Škola zdravia Michaila Sovetova (8)

15.12.2017

 

1. séria, diel 8

 

ŠKOLA ZDRAVIA MICHAILA SOVETOVA 8.doc (308736)

 

Produkty rastlinného pôvodu - pokračovanie

Odpovede na otázky divákov

Dobrý deň priatelia! Začíname ďalší diel Školy zdravia. Minule som sa začal zaoberať špecifikami rastlinných produktov ako stravy človeka. Dnes chcem v tejto téme pokračovať.

V čom je najpodstatnejší rozdiel medzi surovými a tepelne upravenými rastlinnými produktmi? Okrem toho, čo som už minule spomínal, že tepelne spracované rastlinné produkty znečisťujú organizmus človeka formou usadzovania sa v ňom solí a hlienov. Pri tom všetkom je potrebné povedať, že práve tepelne spracovaná rastlinná strava je základom jedálnička súčasných ľudí za posledných mnoho, mnoho stoviek, možno dokonca tisícok rokov, práve varené jedlo, práve tepelne upravená rastlinná strava, a nie surová. A pravdaže, naše telo sa už veľmi dobre prispôsobilo na strávenie a osvojenie si takejto potravy. Najpodstatnejšie, čo sa zmenilo je to, že sa zmenila práca fermentačných(enzymatických) systémov pečene a podžalúdkovej žľazy (pankreasu) , t.j. tieto začali v dostatočnom množstve vyrábať fermenty(enzýmy), potrebné na osvojenie si práve tepelne upravenej rastlinnej potravy. Tak toto je potrebné zobrať do úvahy, keď rozprávame o zmene stravovania, pretože táto zmena fermentačných systémov je jedným z kľúčových momentov. A keď prudko zmeníme stravovanie, hoci aj smerom k prirodzenejšiemu (keď hovorím, že stravovanie ovocím je prirodzenejšie), tak pravdaže, naše telo musí byť podľa všetkého na toto stravovanie lepšie pripravené. No pritom, práve preto, že mnohé storočia/tisícročia sa telá ľudí prispôsobovali práve k osvojeniu si práve najmä tepelne spracovanej rastlinnej potravy, tak fermentačné systémy zmenili svoju funkciu a vyrábajú veľmi veľa fermentov, ktoré sú potrebné na osvojenie práve tohto jedla. A vyrábajú veľmi málo alebo vôbec nevyrábajú fermenty, ktoré sú potrebné na osvojenie surového, nespracovaného ovocia, hoci pre osvojenie tohto ovocia je potrebné naozaj minimum fermentov, oveľa menej, ako je potrebné pre osvojenie tepelne spracovanej potravy. Každopádne, tieto fermenty sú pre spustenie trávenia potrebné, a tieto fermenty sú rôzne. A keďže sa u súčasných ľudí tieto fermenty vyrábajú vo veľmi malom množstve, pretože súčasní ľudia jedia čerstvé surové ovocie veľmi, veľmi málo, preto proces prestavby fermentačných systémov trávenia zaberie určitý čas. Toto organizmus bude musieť urobiť. Tento proces rozhodne zaberie určitý čas. Preto, keď človeku prudko zmeníme stravovanie z jedného na druhé, tak strava, hoci aj bude prirodzená, sa nebude osvojovať. Človek zostane v podstate jednoducho bez výživy. Preto rozhodne treba pamätať na túto vlastnosť rastlinnej potravy, ako surovej, tak aj tepelne spracovanej, že si vyžaduje od nášho organizmu rôzne fermenty. Rovnako tak, aj telá súčasných ľudí sú rôzne pripravené na prechod na stravovanie najmä surovou rastlinnou potravou. Aj keď je surová rastlinná potrava pre nás na jednej strane prirodzenejšia a má sa osvojovať ľahšie a lepšie, a na druhej strane prakticky neznečisťuje organizmus, a vôbec nezaťažuje našu tráviacu sústavu.

No a teraz je zaiste potrebné porozprávať práve o tom, aké druhy rastlinnej potravy bývajú, a čím sa navzájom odlišujú. Začnem asi práve obilninami. Obilniny (pozn. pod týmto pojmom je potrebné chápať všetky druhy semien) – sú samozrejme najrozšírenejšou potravou súčasných ľudí, pretože zeleniny a ovocia jedia ľudia menej. A obilniny sú pre súčasných ľudí najobvyklejšou potravou zo všetkej rastlinnej potravy. Čo sú to obilniny, je jasné. Sú to všetky semená, je to pšenica, z ktorej sa potom robí múka, a následne sa pečie všetok chlieb a všetky ostatné výrobky z múky. Sú to všetky kaše, krúpy, ktoré sa varia, atď. V princípe k obilninám patria aj orechy, no orechy sú aktuálnejšie práve pre ľudí na surovej(raw) strave, a bežní ľudia ich jedia v relatívne malom množstve. Samozrejme, že v našom bežnom stravovaní sú všetky obilniny prítomné v tepelne upravenej podobe, a je dobré, ak boli upravené len tepelne. O múke som rozprával už minule, že sa táto upravuje natoľko seriózne, že múka sa už za naturálny produkt nemôže považovať. Ľudia, ktorí sa veľmi vážne starajú o kvalitu jedla, ktoré jedia, práve o to, aby neobsahovalo chemické prísady, dospievajú k tomu, že si kupujú pšenicu v čistej podobe, t.j. samotné zrno. Potom ju doma zomelú na špeciálnych mlynčekoch, špeciálne na to prispôsobených, a takto si vyrábajú múku sami. A potom už z tejto múky pečú všetko, čo potrebujú, ak chcú jesť chlieb, tak chlieb, a pritom chcú, aby tento chlieb zaručene neobsahoval žiadne chemické prísady. Pretože dnes nie je možné kúpiť si v obchode múku, ktorá by neobsahovala chemické prísady. Všetka múka, ktorá sa tam predáva, je pripravená na skladovanie desiatky aj stovky rokov, a koľko sa už skladovala, už tiež nie je známe, pretože sa môže skladovať ľubovoľne dlho. Múka sa považuje za jednu zo strategických rezervných potravín pre ľudí, spolu s duseným mäsom a cestovinami, a ešte s radom ďalších produktov. Tak ešte cestoviny – tie sú tiež príkladom produktov akoby rastlinného pôvodu, no už zmenených na nepoznanie: kde je pšenica, a kde makaróny, takže o naturálnosti je tu ťažké hovoriť. Hoci formálne sa má za to, že je to produkt rastlinného pôvodu. Je možné jesť obilniny v surovej podobe? Áno, je. No tu treba rozhodne vziať do úvahy jednu okolnosť, že sa budú osvojovať za jednej jedinej podmienky. Je potrebné chápať, že obilniny nie sú pre človeka prirodzenou potravou v žiadnej podobe: ani v surovej, ani v spracovanej, ani v žiadnej. V prírode sa semenami kŕmia vtáky. Tie budú zrnká zobať a výborne ich tráviť a osvojovať, ich organizmus je na to výborne prispôsobený. Ľudia nie sú vtáky, nemôžu sa stravovať zrnom. A ak si jednoducho zoberieme zrnko a prehltneme ho, či už v suchej podobe alebo v rozmočenej, alebo dokonca naklíčené, ak toto zrnko jednoducho prehltneme, jeho úlohou je prejsť skrze nás, vyjsť vonku, dostať sa do zeme, a v tejto zemi vyrásť. V našom organizme normálne niet fermentov, ktoré toto zrnko dokážu stráviť. Preto môže byť toto zrnko strávené len za jednej podmienky: ak ho narušili tepelne, ako sa to robí pri varení, alebo ak sa to zrnko narušilo mechanicky. V prírode, podľa všetkého, ak by sme sa nimi chceli stravovať, bolo by treba tieto zrnká dôkladne požuť. A v praxi súčasného života, keďže sa nikdy nedarí požuť ich do takého stupňa, je oveľa jednoduchšie rozmixovať ich mixérom. A ak rozmixujeme naklíčené, alebo jednoducho rozmočené zrná vo vode, získame raw kašu. A táto raw kaša sa svojimi vlastnosťami nie tak veľmi odlišuje od varenej kaše, v tom zmysle, že sa bude tráviť podľa podobných princípov, ako sa trávi táto kaša z týchto istých obilnín vo varenej podobe. T.j. fermentačné systémy nášho organizmu sú na trávenie tejto kaše pripravené, a náš tráviaci systém túto surovú kašu strávi naozaj nie zle u každého človeka, bez akejkoľvek prípravy. Práve preto, lebo sa od varenej veľmi nelíši. Na druhej strane, pretože je táto kaša predsa len surová, vytvorí oveľa menej hlienov. Nejaké hlieny predsa len vytvorí, no oveľa menej znečisťuje náš organizmus, naše telo. Preto na prechodné obdobie, pre ozdravenie svojho stravovania, je variant s naklíčenými zmixovanými obilninami, s tými raw kašami, pre účely zmenšenia objemu tepelne upravenej rastlinnej potravy v našom jedálničku – naozaj nie zlý variant. Hoci je samozrejme dočasný, a takéto stravovanie je neprirodzené, no ak rozprávame o úrovni škodlivosti, tak raw kaša je oveľa menej škodlivá, než kaša varená. A na druhej strane, vlastne ako produkt stravovania je tento produkt dostatočne kvalitný, dostatočne dobrý a veľmi plnohodnotný.

Obilnín je veľmi veľa rôznych druhov. Všetky sú dostatočne bohaté na obsah bielkovín. Niektoré viac, niektoré menej. O kvalite týchto bielkovín je možné diskutovať, o ich obsahu aminokyselín je možné diskutovať. Všetci vieme, že bielkovina, ktorá je obsiahnutá v pšenici – glutén, sa považuje za bielkovinu nízkej kvality, a preto je jeho spotreba vo veľkom množstve nežiaduca. Sú ľudia, ktorí nemajú, alebo len v malom množstve vyrábajú fermenty, ktoré zabezpečujú trávenie tohto gluténu. Potrebujú špeciálnu bezgluténovú stravu. No všetko sú to len možnosti, a vo všeobecnosti je obilnín veľmi veľa, a každý človek si môže vybrať práve tie obilniny, ktoré v danom momente potrebuje. Najpodstatnejšie, čo je pri nich potrebné pochopiť, že v surovej podobe, tak, ako som povedal, za predpokladu mechanického narušenia týchto semien, budú tieto dobre osvojené ľubovoľným človekom. Tak napríklad ovocie. Ktorýkoľvek súčasný človek, ktorý ho jedol málo, sa ho bude veľmi dlho učiť osvojovať, jeho telo sa bude prispôsobovať k osvojeniu ovocia, no obilniny sa budú osvojovať práve veľmi dobre a okamžite, prakticky každým človekom.

Osobitne tu spomeniem len dva druhy obilnín. Je to sezam a ľan. Sezam spomínam preto, lebo sezam je pre organizmus človeka veľmi bohatým zdrojom kalcia. A kalcium je pre hociktorého súčasného človeka aktuálnou témou, pretože na pozadí stravovania bežným jedlom prebieha veľmi silné zakyslenie krvi v organizme človeka, a pre účely kompenzácie tohto zakyslenia organizmus odoberá z kostí kalcium. Takto má prakticky ktorýkoľvek súčasný človek v organizme veľmi, veľmi vážny nedostatok kalcia. Problém s kalciom je v tom, že sa osvojuje dosť ťažko. Existuje niekoľko foriem organického kalcia, ktoré sa osvojujú dobre, a ktoré sa osvojujú principiálne. A ak si zoberieme kalcium v anorganickej podobe, napríklad kúsok kriedy alebo kúsok tehly, kalcia je tam vela, no nech by sme ho jedli koľkokoľvek, neosvojí sa ho ani za máčny mak. Takže sezam je veľmi bohatý zdroj kalcia v tej podobe, v ktorej sa veľmi dobre osvojuje. Sezam je na začiatku, pri ozdravení stravovania veľmi užitočný, keď to ľudia robia tak, ako rozprávam. V každom prípade ho je potrebné zomlieť. Namáčať sezam nie je nevyhnutné, hoci v princípe aj sezam je možné namáčať, no v každom prípade ho je potrebné zomlieť, resp. zmixovať, pretože bez rozomletia sa zrnká sezamu neosvoja vôbec, a vychádzajú všetky do jedného. A práve pri rozomletí sa sezam osvojuje dobre, a väčšine ľudí veľmi vyhovuje aj jeho chuť.

A okrem sezamu spomeniem ešte ľan. Ľan je veľmi bohatým zdrojom mastných kyselín. Všetkými obľúbené omega-3, ktorých, má sa za to, že má každý nedostatok, a ktoré v našom organizme konkurujú s omega-6. Tak práve v ľane je ich veľmi veľa, a veľmi dobre sa osvojujú. A presne tak ako sezam, aj ľan je v každom prípade potrebné zomlieť a urobiť z neho tie isté raw kaše. Mám za to, že ak má človek chuť buď na sezam alebo na ľan, rozhodne ho potrebuje do svojho jedálnička zahrnúť a jesť ho dovtedy, kým ho chuť naň neopustí. Ľudia tieto produkty spravidla jedia veľa mesiacov, a zjedia ich veľa kilogramov, pokým sa im chuť na ne celkom nevytratí. A keď zmizne chuť, to vypovedá o tom, že sa organizmus týmito látkami jednoducho nasýtil.

No a pri obilninách spomeniem orechy. Toto platí v princípe pre všetky obilniny, no platí to aj pre orechy, no prečo, o tom v základe nikto nerozmýšľa. Čo sa týka osvojenia, orechy sa od obilnín ničím neodlišujú. Budú sa osvojovať za rovnakých podmienok: ak ich najskôr namáčame (nakličovať ich sa zvyčajne nedarí, hoci ak by naklíčili, bolo by to skvelé), a potom ich v každom prípade mechanicky rozrušíme. Keďže sú orechy väčšie ako obilniny, je ľahšie ich rozžuvať, no aj tak ich treba požuť veľmi dôkladne, kým nevznikne homogénna masa. Oveľa jednoduchšie je rozmixovať ich v mixéri. Keď tieto procedúry urobíme, získame orechovú kašu. Je veľmi výživná, a dobre sa osvojuje. Pretože orechy obsahujú veľmi veľký objem tukov, nikto nedokáže zjesť tejto kaše viac ako dve lyžice, pretože hneď zaťaží pečeň. Pečeň začína reagovať, a môže sa začať čistiť, a toto je spojené s nepríjemnými pocitmi, preto toho nikto veľa nezje. Získa sa z toho prakticky čistý rastlinný tuk v zmesi s buničinou. Ak človek jednoducho začína jesť surové orechy, tie isté orechy, len sušené, tak tie sa neosvojujú prakticky vôbec. Preto ich človek môže zjesť hoci aj kilogram za deň, celkom jednoducho zjesť, a žiadnej reakcie pečene zo strany organizmu nebude, jednoducho prejdú žalúdočno-tráviacim traktom. Keď si poležia v žalúdku, vytvoria tam pocit plnosti, pocit sýtosti, – to všetko bude skvelé, človek sa zaraduje, a povie: «ó, nakoniec sa cítim byť sýty»,no potom, keď prejdú črevným traktom, vôbec sa neosvoja. Preto, keď človek povie : «jem veľa orechov», hneď sa ho treba opýtať, v akej podobe ich je. Ak je veľa orechov jednoducho v sušenej podobe, či ich je, alebo neje – tam prakticky niet rozdielu, pretože sa prakticky neosvojujú. Len ak ich je v tej podobe, v ktorej sa viac-menej osvojujú (minimálne rozmočené, ale lepšie ešte zomleté), vtedy je to už aktuálne: či ich je človek veľa alebo málo. No spravidla zjesť veľa orechov v takej podobe nemôže absolútne nikto. Toto je tiež veľmi užitočné chápať pri orechoch.

