Slovanské Německo (2)

Slovanské Německo (2)

 

(toto není pokračování, ale doplnění prvního článku, pozn. redakce)

Němci sestavili zvláštní katalog slovanských měst a pevností na území Německa a umístili ho na stránce http://slawenburgen.npage.de, která je dostupná, k naší lítosti, pouze v němčině. V něm s německou důkladností a pečlivostí dokonce vyznačili souřadnice míst a polohu každého města pomocí programu GoogleEarth.

Konkrétně našli a popsali slovanská města v těchto spolkových zemích Německa: Berlín - 8, Braniborsko - 166, Meklenbursko - 285, Dolní Sasko - 9, Sasko - 125, Sasko-Anhaltsko - 36, Šlesvicko-Holštýnsko - 38, Durynsko – 9; jsou zde popsány Rostock, Schwerin, Stralsund, města na ostrově Rujana (23) a Usedom (4). Celkem: 703 slovanských měst na území Německa! Některé popisy jsou doplněny nákresy – rekonstrukcemi toho, co zde bylo téměř před tisíci lety.

 

 
Славянские городища земли Мекленбург Славянский город Шпандау (Spandau) в Германии Славянский город Торнов (Tornow) в Германии Славянский город Штольпе (Stolpe) в Германии Славянский город Ратцебург (Ratzeburg) в Германии

Tak město na Baltském moři Stralsund (Strelovo) ležící na břehu úžiny Strelasund, která odděluje ostrov Rujana od pevniny, bylo založeno Slovany ve IV. století, a 31. října 1234 kníže ostrova Rujana Vislav I. (Wizlaw I.) udělil „rybářské vsi na řece Stralow“ status a práva města.

 

 
Славянский город Штральсунд (Stralsund) в Германии Славянский город Бранденбург (Brandenburg) в Германии Славянский город Хитцакер (Hitzacker) в Германии Славянский город Эггезин (Eggesin) в Германии Славянский город Копеник (Koepenick) в Германии

Jak je vidět z německé webstránky, Slované si vybírali pro své osady strategická místa - na pobřeží, v blízkosti jezer a řek, což jim umožnilo nejen udržet kontakt se sousedy, ale také uživit se po celý rok. Na stránce jsou i fotografie hradišť, nebo spíše toho, co zbylo ze slovanského dědictví, a zbylo toho, bohužel, jen málo. Na většině snímků lze vidět jen kopce a valy uprostřed polí, zarostlé trávou a stromy, na jiných zase zbytky kamenných zdí pevností.

 

 
Славянский город Гарц (Garz) в Германии Славянский город Белзиг (Belzig) в Германии Славянский город Бесков (Beeskow) в Германии Славянский город Шонефельд (Schoenefeld) в Германии Славянский город Ландсберг (Landsberg) в Германии

Bohužel, v hodinách moderní historie, která se dnes přednáší ruským dětem, nenajdeme nejen jména slovanských knížat, která vybudovala tato hradiště, ale ani zmínku o tom, že to Slovanům patřila tato území, že zde žili, obchodovali, bojovali po dobu nejméně tisíc let. Nicméně o tom, kupodivu, dobře vědí a píší němečtí vědci. Například existuje monumentální pojednání z roku 1741, které napsal Ernest Joachim Westphalen, nazvané „Monumenta inedita rerum Germanorum", jenž zase obsahuje pojednání J.F. Chemnitze: „Genealogie vévodů z Meklenburgu", psané v meklenburském dialektu podle ztracených středověkých pramenů. V tomto pojednání jsou vyjmenována knížata Venedů a Obodritů počínaje V. stoletím n.l., od nichž odvozují své rodokmeny mnohé německé rody.

 

 

Vyšeslav (477 do 486)
Alarik (486 do 507);
Alberik (517 do 590);
Johannes (590 do 630);
Radegast (630 do 664);
Vyšeslav (664 do 700);
Oritbert I. (700 do 724);
Oritbert II. (724 do 747);
Vladduch zem.772;
Viceslav (747 do 798);
Dragomir (798 do 809);
Slawomir (809 do 821);
Čelodrag (821 do 830);
Godemysl (Gostomysl) (830 do 844);
Dobemysl (Dobromysl) (844 do 861);
Mstivoj I. (861 do 865?);

Oritbert III. (869 do 888);
Vyšeslav (888 do 934);
Billung (934 do 986);
Mečislav (983-1018);
Stoigněv 955;
Mstivoj II. (960-1025?);
Udo 1025;
Godoslav (-1067?);
Budyj (1066-1067);
Henrich (1096-1122);
Svjatopolk (1122-1135);
Přibyslav I. (1135-1146);
Nikolot (1140-1167);
Přibyslav II. (1167-1171 \ 1178?), který se stal zakladatelem rodu vévodů z Meklenburgu.

