Skripal - Británie - Rusko - souvislosti

25.3.2018

Lin

 

Sergej Skripal – kdo to je:

Skripalovi je 66 let a od r. 2010 žije v Anglii, která mu poskytla azyl. Má dvojí občanství – ruské a anglické.
Jak se ocitl jako azylant v Anglii? Krátké video s popisem (RJ) :

https://www.youtube.com/watch?v=Wx8tbSRhFl0

V krátkosti: do r. 1999 v armádě, v hodnosti plukovníka přechází k vojenské rozvědce a pracuje tam do r. 2003. V prosinci 2004 je zatčený ruskou bezpečnostní službou a obviněný z vlastizrady a spolupráce s britskou rozvědkou. Měl rozkrýt na 300 ruských agentů za honorář 100 tis. dolarů. Byl odsouzený na 13 let vězení, odseděl si zhruba půlku a v r. 2010 byl Putinem omilostněný a vyměněný ve Vídni za rozvědčíky, odsouzené naopak „druhou stranou“. Skripal dostal anglické občanství a usadil se v Salisbury, Dcera Julie žije v Rusku a má občanství pouze ruské.

Co se stalo 4.3.2018 v Salisbury?

Nenašla jsem žádný přesnější chronologický popis a tak napíšu to málo, co sdělila média.
Skripalovi byli nalezeni v bezvědomí na lavičce v parku. Kolemjdoucí, který je objevil, byl shodou okolností  lékař.  Skripalovi byli odvezeni do nemocnice, kde tamní personál bleskově označuje příčinu jejich bezvědomí – otravu nervovým plynem. Pak nejspíš probíhalo nějaké vyšetřování a to dospělo dne 12.3.18 do tvrdého ultimáta Británie vůči Rusku. May vystoupila s prohlášením, že Skripal a jeho dcera byli otrávení nervovým plynem – chemickou bojovou látkou jménem Novičok. A Novičok prý pochází z Ruska.  Rusko dostalo ultimátum, že „do zítřejšího večera“ musí objasnit, jak se látka dostala na území Británie a dodat veškeré materiály o jeho výrobě. Ruská strana odpověděla tím, že nevědí, co se vlastně stalo, nevědí, o jakou látku přesně se jednalo a požadují další doplňující informace a jsou připraveni spolupracovat. Na to se jim nedostalo žádné odpovědi. May další den vystoupila v parlamentu, kde Rusko označila za jasného viníka.
Tolik základní známá fakta. Přidám ještě to, že oba Skripalovi se dle britských slov nacházejí v kritickém, ale stabilizovaném stavu. Na neznámém místě. Ruská strana o nich nemá vůbec žádné informace a ani přístup k nim – ačkoliv oba jsou občané RF.
Veškeré informace probíhají jen po mediální linii a jsou vskutku prapodivné. Poslední zprávy o zdravotní stavu Skripalových upozorňují, že „nervová látka jim poškodila mozek“, takže do budoucna je málo pravděpodobné, že by mohli vypovídat.

A jak se měnily scénáře toho, jak byli Skripalovi otráveni?
- Skripalovým byla látka v podobě plynu nastříkána do očí
- Skripalovým byla látka daná do jídla v restauraci
- látku přivezla Julie z Moskvy ve svých zavazadlech, byla buď v kosmetice nebo v dárcích pro otce
- látka byla v práškovém stavu v klimatizaci Skripalova auta
- látkou byly potřené kliky Skripalova auta
 