Po obilninách nasledujú strukoviny. Strukoviny sú zaujímavou kategóriou produktov. Je tou najmenšou zo všetkých rastlinných produktov. Je jasné, že v prvom rade patrí k strukovinám hrach. Najužitočnejší je podľa mňa čerstvý zelený hrášok počas sezóny, no prirodzene, u nás je oveľa viac rozšírený suchý hrach. Okrem toho je tam fazuľa, mungo, cícer, šošovica, arašidy, sója. Možno je možné ešte niečo doplniť. Teraz narýchlo viac neuvediem. Vo všeobecnosti sa samozrejme jedná o významný objem produktov, hoci aj nie veľký. Pravdaže, aj tie sa zvykli variť. Pravdaže, všetko sa to tradične je vo varenej podobe. Strukoviny sa od obilnín, ako a aj od všetkej ostatnej rastlinnej potravy, odlišujú tým, že sú najbohatšie na obsah bielkovín. Akákoľvek bielkovina nie je pre človeka veľmi užitočná, pretože, ako som už povedal, každý človek si musí vyrábať vlastnú bielkovinu. Preto dokonca aj pri rastlinných produktoch platí, čím je bohatší na bielkoviny, tým je pre nás menej užitočný, pretože aj tak bude, hoci nie veľmi, no toxický. Hoci pokiaľ ide o úroveň toxicity, rastlinná bielkovina nie je so živočíšnou porovnateľná, aj tak sa nejaké toxíny pri trávení tejto bielkoviny tvoriť budú. Preto strukoviny nie sú najprospešnejší produkt z rastlinnej potravy, priamo povedané. Ak by sme ich jedli aj v surovej podobe, aj tak musíme skôr rozprávať o ich menšej škodlivosti v porovnaní s živočíšnymi produktmi a s tepelne upravenými rastlinnými produktmi, ako o ich prospešnosti. Napriek tomu, keď je trávenie človeka veľmi zvyknuté na získavanie veľkého množstva bielkovín z potravy, a ak takýto človek chce svoje stravovanie ozdraviť a upustiť od živočíšnych produktov, tak toto nie je zlý variant na kompenzáciu nedostatku bielkovín, prichádzajúcich s potravou, práve cestou spotreby strukovín. Väčšinou nie je veľký rozdiel, či sa jedia vo varenej alebo surovej podobe, no v surovej podobe budú prirodzene menej toxické a menej znečistia organizmus človeka, no priamo poviem, budú sa aj menej osvojovať. V surovej podobe ich môžeme konzumovať ako naklíčené alebo namáčané, pritom, na rozdiel od obilnín, sa nemusia povinne zmixovať v mixéri alebo dôkladne rozžuvať, osvojujú sa aj bez toho. Máme fermenty, ktoré slúžia na trávenie strukovín, pretože sú jednoducho vytvorené tak, že ich šupka nie je tak hrubá. Skrátka, strukoviny si osvojíme aj tak. Bude ich stačiť normálne dobre požuť. Z mojej skúsenosti, najlepšie a najchutnejšie zo strukovín sú okrem zeleného hrášku, mungo fazuľa a šošovica. Sú najmäkšie, chuťovo nie zlé, a najpodstatnejšie, dobre sa osvojujú. No a prirodzene, je potrebné chápať, že strukoviny aj obilniny – to všetko je neprirodzená strava pre človeka, a je to jedlo len do času, pokým naše telo učíme osvojovať si ovocie, keď prebudovávame náš tráviaci systém práve na osvojenie si ovocia.

No a teraz si porozprávame priamo o ovocí a zelenine. Mojou obľúbenou otázkou na všetkých ľudí, s ktorými sa na túto tému rozprávam, je: «čím sa zelenina odlišuje od ovocia?». V každom prípade je to potrebné chápať, ináč nepochopíme, ktoré jedlo k čomu patrí, a funkciu majú celkom rozdielnu. A tak opakujem ešte raz: ovocie – to sú plody, je to orgán rozmnožovania rastliny, t.j. to, čo rastlina vytvára ako orgán rozmnožovania. Najčastejšie obsahujú semiačka, kôstky, a to je to, čo rastlina vytvorila nie pre seba, to je to, čo rastlina vytvorila pre niekoho iného. V skutočnosti u mňa táto myšlienka vyvoláva také akési neveľké zhrozenie, pretože v prírode existuje zákon maximálnej účelnosti. Je to absolútne univerzálny zákon prírody, podľa ktorého ľubovoľný cieľ, ktorý sa má dosiahnuť, sa dosahuje s minimálnym výdajom energie a zdrojov. A ovocie, to je pravdepodobne, vari jediný príklad vážneho narušenia tohto zákona. Biológia to nie je schopná vysvetliť, pretože zákon maximálnej účelnosti je prítomný prakticky vo všetkých prírodných javoch. Ak lezú mravce z jedného bodu do druhého, vždy lezú po priamke, nikdy sa nebudú krútiť. A všetko je v tomto duchu. T.j., vždy sa všetko rieši s minimálnym výdajom energie a minimálnym výdajom zdrojov. Pri tom všetkom rastliny produkujú ovocie. Predstavte si jablko. Ak budeme rozprávať len o jeho význame pre rastlinu, tak jediné, čo je v jablku pre rastlinu užitočné, aj to nie pre ňu samotnú, ale pre druh tejto rastliny ako celok, sú semiačka, ktoré sú v ňom obsiahnuté. No aký objem predstavujú semiačka v jablku? Celkom nepatrný. V biológii to vysvetľujú tým, že musí prísť človek alebo krava (alebo iné zviera), zjesť toto jablko, semiačka sa dostanú do jeho tráviaceho traktu. Potom táto krava niekde zájde, semiačka za tento čas prejdú jej tráviacim traktom, vyjdú vonku, a takýmto spôsobom prebieha prenos týchto semiačok. No ak si spomenieme na zákon maximálnej účelnosti, ak by bola stanovená úloha maximálneho prenosu semien, koho by napadlo vytvárať okolo semien celé jablko? Podľa môjho názoru by bolo oveľa jednoduchšie vytvoriť nejaký maličký tŕň alebo maličké krídelká, s ktorými by tento tŕň s tou istou kravou odišiel, no nie v žalúdočno-tráviacom trakte, ale na koži, alebo by s pomocou tých krídeliek niekde samé odletelo. Tá istá úloha rozšírenia semien by mohla byť splnená oveľa jednoduchším a energeticky oveľa menej náročným spôsobom, než vytváraním jablka. Okrem jabĺk sú v tomto zmysle ešte lepšie ukážkové plody, napríklad melóny, kde je objem semien k objemu melónu celkom nepatrný. Preto je ovocie pre mňa jedným z najväčších zázrakov tohto sveta, aj to, že ich rastliny vytvárajú, vo mne v skutočnosti vyvoláva pocit blízky úcte.

Takže ovocie je orgánom rozmnožovania rastlín. Vždy je tým, čo v sebe obsahuje semená alebo kôstky. Vždy je možné zobrať plod a zasadiť ho do zeme, a on vyrastie. A toto je rozhodne potrebné chápať, t.j., ovocie je to, čo rastlina vytvára pre niekoho iného, nie pre seba. A zelenina – to sú vlastné časti rastliny. Zelenina je to, čo rastlina vytvára pre seba. Neplánovala sa s nikým o to deliť. Rastlina pozostáva z troch častí: koreňa, stonky a listov. Preto sú zeleninou vždy buď korene, alebo steblá, alebo listy. U nás je iná tradične všeobecne prijatá klasifikácia zeleniny a ovocia, preto tu môže vznikať zmätok, a ja chcem, aby ste prijali práve túto moju klasifikáciu ovocia, pretože nepredpokladá rozdelenie na sladké a nesladké, všetko, čo je sladké je ovocie, a čo nie je sladké, je zelenina. Predpokladá rozdelenie práve podľa funkcie týchto produktov, pretože funkcie majú celkom rozdielne. Aj keď môže byť ovocie sladké aj nesladké, no bude mať jednu funkciu – potrava pre človeka. A zelenina má funkciu celkom inú. Tak teda v čom spočíva rozdiel medzi funkciou zeleniny a ovocia. Toto je tiež potrebné v každom prípade chápať preto, aby sme si mohli správne vytvoriť svoj jedálniček. Už som veľa krát spomínal, že ovocie je pre organizmus človeka najprirodzenejšou potravou, preto musí byť základným produktom stravovania pre každého človeka. Ovocie, pravdaže, musí byť v nespracovanej podobe, v čerstvom, normálnom stave. Ani varené, ani pečené, ani pražené, ani marinované, ani sušené, ani sušené na vzduchu. Jednoducho normálne čerstvé plody, také, aké ich je možné odtrhnúť z kríka, zo stromu, alebo akejkoľvek inej rastliny.

Zelenina – to nie je jedlo pre človeka. A zelenina sa v organizme človeka neosvojuje. Skutočná zelenina pozostáva z hrubej buničiny, a my nemáme fermenty, ktoré túto hrubú buničinu osvojujú. My nie sem ani bylinožravce. A nech sa z nás, ľudí, stravujúcich sa rastlinami, smejú bežní ľudia, hovoriac: «a vy len trávu jete!» - my trávu nejeme, a ak aj jeme, tak nie pre výživu. Pretože u žiadneho človeka sa neosvojuje tráva, a neosvojuje sa zelenina. A k zelenine teda patria všetky buľvoviny, všetka zeleň a všetka listová zelenina typu kapusty a ostatné. Takže teda my nemáme fermenty, ktoré rozštiepia túto hrubú buničinu, a preto nám zelenina neprináša prakticky žiadnu výživnú hodnotu. Kapusta, mrkva, cvikla, reďkovka, zemiaky, atď., všetko toto nie je v surovej podobe pre človeka produktom stravovania. Z tohto vyplýva ešte jeden rozdiel zeleniny a ovocia. Ovocie sa v tradičnej kuchyni prakticky nijako nespracováva. Samozrejme sú tam všelijaké pečené jablká, no to je predsa len exotika, a môžeme povedať, že surových jabĺk zjedia ľudia za svoj život, pokiaľ viem, oveľa viac než pečených. A celé tepelné spracovanie ovocia je v základe spojené s potrebou ich skladovania. Napríklad zaváraniny sa pripravujú preto, aby sa táto zaváranina zakonzervovala, no ak človeku ponúkneme: «dáš si čerstvé maliny alebo malinový kompót?» - nuž ľudia si vo všeobecnosti obyčajne vyberajú čerstvé maliny, hoci len preto, že v kompóte je veľa cukru, takto môžu cukor z tohto kompótu jednoducho vylúčiť. A ak uvaríme kompót bez cukru, potom si už pravdepodobne všetci vyberú tie čerstvé maliny. Pretože, v podstate sa predsa ovocie tradične je práve čerstvé. Prečo? Pretože sa aj také osvojuje dobre. Hoci ho aj jedia málo, a preto si ho ľudia odvykli osvojovať. No tí, ktorí žijú v prírode, u ktorých toto ovocie rastie, si prirodzene zvykli jesť toto ovocie čerstvé. A teda zelenina, pretože sa neosvojuje z dôvodu obsahu hrubej buničiny, sa v tradičnej kultúre stravovania je čerstvá veľmi málo. Samozrejme, sú šaláty z kapusty, mrkvy, no je toho pomerne málo. Zato sa táto zelenina veľmi zvykla upravovať tepelne, t.j., tú istú kapustu variť, piecť, robiť všemožné kapustové polievky, atď. Zemiaky, to je vôbec klasika, nikto si ani vôbec nepredstaví, ako je ju možné jesť v surovej podobe. Mrkvu tiež varia, pečú veľmi často. Cviklu tým viac. Mnohí ľudia sa divia: «Čože? Cviklu je možné jesť v surovej podobe? Tá sa predsa vždy varí?» Nuž, to je jasné. A prečo sa to robí? Z jedného jednoduchého dôvodu: Keď hrubú buničinu tepelne spracujeme, zmäkne, a bude ju možné oveľa ľahšie rozžuť, oveľa jednoduchšie rozrušiť. A všetky tie zvyšky výživných látok (nech by sa pri tepelnom spracovaní zničila polovica z výživných látok, ktoré tam boli, no aspoň druhá polovica zostala) si z týchto produktov môžeme osvojiť s oveľa vyššou pravdepodobnosťou, než by sme ich jedli v surovej podobe. Avšak, v surovej podobe je pre nás, ak sa jedná o ovocie, - tak to je produktom výživy, a jeme ho práve preto, aby naše telo získalo výživné látky, (keď si telo zvykne na osvojenie si ovocia, tak práve čo sa týka výživných látok, získava z neho absolútne všetko, čo potrebuje, a vôbec nepotrebuje žiadne iné jedlo (pozn. predpokladá sa obnovená mikroflóra)), tak pokiaľ ide o zeleninu, z dôvodu, že obsahuje hrubú buničinu, potrebujeme nie na účely výživy. Zelenina sa veľmi široko využíva práve pre účely očistenia nášho tráviaceho systému, a práve pre očistenie od hlienov. Pretože, ak je črevo zaplnené hlienmi, nebude osvojovať vôbec žiadne jedlo, alebo ho bude osvojovať veľmi, veľmi zle. Zelenina práve v surovej podobe, vďaka obsahu hrubej buničiny, veľmi dobre prispieva k zlepšeniu peristaltiky, veľmi dobre napomáha očisteniu. Preto pri ozdravení svojho stravovania, pri zostavení svojho jedálnička je do neho rozhodne potrebné zeleninu zaradiť. Pričom zelenina tam musí byť v dostatočnom množstve nato, aby vyvážila všetok ten hlien, ktorý získame, ak sa v našom jedálničku ešte nachádza nejaká tepelne spracovaná potrava každý deň. T.j. v každom prípade musí byť všetok tento hlien z organizmu vylúčený, a nezostávať v ňom. A rozhodne je potrebné myslieť na to, aby prebiehalo očistenie aj od všetkých hlienov, ktoré tam boli nahromadené skôr. Toto je najpodstatnejší rozdiel medzi zeleninou a ovocím, ktorý je potrebné chápať.

V celku, čo chcem ešte ohľadom rastlinnej potravy povedať? Že na rozdiel od živočíšnych produktov, táto skutočne neobsahuje celý rad výživných látok, ktoré sme si zvykli získavať s potravou. Toto sa dotýka najmä nezameniteľných aminokyselín a radu vitamínov. Ak v živočíšnych produktoch sú tieto látky obsiahnuté v hotovej podobe, ako nezameniteľné aminokyseliny, tak aj vitamíny, tak v rastlinných produktoch nezameniteľné aminokyseliny často nie sú obsiahnuté vôbec, alebo ich obsahujú veľmi málo. Čo sa týka vitamínov, nie sú v nich obsiahnuté v hotovej podobe, sú obsiahnuté len v podobe východiskových látok. Preto môže byť stravovanie len rastlinnou potravou plnohodnotným stravovaním len vtedy, keď sa u človeka v črevách plne obnoví mikroflóra. Pretože všetko, čo nezískame z rastlinnej potravy, musíme získať práve od svojej vlastnej mikroflóry. A vo všeobecnosti je toto stravovanie vystavané tak, že mikroflóra nás kŕmi sama sebou, a všetko, čo nezískame od mikroflóry, získame práve so surovou rastlinnou stravou, samozrejme. A čím má človek v črevách dokonalejšiu mikroflóru, čím jej je viac, čím lepšie pracuje, tým lepšie zabezpečuje organizmus človeka všetkým, a o to menej jedla človek vo všeobecnosti potrebuje, a toto dokonca platí aj pre surovú rastlinnú stravu. Preto bez plnohodnotného normálneho obnovenia črevnej mikroflóry nebude stravovanie surovou rastlinnou potravou nikdy plnohodnotné. A  obnova mikroflóry si vyžaduje dva predpoklady. Je potrebné, aby sa črevá očistili, a očistili sa úplne, pretože pokiaľ je črevná stena pokrytá touto vrstvou hlienu, nikdy sa tam normálna mikroflóra neobnoví. Bude tam žiť len podmienečne patogénna mikroflóra, pretože tento hlien nie je výživným prostredím pre normálnu mikroflóru. Najdôležitejšie, čo sa musí urobiť – úplné očistenie čriev. A druhý predpoklad: preto, aby sme obnovili mikroflóru, musíme črevá zaplniť jej výživným prostredím. Jej výživné prostredie, to je práve rastlinná buničina. Ak už máme mikroflóru hotovú, tak na jej kŕmenie plne postačuje mäkká buničina v neveľkom množstve, ktorá je obsiahnutá v ovocí a dokonca aj v šťavách, takže čo sa týka procesu obnovy mikroflóry, tak tu je práve lepšie kŕmiť túto mikroflóru veľkým množstvom buničiny. A veľké množstvo buničiny je obsiahnuté práve v zelenine, a nie v ovocí. A hoci si my túto buničinu neosvojujeme, zato do určitého stupňa sa osvojuje našou črevnou mikroflórou.

Čo zvyčajne robia vegáni? Zo svojho jedálnička celkom vylučujú všetky živočíšne produkty (pričom častejšie nie z dôvodu ozdravenia, ale z etických dôvodov – to je pre nich aktuálnejšie) a zbavujú sa takýmto spôsobom obvyklého zdroja látok, ktorých v rastlinných produktoch niet. A pri tom všetkom nerobia absolútne nič pre obnovu mikroflóry, pretože sa stravujú v základe tepelne upravenou potravou, ktorá naďalej znečisťuje ich črevá, t.j., naďalej tu pribúda hlienov, a nevytvoria sa žiadne predpoklady ani pre očistenie črevného traktu, ani pre obnovu normálnej mikroflóry. Takto bude stravovanie pre týchto ľudí pravdepodobne neplnohodnotné. A toto pravdepodobne, skôr alebo neskôr povedie k príslušným problémom. V praxi títo pravdepodobne, predsa len pôjdu touto cestou ozdravenia, t.j. postarajú sa o svoje stravovanie, o to, aby sa mikroflóra u nich predsa len obnovila. Alebo sa takéhoto stravovania vzdajú, a budú si musieť do svojho jedálnička opäť zaradiť živočíšne produkty. Alebo tretí variant, (podľa mňa najhorší) – vyhľadať medicínske preparáty, ktoré nahradia tento nedostatok všetkých látok, t.j. vyhľadať si nezameniteľné kyseliny v podobe nejakých liekov, vyhľadať vitamíny v podobe nejakých liekov preto, aby sa celý tento nedostatok vykompenzoval, a mohli zostať pri tomto spôsobe stravovania. Takže, podľa mňa, obnova mikroflóry je jedným z najkľúčovejších bodov ozdravenia svojho stravovania, pri prechode na skutočné prirodzené stravovanie. A práve otázka obnovy mikroflóry je prekážkou toho, aby ľudia na tomto, hoci aj prirodzenom zdravom, skutočnom stravovaní, zostávali ľubovoľne dlho , mesiace, roky, desiatky rokov, bez toho, aby u nich vznikali nejaké deficity množstva výživných látok.

Tu pravdepodobne môžeme analýzu rastlinných produktov považovať za skončenú. Ak som ešte niečo nepovedal, určite o tom porozprávam nabudúce.

A teraz budem pokračovať odpoveďami na otázky, ktoré mi zasielate, za čo vám pekne ďakujem.

Búrlivú diskusiu, na počudovanie, vyvolala moja veta o vajciach, o tom, že v žĺtku sú obsiahnuté všetky výživné látky, a bielok je pre človeka len akýmsi bezcenným jedlom. V komentároch mi uvádzali príklady nejakých vedeckých údajov o tom, že práve vaječný bielok obsahuje veľké množstvo rôznych výživných látok, a žĺtok ich obsahuje oveľa menej. To je nešťastie súčasnej vedy, že vždy, keď nastolíš nejaký problém, narazíš na rôzne údaje, ktoré hovoria rôzne veci. Zdalo by sa, že veda je taká presná vec, ktorá raz preskúma, a všetko presne uvedie. Ale keď na dvoch rôznych miestach nájdeš dva rôzne údaje, ktoré si navzájom odporujú, a ak to nie sú len dve rôzne miesta, ale desať rôznych miest, všetkých desať si bude navzájom protirečiť. A tu sa veda bohužiaľ mení na náboženstvo, pretože tu je jednoducho potrebné si vybrať, čomu veriť. Alebo budeme veriť jedným údajom, alebo druhým, alebo tretím. Preto vy ste mi uviedli jedny údaje, a ja som narazil na iné údaje, a jediné čo môžem povedať je, že existujú na to rôzne pohľady. Ohľadom tejto témy existujú jedny údaje, existujú druhé údaje, existujú aj tretie údaje. Preto sa tu nebudem o tom dohadovať. Možno sú správne tie údaje, ktoré ste uvádzali vy, že bielok skutočne obsahuje veľa týchto látok. Možno mám pravdu ja. Neviem, mňa sa to veľmi nedotýka. Čo u mňa vyvoláva oveľa väčšiu dôveru je informácia o tom, že vaječný bielok sa prakticky organizmom človeka vôbec neosvojuje. A toto je veľmi blízke k pravde. Prečo? Po prvé, všetci si vedia tento bielok predstaviť v surovej podobe, je to hotový hlien. Práve na tento hlien sa  v našom tráviacom trakte potom premieňajú všetky živočíšne produkty. Surový bielok – to je jednoducho hotový hlien. Vaječný bielok slúži ako výborný základ do lepidla (najkvalitnejšie lepidlá sú vyrábané práve na vaječnom základe, samotný bielok – to je už hotové lepidlo, len schne veľmi dlho, no je možné s ním lepiť, poznám také príklady). Všetci vedia o klasickom príklade využitia vaječného bielku v stavebníctve, keď stavali Kremeľ, tak do cementu, ktorý spájal v kremeľskej stene tehly, pridávali vajcia, a potom bola táto stena tak pevná, že vydržala aj bombardovanie, aj iné výbuchy. Takže bielok sa v organizme človeka veľmi zle osvojuje. Podľa niektorých údajov, vajcia v ľubovoľnej podobe, či už v surovej alebo varenej, sú produktom so zápornou kalorickou hodnotou. To znamená, že organizmus je pre ich osvojenie vynútený minúť viac energie, než jej potom získa z tohto osvojeného produktu. A čo sa týka mnohých výživných látok to bude tiež aktuálne, pričom žĺtok sa osvojuje oveľa lepšie, bielok sa prakticky neosvojuje. Znovu existujú údaje, ktoré hovoria o tom, že tepelne upravený vaječný bielok, t.j. pečený alebo varený, je bezcenné jedlo, a neosvojuje sa vôbec. Jednoducho prechádza skrz človeka. A surový bielok sa nielenže neosvojuje, ale je aj adsorbent, t.j. adsorbuje na seba nejaké iné výživné látky, (z toho istého vaječného žĺtka, a ktorým prišiel, vždy sú spolu). Vychádza z toho, že on samotný nám nielenže nič nedá, ale nejaké výživné látky ešte aj odoberá. Takže s vajcami nie je všetko také jednoduché, no podstata je približne taká, že je to veľmi sporný produkt stravovania pre človeka. Jediné, čo je pri rozprávaní o vajciach aktuálne, je ich využitie na kompenzáciu vitamínov, pretože sa jedná o veľmi bohatý zdroj vitamínov, no pre tieto účely ich potrebujeme veľmi, veľmi malé množstvo. V každom prípade o tom budeme rozprávať, keď budeme hovoriť o avitaminózach, ale teraz sa pri tom nebudeme zdržovať.

OTÁZKA: Mnohí producenti produktov stravy neuvádzajú v zložení konzervanty, hoci si myslíme, že tam sú. Napríklad mliečne produkty dlhodobej spotreby, majonéza, balená ovocná šťava, dokonca aj ovocie niečím ošetrujú. Takže čo je bezpečné kupovať v obchodoch?

ODPOVEĎ: Nuž, vo všeobecnosti som o tom už rozprával, že v prvom rade je potrebné vzdať sa všetkého, kde sú tieto konzervanty uvedené, pretože, ak ich tam napísali, to znamená, že ich je tam také množstvo, že ich už nie je možné skryť. Preto tohto sa treba vzdať v prvom rade. V druhom rade, áno, samozrejme, mnohé z nich neuvádzajú. Nuž čo tu robiť? Použiť rozum. A prvé, čo nám povie, keď ho zapojíme, že sa treba pozrieť na dobu spotreby. O tom som už tiež hovoril, že «poctivé» produkty sa musia v priebehu príslušného obdobia pokaziť. Ak sa počas svojho príslušného obdobia nepokazia, to znamená, že sú «nepoctivé», to znamená, baktérie ich nejedia, to znamená, my ich tiež nejeme. A následne sa pozrieme na to, čo s tými produktmi vôbec robili. Napríklad majonéza v súčasnej podobe nemá k naturálnym produktom prakticky žiadny vzťah, v základe sa jedná o čistú syntetiku. Naturálna majonéza, ak ma pamäť neklame, sa vyrába zo surových vajec. Takže si myslím, že vajcia okolo súčasných majonéz, ktoré sa predávajú v obchodoch, ani neprešli. Ovocná šťava…. Ovocná šťava, ktorá sa predáva v obchodoch v krabiciach, nemá k ovociu vôbec žiadny vzťah, je to čistá syntetika. Dokonca, ak tam aj napíšu, že tam niet konzervantov, možno tam naozaj nie sú, pretože predstavujú to, čo bráni naturálnym produktom, aby sa pokazili, ale naturálnych produktov tam v princípe nemôže byť. Z tohto dôvodu ma vždy rozosmiala reklama na fantu, ktorú dávajú v televízii, kde tvrdia: «Pozrite, akú máme vynikajúcu fantu, bez konzervantov!» Podľa mňa sa jednoducho jedná len o skvelý ťah. Každý človek, ktorý len trochu premýšľa, musí chápať, že konzervant je to, čo naturálnemu produktu zabezpečuje dlhšiu dobu spotreby. A absencia konzervantov vo fante vypovedá len o tom, že tam v princípe od začiatku žiadne naturálne produkty jednoducho nie sú. Preto: «čo je bezpečné kupovať v obchodoch?» - naturálne produkty. A to, že ovocie čímsi ošetrujú… Áno, bohužiaľ, dokonca aj naturálne produkty sú u nás relatívne nevysokej kvality, no napriek tomu budú vždy oveľa prospešnejšie, alebo povieme, oveľa menej škodlivé, dokonca aj v spracovanej podobe, než všetky ostatné.

OTÁZKA: V štvrtom diele Školy zdravia sa hovorilo o škodlivých chemických produktoch, aj zložkách produktov, spotreba ktorých nie je v žiadnom prípade zlučiteľná so zdravím. Čo môžete povedať v tomto duchu ohľadom obyčajnej rozpustnej kávy, ktorá sa predáva v obchodoch?

ODPOVEĎ: Často sa jedná o syntetický produkt. Výrobcovia tejto rozpustnej kávy čestne priznávajú, že ku káve nemá žiadny vzťah. Samozrejme, nejaký kofeín tam rozhodne obsiahnutý je, no to, že nie je žiadne spojenie medzi kávovými zrnami a rozpustnou kávou , nepopierajú ani samotní výrobcovia.

OTÁZKA: Radíte zelené čaje ku skupine narkotických produktov? Na túto tému existuje veľa protirečivých informácií. Niekedy ho využívam na zlepšenie peristaltiky črevného traktu.

ODPOVEĎ: V jednom období môjho života v ňom bolo veľké množstvo rôznych čajov, nielen zelených, ale mnohých iných čajov. Bol som v blízkom a častom kontakte s ľuďmi, ktorí v čajovniach neustále trávili veľa času, alebo v týchto čajovniach pracovali, a oni môžu čestne povedať, že spotreba týchto naturálnych čajov vo veľkých množstvách veľmi výrazne mení vedomie človeka. Z týchto dôvodov ich možno plne považovať za narkotické, no druhá vec je, že koncentrácia týchto látok je v nich oveľa menšia, než v akýchkoľvek iných narkotikách, ako napríklad v káve alebo čiernom čaji. Preto, ak ich budeme porovnávať s nejakými inými nápojmi, tak zelený čaj bude samozrejme lepší. Okrem toho sú tam skutočne obsiahnuté niektoré prospešné produkty. Najdôležitejšie je, že sú v nich obsiahnuté antioxidanty, ktoré organizmu poskytujú prakticky čistú energiu. No ak si máme vybrať medzi zelenými čajmi a nejakými bylinami, ktoré už túto narkotickú závislosť nevyvolávajú, potom budú byliny samozrejme lepšie.

OTÁZKA: Postupne, približne za rok, som sa vzdala mäsa, rýb, vajec, mliečnych výrobkov, no často sa stretávam s ľuďmi, ktorí periodicky jedia vajcia alebo jednoducho surové žĺtky a ryby, na podporu svojho zdravia. Nakoľko je to odôvodnené. Ako to mám chápať: potrebujem to, alebo nie?

ODPOVEĎ: Teraz som rozprával, s čím je to spojené, prečo je to odôvodnené a ako je potrebné chápať, či to potrebné je alebo nie. Jedná sa práve o proces obnovy mikroflóry v črevách. V každom prípade ešte budeme rozprávať o črevnom trakte aj o mikroflóre.

OTÁZKA: V piatom diele ste začali, a v šiestom ste pokračovali v rozprávaní o tom, že produkty živočíšneho pôvodu obsahujú človeku cudzorodé bielkoviny, a preto v procese ich trávenia vznikajú v organizme človeka rozličné toxické faktory, ktoré významne otravujú človeka. U mňa vznikli teoretické «nepochopenia». Otázka prvá: dravce, sa živia zverinou, kŕmia sa mäsom, ktoré obsahuje bielkoviny, cudzorodé pre každého dravca, to znamená, že takáto strava musí u nich vyvolávať tie isté toxické faktory, a otravovať ich organizmus. Avšak pravdepodobne k tomu nedochádza. Prečo?

ODPOVEĎ: A prečo si myslíte, že k tomu nedochádza? Povedzte mi prosím, (nie je veľmi pekné na otázku odpovedať otázkou, no tu je to podľa mňa aktuálne), prečo ľudia nepoužívajú ako potravu mäso dravcov? Veď ak je mäso produkt kvalitnejší, výživnejší, a zaujíma v hierarchii stravovania vyššie miesto v porovnaní s rastlinnou potravou, potom podľa tejto logiky musí byť mäso dravcov výživnejšie v porovnaní s mäsom bylinožravcov, pretože oni samotní (dravce) sa stravujú kvalitnejšie. Prečo ľudia nevyužívajú mäso dravcov? Z jedného jednoduchého dôvodu: pretože je oveľa viac otrávené a znečistené, než mäso bylinožravcov. Pozrite sa na život dravcov a na život bylinožravcov. Bylinožravce sa zobúdzajú ráno, na svitaní, a jedia prakticky od rána do večera. A dravce, po prvé celé dni spia. Všetci, ktorí majú domáce zvieratá: psov, mačky, vedia, že tieto spia 18-20 hodín za deň, t.j. doba bdelosti je u nich 2-4-6hodín za deň, celkom nevýznamná. S čím je to spojené? S tým, že počas spánku u nich aktívnejšie prebiehajú práve procesy očistenia. Takýmto spôsobom privádzajú svoje telo do poriadku. Potom, ak si niekto myslí, že dravce žerú mäso každý deň, tak sa veľmi, veľmi mýli. Dravec v prírode nikdy neje mäso každý deň, pretože ho elementárne neloví každý deň. Dobre ak dravce v prírode žerú mäso raz za niekoľko dní, alebo raz za týždeň, raz za dva týždne. Čo žerú medzi tým? Buď nežerú nič, hladujú, alebo žerú všemožné byliny, korienky, ktoré sa v ich telách absolútne neosvojujú, ale u nich zintenzívňujú proces očistenia čriev, a proces očistenia tráviaceho systému. Čo myslíte, prečo to robia? Práve preto, lebo majú potrebu očistiť sa od týchto všetkých nakopených toxických faktorov. No a okrem toho sa tráviaci systém dravcov veľmi výrazne odlišuje od tráviaceho systému ľudí tým, že majú kratšie črevo, a pracuje oveľa rýchlejšie. U nich proces trávenia prebieha rýchlejšie, preto si väčšinu toxických faktorov, ktoré pri trávení živočíšnych bielkovín vznikajú, nestíhajú osvojiť, nestihnú sa absorbovať. Takže žiadnych «nepochopení» tu niet, podľa mňa je všetko veľmi logické.

Pokračovanie tej istej otázky.

«Otázka druhá. Ovocie obsahuje bielkoviny. Táto bielkovina je pre človeka tiež cudzorodá. Prečo pri trávení tejto bielkoviny nevznikajú toxíny?»

ODPOVEĎ: Pretože rastlinné bielkoviny sa od živočíšnych odlišujú nízkou molekulárnosťou, a vytvárajú tieto toxíny v oveľa menších množstvách. No už som dnes spomínal, že aj rastlinné produkty, bohaté na bielkoviny, sú toxické. V ovocí je bielkovina najmenej molekulárna, a je v ňom prítomná v tej najmenšej koncentrácii. Preto, ak tam nejaké toxíny aj vôbec vznikajú, tak sú natoľko mikroskopické, že ich organizmus ani vôbec nezaregistruje. S ľubovoľným iným jedlom je ovocie v tomto zmysle neporovnateľné.

OTÁZKA: Keď jeden človek čas od času ochorie na akútne respiračné ochorenie, toto je možné vysvetliť intenzívnym očistením organizmu. Ale keď ochorejú všetci členovia rodiny, alebo veľká skupina detí v škole alebo materskej škôlke, a u chorých je zistený určitý vírus alebo baktéria, tak toto už bude imunitná odpoveď na vpád patogénneho agenta. Ako sa dívať na infekčné ochorenia vo svetle očistnej teórie, keďže od toho závisí aj liečenie (len očistné procedúry)? Alebo sú predsa len potrebné antibiotiká a protivírusové preparáty?

ODPOVEĎ: Prakticky hociktorá choroba je procesom očistenia. Iná vec je, keď sa k nemu pridajú baktérie, to vypovedá o tom, že u nás prebieha vzájomná súčinnosť medzi organizmom človeka a baktériami. A akákoľvek vzájomná súčinnosť je vždy definovaná vlastnosťami jedného partnera, ktorý je v nej zainteresovaný, aj druhého. Preto býva veľmi často, že organizmus človeka potrebuje spustiť nejaké očistné procesy, no teraz nemá vhodné baktérie, ktoré by ich v danom momente boli práve schopné spustiť. Možno bude musieť ešte pár mesiacov počkať, no práve teraz sa tento proces nedarí spustiť. A tu prichádza nejaká iná, patogénnejšia baktéria. Patogénnejšia zo všeobecne prijatého pohľadu, no z pohľadu naturopatie baktéria, ktorá má väčšiu schopnosť spustiť proces očistenia. A tu sa dostáva do tela organizmu, a hovorí: «ó, výborne, ty máš potrebu, a ja mám tú schopnosť». A proces sa rozbehol, a reakcia sa spustila. A ak si zoberieme sto ľudí, u ktorých je takáto situácia, tak u všetkých sto ľudí v tejto situácii sa spustí tento proces očistenia, a všetci ochorejú. A v čom je tu rozdiel medzi zdravým a chorým človekom? V tom, že ak zdravý človek nebude mať túto potrebu procesu očistenia, tento jediný človek zo sto sa tiež nakazí touto baktériou, no on neochorie. A absolútne žiadna baktéria u zdravého človeka nespustí proces očistenia jednoducho preto, lebo zdravý človek tento intenzívny proces očistenia nepotrebuje. Ak si otvoríte knihu Arnolda Ehreta, prečítate si tam o ňom, že keď cítil, že je už dostatočne zdravý, schválne cestoval po južnej Európe , a po severnej Afrike po oblastiach, v ktorých bola vysoká pravdepodobnosť nákazy maláriou. Schválne nocoval na zemi, pil vodu z otvorených zdrojov práve preto, aby sa nakazil maláriou, a aby zistil, ako túto chorobu prekoná. Ani jemu, ani jeho priateľovi, s ktorým cestoval, sa maláriou nakaziť nepodarilo, hoci všetci ostatní ľudia v týchto oblastiach vždy veľmi vážne chorí. Takže väčšinu všetkých súčasných chorôb možno považovať za procesy očistenia, dokonca aj keď prebiehajú absolútne u všetkých ľudí, ktorí sú v danom okamihu chorí.

OTÁZKA: Mám podobnú otázku. Je možné všetky choroby považovať za očistné. A keď ochorie celá rodina, vrátane dojčaťa, ktoré vo všeobecnosti nie je znečistené škodlivinami?

ODPOVEĎ: Nuž, čo sa týka celej rodiny, to je už jasné. A ohľadom dojčaťa… A kto vám povedal, že dojča nie je znečistené? Ak si myslíte, že žena so znečisteným, toxínmi otráveným organizmom môže porodiť zdravé dieťa, ktoré nebude otrávené a znečistené, tak sa veľmi mýlite. Deti sa rodia práve v takom stave, v akom bývajú jeho rodičia. Preto dieťa už pri narodení získava určitý súbor kalov a toxínov, ktorý bol v organizme matky, a preto od samotného narodenia má presne takú istú potrebu očistenia, ako jeho rodičia.

OTÁZKA: Pochopila som správne, že takúto stravu - ovocie, radíte maličkým deťom od narodenia a nič viac?

ODPOVEĎ: Bohužiaľ nesprávne. Takéto otázky ma veľmi zarmucujú. Toto vypovedá o tom, že sa mi nedarí priniesť k vám moje myšlienky adekvátne. Často krát som opakoval, že ovocie je ideálna, prirodzená strava pre človeka, no nikomu neodporúčam prejsť na stravovanie na ovocí naraz práve preto, lebo nezintenzívňuje procesy očistenia. Aj pre deti je to rovnako taká prirodzená strava, no prechádzať na stravovanie na ovocí, je ako pre deti, tak aj pre dospelých potrebné veľmi dlho a primerane.

OTÁZKA: Tiež hovoríte, že pre každého človeka, v závislosti od stavu jeho organizmu, bude zdravým stravovaním jeho unikátna kombinácia produktov stravy. Možno mi napoviete, ako sa mám stravovať ja, ak vám opíšem svoj stav?

ODPOVEĎ: Takže, keď sa ľudia ku mne obracajú na konzultáciu, tak toto je to najpodstatnejšie, s čím sa zaoberáme. Pre každého konkrétneho človeka vyberáme stravu, ktorá bude k dnešnému dňu pre neho najviac optimálna, najzdravšia, a okrem stravovania vyberáme ešte špeciálny kurz očistných procedúr.

Tu dnešnú časť končím. Nabudúce budeme pokračovať vo všetkých týchto témach. Nech sa páči, naďalej zadávajte svoje otázky, podpisujte sa na náš kanál na youtube, pripájajte sa k nám v sociálnych skupinách: v kontakte a na facebooku. Všetko dobré. Dovidenia nabudúce.

 

Diskusní téma: Škola zdravia Michaila Sovetova (8)

vegetarianstvo, nie veganstvo

Rado | 05.01.2018

Zdrava vyziva alebo zase nejaka manipulacia? Mlady clovek s plesinou vela dovery nevzbudzuje ak mota o zdravej vyzive, poznal som jedneho kolegu, je furt na praskoch a psychicky uplne rozhadzany, odkedy je vegan... Nieco z druheho brehu, pre vyvazenost informacii :
https://www.badatel.net/preco-nebyt-veganom-byvala-veganka-odhaluje-zavazne-skutocnosti/

.

Cico Ciciak | 31.12.2017

David Kaliberka, Živá strava, aneb zbavme se nemoci
----------------
https://www.youtube.com/watch?v=qWeZc1rJaRs

.

paja | 19.12.2017

Hoxi, dík za publikování Školy zdravia M. Sovetova. Podle mně to patří k tomu nejlepšímu, co jsem o výživě četl.

Dalsi blud

Asovetov | 16.12.2017

A co maju jest Inuiti, Laponci ci Nomadi?

Re: Dalsi blud

Cico Ciciak | 16.12.2017

Teoreticky sa môže presťahovať inde a žiť buď ako vegetarián, vegán alebo vitarián.

Re: Re: Dalsi blud

Cico Ciciak | 16.12.2017

Inuiti (Slovania, ...) objektívne zaspali vývoj a zakysli pri svojej defektnej koncepcii života a sveto-názore, a preto boli legitímne porazení tzv. biblickou civilizáciou západu, pričom aj (pseudo)kresťanská civilizácia sveto-názorovo zdogmatela a upadla vo vývoji (resp. sa uberá špatným smerom), a ak sa čoskoro nespamätá, tak bude porazená inou civilizáciou.
Proste - objektívny Zákon Vesmíru.

Re: Re: Dalsi blud

Asovetov | 18.12.2017

Alebo rovno na inú planétu, lebo na Zemi už je problém zdravé ovocie vôbec vyprodukovať.
Ale k inej veci som chcel, čo sa stane, keď každý deň do romales osady budem posielať kamión biopotravín? Postupnosť životných krokov je dôležitá a verte tento krok vám žiadny lekár nedá.

Re: Dalsi blud

KL | 16.12.2017

Neviem, aký blud tu vidíte. Ideálne stravovanie pre človeka je stravovanie ovocím. To je ideál. Niekto z ľudí na Zemi má k nemu ďaleko, niekto bližšie, a niekto to praktizuje. Každý predsa môže využiť len tie možnosti, ktoré k danému okamihu má. Tí, ktorí žijú južnejšie, sú vo výhode oproti tým, ktorí žijú na severe, to je jasné. Či túto výhodu využijú, to je otázne. Najskôr by o adekvátnom stravovaní museli niečo vedieť. Ľudia žijú a stravujú sa aj na severe. Že je to ďaleko od ideálneho stravovania, to je jasné. No zdravému stravovaniu to nemusí byť tak vzdialené. Je potrebné dbať na pravidlo, že telo sa potrebuje stíhať čistiť od nahromadených odpadov. Mimochodom neviem o tom, že by Vami spomínané národy patrili medzi rekordmanov v dlhovekosti. Táto technogénna civilizácia nám okrem nebezpečenstiev prináša aj výhody. Čerstvé ovocie je dostupné v rôznych kútoch sveta, v každom nákupnom centre. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť.

Re: Re: Dalsi blud

Azmeg | 17.12.2017

V nákupných centrách ovocie nehľadajte, lebo ho tam niet, imitácia áno, ale ovocie tam nikdy nepredávali.

Re: Re: Re: Dalsi blud

Azmeg | 17.12.2017

Navyše podľa zásad správnej výživy by ste mali jesť iba ovocie vo vašej blízkosti vyprodukované, teda v našom prípade sezónne. Takže aj pre našinca zostať čistým frutariánom je dosť problém.

Re: Re: Re: Re: Dalsi blud

KL | 17.12.2017

Nuž vyriešte si to po svojom, alebo vôbec. Je to čisto vaša osobná vec. Podľa môjho názoru Sovetov poskytuje veľmi cenné a praktické rady, ako zlepšiť svoj zdravotný a následne aj psychický stav. Pozreli ste sa niekedy okolo seba, na ľudí naokolo, v práci, na uliciach...? Koľko z nich na prvý pohľad oplýva zdravím? Mňa takýto pohľad niekedy až mrazí, najmä pri pohľade na mladých - nové generácie.

Re: Re: Re: Re: Dalsi blud

KL | 17.12.2017

Na margo lokálneho ovocia dodám, áno, bude vám plne postačovať domáca produkcia, keď budete mať vo vašom črevnom trakte vypestované tak 2-3 kg dobrej mikroflóry (bifido a lakto baktérie), pretože vtedy sa vaše telo bude živiť predovšetkým ňou samotnou. Dokonca môžete byť určité obdobie celkom bez príjmu stravy ako takej. No to je veľmi ďaleko, k tomuto stavu sa dospieva po rokoch.
K tej ebole - ako ostatné choroby, je to dôsledok neznalosti alebo nedostatočných možností, rôznych okolností súčasného nepriateľského k človeku sveta. Máme šancu sa podobným situáciám vyhnúť. Kto chce, a má vôľu, skúsi. Niet nad vlastnú skúsenosť.

Re: Re: Re: Re: Re: Dalsi blud

paja | 19.12.2017

Před každým stojí úkol zmapovat svoji situaci a podmínky které pro mně vstupují do hry. Pak už je na každým, aby si stanovil, jak si počínat. Zkušenosti a informace od M. Sovetova považuji za cenné. Dál je to už jen na nás.

Re: Re: Re: Dalsi blud

Cico Ciciak | 17.12.2017

> V nákupných centrách ovocie nehľadajte, lebo ho tam niet, imitácia áno, ale ovocie tam nikdy nepredávali.

A kto tvrdí, že ho tam máme hľadať?!
Potom je korektné povedať aj "B" - a síce, že tam nehľadajte ani kvalitné mäso!!!

Tu bola reč o ovocí obecne, že údajne ide o najprirodzenejšiu, najzdravšiu a najideálnejšiu potravu človeka!

Dúfam, že teraz už máš v tom jasno, a že už nebudú ďalšie "nedorozumenia" z tvojej strany. ;)

Re: Re: Dalsi blud

Azmeg | 17.12.2017

No vysvetlite ľuďom nakazeným Ebolou, že ide o očistný proces a dajte im k tomu zažívaniu misku ovocia...

Re: Re: Re: Dalsi blud

Cico Ciciak | 17.12.2017

Ľuďom sa dnes ešte nedajú vysvetliť všetky veci.

Napr. na Slovensku dnes ľuďom nevysvetlíš, že Fico nemôže za všetko,
ale globálna koncepcia, situácia; dnes panujúci spoločenský systém organizácie alebo ľudia sami.

Takisto ľuďom nevysvetlíš ani fakt, že "Matka" Zem sa rôznym spôsobom a rôznymi prejavmi bráni "nákaze" zvanej opičí človek - že ide o objektívny Zákon.

Ľudia skrátka dnes ešte nechcú počúvať to, že oni sami sú ten problém, a preto radi hádžu všetku vinu iba na iných; a čakajú na mesiáša, ktorý všetko za nich vyrieši (aj to, čo by mali vyriešiť ľudia sami).

Re: Re: Re: Re: Dalsi blud

Cico Ciciak | 17.12.2017

Ale i napriek tomu, že tieto veci dnes ešte ľuďom nejde vysvetliť kvôli ich nízkej úrovni chápania a defektným stereotypom uvažovania, tak to ešte vôbec neznamená (tak sa ešte vôbec nejedná o dôkaz), že sú to hlúposti!

Základná otázka

Cico Ciciak | 16.12.2017

Zdravím.

Chcel by som sa opýtať, akú vlastne stravu (druh) M. Sovetov pokladá pre človeka za "prirodzenú"/vhodnú (existuje vôbec taká, alebo bol/je druh potravy u človeka vždy podmienený historickým obdobím, lokalitou a možnosťami? - lebo určite nie všade na Zemi a po celý rok rástli/rastú napr. banány, jablká a pod. - možno aj preto ľudské telo je navrhnuté tak, že dokáže min. určité obdobie získavať potrebné živiny aj z menej "prirodzenej"/vhodnej stravy, a takisto odbúravať nie úplne "prirodzené"/vhodné až škodlivé látky: napr. tepelne upravenú stravu, živočíšne produkty a pod. - aj preto sa mi napr. čisté vegánstvo a vitariánstvo javí byť ako extrém, hoci sa oň v poslednej dobe celkom zaujímam, avšak vegetariánstvo sa mi javí byť pestrejšie - t.j. "prirodzenejšie"), a akú odporúča on osobne?

Alebo sa môžem spýtam aj inak:
Keď M. Sovetov začal písať tieto články, tak jeho cieľom bolo, aby človek prešiel na aký druh stravy; aby akým spôsobom sa začal človek stravovať?

Vďaka.

Re: Základná otázka

DoubleM | 16.12.2017

Zatím co jsem přečetl a pochopil, tak přirozenou stravou myslí ovoce a obecně plody. Myslím, že cílem M. Sovetova je, předat své poznatky druhým. Udělej to pro sebe, přečti si to.

Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 16.12.2017

> Zatím co jsem přečetl a pochopil, tak přirozenou stravou myslí ovoce a obecně plody.

Skôr ma zaujímalo, aký spôsob/systém stravovania preferuje on, či vegánstvo, vitariánstvo a pod. (ja osobne uprednostňujem kombináciu vo forme vegetariánstva, to znamená, že schvaľujem aj občasnú konzumáciu mliečnych produktov a vajec, aby si človek udržal adekvátnu detoxikačnú schopnosť tela - čo sa týka stravovacieho systému, tak mne osobne nejde ani tak o zdravotnú stránku, ale o mravnú, filozofickú a sveto-názorovú stránku veci, pretože podľa mňa nie je správne žiť na úkor zvierat - živých bytostí a dnes tento sveto-názor už ide aplikovať i v praxi).


> Myslím, že cílem M. Sovetova je, předat své poznatky druhým.

Konkrétne tento aspekt ma nezaujímal.


> Udělej to pro sebe, přečti si to.

To práve robím, prečo si myslíš, že nie?

Re: Re: Re: Základná otázka

Kl | 16.12.2017

Sovetov je fruktarián. Je ovocie.

Re: Re: Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 17.12.2017

Nevšimol som si, že by rozoberal otázku vitamínu B12.
Ako konkrétne si ho dopĺňa?
Dokáže si ho vyrobiť črevná mikroflóra v správnej kondícii?
Čítal som, že aj neočistené ovocie alebo zelenina obsahujú vitamín B12 vďaka baktériám a vajíčkam hmyzu, ktoré sa nachádzajú na nich.

Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 17.12.2017

Napr. jablko priamo odtrhnuté zo stromu (tu je ale v dnešnej dobe problém v obecnom zamorení atmosféry Zeme ľudskou činnosťou).

Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

KL | 17.12.2017

O vitamíne B12 spomína v 11 časti: [49:29] https://www.youtube.com/watch?v=-cxPICylVnA&t=49m29s.
Odpovedá na otázku v súvislosti s absorbovaním B12 v tenkom a nie v hrubom čreve, pričom dotazujúci predpokladá, že mikroflóra žije len v hrubom čreve. Odpovedal, že dobrá mikroflóra by normálne mala žiť v celom čreve, teda aj v tenkom, a tam by sa B12 absorboval stenami čreva. No keďže práve v tenkom čreve sa neadekvátna strava mení na hlieny, tak tieto sa v prvom rade usádzajú tam. Z toho vyplýva nedostatok B12.
Preto je potrebné v prvom rade sa venovať očisteniu črevného traktu od kalov - hlienov, aby sa na jeho stenách mohla zabývať dobrá mikroflóra. V inom videu hovorí, že toto sa nám nepodarí skôr ako za rok, v žiadnom prípade. Ako rozpoznáme, že sa niekde usadila dobrá mikroflóra? V priebehu cca 2 týždňov spozorujeme zmenu v našej potrebe jesť. Zrazu nie sme takí hladní ako predtým, jeme menej (ak aj nie, môžeme aj rovnako), a pritom priberieme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 17.12.2017

Vďaka.
Lenže stačí prijímať iba samotné ovocie?
Podľa mne dostupných informácií - v ovocí sa nachádza minimálne množtvo vitamínu B12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

KL | 17.12.2017

Cico, pozorne si prečítaj doterajšie časti. Nateraz ti len ovocie určite nestačí. Samotné ovocie bude stačiť vtedy, keď sa na stenách čriev uchytí významnejšia kolónia dobrej mikroflóry. Tá začne telu dodávať všetky potrebné látky, aj tie, ktoré nie sú v ovocí. Dovtedy si treba chýbajúcich 13 aminokyselín a nejaké vitamíny doplňovať zo živočíšnych produktov, napr. trochu tvarohu, on myslím odporúča surový žĺtok, pretože si naň neutvoríme závislosť ako na syr. Hovorí, že stačí celkom malé množstvo. Mne sa napr. vždy ujde niečo syrové, napr. korbáče na návštevách. Len si to treba ustrážiť, aby toho bolo naozaj málo, aby sa zbytočne nevytváralo veľa hlienu a toxínov, lebo to celý proces len zbrzdí. Každý musí svojím tempom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 17.12.2017

To je mi jasné, že pri takto silne znečistenom tele (t.j. na začiatku ozdravného/detoxikačného procesu) iba ovocie nestačí.
Len ma zaujímalo, že či už potom neskôr si telo dokáže zobrať všetky potrebné živiny iba z ovocia, a ostatné látky sa vyrábajú v črevnej mikroflóre - spolu s vitamínom B12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

KL | 17.12.2017

Podľa Sovetova áno, ja za seba hovoriť nemôžem, tiež som skôr na začiatku ako v cieli. Kľúčová je tu mikroflóra. Tá by nám mala poskytnúť všetko. Aj Jefimov rozprával vo videách, že by sme mali kŕmiť mikroflóru, a ona bude potom kŕmiť nás. A jej vraj stačí celkom málo. Ešte jedna zaujímavosť k téme, vraj nebudeme priviazaní k jedlu a nebudeme mať ani takú potrebu jesť, môžeme byť aj bez jedla. Sovetov to vraj často krát robí a sám sa čuduje, z čoho potom žije mikroflóra. Prezentoval k tomu aj nejaké svoje myšlienky, tie sa u neho v priebehu času vyvíjali. Spájal to napr. s energetikou človeka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

Cico Ciciak | 17.12.2017

Vďaka za odpovede.

Viac-menej som sa chcel v diskusii uistiť, či informáciám v tomto seriáli o zdravom stravovaní rozumiem správne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základná otázka

KL | 17.12.2017

:)

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek