Speciální operace "Zvonící cedry Ruska“

Speciální operace "Zvonící cedry Ruska“

Dmitrij Bajda, 7. listopadu 2011

(všechny odkazy vedou na zdroje v ruštině, pozn.)


Mnozí z vás, milí čtenáři, jste pravděpodobně slyšeli o zázraku lesa - Anastásii, vymyšlené v Novosibirsku fotografem Vladimírem Megre (původně - Puzakovem). Tato mladá, krásná a s obrovským poznáním žena, údajně žila v tajze bez vybavení, běhala lesem nahá jak v zimě tak v létě, spala v malé zemljance na větvičkách a trávě, živila se tím, co jí přišlo pod ruku a mentálně pomohla každému, na koho mohla dosáhnout svým úžasným "paprskem". Všechna zvířátka Anastásii mimořádně respektovala: donesla jídlo na první objednávku a hlídala jí a vesele štěbetala, aby nebyla nuda.

Takový sladký obraz začal malovat Puzakov v roce 1994 v knize se zeleným přebalem, pak knihy přijaly obecný název "Zvonící cedry Ruska". Tyto knihy se k nám dostaly na konci roku 2003. V té době, podle našeho názoru, jsme byli "normální" lidé, ale ve skutečnosti - produktem Systému, který vedl lidi k úrovni inteligentních zvířat (zásadní rozdíl mezi zvířaty a lidmi je v tom, že zvířata žijí jen instinkty, ale člověk může žít i  Rozumem (myslí)). Před tím jsme několik let intenzivně studovali esoteriku a vůbec "duchovno", které bylo k nalezení. To znamená, měli jsme vytvořenu nesprávnou mentalitu a základy nazírání na svět.

Zelené knížky padly na velmi "úrodnou" půdu a velmi účinně na nás zapůsobily. Bylo tam slíbeno zdarma tolik zázraků a s takovou autoritou, že obyčejný důvěřivý průměrný Rus nemohl odolat. Podvod a manipulace vědomím v zelených knížkách byly provedeny velmi profesionálně a tomu mohl odolat jen dobře informovaný, pozorný a zkušený člověk. Takže moje žena a já jsme neměli šanci na odpor proti zelené diverzi, profesionálně provedené odborníky ve svém oboru.

Stejně jako všechny ostatní lidi, kteří byly chyceni na zelenou udičku, jsme uvěřili, že jsme konečně našli to, co jsme dlouho hledali - správný smysl života a nijak zvlášť obtížnou cestu k jeho dosažení. Skutečnost, že žít v přírodě v čistém prostředí je lepší než v špinavém, zaprášeném a hlučném městě, jsme věděli i bez Megreho. Ale všechno ostatní, s čím jsme se setkali v zelených knížkách, bylo pro nás zcela nové, nebývalé, a dokonce vyvolávalo silné pozitivní emoce! A to je to, na co jsme byly chyceni. Samozřejmě jsme se pokusili analyzovat informace z těchto knih, ale měli jsme malé znalosti a na internetu o zeleném fotografovi také téměř nic kritického nebylo.

Ale protože jsme byli dospělí a dost opatrní lidé, proto, velké "hlouposti" jsme už dávno neprováděli. Na konci roku 2004 jsme našli dobrý a levný pozemek, koupili ho a začali vytvářet malou zahradu, pomalu budujíc nový životní styl a bedlivě sledujíc vše, co se nám dělo. Některé detaily tohoto krátkého období našeho života je možné přečíst a naleznete to v podsekci "Začínáme žít ..." oddíl "Splněný sen" na naších stránkách "Poradce". Jsou tam uvedeny i některé naše závěry (říkali jsme jim "Naše probuzení"), které jsme získali v době žití v tomto pro nás novém prostředí.

Dost rychle jsme zjistili, že ve skutečnosti na Hektaru se neděje nic z toho, co slíbil Megre ústy Anastásie, a zelená myšlenka začala ztrácet v našich očích přitažlivost. Samozřejmě, přispěla k tomu velmi těžká práce rolníka, kterou jsme se museli se ženou nějaký čas zabývat. Ale to nebylo určujícím faktorem pro naše vystřízlivění. To vše pisatelé zelených knížek předpokládali a rychle seskočit z jejich háku téměř nikdo nedovedl.


Hlavní roli v našem spasení ze zeleného zajetí hrálo seznámení s Nikolajem Levašovem a jeho knihami, které nám velkoryse poslal ze San Franciska. Jeho knihy byly úžasné, přesně to, co jsme hledali několik let! Je v nich napsána pravda o všem, co zajímá tzv. "hledající", tj. zájemce nejen o jídlo a zábavu, ale také složitější a důležitější otázky života. Knihy Nikolaje Levašova mají další důležitou vlastnost: probouzejí lidský rozum! To znamená, že dělají práci, opačnou té, kterou pro nás produkuje Systém. Právě ony nám umožnily rychle a bez ztrát vyskočit ze zeleného chomoutu.

Po odpočinku jsme přemýšleli o tom co se stalo a jsme začali kampaň proti zombírovacím knížkám všech odstínů a barev. Na radu N. Levašova jsme se nejprve pustili do Bible. Více než půldruhého roku jsme jí podrobně studovali a závěry průběžně publikovali v bulletinu "Analyzujeme... Bibli". Pak jsme zpracovali nashromážděné údaje, doplnili je a koncem roku 2008 napsali svoji první knihu, která měla název "Biblické obrazy, aneb co je to Boží milost". Knihu jsme nabídli k volnému stažení na Sovetniku. O něco později byla vydána několikrát na Ukrajině a v roce 2011 byla vydána v Rusku nakladatelstvím "Mitrakov" velkým počtem kusů.

Analyzujíc Bibli jsme ani na okamžik nezapomínali na zelené knížečky a na podzim roku 2007 začala kampaň "Odplata". To je vtip. Ve skutečnosti jsme začali střízlivě analyzovat knížky Megreho a výsledky našeho pátrání publikovali v jiném našem týdenníku „Rodová osada. Obohacující zkušenost". Práce trvala jen něco málo přes 3 roky a přinesla nám velkou morální satisfakci, ačkoliv byla dlouhá a nepříliš jednoduchá a velmi nepříjemná. V posledních dnech roku 2010 jsme dokončili analýzu zvonících knížek zeleného Megreho. Po zpracování získaných materiálů jsme nakonec vydali druhou knihu s názvem Speciální operace „Zvonící cedry Ruska“, která je k dispozici čtenářům od 04.11.2011.

V této knize jsme popsali ty, kdo vlastně psal zelené knížky, vypočítali jejich skutečné cíle, upozornili na řadu způsobů klamání a manipulace vědomí, uplatněné autory tohoto dokumentu. Samozřejmě, že provinční fotograf Vladimír Puzakov (později si dal zvučné jméno Megre) nebyl schopen vytvořit takové přemýšlivé, sofistikované a profesionálně provedené ideologické zbraně. Fotografové většinou nemají potřebné odborné znalosti, aby něco takového dokázali. Nepodařilo by se mu zveřejňovat a tisknout "své" opusy v tak šíleném množství. Za vším je vidět silná a dobře financovaná organizace s dobře vycvičeným personálem a dobře definovanými úkoly.

Profesionální úroveň prezentace velkého množství nepravdivých informací a vysoká zombie kvalita, působící na čtenáře, nás vedly k závěru, že tyto knížky psali speciálně připravení pro tento účel lidé, které jsme pokusně nazvali "mnichy", nebo spolupracovníki oddělení podvodu a špinavých triků KGB – NIIOP (НИИОП).


V tomto procesu jsme viděli, že zelení spisovatelé šli po dlouho známé a dobře vyšlapané cestě klamu a utopie (utopie - místo, které neexistuje, tj. výmysl, podvod). Technologie tohoto případu je poměrně jednoduchá a poměrně přímočará: u čtenářů pomocí jednoduchých manipulací vyvolávají určité emoce, tlačí je nekriticky přijímat informace, důvěřovat autorovi a přijmout všechno na víru, ve skutečnosti bez jakýchkoli důkazů.

Proto aby čtenáři okamžitě nevychladli a nezačali, bože chraň, přemýšlet a analyzovat co čtou, množství lží se postupně zvyšuje spolu s úrovní nepravděpodobnosti předloženého materiálu (na konci 10. knihy se cedrolháři zapletli do toho, že lidi budou mít i možnost létat do vesmíru na vlastním Hektaru!).

To je také dlouho zavedený a velmi účinný způsob podvodu. Naletí na něj i spousta slušných lidí, nezkušených v nemorálností současné společnosti, pilně poškozené mentálním virem parazitismu.

Cíl všech těchto zelených aktivit je velmi jednoduchý, ale přesto nechutný! Knížky série "Zvonící cedry Ruska" se snaží silně klamat a přinutit se odpojit od zbytku života společnosti. Snaží se nás přinutit, abychom si masově stavěli bydliště na volných a nevhodných pozemcích daleko od civilizace a tam bojovali o přežití v podmínkách fyzického primitivního zemědělství.

Samozřejmě, že téměř všichni, kteří se snaží řídit radami Megre a vymysly Anastásie a rozhodnou se živit sebe a svou rodinu vlastními rukama na jednom hektaru půdy, si velmi rychle uvědomí, jak cynicky a krutě byli podvedeni! Ale k tomuto pochopení může dojít za několik let života (nejlepších let), a "vrátit se zpět" již nebudou moci. A podvedení "vlastníci pozemků" budou muset celý život tvrdě pracovat, jen aby měli jídlo. A o skutečné civilizaci a duchovním vývoji si budou v jlepším případě číst jen v jiných knihách nebo na internetu.

Ale to všechno nebude trvat dlouho. Za nějakých 15-20 let nebude ani stopy po vlastnících půdy v "prostoru lásky", ani samotných „prostor". Informace o tom je již dlouho známa a důsledně se provádí. Například, již dobře známý "Plán 2030" obsahuje snížení podílu obyvatelstva v produktivním věku v r.2016 v Rusku na polovinu v porovnání s rokem 2000 (na toto je zaměřen program "plánování rodičovství", účelové orientovaní mladých lidí na kariéru místo vytvoření rodiny, "bezpečný sex "a potraty jako samozřejmost).


A ještě divočejší dokument s názvem "Humanistický manifest 2000" stanovuje vizi pro budoucí globální reorganizaci světa, který "Plán 2030" obsahuje následující "výmysly" kanibalů:

  - Nucené snížení světové populace.
  - Zrušení "všeho, co rozděluje lidi" (národní, kulturní a náboženské pozadí).
  - Zničení národního státu.
  - Převod lidi do jednoho unifikovaného (a pravděpodobně čipovaného) "lidstva" pod kontrolou "světové vlády".


Všechno výše uvedené - není výsledkem morbidní fantazie, ale tak či onak je to možno najít v projektu "Dětství 2030", který byl oficiálně oznámen na "Expo-2010", jako náš program pro vstup do 21. století. Rusko tak ve vší vážnosti ukázalo světu svůj záměr v budoucnu nastolit dělbu práce, aby se místo hlavního výrobce stalo jen vývozcem surovin, ale i naprosto kontrolovaných bio-robotů - "lidského kapitálu v 21. století" pro potřebu "světové elity" ... (Podrobnosti naleznete v článku "Mládežnická apokalypsa").

Odkazované materiáln jsou jen jeden z aspektů toho, co se doopravdy děje na naší planetě. Nemáme to v pořádku mírně řečeno. A skutečnost, že mnoho nevíme a nechápeme, nám nepomáhá, ale silně poškozuje.

Žít způsobem "nevidím neslyším" je po nějakou dobu možné, ale ne na dlouho. Nepřátelé nikomu a nikde nedají pokoj. V rámci plánovaného parazity ("světová vláda") se snížení lidské populace v první řadě se dotkne lidí bílé rasy, proto právě proti nim je vedena neúprosná, totální válka po mnoho stovek let. Proto ani na hektaru, ani v tajze mimo vyšlapané cesty, nebo v kosmu, kam někdo chce odletět na "biologické lodi", nikdo nemůže uniknout bez úhony. To vše je skutečný cynický a krutý podvod. Vlastníci pozemků v osadách jsou ve skutečnosti bez ochrany, stanou se lovnou zvěří, kterou budou lovit "vyvolení", protože to již udělali více než jednou (viz alespoň článek "Byli zabiti, protože se chtěli stát sovětskými" nebo si přečtětě o tom, jak se loví lidé z vrtulníků).