Nyní k otravné látce, které říkají Novičok:
- Novičok není žádné jméno pro konkrétní otravnou látku. Jde o přezdívku, která nevznikla v Rusku a tato přezdívka zahrnuje hned několik otravných látek „novější generace“, z nichž jedna byla vyvíjena od poloviny sedmdesátých let v bývalém SSSR. Látkám říkají „binární chemické zbraně“.  Jsou to látky, kde jednotlivé komponenty nejsou samy o sobě nebezpečné. Nebezpečné se stávají až jejich různé směsi.  Takže např. hlavice je naplněna několika oddělenými (a bezpečnými) látkami, které se smísí až v okamžiku nárazu (výbuchu) a vytvoří nervově paralytický plyn (aerosol).
Nejsen chemik, toto jsem si vyčetla a musím tomu kvůli svým chemickým „znalostem“ věřit. Co je z toho pochopitelné a samo se nabízí – tyto látky jsou velmi nešikovné k likvidaci jedince, protože zde hrozí, že se se spolu s obětí otráví i vrah sám.
Podle vyjádření Rusů měla látka, vyvíjená tehdy u nich, skupenství pouze kapalné nebo plynné. Do práškové podoby se nedostali, neboť po pádu SSSR a po podepsání dohod o likvidaci zbraní hromadného ničení se v dalších výzkumech nepokračovalo. Zařízení v továrnách byla demontována a odvezena k likvidaci do USA – spolu se všemi již vyrobenými chemickými zbraněmi.
Bez zajímavosti není ani fakt, že  jeden z vědců, který se podílel se na vývoji v SSSR, utekl hned v r. 1990 do USA a tam předal vzorce látek, na jejichž vývoji se v SSSR podílel.  Pán jménem Vil Mirzajanov, vydal  dokonce knihu s chemickými vzorci některých bojových otravných látek.
 

Nyní se pokusím porovnat pár faktů a vyslovit otázky, které vzbuzují pozornost.
1. Skripalovi jsou oba občané RF. Otec Skripal má sice i občanství VB, ale stále ještě je i občanem RF.  Otec Skripal je navíc v Anglii jako azylant.
Anglie tvrdí, že byl spáchán teroristický útok na anglickém území a proti anglickým občanům, že byla ohrožena bezpečnost anglických občanů.
Rusko tvrdí, že byl spáchaný teroristický útok na dva občany RF a to na anglickém území.
Anglie tvrdí, že Rusko má povinnost dodat veškeré materiály a zodpovídat se z útoku na suverénní stát, z použití bojové chemické látky na anglickém území a z ohrožení jeho obyvatel. Přičemž odmítá sdílet s Ruskem jakékoliv informace jak o události, tak o vyšetřování. Odmítá i cokoliv sdělovat o Skripalových (i když do médií informace pouští), odmítá konzulovi kontakt s nimi.
Rusko tvrdí, že se nemá z čeho zodpovídat a naopak je to Anglie, kdo by se měl zodpovídat za otrávení dvou ruských občanů na svém vlastním území.  To Anglie by se měla zodpovídat Rusku, dodat materiály z vyšetřování a dovolit alespoň konzulovi zkontrolovat stav Skripalových, pohovořit s lékaři.  Anglie by měla dodat vzorek té otravné látky nebo dovolit aspoň jednomu ruskému odborníkovi podílet se na výzkumu v Anglii, co to bylo za látku, jakého složení byla.
Otázka č.1:  Je snad Anglie tak bezmocná, že neumí ochránit své vlastní území před útoky cizích států? Je bezzubá anglická rozvědka, která je i podle mínění Ruska tou nejlepší a nejinformovanější na světě? Prohánějí se snad Anglií bez povšimnutí stovky ruských rozvědčíků a agentů? Tak proč potom Anglie poskytuje azyl cizím občanům, kterým doma něco hrozí, mj. třeba i ta likvidace?
Jaký „útok na občany Británie“ má její vláda na mysli, když napadení byli občané RF a na území Anglie? Jaký „teroristický útok na Británii“, když onen teroristický útok byl vedený na dva občany Ruska?
 

2. Novičok
Název použitý ve filmu i v TV seriálu – pro superotravnou látku, proti které není obrany. Poblíž Salisbury leží Porton Down s největšími vojenskými chemickými laboratořemi. Není to daleko – asi 30 km. A tyto laboratoře se neustále rozšiřují. 

Otázka č.2:  Proč se Angličané tak brání předložit před Rusy vzorec té použité otravné látky? Jak mohou chtít od Rusů nějaké dodání „materiálů“, když Rusové tvrdí, že nevědí, o jakou látku jde?
Byla to skutečně bojová chemická látka? Na zveřejněných fotkách z „místa činu“ můžeme vidět vojáky v protichemických oblecích – a hned vedle nich hasiče nebo policisty bez jakékoliv ochrany.

Otázka č.3:  Rusko veškeré své chemické zbraně zničilo – pod dohledem mezinárodních organizací. USA je dosud nezničily, ačkoliv smlouvu o likvidaci podepsaly také. Prý – nemáme peníze. Přitom většina otravných látek ze zemí bývalého socbloku se odvážela k likvidaci do USA. Takže – jak je to s tou „jedinou zemí, ze které pochází Novičok“? Proč se laboratoře v anglickém Porton Down neustále rozšiřují, když jsou vojenské chemické zbraně dávno zakázané mezinárodními konvencemi? Co tam vyvíjejí a k čemu?
A z čistě laického ženského hlediska: nebylo by mnohem jednodušší nějakou tu otravnou látku dopravit z 30 km vzdáleného místa, než ji vláčet přes celý evropský kontinent a ještě přes několik celních kontrol? Takové riziko podstupovat? Nejen riziko odhalení, ale hlavně riziko vlastní kontaminace touto smrtelně nebezpečnou látkou.
Nebo vůbec ještě jinak: nebylo by bezpečnější otrávit „protivníka“ něčím mnohem nenápadnějším, pro „vraha“  bezpečnějším a účinkem jistějším?

Dostávám se k poslední otázce a tou je – komu je tato situace výhodná?

Skripal byl sice dvojitým agentem – zrádcem, ale v současné době již pro Rusko cenu neměl. Jak říkají – „byl vytěžen“. Nebylo již nic, čím by mohl být Rusku nebezpečný. Však – proč by ho jinak pouštěli do „agentské výměny“? Kdyby byl tak nebezpečný, nikam by ho z Ruska nepustili.
Angličané střídají nejen verze samotného způsobu otravy, ale také motivů. Jedním z prvních byl motiv „Putinova pomsta“, druhý zas, že zavraždit chtěli Julii, která se měla vdát za nějakého ruského vysoce postaveného agenta.  Tak nevím… zdá se mi to poněkud krkolomné.
Kdyby chtěli zabít Skripala, udělají to ještě v Rusku. Třeba ve vězení. Pověsil se na prostěradle, měl slabé srdce… však zdůvodnění je mnoho. A Julie? Však ta v Rusku žila a pokud by byla cílem ona, jednodušší by bylo zabít ji tam a ne v Anglii.
Mělo to být Rusku výhodné právě nyní, když ho čekaly prezidentské volby?
Z tohoto důvodu vidím anglické zdůvodnění motivů Ruska jako velmi „mlžné“.
 

Jinak se ale jeví verze, že otrávit Skripala a jeho dceru bylo ve zcela jiných zájmech. Pár souvislostí:
Těsně před událostí s otrávením Skripala vystoupila v OSN ruská a syrská delegace s tím, že mají důvěryhodné informace, že se na území Sýrie chystá velká provokace s použitím bojových chemických látek. Vina měla být shozena na Asada a Rusko. Při osvobozování východní Ghúty se našla skladiště s velkým množstvím otravných látek (cca 40 tun) a také velmi dobře zařízené „výrobny“. Sýrie žádala o vyslání mezinárodního vyšetřovacího týmu, ale byla odmítnuta s tím, že území je velmi nebezpečné.
Takovou západní tradicí se stalo všemožné obviňování Asada z chemických útoků proti vlastnímu obyvatelstvu. Oscarové výkony Bílých přileb, mimochodem – financovaných anglickou vládou – měly bouřit veřejné mínění po celém světě. Na argumenty Sýrie a Ruska, že to naopak Bílé přilby se podílejí spolu s teroristy na chemických útocích, nikdo nebral zřetel.
Tím, že počátkem měsíce Sýrie a Rusko společně vystoupily s důkazy o plánované akci chemického útoku ze strany teroristů, překazily plány USA a jejich „koalice“.  A tak okamžitě na to je náhodným kolemjdoucím objeven v anglickém parku Skripal s dcerou, otrávení ruskou chemickou zbraní.
Tereza May vystupuje 12.3. s ultimátem „do zítřejšího večera“ a den na to je z USA oznámena změna na postu ministra zahraničí.  Za divných okolností. Tillerson v době oficiálního uveřejnění „změny“ nic nevěděl, protože s ním nikdo o tom nemluvil. Byl v té době mimo USA na zahraničním jednání. A Tillersonův spolupracovník, který tuto skutečnost (= že jim to nikdo z vlády neoznámil, že se to dozvěděli z médií, že byl jmenovaný Pompeo) médiím bezelstně řekl, byl okamžitě vyhozený.
Oficiálně uváděným důvodem pro výměnu Tillersona jsou „jiné názory“ na některé vážné otázky, např. na Írán nebo Koreu. Nejpravděpodobnější důvod nám nejspíš sdělila V. Nulandová v rozhovoru pro CNN v týž den, kdy byl jmenovaný Pompeo.  Trump prý příliš svazuje svou legitimitu na postu prezidenta s Ruskem a jeho vměšováním. Myslí si, že když přizná ruské vměšování, přizná i svou nelegitimitu. Protože je nyní potřebné, aby byl Trump neochvějně tvrdý a zásadový vůči Rusku, bude lepší, když Tillersona vystřídá Pompeo. Ten totiž bude umět Trumpovi vysvětlit ruskou hrozbu a nebezpečí pro USA. A Tillerson svými opačnými názory „bránil jednotě“ jak v USA, tak mezi USA a jejich spojenci.
Jinými slovy – Tillerson jim překážel v dosažení  „jednotného přístupu k Rusku“.
Co vidíme po vystoupení T.May? Jednotné unisono ze všech spojeneckých zemí – jsme bezvýhradně solidární, podporujeme Británii.  Nikdo nepožaduje jediný důkaz. A teď chtějí dokonce země EU – po britském „doporučení“ – vyhošťovat ze svých zemí ruské diplomaty.
Jednotu jim porušil Trump, který i přes „doporučení vlády a konzultantů“ zavolal Putinovi a poblahopřál k znovuzvolení. Co víc – vyjádřil přání se co nejdříve setkat a posoudit nové situace a výzvy.
Trump si tím vysloužil v USA „hluboké opovržení a odsouzení“. Jistý pohlavár ze CIA dokonce vyjádřil podezření, že Rusko musí mít na Trumpa nějaké kompromitující materiály. Jinak není možné, aby vystupoval vůči Rusku tak smířlivě – a ne tvrdě a „odhodlaně“. Pán učinil jediný možný závěr – Trump se prostě Putina bojí.

Přitom – situace s otrávením Skripalových jak přes kopírák připomíná událost z r. 2006, kdy v Anglii otrávili Litviněnka. Stejné mlžení, stejně měněné scénáře i okolnosti otravy. Začali otravou jídlem, aby po několika verzích skončili u otravy poloniem. Stejné vytáčky u vyšetřování, které – stejně jako u případu Skripala – skončily ze strany Anglie u „utajených informací, které nepodáváme“.  A všichni svědci v Anglii zemřeli za podivných okolností, většinou „sebevraždou“. A jak se polonium do Anglie dostalo – to se dodnes nevyjasnilo.
A jaké události v souvislosti s Ruskem se udály v r. 2006?  Rusko předsedá G8. Podařilo se polapit teroristu Basajeva. Čečensko se stabilizuje, ovšem Gruzie vyhrožuje. Rusko se „vypořádává“ s bývalými svazovými republikami, které se osamostatnily =  zavádí obchodní ceny (místo dosavadních dotačních) na plyn a ropu. Tyto ceny byly sice velmi výhodné, ale přesto vyšší, než ty původní. Platit měly od r. 2007. Nejvíce nespokojené byly Ukrajina a Gruzie. Bělorusko, Litva, Lotyšsko i Ázerbajdžán ceny přijaly.
Pro srovnání: Ukrajina platila ještě v r. 2006 cenu 90 dolarů za 1000 kubíků plynu. Od r. 2007 měla platit 130 dolarů (nevím jistě, ale v EU to bylo již kolem 300 dolarů – dnešní cena je již 1000 dolarů).
A v neposlední řadě – Rusko nesouhlasí s válkou v Iráku, která se v r. 2006 zvrhla do chaosu války občanské,  a poukazuje na používání zakázaných chemických zbraní. Rusko vyzývá k diplomatickým jednáním. Bezvýsledně. Na konci r. 2006 byl pověšen Saddám.

 

Na závěr chronologie:

1. března. Vladimir Putin vystoupil s historickým Poselstvím k Federálnímu shromáždění.

4. března. Bývalý dvojitý špion Sergej Skripal byl údajně otráven ve Velké Británii.

8. března. Britské úřady obvinily Rusko v použití nervově-paralytického plynu a pokusu otrávit Sergeje Skripala.

12. března. Theresa May oficiálně obvinila Rusko z otrávení a dala Rusku ultimátum s požadavkem vysvětlit do 24 hodin, Rusko ultimátum ignorovalo. Tentýž den představitel USA v OSN pohrozil napadnout Sýrii bez sankce Rady Bezpečnosti.

13. března. Hlava Generálního štábu RF Valerij Gerasimov varoval, že "v případě ohrožení života našich vojáků, ruské ozbrojené síly podniknou odvetná opatření jak ve vztahu k raketám, tak ve vztahu k nosičům, ze kterých byly vypuštěny". Tentýž den se odehrál telefonní hovor Gerasimova s generálem mořské pěchoty USA, předsedou Společného sboru náčelníků štábů USA, J.Danfordem.

15. března. Spojené království zablokovalo ruský projekt rezoluce Rady bezpečnosti OSN ohledně otravy Sergeje Skripala s výzvou k "rychlému a civilizovanému vyšetření". USA, Británie, Francie a Německou podpořily Anglii a připojily se k obvinění Ruska.

17. března. Ruští generálové varovali, že USA chystají provokaci s chemickým útokem v Sýrii.
18. března. Putin drtivě vítězí ve volbách prezidenta RF. Tentýž den hlavní velitel Sboru náčelníků USA generál J. Votel prohlašuje před Komisí ozbrojených sil, že spory s Ruskem je nutné řešit "politickými a diplomatickými kanály".
19. března. European Council on Foreign Relations vystoupil s prohlášením o plné podpoře Británie.

21. března. Ministerstvo zahraničí RF pozývá všechny velvyslance na brífing ohledně záležitosti Skripala. Použité výrazy jsou nejtvrdší, jaké kdy použila sovětská nebo ruská diplomacie ve vztahu k Západu, od druhé světové války. Představitelé Francie, Švédska a USA se schůzce vyhnuli s odkazem na "solidaritu" s Británií.

22. března. Hlava generálního štábu ozbrojených sil RF, Valerij Gerasimov, uskutečnil další telefonní rozhovor s předsedou Společného sboru náčelníků štábů USA, generálem Danfordem. V tentýž den generál Gerasimov uskutečnil telefonní rozhovor s velitelem ozbrojených sil USA v Evropě a vrchním velitelem sil NATO v Evropě, generálem Curtisem Scaparrotti.
 

 

Diskusní téma: Skripal - Británie - Rusko - souvislosti

Bez súdu

Lunatix | 31.03.2018

Tymto krokom sa Vritánia celkom deklasifikovala na bezprávny štát.,Štát, ktorý zruší prezumpciu neviny, ktorá vynáša rozsudky bez súdu a vyšetrenia udalosti, si kope vlastný hrob, nakoľko už dnes žiadny jej občan nemá záruku vôbec žiadneho procesu, nehovoriac o spravodlivom. Je to spolok určený na demontáž a odpis Vritánie prebieha rýchlejšie, ako dôjde na Brexit.
A to, že utajujú informácie o celej afére jednoznačne usvedčuje účasť vriťských tajných služieb na celej záležitosti (fotografovanie detí stretnuvšíchsa so Skripaľovcami, dristy o vypnutých GPS, nekomečný presun miesta toxikácie, okamžité rozpoznanie otravnej látky a aplikácia príslušnej protilátky... to sú už len kozmetické čerešničky na tejto smradľavej torte z produkcie anglosiosasov).

Ďakujem

Daniela I. | 30.03.2018

Teda Lin... Pomyselný klobúk dole :-)
Umná hlavička, bystré perečko....

Pride cas sudu

Dusan | 29.03.2018

Dnes je na programe dna udajne poni
zujuce a zivot ohrozujuce postavenie
investigativcov.Davam na zamyslenie
u nas v SR A.Soltesz(oznacenie,potkan
Zomri.Sk,Korda(osvetlovac)Vagovic(nc)
V prvopociatkoch tzv.doby slobody a de
mokracie mi moj priatel povedal,ze vse
tko nieco stoji a nejakych 50tis.to spra
vi-v Dobrom alebo Zlom.Historia nas
uci,ze briti nas zradii a kolonizuju nase
mysle cestou domacich investigatcov.
Cas sudu sa blizi....

P.C.Roberts: Západu nejde o fakta, chce válčit a západní národy souhlasí

TauRus | 28.03.2018

Sledoval jsem briefing ruského ministerstva zahraničních věcí pro diplomatickou komunitu, mezinárodní experti na toxiny informovali o neurotoxinu, který měl být údajně použit proti Sergeji Skripalovi a jeho dceři.
Na briefingu Rusové znovu spoléhali na fakta a stávající dohody, kterými se řídí vyšetřování těchto událostí, a zeptali se, proč Britové požadují vysvětlení po Rusku, pokud Britové se odmítají řídit zavedenými postupy a odmítají poskytnout důkazy o tom, co Britové údajně objevili.

Reakce představitelů americké a francouzské ambasády byla pouze ta, že nepotřebují důkazy pro to, aby prokázali svou solidaritu se svými britskými přáteli, že Rusko je vinno pouze z obvinění a že chtějí pohnat Rusko k odpovědnosti.

Výhodou této absurdní odpovědi je, že objasnila Rusům a ruské vládě, že je ztrátou času pokoušet se postavit znovu proti nepodloženým obviněním ze strany Západu s fakty a apelovat na dodržování právních postupů. Západu je to prostě jedno. Nejde o fakta. Programem je přidat další úroveň k pokračující démonizaci Ruska.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/p-c-roberts-zapadu-nejde-o-fakta-chce-valcit-a-zapadni-narody-souhlasi/

blábol

Bošjan | 26.03.2018

Je to blábol.

Re: blábol

Dušan | 26.03.2018

Čo presne?

Re: blábol

Fidelito | 26.03.2018

Článok je prehľadným zhrnutím celej aféry. Všetci vieme, že za otravou toho zbehlého špicla celkom určiť nie je Rusko. Kto má štipku súdnosti, pričom nemusí byť ani konceptuálne zdatný, vidí absurdnosť a umelosť celého príbehu. Iba kreatúry ako pán Klus (slovenský liberast-pederast) má jasno, že "keď to tvrdí Británia, tak ju treba podporiť. Mne celá fraška pripadá tak bizarná, že prepadnutie vysielača v Gliwiciach alebo podpálenie Reichstagu boli oproti tomu perfentne maskované a vydarené operácie. Hold, čo novšia generácia elitárskych fašistov - podpindosníkov, tým blbšia a neschopnejšia.

Re: Re: blábol

George | 28.03.2018

Tohle je přesně můj názor! Je to úplně přesně tak a je to velmi zdařile vystiženo!

Re: Re: blábol

Ján | 28.03.2018

Áno.

Re: blábol

Člověk | 27.03.2018

Tak přesně tenhle "argument" slyším nejvíce od "demokratů", jimž se demokracie hodí jak kdy. Většinou patří k etniku, jenž sice plive na Rusko kudy chodí, ale nechce si přiznat, že nebýt Rusů (Sovětů), tak by jejich předci vyletěli komínama německých továren na smrt. No přeju jim brzké probuzení, i když to asi bude bolet.

"Žijeme v době, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, jenž říká pravdu, je označován za blázna...". Co se za 2000 let změnilo?

Vrtěti psem

markus | 26.03.2018

Kdo zná minulost poučí se v přítomnosti a kráčí světlou budoucnosti
Hrdinný národ zůstane věčně hrdinným národem osvoboditelem a úcta v podobě činu umožní kráčet touto cestou -> volme cestu moudře věčnost je dlouhá a současnost jen okamžik

Souvislosti

Standa | 26.03.2018

Na zdejších stránkách se často hledají souvislosti mezi událostmi.

Napadlo někoho hledat souvislost mezi případem Skripal a včerejším požárem v Kemerovském obchodním domě (přes 50 obětí)?

Připomínám, že znak Kemerova odkazuje na chemii a 30 km severně od města (porovnejte s údajem v článku výše) se nachází osada Rozvědčík.

Re: Souvislosti

Fidelito | 26.03.2018

Tiež mi pripadá, že ten požiar so strašným masakrom nevyzerá na náhodu.

K článku

hael | 25.03.2018

Je to velice dobře napsáno. Ta chronologie nemá chybu. Dík.

Skripal

JanaK | 25.03.2018

Díky za obsáhlé shrnutí.

...

jardob | 25.03.2018

Vďaka Lin, výborné zhrnutie. Najzaujímavejšie bývajú tie paralely.

Přidat nový příspěvek