Stalinova noční můra

Stalinova noční můra

23.11.2016

 

Úryvek z chystané knihy "Bůh synergie".

 

Stalinova noční můra

Německo do války s Ruskem vstupovalo s cílem získat kolonie. Tou vysněnou zemí bylo Novorusko – kraj to nesmírně úrodný. Ale vojenskými operacemi se cíle nedařilo dosáhnout, vždyť šlo přece o Rusko s jeho specifickými vlastnostmi a tolik odlišnou vojenskou doktrínou! Němci toto chápali dobře, a proto vsadili na ideologickou zbraň – ‚osvobození (!) Ukrajiny‘.

Německo využilo původně rakousko-uherské hysterie a začalo ruské zajatce dělit na ‚Rusy‘ a ‚Ukrajince‘. Ostatně Rakousko-Uhersko to dělalo také. ‚Ukrajinci‘ okamžitě skládali novou ‚přísahu‘ a nastupovali do boje ‚za svobodu Ukrajiny‘, zatímco Rusy čekaly nucené práce v těch nejhorších podmínkách a hromadné hroby okolo zajateckých táborů.

Podle A. Buškova má ruská inteligence specifickou vlastnost: za svůj idol považuje Západ. Vše, co se dělo na Západě, bylo správné, vše ruské naopak zaostalé, nesmyslné, špatné. Následkem toho na jih Ruska mezi zdejší inteligenci začaly poměrně snadno pronikat myšlenky o ‚Ukrajině‘ a o ‚ukrajinském národu‘. Prostě se toho dokázala rychle chytit a celé ‚učení‘ patřičně doplnila. Původně rakousko-uherská diverze, cílená na řešení vnitřních problémů již rozpadající se habsburské říše, se přelila do Ruska.

‚Ukrajinská inteligence‘ okamžitě řešila problém ustavení ‚ukrajinského jazyka‘, protože ten je přece jedním ze základních znaků národa. Podobné záležitosti se v československém obrozeneckém hnutí považovaly za kuriozitu, vzpomeňme proslulého spěšnoveda Sýkoru1 s jeho ‚znamenitým Slovařem českým‘. V případě ‚ukrajinštiny‘ se výlupci inteligence přímo programově soustředili na ‚výrobu jazyka‘, přesněji řečeno – z domácích ruských slov vytvářeli ta ‚pravá slova ukrajinská‘, víceméně pouze zkomolením na základě různých místních nářečí2. A velmi rychle vznikly rusko-ukrajinské slovníky.

V roce 1917, v době rozpadu ruské armády, měli Němci dojem, že jejich cíl je na dosah. Pod jejich bdělým pohledem vyzrávali ‚Ukrajinci‘ jako víno. V této době je není možné označit jinak, než jako fašistické bojůvky. Mussolini pobýval ještě v zákopech první světové války a o fašizmu mohl teprve snít, zatímco Ukrajinci již měli plně rozvinutou praxi: vše, co se hlásilo k ruským kořenům, terorizovali a likvidovali.

Generálmajor Max von Hoffmann3 byl náčelníkem štábu německé Východní armády a jedním z organizátorů brestlitevského míru. Již v létě 1917 úspěšnou operací obsadil Rigu, a tím výrazně oslabil Kerenského, který si přál pokračovat ve válce s Německem. Hoffmann intenzívně podporoval separatistické organizace s cílem rozbít jednotu ruského národa a nepřímým způsobem – kontrolou formálně nezávislé moci a bez otevřené anexe – připojit jednotlivá území k Německu. Pro noviny Daily Mail později prohlásil:

„Ve skutečnosti je Ukrajina dílem mých rukou a vůbec není plodem vědomé vůle ruského lidu. Já jsem vytvořil Ukrajinu proto, abych měl možnost uzavřít mír alespoň s částí Ruska.“

Ihned po Únorové revoluci v Kyjevě vzniká na základě iniciativy Tovaryšstva ukrajinských progresistů, Ukrajinské sociálnědemokratické strany a dalších společenských organizací Ukrajinská centrální rada. V dubnu 1917 po celoukrajinském nacionálním kongresu4 Ukrajinská centrální rada přebírá zákonodárnou pravomoc. Poté, co bolševici po Říjnové revoluci rozpustili Ústavodárné shromáždění, Ukrajinská centrální rada vyhlásila nezávislou Ukrajinskou lidovou republiku5. Kromě západní části současné Ukrajiny anektovali Jekatěrinoslavskou (tehdy zahrnovala také dnešní oblasti Doněck a Lugansk), Chersonskou, Charkovskou gubernii a část Tavridské gubernie. Samozřejmě za vydatné pomoci německých armád.

Proti tomu se postavili kyjevští dělníci, kteří spíše než probolševické postoje vyjadřovali odmítnutí ‚ukrajinské státnosti‘. Jejich povstání bylo krvavě potlačeno. Následný pogrom rozhořel občanskou válku naplno. Centrální rada se přiklonila k Německu a rychle s ním (výměnou za uznání) uzavřela mír. Německo na Ukrajinu vyslalo generála von Eichhorna, ovšem už ne jako velvyslance, ale jako protektora. S nezávislostí to tedy tak slavné nebylo. Generál byl akční, hned zkraje nechal pozatýkat Centrální radu, zrušil sociální reformy a začal neomezeně vyvážet obilí do Německa. Nakonec Němci ve svém protektorátu zorganizovali ‚státní převrat‘ a vlády se namísto Centrální rady ujal hejtman Pavel Skoropadskij. Jeho vláda se opřela o ‚velkostatkáře‘ (přesněji o poměščiky) a rolníci se okamžitě postavili proti a začali vést partyzánskou válku. V červenci 1918 se jim podařilo zabít generála von Eichhorna. Během léta Němci Ukrajinu opustili, hejtman Skoropadskij do vlády přivedl monarchisty (tedy ani tímto krokem to moc nevyhrál) a byl rychle nahrazen vládou předchozích fašizujících socialistů pod vedením direktoria.

Když z tohoto prostoru Němci odešli, vlezli tam Poláci, s cílem vybudovat říši ‚od moře k moři‘6. Polákům bylo jasné, že mohou obsadit pouze část Ukrajiny, a to ještě jenom tak nějak nenápadně. Proto podpořili Direktoriát vzniklý ještě v době Skoropadského. Jedním z jeho členů a hlavním atamanem Ukrajinské lidové republiky byl Semjon Petljura, který na krátký čas ovládl Ukrajinskou lidovou republiku. Byl velmi populární, ovšem jeho vojska se dopouštěla pogromů.

Do stejného prostoru v lednu 1919 vstoupila Rudá armáda. Dlouho se jí nedařilo; první porážku utrpěla hned v únoru. Poláci v létě 1919 zahájili úspěšnou ofenzívu, ale na začátku roku 1920 skončila válka na Sibiři a Rudá armáda přesunula zkušené oddíly na západ. Stejně tak ale posilovali armádu i Poláci. Ale najednou ‚na bokovku‘ šel dělat politického komisaře Jihozápadního frontu jakýsi Pepík Džugašvili, obyčejný civil, jinak lidový komisař pro národnosti. Karta se, jak už to v takových případech bývalo obvyklé, náhle obrátila, Petljurovi rychle spadl hřebínek a uprchl za svými chlebodárci do Polska.

Tímto okamžikem ‚Ukrajina‘ spadla do náruče bolševikům. Ale ti a konkrétně asi především Stalin si zřejmě neuvědomili špinavost celé té ukrajinské historie a její následky. Bolševici sice celé území fakticky anektovali, ale mezitím z diverze vzniklá ‚ukrajinská myšlenka‘ se zakořenila v řadách místní inteligence. Tato inteligence měla ve společnosti velkou váhu a nyní se zformovala pod bolševickými prapory. Stalin byl velmi umírněný a vyhýbal se jakýmkoliv tvrdým řešením. V tomto případě (jako faktický vítěz) asi rozhodoval o osudu místních krajů a jejich představitelů. Neprovedl žádné kroky proti fašizujícím představitelům místní moci. Zle se to vymstilo o desetiletí později a stalo se to zřejmě jedním z hlavních kořenů problémů, které vyústily ve stranickou čistku třicátých let.

Asi si kladete otázku, jak mohu tvrdit, že při připojení Ukrajiny nedošlo k čistkám. Nenašel jsem o tom žádné alespoň trochu důvěryhodné zdroje. Natož o tom, že by se na tom podílel ten ‚bídák‘ Stalin. Všichni ti Bronštejnové, Chruščovové a Goebbelsové na Stalina nasypali hromadu své vlastní špíny a přidali k tomu spoustu lží a výmyslů, ale o tom, že by Stalin vyvolal teror v roce 1920 během obsazení Ukrajiny, není nikde ani slovíčko7.

 

1Jirásek A.: F. L. Věk

2Ve skutečnosti jazyková norma ukrajinštiny asi není dodnes příliš stabilizovaná. Moje maminka, která vyrůstala na Donbasu a ukrajinštinu se ve škole učila, říká, že současná ukrajinština se silně odlišuje od ukrajinštiny 40. let. Jako by měl jazyk jiný původ.

3de.wikipedia.org/wiki/Max_Hoffmann

4ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_рада_Украинской_Народной_Республики

5cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinská_lidová_republika

6cs.wikipedia.org/wiki/Polsko-sovětská_válka

7Viz také E. A. Prudniková: Второе убийство Сталина; nakladatelství OЛMA, Moskva, 2010

 

Diskusní téma: Stalinova noční můra

Fenomén

V. | 30.11.2016

Článek fajn, ale s určitým nánosem politické korektnosti. Co to byla a je, ona „ukrajinská“ inteligence časů von Hoffmana, Stalina, Solomona Apfelbauma-Chruščova nebo i Porošenka? Přestože i židovské zdroje uvádí, že podíl tzv. Židů na populaci současných států v Evropě a USA (odhlédneme-li od Izraele) činí max. 3-5%, V Rusku (dle ruských zdrojů) počátku 20. století činil podíl bohem vyvolených v inteligenci skoro 50%. A na Ukrajině ještě více. Zarážející, při té deklarované represi Chazarů ze strany ruského impéria, ne? Tehdy i nyní je internacionální kmenová loajalita a nenažranost více než vztah k otčině, a prachy a z nich vycházející parazitní moc ultimativním cílem. Proto se nelze divit tomu, že když prachy/provincionální gauleiterství prolezlé korupcí přinášeli polští Chazaři, „ukrajinské“ elity zobali z jejich rukou, když přišli rakousko-uherští donoři přilnuli parazité k nim, pak přišli Sověti a ty samé vyvolené elity bleskem přeběhly k rudým trockistům, poté bolševikům a řádily v Gulazích. Pak přišla Nudelmannová a ty samé kádry, pro které je a vždy bylo slovanské obyvatelstvo méněcenné a které pod různými vlajkami ožebračovali a vyvražďovali pod všemi disponibilními ideologiemi, přestoupilo na neoconskou loď s vlajícími nahnědlými až černými prapory parazitního národovectví v žoldu soukmenovců. Až přijdou Číňané, zežloutnou a začnou jíst hůlkami. Tohle přece není nic nového, to už tu mockrát bylo, popsáno i v té židovské literatuře jako cyklus židovských dějin. Ta samá, nikým nekritizovatelná literatura popisuje i algoritmus myšlení „židovských“ elit, snad i GP. „Židovský strom“, je dle této literatury nutno (nejlépe cizíma rukama) periodicky prořezat, omladit, obnovit nosnou linii biblického projektu, kmenovou loajalitu a hlavní tmel – nenávist k okolnímu světu, mafiální podstatu internacionální soudržnosti, hladu po mamonu. Mýtický had Sionu dnes požírá nejen svůj ocas, ale i planetu pod světly reflektorů, všem chápajícím na očích, snad poprvé v historii bojuje o prodloužení cyklu svých dějin nejen cizíma rukama a všemi prostředky. Už se neskrývají za oponou. Každým dnem staví na odiv svoje pohrdání, aroganci, neochotu dohody či kompromisu. Ten svět je jejich, a všem to goebelsovsky vtloukají do mozků. Jdou na krev a va-bank. A sní o „zlaté miliardě“ sloužících. Těch zbývajících 6 miliard človíčků nemá v jejich světě a NWO budoucnosti místo. Ouvej !!!!! Celý svět hledá alternativu k dílu kňaze Svjatoslava, ale může být, že dějiny a příroda budou proti – i GP. Nejdřív ztratíš rozum, pocit sebezáchovy, kontrakt s realitou, ztratíš lidskost, utratíš ve válkách stamiliony životů, nestíhanými podvody, lží, manipulacemi vyděláš triliony, a pak, coby nehumánní predátor ztratíš nárok na existenci v očích 7 miliard obyvatel planety. I GP se musí potit brejle. Nástroj se vymkl konrole. A k čemu je ruka na jaderné spoušti, když máš ve vlastním baráku 10 nasr. džihádistů? Kouzlem i hrůzou pro současné predátory je jejich systémová nekritizovatelnost a interní kmenová neochota trestat skutečné genocidní predátory. Tak jsou hyeny a kámoš Venda Roubíček odnaproti o vlastní vůli a jako vždy, v jednom pytli. Přitom, co má Venda společného s krvavou Madlou, pro kterou milion mrtvých iráckých dětí nic neznamená? A pak to bude o tom „já nic, já Oistrach“, ale chazarským strachem a řekami prolité krve vyhecovaný globální dav na to nejspíše nebude slyšet. Nikdy neslyšel. Tedy, „ukrajinské“ problémy jsou jen vyvrcholením predátorské epochy v slovanské prostoru, epochy, která trápí celý zglajchšaltovaný svět toužící žít po svém, a jejich řešení tedy nebude lokální, ale globální. Jako hyperinflace, dlouho nic, a pak za pár výmarských týdnů – virtuální svět iluzí o věčnosti Impéria a nedotknutelnosti života elit a soukromého majetku (zvlášť některých) v pr…………. Ze všeho nejvíce se dnes hraje na všech stranách o čas. Ten čas a míra vzrůstající represe predátorského asociálního systému bez buducnosti jdou ruku v ruce k neodvratnému. Krachu a řešení. Jak říká i Brzezinski – ulice se probouzí, a to rychle. Okolnostmi budeme přinuceni opustit teplý a ignorantský Orwellův svět, iluze o tom, že se nás to časově i věcně netýká a někdo to za nás vyřeší. A tak maně vzpomínám na Projekt Golgotta s. Liebermanna (Andropova), asi se k němu po létech vrátím. I kdyby válka nebyla, a přeformátování zdegradovaného západního světa se obešlo bez krveprolití (což bych si moc přál), i tak, nedovedu si představit racionální reakci stávající mladé generaci na vynucenou potřebu radikální změny myšlení, chování, na bídu a strádání, které musí po hodokvase na dluh zcela zákonitě následovat. – pro chovance – informace zde uvedené, citované nebo interpretované nejsou ani ruské, ani slovanské, autoři jsou výhradně Židé z Izraele a USA a paralely jsou historické. Moje nechuť k tomu, co je a co přichází, je čistě osobní, sobecky motivovaná touhou, aby alespoň moji a i Vaši vnuci žili beze strachu z budoucnosti těch „zbytných“, v lidském a mírovém světě, v kterém bude bezpečněji a lépe i Vendům Roubíčkům.

zamyšlení

tenue | 24.11.2016

Doporučuji si osvěžit paměť přečtením úvodu k 19.sjezdu strany bolševiků "Ekonomické problémy SSSR" v podání J.V.Stalina a popisu události výše uvedeného období v knize Rybase Stalin.

V ČSNS na tom pracujeme

Přemek | 23.11.2016

Na čem? Na pochopení, že jakékoli područí znamená cizí diktát degenerující tento národ. Pro mne článek sice nepřinesl nic nového, ale osvěžil mi nejen ruštinu, ale i hloubku tamní duše a Zlo, které to vše neustále hodlá pro Zlaté tele vykořenit. Proč by neměl mí ředitel průměrný plat, díky němuž by ze sfého ušetřeného fondu mohl zaplatit nejlepší pracovníky, kteří šetří náklady a to pak umožní snížit cenu? Píšu článek o deflaci, která je ekonomicky motivující k nezbytné spotřebě a o neinflačním růstu ceny pro vzácné zbytné statky, jejichž spotřeba je přímo spojena s velkými negativními externalitami, o celkových negativních koefektech nemluvě. Proto mne nikde nechtějí zaměstnat. Nevadí, práce je dost i jinde, té pedagogické především. Chvála deflaci, která umožňuje nenákladně spotřebovat to, co lze produkovat bez zátěže biosféry. Sliboval jsem: Chraňme všechny kulturní a mravní hodnoty lidstva. Což to tak činit ve spolek všichni?

Re: V ČSNS na tom pracujeme

udo | 25.11.2016

Asi so všetkým, čo ste tu napísali, sa dá s Vami súhlasiť

Re: V ČSNS na tom pracujeme

graul | 25.11.2016

O vašom pohľade na defláciu by som si rád prečítal.Lebo nič iné nečítam ako to,že deflácia je to najhoršie čo sa ekonomike môže stať.Všetci svorne tvrdia,keď ceny klesajú,ekonomika upadá,lebo ľudia odkladajú svoju spotrebu v nádeji na nižšie ceny.Odďaľovanie spotreby ešte viac tlačí na znižovanie cien a sme v bludnom kruhu,z ktorého niet cesty.Zdravý sedliacky rozum hovorí,ak niečo ozaj potrebujem,tak si to kúpim a nečakám na ešte nižšiu cenu.

Re: V ČSNS na tom pracujeme

udo | 26.11.2016

aby nevznikli zasa nedorozumenia..
..ešte ostáva celkový kontext..
t.j., na ČO a následne AKO chcete tieto nástroje použiť.
Dlhodobo.
Vaša Koncepcia a teda cieľ, cieľový vektor pre spoloČnosť Přemek.

Obávam sa, že vyjadrenia typu:
"No veď aby bolo lepšie, sú nedostatočné".

Čo je podľa Vás Přemek vo vašej strane lepšie ako inde
a na čo by bolo možno dobre popracovať?
..ak je teda u vás možná konštruktívna kritika..
(napriek údajnej deklarácii niektorých vašich činovníkov o "nemožnosti spolupráce s určitźmi subjektami..objektami politickej SCÉNY", čo je pomerne zarážajúce..)

autor informace

imaon | 23.11.2016

tento článek je nabitý informacemi.
Kdo je za tento text zodpovědný?

Re: autor informace

Jura | 23.11.2016

Pokud to správně chápu, tak autor neznámý (resp. jen pod přezdívkou) a redakce Hox.

Ukrajina vs. Rusko.

Brunero | 23.11.2016

Počas pobytu na UA / Zakarpatsko pred 12-13 rokmi som mal dojem, že sa Ukrajinci vyjadrujú o Rusku uznanlivo. Ale z histórie je zrejmé, že vzťah UA k Rusku nebol bezproblémový a bol až zákerný. V Sojuze boli zrejme opraty pritiahnuté s obmedzenými možnosťami. Aj v súčasnosti po Majdane sa to vo vzťahu takto javí. Som zvedavý na pokračovanie článkov o Stalinovi a čaká nás pravdepodobne výrazné prehodnotenie jeho osoby, možno časom aj v našich médiách ak sa zmení trochu atmosféra.

Re: Ukrajina vs. Rusko.

Jura | 23.11.2016

Zakarpatsko a Rusíni je jiná liga ... ti na své kořeny nezapomněli.

Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Franta | 24.11.2016

Cástecná ukrajinizace probehla i na Podkarpatské Rusi. Videl sem polskou mapu z roku 1927 a obyvatelstvo západní Ukrajiny tam bylo popsáno jako Rusíni. Halic se az do konce 18. století nazyvala Cervená Rus, po získání této oblasti rakusaky, ti toto území radsi prejmenovali na Halic.

Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Standa | 25.11.2016

V 16. století byl zase Kyjev součástí Polsko-Litevské federace.
V oblasti dnešní Ukrajiny se hranice mnohokrát měnily.
nejrychleji asi v posledním desetiletí 18. století, kdy si Polsko rozporcovaly okolní státy: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Partitions_of_Poland.png

Re: Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Franta | 25.11.2016

Cetl sem takovou zajímavost (nevím jestli je to 100% pravda), ze Rusíni se drív nazyvali uherstí Rusové. Uhri a Rakusáci, ale nechteli, aby Rusko casem nevzneslo územní nároky na cást Uherska a proto je prejmenovali na Rusíny.

Re: Re: Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Definitiva | 26.11.2016

Franta, Uhri je staroveký názov pre Slovanov, ktorých králi ovládali priestor od Veľkej Moravy až po Stredozemné more, vrátane Rusínskeho Uhorska a Podunajskej "maďarskej nížiny".

Uhri hovorili slovensky a novodobé stredoveké kresťanské dejiny zničili Uhorsko, ostalo len Slovensko a Maďarsko, ktorého dejiny krátko a zaujímavo popisuje aj Oskár Cvengrosch v Tajné dejiny Slovenska.

Správanie sa uhorských kráľov na Podkarpatskej Rusi / Rusíni sú Rusi a vôbec každý biely človek má predkov Slovanov len a len z oblasti dnešného Ruska, Iránu, Turecka, aj Nemec, Švéd, Anglosas, čo sa možno Čechom nebude páčiť/ popisuje aj Jonáš Záborský v Dejiny kráľovstva uhorského, kniha 200 rokov ležala v Prahe v "trezore", vydaná až nedávno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Franta | 26.11.2016

Nekde v Nemecku se nasel do skály vytesany nápis, kde se píse, ze Odoakar dobil Rímskou rísi a ze ho dobili kmeny Marcomanu, Uhru a jeste 2 dalsích (názvy si uz nepamatuju) a ze ty kmeny byly ruthénské (cti rusínské).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Hox | 29.11.2016

Je to pamětní deska v katakombách u/v Grazu, velmi zajímavá z více důvodů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

Hox | 29.11.2016

Vlastní persónou: http://latindiscussion.com/forum/latin/latin-inscription-anno-domini-cccc-lxxvii-odoacer-rex.4555/

Re: Re: Re: Re: Okrajina i Rusko.

udo | 25.11.2016

Otázka je, čím sa Poliaci (a hlavne tzv. polska "szlechta")
zaslúžili o svoje problémy (delenie Poľska).

T.j., čo sa dialo desaťroćia a stáročia pred tým.
Ono sa nakopilo toho mnoho
a iba naozaj hlúpy Poliak nad tým plače a sa nepoučí.
Viď vedný obor Viktimológia.

Detto sa týka Čechov, Slovákov, či židov.
Rusov, Nemcov a ostatných,co dostávajú od dejín toľko "nahubu", samozrejme nemenej..

Re: Re: Re: Re: Re: Okrajina i Rusko.

Eva | 27.11.2016

Čo sa dialo stáročia pred tým?
Vy viete, nože napíšte vaše overiteľné zdroje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okrajina i Rusko.

Daňa | 28.11.2016

povesť o Svätoplukových troch prútoch je nejednote SLOVA(e)NSKýCH kmeňoch . A naší nepriatelia si minimálne 1500 rokov mydlia ruky a kešene na našej krvi .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okrajina i Rusko.

udo | 03.12.2016

Stačí si prebehnúť DVTR a potom si ešte raz
preletieť obyčajný dejepis pre ZŠ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okrajina i Rusko.

udo | 06.12.2016

Radšej upresním:
Čitať starý text znova, ale s OKULIARMI.
Pozerať sa na veci z pohľadu riadenia-
metodológie procesného inžinierstva.
(aspoň v jej základoch, základoch tvorenia, strojenia,
ktoré aj tu ponúkame na cca. 200 stránkach vo vstupnej verzii publikácie DVTR)
Je to často i hodne zábavné, až príjemne šokujúce :)

Ako keď človeka prehliadne lekár,
alebo sa na neho pozrie niekto bez lekárskeho vzdelania.
Je to podľa Vás Eva rozdiel?
..nehľadiac na to, že niekto samozrejme môže mať do istej aj prirodzený talent :))

Re: Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

vierona | 30.11.2016

myslim ze halic bola vylucne zidovska je jedno ku komu patrila -videla som historicky film ktory jasne ukazoval drinu nezidov v lesoch ako drevorubaci-zidia ich najimali do prace v lesoch azdierali strasne !

Re: Re: Ukrajina vs. Rusko.

mk | 27.11.2016

Všichni si tam své kořeny pamatují - i chazarští židobanderovci...

hm...

PESS | 23.11.2016

Velmi zaujmava tema...škoda,že ten uryvok nebol aspon trochu obsiahlejsi ,)

Re: hm...

eM | 24.11.2016

Na druhou stranu o to více je na co se těšit, ne? :-)

Ukrajina (západní)

Sio | 23.11.2016

je takové Polsko na druhou.

Přidat nový příspěvek