Škola zdravia Michaila Sovetova. Prvé zoznámenie

16.10.2017

 

1. séria, diel 1.

ŠKOLA ZDRAVIA MICHAILA SOVETOVA 1.doc (94208)

 

Zdravím, priatelia! Dívate sa na (v tomto prípade – čítate) prvý diel Školy zdravia. Začať chcem tým, že poviem niečo o sebe. Som vyštudovaný lekár, ukončil som bežnú vysokú školu pre lekárov v Moskve, absolvoval som postgraduálne vzdelanie a počas 12 rokov som vykonával prax bežného lekára-urológa v rôznych zdravotníckych zariadeniach v Moskve. Moja prax bola podľa môjho názoru celkom úspešná, podarilo sa mi rozpracovať niekoľko metód liečenia, ktoré, ako sa ukázalo, sú vo svete unikátne, a začali ku mne prichádzať pacienti doslova z celého sveta, aby sa liečili podľa mojich metód. Takže sa domnievam, že moja prax bola veľmi zaujímavá a prinášala mi nemalé uspokojenie.

No pritom všetkom som sa snažil robiť tak, a hľadal som cesty k tomu, aby moji pacienti, ktorí sa ku mne prichádzajú liečiť, vyzdraveli úplne, a nepotrebovali pokračovať v ďalšom liečení, alebo sa ku mne po nejakom čase znovu za účelom liečby vrátiť - ani ku mne, ani k nejakému inému lekárovi. To jest, aby sa ľudia úplne vyliečili. Vždy ma zaujímalo, či to je v princípe možné. A tak som tento cieľ sledoval v rámci bežnej tradičnej medicíny. Tiež som chápal, že hoci sledujem tento cieľ, sotva sa mi podarí ho dosiahnuť, pretože, nuž v princípe takýchto prípadov jednoducho niet, a vôbec nie je jasné, ako to dosiahnuť a akým spôsobom sa možno priblížiť k tomu, aby boli v závere dosiahnuté práve také výsledky.

A súčasne s tým, ako som vykonával lekársku prax, prakticky celý život som sa zaoberal vlastným rozvojom. Zaoberal som sa jogou, čchi-kung, rôznymi energetickými praktikami, vyskúšal som všetko možné, a všetko ma to veľmi zaujímalo. Aj v tej oblasti som mal určité úspechy, určitý progres, no celé ma to nakoniec priviedlo k tomu, že som v určitý moment narazil na otázku, že je možné zmeniť svoje stravovanie, aby som v týchto energetických praktikách dosiahol väčší efekt. Toto ma na jednej strane veľmi zaujalo, pretože ma zaujímal úspech a rozvoj v mojich praktikách, no na druhej strane som nikdy nenarazil na otázky zmeny stravovania, stravoval som sa absolútne bežne, absolútne tradične, v ničom som sa neobmedzoval. A nikdy som nepomýšľal na zmenu stravovania, nechápal som, prečo je to vôbec potrebné.

Tu som na tento problém narazil, a začal som ho skúmať. Prečítal som prakticky všetky knihy na tú tému, ktoré mi boli v tom momente dostupné. V knihách boli rôzne informácie, často si protirečili, no všetky boli zajedno v tom, že áno, skutočne, urobíte to – rozhodne všetko dosiahnete, rozhodne sa budete mať dobre. Nie prvý krát som sa stretol s prísľubmi, že ak niečo urobíte, niečo začnete praktizovať, budete sa mať dobre. Podobné prísľuby a následné rozčarovania som už zažil aj predtým, no ak ťa raz oklamali – to neznamená, že ťa budú chcieť oklamať zakaždým. Preto všetko, čo som z týchto kníh pochopil bolo, že to nezistím, ak to nevyskúšam. A že ak to nevyskúšam a nepreverím teraz, tak nikdy nezistím, či píšu pravdu alebo je to celé nezmysel, celé akási ďalšia hlúposť.

Preto som sa rozhodol to celé vyskúšať a jeden krásny deň som celkom prešiel z bežného tradičného stravovania na 100% surovú (živú, raw) stravu. Naraz, zhurta, za jeden deň. Teraz máme október 2014, a k dnešnému dňu to bolo asi pred 6 rokmi. Bol to pre mňa veľmi ťažký krok, pretože som na to vôbec nebol pripravený, moje telo na to nebolo pripravené, no rezervy môjho tela mi predsa len umožnili vydržať týchto 6 rokov na surovej strave, hoci to vôbec nebola ľahká cesta. Mal som aj neúspechy aj odmietanie, aj rozčarovania, aj zhoršené stavy, aj nejaké problémy so zdravím, ešte raz opakujem: bol som veľmi zdravým, veľmi odolným človekom, a  podľa všetkého vďaka tomu som dokázal prejsť túto cestu, a dodnes sa stravujem práve takto. No dnes je to už oveľa jednoduchšie ako na začiatku, a vlastne to aj poskytuje všetky tie bonusy a pozitíva, ktoré v tých knihách sľubovali. No nie o tom chcem teraz rozprávať.

Keď som prechádzal na surovú stravu, vôbec som, ako ani mnohí iní, nerozmýšľal, a nepredpokladal, k akým efektom a k akým následkom to povedie. Všetci v základe očakávajú dobré zdravie, dobrú energiu, to, že budú neustále čulí, v dobrej nálade, veriť v seba, že budú málo spať, atď... No nikto nikdy nerozmýšľa, nerozpráva a prakticky nepíše, ako sa mení pohľad človeka na svet, mení sa jeho spôsob myslenia, mení sa predstava o rôznych stránkach života – to prichádza často krát veľmi neočakávane. A všetko to poviedlo k tomu, že som sa aj na svoju profesionálnu kariéru začal dívať ináč.

