Sidorov - odpovědi na otázky (1) (aktualizováno)

K přiblížení názorů Sidorova a jako alternativní pohled k těm, které zde už byly zveřejněny - odpovědi na otázky, které zveřejnil G.Sidorov na svých stránkách. První část jsou odpovědi "vedunii" z Petrohradu, druhá jsou odpovědi různým lidem.

 

Otázka: - proč píšete jen o třech vyšších stavech-kastách a navíc stavíte ruské stavy po principu pyramidy, ačkoliv všechny způsoby našich předků, včetně státnických, byly postaveny podle principu Kola? Potvrzení: veče - obecně princip kruhového a rovnoprávného řízení, kde je v základu kruh mužu, přijímajících rozhodnutí tak dlouho, dokud se nenajde řešení přijatelné pro všechny a kde odpovědnost se dělí rovným dílem, i když v době války se vláda předávala do rukou jednoho knjaza-vojevůdce, jak jste správně poznamenal...

Odpověď: Váš problém je v tom, že jste daleko nejen od orianské tradice, ale i od védické staroruské, i dokonce od pozdně pohanské tradice. Abyste mě pochopila, pročtěte si práce Platóna, konkrétně o ideálním státě. Kde velký Platón vysvětluje, že každý stav-kasta se v duchovní úrovni silně odlišuje jeden od druhého. Co je dostupné filozofům, to je nedostupné pracujícím. A co je dostupné žrecům, to je nedostupné filozofům. Ve vaší hlavě jsou všechny tři stavy smíchány. A rozhodnutí - to, co vy nazýváte Kolo, se přijímá ne z pozice vysokého vědění a ducha, ale s pozice hlasování. V tom je tragédie naší doby, kde sto hlupáků přijímá špatné rozhodnutí. A nikdo nechce naslouchat schopnému, protože ten je sám. To, co vy nazýváte kolo - či kolegiální sněm, ten existoval, ale pro každou kastu-stav odděleně. To jsem podrobně popsal v «Niklotově závěti». Ale žádný chaos, smíchání stavů-kast a takového sněmu, kde je hlupáků vždy nejvíc - nikdy na Rusi nebylo. Fungování Veče bylo následující: žreci určovali národu strategii, taktické rozhodnutí rozpracovávala kasta bojarů. Obvykle bylo v taktické úrovnin několik směrů, a to vše se neslo na soud národa. Právě na tím rozhodovala duchovní úroveň mas. Svého druhu vzdělávací proces veče. Pokud sněm vybral směr smrti, a ne života, pak společnost zanikla. To se stalo v časech války Velkého Novgorodu a Moskvy.


 

- "Na Rusi je nazývali cholopy, tj. vytěsněnými z "kolo", tj. koloběhu života společnosti. V Indii je nazývali "šudr". Pravě ti byli považováni za otroky, protože jiného vztahu k sobě nezasluhovali". - koncept "cholopů" se objevil až po 14. století. Ve Védách je řečeno, že nejvyšší dar Bohům člověku - svoboda volby, proto historicky Slované sami nikdy nežili a nesloužili v nevolnictví dlouho, a své otroky neměli - o tom píše množství starořeckých, římských, arabských a jiných zdrojů. Kromě toho, slovo cholop pochází z "cholo" - 1. palatizace vyjádření "kolo" a "p" (po) - po čem následující, tj. přináležící. Doslova: "cholop" = "kolu přináležící", tj. člověk, který je částí kola, Kruhu, farmy například.

Myslím, že otázka o cholopech vám je třeba spíše pro přesvědčení sebe samé, než kvůli hledání pravdy. Pokoušíte se dokázat nedokazatelné. Protože sama hledáte zdroje toho slova na špatných místech. Za prvé, koncept "cholop" se neobjevil ve 14. století, on v našem národě žije od časů borealské Rusi, od doby zrození konceptu "kolo". Koncept "cholop" pochází ze dvou slov, "kolo" a "gop" (hop), na Ukrajině, v Bulharsku, Bělorusku i jinde dodnes když skáčou, říkají: hop! Odtud i koncept - vyloučený z kola či vyskočený z kola. Fakticky, nečlověk. Společenství Boreálů, Árijců a Slovanů žilo v určitém kruhu událostí a spojení se zákony. Vyloučení z tohoto kruhu, bezduchovní a nemorální, egoističtí, byli nazývání cholopy od časů stvoření světa. Podstata toho slova se zachovala i po christianizaci. Cholop - znamená nevolník, otrok (rab). Pravda, na Rusi nikdy nebyla instituce otroctví. Ale cholopové byli vždy pod dozorem a zaujímali se neustále terapií prací. Jinak to s nimi nešlo. Mohou zradit. Podle tohoto principu Stalin vytvořil GULAG, kde cholopy úspěšně převychovával. A ještě něco o cholopech. Cholopi byli otroky ne tak v rovině přímého otroctví, ale v rovině otroctví svého egoizmu a zvířecích cílů. Právě proto jim dávali čas na transformaci svého vědomí. A ta nejlepší možnost transformace nastává při povinosti pracovat, kde se lidé učili kolektivizmu a překonávání egoizmu.


 

- «Kirov zabit trockisty, Ždanov – lékaři», a Stalin co, stál bokem a díval se?

Soudě podle této otázky, vy nejste schopna pracovat v informačním poli. Sféry nadvědomí vám nejsou dostupné. Nemáte intuici a dokonce vám chybí i elementární logika, nehovoře už o znalostech o té době. Opakujete mýtus trockistů, že údajně Stalin viděl v Kirovovi svého konkurenta. Kirov neměl o moc slabší přípravu, než Stalin. On jasně chápal, co čeká sovětské Rusko, pokud se trockisté dostanou k vyšší moci. Na některých místech se tam už dostali. Byl jimi organizovaný rudý teror i zkáza ruského národa. Právě proto si trockisté pospíšili odstranit Kirova, aby Stalina připravili o podporu v Petrohradu. Sázka byla jednoduchá, bez Kirova se Stalin vyleká a nedokáže celou jejich gardu odstranit sám. Ale Stalin to dokázal. Po Kirovovi, Stalin předal část vědění Ždanovovi, jako nejnadějnějšímu z těch, s kým se setkal. Po válce se Stalin pokoušel pracovat i s Ponomarenkem, a najednou byl z Londýna vydán příkaz odstranit Ždanova za jakoukoliv cenu. A po Ždanovovi byl spuštěn projekt AntiStalin. To jsou elementární věci, které leží na povrchu a libovolnému přemýšlivému člověku jsou k pochopení.


 

-«Svaz za Stalina utrácel ohromné množství prostředků a energie na výchovu lidí úplně jiného druhu?» - a ničení knihoven a starověreckých skytů a vesnic, které se děly za Stalina je co, náhoda?

Nepleťte hrušky s jabkama. I nepleťte staroobřadce s inglingy starověrci, kteří mimochodem v Rusku nikdy nebyli. Křesťany staroobřadce se za Stalina pokoušeli proměnit v kolchozníky, dávali jim bezplatně těchniku, plemenný skot, koně, pomáhali s organizací. Pokud křesťanští fanatici nic z toho nechtěli a utíkali dál do lesů a nazývali sovětskou vládu satanskou, to je jejich problém. V některých případech místní orgány, aby přinutili staroobřadce vrátit se do civilizace, ničili jejich skyty (usedlosti), ale to bylo děláno v tichosti. Protože za takové akce se Stalin s nikým nemazlil. V některých případech staroobřadci vytvářeli své kolchozy a žili v nich mnohem lépe, než sovětští pijani a povaleči. Takových příměrů lze najít stovky a dokonce i tisíce. A nyní co se týká takzvaných starověrců. Vymyšlený mýtus. Žádní starověrci inglingové ani na Sibiři, ani v Rusku nikdy nebyli. Pokud se k nim vážená řadíte, potom jste vědomě nebo ne částí projektu iluminátů za účelem rozkolu védického hnutí v Rusku. Já jsem ve své době procestoval od Kolského poloostrova do Čukotki obrovské území. Na jakých všech řekách jsem nebyl, s jakými staroobřadci se nesetkal, povedlo se mi i najít následníky staré orianské tradice, je jich málo, ale přežili. Ale ani jednoho starověrce inglinga jsem i tak nepotkal. Proto nechápu, jaké starověrce (starovery) máte na mysli?


 

-"od dětství, počínaje jeslemi a školkou, sovětským občanům dávali základy duchovního evolučního procesu, řeč je o mravní výchově. Na mnohých příkladech jim ukazovali, že hromadění jen materiálních hodnot je slepu uličkou, cestou nikam. Že peníze a věci neudělají člověka šťastným. Jsou pro člověka jen prostředkem, nástrojem, určeným pro dosažení vysokých morálních kvalit a vědění". - a co ohledně toho, že knihy, vydávané v té době, a učebnice, neobsahují kromě sovětské propagandy kromě řídkých případů obrazy rodiny - jediného možného světa lidského zdokonalování? Nebyly knihy, v kterých by dívka získala obrazy matky.

Když jsem byl ve škole, v době Chruščova, pochopil jsem, že učebnice o historii máme zavádějící. Tehdy jsem se začal zajímat o učebnice svých rodičů a měl jsem štěstí, našel jsem je. A učil jsem se podle nich. Řeknu rovnou, že podle úrovni znalostí, stalinská historická nauka středoškolského vzdělání je na mnohem vyšší úrovni, než dnešní akademická vyšší školy. Zaprvé, ve stalinských učebnicích jsem se dočetl, že Skýtové byli Rusové. Dnes se nás pokouší přesvědčit, že to byli Íránci. A podobně v mnoha jiných věcech. Nyní o rodině. Stalin se pokoušel sjednotit nesjednotitelné, dosáhl velmi mnoho, především u výchovy nového pokolení, u dětí. Ale aby vyřešil otázku rodiny, Stalin by musel vrátit společnost do předkřesťanské epochy, fakticky provést ještě jednu evoluci. Tentokrát v mravní oblasti. Ani prostředky, ani sílu na to Stalin už neměl. Proč? Protože by bylo třeba změnit pohled veřejnosti na mnohé věci. Především, na roli-úkol muže a ženy nejen v rodině, ale i ve společnosti. Věc je v tom, že pokud se považujete za veduni, musíte vědět, že evoluční proces druhu homo sapiens probíhá na základě dlouhodbých tvůrčích programů muže, a ne na základě krátkodobých ženských. A muž je přirozeně polygamní, protože pro realizaci těchto programů mu energie jedné ženy nestačí. To znamená, bylo by třeba vysvětlit společnosti, že křesťanský pohled na rodinu je zvrácený. A muž není samec, ale osobnost, díky níž probíhá proces evoluce druhu. Byl ještě jeden faktor. V první světové zemřelo velmi mnoho mužů, další v revoluci a občanské válce, a došlo z nutnosti k zastoupení mužů ženami ve výrobě. Ženy fakticky začaly plnit mužské role, v rovině evoluce druhu. To vše vzešlo z nutnosti, z tehdejší situace, proto nebyly narušeny křesťanské rodinné vztahy. Ale to neznamená, že v budoucnosti by vše zůstalo beze změn. Nepřímý důkaz napsal Čujev. Když Mechlis předal Stalinovi udání, že Rokossovský má dvě ženy, Stalin se je usmál a maršála nijak netrestal. Řekl: "Co už, budeme závidět." A to bylo vše.

- "..za prvé, protože z dopotopní civilizace skupina sociopatů, považující se za tajné vládce lidstva, se přemístila do naší současné civilizace. A je původcem toho, co kolem sebe dnes pozorujeme" - naši předkové snad byli natolik hloupými nebo slabými, že neviděli vznikající nepořádek? Všichni bez výjimky?

