Smuteční řeč za švédského krále Karla XI.

Smuteční řeč za švédského krále Karla XI.

Když v roce 1697 zemřel švédský král Karel XI, byla při této příležitosti napsána pohřební řeč, kterou ve Stokholmu 24. 10. 1697 na shromáždění švédského dvora přečetl oficiální královský ceremoniář. Zde je část textu tak, jak se zachoval v kodexech univeztity Uppsala (dochoval se ještě jeden exemplář, uložený v Královské knihovně ve Stokholmu):

 

Placzewnaja recz na pogrebenie togho prez segho welemozneiszago i wysokorozdennagho knjazja i ghossudarja Karolusa odinatsetogho swidskich, gothskich i wandalskich (i proczaja) korola, slavnagho, blaghogowennagho i milostiwagho naszego ghossudaja (!), nynjeze u bogha spasennagho. Kogda jegho korolewskogo weliczestwa ot duszi ostawlennoe tjelo, s podobajuszczjusae korolewskoju scestju, i serserdecznym wsich poddannych rydaniem byst pogrebenno w Stokolnje (!) dwatset-scetwertago nowemrja ljeta ot woploszczenia bogha slowa 1697…

 

Otázka - jaktože smuteční řeči za švédského krále 17. století bez problémů rozumí kterýkoliv dnešní Slovan (Slovien), ale dnešní Švéd by nejspíš nerozuměl ani čárku? Ještě zajímavější je fakt, že řeč byla adresována shromáždění dvora, tj. nejvyšší vrstvě společnosti, převážně asi aristokracii. Mluvilo se snad ve Švédsku v 17. století "v lepších kruzích" rusky (zřejmě, ruštinu mi to připomíná nejvíc) a "na venkově" švédsky? :)

 

(zdroj: Sloveni najgermánskejší Germáni.)

Diskusní téma: Smuteční řeč za švédského krále Karla XI.

Serbski

Marko | 18.03.2016

Staroserbski jezik luzickih Srba i starih polski Srby i ceski Srbi Moravia! SERBIA FOREVER OLD SLAVIAN PEOPLE ARE SERBS! Read DILIMIL CHRONIKA MORAVIA IS SERBIA

Je to polsky

Lasz | 26.09.2015

Text je psán ve staré polštině. Není divu. Švédský královský dvůr měl tehdy s Polskem velmi vřelé vztahy. Mnoho Poláků se u švédského královského dvora dlouhodobě zdržovalo. Dva švédští králové byli dokonce králi v Polsku (Zikmund Vasa a Vladislav Vasa. Karel X. Gustav, otec Karla IX., v Polsku často pobýval). Není na tom nic záhadného.

Re: Je to polsky

Ľubo D | 16.03.2016

Nie je to poľsky ale staroslavjansky (starosloviensky,staroslovansky) - tie pomenovania sa miešajú ale podstatné je, že je to jazyk, ktorým sa zrejme rozprávalo na našom území. Stačí si prečítať staré cirkevné texty písané v tzv.cirkevnoslovančine a nie len tie úplne najstaršie ale aj tie z neskorších storočí z archívov východných kláštorov, ktoré nestihli násilne zlatinizovať germánsko-rímsky "imperialisti". Ja som aktívny gréckokatolík a mám liturgickú reč v ušiach ale som zároveň Rusín (aspoň z polovice) a mám našu reč napočúvanú od malička, takže si myslím, že mám pre ňu aj cit. Predpokladám, že takouto rečou, alebo veľmi, veľmi podobnou rozprávali Rusíni na celom území minimálne strednej a východnej Európy. To, že sa vám môže zdať prejav pani Rapaičovej , keď číta staré cyrilometodejské texty viac archaický, je to vývojom jazyka, keď sa kedysi v oveľa väčšej miere používali v reči nosovky a podobné veci (ospravedlňujem sa za povrchnú terinológiu ale nie som odborník -lingvista) a tiež bol jazyk vraj tvrdší a až neskôr sa zmäkčoval (s - š dz - dž a podobne). Keď si ale odmyslíte zvuky, ktoré sa už dnes nepoužívajú, tento prejav bude znieť veľmi podobne ako nejaký Proglas a pod (o 800rokov starší text).
Skúste si vypočuť aj byzantsko-slovanskú liturgiu niekde na youtube, pokiaľ možno bez zboru, u ktorého niekedy nerozumieť slovám. Zaujímavý materiál, ktorý rozoberá vznik prvého oficiálneho novovekého slovanského písma -cyriliky (vraj existovalo aj staršie) je na : spravy.narod.ru/cyrilika_je_starsia_ako_glagolika.html