 

Venedsko-obodritská knížata vstupovala v dynastické svazky s evropskou šlechtou. Tak byl  kníže Alarik ženat s burgundskou princeznou, Johannes s norskou princeznou, Radegast s granadskou (tj. španělskou), Alberik a Oritbert I. se sarmatskými, Oritbert II. s anglosaskou, a Viceslav a Mečislav Obodritský s ruskou a litevskou.
Manželka Jaroslava Moudrého - Ingegerda - byla dcerou švédské královny Astrid, která byla do svatby obodritskou kněžnou. Matka Erika (Bohuslava) Pomořanského - krále norského, dánského a švédského - Maria z Mecklenburg-Schwerinu byla představitelkou meklenburského rodu. Velkovévoda meklenburský Karl Leopold byl nějakou dobu ženatý s neteří cara Petra I., dcerou Ivana V. Kateřinou.

Sophia Charlotte (1744-1818), princezna z Mecklenburg-Strelitz, která se narodila ve městě Mirow, se provdala za anglického krále Jiřího III., byla sama korunována, porodila 15 dětí a stala se babičkou slavné královny Viktorie. A již v XIX. století George, vévoda z Mecklenburg-Strelitz, pojal za manželku ruskou velkokněžnu a sloužil v armádě Ruského impéria v hodnosti generál-majora.

 

Slovanská stopa se dodnes zachovala v německých lidových pověstech. Tak v knize J.V. Ivanovové-Bučacké „Plattes Land: Symboly severního Německa. Slovansko-germánská syntéza v meziříčí Labe a Odry“ je popsána následující legenda.

„Zmíněná legenda o Dívčím kameni u Malchinu (Meklenbursko) podobně demonstruje v paměti lidí zachované vědomosti o venedské minulosti meklenskurských zemí. ´Před mnoha staletími stál v Malchinu venedský hrad a v něm vládla poslední venedská kněžna, princezna Vendogard. Patřily jí téměř všechny lesy a pole v okolí Malchinu. A jedině o les v okolí jezera Kummerover měla spor s loupežným rytířem Landolfem, který žil v hradě na ostrově a nárokoval si práva na tento les. Jednoho dne se princezna se svou družinou a rytíř Landolf setkali v tomto lese, aby urovnali spor. Princezna slavnostně přísahala před Bohem, že tento les od nepaměti patřil jejím předkům, a jestli ji Bůh povolá k sobě, tak les musí přejít na obyvatele Malchinu. Landolf prý odpověděl nepřístojným klením a dodal: „Přísahat nebudu, protože ani Bůh není!“ ' [Neumann, 1998: SaM, č. 9, 15].

Za fiktivními jmény se skrývá protikladný etnický původ hrdinů: název Vendogard (Wendogard), soudě podle fonetické podoby, má slovanský původ a obsahuje kořenové etnonymum, zatímco Landolf (Landolph) je jméno německého původu. Ve sporu hrdinů legendy lze vidět mytologické zobrazení věkovitého historického „sporu" německých přistěhovalců-kolonistů a slovanských obyvatel Meklenburska o práva na zemi. Když analyzujeme legendu - protiklad jemné a zbožné princezny a lupiče, který měl špatnou pověst, pak vzniká dojem, jako by legenda na jedné straně zdůrazňovala mírnou povahu Venedů, na druhé straně demonstrovala soucitný postoj k nim, jako legenda o zvonech. Popřemýšlejme nad dalšími událostmi legendy: „Rozrušená troufalostí lupiče, kněžna pronesla: „To, že Bůh existuje a že les náleží mně, je stejně jisté jako to, že otisk mé nohy a žezla zůstane v tomto kameni navždy!", a stopy skutečně zůstaly v tvrdé skále dodnes, a Boha zatrativší lupič byl potrestán“ [Neumann, 1998: SaM, č.9, 16].

Možná že toponymická legenda o Dívčím kameni je jakési folklórní potvrzení „odvěkého práva" Venedů na meklenburskou zemi ... "

 

Podotýkáme, že slova o odvěkosti práv Venedů na meklenburskou zemi bychom nedávali do uvozovek, z toho prostého důvodu, že dnes už je o tom dostatek nejen folklórních, ale i písemných svědectví, stejně jako o tom, že tuto zemi opravdu Slovanům sebrali Němci ...

 

Venedská křížová výprava


Na počátku X. století začal německý Drang nach Osten (pochod na východ), v jehož průběhu byli západní Slované částečně vyhnáni ze svých zemí, částečně obráceni na křesťanství a asimilováni, ale většina jich byla prostě vyhlazena. 

 

překlad Klára

 

Diskusní téma: Slovanské Německo (2)

pěkný článek

| 22.11.2017

díky moc :-)

Cierna diera-Cervia diera-Biely tunel v centre mozgu cloveka...

Jaroslav Kukla | 27.01.2016

Je na podobu nasho vesmiru-Galaxie...Nachadza sa v centre mozgu v tvare SISKY(najposvatnejsi symbol Vat-i Kanu) pod Thalamusom,ako zdroj nasej duchovnej existencie,ako aj existencie zivota v nas. D tejto Ciernej diery ukladama nadobudnute znalosti,odkial ich aj cerpame podla potreby,okamzite. je to nas minulost,pritomnost,ale aj buducnost,ale je to aj nasa SINGULARITA-BOH V NAS...Preto je nase telo nazyvane chramom ci telesnou schrankou duse...pri smrti tela,sa Cierna diera v nas zruti na seba,stava sa Cervou dierou=Bielym Tunelom,a nas duch/dusa putuje do ZDROJA-CENTRALNEHO SLNKA-SVETLA=kozmickej Maternice...Len v duchovnom svete cestujeme obrovske vzdialenosti(aj medzihviezdne) v zlomku sekundy...Vo fyzickom svete navzdy zostaneme obmedzeni a zrejme nikdy nevycestujeme fyzicky mimo nas Solarny system...Pri smrti tela,kedy sa zruti aj elektromagneticke pole tela, cely zivot sa v kratkom case prehra ako celuloidova paska v kine...Potom je pamat vymazana,a v novom cykle zivota zaciname s cistym,bielym stitom,od bezhriesneho kojenca az po velmi hriesneho starca-ako chodnik zivota...na stare kolena sme bez zubov a vlasov ako kojenci,mnohi potrebuju aj plienky a rozumovo su natom nie lepsie...telo chladne a pripravuje sa na studenu zem...realita zivota-smrti a noveho zivota,ktorych tu udajne zijeme niekolko...Az dovtedy nez dosiahneme stav Nirvany...

Staroslovanska astronomia je nasou hystoriou!

Jaroslav Kukla | 26.01.2016

Pokial sa nasi "ucenci" nenaucia anticku astronomiu, budeme citat len same bludy,polopravdy a klamstva o starich Slovanoch.

Zijeme v cyklickom vesmire a cyklickej Galaxii,ktora ma DVE kozmicke brany: muzsku,falicku-Pas Oriona,znamy aj ako Min ci Tav,ale aj ako onen povestny MEC ci KLADIVO(Thora)...Je to nas Perun/Parom s jeho povestnou SEKEROU...Orion dominuje zimnej oblohe,a s Trapezium nebulae(M42/43) vyzera na nocnej oblohe ako T-tav,co je aj solarnym symbolom nasho potentneho Slnka.

Zenskou,yonickou kozmickou branou je Cierna diera,ako kozmicka 'vagina',ktora vedie do galaktickeho Dvojcentra-kozmickej Maternice,kam putuju duse mrtvych ludi k OCISTCU a ZNOVUZRODENIU-VZKRIESENIU...Vikingovia nazvali tuto "sien padlich bojovnikov" ako Valhalla...Ma spustu mien po svete...

Cierna diera je 13.neoficialny dom zodiaku(13 vrstiev nebies Mayov),ako 13.dieta Jakuba/Izraela/Zodiaku,menom Dinah-Rozsudok. jakub ma 13 deti-domov zodiaku so 4-mi zenami,co je 52,Maysky cyklus,tak ako je aj na USA Jednodolarovke,aj s Latinskym datumom,MDCCLXXVI,spolu 52 Latinskych pismen...
Cierna diera je znama aj ako Yama-bohyna a boh mrtvych,kedze do nej putuju duse mrtvych,do centra nasej Galaxie,Ciernej diery,kam vsetko pomaly gravituje-postupuje. Nachadza sa v Galaktickej Mezopotamii-Dark Rift/Tmava roklina,oddelena riekami-nohami Pishon a Gihon,kde lezi Havilah-Raj,ako aj vsetko Zlato,ako ju opisuje biblicka kniha Genesisu ":10-14. Existuje spusta pozemskych kopii tejto Mezopotamie v nasej galaxii. Napriklad v Iraku ci Sinajsky poloostrov,ale aj na Manhattane ci stuk gangy a Yamuny v Indii,atd.

Cierna diera v centre nasej galaxie lezi smerom k suhvezdiu Labute,ako aj smerom k Severnemu Krizu,a hviezde DeNeb...Ale aj smerom k chvostu suhvezdia Skorpion-kusok od zihadla a hviezdy Al Shaula(biblicky Savel a potom Pavel)...Precesiou sa posuva od Scorpii A a B k Strelcovi(Sagittarius) A a B...Astronomicky nazov Ciernej diery je CygnusX1-LABUT. V slobodomurarstve,britska kralovna symbolizuje nebesku kralovnu,Mliecnu drahu,a jej posvatnym vtakom je Labut!

Tento BIELY VTAK,ako aj biela farba,je symbolom cistoty a ocistca! V niektorych antickych mytologiach ju nahradza Biela Hus...

Precesia Zemskej osi(1 oblukovy stupen za 72 rokov)po zodiaku sposobuje Velky kozmicky rok,ktory sa meria od Vodnara,ako aj od Galaktickeho TROJZORADENIA sa oboch bran,muza a zeny,ako aj nasho potentneho Slnka,ktore sa bude coskoro uplne prekryvat s Ciernou dierou,najneskor do roku 2033 nl. Toto Galakticke zoradenie sa TROJICE na oblohe,najlepsie zachytava Kodex Mendoza,jeho STREDNY STLPEC,kedze v Mezoamerike citali zhora dole a cisla zdola hore...Kodex Mendoza,jeho 7 a 9 suhvezdi zoradenych na KONCI VELKEHO KOZMICKEHO ROKU,mozno vidiet v knihe prof.Edwina C.Kruppa-In Search of Ancient Astronomies,Doubleday New York,1977,strana 168. Takze zoradenim sa tejto "Svatej Trojice",ktore sa prave odohrava,prichadz aj k ocistcu a prerodeniu sveta...je tam Pas Oriona v tvare T-tav, v strede pod nim je 9 hviezdny Krcah s 11 hviezdami vo vnutri,ako symbol Hrnciara-Vodnara-Stvoritela, a pod tymto "20" hviezdnym Krcahom/Kalichom je nase 11 hviezdne Slnko,ktore ma 11 rocne cykle...

Takze staroslovansky Triglav je skor odtialto,ako su aj mnohe ine symboly,ako napriklad 3 Levy Anglicka,ci 3 Kopce Slovakov,alebo Trojzubec U-krajiny,ale aj v mene Trinidad a Tobago,atd...A odtialto je aj povod Krestanskej "Svatej Trojice"...Slovensky Dvojkriz ma povod v ekliptike,kde sa nachadzaju DVE Krizovatky-brany,ako aj dva merace casu, Zimny slnovrat (pre velky rok),ako aj Jarna rovnodennost od Barana(Chrios po Grecky)...

Vyvrcholenie spojenia muza a zeny je zlatym momentom,teda zlatym vekom...Aj preto mame zlate kopule-veze chramov,kedze ma prist Zlaty vek,po tomto veku satana(Sata-yuga),ako aj Kali-yuga(Ohnovy vek),vek znamy tiez ako Zelezny vek,kedze zelezo ako kov v nom dominuje...Je to vek Seta(satana),ktory nahradil zavrazdeneho Abela,Kainom...a na konci Apokalysi je sputany na 1000 rokov a potom znova oslobodeny...

