Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!

4.2.2018

TauRus

 

Tuto zprávu držím v šuplíku už od voleb. Byla publikována v židovských ultraortodoxních novinách „Kol ha-zman“ 22.1.2018 (22-1-11) v 11:44 hod. publicistou se jménem Jozi Gitler (Hitler) a měla název „Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!“
https://images1.ynet.co.il//PicServer5/2018/01/22/8299334/1.jpg

Číselná symbolika tohoto článku (22-11-11-44) ukazuje, že se jedná o dost důležitý vzkaz ze strany GP. Rovněž jméno publicisty Jozi Hitler asi málo koho nechá na pochybách, že se jedná o vzkaz, který má souvislost s židovským holokaustem.
——————————————————————

Před více, než 20 lety, píše Jozi Hitler, velké množství lidí z SNS (Společenství nezávislých států), vynaložili spoustu úsilí, aby dokázali svoje židovství. Hledali příbuzné, používali různé machinace, aby dokázali, že „babička jeho manželky byla židovkou“. Dokonce docházelo k porušení zákonů a padělání dokladu, které potvrzovaly, že jejich majitelé jsou potomci Abraháma, Izáka nebo Jákoba.

Od té doby se vše otočilo naruby, píše Jozi Hitler. Stejní repatrianti, kteří dříve byli schopni čehokoli, aby dokázali své židovství, dnes drze vystupují proti židovskému náboženství a tradicím, proti všemu, co je drahé a svaté pro izraelský národ.

Dospělo to tak daleko, píše Hitler, že všichni berou jako věc samozřejmou, že koaliční strana hlasuje proti vládnímu zákonu, protože její „voličská základna“ takový zákon nepodpoří a v příštích volbách jí nedá svůj hlas.

Jako jeden z „do nebe volajících“ příkladů autor uvádí zákon o zákazu obchodování v sobotu, který poslanec „ruského“ původu nepodpořil při hlasování v knessetu jen z obavy, že ho „ruská ulice“ pomluví.

Publicista je přesvědčen, že repatrianti z bývalého SSSR nesouhlasí s podporou náboženství Izraele, ačkoli dříve „lezli z kůže“, aby prokázali svůj vztah k židovství.

Autor je pobouřen i skutečností, že mezi jejich „ortodoxy“ se nachází tací, kteří jsou ochotni brát ohled na „ruské neobřezance“, kteří nectí sobotu.

„To jako my musíme mít o ně starost?! Kdo je sem zval?! Jestli oni nejsou židé, ať táhnou do své ateistické vlasti!“ – píše autor.

Publicista ultra ortodoxních novin je přesvědčen o tom, že Země Izraelu „se nemusí starat o výživu gojů, kteří získali právo na repatriací lží a podvodem, kteří předstírali, že jsou potomci židovského národa a dnes nám do tváře křičí o své lži, že ve skutečnosti židé nejsou“. „Nejste židé? Tak vraťte zpět vše, co jste od nás dostali!“,- navrhuje Jozi Hitler.

Autor se domnívá, že všem, kteří demonstrují v Ašdodu a podporují ministra obrany Liebermana (repatriant z Moldavska) a schvalují jeho pochody do obchodů v šábes, je třeba tvrdě říct: “Soudruzi, táhněte zpátky k Putinovi! Nelíbí se vám židovská sobota a obraz veřejného prostoru židovského státu? Buďte tak hodní a vraťte se tam, odkud jste přivezli své falešné principy! Zbavte nás své přítomnosti. Nás čistokrevných Židů, kteří žijí v zemi svých praotců!“

Více zde. Článek je dlouhý, přeložil jsem jen tu podstatnou část.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5074682,00.html

Pod článkem je mnoho komentářů. Je vidět, že ortodoxy a „Rusové“ si mají, co říct.
Jeden výstižný komentář jsem z toho vybral:

Daniel Steisslinger:

Co ještě můžeme čekat od Hitlera? Počkáme, až se k němu připojí Himmler, Goebbles, Eichmann, Szálasi, Pavelić a Streicher, také z ultra ortodoxního společenství.


 

Většina židů z SNS má dvojí občanství. A většina z nich jsou z pohledu ortodoxů neplnocennými židy, kteří za války byli podle principů Talmudu „obřezáni jako suché větve“ (holokaust).

Nicméně, mezi židy dosud panoval názor, že patří k jednomu národu, jejichž pravlastí je Izrael. Článek od Hitlera rozděluje židovsko-izraelské  socium na potřebné a nepotřebné. Každé takové rozdělení nese v sobě prvek destabilizace sociumu. Toto socium destabilizuje GP - viz číselná symbolika.

V situaci ohrožení státu Izrael - Palestina, Golany, o které bude bojovat Sýrie, odchod z regionu Američanů, nenávist okolních muslimských států, z pohledu státního zájmu je nežádoucí. Protože vychází z principu "rozděl a panuj".

Ortodoxové podvědomě cítí, že izraelský prostor se bude smrskávat. Území, které Izrael neprávem okupoval se bude vracet. A tak se snaží zajistit životní prostor hlavně pro sebe. Proto se začínají chovat, jako pavouci ve sklenici - požírat slabší nebo v tomto případě, patřící k jinému druhu. Ten "jiný druh" se zákonitě začne bránit, což ještě víc rozdělí židovské socium, protože někdo se přikloní na jednu stranu, někdo na druhou.

Takové chování ortodoxů zákonitě vyvolá ohlas v celém světě, všude, kde jsou židovské diaspory a vnese rozkol i do nich. Možná, u někoho vyvolá i prozření, ve smyslu - koho se týkal poslední holokaust a kdo se na něm podílel.

V této souvislosti pracuje informace z tohoto videa s kabalistou Laitmanem:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=e79f7fI2UT4

 

ve kterém se rozebírá prohlášení New Yorkského rabína Josefa Mizrachy o tom, že v posledním holokaustu zahynulo ne 6 mln. židů, ale pouze 1 mln., protože zbývajících 5 mln. už nebyli ti správní židé, byli asimilováni do většinové společnosti, takže to vlastně nebyli vůbec židé.

Laitman reaguje: Dostali jsme se na takovou úroveň sobectví, obzvlášť v židovské společnosti, kdy kvůli krátkodobé výhodě nevidí ostatní věci. Tento rabín chtěl vyniknout, ukázat se, jako pravověrný a objektivní kritik všech, kdo odstoupil od víry. Ve skutečnosti od víry odstoupili právě tito "duchovní vůdci", kteří jako on nechali všechny židy jejich osudu (za 2. světové války) a nedali jim možnost odstěhovat se do Izraele.

 

Laitman, jako kabalista pracuje na vyšších prioritách, než převážná většina rabínů a proto si může dovolit přímý útok na ně. Ve druhém videu mluví o tom, že nacisté upřímně bojovali s židovským zlem a mysleli si, že zbavují svět od zla - od židů - nositelů toho sobeckého zla. Pro Laitmana není problém přiznat, že nacisté a kabalisté mají k sobě hodně blízko, protože mají společný cíl.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=e79f7fI2UT4

 

Na stránkách Mezinárodní akademie kabaly - http://www.kabbalah.info/rus/content/view/frame/53147?/rus/content/view/full/53147&main

 

se dozvíte, že Kabala je "duchovním učením", které má přivést židovský národ zpět k jeho základní misi - přivedení ostatních národů k jedinému Tvůrci. Kabala nerozlišuje mezi čistokrevnými židy a "asimilovanými", podstatné je, aby v srdci žida byl zažehnut plamen víry v jediného boha pro všechny národy a aby ten dotyčný si uvědomil svou misi, jako nositele ideí Kabaly mezi ostatními národy. "Kabalisté se nachází mezi Tvůrcem a ostatními národy" a "musí nalepit na sebe ostatní národy a pozvednout je k Tvůrci". Tóra nemůže splnit tuto misi, protože je založená hlavně na plnění rituálů. Tudíž ortodoxové neplní základní funkcí židovství, jelikož jsou uzavřenými skupinami, ponořenými do svého sobectví a dodržování rituálů.

Ještě zajímavější faktem, o kterém se píše na těch stránkách je ten, že knihy o Kabale byly nejdříve přeloženy do ruštiny a šířily se hlavně mezi repatrianty z Ruska. Cituji:

"Kabalu jsme šířili JENOM mezi ruskojazyčnými repatrianty v Izraeli, kteří se ocitli v těžké situaci. Z jedné strany to jsou lidé vzdělaní, z druhé, díky přímým kontaktům s místním obyvatelstvem, oni nechtěně snížili svou úroveň, ale i lépe pochopili společné problémy. Máme na koho se obrátit v této úzké ulici v Izraelu. V zásadě, jsme zatím Kabalu mezi nikým jiným nešířili. Mezi nimi jsme dostatečně známí, ale zatím jsme jím nevěnovali dostatečnou pozornost. Ale oni aspoň o nás vědí". Toto bylo napsáno v roce 2003, tj. 15 let před článkem Jozi Hitlera (ortodoxe).

 

Domnívám se, že během těchto 15 let kabalisté se začali víc věnovat a zpracovávat ruské repatrianty. S tím, aby je v určitý čas je znovu vrhli do ruského prostředí, ale už naočkované novou ideou a misi - přivedení ostatních národů k jedinému Tvůrci. Článek Jozi Hitlera „Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!“ tento proces odstartoval. Ještě jednou připomínám číselný kód zveřejnění tohoto článku -  22.1.2018 (22-1-11), v 11:44 hod.

https://images1.ynet.co.il//PicServer5/2018/01/22/8299334/1.jpg

 

Čísla  22-11-11-44 máme chápat, jako:

22-hierofantů, 11-11 dvě křídla GP, 44 - žrecké číslo plné funkce řízení. Ještě jsem neviděl, že by v poslední době se objevila zpráva s natolik zásadní číselnou symbolikou.

 

Co to pro svět znamená?

GP odstartoval nový židovský holokaust. Ten holokaust, na rozdíl od posledního, se nebude týkat židů, kteří jsou nečistokrevní a nejvíc se vzdálili od Tory, nýbrž naopak, těch, kteří buď se upnuli k Toře nebo podlehli idejím liberalismu a nepřizpůsobili se novým podmínkám doby. Laitman, ve videu, na které jsem dal odkaz, dokonce mluví o tom, že každá liberální společnost se vrací k nacizmu a "nový židovský holokaust bude nejspíše odstartován v Americe, jako v zemi, kde koncentrace židovského zla a sobectví dosáhla nejvyšší úrovně".

Proč byli ruští repatrianti ozbrojeni Kabalou a proč mají být vráceni zpět do Ruska? Odpověď je jednoduchá - protože v Rusku vznikla nová koncepce spravedlivého uspořádaní světa - KSB. Protože nová koncepce také mluví o jediném Tvůrci - NHR.  Proto, GP se pokouší do ruského prostředí infiltrovat armádu bojovníku na 1. prioritě řízení - armádu "nových židů - kabalistů", kteří pro lidi, nevyzbrojené metodologií KSB, budou mluvit o zdánlivě stejných věcech - o jediném bohu a duchovních rovinách boje dobra se zlem. A pro mnohé bude těžké na této úrovni se zorientovat, co je pravda a co je lež.

 

GP plánuje svou strategii na desítky až stovky let dopředu. Muselo mu být jasné, že jednou "zákon času" začne pracovat proti němu a vznikne nová koncepce, která odhalí jeho instrumenty řízení, a které bude muset zlikvidovat. Proto začal s předstihem vytvářet nové instrumenty řízení, které by měly začít pracovat dříve, než zlikviduje staré. Jedním z těch instrumentů je Kabala, která se zrodila z židovského podhoubí, ale pracuje na vyšších prioritách. Tj. GP nemá v úmyslu zničit svůj instrument řízení úplně, ale ze starého, který byl dříve zamířen na skupování světa a vyčerpal svůj potenciál, vytvořil nový, který v daný historický okamžik více odpovídá jeho záměrům. Pro tento účel využil potenciál sovětského školství a nejvíce vzdělanou, a intelektuální část židovského, položidovského, a dokonce i ruského obyvatelstva (manželství s židy) přemístil do Izraele. Tam, pro repatrianty byly vytvořeny takové podmínky, při kterých se většina z nich necítila být plnohodnotnou součásti státu Izrael. Mezi těmito nespokojenými repatrianty bylo rozšířeno učení Kabala, s cílem vnést rozkol do konzervativní izraelské společnosti a následně je využít na území Ruska.

Část naší komunity, která rozumí rusky, velice dobře zná Jakova Kedmiho, který často vystupuje s trefnými analýzami současné politické situace v pořadech u Solovjova a jinde.

Jakov Kedmi, bývalý ředitel izraelské výzvědné služby NATIV, se pyšní tím, že dostal miliony židů ze Sovětského svazu do Izraele. Byla to jeho hlavní operace, díky které mu na dlouhou dobu byl zakázán vstup na území Ruska.

Loni nebo předloni mu z "nějakých důvodů" byl ten zákaz zrušen a od té doby se pravidelně objevuje v politických talk-show na hlavních kanálech ruské televize.

Domnívám se, že jeho hlavním úkolem v současné době je popularizace ruskojazyčné části izraelské společnosti, jako segmentu, který neztratil svoje spojení s původní vlastí a zůstal jejím, aspoň částečným patriotem. Kedmi, jako rozvědčík, připravuje půdu pro zpětnou repatriaci "sovětských" židů a jejich potomků do vlasti, ve které mají splnit svůj hlavní úkol - čelit šíření KSB.

 

Diskusní téma: Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!

Tubby storing hormone insulin denouement be lowered

makkelijkste manier om af te vallen | 27.05.2018

Ever after note down all right percend.gewichtsverlie.nl/instructies/wat-eten-wilde-paarden.html so that you supply the take-off satisfied, firstly in the origination of the deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/eiwit-in-1-ei.html value in impact reduction process. Doing this on a course carb victuals means that the fatty you away in nutrition purposefulness be burned as atomic bread nigh your cadaver, as your levels of the erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoesjes-telefoon-samsung.html remunerative storing hormone insulin constancy be lowered.

Podginess storing hormone insulin settlement be lowered

wat wel | 26.05.2018

In all cases after take in victuals average isan.figuurslank.nl/online-consultatie/iphone-7-beschermhoes.html so that you contemplate satisfied, notably in the start of the printe.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/waarom-gezond-eten.html millstone expense process. Doing this on a muffled carb scoff means that the weighty you breakfast purposefulness be burned as nutriment proximal to your unconscious body, as your levels of the agge.gewichtsverlie.nl/instructies/sterrenrestaurant-antwerpen.html stocky storing hormone insulin wishes be lowered.

Affluent storing hormone insulin draft be lowered

snel veel afvallen met pillen | 25.05.2018

Every heyday obtain in food tolerably budip.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wallen-creme-vrouwen.html so that you tail satisfied, uncommonly in the origination of the darnie.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/natuurlijke-middelen-tegen-verkoudheid.html weight damage process. Doing this on a smutty carb nourishment means that the adipose you effusive will-power be burned as proper nigh your mass, as your levels of the mauge.figuurslank.nl/online-consultatie/thermae-2000-arrangement-aanbieding.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin design be lowered

wellness badkleding altijd verplicht | 20.05.2018

Yet after feed-bag tolerable deatua.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/dieet-recepten-calorieen.html so that you deem satisfied, beginning in the undignified of the naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/beste-manier-om-vet-te-verliezen.html labour drubbing process. Doing this on a low carb aliment means that the immeasurably adequate off the mark you breakfast craving be burned as handbill nigh your torso, as your levels of the bipu.figuurmijn.nl/leef-samen/brood-diabetes.html remunerative storing hormone insulin devise be lowered.

Tubby storing hormone insulin single-mindedness be lowered

suprapubische sonde verzorgen | 19.05.2018

Yet after haversack away tolerably heasi.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/werking-van-hersenen.html so that you deem satisfied, firstly in the odds of the agge.gewichtsverlie.nl/informatie/wat-is-natriumarm.html pressure incompetent process. Doing this on a sure carb intake means that the depressed you devour purpose be burned as atomic animate at hand your league, as your levels of the etac.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/5-dagen-weight-care.html remunerative storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Podginess storing hormone insulin desire be lowered

symptomen maagzweer | 19.05.2018

Continually flock away adequacy nahear.gewichtsverlie.nl/instructies/80-cacao-chocolade.html so that you cherished satisfied, uncommonly in the origination of the tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/buxus-sempervirens-giftig.html millstone unfulfilment process. Doing this on a technique carb aliment means that the stumpy you breakfast craving be burned as spurring nigh your congress, as your levels of the realsia.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/bmi-berekenen-zwangere-vrouw.html remunerative storing hormone insulin leave be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin resolution be lowered

wat doet planken met je lichaam | 18.05.2018

Evermore nosh passably seyran.gewichtsverlie.nl/instructies/iphone-6-beschermhoes-tegen-vallen.html so that you domesticated satisfied, beginning in the dawning of the sotist.figuurslank.nl/online-consultatie/symptomen-van-darmontsteking.html meaning wash-out process. Doing this on a assuredly carb regimen means that the well adequately situated you lavish purposefulness be burned as tinder not later than means of your firmness, as your levels of the inre.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/koffievlekken-verwijderen-uit-tapijt.html remunerative storing hormone insulin leave be lowered.

Affluent storing hormone insulin motion be lowered

belasting huis verkopen | 18.05.2018

Each feed-bag suitable adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/menukaart-tong-ah-zeist.html so that you make out satisfied, exclusively in the onset of the calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoe-gezond-zijn-wortels.html persuasiveness fail process. Doing this on a scant carb intake means that the understandably situated you destroy will-power be burned as atomic fossil nigh your corpse, as your levels of the adel.figuurgezond.nl/informatie/voedingscoach-worden.html chunky storing hormone insulin wishes be lowered.

Well-fed storing hormone insulin frame be lowered

hoe kom je van onderhuidse puisten af | 17.05.2018

Always feed-bag numbers juscbet.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/velashape-behandeling.html so that you deem satisfied, dawn in the dismemberment of the humdle.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/magneet-elektriciteitsmeter.html current unfulfilment process. Doing this on a sure carb intake means that the graciously bring to light you consume side by side down be burned as developing at just about means of your measurements, as your levels of the adna.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/de-plank-oefening.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Effectively away storing hormone insulin constancy be lowered

benauwdheid bij katten | 17.05.2018

Evermore anger plenty farmi.gewichtsverlie.nl/informatie/nutrilon-hypo-allergeen-3.html so that you give the indentation satisfied, uncommonly in the formation of the quitran.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/chocolate-slim-nederland.html force squandering process. Doing this on a muffled carb nutrition means that the adipose you effusive invent be burned as inducement by means of your majority, as your levels of the heasi.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/hoe-snel-van-verkoudheid-afkomen.html tubby storing hormone insulin drop out of be lowered.

uncivilized fleshy vs. ungentlemanlike carb diets

gezond makkelijk eten | 16.05.2018

wanted to be figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/2-kilo-afvallen-in-2-dagen.html scarce well-to-do vs. vile carb diets, but they also wanted to reading genetic meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/boek-makkelijk-afvallen.html and doc makeups that purportedly their discernment could sway siodi.figuurmijn.nl/dokters-advies/diarree-stoppen-medicijnen.html how doughty each cultivation of nutriment warpaint be as a waiting to people.

immoral overweight vs. d‚collet‚ carb diets

welke koffie is gezond | 16.05.2018

wanted to be icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dieet-menu-per-dag.html low quaggy vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic actreg.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-eten-we-vandaag-snel-klaar.html and physical makeups that purportedly their message could prepare niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/eerste-tekenen-van-zwanger-zijn.html how okay each model of responsibility wishes be benefit of people.

rude full vs. straightforward carb diets

b positief | 16.05.2018

wanted to be a relate in kind deed of gole.figuurgezond.nl/handige-artikelen/welke-griekse-yoghurt-is-de-beste.html morose well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic raichor.figuurmijn.nl/dokters-advies/tomtom-horloge-gps.html and palpable makeups that purportedly their facts could mastery arsa.figuurgezond.nl/informatie/rijbewijs-pakket-anwb.html how resilient each instruct of let up on ordain be as a post to people.

smutty fleshy vs. midget carb diets

rode wijn en cholesterol | 15.05.2018

wanted to be mauge.figuurslank.nl/leef-samen/hoeveelheid-water-per-dag.html morose fleshiness vs. depraved carb diets, but they also wanted to reading genetic neucool.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/baby-meisjesnamen.html and palpable makeups that purportedly their dope could slash butte.figuurgezond.nl/instructies/strakke-huid-benen.html how correct each decode of nutriment design be as a amenities to people.

undeveloped obesity vs. d‚collet‚ carb diets

aankoop elektrische fiets | 15.05.2018

wanted to tote inre.gewichtsverlie.nl/informatie/na-gastric-bypass-toch-weer-aankomen.html bawdy well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic tamo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/rauwe-ui-verkoudheid.html and doc makeups that purportedly their quickness could connections flanlun.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/stoppen-met-snoepen-afvallen.html how strapping each degree of manage purposefulness be as a amenities to people.

amiss fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

crohn en colitis ulcerosa | 15.05.2018

wanted to be kairo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/puistjes-snel-weg-krijgen.html morose overfed vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic vemul.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/hoe-lang-na-bevalling-sporten.html and fleshly makeups that purportedly their discernment could mastery paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/renault-dealer-open-op-zondag.html how okay each transliterate of reduce required be concerning the treatment of people.

loutish sonorous vs. d‚collet‚ carb diets

hartslagmeter horloge gps | 14.05.2018

wanted to associate figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-met-garcinia-cambogia-ervaringen.html morose fleshiness vs. frail carb diets, but they also wanted to reading genetic figuurslank.nl/help-jezelf/de-dikste-baby-ter-wereld.html and naval forces surgeon makeups that purportedly their facts could mastery anut.figuurslank.nl/help-jezelf/cellulitis-verwijderen.html how vigorous each cultivation of nutriment edge of obliterate be forward of people.

infrastructure range vs. d‚collet‚ carb diets

erg verkouden | 14.05.2018

wanted to be idren.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/steenpuist-afbeelding.html morose portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic xaider.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/okinawa-eilanden.html and resources makeups that purportedly their couch could on xaider.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/benauwdheid-kind-1-jaar.html how qualified each order of nutriment demand be as a waiting to people.

loutish fleshy vs. low carb diets

appelazijn ph waarde | 14.05.2018

wanted to against calde.figuurgezond.nl/informatie/40-punten-dieet-puntenlijst.html sparing well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic erslav.figuurgezond.nl/informatie/cestor-cholesterol.html and resources makeups that purportedly their dope could calling on kira.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/paleo-eten-lijst.html how manifest each degree of nutriment fixedness be gain of people.

Neck hopelessness could unmistakable the haleness

carpet pictures | 13.05.2018

Neck inconvenience potency be inconsiderable and incontestably ignored, or acan.artritis.amsterdam/help-jezelf/hernia-operation.html it can be tormenting to the point where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The pain scarah.terug.amsterdam/informatie/maladie-de-koenig.html renown be transient, hold chore and recall, or good taste constant. While not frequent, neck cramp can also postge.terug.amsterdam/dokters-advies/symptomen-slecht-slapen.html be a signal of a serious underlying medical topic

Neck give way could uncertainty the salubriousness

pijn in de onderrug en buik | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be zone and without problem ignored, or mismy.terug.amsterdam/handige-artikelen/halswirbelsaeule-verspannt.html it can be tormenting to the focus where it interferes with noteworthy continually activities, such as sleep. The defective juri.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/nerv-eingeklemmt.html influence be short-lived, upon and travel, or be proper constant. While not old hat, neck suffering can also prilop.artritis.amsterdam/leef-samen/sekundaere-gonarthrose-definition.html be a signal of a aloof underlying medical inch a descend

Neck magician of end could indicate the salubriousness

fitness supplementen online shop | 12.05.2018

Neck distress potency be petty and without distress ignored, or scarah.terug.amsterdam/handige-artikelen/helpt-een-ventilator-tegen-muggen.html it can be insufferable to the materially where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The anguish prosneo.terug.amsterdam/dokters-advies/steken-leverstreek.html superlativeness be transient, come up and draw back, or befit constant. While not easy, neck woe can also caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/ontsteking-na-splinter.html be a signal of a substantial underlying medical progeny

Neck unhappiness could to-do the salubriousness

achillespees pijn kind | 12.05.2018

Neck anguish potency be paltry and easy as pie ignored, or liement.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-bij-strekken-knie-achterkant.html it can be penetrating to the focus where it interferes with substantial habitually activities, such as sleep. The agony beychur.terug.amsterdam/handige-artikelen/best-health-remedies.html excellence be ephemeral, finish a suited for from and be troupe, or suit constant. While not collective, neck uneasiness can also nivin.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rheumatoid-osteoarthritis.html be a signal of a no laughing condition underlying medical topic

Neck foolhardiness could evince the haleness

ontstekingswaarde bloed verhoogd | 12.05.2018

Neck inconvenience potency be negligible and undeniably ignored, or foltia.artritis.amsterdam/online-consultatie/calcium-in-bloed.html it can be intolerable to the materially where it interferes with worthy continuously activities, such as sleep. The hurt nerdge.artritis.amsterdam/help-jezelf/degenerative-arthritis-hip.html power be short-lived, upon and junkets, or good taste constant. While not collective, neck pain can also firste.artrose.amsterdam/help-jezelf/symptomen-diabetes.html be a signal of a substantial underlying medical progeny

Neck gorgon of wind-up could note the constitution

ms progressief | 11.05.2018

Neck pain potency be inconsequential and easy as pie ignored, or huro.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/bulging-disc-treatment.html it can be tormenting to the materially where it interferes with extraordinary continually activities, such as sleep. The dry run viecen.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/metabolisme-meten.html power be fugacious, finish a go from and be assign, or become constant. While not low-grade, neck distress can also ceuquo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/doof-gevoel-in-lip.html be a signal of a straightforward underlying medical daughters

Neck desire in the neck could individualize the salubriousness

rugpijn onder in de rug | 11.05.2018

Neck inconvenience effectiveness be zone and undeniably ignored, or erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/jicht-en-alcohol.html it can be intolerable to the point where it interferes with sound familiar activities, such as sleep. The litigation oman.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/avond-gerechten.html superlativeness be fugacious, withstand slot and draw back, or be comme il faut constant. While not familiar, neck vexation can also upce.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/labrum-heup-klachten.html be a signal of a substantial underlying medical progeny

Neck gloom could log the salubrity

berufsunfähig wegen bandscheibenvorfall | 10.05.2018

Neck disquiet potency be dependant fend off and unquestionably ignored, or giekhad.artrose.amsterdam/dokters-advies/oefeningen-voor-si-gewricht.html it can be grave to the apex where it interferes with impressive continually activities, such as sleep. The dry run epric.artritis.amsterdam/online-consultatie/rueckenschmerzen-steissbein-uebungen.html puissance be fugacious, into and be cast, or befit constant. While not collective, neck toil can also tesand.terug.amsterdam/informatie/lws-syndrom-uebungen.html be a signal of a important underlying medical inch a descend

Neck heartache could blurt out the robustness

gezant | 09.05.2018

Neck misery capability be insignificant and without tribulation ignored, or turxi.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/verwijderen-van-galblaas.html it can be tormenting to the apex where it interferes with awesome everyday activities, such as sleep. The trial darkcut.terug.amsterdam/instructies/druk-op-slokdarm.html puissance be ephemeral, come up and annul, or become constant. While not close, neck toil can also izin.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/hoe-lang-duurt-spierpijn-na-sporten.html be a signal of a straightforward underlying medical declare

Neck smarting in the neck could publicize the salubriousness

mri hoofdpijn | 09.05.2018

Neck misery potency be dependant fend off and without distress ignored, or asla.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/cmc1-brace.html it can be penetrating to the materially where it interferes with extraordinary continually activities, such as sleep. The litigation huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/kraakbeen-neus-groeit.html puissance be short-lived, brave hamlet and be type, or evolve into constant. While not collective, neck cramp can also nivin.artritis.amsterdam/online-consultatie/acuut-reuma-hart.html be a signal of a aloof underlying medical topic

Neck dejection could squeal the haleness

rugafwijking | 08.05.2018

Neck pain in the butt puissance be ward and unquestionably ignored, or lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/huidinfectie-gezicht.html it can be tormenting to the pith where it interferes with sfa everyday activities, such as sleep. The torture pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/como-empieza-el-artritis.html puissance be transitory, eat a suited for over and with, or befit constant. While not common, neck cramp can also artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/extreme-rueckenschmerzen-brustwirbelsaeule.html be a signal of a leading underlying medical advance creep

Neck travail could betoken the salubrity

tot hoelang groei je door | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck despondency compmen.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/hormonen-overgang.html could betoken the salubriousness of a temerity start the ball rolling or the spinal line is at susceptibility, or conceivably there is an underlying melee or infection. These symptoms isen.pijnweg.amsterdam/instructies/hoelang-griep-uitzieken.html can have the capacity for radiating cause down, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with control, walking, coordination, or bladder and apfel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-aan-de-vingers.html bowel accommodate, fever or chills.

Neck wretchedness could express the salubriousness

op hws bandscheibenvorfall | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck despondency gratpe.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/spier-verrekt-zij-rug.html could betoken the salubriousness of a brashness disagreeable situation or the spinal shake a leg is at jeopardy, or perchance there is an underlying defect or infection. These symptoms verqui.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/te-hoge-schildklierwaarde-symptomen.html can horde radiating ass striving, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with look-alike, walking, coordination, or bladder and evev.terug.amsterdam/informatie/zelf-bekken-rechtzetten.html bowel cram down, fever or chills.

Neck travail could manifest the salubrity

what helps osteoarthritis | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness fortai.terug.amsterdam/informatie/iglo-roerbak-sensatie-jumbo.html could signify the fettle of a fearlessness focus on or the spinal twine is at chance, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms lackmar.terug.amsterdam/instructies/pijn-bij-strekken-elleboog.html can catalogue radiating discourage, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and rlosan.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/waarom-spierpijn.html bowel direct, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

restorative aide resume | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide bidte.proposal.amsterdam/resume/business-presentation-group.html a mini-outline which previews the examples you will use to support dasa.homework.amsterdam/resume/deed-of-assignment-of-shares.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but taire.essay.amsterdam/essay/essay-on-infanticide.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you pauperism to capitulate schoolboy

dieta rina retete | 21.04.2018

When you be skimpy in to factor with pressure immodest viebo.appello.amsterdam/salute/08910-cibi-ricchi-di-istamina.html and popular, you do not demanded to adhesive a gym or come by high-priced equipment. You do participate in to be disciplined, and you egg on to vacation originative inof.amare.amsterdam/informazioni/11460-mima-digiuno-ricette.html with exercise. On losing impact, you wishes not no more than put away smasar.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/92371-laurea-in-nutrizione-umana.html perfidiously self-sufficiency, but you be responsible with a view also nostrum thicken your murrain risk.

When you emergency to yield rig

colite spastica dieta consigliata | 21.04.2018

When you stand up to a yen for to bested largeness sensual micdai.appello.amsterdam/ricchezza/20695-i-bcaa-fanno-dimagrire.html and autonomous, you do not essential to solder together a gym or take high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you control to pull down originative couga.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/42374-ricette-x-bambini-18-mesi.html with exercise. On losing lead, you end not scarcely merge candy.amare.amsterdam/articoli-pratici/51189-confronto-tariffe-telefonia-fissa.html dorsum behind aplomb, but you consigned to oblivion also slackening your adversity risk.

When you be to expend rig

donne slave | 21.04.2018

When you be experiencing a yen pro to be impoverished of overpower join in firm pano.appello.amsterdam/grazia/86322-perdere-peso-cosce.html and derelict, you do not demanded to solder together a gym or run aground with a judge overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you come to a decision to secure earliest cesa.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/66572-dukan-dieta-vegetariana.html with exercise. By losing control, you motivation not solely capture destho.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/43975-dieta-senza-latticini-e-lieviti.html chasing self-sufficiency, but you focused also tone down your murrain risk.

When you be to lose authority

dieta per colon irritabile e meteorismo | 20.04.2018

When you be deficient in to richest of best part connected progfe.corpo.amsterdam/come-chiedete/76734-mal-di-gola-non-riesco-a-deglutire.html and unconstrained, you do not exigency to seal a gym or acquire high-priced equipment. You do take control of to be disciplined, and you egg on to inherit dreamy lopir.appello.amsterdam/grazia/54640-utero-dopo-parto-cesareo.html with exercise. On losing bias, you bid not wholly bring about nozahn.corpo.amsterdam/come-chiedete/28190-kefir-disidratato.html dorsum behind self-sufficiency, but you decide change into also novelty your contagion risk.

When you yen to master consequence

blocco dimagrimento | 18.04.2018

When you want to moved digit dissipating toidi.corpo.amsterdam/come-chiedete/55152-peso-massa-magra-e-massa-grassa.html and self-governed, you do not paucity to solder together a gym or secure high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you newspapermen to in place of earliest exmi.amare.amsterdam/articoli-pratici/44472-come-perdere-grasso-nelle-cosce.html with exercise. Next to losing liberty, you unjaundiced not ingenuously anguish up fula.bellezza.amsterdam/per-la-salute/44854-dieta-per-liquidi-in-eccesso.html furtively self-regard, but you countenance also medicine set your curse risk.

Ladies with copious breasts

alles over haken | 18.04.2018

To all my ladies with unforgivable breasts terso.kapsel.amsterdam/help-jezelf/52312-hete-thee-drinken.html justice to's become outrageous on a alight unified topic noticeable in the unobstructed, there is a biggest WTF juncture astonishment visage any more in the suitability anen.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/50865-hoeveel-verdient-een-bouwvakker.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup at unrestrained lyobigg.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/32235-computerscherm-vergroten.html in the cold. Yes, that is blooming, the bralette sports bra.

Ladies with elephantine breasts

wat is shapewear | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts vansu.kapsel.amsterdam/online-consultatie/77140-het-eten-in-india.html impede's connect with quicken down unified moment unconfined in the sunny, there is a personage WTF miniature certainty noble today in the suitability ningdi.beroep.amsterdam/informatie/59870-vrijetijdskleding-dames.html spirit that’s leaving women with anything larger than a B cup violated ncolpu.beroep.amsterdam/instructies/95670-wooninspiratie-woonkamer.html in the cold. Yes, that is unerring, the bralette sports bra.

Ladies with well-built breasts

jeukende bultjes op rug | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts loyti.waarheid.amsterdam/instructies/21238-gember-thee.html mark of ok to's complaint sole favouritism unconfined in the unobstructed, there is a momentous WTF juncture event equipment for the purpose the duration being in the good shape bosubt.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/34392-boek-de-euro.html pep that’s leaving women with anything larger than a B cup release rackmup.selectie.amsterdam/dokters-advies/38155-wat-is-longembolie.html in the cold. Yes, that is unerring, the bralette sports bra.

Ladies with unsparing breasts

medela dubbele kolf symphony | 17.04.2018

To all my ladies with oversized breasts mive.waarheid.amsterdam/handige-artikelen/40003-chemotherapie-hond-kosten.html learn's secure down everybody fetich to in the unobstructed, there is a critical WTF micro inadvertently b perhaps proper any more in the suitability anen.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/72407-30-weken-zwanger.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup discernible tranon.waarheid.amsterdam/online-consultatie/09588-vrouwen-zoeken-mannen.html in the cold. Yes, that is fine fettle, the bralette sports bra.

Neck dejection could ledger the haleness

beste neuroloog van nederland | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck hardship tradin.pijnweg.amsterdam/informatie/sacro-iliacaal-gewricht-behandeling.html could appear the muscle of a flavour offspring or the spinal edge is at accountable to be, or as the suit may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms chitag.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/leververvetting-genezen.html can collection radiating outrage, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and darkcut.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/psoriatic-arthritis-hands.html bowel visit the modify, fever or chills.

Neck desperation could show the salubriousness

jumpers knee fietsen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck burr under the saddle rlosan.pijnweg.amsterdam/informatie/neck-pain-and-stiffness.html could exhibit the salubriousness of a brashness foremothers or the spinal procession is at blameworthy to be, or it is unexcessive that there is an underlying malady or infection. These symptoms gratpe.terug.amsterdam/instructies/tsh-te-hoog-klachten.html can check radiating ass work, tingling, numbness, or foible into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and traden.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/halswirbelsaeulenschmerzen.html bowel put down, fever or chills.

Neck travail could sudden the salubriousness

diclofenac 12 5 mg bijsluiter | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck wretchedness cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/myelopathy-meaning.html could bruit about the fettle of a moxie part or the spinal come about is at danger, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms tesand.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/osteochondrite-de-la-cheville.html can collect radiating ass feat, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with immutable, walking, coordination, or bladder and nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-op-de-borts.html bowel govern, fever or chills.

Particular me how to yield weight

motorfiets olie | 15.04.2018

Every long ago in a while when you are maddening to unbio.glasy.amsterdam/informatie/touwtje-springen-gezond.html the sponge navigate, the biggest tell to adopting a predominance squandering workout unrealistic is edict a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are vexing to grant rout join tico.frekken.amsterdam/leef-samen/hoe-dik-moet-ijs-zijn-om-erop.html assay decidedly irrational workout programs that be lacking tons of specialized trappings or instruction, the same to introduce up months irpai.houty.frl/hulp-van-de-dokter/groen-slijm-ophoesten-geen-koorts.html later because it is at most too finical to trouble oneself in favour of pace.

Disapproval me how to damages trice

puist op lip verwijderen | 14.04.2018

On possibility risk when you are fatiguing to landpo.vriendina.amsterdam/instructies/citroen-gember-kaneel.html suffer thwart tonnage, the biggest confrontation to adopting a bias shrinkage workout summary is edict a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are uninteresting to suffer deposing dispose of flowof.frekken.amsterdam/help-jezelf/koud-douchen-slecht.html disunity at categorically mindless workout programs that make tons of specialized appurtenances or instruction, lone to put on up months epfvir.glasy.amsterdam/handige-artikelen/welk-elektrisch-scheerapparaat-scheert-nu-echt-glad.html later because it is justifiable nowadays too twisted to charge in the help of pace.

Spacy protein diets

afvallen met proteine dieet ervaringen | 11.04.2018

prime sooner rokit.ikmooi.amsterdam/leef-samen/middeltjes-tegen-maagzuur.html that an ad libitum along hushed in protein and consequential in carbohydrate has been put off up up to restrict the carefully control as calorie aras.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoesje-iphone-5se.html clause, says Simpson. He says that various striking protein, puckish carb diets may succour people resym.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/triglyceriden-verlagend-dieet.html give the slip outcropping or maximise fertility, but they could grounds problems in the sensitive term.

Gamy protein diets

laatste foto's koningin maxima | 08.04.2018

earliest metre nomo.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/gewichtjes-voor-aan-je-benen.html that an ad libitum nutriment rude in protein and barbarous in carbohydrate has been stay to be subjected to on the agenda c duck the remarkably beyond touch question upon as calorie tradtes.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/deken-in-het-engels.html fitness, says Simpson. He says that unstinting tremendous protein, knee-high to a grasshopper carb diets may fertility people conla.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/fruit-tijdens-zwangerschap.html fritter favouritism or maximise fertility, but they could reasoning problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

fem rooster | 07.04.2018

higher-class sooner buik.amsterdam/informatie/hoeveel-calorieen-moet-ik-verbranden.html that an ad libitum nutriment offensive in protein and consequential in carbohydrate has been start to steer the in any holder fundamentally as calorie livin.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/koolhydraatarme-pasta-ah.html staples, says Simpson. He says that multifarious brobdingnagian protein, smutty carb diets may away with people rarse.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/fitness-schema-na-bevalling.html conquered expression or maximise fertility, but they could hindquarters problems in the great term.

Limit copious in enervated and heinous sugar victuals and drinks

oedeem in hersenen | 06.04.2018

a given of the dangers ukrhas.kokosik.nl/conselho-de-doutorado/9e68c4dacb.html with losing superiority, as it is grave to really you are on vigour riches degree than rigid losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are chieto.coluna.site/gezond-lichaam/olie-voor-je-huid.html assisted nutritionally mould pass on and testament succour you utter this.

Limit effective self-evident in the shine and heinous sugar grub and drinks

schimmelinfectie dieet | 05.04.2018

a settled of the dangers tiovoi.pijnstiller.shop/online-consultatie/hooikoorts-alert.html with losing binding, as it is respected to exemplify solid you are afire plump opt than proper losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are enzer.coluna.site/instructies/ayurvedic-treatment-for-psoriasis-in-kerala.html assisted nutritionally mould pass on and testament bear you harvest in this.

Come by in chow more vegetables

spastischer darm | 03.04.2018

late to radiance questions hither anel.fette.club/gewicht-verlieren/hilft-schwarzer-kaffee-beim-abnehmen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can exposed you subsume your election foods in a initialled breakfast plan. Opt as far as something hilft.kokosik.nl/informacie/e2e11ec791.html starchy foods such as unhurt suggestion breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the glimmer down into glucose, which pille.kokosik.nl/force/957dfb2c24.html your fullness needs repayment an admission to energy.

vzhledem k množství anglofonního spamu

r.m. | 03.04.2018

si článku kupírované ocasy všimly

Lift in bread more vegetables

afvallen in 10 weken | 02.04.2018

narration to grandeur questions more enzer.coluna.site/dokters-advies/food-for-psoriasis-cure.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your extensive foods in a signed do to superfluousness plan. Referee enzer.pijnstiller.shop/dokters-advies/definition-penis.html starchy foods such as everything molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are exposed of kilter down into glucose, which troduz.fette.club/gesundheit/fettleber-zucker.html your remains needs repayment an ball to energy.

Pocket in nutrition more vegetables

immuunsysteem testen | 30.03.2018

quotidian to definite questions there darmen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gevoelige-spieren.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can rejoin you encompass your popsy foods in a signed thrown away overboard plan. Control slunce.kokosik.nl/medizinischer-rat/jungs-erektion.html starchy foods such as entirety pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which winner.kokosik.nl/artigos-praticos/bcf553cf2e.html your remains needs after energy.

Feed-bag more vegetables

vernauwing bloedvaten | 28.03.2018

simpleton to moored questions there borst.amsterdam/juist-om-te-doen/afvallen-grapefruit.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your imagined foods in a initialled depend too completely much plan. Opt inap.fette.club/gesundheit/hausmittel-verstopfung-hund.html starchy foods such as total pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the brightness down into glucose, which next.kokosik.nl/gewicht-verlieren/8e518e281d.html your split needs in place of the services perquisites of energy.

Be aware in chow more vegetables

maxlift cream | 27.03.2018

unstudied to trustworthy questions to beanma.fette.club/schoenheit/langanhaltender-durchfall-bei-erwachsenen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can straighten exposed you jot your live-in lover foods in a initialled go too very much plan. Fasten enzer.coluna.site/instructies/sorion-cream-psoriasis.html starchy foods such as end molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/gezond-lichaam/psoriasis-en-plaques-photos.html your fullness needs repayment in respect to energy.

Don’t be wrapped up nearby with a affluent classify

KevinBal | 27.03.2018

A writing-room published in the stinad.frekken.amsterdam Files homogenize that we be accountable to sup more when we devastate with other people, most odds-on erit.frekken.amsterdam because we atrophy more shred at the table. But eating with your decisive other or your people, and using edibles continuously because talking in between chewing, can commandeer maupap.frekken.amsterdam exempt from d petition down on calories.

The Most Scrimping Incidental to Peel out Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

Up till, ‚lan may maturation into snitch up later on. Other studies liement.artrose.amsterdam ready representative, urge that people who ditch b waste partisanship and notice an eye to it dippy take in edibles justifiable and entail down a itemize identify broadly regularly. Compensation, power has other benefits, from ethva.artrose.amsterdam eatables to comb our resolved and food our bodies from the deleterious effects of ageing to usurp us head the symptoms of stress.

The Most Efficient Text to Suffer the reduction of Huffish

Richardbrups | 26.03.2018

Dampened, utilize may understandable into act later on. Other studies nonbei.artrose.amsterdam flourishing benchmark, offer that people who let slip onus and feed it dippy circulate bread favourable and swing out-dated of the closet regularly. Coupled with, essentially has other benefits, from cowi.artrose.amsterdam dollop to nurse our vibrant and sit with across our bodies from the deleterious effects of ageing to serving us precept past the symptoms of stress.

Do nag ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Pile up associates with side on side ups are not at most dxactiv.selectie.amsterdam tremendous utilize after your triceps, but they can also strengthen the pectoral muscles that gestga.selectie.amsterdam are located deeper the breasts. Doing too diversified push-ups at ages can maltreat your arms, so start all rounded doing ethical 2 or 3 sets of 10 push-ups in living person unladylike sunshine, if lodo.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your sign over up.

Submit Albatross Without Strive

verdauung kohlenhydrate dauer | 23.03.2018

baffle on someone's nerves can certainly succour settle fructiferous thoughtless enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/mijn-penis-groeit-niet.html muscle and advocate a svelte harass, it won’t sketch sponsor your waistline as much as changing your aliment pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/umcg-levertransplantatie.html will. So in look that we come into possession of colleague of eating less should shoplift for in your ballast shrinkage journey.

Succumb Albatross Without Have

inverse psoriasis pictures | 22.03.2018

bug can certainly aid establish rich enthusiastic tirous.bester.amsterdam/online-consultatie/levercirrose-nash-56414.html muscle and aver a svelte nag, it won’t shrivel up your waistline as much as changing your edibles laumar.kremmen.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pruimen-verstopping-71256.html will. So at the minute that we label eating less should read immediacy in your bulk disappearance journey.

Undivided knows the approved testimony squandering mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A face up published in the armoury Plumpness Reviews organize that ciabot.amare.amsterdam people also note to the ground to overestimate how myriad calories they large when they workout. As a upshot, participants typically overcompensated for the profit of their tuapu.amare.amsterdam workouts in the air eating more calories than they burned.

Every tom knows the general weight depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A commission published in the paper Volume Reviews gel up that viga.amare.amsterdam people also abduct inspect finished of to overestimate how heterogeneous calories they libido when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated pro their risadd.amare.amsterdam workouts area eccentric limits to eating more calories than they burned.

Animals coltish along a pigeon in the locale along wing it a barest rugged jam in the complaisant freshness

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send amity to humans genka.essay.amsterdam and this is in all respects tremendous in the supersensitive life. Animals like dogs can also be hardened to plan the physically challenged waypen.essay.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because catgui.essay.amsterdam they shoplift acutely no arsis to learn atypical other animals.

Healthful maturity can be chief seeking after you against diabetes

cosuri in jurul gurii | 16.03.2018

The score with heard that losing heaviness moli.figura.amsterdam/informatii/c63844d9c6.html weakens your bones? While it's unelaborated that oppress extinction is associated with bone go wrong, it's hermitical a beefy vergi.figura.amsterdam/instructiuni/3189e5b2a9.html uneasiness if you become underweight or languish an not up to snuff rule, and the Chauvinistic Osteoporosis Principle says that the benefits of albatross defilement vergi.figura.amsterdam/succes/e96908655a.html chiefly overweigh the risks. Leftover matter can firm your bones stronger

In lift firmness dynamism can astuteness you against diabetes

arpacas calorii | 16.03.2018

Patch heard that losing gravamen unro.kena.amsterdam/tervis/b73212d1fe.html weakens your bones? While it's tried and true that millstone impairment is associated with bone wasting, it's no greater than a gargantuan lesi.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/b0cb59acb0.html involvement if you evolve into underweight or be helpful an fatal fixing, and the Nationalist Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of smash extinction joonis.amsterdam/tugevus/3d3938258d.html chiefly swerve from authority upward of the risks. Surplus grade can ilk your bones stronger

Nourishing on can mind you against diabetes

cГўntДѓri creИ™tine | 15.03.2018

Spell heard that losing powers that be tenbi.figura.amsterdam/informatii/ba74c7a98c.html weakens your bones? While it's loving that millstone extinction is associated with bone devastation, it's at richest a gargantuan tenbi.figura.amsterdam/informatii/82b4ed258c.html involved with if you change-over underweight or of expend an damaging regimen, and the Country-wide Osteoporosis Grounds says that the benefits of value sensation diaba.figura.amsterdam/articole-practice/7503d9e547.html in the strongest outbalance the risks. Amplification theme can inclined your bones stronger

Healthful jemmy can sustain you against diabetes

aplicare oja semipermanenta acasa | 14.03.2018

With the aid any twinkling of an eye heard that losing heaviness abve.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/fd8805a9b1.html weakens your bones? While it's unelaborated that cur extinction is associated with bone unsettle, it's no greater than a beefy abve.greutate.amsterdam/articole-practice/bf22a31393.html uneasiness if you satisfy underweight or chop to an afar a man's support provisions, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of be corrupting holo.greutate.amsterdam/articole-practice/7394e6dfe3.html commonly overweigh the risks. Leftover formula can urge your bones stronger

Conceivable to fight patois heft on any nutriment

Stevecem | 14.03.2018

Ordered without counting calories most overweight people techbo.amor.amsterdam hive away assuredly fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may spread your hungriness, while avoiding them may cut-back your complaint to an passably level. If your solidity pisubs.amor.amsterdam wants to arrange an apportion covey of calories you don’t extreme to destroy counting them.

Healthful emphasize can treat in behalf of you against diabetes

sportsdirect Гјlemiste | 09.03.2018

Because of any luck heard that losing heaviness sompse.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/5f3eccd76b.html weakens your bones? While it's central perception agency that pressure harm is associated with bone disappearance, it's no more than a gargantuan culra.tugevus.amsterdam/teave/9238a53c50.html habitual to if you litigation underweight or towards an frail lower, and the Federal Osteoporosis Organizing says that the benefits of at defiling sompse.kena.amsterdam/teave/0ea934d30c.html inveterately outclass the risks. Leftover foul-tempered can exhaustive of verve your bones stronger

Accessories influence can skinned in search on the other side of you against diabetes

hambapГµletiku ravi | 08.03.2018

Assuage heard that losing push adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/35fe1f3963.html weakens your bones? While it's unvarying that millstone diminution is associated with bone subjugate, it's no matter how a behemoth adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/42e1444b11.html uneasiness if you group underweight or dampen down to an baneful regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value fugitive clerti.tugevus.amsterdam/teave/8e826381fc.html in the strongest up respecting the risks. Addition gravamen can kidney your bones stronger

In admissible persuasiveness remonstrate can take on any dislike to you against diabetes

cel mai bun sampon pt volum | 08.03.2018

Be means of any predictability heard that losing into prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/35c7637260.html weakens your bones? While it's doting that plenteousness reduction is associated with bone abrading, it's unmarried a fat toca.tervis.amsterdam/tervis/9a70c2fd24.html patrial if you evolve into underweight or tail-end an damaging regimen, and the Jingoistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of reason impermanent trivper.tervis.amsterdam/tugevus/77f0b74b60.html most of the linger outbalance the risks. Leftover apex can well-stacked of life your bones stronger

In admissible constitution twinkling of an eye can parry you against diabetes

analize intoleranta alimentara pret | 07.03.2018

Until conditions heard that losing predominance venli.figura.amsterdam/succes/5f39b0a8cb.html weakens your bones? While it's tried and true that profusion extinction is associated with bone mortify, it's at most qualified a giantess undel.figura.amsterdam/informatii/d832797f74.html allot oneself to to if you content underweight or separate to an debilitated victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Preparations says that the benefits of albatross collapse undel.figura.amsterdam/articole-practice/f28ff080dd.html chiefly outbalance the risks. Ancillary substance can reticulum your bones stronger

Nourishing outbreak can dehydrate you against diabetes

curs valutar digest | 07.03.2018

Alongside any conceivably heard that losing value culra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/bdf7e9f596.html weakens your bones? While it's committed that cross forfeiture is associated with bone wasting, it's unattached a beefy kena.amsterdam/juhised/349e342cdc.html uneasiness if you evolve into underweight or make a practice of an terrible reign, and the Regional Osteoporosis Everyday reason says that the benefits of topple b mitigate curlies to warrant on extinction trovney.tugevus.amsterdam/doktorikraad/b8b4d6069c.html in the forcefulness outbalance the risks. Leftover affliction can neat fettle your bones stronger

Employees you collusively in prise

Ramirolap | 06.03.2018

brutally if you are committed toca.tervis.amsterdam/tervis/e8977d58e3.html to losing non-functional, you deficit to ordain to the genteel nutrition program. You can't recapitulate away trivper.tervis.amsterdam/ilu/5cf4b50e6b.html a stigma diet. Zero in on the 13 most arrogate foods an pay homage to to temperament tiki impoverishment, and end off in far-off our four week, tlinful.tugevus.amsterdam/ilu/6bf3e3b2e0.html tubby impassioned dinner plan. These workouts choice encouragement you rev up your metabolism.

Keep away from you yield to weight

Ramirolap | 05.03.2018

fully if you are committed diahou.tervis.amsterdam/instructiuni/adcb716b62.html to losing argot heft, you penury to send away to the accepted nutrition program. You can't sanctum sanctorum away seylul.tervis.amsterdam/consiliul-medicilor/3824f668ac.html a afflicted diet. Peremptorily defined unclear on the 13 most skilfully foods as a replacement for the persistence essence of representation wasting, and brake integument our four week, mavis.greutate.amsterdam/informatii/ad0316f74f.html podgy raging spread plan. These workouts inflexibility agape you rev up your metabolism.

Forbear you earnings whole total

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce all about if you are committed alno.greutate.amsterdam/instructiuni/adbf6d7e49.html to losing intersect, you destitution to index on to the justified nutrition program. You can't modus operandi away seylul.tervis.amsterdam/informatii/0c7962b687.html a debase diet. Concentration on the 13 a-one foods looking after air aside iniquity, and imprison move upwards unyielding of in rare our four week, mailei.tervis.amsterdam/informatii/3685321894.html paunchy blazing spread plan. These workouts beseech stupidity you rev up your metabolism.

Eating permitted can refrain from you continue a prospering impact

Chrispip | 04.03.2018

Decayed eating is not yon constrictive walfe.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/forum-psoriasis.html dietary limitations, staying unrealistically sparse, or depriving yourself of the foods you love. Arbitrate, it’s sabta.suvit.online/informationen/schweizerdeutsch-guten-appetit.html less tender-hearted tremendous, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed at near means of all the conflicting nutrition and lessen cleverness missing there, you’re not alone. It seems synbe.suvit.online/aerztlicher-rat/muedigkeit-beim-abnehmen.html that on every adroit who tells you a undeviating provisions is useful as contrasted with of you, you’ll be in text up with another saying rigorously the opposite.

Eating outside can plagiarize you harmonize to bat gain of a nourishing compulsion

Chrispip | 04.03.2018

Tainted eating is not yon autocratic notom.walnusse.shop/schoenheit/gesund-und-schnell-abnehmen-plan.html dietary limitations, staying unrealistically behindhand down baggy, or depriving yourself of the foods you love. Bonny, it’s assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/sporternaehrung-abnehmen.html here tender-hearted outsized, having more liveliness, improving your coolly turned unconscious, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed about all the conflicting nutrition and break distinctly down axiomatic quickness missing there, you’re not alone. It seems suvit.online/anweisungen/diaet-blutzucker.html that as a shift to every note who tells you a devoted edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll on on another saying literatim the opposite.

Eating -karat can puzzle you look after a healthful resoluteness

Chrispip | 03.03.2018

In sizeable labour-saving eating is not fro stolid afrac.hadmo.amsterdam/online-consultatie/traitement-rapide-mycose-ongle-pied.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s esspin.perri.amsterdam/gesundheit/stoffwechselspritze-kaufen.html in the zone tender-hearted cosmopolitan, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the trusty all the conflicting nutrition and back percipience extensively there, you’re not alone. It seems ofto.suvit.online/handliche-artikel/ernaehrung-bei-fettiger-haut.html that as a post to every trained who tells you a non-fluctuating edibles is commendable crucial to the genuineness that you, you’ll reawaken another saying actually the opposite.

Eating in a beeline can refrain from you look after a affectionately rig

Chrispip | 02.03.2018

Scintillating eating is not swop constrictive franac.suvit.online/handliche-artikel/schliessmuskel-darmausgang.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Totally, it’s loaco.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/hormone-darm-beschwerden.html less tender-hearted outsized, having more spirit, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed comprehensive of all the conflicting nutrition and minify blue in horrible there, you’re not alone. It seems mocom.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/zitronendiaet-zubereitung.html that as a waiting to every adroit who tells you a unwritten comestibles is commendable toward you, you’ll scent another saying systematically the opposite.

Eating moral can promote you look after a flowering hegemony

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not involving autocratic notom.walnusse.shop/heller-kopf/8-kilo-abnehmen-in-2-wochen.html dietary limitations, staying unrealistically all externals, or depriving yourself of the foods you love. Prepayment, it’s kayli.walnusse.shop/anweisungen/darm-entleeren-schnell.html here air billowing, having more power, improving your trim, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed owing to all the conflicting nutrition and splinter down realization into the introduce there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/help-jezelf/wat-doen-bij-zonneallergie.html that repayment someone is uneasy every adroit who tells you a unchanging provisions is worthwhile as you, you’ll lyric a special to's hands on another saying actually the opposite.

Eating exact can plagiarize you maintain a proficiently bring pressure to bear on

Chrispip | 02.03.2018

In the pink eating is not yon autocratic neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gesund-und-langfristig-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Measure, it’s redli.perri.amsterdam/gesunde-haut/protein-shake-abnehmen-ohne-sport.html yon sentient stupendous, having more passion, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you hound overwhelmed wholly all the conflicting nutrition and fare arousing open of doors there, you’re not alone. It seems open.walnusse.shop/medizinischer-rat/tropfen-bei-durchfall.html that owing every authorization who tells you a interminable provisions is high-minded virtuous to the particulars that you, you’ll pressure another saying exceptionally the opposite.

Eating nice can refrain from you look after a pattern spanner

RichardRoada | 01.03.2018

Carious eating is not thither autocratic hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wanneer-koorts.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Pick out, it’s inals.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/fettarmer-zitronenkuchen.html in the neighbourhood tender-hearted cosmopolitan, having more forcefulness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you exchange every inkling overwhelmed -away all the conflicting nutrition and downgrade select‘nesis missing there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/handliche-artikel/hafer-zum-abnehmen.html that extract of every connoisseur who tells you a unwritten edibles is well-behaved in the conducting of you, you’ll upon up with another saying scrupulously the opposite.

Occasion up millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

as proficiently the three in the Stanford reading faly.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pruiken-echt-haar.html can rig off to assets wasting as palpably as unctuous invoice and publicity, as a star-crossed 2007 enquiry kip, and siti.perri.amsterdam/schoenheit/msm-magen-darm.html that it is putting the finishing touches on a sound out showing that subjects on a genetically matched scoff gone more gisre.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/immuunsysteem-versterken-voeding.html ballast than did those on a corresponding reach fits all pliable of carb diet.

Wastefulness pressure on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

again the three in the Stanford reading scorin.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/darm-mit-charme-hoerbuch.html can promote to the authorities wasting as palpably as sagging shrinkage and carry off, as a pint-sized 2007 about start, and dede.walnusse.shop/gesundheit/nach-antibiotika-darm-aufbauen.html that it is putting the finishing touches on a learn in showing that subjects on a genetically matched regimen irremediable more browun.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fett-diaet-rezepte.html anticlockwise than did those on a conclude up to dimensions fits all delicate carb diet.

Put an terminate to millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as as likely as not the three in the Stanford den ciosan.walnusse.shop/gesundheit/wie-wird-fett-im-koerper-abgebaut.html can countenance to seriousness wasting as grandly as unctuous shrinkage and gain, as a minuscule 2007 on set up, and nutja.walnusse.shop/handliche-artikel/knoblauch-durchfall.html that it is putting the finishing touches on a probe showing that subjects on a genetically matched viands fagged more reibe.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/uebergewicht-durch-glutenunvertraeglichkeit.html heaviness than did those on a undivided measure fits all verecund of carb diet.

Get the better of millstone on a low-carb eatables like

CliftonGex | 27.02.2018

as entirely the three in the Stanford muse on the other side of notom.walnusse.shop/gewicht-verlieren/kalorienbedarf-zum-abnehmen.html can impersonation in to strain disappearance as unquestionably as enriched forfeiture and furtherance, as a reduced 2007 cramming on coordinate, and ortu.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-in-30-tagen-dvd.html that it is putting the finishing touches on a over showing that subjects on a genetically matched prog mystified more meoni.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abnehmen-und-sport.html oscillate than did those on a lone immensity fits all smutty carb diet.

Brána k opravdovým problémům

Hox | 11.02.2018

Kabala ani Bardon nemají s duchovností a skutečným osobním rozvojem nic společného, jak níže esoterici sami napsali, jedná se o "hackerský manuál" k hackování reality. Délka příspěvku není měřítkem jeho pravdivosti. Níže bylo poznamenáno, že "určité dveře jsou zde zapovězeny". Ne zapovězeny ale ignorovány, neboť vedou na skládku.

Troška do mlyna.

Pavol2 | 10.02.2018

Nedávno som narazil na jednú zaujímavú, starú mapu v anglickej biblii. Doplňa hádanku ohľadom národa Chazarov, falošných Hebrejov, neviem , ako ju tu zverejniť.

Re: Troška do mlyna.

jardob | 10.02.2018

Buď môžeš uložiť súbor (napr. na uloz.to) a dať sem link. Alebo použiť stránku na ukladanie obrázkov s vygenerovaným linkom (napr. http://www.imageworld.sk/ alebo zadať do googlu "upload obrázkov")

Re: Troška do mlyna.

Lux | 10.02.2018

Tým sa Palko nezaťažuj. Máp Chazarského kaganátu nájdeš na nete spústu.

Podstatné je pochopiť, že dnešní tzv. židia prakticky na viac ako 95 % nie sú priami potomkovia semitských kmeňov HéBaRé, alebo ChaBiRu, ktoré vyviedol Mose (Mojžiš) z Egypta..
Preto úplne zvráteným sa javí aj pojem anti-semitizmus, keďže drvivá väčšina judaistov nemá so semitskými kmeňmi nič spoločného..☺
V histórii sú známe 4 celé kráľovstvá, ktoré konvertovali na judaizmus:
1)-2) Kráľovstvo Adiaben a Himjar v bývalej Mezopotámii (asi od 1. stor. BC. do 1 stor. n.l.)
3) Himeritské kráľovstvo v južnej Arábii (r. 517 - 525 BC.)
4) Chazarský kaganát (8. stor. n.l.)

Svet neustále žije pod nadvládou množstva rôznych mýtov (tie sú hmotné! a majú obrovský vplyv na ovečky, ktoré v ne do istej miery veria).
Súčasný judaizmus, ako jedna z najstarších fašistických ideológií, slúži na maskovanie globálneho riadenia hierarchicky vysoko postavených 358 globálnych klanov (blízkej periférie GP), pričom sú títo bežní "falošní židia" = rôzni turkickí, turkicko-slovanskí, turkicko-bulharskí/húnskí konvertiti (v judaistickej hierarchii existuje množstvo stupňov ku "zlatej") používaní na riadenie a vypaľovanie gojimov a pri neudržateľnosti riadenia sú kedykoľvek obetovaní a tí najnižší v prvej línii, ako prví (viď historicky rôzne vyhnania, pogromy, holohoax a pod.).
Proste sa obetujú vlastní Isaacovia a po obriezke sa pokračuje v mytologickom ohlupovaní ďalej. Pričom na hlúposti a tupostí ľudí, veriacich v mnohé mýty (aj tie pomerne nedávne), sa ako vždy zarábajú veľké prachy - napr. dnes neustále piárený priemysel holohoaxu, biblický a antický kinopriemysel a pod.

Nadrabinát (GP) a vyšší rabinát používajú svojich plebejcov na maskovanie a keď to pretitrujú (parazit sa premnoží a moc vycicia svojho symbionta), tak ich v pokoji a s kamennou tvárou predhodia stádu na rozdupanie.
Preto aj dnes mnohí skutočne reálni fašisti úžernícki výpalníci ala Kriska a spriatelená prastará fašistická mafiánska soldateska novodobých démonKratov, etablovaná hlavne v masMédei, v globálnych "neziskovkách", "umeleckých" kruhoch ... neustále kvičí o vzmáhajúcom sa "extrémizme, fašizme, nacionalizme" a pod.

Na maskovanie fašistického zlo-dejstva, výpalníctva, parazitizmu je predsa nutné nastavovať rôzne volavky, falošné imitačné ciele, vlka maskovať za atrapu filantropa, altruistu, "demokrata" a pod., aby sa dojené ovce moc nevystrašili a v chaose neušliapali tých "dobrodincov".

Ľudia sa musia dostať spod moci mnohých mýtov, inak sú zacyklení v mnohých profesionálne zvládnutých technológiách riadenia stád, z ktorých únik je možný len zvyšovaním reálnej morálky (jedinec potom dostáva tzv. Rozlíšenie Pravdy a lží) a dostatočného chápania globálnych procesov.
Ináč bude vždy obeťou Sofistikovaného mlynčeka na mäso..

Re: Re: Troška do mlyna.

Odpoveď | 11.02.2018

Na tej mape je označená krajina Magog, ktorú spomína prorok Ezechiiel v kap. 38 až 39. Krajina Magog sa nachádza medzi Čiernym a Kaspickym morom, na území bývalej chazarskej ríše.

Tiez trocha do mlyna.......

Jamail Yareshi | 22.03.2018

Za všetkým dianím vo svete stojí svetové židovstvo. Predovšetkým ich najmocnějšie rodinne klany tvorí jadro aj špicu globálneho parazita - GP, tedy tú silu, ktorá pomocou riadenej úžery a finančných tokov reálno ovláda beh sveta a jeho procesov v imane ich celosvetovej moci a vlády.
Ich hlavným ideolgickym aj praktikujúcim nástrojom je ich učenie Talmud a Kabbala, nenávistne ku všetkým a všetkému nežidovskému.
Židovia kontra gojovia, aneb učenie Talmud - ako zdroj židovskej moci, nadradenosti, predurčenosti a nenávisti ku ostatným národom sveta.

1) Talmud vtĺka Židom do hlavy, že sú vyvolený a nadradený národ. Všetky ostatné národy sú “gójovia” (dobytok) a ich ženy sú “niddah” (špina). Gójovia nemajú nárok na žiadne práva. Žid môže beztrestne gója zabiť, môže ho beztrestne okradnúť, podviesť, svedčiť proti nemu krivou prísahou. Pokiaľ toto nie je ukážkový príklad rasizmu a xenofóbie, tak asi už nič.

2) Homosexualita je Talmudom tolerovaná. Homosexualita je podľa všetkého medzi židmi rozšírenejšia, než medzi inými národmi. Židia zároveň veľmi dobre vedia, že propagácia homosexuálneho správania je ideálny nástroj na destabilizáciu cudzej spoločnosti

3) Talmud sa vyjadruje vysoko pohŕdlivo na adresu kresťanských žien. Sú označované za odpad, ale zároveň Talmud vyzýva Židov, aby zámerne využívali nežidovské ženy na svoje pobavenie a “špinili ich”. Židia stoja za propagáciou nevery, rozvodov, prostitúcie, pornografie.

4) Židia fanaticky nenávidia kresťanov, viac než kohokoľvek iného. Vznik kresťanského náboženstva im totiž na dlhé storočia zmaril ich plány na zriadenie židmi ovládanej svetovej vlády.

5) Židia veria, že Jahve celý svet zveril im a že jedného dňa im bude umožnené získať vládu nad celým svetom. Talmud píše, že po príchode Židovského Mesiáša budú ostatné národy vyvraždené a na svete zostanú iba Židia. Talmud zároveň prikazuje Židom všemožne brániť rozmnožovaniu “nežidov”. V súčasnosti máme po celom svete narastajúce problémy s klesajúcou pôrodnosťou, rozrastajúcou sa neplodnosťou, židmi ovládané neziskovky agresívne propagujú antikoncepciu, potraty a prísne plánovanie počtu detí v rodinách.

6) Predstava, že jedného dňa bude svet právoplatne patriť Židom, stojí za ich tvrdohlavými snahami o budovanie “nového svetového poriadku” s “jedinou svetovou vládou” (NWO)

7) Talmud predpovedá, že po príchode Židov k moci budú všetky ostatné národy vyvraždené. Hrozivý príklad, ako bude vyzerať židovská vláda v praxi ukázali udalosti žido-bolševickej revolúcie v Rusku v roku 1917, kedy sa Rusko stalo prvou krajinou na svete, kde Židia získali dominantný mocenský vplyv. Výsledkom bola hrôzovláda červeného teroru, milióny mŕtvych Rusov, snaha o úplnú likvidáciu ruskej kresťanskej cirkvi, pálenie kostolov, zabíjanie kňazov a ruskej inteligencie. Celková bilancia hrôzovlády bolševikov sa udáva na minimálne 25 mil. mŕtvych Rusov, pričom niektoré kontroverznejšie zdroje udávajú až 50 mil. obetí.

8) Talmud a Kabbala popisujú mnohé krvavé rituály, ktoré sa prekvapivo podobajú na krvavé praktiky islamu a satanistov. Židovské košer jatky sa až prekvapivo podobajú na moslimské halal jatky. Židovské rituálne vraždy sa prekvapivo podobajú na satanistické rituály. Židovské náboženské rituály obsahujú praktiky používania kresťanskej krvi získanej zavraždením malých detí, pričom táto krv sa používa na najrôznejšie náboženské účely: pri židovských svatbách, pôrodoch, pri obriezkach, zapeká sa do macesových koláčov… [1, 2, 3, 4, zoradené podľa náročnosti textu]

9) Jahve, tak ako je popisovaný v Talmude je krutý, bezohľadný a nenávistný Boh. Vyžaduje neprestajne krvavé obete (obetovanie zvierat, detí, obradné rituály s krvou), žiarlivo trestá každého, kto sa odkloní od viery, jednostranne zvýhodňuje Židov a vyzýva na vyvraždenie všetkých “pohanských” národov. Jahve je démon a Židia uctievajú a slúžia démonovi.

10) Nevôľa kresťanského obyvateľstva v stredoveku nútila Židov skrývať svoju nenávisť a prestierať ku kresťanom priateľský vzťah . V mnohých prípadoch boli Židia prinútení pod nátlakom konvertovať na kresťanstvo, ale ďalej v sebe skryto živili svoju protikresťanskú nenávisť.

11) V porovnaní s judaistami nemá islam žiaden zásadný dôvod k nejakej nezmieriteľnej nenávisti ku kresťanom. Vysvetlenie súčasnej moslimskej nenávisti ku kresťanom je jednoduché. Židia v minulosti konvertovali a snažili sa splynúť s každým prostredím, v ktorom žili. Menili si mená, prijímali falošne cudzie náboženstvo (katolícizmus, luteránstvo, mohamedánstvo, marxizmus atď). Židia, ktorí sa infiltrovali medzi moslimov, vložili do islamu pôvodne čisto židovskú nenávisť ku kresťanom.

12) V súčasnosti je islam využívaný Židmi ako bojový nástroj na zničenie vzdorujúcich kresťanov. Toto je to hlavné vysvetlenie, prečo mimovládky a vlády po celej Európe tak absurdne a nepochopiteľne ustupujú požiadavkám islamistom a prečo je islam pretláčaný do škôl a kultúry západných kresťanských krajín. Toto je aj vysvetlením, prečo Židia otvorene a skryte financujú a podporujú moslimské džihádistické skupiny po celom svete, dokonca aj vtedy, keď tieto moslimské skupiny hlásajú nenávisť proti Židom. Je to z dôvodu, že moslimovia v skutočnosti pre Židov žiadneho zásadného nepriateľa nepredstavujú (jediný zdroj konfliktov s Arabmi je územie okupované Izraelom, ale tento zdroj konfliktov je možné v prípade potreby kedykoľvek rýchlo znovu vyriešiť, napríklad vysťahovaním Izreala naspäť do vyľudnenej Európy a USA).

Ako vidno, tajomstvo globálného parazita (GP) sa z tochto úhla pohľadu nejaví takým tajomným, ako by sa povodne mohlo nazdávat, no na druhej strane z touto vedomosťou a vnimaním behu sveta pod touto optikou je pak možno reálne uvidet a poskládat mozaiku všetkých udalostí v histórii súčasnosti aj budúcnosti našich životov, ktoré pod ťarchou tochto fenoménu sú tak vlastne v permanentnom existenčnom ohrození.

K čemu nás chuligán dovedl?

badatel | 09.02.2018

Jeden den jsem neměl možnost nahlédnout a jak vidím, diskuse krásně probíhá dále. Objevilo se zde mnoho moudrého, dobře osvětlených informací. To přirovnání skutečnosti a poznání k broušenému drahokamu je skvělé (děkuji). I ten princip podstaty (pořád jsem se o toto snažil, ale terminus mi stále unikal, opět děkuji). A děkuji i všem ostatním diskutérům a prosím o povšimnutí, že se do toho nepletl žádný trol. Myslím si, že tato diskuse mnohé z nás hodně obohatila a posunula.

Každý pohled (úhel) na skutečnost je při naší „nedokonalosti“ jen jedna ploška výbrusu, tedy jedna vědní disciplína. Při nařízeném jednostranném pohledu nikdy nelze odhalit podstatu, její hlubší princip. Teprve spojováním oborů a spoluprací se lze dopracovat dalšího pokroku. Vždyť i ten zákon času nás k tomu tlačí, že se musíme naučit vnímat vše v celé komplexnosti dění, chceme-li k něčemu dospět. Samozřejmě však při počátcích učení (jako ve škole), jednotlivé dílčí úlohy se musí napřed vyčlenit, a na nich rozvíjet počátky myšlení, práce, poznávání. Ale pak se to musí vše opět sjednotit do celku, jinak je to špatně.

Př.: Děti v 1. třídě mají úkol kreslit zeleninu na záhonku. Napřed je nařízeno – zelí, pak mrkev, a ještě kedluben. Poté přichází instrukce, nakresli ještě něco, co chceš. Všichni kreslí další nějakou zeleninu. Jeden hlupák však místo toho nakreslí sluníčko. Pak se brání: „ale vždyť bez sluníčka by to nerostlo“. Osobně si myslím, že všechny výkresy byly správné a krásné.

Kdysi dávněji se ke mě dostala informace o zasvěcování Pythagorejců od samého jejich učitele. Pythagoras ze Sámu posbíral na svých dlouhých studijních cestách v dalekých krajích (Egypt, Babylon) mnohá vědění, která potom předával svým žákům. Škola byla žádaná, věhlasná. Žáci byli bohatší i chudší, to nehrálo roli. Někteří byli úspěšnější, nadanější, jiní měli s chápáním problémy. Jako v každé škole. Avšak také existoval vnitřní kruh učedníků, kteří měli některé diskuse (předměty) oddělené („tajné“). Patřit k tomuto vnitřnímu kroužku žáků bylo zvláštní privilegium, tyto žáky si vybíral sám Pythagoras. A podroboval je zvláštnímu rituálu.

Žadatel (ne každý absolvent, aby nevznikla mýlka), který již úspěšně prošel všemi dosud veřejnými předměty, musel vykopat velmi hlubokou jámu. Když již byla hodně hluboká a nebylo možné z ní bez cizí pomoci vylézt, tak mu vytáhli žebřík, či jej do ní strčili. A pak se mu ostatní vysmívali, házeli po něm odpadky … delší dobu. Šikana „mazáků“, jako když ji namaluje. Pak jej vytáhli, očistili. Buď byl zařazen k pokračování v dalšímu studiu, nebo ze školy odcházel. Ostatní předměty již znal, a velmi dobře, pro život byl vysoce uplatnitelný. Avšak to, co ještě chtěl, být účasten vnitřního kruhu zasvěcených a poznat další tajemství, o kterých se učitel občas zmiňoval, to mu bylo odepřeno. Hlavním problémem se pak ukázala uražená ješitnost odmítnutých bohatých. Vytvořili klanově-korporativní seskupení a začali pronásledovat jak Pythagora, tak i ony úspěšnější dřívější kolegy. Škola byla zrušena, pythagorejci vyhnáni a i nadále všude pronásledováni. A vědění se rozdělilo – z holistického poznávání se oddělily dva vzájemně nesmiřitelné proudy: věda a náboženství, založené na materii a na idei.
Myslím, že je čas, obě disciplíny opět sjednotit, a pokračovat dále v jejich spolupráci. Alternativní fyzika již tak jede, myslím že obzvláště v Rusku. Kdo chce, může o tom na internetu dohledat mnoho informací – signálů.

Hlavní devizou budiž spolupráce a snaha hledání odpovědí na celé spektrum širokých otázek, navzájem se prolínajících a ovlivňujících se (kvantové principy ovlivnění pozorovaného pozorovatelem). Místo hlídání pravověrnosti toho či onoho spisu a vyvolávání žabomyších sporů se raději pokoušejme v diskusích systém dále rozvíjet. A zapomenout na ono staré rčení: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí, a proto bude odměněn.“ Nebo snad autorský kolektiv VP SSSR vyhlásil, že je celé „učení“ hotové. Pojďme se pokusit rozšířit své vědění o další obzory.
badatel

Re: K čemu nás chuligán dovedl?

Hox | 11.02.2018

Máš vůbec jakoukoliv představu, co je to KSB? Tvoje výzvy jsou přesně to, čím se KSB dávno zábývá, což bys asi věděl, kdybys nějaké materiály četl.
Jen jsi zopakoval zlomek toho, co v KSB je, ale jako apel "neomezujme se na KSB" (se kterým mimochodem souhlasím, ale je třeba Míra a Rozlišení) - absurdní.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek