia oblbovali a oblbujú ľudí.
Ale sú aj taký ktorý ľuďom pomohli a dali im nádej.
Najznámejší je Emmanuel, ktorý je známejší ako Ježiš. Hovorili mu tiež Rabín = duchovný judaizmu, pôvedne učiteľ
Nedovolím si povedať že by nič nedokázal.

S ksb mám skúsenosť a Pjakina sledujem už dlho. Nehrám sa ale na nejakého znalca. Je to široká oblasť a preto s nej príliš "bŕŕŕ" niesom.
Pristupujem k tomu neutrálne rovnako ako k "duchovovným praktikám". Takže aj snimi mám nejaké skúsenosť a vďaka "moderným" poznatkom najmä s oblasti psychlógie či neurobiológie vieme princípi niektorých duchovných praktík aj "vedecky" vysvetliť a vďaka technológiam môžme ich pôsobenie a výsledky aj zmerať prístrojmi.
Rozhodne však netvrdím že sú zaručenou a jedinou cestou ku šťastiu, spáse, osvieteniu atď.

Ale zhodujem sa i s niektorými Guru... Tu dodám že týmto pojmom bývam občas označovaný pre svoje názory, alebo sa ma len pýtajú, či sa za Guru považujem. Vzhladom k tomu ako je ten pojem chápaný odpovedám: "Nie"...
Takže ja aj s inými zvanými Guru ale aj s inými povedzme bádatelmi sa zhodujeme na tom čo je i v ksb o mravnosti.
Tá je nepochybne potrebná k tomu aby človek dokázal preniknúť pod pozlátko materializmu do duchovného sveta.

Duch využíva telesné zmysli k priamej interakcii s týmto svetom. Skrze zmysli vnímame svet okolo nás. Zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Zmysli však môžu klamať. Mohol by som uviesť mnoho príkladov na každý s piatich zmyslov ako nás ľahko oklame, no myslím že netreba.
Ostane nám povestný šiesty zmysel. Tým je Cit. Základom Citu je Láska = tvorivá energia.

Pojem "Duch" sa dá v niektorých významoch užívať aj ako pojem "Vedomie". ""Kedže Duch obsahuje Vedomie.""
Pri duchovných praktikách preto inak hovoríme aj ako o Vedomej činnosti zo svojim vnútrom = Duchom

Hovoril som o zradnosti telesných zmyslov. Ale aj o šietom netelesnom zmysle. O Cítení.
V duchovných praktikách (pozn: zvyčajne užívam radšej menej presný pojem mentálne cvičenia alebo iné)
...sa zameriavame práve na rozvíjanie šiesteho zmyslu. Cítenia.
Preto sa pri mnohých praktikách "vypínajú" telesné zmysli. Ideme na pokojné miesto, niekam kde sa cítime v bezpečí. Lahneme si, uvoľníme sa, zavrene oči. Začináme smerovaním pozornosti na dych, aby sa vyčistila mysel. Myšlienky sa nechávajú plávať.
Nádych a výdych. Chvíľu dookola. ...

"Ak nepomáha počítanie ovečiek. Skúste počítať len jeden - dva (nádych- výdych). Niekedy to pomáha.

Pozn: Pokojné miesto je tam kde sa cítime bezpečne pocit bezpečia je teda potrebný k uvoľneniu a bzp. vykonániu vedomích duchovných praktík. Čiže bez strachu.

GP naopak udržuje ľudí v strachu ( v nízkych vybráciach na úrovni spodných čakier = žrádlo, sex, -zábava.)
využíva duchovné praktiky vo svoj prospech. Ktomu aby ich v dnešnej informačnej dobe udržal v tajnosti ich musí neustále zanášať nánosom negativity. Ktomu slúžia falošný Guru a tý ktorý následne v záujme GP na základe týchto "guru" hodnotia všetkých ostatných.

toto je veľmi zaujímavé pretoze keď chcem niekomu pomôcť tak si potrebujem získať jeho dôveru a je dobré ho nadchnúť nejakým "trikom" aby som otvoril jeho myseľ novým pzitívnym skúsenostiam.
Ale dôveru si potrebujem získať... a tiež potrebujem ohúriť aj keď chcem niekoho "hypnotizovať" s cieľom manipulácie. Dôvera je potrebná pre pocit bezpečia aby došlo k uvoľneniu ("vypnutiu štítov"). Aby bolo možné preniknúť človeku do vedomia.
Alebo ako to rád robí GP. Obrovská nedôvera ku všetkému možnému. Tak sa "štíty" preťažia a vypnú. Človek ale potrebuje niečomu veriť. Tak sa chytí prvej ideológie, ktorá mu poskytne 90% pravdy, čím si získa jeho dôveru. A vymývanie mozgu môže začať.
-Je smutné že dnešné deti nikomu neveria. Tak im ostane zas len GP.
....
ale to som odbočil. Aby som sa teda vrátil k tým praktikám a využitiu.