No ja chcem poukazat na staroslovanskeho boha Rujany(ostrov plodnosti-ruja),menom SVANTOVIT,ktoreho meno je skor odvodene od SVAN-Labut co SCHWAN(Nemecky),ako VIt-azna Labut,po starorusky aj ako Lebed ci LADA...Symbolom Lady bolo VEDRO S VODOU(KRCAH/KALICH,atd.)a SIPKOVA RUZA-symbol ZENSKEHO PRIRODZENIA a ZENSKEJ KOZMICKEJ BRANY,ako napriklad 5 cipa ruza Tudorovcov Anglicka...Pentagon a Pentagram je tiez symbolom zenskej brany,tak ako je Pentateuch v Starom zakone! Muzskou branou je Stvorec a Kocka(1 Kralov 6:20 a Apokalypsa Jana 21:16-17)...V jazyku Quiche Mayov,Kab a Kabah znamena KRCAH, ZLATO a ZEM...Takyto KRCAH ako na Kodexe Mendoza je aj v hrobke velknaza Tavatiho v Egypte...V Perzii mali 7 hviezdny Krcah,Yamshid...

A antickom Egypte poznali Mliecnu drahu ako Meri-yam,z coho vzisla biblicka Miriam a Maria-Matka vsetkych bohov...Egypt nazyvali ako Tav-Meri... 7 je zaciatocnym cislom cyklov a cislo 9 jeho koncom...Spolu je to Sixtinska (kocka)kaplnka,kde je znazorneny Posledny sud,ako aj Vzkriesenie Krista(Slnka)...Jan Krstitel,starsi o 6 mesiacov ako Kristus,je Letny slnovrat...Kristove narodenie krestanska loza oslavuje na Zimny slnovrat...

Rujevit mal kontrolu nad koitom-klimaxom-vyvrcholenim spojenia oboch bran,muza a zeny...Na ostrove Ruje-Plodnosti,na ostrove slnecnych a osvietenich Ra-nov,kde vzdy bola nova Zora a rano...Bol mu zasvateny BIELY KON a BIELA FARBA...Mal Opasok(Pas) so 7 mecmi a v ruke drzal 8-mi MEC...Cislo 7 je pre novy zaciatok cyklu...Cislo 8 znamenalo v antickom Egypte,Perzii,ako aj v Cine, Dvojcentro nasej galaxie,ako aj ZNOVUZRODENIE-novu Oktavu,novy Zaciatok...V Cine,Risi Stredu,je dodnes cislo 8 najposvatnejsim cislom! Aj v tej "Krestanskej" biblii,Sviatok stankov(zatvy sveta) trva 7 dni...Kedze posledny den spada na Sabat,tak Boh pridava 8.den...No ale aj ten,ako Shemini Atzeret,8.den,spada na iny sviatok,Hoshana Rabbah,tak Boh pridava aj 9.den(24.den mesiaca Tishri)...Aj Yucatansky Mayvia slavili na ostrove Cozumel(Lastovici ostrov,ako aj Labuti ostrov),sviatky v trvani 7,8,a 9 dni...Ich 9.den patril bohyni Ixchel-9. hlav...No a nebola LASTOVICKA aj posvatny vtak pomimo Labute na Rujane? Bola to lastovicka,ako aj Labut...Saxo Grammaticus opisal usadene lastovicky pod ustami sochy Rujevita,ktorych sa nikto nesmel dotknut,ako ich ani len vyplasit z hniezda...Takze teraz aj chapeme,preco mali nasi staroslovansky bohovia 3,4,5,ale aj 7 hlav a tvari...

Sava prameni na SZ strane Triglavu,rieka SIEDMYCH(tak ako sme mali SEDMOHRADSKO ci mame Chram SEDEMBOLESTNEJ,ale aj Prahu a Nitru-nase posvatne mesta na 7.kopcoch,a Karlov most ma 7 klenieb)....Zimny slnovrat-stetavka nasho plodneho Slnka s Ciernou dierou sa odohrava na SZ strane nebeskej klenby,severnej pologule...

No a nasi predkovia spalovali tela mrtvol,ich popol ukladali do Krcahov/Urien-ako symbol znovuzrodenia-vzkriesenia...Indovia spaluju mrtvych na Gange a popol sypu do tejto "posvatnej" rieky,ktora je kopiou nebeskej rieky-Mliecnej drahy! Do ktorej putuju duse mrtvych k ocistcu a k znovuzrodeniu...Ved to iste verili aj nasi stari predkovia-Slovania,tak ako aj v antickom Egypte,otvarali posmrtne usta faraonov aby ich dusa mohla putovat cez Orion(muzsku falicku branu) do kozmickej Maternice...