Pisár.

TRON | 10.02.2012

Pisár bol v minulosti človek, ktorého prácou bolo zapisovať dianie či iný text na objednávku toho, kto ho platil. Pisár bolo teda povolanie, profesia za účelom zárobku. Úloho pisára bolo teda zostrojiť taký text, ktorý by z menšej či väčšej časti zhodoval s predstavou objednávateľa. Presne tak to funguje aj dnes. Keď človek príde za stolárom, aby mu urobil stôl, stolár musí urobiť taký stôl, aby sa objednávateľovi páčil, inak mu nezaplatí a on nebude mať z čoho žiť.
Dnešný pisár by dostal názov novinár.

Táto smútočná reč je dôkazom, že na dvore švédskeho kráľa boli ľudia, ktorí si zaplatili presne takúto reč. Boli to ľudia, ktorí rozprávali presne takýmto jazykom a dokonca to zaiste boli ľudia majetní, lebo pisár, dostal za svoju prácu zaplatené. Dokonca to neboli len ľudia majetní, pretože reč bola prednesená v ich jazyku a prednášala sa na kráľovskom dvore, ktorého boli súčasťou. Patrili ku kráľovskému dvoru.

Z takejto smútočnej reči je možno vyvodiť konkrétne závery aj pre ostatné dochované písomníctvo. Písali ho pisári, teda profesionáli, na zákazku. Ich opisy sa teda museli zhodovať s predstavou objednávateľa. Väčšina písomných prameňov, ktorých informácie považujú historici za smerodatné, sú presne takejto povahy. Sú robené na objednávku a je za ne zaplatené. Sú teda spojením subjektívneho pohľadu aspoň dvoch ľudí, pisára a objednávateľa. A to je pre objektivitu popisovaného javu príliš málo. No napriek tomu, sú takéto písomné pramene považované za jediné pravdivé.
Tajomstvom pre mňa je, kde sa podeli písomnosti obyčajných ľudí. V dnešnej dobe píše veľa ľudí len z pasie, nie pre peniaze.
Prečo sa nezachovali takéto písomnosti z minulosti?

Re: Pisár.

Daniela I. | 10.02.2012

Možno raz, keď sa nám otvoria najmä tie tajné archívy, objavíme tam kadečo. :)))

Stokolň

Chiron | 11.02.2012

Původně jméno souviselo se slovem STEKLO - sklo. Sklárny byly všude kolem Stokholmu. To je známo, že tam byly manufaktury. Tedy Stekolńa... či něco podobného. Je to to samé, jako u Italiků - talit - odlévat. Italové byli ve starověku známi jako slévači. Apeniny - vapeniny - vápencové pohoří... atd. Jinak zajímavé je i na webu racialreality.com o Britonech.
Ta tabulka na konci :-)

Keď tak pozerám....

Daniela I. | 09.02.2012

" .... bez problémů rozumí kterýkoliv dnešní Slovan (Slovien)..."
------------------
... možno by sme to sami "zmákli " aj v iných achívoch...hm, taký Vatikán... :)))

Re: Keď tak pozerám....

Hox | 09.02.2012

pokud se nepletu tak zrovna s vatikánským archivem budem mít brzo tu čest ;)

Re: Re: Keď tak pozerám....

avalus | 11.02.2012

odkial beries tie infosky? no to by bolo nacase, vcera bolo straaasne neskoro :-), nemozem sa dockat.

Re: Re: Re: Keď tak pozerám....

Hox | 11.02.2012

tohle konrétně z predikcí webbotu

slovo ven

Markus | 09.02.2012

Zdravím Všechny, možná je příslušnost k rase či národu pouze jeden z vývojových stupínků na cestě. Každý z nás si prošel mnoha příslušnostmi a možná ta naše, je jednou ze které se dá rozvinout lidský potenciál nejlépe. Činy jsou to co za nás mluví. Tedy hurá do probouzení, pomůcek v podobě poučných a hodnotných textů je všude dosti, zde nevyjímaje. Pokud mrknu na okolní národy o kterých se zde hovoří, na první pohled se velice rychle vyvíjejí nicméně na druhý pohled rychle degradují ke konzumu což je pěkné vývojové zdržení, i když v jejich případě možná akcelerace.

Re: slovo ven

Daniela I. | 09.02.2012

Dôležitý je nielen hardware ale aj software= vývoj, ako hovorí N.L. a tiež S-AV.

Kniha

Metod J. Sláv | 09.02.2012

TRONe, vidím, že sa dívaš po svete svojimi očami, nie očami s nasadenými "anglosaskými ružovými okuliarmi", chvála Ti !!!

Najnovšie nálezy archeológie videné cez prizmu najnovších "genetických rozborov" tzv. bielych múmií zo severozápadu Číny
naznačujú, že naši predkovia ovplyvňovali vývoj čínskej civilizácie.

A sú tu tiež indície na prítomnosť našich predkov v Asýrii, takže naše slovo kniha/kniga môže byť celkom dobre "zdrojom" toho
čínskeho slova king, a aj asýrskeho kunnukk.

(Pridaj sa na ramiannka.jecool.net)

Re: Kniha

TRON | 10.02.2012

K môjmu pohľadu na svet ma priviedli moji rodičia a prarodičia. Vychovávali ma systémom, kde som si na svet musel utvárať vlastný názor. Často počúvali správy v rádiu, TV alebo ich čítali v novinách a jednotlivé informácie mi tlmočili. Musel som sám odpovedať na to, čo informácia znamená, pritom jej zopakovanie nebolo považované za odpoveď. Človek takýmto spôsobom začne vnímať svet "viacrozmerne". Vyrastal som na rádiu, TV a novinách preto som sa naučil v skorom veku čítať. Bola to dobrá škola. Odporúčam.
Akurát pozerám ten web.

Díky

treerat | 09.02.2012

Díky za pěkné osvětlení historie.

Re: Díky

Hox | 09.02.2012

není zač.. nejlepší je ten "Stokolň", že by "sto kůlen"? :)

tak to máme.. Berlín - Berloga, Stockholm - Stokolň, jaká další "západoevropská" metropole je na řadě? :)

Re: Re: Díky

treerat | 09.02.2012

Třeba Vídeň. Wiki tvrdí: Vídeňská pánev je díky své výhodné poloze a příznivému klimatu nepřetržitě osídlena už od mladší doby kamenné. Jméno dostalo místo po keltské osadě Vedunia, což v překladu znamená lesní potok.

Jenže co je vedun a veduňa, to se tady ví :)

Re: Re: Díky

treerat | 09.02.2012

Ještě wiki o Londýně:
Středověká mytologie Geoffreye Monmoutha uvádí, že Londýn byl založen Trójanem Brutem v době bronzové a byl nazván Troia Nova nebo Trinovantum...

Něco o hvězdách? Nebo zcela prostě Nová Trója?

Re: Re: Díky

Honza P. | 10.02.2012

Stokolň : možná Sto kůlů - Je to hodně podmočená oblast jako třeba Benátky a při jakékoli stavbě museli napřed do země natlouct piloty - kůly.

Re: Re: Re: Díky

Hox | 10.02.2012

jasně, to dává větší smysl

Re: Re: Re: Díky

Josef Malár | 09.09.2014

Stokolnj je odvozeno od slovanského slova Steklo, což znamená sklo. ve středověku bylo mnoho skláren okolo Stokolnju.

