Škola zdravia Michaila Sovetova (9)

6.1.2018

 

Poznámka: Redakce se nutně neztotožňuje se všemi názory vyjádřenými v tomto článku. Jedná se o osobní zkušenost autora, neznamená to, že má patent na pravdu a že se nemůže v něčem plést. Faktické a hlavně odůvodněné poznámky, rozšiřující nebo měnící názor na věc, jsou vítány.

 

- Doplnkové kategórie produktov: NATURÁLNE ŠŤAVY; MED 
- Odpovede na otázky divákov

 

ŠKOLA ZDRAVIA MICHAILA SOVETOVA 9.doc (297984)

 

Dobrý deň priatelia! Začíname ďalšiu časť našej Školy zdravia. V predchádzajúcich častiach som sa venoval základným produktom stravy, ktorými sa súčasní ľudia stravujú: produktom živočíšneho a produktom rastlinného pôvodu. Dnes porozprávam o dvoch doplnkových produktoch, ktoré do týchto kategórií nepatria. Avšak ktoré tiež majú svoje miesto, a ktoré majú pre ľudí, zaoberajúcich sa ozdravením svojho stravovania, dosť veľký význam.

Prvá kategória produktovsú šťavy. Tie je potrebné vyčleniť do osobitnej kategórie, bez ohľadu na to, že sa pripravujú buď zo zeleniny, alebo z ovocia, pretože menia svoje vlastnosti. Ich vlastnosti sa dostatočne významne odlišujú od vlastností tých produktov, z ktorých sa pripravujú, od vlastností zeleniny a ovocia. Preto má zmysel venovať sa šťavám ako osobitnej kategórii produktov. Teraz chcem rozprávať práve o tom.

V čom je hlavný rozdiel medzi šťavami a tými produktmi, z ktorých ich pripravujeme? Tu poviem, že keď hovorím o šťavách, pochopiteľne sa jedná o čerstvo odšťavené šťavy. O tie šťavy, ktoré ste si urobili sami, odšťavili sami, alebo ich odšťavili pred vašimi očami. Pretože všetko ostatné, čo sa predáva v obchodoch, a na čom je napísané slovo «šťava», nemá so skutočnými šťavami nič spoločné. Veľmi sa mi páči fráza z jednej knihy, že šťava, ktorá sa predáva balená v obchode, pozostáva z vody, cukru a tekutiny, ktorá sa podľa svojho zloženia veľmi podobá na prípravky na umývanie riadov. Tak toto je fráza veľmi blízka realite. Nie zle odráža skutočný stav veci. Takže pochopiteľne, rozprávame len o čerstvo pripravených šťavách.

Takže v čom je hlavná odlišnosť štiav od východiskových produktov, z ktorých ich robíme? Čo sa udeje, keď tento produkt vkladáme do odšťavovača? V prvom rade sa mechanicky rozruší všetka buničina, ktorá tam je, a potom sa vlastne oddeľuje šťava od samotnej buničiny. Čo takto vo výsledku získame? To, že sa v šťave prudko zvyšuje koncentrácia všetkých výživných látok, ktoré sú obsiahnuté v základnom produkte. V šťavách je koncentrácia týchto výživných látok vyššia – to za prvé. A za druhé, vďaka oddeleniu buničiny sa šťava osvojuje naším organizmom oveľa rýchlejšie a komplexnejšie. Toto je najpodstatnejší rozdiel. T.j. keď pripravujeme šťavu, takto zvyšujeme jeho výživnú hodnotu, a najpodstatnejšie, že prudko zvyšujeme jeho osvojenie naším organizmom. A ak si telá súčasných ľudí, ako som už veľa krát hovoril, prakticky nevedia osvojovať ovocie, ktoré je pre nich prirodzenou potravou (ovocie sa u súčasných ľudí osvojuje s veľkou námahou, a zelenina rovnako, v princípe sa prakticky neosvojuje, pretože je to pre nás neprirodzená potrava), tak práve šťavy sa každým človekom už teraz, ihneď, bez ohľadu na to, či ich predtým pil alebo nie, každým organizmom človeka, budú osvojovať prakticky na 100%. V tomto spočíva najväčšia hodnota štiav. Preto pokým svoje telo učíme osvojovať si ovocie, pokým ozdravujeme svoje stravovanie, a len čakáme, že sa naše telo naučí osvojovať si ovocie, a rovnako tak sa naučí z ovocia získavať všetky potrebné výživné látky (takto prečkáme, pokým sa ovocie len stane plnohodnotným stravovaním), ak budeme zároveň s tým v piť dostatočnom objeme šťavy, tak s týmito šťavami telo už priamo teraz získa veľké množstvo výživných látok, ktoré sa z ovocia len učí osvojovať. V tomto je najväčšia prednosť štiav.

No a teraz čisto praktické otázky: «aké?», «koľkoatď. Čo najdôležitejšie je pri šťavách potrebné chápať? Čím sú mäkšie produkty, z ktorých ich robíme, tým menší význam má robiť z ních šťavu. T.j. ak si napríklad vezmeme pomaranč, tak ak ho očistíme od šupky, tak prakticky pozostáva zo samotnej šťavy. Ak ho vložíme do odšťavovača, a potom porovnáme, koľko sme získali šťavy, a koľko zostalo výliskov (buničiny), tak prakticky celý tento pomaranč sa premení na šťavu. Preto keď jednoducho začíname jesť pomaranč, tak prakticky to isté sa deje v nás. My väčšinou získame len túto šťavu, a toto neveľké množstvo buničiny tak aj zostane. Preto tu rozdielu niet, či si urobíme šťavu, alebo zjeme pomaranč, prakticky je to to isté. To isté platí absolútne pre všetko celkom mäkké šťavnaté ovocie, napríklad, višne, čerešne, o to viac pre melóny, dyne. Je jasné, že prakticky pozostávajú len zo šťavy. Preto nemá veľký význam robiť z nich šťavy, nuž práve pre účely výživy. Má to zmysel pre chuť, pre rozptýlenie, samozrejme môžete koľkokoľvek chcete. Môžete ich kombinovať ako chcete. Tu práve z pohľadu výživy je najlepšie jesť ovocie osobitne (podľa druhu), no ak sa veľmi chce, samozrejme je možné z nich pripraviť aj šťavy.

Ak si zoberieme ovocie strednej tvrdosti, ako sú napríklad jablká, tak tu je už rozdiel dostatočne významný. Pretože keď sme zjedli jablko, požuli sme ho, prehltli, mali sme ho pol hodiny v žalúdku, potom prešlo črevným traktom, a tam sa všetko osvojuje len do určitého stupňa. A ak sme z tohto istého jablka urobili šťavu, tak táto šťava sa u nás osvojí veľmi rýchlo, a osvojí sa prakticky na 100%. Preto tu je rozdiel už dostatočne veľký, a dostatočne významný. A pokým sa naše telo len učí osvojovať si jablká, má význam aj kŕmiť ho týmito jablkami preto, aby sa ich učilo osvojovať, a samozrejme robiť a piť jablkovú šťavu, aby naše telo už teraz získavalo výživné látky, ktoré z jabĺk nezíska jednoducho preto, lebo si ich ešte naozaj nevie osvojovať.

Čo sa týka zeleninových štiav, tak tu je už potrebné chápať, že tu sa jedná o celkom iné produkty. Pretože keď jeme zeleninu, tá sa nami prakticky neosvojuje. A šťavy z tejto zeleniny získame práve toľko, koľko jej v ústach vytlačíme svojimi zubami v procese prežúvania. T.j. ak začíname jesť kapustu alebo mrkvu, tak šťavy si z nej osvojíme práve toľko, koľko jej vytlačíme svojimi zubami počas žutia. A to je všetko, nič viac. A všetko ostatné pôjde do žalúdka, čriev, prejde cez ne, a tam už nebude prakticky žiadne osvojenie. Pretože, ako som už hovoril, nemáme fermenty, ktoré osvojujú hrubú buničinu. A táto, ak sme ju nerozrušili mechanicky, nebude v našom organizme rozrušená žiadnym iným spôsobom, a vyjde vonku celá. A ak nebude šťava z buničiny uvoľnená, tak rovnako tak aj vyjde z nás v neuvoľnenej podobe a žiadnym spôsobom nebude osvojená. A vtedy, keď z tejto istej mrkvy alebo kapusty vytláčame šťavu, tak už z nich získavame nejaké kvapky, ktoré sme v ústach požuli, a už dostatočne významné množstvo. A táto sa práve osvojuje úplne a veľmi dobre. Preto sa takéto šťavy považujú za celkom osobitnú kategóriu potravy, a samozrejme je jasné, že je potrebné využívať ich ako potravu, je potrebné si ich pripravovať a piť. A tu už vôbec nemá žiadny význam, že jeme kapustu, mrkvu, samozrejme, ale že pijeme túto kapustovo-mrkvovú šťavu, áno. Pretože funkcie sú celkom iné. Preto s týmto treba v každom prípade počítať, a treba o tom vedieť, a pamätať na to.

Aké šťavy, a koľko je ich možné piť? Toto je otázkou aj pri všetkom ostatnom jedle: «Aké jedlo, a koľko jesť?». Aký je apetít, aké chcete, a koľko chcete: zeleninové, ovocné, sladké, nesladké. Keď bude potreba, bude aj chuť. Šťavy, ako aj ktorékoľvek iné naturálne produkty, nevyvolávajú u človeka žiadnu závislosť. Závislosť u nás vyvolávajú, v základe len syntetické produkty, alebo v menšej miere aj produkty živočíšneho pôvodu. Aj tak je táto závislosť v porovnaní so syntetikou oveľa menšia. Preto, čo sa týka práve naturálnych produktov, zvlášť rastlinných, nevyvolávajú žiadnu závislosť. A čo to znamená? To znamená, že vždy, keď tieto produkty chceme, môžeme svojmu organizmu veriť, môžeme veriť svojmu apetítu. T.j. apetít je tu najpodstatnejší, najzákladnejší ukazovateľ toho, či máme alebo nemáme jesť tieto produkty, piť alebo nepiť tieto šťavy. Ak ich chcete, ak vyvolávajú u vás apetít, tak ich samozrejme jedzte, pite. O šťavách to platí v plnej miere. Ak na to už nemáte chuť, to znamená, samozrejme, viac to nejedzte, nepite, a to znamená, že vaše telo to nepotrebuje. Takže apetít je tu najpodstatnejší a je fakticky základom a jediným kritériom toho, či jesť alebo nejesť, piť alebo nepiť. A na všetky otázky, že niekde nejaký špecialista, nejaký múdry človek povedal/napísal, že každý deň je potrebné zjesť/vypiť toľko a toľko, tak nech to tento špecialista všetko sám aj robí, pretože to pravdepodobne písal výlučne o sebe. Ak by bol normálny, skutočný špecialista, najpodstatnejšie, čo by tento špecialista vedel by bolo to, že ľudia sú rôzni a nachádzajú sa v rôznom stave. Preto nebýva žiadnych univerzálnych odporúčaní, že všetci musia každý deň zjesť pol hlávky kapusty, alebo že všetci musia povinne vypiť liter nejakej šťavy. Každý má iné potreby, každý organizmus sa nachádza v určitom stave, a pochopiť, v akom je stave, a čo v danom momente potrebuje, môže vlastne len samotný organizmus. Nuž môže aj špecialista, ak to človek vie robiť, a venuje tomu dostatok času, môže sa to nejakému človeku podariť. No jednému človeku sa to môže podariť, druhému nie, no každému telu sa to podarilo úplne presne. Preto najdôležitejším kritériom toho, či to potrebujeme alebo nie – to je kritérium vlastného apetítu, vlastnej chute. Ak si tieto šťavy užívate, ak ich chcete, tak ich pite, koľko chcete. Chcete veľa – pite veľa, chcete málopite málo. Zeleninové, ovocné, sladké, nesladké, ešte raz hovorím, všetko len v závislosti od apetítu. Ak nechcete, to znamená, že ich nepotrebujete, to znamená, že vaše telo sa má dobre aj bez nich. Nuž so šťavami je jediný problém, ktorý vzniká pri umývaní odšťavovača, to je jediné. A niekto ešte nie vždy nachádza čas na ich prípravu. A vo všeobecnosti, ak ľubovoľnému človeku ponúkneš nejakú čerstvo pripravenú šťavu, tak sa spravidla každý poteší. Zriedkavo sa stáva, že by ich ľudia priamo kategoricky odmietli a nemali by na ne žiadnu chuť.

A čo je ešte užitočné chápať pri šťavách? To, že sa osvojujú prakticky bez akéhokoľvek trávenia. Na rozdiel od ovocia, ktoré procesu trávenia podlieha. Šťavy sa osvojujú, po prvé, veľmi rýchlo, a po druhé, bez trávenia. A čo znamená bez trávenia? To znamená, že prakticky nezaťažujú naše fermentačné systémy. T.j., pečeň a podžalúdková žľaza nezohráva v osvojení štiav prakticky žiadnu úlohu, ani tú najmenšiu úlohu. Práve preto sa v skutočnosti šťavy osvojujú veľmi dobre prakticky u každého človeka, dokonca ak ich predtým nikdy v živote nepil. Na rozdiel od ovocia, pri ktorom, ak ho človek nikdy v živote nejedol, je potrebné venovať nejaký čas tomu, aby sa organizmus naučil vyrábať potrebné fermenty na to, aby si ho osvojil. Tak v tomto je ešte veľká odlišnosť štiav a ovocia. Čo to znamená v praxi? To znamená, že na rozdiel od ovocia, šťavy je možné navzájom mixovať rôznymi spôsobmi. Ak nepodliehajú tráveniu, ale sa priamo absorbujú, potom žiadna šťava nepotrebuje špeciálne podmienky na jej strávenie. A tak, ak je ovocie potrebné jesť najlepšie každý druh zvlášť preto, aby sa strávilo čo najlepšie a osvojilo čo najúplnejšie, tak šťavy si to nevyžadujú. Je možné ich ľubovoľne kombinovať. Je možné kombinovať také šťavy, východiskové produkty ktorých patria k rôznym kategóriám, t.j. zelenine a ovociu, sladkým, nesladkým. A ak sa tieto východiskové produkty snažíme nikdy nemiešať preto, aby organizmus vôbec chápal, ako si ich má osvojovať, čo sa týka štiav – je práve absolútne normálne ich miešať, a na osvojenie si týchto štiav to nemá žiadny vplyv.

Ak si prelistujete knižočku Normana Walkera, ju ani čítať netreba, stačí si ju prelistovať (napísal podľa mňa jedinečnú knihu – «Liečenie šťavami»), tak väčšia polovica knihy pozostáva práve z rôznych receptov na šťavy. V nej uvádza, aké šťavy kombinoval a aké recepty robil. A prelistovať ju má cenu práve preto, aby ste jednoducho pochopili, do akej miery je možné všetko kombinovať, čo sa týka štiav. Aké rôzne šťavy bývajú, aké rôzne šťavy je možné pripraviť, a akým rôznym spôsobom ich možno navzájom kombinovať. A najpodstatnejší záver z tejto knihy, ktorý som si pre seba v každom prípade urobil, že vo všeobecnosti je možné zmiešavať všetko so všetkým. Najpodstatnejšie je, aby to bolo chutné. Preto napríklad, ak mrkva a jablko patria k rôznym typom produktov (ovocie a zelenina), a ak ich jeme, tak ich je vždy potrebné jesť oddelene (jablká zvlášť, mrkvu zvlášť), tak čo sa týka šťavy, tak jablkovo-mrkvová šťava je jeden z najlepších receptov, jeden z najchutnejších. A na osvojenie týchto štiav to žiadnym spôsobom nevplýva.

Takže ľudia, ktorí do svojho jedálnička zaraďujú veľké množstvo zeleninových, ovocných štiav, veľmi významne zvyšujú výživnú hodnotu svojho jedálnička, a takto vzniká možnosť jesť menej tvrdej potravy a jesť menej práve obvyklých produktov. T.j. u ľudí sa prudko znižuje túžba na bežné tradičné jedlo, čo je pre nás veľmi cenné, pretože čím menej tradičného jedla jeme, tým menej svoj organizmus znečisťujeme. To znamená, o to viac sa naše stravovanie stane zdravým stravovaním. A na druhej strane, celková výživná hodnota nášho jedálnička neutrpí práve preto, lebo všetko, čo nezískame z tradičnej potravy, získame zo štiav. Preto sú šťavy veľmi hodnotné, veľmi odporúčam zaviesť ich do svojho jedálnička absolútne každému človeku. Ako som už povedal, orientovať sa tu treba výlučne na svoj vlastný apetít, a prosím, nebojte sa ich, a nijako sa v šťavách neobmedzujte, len vaša vlastná nálada a len váš vlastný apetít sú jedinými obmedzeniami, ktoré môžu ovplyvniť množstvo štiav. A preto, nech hovorí kto chce, čo sa tu robiť môže, a čo zas nie, len tak a nie inak: len dúšok za deň, a nie viac, alebo pohárik za hodinu – tak nech si tieto pravidlá nechajú pre seba ľudia, ktorí ich vymysleli. Jediné pravidlo, ktorého sa môžete držať – je len pravidlo vášho vlastného organizmu. Ak vám z nejakého dôvodu nebude tento produkt užitočný, alebo bude škodlivý, tak váš organizmus vám to bude signalizovať ako prvý. A prvé, čo sa stane, stratíme na tento produkt apetít, a ak ho budeme jesť naďalej, tak naopak, vznikne odmietnutie tohto produktu. T.j. po určitej dobe sa naň nedokážete ani pozrieť.

No a pri šťavách ešte poviem, že odšťavovanie nie je jediným spôsobom získania šťavy. Existuje alternatívny spôsob získania štiav. Keď východiskový produkt zmixujeme v mixéri s vodou. Čo sa pri tom udeje? Pri tom dochádza k tomu istému mechanickému rozrušeniu všetkej buničiny, a  šťava sa jednoducho uvoľní do vody. Takto vo výsledku získame zmes vody so šťavou, v ktorej pláva táto rozrušená buničina. Takto sa šťava z tejto zmesi osvojuje rovnako plnohodnotne, ako by sme ju získali s pomocou odšťavovača. Toto je aktuálne najmä pre zeleň, pretože šťavy z bežných produktov sa získavajú práve za pomoci odšťavovača. So zeleňou si bežné odšťavovače neporadia, poradia si s ňou len šnekové odšťavovače. Aj zelená šťava, ktorú vyrobí šnekový odšťavovač, aj zelená šťava, ktorá sa pripraví v mixéri (bez ohľadu na buničinu: v prvej buničina nie je, a v druhej je), no ak buničinu neberieme do úvahy, tak navzájom sa líšia tým, že šťava zo šnekového odšťavovača je čistá, a zelená šťava z mixéra je rozriedená vodou. No to vôbec nie je principiálne, aj tak ju je možné ľubovoľne riediť vodou, alebo aj neriediť ju vôbec. Najpodstatnejšie je, že je to tá istá zelená šťava, a zelená šťava – to je veľmi užitočná vec, väčšinou rovnako ako aj iné šťavy. Takže o šťavách som porozprával. A šťavy, to bol prvý produkt, o ktorom som chcel porozprávať.

A druhý produkt – je med, a všetky produkty včelárstva. Jeden z najspornejších produktov, jeden z kameňov úrazu. Najvýznamnejšie, čo viem o mede, že je najväčším kameňom úrazu medzi vegánmi a ľuďmi na surovej strave. Tu sa vo všeobecnosti stretávajú dva celkom rozdielne prístupy, pretože vegetariánstvo a vegánstvo sú od počiatku smermi čisto etickými, t.j. sú zameranými na to, aby sa neubližovalo zvieratám. Vegetariáni – to sú ľudia, ktorí nejedia stravu, získanú zabitím, t.j. nejedia mäso a ryby, a v niektorých prípadoch ani vajcia. A vegáni – sú ľudia, ktorí nejedia stravu, získanú zabitím alebo násilím, t.j. cestou prinútenia. Preto u nich odpadá všetka živočíšna potrava vrátane vajec, mliečnych produktov, a aj med, z ich pohľadu sa tiež jedná o produkt, ktorý bol získaný cestou prinútenia, pretože ho včely robili pre seba, a tu sme prišli my, a zobrali ho. Preto chúďatá včely zostali bez medu, začali ho robiť viac, atď. Takže z pohľadu vegánov sa v tomto med od mlieka ničím neodlišuje. A keďže ľudia na surovej strave v základe robia všetko pre zdravie, a nie z etických dôvodov, vychádza z toho, že formálne robíme jedno a to isté, že nejeme živočíšne produkty, jeme len rastlinnú potravu. «Všetko je v poriadku. Sme priatelia, pretože robíme rovnakú vec», - no med sa často stáva veľkým kameňom úrazu, pretože väčšina ľudí na surovej strave je práve k medu veľmi pripútaná, práve z dôvodu, že im nahrádza sladké. Pretože sladkostí sa ľudia na surovej strave najčastejšie vzdávajú, ale obyčajného cukru. Zostáva ovocie, no toho nie je vždy veľa, nie vždy je veľmi sladké, ale je med. A medu je spravidla veľa, a med je spravidla vždy. A med je mnoho ľudí na surovej strave. Ale pre vegánov je med kategoricky zakázaný, a z týchto dôvodov sa od mlieka ničím neodlišuje. No to nie je podstata.

Aký je môj vzťah k medu, čo si o mede myslím? Med a všetky produkty včelárstva si nesmierne vážim. Mňa, priznám sa, neznepokojuje vznik tohto medu. Mám za to, že sa jedná o prirodzený produkt pre človeka, bez ohľadu na to, že ho pravdepodobne nie je možné s istotou nazvať produktom rastlinného pôvodu. Na túto záležitosť sú dva rôzne pohľady. Niekto hovorí, že med je produktom fermentácie peľu, a včely s fermentáciou nemajú nič. Leteli okolo, jednoducho tento peľ pozbierali, a uložili tak, že fermentuje, a keď prešiel fermentáciou, zostal tým istým peľom, len v inej podobe. T.j., jedná sa o produkt rastlinného pôvodu. A prirodzene, druhý pohľad je ten, ktorý hovorí, že med je produktom práce organizmov včiel, a preto ho nie je možné považovať za produkt rastlinného pôvodu. Je to produkt činorodej činnosti hmyzu, t.j. produkt plne živočíšneho pôvodu. Tak tento problém mňa vôbec neznepokojuje. Nemám na to utvorený názor. Podľa mňa je predsa len viac živočíšny ako rastlinný, pretože je jasné, že bez včiel žiadny med nebude. No mňa to vôbec netrápi. Podstatné, čo vidím je, že v prírode med nejedia len včely. Ak mlieko pijú v prírode len zvieratá svojho druhu, a len mláďatá týchto zvierat, tak med v prírode zďaleka nejedia len včely. Všetci včelári vedia, že včely vyrobia medu viac, než ho samé potrebujú. T.j., zjavne počítajú s tým, že ho budú jesť oni samotné, a ešte niekto iný. To po prvé. A po druhé, čo tiež vidím na vlastné oči – a to je vlastne výsledok požívania tohto medu. Včelári, ktorí majú svoje včely, a ktorí sa vlastne zaoberajú produkciou tohto medu, títo jedia tohto medu spravidla veľmi veľa. A toto ich odlišuje od ľudí, ktorí sa zaoberajú mnohými inými oblasťami potravinovej produkcie. Oveľa častejšie sa dopočujeme o tom, že človek, ktorý pracuje v nejakej reštaurácii, v nejakej výrobni, vidiac tie technológie, tieto produkty nechce vôbec jesť. Ale včelári naopak, spravidla jedia medu veľmi veľa, a med tvorí veľkú časť ich jedálnička. Pri tom všetkom mám za to, že včelári patria medzi najzdravších ľudí na planéte. Sú to často ľudia s vynikajúcim zdravím. T.j., samozrejme nie všetci, nejaké osobitné prípady sa vždy nájdu, ale ak to zhodnotíme v priemere. Ak porovnáme zdravie včelárov so zdravím bežných obyvateľov miest a dedín, tak zdravie včelárov bude v priemere spravidla rádovo vyššie ako u iných kategórií ľudí. Takže toto je pre mňa najvýznamnejší príklad toho, prečo považujem med za prirodzený produkt pre človeka, bez ohľadu na diskutabilnosť jeho pôvodu.

Čo najpodstatnejšie je potrebné chápať ohľadom medu? Med považujem za produkt, disponujúci vysokou koncentráciou energie, vysokou koncentráciou životných síl pre človeka. A plus k tomu, že je vysokou koncentráciou životných síl, ešte sa aj dobre osvojuje, presne tak, ako dobre sa u človeka osvojujú šťavy. Takže med a šťavy sú si veľmi podobné. S nimi sa môže robiť čokoľvek, okrem varenia, pečenia, všeobecne, neničiť ich teplotou, tak ináč s nimi nič nespravíš. Takže šťavy je možné pridávať do ľubovoľného jedla, a tieto sa budú s tým jedlom zmiešavať. Dokonca ak pridáme šťavu do zeleninového šalátu, ktorý sa normálne neosvojuje, pretože zelenina len urýchľuje vylúčenie všetkých ostatných produktov z čriev, no šťavy sa budú osvojovať aj so zeleninovými šalátmi. Aj med sa bude presne rovnako osvojovať úplne vždy, v akejkoľvek podobe. Takže med sa osvojuje veľmi dobre, a je to skutočne produkt disponujúci vysokou koncentráciou životných síl. Preto, keď meníme svoje stravovanie na zdravšie, často je táto zmena stravovania spojená s tým, že začíname zo stravy získavať menej energie. Určite budeme mať časť venovanú energetike a energii človeka, ktorú získavame s jedlom, aj o tom, aké množstvo energie obsahujú rôzne produkty. Tam o tom porozprávam podrobnejšie. No už teraz môžem povedať, že zmena stravovania smerom k zdravšiemu, naturálnejšiemu, je vždy spojená s tým, že zmenšujeme množstvo energie získavané so stravou. T.j. bežní ľudia s tradičnou stravou získavajú energie viac, než my, keď sa vzdávame živočíšnych produktov, keď sa vzdávame tepelne upravenej rastlinnej potravy, keď sa približujeme k nášmu prirodzenejšiemu stravovaniu – stravovaniu ovocím. Samozrejme, množstvo energie sa zmenšuje, bez vykrúcania. Prečo ľudia pri prudkej zmene stravy pociťujú ako prvé slabosť a točenie hlavy, spravidla sa im znižuje tlak, potom začínajú chudnúť. Nuž chudnúť začínajú aj preto, lebo sa začínajú čistiť, a v mnohom aj preto, že u nich spočiatku jednoducho dochádza k neveľkej vyčerpanosti. A tak pokým sa telo nenaučilo žiť z tohto neveľkého množstva energie, ktoré získavame z potravy, med je práve výborným spôsobom, ako vykompenzovať tento proces, a poskytnúť organizmu práve to množstvo energie, ktoré mu chýba. Práve preto či už ľudia, začínajúci so surovou stravou, alebo jednoducho ľudia, ktorí určitým spôsobom ozdravili svoje stravovanie, zároveň spravidla začínajú jesť viac medu, a spočiatku priam veľmi veľa. Toto je podľa mňa úplne normálne, úplne prirodzené. Mám za to, že tento produkt je rozhodne potrebné využívať práve pre účely uľahčenia procesu prechodu, aby prebiehal ľahšie a jemnejšie .

No pritom, čo je ešte potrebné chápať viac ohľadom nášho organizmu, než ohľadom medu? Hoci med má k tomu priamy vzťah. To, že organizmus prakticky každého človeka je v takom stave, kedy už dávno potreboval spustiť nejaký očistný program, jeho potreba vyvstala už dávno, a len čaká na príhodné podmienky na jeho spustenie. A aké podmienky sú tie vhodné? Spravidla je potrebné splniť jednu podmienku: každý očistný proces je energeticky náročný, a vyžaduje si určité množstvo energie. Práve túto energiu organizmus hromadí v priebehu dlhého obdobia. A tak bežní ľudia nachladnú dva krát za rok, takže rátajte s tým, že ich telá sa pripravujú pol roka, zbierajú sily na to, aby spustili tento proces očistenia. Netreba sa utešovať myšlienkou, že ho jednoducho nepotrebujeme. Potrebu má spravidla každý súčasný človek, no niet síl. A tu človek venuje svojmu telu darček! Zje lyžičku medu, alebo pol pohára medu, alebo pohár medu, kto – koľko, a telo túto energiu získa. A u človeka sa vytvárajú podmienky: bola u neho potreba spustiť očistný proces, no nestačilo na to energie, a teraz sme mu energiu poskytli. A telo tento očistný proces s radosťou spúšťa a premýšľa: «nakoniec všetko dobre dopadlo, aj vyhovujúce podmienky sa objavili!» Preto, keď človek zje med, po určitom čase sa u neho objavujú symptómy očistenia. A ako som už veľa krát hovoril, reakciu intenzívneho očistenia organizmu sme si zvykli nazývať chorobou. T.j. človek ochorie, objavia sa symptómy choroby, a hovorí: «Čo sa deje? Jedol som med, a ochorel som. Ak by som ho nejedol, bol by som zdravý!» Áno, samozrejme, bol by zdravý, očistný proces by sa u neho nespustil. Takže toto treba v každom prípade chápať. Práve preto sa med považuje za silný alergén, práve preto všetci v bežnej spoločnosti hovoria, že sa nesmie jesť veľa medu, lebo bude zle, atď. Práve preto my (ľudia, ktorí viac-menej chápu procesy, ktoré v našich organizmoch prebiehajú, majú predstavu o zdraví a príčinách chorôb) musíme v každom prípade chápať, že pre telo je to veľmi dobrý, veľmi užitočný proces. A ďalej je tiež potrebné chápať, že prakticky každý človek môže zjesť také množstvo medu, ktoré tento očistný proces spustí. A teda menej zdravých ľudí od tých zdravších tu bude odlišovať len to, že zdravší ľudia potrebujú na spustenie týchto očistných procesov viac medu. A len ľudia s najideálnejším zdravím, ktorí už majú absolútne čisté telo, môžu spokojne zjesť aj kilogram medu, a nič im nebude.

Čo to znamená v praxi? Že každý človek môže na základe svojej skúsenosti zjesť približne také množstvo medu, ktoré u neho spustí túto očistnú reakciu. A vtedy bude tento človek vedieť, že do určitého množstva tento med môže jesť, a nestane sa nič, a môže jesť aj viac, no niečo sa už stane, telo sa začne očisťovať. Toto môžeme využiť, ak máme naponáhlo, ak chceme, aby sa naše telo uviedlo do poriadku rýchlejšie. V určitých periódach si možno usporiadať takúto medovú diétu, kedy jeme medu viac než to určité množstvo, a kedy sa telo intenzívne očisťuje. A zakaždým bude potrebné tohto medu zjesť viac a viac. Pretože očistné procesy budú pravdepodobne hlbšie a viac energeticky náročné. Nuž a do toho množstva môžeme jesť med celkom smelo, nemusíme sa ničoho obávať, a riadiť sa ako vždy len vlastným apetítom, len potrebou svojho vlastného organizmu.

Ak rozprávame o dobrom, kvalitnom mede, pôvodu ktorého môžeme veriť, mám za to, že na takýto med nemôže byť žiadnych množstevných obmedzení. Hoci aj kilogram za deň ho zjedzte, koľko bude apetítu, toľko ho aj jedzte. Prakticky pozostáva len z fruktózy, ktorá, čo je podstatné, nezaťažuje podžalúdkovú žľazu, nenúti pracovať jej fermentačné systémy, t.j., nevedie k jej preťaženiu. Preto, nech by sme ho zjedli koľkokoľvek, podžalúdkovej žľaze je to jedno. Taký med mierne alkalizuje krv, a to je pre nás len dobré.

Med, ktorý sa predáva v obchode, spracovaný med je už podľa jeho charakteristiky horší. Už mierne nealkalizuje, ale mierne zakysľuje krv, a často pozostáva napoly z glukózy a fruktózy. Takýto med je tiež možné jesť, aj tak je to prospešný product, aj tak má veľké množstvo energie, no jeho spotrebu je už potrebné obmedzovať. Podľa mňa maximálne množstvo takého medu, o kvalite ktorého nie sme presvedčení, je pre človeka 200-300 gramov za deň, čo je prakticky malý (zavárací) pohár. T.j., aj tak je to veľké množstvo. Toto tiež vypovedá o tom, že med prakticky nie je možné pokaziť, prakticky si s ním nemôžeme uškodiť. No takýto med je už treba nejako obmedziť.

No a čo sa týka produktov včelárstva, nepatrí tam len med, ale množstvo iných, veľmi prospešných produktov – peľ, peľ v pláste, materská kašička, propolis, atď. Tieto produkty zväčša disponujú rovnakými vlastnosťami. Tiež sa dobre osvojujú, a tiež poskytujú organizmu veľké množstvo energie. Podľa mňa je potrebné využívať všetky tieto produkty, obzvlášť, keď meníme svoje stravovanie, keď sa zaoberáme ozdravením svojho tela. Všetky očistné procesy, všetky procesy ozdravenia sú energeticky veľmi náročné. Budú prebiehať periodicky, a budú závisieť práve od toho, koľko má organizmus energie. Kto má energie viac, telá týchto ľudí sa budú očisťovať intenzívnejšie, a tento proces bude prebiehať ťažšie, zato k výsledku privedie rýchlejšie. U ľudí, ktorí majú energie menej, u nich bude tento proces prebiehať veľmi dlho a fádne. Možno bude pre nich tento proces ľahší, pretože nebudú mať také výrazné symptómy očistenia, nebudú tak veľmi chorí, no všetko sa natiahne na dlhú veľmi dobu, aj na výsledky budeme čakať veľmi dlho. Takže práve počas tohto obdobia budú ľudia pociťovať veľký nedostatok energie. Absolútne všetky praktiky zvýšenia energie sú v tomto období veľmi aktuálne práve preto, lebo urýchľujú výsledok. A práve preto to všetci robíme, nie kvôli procesu. Chceme sa stať zdravými, chceme prestať chorieť. Takže preto, aby sme čo najskôr prestali chorieť, potrebujeme telu poskytovať čo najviac energie. A čo sa týka stravy, tak v podstate jediný, najlepší variant je tu med, a vrátim sa k šťavám, šťavy tiež, pretože disponujú vyššou energetikou ako produkty, z ktorých ich robíme. Jednoducho vďaka tomu, že sa zvyšuje koncentrácia. A ak človek dokáže zjesť dve–tri jablká, do šťavy je možné vytlačiť aj desať jabĺk, a vypiť to. Získame energiu obsiahnutú v desiatich jablkách, a nielen energiu dvoch-troch jabĺk, ktoré dokážeme zjesť.

Rastlinnú potravu som už pravdepodobne ukončil. A analýzu produktov stravy tu pravdepodobne tiež zakončím. Ak si ešte na niečo spomeniem, ak budú vznikať nejaké otázky, budeme sa tomu dodatočne venovať. A v nasledujúcich častiach sa už bude rozprávať o tom, ako meniť svoje stravovanie, ako prebudovať svoje stravovanie, a už budú nasledovať priame praktické odporúčania, pretože sme si už rozobrali všetky produkty stravy, a už si vieme predstaviť, k akým výsledkom povedie stravovanie tými-ktorými produktmi.

A teraz ako vždy, niekoľko odpovedí na otázky, ktoré ľudia zaslali k predchádzajúcim témam.

Odpovede na otázky

OTÁZKA: Nechápem, čo znamená, že sa produkt osvojuje, alebo neosvojuje. Ovocie sa rozloží, absorbuje a nevylúči sa vonku prirodzeným spôsobom, a zelenina sa vylúči, a absorbujú sa len vitamíny a stopové prvky, ktoré sú v nej obsiahnuté. Chápem to správne?

ODPOVEĎ: Bohužiaľ nie. Ak by sme si zo zeleniny osvojovali stopové prvky, rozprávali by sme o nich, že sa osvojujú dobre. Osvojenie – je keď telo dokáže získať výživné látky z toho jedla, ktorým ho kŕmime. A ak je telo toto jedlo pripravené rozložiť na jednotlivé časti, a získať z neho potrebné produkty výživy (bielkoviny, tuky, uhľohydráty, vitamíny, stopové prvky), tak je toto jedlo pre nás plnohodnotné, a toto jedlo si osvojujeme. Keď hovoríme o tom, že sa jedlo neosvojuje, to znamená, že telo z tohto jedla nedokáže získať preň užitočné bielkoviny, tuky, uhľohydráty, vitamíny a stopové prvky. Preto sa ovocie, samozrejme ideálne, úplne rozkladá a absorbuje, no pokým sa človek stavuje, prirodzené výlučky bude mať vždy. Žiadny človek si ovocie nikdy neosvojí na 100% tak, aby ho jedol na kilá a do záchoda by nechodil, t.j. črevný trakt by nemal žiadnu potrebu čistiť sa. Vždy sa bude určitá časť tohto ovocia vylučovať vonku. A čo sa týka zeleniny, jej osobitosť je v tom, že nám neposkytne prakticky žiadne prospešné látky, s výnimkou tej šťavy, ktorú vytlačíme v priebehu žutia zubami. Viac od nej nezískame prakticky nič (výživné).

OTÁZKA: S obilninami(semenami) vzniká ešte väčší zmätok, než s ovocím. Veď obilnina je termínom biologickej klasifikácie, na rozdiel od termínu ovocie.

ODPOVEĎ: Nedávno bola u mňa na konzultácii učiteľka biológie, a ja som jej položil moju obľúbenú otázku: «čím sa zelenina odlišuje od ovocia?». Dokonca ani učiteľka biológie mi z pohľadu svojich vedomostí z biológie nedokázala dať na túto otázku odpoveď, čím znovu potvrdila moje presvedčenie o tom, že súčasná biológia samotná neskúma, čím sa zelenina odlišuje od ovocia. Uviedla mi len jej dohady a predpoklady, ktoré sa s mojimi predpokladmi a mojou klasifikáciou práve úplne zhodovali (hneď začala rozprávať o buničine, o celulóze). Tak tu s ňou plne súhlasím. No najúsmevnejšie na tom je, že ako učiteľka biológie mi nedokázala odpovedať na otázku: «čím sa odlišuje zelenina od ovocia?» To ma samozrejme zarazilo.

No čo sa týka obilnín, pri nich je všetko jednoduché. Obilniny – sú semená. Ľubovoľnú rastlinu môžeme rozdeliť na tri časti: koreň, steblo a listy. Toto sú jej vlastné časti, a patria zelenine. To je to, čo vytvorila pre seba. Potom má ešte nejaké plody, v tej alebo inej podobe. To môže byť ovocie, bobule, vo všeobecnosti tie plody, ktoré obsahujú semená, to, čo vytvorila pre účely rozmnožovania. No samotné semená, ktoré sú v týchto plodoch, to sú pre nás obilniny (semená vo všeobcnosti). No a pri obilninách je ešte kategória strukovín, ktorú je potrebné oddeliť. No v každom prípade sú to všetko semená. Takže, podľa mňa, z logického hľadiska je všetko veľmi jednoduché. Neviem, čo si o tom myslí biológia, no čo sa týka obilnín, myslím si, že biológia uvažuje rovnako.

OTÁZKA: Zostalo len zistiť, ku ktorej kategórii produktov radíte semiačka? Mám na mysli semená tekvice, slnečnice a amaranta.

ODPOVEĎ: Priatelia moji, skúste pred tým, než položíte otázku, naučiť zapojiť hlavu a porozmýšľať. Dávam vám absolútne celú informáciu na to, aby ste ju potom vo svojom živote mohli využiť. Tak teraz mi môžete klásť tisíc otázok: «a toto sa radí k čomu, a toto zas k čomu?». Nebudem na to tisíc krát odpovedať, pretože som uviedol základný princíp. Ak ste tento princíp pochopili, dokážete ho aplikovať, a vtedy dokážete na základe tohto princípu ľahko pochopiť, že semiačka, semená tekvice, slnečnice aj amaranta, atď. patria k obilninám, k tejto kategórii.

OTÁZKA: Nakoľko prospešným je mlieko z mandlí, lieskových orechov, sezamu, a pod.?

ODPOVEĎ: Orechové mliekoto je fakticky šťava zo semien. Hoci je zo semien, je to šťava, preto ako hociktorá iná šťava, bude sa osvojovať dobre, a prinesie určité výživné látky. V závislosti od apetítu, akú na ne máte chuť, môžete pochopiť a zistiť, či je pre váš organizmus potrebné, prospešné alebo nie, chceme ho piť alebo nie. Medzi iným, táto šťava sa bude osvojovať dobre.

OTÁZKA: Hovoríte, že surová zelenina nemá výživnú hodnotu. A čo potom s ľuďmi, ktorí žijú na surovej mrkve a cvikle? To je mýtus?

ODPOVEĎ: Poznáte osobne takých ľudí? Ja takých nepoznám, ani som sa o takýchto ľuďoch nedopočul, že by človek prežil niekoľko rokov, stravujúc sa práve skutočne len zeleninou (ako ste správne napísali: mrkvou, cviklou, kapustou, a pod.). Osobne som o nich nepočul. Na druhej strane, ak ich veľmi dôkladne požujeme, môžeme z nich v ústach získať dosť veľa šťavy. A na ich šťave sa už v princípe teoreticky žiť celkom dá. Ak má človek v črevách dobrú, plnohodnotnú mikroflóru, a u človeka, stravujúceho sa zeleninou sa bude mikroflóra obnovovať veľmi aktívne. Preto ako očistnú praktiku v priebehu niekoľkých mesiacov, s tým súhlasím. No z pohľadu výživnej hodnoty to bude niečo veľmi blízke hladovaniu. Často som počul o takých odporúčaniach, ktoré ľuďom radili stravovať sa niekoľko mesiacov len zeleninou, tou istou mrkvou, cviklou, kapustou. No len niekoľko mesiacov, a nie do konca života. A týchto niekoľko mesiacov možno považovať za očistnú praktiku. Na jednej strane sa to nemôže považovať za plnohodnotné stravovanie, na druhej strane zelenina napomáha práve veľmi aktívnemu očisteniu čriev, a keď sa čistia črevá, za nimi bude nasledovať očistenie vôbec celého organizmu. Preto z pohľadu očistenia možno túto praktiku považovať za veľmi dobrú, veľmi kvalitnú. No stravovanie sa zeleninou pravdepodobne nebude nikdy pre žiadneho človeka plnohodnotným, a preto nikdy nebude zdravým stravovaním.

OTÁZKA: Mám otázku ohľadom zelene. Ľuďom na surovej strave často odporúčajú jesť veľa zelene, piť zelené smoothie, pridávať do nich divoké rastliny, a vy ste povedali, že zeleň sa veľmi zle osvojuje, alebo sa neosvojuje vôbec. Môžete objasniť podrobnejšie, je len pre účely očistenia, alebo ako?

ODPOVEĎ: Ak jeme zeleň v čistej podobe, v základe slúži len na očistenie. Ak z nej urobíme šťavu, jedná sa už o iný produkt. Ako ľubovoľná zeleninová šťava – to už vôbec nie je to isté, ako východiskový produkt, z ktorého sme ju urobili. Preto šťava zo zelene je veľmi cenná vec, jej najdôležitejšou vlastnosťou je schopnosť spúšťať v organizme človeka procesy očistenia, procesy regenerácie tak, ako to nedokáže vďaka svojim vlastnostiam prakticky žiadny iný produkt. Preto práve v tej podobe, pri ktorej vzniká šťava, t.j. buď ako čistá šťava, alebo zelené smoothie podľa Viktórie Boutenko, tu získame práve šťavu zo zelene, a táto práve tu začína pracovať. Prečo Viktória v skutočnosti aj navrhovala rozhodne túto zeleň zmixovať v mixéri, a nejesť ju len tak? Pretože ona tiež chápala, že ak ju budeme jesť jednoducho len tak, jediné, čo dosiahneme, je očistenie čriev touto zeleňou, a nič iné. Ale ak ju zmixujeme v mixéri, získame buničinu a šťavu. A táto šťava sa samozrejme osvojí, a buničina samozrejme povedie k očisteniu čriev. No zeleň v takejto podobe, nemôžem povedať, čím viac – tým lepšie (keď sa očistné procesy rozbehnú príliš silno, môže to byť ťažké). Mnohí ľudia sa práve touto myšlienkou najskôr nadchli (piť zelené smoothie), začali ich piť, a po určitom čase sa dostali do takého stavu, že potom sa na tieto smoothie nemohli celé roky ani pozrieť, a toto je spojené s prácou šťavy zo zelene. Šťava zo zelene – to je veľmi aktívna látka, a treba s ňou zaobchádzať veľmi primerane.

OTÁZKA: Ak je človek stvorený, aby jedol ovocie, prečo je na Zemi tak veľa miest, kde vďaka klimatickým podmienkam nerastú? Je možné predpokladať, že na Severnom póle človek nemá žiť, no ako je to s našim regiónom, kde je leto aj zima?

ODPOVEĎ: Na túto tému sa u nás v Kontakte rozprúdila celá diskusia. Bolo veľmi zaujímavé ju čítať. Čo môžem na túto tému povedať? Keď kladiete túto otázku, vychádzate z dvoch tradičných stereotypných úsudkov. Prvý úsudok – človek musí jesť každý deň, t.j., ovocie ako stravu potrebuje každý deň, ak je ovocie pre človeka prirodzenou potravou. A druhý predpoklad, že človek musí žiť všade, vo všetkých regiónoch. Ohľadom druhého predpokladu hneď musím položiť protiotázku. Ak vám umožnia vybrať si, v ktorej časti planéty chcete žiť, ktorú si vyberiete? Vyberiete si Severný pól? Vyberiete si náš región, alebo si vyberiete región, kde je teplo a kde rastie ovocie? Prakticky nepochybujem o odpovedi, pretože každý normálny človek sa bude ťahať tam, kde sa bude mať dobre. A ukazuje sa, že dobre nám je práve tam. Na druhej strane to znamená, že by ľudia v našom regióne nemali vôbec žiť? Vôbec nie. Aby som vám povedal svoj pohľad na túto tému, uvediem vám ako príklad príbeh (dosť rozšírený na internete), o jednom kmeni (ak ma neklame pamäť, volá sa Hunza). Žijú v horách na hranici medzi Tibetom a Nepálom. Pretože sú tam hory, žijú v dosť surovej klíme, a jediné čo tam rastie, sú marhule. Prakticky sa stravujú len týmito marhuľami, pričom sa u nich ročný cyklus skladá z troch období. Prvé obdobie – keď dozrela úroda, a jedia tieto marhule v čerstvej podobe, a plus ich veľa sušia. Druhé obdobie – keď pijú čaje a jedia rozmočené sušené marhule, t.j. sušené marhule zalievajú vodou, túto vodičku, ktorú takto získajú pijú, a rozmočené marhule jedia. A tretie obdobie počas roka, keď už sušené marhule nemajú, vtedy jednoducho nejedia nič. A  toto obdobie, kedy nejedia nič, zostávajú bez jedla, u nich trvá každý rok 3 - 4 mesiace. A takto strávia každý rok 3 – 4 mesiace bez jedla, v očakávaní novej úrody marhúľ. A títo ľudia patria medzi tých najzdravších na planéte. Podľa vyjadrení cestovateľov, ktorí sa s nimi stretli, všetci žijú veľmi dlho, od stovky už svoj vek nerátajú. U nich sa starci prakticky ničím, ani zdravím, ani vonkajším vzhľadom, neodlišujú od mladých ľudí. Tak toto nám práve poskytuje predstavu o tom, aký vzťah môže mať k jedlu zdravý človek, keď jeho organizmus pracuje práve tak, ako to bolo predurčené prírodou. Podľa môjho názoru je naša planéta vytvorená takým spôsobom, že čím severnejšie oblasti ľudia osídľujú, o to vyššiu úroveň duchovného rozvoja musia mať ľudia, ktorí tam žijú. A tento vyšší duchovný rozvoj ľuďom umožňuje zaobísť sa dlhé obdobie bez jedla, zaobísť sa bez iných komfortných vecí (bez teploty), t.j., prežívať toto striedanie období, prežívať zimu, chlad, keď nie je čo jesť – toto všetko odráža práve úroveň duchovného rozvoja človeka. Ak sa na túto úroveň vo svojom duchovnom rozvoji nedospel, potrebuje žiť južnejšie, tam, kde dokáže prežiť absolútne každý človek, tam, kde je vždy teplo, tam, kde stále rastie ovocie. Takto to bolo podľa mňa pre nás vymyslené, táto planéta sa nám ponúka pre život práve v tejto kvalite, práve takto. Preto pre každého človeka jednoducho existuje jeho úroveň, kde má žiť. Nuž a to, že my teraz žijeme na miestach, ktorým úroveň nášho života jednoducho vôbec nezodpovedá, musíme vďačiť výlučne našej technogénnej civilizácii a smeru rozvoja ľudstva, ktoré nepostupovalo v smere rozvoja osobnosti, ale len v smere rozvoja sociálnych štruktúr. To, čo dnes vidíme, že sociálne štruktúry sú nadmieru rozvinuté, takmer sa rúcajú pod vlastnou váhou, a osobnosť človeka práveže zostáva v nanajvýš úbohom stave.

Tu dnešnú časť skončím. Nabudúce, ako som už povedal, budeme rozprávať o tom, ako už priamo meniť svoje stravovanie, prebudovávať svoje stravovanie smerom k zdravšiemu. Ako vždy, zadávajte otázky, ktoré sa u vás objavili. Pripájajte sa k nám v Kontakte, youtube a facebooku. Všetko dobré, Dovidenia nabudúce!

 

Diskusní téma: Škola zdravia Michaila Sovetova (9)

Hunza

KL | 21.01.2018

Maximilian Oskar Bircher-Benner 1867 – 1939 vraj napísal knihu „Hunza – národ, ktorý nepozná choroby“ Р. Бирхер «Хунзы — народ который не знает болезней».
Knihu nemám, len sekundárny zdroj, ktorý sa na ňu odvoláva. V knihe by sa malo písať: Často sa kúpu v horských riekach s teplotou do 15 stupňov, do veku 100 rokov obľubujú pohybové hry vonku, 40 ročné ženy vyzerajú na 16-18 rokov, nikto nemá veľké brucho. Ženy rodia do 65. Všetci sú z 90-95% na surovej strave, niekedy si dajú trochu ovčej bryndze. Ináč jedia ovocie a zeleninu, vypestovanú tam, kde žijú. Základom ich stravy sú marhule a potom naklíčené obilie (zrejme na zeleno). Minimálne používajú soľ. Žiadna chemická úprava, len sušenie na slnku. Alkohol ani sladké neužívajú. Každý rok držia hladovku v trvaní 2-4 mesiacov.

.

Cico Ciciak | 11.01.2018

Osobne/subjektívne vnímam otázku stravovania jednotlivca ani nie tak ako otázku zdravia, ale skôr ako odraz jeho osobnej mravnosti, svetonázoru a filozofie života.
Ja by som sa raz chcel v mojom živote dopracovať aspoň k nekonzumovaniu mäsa (lebo to odporuje mojej osobnej morálke a sveto-názoru - bohužiaľ rôzne veci mi zatiaľ neumožňujú ísť touto cestou), a potom by som rád vyskúšal aj raw-food (rastlinnú stravu: ovocie, zelenina, orechy, ...).
Veľa vecí si človek musí vyskúšať sám na sebe, inak nedosiahne vnútorný pokoj.

Re: .

Jox | 11.01.2018

Cico mrkni si tu knihu co som dal dole. Uvidíš, že sa nemyliš v tom, čo hceš a zároveň sa dozvies nieco viac od nezavisleho pozorovateľa o priprave stráží pre jedno z kridiel GP, prečo prave Švajciarska garda... Bud zdravý a vsetko dobré prajem

Re: Re: .

popolvár | 11.01.2018

ak je tá kniha tak dobrá, a si v angličtine doma, dal by si sa na preklad? Mne angličtina nič nehovorí...

Re: Re: Re: .

Jox | 12.01.2018

Ak by mal den 48 hodín vdacne kedykoľvek. No mám teraz toľko aktivít, že to nedám. No videl som ju aj v ruštine, skús to nájsť v yandexe ak to pomôže..
Bud zdravý a vsetko dobré

Re: Re: Re: .

jardob | 12.01.2018

Ruský dobrovoľnícky preklad existuje, ale je neúplný (chýbajú asi 3 kapitoly). Napr. tu:
https://coollib.com/b/238119/read

V Čechách sa stravovaniu podľa Westona Prica venuje Věra Dudmanová. S manželom preložili z angličtiny receptár iného autora, ktorý nadväzuje na výskum W.P. Niečo k tomu tu:
http://docplayer.cz/2980447-Vyziva-a-fyzicka-degenerace-vera-dudmanova-1-uvod.html#show_full_text

Ináč je zaujímavé, že tá štúdia je dostupná ako kniha prakticky všade len v angličtine. Dokonca aj v našich knihkupectvách bola len v AJ. Akosi neboli snahy to preložiť. Žeby lobby? Narazil som aj na dve výnimky, a to, že bola preložená a vydaná v dánčine:
https://www.saxo.com/dk/ernaering-og-fysisk-degeneration_weston-a-price_haeftet_9788799817207
a v holandčine:
https://www.bol.com/nl/p/voeding-en-fysieke-degeneratie/9200000000941326/

Iné preklady som nenašiel. Ale všade mala veľký ohlas.

Re: Re: Re: .

jardob | 12.01.2018

Dá sa hľadať aj pod skratkou "WAPF strava". Niečo v češtine o zásadách tohto stravovania tu:
https://www.westonaprice.org/cs/health-topics/principles-healthy-diets-czech-translation/

Re: .

Cico Ciciak | 11.01.2018

Ešte doplním:

To zdravie by malo prísť samo, keď človek bude žiť v súlade s jeho osobnou mravnosťou a sveto-názorom, ak tie zas pochopiteľne nebudú zásadne odporovať Zámeru Najvyššieho (HNRV, Boha, NadVesmírnej Reality, ...).

David Kaliberka, Živá strava, aneb zbavme se nemoci
----------------
https://www.youtube.com/watch?v=qWeZc1rJaRs

Ahoj

Pologramotny | 10.01.2018

Osobne to vyzkúšam než sa budem vyjadrovať. Miestami sa mi zdala byť diskusia dosť búrlivá.

Nedávno som sa skúsil zapojiť v diskusii o biblii. Už som dal odpoveď.

Preto sa sem skúsim vyjadriť k diskusii práve slovami od toho ktorého poznáme aj ako Ježiša Krista.
"Nie čo do úst vchádza škodí, ale čo s úst vychádza. Čo do úst vchádza vyjde von do stoky. Ale čo s úst vychádza poškvrňuje Ducha."
„Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Pán Ježiš protirečí farizejom, že vonkajšie veci nemajú silu urobiť človeka nečistým, resp. poškvrneným pred Bohom.

Re: Ahoj

jardob | 11.01.2018

Iste, ale zrejme chápeš, že oba citáty hovoria o poškodzovaní ducha, nie o poškodzovaní tela.
Veď tí čo zjedli jedovaté huby sa presvedčili, či to čo dali do úst im (ich telu) uškodilo, alebo nie.
Na druhú stranu, to čo ješ, má nepriamy vplyv na ducha... Môže ducha utlmiť, spútať do závislostí, alebo znemožniť psychike využívať plnosť svojho potenciálu.
Skús si prečítať toto:
http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/

Re: Re: Ahoj

Pologramotny | 12.01.2018

Ano. Dobrá odpoveď. :)

co mame jest?

9 | 10.01.2018

vznikla tu zajimava diskusia že čo je dobre jesť...jední vravia že varenie je smrt,další ani počut nechcu o mase či vajci...v mladosti som si prečital a potom aj na sebe vyskúsal vegetarianstvo,surovu stravu aj tzv.makrobioticku jingjang...a nemožem povedat ani na jeden štýl že je správny,lebo správne su vsetky...zaleži od typu človeka, jeho práce, veku...surova strava predsa nema zmysel v zime - kupovat dovozovy odpad z obchodov,podobne nebudem vyvarat v lete ked mam plnu zahradu...doležita je sezonnost a lokalnost potravin,v zime jem zahrievacie v lete viac chladive atd atd...suhlas že knihy od Kushiho su spolahliva metodologia do problemu stravovania

Re: co mame jest?

Cico Ciciak | 11.01.2018

Z veľkej časti súhlasím s tvojim príspevkom.

Ja som toho názoru, že v lete je celkom rozumné jesť čo najviac surovej stravy (ovocie, zeleninu, rastliny; sušené ovocie, sušené oriešky a sušené placky, chleba s jedno-zrnky na max. 40°C - viď tzv. raw-food stravovanie, a pod.) a cez zimné obdobie by som si kľudne častejšie (než cez letné obdobie) uvaril nejaké tie cestoviny s vajíčkom, so syrom alebo halušky s bryndzou; ryžu, zemiaky s omáčkou so strukovinami, tofu, rôzne druhy bez-mäsitých aj nevarených polievok, a pod.
Ale aj cez zimu by som jedol veľa ovocia, zeleniny alebo sušeného ovocia, rovnako sušené placky a chleba z obilnín a pod., vzhľadom k tomu, že dnes žijeme v modernom veku, keď prakticky nie je problém počas celého roka konzumovať POMERNE kvalitné ovocie a zeleninu (banány, pomaranče, ...) alebo oriešky.

Re: Re: co mame jest?

Cico Ciciak | 12.01.2018

A podobne je to aj s otázkou mäsa.
T.j., ak ho nechceš konzumovať, tak ho nemusíš, vzhľadom k tomu, že dnes už žijeme v civilizácii (v dobe), keď existuje náhrada/alternatíva za mäso počas celého roka.

dovolím si

v | 10.01.2018

poopravit informáciu,že med možno konzumovat bez obmedzeni...je pravda že fruktoza nezatazuje pankreas,pretože sa rozklada v peceni.Treba ju konzumovat s mierou rovnako ako sacharozu či iné cukry

Pivo a guláš se šesti

DoubleM | 08.01.2018

Víte, co by se stalo s cenami ovoce a zeleniny, kdyby se lidé začali zdravěji stravovat? Vyletěly by vzhůru jako raketa a proto pro mě a pro moji peněženku je dobře, že i zde na webu jsou významně slyšet hlasy odpůrců přirozeného stravování.

Proto milí odpůrci, nenechte se zblbnout, ovoce a zelenina, to není pro lidi, s tím za války krmili prasata, jak říkala moje maminka, maso, to je základ. A k masu knedlík a pivo, a pokud nebudete maso, jezte a pijte mléčné výrobky, zejména vyrobené z kravského mléka, kozí nejezte, už tak jsou drahé. Také chleba, pečivo, zejména sladké pečivo, bez toho se přece normální člověk neobejde a nezapomeňte to zapíjet kolou nebo jiným skvělým nápojem. Jé a uzeniny, na ty bych zapomněl, české jsou zdaleka na světě nejlepší, ale hlavně, prosím vás, hlavně nejezte ovoce a zeleninu, ať mi to kapitalista nezdraží. Díky všem, DoubleM.

PS: Jo, a kdyby vám bylo blbě, skočte si k doktorovi, on vám prodá nějaký prášek.

Re: Pivo a guláš se šesti

Jox | 08.01.2018

A pred dobrým obedom si zabudol slivovicu pol deci, najlepsie take tie v tych zatavenych plastovych poharikoch a samozrejme na travenie po obede dve tri zdravotne cigarka. A v zime ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ nepite a nejedzte rybi tuk, tiez nie je z tych lacných. Čo doplnit na záver. Odporucil by som na bacila este minimalne raz za dva mesiace nehake dobre antibiotikum (šup k doktorovi a ppvrdzte horučka, zelené sople, kašlem) a v žiadnom pripade nie probiotiká. Tie nejedzte. Tiez žiadne kyslomliečne vyrobky. Tie su vyslovene zakázané.
A hele, ku mäsu ako DoubleM spravne poznamenal knedlik, brambor, rejži, nech tie hnusné LDL cholesteroly pekne zglykujú, čo mate čo transportovat ziviny po tele.
A veľa veľa hleba. Lepok je super, lepok je fajn A termofilné (teda teplom nezniciteľne) hnilobné bakterie menom droždie su vrcholom blaha každeho. Jedzte ich, najideálnejšie aj s antibiotikami..
Takže si to zopaknime:
- žerte cukry
- žerte spracované potraviny vo fabrike
- čím viac antibiotik, tym lepšie
- ked tuky tak len so sacharidmi
- alkohol acigarety a glutamán k jedlu vseobecne su fajn
- kombinujte vsetko, zapijajte vodou
- a preboha len nesuplementujte vitaminy C a D3, za žiadnych okolností
- a zásadne budte typ sova. Dlho hore a spať tak 4-5 hodin, viac vám netreba

Dozijete sa... No.možno este 10 rokov. Aj ked ten infarkt, ztukovatená peceň, odpalené obličky ale aj skvelé veci ako rakovina, mozgova mŕtvica ci diabetes melitus 2 typu a metabolicky syndrom si Vás nájdu. ved sa super kamaratite. A máte skvelyvh lekárov, ti Vám aj v tomto stave predĺžia život o niečo viac. A budete im vďační. O koľko záleži na HNR. A pretože máme vsetci v sebe zárodok, teda aj na Vás.

Zdravie je vec komplexná, mozaika sa musí stále dopĺňať a pracovat na prispôsobovani reality nám, nie opačne...

Budte zdraví a DoubleM vdaka, osviezujúci typ pozrenia sa na vec z opacného uhla pohľadu...

Re: Re: Pivo a guláš se šesti

asdf | 08.01.2018

vtipna odpoved :) Ale mam vyhradu k typu "sova". Nejde o nic nezdraveho, je to proste alternativa k typu "skrivan". A sova samozrejme nespi 4-5h, ale tolik kolik potrebuje, jde pouze o fazovy posuv takze chodi spat pozdeji a take vstava pozdeji (idealne az o 12h dele nez idealni skrivan). Z evolucniho hlediska bylo jiste vyhodne kdyz v tlupe byly lide obou typu a umoznovali tak pokryt prislusnou aktivitou celych 24h. To az moderni doba ktera by nejlepe nacpala vsechny do jedne uniformy nwo zacla nemistne podporovat typ skrivan.
Ani argument o prirozenosti a predurceni smyslove vybavy cloveka k vylucne dennimu rezimu neuspeje. Jednak to neni pravda a jednak v zavislosti na zemepisne sirce den a noc trva v ruznou cast roku ruzne dlouho, v extremu pak za polarnim kruhem mame polarni den ci polarni noc. Nanejvys se da rici ze pro prirozeny stav lidske komunity je v prirozenych podminkach vyhodne aby pocet sov byl nizsi nez pocet skrivanu, ale rozhodne ne limitne se blizici k nule, to je pak naopak zase velmi nevyhodne (napr. nikdo nebude moci strazit obydli v noci, kdy naopak hrozi nejvice nebezpeci).

Re: Re: Re: Pivo a guláš se šesti

Jox | 08.01.2018

vdaka za komentar. K tym sovám odporúčam trocha studium jedneho nevinneho hormonu menom melatonín. Totižto tento hormon zabezpečuje zasa plny vagón procesov a tvori sa (teraz to nebudem hľadať, tak z hlavy) medzi 22:00 večer a 4:00 rano za nasledovnych podmienok. Do 22:00 ustanu procesy tracenia sacharidov, človek si ľahne do ca 23:59 a spi v uplnej tme. Ak toto nie je splnené, netvori sa (berte že idem z hlavy a časy môžu byt +/- posunuté).
takže tie sovy majú:
- obezitu
- zlu regeneraciu tkaniv
- imunitu na franforce (a niekedy im dobra vydrži 20 rokov a potom v styridsiatke bum, prvý infarkt, či hned rak)
- ochablosť nášho kamaráta, proste neni spanok, je narušená produkcia testosterónu (lebo ta svina visceralny tuk furt produkuje len ten estrogén) no a ten je protipól testosterónu a bez toho je už len tá modra pilulka. A s cievami v hajzli, poviem expresivne ale presne, lebo zlá regeneracia, lebo sova bude papat aj v noci, čipsy a podobné mnamky... (poznam z mojej neslavnej minulosti) a tak arteroskleróza + vysoky tlak + modra pilulka = infarkt alebo mŕtvica.
Takze budem citovat Elekovú ( :-) ) pánove se neleknou že votrči brka, ale když jse jim ŕekne, že nebudou moci soulozit... Tak se zacnou dit věci.
Takze tak ku sovičke. Buďte zdravý a vyhľadajte si ten melatovin. Je to nevinný maly hormon, ale jeho rozhodením nastáva průser nad průsery v tele celom...

Ovocné šťavy.

Definitiva | 08.01.2018

Príspevok mi neprešiel, opakujem. Odkaz na ovocné šťavy:
https://martinchudy.blog.sme.sk/c/323261/fruktoza-skryty-toxin-vo-vasom-pohari-9-krok-ku-zdraviu.html
To sú len šťavy, o čistení medom sa nevyjadrujem, totálne hlúposti, strácam reč.
Obrazne, 99% informácií o zdravej výžive sú klamstvá, cieľom je okradnúť ľudí.

Veda to sú FAKTY. Fakt je keď... Skôr ako niečo zverejníte, nechajte si informáciu overiť vedeckou obcou a tú ešte potom podrobte skúmaniu vlastným rozumom. Učili ste nás o tom a sami tak nekonáte!

O zdravom spôsobe života som už písal, praxou overené FAKTY storočných výskumov. Len tie najlepšie skúsenosti moje a mojich známych:

Campbell, Čínska štúdia
Kushi, MAkrobiotikou ke skutečnému zdraví

Re: Ovocné šťavy.

Jox | 08.01.2018

Med je jedna z dvoch potravín, ktoré je telo schopné zmetabolizovať bez odpadu. Druhou je materské mlieko.
Takže cistenie medom znamená, že telo je vystavené menšiemu toxickemu odpadu, ergo sa menej zanáša, ergo v čase sa tým padom nános ppstupne znižuje a telo je schopné mensie mnozstvo toxínov vylúčiť.
Toť mechanizmus. Otázka je, prečo vznikla Vaša poznámka".... o cisteni medu sa ani nevyjadrujem, totálne hluposti, strácam reč."
Odporucil by som webofknowledge.com tam nájde človek dost informácií. Stači sa zapisať do ktorejkoľvek univerzitnej knižnice na Slovensku alebo v Českej republike.

Budte zdravý a vsetko dobré. Verim, ze Vase rečové centrum bude v poriadku

Re: Ovocné šťavy.

Ivan | 08.01.2018

Dakujem za odkazy.
Prvy clanok od M. Chudeho som si zo zaujmom precital a podla mojho nazoru je presne v sulade so Sovetovovimi tvrdeniami. Teda, ze urcite nie ziadne chemicke/spracovane potraviny ani dzusy, ale citujem "Ak nerátam čerstvo odšťavené domáce šťavy, tak bežne predávané džúsy obsahujú veľa fruktózy, ale žiadne vitamíny či antioxidanty." - teda stavy ci rozmixovane ovocie a zelenina je OK aj podla Chudeho. O mede sa v danom clanku nevyjadruje.

Cinsku studiu som cital uz davnejsie a tiez tam nevidim ziadny rozpor. Podla Campbella je najvacsie zlo zivocisna bielkovina podla jeho vyskumov (mimochodom, velmi podobne, ako sa vy vyjadrujete o Sovetovovych tvrdeniach sa vyjadruju zastancovia "paleo" stravy o Campbellovi), ale v podstate jeho odporucania su velmi podobne, aj ked nejde az do tzv. frutarianskeho "extremu".

Vsimol som si aj, ze Campbell tiez pod ovocim mysli vsetky plody, teda aj napr. paprika, uhorky, tekvica patria pod ovocie, tam je uz tej fruktozy naozaj minimum.

V kazdom pripade, kazdy si musi svoj nazor a postup pre seba pripravit sam, 100% sa neda a nema (aj o tom je vlastne cela KSB) nikomu a nicomu, treba jednat adekvatne k aktualnym okolnostiam.

Re: Ovocné šťavy.

Norman Walker | 08.01.2018

Aj tu sú fakty : https://www.zdravinadlani.cz/zarici-zdravi/o-autorovi-norman-w-walker a navyše overené v praxi.

Klamstvá o zdraví.

Definitiva | 08.01.2018

Registrujem len ovocné šťavy a očistu medom, ďalej som nečítal. Dávam informáciu o ovocných šťavách, čo je len drobný príklad bludov o zdravej výžive:
https://martinchudy.blog.sme.sk/c/323261/fruktoza-skryty-toxin-vo-vasom-pohari-9-krok-ku-zdraviu.html
Hox je nebezpečný človek, škodí ľuďom, či už vedome, alebo nevedome, ale škodí!
Obrazne povedané 99% informácií o zdravej výžive nie sú ničím nepodložené, sú to klamstvá, slúžia na okrádanie ľudí.

O zaručene zdravom spôsobe života som už písal, overené praxou, FAKTY storočných celosvetových výskumov, osobné a len tie najlepšie skúsenosti, aj skúsenosti mojich známych!!!

Campbell, Čínska štúdia
Kushi, Makrobiotikou ke skutečnému zdraví

Veda to sú FAKTY. Fakt je keď...
Vážená redakcia, skôr ako niečo uverejníte, nechajte si preveriť informácie u vedeckej obce a aj tie ešte podrobte vlastnému rozumu. Veď nás to na týchto stránkach učíte! Prečo to nekonáte sami???

Re: Klamstvá o zdraví.

ludo | 08.01.2018

Ďalší exot, ezoterik, čo článok nečíta,
no vyjadrovať k nemu sa na verejnosti nehanbí?

Veda je metodológia, nie fakty.
Ako vidíme i na Vás, fakty sa dajú interpretovať rôzne.
V akademickom prostredí sa preto vraví:
"Niet názoru, ktorý by sa nedal štatisticky podložiť, "dokázať"."
Štatistika je nástroj. Podobne ako veda.
Otázka je, čomu, komu slúži a slúžiť má?
deklaratívne, a v skutoČnosti

Nikto nie je dokonalý. Ani Vy a ani ja.
Nie som zástancom teórie, že treba radšej mlčať,
či nekonať, aby sme chybu(hriech?!) nezrobili.
Skôr naopak, no uvedomelé chyby dľa možnosti neopakovať.
V čom ste Vy Mr.D. menej nebezpečný ako Hox?

Tieto stránky sú tu na návrh riešení konkrétnych problémov
a na konštruktívnu diskusiu ku nim s cieľom ich(riešení) optimalizácie.
Článok je tu prezentovaný z dôvodu diskusie na tému a nie ako absolútna pravda.

Ako sme sa bavili..
..ak však hľadáte absolútnu pravdu, hoc i v stravovaní, dogmu, ste tu úplne mimo a choďte do dákej sekty!
Tu hľadáme čo najlepšie spôsoby približovania sa k optimálnemu riešeniu daného aktuálneho problému-výzvy-príležitosti.
ZA a PROTI jednotlivým faktorom, prípadne ich doplnenie.
Rozumieme sa už teraz??

Re: Re: Klamstvá o zdraví.

Jox | 08.01.2018

Ľudo ide o to, že v tomto pripade ide o typické kaleidoskopické spravanie. Ako dole tvrdi niekoľko spoludiskutujucich, kvôli jednej či dvom sporným informáciam, ktoré maju vypadnuť z mozaiky no aj tak sa obraz nezmení sa snazia podsuvať nasledovné:
- jedna casť nie je podľa môjho názoru,
- jedna cast sa dá vyvratiť na internete
ergo vsetko je hluposť, nepravda....
To je problém, ktory je na 1. priorite, kde človek nechápe ten rozdiel a bude tlaciť.
Dam priklad mojej obľubenej báby tutovky co sa tyka zdravia. MUDr. Ľudmily Elekovej.
- je to paní, ktorá na prednáškach niekedy používa vyrazy, ktorymi douráža 20-30% obyvateľstva (stravovacie navyky...)
- jedno z jej najobľubenejšich vetnych spojení je NEŽERTE TO
- jej nazory na Zemana a na fajčenie (at si kouŕi v hospodách... ) mi hovorí, ze nie je expert na poli mozaikového videnia riadenia na 1. - 3. priorite riadenia.
ALE... Nikdy by som ju nenazval kontroverznou, ako niektorí, a bludny balvan od Syzifovcov si nezasluzi, skor státne vyznamenanie a najvyššiu cenu WHO...Je to totiž moja (bába tutovka) čo sa týka VEDECKEJ MEDICÍNY.
- tvrdenia má podlozené študiami
- študie luska po večeroch v cudzich jazykoch
- nasledne koriguje vektor svojich prednášok a svojim pacientom prináša stále takto korigovane dáta
- dátam od studie po zavedenie do praxe (má na to pár prikladov) to trvá 20-100 rokov. Lebo farma business... A to ju tlačí vpred, aby tie nove poznatky aplikovala teraz
- nedá sa zastrašovať, neboji sa povedat nazor a stoji si za ním. u nej je to, čo hovoril Gandí celkom trefné:
Najskôr Vás ignorujú,
potom s Vami bojujú,
potom ste vyhrali.
Kto ju videl raz pochopí.
Korigovanie a nasledné prispôsobenie vysledného vektora cieľov najnovším poznatkom a stála diskusia je to, čo je potrebné.

Tiez si myslim, že to s tymi štavami je to taká vec. bez cukru sa dá žiť. bez tuku nie. preto štavy du téma na liečbu podlľa mňa. kolegova mama lekárka sa týmto vyliečila z terminálneho štádia rakoviny, keď ju kolegovia poslali zomrieť domov.
no frutariáni = tučná pečeň atď... mohol by som ísť dlho.. pri takýchto témach je nutná odborná diskusia na 1 priorite. a odborná znamená pre mňa široká verejnosť s faktami..

Re: Re: Re: Klamstvá o zdraví.

ludo | 08.01.2018

Isto.. nikto triezvy tu predsa netvrdí ani,
že napr. i Pjakin má na 100% pravdu.
Celkovo však jeho pozitívny prínos pre spoločnosť
myslím zatiaľ rozhodne prevažuje.

Tak vidím viac-menej aj Sovetova.
Minimálne sa ľudia zamyslia.
Je predsa jasné, kam zhruba tendencia vývoja dnešného stavu nevyhnutne vedie. Avšak tak asi aj zbrklé kroky. Ostatne, pre nečítavcov, to i sám M.S. opakovane dôrazne prízvukuje.

Telo, ako každý ako-tak stabilne plynúci systém, nemá veľké výkyvy rád.Viď riziko prestrelenia pri primocnom a priostrom silovom vektore. Výnimka je možno akurát "absolútna strata riadenia" nad samým sebou..hroziaci bezprostredný existus..

Každý by si mal dávať pozor na želania.
Kto hľadá chyby, nájde chyby.
Kto hľadá pravdu, nájde koniec začiatku..spôsob približovania sa ku nej.

Re: Re: Klamstvá o zdraví.

Cico Ciciak | 11.01.2018

> ..ak však hľadáte absolútnu pravdu, hoc i v stravovaní, dogmu, ste tu úplne mimo a choďte do dákej sekty!

Veľmi výstižné - bolo by dobré, obrazne povedané, vytesať to do kameňa.

Osobne/subjektívne vnímam otázku stravovania jednotlivca ani nie tak ako otázku zdravia, ale skôr ako odraz jeho osobnej mravnosti, svetonázoru a filozofie života.
Ja by som sa raz chcel v mojom živote dopracovať aspoň k nekonzumovaniu mäsa, a potom by som rád vyskúšal aj raw-food (rastlinnú stravu: ovocie, zelenina, orechy, ...).
Veľa vecí si človek musí vyskúšať sám na sebe, inak nedosiahne vnútorný pokoj.

Klamstvá a iné.

Sovetov | 07.01.2018

Čo sa týka kmeňa Hunza, áno, na internete sú informácie aj pre aj proti. Aj ruskí poslucháči ho zasypali odmietavými príspevkami v diskusii. Vyjadril sa k tomu ešte raz v 12 diele. Žijeme v informačnej dobe, a na akékoľvek tvrdenie nájdete protiargumenty. Taktiež dokázať alebo vyvrátiť je možné hádam všetko, záleží len na vybraných argumentoch. Tento príklad neuviedol preto, že by nepochyboval o pravdivosti tvrdení, no preto, lebo to zodpovedá jeho názorom, že plne verí, že to možné je. Sám prešiel cestu od tradične sa stravujúceho človeka, cez surovú stravu až k fruktariánstvu, a tvrdí, že teraz nie je vôbec priviazaný k jedlu (nebýva taký hladný, nemusí si strážiť čas na raňajky, obed, večeru..), a to najmä vďaka plnohodnotnej a fungujúcej mikroflóre, ktorá ho vlastne živí. Tvrdí, že sú ľudia, ktorí nemusia jesť, no nikde sa o tom nehovorí, zatvárajú sa pred týmto faktom oči. Veď ako by vyzerali letáky a iné marketingové ťahy? Viete aký objem prostriedkov ide na jedlo? Aký je to trh? Výrobcovia, o to viac predajcovia sa o tento trh bijú a nikdy nepodporia nič, čo by ohrozilo ich príjmy. Čo na tom že sú ľudia chorí! Zarobia potom aj na farmácii. A máte trojlístok – potravinársky, chemický a na záver farmaceutický priemysel. Darí sa im, či nie?
Podľa niektorých by p. Sovetov už nemal byť medzi nami, keďže je jeho spôsob stravovania taký nezdravý. No on je stále tu, a roky pomáha vyliečiť sa tým, ktorí si to prajú, a neboja sa zmeniť pohľad na život, a pristúpiť k určitým zmenám v živote, stravovaní. Naturopati vo všeobecnosti liečia ľudí po celom svete, no tiež sa o nich nepíše, skôr zomierajú pri „nehodách“, ako v USA, kde v priebehu 2 mesiacov (r.2015) záhadne zomrelo 12 naturopatov špecialistov, ktorí boli pripravení svetu predstaviť niečo, čo by farma firmy a vôbec tradičnú medicínu veľmi ohrozilo.
Čo sa týka medu, štiav, čistenia, a vôbec, hovorí o svojich skúsenostiach, o tom, čo sa mu osvedčilo, čo mu dokázala prax. Ako uviedol už v prvej časti, jeho cieľom nie je nikomu nič dokazovať. Tí, ktorí chcú svoj život, zdravie zlepšiť, môžu jeho rady, aj keď len niektoré, praktizovať, a pozorovať, čo to s nimi v priebehu času urobí. Ktorí ho majú za klamára, nech sa páči – máte množstvo medicínskych zariadení, kde sa o vás postarajú na úrovni.

Re: Klamstvá a iné.

Lunatix | 07.01.2018

Schválne dajte, koľko to má rokov? Na svoj vek nevyzerá tak zdravo, ako jeho strava. Pozrite na detaily, potom to uvidíte. O frutariánstve nájdete skôr negatívne informácie, myslíte, že by Afričania inštiktívne jedli aj inú stravu, keď majú dostatok ovocia po celý rok? A prečo ľudstvo vôbec varí? Dajte tie vaše konšpirácie, že to whirpool, bosch...
HNR nás vybavil tráviacim traktom, keby sme nemuseli jesť, tak by sa zbytočne nenamáhal. Hlavu nemáme na zatĺkanie klincov, ale zaslepenosť je zlá aj tá "pozitívna". Prečo žiadny frutarián nedrží rekord v dlhovekosti, práve naopak, nejaká zafajčená pijúca ženština kraľuje paradoxne a nie osamotene tabuľkám. Si akosi odporujete, niečo hnilé je v tom krákaní.

Re: Re: Klamstvá a iné.

Sovetov | 07.01.2018

Koľko má Sovetov rokov neviem, a ani to nebudem zisťovať. Či vyzerá zle? Nemyslím, tu je link na videá https://www.youtube.com/channel/UC04o5fXkix28CysfD25Ka9w. Ľudstvo varí preto, lebo neprirodzenú stravu pre človeka ako druh si musí pred požitím nejako upraviť, inak by si ju organizmus neosvojil. Ani mäso, ani zeleninu. Jediné, čo môže jesť človek bez úpravy, je ovocie. Nejaké informácie k tomu si môžete prečítať aj v predchádzajúcich dieloch. Tráviaci trakt nám samozrejme strávi aj neprirodzenú potravu, no má to svoje dôsledky. Afiričania – myslím, že jedia to, čo je pre nich najjednoduchšie získať, oblasti môžu byť rôzne. To, že nám ukazujú dokumentárne filmy, v ktorých sú biedni Afričania akože strašne šťastní, keď môžu jesť mäso, pretože im chudákom chýbajú bielkoviny, ma nejako nepresviedča o tejto skutočnosti. Zvyčajne sú to ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zdravo a šťastne až pokým ich niekto kultúrne neobohatí. Čo však vidím tu, v tejto aktuálnej kultúre, že takmer všetci ľudia sú chorí a väčšinou aj nešťastní. Prečo je stav taký, odôvodňuje Sovetov. Súhlasiť nemusíte, no naturopati majú za sebou rady ľudí vyliečených z nevyliečiteľných chorôb. Mnoho ľudí, ktorí ochoreli na vážnu chorobu, napr. rakovinu sa zázrakom uzdravilo, keď zanechali tradičné stravovanie a prešli na surovú stravu a pili veľa štiav. Samozrejme, pokiaľ už nebolo príliš neskoro. Tu môžem spomenúť Viktoriu Boutenko s jej knihou 12 krokov k surovej strave, kde nájdete aj odborné údaje, čo sa deje s jedlom, keď sa tepelne upravuje. A ak vás trápi, že niekto nepotrebuje určitú dobu jesť, alebo je celkom málo, čo k tomu dodať. Ak sa vám páčil príklad Francúzky, prosím, skúste a na vlastnej koži sa presvedčte, či je to bežný štatistický priemer. Keď vám Sovetov nevyhovuje, jednoducho ho nečítajte. Je to taký problém?

Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

jardob | 07.01.2018

"Ľudstvo varí preto, lebo neprirodzenú stravu pre človeka ako druh si musí pred požitím nejako upraviť, inak by si ju organizmus neosvojil. Ani mäso, ani zeleninu."
- toto podľa mňa nie je pravdivá informácia.
Ľudia si varia stravu najmä preto, lebo je to najjednoduchší spôsob prevencie pred parazitmi. Varením sa zničia.
Zvieratá mávajú v mäse rôznych parazitov, a cez výkaly sa dostávajú aj do pôdy, a tak aj koreňová zelenina môže byť potencionálne infikovaná. Ovocie rastie na stromoch, relatívne bezpečne vo vzduchu.
Existujú štúdie, že surové mäso je pre organizmus prospešnejšie, než varené. O surovej zelenine ani nehovorím. Ovocie tiež, ale zrejme netreba to príliš preháňať s fruktózou. Samozrejme všetko závisí okrem tráviacich enzýmov aj od príslušnej črevnej flóry, ak ju človek nemá, tak veľa toho nezužitkuje. Tým chcem naznačiť, že hoci človek už storočia je varené mäso, nebol by pre neho problém, aby si znova navykol na surové, otázka je hlavne v hygiene a ochrane pred parazitmi. Eskimáci tiež jedávali surové ryby. Niekde zasa sušené mäso.
No surová zelenina, mäso, ovocie - určite nie je neprirodzenou stravou. Neprirodzené je jej varenie.

Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Sovetov | 07.01.2018

O zelenine (nie plodoch) rozpráva v predchádzajúcej časti, o mäse nie, to v tej vete nemá byť. O mäse rozpráva v iných súvislostiach, no určite nie ako o prirodzenej strave človeka.

Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

jardob | 08.01.2018

Chápem, len sa s tým osobne nestotožňujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Surovú zeleninu | 08.01.2018

hrubú buničinu zeleniny spracuje len mikroflóra, a tú má dnes málokto. Len pre úplnosť informácie.

Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Jox | 07.01.2018

to, čo jedli nativne kmene pekne zhŕňa doktor winston price v knihe Nutrition and physical degeneration. pozrite si aj fotky kmenových ľudí jediacich ich vysokotučnu stravu a tych, ktori presli na zapadnú. počteníčko...
http://journeytoforever.org/farm_library/price/pricetoc.html
budte zdraví a blaho želám

Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

jardob | 08.01.2018

Jox, vďaka za článok. Zatiaľ som to len letmo prebehol, a vyzerá veľmi zaujímavo. Náhodou neexistuje aj pdf alebo eBooková veria?

Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Jox | 08.01.2018

vďaka Jardob, vsetko najlepsie. poslal som Ti email, máš to tam. Inak nasiel som to aj tu

http://www.nwcbooks.com/download/nutrition-and-physical-degeneration/
Budte zdraví a vsetko najlepsie

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

jardob | 08.01.2018

To je paráda, ďakujem. Tiež ti prajem všetko dobré :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Culka | 10.01.2018

Chcem sa spýtať, či to je tá doplnená verzia aj s listami synovcom a neteriam, rozhovor s indianom a vysvetlenie, prečo Hitler ťahal na Rusko?
Mala som ju dávnejšie požičanú tu z knižnice a tento doplnok, asi 60 strán má zaujal viac ako internetová stahovacka.

To viete, že Walker má len jednu fotku, ktorá sa dá dohladat? Okrem knihy O šťavách napísal aj Zdraví a šalát, mám ju aj v tlačenej podobe a tam domiesal hádam všetko.
Sovetova som prestala čítať po treťom článku, tento má zaujal kvôli šťavám. No ale neviem. Asi bude posledný. Pozrite aj www.rawfoodsos.com
Nie len jej na tejto strave odišli zuby.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Jox | 11.01.2018

Nie su tam tie prilohy, ktore spominate. Napriek tomu je to veľmi pútavé čitanie výskumu a na konci su zaujimavé vyvody na zmenu jedálnych návykov a vlastne je to vysvetlenie veľkej časti dnešných rakovin, cukroviek, vid prvé state.
mna tam zaujal tento text. Do bodky totiž odráža dnešnú dobu. No bol pisaný skoro 100 rokov nazad:
Dr. Alexis Carrel in his treatise "Man, the Unknown" states: Medicine is far from having decreased human sufferings as much as it endeavors to make us believe. Indeed, the number of deaths from infectious diseases has greatly diminished. But we still must die in a much larger proportion from degenerative diseases.After reviewing the reduction in the epidemic infectious diseases he continues as follows: All diseases of bacterial origin have decreased in a striking manner. . . . Nevertheless, in spite of the triumphs of medical science, the problem of disease is far from solved. Modern man is delicate. Eleven hundred thousand persons have to attend the medical needs of 120,000,000 other persons. Every year, among this population of the United States, there are about 100,000,000 illnesses, serious or slight. In the hospitals, 700,000 beds are occupied every day of the year. . . . Medical care, under all its forms, costs about $3,500,000,000 yearly. . . . The organism seems to have become more susceptible to degenerative diseases.

Inak v čom Vás zaujal ten dodatok viac? Druha otazka nenasiel som tu knihy v nam pribuznom jazyku. Mala ste ju v Slovencine?
Vďaka a budte zdravá

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Culka | 13.01.2018

Je to doplnene vydanie z 2008 a napisane anglicky, sorry.

Jedna z veci je, ze odporucal denne skonzumovat potraviny, ktore dodaju 2g fosforu a 1.5g vapnika. Ovocie je chutne, ale chudobne na mineraly. To mnozstvo fosforu je napr. v 37 lb jablk (asi 17kg) alebo v pol kile sosovice (cocky pre bratov).
Dalej, ze je lepsie jest zeleninu ako ovocie a to skor varenu ako surovu, lebo zo surovej sa horsie uvolnuju mineraly.
Zo surovej je najlepsie jest listovy salat, ja to volam zelene listie.

Pri navratovkach po poste sme si vzdy pisali, ze ovocie cisti a zelenina buduje. Takze som akosi zmatena zo skusenosti tohto pana

Je tam toho viac, uz ju mam na holde, treba to znovu pozriet.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

jardob | 13.01.2018

17kg jabĺk denne? Nie je to trochu moc???!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

Culka | 13.01.2018

Veď práve, že je. Alebo 26 lb pomarančov. Preto mam problém veriť frutarianom. Na neter je milión päť nutrikalkulaciek, naše decká majú fitpal, ja mám už roky cronometer.
Zmiešaná strava oproti vitarianskej vás dostane do oveľa priaznivejšich čísel

Re: Re: Re: Re: Klamstvá a iné.

KL | 08.01.2018

Aj ja ďakujem.

Med?

Karel Straka | 07.01.2018

Jen taková drobnost k nepřesnostem. Pil sbírají včely pouze pro vlastní potřebu jako rostlinný zdroj bílkovin. To že se jim odebírá je skutečností, ale bez dalšího zpracování ve farmacii bývá pro přímé použiti nevhodný a pro mnohé velmi alergenní, což nepopírá fakt, že jsou známy i případy kdy se lidé vyléčili z alergií konzumací přímo odebraného čerstvého pylu. Včely si jej sice ukládají do pláství pro další spotřebu v období bez pastvy, ale to je vše. Med vzniká buď z nektaru a nebo medovice. Nektar sbírají většinou z květů a medovice je sekret (výkal) který vyměšují mšice a jim příbuzný hmyz, který sbírají zejména v podleti a nebo v období nedostatku květeny. Proto jarní med je květový, světlý a letní medovicový, tmavý (lesní,haha) Nektar přinese včela létavka do úlu v medném váčku a předá jej dělnici, mladušce v úlu, která jej ve vlastním zažívacim traktu zbaví části vody, nečistot a obohatí o fermenty. Takto si jednu dávku předávají včelky několikrát. Třeba i desetkrát, dvacetkrát než se dostane na své místo v buňce plástve, kde se o něj stejným způsobem staraji do té doby než má správnou konzistenci a zásobu zavíčkují voskem. Pokud by nektar tímto způsobem neupravily tak by zkvasil a byl nepoužitelný. Je to tedy jejich technologie konzervace, jelikož med tímto způsobem zbaví nejenom vody, ale i kyslíku, který se na vodu váže a způsobuje oxidaci suroviny a také chemických nečistot, které ukládají v jedovém váčku. Tedy čím víc chemikálií používáme v zemědělství, tím kvalitnější jed a s tím spojené i časté alergické reakce. Med je významný zejména svým obsahem minerálů a komplikovaných sloučenin, které umí jen příroda a zejména byliny, a které rostliny kořenovým systémem extrahují z půdy. Z toho také plyne, že monokultury, zejména řepka, a jednodruhový med z nich není žádný zázrak. O vlivu monokultur na zdravotní stav včelstev a hmyzu obecně nemluvě. Na téma šťáv je zpracováno mnoho odborných prací. Známé jsou např publikace makrobiotika Rajko Dolečka už ze 70. let a troufám si tvrdit, že výše uvedené citace jsou amaterismem neakceptujícím výsledky výzkumu. Ne vše co je z východu je zlaté zrovna tak jako ze severu, východu, západu a jihu. Občas si říkám proč sem asi dáváte úplné hlouposti. V každém případě dobře míněná snaha může vést až k opačnému výsledku nežli byl původní záměr. Není třeba se snižovat na úroveň novinek.

Re: Med?

Ľudo | 07.01.2018

Úlohou tejto stránky rozhodne nie je prinášať pravdu,
ale učiť ju ľudí hľadať!!!
Viď disclaimer na úplnom spodku stránky!
Chápete konečne, aspoň na začiatok konca ten rozdiel?
..medzi podstatným menom a slovesom,
napriek ich mnohému spoločnému??
Drobné, no KĽÚČové rozlíšenie!

Týka sa to rovnako i KSB/DVTR,
ktoré nie sú ničím viac(a ani menej),
ako návodom na hľadanie, METÓDOU..
čo najlepšieho približovania sa pravde.

I KSB/DVTR však MUSIA byť s časom optimalizované.
Robili ich ľudia a preto tam môžu byť a aj rozhodne sú chyby!

Nie sme tu na to, aby sme vás oslobodzovali od myslenia!!
Ak to čakáte (pravdu, po prečítaní ktorej už viac nemusíte myslieť, hľadať), ste tu úplne mimo a hľadajte si nejakých guru, spasiteľov, vodcov a pod..

Ak sa ale chcete kontinuálne celý život v chápaní a tak v spoluriadení Otcovi približovať, vtedy tu možno nie ste úplne zle..
O to sa i my snažíme.. ob-čas s úspechom väčším, či menším.

Ako sa správne hovorí:
"Zopakovaná pravda lžou sa stáva"
..podobne ako "z-opak-ovaný vtip vtipom byť prestáva".

Zobuďte sa už prosím konečne všetci z toho,
že niekto vám tu chce..alebo má.. pravdu podávať!!
Nie sme tu na ÚV, či v nejakou pseudocirkvou znesvätenom kostole, pseudoislamskej mešite, či pseudojudaistickej syna-Góghe a pod!!!

Kempujeme v lese.. v lete na čistinke,
na lúke pri prameni

Re: Re: Med?

Karel Straka | 07.01.2018

Myslim, že je zbytečné objevovat objevené, tam kde jsou relevantní, nezpochybnitelná a doložtelná fakta. Jinak to má vypovídací hodnotu agentury JPP. Pokud tedy upozorním na nepravdy o medu , je to doplnění informací o faktech potažmo pravdě aby si čtenář doplnil svou databázi o nezavádějící fakta.. Neberte to osobně. Včelařím už néjaký pátek a tenhle obor lidské činnosti je už nějaké desetiletí dobře zmapován našimi předky.

Re: Re: Re: Med?

ludo | 07.01.2018

To nebolo proti vám osobne Karel.

..Naopak!
Za konštruktívne doplnenie, i prípadné upozornenie na nezrovnalosti, či vyslovené chyby v článkoch sme veľmi vďační.

Samozrejme, že je veľká väčšina vyjadrení toho lekára (M.S.) dnes už asi i laickej verejnosti dávno dobre známa.

Tu ide len o sumarizáciu,
snahu o celkový, celostný návod na riešenie niektorých nie nepodstatných problémov-výziev-príležitostí, týkajúcich sa každého jedného človeka osobne.
Časom ale možno prídu, alebo už i dávno existujú lepšie..

Snáď tu i niekto dá linky s vlastným porovnaním PRE a PROTI.

Proste na lúke pri prameni-jazierku sedíme,
z ktorého potok vyteká a kamienky..drievka zbierame,
z ktorých sa stále lepší domček skladať snažíme..

Vedomá evolúcia.. vyzerá, že i od toho sme tu na Zemi.
Nielen preto, aby sme behom času, ktorý tu k dispozícii máme,
ako iné druhy - príslušné množstvo potravy zjedli a nejaké deti zrobili..
..i keď bez toho by ani nás nebolo.

Kvalitná InFormácia(i v podobe lásky)
totiž kvalitný nosič potrebuje.

Komplexnejší modul totiž na starý rozbitý vyskratovaný komp nedáte. Neživý bude tak modul, ako i komp.
I keď na starom .DOS-e možno obmedzene pofičí..
Ako sa ale na taký výtvor bude s PERSPEKTÍVOU STrojca sTrojcov pozerať?
Nebude ho to azda potom na inú "kartu" staviť lákať??

Re: Re: Re: Med?

Cico Ciciak | 12.01.2018

> Myslim, že je zbytečné objevovat objevené, tam kde jsou relevantní, nezpochybnitelná a doložtelná fakta.

To môže tvrdiť len čistá ovca!

Lebo:

1. Čo sú to "relevantní, nezpochybnitelná a doložtelná fakta", že?
Preto ich nutné neustále všetky fakty i "fakty" preverovať!

2. Fakty i "fakty" sa dajú vykladať, ako sa mi zachce!
Preto je nutné neustále preverovať aj metodológiu/metódu ich chápania, výkladu/interpretácie, analýzy alebo zbierania!

Diletantstvo.

Definitiva | 07.01.2018

Totálne diletantsvo, sprosté klamstvá, ktoré protirečia ľudskému rozumu. Tento web som zaradil medzi nástroje na debilizáciu ľudí. Aj keď zverejňoval aj veľmi potrebné informácie, ktoré inde nie sú. O to väčšia škoda, že kompetentní dopustia takúto sprostú sektársku manipuláciu. Napr. šťavy. Múdry človek konzumuje ovocie zásadne vcelku, so šupami. Alebo čistenie medom! Čo to je čistenie organizmu? Základná otázka, nezodpovedaná a odborne nezodpovedateľná! Ďalej som nečítal, príšerné bludy. Tento web zaradil vedu do úrovne vedy publikovanej na sputnik.cz.

Re: Diletantstvo.

ľudo | 07.01.2018

..a inokedy zasa nadávate na cenzúru :)
Vyberajte, učte sa vyberať!
Ako deti hrozienka z koláča.
I od toho je tento web..
Tréning rozlíšenia.

Nikto z nás nikdy netvrdil, že všetko tu je pravda.
Iba naši NE-KONŠTRUKTÍVNI oponenti sa tu dokola snažia
taký pohľad podľa vlastných zlozvykov nanucovať.

Tí KONŠTRUKTÍVNI ponúkajú objektívne lepšie názory
a sú pre nás soľou, vita-amínom.. nie Amenom

Re: Re: Diletantstvo.

Lunatix | 07.01.2018

Ludo-udo-lux-... Ale vedome šíriť lož je proti HNR. To sa môže na mejnstríme a my taký nie sme, či?

Re: Re: Re: Diletantstvo.

ludo | 07.01.2018

Otázka je ako vždy?
"V čom by mohol mať dotyčný(v tomto prípade M.S.) pravdu a v čom asi menej, prečo + AKÉ LEPŠIE RIEŠENIE NAVRHUJETE ?"
Btw..M.S. má svoje skúsenosti a bolo by hlúpe všetky jeho rady zahodiť len preto, že možno s niektorými jeho názormi nie plne súhlasíme.

Kto sa totiž stavia do role namosúreného prasiatka z onej rozprávky, vyzerá ako debil(s prepáčením) a ostatným je na smiech.. a ak neprestane, tak už ani to nie..len otravuje

Potom môžeme diskutovať ďalej, ako iste i Vy Lunatix uznáte.
Také sú objektívne, i tu všeobecne uznávané pravidlá.

Nie sme tu v škôlke s nevychovanými deťmi, či?

Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Pe-tri | 08.01.2018

Verifikoval či objektivizoval autorský kolektiv VP CCCP tyto názory na zdraví či výživu ? Pokud ne, jedná se jen o další řadový traktát, který do mysli lidí zavádí jen další zmatek a zvyšuje jejich míru neurčitosti. Vzhledem k tomu, že na objektivizaci zdejších názorů právě autorským kolektivem docela chytrých lidiček si tento web zakládá, bylo by IMHO vhodné na vztah publikovaných názorů vůči této objektivizaci vždy poukázat. To mám za minimum coby nápomoc lidem se v té dnešní informační džungli zorientovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Môžete si vypočuť | 08.01.2018

tento úsek videa Jefimova https://www.youtube.com/watch?v=89J3FM2KRmI&list=PL83w55tb_FRHvNLKITjFZnQeYmPc6atX7&index=3 , osobitne min. 1:30, Potom si to všetko môžete dať do vzťahu s Evanjeliom podľa učeníka Jána. http://leva-net.webnode.cz/products/evanjelium-jezisa-krista-svetu-podla-ucenika-jana/ a porozmýšľajte o tom. Môžete k tomu samozrejme pridať nejakú literatúru od naturopatov, aby ste mali ucelenejší obraz. Niektorí autori a diela tu boli spomínaní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Pe-tri | 08.01.2018

Dík za odpověď.
P.

Re: Re: Re: Diletantstvo.

Lux | 08.01.2018

Ahoj LunaTic,

musím ti dať do istej Miery za pravdu..
Je totiž takmer jedno, či lož šíriš vedome, alebo nevedome, výsledok je totiž v podstate rovnaký...ako vidíme na vývoji opičej spoločnosti na planéte Zem.
Teda - koľko úprimných, dobromyseľných a "vedecky" fundovaných dobrých ľudkov šíri v dobrej viere spústu lží!
Ostatne aj nerozlíšenie uda-luda a Luxa...je istá nevedomá lož...☺

A aj hľadanie absolútnej Pravdy (na tú má "patent" len Najvyšší a my, bežní ľudkovia, sa k nej môžeme len približovať) je prastará MannaŽérska pasca.
Preto tá apelácia na zdravý "sedliacky" rozum (ľudia žijúci v spätosti s Prírodou majú aj teraz ešte iné podvedomé vnímanie vyšších "sfér", ako to však bolo oveľa výraznejšie v prastarých dobách života dnešného ľudstva), metodológiu poznania procesov Života, mozaikové skladanie faktov, "vyššiu" kultúru myslenia, ktorá je závislá od reálnej morálky (tá totiž spája podvedomé a vedomé úrovne psychiky a slúži ako istý filter), a to v konečnom dôsledku
vedie k získaniu tzv. Rozlíšenia - Pravdy a množstva lží..

Ak by sme išli od určitého fundamentu z poznania minulej globálnej civilizácie, tak v nej sa nekonzumovalo mäso (aj zvieratá majú dušu a vytvárajú vlastné egregoriálne polia a tak ich konzumácia asi nevedie k "najlepším" výsledkom, čo sa týka zdravia jedinca a naplňovania preddefinovaného potenciálu Homo Sapiens s.).
Po celosvetovej potope (vesmírnej kataklyzme) však ľudstvo padlo do doby kamennej a bolo donútené konzumovať aj mäso zvierat a bol prítomný aj kanibalizmus, aby vôbec niektorí jedinci prežili.
Dnes je každý ná-Rod, Rod, Rod-ina na istom stupni vývoja k Čelo-Věku - a tomu zodpovedajú aj isté podvedomé (predprogramované) matrice, a to sa týka aj oblasti sTravoVania.
Každý jedinec je na inom stupni vývoja v evolučnom lieviku a tak žiadne dogmy nemôžu platiť - rôzne "UniVersálne" návody na spôsoby stravovania, diéty, vegetariánstvo...sú defacto vo veľkej väčšine neúčinné.
Čo jednému pomôže, druhému ani moc nemusí a môže mu to aj uškodiť (to je však na dlho... v zmysle rodových matríc).

Mýty (aj Biblia) hovoria, že kedysi (v minulej civilizácii a tzv. bohovia = preživší a vysoko morálni ľudia z minulej civilizácie) na našej planéte žili aj tisíce rokov (viď. napr. Matuzalem, ktorý to na tisícku síce nedotiahol...☺).
Prečo sa dnes toľko rokov nedožívame??

Ako správne tvrdia mnohé relígie (o i. aj pseudokresťanstvo), tak fyzické choroby sú jednoznačne spojené s duchovnými (treba chápať asi tak, že jedinec je v rozpore nie s duchom daného "náboženstva", ale voči Najvyššiemu Duchovi) chorobami, a to je spojené s hriešnosťou ľudí (tu by som nechal na uváženie, čo je to hriešnosť).

Je potrebné aj pochopiť, že človek sa lieči SÁM, žiadne liečiky ho nikdy neOzdravia (dnešné tzv. "lieky" z drvivej väčšiny len potláčajú symptómy choroby/-ôb, obyčajne ich je viac). Takže človek si musí byť sám sebe lekárom (čo tvrdili aj mnohí starovekí lekári, ako Hippokrates alebo Avicenna), a to aj za pomoci Vyšších síl (egregorov), až po Boha (nikdy nie je neskoro, dokonca ani na tzv. smrteľnej posteli, ak jedinec pochopí v čom sa fatálne mýlil a chce ísť ešte "nahor").
Každý jedinec je schopný si sám identifikovať "psychické" choroby (neduhy, ktoré predchádzajú fyzickým ochoreniam) ešte skôr, ako prejdú do sféry vážnych psychických a fyzických ochorení (aj za pomoci druhých ľudí, prípadne mu pomôžu aj Vyššie Sféry = Duch Svätý a možno aj Najvyšší).
Nie je to však ľahké, hlavne v našej biblickej civilizácii, ktorá je charakteristická kultúrou výraznej "necitlivosti" k jemným prejavom "ducha".
Cesta je jediná ► smer k Ľudskému typu psychiky (hoci aj občas, ale čoraz viac) ► a po istom čase nastáva "duchovné" samovyliečenie (samozrejme s prejavom na fyzickej úrovni - "radostnosti", absencie všetkých strachov, či stresov a pod. a "zázračne" miznú aj mnohé "nevyliečiteľné" neMoci).

Základná podstata:
Skús pochopiť a pociťovať to, čo od teba chce Najvyšší (v súlade s tvojou preddefinovanou misiou = osudom), pokús sa nachádzať spravodlivosť, konaj v súlade s tým čo si pochopil a precítil a nakoniec sa zdravie - "len pridá" (ak si pochopil správne - ak sa nedarí, skús sa neustále pýtať Vyšších Síl a odpovede prichádzajú hlavne počas spánku v symbolických zakódovaných obrazoch).

V dnešnej "podivnej" dobe existujú 3 úrovne liečenia v našej biblickej západnej civilizácii, kde piárené dogmatické zdravotníctvo súčasnej "medicíny" je samozrejme len najprimitívnejšia forma "liečenia" tela a o "duchovi" ani nehovoriac.
Preto Penta (a ich pretlačení judaistickí MannaŽéri, ala Zajac, či dnešný Drucker v SR) vo veľkom investuje do "Zdravia" a Nemoc"Nic"..☺
V chorej Spolo(ne)Cnosti bude totiž Nemoc-Ných len neustále pribúdať!
A tak je to vyhodnotené matematickými modelmi "so súčasnou hodnotou" (berie do úvahy neustále znehodnocovanie peňazí v dôsledku úroku), ako výborný "kšeft"...☺
Po výrobe peňazí zo "vzduchu", drogovom biznise, patrí s vojensko-priemyselným komplexom "zdravotnícky" biznis k najziskovejším.

Z dôvodu - len hlúposti ľudí (pardón - vyšších opičiakov)..
Ostatne, ako aj tie ešte ziskovejšie...☺

Ak bude záujem, rozviniem túto problematiku ešte hlbšie, ak čas dovolí..☺

Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Ferko | 10.01.2018

Len ďalej rozvíjaj. Dik :)

Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Lux | 12.01.2018

Takže nejaké parciálne rozVinutie...☺

Dnešný tzv. boom lekársko-lekárnicko-farmakologického biznisu nie je v žiadnom prípade vyvolaný nejakými otázkami ochrany zdravia ovčanov. Jedná sa o obyčajný a zákerný biznis, v ktorom sa peniaze robia (to make money) na dôverčivosti a hlúposti ľudí a biblická spoločnosť je dovedená do takého procesu samoriadenia, že ani medici (alebo skôr medicinBaly), či úradníci, ktorí to celé svinstvo legislatívne schvaľujú, obyčajne nevedia, čo činia..

Algoritmus podvodu je pritom pomerne veľmi jednoduchý:
1) NeMocné, do mnohých Neduch(h)ov zámerne dovedené, biblické spoločenstvo sa programuje tým smerom, že hľadá vyliečenie v "MedeaCíne" = v "zdravotníctve" (ako za socíku, tak aj dnes = socík bol totiž len biblický klon na prechodnú dobu, keď sa parciálny projekt z viacerých objektívnych dôvodov moc nevydaril, hoci vo viacerých modifikovaných formách po svete pokračuje ďalej - Severná Kórea, Kuba ai.).

2) V druhej etape sa k aktuálnemu spektru nemocí a neduhov vymýšľajú ešte mnohé ďalšie, ktoré sú subjektívne vymyslené istou štruktúrou sociálnych inžinierov (za niekoľko desiatok rokov sa zoznam chorôb WHO viac ako zdvojnásobil) a s týmito chorobami sú spojené rôzne škodlivé návyky biblickej spoločnosti, ktoré sama splodila - bezMierna spotreba, honba za rozkošou a iné amorálne prejavy, hlavne v krajinách tzv. zlatej miliardy. A za to sa ako vždy platí = neMocami. Namiesto toho, aby sa biblická kultúra zbavila hedonizmu (na ktorý skolaboval o. i. aj staroveký Rím), ktorý je zdrojom mnohých nemocí, tak sa momentálne ponúka v rôznych zvrátených formách (bezMierny konzum, LGBTI a iné sexuálne deviácie = potešenia...a ďalšie defekty), a tie sa pomaly stávajú "normou" a oproti tomu zvrátenému systému sa ponúka prepracovaný a defektný systém "vyliečenia" "samoregulovaného" tela (organizmu).

3) V tejto etape sa ponúkajú mnohé prostriedky vyliečenia "všetkých chorôb a neduhov". Pri akceptácii "moderných" spôsobov liečenia sa prirodzený imunitný systém ľudských opičiakov čoraz viac vyvádza zo sTroja (MIM v praxi)...pri pôsobení umelých imitátorov liečenia ("lieky", očkovania, umelé suplementy..).
Tzn., že namiesto spustenia prirodzeného programu samoliečenia jedinca, ktorý v podstate musí odpracovať imunitný systém bežného zdravého organizmu, sa do neho zavádzajú umelé imitátori príslušného ozdravovacieho programu. Tie poskytujú krátkodobé, pomerne ľahko dosiahnuteľné "pozitívne" efekty, ale s veľkými negatívnymi následkami pre celkové zdravie jedinca (v tom je zásadný a zákerný podvod - a často sú pozitívne efekty obyčajne len placebo psychickým efektom.. ).
Každú chvíľu prebehne v Médei, že sa z obehu sťahuje nejaký "liek", ktorý mal veľkú reklamu a široké použitie (ale obyčajne sa neuvádza, že aj množstvo mŕtvol a nezvratných postihnutí..).
K obnove skutočného zdravia potom dochádza oveľa obtiažnejšie a všetko sa to cyklicky po špirále opakuje, ale už s väčšou intenzitou = liečikov už je potrebné užívať čoraz viac, vrátane návštev lekárskej mafie (česť výnimkám) atď., často s nezvratnými poškodeniami organizmu i ducha.
A hlavné je, že medicínsko-farmakologická mafia neustále zvyšuje svoje zisky a rozvíja svoje korporácie, a to na celkovom podvode "vyliečenia" tela..

Vyššie úrovne liečenia sa takmer vôbec v biblickej civilizácii verejne neponúkajú a keď (nebiblické prostriedky egregoriálneho liečenia), tak sa oficiálnou mafiou spochybňujú a je snaha o ich degradáciu (niektoré staroveké elementy pohanského znacharstva, ako napr. ľudové liečiteľstvo, akupunktúra, tibetská medicína a viacero iných), alebo biblické egregoriálne metódy liečenia, ale tie sú zvrhnuté do systému biblickej viery (hoci majú staré pohanské základy) a sú schopné vyliečiť len hlboko "veriacich" - Lurdy, prikladanie rúk pápeža a pod.

Najvyššia úroveň - úroveň samoliečenia organizmu je v biblickej spoločnosti hlboké TABU a nikde sa verejne neprezentuje.

O týchto vyšších úrovniach liečenia a získania zdravia (skutočného) neskôr, alebo pri príhodnej téme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Ferko | 13.01.2018

Dik Lux.

Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Cico Ciciak | 11.01.2018

Mimochodom, v relatívne malom meste (v rámci EÚ), kde bývam, nám pribudla už 6. lekáreň od Penty (= globalistov) - sieť Dr.Max.

https://www.drmax.sk/lekarne

Je to čisté šialenstvo, vytváranie monopolu v reálnom čase, a ovce to bohužiaľ trpia.

Kapitalizmus je veľmi šikovným a efektívnym nástrojom k dosiahnutiu či už otvoreného alebo skrytého monopolu v podstate legálnou cestou, ale aj monopolizácia je rovnako len prostriedkom (podobne ako kapitalizmus) k dosiahnutiu absolútnej moci a kontroly nad celým svetom a ľudstvom ako takým.

Všetko je to o priemernej morálke a prevládajúcom sveto-názore v tej-ktorej spoločnosti a celkovo na svete.

Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Cico Ciciak | 11.01.2018

Ono, keď tak ďalej nad tým uvažujem, tak tá monopolizácia je pravdepodobne objektívnym procesom (podobne ako proces globalizácie), podľa mňa nevyhnutným a potrebným pre spoločnosť (napr. kvôli ľahšiemu centrálnemu riadeniu a plánovaniu strategických cieľov spoločnosti), a sama o sebe nie je zlá - zlá môže byť len subjektívna koncepcia riadenia procesu monopolizácie a ciele, pre ktoré sa realizuje, a ak by tú zmonopolizovanú sieť lekárni od Penty raz prevzal skutočne Občiansky štát (a štát = my všetci!) skutočných Ľudí/Občanov (ktorí vedia, čo je pre nich dobré), alebo by takýto štát (= my všetci!) Pentu donútil robiť biznis v prospech takéhoto štátu (t.j. pre blaho väčšiny štátu = nás Ľudí), kľudne aj s rozumným/morálnym ziskom pre Pentu, tak by to podľa mňa bolo úplne v poriadku.
Čiže tá Penta v určitom ohľade pracuje v podstate na nás - Ľudí, a ani si to neuvedomuje. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diletantstvo.

Lux | 12.01.2018

Ahoj Cicuš,

áno, do istej miery uvažuješ správne..
Ale ... zmonopolizovanú sieť "lekárni" môže prevziať pre zisk (aj "pri-Miera-ný") stále len Ovčiansky štát (aj keď sa asi tomu prechodnému obdobiu nebude dať vyhnúť).
Ak sa totiž ovčania stanú skutočnými ObCa(n)My = Ľuďmi, tak nijaké "lekárne" principiálne nebudú potrebovať...☺

Penta(gram) tak, či tak - len pri ťažkom priblížení sa pracuje pre blaho ľudí, aj keď niektoré pozitívne prvky sa, ako v každom biznise, iste dajú nájsť, ale za akú cenu..
Dnešné "lieky" poskytované/predávané v "lekárňach" sú v drvivej väčšine 5. KateGóR(i)a ZHN a teda slúžia hlavne na anihiláciu prebytočného hmyzu, len si to asi drvivá väčšina (a asi aj PentaGo-nálov) moc neuvedomuje...☺

Re: Diletantstvo.

Heriot | 07.01.2018

Máte samozřejmě pravdu, tento seriál je snůška nesmyslů a demagogie, nemá to ani hlavu ani patu, nedá se to ani pořádně číst, nicméně web bych bezatracoval.
Prostě něco uveřejnil, každý si může udělat názor a něco si z toho vzít či nevzít...

Lož má krátke nohy

¥¥¥ | 06.01.2018

Šťavy áno, dlhovekosť Hunzovb je prasprostý hoax.
http://gaudeo.sk/hunza-hoax/

Re: Lož má krátke nohy

Dagmar | 07.01.2018

jaky vztah k clanku?

Re: Re: Lož má krátke nohy

Lunatix | 07.01.2018

Že kto je prichytený pri klamstve raz, klame stále, len sa mu na to v minulosti nedošlo. Sovetov je klamár, navyše človek plechavý nie je až taký zdravý, ako sa prezentuje. A tie bludy. čo prezentuje sú aj zdraviu škodlivé, lenže na to tunajší žrúti demagógie prídu, až budú mať zdravie totálne v prdeli. Frutariáni pracujú proti sebe a keď tie hlúposti ešte šíria, je to na neuverenie. Kde nič nie je ani smrť neberie, či z hovna sa bič upliesť nedá, ale Sovetov z ničoho pomocou podvyživených baktérií vyrába všetky životu potrebné živiny v podstate iba z fruktózy. A to si vravíte Homo sapiens? Viera vás nespasí, ale zahubí, bol nám daný mozog, aby sme nad prijatými správami vedeli jeho obsah odlíšiť. Tuto baštíte toho nedouka aj s navijákom. Celý svet čakal na Sovetova aj s jeho vybájenými Hunzami, nevídali...

Re: Re: Re: Lož má krátke nohy

Hox | 07.01.2018

Informace o kmeni Hunza se nachází na spoustě míst internetu a v mnoha jazycích, tudíž, Sovetov může být napaden maximálně z toho, že nejel do Himalájů, aby si osobně na vlastní oči ověřil jejich existenci a způsob života, aby to pak mohl použít ve svých lekcích. Použít v tomhle kontextu rovinu "přichycen při klamstve" je demagogie, to by musel útočník nejdříve dokázat, že Sovetov, když to použil, věděl, že je to hoax.

Re: Re: Re: Re: Lož má krátke nohy

Hox | 07.01.2018

Apropó, na čem se zakládá to skálopevné přesvědčení, že kmen Hunza je hoax? Na tom, že někdo napsal článek o tom, že je to hoax? Jen řečnické otázky, o kmeni Hunza nic nevím.

Re: Re: Re: Re: Lož má krátke nohy

Heriot | 07.01.2018

Hoxi. Ono jde spíše o to, že tvrzení má dokládat ten, kdo ho používá. Jestliže si autor tohoto seriálu vybral, v tomto případe ohledně kmene Hunza, ze zdrojů na internetu jen to co se mu hodí a předkládá to jako věc doloženou, či všeobecně platnou, pak je to ale skutečně klamání.
To nemá s vědeckým a důvěryhodným přístupem, který tu markýruje nic společného
Zdrojů je totiž opravdu více. Např.

http://gaudeo.sk/hunza-hoax/

Re: Re: Re: Re: Re: Lož má krátke nohy

Hox | 07.01.2018

Nikoliv, jde o jiný princip. Žádný člověk si nemůže ověřit vše. Je to jako kdyby tě někdo obvinil z lhaní, protože jsi argumentoval nějakou informací, o které jsi byl v daný okamžik přesvědčen, že odpovídá realitě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Lož má krátke nohy

Heriot | 08.01.2018

Tak určitě tohle je pravda. S tím souhlasím.
Ale třeba v případě toho kmene, jsou zcela bežně dostupné různé informace, takže autor vědomě vybral jen ty co se mu hodily.
Říkám vědomě, protože nelze se opravdu domnívat, že by na infrmace obojího druhu nenarazil.

Přidat nový příspěvek