Sidorov - odpovědi na otázky (3)

Narodil jsem se v roce 89, bez otce, matka narkomanka která brzy umřela, babička alkoholička, celý život jen na vlastních nohou bez podpory... ale přežil jsem, nejen přežil ale už od dětství jsem se odkázal od alko-jedů, tabáko-jedů, ačkoliv všichni okolo pili, kouřili atd., ale nikde, ani v armádě, jsem se nezlomil... vždy jsem měl pocit, že si žena musí vybrat mě, bohužel dnes je velmi smutné dívat se na naše ženy, byť je v nich naše záchrana! Ale ani dnes, kdy je země připravena k rozebrání, není vše ztraceno, je nás málo, ale jsme, jsou ti, kteří nepoddali egregoru Amona, stojíme proti němu, ale jak dlouho vydržíme?... Na konci 3. knihy jste se zmínili o Noci Svaroga, můžete říct více? Hodně se o tom mluví, ale nějak jsem přešel od nadějí ve vyšší síly, nasměroval jsem je na ČLOVĚKA... Lidí je mnoho, ČLOVĚKA málo... chtěl bych lokálně ve svém městě začít shromažďovat společenství, v Petrohradu... U nás je lidí mnoho, ale jak už jsem řekl ČELOVEKA málo, těch, kdo si přeje rozvíjet se, poznávat Vesmír... Konkrétně bych se vás chtěl zeptat na obřadnost, probuzení RODové paměti, to je vážná otázka, zajímá mě to, no nechtěl bych se účastnit té hory lží kterou dnes vrší na Rusi chráněnci tajných služeb Achiněvič, Trechlebov, Levašov a t.d. Ohledně obřadů, jaké z nich mají dnes smysl a jsou schopné probouzet RODovou paměť? Jak se jim samostatně naučit, můžete něco poradit?

Naše osudy jsou velmi podobné, také jsem přišel na tento svět v nefunkční rodině a v 16 letech "vzal nohy na ramena". Začal jsem žít samostatně, a také mě nezlomili, podobně jako tebe.

Není třeba být pesimistou, ještě není vše ztraceno. Nás, Rusů, je 100 milionů a dokonce ještě více. V současnosti dokonce i Američané uznali (podívej se po internetu), že jsme v rasové rovině nejčistší národ. Máme všeho všudy čtyři druhy stavby lebky a fyzického těla. Ve Francii jich je 22, v Británii více než 30, v Německu 16. To jen tak bokem, že nejsme nějaký mix, ale starodávný duchovně rozvinutý ne národ, ale především rasa. Skupina izraelských vědců dokázala, že náš jazyk, ruský, je jedním z nejstarších na planetě. A že rozvíjí vědomí jako žádný jiný. Přímo i oznámili: chceš být umným, uč se ruský jazyk a ruskou gramatiku. A to řekl ne tak někdo, ale Izraelci. Podle plánů temných jsme měli zapomenout náš jazyk ještě ve 16-18. století. A my pokračujeme v používání nejstaršího jazyka dodnes. Dodnes jím zpíváme své písně a říkáme dětem pohádky. Je možné považovat to za prohru? Ano, pevnost je v obležení, těžkém, tvrdém, uvnitř pevnosti je hromada zrádců, ty jsi je vyjmenoval, všichni ti Achiněviči, Levašovové a spol. Ale i přes to pevnost stojí. A ti, kdo ji oblehl, padli. Doopravdy padli, podívej se na ně. Co dnes mohou? Nic! Už neumí ani vymyslet nové lži, aby nám motali hlavy. Proto, neklesej na duchu. Přišel náš čas, myslím si, že se brzy otevře brána a z obležené pevnosti vyjede árijské vojsko. Které roznese v prach všechny jejich temné síly, ale musíme za tím učelem vynaložit úsilí, konkrétně i ty. Jestli jsi vyrůstal v takových problémech, o jakých píšeš, nejsi zdaleko obyčejný člověk. V minulosti jsi byl buď žrec nebo vládce/voják. Proto jsi se nezlomil. A nyní se staneš tím, kým jsi byl v minulých inkarnacích. Co je třeba dělat? Obnovit v Rusku tři vyšší stavy-kasty. První - nepodplatitelných a neprodejných pracovníků, čestných, dobrých, silných. Pro které budou peníze a všechny materiální věci jen prostředkem, ale ne cílem. To je třeba udělat jako první. Shromáždi kolem sebe takové lidi. Z té skupiny se zákonitě vyčlení vojáci čili vládci. Ti lidé, kteří jako houba mohou nasát ohromné množství znalostí o řízení společnosti. Které už není možné zlomit. A ti lidé se musí dostat k moci. Všemi možnými a nemožnými cestami. Ale neukazujíce temným, kdo jsou. Učit se je třeba u Josefa Vissarionoviče. Stalin nikdy nebyl marxistou. Ale využil marxizmus pro dosažení mocenského postavení. A potom všechny zapálené revolucionáře postavil ke zdi. Dokonce se mu povedlo vytvořit v SSSR, byť ne úplně, ale v dostatečné míře, první stav - pracovníků. Lidí ideí, a ne "žaludku". Proto proti nám Západ i zorganizoval válku. Jak je známo, ve válce umírají ti nejlepší. Stalinovi se nepodařilo vytvořit stav vládců. Částečně uspěl, takoví jako Berija nebo Ponomarenko byli už u moci, ale předběhli ho britské tajné služby, agentem kterých byl Nikita Chruščov. Náš projekt je v tomto směru jistý, protože lidí, schopných vzít na sebe odpovědnost bude množství, samozřejmě za podmínky, že se nám podaří uvnitř degenerované sociální pyramidy, kde v čele společnosti jsou sociopaté, vytvořit zdravou pyramidu. Nechť z nevelkých částí, rozprostřenou na velkém území, ale sjednocenou společnou myšlenkou.

 

Buď zdráv, Georgij. Mám k tobě prosbu. V jednom dopise jsi mi napsal, že SAV jsou možná napsány ilumináty-zasvěcenci, a že skutečné ruské védy jsou mnohem zajímavější. Bylo by velmi žádoucí, aby jsi řekl nějaké informace o skutečných ruských védách, lidé by se to měli dozvědět.

Nyní o volbách na "prezidenty". Levašov a jeho pomocnice-sekretářka vystoupili před organizací, kde NV vedl řeč o Tartarii atd. Když ho lidé požádali říct něco o sobě, přiskočila sekretářka a mentorským tónem přečetla jeho biografii. Před Levašovem vystupoval Čerepkov, bývalý starosta Vladivostoku, který chtěl kandidovat také za tuto občanskou iniciativu. On řekl svůj životopis sám a také oznámil svůj program. A když se lidé zeptali Levašova na jeho program, tatáž Anšukovová mentorským hlasem odpověděla, že program mají, ALE zatím ho oznamovat nebudou. Přitom NV řekl, že už utratil za sběr podpisů 3 miliony rublů. A nyní to hlavní, nehledě na toto, lidé hlasovali za Levašova. Známá, která tam byla, mi řekla, že měla dojem, že NV použil nějaké "zombírující" techniky. Protože normálně uvažující lidé nebudou v takové situaci hlasovat za "zajíce v pytli".

Lehce se řekne, vezmi Georgiji a seznam čtenáře se skutečnými ruskými védami. Aby se zapsaly, byl by na to třeba život. A ani nemá smysl se jimi zabývat, co z toho, že je budeme znát? Není třeba znát védy, ale znát, co dělat se stoupenci temných sil, kteří se pokoušejí dosáhnout na to, co zbylo z Ruska. Levašov nepoužil žádné metody, protože on nemůže nic, to, že na něj pracuje egregor Amona či Jehovy znamená v Rusku málo, náš národní egregor je uzpůsoben neutralizovat satanizmus toho, koho nazýváme Amonem. Tady jsou ve hře jiné věci. Levašov, stejně jako Achiněvič, jsou fasádou nějakých tajných služeb. A ty i disponují magií, a silnou, ve formě psychotronních a psychotropních zbraní. Myslím, že tobě je jasné, proč ho podporují. Levašov stejně jako Žirinovský jsou tu proto, aby rozdrobovali tábor voličů. Ale není třeba mít kvůli tomu starosti. Myslím, že volby stejně nic nedají. Je to komedie. Je nutný jiný druh boje. Je třeba vytvořit v Rusku výhonky orianského společenství Zlatého věku, z jehož středu vzejdou lidé, kteří musí usilovat všemi možnými a nemožnými způsoby dostat se k vyšší moci. Vezměme si Stalina. Nikdy nebyl marxistou, ale povstal nad nimi u utrhal jim hlavy. Není proto všechno ztraceno.

 

Nehledě na vší logiku a přesvědčivost vývodů, například "strejdy Joši", v jeho konstrukcích jsou nelogičnosti. Mohl byste je objasnit, aby kvůli nim neupadla důvěra ve všechny knihy jako celek. Na straně 119 elektronické knihy je napsáno, že "..když mladý Igor přišel k moci, změnil kurs politiky. Začal být více loajálním k židům a křesťanům. Zjevně byl něčí loutka.." Copak se něco takového může stát s védickým knjazem? Navíc vychovaným volchvem Olegem? Nebo u něj co, byla labilní psychika? Nebo ho Oleg špatně vychoval? Nepředal vědění, jak měl? Igor že by neovládal magii, byť na základní úrovni? Mít za ženu zrádkyni a necítit to, nevědět, nebýt schopný číst její myšlenky nebo jednoduše řeč těla, což je dostupné běžným smrtelníkům, nehledě na volchvy? Vysvětlete to prosím.

Velký Oleg byl žrecem a knjazem současně, uvalil na sebe obrovskou odpovědnost obnovení slovanské říše Gardariky, poničené Uhry i Chazary, v jeden celek. A na výchovu Igora mu jednoduše nemusel zbýt čas. Podobně jako Stalin neměl čas na výchovu svých dětí. To za prvé. Za druhé, jsou lidé, kteří jsou od přírody nějací a změnit je může jen velmi silný stres, argumenty nechápou. Igor byl pravděpodobně takový. Setkal jsem se s takovými lidmi, oni nejsou schopni pochopit elementární věci. Osud takových je zpravidla tragický. Je ještě jeden problém: podstatou individualisté jsou ještě i geneticky egoisté, zlomit logikou či emocionálně jejich egoizmus, pokud se od něj člověk nechce sám odvrátit, je prakticky nemožné. Je to svého druhu psychická nemoc. Takový člověk je slepý. A potom, Olga, s ní pracovali lidé velmi vysokého zasvěcení a připravovali ji jakou svou naději, proto byl Oleg odstraněn pravděpodobně jejíma rukama. Existuje celá věda jak ovládat lidi. Učí se ji ženy Sionu, ale rozpracovali tyto metody ještě chaldejští žrecové (babylónští). Proto omotat si egoistu okolo prstu nebyl pro Olgu problém. Igor je obecně tragická postava. Kdyby byl důvtipnější, neprohrál by války s Byzancí a pochopil by, odkud vítr fouká a kdo ho zradil. Světoslav byl jiný, ale i on upadl do pasti. Ty jednoduše, vážená Olgo, neznáš možnosti těch, kdo vládnou současnému světu. V mé nové knize, která brzy vyjde, bude to doplnění 4. knihy "Analýzy..", se zaobírám těmi, kdo stojí za ilumináty, přečti si jí a mnohé pochopíš.

 

Dotaz o Stalinovi (démonovi - vrahovi - zločinci). Proč vy osobu Stalina vplétáte v takové vážné a zároveň hluboké záležitosti, jakými se zabýváte v knihách? Je to osobnost více než sporná, národností není Rus, buďto Gruzínec nebo Osetinec, s košem psychologických problémů. Odkazujete se na práce Alexeje Menjajlova, ale ten si ve svých pracech protiřečí, v jedné knize, například Katarsis, píše o Stalinovi jako o nekrofilovi, a v druhých o něm píše jako o volchvovi. Obecně nechápu, proč ruští volchvové potřebovali učit Gruzína/Osetina, což nebylo v Rusku dost důstojných osob? A to hlavní, vašim pohledem na Stalina vrháte pochybnosti na zbytek vašich materiálů. Proč ve vašich knihách figuruje Stalin? Čím je způsoben váš kladný vztah ke Stalinovi, může být, že se nacházíte pod nějakým/něčím vlivem?

Stalina je možno nazývat jak se komu hodí, démonem, lidojedem, obecně šílenou zrůdou, požírající svůj národ. Ale fakta hovoří opak. Osobně jsem na jedné ze svých přednášek řekl, že mám k němu výhrady, a velké. Proč on spodinu a nelidi (cholopy, zvířata) posílal do vězení a táborů, a nestavil je ke zdi, jak bylo třeba. Litoval ty, kteří neměli být litováni. Tento "démon" stál osamocený 30 let proti dvěma klanům iluminátů, v žilách kterých teče krev jak lidí, tak reptiloidních, fakticky zvířat. Jednou se o nich dozvíš. Agenty těchto pololidí on v Rusku zničil. Skupinu Trockého a všechny, kdo s ní byl spojen. Nedávno jsem objevil dokumenty, které skryli naši liberálové, ve kterých je černým na bílém napsáno, že přesídlencům se mají postavit teplé domy, jídlo, materiál a nástroje na dva roky dopředu, mají mít k dispozici státní medicínu, zákonem se jim povoluje vlastnictví loveckých zbraní. Ale v oblastech to trockisté nesplnili. Potom je Stalin nechal všechny postřílet, ale bylo už pozdě. Miliony "serednjaků" - středních rolníků, které trockisté sebrali namísto kulaků, zemřelo. Aby bylo možné nazvat Stalina fanatikem je třeba hodně, hodně znát. Tento démon byl velmi dobrým člověkem, velmi důvěřivým, nezvládl očištit naši armádu od zrádců. Proto se pak na frontě děly takové věci. Ale když bylo s vnitřními nepřáteli skončeno, dokázali jsme porazit sjednocená vojska Evropy, pozvednout Rusko z ruin, uspět ve vytvoření atomové zbraně dříve, než jsme byli napadeni a vytvořili jsme strategické letectvo. Ty nazýváš démonem člověka, který nevzal u našeho národa jedinou kopějku, sám si podšíval boty, vlastnil dvě sady ložního prádla a dva obleky. Věz ještě jedno tajemství Stalina: jeho skutečné jméno je Soso Nikolajevič Prževalský*. To je dobře známo z archivů KGB, přečti si Panarina, bývalého plukovníka. Stalin vytvořil říši, největší na světě. Národy si v ní nešly po krku, ale vážily si jeden druhého. Ty řikáš démon, fanatik, ale za něj jsme si nevzali na Západě jediný uvěr. A co dělají naši vládci s Ruskem dnes?

* na jiném místě Sidorov a také tuším Muchin říkají, že Prževalský, otec Stalina, byl potomkem Ruriků.

 

 

Nedávno se stala havárije na Sajano-Sušenské hydroelektrátně a jsou určité indikace, že to nebyla havárie, ale plánovaný teroristický akt. Známý mi řekl, že má dokumentární film, který dokazuje, že to byla sabotáž a ne havárie a autor toho dokumentu byl zatčen. Vy jste ve své knize napsal, že po nástupu ochlazení byla centrem říše Árijců vždy Minusinská pánev a došel jsem k předpokladu, že sabotáž na hydroelektrárně byla organizována speciálně těmi silami, které dobře znají historii a vědí o tomto, aby smyly celé osídlení naší pánve a zničily potenciální zárodek obrození nové říše. Ačkoliv jste také napsal, že ještě Džungaři odsud vyhnali všechny Kyrgyzy, kteří jsou potomky toho árijského jádra, ale možná věc není v nositelích genetiky, ale ve vlastnostech místa, navíc Menjaljov popisuje zvláštní vlasnost jenisejského kraje, že zde se stanou talentovaní lidé ještě talentovanějšími, a tupí lidé se stanou ještě tupějšími. Chtěl bych znát váš názor na tuto otázku.

26. dubna 1986 vybuchl čtvrtý blok pripjatské atomové elektrány (Černobyl, p.p.) Proč to bylo uděláno? Z jedné strany - zničit dobré vztahy dvou republik s Ruskem, z druhé strany - byl proveden úder proti jedné kolébce Slovanů. Na Západě jsou přesvědčeni, že Slované pocházejí z pripjatských močálů a lesů. Jsou o tom přesvědčeni i zednáři nižších zasvěcení. Ti zorganizovali tuto diverzi, aby se zalíbili pánům. Ale ilumináti dobře znají pravlast bílé rasy. Je to jih Sibiře. V jejím centru se nachází Minusinská pánev. Přiznám se, čekal jsem tam diverzi, a došlo k ní. Jen to nevyšlo tak, jak oni chtěli. Vyšší síly vstoupily do hry. Jinak by byla smetena nejen Minusinská pánev, ale i Krasnojarsk. Máš absolutní pravdu, když jsi v tom spatřil sakrální smysl. Vidím že mám tu čest s umným člověkem, chápajícím a vidícím skutečné hlubiny procesů.

 

V roce 1968 jsem cestoval přes planinu "Ukok" na Altaji a v její západní části viděl velmi mnoho zajímavého, ležícího na povrchu. Všem dostupná informace. Do dnes jsem o tom nikde nenašel jakoukoliv zmínku. Zdálo se mi, že to byly ruiny obrovského města. Možná je vám o tom něco známo?

Současní historici nám vnucují, že kolébka turkických ugrofinských a sámských (samojedských) ras je Altaj. Že mnogolské, turkické a samojedské jazyky se rozšířili z Altaje. To je vše nesmysl. Bezpáteřní lhaní. I Sámové, i Ugrofinové, i Mongolové přišli z východního Tibetu. Tam je kolébka všech těch ras a jazyků. A Tibeťané to dobře ví. Obrovské prostory Altaje, Sajan, Mongolska, pouště Gobi a pouště Takla-Makan byly kolébkou bílé rasy našich předků. Na východě k těm zemím přiléhala severní a centrální Čína. Na Altaji, v těch místech, o kterých píšete, stála jedno z hlavních měst našeho národa - právě v západní části plošiny Ukok, jeho rozvaliny jdou vidět ještě dnes. Okolo toho města a po celé plošině i v okolních údolích jsou roztroušeny stovky kurganů (pohřební mohyla). V těch kurganech leží naši předkové. To je očividný fakt. Podobné kurgany a pohřebiště jsou i v Mongolsku, v Gobi, na severu Číny i v poušti Takla-Makan. Takzvaná tocharská civilizace. Je úžasné, že jste ruiny města viděl na vlastní oči, můžete o tom říct lidem. Na ta ohromná území přišli mongoloidní etnika teprve po odchodu bílé rasy na západ. Odchod našich předků zapříčinila prudká změna klimatu, ale to je jiné téma.

 

Svátek Kurban-Bajrama se váže ke staré legendě, dobře známé jak muslimům, tak židům a křesťanům. Podle Koránu se proroku Ibrahimovi zjevil anděl a předal mu vůli Alláha: obětovat svého prvorozeného syna Ismaila. Ibrahim byl připraven syna obětovat, ale v poslední okamžik Alláh zaměnil syna jehnětem. "Dobrý" bůh. A Ibrahim - otrok, porušil všechny normy a zápovědi, ale vyplnil vůli Alláha... Islám, stejně jako křesťanství, dělá z lidí nemyslící otroky. Vychovává otroky, pro které je boží vůle nejvyšší mírou na světě, přičemž tu vůli jim mohou vnucovat prostředníci: mullové, kněží, a další "přiblížené k bohu" osoby. Islám také povoluje (propaguje?) krvavé oběti, které rodověří, víra předků, odmítá.

Děkuji za dopis, jen bych chtěl, aby ses zorientoval v islámu. Existuje islám podle Koránu, který pečlivě odpovídá učení proroka a islám historický, který vznikl v důsledku samotného života. Tak tedy, koránický islám je mnohem lepší než křesťanství. Je čistší a vzněšenější, nejsou v něm žádné oběti a nenávist k jinověrcům. Můžeš se přesvědčit, přečti si Korán. Ale historický islám vše skazil, vše předělal podle svého. V tom je problém, v tom je tragédie všech muslimů. Pokud by muslimové žili tak, jak je napsáno v Koránu, nebylo by mezi nimi a védickými Rusy žádných principiálních rozdílů. Ale protože islám je dnes takový, jaký je, rozdíly jsou.

 

zdroj

 

Diskusní téma: Sidorov - odpovědi na otázky (3)

RULVAetl95

assitineMiz | 07.12.2013QIXXNkru19

assitineMiz | 06.12.2013BNLNGoin62

assitineMiz | 03.12.2013LCCDFbsn31

assitineMiz | 01.12.2013TFDEKpha69

assitineMiz | 01.12.2013SNPPPrsm56

assitineMiz | 30.11.2013xfstcg

sam | 12.06.2012

Hoří roztavený kov ve slévárně.

Přidat nový příspěvek