Re: Re: Re: Re: Díky

Slav | 12.03.2017

Benatky-Venezia-Veneti. Snad znie az ako keby sa volalo po Venetoch,Vendelov,Vandalov.... Stkolnj sa niekedy prezyval Betkami severu. Pre to ze bolo na vode alebo pre majority obyvatelov Venetov,Vendelov,Vandalov.

Re: Re: Díky

Sloven | 25.05.2017

Priklady slovanskych geografickych nazvov (nielen "zapadoeuropskych"):
Vindobona, latinsky nazov Viedne
Venezia - Benatky
Vieme, kto boli Vendi, Vindi. Nemci Slovenov doteraz volaju Wenden.

Rostock - Severne Nemecko. Tam kde sa voda rozteka. Pozri mapu.
Graz - Hradec. t.c. Rakusko.
Visegrad - Vysehrad. T.c. Madarsko. Historicky hrad nad Budapestou, blizko hranic so Slovenskom. Od neho je odvodeny nazov "visegradskej stvorky", krajin V4.
Gorizia - Horica. T.c. v Taliansku, pri hraniciach so Slovinskom.

Na počiatku bolo slovo

TRON | 09.02.2012

Len tak na okraj.
Včera na STV som sledoval reláciu zaoberajúcu sa pôvodom slov. Zaujalo ma vysvetlenie pôvodu slova kniha. Slovo kniha, podľa nich, mala pôvod buď v asýrskom slove kunnukka alebo v čínskom king. To by znamenalo, že prvé písomníctvo mali buď Asýri alebo Čínania. To by však z prvenstva vyšachovalo Sumerov, ktorý mali byť kolískou civilizácie. Je zaujímavé sledovať ako sa pri vzniku slov dá naštrbiťcelá súčasná história. A ešte zaujímavejšie je, že možno sami historici ani netušia ako slovom kniha otvorili pandorinu skrinku.
Podľa mňa pochádza slovo kniha zo slovanského jazyka. No priznať to, by znamenalo, priznať Slovanom prvenstvo v dejinách písomníctva a tým aj ich dávnu minulosť a kultúru.
Ale jedno je v tomto prípade pozitívne. Prvou civilizáciou podľa histórie, podľa pôvodu slova kniha, už nie sú Sumeri ale Asýri alebo Čínania.

Re: Na počiatku bolo slovo

treerat | 09.02.2012

Myslím, že kniha není to správné slovo pro začátky psaní. Nejprve byly nějaké "nápisy", "spisy", a pod. České "psát" k tomu má blízko, ale slovenské "pisať" je na stříbrném podnose. Dále také písmo, písmeno. Přímá návaznost.
Třeba v angličtině ještě tak write-writing, ale letter... a pro spis mi slovník vyhodil: file, record, dossier, work, treatise. To už se mi moc nezdá.

Re: Re: Na počiatku bolo slovo

Miroslav | 09.02.2012

U mňa pri slove písať vzniká obrazová predstava keď farba vaskuje do kože, papiera.
Teda piť - koža vpije farbu.
sať - koža vsaje farbu.

Re: Re: Re: Na počiatku bolo slovo

David | 09.02.2012

A co písmo sát - psát?

Re: Na počiatku bolo slovo

TRON | 10.02.2012

Áno. Najprv je písmeno, až potom je kniha. Obidve však v sebe ukrývajú písmo. Keď niekto zostrojil písmo, písal aj knihy. Od písmena ku knihe je veľmi krátky úsek v porovnaní s obdobím medzi ničím a písmenom. Môžeš mať pravdu.
Aj pojem kunnukka aj pojem king boli spojené s písmom. Teda slovo kniha je veľmi staré.

Snažil som sa skôr poukázať na otrasenie pozície Sumerov ako prvej civilizácie. Pretože civilizácia sa vyznačuje aj vlastným písmom a následne aj vlastnou knižnicou.

Přidat nový příspěvek