A co je onen "Cibulovy" kostol kam chodia zvacsa nabozensky zaslepene zeny vyznavat Otca i Syna?

Synagoga je Grecke slovo pre Lunarneho boha-bohynu Sin(Xian v Cine)...Hebrejsko-Yiddisske meno pre synagogu je Minha ci Minge-Mindza,kam chodia zvacsa nabozensky zaslepeny muzi zidovskej viery,popierajuci muzskych bohov,ako Kristus,ale aj B-h,muzskeho rodu pisu s pomlckou! Vyznavaju vsetko zenske a po matke...Kde je tepla klima,maju lunarne nabozenstva,Judaizmus a Islam....Kde je zima,tam su solarne nabozenstva-Krestanstvo az TROCH prudov,Ortodoxne,katolicke a Protestantske....

Takze,Krestansky (casto nanuteny)prichod znicil nasu kulturu,ako aj zakalil nasu anticku hystoriu! Mimo ine,Krestanstvo nic nove neprinieslo co do vyznavania,ibaze "pohanskych" bohov navlieklo do ludskych podobizni: Mliecnu drahu ako Mariu;Slnko ako Krista;Zodiak ako Jakub/Izrael; Letny slnovrat ako Jan Krstitel; Jarnu rovnodennost ako baranka Bozieho( Aries,ako Ben Aries,po ktorom je pomenovany aj Indicky Banaras-Benares-Varanasi a Kashi...Varan=Drak;Nasi je Had;a Kashi je mesto osvietenia.svetla...

K rozlusteniu antickych mytologii a nabozenstiev(ktore su tiez iba mytologia),existuje KLUC: CISLA+MATEMATIKA+POSVATNA GEOMETRIA+ASTRONOMIA a SYMBOLY a FARBY,atd...

No k ich rozlusteniu,jedinec musi poznat DLZKY Velkych rokov,Solarny,Lunarny,Tropicky-Platonicky,ako aj podcykle-podveky(Slnka),Precesiu a zakladne cisla kalendarov-cyklov,ako u Mayov a inde po svete,cislo 117(9x13),atd...

Re: Staroslovanska astronomia je nasou hystoriou!

Jaroslav Kukla | 27.01.2016

Aj Biblia zacina pluralom-Elohim=bohovia, unia muzskej a zenskej brany/bohov...Babylon-Babie lono a muzske lono,ako Udolie Kralov a Kralovien,ci Cisarov a Cisarovien...O tom je aj Jing a Jand,ci Magen David-Davidov "Stit"-kde trojuholnik hore je muz a dolu,zena...Ak je medzi dvoma pruhmi,ako na Izraelskej zastave,tak je tym vyznamecena Mezopotamia Mliecnej drahy,ako rieky-nohy,Pishon a Gihon...A Tetragrammaton(zacina v Genesise,kapitola 2,vers 4-ty),je obojpohlavny,Jah ako muzska brana-boh,a Havah(Eva-had)ako zenska brana...Aj Egyptsky ANKH,ma zensku cast ako kruh na T-tav,muzskej brane...O tom je nas DUALNY a DVOJPOLARNY svet...

Jablko je symbolom sexualneho hriechu a pADU Adama a Evi...Ruska Orlica ci Dvojhlavy orol,zviera v pazuroch zlate JABLKO(zena),ako aj zlaty MEC(muz),a preto je to DVOJHLAVY OROL...V Anglicku je znamy ostrov Avalon-JABLCNY OSTROV,kde zacina slavny zodiak Vodnarom(Phoenix-vtak znovuzrodenia).Je tam na kopci Thor,falicka veza a dolu pod nim,yonicka posvatna STUDNA-symboly pouzite aj v biblii...Bozi Vrch/Hora=muzska brana; STUDNA/JASKYNA ci JAZERO=zenska brana...Takze nebudme vysinuty z mena RUJANA a boha menom RUJEVIT,atd....

pravda

Turčan | 21.02.2015

Prečo potom naši ponovembroví idothistorici spolitizovane a degenerujúco zaradzujú našu históriu do antoslovanskej západne minulosti - dobre že už nie až USAmerickej ???

Přidat nový příspěvek