Všichni musíme spěchat zpět do reality a vynaložit veškeré úsilí ke studiu nepřítele a zbraní, které proti nám používá. Bez toho jednoduše nepřežijeme. Svět není to, co vidíme v televizi. Na naší planetě je skutečná válka. Mlčenlivá, ale nemilosrdná válka vyhlazování lidí a bílé rasy a v první řadě - Rusů, Slovanů. Chcete-li přežít a zvítězit v této válce, především potřebujete znalosti.

Měli bychom přesně vědět, kdo jsou naši nepřátelé!

Měli bychom přesně vědět, proč proti nám bojují!

Měli bychom přesně vědět, jaké zbraně proti nám používají!

Měli bychom přesně vědět, jak se můžeme proti těmto zbraním bránit!

Měli bychom přesně vědět, jak porazit nepřítele a osvobodit naši krásnou planetu!

Bez těchto znalostí nikdy nebudeme schopni nejen porazit bandu šílených "vládců světa", ale i jen přežít v podmínkách, které jsou nyní na Zemi nastoleny. Chceme-li vyhrát nad zrádným nepřítelem, musíme ho udeřit tam, kde to nejvíce bolí! A jaké je nejcitlivější místo u globální finanční mafie? Správně - peníze! Musíme přestat dávat jim své peníze!

Musíme od nich přestat kupovat všechno: jídlo, vodu, oblečení, ubytování, nábytek, auta, elektroniku, léky, noviny, knihy, časopisy, služby a přestat jezdit do jejich rekreačních středisek, létat s jejich leteckými společnostmi... Musíme se snažit koupit vše, co je možné, u domácích výrobců, a méně a méně peněz dávat našim nepřátelům!

Musíme přestat s pitím alkoholu, kterým nás otravují po stovky let!

Musíme přestat kouřit cigarety, které způsobují rakovinu!

Musíme přestat kupovat jejich drogy, ať se jimi dusí sami!

Musíme odvážně a vytrvalé podporovat vlastní ruský lid všude, kde je to možné, od tržiště a konče Kremlem! Lepší je koupit zboží od svého výrobce než u jejich spekulantů! Lepší je pracovat pro svoji zemi, než pro strýčka Sama nebo Abrahama!

To vše je velmi jednoduché a velmi účinné. A co je nejdůležitější, může se do toho svobodně a beze strachu zapojit každý, kdo se chce zbavit zhoubného jha . . . . . .! Čtete, myslete a konejte!

 

Překlad Nina, zdroj.

 

 

Diskusní téma: Speciální operace "Zvonící cedry Ruska“

jak je to?

Alice | 05.06.2017

Tak jako ve škole. Žák první obecné si sice už o pololetí může přečíst skripta pro VUT, může si číst třeba o statice mostů u Studénky, ale nic nepochopí. Tak je to i s těmi, kteří četli Anastasii. ¨Někdo pochopí, někdo ne. Každopádně si lidé nechali vzít vztah k půdě. Ani netuší, že jde zasadit semínko a vyroste - třeba jabloň, nebo rajče. NEVĚDÍ! Jablka se přece kupují v Kauflandu!
KDosi tady píše o těžké práci na statku. Jenže statek s hnojištěm uprostřed a stovkou brigádníků, a "statek", kde si osadíš trvalými rostlinami, které plodí tvou potravu jaksi samy, kde nemusíš znát agrotechnické lhůty, protože louku posečeš, až ona ti sama řekne "Poseč mne" a ořechy nerážíš, ale sbíráš ty, které ti strom dal , které pustil k zemi...
Myslíme si, že žijeme a ani nevidíme, že jsme slepí. Zkuste se zeptat, komu ku prospěchu. KOmu ku prospěchu, aby si lidé neuměli vypěstovat potravu. Aby za ni museli platit poukázkami, které dostanou za činnost, která je vlastně zbytečná. Komu ku prospěchu, aby si lidé sami sobě ničili vzduch k dýchání a sami dobrovolně zaneřáďovali vodu. Komu ku prospěchu, aby si lidé na úrodné půdě vyráběli kamenné plotny, na nichž nic nevyroste? Jak prosté, milý Watsone...
Jedním z příznaků Apokalypsy je "země zdupaná kopyty tisíců koní". Jen se podívejte kolem sebe - ty hektary parkovišť, silnic a dálnic, betonových a asfaltových ploch všeho druhu...
Zkuste se probudit, lidi. Aspoň na chvilku.

Anastasia

Mirama | 01.03.2017

Robo, můj plný souhlas. Anastasia a její myšlenka jsou nadějí lidstva. kdysi jsme žili po tisíciletí šťastní ve skromných domcích v přírodě a cítili se bezpečně a doma. Viz kultura Tripoli, Vinča, Cucuteni... Proč se zveličuje antický Řím, který začal obyvatele cpát do činžovních domů, kde živořili a platili a platili....

Tracey’s Place of Hope is a residential program

MelissaHop | 12.04.2016
Kdo si nedovede povídat...........

Karel | 07.01.2016

Kdo si nedovede povídat s rostlinami, s kameny a zvířaty nemá moc přátel ani mezi lidmi. Je snadno obětí manipulací pro své nedostatečné vybavení, často mívá zavřené srdce . Může být třeba i obtížně zaměstnatelný, a proto se nechá najmout jako sluha, tzn jako třeba i voják, nebo otrok kapitálu.Pak se stává posléze velitelem , nebo šéfem, žije příliš ve hmotě, stává se jejím rukojmím. Aby dostal víc vytváří různé skupiny , které proti sobě bojují . Takových je relativně dostatek a umí se zviditelnit a často bojují proti podobným lidem o kořist .
Vytvářejí znepřátelené ideologie, státy , království, bloky a i části vesmíru asi. Kořist vytvářejí hodní a zaměstnatelní. Ale pozor, mezi hodnými jsou i nositelé Světové Energie, lidé typu Anastazia, opravdu již dospělí lidé. Jejich život, je jednou z mnoha epizod,o kterých na rozdíl od ostatních vědí. Čas od času o sobě musí dát vědět, aby nedošlo ke zpětnému degenerativnímu vývoji lidstva. Proto má Anastazie obrovský positivní význam i kdyby byla "jenom" vymyšlená těmi kteří to vše vnímat umí.
Pozor ale dej poutníče světem ,kromě Anastazií, ale s námi v skrytu žijí , zejména v těch národech, které dosud nezavrhli obětování zvířat, i lidé , kteří se schopnostmi Anastaziím téměř vyrovnají Nemluví o tom co získali za schopnosti , o to víc je však využívají pro blaho svých příslušníků na úkor ostatních lidí. Stávají se bohužel otroky svého zaslepení a tak se jim tak posléze i daří.........
Ano bez pomoci Spřízněné Přírody na hektaru se živit je dřina, ba i s technikou .Proč ale je ten hloupý Honza je v těch pohádkách nakonec šťastlivcem ?????????????? Holt zarytým materialistou býti nemohl ..............................

Zvoniace cedry Ruska

Robo | 05.08.2015

Tak mi napadá..jednou z hlavných podmienok splnenia Agendy 21 je nahnanie celej populácie do miest.
No a v tom priblblom (pardon za výraz, ale naozaj sa veľmi divím, že ste sa práve tu na leva-nete takto nechali zblbnúť) článku sa práve vyzdvihuje život v meste na úkor životu na kúsku vlastnej zeme.
..a že dokonca je snáď život v meste bezpečnejší.. :-))))
V čom? A hlavne PRE KOHO?! Inými slovami..komu to prospieva?

Prosím autorov leva-netu o prehodnotenie názoru na túto sériu kníh. Tento priestor stále vnímam aj vďaka diskutujúcim tu za jeden z najzdravších tunajších vobec. Tento článok moj názor ale veľmi kazí.

Re: Zvoniace cedry Ruska

Mirama | 01.03.2017

Robo, můj plný souhlas. Anastasia a její myšlenka jsou nadějí lidstva. kdysi jsme žili po tisíciletí šťastní ve skromných domcích v přírodě a cítili se bezpečně a doma. Viz kultura Tripoli, Vinča, Cucuteni... Proč se zveličuje antický Řím, který začal obyvatele cpát do činžovních domů, kde živořili a platili a platili....

anastazia

ruda | 23.02.2015

ja si myslím, že není možné zpochybnovat ideu myšlenek mergeho. a není možné toto zastavit nějakým zpochybnováním. každý má v sobě více nebo méně zdroj sebepoznání a ten se nenechá oklamat.

オークリー サングラス

miwennf | 11.11.2013
YObma17As

PypeJedeLem | 16.10.2013


Cheap Lululemon25504

ojecttyv | 08.10.2013


:)

vida | 17.11.2011

komentář k článku a výpisu tohot co musíme: musime jen umřít.

Re: :) Zvonící cedry Ruska

Karel | 12.03.2012

Naprostý a navíc mizerně literárně zpracovaný účelový blábol pisálka, který o Sibiři slyšel leda v hospodě po láhvi vodky.
Nahatá cizoložná ženská lítá po tajze - asi má smlouvu s ovády, muchničkami a komáry - neboť jak říkají Rusové: "Naši moskyti imějut takyje zuby i kušajut kak dikije sobaky" a ukazují zubiska, za které by se nemusel stydět Drákula. Ostatně oni ani ty cedry nejsou cedry - protože rusky kedr, jak ví každý, kdo ochutnal kedrové oříšky, jsou limby - tedy borovice botanicky Pinus cembra! Škoda papíru.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/discussion/?tid=200001321&mid=200004791

Re: Re: :) Zvonící cedry Ruska

jardob | 15.03.2014

Ale ved aj libanonsky ceder je z celade borovicovitych. Tak o com tocis.. Mimochodom aj na slovensku su komare, ale lietaju iba v lete, a na sibiri ako vieme, je chladnejsie nez tu.. Neplet si teda emocie s faktami.

Moc pěkné a poučné čtení

Prince | 16.11.2011

a přímo ze stránek Anastasie. http://www.anastasia.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=440&sid=233d60b56bc57911cb9081a1710d8a54

Věřím, že to ne jednoho obohatí, doporučuji o V. Schaubergerovi vyhledat další informace.
A pak jen zavřít oči.... a přemýšlet o tom, co oči přečetly. Je v tom hloubka poznání a generacemi vypozorovaných pravd a činností.
Jednou...po nukleární zimě, se to bude určitě hodit :)

Re: Moc pěkné a poučné čtení

Prince | 16.11.2011

Nevyšňupe to někdo na netu, nebo nenasdílí do úschovny?
Tajuplná a léčivá síla vody
Viktor Schauberger

Re: Re: Moc pěkné a poučné čtení

Hox | 16.11.2011

ještě že máme ulož.to...

http://www.uloz.to/10846509/schauberger-alexandersson-ziva-voda-small-pdf

Re: Re: Re: Moc pěkné a poučné čtení

Prince | 16.11.2011

Na to jsem koukal, ale název mi neseděl. Myslíš, Hoxi, že je to ono? V každém případě díky :) Díky za to, že je na to link a že se to tak pěkně zmínilo pro ostatní.
Je lepší přečíst knížku od V. Schaubergera, než se hádat o tom, kdo je bludař, jestli Merge, nebo Bajda.
Prakticky, v současnosti jsou to jen teoretické tlachy, až půjde do tuhého, každý bude muset makat rukama, aby si udělal zásobu na zimu.

Re: Re: Re: Re: Moc pěkné a poučné čtení

Hox | 17.11.2011

přesně ono to není, ale schauberger to je...

Re: Moc pěkné a poučné čtení

hermeska25 | 16.11.2011

jojo voda je léčitelkou na všech úrovních... :-))) bez vody není života:-))) bez jídla se to dá zvládnou více jak měsíc...bez vody však nikoliv...:-)))
zatím jsem jen nahlédla na stažený soubor, vypadá to že tam budou hodnotné info....takže děkuji:-)))

Re: Re: Moc pěkné a poučné čtení

Prince | 16.11.2011

jj, hodně hodnotné, budou se uložené v zadním šuplíku mozku hodit...časem :)

Re: Moc pěkné a poučné čtení

erddyst | 17.11.2011

Ahoj a DÍÍÍK i za tohle !!!

Ale mám jen jeden skormnosokromný dotaz:
Citat z článku:
".....Ve studni před hájovnou, v níž jsem poprvé zahlédl světlo světa, chovali mí předkové pstruhy, které nikdy nekrmili,
protože pstruzi získávali svou vysoce kvalitní potravu z křišťálově čisté černé vody, jež přitékala dřevěným korýtkem do této rybí líhně se zcela konkrétním zakřivením. ...."
- Narodil se ve studni bo v hájovni ???? :)))

Všemu z článku rozumím, chápu a obdivuju, ale tohle mi vrtá hlavou ??????
P.S. - z těch polemik mi už jde hlava kolem - tak musím začít uvažovat znova od začátku, začít od gruntu předělávat hlavu svou .....

Ninko,

hermeska25 | 16.11.2011

tvůj čuchometr s předpovědí bouřlivé diskuze byl dokonale vyladěn ... lítaj tu emoce semo tamo...:-D
... pánečku to zas budou mít bubíci parádní žrádlo :-)))
.............................
tož se mi chce říci ....na který tý straně barikády, nám to šššmejdi tak nějak stojej :-DDDD

pojdmě to hodit do klidku a pohody je to jen článek na který má každý svůj nazor a myslím že Danielka to vystihla správně když na závěr podotkla že tu něco začíná zavánět :-)))
slunce svítí, je krásný den , zítra máme volno... usmějme se když nejde o život , jde o houby...:-)))

Len tak...

Daniela I. | 16.11.2011

A ľudia sme rôzni. :))) Nielen pohlavím, povahou, vzdelaním, zázemím, či už rodinným alebo spoločenským, ale aj svojimi životnými skúsenosťami a s rôznymi uzlíčkami, ba aj riadnymi lodnými uzlami na svojej životnej ceste.
Niekto je vpredu, niekto v polovici cesty a niekto ešte len na začiatku.Ale nikomu nemôžo vytýkať, že sa nachádza práve tam, kde je a má na danom stupni poznania práve taký názor, aký má.
Každý si na ceste pozemským životom vezme pre seba len toľko, koľko je práve schopný z ponúkaných príležitostí si zobrať a spracovať. Len v tom nesmie byť lenivosť ducha a pohodlnosť mysle!
To ale neznamená, že keď má niekto na konkrétnu vec iný názor, lebo to tak vyhodnotil na základe svojich znalosti a skúsenosti, že je mojim nepriateľom. To by bolo zlééé..., veľmi zlééé a ničilo by to našu spoločnú snahu pre dobro a trieštilo by to naše sily.
Preto diskutujme, prezentujme svoje názory, odôvodňujme, ale zachovávajme pri tom "štábnu" kultúru. Veď cieľ máme spoločný!!!
Len tak... pri mojej škorpiónskej povahe zrazu pociťujem ňáááku clivotu...
Podstatné je, že slniečko svieti a je krásny deň !!!! :)))))))))))))))))))

chtělo by to vyjasnit

Pavel S. | 16.11.2011

Jelikož jsem Anastázii četl nedávno tak si mnoho věcí pamatuji velice podrobně. Záměr byl vyvolat diskuzi. Podle mě se diskuze nedotýká toho hlavního. A sice toho, že je důležité, zda Anastázie existovala nebo né. Někteří to nepovažují za důležité. Důležité to je, vysvětlím proč.

Většina příspěvků se týká přírody a žití na statku. To není to podstatné. Asi se všichni shodneme na tom, že rodový statek, za nějakých okolností bude nějak fungovat, nezávisle na tom zda to „zelená knížka“ nějak propaguje a dává více či méně kvalitní „návody“. Prostě život v přírodě je asi to nejlepší pro vývoj. To tu nikdo nezpochybňuje.
Někteří píšou, že Anastázie je ve shodě s Levašovem. V mnoha věcech se Ansatázie s Levašovam míjí, a v některých jsou v docela zásadním rozporu. Uvedu jeden příklad:
Vznik našeho světa a fauny. Anastázie to popisuje jako v bibli. Podle Anastázie při „vzniku“ fauny na Zemi tu již žil člověk, který se na tom podílel a to tak, že člověk určil u „každého“ zvířete jaký tu má účel na Zemi, a co tady bude dělat - prostě ho „zaúkoloval“. Většinou v tom smyslu, aby pomáhal lidem v životě v přírodě. Jediný rozdíl mezi biblí a Anastázií je v tom, že podle bible toto „úkolování“ dělal Bůh. Takže závěr o věrohodnosti, nechť si každý udělá sám.

A teď jde o to, jestli čtenář má věřit tomu co Anastázie píše. Buďto to vezmu tak, že to je vymyšlený příběh (například jako Celestýnské proroctví) a vezmu si z toho jen to, co souzní s mojí duší. A to co je rozporu s mým přesvědčením, to odmítnu.
A druhá možnost je ta, že to je skutečný příběh, a věci které jsou v rozporu s mojí duší, tak holt přijmu také, a poopravím svoje vnímání světa, protože bylo „mimo realitu“. Uvedu příklad: Anastázie píše, že dříve běžně po narození potomka, přiletěl orel, vzal kojence do drápů, a lítal s ním nad lesem, aby kojenec přečetl knihu přírody. Pokud budu vědět, že Anastázie skutečně žila, a že se toto u jejího syna skutečně stalo, a pan Megre toho byl svědkem, tak tento fakt přijmu, že to je možné a pooporavím svoje vnímání světa, i když to je pro mě těžko uvěřitelné.
Jenže pokud toto přijmu „v případě, že je to je vymyšlené“ tak si můžu zkreslt vnímání světa.

Jak píše Nina, tak pan Megre u soudu přiznal, že něco někde opsal, a pan Levašov prohlásil, že Anstázia neexistuje. Takže spíš věřím tomu, že ten příběh je vymyšlený. Pravdou však je také to, že Anastázie píše mnoho myšlenek hodnotných, a mnoho se jich s panem Levašovem shoduje. To se však vzájemně nevylučuje.

Tak mě na závěr ještě napadá myšlenka, že pan Megre si udělal reklamu pro výrobu oleje cedrového a aby něco vydělal. Trošku mi to však neladí s tím, že pan Megre (pokud je autor) podle mě musí být duchovně na výši, jinak by tolik hodnotných myšlenek tak dobře asi nepopsal v knize. A člověk duchovně na výši, by zase neklamal čtenáře. Takže nevím co si o tom mám myslet…..

Re: chtělo by to vyjasnit

Six | 16.11.2011

Maličko si rýpnu:
""Vznik našeho světa a fauny. Anastázie to popisuje jako v bibli. Podle Anastázie při „vzniku“ fauny na Zemi tu již žil člověk, který se na tom podílel a to tak, že člověk určil u „každého“ zvířete jaký tu má účel na Zemi, a co tady bude dělat - prostě ho „zaúkoloval“. Většinou v tom smyslu, aby pomáhal lidem v životě v přírodě. Jediný rozdíl mezi biblí a Anastázií je v tom, že podle bible toto „úkolování“ dělal Bůh. Takže závěr o věrohodnosti, nechť si každý udělá sám.""

Dle NL byla Země pečlivě připravována a asi se dá předpokládat, že vyspělými civilizacemi. Tedy i příroda byla pečlivě naplánována.

Nemohu si pomoci, ale v tomto případě já rozpor nevidím. Pouze jiná formulace a jiná pozice vypravěče. A pro kritiky, z Anastasie si beru to co potřebuji a to samé platí o NL. Oba dali odpovědi na mnoho otázek a na mnoho odpovědí stále čekám. A oni přijdou jako vždy :-)
Jinak smysl těch knih je dle mě někde zcela jinde.

ani se vlastně moc nedivím....

Six | 16.11.2011

Osobně pro mě měly/a mají největší přínos čtyři zdroje informací mezi které patří Anastásie a NL.
Pokud někdo SKUTEČNĚ četl první čtyři knihy a pokusil se o nich diskutovat s jiným čtenářem, nemohl si nevšimnout, že každý chápe sdělené ZCELA jinak. A to v závislosti na SVÉM Informačním poli.
Je smutné, že někteří manipulanti zde toto nechápou a nebo spíše ani nechtějí.... Uvedený článek je opravdu blábol, kde těžkosti/neznalost/nebo neschopnost slouží jako podklad k odsouzení.
Zdá, že i zde se pomalu začíná vybarvovat kdo je kdo.
Six

Socialni operace???

S. | 16.11.2011

Ten clanek je tedy des - pusobi jako hystericka agitka - lacina hesla, jako by mu je nekdo napovidal .... zelena diverze ....zelena udicka.... zeleny fotograf ..... zelena myslenka ....zelene zajeti...... zeleny chomout...... zelene aktivity ...... zeleny Megre..... zeleni spisovatele ..... cedrolhari ..... zazrak lesa ...... sladky obraz ...... provincni fotograf Megre ........
A proti tomu postavi - obycejny duverivy prumerny Rus .... nemeli sanci na odpor...... naleti spousta slusnych lidi ......nase spaseni ze zeleneho zajeti .......chyceni na udicku ........seskocit z jejich haku......
A pak nabubrele prohlasi : zacali jsme strizlive analyzovat ........ Megreho, i Bibli....
Nevim, jestli se mam smat nebo vztekat.
V prvnim rocniku kdyz vas zacnou nutit psat eseje, dozvite se zakladni pravidlo - analyzovat, a nepouzivat hodnotici vyrazy.
Tady snad ani nic jineho nez hodnotici vyrazy neni - pred kazdym podstatnym jmenem je patricne pridavne jmeno - to aby si ctenar hned informaci zaradil s prislusnym znamenkem +/- ....
Pak autor sesbira nahodile popularni hesla - svetova elita ...... bioroboti ..... zombirovaci knizky ....... ideologicke zbrane...... mentalni vir parazitismu ....... pravda o vsem....... System - vyvesi je na transparent a halasne se postavi - i pred samotneho Levaseva.
Proc? Svest se na nove vlne ?
Je to cele manipulativni, tendencni, omezene - a cpi s toho sira ....... nemyslim, ze tenhle pan by mel srdce na dlani.
Serii o Anastasii jsem cetla.
Jestli je to basnicka licence nebo opravdovy pribeh - to neresim - je fakt, ze nektere veci jsou i ma mne - prestoze mam hodne velkou toleranci vuci "neuveritelnemu" - preci jen trochu moc. V. Megre podle meho nazoru nema na to aby si takovy pribeh sam vymyslel. Ale na druhou stranu - proc se veskere utoky proti Megreho kniham soustredovaly na narceni ze sektarstvi - proc odpurci nevyvratili v jeho knihach navrhovane technicke postupy k vyreseni ruznych problemu? Tim by ho preci museli rychle vedecky a elegantne odrovnat - a bylo by po problemech s "blaznivymi Anastasiovci", ne?
At je to jak chce - pribeh o Anastasii prinesl cerstvy vitr do zamrzle beznadeje soucasneho zivota lidi, kteri si ani neumeli predstavit, ze by mohlo existovat neco jineho nez to v cem se denodenne bezmyslenkovite pohybujou (nekteri protoze mentalne na vic nemaji - nekteri z pudu sebezachovy - protoze kdyby si to permanentne uvedomovali, asi by jako ti lumici dobrovolne nabrali smer utes a skok do more ..... )
At uz se nekteri pokusili Megreho/Anastasiinu ideu uskutecnit - vratit se k pude a ke korenum, nebo se jen na zaklade techto ideji zacali sdruzovat - v kazdem pripade je to pozitivni efekt. Nehlede na neuveritelne bohatstvi podnetu k premysleni v promluvach Anastasie - treba pro pestitele a zahradkare, nebo pro nastavajici a mlade matky ...... ale nejen pro ne. Je to prispevek k otevirani mysli a vedomi lidi - kazdy zarezonuje s necim jinym - nekdo potrebuje k probuzeni stroha vedecka fakta, nekdo existencni sok, nekomu stejnou sluzbu prokazala Anastasie - takze diky za to!
Jeste jeden nepatrny postreh - Megre ve svem pribehu o Anastazii v mnohych situacich vychazi - no rekneme - v dost nelichotivem svetle - vlastne sam sebe takhle zesmesnuje. Na rozdil od autora tohoto clanku: "intenzivne jsme studovali ezoteriku a duchovno........podrobne studovali a publikovali zavery a vysledky naseho patrani ...... jsme byli dospeli a opatrni lide......" , ktery se o vlastni osobe vyjadruje s notnou davkou ucty a respektu - ale jakou "moralni satisfakci" jim mohla prinest jejich kniha zatracujici Rodove osady jenom proto, ze oni sami v tomto projektu neuspeli, zatimco jini jej uskutecnujou svymi zivoty!
A vubec - proc si autor nevzal na paskal treba Haryho Pottera. Tam by udelal aspon kus uzitecne prace.

Re: Socialni operace???

Adam | 16.11.2011

Moje rec

way

Adam | 15.11.2011

V clanku je to sama valka, nepratele, valka, nepratele, paraziti a pro zmenu i valka... vetsina lidi bojuje predevsim se sebou samotnym. Jestli chceme lepsi svet, musime napred porazit sebe - zmenit sebe a pracovat na sobe do konce zivota. Je to velmi jednoduche a zaroven zadny medík ;) Cesta podle Anastazie je jedna z tech, jak toho dosahnout...

Re: way

Adam | 15.11.2011

Prispevkem ale nepodporuju text z clanku. Zivot nema byt valka. Mir je jedina cesta ke stesti. Jen jsem podotknul, ze vetsina lidi bohuzel bojuji sami se sebou...

Co mi dali Zvonici cedry

Ceskej Honza co ma rad buchty | 15.11.2011

Silne prozitky silne umeleckeho dila, skoro jsem videl hologramy, 1000x jsem reagoval asociaci na neco z meho zivota i zivotu predeslych, ze kterych mnoho vim. Megre nas dobre informoval o stavu ruske spolecnosti. To co uvedl ze zatajovanych opravdovych dejin, to se dost shoduje s vyroky NL. Cedry mi dali chut pestovat alespon na malem kousicku sve a vycitovat zemi, hlinu, otcinu. Zacal jsem se rychle chovat k pude tak, aby vice a zdraveji rodila. Na hektar penize nemam a zivot me vede k tomu, abych objevoval, co se vlastne kolem deje, nevede me do samoty se sekerou a rycem. Cedry mi nic nevzali, dali mi kus nadeje a chuti zit. Ahojky vsem soudilum. Honza co ma rad buchty i "buchty".

Re: Co mi dali Zvonici cedry

Prince | 15.11.2011

Toš...dobró orbo, bracho!! Ož je toď zema, za homnem. Oráš železem, nebo měďó? A micháš v sudo s vodó zem dokola, abe belo hnojeni?

Re: Re: Co mi dali Zvonici cedry

Silaet | 16.11.2011

tebe když ten Vás hantec chytne, to musím použít hodně velkou fantazii. Co to zase je s tím hnojením? :)

Re: Re: Re: Co mi dali Zvonici cedry

Prince | 16.11.2011

To není hantec, ale bósání.
Sice to vypadá jako vtípek, ale jsou to rady R. Schaubergera o orání měděným pluhem a energetizování vody pro zálivku vírem. :)

Karuso šou

Prince | 15.11.2011

Nezlobte se na mě, ale na závěr večera si to neodpustím nenapsat.
Kuknul jsem na fotku a napadlo mě: pan Merge se chystá zpívat, nebo rovna zpívá? To je jako výsek ze sekvence natáčení Karuzo šou, kde se zpívá :

Text písničky Bílá orchidej
1. Jednu bílou orchidej, dals mi nic víc,
jednu bílou orchidej na prvním randevu,
líbat mé dívčí rty ses krásně bál,
jen ta láska, jen ta ví, co přijde dál.

2. Jednu bílou orchidej, dals mi nic víc,
kam ta bílá láska, kam žene svůj cíl.
http://www.bomba.cz/video/bila-orchidej/

Kdyby to fotograf tak hlópě nenafotil, ani by mě to ani nenapadlo :D:D:D:D
Vím, že jsem strašně zlomyslný a škodolibý, ale asociace je asociace. :D:D

Dmitrij Bajda

Arimir 108 | 15.11.2011

Dmitrij Bajda - administrator www.levashov.info

Tak ako je to naozaj s tym Levasovom ,velmi by ma to zaujimalo.
Je Dmitrij Bajda parazit alebo nie je?
Ak je parazit,preco je administratorom jeho stranok.
Vopred akujem za zmysluplne odpovede.

Re: Dmitrij Bajda

Silaet | 15.11.2011

Docela jsem se zasmála :) Já nevím jak to vyhodnotí ostatní, ale já myslím, že Dmitrij bude chlapík, který hledá, pak se děsně nadchne ale nežije tím tichým způsobem hledajícího. Má potřebu hned a to opravdu hodně... psát svá zjištěná moudra. Samozřejmě taky hned. Nijak mě nepřekvapuje, že je třeba v první linii kazatelů Levašova. Vždycky se najdou takové typy a nemusí být přímo parazité. Když neškodí, jeho horlivost může mít i vyhody, takhle prostě lidská společnost vypadá :)
Jednoznačně pluje po povrchu, informačně a nejspíš i citově. Takhle se chovají sangvinici, mají srdce na dlani, nedělá jim problém agitovat ale bývá to takové ploché, dvojrozměrné. To je můj pocit a názor, otázka je, jak dlouho mu to vydrží a co udělá, když časem bude stát na jiné pozici v týmu. Tento typ lidí leze i těm blízkým na nervy ale možná že se pletu :)

Re: Re: Dmitrij Bajda

nina | 15.11.2011

dík, jsem se zasmála také,perfektní postřeh psycholožky! dala bych ti smajlika kytičku,ale to neumím, tak aspoň :-)

Re: Re: Dmitrij Bajda

Aien | 16.11.2011

To je nastavení lidí narozených v Beranu, nápady, nadšení, ale chybí koncovka. Jsou to průkopníci, snílci, vyprojektují vzdušný zámek, ale pak musí přijít někdo zemitější, kdo to zraelizuje a dotáhne do konce. To už beránka nebaví a ani nezajímá, protože je dávno jinde a vymýšlí něco jiného. :)

Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Hox | 16.11.2011

hádej, jaké znamení jsem :) (ale už mi pár lidí řekl, že by mě na to netipovalo...)

Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Aien | 16.11.2011

Já jsem 29.3., proto to dobře znám, tu úpornou a otravnou koncovku. Nejspíš jsi taky beránek.Měli by s námi tak zacházet-posbírat nápady a realizovat je, třeba si je i přivlastnit, ale nenechat je ležet. Ještě mám ascendent v blížencích, což je pro mne těžké.
Z jiného konce:poslední rok se snažím naučit pěstovat různé věci na zahrádce, abych měla co nejvíc vlastních potravin. Prostě to zkouším na vlastní kůži.Nebo spíš mozolech. Člověk má k bramborům jiný vztah, když si uvědomí, co všechno musí udělat pro ten kus např. bramboráku.Přes zimu si chci pročíst přednášky Rudolfa Steinera.Zná to někdo?

Re: Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Silaet | 16.11.2011

Já bych potřebovala odehnat, nebo jinak zlikvidovat několik statisíců slimáků a pak budou i brambory :) Vypadá to, že budu muset koupit ten speciální druh kachen, které je aktivně vyzobávají

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Aien | 16.11.2011

Se slimákama taky válčím: mezi jahody sázím cibuli, která je odpuzuje. Chytám je do pastí-mokré prkno poliju pivem(politou stranou dolu) a oni vlezou pod prkno.Te´d je čas prevence-procházím na zahradě všechna místečka, kde by mohli naklást vejce (vypadají jak bílý kaviár):pod dřevem, pod deskama, pod hromadou roští , listí, v kompostu atd.Ta kachna se jmenuje běhák indický .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Adriana | 16.11.2011

holky, skuste to trochu jinak...návod je v doleuvedené knížce, ve skratce- brát je jako součást života v zahradě, "domluvit" se s nimi a vyhradit jim třeba 10% úrody, /zasadit o to navíc/... je to jiný způsob boje s nimi...mám za sebou první rok, nemůžu říct, že by jich bylo mín, ale, prostě je beru jako součást zahrady, vlastně oni tam byly dřív jak já, a toto smíření je uklidnující, tak nějak mně už nerozčilujou :))...

http://www.pknihy.cz/knihy/004572/Kooperace-s-prirodou-v-harmonii-s-prirodnimi-bytostmi.html

P.S. ráda Vás všechny čtu...Adriana

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Silaet | 16.11.2011

díky za radu, mohu zkusít :) Máme zaplevelené sousední pozemky, jednou jsem jich za večer řešila dva tisíce a přijížděli další. Bydlím tu teprve rok, ale jsem z nich na nervy :) Ti by potřebovali více než jeden hektar :)

Re: Re: Re: Re: Dmitrij Bajda

Silaet | 16.11.2011

Znamení HOX :))))))))))

Re: Dmitrij Bajda

Prince | 15.11.2011

Příteli, to jsi mě pobavil. Kde jsi byl na tom, že je Bajda parazit?
Bajda trochu ujel, ale komu se to nestane?
S Levašovem je to tak, že je třeba sledovat jeho seance, abys jej jen mírně pochopil. Řekne mnoho, ale beze slov. :)
Odpovědět si musíš sám, my ti řekneme jen momentální názor "po svym", který se nemusí slučovat se tvým "po svym". :)

Jen pro názornost

Prince | 15.11.2011

Jen pro názornost, jaká romantika je "statkaření". Není to selanka, pocházím z \naší rodné Hané a so Hanák jak poleno. Naša Haná decke bela zdrojem zrna pro repobleko.
Ano, tejdy to byly rodové statky, které se dědily z generace na generaci. Sedlák a selka, jako majitelé, dědicové, potomci jako následující dědicové, k tomu děvečky a čeledíni, pacholci, čaládka.
Statek, tzv.grunt (gront), obsahoval spoustu stavení, k obydlí lidí, k ustájení koní, dobytka, drůbeže...stodolu jak stodola, dvůr s hnojákem, polnosti a drobná hospodářská stavení u velkých polností. Sám sedlák se selkou by to nezvládl, ani za pomoci dětí, ač jich bylo třeba deset. Museli mít nájemnou pracovní sílu, v dobách žní se na grontě sešlo i více jak 100 lidí. K tomu podpůrná řemesla, jako kovář, sedlář, tesař, .....
Na tehdejší dobu standard, na současnou utopie v utopeném čase.
Žijeme a inkarnovali jsme se do technokratické společnosti, není kroku zpět, leda tak na černobílých fotografiích s nostalgickým zamáčknutím slzy. Ale tehdy to byla dřina, od čtyrech ráno, kdy kráva řvaly o podojení, muselo se jít na pole, dát drůbeži, uvařit oběd pro x lidí, někdo musel vyprat, pak ošetřit údržbu strojů a postrojů a další byla údržba stavení.... deoela masakr.
V dnešní době to lze, ale jen TEORETICKY a krátkou chvíli dokázat, ale zvrhne se to v kvaziezoterický spolek, který ujede na spoustě chyb.
Je potřeba rozlišit romantiku od krutě tvrdé reality.

odpovědí na otázky

nina | 15.11.2011

http://foto.rambler.ru/users/nina.vitova/albums/27623452/
toto je adresa, na které jsou moje foto z rodové osady začátkem října 2008, která měla 6 let své existence. Jak vidíte žádný zázrak to nebyl. Lidi byly nádherně čistí a vstřícné.Hodně práce je čekalo na osadě ale zaměstnaní většinou byly mimo, takže v Systému. Jinak by se neuživily ani náhodou. Jen podnikatel měl patrový dům a v podstatě to měl jako chatu. Nebyla jsem nadšena z toho, co jsem viděla. Dojezd posledních 12km více se podobal tankodromu. Na nákup potravin a všeho ostatního musely jezdit dost daleko. Elektřina byla, měly tam internet. Žit bych tam nechtěla.
Budu se snažit odpovědět na otázky, které jsem zaregistrovala v diskusi.
Knížky jsem samozřejmě četla a byla nadšena a dokonce jsem je chtěla překládat a proto jsem napsala Megre dopis,odpověděl mi,že už se překládá. S překladatelkou Valentýnou jsme byly v kontaktu. Také jsem se podílela na propagaci a prodeji knih do 6.knihy, kterou Megre přijel křtít do Prahy a pak do Ostravy.
Můj dopis se dostal k jeho spolupracovníkovi kvůli tomu,že jsem chtěla pomoc zdravotní pro ...Rada byla poskytnuta, ale byl tam i dovětek, že ve skutečnosti to je jiné než v knihách,dokonce nedoporučoval kupovat produkty z fondu Anastásia a že od Megre odchází a abych mu už nepsala,že nebude odpovídat. Tohoto varování v důsledku svého nadšení jsem nedbala a také jsem o tom nikomu neřekla, začalo mně vrtat v hlavě až po 6.knize, kde se mi něco nelíbilo a přestala jsem knihy prodávat u sebe doma, také mi už vadila ztráta soukromí a počítaní peněz.
Když Megre byl u nás doma, nejvíce povídal s manželem, on je také i zahrádkář a postávaly u našeho cedru (manžurského,tedy z tajgy u Vladivostoku, kde je moje rodiště). Manžel dobře mluví rusky,také studoval v Moskvě. Napočítaly, že cedru tehdy bylo 23 let, ale nerodí oříšky dodnes.Megre preferoval manžela,že muže mluvit právě s cizincem pro něho.
Co se tyká knih,tak první tři byly podle mne napsány jiným autorem,možno právě tím , který od Megre odešel,byl to léčitel a také hodně informace by mohly pocházet od něho. Knihy byly psány jiným jazykem, často se rýmovaly a energeticky byly nabité tak, že při držení a čtení knihy jsem viděla auru na svém prstu. Kniha mě zaujala hned právě tím, že jsem se dovídala,proč o cedru se u nás mluvilo vždy s úctou a jsem nechávala léta posílat poštou oříšky a šišky cedru.
Zaujaly mne i informace o dolmenech, a byla jsem u nich dva krát. Po druhé v r.2008. Tam v Gelendžiku ,tj. je u Černého moře, ne na Sibiři, jsem ověřovala informace a také jsem tam potkala dvě s neuvěřitelnými schopnostmi ženy, nejméně co prováděly tak očistu průchodu a domlouvaly se s kameny i dolmeny. Nemohla jsem jím neuvěřit, když mi řekly, že Anastázie neexistuje, že jsou to jen posbírané informace do jednoho obrazu a vůbec nesdílely mé nadšení nad ní. Také pater Alexander nám řekl, že takových jako Anastázie je na Sibiři plno.
A takže tu platí právě to, že Anastásie existuje pro toho, pro koho existuje. A tohle ani není hlavní problém, ale o informacích, které jsou někdy pravdivé a někdy méně nebo vůbec a to se stává .
Hlavním tématem v knihách opravdu je stálé do kola vnucované téma rodových osad. Nám Slovanům by nemělo vůbec vadit slovo rodové. V budoucnu asi to tak bude, ale asi za jiných podmínek vnějších Já pro sebe beru z knih ty informace, které jsou v souladu s mým záměrem. Rodovou osadu v tomto životě nestihnu, nejsou pro to podmínky.
Jinak jsem ráda, že několik let mě tyto knihy inspirovaly a dokonce vzala jsem to tak vážně, že když se mi nepodařilo napoprvé se dostat na horu Svaté Niny,tak jsem tam jela podruhé a překonala jsem hodně překážek, abych se tam dostala právě v den svých narozenin a sama, a tam jsem komunikovala se živly.
Děkuji jím.
A vám se omlouvám, pokud to shledáte ukecaným. :-)

Re: odpovědí na otázky

helena | 15.11.2011

Co se tyká knih,tak první tři byly podle mne napsány jiným autorem,možno právě tím , který od Megre odešel,byl to léčitel a také hodně informace by mohly pocházet od něho. Knihy byly psány jiným jazykem, často se rýmovaly a energeticky byly nabité tak, že při držení a čtení knihy jsem viděla auru na svém prstu.

Milá Nina toto čo ste napísali mi veľa objasňuje vďaka...

Re: odpovědí na otázky

Prince | 15.11.2011

Není nad moudrost zkušené moudré duše. :) Díky Nino.

Re: odpovědí na otázky

Silaet | 15.11.2011

Asi bych měla jet na Sibiř :))) Pro mě je to ukecané tak akorát. Díky.

Re: Re: odpovědí na otázky

Prince | 15.11.2011

:D Však jeď, ale napřed si uvolni emailovou schránku, máš ji plnou :D:D

Re: Re: Re: odpovědí na otázky

Silaet | 15.11.2011

Jdu se na to mrknout, na tu schránku :) Líbila se mi ta formulace, že se autor článku ODKOPAL. Musím se tomu smát celý večer :)

Re: odpovědí na otázky

Hox | 15.11.2011

Není nad přesné zasvěcené informace z první ruky, díky!

:-)

hermeska25 | 15.11.2011

tak přednostně Nině hlubokou poklonu za to, že překládala něco, co se jí bytostně příčilo, protože to vyžaduje vůli a sebeovládání:-) a to se hodně cení:-))
k textu jen to že Anastazii jsem nečetla ale zatím jsem slyšela jen že je to úžasné...ti co ji četli byli nadšeni....nicméně nepřišla mi sama do ruky a tak jsem se nezajímala dál...
příběh, at smyšlený nebo ne, jako takový zřejmě lidi oslovuje na určitých úrovních, v místech kde jim něco chybí, vyvolá emoci a podle toho jakou v nás vyvolá bud nás uvede do radosti nebo do nelibosti...otázkou zůstává zda nám třeba pocit radosti zůstává i dlouho potom co jsme knihu odložili a zapomněli na ni, zda s tou samou radostí děláme vše co se běžného života v paneláku, v domečku nebo na chalupě, zda cítíme radost když jsme s přítelem domácím zvířátkem nebo lesem který máme za domem...můžeme to cítit i když nežijeme v lese, nelítáme nazí .... pak můžeme v klidu říct že jsme "panelákovou" "Anastázií"- a nevynechala bych ani přtítomné pány i když ty nám asi nebudou kojit:-DDD .osobně se domnívám že nás to k tokovým příběhům táhne podvědomě jako něco co dušicce v tomhle blázniném světě chybí a tím je láska a pocit souznění...a když něco chybí toužíme to doplnit čímkoliv příběhem, knihou, partnerem pejskem kočičkou, pobyem v lese a jsou tací co mají rádi adrenalinové sporty jako závislost na alkoholu, cigaretě, jídle... je to jedno, podstata je v tom, že dušičku krmíme...krmit dušičku se dá opravdu různými způsoby :-))))... až přestaneme potřebovat krmit dušičku z venku výše zmíněným způsobem zjistíme že příroda, partner zvířátko se jaksi stalo naší přirozenou součástí, že nemusíme hladit partnera, kočičku strom, číst příběh abychom uvnitř cítili to samé jako při jejich pohlazení že máme stále stejný hezký pocit souznění s tím co máte rádi. každý den když ráno vstáváme a když večer uléháme....:-)))....
s přáním krásného večera vás zdravím

Re: :-)

hermeska25 | 15.11.2011

a jen krátké doplnění ....hlavně to nikomu nevytrubujeme,není třeba slov, jen to v tichosti žijeme a děláme si své a po svém ...:-)))

..

Prince | 15.11.2011

Nebudu se vyjadřovat k Anastasii, jelikož k tématu nevím shola nic. Sice jsem bývalý čundrák a horal, ale rád se varcím do civilizece, abych mohl tvořit jiné věci, které souvisí se systémem, ve kterém žijeme. Určitě byl zíměr mé duše, že si vybrala toto místo a čas a nebylo tomu jinde a jindy. Jsem technik, techniku miluji, když mě se*e, vyrážím do přírody, abych se zase vrátil k technice.
Důod, proč píši, je těch pár řádků od D. Bajdy, který se dost nepěkně "odkopal" . Přeložil jsem od něj hned několik článků na LN, některé se mi obsahem líbily.
Tento článek jej však na světle ukázal jako třtinu klácenou větrem. Objevují se slova jako "nesmíme" "musíme"..atd, z toho mi naskakuje kopřivka. Zakazuje alkohol, proč si v pohodě nedat dvojku vína, nebo tajtrdléčka slivovice? ( v rusku je tajtrdléček asi litr :D). Zakazuje kouřit, přitom lidé stojící na zastávce na autobus, který přijede a nablafe jim do plic tolik spalin z karcinogenní nafty, že je to jako by vykouřili karon cigaret. Zakazuje drogy, ale to je již dost extrémní téma, osobně neznám žádného narkomana.
Přikazuje k boji, což jsou připos*ané řeči církevních a sektářských guruů, co vše kryjí větou moudrosti: je třeba bojovat.

Takže, Bajdu již nepřekládám, něco mi na tom začalo smrdět a stáčím kormidlo zpět, na svý svědčený směr: "PO SVYM".

Každému dle svých možností a přání, pokud chce někdo žít v přírodě, nebo v civilizaci, nebo jinde, je to jen a jen jeho věc. Žádné "o se nesmí"a "o se musí" a nejpřitroublejší výšplecht je: "To by se nemělo", nebo "to by se muselo". To se stavím na zadní jako mustang.
Díky za článek a dost podnětů k zamyšlení, díky za diskuzi a příspěvky :)

Re: ..

Hox | 15.11.2011

na jeho obranu :) - nejsem si jistý, že psal "musíme":
My dolžny točno uznat', kto naš vrag!
My dolžny točno uznat', počemu on s nami vojuet!
...
a potom:
Nam nužno perestat' pit' alkogol', kotorym nas travjat sotni let!
Nam nužno perestat' kurit' sigarety, ot kotorych u vsech pojavljaetsja rak!
...

což je možná významově trochu jinde. Jinak v zásadě to jsou správné poznatky jak oslabit systém (vybrat peníze z bank, podporovat místní, nejlépe lokální výrobce/producenty atd.), ale forma sdělení je pravda trochu nešťastně zvolená.

Re: Re: ..

Prince | 15.11.2011

psal...
Musíme přestat s pitím alkoholu, kterým nás otravují po stovky let!

Musíme přestat kouřit cigarety, které způsobují rakovinu!

Musíme přestat kupovat jejich drogy, ať se jimi dusí sami!

Názor NL

Hox | 15.11.2011

Tady je přibližný přepis co NL řekl na téma na setkání se čtenáři 20.09.2008:

Knížky četl,vztah negativní, Anastasii nebylo a není.
Do rodových osad jdou městské lidi,většina z nich nepoznala těžkou zemědělskou práci,která začína brzo ráno dojením krav a končí pozdě večer. Znají to dobře lidi na vesnicích. Můžou a pracuji tvrdě,dobrý výsledek však je závislý na mnoho činitelích-úrodnost půdy,stavu počasí,pracovních strojích a cenách vstupních materiálu a na druhé straně nejistota odprodeje úrody jak množství tak i cen. Kdyby to bylo tak lehké jak popisuje Megré,naše vesnice by musely byt plné šťastných a bohatých lidi. Ale není tomu tak.
Stát nevytváří podmínky pro ochranu a podporu zemědělců.
Další aspekt ,že po těžké práci lidi už nemají ani chuť ani čas se zabývat nadstavbou a věcí veřejnými.
Pokud se městský člověk rozhodne pro hektar půdy, většinou nezná agrotechnické postupy pro zajištění velké úrody. Na druhé straně musí hned obstarat bydlení,stroje,osivo ale většinou nemá dostatečný počáteční kapitál,takže musí brát úvěr u parazitů za tvrdých podmínek a splacení je nejisté. Člověk je stejně závislý na systému jako ve městě.
V současné době nejsou vytvořené státem podmínky a záruky ,že tyto lidi nestanou snadnou kořisti parazitů.

Re: Názor NL

erddyst | 15.11.2011

Dík za pohotovost !!!
Správny názor Levašova. Chtěl bych však znova upozornit na Andrease Clausse ..... !!!
např. - http://www.fenomen2012.net/ostatni/prevzato/penize-pravo.htm
(tahle přednáška se dá najít i v textové podobě .....

Ale k "problému" - i Andreas organizuje něco podobné - A získal na to peníze od EU !!!! :)))
Princip je stejná ale nedává tomu různé "obaly" - jako ekonom jde na to ekonomicky .....

I jeho pohled a přístup by stal za prostudování - porovnání ......

Re: Re: Názor NL

Hox | 15.11.2011

Andreas Claus stojí za poslech a prostudování, jestli se to někam neztratilo, mělo by se video nebo odkaz na něj (tu přednášku) tady někde už pár měsíců povalovat....

Re: Re: Názor NL

Daniela I. | 16.11.2011

... pozrela... vtipné a zároveň veľmi poučné..
Dík

Re: Názor NL

Ja | 15.11.2011

S existenciou Anastasie sa každý musí vysporiadať sám , dôležité je že myšlienky Anastasie menia ľudom životy k lepšiemu , čo potvrdzujú na ruských internetových forach stovky ľudí ktorý odišli z mesta žiť na svoju zem . Samozrejme že sú tam aj taký, ktorý majú “ružové okuliare“ , ale mladý Rusi sú hladný po vedomostiach a radi sa učia nové znalosti , preto napr. Seep Holzer známy rakúsky farmár –rebel , ktorý robí semináre po celom svete na vytvorenie trvalo udržatelného života na svojom statku má najviac práce v Rusku . Dokonca si tam otvoril na základe obrovského záujmu aj tkz. Centrum vzdelávania .

http://plodorodie.su/

Zaujímavý je aj otvorený list Seepa Holzera , ktorý je napr. aj na tejto adrese:

http://www.anastasia.sk/modules/pbboard/viewtopic.php?t=285&highlight=Nikolaj Levašov podáva vynikajúce informácie , je to fenomén , ale je to tiež iba človek . Vieme že už viackrát opravoval svoje predošlé tvrdenia , preberalo sa to aj tu na fore . Tiež napr. na adresu patra Dyja na stretnutí s čitatelmi povedal , že urobil dobrú prácu keď pomohol zverejniť Slovanské védy ale s jeho terajšou pracou nesúhlasí ...Pri otázke na Viktora Schaubergera , povedal že o& nbsp;ňom nečital ale napad kde je pohanany lietajuci tanier implozivnou turbínou musel mat z Tibetu....

Tým chcem len naznačiť že k nám prichádzajú v súčasnosti inšpirácie rôzneho druhu a bola by veľká škoda zabuchnúť si dvere pred nosom . :-)

Re: Názor NL

Hox | 15.11.2011

Sepsala Nina, zapomněl jsem uvést :)

názor

Petr H. | 15.11.2011

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jestli vlastně alkohol a cigarety tak jednoznačně ničí lidský organizmus. Pokud to vemu statisticky a globálně, tak se dá říci že ano. Větší množství toxinů, zanášené do těla spolu s energetickými toxiny, jsou pro organizmus škodlivé.
Otázkou zůstává, proč si ty toxiny do těla vlastně člověk zanáší? Třeba proto, že podvědomě chce utéci z dané situace, odpojit se od stresové situace, prostě odpočívat. Cigareta, alkohol a drogy jsou jistým, ikdyž krátkodobým řešením. Po vystřízlivění nebo odbourání nikotinu a jiných chemických látek problém znovu vyleze na povrch, člověk se ho nezbavil, jen ho přelepil neprůhlednou páskou a ta se odloupla. A celý koloběh jede znova.
Setkal jsem se už s hodně lidmi, kteří vynecháním jednoho způsobu úniku jej hned nahrazovali jiným. Neuvědomují si, že "děravý motor" nepojede líp, když jej přelepí izolačkou.
Takže podtrženo a sečteno, chemie v malém množství není jedovatá (poměrově), jedem je nevyřešený psychický problém, přetížení, neshoda se svědomím nebo jiný problém podobného rázu. Ten je třeba řešit. Hned nato se dostaví nechuť k cigaretám, alkoholu a dalším "zaháněčům" reality.

Re: názor

Prince | 15.11.2011

...vykašli se na to zlato, Ty nemůžeš za to, že mi je, tak jak mi je, nejsi to Ty, je to jen chemie. Žijeme paralelní světy, jsme věčně paralenem sjetý a ... http://www.youtube.com/watch?v=zPzVh_Y9jzw

Re: Re: názor

hermeska25 | 15.11.2011

:-DDDD hlavně že víme kde máme ručník:-))))

autor článku odhaluje především sám sebe

Silaet | 15.11.2011

Hned v úvodu musím napsat, že jsem výše zmiňované knihy nikdy nečetla, takže k nim se vyjdadřovat nebudu. Sama jsem cítila potřebu z Prahy utéct a trvalo to léta, než jsem se utrhla. O permakultuře a přírodě lecos vím, ale s duchovní cestou jsem to zatím nespojovala, prostě v přírodě být potřebuji a chci.

Autor toho článku je kdo? Ten pán na fototofrafii s mikronem? Dělá přednášky? Nebo jen má potřebu sdělovat své zkušenosti?

Na začáku napsal : " Stejně jako všechny ostatní lidi, kteří byly chyceni na zelenou udičku, jsme uvěřili, že jsme konečně našli to, co jsme dlouho hledali - správný smysl života a nijak zvlášť obtížnou cestu k jeho dosažení. Skutečnost, že žít v přírodě v čistém prostředí je lepší než v špinavém, zaprášeném a hlučném městě, jsme věděli i bez Megreho. Ale všechno ostatní, s čím jsme se setkali v zelených knížkách, bylo pro nás zcela nové, nebývalé, a dokonce vyvolávalo silné pozitivní emoce! A to je to, na co jsme byly chyceni. Samozřejmě jsme se pokusili analyzovat informace z těchto knih, ale měli jsme malé znalosti a na internetu o zeleném fotografovi také téměř nic kritického nebylo.

Přijde mi, že stále používá silná slova - smysl života, byli chyceni na udičku, nemohli vědět.... bla bla bla.

Po té co zjistil, že se snadno nedostalil výsledek, přichází k tomuto. Opět část textu: "Hlavní roli v našem spasení ze zeleného zajetí hrálo seznámení s Nikolajem Levašovem a jeho knihami, které nám velkoryse poslal ze San Franciska. Jeho knihy byly úžasné, přesně to, co jsme hledali několik let! Je v nich napsána pravda o všem, co zajímá tzv. "hledající", tj. zájemce nejen o jídlo a zábavu, ale také složitější a důležitější otázky života. Knihy Nikolaje Levašova mají další důležitou vlastnost: probouzejí lidský rozum! To znamená, že dělají práci, opačnou té, kterou pro nás produkuje Systém. Právě ony nám umožnily rychle a bez ztrát vyskočit ze zeleného chomoutu.

No vida. Zase. Rychle a bez ztrát se dostal ze zeleného chomoutu a v Levašovi viděl možnost spasení. Ten člověk je docela dost zanícený, hlavně aby to bylo bezpracné, což sám několikrát opakuje. Jak dlouho bude přívežencem Levašova, když nepřijdou výsledky, jaké by si představoval?

Zajímavé je, že měl potřebu už předtím sdělovat své duchovní výdobytky světu a dělá to opět. Je schopen poměrně rychle přešaltovat ale k agitaci má blízko , to je zjevné.

S biblí byli také natošup vypořádáni. Nehodlám tu bibli koumat, ale sama jsem s ní strávila deset let, moje samostudium bylo naprůměrné, ale neřekla bych, že jsem jí seriozně prozkoumala.
Rok a půl se tím zabývali, mezitím už publikovali články, takže hloubka vhledu také nebude nijak mimořádná i když už jí pročítali v jiném módu, tedy věděli co hledají, aby to z ní vytáhli. Bible je tak nadupaná rozporuplnými texty, aby nebylo možné, udělat z ní jednoduchý výcuc. No nic, to je věc názoru. Každopádně kniha byla vydána ve velkém nákladu, což je možná odpověď sama o sobě.

Na konci článku apluje na boj a vede k tomu, že se musíme vzdát zaběhnutého systému, kdy prachy tečou k nepřátelům. No to je pravda, ale stali jsme se bohužel závislými na systému víc, než teď dokážeme vůbec připustit. Neumím vypěstovat len, utkát látku, zabít zvíře a vyrobit boty, udělat kolo na vozík aj. Zatím nakupuji produkty od místních farmářů, každý týden kupuji kýbl mléka a uvažuji co dělat, abych tuto myšlenku podpořila. Já už neplatím daně, zdravotní ani sociální. Nechodím k doktorovi, nečekám důchod, živým se vlastními výrobky a žiju v nouzi.
Jistě je to správná cesta, přestat utrácet peníze za žrádlo, které už se nedá ani jíst a prašule končí v kapsách někoho na druhé straně světa. Chce to ale čas. Já tento systém podporuji už minimálně, ale donutily mě okolnosti, nebylo to kvůli boji s parazity. Dnes si mohu říkat, že jsem aktivista, ale není tomu tak. Je to z nouze ctnost a nežije se mi s tím lehce. Stát mi v nouzi největší nepomohl a to jsem byla doma s malým dítětem. Jak stát ke mě, tak já k němu. Sousední rodina potomků kmene NAGA se má oproti mě luxusně, když my nemáme na dřevo, u nich se hulí z komína, protože na všechno dostávají prachy. Takže já mám pro sebe jasno, jedu dál svůj boj a od nikoho nic nečekám. Jak se z toho ale bude dostávat celá společnost? Já nevím, buď pomalou cestou, nebo šokem. Tak i tak věřím, že to půjde


Re: autor článku odhaluje především sám sebe

Hox | 15.11.2011

ten na fotce je Megre. Autorem čl. je D.Bajda, autor článků v sekce chronologie a dalších možná 10-20 článků, kterých jsou zde překlady.

Re: Re: autor článku odhaluje především sám sebe

Silaet | 15.11.2011

Hm. Ok. Fotka je fotka, ukazuje to jen to, že celá záležitost je opět složitější. Nejde odvrhnout jeden směr kvůli tomu, že jsou v něm zakomponované nějaké dejme tomu tendenční lži. Pro mě je poselství toho článku v tom, že by člověk měl být ve střehu a nedělat žádná zbrklá rozhodnutí. Každý jsme jiný, někdo miluje bojovat v drsné přírodě o své přežití, někdo je bez malého teplého bytu téměř vyděšený :)

Re: autor článku odhaluje především sám sebe

Silaet | 15.11.2011

Chyb mám v textu jako máku, ale snad to přelouskáte. Jinak myslím, že pravda bude zase někde uprostřed. Někdo chtěl varovat před nějakým extrémem, bohužel autor článku sám ukazuje, jak snadno je voditelný. Možná právě to ho popuzuje a horlivě agituje. Sám má sklony chovat se jako naivní ovce a tak dle principu " podle sebe soudím tebe" má snahu teď provozovat záchranné akce, nebo dokonce odvetné akce.
Hlavně že lidé hledají, nějak se tím postupně probereme. Díky za překlad, zajímavá diskuze

Co říká Levašov

Hox | 15.11.2011

pro zajímavost, našel jsem video záznam, kde se Levašov vyjadřuje k Megremu a Anastázii. Je to dost špatný záznam, ale jestli se podaří to přeložit, dáme to sem na doplnění.

Re: Co říká Levašov

Iris | 15.11.2011

Nechci se bít za Megreho, protože ho osobně neznám a nebyla jsem u zrodu těch knih, ale přesně totéž mohu říct o Levašovovi. Osobně ho neznám a neznám jeho osobní motivy, ať už o nich píše cokoliv. Věřit můžu, ale nemusím. Určitě je třeba, aby se na tomto webu o tom diskutovalo a uváděly se i takového kritické zdroje, protože se přece všichni chceme dozvědět pravdu (hlavně o Slovanech), takže se těším na ten přepis videa. Za sebe můžu říct, že Anastasia hodně promlouvá k ženám. Četla jsem mnoho knih, kde byly podobné věci, ale byly psány muži, to znamená, úplně jiným stylem, takže mi dělalo problém je vstřebat. Po pravdě řečeno, si nedovedu představit, že by Anastasiiny promluvy psal muž. Hodně jsem z knih načerpala o výchově dětí, kojení, těhotenství atd. a tyto věci jsem se snažila uplatnit v praxi, což je zase jen typicky ženská věc. Uvítala bych, kdyby se na toto téma rozpoutala nějaká diskuze mezi ženami, abychom mohli nějak zhodnotit, jestli ty informace v knihách mají v praxi nějaký pozitivní dopad. Jinak pokud by někdo k tomu něco měl, co třeba nechce uveřejnit na tomto webu, moje adresa je ireeves@centrum.cz.