Pri duchovných praktikách alebo tu konkrétne je presnejší výraz mentálne cvičenie, okrem iného... Pomocou autosugescií myšlienok = vedomých príkazov svojmu mozgu spúšťame rôzne biechomecké reakcie v tele. Čiže si môžme navodiť rôzne pocity atď
Tiež Pomocou týchto metód môžme dosiahnuť rôzne úrovne zmeného stavu vedomia/ tranzu a preniknúť do ďalších úrovni vlastné Vedomia. Oživiť staré, zabudnuté alebo potlačené spomienky. Odhaliť a odstrániť podvedomé zdroje mnohých problémov. (Negativity, Naivity...)
Môžeme Vedome využívať silu podvedomia. Napríklad: biele oblaky na modrastej oblohe (hore) podvedome vnímame ako ľahké zatiaľ čo hnedú zem (dole) ako ťažkú. Rovnako čierne búrkove mraky vnímame ako ťažké. Naviac tmavé sychravé počasie pôsobý oslabujúco. Kdežto slnečné počasie pôsobý povzbudivo.
Preto čierne či hnedé predmety podvedome vnímame akoby by boli pri dvýhaní ťažšie než naozaj sú. Naopak biele alebo bledo modré sa zdajú ľahšie. Stačí zmeniť stav vedomia, predstaviť si že dvíhame bieli predmet a zároveň s tým smerujeme pozornosť kúsok nad najvyšší bod dvýhaného predmetu (hore) "... a hneť je o pár kíl lahší.

vedomím mentálnym cvičením sa tiež môžme len uvoľniť. Dýchať a pod chvíľou si hovoriť v duchu slová: "kľud" alebo "pokoj". Po pravidelnom pár minútovom opakovaní to môžme využiť v stresových sytuáciach. Tak že si uvedomíme stres a v tej chvíli si povieme: "pokoj, dýchaj."
Myseľ sa tak "prenesie" inam. Zapne sa vopred vytvorené spojenie pre navedienie stavu pokoja (rozvahy) ktorý je určite lepší radca ako stres.
Pre lepší efekt je dobré mať aj nejaké teoretické znalosti čo je to stres a odkiaľ sa v nás berie. Ako vzniká.

V strese sa nám zrýchľuje dýchanie do tela sa uvolňuje kortizol, ktorý pri dlhodobom pôsobení spôsobuje... (netreba hovoriť...)
táto praktika pomáha vytvoriť v mysli oporný bod (program) ktorým môžme prerušiť predošlí negatívny setereotyp/program a nahradiť ho niečim iným. Stres - Pokojom.
Základom je dýchanie. = to Prvé čo urobíme po príchode na tento svet. Nádych-Výdych.

mnohým ľuďom tieto jednoduché cvičenia, vyzualizácie a podobne pomáhajú vedome ovládať smerovanie svojej pozornosti (energie) tak aby nečinili rozhodnutia ktoré majú negatívne dôsledky pre nich samich a ich okolie.
Presnejšie aby nečinili nerozvážne rozhodnutia a neutvárali si názory ovplivnené negatívnymi emóciami, myšlienkami či s prílišného nadšenia (eufórie)
ale aby jednali s rozvahou, nestrácali nad sebou kontrolu atď.
Alebo si ich pomocou len môžme navodiť pocit tepla keď je nám chladno alebo sa ochladiť keď je nám teplo. Iba silou mysle.

Môžme si týmito praktikami rozvíjať telesné zmysli. Smerovaním pozornosti "do seba" v tomto zmysle na svoje telo. Napríklad od ramien smerom ku končekom prstov. Možme cítiť jemné brnenie ktoré budeme najsilnejšie vnímať/cítiť na končekoch prstov. To z dôvodu zvýšenej koncentrácie nervových zakončení. Môžme cítiť aj teplo až páľavu alebo chlad podľa toho kam smerujeme energiu alebo ako ju vnímame.
Môžme sa tak učiť vnímať rukami vybrácie vyžarované napríklad energiou stromu, alebo celého lesa. Doslova sním splinúť na úrovni najhbších pocitov a cítiť každú rastlinu či zviera.