Predtým sa mi tieto stránky života: na jednej strane – práca v bežnej tradičnej medicíne, na druhej strane – joga, energetické praktiky a otázky vlastného rozvoja, navzájom vôbec neprelínali, neboli navzájom žiadnym spôsobom prepojené. A tu som pochopil, že to, čím sa zaoberám v práci a tie výsledky, ktoré očakávam, – že je ich možné dosiahnuť oveľa jednoduchšie, oveľa rýchlejšie a inými spôsobmi. No tieto cesty a metódy dosiahnutia týchto výsledkov budú už za rámcom tradičnej medicíny. A toto bolo pre mňa veľmi zvláštnou udalosťou. No a ja som skutočne chcel pracovať s ľuďmi, a skutočne som si kládol za úlohu robiť tak, aby sa uzdravovali, aby sa ku mne naozaj nevracali, aby boli úplne zdraví. A tak som sa ocitol skutočne bližšie vo svojom pochopení toho, ako je potrebné postupovať na ceste k svojmu zdraviu, no táto cesta už vychádza za rámec tradičnej medicíny.

Preto som pred 5 rokmi začal spájať svoju bežnú lekársku prax s praxou lekára-naturopata. T.j., s tými pacientmi, ktorí zdieľali rovnaké názory, ktorí to dokázali pochopiť, kto bol pripravený vyskúšať túto cestu a napredovať v tomto smere – sme začali paralelne kombinovať tradičné medicínske spôsoby a metódy liečenia s naturopatickými. U tých, ktorých stav bol obzvlášť ťažký, ktorým už nepomáhali žiadne tradičné metódy liečby, sme postupovali len cestou naturopatie. Takto som sa pred 5 rokmi začal rozvíjať už v tomto smere, a začal som pracovať v tomto smere. Počas týchto 5 rokov som to 3 roky spájal s bežnou tradičnou lekárskou praxou, a pred 2 rokmi som svoju tradičnú lekársku prax celkom zanechal, a odišiel som zo zdravotníckeho centra, v ktorom som pracoval a 2 roky sa zaoberám výlučne praxou lekára-naturopata.

V čom vidím najväčší rozdiel medzi praxou lekárskou, medicínskou, medzi súčasnou tradičnou medicínou a naturopatickou praxou? Tento rozdiel je možné vysvetliť veľmi jednoducho. Človek ochorie, ide k lekárovi, a hovorí mu: «Doktor, kašlem, smrkám, povedzte, čo mám robiť?» Doktor hovorí: «Kašlete, smrkáte, nech sa páči tabletku od kašľa, tabletku od nádchy». Pacient hovorí: «Dobre doktor, vezmem si tieto tabletky, a čo bude potom?» «Akože? Potom vám prejde kašeľ a nádcha». «A potom budem zdravýDoktor hovorí: «Samozrejme, prejde vám kašeľ, nádcha, tak budete zdravý.» «No dobre, а keď mi prejde kašeľ a nádcha, znovu ich môžem dostať, môžem znovu ochorieťDoktor hovorí: «No samozrejme že môžete.» «Dobre doktor, a čo mám robiť, ak znovu ochoriem?» «Akože čo? Znovu užijete tabletky od kašľu a nádchy a znovu vám to prejde.»

Podstatou v názoroch na zdravie človeka v rámci tradičnej medicíny je prítomnosť alebo absencia symptómov u človeka. Pritom, sa spravidla žiadny lekár vôbec nezaujíma o príčiny týchto symptómov, a nezaujíma sa o procesy, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme, ktoré spôsobujú objavenie sa týchto symptómov. Vo všeobecnosti málokto sa zamýšľa nad tým, z čoho vznikla táto choroba, tento problém, akými cestami sa rozvíjala, prečo zapríčinila objavenie sa práve týchto symptómov, a nie iných. A v čom je v skutočnosti zmysel toho čo sa deje, v čom je zmysel práve tohto procesu, ktorý v tele prebieha.

Prístup lekárov k pacientom sa skôr podobá na prístup k poškodenému autu: nuž teda máme nový dobrý automobil, no niečo sa na ňom pokazilo, teraz tú časť vymeníme, starú vyhodíme, nahradíme novou, a zas budeme mať vcelku nový automobil, dobrý, bude jazdiť a fungovať, a všetko bude OK. Prístup k zdraviu človeka sa v súčasnej medicíne podobá na tento príklad. Tak máte krásne, zdravé telo, nikde nebolí, ale bolí len v tomto mieste, zrejme sú všetky problémy sústredené na tomto mieste. Teraz toto miesto nejako opravíme, no vymeniť ho bohužiaľ nie je možné, no opravíme ho, dáme tieto tabletky, ale tieto tabletky zaberajú ešte lepšie... A potom bude v poriadku aj toto miesto, celý organizmus – on už nebolí, to znamená, že celý organizmus je jednoducho skvelý... Niet vôbec žiadnych predstáv o vzájomnom pôsobení medzi rôznymi orgánmi a systémami, niet predstáv ako vcelku prebiehajú procesy v organizme, ako to celé vôbec funguje. A všetko sa obmedzuje na to, že najdôležitejšou úlohou lekára je jednoducho odstránenie symptómov. Nikto nikdy neuvažuje o tom, čo je to zdravie vcelku.

Z tohto pohľadu je naturopatia celkom iným procesom. Najdôležitejšou úlohou lekára-naturopata, keď sa na neho obracia ďalší pacient je pochopiť, aké procesy prebiehajú v jeho organizme, práve u tohto konkrétneho človeka, aké sú príčiny týchto procesov. Ak u vás prebiehajú nejaké patologické procesy (patologické z pohľadu nejakých symptómov, ktorých sa chce zbaviť, dajme tomu rovnako kašľa a nádchy), naturopatia sa zaoberá tým, čo konkrétne k tomu viedlo, čo bolo príčinou týchto procesov, aké konkrétne procesy priviedli k objaveniu sa týchto symptómov, a čo chce organizmus dosiahnuť tým, že tieto procesy spustil.

Principiálny rozdiel medzi praxou lekárskou a praxou naturopatickou spočíva v tom, že lekársku prax vôbec nezaujímajú procesy, ktoré v organizme prebiehajú, potreby samotného organizmu; najdôležitejšou úlohou je ukončenie symptómov. Zastaviť a ukončiť. Kašleme – treba zastaviť kašeľ, máme nádchu – treba ju zastaviť, zvýšila sa teplota – tu sú lieky na zníženie teploty, znížime teplotu, aby sme ju už nemali. A nikto sa nestará, prečo sa to všetko deje, prečo kašeš, prečo nádcha, prečo teplota. Najhlavnejšie je zastaviť to.

Prax lekára-naturopata navrhuje nie pôsobenie proti organizmu, ale spoluprácu s organizmom, to znamená, musíme chápať, čo chce telo urobiť, čo chce povedať, keď si privádza tie alebo iné symptómy, aké procesy v ňom prebiehajú. A úlohou lekára-naturopata je pomôcť telu človeka vykonať tieto procesy, a uviesť ho do poriadku. Samotný termín «naturopatia» sa prekladá ako «liečenie prírodou». A to veľmi dobre odráža podstatu tohto procesu, pretože naturopatia nejde proti prírode, nejde proti organizmu človeka, ako vlastne ani predstavitelia tejto samotnej prírody. Úlohou lekára-naturopata je pomôcť telu, a spolupracovať s ním, uľahčovať procesy, ktoré telo riadi, urýchľovať ich alebo spomaľovať v závislosti od situácie, no v žiadnom prípade nijako nepôsobiť proti nim. Podľa možností zmierňovať symptómy, a všetko to smeruje k tomu, že my takto môžeme získať zdravie, ktoré nikdy nedosiahneme bežnými metódami v rámci tradičnej medicíny.

Prečo som teraz začal rozprávať o naturopatii? Pretože každý človek, ktorý ochorie, ak si chce naozaj navrátiť zdravie, a nie len zastaviť symptómy, ktoré sa u neho v súvislosti s touto chorobou objavili, ale naozaj si prinavrátiť zdravie, a v perspektíve dosiahnuť to, aby vôbec nikdy viac neochorel, a nadobudnúť také zdravie, aby tohto človeka žiadne choroby nikdy viac nenavštevovali počas celého jeho života, musí vedieť, že to je možné. V takom prípade musí mať každý človek sám predstavu o tých procesoch, ktoré v jeho tele prebiehajú, o tých procesoch, ktoré ho k tejto chorobe priviedli, predstaviť si ich, analyzovať príčiny týchto chorôb.

Ja som dnes začal rozprávať o stravovaní, a o tom, aký vplyv to malo na môj život. Stravovanie skutočne zohráva veľkú úlohu. Podľa mňa, minimálne 80-90% príčin všetkých súčasných chorôb, je tak či onak spojených so stravovaním.

No stravovanie nie je ani zďaleka jediným faktorom vzniku chorôb. Rozhodne tu svoju úlohu zohrávajú aj ekologické podmienky, aj pitný režim, aj čistota vody, ktorú ľudia pijú, aj čistota vzduchu, ktorý ľudia dýchajú, aj všemožné elektromagnetické žiarenie – to jest mnohé faktory vonkajšieho prostredia. Okrem toho má samozrejme veľký význam psychický stav človeka: všetci poznajú frázu, že všetky choroby idú od hlavy alebo od nervov – a táto fráza je v mnohom pravdivá, v mnohom opodstatnená. Samozrejme, netreba to tak preháňať: je celý rad chorôb, ktoré sú spojené jednoducho so znečistením organizmu, a vôbec nie s nervami. Ale aj tak, psychické pozadie a psychický stav človeka veľmi podmieňujú aj to, ako sa človek bude cítiť.

Preto každý človek musí byť tak trochu sám sebe lekárom-naturopatom preto, aby si predstavil, aké procesy v ňom prebiehajú, a v čom je príčina týchto procesov, a ako dosiahnuť to, aby tieto proces neviedli k nejakým chorobám, nejakým symptómom, ktoré človek nechce zakusovať. Ako má teda žiť, ako sa treba stravovať, piť, atď. Tak o tomto budeme rozprávať v rámci Školy zdravia.

Budem sa snažiť porozprávať maximum toho, čo viem, aké sú moje vlastné predstavy k dnešnému dňu. Keď budeme rozprávať o rôznych procesoch, o rôznych chorobách, budem vždy rozprávať obidve stránky, vysvetľovať dva názory na jeden a ten istý proces.

Na jednej strane to bude pohľad bežnej tradičnej medicíny – takže človek ochorie na nejakú chorobu, ide k lekárovi, a o čom lekár rozmýšľa, a čo lekár pri tom robí, a aké to v závere môže dať výsledky. Ja nehovorím, že je to vždy zlé, samozrejme nie. Veľmi často môže bežné tradičné liečenie skutočne dať nejaké pozitívne výsledky, minimálne čo sa týka odstránenia symptómov, veľmi často to funguje, nepochybne. Ak sa človeku zvýšila teplota, zoberie si tabletku, teplota klesá. Ak bolo naším cieľom zníženie teploty, tabletkou sme tento cieľ bezpochyby dosiahli. Nie je to vždy zlé, jednoducho je potrebné chápať čo sa pritom deje, a čo presne robíme.

Druhý názor, o ktorom budem hovoriť, je samozrejme už názor z pohľadu lekára-naturopata, to jest, čo príroda vo vašom organizme robí, aké procesy tam prebiehajú, čo sa organizmus snaží urobiť, čo sa nám snaží týmito všetkými prostriedkami povedať, a ako je to spojené so zdravím. Ako je to možné využiť, ako je na to možné vplývať, a aké výsledky je takto možné dosiahnuť. Tak o tomto všetkom budeme rozprávať v rámci Školy zdravia.

Rozhodne si nerobím nárok na absolútnu istinu, sám sa nachádzam na tejto ceste, a nepoznám veľmi veľa vecí. Samozrejme sa snažím neustále učiť, vzdelávať sa, rozprávať sa s ľuďmi, čítať knihy. Najdôležitejšie je, že pracujem v tejto oblasti, a každý ďalší človek, ktorý sa prichádza liečiť, prináša niečo nové, nejaký nový poznatok, vždy novú skúsenosť. No rozhodne si nerobím nárok na absolútnu istinu, preto hneď hovorím, že sa môžem aj mýliť. Som vždy pripravený priznať si chyby, keď sa ich dopustím, vždy som pripravený meniť svoje názory, ak uvidím, že nejaké iné náhľady sú efektívnejšie než tie, ktorých sa pridržiavam. Som pri tom praktizujúci lekár, nie vedec, a netvrdím, že viem všetko o všetkom, a som pripravený vysporiadať sa absolútne so všetkým.

Vždy ma zaujíma čisto praktická stránka problému, pracujem s ľuďmi; ku mne prichádza chorý a mojou úlohou je urobiť tohto človeka zdravého. V záujme toho som pripravený doslova na najrôznejšie kroky. Najdôležitejšie je, aby tieto kroky priniesli svoj účinok, svoj výsledok. Ak tieto kroky nie sú efektívne, nech by boli podložené neviem akou teoretickou bázou, krásne opísané, že to musí byť tak, no ak to nefunguje, už ma to nezaujíma, pretože pre mňa je najdôležitejší výsledok. A rovnako, ak tieto kroky vydajú svoj výsledok, dokonca ak nie je známe, ako to vôbec funguje, a nie je známe, odkiaľ sa tento výsledok berie, a prečo sa to deje tak, no skutočne to funguje; sto krát ste vyskúšali a sto krát to zafungovalo; vtedy uznám, že to funguje a jednoducho je potrebné porozmýšľať a pochopiť, prečo to zafungovalo, prečo sa to podarilo práve tak, no v každom prípade presne toto treba ďalej využívať.

Preto veci o ktorých rozprávam, sú viac podmienené praxou než teóriou. Môžem sa mýliť v nejakých teoretických záveroch, možno to všetko nebude tak, ale ináč, no čo sa týka práve praktickej skúsenosti, o ktorej rozprávam, je to skutočne moja skúsenosť. Samozrejme, tiež môže byť mylná, no ja mám práve takú skúsenosť, a nie inú, preto dúfam, že súčasne s mojím postupom v tomto smere, podľa mojej práce, sa budú moje názory rozvíjať, zdokonaľovať sa, a moje vedomosti sa tiež budú rozširovať. A vtedy pravdaže poviem, ak v nejakom momente dospejem k záveru, že som sa v nejakých otázkach mýlil, v každom prípade o tom poviem, nevidím v tom nič hanlivé, ani potupné – nemýli sa len ten, kto nič nerobí. Hovorím to všetko preto, lebo si nijakým spôsobom nerobím nárok na absolútnu istinu. Ak je niekto ochotný podeliť sa so mnou o svoje poznanie, alebo ma upozorniť na nejaké omyly v mojich úvahách, nejaké nepresnosti a poukáže na ne, prijmem to s vďačnosťou. Podľa mňa sa možno z takých vecí len tešiť, nijakým spôsobom sa ma to nedotkne. A na výsledkoch mojej práce sa tieto udalosti odrazia len tým najlepším spôsobom, preto prosím, ak niečo také spozorujete, určite mi napíšte a povedzte.

No a na záver našej dnešnej lekcie chcem preskúmať tému, ktorej sa budeme serióznejšie venovať už v ďalšej lekcii. Jedná sa o tému "Čo je to zdravie". Je to veľmi zaujímavá otázka. Keď som si túto otázku položil prvý krát, a v tejto podobe, odrazu som na ňu nevedel nájsť odpoveď. Prvé čo som urobil – otvoril som lekárske učebnice, encyklopédiu, prebrúsil internet a našiel som niekoľko definícií práve v rámci bežnej tradičnej medicíny.

Definície, čo je choroba a čo je zdravie. Nebudem ich teraz citovať, nie je to tak zaujímavé, no aj tak vám odporúčam nájsť si tieto definície a prečítať si ich. Sú tam ohromné slovesné konštrukcie, predpoklady, zaberajúce niekoľko odsekov, no všetky tieto konštrukcie končia pri tom, že zdravie je absencia chorôb a choroba je absencia zdravia. A o podstate problému nič iné z týchto definícií, nijakú inú informáciu nezískame. Veľmi veľa rôznych slov, dotýkajú sa najrôznejších procesov v organizme, no podstata je práve v tom, že choroba je vtedy, keď človek nie je zdravý, a zdravý je človek vtedy, keď nemá žiadnu chorobu. A to je všetko. Z tohto je možné urobiť dosť jednoduchý záver, že súčasná medicína v skutočnosti nemá predstavu o tom, čo je to zdravie, hoci podľa toho, čo vyhlasuje sa zaoberá práve ním, a práve o to sa snaží. Nie je to prekvapivé.

Čo je to zdravie z pohľadu lekára-naturopata? Hneď chcem uviesť, že sa zatiaľ nachádzam v procese tohto pochopenia a v procese formovania tejto koncepcie, no môžem vyjadriť názor, ako to chápem k dnešnému dňu. Čo je v mojich predstavách zdravie a čo choroba.

Zdravie – je stav organizmu, pri ktorom procesy očistenia prevládajú nad procesmi znečistenia. A tak isto naopak. Choroba – je stav organizmu, pri ktorom proces znečistenia prevláda nad procesom očistenia.

Dáte mi za pravdu, ak si zoberieme obyčajného človeka, vôbec nič ho nebolí, podľa všetkého z pohľadu všetkých – medicíny aj ľudí, je zdravý. No zajtra ochorierovnako kašeľ, nádcha a teplotaod zajtra je chorý. V predvečer nemal ešte žiadne symptómy. Bol teda zdravý, či nie? Nič ho neznepokojovalo, no tento proces, ktorý sa od zajtra prejaví chorobou, sa zjavne nerozvinul za minútu, ani za hodinu, dokonca ani za deň. Zrejme sa chystal, človek bol zrejme pripravený, že sa to u neho objaví, tento proces aktívne prebiehal už v predvečer, pravdepodobne už skôr, no ešte ho nič neznepokojovalo. Kde je začiatok choroby a kde koniec zdravia? V akom okamihu sa zmenil zo zdravého človeka na človeka, ktorý čoskoro ochorie? Podľa môjho názoru, sa to práve vyjasňuje, a v mnohom je to spojené s tým, že u väčšiny súčasných ľudí procesy znečistenia organizmu prevládajú nad procesmi očistenia.

O tom, čo je to znečistenie organizmu a odkiaľ sa berie, budeme podrobnejšie rozprávať už v ďalšom diele. Teraz chcem povedať práve o celkovom procese, ktorý v tomto prípade prebieha, o celkovom princípe. T.j., ak sa náš organizmus očisťuje efektívnejšie, než sa znečisťuje, tak takýto organizmus neustále podporuje stálosť svojho vnútorného stavu, ktorý sa nazýva homeostáza, a všetko vnútorné prostredie sa nachádza približne v jednom a tom istom stave, a organizmus to má celé úplne pod kontrolou. Takýto človek nepotrebuje chorobu, a niet nejakých viditeľných príčin toho, aby túto chorobu potreboval.

Ak u nás neustále prebieha proces zanášania a očistné rezervy organizmu to už nezvládajú, to znamená toto znečistenie sa hromadí, potom v našom organizme stále niečo dozrieva, niečo sa hromadí. A je pochopiteľné, že skôr či neskôr to, čo sa hromadí, privedie k nejakým poruchám. Tieto poruchy sa v princípe môžu vyvíjať dvomi spôsobmi: buď si telo usporiada mimoriadne upratovanie, t.j. usilovne začína všetky svoje zdroje, všetky svoje sily vynakladať na to, aby sa zbavil všetkých svojich nánosov, aby znížil ich objem alebo ich úplne zo seba vyviedol. A druhý variant je vtedy, keď toto znečistenie skôr alebo neskôr privedie k tomu, že naruší prácu nejakého tkaniva, nejakého orgánu alebo nejakého systému. Aj prvý, aj druhý prípad sme si zvykli nazývať chorobou. Presne tak dnes tieto procesy aj prijímame – chorobu, ako niečo zlé.

Tu náš dnešný prvý diel zakončíme. Bol s vami Michail Sovetov. Prajem všetko dobré!

 

-pokračování-

 

 

Diskusní téma: Škola zdravia Michaila Sovetova. Prvé zoznámenie

.

Cico Ciciak | 18.10.2017

"Rozhodne si nerobím nárok na absolútnu istinu, sám sa nachádzam na tejto ceste, a nepoznám veľmi veľa vecí. Samozrejme sa snažím neustále učiť, vzdelávať sa, rozprávať sa s ľuďmi, čítať knihy. Najdôležitejšie je, že pracujem v tejto oblasti, a každý ďalší človek, ktorý sa prichádza liečiť, prináša niečo nové, nejaký nový poznatok, vždy novú skúsenosť. No rozhodne si nerobím nárok na absolútnu istinu, preto hneď hovorím, že sa môžem aj mýliť. Som vždy pripravený priznať si chyby, keď sa ich dopustím, vždy som pripravený meniť svoje názory, ak uvidím, že nejaké iné náhľady sú efektívnejšie než tie, ktorých sa pridržiavam. Som pri tom praktizujúci lekár, nie vedec, a netvrdím, že viem všetko o všetkom, a som pripravený vysporiadať sa absolútne so všetkým."

Páči sa mi takýto ne-dogmatický prístup v živote. Tiež sa oň snažím.

Re: .pmah1866@gmail.com

legionar | 25.10.2017

:-D ty sa o to snazis? tak to ti poviem ze sa snazis strasne malo ak vobec :-D

Tohle je lepší!

kwonn | 17.10.2017

https://www.youtube.com/watch?v=_svhwHwJrIk
Trochu tréninku a pevné vůle, a potravinová soběstačnost je vyřešena!

Re: Tohle je lepší!

nula | 18.10.2017

Hlupáci ti Němci u Stalingradu, co je tam Rusové obklíčili a v podstatě vyhladověli. Kdyby věděli, že po uzavření toho kotle mají přepnout na pránickou výživu, tak by byli v pohodě a Rusové úplně nahraní. I těch -30 by dávali úplně v pohodě v tričku a kraťasech, kdyby věděli, co ví tady Peter Starec. To jen hloupí Rusové byli nabalení v oblečení z jeleních kůží, ve kterým se až skoro potili.

Makrobiotika.

Definitiva | 17.10.2017

Článok je chaotický, strašne veľa slov a žiadne fakty. Pripadá to ako naháňanie ovečiek do kočiara viery v niečo.
Používanie slova pat. Poznáme patológia, patologický, neuropatia..., je to v spojitosti s chorobou. Poznáme slovo terapia v zmysle liečiť, liečenie. Preto má byť správne naturoterapia v zmysle príroda, prírodná strava lieči a nie naturopat, prírodou chorý.

Archeologické nálezy potvrdzujú, že základom stravy starovekej civilizácie boli obiloviny, zelenina, ovocie. Pestovanie obilia začalo na Kaukaze pred 7 až 9 tis. rokmi a asi v rovnakom čase aj v strednej Európe a až potom v ostatných častiach kontinentu.
Za tie tisícky rokov sa genetika selektovala na túto kvalitu stravy, asi preto, že bola organizmu najprospešnejšie.
Je nutné povedať, že pred 15 až 25 tis. rokmi sa niečo stalo, čo zrodilo a odštartovalo inteligenciu u Homo sapiens, ktorí žil súčasne s Neandertálcom a vraj nepoužíval ani nástroje, blbeček, kým neandertálec áno.
Svetová vedecká komunita tieto fakty uznáva a nespochybňuje. Že sa deti v škole učia dodnes bludy, to je tragédia monopolu zvaného štát a zámer nadnárodného riadenia.

Dnešný spôsob stravovania, živočíšne bielkoviny, tuky, cukry, priemyselne zničené potraviny, návykové a chemické látky, sú modernou USA po 2.sv. vojne. Žiaľ pamäť ľudstva neexistuje, poznanie predkov nám je odopreté a každý pokladá za jediný správny spôsob stravovanie a existencie ako takej, ten, v ktorom vyrastal, ktorý poznal od narodenia. Tak má každý jedinec zakotvené v pamäti jediný správny spôsob stravy, demokracie, náboženstva, blahobytu na dlh... a nepripúšťa žiadny iný.

Starovekí Gréci mali za základ stravy obiloviny, zeleninu, ovocie, ryby iba občas. Mäso konzumovali rozkoše si užívajúci bohatci počas hodov.

Naši dedovia mali iné stravovacie návyky a dennú fyzickú aktivitu. Žiaľ už ani oni nepoznali učenie predkov.

Zdravá výživa:
Vychádza z poznania predkov, ktorí žili zdravo a dlho.
Varená strava je ľahšie stráviteľná ako surová, menej zaťažuje tráviaci trakt a teplom sa zneškodňujú niektoré dráždivé látky a slabé jedy.
Surová strava obsahuje viac vitamínov a niektoré biologicky aktívne látky.
Ľudstvo je za tísícky rokov prispôsobené rastlinnej strave.
Živočíšne bielkoviny, tuky, oleje, cukry, cudzorodé chemické látky, sladidlá ochucovače, arómy, konzervanty... sú pre organizmus škodlivé a v "modernej" dobe slúžia len a len na výrobu zisku, pričom nikto sa nikdy nepozastavuje nad škodlivosťou takejto stravy, nikto nie je zákonom viazaný dbať o zdravie človeka.

Živočíšna strava poškodzuje telo pomaly, postupne a v starobe, keď prestanú pôsobiť pohlavné hormóny, začnú sa prejavovať rôzne ochorenia, tzv. civilizačné, ochorenia zo stravy, čo sú prakticky všetky ochorenia, aj vrodené, infekčné, dedičné..., lebo všetky chorobné procesy majú svoj pôvod v škodlivej strave.
Najškodlivejšie sú mlieko a mliečne výrobky, vrátane jogurtu. Namiesto kyslo mliečnych výrobkov konzumujte DOMA kvasenú zeleninu, PO ČESKOSLOVENSKY ZVANÚ AJ PIKLS.
Kto si problém naštuduje, ten to pochopí. /Napr. aj infekčné ochorenia majú príčinu v slabej imunite, narušenej zlou stravou. Vírusy a baktérie sú súčasťou prírody a každého živého organizmu a spôsobujú ochorenie pri poruche organizmu!/
Autor správne uvádza, že dnešný doktori nehľadajú príčinu ochorenia, ale chemickými práškami potláčajú príznaky ochorenia. Telo sa lieči = obnovuje, regeneruje SAMO.
Dnešná medicína je výborná v akútnych prípadoch, pri záchrane života. Lenže pri zdravom spôsobe stravovania lekára nepotrebujete celý život a tiež nespoznáte bolesti akútnych ochorení, jednoducho nevzniknú!!!

Hippokrates hovoril o tom, že strava lieči, rozumej vytvorí v tele biologocké predpoklady na to, aby sa telo mohlo regenerovať, samo opravovať, tzv. očisťovať, liečiť.

Makrobiotická strava je v podstate rastlinná strava, z pohľadu organizmu prednostne varená, trochu surových vitamínov len prospeje. Na konzum surovej stravy sú prispôsobené napr. mäsožravce, bylinožravce-prežúvavce, ale nie človek!

O čom sa v spoločnosti mlčí, to je zdravý spôsob života, tzv, holistický prístup. Spočíva v zdravej strave, čistom životnom prostredí a duševnej pohode. Všetky tri faktory zdravia sa každoročne PRUDKO zhoršujú. Napriek novým a účinným liekom a receptom na zdravie každoročne rastie počet civilizačných ochorení, napriek tzv. účinnej liečbe rastie počet úmrtí na civilizačné ochorenia. Systém nefunguje, systém zlyhal. Zdroje Zeme sa vyčerpávajú neobmedzeným a neodôvodneným konzumom, príroda kolabuje, tisícky druhov hmyzu a vtáctva miznú, ľudstvo pokladá chorý spôsob stravovania za ten najlepší, nastala masová debilizácia ľudstva. Ľudstvo speje do finále, politici, štáty, korporácie, mimovládky... vám nepomôžu. Pomôž si sám človeče, aj boh ti pomôže.

Záver: Zdravý spôsob života je makrobiotická strava, zdravé životné prostredie /utekajte z mesta/, denný pohyb min 30 min denne, dychčať a potiť sa, alebo min. 2x týždenne aspoň hodinu pohybom dychčať a potiť sa. Duševnú pohodu hľadajte v zlepšení kvality života a nie nutnosti zarábať peniaze a tvoriť zisky svojim pánom.
Zásadne konzumujte priemyselne neopracované potraviny / NIE múku cukor, olej.../. Zásadne konzumujte stravu v celku, ak sa dá, celé zrná, listy, hľuzy, buľvy, korene, umyté, ale nelúpané, sú tam všetky minerály a vitamíny, vláknina.
Všetky módne trendy stravovania a zdravej výživy /očista, chudnutie, minerály, vitamíny.../ sú časti vytrhnuté z celku zvaného makrobiotika, slúžia na bohatnutie jedincov, zaručene vám narúšajú harmóniu biologických procesov, vaše zdravie je ako pes na vôdzke.
Dnešný otrokársky spôsob života vám znemožňuje zdravo žiť, vaša priorita je zarábať peniaze a prežiť a nie kvalitne a zdravo žiť. Investujte peniaze do zdravého života, stravy, bývania, rodiny, voľného času a obmedzujte zisky korporácií kupovaním škodlivín a haraburdia a hlavne nedajte sa okrádať úžerníckym úrokom.

Tieto knihy sú o poznaní generácií a o faktoch, nie o viere v niečo!
Campbell, Čínska štúdia
Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví.

Re: Makrobiotika.

Hox | 17.10.2017

> Na konzum surovej stravy sú prispôsobené napr. mäsožravce, bylinožravce-prežúvavce, ale nie človek!

Toto neplatí, člověk může být dokonale zdravý pouze na živé stravě (co nepřešla teplotou nad 37-40 stupňů), ovšem je si pro to třeba vypěstovat správnou mikroflóru střev (správnou, nikoliv patologickou), což trvá až dva roky. Člověk má ve skutečnosti dvě trávicí soustavy, přirozenou a nouzovou.
Přirozená spočívá v tom, že člověk krmí živou stravou střevní mikroflóru, která zásobuje člověka vším, co aktuálně potřebuje, v optimálním množství a poměru. O žádné vitamíny a podobné věci se člověk nemusí starat, dochází k biotransmutaci a tvorbě potřebných látek. Žádná optimálnější výživa než tato neexistuje.
Nouzová spočívá v tom, že se člověk živí z toho, co jí, přímo (vařená potrava, živočišné bílkoviny, cukry...), v tomto případě má ve střevech mikroflóru patologickou, která je navíc antagonistická té správné, jsou vzájemně nepřátelské, to co posiluje jednu potlačuje druhou a naopak. Viz zjištění akademika Ugoleva, o čemž tu je také pár materiálů a videí.

Re: Makrobiotika.

Hox | 17.10.2017

Přesněji řečeno, to, že člověk není uzpůsoben na živou stravu platí jen tehdy, pokud nemá správnou mikroflóru ve střevech a používá nouzový trávicí systém. Pokud má správnou mikroflóru, tak to platit přestává. O tomtéž se píše i v Evangeliu Ježíše - jíst jen ze stolu Boha, nikoliv Satana, a nepoužívat oheň a teplotu pro úpravu stravy, vyšší než je teplota krve:
Nevarte na ohni, nemiešajte veci navzájom, aby sa vaše črevo nepodobalo na močiar so smradľavými výparmi. Lebo pravdivo vám hovorím, je to odporné v očiach Boha.

Také se tam hovoří o tom, kdy a jak jíst:
A vchádzajte do svätyne Hospodina iba vtedy, ak v sebe cítite volanie jeho anjelov, lebo všetko, čo vy jete v smútku alebo hneve alebo bez potreby, stáva sa vo vašom tele jedom. Lebo dych Satana poškvrňuje takéto jedlo. Položte s radosťou váš dar na oltár svojho tela a nech všetky zlé myšlienky vás opustia, keď budete prijímať do svojho tela silu Boha z jeho stola. A nikdy si nesadajte za stôl Boha skôr, než vás pozve skrze anjela chuti do jedla.

Také se hovoří o tom, že jíst by měl člověk to, co roste tam kde žije:
Nepožívajte jedlo nečisté, privezené z ďalekých krajín, ale jedzte vždy to, čo vám dávajú vaše stromy. Lebo Boh dobre vie, čo potrebujete, kde a kedy. A on dáva obyvateľom všetkých ríš tú potravu, ktorá je pre nich najlepšia. Nepožívajte potravu, ako to robia pohania, v zhone sa napchávajúc jedlom, poškvrňujúc telo všemožnými odpornými vecami.

Co ve vztahu k tělu znamená, že nikdo nemůže najednou sloužit dvěma pánům, Bohu i Satanu? Jen výše uvedené, že člověk se může stravovat tak, že podporuje správnou mikroflóru a potlačuje patologickou, nebo naopak, ale nikdy ne oboje zároveň.

Re: Makrobiotika

Lekno | 17.10.2017

- "nie naturopat, prírodou chorý" -
http://www.zdraviebezliekov.sk/naturopatia-prirodna-medicina/
- "Pestovanie obilia začalo" - gluten poskodzuje zdravie
- "Za tie tisícky rokov sa genetika selektovala" - nie je dokaz o Darvinovej evolucii, zmene DNA
- "Svetová vedecká komunita" - to je kto ?
- "Naši dedovia mali iné stravovacie návyky" - ano, neprejedali sa tolko...
- "ktorí žili zdravo a dlho" - lebo sa neprejedali, nestresovali, nemali take chutne chemo-aditiva...
- "Varená strava je ľahšie stráviteľná" - nezmysel, sposobuje leukocitozu a acidozu.
http://frutarian.cz/otazky-a-odpovedi/co-je-leukocytoza
varena strava je vzdy acidozna - acidoza poskodzuje vnutornosti, najviacej nici oblicky/lymfaticky system, neutralizuje ju telo vodou, vapnikom, obaluje napr hlienom - preto hlienotvorne
- "niektoré biologicky aktívne látky" - enzymy, ...
- "prestanú pôsobiť pohlavné hormóny" - to je az sekundarne; zacina to oblickami ...
https://www.youtube.com/watch?v=JO4V9so3bxI
Ilúzia nazývanej "choroba" (EN)
https://www.youtube.com/watch?v=84gEIwBlT8M
- "konzumujte DOMA kvasenú zeleninu" - to je zavadzajuca interpretacia dostupnych informacii, fermentacia nie je zdrava, podporuje plesne/huby (candida a spol) http://www.rawfigs.com/video-play/q-a-10-part-1/
http://www.rawfigs.com/video-play/q-a-40-part-3/
http://www.rawfigs.com/video-play/q-a-69-part-3/
- "slabej imunite" - co presne znaci tento mlzivy opis ? predpokladam, ze hlavne lymfu, ktora je filtrovana oblickami
- "Makrobiotická strava je v podstate rastlinná strava, z pohľadu organizmu prednostne varená, trochu surových vitamínov len prospeje. Na konzum surovej stravy sú prispôsobené napr. mäsožravce, bylinožravce-prežúvavce, ale nie človek" - nastudovana dezinfo by sa nemala takto intenzivne rozsirovat medzi ludi
- "celé zrná" - zdroje inhibitorov su preslapom pri udrziavani zdravia
- "Dnešný otrokársky spôsob života vám znemožňuje zdravo žiť" - dnesny rozsah dezinformacii to znemoznuje
- je dostupne k nastudovaniu literatura:
Robert S.Morse - Zazracna detoxikace (internet) Lymphbuster - True healing for the present century http://www.lymphbuster.com/wp-content/uploads/2015/10/Lymphbuster-Version-1.0.pdf

Re: Re: Makrobiotika

marvo | 17.10.2017

lekno, to s tou fermentáciou si ešte prever, a poriadne - v záujme tvojho mikrobiómu ... skús na porovnanie argumenty od Davida Perlmuttera

Re: Re: Re: Makrobiotika

Lekno | 17.10.2017

Preveril som, pozri si prednasky R.S.Morseho, tvrdi ze pacienti mali vyraznu fermentaciu okolo karcinomu. Fermentacia je pre zdravie neziaduca. Preto sa vravi, ze mame konzumovat zrele ovocie, t.j. nie nedozrete a nie prezrete (fermentovane).

Re: Makrobiotika.

Celovek | 17.10.2017

osoba ktora povie ze mliecne vyrobky ako bryndza, kefir ci jogurt su skodlive nema ani sajnu o zdravi, to iste plati o kvasenej zelenine no to nepochopi osoba ktora hadze vsetkych do jedneho vreca ked sme vsetci jedinecny... to ze inteligenciu hs odstartovalo tepelne upravene maso je nedokazatelne a pre mna dost vtipne, osobne si myslim ze sme tu o nejake to stotisicrocie skorej ako to hovori veda na objednavku, s varenou stravou suhlasim no myslim si ze ludia nejedli drazdive latky a slabe jedy ako si to nazval, az pokial neprisla nejaka katastrofa a hlad a zistili ze sa da jest aj to

strašné kraviny

mudrpudr | 17.10.2017

Surovou stravou sa prenášajú závažné choroby. Absolventi ruských škôl asi nič poriadne nevedia.

Re: strašné kraviny

Celovek | 17.10.2017

nemuselo to tak byt vzdy, ked bolo na celej planete mierne podnebie by to bolo mozne pre urcite skupiny ludi, ale kedze surove ochladzuje pre Nas a hlavne pre Rusov je to skodlive okrem leta... je mozne aj to ze nejakymi energetickymi cviceniami sa to da neutralizovat no myslim ze cas sa da vyuzit aj zmysluplnejsie ako behat holy po Himalajach v mokrej plachte a pod. no nech kazdy robi co uzna za vhodne, uznavam aj Ugoleva, Neumyvakina a dalsich odbornikov, no co sa jemnych energii tyka tam toho vela nenamerali, zato Ajurveda je preverena zivotom tisicrociami aj ked to tiez nie je istina, u mna funguje tak na 90 percent, no vyhybam sa meditaciam a dalsim parazitickym egregorom, takze na Ruske skoly netreba nadavat kvoli jednemu doktorovi ktori sa rozhodol zo seba urobit pokusne morca, sam este nevie kam speje a uz dava do eteru nejaky nazor, to mi pripomina u nas Zlatosa ktori na vsetky svoje clanky pise ze su uz stare a uz ma lepsie, pekne ze si vie uznat chybu ale nebudem radit druhym ked sam nemam jasno v tom ako funguje telo, clovek, zivly, Vsehomir, a byt posadnuty len zdravym stravovanim a sebou tiez nie je cesta Tvorenia

Re: Re: strašné kraviny

mudrpudr | 17.10.2017

Ospravedlňujem sa, že som všetkých ruských doktorov "hodil do jedného vreca".

P O T V R D E N I E

Katarína | 17.10.2017

Úplne potvrdzujem slová autora...presne pred jedenástimi rokmi som sa vydala cestou samoliečenia rakoviny prsníka, bez lekárskej podpory...po podpísaní reverzu....povedala som si, že imunitný systém a očista sú a musia byť, logicky, najsilnejšie zbrane a že ma ochránia...a potvrdilo sa, ..ešte som tu:) ...a som len na živej strave...

Díky

JS | 16.10.2017

Jsem zvědavý na další díl. :)

teším sa na další článok

fx | 16.10.2017

a zaujímalo by ma akou surovou stravou a z akých zdrojov sa p.doktor stravuje v ruskej zime...

Re: teším sa na další článok

anonym | 17.10.2017

Asi vyhrabava korinky a lisejniky a prikusuje k tomu suroveho zajice..
Ale zerty stranou :) Nedavno tu byla serie clanku od Ugoleva a tam bylo receno ze pres zimu je spravna strevni mikroflora udrzovana vyuzitim zasob batkerii ve slepem strevu, coz staci i pri neoptimalni strave (susena, varena, konzervovana) k udrzeni dobreho zdravi a slozeni strevni mikroflory (coz jsou spojene nadoby). A na jare se zasoby opet doplni z cerstvych potravin a organismus se tak pripravi na dalsi zimu.
Takze s tou surovou stravou to nemusi byt tak absolutni, ale je nutne aby opravdu ty cistici procesy prevazovaly, resp. aby se telo stihalo ocistovat a opravovat.

Re: teším sa na další článok

Cico Ciciak | 17.10.2017

Použi mozog.
Budeš sa stravovať len tým, čo budeš mať vtedy po ruke, čo ale platilo hlavne v minulosti, v dnešných dobách modernej civilizácie sa môžeš stravovať zdravo surovou stravou aj počas zimy.

Re: Re: teším sa na další článok

... | 22.10.2017

zdravo surovou stravou z hypermarketu?

zdravie

dasa | 16.10.2017

Pondelok 16. október 2017 Svetový deň výživy (potravy)
-prihodne datum na vloženie članku o zdraví :)
-dobrý članok,dakujem a teším sa na pokračovanie

Definice zdraví

Nikdo | 16.10.2017

Tohle mně oslovilo. Konečně nějaká definice zdraví, až do teď jsem znal, že zdraví je absence nemoci.

Zdravie – je stav organizmu, pri ktorom procesy očistenia prevládajú nad procesmi znečistenia. A tak isto naopak. Choroba – je stav organizmu, pri ktorom proces znečistenia prevláda nad procesom očistenia.

Přidat nový příspěvek