Na vysvětlenou...

Ja | 15.11.2011

Priatelia , prekladom tohto článku ste sa nedržali hesla N.Levašova že máme myseľ na to aby sme ju používali . V prvom rade predpokladám na 99% že zadávateľ prekladu Hox , sériu kníh “Zvoniace cédre Ruska“ nečítal , inak by nedal preložiť článok , ktorý je jasným produktom systému .

Dimitrij Bajda zo ženou ako pravý Slovania a vlastenci odišli z Ukrajiny hľadať si svoj rodový statok (znamená to usadiť sa natrvalo) do Španielska ! Našli si 3ha v provincii Cáceres , oblasť Extremadura , táto oblasť je charakterizovaná takto:“ Extremadura znamená kraj za řekou Duero. Její jméno - kraj "extremamente duro" (extrémně tvrdý)

léta jsou suchá a horká; maximální teploty se tu často vyšplhají nad 30 °C. Je to hlavne dobytkárska oblasť “D.Bajda sa vybral založiť si statok do extrémnych , absolútne iných klimatických podmienok ako sú na Ukrajine, bez akýchkoľvek znalostí čo aj sám potvrdzuje slovami :

“Chcel by som zdôrazniť, že pred týmto príbehom sme absolútne nemali žiadne skúsenosti so živými rastlinami a prácou s pôdou. Aj teraz nemáme skúsenosti ( obdobie budovania statku) …“Filozofia Anastásie jasne hovorí o vytváraní spoločenstiev rovnako zmýšlajúcich ľudí tkz. Rodových osád , aby sa ľudia mohli navzájom inšpirovať , pomáhať si , zdielať a chrániť . A nie odísť sami na neúrodnú zem do pustatiny bez znalostí.27.11.2004 kúpili statok . O dni 8.7.2005 autor píše :

“Dnes záhradu navštívili neočakávaný hostia, cez nedostatečne vysoký kamenný múrik preskočili kravy a zožrali všetko čo bolo zelené“

O roku 2008 D.Bajda píše:

“Nechali sme záhradu na pokoji a nič viac nepestujeme . Prečo? Pretože pestovanie ovocia a zeleniny aj keď len pre seba sa ukázalo ako nie tak tak rýchla, vzrušujúca a bezproblémová zábava, ako napísal Megre. Navyše, takmer všetko, čo napísal na túto tému, je lož!“D.Bajda kedže nedokázal nič vytvoriť svojimi rukami na svojom statku , prišiel k názoru že všetko čo napísal Megre je klamstvo. Takých perličiek na stránke D.Bajdu je na niekoľko stránkový článok . Stojí za to pozrieť si foto z jeho 3 ročnej práce na statku , toto sú jeho výsledky:http://www.1-sovetnik.com/Pictures/actions/verdures/verdures-16.jpg

http://www.1-sovetnik.com/Pictures/actions/verdures/verdures-15.jpg

http://www.1-sovetnik.com/Pictures/actions/verdures/verdures-24.jpgVýsledkom myšlienok Anastásie sú desaťtisice ľudí ktorý žijú ,alebo tvoria v rodových osadách a ich počet neustále rastie . Schopnosti a možnosti ktoré si títo ľudia v sebe otvárajú , v prostredí pozitívnych energií sa približujú schopnostiam o ktorých hovorí N.Levašov.

N.Levašov hovorí jasne , naša technokratická spoločnosť je slepá ulička . Čiže je jasne každému , že život v harmonii s prirodou v čistej zelenej krajine , na svojom statku ako to doporučuje Anastásia je cesta omnoho perspektívnejšia , nielen na získanie sebestačnosti , ale aj lepšiemu rozvoju svojich duchovných a rozumových schopností a možností.Systém má radosť, keď sa mu darí rozdeliť to čo zapadá do seba ako ta pravá mozaika . Znalosti N.Levašova , Filozofia Anastásie , Permakultúra B.Mollisona a D. Holmgrena , Filozofia V. Sinelnikova a iných. sú časi tej pravej mozaiky a každý klin do nej vrazený z nás robí pobehujúce kúsočky pravdy.

Re: Na vysvětlenou...

Iris | 15.11.2011

Extremadura? Tak to je jasné:-) V tom případě ale nemá právo zobecňovat. Já bych neřešila, jestli Anastasia existuje nebo ne. Spoustě lidí, kteří přírodu znali jen z knížky, ty knihy otevřely oči. Anastasia v knize píše: "Existuji pro ty, pro které existuji." Pokud v tom někdo chce mít opravdu jasno, tak ať se zeptá nějakého nezávislého psychotronika. Nejsou všichni zmanipulovaní!

Re: Na vysvětlenou...

Hox | 15.11.2011

Díky za informace. Na vysvětlenou - měl jsem to nejspíše napsat hned k článku, ale umisťoval jsem ho sem pozdě v noci a už nebyl čas: sám na téma nemám konkrétní názor, nemám dost informací, abych si mohl udělat vlastní úsudek - knihy Megreho jsem nečetl, kromě první, nezaujaly mě, a fakta protistrany si nemám možnost ověřit. Takže Anastásii neřeším a jestli je to tak nebo tak je mi poměrně jedno.
Ten článek jsem chtěl nechat přeložit (díky Nině za úsilí, zřejmě to pro ni nebylo lehké) hlavně proto, aby se na toto téma otevřela diskuse. Mě samotnému na Megreho knihách atd. příjde pár věcí podezřelých, ale to nemusí nic znamenat.
Pokud se podaří tenhle článek rozklíčovat jako útočný článek někoho, kdo to vzal moc doslova, pak na to šel ze špatné strany a výsledkem bylo naprosté zklamání, tím lépe...

Nicméně vím od Niny, jak píše níže, že má určité náznaky od prvního spolupracovníka Megreho, že není zřejmě vše tak, jak se prezentuje, a taky jsem četl nějaké reportáže návštěvníků statků-lisoven na sibiři, kde se produkuje onen cedrový olej, že s tím taky není vše v pořádku (lisujou to údajně na železných lisech a pak to prodávají jako olej vylisovaný čistě dřevěnými lisy, který nepřišel do styku s kovem). Takže určitá kontroverze tady je.
Také jsem našel k tématu: (pochází z http://is.muni.cz/th/185244/fss_m/Zvonici_cedry_Ruska.pdf )
- - - -
Škodová uvádí, ţe v květnu 2001 prohrál Megre soud, kdyţ
zaţaloval za porušení autorských práv jednu z obdivovatelek Anastasie, která chtěla sama
napsat pokračování příběhů. Dokázala, ţe knihy o Anastasii obsahují pouze přepracované
myšlenky z různých duchovních a ezoterických knih. Megre údajně u soudu přiznal, ţe jsou to literárně-umělecké texty, které je moţné zařadit do oblasti vědecko fantastické literatury (Škodová 2008: 84–85).
- - - -
Opět, co to přesně znamená jsem dále nezkoumal.

Re: Re: Na vysvětlenou...

Ja | 15.11.2011

Diplomovú prácu Prof. RNDr. Hana Librova CSc , nemožeme považovat za smerodatnú , kedže ide o pracu pre systém , keby napisala opak prácu by nikdy neobhájila. . Takých na oko profesionalnych prac napísanych napr. proti N.Levasov sa da najsť na internete velmi vela.Pri súdnom spore medzi V. Megrem a Olgou Stukovou ( napísala pokračovanie Anastasie pod názvom “Cesta Anastasie“ ) chránil Megre iba svoje autorské práva a preto prezentoval že kniha je literárne dielo , kedže sa začali objavovať falošné pokračovania . Keby trval pri súde na tom že Anastasia je existujúca osoba , nikto by nemal problém písať pokračovania s tým že má súhlas danej osoby. Zaujímavosťou je že na súde práve Olga Stuková tvrdila že Anastasia je reálna osoba a ona má s ňou kotakt a opisuje ju vo svojej knihe . A kedže Olga Stuková tento súd vyhrala , tým pádom súd de fakto uznal reálnosť Anastásie ako fyzickej osoby , ale každý samozrejme spomína iba to že V.Megre poprel reálnu existenciu Anastasie.

V Rusku vyšlo viac plagiátov ktoré sa chceli priživiť minimálne na názve napr. od Mária Ignatova – Anastasia

http://www.labirint.ru/books/255786/

Re: Na vysvětlenou...

erddyst | 15.11.2011

Neni náhodou Jhve kamarátom Bajdy ????

Pretože Ukrajinec by si v Španielsku na statku poradil .....

Re: Na vysvětlenou...

six | 16.11.2011

Děkuji osobám s nikem Silaet a Ja za jejich vyjádření. Cítím to podobně a všímám si, jak někteří tzv. super příznivci NL mají opakující tendenci manipulovat. Nacpou se všude....
Six

ne ne ne nesouhlasim

b | 15.11.2011

mam dukladne precteno a casto jsem si pri cteni Levasova pomyslela ze opisoval od Anastazie, samozrejme jsou tam Megrem vymyslene pasaze, je jich hodne, neco bylo pridano kvuli obchodu s olejem, neco proto aby nastavil psane a mohl opravdu vydat 10 knih, nektere jeho vymysly jsou zoufale naivni a jsou to prepisy americkych filmu....ale to se da pomerne lehce odlisit , sama jsem se na vlastnim tele a mnohokrat presvedcila, ze vyroky Anastazie hlavne v trech prvnich knihach jsou pravdive, rec od ni je doprovazena nikdy pred tim nepoznanym kladnym pocitem a kratky vyrok se sam rozviji do mnoha souvislosti.....cim je informace blize pravde tim ma vetsi energii stahujici a je nutno mit silnou strukturu aby bylo mozno ji prijmout, coz je zakladni problem a proto se nepripraveni lide brani prijmu takove informace

pravda

Georgia*** | 15.11.2011

díky Nino...za potvrzení...něco mi tam stále nesedělo...a již vím, co TO bylo...ta manipulace.., kterou jsem cítila...
krásné dny

Poděkování za lakmusový papírek!!!

erddyst | 15.11.2011

Nino,
fakt děkuju, je to hodnotný material na zjištění toho, na čí straně je kdo. Každý si na tom může cíbřit svůj mozek a zjišťovat kde je pravda. To znamená - podstata neše !!!

Mně to pomáha, abych dokázal líp rozeznat tu nepatrnou hranici mezi činnosti černých a světlých.

Ještě jednou DÍÍÍK !!!

Anastasia

Luděk | 15.11.2011

Nino, cetla jsi ty knihy od Mergeho? Ja kdysi ano. Netroufam si tvrdit jestli Anastasie existuje nebo ne, ale spis ano. Jen je potreba jeji nazory ktere pokroutil uz i Merge brat jako nazory holky z lesa ktera nikdy nezila v civilizaci, a asi ani na uzavrenem hektaru. Mnoho jejích nazoru je neaplikovatelne v civilizaci, ale jako zamernou manipulaci to ani ted nevidim. Naopak z toho jake informace jsem v zivote potkal ja, jsou info od anastasie zatim jako jedine ve shode s info od Levasova. I kdyz jsou to informace na velmi odlisna temata, tak ale tam kde se tematicky od obou autoru potkavaji jsou ve shode. Samozrejme s prihlednutim k tomu ze jeden je z lesa a druhy z civilizace. Verohodnost info od Levasova je velmi vysoka, a chapu je velmi dobre. Ale nevidim tam primy rozpor k info od Anastasie. To ze nekdo je natolik tvarny ze se nejdrive nechal zblbnout svym vlastnim pochopenim Anastasie, a nasledne svym vlastnim pochopenim Levasova je jen naznak ze muze jit o ovci typ. Ale treba se pletu. Proto se jen ptam jestli to Nina cetla.

Anastasia

Ludek | 15.11.2011

Jeste dodam ze dalsi dily pochopeni zivota a vesmiru ktere jsem ziskal vstrebanim informaci od Levasova mne pomohly k prehodnoceni kvality ostatnich zdroju duchovnich informaci. A to tak ze verohodnost nebo kvalita ostatnich zdroju u mne klesla, kromne Anastasie. Tu jsem jako jedinou vyhodnotil tak ze neni s Levasovem v rozporu, a tak jeji verohodnost u mne stoupla. A to i kdyz nejsem typ do lesa, a teprve nekolik let po precteni anastasie jsem se rozhodl postavit alespon dum na kraji mesta a opustit bydleni v bytu. To pro co je ona nadsena lze snadno pochopit kdyz se vi jak ona zije. A proto jeji pro nekoho az neivni nadseni nesnizuje jeji verohodnost. To ze nekdo se tim necha pohltit aniz by si uvedomil sirsi okolnosti neznamena ze Anastasia je projekt tajne operace.

Vida

Adam | 15.11.2011

Anastazia nikde nikde nerikala, abychom utekli z mest a sli vsichni do pustiny stavet statky. Pokud si knizku dotycny opravdu precetl, tak urcite zjistil, ze by si po sobe napred lide meli uklidit "neporadek" v mestech a byt na takovy zpusob zivota "pripraveni". V knize nikdo nesliboval, ze clovek bude stastny, pokud bude mit statek a bude tam zit. Je to prece individualni, zalezi na cloveku, jeho umyslech a vnimani. A clovek, ktery tomuto neni plne otevreny, NECITI to v sobe, ze je to spravna cesta, ten, ktery to nechape spravne a mysli si, ze ho to proste z fleku spasi - takovy clovek je na velkem omylu.

Tento clanek je absolutne ofenzivne zamereny proti Megreho kniham a zverejnuje informace, ktere nejsou nicim podlozeny. Myslim tim samozrejme informace o "fotografovi" a ornanizaci, ktera udajne stoji za "zelenymi" knihami. Dost dobre ani vlastne nechapu vyznam clanku, protoze proc se nekdo snazi pospinit tak cistou serii knih, to mi neleze do hlavy.

Osobne znam partnersky par z naseho mesta, ktery nasledoval Anastaziny "vize", a dodnes ziji stastne nekolik let. Za zadnou cenu by se nechteli vratit zpet, do mesta, do sveta, kde lide ziji ve stresu a jsou otroky systemu. Lide co chteji zit na statku bez pomoci civilizace musi mit znalosti k tomu, aby tam mohli prezit. Bez potrebnych znalosti je takovy zivot blahovy...

V tomto clanku se pise o nepretelich, o valce...copak je to snad dulezite? Nepretele ma jen ten, kdo si je zaslouzi. Nic neni nahoda a vse, co se deje, je spravedlive. Karma.

Něco mi tu nesedí

Markus | 15.11.2011

Na tento článek a zdroj bych si dal pěkně bacha dost silně mi tady něco nesedí. Mohu potvrdit sílu Cedru je to skutečný unikát, právě držím jeho semínko mezi prsty a přál bych zakusit tento pocit života všem. Každý z nás by měl mít své místo, kde se cítí dobře a rodová osada tedy místo kde uvědoměle žije více rodin vedle sebe a sklízejí plody jenž rostou v jejich blízkosti pro ně díky lásce a pozornosti jim věnované je jedním z řešení. Cest je mnoho a je třeba na cítit tu, která je ta pravá. Ne-přítel, parazit co jsou to za slova. Parazité v organizmu plní velice důležitou úlohu zajišťují adaptabilnost organismu, kde je více možností jak se adaptovat tedy se jich zbavit. Jednou je boj, druhou je pochopení a odstranění příčiny jejich přítomnosti(povětšinou nějaká naše slabina, strach atd.). Obé varianty jsou poučné, ale definitivní je dle mého názoru ta druhá. Užívejte a krásně se mějte.

Re: Něco mi tu nesedí

nina | 15.11.2011

Markusi dík,že jsi znovu zde.Přiznám se,že se mi nechtělo do překladu tohoto článku,ale nemohla jsem zbabělé odmítnout Hoxovu výzvu. Je to bolestivé,jakoby člověk zrazoval sám sebe.I autor tohoto článku popisuje první nadšení a pozdější zklamaní.
Cedrový olej je samozřejmě jedinečný,ale on se nezpochybňuje,zato ideje rodových osad ANO.Ted už musím jít do postele,ale mám toho více,co bych ještě chtěla napsat a musím připravit foto z rodové osady,kterou jsem navštívila a také mám dopis od prvního spolupracovníka autora knihy,který mne upozornil na nesrovnalosti. Vrátím se k tomu. :-)

Re: Re: Něco mi tu nesedí

Dáša | 15.11.2011

Nino, chápu, že se ti příčilo překládat tenhle článek. Já jsem tu již několikrát zmínila, že Megreho knihy mne silně oslovily. Právě pro pocit souznění s myšlenkami, které v knihách jsou. Téměř celý život jsem žiji na venkově ve spojení s přírodou a se zvířaty, takže mi spousta věcí byla známá a potvrzovala zkušenosti, které jsem získala. Sama jsem na své zahradě odzkoušela Anastáziiny rady a můžu potvrdit, že fungují. Na tomto principu funguje i permakultura a její zastánce pan Svoboda (http//ekozahrady.com) prosazuje tyto myšlenky ve velkém. Takže v praxi odzkoušeno. Otázkou je, zda všichni, kdo se vrhli na hospodaření na rodových statcích, neudělali spoustu chyb, které je nakonec přesvědčily o nesmyslnosti celého projektu. Také si myslím, že dnešní "rozmazlený" člověk nemůže najednou opustit život, na který byl zvyklý a vrhnout se do života naprosto odtrženého od techniky a civilizace. Vždyť jsme už dávno zapomněli všechno, čím si naši předkové život usnadňovali.
I tady platí, že bezhlavé následování cizí myšlenky nás dovede ke zklamání.
Musím přiznat, že v knihách bylo hodně míst, kterým jsem nedokázala uvěřit a ztotožnit se s nimi. To ale nemění nic na faktu, že návrat člověka k přírodě a k životu v souladu se zákony přírody, jsou to, co potřebujeme. Víme to podvědomě a proto všichni z měst o dovolených utíkají z kamenných džunglí právě do přírody. I když třeba do rekreačních oblastí u moře, ale i to je cesta za energií, kterou moře a slunce vydává.
Ano, je otázkou, zda je Anastázie skutečná nebo vymyšlená. To, myslím, není podstatné. Nebezpečná je myšlenka návratu lidí k pradávným zákonům. Však všichni známe okamžiky, kdy nám je podpsa z přetechnizovaného světa, z práce, z financí a vyrazíme ven do lesa. Tady se všechny naše problémy najednou zdají mnohem menší, ne-li malicherné. Náš krok se zlehčí, hlava vyčistí a získáme nadhled nad tím bláznivým světem. Když nic jiného, tak si alespoň uvědomíme, že to, jak žijeme, není normální.
A když si k tomu ještě představíme dostatek zdravé, vlastními silami vypěstované potravi bez chemie a umrtvení, tak takový člověk se může stát někomu nebezpečný. A víme komu.
Je mi jedno, jestli byl Megre fotograf, jestli mu někdo pomáhal s knihami. Základní myšlenka mi připadá velice pravdivá a pro někoho nebezpečná.
Odfiltrovat informace, které neladí s mým přesvědčením, to není problém. Netuším sice, proč tam jsou, ale možná s nimi souzní jiní čtenáři a potřebují je proto, aby uvěřili.
Totéž platí i o knihách NL. Ani tady nedokážu přijmout všechno bez výhrad. Nicméně si myslím, že základní informace z Megreho knih není v rozporu s Levašovem.
Jen tak pro zajímavost...Nino, setkala jsi se někdo v Levašových knihách nebo v diskuzích s jeho názorem na Megreho či Anastázii?

Re: Re: Něco mi tu nesedí

Iris | 15.11.2011

Přestože zřejmě nemám dostatečné informace a vše uvedené v článku je pro mě nové, nemohu souhlasit. Léta se zabývám psychotronikou a vím, že i sebekratší pobyt v přírodě umožňuje člověku radikálně změnit psychické rozpoložení a vnímání. Článek je plný slov jako boj a válka. Nepopírám nic, co je tady řečeno. Ano jsme pod vlivem manipulace a válčí se proti nám skrytými prostředky, ale boj vyhrává ten, kdo je vnitřně vyrovnaný a tu vyrovnanost vám více přinese posezení na zahradě než stresování se u počítače v panelákovém bytě. Nevím, jaké zkušenosti mají autoři článku, také mám zkušenosti s pěstováním a netvrdím, že všechno musí klapnout tak, jak o tom píše v těch knížkách, ale příliš často jsem se setkala s lidmi, kteří něčemu nevěří jen proto, že sami nemají možnost to cítit a všechny, kteří něco vnímají, považují za blázny. Například to, jaké plodiny se ten který rok urodí na zahradě, hodně závisí na tom, kdo na tom pozemku hospodaří, jaký je zrovna rok, které stromy si potřebují odpočinout a těch faktorů je spousta. Je možné mluvit se stromy a zeptat se jich, zda budou letos plodit a co potřebují, ale ne každý samozřejmě věří tomu, že je taková komunikace možná. Příroda je tady od počátku, takže zpochybňovat její magickou moc a pozitivní vliv na člověka mi přijde poněkud divné. Jaký je tedy závěr autorů článku: napálili nás, protože pobyt v přírodě nás nebaví a soběstačnost je utopie? Vrátíme se do města a budeme kupovat potraviny od jiných zahrádkářů? Na pozemku nás mohou odchytit a zabít, zatímco v paneláku jsme v bezpečí? Mám obavy, že jsem to nepochopila, co od pobytu na svém pozemku vlastně očekávali.

Re: Re: Re: Něco mi tu nesedí

jarka | 17.11.2011

Knihy pána Megreho /od prvej až po poslednú/ mi otvárajú myseľ, city, emocie a pomáhajú mi stať sa vedomejším človekom. Myslím si , že toto uvedomenie sa dialo aj s pánom Megre. Jednoducho prebudzal sa k samému sebe. Na duchovnej ceste je veľa slepých uličiek bez označenia , len s tichým varovaním, ktoré často pre lákavé oslnenie uličky nie je počuť. Potom je jedno či sme do nej vstúpili sami, alebo na niekoho doporučenie. Mali by sme si byť vedomí dôvodu prečo sme do nej vstúpili/náš úmysel/ a byť za to zodpovedný. Z vlastnej skúsenosti viem, že sme ako ľudia náchylny urobiť opak. Aby sme nebodaj nezistili skutočné dôvody a pravé umysly našich pádov v slepých uličkách, tak sa uchyľujeme k takémuto druhu vzťahovej onánii. Ludí môžme klamať , ale prírodu nie. Ona cíti naše srdce, city, myseľ . Vbehnúť so zbraňou /našou vlastnou nevyrovnanou mysľou/ do tak krásneho diela ako je RODOVÝ STATOK a nepoužiť citovedenie, môžme ho len SPUSTOŠIŤ. Kto necíti úctu a vznešenosť v týchto 2 slovách RODOVÝ STATOK nemôže ho sila prírody podporovať. Kto bojuje s vonkajšími nepriateľmi v podobe rôznych manipulátorov tak ho raz čaká ešte váčší boj a to je BOJ SO SEBOU. Myslím si, že knihy pána Megreho / a jej autorky Anastázie/ otvárajú hlbinu zmyslu života ĽUDSKOSŤ a SPOLUPATRIČNOSŤ. VĎAKA...

Re: Re: Re: Re: Něco mi tu nesedí

Robo | 05.08.2015

Jarka, rozprávate mi z duše. Ďakujem Vám!
SOm silno presvedčený, že akékoľvek odsúdenie tejto 10-dielnej úžasnej série, pramení len z nepochopenia člověka, ktorý súdi. Ešte častejšie ale tieto knihy súdi niekto, kto ich ani nečítal..

Musím priznať, že práve postoj niektorých ľudí tu na leva-nete (asi ovplyvnený práve týmto článkom) ma zatiaľ odradil od štúdia KOB. Asi to s ním nebude tak slávne, keď dokážu toto písať / takto usudzovať..?

Ničmenej, aj tak ma neodradili a na KOB sa výhľadovo tiež pozriem. :-)

Přidat nový příspěvek