Vy mě udivujete. Pokud se považujete za Veduni, pak musíte znát zákon prvního kroku či zákon iniciativy. V podstatě, začala šachová partie. Bílí udělají tah, černí se snaží je přehrát. V průběhu deseti tisíc let byla partie vyrovnaná, řeknu více, často s převahou naší strany. Například porážka legií Říma u Dunaje, vyhnání římských kohort z Británie, údery Avarů, Uhrů a Slovanů křesťanské civilizaci Západu, zničení Chazarského chanátu a porážka Byzance Svjatoslavem. A nakonec, tažení spojeneckých vojsk Sibiřské a Vladimiro-Suzdalské rusi po Evropě. Porazil by tehdy Batu-chán Francii a Itálii, žádní ilumináti by neexistovali, ani by nebyla současná tzv. "západní civilizace". V té době Západ přežil zázrakem. A naši sjednocenou armádu řídili ne křesťanští misionáři, ale védičtí žrecové, kteří řídili mocný skýtský stát Timčaka-Čingischána. Zlom přišel ne proto, že chrabrost našeho národa zeslábla, ale proto, že v Evropě se velmi zvýšil počet šudrů a cholopů. Pro které se mamon stal větší hodnotou než tradice předků. K tomu mimochodem došlo v Noci Svaroga, kdy světlé síly nemohou plně rozvinout svou moc. A pracují jen na udržení a ochraně.


 

- «ze začátku skupina trockistů, schovávajíc se za pokrokové slogany, se dostala v roce 1917 k moci. Potom v zemi vytvořila naprosto zbytečný rudý teror. Právě ten vyprovokoval občanskou válku. A potom, na úkor čestných bolševiků a lidí, který vyhráli v bratrovražedné válce, si trockiské vzpomněli na teze Marxe." - A Stalin co, stál bokem?

Pokud nejste historička ani psycholožka, máte daleko k pochopení dluhu před vlastí, nikdy pozici Stalina nepochopíte. Stalin nebyl pro rudý teror ani pro občanskou válku. Pro občanskou válku nebyl dokonce ani Trocký, protože ten chápal Rusko jako jateční maso pro světovou revoluci a nesnažil se ho oslabit. Ale zároveň se v tu dobu Stalin nikdy nestavil do opozice Leninovi ani Trockému, protože chápal, že by to nic nezměnilo. Jen by ho zničili. Proto bránil tomu, co se dělo, jak mohl, ale vždy předstíral, že je zapálený marxista a leninista. Stalin se potřeboval dostat k vyšší moci a díky takové pozici se k ní dostal. A potom všechny ty zapálené revolucionáře postavil ke zdi.


 

- "Fakticky, trockisté proměnili kolektivizaci v další vlnu teroru." - a Stalin seděl a několik let o ničem nevěděl? Naivní.

Naivní to není, naivní je vaše otázka. Dneska je zase ve všem vinný Putin. Někoho zbili na ulici - Putin za to může. Někde něco ukradli, Putin je opět vinný. Tak i se Stalinem. Cokoliv se dělo, vším je vinný Josef Vissarionovič a nikdo jiný. Opakuji, moc není tak, která sedí v Kremlu, ale ta, která vás má na dosah. Právě ta vše rozhoduje. Přečtěte si knihu profesora Krasilnikova "Kniha pamětí obětí politických represí v Novosibirské oblasti" (Krasilnikov: "Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области"). Tehdy pochopíte, proč Stalin nechal postřílet Ejcheho a celou jeho tlupu. Na pokládání relevantních otázek je třeba být gramotným a ne opakovat jako kolovrátek Stalin to, Stalin ono. Strategicky, přesídlení kulaci, jako specialisté na vedení zemědělského hospodářství, měli osidlovat úrodné země Sibiře a Kazachstánu. Byl to projekt o transformaci vědomí [kulaků] a vytvoření množství nových kolchozů a zemědělských osad. Právě proto přišel z Londýna místním trockistům příkaz kulaky bezmilostně likvidovat. Dělali to ne proto, že kulaci a kozáci byli Rusy, ale proto, že bylo nutné zadusit projekt obrození zemědělského hospodaření v Sibiři a v Kazachstánu. Stalin cítil přicházející válku a na rozdíl od Vás byl skutečným vedunem a věděl, že jestli na Sibiři nebude vytvořeno silné zemědělství, prohrajeme válku kvůli hladu. Proto se trockiské tak snažili. V knize dokumentů Krasilnikova není ani slovo o likvidaci specpřesídlenců, je tam řečeno, aby je místní orgány materiálně zabezpečili na dva roky dopředu. Ale nic takového nebylo uděláno. Proto pak všechny ty trockisty soudili.


 

- "Přijmul byl SSSR do výzbroje stíhač I-186 v roce 1939, Západ v osobě Hitlera by neriskoval Rusko napadnou v roce 1941. Protože nadvládu ve vzduchu už by nezískal. A bez takové nadvlády není možné v totální válce prakticky zvítězit. Právě proto dělaly tajné síly všechno možné, aby se sovětský superstíhač v armádě SSSR neobjevil. Paradoxní, ale je to tak: Stalinovi se podařilo přimět Američany dát svůj dobrý stíhač Aerokobra Sovětskému svazu. Po celou válku americký závod vyráběl Aerokobry pro Rudou armádu. Ale přimět určité sovětské kruhy dát do sériové výroby vlastní stíhač I-186 Stalin neuspěl" - nelogické a protiřečí si to.

Z vašeho úhlu pohledu je to jistě nelogické, protože myslíte lineárně, dobro nebo zlo, černé nebo bílé, a jinak to neumíte. Typické myšlení obyvatele. Řeknu vám jednu věc, Stalina přesvědčili ohledně I-186, že údajně motory pro něj není ruský průmysl schopej produkovat v potřebném množtsví. A tehdy konstruktor Polikarpov, aby dokázal Stalinovi, že ho vodí za nos, předal své plány Lavočkinovi, a Lavočkin sestrojil znamenitý La-5 a později La-7. Na posledním zmíněném létal Kožedub. Stalin přirozeně ty, kteří ho přesvědčovali o motorech, také posadil. A bylo by třeba postřílet. A ohledně Aerokobry jako jednoho z lepších sovětských stíhačů můžete přečíst knihu autorů: Bakurský, Solomonov, Fedosejev: "Zbraň vítězství". Aerokobra nebyla přijata do výzbroje americké armády, ale byla považována za výkonný sovětský stíhač, jak je dnes známo (Čujev), Pokryškin na Aerokobře sestřelil ne 59, ale více než 100 německých letadel. Její modifikaci Kingkobra bojovala v Japonsku, Severní korei, Antarktidě. 


 

- "A ačkoliv dříve otroctví neznali, s cílem převychování dělali z cholopů otroky. A teď si vzpomeňme na stalinské tábory GULAGu. Kdo tam seděl. Především tito. Nebo zástupci světa zločinu, nebo zrádci. Byli tam jistě i ideologičtí protivníci, ale hlavní masu představovali ti samí duševní otroci, pro které v životě nebylo důležité nic než peníze a materiální blaha." - a stovky tisíc starověrců s vysokými duchovními hodnotami, a zástupci aristokracie, patrioti??

Vy můžete povídat o starověrcích svým stoupencům, lidem, kteří neznají pravdu, věří na slovo. Jaké stovky tisíc starověrců? To jste nevymysleli špatně. Svalit stalinské represe na ty, kdo v Rusku nikdy nebyl. Nijaké starověrce inglingy, opakuji, Rusko za celou svou historii nevidělo. Všichni vaši starověrci jsou zednářský projekt, a vy jste součástí toho projektu. Ale vymyšleno to není špatně: dnes na starověrce ani v Sibiři, ani v Evropské části ruska nenarazíte, ale ne proto že nikdy nebyli, ale proto, že je všechny eliminoval krvežíznivý maniak Stalin. Zajímavé, a marťany neeliminoval, že dnes žádní v Rusku nejsou, a kdysi žili na každé řece? Říkám rovnou, nerad se nořím do informačních polí, člověk ztrácí velmi mnoho energie, ale abych zjistil, co jste zač, jsem to udělal. A vyjasnilo se, že žádná veduna nejste, tím méně ve 24. pokolení. To je stejně směšné a hloupé, jako bych tvrdil, že jsem marťanským mágem, jak jinak, než ve 40. pokolení. Chápu, že vy ten mýtus potřebujete, abyste vydělávala peníze. Ohlupovat národ a okrádat. A kde je hranice? Kde se objeví svědomí? Nechápete snad, že za to všechno budete muset vzít odpovědnost? Nemáte představy o zákonech vesmíru? Přečtete si mou 4. knihu a možná se snimi seznámíte. A přestanete vodit za nos. Zachráníte sebe i lidi. A nakonec, je čas pochopit, že pokud jste získala nějaké vědomosti, byly vám dány seshora, a takové dárky se za peníze neprodávají. A to je vše.

zdroj

 

---------------------

 

-Dobrý den Georgiji.

mohl byste ve 4. knize trochu upustit od vyjmenovávání všech vítězství temného žrečestva, egregora Amona, židů, zednářů atd. a spíše jen konstatoval, že Slované mnohokrát prohráli? Z mého pohledu se je třeba hlavně soustředit na to, jak by to mělo být.

Vítězství nepřátel se dají vyčíslovat donekonečna, ale to nijak nezmění situaci.

Je špatné, že naše historie, mám na mysli akademickou historii, je plošný mýtus. A proto mnohé věci, které jsou v knihách, je složité prověřit. Proto se zdají přitažené za uši, ale příjde čas, kdy historická mytologie bude na Zemi zničena, a tehdy si lidé mé knihy přečtou znovu. Cílem mých knih není ukázat hrůzu boje a vítězství sil zla. Ale ukázat cestu, která byla našim národem projita. A ta cesta se blíží ke svému konci. Obvykle po tom nejtemnějším období začíná úsvit. O něm budu psát ve 4. a 5. knize série. Potřebujeme najít své ztracené kořeny. Vrátit se ke Zlatému věku, který byl zničen před 14 tisíci lety. Ten proces v Rusku už začal. Kapitalizmu my Rusové máme plné zuby. Odvrací se od něj i v Německu, podrobnosti přechodu a odpověd na otázku "co dělat" uvedu ve 4. knize.

 

-Nakolik jsem pochopil z knihy, byla překonána nemalá cesta. Ale jak dlouho bude cesta ke Zlatému věku trvat? Vidím jak se opíjí a degraduje celé moje okolí, se kterým se už jednoduše nerad stýkám. Když vidíš mezirasové manželství na každém kroku, a když je těžké být normálním člověkem uprostřed otevřeného ........ nebo podobného, když častěji vidíš čínskou tvář namísto ruské.

Řekněte, co může dělat obyčejný člověk, bez silné podpory silných lidí nebo větších finančních prostředků? Můžete doporučit nějaké knihy vhodné k rozvoji sebe a svého ducha?

 

Proces boje jde stále a je velmi vážný. Na internetu můžeš najít všechny díly pořadu "Soud času". Z naší pozice tam vystupuje S. Kurginjan. Z "jejich" dva bohovyvolení - Mlečin a Svanidze. Ten pořad-show fakticky ukázal, že náš národ je nezlomen. Kurginjanovi se ne vždy podařilo dokázat a ukázat pravdu, ale lidé ho podrželi. Rusko hlasovalo i za reformy Stalina, i za to, že Chruščov, Gorbačov, Jelcin byli darebáci. Hlasovalo za to, že reformy Gajdara bylo selhání a že rozpad SSSR byl obrovský zločin. Fakticky to bylo všeruské referendum. A co je nejhlavnější, náš národ neusnul, nebyl ohlupen, nezradil. Čeká svého času. A už se připravuje. Fakticky se podařilo zastavit antistalinský proces, na němž liberálové chtěli spustit třetí perestrojku. Aby bylo možné orientovat se ve složité situaci stalinské epochy, píšu nyní zvláštní knihu, která se bude jmenovat "Jakou společnost v SSSR vytvářel Stalin. Národní idea." nebo "Neostalinizmus".