Rukami (na končekoch prstov) môžeme merať vzdialenosť (rozsah) a intenzitu biopoľa rastlín alebo ľudí. Môžu sa k tomu využívať pomôcky ako kyvadlá či prútiky. Sú však zbytočné. Pre mňa sú len na príťaž, ale niekto v tom má záľubu tak prečo nie?
Aspoň je trochu vtipné ako ich niektorý majú za magycké -tie prútiky. Ale sami o sebe sú k ničomu. Na nájdenie vody stačí holá ruku. (Pozn: Amíci používali prútiky vo Vietname pri hľadaní podzemných tunelov.)

Môžme sa tiež učiť vnímať vlastné biopole.
Pomocou vôle môžme rozširovať biopole a zlepšiť zmysli natoľko že budeme toto pole vnímať a vedome využívať jeho možnosti.
Napríklad to možno využiť na hubách pri hľadaní. Bipole naráža na hľadaný predmet (hrýb). Ním cítime jeho polohu. Funguje to podobne ako sonar.
-Zmeraním vybrácii pomocou rúk môžem zistiť či je hrýb jedlý alebo nie aj bez atlasu. Alebo si to overiť v tzv protosplane, čo je len málo známi pojem. Známejší je "akašska alebo akašická kronika. Sú aj iné názvy.

Môžme robiť veľa dobrých vecí
Alebo ich "pochopenie" môžme naopak zneužiť pre obohatenie sa. Alebo získanie *pocitu moci.* Je možné vytvoriť umelé spomienky a tak ovplivniť konanie jedinca. Programovať "ľudí" skoro tak jednoducho ako možno cvičiť psa

Mnohý "nadšenci" však ľahko podľahnú týmto aj iným lacným trikom.
Duchovný rozvoj je ale viac mež len meditovanie a zlepšovanie schopností či talentu na odrbávanie (seba sama)

Keďže vedomá činnosť v týchto oblastiach je podmienená mravnosťou, tak ten kto zdiela a presadzuje negatívne (odmietave) postoje a názory napomáha rozdelovaniu,... ten má obmedzené možnosti.
Už len preto že sa od vedomého osvojenia znalostí a praktík odstavý svojim odmietavým, demotivačným postojom.

Strachom s chýb alebo len odmietavým postojom sa človek jednoducho odstaví od pochopenia a teda aj možnosti riadeni tej či onej oblasti GP na prvej priorite.
Je to však jeho osobná voľba. To treba rešpektovať.

Myslím že nadradenosť seba či svojích predstáv nad ostatnými nebude len problémom rôznych "Guru" v "ezo-kruhoch".
Myslím že Badatel vidí ten nános bahna a vie rozlíšiť tých "90%".
Nie každý sa vzdá na začiatku.
Niekto tomu nepodľahne a preseká sa cez tú bariéru zo šípovích ruží až k ruženke.

Ešte k tým šamanom druidom a pod. Veď oni sa na smrť tešili ako malé deti. "Kedy konečne vypadneme a nebudeme musiet znášat te "ľudské pindy"." Veď sa "nechali vibiť" len preto že o tieto znalosti skoro nikto nestál ale naopak ich likvidovali a potláčali. Robíte to dodnes. Proste len vtedy využili túto cestu k "povzneseniu". Zbabvili sa kotvy = fyzickej schránky.
Im to chcete vyčítať? I tak Urobili čo mohli aby tieto znalosti v nejakej forme uchránili pre ďalšie generácie. Dnes to máme volne dostupné a prepracované toľkými ľuďmi a spôsobmi že ten kto chce sa tak či onak naučí pracovať zo svojími možnosťami a začína dbať o svoje duševné a telesné zdravie. Potom keď dosiahne vyšie levely kde môže vedome opúšťať telesnú schránku a tým sa zbaví jej obmedzení - Keď získa takúto skúsenosť - Potom je mu zbytočné niečo analyzovať. Pretože sa o všetkom môže presvedčiť na vlastné zmysli.

Ale časy sa menia a ľudstvo snimi.
Aj napriek snahe GP a užitočných idiotov sa týmto zaoberá stâle viac ľudí.
Preto sa Netreba obzerať na tých čo to zanášajú špinou.

Emmanuel hovoril: "prídu mnohý v mojom mene. budú zvádzať a mnohých zvedú."

Od neho týto falošný Guru prevzali frázu o tom že treba veriť.
V ich podaní sa jedná o prázdu frázu.

povedané chorému: "treba veriť/mať vieru" znamená že netreba strácať nádej a podliehať zúfalstvu ktoré človeka vedie do stretena, ale treba myslieť pozitívne.
Prirodzene uvolňovaný Endorfín je rozhodne prospešnejší zdraviu ako nadmerné pôsobenie kortizolu.
Stres tak negatívne vplíva na ducha kedže stres sa do tela šíri nervovou sústavou s centrom v mozgu kde prechodne sídli Vedomie (duch).
Človek v tomto stave sa snaží zmierniť toto pôsobenie tak že pomocou alkoholu, cigariet alebo drog otupuje nervovú sústavu čím to len prestáva vnímať. Spočiatku spôsobujú Uvoľnenie endorfínu a zažitiu pocitu "šťastia" pretože životná realita moc iných stimulov pre uvoľnenie endorfínu neponúka.
Je zbytočné mu vykladať ako to škodí keď život je utrpením a chce ho ukončiť.
Treba zmeniť jeho myslenie (svetonázor) aby sám chcel prestať pretože znovu nájde zaľúbenie v živote.

Preto nevidím nič zlé na tom keď ja alebo niekto iný radí v týchto oblastiach a učí duchovným praktikám tých ktorý tak či onak potrebujú a žiadaju pomoc
Či už sa jedná o pomoc zo závislosťami alebo s problémamy v práci, vo vsťahoch .... ktorých častým zdrojom sú ťažké traumi s dectva = nevyriešené konflikty potlačené vedomím do podvedomia aby sa zachovala aspoň aká-taká funkčnosť vedomia, ktoré sa s niektorými zážitkami nevie vysporiadať.
Traumatizácia ľudstva je preto jedným zo základnych stavebných kameňov udržiavania kontroli zo strany GP. Stres strach, hnev =Negátívna energia usmernená vhodnými informáciami pôsobiacich na podvedomie tak aby došlo k jej vybitiu v správný čas na správnom mieste. Napr. holokaust 2.0

Na koniec by som jednoducho dodal.
Duchovnýmk praktikami posilňujemu ducha rovnako ako telesnými cvičeniami svalstvo.

Re: Re: Re: Re: Příspěvek

Hox | 11.02.2018

> Duchovnýmk praktikami posilňujemu ducha rovnako ako telesnými cvičeniami svalstvo.

Myslíš jako, třeba zhmotnění své ruky o tisíc kilometrů daleko, jak například učí Bardon ve svých knihách, pro někoho, možná asi i tebe, guru? Jde zhmotnit na dálku i přirození?

Je fatální omyl plést si odraz hvězd na vodní hladině s hvězdami, bohužel, esoterici ve své "duchovní nadřazenosti" si nejsou schopni ani uvědomit svou fatální chybu, a pokud jim na ni někdo poukáže, tak odmítnou zauvažovat s poukazem, že není dostatečně duchovní.

Re: Re: Příspěvek

Hox | 06.02.2018

Badatel, akorát jsi nepochopil, že ty dveře, které propaguješ, nejsou od Boha ale od satana, a ještě je propaguješ ostatním.

Re: Příspěvek

nik | 06.02.2018

@ Lin - "Myslí si snad někdo, že původní kabala byla "odhermetizovaná" celá a poskytnutá "gojímům" k užívání?" - Ano, bola, prejdite si napr. Františka Bardona, alebo ak chcete kozmológiu tak napr. Haleviho. Ono, v dobrom, tá otázka je asi z takej kategórie ako - myslíte si, že bola zenová meditácia poskytnutá neaziatom? Bola, a čo ...? Kto je z nás zenovým majstrom? Sedí v samádhi ...? Súhlasím s "badateľom" ako píše nižšie, sú to rozsiahle témy a cesty poznaním a sebarozvojom. Ak sa to v rámci webu posudzuje len v negatívnom kontexte, je to v podstate služba GP.

@ badatel - veľmi jasne a prehľadne zosumarizované. Tiež podporujem takúto novú rubriku.

Re: Re: Příspěvek

Pe-tri | 06.02.2018

Pánové Badatel a nik - toto téma tu přece už bylo nejednou diskutované.

viz. třeba tady:

http://leva-net.webnode.cz/products/o-knize-hovory-s-bohem/

P.

Re: Re: Re: Příspěvek

badatel | 06.02.2018

Děkuji za odkaz, hned jsem celé prošel a jsem tomu rád.
Jen nevím, jak jsem to mohl před těmi vánocemi přehlédnout.

keby len do Ruska

Perun | 05.02.2018

Pripomínam účasť v českých volbách 66,60%

Ale číslo 44 sa mi páči :-)

Re: keby len do Ruska

Cico Ciciak | 05.02.2018

Tieto štvorky sú ešte okatejšie, až drzé:
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
:)

.

Cico Ciciak | 05.02.2018

Čím skôr sa židia z Izraela dostanú do Ruska, tým skôr budú konfrontovaný s KSB, tak prečo ten strach?

Podobne ako západní Ukrajinci sú na Slovensku konfrontovaní s celkom pozitívnym vzťahom obyčajných ľudí na Slovensku k Rusku, z čoho sú títo západní Ukrajinci vykoľajení, a nechápu, jak je to možné, keď na Slovensku a v západnej Ukrajine je ľuďom systematicky do gebúľ vtĺkaná anti-ruská propaganda, ktorej sme ale my na Slovensku úplne nepodľahli tak jak západní Ukrajinci.

Takže GP je buď hlúpy alebo zúfalý. :)

Všetko ide a pôjde tak, jak má ísť.

Re: .

Cico Ciciak | 05.02.2018

Židov je treba pre-programovať ako sa to skoro podarilo istému Človeku Issovi údajne pred cca. 2000 rokmi.

GP ide furt v tých istých zabehnutých šľapajách, to znamená, že chce škodiť svetu a ľuďom pomocou nejakých infiltrovaných hermetikov-ezoterikov, pričom si neuvedomuje, že KSB funguje na princípe "free open-source", ktorý má podporu Zhora.

Re: .

Perun | 05.02.2018

Súhlasím.
Je tam síce riziko, že nás "pokazia", ale aj nádej, že my ich povznesieme. Môj odhad? Vzhladom na charakter (aj prírodný) Slovenska ako akéhosi útesu, odpad odíde a zostane len tvrdé najčistejšie jadro. Tak to u nás chodí.
Česko je na tom inak , už na pohlad je to zjavne kotol (taviaci).

Re: .

Cico Ciciak | 05.02.2018

Preformuloval som, upravil a doplnil môj pôvodný príspevok:
https://pastebin.com/qD7APQbg

Igor Berkut

raduz | 05.02.2018

Skúste si vypočuť pár videí od tohoto človeka a ......!
Nájdete tam popis plánu ako a kde zrealizovať presun!
Mimoriadne interesantné!!!

Re: Igor Berkut

raduz | 05.02.2018

Prepáčte mi!
Odišlo mi to bez odkazu na videá!

https://www.youtube.com/results?search_query=igor+berkut

Re: Re: Igor Berkut

JaroX | 05.02.2018

https://www.youtube.com/watch?v=EPADsoqc6AM
Dobre hovorí, Porošenko s Turčinovom ho ešte neodpratali? Druhá vec - či skutočne verí a žije podľa toho, čo hovorí...

V ďalšom videu už prijíma gratulácie za získanie Izraelského pasu, pričom sedí pod obrazom, na ktorom sa Ukrajinka učí po Čínsky... Takíto nikdy nebudú robiť na Slovanov...
https://www.youtube.com/watch?v=hARHzhNoass

Kabala

Paulo | 05.02.2018

Viete mi niekto ozrejmit v com je rozdiel v tej kabale, ktoru maju do Ruska doniest, od tej, ktora je bezne laikovi znama?

Re: Kabala

nik | 05.02.2018

Ako trocha sledujem kontext a použitie slova Kabala na tomto webe, povedal by som, že sa vôbec nejedná o niečo, čo je reálnou Kabalou (ako ju rozpracoval napr. Bardon) - čiže adept je schopný prostredníctvom koncentrácie, vizualizácie a energie vplývať prostredníctvom uplatnenia "písmen" na vonkajší a vnútorný svet a meniť ho.

Tu je to skôr odvolávka na zmes môdneho trendu použitia kabalistickej a Zoharskej kozmológie, hollywoodskych sitcomov a biblických útržkov do zmesy, ktorá jednak zakrýva pôvodné použitie Kabaly a vo výsledku je to niečo ako scientológia pre ľudí zo židovského sveta.

Predstava, že by sa skutočný kabalista vyjadroval ku politickým a spoločenským veciam je úsmevná. Len čakám, kedy niekto vymyslí vhodný pseudonym po vzore elita - "jelita".

Re: Re: Kabala

Paulo | 05.02.2018

Tak zrejme Taurus myslí práve túto Kabalu (?). Možno by bolo dobré si to zadefinovať viac pojmovo - metrologicky, rovnako ako sa rozlišuje Koránický islam a ten historicky sformovaný.

Re: Re: Re: Kabala

ТаuRus | 05.02.2018

Já nevím, co tam hustí do hlav repatriantů, jestli pravou kabalu nebo nějaký její odvar. Tuhle věc jsem nestudoval.
Dával jsem odkaz na stránky, kde je lektorem Laitman, když tak se podívejte, kdo tomu víc rozumí:
http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/53147?/rus/content/view/full/53147&main

Ještě existuje video, kde Jefimov testuje Laitmana, kdo má zájem, podívejte se:
https://www.youtube.com/watch?v=SKV_Ow7F7bc

Re: Re: Re: Re: Kabala

Paulo | 05.02.2018

Áno, to je dobré, ja by som povedal že ho celkom preškolil a pár vecí ozvučil, no neviem či sa to Lajtmanovi pozdávalo ;)

Re: Re: Re: Re: Re: Kabala

ТаuRus | 05.02.2018

Tady, v tomto videu, Laitman prozrazuje něco z plánů globálních elit. Koresponduje to i s posledním dokladem Římského klubu.

Stručně, mluví o tom, že končí epocha sobectví, nastává epocha lásky k bližnímu a přírodě. Taktéž začne výchova k člověčenství (to, jakoby koresponduje s KSB). Doba, než k tomu dojde, potrvá tak 2-3 roky, přes zhoršení podmínek a různé krize. Lidé sami pochopí, že jejích elity jsou hloupé a hamižné a zbaví se jích tím, že si zvolí jiné, duchovní vládce, asi 120 lidí, kteří budou řídit celý svět. Lidé budou ceněni za dobré skutky a duchovní růst. Dokonce si představuje, že budou nosit odznáčky, ukazující na jejích stupeň rozvoje, aby ostatní se mohli na ně rovnat a brát si z nich vzor. Oni sami mohou být učiteli... atd. Nu prostě tlupo-elitarismus s duchovní omáčkou.
https://www.youtube.com/watch?v=-NTZNUEE59c

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kabala

badatel | 06.02.2018

Taurusi,
jestli dobře chápu smysl napsaného, potvrzuješ, že GP nakonec pro nás připravuje nějakou novou formu náboženství dle svých představ. Samozřejmě již ne ŘKC, tento projekt spěje k zániku a je neopravitelný, rovněž tak i řada jiných. Jaký připravuje mix, to ukáže čas.

Jenže kdo z většiny lidí tu hru dokáže prokouknout? Již na těch mnoha vzniklých ezo-kultech se prokázalo, že lidé nějaké vodítko a učitele potřebují, a s tím jsou pak ochotni spolknout i šikovně zaobalenou lež – bohužel. A i mravnosti se člověk musí učit postupně. Opravdu učit, protože je silně ovlivněna kulturou společnosti, a ta vždy bývá ve vazbě na nějaký nábožný projev. A zkušenosti z minulých inkarnací (slabé, zasunuté, latentní vzpomínky) velmi často zarezonují tak, že jedince opět nahánějí ke špatné straně testu ve „škole života“. Takto vyšší systém testuje, zda jedinec ve svém poznání již skutečně učinil svůj další evoluční krůček.

To znamená, že každý vždy potřebuje nějaké návody, do kterých se musí ponořit, prožít si je a vstřebat, dozrát jak kvas v bečce. Pak může postoupit o třídu výš. I v tom interním poznávání Boha je to jak v matematice. Taky se to žáčkům od první třídy dává po kapkách a postupně rozšiřuje a … Taky v první třídě nelze na žáčky vybafnout hned s řešením soustav parciálních diferenciálních rovnic o ??? I když by se to naučily jako říkanku, stejně by nic nepochopily, nikdy v životě by to nepoužily. A s hledáním uvnitř sebe sama je to to samé. A kam pak každý dospěje, je to na něm, je to jeho vlastní životní cesta. U něčeho se vždy začít musí a také střídat teorii s praxí.
Na jedné školní lavici jsem kdysi dávno četl moudrost:
„Teorie bez praxe je utopie, praxe bez teorie je chaos.“

Výukových návodů je mnoho, v každém je skryt kus pravdy, i matoucí lež. Vždy vychází z nějakých okolností a spěje k jisté úrovni poznání. Úkolem dobrých učitelů je navázat na to dobré a osvětlit právě to sporné. Což se na těchto stránkách děje po mnoha stránkách, pro mnoho oblastí života. Jen v okamžiku, kdy se narazí na otázky vazby na duchovno, a odkaz na pramen z nějakého ezo-zdroje, tak začne svítit červené světýlko, místo abychom trochu rozšířili záběr. Jako bychom se měli od některých témat distancovat. Jenže to nám nepomůže, naopak uškodí. I toto patří ke všem těm znalostem, které si musíme osvojit. Jinak opět budeme pracovat pro někoho jiného, který tyto znalosti bude mít vyšší a ovládne nás právě prostřednictvím tohoto informačního toku.

Myslím si, že je potřebné se na takové odkazy mrknout a zjistit, kolik je v tom pravdy a kolik dezinformací a proč. Myslím, podle toho jak prociťuji příspěvky mnohých přispěvatelů, že mnozí stálí přispěvatelé mají i tyto hlubší zkušenosti. A tak, jako lze z různých úhlů probrat a odhalit světové i matriční události, tak bychom měli být společně schopni si pomoci vytříbit své názory i na tomto záhonku. Co neodhalí jeden, prokoukne druhý, další přidá ještě jiný úhel pohledu … a názor si stejně musí každý udělat sám – tu povinnost před Bohem z něj stejně nikdo nesejme.

V každém případě ti děkuji, že jsi toto téma nakousl.
Je vidět, že mezi politikou a „vírou či náboženstvími“ je mnoho těsných vazeb. Tobě i mnoha dalším diskutujícím děkuji za mnoho precizních vhledů.

Když jsem před několika lety ve svých poznáváních záhad a poznáních duchovna dospěl dále, musel jsem reagovat i na prudce se měnící situaci světa a politické scény. Duchovno nikdy nemůže být apolitické, naopak by mělo lidu pomoci politiky a mravnost hlídat, především ze svého nadhledu (nechci mluvit o „Boží vůli“, to by bylo příliš troufalé)! A uvědomil jsem si, že i v této oblasti (dění ve světě) je také všechno zcela jinak, a hlavně jinak, než hlásí mainstrejm. A začal hledat i na politické alternativě, ze které nakonec pro mě vykrystalizoval tento web coby nejlepší (Taťka věděl, kam mě má nasměrovat). Zdejší rozbory a diskuse mi značně pomohly si mnohé ujasnit a pochopit, jak snadné je podlehnout reklamě, i ve volbách. Tentokrát jsem již volil ne slepě, ale vědomě.

Díky tomu jsem opět postoupil o něco dále i v duchovnu. Všem diskutérům děkuji.

PS.: I když to píši pod tebe, neboť to bylo především tebou otevřené téma, reaguji tak ale i na další přispěvatele v této věcné diskusi. Myslím si, že to je přínosné všem.

Dobrý článok

JaroX | 04.02.2018

Áno, aj podľa mňa to je ako píšeš Taurus. Len teraz, ako zabrániť návratu Židov do Ruska (ako by ich tam už takto nebolo príliž...). Sýria bude chcieť Golany späť, Palestínci tiež kričia, že boli utláčaní už dosť (a EÚ ich v tom podporuje)... Lebo nám musí ísť o prinavrátenie plnej suverenity Rusku a už takto to tam družina Putina nemá ľahké...

Re: Dobrý článok

Hox | 05.02.2018

Dobrý manažer plánům protivníka nebrání, obrací je ve svůj prospěch.

Re: Re: Dobrý článok

M.C. | 05.02.2018

Tak tak. Jelikož je to i princip juda, využít sílu protivníka proti němu a ve svůj prospěch, tak si troufám tvrdit, že Putinovi tento způsob uvažování není cizí.
Věc má ještě jednu rovinu, někde jsem četl, že v Izraeli je už každý třetí obyvatel ze zemí SSSR, tedy i rusky hovořící a po letech to začíná mít vliv na celou vnitřní situaci v Izraeli.

Re: Re: Re: Dobrý článok

JaroX | 05.02.2018

Tak vidíš, toľko dobrých ľudí žije v Izraeli a predsa si do čela vlády zvolili psychopata a teroristu Bibiho...

Chápem, že Rusko sa bude snažiť použiť cudzí nástroj pre svoje ciele, len aby im tento nástroj neprerástol nad hlavu, ako už mnoho krát v dejinách predtým.

Re: Re: Re: Re: Dobrý článok

M.C. | 05.02.2018

Netvrdil jsem, že všichni co emigrovali do Izraele z Ruska nebo obecněji ze zemí SSSR jsou automaticky dobří.
Z tohoto prostoru odešla do světa i celá řada proslulých darebáků.

V tom použití cizího nástroje - to není iniciativa Rusů, to je z jejich strany obranný tah a Rusko v tomto nemá na vybranou.

Stará vesta

Putinovec | 04.02.2018

Takže GP chce jet ve starých kolejích.Infikovanou část vložit do národa a škodit.Přesně tak židé fungovali a dodnes fungují po celém světě.Část starého nástroje překoval a dál je donutí přesídlit zpět a infiltrovat ostatní.Bylo by pěkné,pokud by dostali svůj životní prostor na Sibiři se slovy,Co si postavíte a uděláte,to budete mít.

Re: Stará vesta

M.C. | 05.02.2018

Birobidžan to jistí.

Re: Stará vesta

Milan | 05.02.2018

S moslimskou migráciou do Ruska mu to nevyšlo, tak chce skúsiť židovskú migráciu, ktorá mu v minulosti už raz vyšla.

Re: Re: Stará vesta

Hox | 05.02.2018

blbost, muslimové jsou integrální součástí ruského světa už stovky let a nikdy s nimi nebyl větší problém, nejsou muslimové jako muslimové. Muslimové v Evropě a muslimové v Rusku jsou dva různé světy. Čečenské pseudomuslimy-extremisty-teroristy v konečném důsledku nezpacifikoval nikdo jiný, než sami čečenci-muslimové.

Super

Koloděj | 04.02.2018

Taure, vynikající článek ... Jen jsem nepochopil, které pasáže jsi do přeložené diskuze připisoval ty, a které byly součástí diskuze.

Nebo se v Izraelu diskutuje GP ? To mně trochu mate .. např.

Každé takové rozdělení nese v sobě prvek destabilizace sociuma. To socium destabilizuje GP - viz. číselná symbolika.

to je tvuj text ? nebo text tamnější diskuze ?

Jinak, všimněte si té úrovně chápání vzájemných souvislostí, kterou nám předvádí židé ( velký dík za ten překlad, to je prostě jedna báseň )

Re: Super

ТаuRus | 04.02.2018

He-he, celá ta analýza je moje. Přeložený je jen článek Jozi Hitlera, který mě k té analýze nakopl. Opravdu, to nepsali ani židé, ani GP. :)
Analýza začíná slovy: " Většina židů z SNS má dvojí občanství"....

Re: Re: Super

M.C. | 05.02.2018

Ne každý, kdo se jmenuje Gitler musí být nutně záporná postava.
Nedávno jsem četl článek o vojáku Semjonu Konstantinoviči Gitlerovi, který se za války opakovaně vyznamenal v boji (a byl za to vyznamenán). Voják má výrazně neruský obličej s tmavým, téměř srostlým obočím.
https://postimg.org/image/96e3ug9hh/

Re: Re: Super

Koloděj | 05.02.2018

Pak máš dar vyjadřovat se srozumitelně a zároveň stručně i v tématech, která nejsou zrovna jednoduchá, diky

Je to pro mne překvapivé

hael | 04.02.2018

O novém holokaustu mluvil už dříve VVP. Nicméně jsem si nedokázal představit, jak to globalisti chtějí v dnešní době zrealizovat. Ale nastartování rozkladu zevnitř socia, to je hodně překvapivé.

Díky Taure, ten Tvůj článek má pro mne extra vysokou informační hodnotu.

Ruský židia

Bynk | 04.02.2018

To je nezmysel, kde by sa vôbec v Rusku a východnej Európe zobralo tolko židov po Abrahámovi? Ale za to tam zostalo dosť židov po Chazaroch, nuž len tí nemôžu odvodzovať svoj pôvod od Abraháma.... Všakže....

Re: Ruský židia

čitateľ | 05.02.2018

Mám dosť, však sa tam nič také ani netvrdí. Iba je tam také slovo, ale s Tvojím tvrdením nemá nijaký súvis....

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek