Škola zdravia Michaila Sovetova (7)

13.12.2017

 

1. séria, Diel 7

ŠKOLA ZDRAVIA MICHAILA SOVETOVA 7.doc (275456)

Dobrý deň! Začíname ďalšiu časť Školy zdravia. Minule som chcel rozprávanie o živočíšnych produktoch ukončiť, no chcem o nich ešte pár slov povedať, a ukončiť túto tému úplne. Začínal som hovoriť o hnilobných procesoch, o tom, ako živočíšne produkty v priebehu svojho trávenia začínajú hniť, a tieto hnilobné látky, ktoré pri tom vznikajú, otravujú organizmus. No pri tom som nespomenul toxické látky, ktoré v procese hnitia vznikajú, hnilobný proces je sprevádzaný aktivitou hnilobnej mikroflóry, t.j., určitými baktériami. Tieto baktérie zohrávajú v živote ľudí tiež dostatočne badateľnú úlohu. Väčšinu svojej medicínskej práce som sa zaoberal práve rozličnými zápalovými ochoreniami, ako každý urológ a gynekológ, a preto som veľa pracoval s baktériami, a zaujímal som sa, aké baktérie u ľudí vyvolávajú choroby. Tak v urológii a gynekológii je dnes prijatá taká hra, že sa snažia zo všetkých smrteľných hriechov obviniť pohlavné infekcie. Keď prichádza človek so zjavným zápalom, prvé, čo mu urobia, urobia mu analýzu na pohlavné infekcie. Táto analýza je veľmi presná, a ak má človek doslova niekoľko kusov týchto baktérií (nezveličujem, doslova, nech desiatok týchto baktérií), tak táto analýza ich môže ukázať. A je kvalitatívna, t.j. výsledok je buď «áno» alebo «nie», alebo «plus» alebo «mínus». Vypovedá len o fakte prítomnosti alebo absencie, nie o množstve. A z toho vyplýva, že ak človek aspoň v nejakom množstve tieto baktérie má, analýza ich odhalí, a doktor radostne hovorí: «ó, vidíte, máte tie baktérie, to znamená, že oni vyvolávajú tento zápal, takže ich odstránime, a hneď vám všetko prejde.» Mňa akosi nikdy veľmi nezaujímala prítomnosť alebo absencia pohlavných infekcií, ja som samozrejme, prirodzene tiež robil tieto analýzy, no mňa pri tom zaujímalo, či sú prítomné aj iné baktérie, a v akom množstve. Okrem analýzy na pohlavné infekcie som ľuďom robil aj kultivácie. Tieto analýzy sú drahšie, a robia sa dlhšie, a preto nie všetci pacienti mali pre to pochopenie, a preto som musel vysvetľovať, že, po prvé, táto analýza nie je na určité baktérie, ale na všetky, ktoré vyrástli (v laboratórnych podmienkach). A po druhé, táto analýza je množstevná. Uvádza, koľko ich vyrástlo. A môže ich vyrásť málo, veľa, a nemusia vyrásť vôbec. Táto analýza opisuje reálny stav vecí adekvátnejšie a objektívnejšie. Keď prichádza z kultivácie výsledok, veľmi často vidíme, že pohlavná infekcia tam je, no v takých mikroskopických množstvách, že si ju organizmus ani nevšíma, zato podmienečne patogénna flóra jednoducho pyšne prekvitá, a úplne dominuje, tvorí 99% celej bakteriálnej masy. Hnilobné baktérie majú vzťah práve k podmienečne patogénnej flóre. Čo je to podmienečne patogénna mikroflóra? My hovoríme, že v črevnom trakte každého človeka musí žiť normálna mikroflóra. Normálnu mikroflóru predstavujú dva druhy baktérií, v základe - 90% - sú to bifidobaktérie, 10% - sú to laktobaktérie. A žiadne iné baktérie v normálnej mikroflóre nemajú byť. Všetko ostatné je podmienečne patogénna mikroflóra, a netreba si tieto veci pliesť, bifido a laktobaktérie –práve to je naša symbiotická mikroflóra, ktorá nikdy, v žiadnych podmienkach nespôsobí problém. Môže ich byť málo, môže ich byť veľa, čím viac, tým lepšie. Úžitok z nich máme, a škodu nám neprinášajú žiadnu, za žiadnych okolností. Podmienečne patogénna mikroflóra – prečo je patogénnou? Pretože môže vyvolať problémy, jednoduchšie, za určitých podmienok zápaly, keď jej je príliš veľa. Jednoducho povedané, keď ju imunitný systém organizmu človeka nezvláda potlačiť. To je taká časovaná bomba v organizme každého človeka. Tak oni (patogénne baktérie) do času sedia, nespôsobia žiadne problémy, no len čo sa niečo udeje, alebo náš imunitný systém dostane nejaký úder, alebo sa vyskytnú určité okolnosti ktoré spôsobia zvýšenie ich počtu, potom už vyvolávajú problémy, a stanú sa príčinou zápalu. A prakticky všetky zápalové procesy, ktoré sú, a rovnako tak choroby, ktoré spôsobujú, prevažná časť týchto chorôb je spojená práve s aktivitou podmienečne patogénnej mikroflóry. Takže z tejto podmienečne patogénnej mikroflóry sú tie najnebezpečnejšie, najpatogénnejšie a najnepríjemnejšie a ťažké na liečbu – to sú práve hnilobné baktérie. Typické príklady – pseudomonas aeruginosa a proteus. Ak sa niekto vo svojom živote stretol s ochoreniami, vyvolanými práve týmito baktériami, ten vie, že sú to veľmi ťažké ochorenia. A vždy, keď z kultivácií vychádzali tieto baktérie, keď som ohľadom stravovania ešte nič nevedel, ohľadom hnilobných procesov, a všetkého ostatného, už vtedy som vedel, že sa to bude liečiť dlho a ťažko, sú to veľmi ťažké antibiotiká, a veľmi dlhá liečba, a  bude dobré, ak to vôbec zvládneme. Takže hnilobná flóra – to je ešte aj najnebezpečnejšia časť celej tejto podmienečne patogénnej mikroflóry, takže živočíšne produkty, ktoré vedú k hnilobným procesom v organizme, nielen otravujú organizmus, ešte nám aj zaisťujú túto hnilobnú mikroflóru. Na druhej strane je potrebné povedať, že ľubovoľná flóra žije v organizme človeka len v určitom výživnom prostredí, a ona vo všeobecnosti nenesie žiadnu vinu, to my sami sme jej dali potravu. A tak, ak sme poskytli potravu, niekto ju musí zjesť. Takže, ak ju nebudeme kŕmiť, potom jej nebude. Preto sa tu príčina skrýva nie v samotnej prítomnosti baktérií, ale v tom, že sme najskôr zodpovedajúcim spôsobom znečistili svoj organizmus, a potom už, jednoducho povedané, prišli tieto isté baktérie preto, aby to zjedli. A vtedy je už organizmus schopný sa toho všetkého zbaviť. A toto je tej istý hlien, ktorý vytvárajú živočíšne produkty, o ktorom som minule rozprával, ktorý je taký hustý, podobný hnisu, ktorý je rozpustný v tukoch, tak práve on je výživným prostredím pre všetky tieto hnilobné baktérie. Preto, okrem toho, že tento hlien môže stáť bokom a neprekážať, niekde v črevách alebo v nosohltane, alebo pľúcach, alebo ešte niekde, tak je zároveň výživným prostredím pre baktérie. Okrem toho, že znečisťuje telo človeka, môže v tej oblasti vyvolávať aj zápaly, a ak tento zápal bude, tak tento zápal bude tiež ťažší ako ten, ktorý by bol spojený s iným hlienom, a s inými baktériami. Takže živočíšne produkty majú aj takúto osobitosť.

Nuž a minule som rozprával, že trávenie živočíšnych produktov, dokonca aj tých najkvalitnejších, najideálnejších, v každom prípade vedie k tvorbe toxínov, no je potrebné chápať, že v našich obchodoch sú živočíšne produkty zďaleka nie ideálnej kvality. Odporúčam si pozrieť dokumentárne filmy, ktorých v poslednom čase vyšlo nemálo, o mäsovom priemysle, a o tom, ako so svojou produkciou manipuluje, čo si dovoľuje, a ako práve tento spracováva rôznym spôsobom všetky tieto živočíšne výrobky, ako ich pripravuje na predaj, na výrobu. Je to veľmi zaujímavé. Filmy sú drsné, no zobrazujú to, čo sa nazýva pravda života. Plus k tomu treba zobrať do úvahy, okrem tohto spracovania zabitého dobytka, životné podmienky tohto istého dobytka, že ho celý život kŕmia pre neho neprirodzenou potravou, že žije v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. Dnešná krava nevidí slnko ani jeden deň svojho života. Vari si vieme predstaviť, že v súčasnej živočíšnej výrobe, sa všetky zvieratá držia vo voliérach, v priestoroch, pod lampami. A v prípade sliepok tieto lampy ešte aj svietia nepretržite, pretože vtedy sliepky znášajú častejšie. A stravu majú taktiež neprirodzenú, sú to špeciálne kŕmne zmesi, do ktorých sa ešte pridávajú tie isté živočíšne produkty. T.j. až potiaľ, že z kráv robia bytosti, ktoré sa kŕmia sebe podobnými, s čím sa v prírode normálne vôbec nestretávame u žiadneho druhu, aby nejaký druh živočícha mohol jesť sebe podobných. A okrem toho im dávajú veľké množstvo lekárskych preparátov – sú to aj hormóny, aj antibiotiká, aj iné preparáty, vitamínové komplexy, komplexy stopových prvkov. No ak im komplexy vitamínov a stopových prvkov dávajú preto, aby boli zdravé, tak rastové hormóny im dávajú na to, aby rástli rýchlejšie a viac. Antibiotiká im dávajú preto, aby znížili aktivitu tejto istej podmienečne patogénnej flóry v organizme, pretože podmienečne patogénna flóra sa zaoberá očistením organizmu od kalov, v ktorom žije, a tieto kaly – to je určitá hmotnosť. A samozrejme pre výrobcu je zaujímavejšie vychovať kravu alebo iný druh dobytka väčšej váhy, než aby bol zdravší. Zdravie ich vôbec nezaujíma. Takže toto sa nemôže neodrážať na stave ľudí, ktorí toto všetko jedia.

No a plus k tomu, málokto si uvedomí, že v živočíšnej výrobe je pravidlo, že všetko musí byť bezodpadové. T.j. ľuďom dávajú jesť absolútne celé zviera, a nie len jeho niektoré časti. A keď hovoríme, že živočíšny priemysel poskytuje mäso, tak ten zďaleka nedáva len mäso. Sú to aj vnútorné orgány, vrátane čriev, aj jeho obsah, sú to aj kosti, väzivá, šľachy, kostra, koža, rohy, kopytá, atď.… A všetko to ide tiež na jedlo. K mäsu to už nemá vôbec žiadny vzťah. Ak hovoríme, že mäso obsahuje určitý súbor výživných látok, tak v týchto produktoch už bude súbor látok celkom iný, vôbec nie žiadny. Avšak, okrem toho, všetko ide do potravín, a rad produktov sa vyrába práve z týchto odpadov živočíšnej výroby, a ktoré sa potom vydávajú za mäso.

Nedávno mi v komentároch k ďalšiemu videu v «Kontakte» (znovu, ďakujem vám) pripli veľmi zaujímavé video, kde som si vypočul úvahy takého klasického súčasného dietológa. Mohol by som o tom veľa rozprávať, no dnes poviem len jedno: zaznela tam veta, že človek nemôže žiť bez mäsa. Nielen, že ako musí byť človek krátkozraký a nevidieť si na špičku nosa, to je ako fakticky povedať 90% obyvateľstvu Indie, v ktorej pardon, žije pol druhej miliardy ľudí, že jednoducho neexistujú, pretože nejedia mäso, a bez mäsa človek nemôže žiť. Takže ony neexistujú. A okrem toho, k dnešnému dňu je na svete 10% vegetariánov, to je veľmi veľká časť obyvateľstva Zeme. Okrem Indie, dokonca aj v západnom svete (je tam dosť vegánov, stravujúcich sa surovou stravou bude menej, no aj o tých je už dlho počuť) je veľmi veľa vegetariánov, a vegetariánske reštaurácie sa otvárajú po celom svete, a v rôznych kaviarňach je vegetariánske menu, čo tiež o mnohom vypovedá. Takže, priamo povieme, veľmi veľa ľudí neje mäso, a nezačalo sa to všetko včera, ale pred niekoľkými desiatkami rokov. Vegetariánske hnutie sa v západnom svete aktívne rozvíjalo práve v 50.-60. rokoch minulého storočia, konkrétne v USA, preto sa ohľadom vegetariánstva už nahromadilo dostatočne veľa informácií, a priamo povieme, ak by skutočne nebolo možné žiť bez mäsa, tak iste by toto celé nebolo. Ľudia by prechádzali na vegetariánstvo, zriekali by sa mäsa, a postupne by ochoreli, a začali by zomierať. Neboli by takí mladí, zdraví a šťastní. Mnohí hollywoodski herci sú tiež vegetariáni. Preto hovorím, že toto je absolútne taký pohľad človeka, ktorý si nevidí ďalej od svojho nosa.

No aj keď si mnohí ľudia myslia, že jedia mäso, v skutočnosti ho nejedia, alebo ho jedia veľmi, veľmi zriedka. Sú to, takpovediac, nie bohaté vrstvy obyvateľstva, ktorým nestačia peniaze na kúpu skutočného mäsa, mäsa v čistej podobe, to predsa stojí oveľa viac v porovnaní so všetkými ostatnými produktmi. A namiesto mäsa ľudia kupujú to, čo si myslia, že je vyrobené z mäsa: všemožné polotovary, párky, sardely, klobásy, atď. Pritom sa nezamýšľajú, prečo, ak samotné mäso stojí niekoľko za kilogram, tak prečo, keď z neho (ako si myslíme) vyrobí kotleta, stojí 5 krát menej? Veď podľa toho by mala stáť viac preto, lebo výrobca zobral mäso, pracoval s ním, vznikol aj nejaký odpad, zobral niečo za prácu. A prečo nakoniec stojí menej, to preto, lebo mäsa tam vôbec niet. Všetky tieto polotovary, práve tie lacné, nehovorím o skutočných, ktoré sa skutočne robia z mäsa, a preto stoja viac ako samotné mäso, sa vôbec nevyrábajú z mäsa, ale sa opäť robia z tých istých výrobných odpadov. Skrátka, zoberú kostru zvierat (kožu, rohy, kopytá), zomelú, varia, a získa sa taká jednoliata mastná masa. V tých filmoch, ak si ich pozriete, je to všetko krásne ukázané. A potom už táto masa s príslušnými ochucovadlami, aromatizátormi, farbivami, zahusťovadlami, a všetkým-všetkým-všetkým, čím ju zaopatruje súčasný potravinársky – chemický priemysel, odosiela na výrobu rôznych polotovarov (v zložení toho všetkého bude uvedené: živočíšna bielkovina, alebo východiskové živočíšne látky). Preto všetko, čo sa rozpráva o nezameniteľnej bielkovine, aminokyselinách, vitamínoch – to všetko platí o mäse, no k týmto produktom to nemá vôbec žiadny vzťah. Je nemálo ľudí, ktorí vlastne mäso vôbec nejedia, alebo jedia veľmi zriedka, ale jedia prevažne práve tieto polotovary. Oni si len myslia, že jedia mäso a vegetariánmi sa nenazvú nikdy v živote, no v podstate, fakticky, mäso v čistej podobe nejedia, alebo veľmi málo, dajme tomu jeden krát do mesiaca, alebo raz za niekoľko mesiacov. A akosi žijú, nehovorím, že dobre, no minimálne nezomierajú od nedostatku bielkovín. Nikomu nepríde na um povedať, že ten, kto je mäso je chlapina, a ten, kto je klobásy, musí, ako všetci vegetariáni, zomrieť na nedostatok bielkovín. Ten istý dietológ to nikdy nepovie. A nikto neprizná, že je v tom také veľké protirečenie.

Tu už tému o živočíšnych produktoch naozaj skončím. Ale, nuž čo sa týka všetkých tých aditív chemických, toxických, hormonálnych a lekárskych, je jasné, že tieto vôbec nezlepšujú kvalitu všetkých týchto produktov, a všetko to človek prijíma do seba. A aj samotné tieto aditíva sa prirodzene môžu stať príčinou rozličných chorôb a rozličných problémov. Takýto živočíšny priemysel vznikol pomerne nedávno. Ešte pred 50 rokmi pravdepodobne v takejto podobe nebol, ale práve v okamihu spojenia chemického a potravinárskeho priemyslu sa stalo možným urobiť z nepožívateľných produktov plne požívateľné. A je pochopiteľné, že žiadne zdravie, žiadnu kvalitu života to ľuďom neposkytlo. Takže ešte aj faktory (činitele) je potrebné zhodnotiť, keď rozprávame o produktoch živočíšneho pôvodu. Faktory, ktoré vedú k tomu, že tieto produkty aj znečisťujú aj otravujú organizmus človeka. Tak tu už naozaj urobím za produktmi živočíšneho pôvodu bodku.

Teraz začneme rozprávať o produktoch rastlinného pôvodu. Rastlinné produkty, sú bez vykrúcania aj tak základnou potravou súčasných ľudí. Živočíšnych produktov jedia ľudia oveľa menej. Tak znovu som sa vypytoval svojich pacientov. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé: porozumieť, pochopiť, ako je to v súčasnom svete, aj ohľadom toho poznania, že väčšina živočíšnych produktov akoby na 50% alebo viac pozostáva zo sóje, a k živočíšnym produktom významný vzťah nemá, tak vcelku z toho vychádza, že väčšina ľudí svoj jedálniček zostavuje zo živočíšnych produktov priemerne v podiele od 10 do 30%. A 30% - to je už veľmi veľa, a ak viac, tak sa jedná o nejaké osobitné prípady. No základná potrava súčasných ľudí – to sú samozrejme produkty rastlinného pôvodu. No pochopiteľne, produkty určitým spôsobom spracované. T.j. nie sú to produkty v pôvodnej podobe. Práve k surovej rastlinnej potrave to nemá žiadny vzťah, a k prirodzenému stravovaniu človeka, k stravovaniu ovocím, to tiež nemá prakticky žiadny vzťah. Súčasný človek má v jedálničku veľmi málo ovocia v čistej nespracovanej podobe. A jedálniček ľudí je v podstatnej miere vytvorený zo spracovaných rastlinných produktov. Ako sa spracovávajú rastlinné produkty? V prvom rade sa spracovávajú tepelne: varenie, pečenie, parenie. V druhom rade sa spracovávajú chemicky. Napríklad múka – to nie je zrno, nie je to pšenica. Múka je produkt, získaný cestou zomletia pšenice. No okrem mletia, málokto vie, že po zomletí je podrobená cca 20 rôznym chemickým premenám. Celé je to spojené s tým, aby si uchovala svoje vlastnosti, aby sa nekazila, neodležala, nezhrudkovatela, a mohla sa skladovať ľubovoľne dlho. Súčasná múka, ak pôjdeme do obchodu, kúpime ju a položíme na policu, tak ešte naši vnuci ju môžu z tejto police zobrať, a pravdepodobne sa za ten čas nijako nezmení. Práve preto, lebo je spracovaná a zabalená takým spôsobom, aby v nej neprebiehali žiadne procesy. No a väčšina produktov je podrobených práve takýmto procedúram.

Vrcholom potravinárskeho a chemického priemyslu bolo to, že sa z jedných a tých istých východiskových materiálov začali vyrábať natoľko rôzne produkty, že bežného človeka ani nenapadne predstaviť si, keď niečo je alebo pije, z akého východiskového produktu je to vyrobené. Základnými produktmi pre potravinársky priemysel v súčasnom svete sú tri základné produkty. Prvý, ako iste viete, je sója. Sója sa pestuje v celom svete v obrovskom množstve. Je preto geneticky modifikovaná, pretože musí byť približne rovnaká. Najdôležitejšie, musí byť stabilná, t.j. musí poskytovať veľké plody, a tieto plody nesmie nikto jesť, aby ich žiadny hmyz nepoškodzoval. Takže prvým základným komponentom pri výrobe nejakých potravinových produktov je sója, druhým – kukurica, tretím – pšenica. Kto vie, že východiskovým produktom pri výrobe koka-koly je kukurica? Dozvedel som sa to nedávno z jedného amerického filmu. Kto si to dokáže predstaviť, keď si zoberie do ruky fľašu koka-koly, že táto koka-kola je vyrobená z kukurice? Niekto má na to možno dostatok fantázie, no mne by jej nestačilo nikdy v živote! A predstavte si, čo je s touto kukuricou potrebné urobiť, aké množstvo rôznych chemických a iných úprav nato, aby sa zmenila na koka-kolu. Opäť, bežný človek na to nemá dosť bujnú fantáziu. Tak toto sú súčasné produkty rastlinného pôvodu. Dobre, dáme bokom všetky chemické produkty, pretože o nich som už podrobne porozprával. Ponecháme naturálne produkty. T.j., išli sme do obchodu, a kúpili sme si bežný východiskový produkt, kapustu, zemiaky, no nech aj pekárenské výrobky (zatvoríme oči pred tým, že múka sa tiež povinne spracováva rôznymi spôsobmi), a doma sme si to pripravili, t.j. uvarili, upiekli, udusili, atď. Čo nám to poskytne? Čo nám tieto produkty poskytnú? Po prvé, akékoľvek tepelné spracovanie stravy už spôsobuje, že sa ničí rastlinná buničina, ktorú si my nedokážeme osvojiť. Ničí sa, a prechádza do formy, v ktorej sa aj tak prakticky osvojovať nemôže, zato začne vytvárať hlieny. A ak v surovej podobe buničina stimuluje peristaltiku čriev a napomáha očisteniu organizmu, a čriev, tak vo varenej podobe sa premieňa na hlieny, a namiesto toho, aby očistenie podporovala, črevný trakt znečisťuje. Takže najdôležitejšie vlastnosti tepelne spracovanej rastlinnej potravy sú jej hlienotvorné vlastnosti. Tento hlien, ako som už povedal, sa odlišuje od hlienu pochádzajúceho zo živočíšnych produktov tým, že je menej agresívny, a takpovediac, menej znečisťujúci. Je viac tekutý, nie je taký hustý, ako hlien vznikajúci z produktov živočíšneho pôvodu, a čo je najdôležitejšie, je rozpustný vo vode. A ak človek pije dostatočné množstvo vody, tak bude tento hlien ešte viac tekutý, a bude oveľa ľahšie vychádzať z organizmu. No zároveň sa týchto hlienov vytvára oveľa viac, a môžeme rátať s tým, že ak zjeme kilogram zemiakov, tak získame celý tento kilogram hlienov. Nebude také ťažké sa ho zbavovať, ako keby to bol hlien vytvorený z mäsa, no je to celý kilogram! A chceš – nechceš, niekde sa musí podieť. A čo je to kilogram zemiakov pre súčasného človeka? Jesť dva-tri-štyri krát za deň nie je nič zvláštne. A tak každý deň, môžeme povedať, od rána do večera.

Základný, principiálny rozdiel tepelne spracovaných produktov rastlinného pôvodu a produktov živočíšneho pôvodu spočíva v tom, že produkty rastlinného pôvodu prakticky neotravujú organizmus, t.j. prakticky neobsahujú toxíny. Znečistenie, ktoré prebieha, je len v podobe kalov. Toxíny tam môžu byť obsiahnuté, len ak sa tieto produkty pestovali v zlých podmienkach, používali sa hnojivá, postreky, atď., no samotné produkty, ak berieme do úvahy ekologické produkty rastlinného pôvodu, a jednoducho ich varíme, paríme, dusíme, tak jediné, čo náš organizmus od nich získa, to je znečistenie tými istými hlienmi.

A okrem hlienov, ktoré z nich získame, je to znečistenie soľami. Čo sú to za soli? O soliach som už trochu rozprával, keď som hovoril o produktoch živočíšneho pôvodu, že keď človek je veľa mäsa, vytvára sa kyselina močová. A produkty rastlinného pôvodu tiež spôsobujú tvorbu solí, ale už iných. V čom je tu podstata? Podstata je v tom, že ovocie a zelenina obsahujú organické kyseliny. Organické kyseliny ich robia chutnými. Keď zjeme jablko, chápeme, že má chuť jablka. Tak táto jablková chuť je podmienená súborom určitých organických kyselín: kyselina jablčná, kyselina citrónová, kyselina octová, atď., je ich niekoľko desiatok. T.j., keď jeme paradajku, tá má inú chuť, no tiež je chutná. Bude mať svoj súbor týchto kyselín. Tieto kyseliny sú obsiahnuté absolútne vo všetkom ovocí a zelenine, môže ich byť viac, alebo menej. Pri tepelnom spracovaní sa tieto kyseliny menia na nerozpustné soli. Pre organizmus je ťažké ich vylúčiť. Organizmus ich dokáže za deň vylúčiť určitý objem, no tento objem je neveľký, a my toho všetkého zjeme veľa, preto je tepelne spracovaná rastlinná strava tou základnou pre súčasných ľudí. Takto sa tieto soli začínajú v tele hromadiť, a hromadia sa počas celého života.

Najlepším príkladom toho, ako sa tieto soli hromadia je to, ako človek s vekom stráca svoju ohybnosť. Pretože prvým miestom pre uskladnenie týchto solí sú kosti, väzivá, svaly, šľachy a kĺby. Všetci vedia, že deti sa rodia veľmi ohybné, a ľahko  predvádzajú jógové asány, a naťahujú sa tak dobre, a ak sa aj nestačia prirodzene neroztiahnuť, tak veľmi rýchlo, doslova za niekoľko týždňov je možné dieťa roztiahnuť do ľubovoľného stupňa. S vekom sa táto ohybnosť stráca, a človek v stredných rokoch už takých výkonov schopný nie je. Prečo sa táto ohybnosť stráca? Ohybnosť sa stráca preto, lebo všetky orgány spojené s touto ohybnosťou - kosti, svaly, väzivá, šľachy a kĺby sa vekom postupne zanášajú tými istými soľami. Tieto soli, ako sa hromadia, spôsobujú zníženie elasticity všetkých týchto tkanív. A v súvislosti s tým, čím je človek starší, tým má menšiu elasticitu tkanív. A je pochopiteľné, že človek staršieho veku už nemôže snívať o nejakej ohybnosti, ale pre neho je už aj obvyklý pohyb krajne obmedzený, t.j. pohyblivosť každého kĺbu je znížená na minimum tak, že sa kĺb nemôže normálne pohybovať. Tieto soli sú príčinou prakticky všetkých problémov s kĺbmi: artritíd, reumatizmov, tých problémov, ktoré sa vždy považujú za nevyliečiteľné alebo sú veľmi ťažko liečiteľné, práve preto, lebo týchto solí je ohromné množstvo, a veľmi ťažko sa z organizmu vylučujú. No a okrem toho sú tieto soli príčinou choroby močových kameňov, keď ich obličky začínajú vylučovať viac, než sú reálne schopné, potom sa tieto soli hromadia v samotných obličkách. To je tiež zanesenie organizmu, to je tiež znečistenie organizmu, a najdôležitejšie je, že práve toto znečistenie je spôsobené tepelne spracovanou rastlinnou potravou, a nie živočíšnou.

Čo sa týka hlienov, naozaj nemá zmysel podrobne sa tejto otázke venovať, pretože je jasné, k akým následkom vedie nahromadenie hlienov v organizme. Prvé miesto, kde sa hlien odkladá, sú črevá, ktoré neboli prírodou predurčené na prácu s týmito hlienmi. Sú predurčené na prácu so surovou rastlinnou buničinou, ktorá stimuluje peristaltiku, a s ktorou črevá pracujú veľmi veselo a dobre, a hlieny sa v črevách hromadia, zanášajú ich, plnia odpadom, znečisťujú, a črevá majú tendenciu zastavovať sa, a pracovať čoraz pomalšie a horšie. Dnes je zápcha bičom súčasných ľudí. Je možné povedať, že všade je epidémia, takpovediac minimálne náchylnosti na zápchu. Práve hlien to spôsobuje, ako z produktov živočíšneho pôvodu, tak aj produktov rastlinného pôvodu.

Okrem toho, že začína v črevnom trakte kvasiť alebo hniť, čo v priebehu týchto procesov privádza k tvorbe príslušných látok, tak začína sa aj absorbovať. A potom s ním organizmus robí všetko, na čo mu stačí fantázia. Rozšíri ho po všetkých orgánoch a systémoch. Stane sa príčinou nadváhy, keď sa začína ukladať do podkožných buniek. Stane sa príčinou všemožných prechladnutí, nádch, kašľov, pneumónií (zápalov pľúc), keď sa nahromadí v prieduškách a pľúcach. Organizmus je vynútený zariadiť si intenzívne očisty, aby nezaniesol úplne všetky tieto orgány, a nevyvolal úplné prerušenie ich funkcií. Vyvoláva hnisavé problémy na pokožke, keď ho začína vylučovať cez pokožku. Znovu, keď ho nevylúči celkom, sú aj hrudky tohto hlienu s baktériami ohniskami zápalov v pokožke, ktoré všetci poznajú ako akné, alebo jednoduchšie, vyrážky na pokožke, alebo rôzne iné zápalové procesy na pokožke. V pohlavných orgánoch sa stane príčinou výtokov u žien, príčinou prostatitíd u mužov, atď. Existuje obrovské množstvo týchto chorôb, príčinou ktorých je práve nahromadenie týchto hlienov v organizme človeka. Pričom tento hlien môže byť tak živočíšneho pôvodu, ako aj rastlinného. A keďže v strave prevládajú tepelne spracované produkty rastlinného pôvodu, tak tento hlien je najčastejšie rastlinného pôvodu. Nabudúce budeme v rozprávaní o rastlinných produktoch pokračovať.

Odpovede na otázky divákov

Predsa som len našiel niekoľko zaujímavých otázok k téme dnešnej časti, a teraz si ich preberieme.

OTÁZKA: «Na tému, že hlieny prekážajú črevám v práci. Predtým som o surovej strave nič nevedela, a mala som veľké problémy s črevami. Mohla som jesť len ovocie, a aj tak som potrebovala preháňadlo. A raz som čítala o mlieku, že pomáha. Dovtedy som sa ho snažila podľa Bragga nepiť, a potom som šla, a kúpila som si domáce mlieko, a začala som sa stravovať len ním. Viac som preháňadlá nepotrebovala, niekoľko rokov som pila len mlieko, ako niektorí indickí svätí. Okrem nahromadenia hlienov som žiadne zhoršenie zdravia nepozorovala. To uvádzam k tomu, že hlienov bolo veľa, a črevá pracovali vynikajúco.»

ODPOVEĎ: Nuž, osobitosť mlieka spočíva v tom, že produkuje nie taký hustý hlien, ako iné produkty živočíšneho pôvodu, a môže nezanášať črevá. Ja nehovorím, že to robí vždy. T.j., v danom prípade táto individuálna reakcia tejto ženy spočívala v tom, že črevá reagovali na tieto hlieny z mliečnych produktov práve tým, že sa u nich zvýšila motorika a peristaltika. No iní ľudia budú mať inú reakciu. Budú mať úplne strašné zápchy, práve zo živočíšnych produktov. Toto je dostatočne rozšírený variant, keď ľudia, ktorí majú problémy s fungovaním čriev, s peristaltikou, začínajú piť mlieko, kefír, alebo jesť tvaroh. Z toho sa im peristaltika zlepší, pretože, po prvé, hlieny z mliečnych výrobkov sú relatívne tekuté, po druhé, tieto hlieny začínajú rozpúšťať a robiť viac tekutými hustejšie hlieny, ktoré sú rozpustné v tukoch, a preto sa to všetko spolu vylučuje. No to, čo píše táto dáma, že na jednej strane pila mlieka veľmi veľa, t.j., že sa stravovala len mliekom, to je veľmi charakteristické. T.j., pre dosiahnutie tohto efektu je potrebné veľké množstvo mliečnych produktov. A po druhé to, že hlienov bolo veľa len potvrdzuje, že hlieny mala skutočne nielen v črevách, ale v celom organizme.

A pokračovanie tejto istej otázky.

«Ešte k téme mlieka. Veľkolepo uspokojuje nervový systém. Takej spokojnosti som nikdy v živote nemala, ako na mliečnej strave. Keď som mlieko prestala piť v takom množstve, hlieny ubudli, no objavil sa druhý problém. Ideš po ulici, niekto fajčí, a to všetko sa mi to dostáva priamo do pľúc, a keď som mala hlieny, nepociťovala som to. A vo všeobecnosti, nielen znečistený, ale ani studený vzduch dnu nevpúšťali. A teraz, ak je mráz, je chladno na dýchanie, chladný vzduch ide priamo do organizmu, je bolestivé dýchať. S upchatým nosom som taký problém nemala»

ODPOVEĎ: Nuž, prečo mlieko uspokojuje, som rozprával minule. Pretože obsahuje opiáty, ktoré sú narkotickými látkami s upokojujúcim účinkom. Z klasickej literatúry môžem spomenúť opis čínskych ópiových fajčiarní, alebo indických, vo všeobecnosti, nejakých ázijských ópiových fajčiarní. Pravdepodobne indických, pretože Angličania, keď prišli práve do Indie, začali veľmi tvrdo rozbíjať kultúru, ktorá tam bola. Kultúra tam bola veľmi stabilizovaná, a nijako do seba neprijímala odlišný pohľad na svet Angličanov. A jedným z krokov zavádzania anglickej kultúry bola aj ópiová narkománia. Ak spomenieme Conana Doyla, tak Sherlock Holmes tiež rád trávil čas v takých ópiových fajčiarňach. Takže v týchto ópiových fajčiarňach nikdy neboli žiadne výtržnosti, pohromy, škandály, ako to býva v podnikoch, kde sa pije. T.j., ľudia prichádzali, uložili sa, začali fajčiť, a prebývali v tých svojich videniach, opojení, no pritom sa správali ticho, spokojne, nikdy nikomu nerobili žiadne problémy. Práve preto boli tieto zariadenia také populárne, pretože návštevníci ich vlastníkom nerobili žiadne problémy. Tak toto je veľmi dobrý príklad účinku týchto opiátov na mozog človeka. Upokojujú, vznášajú kdesi do vyšších svetov, no pritom všetkom sa človek od tohto sveta celkom odvracia. Mliečne produkty, ktoré obsahujú opiáty, dávajú približne rovnaký efekt, ktorý je opísaný v tejto otázke, a u ajuvérdistov je veľmi populárne, že ak pijú mlieko, môžu získať božskú dobrotu, lásku, a je možné to hneď zakúsiť. Celé je to spojené s účinkom opiátov. Čo sa týka toho, že hlien chráni pred fajčením a studeným vzduchom? Keď zdravému človeku pracujú sliznice normálne, tak výstelka sliznice produkuje vlastný sekrét, to už nie je hlien, no je to ten sekrét, ktorý robí to isté. A keď má človek v organizme hlienov málo, no výstelka sliznice je ešte v mierne zapálenom stave, a nedokáže ešte plne vykonávať svoju funkciu, môže preto toto všetko pociťovať. No upchatý nos nie je príznakom zdravia, a je málo ľudí, ktorí nechcú cítiť vôňu tabaku a chladný vzduch za takú cenu, ako je zanesenie svojho organizmu hlienmi.

No a posledná fráza z otázky.

«a ešte mliečne hlieny pomáhajú pri uštipnutí hadom»

ODPOVEĎ: No výborne. O tom naozaj nič neviem, no pripusťme, že pomáhajú. A aký je z toho záver? Že je to produkt stravovania? Aktívny uhlík do seba nasáva prakticky všetky jedy, ktoré sa v žalúdku človeka nachádzajú, no to neznamená, že je to naše jedlo. Budeme každý deň po tri krát jesť aktívne uhlie? Nuž ja si myslím, že jedno s druhým vôbec nesúvisí. Môže byť, že keď vás uštipne had, môže byť, že v tom okamihu bude pre vás mlieko prospešné ako protijed, no každý deň nás had neštípe. To nevypovedá o tom, že je potrebné jesť mliečne produkty každý deň, čo by ako bolo.

OTÁZKA: «Človek, ktorý sa dožil viac ako ostatní na planéte, z tých, ktorým sa to podarilo potvrdiť dokumentmi – Francúzska, ktorá sa dožila 122 rokov. Pritom fajčiť prestala, keď mala 117 rokov (päť rokov pred smrťou), zjedla do kilogramu čokolády za deň, a tiež mala veľmi rada víno. Toto aj považovala za jedno z tajomstiev svojho dlhého života, a všeobecne bola ďaleko od princípov zdravého stravovania. Táto Francúzska ma svojho času zviedla z mojej cesty, po ktorej som s premenlivým úspechom postupovala už takmer rok, bola som na surovej strave na 90%. Ochabla som, a rozhodla som sa získať uspokojenie, len teraz mňa aj moju dcérku, ktorú kojím mučia ustavičné sople, takže sa teraz pomaličky vraciam späť».

ODPOVEĎ: Nuž, priamo poviem, aj ja sám môžem uviesť niekoľko takých príkladov. Klasikou je premiér Winston Churchill, ktorý každé ráno začínal s pohárom koňaku, ktorý sa väčšiu časť svojho života neobišiel bez cigary, a pritom prežil, ak ma pamäť neklame, do 90 rokov. A pritom disponoval železným zdravím, železnou vôľou, a žiadne problémy nemal. No a o čom to celé vypovedá? Čo nám to všetko poskytne? T.j., že my teraz môžeme podľa príkladu tejto Francúzsky fajčiť do 117 rokov, jesť kilogram čokolády za deň, obľubovať víno, a tiež sa dožijeme 122 rokov? Tak zoberme si tisícku ľudí, urobíme s nimi to isté, a čo myslíte, koľko sa ich dožije 122 rokov? Alebo podľa príkladu Winstona Churchilla, každé ráno vypiť pohár koňaku, nevyberať cigaru z úst, a myslím si, že v strave sa tiež nijako neobmedzoval. Čo nám z toho vyjde? Podľa mňa nič. Tu ešte môžem nastoliť otázku kvality života. Jedna vec je dožiť sa do 122 rokov, no v akom stave bude zdravie? Ukážte mi fotografiu toho človeka, opíšte jeho stav, koľko mal síl, koľko energie, čo urobil za tých 122 rokov? To je veľmi slušný úsek života, no život sa človeku nedáva jednoducho len preto, aby plynul jeden deň za druhým, a my aby sme rátali, koľko ich prešlo. Život sa človeku dáva na to, aby niečo urobil, niečo do tohto sveta priniesol. Čo ona urobila za svojich 122 rokov života? Otázky dlhovekosti ma zaujímajú viac než kohokoľvek, no mňa pritom zaujíma aj kvalita života. Mám za to, že život nemá byť len jednoducho dlhý, život má byť aj veľmi kvalitný, veľmi aktívny, človek musí mať neustále energiu. Na túto moju otázku tento príklad odpoveď nedáva. Na druhej strane, každý človek na tento svet prichádza s rôznym zdravotným stavom, s rôznou zásobou životných síl, s rôznymi rezervami. Preto jednému človeku tieto rezervy stačia na to, aby kompenzoval všetky problémy v rámci jedného úseku času, druhému - iného úseku. Tieto príklady nám vypovedajú o tom, že títo ľudia mali od začiatku veľmi dobré rezervy, preto, nech sa počas svojho života znečisťovali akokoľvek, nedokázali si celkom zničiť zdravie, a vydržali taký dlhý čas. No bavíme sa tu v podstate o tom, že oni to jednoducho akosi dokázali vydržať celý tento čas. Tak pre mňa osobne, život pre to, aby som jednoducho akosi vydržal, taký život nie je pre mňa zaujímavý. Ja mám záujem žiť plným životom, prežiť ho v zdraví, a nie ako tak potiahnuť ešte nejaký ten deň. Preto tieto príklady nie sú pre mňa ničím zvláštnym zaujímavé.

Hádam pri tom dnes skončím, mám ešte niekoľko otázok, no táto časť je už dosť dlhá, preto na všetky ostatné otázky budem odpovedať nabudúce. Na záver vám všetkým chcem poďakovať za všetky pekné slová, ktoré čítam v komentároch. Veľmi ma teší, že je týchto pekných slov také množstvo, a že skutočne z každého z nich je cítiť úprimnú vďačnosť a dobrotu. Veľká vďaka vám všetkým. Veľmi ma teší, že moja práca naozaj vyvoláva taký záujem, taký ohlas. Nemám možnosť odpovedať každému človeku osobne, preto ešte raz všetkým ďakujem za záujem o môj projekt. Budem sa naďalej snažiť robiť ho rovnako zaujímavým a užitočným. Takže, dovidenia nabudúce. Ďakujem, že ste s nami, do budúcich stretnutí.

 

Diskusní téma: Škola zdravia Michaila Sovetova (7)

Nikto podla mna nevie, kde je pravda

Mary | 16.12.2017

myslim, ze ziaden extrem nie je uplne v poriadku. Ani paleo strava, ani cisto bezmasita. Ani tomuto clanku uplne neverim a nemyslim si, ze ten pan ma vo vsetkom pravdu. Stary otec ma 97 rokov, od puberty fajci ako turek, stravu vobec neriesi. Mentalne je na tom tak ze aj mna by schoval do vacku. Jedine co ho zacina neposluchat su nohy lebo mu odchadza svalstvo. inak by v pohode fungoval aj dalsich 20 rokov. Jeho manzelka zomrela ako 92 rocna, z toho poslednych 8 rokov ako leziaca s tazkou demenciou. Druhy stary otec zomrel ako 80 rocny a ten vobec nefajcil, mal vela fyzickeho pohybu (zahrada) a verim ze nejake extremne rozdiely v strave v porovnani s este zijucim starym otcom c.1, nemal. Jeho zena, druha stara mama mala velmi rychly nastup demencie po 70tke. Okrem toho bola morbidne obezna ale myslim ze musela mat nejaku geneticku preddispoziciu, bola z 11tich deti, najstarsia a cely zivot tazko fyzicky pracovala. Co si pamatam ako dieta nevidela som ju, ze by sa prejedala. prave naopak. Vynimky, ktore potvrdzuju pravidlo su nezmysly, rovnako ako vplyv fyzickej namahy na dlzku zivota. Podla mna nikto nema potuchy o tom, co jest a co nejest. Jedine co dokazane je, je vplyv psychiky na dlzku a kvalitu zivota. Vyrovnani a stastni ludia ziju daleko dlhsie nez ti, ktori su v neustalom strese a vecne nespokojni a nech su to aj vegani. Stari rodicia (po 90tke) - obaja hlboko veriaci, druhi, obaja nebohi stari rodicia - neveriaci.

Re: Nikto podla mna nevie, kde je pravda

Pe-tri | 16.12.2017

Možná by bylo vhodné zanést do svých představ o životě myšlenku ohledně toho, že život je před svým startem/narozením Duší plně naplánován a to jak ohledně událostí/výzev, které je potřeba v životě ve formě limitujícího lidského těla pokud možno správně rozlousknout, tak i ohledně samotné délky tohoto života, čili jakoby časoprostorového rozsahu/limitu, v rámci něhož se k tomuto řešení má člověk dopracovat. Z tohoto hlediska nemá primární smysl řešit stravu etc., ale právě tento osobní inkarnační úkol coby výstup z procesu tzv. sebepoznání.
P.

Kde je Pravda ?? Kristus se narodil na Krymu, nа mysu Fiolent, Stonehenge byl postavený v roce 1949, před 200 lety se stala Apokalypsa na Zemi

Karel K. | 15.12.2017

Kde je Pravda ?? Kristus se narodil na Krymu, nа mysu Fiolent, Stonehenge byl postavený v roce 1949, před 200 lety se stala Apokalypsa na Zemi. Celá města a milióny lidí zemřely po vlnou bahna. Armáda Napoleona a armáda Alexandra I. bojovaly soudružsky na stejné straně ve válce roku 1812. Napoleon opravdu prohrál válku s Rusy ? Nebo je to jinak ? V jakém roce vybuchl Vesuv, který zničil Pompeje? Odpověď zní následovně: Největší výbuch Vesuvu ve středověku nebyl v roce 79, ale v roce 1631 v sedmnáctém století. Tehdy všichni zemřeli.
Kristus Andronik se narodil 25.12. 1152 našeho letopočtu na Krymu, nа mysu Fiolent. Toto místo je popsáno v evangeliích jako Betlém.
Byl ukřižován 22.3. 1185 n.l. v Konstantinopoli na hoře Yoros , pak přišla z V.Tartárie odplata v podobě IV. křížové výpravy, kdy Ruští křižáci dobyli přímo Konstantinopol roku 1204. Proto ta dnešní tahanice o ruský Krym. Koloseum nechal postavit Papež už jako Ruinu na okrasu města v roce 1790 nl, a Stonehenge byl postavený v roce 1949 na zakázku Armády v uzavřené vojenské z.

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Četl prosím někdo Tichoplavovi, Muldaševa, Sinelnikova, Uspenského ?

andy | 15.12.2017

Stojí za to věnovat čas hledáním a čtením ?

Re: Četl prosím někdo Tichoplavovi, Muldaševa, Sinelnikova, Uspenského ?

Pe-tri | 15.12.2017

Naplnit abstraktně vyjádřené 1.pravidlo života - poznej sám sebe - bez fakticky správné konkretizace hledáním a četbou, alespoň v počátečních fázích orientace se v problematice nedá nikdo. Směřuje-li pak tvá otázka k tomu, zda stačí za účelem dosažení tohoto konkretizačního cíle studovat KSB, potom můj osobní názor (na úrovni přesvědčení) je, že nikoliv. Opakuji tak svůj názor už asi po sté - v sociologii je KSB premiant, v psychologii (o kterou nám v této etapě jde osobního růstu) v nejlepším případě pouze dostatečná. Seznámením se s dalšími myšlenkami dalších myslitelů, lépe budeš schopen vidět i prameny, ze kterých i KSB čerpá.
P.

Sebaklam?

Azmeg | 15.12.2017

Pán Sovetov, trocha si overiť svoje tvrdenia občas určite nezaškodí, aby ste neboli za klamára a kazateľa.
K Jeanne Calmentovej:
Narodila sa 21. februára 1875 v Atles, kde 4. augusta 1997 aj zomrela. Jej životná púť sa tak zastavila vo veku 122 rokov a 164 dní. Táto dáma sa až do pokročilého veku udržiavala v obdivuhodnej kondícii. Ešte ako storočná jazdila na bicykli, dva roky pred smrťou si zaobstarala CD s techno hudbou a príznačným názvom Vládca času. Dostala dokonca úlohu vo filme Vincent a ja a prezident Jacques Chirac ju označil „babičkou národa“. Prísna životospráva – to v prípade Jeanne Calmentovej neplatilo ani náhodou. Fajčenia sa vzdala až v úplnom závere života. Podľa jej lekára však nie preto, že by jej cigarety poškodili zdravie, ale kvôli tomu, že zle videla a mohla by si spôsobiť zranenie.
Čo by mnohí ortodoxní vegetariáni, ne-alkoholici a nefajčiari dali za taký dlhý aktívny život. Mnohí z nich už prdia do hliny v oveľa mladšom vydaní.
Vrchni-prchni a rozprávka o pašíkovi - podobnosť čisto náhodná?

Re: Sebaklam?

Dagmar | 15.12.2017

ale vzdyt na ttootazku byla dana odpoved. Gausova krivka ma dva extremy a tak tato pani se nachazela jako vyjimka na jednom z nich. Nicmene to neni navod ke sledovani pro vetsinu. A vegetariani neiji spatne, jsou zdravi. Muzeme citovat opacny pripad, to jst tech, co ziji dlouho, vyucuji zdravou stravu, maji mnoho zaku jako je Irène Grosjean, jiz 55 let vyucuje presne to, o cem se zde pise. Nekolik receptu zde http://www.planeted.eu/films-videos/videos-recettes-vegetales-crues/irene-dvd-recettes-vegetales-crues/

Re: Re: Sebaklam?

Azmeg | 16.12.2017

Z principu by na vrchole tej krivky mal sediet vegan a nie hulic a alkoholik, nemyslite?

Re: Sebaklam?

Lekno | 15.12.2017

AZMEG, informacie/odpoved k tejto tzv. zahade, by si v linkach od Dr.R.S.Morse nasiel.
Vyjadrovanie a skusenosti tohoto autora sa casom vylepsuju, ma svoj cas.
Ludia sa rodia s roznou gen.predispoziciou. Je zavisla aj od zdravotnej predispozicie matky pocas tehotenstva (vylucovanie;hormonalny system...).
Vrodene oslabenie jednotlivych organov je mozne hodnoverne odcitat z oci: irisdiagmostika... Pre nasich je zdrave telo poznatelne modrou duhovkou, ziadne krvave zilky v bielku, ziadne tmave skvrny... duhovka sa pri detoxe,po komplet detoxe casto zmeni. V rodene oslabene organy je mozne obnovit kombinaciou: ovocie+bobule+melony+bylinky+grandular...
Info k Dr.R.S.M su na tejto web dohladatelne...

Zdravím.

Cico Ciciak | 14.12.2017

Budú v nasledujúcich dieloch aj nejaké príklady jedálničkov - napr. so surovou a bezmäsitou stravou?

Vďaka.

Re: Zdravím.

Jedálničky | 14.12.2017

bohužiaľ nebudú.

Re: Zdravím.

Dagmar | 15.12.2017

http://www.planeted.eu/films-videos/videos-recettes-vegetales-crues/irene-dvd-recettes-vegetales-crues/

Re: Zdravím.

dagmar | 15.12.2017

a zde i v anglictine https://www.youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s

Hleny a kaly ve střevech

Franta | 13.12.2017

Nestačí zbavit se hlenů a kalů ve střevech pravidelným klystýrem a hydrocolon terapií?

Re: Hleny a kaly ve střevech

LIBOR | 14.12.2017

Neni namisto neustaleho haseni zkratka lepsi prestat olej prilevat?

Re: Hleny a kaly ve střevech

DAGMAR | 14.12.2017

obe cesty se mhou doprovazet, zdrave jist a cas od casu hydroterapie je take dobra, je to i napsani v prvnim dile evangelia sv Jana

Re: Hleny a kaly ve střevech

KL | 14.12.2017

V prvom rade by ste mali vedieť, čo je vaším cieľom, a od toho odvíjať, čo podniknete. Či chcete organizmu len tak trochu pomôcť, odľahčiť ho, alebo je vaším cieľom čo najlepšie vyčistenie a fungovanie organizmu. Každopádne by k tým klystýrom pasovala nejaká hladovka, lebo normálne jesť a popri tom sa takto zbavovať odpadu bude asi málo efektívne.

Přidat nový příspěvek