Do začátku ti doporučím knihy:

"Neznámá historie lidstva" ( M. Cremo a R. Thompson ) (v češtině např. zde)

"Mýtu o Rusku" (Medinský)

V oblasti umělecké literatury knihy V. Golovačjova "Katarze", "Delirium", "Ukryj mě od zrádných úmyslů" (В. Головачёв - «Катарсис», «Делирий», «Укрой меня от замыслов коварных»)

 

-Nejvíce mě zajímají esoterické praktiky, reálně fungující. Také védiská historie Ruska, jak tam lidé žili. Bez příkras a všeho toho nánosu, který se k tomu dnes pokoušejí připojit. Existují vhodné knihy?

 

Aby člověk ovládal esoterické vědění a nepoškodil sebe ani ostatní, je třeba se dobře orientovat ve stavbě Světa, vzájemném působení různých sil, konkrétně i sil člověka. Bohužel, takové znalosti jsou mnoha esoteriky ignorována. V naší době "kdo nečaruje, ten jako by nebyl". Všichni chtějí mít moc a beztrestně jí mávat kolem sebe a nechápou, že zákon zpětného působení platí i na okultní působení. Proto černí mágové velmi rychle stárnou a odebírají se na onen svět. Nevědomost v okultizmu je velký přestupek. Než se člověk začne věnovat studiu tajného vědění je třeba stokrát si rozmyslet, proč ho chce. Mít převahu v získávání materiálních blah? Okultní vědění je oprávněno jen v jednom případě - pokud ho nikdy nevyužijete jako zbraň nebo nástroj pro získání materiálního, pokud budete jednoduše vědět jak funguje svět a jeho zákony, a pomáhat sobě i lidem při sledování principu "nikomu neškodit". Ohledně esoteriky si obstarej knihu Rogožkina "Eniologie", ta není špatná. Ohledně historie najdi Šambarova - "Rus. Cesta z hlubin tisíciletí.", tam není vše pravda, ale něco ano.

 

-Přečetl jsem Georgiji tvoje 3 knihy. Hluboká poklona za doušek čistého vzduchu. Zvláště ostře to vnímám zde, žiju v Německu. Budu rad nakoněc to prosnutsja i vylezti iz bolota. Možet byt', jest', kakije to lekcii, kotorye možno priobresti.

Vy jste si doopravdy všimli, že ačkoliv se v mých knihách mluví o ruském národě, mluví se o tragédii vší bílé rasy. V současnosti zůstalo ve Španělsku Španělů 40 procent, ostatní - Arabové, Turci a černoši. Francii ovládají ti samí, brzo už v ní nezůstane žádný Francouz. To samé se děje v Anglii a Německu. Nazývá se to dvěma slovy: genetická válka. Nemysli si, že jsem ruský šovinista, ale nedávno mi na stůl položili článek o výzkumu amerických vědců ohledně genofondu Rusů. Američané se nebáli přiznat, že Rusové jsou nejstarší skupinou evropské rasy, že od nich pocházejí Árijci Íránu, z ruské genetické plástve se oddělili Árijci Indie i expanze Rusů v 5-4 tisíciletí do našeho letopočtu porodila všechny indoevropské národy. Genetika je přesná věda, od ní neutečeš. Platí takový biologický zákon: pokud zanikne centrum populace druhu, pak zanikne celý druh jako takový. Centrum populace bílé rasy to je naše východoevropská planina, my, Slované. Pokud nás zničí, zmizí ze Země bílá rasa jako taková. Kdo jsou to Němci? V zásadě poněmčení Veneti - potomci Lutičů, Obodritů, Lužičanů, jenom jazyk a kultura je odlišná. Vždyť vy o víte stejně dobře jako já. Proto anglosasové a jejich páni, ilumináti-židé a ti, kdo stojí nad nimi, se celou historii snaží štvát Němce a Rusy proti sobě. A teče fakticky krev dvou bratrských národů. A při hlubším pohledu - jednoho národa. Proto i velký Bismarck řekl, že Německo na východě nepřátele nemá. On věděl to, co vám teď píšu. Nepřátelé Němců, Rusů, Poláků, i Srbů byli celou historii jedni a titíž. Vykonavatel byla evropská židovská skupina a kdo páni, to víte sám, v mých knihách to je napsáno. Slovanům a Němcům byla fakticky odňata skutečná historie. Byla odňata i Francouzům, i anglosasům - všem, podle principu rozděl a panuj. Je třeba tu historii lidem vrátit, na Východě i Západě. Myslím, že lidé intuitivně pravdu poznají. Chce se mi pobýt v Německu. Vstoupit na zemi Rujány, projít cestami Venetů do samotné Riny neboli Rýna a poklonit se potomkům Venetů - současným Němcům, kteří na své zemi ochránili slovanské památky. Napříč všemu ochránili.

Co je to, pokud ne hlas krve. Paměť o společných předcích. Mám jeden sen: někdy sjednotit dva velké národy: ruský a německý. Sjednotit dobrou velkou družbou, která bude stát na paměťi na naše společné předky - Árijce. Pak by všichni naši nepřátelé zaplakali. Možná, že se ten sen jednou uskuteční. Myslím že váš dopis není napsán jen tak. Díky vám za dobrá slova. Hlavní moje knihy budou čtvrtá a pátá. Tam bude mnoho řečeno o árijské minulosti a našich společných předcích.

 

-Před třemi lety upoutalo moje vnímání vědomí Krišny. Védické znalosti, které oni dávali. Nedávno se u mně objevili o hnutí Krišna pochybnosti. Kdo je to Krišna? Má nějaký vztah k rusičům nebo je to jen indický "Bůh"? A co je to Bhagavad-gíta a Mahabharáta z pohledu skutečného védického vědění? Má krišnaizmus vztah k egregoru Seta-Amona? Mám nepříjemný pocit, že ano. Ještě se mi zdá, že krišnaizmus byl do Ruska donesen jako alternativa ke křesťanství.

Potřebuješ vědět, že koncept Stvořitele nebyl na Rusi nikdy antropomorfní, to je pohádka křesťanů, že Rusové se modlili idolům, kumiry byly všeho všudy body ukotvení silových polí. A nyní o Krišnovi. Krišna nebo rusky Kryšeň je antropomorfním obrazem stvořitele. Ta bytost, která se představile ve formě člověka dala ve své době základy vědění o stavbě světa našim předkům. Události, o kterých se hovoří v Mahabharátě se týkají ne ani tak Indů, ve větším stupni se vztahují k našim předkům a velké sibiřské Rusi, ze které přišli Rusové do Indie. Existují dvě mahabharáty. Jedna byla napsána v Indii, druhá - dodnes se předává z úst do úst na Rusi. Právě tu ruskou jsem slyšel od svých účitelů a částečně od svého děda. To je naše historie, ne tak indická, jako spíš ruská. Protože Indové jsou výběžek našeho národa. V Mahabharátě se hovoří o rozpadu ruské říše, o jejím zániku. Měla by sis ji určitě přečíst. A nyní o Krišnovi. Krišnaisté byli vytvořeni v Americe. Nemají žádný vztah ke skutečnému Krišnovi. To je přibližně to samé, co se stalo s Kristem. Ježíš se o žádném náboženství ani nezmínil. On přišel dát lidem obecné zákony Vesmíru. Především Židům, kteří se se svým judaismem dostali do slepé uličky. Ale na základě jeho učení bylo vytvořeno náboženství.

zdroj


Dodatek 11.4. 21.00:

Chci se zeptat: čtu Védy Peruna - tam se popisuje situace, no, například s pyramidami: "Čtyři rody Rasy Veliké ... budou učit staré moudrosti nové Žrece... a stavět Trirany-Hrobky ve tvaru Hor rukotvorných, čtverhranných.." Narazil jsem opravdu na skutečné Védy, nebo je to napsáno později a vydáváno za pravdu?

Velmi dobrý dotaz. Dvacet let jsem putoval po Sibiři a severu Ruska. A nyní žiju na severu, na jedné z řek. Ale ani jednou, nikde jsem nepotkal starověrce-inglinga. Staroobřadců jsem viděl mnoho, mám mezi nimi i přátele. Ale ani jeden z nich mi neřekl, že není křesťanem. Všichni jsou křesťané. Podle mých údajů, takzvané SAV byly napsány v hlubinách západních tajných spolků. Nejspíše příkazem, aby nám motali hlavy. Věc je v tom, že znám skutečné ruské védy, které jsou tisíckrát zajímavější a širší svým obsahem, než SAV. A nyní ohledně pyramid. Země umělých hor je Sibiř nebo Čína, ne Egypt. Ti, kdo SAV psali, to nevěděli nebo nechtěli vědět. V Číně jsou stovky pyramid. Některé z nich jsou dvakrát větší než Chufuova, v Sibiři je pyramid ve skutečnosti ještě více, ale jednoduše o nich nikdo neví. Popřemýšlej sám, s jakou lží jsme se setkali. Bylo vytvořeno celé náboženství. Aby pod sebe vzalo celé védické obrození a řídilo ho. Dobré je, že rodověrci na špek neskočili. Oni jsou k orianské tradici blíže, problém je, že v jejich učení je hodně mystiky. Ale z druhé strany - jsou svoji a nejsou řízeni Západem.

zdroj

 

Diskusní téma: Sidorov - odpovědi na otázky (1)

Jak vyfiltrovávali šudry ?

JFZ | 19.06.2016

Dělali každoroční festival s IQ testy ? Pokud se ukázalo, že dítě je lempl, urvali ho od matky a vyvezli za hranice ?

VOEPTslx83

assitineMiz | 07.12.2013LTQDYwhi83

assitineMiz | 02.12.2013polygamie

fanynka roma | 14.04.2012

čím víc informací, tím větší chaos......
Třetí zákon: zákon o rovnosti. - ten se na vztahy nevztahuje?

Ještě jednou k polygamii

Radomír | 14.04.2012

Je dobře, že Hox dal odkaz na Sidorovo zdůvodnění polygamie. Pokusil bych se napsat, proč nesouhlasím s jeho závěry.
Sidorov správně určil, že vztah muž-žena je v první řadě založen na energetické výměně informací, která není odvislá na samotném sexuálním aktu, je jím jen posílena a umocněna.
Sidorov píše, že muž je od přírody polygamní a žena monogamní. Jestli jsem ho dobře pochopil, muž přebírá od ženy informace z jejího energetického pole, akumuluje je a přetváří ke své tvořivosti. Tedy - žena je ta, která muži předá své evolučně nejlepší informace, které muž v sobě shromáždí, uschová a použije k tvořivosti. Takto mnohoinformačně posílený muž předává získané informace také do svého potomstva.
Žena je ta, kdo si vybírá muže, hodné předání tohoto jejího pokladu a muže nehledá proto, aby od něj brala, ale aby mohla předat své evoluční poselství. Muž pak posiluje ženu svou mužsku energií, která může podněcovat její logické nebo tvořivé schopnosti.
Takže, jednoduše řečeno - muž, který získal informace od více žen, plodí geneticky "informovanější" potomstvo, než ten, komu odevzdala informace jen jediná žena.
Tak... a teď co s tím, protože to zní celkem logicky. :)
Buďte, prosím, shovívaví k mým vývodům, nemusí být správné,jsou jen ovlivněné nedokonalými zkušenostmi.
Nesouhlasím, že příroda "dopustila" monogamní ženu a polygamního muže, ze kterých pak chtěla lepit pár. Sidorov ženskou nevoli k polygamii svaluje na nepřejícnost, egoismus, touhu vlastnit muže a být jeho jedinou "hospodářkou". Musím se žen zastat. Příroda totiž zná monogamní svazky, takže je nezavrhla jako evoluční omyl a přírodě věřím víc než Sidorovovi.
Dál je popisováno, že společné koupele mužů a žen z vesnice měly za úkol posilovat vzájemně energie ženství a mužství (obdivováním krásy těla). Ovšem to předpokládalo oprostit se od jakéhokoliv sexuálního podtextu, muž nesměl hledět na ženu jako na "maso", ale jako na inspiraci. No... Sidorov je zřejmě silný muž. :) Tady bych chtěl upozornit na všeobecně známou "věc", která může všechno pokazit. Stačí jeden jediný muž s nečistou myšlenkou - a rázem pošpiní všechny, muže i ženy. Tohle je známé třeba ze společných modliteb nebo meditací, kdy je informační pole všech účstníků otevřeno a tak do něj může být zaseto cokoliv.
Z tohoto důvodu také chápu intimitu mezi mužem a ženou jako ryze soukromou "věc", kde kdokoliv třetí může podstatným způsobem ovlivnit informační pole páru. To je z mého hlediska klíčové a určující (to pole).
Žena si vybírá muže, který je nejen vhodný k předání jejích informací, ale také takového, který je schopný její informace zhodnotit (vhodně použít) a doplnit. Tedy není pravdou, že ženy "jedou" na nějaké alfasamce, orientujíc se vyvinutými pohlavními znaky. Možná znáte ze svého okolí vyložené krasavice, které pohrdly všemi "alfasamci" a zvolily si muže zcela "nealfasameckého". Informační pole páru je jedinečné, vzájemně se ovlivňující a posilující oba - jak muže,tak ženu. Celý život oba vzájemně pomocí tohoto předávaného si pole rostou. Při sexuálním aktu vzájemně vyladěnou energií lásky, vzájemnosti, důvěry, pronikají do vyšších "sfér". Poznáte to druhý den. Jestliže se jeden z partnerů cítí rozladěný nebo unavený, pak bylo "něco" špatně a došlo pouze k odčerpání bioenergie od jednoho k druhému.
Každý třetí, kdo zasáhne do této energetické shody, je "vetřelec". Ženy jsou v tomto velmi senzitivní, proto jsem níže psal, že poznají, když muž má milenku. Prostě ji "cítí" z mužova energetického pole. Je to pro ně cizorodá a velmi rušivá energie.
Sidorovův "model" předpokládá něco jako "puzzle" několika vzájemně do sebe zapadajících dílků. Já předpokládám jen dva.
Uzavřel bych to.
Žena je onou spojnicí, mostem mezi "vyššími" světy a mužem - tvůrcem. K tomu, aby tak mohla fungovat, potřebuje mužovu lásku a musí mu věřit. Jinak své informační pole zavírá a jestli něco muži poskytuje, krom sexuálního uspokojení, je to její vlastní bioenergie. Ale k žádné inspiraci "božské tvořivosti" se muž nedostane. A jelikož neznám ženu, která by dobrovolně a za normálních okolností šla do polygamie, musím předpokládat, že situace v sibořských vesnicích není přirozená (možná nedostatek vhodných mužů) a ženy se musejí k takovému soužití přemáhat.
A když je řeč o případné promiskuitě našich babiček, jako důvod vidím, že si nemohly vybírat muže samy, ale musely se vdávat podle vůle svého otce.
Stavím na předpokladu, že je zdejším mužům známé, že ženy si volí muže a ne naopak. :) Také předpokládám ženy "geneticky zdravé", tedy žádné klony temných, kterých je dneska naddostatek. I o těch Sidorov píše, i o jejich praktikách, kterými muže ovládají.
A úplně nakonec poznámka, kterou tu nakousla Iris.
V dnešní době nevidím žádnou překážku, aby si muži nemohli polygamii vyzkoušet. Zákon říká, že můžete mít jednu manželku, o družkách nic nemluví. Těch můžete mít, kolik chcete. Otázkou je, zda to zvládnete.

Re: Ještě jednou k polygamii

Hox | 14.04.2012

ještě bych doplnil jeden aspekt, o kterém píše. Podle Sidorova se duševní (ne)kvality či poruchy předájí hlavně po mužské linii, po ženské vůbec nebo jen málo. Polygamie zajišťuje, že si žena má i v omezenějších podmínkách výběru (odlehlá vesnice např.) možnost z tohoto pohledu vybrat partnera, který jí dá co "nejlepší" děti. Tím se urychluje pozitivní evoluce rodu. Také je tím zajištěno, že psychicky narušení, šudr/cholopi zůstanou bez dětí.

Re: Re: Ještě jednou k polygamii

Iris | 14.04.2012

No tak třeba Lazarev to zase vidí úplně opačně. Ten říká, že o tom, jaké bude dítě, rozhoduje především matka, otec jen v omezené míře. Žena podle něj svým vnitřním směřováním ovlivňuje jak zdraví dítěte, tak zdraví muže. Takže těch teorií je hodně. Teď jen vybrat tu správnou:-)

Re: Re: Re: Ještě jednou k polygamii

Hox | 15.04.2012

Asi jsem to špatně formuloval, říká - psychické problémy či poruchy se předávají hlavně po otci. O tom, že by matka na dítě neměla vliv není sporu :)

Re: pro Hoxe

Radomír | 15.04.2012

Tak s tím souhlasím. Pokud je nedostatek mužů (války, katastrofy, nízká mužská populace), pak je tento model určitě východiskem a myslím si, že se v určitých obměnách praktikoval i v dobách ne tak dávných, myslím tím hlavně poválečná léta. Vždyť ve 2.sv.válce v Rusku prakticky přestala existovat mužská populace ročníků 1921 - 1925 a u nás to také nebylo slavné. Ne snad, že by ženy volily stejnou domácnost s více ženami a jedním mužem. To raději vychovávaly své dítě samy, i přes příkoří ze strany společnosti.

Re: Ještě jednou k polygamii

Daniela I. | 15.04.2012

Radomír, ďakujem :) Nemám čo dodať.

Jen tak všeobecně...

Prince | 14.04.2012

Nechci zde chytračit, jen napíši, co nějakou dobu vnímám dle přehršle informací.
Každý člověk by měl být sám za sebe, vnímat svou individualitu, ač žije na obecné rovině tzv. osobností. Nejlépe se mi vybavuje obraz lva - lvíčete ve stádě ovcí. (hovoří o tom i tarotová karta), kdy se má lvíče podívat na svůj vlastní obraz - zrcadla a uvědomit si sám sebe.
Informace jsou dobrá věc, diskuze o informacích ještě lepší ( pro porovnání názorů), ale nejlepší věcí je jednat podle sebe (po svym).
Mnoho lidí zde psalo, že nic není černé a bílé, existuje miliony odstínů šedé (kdo se pohybuje v polygrafii, ví).
Je potřeba koumat, mantinely má každý člověk své a vždy je ucítí, intuitivně, nebo fyzicky.
Jen je potřeba se oprostit (vyprázdnit) od všech náboženství, ismů, učení, nauk, pout, toho co se musí a nesmí, ..atd
Hlavně - najít si klid sám pro sebe a být chvíli sám se sebou.
Teprve potom, tyto záležitosti, dokáže nitro člověka nejlépe zpracovat a věnuje mu nerozkmitanou linku (viz. osciloskop), kdy není jednu hodinu rozhozen do plusu a daší hodinu sražen do mínusu.
Dovolím si otázku: děláte si na sebe večer čas, kdy se zavřete sami bez lidí, bez počítače, medií, ..jen tak v křesla u svíčky a jen tak "hnípete" sami se sebou??

Re: Jen tak všeobecně...

Hox | 15.04.2012

u svíčky ne, ale občas jo ...

mnohoženstvo

slav | 14.04.2012

to už aký cvok niečo také zvrhlé podporuje?!

Re: mnohoženstvo

Hox | 14.04.2012

přečti si

http://georgij-sidorov.info/stati/48-poligamiya-kak-odin-iz-mekhanizmov-evolyutsii-vida-homo-sapiens-sapiens

http://georgij-sidorov.info/stati/31-poligamiya

a pak suď.

Re: Re: mnohoženstvo

slav | 14.04.2012

kebyže som vedel po Rusky...

Re: Re: mnohoženstvo

Mnohoženství | 14.04.2012

Článek jsem si přečetla, ale považuji to jen za jednu z teorií. Nic to nemění na faktu, že sdílení muže s jinou ženou je pro naprostou většinu žen nesmírně ponižující a bolestná zkušenost. Je toto snad úděl ženy? Lhostejné mi to může být pouze v okamžiku, kdy mě ten druhý už nezajímá a pak není třeba v tom vztahu setrvávat. Mnohoženství už navíc existuje, v Utahu, islámských zemích, ale ráj na zemi tam nemají. Nejsme přece kohouti a slepice! Ať si každý položí otázku, jestli by o to on sám stál a ve svém srdci ať hledá odpověď. Není třeba ji hledat nikde jinde.

Re: Re: Re: mnohoženstvo

slav | 14.04.2012

môžem požiadať o stručné zhrnutie o čom sa tam píše?

Re: Re: Re: mnohoženstvo

Hox | 14.04.2012

za sebe: rozumově argumenty Sidorova v těch článcích celkem chápu a zdá se mi, že na nich něco je, a i si dokážu představit, že by to mohlo být za ideálních podmínek to správné uspořádání vztahů žena-muž a rodinných vztahů, ale zároveň si to u sebe v praxi nedokážu představit (myslím teoreticky, když si představím že bych měl třeba 2 ženy ... hlava to nebere). Pokus o realizaci v současné společnosti a hlavně lidmi, kteří jsou odmala vychováváni (či je jim vymýván v tomto směru mozek? vyberte si ), že správný model je žena + muž nadosmrti, a na odchylky se společnost dívá jako na zvrácenost, by skončil nezdarem. Na druhou stranu, současný model taky zjevně není funkční.

Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Iris | 15.04.2012

Co se týče uspořádání vztahů muž-žena, tak rozum musí jít stranou, tady hrají hlavní roli city. Partnera pro dítě si vybíráme srdcem a ne podle toho, jestli je to výhodné (i když někteří ano). Jestliže tohle uspořádání je nepřijatelné pro 99% žen, tak to prostě není vhodné uspořádání. Spousta savců v přírodě žije v páru. V muslimských zemích jsou zase mužům vymývány (?!) mozky tím, že mohou mít víc žen, ale ne každý tuto možnost zvolí. Model jeden muž - jedna žena funkční je, ale v současnosti se hroutí z mnoha jiných důvodů. Navíc tvrzení "hlava mi to nebere" vypovídá o tom, že i pro vás je to těžko vnitřně přijatelné. Vzápětí ale své pocity shodíte tím, že vám možná byl vymyt mozek. Proč pořád hledat nějaké vnější autority, které to všechno vysvětlí? Přece není třeba jenom poslouchat, co někdo řekne, vysvětlí a schválí, ale důležité je taky trochu naslouchat sám sobě.

Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Iris | 15.04.2012

Rozumově lze zdůvodnit i nemožnost odpálit golfový míček:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

fanynka roma | 15.04.2012

Naprostý souhlas.
Od toho jsou tyhle diskuse. Většina lidí nemá možnost mluvit o tom co se v nich děje, nad čím přemýšlí a proto hltají co jim je předkládáno. Už tu několikrát zaznělo, že je třeba používat srdce, city a rozum. Ale jak se orientovat když většina mužů prostě neví kde mají srdce a co je to cit. Pánové tím vás rozhodně nemíním podceňovat ani urážet. Je to bohužel tak. Byli jste tak dlouho manipulováni až jste zapomněli kdo jste. Neplatí samozřejmě pro všechny.
Možná diskuse o vztahu, o tom jak by měl vypadat, o tom jaké kdo má představy jsou základem všeho. Neboť kvalitní vztah je to z čeho se dá čerpat. Tam může nastat plodná diskude, výměna názorů a zkušeností. Tam se dá vyvíjet a růst....
A z kvalitního otevřeného a čitého vztahu se logicky dá stvořit čistý a kvalitní člověk.
Nevěřím tomu, že se někdo zrodí jako zlý - spíše se zrodí jako neštastný a zoufalý. A tomu je možno pomoc. Všichni máme v sově světlo i tmu. Jde jenom o to co budeme živit.....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

fanynka roma | 15.04.2012

omlouvám se za chyby

Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Hox | 15.04.2012

Iris: díky za psychoanalýzu, ale celkově jste si to úplně špatně vyložila. Myslel jsem A, zapsal slovy, vy jste si to přečetla a dostala jste B. Společnost člověka formuje a když odmala všude vidí a bere jako přirozený jeden model, nedokáže se přes tyto své "bariéry" a předsudky okolí dostat. Pokud bych se narodil ve společnosti, kde by byla standartem jím popisované uspořádání, mohl bych se na věc dívat úplně naopak. Zkrátka, otázka je, zdali je pro nás monogamie přirozená proto, že je přirozená, nebo proto, že nás tak vychovalo prostředí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Iris | 15.04.2012

Ale ano, já jsem to pochopila. Jenže vy jste to moje pochopení z mého komentáře nedokázal vyčíst;-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Hox | 15.04.2012

nepochopením jsem nemyslel to, co jsem upřesnil, ale spíše ten zbytek

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Iris | 16.04.2012

Myslím, že jsem si to "celkově špatně nevyložila". Psané ruštině velmi dobře rozumím a jsem dost inteligentní na to, abych pochopila jemné nuance textu i jeho smysl. Naopak si myslím, že je velmi neinteligentní někoho obvinit z nepochopení. Člověk se k tomu uchyluje obvykle v okamžiku, kdy se cítí dotčený a chce toho druhého co nejvíce urazit a shodit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Iris | 16.04.2012

Taky si myslím, stejně jako jiné pisatelky v této diskuzi, že byste ženám do této diskuze měli zamezit přístup. Ve skutečnosti tady nejsme žádané, protože máme zcela odlišný přístup (bereme to víc citově a intuitivně a ten rozumový přístup bohužel neklademe na první místo), a proto jsme tak strašně netolerantní k tomu mnohoženství! Ať si to chlapi prodiskutují mezi sebou a vyjasní si, bez zásahu egoistických žen s vymytými mozky, kde vlastně ta pravda je. Já si jen myslím, že není třeba přečíst všechno, co na to téma kdy kdo napsal, než si člověk vytvoří vlastní názor. Jinak, děkuji Radomírovi za úžasné a nesmírně fundované příspěvky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

Hox | 17.04.2012

je zvláštní, jak se tady v poslední době rozmáhá jev, že jednak každý ví lépe než já, co jsem chtěl vlastně říct, a zadruhé, jsou mi podsouvány názory, které jsem nikdy nevyslovil, a ty následně potírány. Nepletete si mě s Vladislavem? Zkuste se vrátit zpět i k diskusím pod jinými články a přečíst si, co jsem SKUTEČNĚ na téma polygamie řekl, a nereagovat na to, co si myslíte, že jsem řekl.

Co se týká velmi neinteligentního chování a přechodu do roviny pokusů toho druhého shodit, přešla jste na tenhle styl vy:

"Navíc tvrzení "hlava mi to nebere" vypovídá o tom, že i pro vás je to těžko vnitřně přijatelné. Vzápětí ale své pocity shodíte tím, že vám možná byl vymyt mozek. Proč pořád hledat nějaké vnější autority, které to všechno vysvětlí? Přece není třeba jenom poslouchat, co někdo řekne, vysvětlí a schválí, ale důležité je taky trochu naslouchat sám sobě."

Co jiného to je než přechod do osobní roviny a snaha shodit toho druhého? Takže vážená, k tomuhle se vázala moje poznámka o psychoanalýze a vašem nepochopení. Mimochodem, k tomu slovu jste přešla vy, já jsem řekl, špatně jste si to vyložila, protože to přesně z téhle reakce vyplývá, pokud nebudu uvažovat možnost, že jste takovou malou jedovatou slinu mým směrem poslala záměrně.

Re: Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

mirek | 24.09.2016

100% pravdivy clanek,mame naslouchat hlavne sve dusi

Re: mnohoženstvo

Prince | 14.04.2012

heh, neříkej zvrhlé...zvrhnout se můžeš leda tak ty, ten či onen, ona. Vše je na svobodné vůli, pokud je vůle.
Přísloví však říká: odříkaného chleba největší krajíc..
Přikázání jsou proto, aby se porušovala. Je třeba se zeptat: chci? nechci?
Pak ti nějaké "zvhrhlosti" můžou ležet u zadku :)
Kdo je horší: ten kdo nabádá, nebo kdo poslechl? Jednoduchá odpověď, ten kdo nabádá ani brvou nehne, ..ten kdo poslechl, buď získá, nebo prohraje.
Začněme meteorologií: jeden sedlák seje obilí před bouřkou, druhý pár dní po bouřce. Který z nich bude mít úrodu? :D

Re: Re: mnohoženstvo

slav | 14.04.2012

samozrejme, že rozhodnutie o našom konaní záleží len na nás, lenže väčšinou sa rozhodujeme na základe okolitého sveta a hodnôt, ktoré v tomto svete predkladajú druhí... Veď koľkí zmenili svoje konania až po oboznámení sa s pravým Slovanstvom, s duchovnými hodnotami,... tak je to aj s mnohoženstvom. V tomto svete pripadá na jeden pól len jeden protipól, nie viac. Takže aj pre jedného muža jedna žena.

Re: Re: Re: mnohoženstvo

Prince | 14.04.2012

Vypíchnu tě: Takže aj pre jedného muža jedna žena............

Jistě: jedna bydlí v Senici n.M., druhá v Košiciach. V jeden den se máš usmívat na obě. Jak to udělat? Mírně prekérní situace....
To nemá se Slovanstvím co společného, to je prachobyčejná logika. Téměř všichni jsme tu Slované, až ti chemie zazvoní na mozek, půjde na chvíli i to slovanství k ledu a do těch Košic pojedeš...jako zombie...
Není síla, která by tě zadržela. ..leda čas...po čase zjistíš, že to bylo marné - nebo dobré.
Celou dobu se snažím vysvětlit, že nic není uniformní, ač vše vždy směřuje k monogamii.
Člověk, je idealista, idealizuje si jen zase jednoho člověka.
Nyní by mi možná bodl TRON, s myšlenkou, že vše je jen program, který nelze překonat, jelikož žijeme v tzv. Matrixu.
Nevím, jak jsi starý, jestli máš dlouhodobý vztah a děti...ale zavři oči a zeptej se sebe: jde to jinak??? Možná ti nitro odpoví: a proč??? odpovíš: jen tak....
Nebo si vylož karty..
Těžko se sejít v tomto tématu, pokud je člověk svobodný, nebo má dlouholeté soužití.

Re: Re: Re: Re: mnohoženstvo

slav | 14.04.2012

no to si vypichol akurát tak trt... nechápem čo si tým chcel povedať

Sociální stabilita

Dan | 13.04.2012

Vzhledem k tomu, že se rodí zhruba stejný počet můžu jako žen, tak je monogamie sociálně nejstabilnější uspořádání. Polygamie znamená, že na některé muže nezbydou žádné ženy. To vede k většímu sociálnímu napětí, násilí, znásilnění, atd..

Re: Sociální stabilita

Hox | 13.04.2012

vidím že jsem udělal chybu, měl jsem tu zmínku o polygamii vyškrtnout, protože bez přeložení dalších dvou článků na toto téma, nebo části knihy, nelze pochopit jak to Sidorov myslí, to co tu někteří popisují ("každý s každým") a jak si to vyložili, nemá naprosto nic společného s uspořádáním o kterém mluví on. Alfa-samci, počkejte na vysvětlení, pak vás možná na polygamii přejde chuť :)

Re: Re: Sociální stabilita

Iris | 13.04.2012

No, to jsem teda opravdu zvědavá, jak ten Sidorov tu polygamii vysvětlí, aby to vypadalo jako něco žádoucího;-)

Re: Re: Sociální stabilita

Prince | 14.04.2012

Hoxi, neudělal jsi chybu, prodiskutovat se má všechno, vč. polygamie.
Pravda je jedna: lze o tom psát, mluvit, představovat si...
Praxe je jiná, asi tak, jako pozdní večer a brzké ráno.
Večer je spousta plánů, představ..ráno přináší něco jiného - novou realitu.
Jelikož se pohybuji ve společnosti velmi bohatých lidí, vím i o jejich "životech". Pominu hmotné věci - krámy, jako auta, letadla, domy, firmy...
Prestiží (mámením) jsou samozřejmě mladé slečny - milenky. Platí zásada: bez peněz do hospody nelez.
Čím více peněz, tím luxusnější slečny. (tím vsuvka: ženy samozřejmě slyší na peníze a čím více peněz a třeba i ošklivější a páchnoucí chlap, ač buran, tím více rozevřené nohy).
Bohům žel, je to tak, vidím to dnes a denně.
Bez peněz by situace byla jiná, ta slečna by si s tím pánem nevytřela ani p*del.
V naší rovině je to 10% -ní pohádka, je jedno, kdo jak k těm hromadám peněz přišel.
Na naší úrovni, dejme tomu střední třídy, která denně v práci tvoří (peče rohlíky ke snídani, ..rozváží je, ..nebo prodává) je tato myšlenka neslučitelná s ekonomickou rovnováhou k tomu, aby všichni byli zajištěni, jelikož existují ostré hranice.
Díky Bohům jsem se nedostal do této situace, ale mám dost svých kamarádů, kteří se ba této vlně svezli a mají paralelní rodiny. Jeden dokonce tři.
Nedělá to dobrotu jak v RODových liniích, tak ani v mezilidských.
Doba je takto nastavena.
Opět vezmu střední, tvořící vrstvu - nemá na to, aby se odstěhovala někam mimo pole své působnosti, jelikož v našich středoevropských podmínkách jsme navyklí na určité kontakty v rámci rodiště. Tím zaniká anonymita, na malém prostoru jsou jedni s druhými propojeni. Další je vazba na přátele a malý okruh přátel, aby nebyli daleko. Dále vazba na děti z původního - prvotního vztahu - aby také nebyli daleko.
...atd
Myslím si, že většina chlapů i žen má zdravý rozum na to, aby si i přes zamilovanost a chemickou válku hormonů uvědomila, že jsou určité ostré hranice a že nelze skákat z útesu do moře, pokud neumí plavat, nbo nemá nachystaný záchranný člun, ač i ten se může časem proděravět.
Další a nejsložitější článek je "slučitelnost". Všechno by šlo, pokud by se všichni na všem dohodli, ale tuto alternativu posouvám do kategorie sci-fi. Ve stádu se vždy najde ovce, která jednou začne žárlit a vše se rázem pokazí a může to být postaveno na super základech.
V poslední nvětě beru fakt, že každý člověk si "prve" vybera svého souputníka v dobrém i ve zlém ( fuj..tak to říkají i církevníci), ale je to tak, je to fakt. Beru to na úrovni sprřízněné Duše, ač občas naštve, nebo je hádka. Vždy je jen jeden, jedna, která je nejbližší a nerozdělí nic. Je to nad úroveň snah, chápání, situací, ..kdy stačí jen mimika obličeje, posunek, povzdech a ten druhý ví, o co jde.
Naše babky byly určitě promiskuitní, ale to asi proto, že žily v jinak nastavené době, kterou nepochopíme.
Celý svůj elaborát beru v čase "nyní a tady".
(Nepopírám, že téma je složitější, ale proč se škrabat levpu rukou na pravé půlce, když to jde jednodušeji)

Re: Re: Re: Sociální stabilita

paprsek | 16.04.2012

"Opět vezmu střední, tvořící vrstvu - nemá na to, aby se odstěhovala někam mimo pole své působnosti, jelikož v našich středoevropských podmínkách jsme navyklí na určité kontakty v rámci rodiště. Tím zaniká anonymita, na malém prostoru jsou jedni s druhými propojeni. Další je vazba na přátele a malý okruh přátel, aby nebyli daleko. Dále vazba na děti z původního - prvotního vztahu - aby také nebyli daleko. "

No ale to jedno, jestli se odstěhuje nebo neodstěhuje. Pokud se odstěhuje, je to silnější, ale příbuzná krev všechny změny prozáří i na dálku... To je síla, příbuzní se ovlivňují ať chtějí nebo nechtějí. Pokud jeden v rodině zvýší vibrace, dojde ke změně u všech příbuzných a spousta sebeničících programů může odejít. Samozřejmě, záleží, jak na tom, kdo je. U někoho se to pozná, u jiného moc ne, ale nejspíš by na tom byl mnohem hůř, než bez té vibrační změny u příbuzného.
Krev není voda. A pokud se podíváme na polygamii jako na způsobenou bolest ženě, můžeme odhadnout, kam to povede a jaký život asi rodina povede...

Re: Re: Re: Re: Sociální stabilita

paprsek | 16.04.2012

oprava: v mé druhé větě má být : pokud se neodstěhuje....

Ještě k polygamii

Iris | 13.04.2012

Jinak polygamie (pokud se nejedná o oficiálně uzavřené manželství) není nijak zakázaná. Kdo chce, může mít přítelkyň fůru. Jenže takových mužů je málo. Nefunguje to totiž. Neznám moc žen, které by chtěly být xtou milenkou nějakého donjuana. Spousta žen radši zvolí samotu. Takže k mnohoženství máte ty nejlepší podmínky už teď, jenže nenajdete kvalitní duchovně orientované ženy, které by do toho s vámi šly a žádná kniha, která k tomu bude nabádat, to nezmění. Jako mnohoženství lze taky považovat promiskuitní střídání partnerů dnešní mládeže. Jsou lidé, kteří sbalí na diskotéce každou chvíli někoho jiného, ale většinou to nejsou moc "kvalitní" jedinci a ty kvalitní to po nějaké době přestane bavit. To je prostě vývoj. Je pravda, že nejnižším společným jmenovatelem pro lidstvo je sex všude a pořád a pokud možno s každým, ale obávám se, že to člověka nepozvedá nahoru, ale sráží dolů.

Polygamie

Iris | 13.04.2012

Je mi jasné, že mnoha mužům na této diskuze se zajiskřilo v očích, když si četli o polygamii. Každý muž ale není stejný! Vztahy jsou složité a často působí trochu bolesti. Zažili jste někdy pocit, že je vám nevěrný člověk, kterého máte rád? I rozpad vztahu patří k bolestným zkušenostem. Nevím, jak by se mi líbilo, kdyby mi můj partner (nebo spíš občasný souložník, pokud se pohybujeme v rovině polygamie) jeden večer šeptal sladká slovíčka a druhý večer šel spát k jiné. Ať si to muži představí i u sebe. Pokud najdete ženu, kterou vnímáte jako tu pravou, budete se o ni chtít dělit s kamarádem? Tato teorie zcela pošlapává lidské city. Je to jako v komunismu. K majetku, který je společný, se chováme lhostejně. Budou-li spát všichni se všemi, nevytvoří se žádná citová pouta, která v člověku probouzejí ty nejposvátnější energie. Chtěla bych osobně poznat muže, kteří tohle prosazují. Vsadím se, že mají nefunkční vztahy se ženami a tohle by pro ně bylo lákavé řešení. Muž, který miluje svou ženu a chce trávit čas hlavně s ní, nemá ani pomyšlení na to, aby si to rozdal s jinou. Totéž žena.

Re: Polygamie

Matrix | 13.04.2012

Souhlasím, jsou to jen mužské šovinistické bláboly. Neumím si představit,že bych s vícero ženami sdílel svoje nejniternější myšlenky, pocity, o citech ani nemluvě. Drtivá většina mužů by to dlouhodobě neustála.

Genetika

Dan | 12.04.2012

Když to bude dělat každý s každou. Tak časem přestane být jasné kdo je čí otec, kdo je s kým příbuzný atd.. a to nevyhnutelně povede k tomu že příbuzní budou spolu plodit děti a to vede ke genetické degeneraci. Doživotní věrnost partnerů monogamního (polygamního) svazku je základem genetického zdraví rodu.

Re: pro Dana

Radomír | 12.04.2012

Palec nahoru, Dane, uvažuješ správným směrem. Je velmi zajímavé, že příroda si své chrání a tak je prokázané, že geneticky zdravé děti, které od malička jsou vychovávané společně a vyrůstají spolu (rodina, komunita), necítí k sobě v dospělosti sexuální přitažlivost. Pohlížejí na sebe jako sourozenci. A ve slovanských pohádkách, zvláště v těch ruských, vždycky najdeme, že Ivan jde hledat svou nevěstu "do světa". Proč asi? :)

Re: Re: pro Dana

Prince | 13.04.2012

Libore, myslím a vidím, že jsi to moc zevšeobecnil.
Ne každý je pro každého a existují "nepsané" zákony, které jsou na úrovni podvědomí, receptorů feromonů, intuice a nakonec zdravého rozumu. Pokud existuje zdravá rovnováha jedince, nebude plodit děti s každým na potkání.
Samozřejmě, jde všechno, i na šroub M7 našroubuješ matku M8, ale chce to trochu síly a vědomí, že se poničí závit.
O tom v podstatě píše Radomír.

Polygamie x Věrnost

Libor | 12.04.2012

Já bych byl samozřejmě velmi "rád" (to nízké ve mě), kdyby se nejen "vědecky", ale i "historicky" odkleplo: "Muž je polygamní, volný vztah, volný sex".
Ale není náhodou právě věrnost jediné ženě základem rodiny, rodu?
Nejsou náhodou ty současné řeči o "přirozené polygamii" a promiskuitě základem rozpadu společnosti jak ji známe?
Není náhodou naprosto klíčové veškerou energii dávat své vyvolené a svému jednomu vyvolenému?
Jsem upřímně překvapen, že o "polygamii" se dovídám ze slovanských zdrojů.. Měl jsem za to, že rozbíjení posledních "pevností" v lidské duši patří do agendy parazitů prostřednictvím mainstreamu...

Re: Polygamie x Věrnost

Aleš Krejčí / Brno | 12.04.2012

Robote Libore a proč si neděláš co chceš? Proč potřebuješ program a podle toho jet? TOHLE JE TOTIŽ PŘESNĚ JÁDRO PROBLÉMU!
Já si myslím, že právě odbouráním formální povinosti uzavírat vztahy před úřady, ať státními, nebo církevními, tedy tzv. "povolení polygamie" by lidé konali více dle svého vnitřního přesvědčení, než podle programu od úředníka a paradoxně by rodinné vztahy mohly posílit, skončily by třeba zlatokopky.. :o)

Návrh na zrušení přístupu do diskuse ženám.

Aleš Krejčí / Brno | 12.04.2012

Tak jsem si pročetl tu diskusi až do konce a žasnu nad tím, jak více žen jakmile zaslechne slovo POLYGAMIE, začne mluvit jak štětky z ulice a myslet stejně.. Sidorov má zřejmě pravdu, ženy myslí příliš nízce a některá slova v nich vzbuzují negativní pocity, aniž by to bylo opodstatněné. Strach z neznáma je častý jev u osob postrádající abstraktní představivost. Nebo jenom neschopnost získat pěkné vzpomínky, či jen primitivní touha vlastnit?

Tak co, zrušíme jim přístup? Při diskusích o vesmíru tu působí docela rušivě..

Re: Návrh na zrušení přístupu do diskuse ženám.

Hox | 14.04.2012

:)

tohle si psal ty, nebo tu operuje nějaký vtipálek?

Zákony Rity VERSUS Sidorov?

Aleš Krejčí / Brno | 12.04.2012

..evoluční proces druhu homo sapiens probíhá na základě dlouhodbých tvůrčích programů muže, a ne na základě krátkodobých ženských. A muž je přirozeně polygamní, protože pro realizaci těchto programů mu energie jedné ženy nestačí. To znamená, bylo by třeba vysvětlit společnosti, že křesťanský pohled na rodinu je zvrácený. A muž není samec, ale osobnost, díky níž probíhá proces evoluce druhu.

Zákony Rity také smetla Hoxova tsunami? Zase by to mohla být jedna z těch "malých" dezinformací, které dle Sidorova mohou připravovat evoluci o energii..

PS: Navrhuji zrušit přístup do diskuse fanynce Romě, myslí nízce..

Re: Zákony Rity VERSUS Sidorov?

fanynka roma | 12.04.2012

Zvláštní pohled na věc
"A muž je přirozeně polygamní, protože pro realizaci těchto programů mu energie jedné ženy nestačí."
Pokud muži nestačí energie jedné ženy, pak je co? Upír? Opravdu tomu mám rozumět tak, že muž je živen energií ženy??????????

Re: Re: Zákony Rity VERSUS Sidorov?

Hox | 12.04.2012

Ne. Bude samostatný článek, kde to bude vysvětleno.

Re: Re: Zákony Rity VERSUS Sidorov?

Aleš Krejčí / Brno | 14.04.2012

Fanynko Romo čti zde: http://www.darislav.com/roditelyam/1201-jenskaya-dolya.html

Re: Zákony Rity VERSUS Sidorov?

luboslava | 15.04.2012

citat" A muž je přirozeně polygamní, protože pro realizaci těchto programů mu energie jedné ženy nestačí. To znamená, bylo by třeba vysvětlit společnosti, že křesťanský pohled na rodinu je zvrácený. A muž není samec, ale osobnost, díky níž probíhá proces evoluce druhu"
1/ak by bol muz polygamnny, priroda by zariadila, aby bolo 20 percent muzov a 80 percent zien. Naco mrhat materialom ????
Nech si chlapci uziju sexu, nie? No priroda dava pomer cca 1:1
Priroda robi nieco zbytocne, ci nepremyslene?
2/ Polygamia= samec, nie osobnost.
3/ Jedno prislovie hovorilo: Ak by na Zemi nebolo zeny, chlap by este stal zil na strome ..... Takze ....
4/ Suhlasim s Vami, ze zenam treba zakazat pristup na tieto stranky, strana jednej farby sa dohodne skor..... Aspon vam nebude mat kto oponovat!

Neobzerajte sa lebo skameniete ...

Slavoslav | 12.04.2012

čo bude nevidíte ...
lebo čo bolo nezmeníte ...
čo teraz, tu je ... JE ... prečo tým nežijeme ?
... kam sa podelo ... JA SOM ...?
... kazdý "živy" plný tvor prirodzene rastie ku Svetlu
... a Svetlo ... JE ... tu a teraz ... tvorí ... buduje ... nie včera nie zajtra sle dnes
... tma bez zdroja bez sily i moci ... a len z odpadlikov furt prežíva

stupajte stupajte iskricky nabo .... :-p
http://www.youtube.com/watch?v=u9oWfZy9i4E&feature=player_embedded#!

Re: Neobzerajte sa lebo skameniete ...

Daniela I. | 12.04.2012

Áno, poznám, prekrásna pieseň :)))

suma sumárum

fanynka roma | 12.04.2012

Takže když to sečtem a podtrhnem tak tu máme výsledek. Přestaňme číst a začněme dělat pro co jsme stvořeni. A je jedno jestli v Rusku nebo tady.
Jdu pracovat do nevěstince a až budu osvícená tak dám vědět!!!

Re: suma sumárum

fanynka roma | 12.04.2012

P.S. : společnost, která se do půl hodiny nezačne byvit o sexu tak je nenormální. Tomuhle společenství to trvalo jenom rok... :) Ostatně, co je to proti věčnosti,že....

Sidorov

Iris | 12.04.2012

Asi je to hodně individuální, ale i když u sebe také cítím pokles zájmu o Levašova, Sidorov určitě není to, co by mě oslovovalo. Zastávám teorii, že pravda je jednoduchá a může na ni přijít i ten nejposlednější chudák, co ani neumí číst. Takže hledat, která kniha bude ta pravá a který z těch autorů nám sdělí pokud možno celou pravdu, mi připadá nesmyslné už z toho důvodu, že celá pravda nebyla napsána v nějaké knize a pokud ano, tak se vešla do několika málo vět. Dobrý učitel žáka vede jenom do okamžiku, kdy je schopen jít dál sám a v tomto smyslu byl Levašov skvělý učitel. Většina lidí, co sem chodí, začala totiž přemýšlet a hledat jiné cesty a o tom to je. Jen je třeba si všímat nejen toho, co člověk napsal, ale jak se chová k druhým. Mně osobně přijde ten způsob jeho komunikování s tou veduní dost urážlivý. Vůbec v celém ezoterickém světě je oblíbenou taktikou, jak urazit svého nepřítele, říct o něm, že nemá přístup do informačního pole, že je nezralý nebo že něčemu nerozumí. Je možné, že člověk všemu nerozumí, ale od toho je tady učitel, aby to srozumitelně vysvětlil. Takže z toho důvodu mi věci, které jsou psané moc složitě, připadají podezřelé.(Prosím nepište, že jsem to nepochopila.)

Re: Sidorov

Ivan | 12.04.2012

...nó, je to na zamyslenie o čom tá ezoterika vlastne je, keď dosť často je to tak ako píšeš... do tzv. "informačného poľa" má prístup každý a denodenne ho bežne využíva, - je to tak bežné že si to ani neuvedomuje...

Jozef Tiso

Jarilo | 12.04.2012

Pri tom predpokladanom očiernení Stalina ma napadla jedna známa postava tzv. "temných" slovenských dejín Dr. Jozef Tiso.
Toto je celkom zaujímavý článok: http://beo.sk/historia/1198-jozef-tiso-a-zidia-ulomky-zo-zamlciavanych-skutocnosti

„Slovensko zaujíma osobitné postavenie na mape tej genocídy. Bol to totiž prvý zo satelitných štátov, v ktorom Nemci narazili na taký tvrdý odpor, že museli prerušiť svoj program „konečného riešenia“.“ (Poliakov, L. : Bréviaire de la haine. Le III Reich et les Juifs., talianske vydanie: Il nazismo e lo sterminio degli ebrei. Torino 1955, s. 220.)

Pyramídy

Daniela I. | 12.04.2012

"Čtyři rody Rasy Veliké ... budou učit staré moudrosti nové Žrece... a stavět Trirany-Hrobky ve tvaru Hor rukotvorných, čtverhranných.
----------------------------.
Trošku zarýpnem, lebo nie som presvedčená, že sa jedná o Sibír (ak zvážim a vezmen do úvahy iný význam Bielovodia na Sibíri) alebo Čínu. Áno, sú tam pyramídy, je to nespochybniteľný fakt, ale pyramídy sú aj v Bosne, kde sa vek odhaduje na cca 12 000 - 26 000 rokov, Mexiko, atď. .... už sme to raz preberali.
Takže zatiaľ v mojom význame, pokiaľ nie je ďalšia indícia na zemepisnú polohu, je vo všeobecnosti každá krajina, kde sa nachádzajú pyramídy krajinou Hôr rukotvorných, kde sa objavili bieli ľudia, aby učili starú múdrosť nových žrecov.Trošku zarypnem.

Re: Pyramídy

Hox | 14.04.2012

jasně, to je na polemiku. Pyramidy jsou v každé druhé zemi... nejspíš to myslel tak, že na Sibiři a v Číně je pyramid nejvíc. Ale žádnou argumentaci na tom nestaví, je to jen detail.

skrytá historie lidstva

ivanek | 11.04.2012

mám četl sem nic tak světoborného na tom nevidim. Prostě existovaly vysoce rozvinuté kultury už hodně dávno- tohle ale není žádné tajemství ani senzace, aspoň ne pro mě . Navíc je tam spousta ne moc dobře ověřených informací ...

Re: skrytá historie lidstva

Hox | 14.04.2012

světoborná není, alespoň pro ty, co se už orientují, ale cenná je z faktografické stránky.

Zaujalo ma....

Daniela I. | 11.04.2012

1/ v tu dobu Stalin nikdy nestavil do opozice Leninovi ani Trockému, protože chápal, že by to nic nezměnilo. Jen by ho zničili. Proto bránil tomu, co se dělo, jak mohl, ale vždy předstíral, že je zapálený marxista a leninista. Stalin se potřeboval dostat k vyšší moci a díky takové pozici se k ní dostal. A potom všechny ty zapálené revolucionáře postavil ke zdi.
------------------------
Ak by som postupovala v zmysle tejto logiky, potom Levašovava informácia, že JP II. bol žrec nemusí byť zavádzajúca a platila by moja varianta 2/, ktorú som uviedla v diskusii 5.4.2012

2/ Polygamia mužov - to je pre mňa za mierových podmienok ťažko stráviteľná skutočnosť. Mám s tým problém:((( Asi som egoista a mužom nedoprajem. V povojnovom období je to nutnosť pre zachovanie rodov. V tomto prípade som dobroprajnááá :))) Nech si preživší mládenci užijú a hlavne rozmnožujú populáciu.
3/ Teším sa na ďalšie preklady, zvlášť výklady dejín Slovanov a védy. Mám dojem, že Sidorov, Levašov aj Pater Dij podali základ véd rovnaký, len každý doplnený o svoju opitiku a v inom "leveli", aby každý kto sa o védy zaujímal pochopil v danom čase to čo je pre neho užitočné. Ninka raz použila krásny príklad: Ponúknuť kojencovi rezeň. To platí k tomu levelu.

Re: Zaujalo ma....

Hox | 11.04.2012

ta polygamie je trošku oříšek, ale dává to celkem smysl, akorát takhle vytržené z kontextu člověk neví, co se má na mysli. Má o tom dobré dva články an stránkách. To je totiž taková "polygamie naruby", kdy si žena vybírá muže, a ten má akorát právo říct ano/ne.. důvody takového uspořádání jsou na delší povídání, viz jeho články nebo knihy.

Re: Re: Zaujalo ma....

Vladislav | 11.04.2012

Pokud se žena osvobodí z otroctví domácích prací a hmotné závislosti na manželovi, užívá si polygamie se stejnou chutí, jako muž, a ve stejné míře jako on dokáže oddělit "potěšení" od "povinnosti". Ženy v období našich předkřesťanských předků byly velmi polygamní, resp. promiskuitní, a to "svobodné" i "vdané". Pozdější vnucování monogamie šlo ruku v ruce křesťanskému rovnostářství: "všichni stejnou spásu", "všem stejnou možnost království nebeského" versus ... "všem mužům jedna žena a všem ženám jeden muž". Byl to jeden ze způsobů, jak získat neatraktivní, mimo kruh rodu postavené "šúdry" pro plánovanou věc - vynucením monogamie totiž vydělali nejvíce neatraktivní muži a ženy, jejichž "cena" byla v rámci rodu a tedy často i u opačného pohlaví nejnižší či šlo o jinak neakceptovatelné vyvrhele - ti se pak často stávali prvními křesťany. Toto pokračuje dodnes - monogamii většinou nejzuřivěji obhajují ti, pro které je to jediná šance, jak si i oni můžou "vrznout".

Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Petr H. | 12.04.2012

Tak to není, že by to byla jediná šance k "vrznutí". Mícháš jabka a hrušky. Monogamie je o tom, že je minimalizován efekt incestu. To protože povětšinou ženy (obzvláště ty bez zkušeností života) chtějí jen alfa samce. A co se stane se společností s bratrama, sestrama a pod? Vyvrhelové, odpadlíci a pod. dřív zůstávali i dnes zůstávají sami, v tomto to s bigamií nebo monogamií nemá nic společného.

Re: Zaujalo ma....

Hox | 11.04.2012

ad 3) právě že ne... viz přidaná otázka / odpověď.

Re: Re: Zaujalo ma....

Daniela I. | 11.04.2012

To nie je pre mňa dôkaz. Je to len názor, nie vecný dôkaz. Nejdem hľadať rozdielnosti a dokazovať kto má pravdu. Hľadám to čo sa spája a vo mne rezonuje, aby som mala celistvý obraz, nie rozbitý na atómy.
Určite aj na Sidorovi sa dá poučiť a posunúť ďalej :)

Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Hox | 11.04.2012

jasně, důkaz to není, ale reagoval jsem na myšlenku, že všichni říkají zhruba totéž, což tak není - Sidorov se jasně vyjadřuje o SAV jako o podvrhu. což ale zase neznamená, že je třeba všechny informace odtama zavrhnout, že :)

Re: Zaujalo ma....

Vladislav | 11.04.2012

Polygamie je naprosto přirozená, u PROBUZENÝCH nejen mužů, ale i žen. Klasický rodinný model jeden muž + jedna žena + děti je stejnou nefunkční tragikomickou fikcí, jako neposkvrněné početí Panny Marie.
Za svého života (40 let) jsem dokonce vypozoroval, že míra duchovního probuzení (= osvobození od jedu křesťanství a dalších blíuzkovýchodních náboženství) je přímo úměrná míře připouštění (tedy nikoliv nutně prožívání, protože to závisí zejména na příležitostech a schopnosti se zamilovat) polygamie. Co byste Vy komu dopřála nebo nedopřála, není podstatné a nezachráníte to ani desítkami expresivních smajlíků.

Re: Re: Zaujalo ma....

Daniela I. | 12.04.2012

Jasné, nie je podstatné čo komu doprajem alebo nedoprajem Je to len môj názor. Aj tak si každý urobí čo uzná pre seba za vhodné :)

Re: Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Daniela I. | 12.04.2012

Pre Vladislava
To znamená, že mám konečne začať riadne od podlahy vrzať, aby sa prebudilo moje ženstvo ? A to "vrzanie" pomôže mi aj duchovne sa prebudiť? :-)))))))))))))

Re: pro Vladislav

Radomír | 12.04.2012

Jdeš na to zhurta, mladý muži. A vůbec si neuvědomuješ, že tady ženu urážíš a také ponižuješ. To vypovídá o tobě. Nevím, zda jsi Sidorova četl, ale ten píše, že si ženy vybíraly muže, takže tvá poznámka směrem k Daniele, že o ni "muži nemají příliš velký zájem" je přinejmenším mimo. Nemám rád, když muži urážejí ženy, takže ti to napíšu na plnou hubu:
Je ještě jedna možnost, než úspěšné pěstování mandarinek na Sibiři. Tou možností je, že o skutečném partnerském svazku mnoho nevíš, o duchovnosti muže ještě méně a navíc jsi hrubý neotesanec.
Je velmi zajímavé, že když příjde řeč na téma mnohoženství, jsou muži všema deseti pro a ženám se to vůbec nelíbí. Také je zajímavé, že ještě nikdy žádná žena nepřišla s myšlenkou prosazovat mnohomužství, tedy - aspoň já o tom nevím. Není ti to divné a není to aspoň k zamyšlení, jestli ty ženy nejsou přeci jen v této oblasti moudřejší a praktičtější? Zamyšlení je určitě pracnější řešení, než ženu odbýt "argumentem", že když nesouhlasí, není vlastně ani ženou.
Já chápu Sidorův zápal pro věc, ale nesouhlasím, že polygamie je životaschopný model budoucnosti. Je to řešení v dobách katastrof, není to však přirozenost. V každém případě musel být onen muž schopný se o všechny své ženy i své potomky řádně postarat, tedy ne že si "užil" a pak je poslal zpět domů, aby se o ně "rod postaral". To si možná pleteš s komunitami hippies a jejich "volnou láskou".
Můžeš mít tisíc námitek, ale zde tě odkážu ke vlastnímu hledání, jen poskytnu vodítka. Ptej se, zda jsou dnešní muži nebo ženy, mající rádi "volné vztahy" duchovnější. Dál se zeptej nějaké ženy, proč vždy neomylně pozná, že její partner má milenku. A že to pozná - i když ani slůvkem neprozradí a hlupák muž žije v přesvědčení, jaký je konspirativec a pečlivě "zametá stopy".
Oblast intimity mezi mužem a ženou má totiž ještě jeden obrovský, leč mnohým mozkům skrytý aspekt, se sexem ani plozením vůbec nesouvisející.

Re: Re: Zaujalo ma....

Prince | 12.04.2012

Vladislave, zajímavé téma, také se k tomu přikláním, ale nemám nyní dostatek času na psaní. Na diskuzi pod oznámením jsem o tom zanechal stopu.

Re: Re: Zaujalo ma....

Aien | 12.04.2012

Je to otázka ekonomická-v monogamii a zotročení žen se nedělily majetky. Při rodovém zřízení žena bez muže (který si užívá polygamie) neupadla do bídy a děti měly mužský příklad v mužích celého rodu. V současnosti je to dost sporné- matky samoživitelky většivou mají hluboko do kapsy, další partner nechce většinou financovat cizí děti a alimenty nejsou nic moc.V současné společnosti je to zase jen ekonomická otázka a otázka výchovy dětí.Prostě to nefunguje a je z toho jen špatné svědomí.

Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Vladislav | 12.04.2012

Je to přesně tak. Křesťansko-židovský rodinný model 1 muž + 1 žena prostě nefunguje. Téměř polovina manželství skončí rozvodem a z té druhé poloviny spolu nemalá část zůstane jen proto, že nemá kam jít, nechce se jim nic měnit, zvyk a/nebo pohodlnost jsou silnější apod. naši předkové žádné tyto umělé konstrukty neuznávali, řídili se přírodními zákony, pro někoho možná "krutými", ale zato fungujícími.
Za podmínek nastolených křesťanstvím jsou lidé odsouzení buďto k trvalému potlačování své přirozenosti (což se projeví později depresemi, nemocemi), nebo ke dvojí morálce. Ta se sice - opět křesťansky pokrytecky - odsuzuje, ale přitom se toleruje a v podstatě i mnohými obdivuje.
Ženy skutečně nejsou "lepší", než muži. Tak jak muž "bezohledně" opouští kvůli o generaci mladší partnerce manželku, nebo si během manželčina těhotenství z důvodu nedostatku sexu a zájmu z její strany hledá milenku, tak i ženy, jakmile jejich děti dosáhnou zhruba 3-4 let věku, si začínají často hledat milence, na němž chtějí jednak utéct ze stereotypu, jednak si dokázat, že jsou ještě atraktivní, ale - a to hlavně - jim tak přikazuje PŘÍRODA. Jednomu muži děti daly, splnily, co se od nich očekávalo - takže je čas hledat a poznávat dále.
80% vdaných žen s odrostlejšími dětmi je takto k mání, potkají-li muže, který je v jejich očích dostatečně atraktivní. Těch zbylých 20% prostě o muže (už) nemá zájem, takže to neřeší.
Moralizování je naprosto k ničemu. Naši předkové si nadevše cenili RODU a jeho hodnot, ale zároveň věděli a uznávali lidskou přirozenost. Umělé moralistní blízkovýchodní konstrukty jim byly cizí jako lednu třicetistupňová vedra. Rod byla mj. také skupina, kde se vědělo, že ta a ta žena spí s těmi a těmi muži, kteří spolu takto soupeřili o její přízeň. To, že schopný válečník nebo hospodář měl několik přiznaných žen, bylo běžné.
Vdaná žena spala i s dalšími muži, přestože o domácnost se starala pouze jednomu - tomu, se kterým měla nejvíce dětí či tomu nejschopnějšímu.
Mladí lidé začali velice brzo sexuálně experimentovat - ve 14, 15 letech. Jediné, co je přitom zajímalo, bylo to, aby dívka neotěhotněla. Pokud se to stalo, provdali ji rodiče za zajištěného muže a bylo po lásce.
Tyto a právě tyto věci budovaly a tmelily ROD. ROD nebyl žádné volné uskupení příbuzných rodin, jak se mnozí domnívají, ale doslova společenství spojené krví na život a na smrt - i takto.

Právě aspekt křesťanského modelu věrnosti byl prvním důvodem, proč jsem při čtení Levašovových prací zbystřil. Právě tady jsem si uvědomil, že Levašov může být v něčem pouze tendenční baron Prášil.

Re: Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Petr H. | 12.04.2012

Návrat ke zvířátkům? Rozepsal bych se ale nemá to smysl.

Re: Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Ivan | 12.04.2012

Asi tomu hentomu o tých babách nejak tak nejak nerozumiem... a ani ma to moc netrápi...my sme sa "oňuchali" na prvý "ňuch" a hneď bola "ruka v rukáve"....za 5 rokov "na papieri" a funguje už skoro 40 rokov spoľahlivo jak "švajčiarske hodinky".....

Re: Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Aien | 12.04.2012

Myslela jsem to tak, že nefunguje pořádně nic,ani monogamie,ani polygamie, vždycky někdo trpí, většinou děti. A s nadšením z polygamie našich předků nesouhlasím ataky si myslím, že přeháníte.Vztah není jen sex.Ále, běžte s tím už do háje, nebo do nevěstince.

Re: Re: Re: Re: Re: Zaujalo ma....

julo | 13.04.2012

Deti trpia,pretoze vidia,ze je cisar nahy.Citia,ked nie je nieco,ako ma byt a pokial monogamne manzelstvo zostava spolu "koli detom",tak vycitia aj to,ze su prekazkou.Skuste sa opytat muslimskych deti,kde muz ma viac zien a rodina zije harmonicky,ci trpia polygamiou.Smiesne,ako sme naprogramovani..Ak budeme stastni my,budu aj nase deti..

Re: Re: Zaujalo ma....

paprsek | 12.04.2012

No příkazy k monogamii nejsou nic moc. Ale na skutečné probuzení si budem muset ještě počkat... a pak bude možné dělat konečné závěry. Až začneme více vnímat sami sebe a vysledujeme dopady našich činů i v této oblasti. Nemyslím si, že monogamie je pouze příkaz církve. A temné období už probíhalo v předkřesťanské době, takže jako vzor nic moc. Možná, kdesi hluboko někteří cítí, že monogamie je pro jejich energetický systém správná. A nemusí to být jejich zabedněností. To, že spoustu věcí nevnímáme, neznamená, že neexistují a nezasahují do našich životů. Možná je to otázka správného výběru a řízení se tezí, že na počátku se má zkoumat praxí - při zblbnutí žen umělými hormony to asi ani jinak nejde. Možná by to ale šlo, pokud by nastoupila odpovědnost a pochopení. Příkazy jsou jen na to, aby se porušovaly.
Na druhou stranu nějak si nedovedu představit, výchovu dětí ve dvou a více rodinách... Dle mě to nejde pořádně stihnout ani v těch 2. A některé věci nemůže udělat nikdo krom otce - pokud bude stačit k výchově příklad, tak snad ano.
A starší ženy budou odloženy na odkladiště dějin? Pěkná vyhlídka... bude skládka starých žen?

Re: Re: Zaujalo ma....

Luboslava | 12.04.2012

Z Vasho uhla pohladu na PREBUDENOST Zien, najviac prebudenych najdete v nevestincoch a verejnych domoch...

Re: Re: Re: Zaujalo ma....

Daniela I. | 12.04.2012

:-), vitálna prebúdenosť na úrovni spodných troch čakier, stredné čakry zase§inkané bahnom a posledné tri umŕtvené sušienky

nerozumiem

otazka | 11.04.2012

Od kial je teda pojem noc Svaroga? Som myslel ze ho obsahuju Vedy?
A Sidorov tiez pouziva pojem Vedy.
Takze ako to je Ingliovia + Vedy neexistuje
ale Vedy samotne su skutocne alebo ako? :-/

Re: nerozumiem

Hox | 11.04.2012

viz poslední přidaná odpověd.

Re: Re: nerozumiem

otazka | 11.04.2012

Staroverci.....Všichni jsou křesťané? - to ako myslel?
+ ked on pozna tie "prave" vedy, dufam ze poskytne tiez fyzicky dokaz...

Re: Re: Re: nerozumiem

Hox | 12.04.2012

Staroobřadci nerovná se starověrci, Staroobřadci jsou křesťané (resp. jejich potomci) nejspíše védického křesťanství Sergeje Radoněžského, kteří v 17. století odmítli Nikonovu reformu a víceméně přešli do ilegality (a také byli terčem represí).

Fotky v 1. Sidorově knize

Slav22 | 11.04.2012

Velmi rád bych bral Sidorova jako potencionální alternativu k Levašovy a podobným. Bohužel vůbec mi to neusnadňuje. Stáhnul jsem si jeho první knihu a najednou tam vidím fotku obra (strana 122, formát .doc), která je notoricky známá fotomontáž. Odkaz na stejnou fotku z jiného zdroje:

http://www.levashov.info/Pictures/Images/image-11-4.jpg

Jedná o fotku asi 20m obra s revolverem v ruce!!!
Tak se snažím rozluštit text pod fotkou v naději, že jedná pouze o ilustrační foto. Bohužel autor to s tou fotkou myslí asi vážně. Stojí tam:
Скелет гигантского человека, раскопанный американской археологической экспедицией в предгорьях Анд.
Překlad:
Kostra obřího muže, vykopaná americkou archeologickou expedicí v podhůří And.

Tak se snažím číst dál v naději, že to bude nějak vysvětleno ale nacházím toto:

То, что читатель видит на фотографиях никакая не фальсификация. Это подлинные изображения скелетов древней расы гигантов, по ведам, «красных полубогов великанов». Возникает естественный вопрос, почему академическая наука молчит о подобных находках? Ответ прост: потому, что раса гигантов никак не вписывается в миф, который у нас называется историей. ....
Překlad:
Co čtenář vidí na fotografiích není žádný padělek. Je to pravdivé zobrazení koster staré rasy obrů, podle Véd, "rudí obři-polobozi". Přirozeně vzniká otázka, proč akademická věda mlčí o těchto objevech? Odpověď je jednoduchá: protože se rasa obrů nehodí do mýtu, který nazýváme historii. ..

Takový fotografií jsem tam zahlédl více. Strašně rad bych se mýlil v překladu ale obávám se že ta podstata je přeložena správně.

Na člověka, který machruje, že čte v informačních polích a kdo ví co ještě. A pak si nezkontroluje fotky ani ve své vlastní knížce. To mluví samo o sobě.

Levašov je v tomhle směru na tom o něco lépe, uvedené fotky má na svých stránkách také ale uvádí, že některé jsou podvrh. Nicméně zároveň dodává, že některé jsou nejspíše pravé ale alibisticky neuvede, které jsou pravé a které podvrh. Přestože zachraňuje vesmíry levou zadní ;-)

Re: Fotky v 1. Sidorově knize

Hox | 11.04.2012

hmm zase těch fotek obrů je tam 5, máš ověřeno že jsou podvrh všechny? Sidorov je taky jenom člověk ...

Re: Re: Fotky v 1. Sidorově knize

Petr | 12.04.2012

Vypadá jako člověk, mluví jako člověk, chová se jako člověk, ale ... není to člověk (nejen Sidorov). Kdo to je ????

Re: Fotky v 1. Sidorově knize

Petr | 12.04.2012

Přátelé, nebuďte bláhoví a nehledejte už žádné externí autority. Pochopte už konečně (formulace není imperativ:)), že Pravdu naleznete pouze sami v sobě. Nápověda - nejsme hmotná těla, ale jsme holografické self-projekce...

Sidorov

pyramida | 11.04.2012

Je to zajímavé. Poláci také používali pro nevolníky, lidi, pracující pro statkáře, výraz " chlop "

Re: Sidorov

Hox | 11.04.2012

nejen Poláci. Na ostravsku to slyšíš dodnes..

Re: Re: Sidorov

Prince | 12.04.2012

A po hanácke je "chlop" chlup - část srsti.
Tedy, naše přísloví: "..no tos mě teda vetrhl z prdele chlop" , znamená to samé, jako "mrtvému zimník", tedy zbytečná pomoc.
To jen na ranní osvěžení, ač je to mimo téma. :) hehe

Paráda

treerat | 11.04.2012

Děkuju. Tohle je velmi zajímavý článek.

Mám jen dotaz ze zvědavosti: Neví někdo něco o tom noření se do informačních polí?

Re: Paráda

rom | 11.04.2012

tak koukám, že se to tady začíná točit kolem dalšího podvodníka, to bude zase bžunda, lidičky

Re: Re: Paráda

georgi | 11.04.2012

Nepovídaj...Já mám naopak pocit, že oni do teď Hoxovi tleskali, teď začne být nepohodlný.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek