Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

Petr Garjajev, 21. října 2008

 

Předmluva: na Leva-netu vyšla serie článků:

O telegonii

O panenství

O zákonech Rita

Společným tématem je vliv vnějšího působení na DNA člověka, ne jinak je to u tohoto článku.

Pomiňme náboženské termíny v něm obsažené, ale zaměřme se na jeho obsah.

Budeme se snažit serii průběžně doplňovat, z odlišných úhlů a zdrojů tak, aby se mozaika skládala.
 

V poslední době je mi nepříjemné být mezi lidmi, ze všech stran slyším jen hrubá a sprostá slova, jako by jiných slov našeho jazyka ani nebylo. Media čas od času vyvolají diskusi, je-li dobré nebo špatné hovořit hrubě. Vědci přitom dali na toto téma jednoznačnou odpověď: sprostá slova (kletí) "explodují" v genetické výbavě člověka, čehož následkem nastávají mutace, které z pokolení na pokolením vedou k degeneracím.

 

Badatelé vyvinuli přístroj, který dokáže převádět slova na elektromagnetické pulsy a jak je známo, tyto pulsy mají vliv na DNA všeobecně. Pokud člověk ustavičně hovoří sprostě (kleje), jeho chromozomy se trhají, narušují se a zároveň se ohýbají, geny se na určitých místech mění, důsledkem čehož započne DNA vytvářet nepřirozené programy.

 

Takto postupně se potomstvo vydává "samolikvidaci". Vědci zaznamenali, že sprostá slova (klení) vyvolávají mutagenní efekt, podobný tomu, jaký se objevuje při radioaktivním ozáření lidského těla v řádu tisíce rentgenů.

Byl vytvořen experiment, při kterém několik let ozařovali radioaktivitou semena rostliny Arabidopsis Thaliana (Huseníček rolní, pozn.př.) , kdy téměř všechny zhynuly. Ale ty, které přežily se staly "genetickými zrůdami". Tyto zrůdy přenášely množství nemocí, které zároveň dědičně předávaly dalším generacím a za pár málo pokolení jejich potomstvo plně zdegenerovalo.

 

Zajímavé je to, že mutagenní efekt není závislý od síly hlasu, reaguje jak na šepot, tak na hlasitý projev a na tomto základě udělali vědečtí pracovníci závěr, že "určitá" slova mají informační vliv na DNA.

 

Samozřejmě, byl proveden i opačný experiment. Vědci "blahořečili" ( hovořili pozitivně) k semenům, vystaveným záření 10-ti tisíc rentgenů a následně se "pomatené" geny, potrhané chromozomy a spirály DNA, počaly umísťovat na svá místa a srůstaly. Zničené semeno - ožilo !!

 

Řeknete si: "což je možné srovnávat lidi s rostlinami" ? Vtip je v tom, že genetická výbava všeho živého pracuje na univerzálních zákonech.

 

Vědci potvrdili schopnost člověka působit svými vyřčenými slovy na program dědičnosti, který byl znám lidem již za starých dob. ( ač nerad uvádím, v Bibli je opravdu mnoho těchto příkladů - pozn.př.) Ze "svaté" literatury známe, jak se nezřídka, díky svatým, uzdravovali beznadějně nemocní a mrtví vstávali z hrobu. Přitom blahořečení a požehnání svatými se vztahovalo nejen na konkrétního člověka, ale i na jeho potomstvo.

 

Slovo, to je oboustranný nástroj, vzpomeňme Evangelium, kde Apoštol Petr přistihl Ananiáše a jeho ženu Safiru u toho, jak zatajili část peněz, které obdrželi za majetek, který prodali. Když uslyšeli slova obvinění, padli k zemi mrtvi.

 

Skeptik zapochybuje: jak běžná slova mohou působit na dědičný program? Podstatná věc se nachází v představě o genetické výbavě - aparátu : že tento se skládá pouze z chemických látek, avšak tato představa je již zastaralá.

Ve skutečnosti, aby se z DNA vytvořil živý mechanismus, jsou nutné o mnoho složitější programy, v nichž musí být lvím podílem obsažena celá dědičná informace. Nová věda, "Vlnová genetika", kterou Petr Petrovič Gorjajev, dokazuje: gen, to není jen buňka. Program člověka je zakódován v tzv "zbytkové" části DNA a ne jen v chemických látkách, ale také ve fyzických polích, které se vytvářejí okolo chromozomů a mají holografickou strukturu. Každá informace o minulosti a budoucnosti živého organismu je obsažena v zabaleném ("zaZIPovaném") stavu, v každém bodě vlnového genomu. Molekuly DNA si tyto informace vyměňují díky elektromagnetickým vlnám, včetně akustických a světelných. Současní vědci se naučili DNA "pumpovat" energií světla a zvuku. Jakoby osvětlili a přečetli ukryté schránky genetických textů.

Spuštěním určitého genetického programu dovedou stimulovat rezervní (záložní) schopnosti organismu. Ve výsledku se uzdravuje beznadějně nemocné rostlinstvo a ožívá to, které bylo mrtvé. Podobné jevy může člověk nazvat taktéž „modlitbami“.

 

Vědci vyrukovali s omračujícími závěry: DNA je vnímavá na lidskou řeč. Její "uši" jsou přímo nastaveny k zachycování akustických kmitů. Puškin kdysi psal své ženě:

"Nešpiň si Duši čtením francouzských románů". Současník se tomuto výroku genia pouze kysele pousměje, avšak marně, molekuly dědičnosti dostávají jak akustickou, tak světelnou informaci: mlčenlivé čtení projde elektromagnetickými kanály až do buněčných jader. Jeden text dědičnost ozdravuje, jiný ji ubíjí a usmrcuje. Slova modlitby probouzí rezervní potenciál genetického aparátu, na druhé straně, slova prokletí narušují vlnové programy a to znamená, že ničí normální vývoj organismu.

 

Petr Garjajev předpokládá, že za pomoci slovních ideo-tvarů, buduje člověk svou genetickou výbavu.

Například: dítě, vybavené od narození dědičným programem, začíná řádit, divočit a sprostě mluvit. A tím si samo narušuje svou osobnost, sebe samo, jak sociálně, tak i psychologicky. A tato sněžná koule se nabaluje generaci za generací.

Takže, ke genetickému aparátu, genetické výbavě, se nechovejme chladně, přemýšlejme nad tím, jak myslíme, jak hovoříme, jaké knihy a články čteme. Vše se zapisuje do vlnového genomu, to jest do "Vlnového genetického programu", který mění ten či onen dědičný stav a program každé buňky. Jak slovo může vyvolat rakovinu, tak může člověka i vyléčit. Přičemž DNA nerozlišuje, jestli se stýkáte s živými lidmi, nebo s hrdiny televizních seriálů.

 

překlad Prince, zdroj: http://kolohost.ru/

 

Diskusní téma: Sprostá a vulgární mluva vede k DNA mutacím člověka

Ruská akadémia vied obviňuje Garjajeva z pseudovedy

Peter | 12.09.2017

Vážení, čo vravíte na toto:

http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?_language=ru&id=0fe6a80a-0349-4449-883a-f796dc15b77d

XAilz52Hv

PypeJedeLem | 15.10.2013


programy

JanP | 11.10.2011

I ta vulgarita je jen výstupem programu, který máme uložený v podvědomí. Každý z nás ten program chytl podobně jako rýmu, pouze tím, že jsme u někoho to klení viděli. Nejpozději od té chvíle s tím dotyčným jeho program sdílíme. Můžu si neustále dávat pozor, abych ten program, který mi neustále posílá do vědomé mysli nápady (např. jak klít a jak se vztekat) neustále ignoroval, ale to je velmi náročné a po čase člověk otupí a povolí ze své disciplíny (viz. např. novoroční předsevzetí).
Jak z toho ven? Pomocí Ho´oponopono. Přijímám plnou zodpovědnost za svůj život a své prožitky. Tedy nejenom za své činy, slova a myšlenky, ale i za to co vidím a slyším ve svém okolí. Žádné "venku" není, je to jen odraz mého nitra. S toxickými programy v podvědomí zažívám toxickou "realitu". Takže s láskou prosím Božství o pročištění všeho. I toho, o čem vědomá mysl nemá ani ponětí. Takový program bude tímto způsobem uvolněn, očištěn a odstraněn z mého podvědomí a tím pádem z podvědomí všech.
Čistit, čistit, čistit. Stačí na to opakování jediné fráze: "Miluji tě".
Případně:
Miluji tě,
omlouvám se,
prosím, odpusť mi,
děkuji ti.
Neříkám to proto, aby to slyšelo božství. Říkám to proto, abych to slyšel já.

Ho´oponopopo po světě šíří Dr. Hew Len, havajský psycholog, který byl schopný vyléčit celou uzavřenou jednotku psychicky nemocných věznů jen tím, že dotyčné potkával na chodbách ústavu, pročítal v kanceláři jejich materiály a kdykoli cítil pohoršení nad jejich činy, za které byli odsouzeni nebo vyšetřováni, čistil v sobě tu část vlastního podvědomí, kterou s těmi vězni sdílel. Po dvou letech práce na sobě opouštěl úplně jinou věznici. Zaměstnanci se přestali bát chodit do zaměstnání. Zmizelo poutání vězňů k postelím, zmizela pouta na zápěstí a kotnících, zmizely každodenní útoky na personál i mezi vězni navzájem. Byly podstatně sníženy dávky léků. Vězni převzali za sebe zodpovědnost. Dnes už je jednotka zavřená. Na Hawaii v současné době nemají psychicky nemocné vězně.

Snažím se z vděčností přijmout všechno, co se mi dostane do života, protože to všechno jsou výstupy programů, které mám uloženy ve svém podvědomí a tím, že vidím nebo zažívám něco, co mi vadí, se ty programy jen hlásí o uvolnění a očištění.

Očištěním programů ve svém podvědomí se člověk dostává do "nulového stavu", kde není nic, žádný problém nebo potřeba pořád něco posuzovat. Není tam nic a všechno je možné. V takových chvílích k člověku přichází inspirace od Božství a je na svobodné vůli každého člověka, zda takový inspirativní nápad poslechne nebo ne.
Se záměrem to nemá nic společného. Záměry vychází z ega tj. z vědomé mysli a vědomá mysl v podstatě nemá tušení, co se děje. Mohu si během očišťování přát, abych zhubl, ale Božství třeba ví, že pro mě bude lepší, když vnukne člověkovi na druhé straně města myšlenku, aby si to páté pivo už nedával a šel spát. Takhle bude vyspalý a druhý den stačí zabrzdit a nepřejede mě. Co my jen můžeme vědět...

Uff, to jsem se rozepsal. Těm kteří dočetli až sem, chci poděkovat. To jestli tuto filozofii přijmete, nebo ne, je taky jen odrazem mého vlastního nitra. Takže to každopádně bude jen pobídka k mému dalšímu čištění.

Re: programy

sylva | 11.10.2011

formulka ho´oponopono vypadá na první pohled jako jazykolam. Ale má jednu obrovskou výhodu - má 4 slabiky, které se již dají vyslovovat v různých kombinacích výšek a přízvuků. Vyzkoušela jsem si to. A tak, když budu mít příležitost ke klení, tak si ji nějak odříkám nebo i zazpívám. Výborná rada, díky :-)

Re: programy

Valentýna- JanP | 14.02.2012

Souhlasím z Tedbou Honziku , též znám Hooponopono, a jiné s podobnou tématikou, D Secret kniha, kéž by nás bylo alespon milion stejně smýšlejíc ích, zachranili by jsme nejen sebe , ale i zničenou planetu!!!!! Tak by to mělo jít- zdravím Tě a držím palce všem kolem Tebe!!!!!!Valentýna

ach ty vulgarismy

ivanek | 09.10.2011

tady ta diskuze stojí fakt za to, k...a!!!!:-D (ty vynechaný písmenka jsou samozřejmě r á s )

jazyky satem a kentum

sylva | 09.10.2011

Copak asi mají zakodované ve "zbytkové" části DNA národy, jejichž mateřština je slovanská, germánská nebo románská, zde smyslu rozdělení "indoevropských" jazyků na satemové a kentumové?

cit zdroj - Wikipedie: "Indoevropské jazyky dělíme do dvou větví: kentumové (centumové) a satemové. Název je odvozen z označení číslovky sto v daném jazyce, např. centum (vysl. kentum) v latině nebo сад (vysl. sad) v tádžičtině, sto v češtině (slovenštině, ruštině atd.). Jazyky satemové mají často sykavku tam, kde je ve skupině kentumové hláska zadopatrová. Toto se znázornuje ve zkratce slovem pro sto, které zní v latině centum (vysl. kentum) > řecky ha katon > heketon, gotsky kund > hund, německy hundert pro kentumovou větev a v avestštině satem, stind. satám, stslov. sato, litev. šimtas, lotyš. simts pro satemové jazyky".

Slovanské jazyky jsou satem a ty ostatní evropské jsou mladší - odvozené kentum. Rozdíl mezi mimi je velký ve kmitočtech, vibracích - kentumové jazyky jsou více hrdelní. Dalo by se říci, že vibrují v nízkých na rozdíl od satemově vyšších. Z tohoto lze odvodit hodně věcí. Už jenom ty horké brambory v ústech angličana, nebo ráčkování francouzů, to nemluvím o chrochtavých holanďanech :-) a o slovní zásobě a melodičnosti už vůbec ne. Jakpak se asi zapisuje do naší DNA to naše "ř"?
Škoda, že v dávné minulosti si slovanské Maďarsko nechalo nanutit tu jejich "břišní hundštinu".

Re: jazyky satem a kentum

erddyst | 09.10.2011

:))) - začnu teda od konce: podle genetického výzkumu amer. univerzity (celosvětového) v Maďarsku má 50% obyvytel gény slovenské; 45% turecké, iránské, německé, atd; a jen 5% geny které by se s přivřením jednoho oka mohli nazvat MAĎARSKÉ ..... Na Slovensku má tuším 80% Slováků geny po svých předcích staré 8 000 let. 

Viz. článek: „Rekordéri genetickej dlhovekosti“ – teď nebudu hledat – můžu poskytnout …..

- ten rozbor je krásnej, mně jenom potvrzuje názor prof. Čudinova (2 články zde uveřejněné) že západní jazyky jsou ve svém základu „zprzněnou ruštinou“ – právě i tou hrdelnosti a …. „ ř “ – no, Češi musí být vždy něco víc a extraslovanský :))) (to by jim nejlíp vysvětlili Poláci, kteří z češtiny mají prču ….. )

- to čubrním jak to tí "vědci Wikipedovcovi" dokážou krásně odborně zašmodrchat aby ..... potvrdili co ???
Kde se dočtu proč a jak k tomu zprnění došlo, jak vznikli .... to bude zas zdůvodňovani jak ho popiluje Levašov v posledním bo předposledním překladu.

- P.S. – připravuju si jiné „rejpnuti“ k tomuhle článku …..

Re: Re: jazyky satem a kentum

Hox | 09.10.2011

myslíš vysvětlení jako toto? :)

".. «son jest' pereson, a potomu čto pereson jest' son, to son jest' pereson» i t.d. .."

jinak češi (přinejmenším moravané, řekl bych) mají zase srandu z polštiny

Re: Re: Re: jazyky satem a kentum

erddyst | 10.10.2011

Hochu přesně tohle a ještě i "Pes jitrničku sežral, docela maličkou ... ... ... ... atd. ..."
Samožřejmě přeloženou do všech světových jazyků !!!

Češi, Moravaci(-né) by i Slováci ji znají .... :)
Dokonce i tí občané, co mají jednozo z rodičů Čecha bo Slovaka ...

P.S. - jak se do angličtiny přeloží "Slovácko" - ha ..... ?????

Re: Re: Re: Re: jazyky satem a kentum

Hox | 11.10.2011

řekl bych že "Slovacko" a četli by to asi jako "slou-vekou" :)

Re: Re: Re: Re: Re: jazyky satem a kentum

erddyst | 12.10.2011

Zahlíd jsem to v metru:
Slevácké (něco) zapoměl jsem
Slovak-Moravien ××××××

Není to jednoznačné

Martina | 08.10.2011

Lazarev ve svých knihách "Diagnostika karmy" zmiňuje, že slovní vulgarita, ventilovaná ven, snižuje u člověka podvědomou agresi. Jestliže svůj vztek potlačuje, podvědomá agrese roste a je mnohem zákeřnější nežli agrese vědomá.
Nejde o to být "sprostý jako dlaždič", ale když už se člověk vychýlí z rovnováhy, tak by energii vzteku hlavně neměl dusit v sobě, ale šikovně ji transformovat - zlatá střední cesta: trochu se vypeklit, získat zpátky kontrolu a poté se stát pozorovatelem svého vzteku, namísto jeho palivem a potravou. Osobně si myslím, že DNA poškozuje především síla destruktivní emoce, nikoliv slovo samotné. Slova jsou jenom kódy a pro každého člověka vyjadřují energie, která se v něm vynořují. A každý máme se stejnými slovy spojeny jiné obsahy a obrazy... Zatímco Evropanka se hroutí, když jí někdo řekne: "Ty krávo,", Indka by to považovala za poctu... Když se mě někdy zmocňuje vztek ( emocionální tobogán před menstruací, ženy, znáte to?), a podaří se mi vzpamatovat, řeknu si nahlas: "Je to jenom energie, roztaj a proudi!" a "Nechávám to odejít!" Taky je dobré si u toho ťukat na meridiánové body a emoce se dají do proudu a transformují - viz metoda EFT: www.eft-ahc.cz . Rozhodně po pár minutách už nejste tak vzteklí jako na začátku a po chvíli ťukání na merid. body se vám příčina vzteku začne dokonce jevit jako směšná.

...

eru24 | 08.10.2011

S tym druhym si dovolim nesuhlasit, skor osprostievame pri sledovani hlavneho mainsreamu.

Nebudem komentovat DNA, ale vodu. Nebudem sa o tom rozpisovat, priamo dam link na zaujimavy clanok: http://www.aiall.org/modules.php?name=News&file=article&sid=641

Re: ...

Silaet | 08.10.2011

ten článek o vodě je opravdu zajímavý a docela jsem se pobavila v jednom odkazu o pokusech s plísní. Plíseń " huňatá" jak materiál na výrobu dek :)) , když na nádobě byl satanistický znak.

Re: Re: ...

Daniela | 09.10.2011

Pre rozšírenie ( doplnenie) vedomostí oplatí sa pozrieť aj tajný projekt: Pamäť vody.
http://www.youtube.com/watch?v=Svb0-RxHjss

Nešpiň si Duši...

Ivan | 08.10.2011

"Nešpiň si Duši čtením francouzských románů"...ani čítaním strach šíriacich konšpiračných, demagogických a manipulačných webov....
- účinok je výstižne a presne popísasný v článku....

Re: Nešpiň si Duši...

? | 09.10.2011

ty jsi zde za provokatére?

Re: Re: Nešpiň si Duši...

Daniela | 09.10.2011

... ale aj takí majú právo na názor, je len na nás, ako sa s tým názorom vyporiadame.
Takže Ivanko... konšpirácie, ktoré, žiaľ , sa dennodenne napĺňajú, teda sa nejedná o konšpirácie, ale tvrdú realitu. Kto hľadá nájde, a ak hľadajúci správne poskladá mozaiku, či puzzle?, tak je v obraze a má jasno ohľadom konšpirácii.

Ivanko... ešte spinkáš? Tak sa snaž čo najskôr zobudiť!!! Cŕŕŕn, už poriadne vyzváňa a Ty to nepočuješ?!
Nie, nejdem Ti priať sladké sníčky, až taká zlomyselná nie som.

Ale občas môžeš z tvojho súdka niečo vysoptiť, aspoň nás to udrží v kondícii, t.j. ostražitosti, ktorej nikdy nie je dosť.

Re: Re: Re: Nešpiň si Duši...

Prince | 09.10.2011

Ivan není žádným provokatérem, vím přesně, co chtěl říct/napsat.
Jen to zestručnil tak, že z toho vznikla chybné pojetí.
Zajisté myslel něco jako osudy a matrixy a jiné zaručeně konspirační weby. :)

Re: Re: Re: Re: Nešpiň si Duši...

Daniela | 09.10.2011

Ak je to tak...
Ivan, prepáč!

Re: Re: Re: Re: Nešpiň si Duši...

erddyst | 10.10.2011

Hochu, máš pravdu, Ivan není provokater !!! (ale na můj "ffffkus" ... )

Ale na druhou stranu, kdyby nebylo provokatérů a lidi s jiným názorem, tak na čem bychom si zdokonalovali svůj geniální :)))

A Ty to potřebuješ nejvíc - !!!
Protože z prince musí vyrůst chytrý král - !!!

Ja nechci mít tak chytrýho krále jako jsem ja,
musí být nejchytřejší minimálně na Leva-net(u)

P.S. - to se to rozrostlo klabosnicování z tak (???) článku - teda obsahem, ne překladem !!!
Neboj, i ja si rejpnu do obsahu .... :)

Přidat nový příspěvek