Sidorov - odpovědi na otázky (1) (aktualizováno)

K přiblížení názorů Sidorova a jako alternativní pohled k těm, které zde už byly zveřejněny - odpovědi na otázky, které zveřejnil G.Sidorov na svých stránkách. První část jsou odpovědi "vedunii" z Petrohradu, druhá jsou odpovědi různým lidem.

 

Otázka: - proč píšete jen o třech vyšších stavech-kastách a navíc stavíte ruské stavy po principu pyramidy, ačkoliv všechny způsoby našich předků, včetně státnických, byly postaveny podle principu Kola? Potvrzení: veče - obecně princip kruhového a rovnoprávného řízení, kde je v základu kruh mužu, přijímajících rozhodnutí tak dlouho, dokud se nenajde řešení přijatelné pro všechny a kde odpovědnost se dělí rovným dílem, i když v době války se vláda předávala do rukou jednoho knjaza-vojevůdce, jak jste správně poznamenal...

Odpověď: Váš problém je v tom, že jste daleko nejen od orianské tradice, ale i od védické staroruské, i dokonce od pozdně pohanské tradice. Abyste mě pochopila, pročtěte si práce Platóna, konkrétně o ideálním státě. Kde velký Platón vysvětluje, že každý stav-kasta se v duchovní úrovni silně odlišuje jeden od druhého. Co je dostupné filozofům, to je nedostupné pracujícím. A co je dostupné žrecům, to je nedostupné filozofům. Ve vaší hlavě jsou všechny tři stavy smíchány. A rozhodnutí - to, co vy nazýváte Kolo, se přijímá ne z pozice vysokého vědění a ducha, ale s pozice hlasování. V tom je tragédie naší doby, kde sto hlupáků přijímá špatné rozhodnutí. A nikdo nechce naslouchat schopnému, protože ten je sám. To, co vy nazýváte kolo - či kolegiální sněm, ten existoval, ale pro každou kastu-stav odděleně. To jsem podrobně popsal v «Niklotově závěti». Ale žádný chaos, smíchání stavů-kast a takového sněmu, kde je hlupáků vždy nejvíc - nikdy na Rusi nebylo. Fungování Veče bylo následující: žreci určovali národu strategii, taktické rozhodnutí rozpracovávala kasta bojarů. Obvykle bylo v taktické úrovnin několik směrů, a to vše se neslo na soud národa. Právě na tím rozhodovala duchovní úroveň mas. Svého druhu vzdělávací proces veče. Pokud sněm vybral směr smrti, a ne života, pak společnost zanikla. To se stalo v časech války Velkého Novgorodu a Moskvy.


 

- "Na Rusi je nazývali cholopy, tj. vytěsněnými z "kolo", tj. koloběhu života společnosti. V Indii je nazývali "šudr". Pravě ti byli považováni za otroky, protože jiného vztahu k sobě nezasluhovali". - koncept "cholopů" se objevil až po 14. století. Ve Védách je řečeno, že nejvyšší dar Bohům člověku - svoboda volby, proto historicky Slované sami nikdy nežili a nesloužili v nevolnictví dlouho, a své otroky neměli - o tom píše množství starořeckých, římských, arabských a jiných zdrojů. Kromě toho, slovo cholop pochází z "cholo" - 1. palatizace vyjádření "kolo" a "p" (po) - po čem následující, tj. přináležící. Doslova: "cholop" = "kolu přináležící", tj. člověk, který je částí kola, Kruhu, farmy například.

Myslím, že otázka o cholopech vám je třeba spíše pro přesvědčení sebe samé, než kvůli hledání pravdy. Pokoušíte se dokázat nedokazatelné. Protože sama hledáte zdroje toho slova na špatných místech. Za prvé, koncept "cholop" se neobjevil ve 14. století, on v našem národě žije od časů borealské Rusi, od doby zrození konceptu "kolo". Koncept "cholop" pochází ze dvou slov, "kolo" a "gop" (hop), na Ukrajině, v Bulharsku, Bělorusku i jinde dodnes když skáčou, říkají: hop! Odtud i koncept - vyloučený z kola či vyskočený z kola. Fakticky, nečlověk. Společenství Boreálů, Árijců a Slovanů žilo v určitém kruhu událostí a spojení se zákony. Vyloučení z tohoto kruhu, bezduchovní a nemorální, egoističtí, byli nazývání cholopy od časů stvoření světa. Podstata toho slova se zachovala i po christianizaci. Cholop - znamená nevolník, otrok (rab). Pravda, na Rusi nikdy nebyla instituce otroctví. Ale cholopové byli vždy pod dozorem a zaujímali se neustále terapií prací. Jinak to s nimi nešlo. Mohou zradit. Podle tohoto principu Stalin vytvořil GULAG, kde cholopy úspěšně převychovával. A ještě něco o cholopech. Cholopi byli otroky ne tak v rovině přímého otroctví, ale v rovině otroctví svého egoizmu a zvířecích cílů. Právě proto jim dávali čas na transformaci svého vědomí. A ta nejlepší možnost transformace nastává při povinosti pracovat, kde se lidé učili kolektivizmu a překonávání egoizmu.


 

- «Kirov zabit trockisty, Ždanov – lékaři», a Stalin co, stál bokem a díval se?

Soudě podle této otázky, vy nejste schopna pracovat v informačním poli. Sféry nadvědomí vám nejsou dostupné. Nemáte intuici a dokonce vám chybí i elementární logika, nehovoře už o znalostech o té době. Opakujete mýtus trockistů, že údajně Stalin viděl v Kirovovi svého konkurenta. Kirov neměl o moc slabší přípravu, než Stalin. On jasně chápal, co čeká sovětské Rusko, pokud se trockisté dostanou k vyšší moci. Na některých místech se tam už dostali. Byl jimi organizovaný rudý teror i zkáza ruského národa. Právě proto si trockisté pospíšili odstranit Kirova, aby Stalina připravili o podporu v Petrohradu. Sázka byla jednoduchá, bez Kirova se Stalin vyleká a nedokáže celou jejich gardu odstranit sám. Ale Stalin to dokázal. Po Kirovovi, Stalin předal část vědění Ždanovovi, jako nejnadějnějšímu z těch, s kým se setkal. Po válce se Stalin pokoušel pracovat i s Ponomarenkem, a najednou byl z Londýna vydán příkaz odstranit Ždanova za jakoukoliv cenu. A po Ždanovovi byl spuštěn projekt AntiStalin. To jsou elementární věci, které leží na povrchu a libovolnému přemýšlivému člověku jsou k pochopení.


 

-«Svaz za Stalina utrácel ohromné množství prostředků a energie na výchovu lidí úplně jiného druhu?» - a ničení knihoven a starověreckých skytů a vesnic, které se děly za Stalina je co, náhoda?

Nepleťte hrušky s jabkama. I nepleťte staroobřadce s inglingy starověrci, kteří mimochodem v Rusku nikdy nebyli. Křesťany staroobřadce se za Stalina pokoušeli proměnit v kolchozníky, dávali jim bezplatně těchniku, plemenný skot, koně, pomáhali s organizací. Pokud křesťanští fanatici nic z toho nechtěli a utíkali dál do lesů a nazývali sovětskou vládu satanskou, to je jejich problém. V některých případech místní orgány, aby přinutili staroobřadce vrátit se do civilizace, ničili jejich skyty (usedlosti), ale to bylo děláno v tichosti. Protože za takové akce se Stalin s nikým nemazlil. V některých případech staroobřadci vytvářeli své kolchozy a žili v nich mnohem lépe, než sovětští pijani a povaleči. Takových příměrů lze najít stovky a dokonce i tisíce. A nyní co se týká takzvaných starověrců. Vymyšlený mýtus. Žádní starověrci inglingové ani na Sibiři, ani v Rusku nikdy nebyli. Pokud se k nim vážená řadíte, potom jste vědomě nebo ne částí projektu iluminátů za účelem rozkolu védického hnutí v Rusku. Já jsem ve své době procestoval od Kolského poloostrova do Čukotki obrovské území. Na jakých všech řekách jsem nebyl, s jakými staroobřadci se nesetkal, povedlo se mi i najít následníky staré orianské tradice, je jich málo, ale přežili. Ale ani jednoho starověrce inglinga jsem i tak nepotkal. Proto nechápu, jaké starověrce (starovery) máte na mysli?


 

-"od dětství, počínaje jeslemi a školkou, sovětským občanům dávali základy duchovního evolučního procesu, řeč je o mravní výchově. Na mnohých příkladech jim ukazovali, že hromadění jen materiálních hodnot je slepu uličkou, cestou nikam. Že peníze a věci neudělají člověka šťastným. Jsou pro člověka jen prostředkem, nástrojem, určeným pro dosažení vysokých morálních kvalit a vědění". - a co ohledně toho, že knihy, vydávané v té době, a učebnice, neobsahují kromě sovětské propagandy kromě řídkých případů obrazy rodiny - jediného možného světa lidského zdokonalování? Nebyly knihy, v kterých by dívka získala obrazy matky.

Když jsem byl ve škole, v době Chruščova, pochopil jsem, že učebnice o historii máme zavádějící. Tehdy jsem se začal zajímat o učebnice svých rodičů a měl jsem štěstí, našel jsem je. A učil jsem se podle nich. Řeknu rovnou, že podle úrovni znalostí, stalinská historická nauka středoškolského vzdělání je na mnohem vyšší úrovni, než dnešní akademická vyšší školy. Zaprvé, ve stalinských učebnicích jsem se dočetl, že Skýtové byli Rusové. Dnes se nás pokouší přesvědčit, že to byli Íránci. A podobně v mnoha jiných věcech. Nyní o rodině. Stalin se pokoušel sjednotit nesjednotitelné, dosáhl velmi mnoho, především u výchovy nového pokolení, u dětí. Ale aby vyřešil otázku rodiny, Stalin by musel vrátit společnost do předkřesťanské epochy, fakticky provést ještě jednu evoluci. Tentokrát v mravní oblasti. Ani prostředky, ani sílu na to Stalin už neměl. Proč? Protože by bylo třeba změnit pohled veřejnosti na mnohé věci. Především, na roli-úkol muže a ženy nejen v rodině, ale i ve společnosti. Věc je v tom, že pokud se považujete za veduni, musíte vědět, že evoluční proces druhu homo sapiens probíhá na základě dlouhodbých tvůrčích programů muže, a ne na základě krátkodobých ženských. A muž je přirozeně polygamní, protože pro realizaci těchto programů mu energie jedné ženy nestačí. To znamená, bylo by třeba vysvětlit společnosti, že křesťanský pohled na rodinu je zvrácený. A muž není samec, ale osobnost, díky níž probíhá proces evoluce druhu. Byl ještě jeden faktor. V první světové zemřelo velmi mnoho mužů, další v revoluci a občanské válce, a došlo z nutnosti k zastoupení mužů ženami ve výrobě. Ženy fakticky začaly plnit mužské role, v rovině evoluce druhu. To vše vzešlo z nutnosti, z tehdejší situace, proto nebyly narušeny křesťanské rodinné vztahy. Ale to neznamená, že v budoucnosti by vše zůstalo beze změn. Nepřímý důkaz napsal Čujev. Když Mechlis předal Stalinovi udání, že Rokossovský má dvě ženy, Stalin se je usmál a maršála nijak netrestal. Řekl: "Co už, budeme závidět." A to bylo vše.

- "..za prvé, protože z dopotopní civilizace skupina sociopatů, považující se za tajné vládce lidstva, se přemístila do naší současné civilizace. A je původcem toho, co kolem sebe dnes pozorujeme" - naši předkové snad byli natolik hloupými nebo slabými, že neviděli vznikající nepořádek? Všichni bez výjimky?

Vy mě udivujete. Pokud se považujete za Veduni, pak musíte znát zákon prvního kroku či zákon iniciativy. V podstatě, začala šachová partie. Bílí udělají tah, černí se snaží je přehrát. V průběhu deseti tisíc let byla partie vyrovnaná, řeknu více, často s převahou naší strany. Například porážka legií Říma u Dunaje, vyhnání římských kohort z Británie, údery Avarů, Uhrů a Slovanů křesťanské civilizaci Západu, zničení Chazarského chanátu a porážka Byzance Svjatoslavem. A nakonec, tažení spojeneckých vojsk Sibiřské a Vladimiro-Suzdalské rusi po Evropě. Porazil by tehdy Batu-chán Francii a Itálii, žádní ilumináti by neexistovali, ani by nebyla současná tzv. "západní civilizace". V té době Západ přežil zázrakem. A naši sjednocenou armádu řídili ne křesťanští misionáři, ale védičtí žrecové, kteří řídili mocný skýtský stát Timčaka-Čingischána. Zlom přišel ne proto, že chrabrost našeho národa zeslábla, ale proto, že v Evropě se velmi zvýšil počet šudrů a cholopů. Pro které se mamon stal větší hodnotou než tradice předků. K tomu mimochodem došlo v Noci Svaroga, kdy světlé síly nemohou plně rozvinout svou moc. A pracují jen na udržení a ochraně.


 

- «ze začátku skupina trockistů, schovávajíc se za pokrokové slogany, se dostala v roce 1917 k moci. Potom v zemi vytvořila naprosto zbytečný rudý teror. Právě ten vyprovokoval občanskou válku. A potom, na úkor čestných bolševiků a lidí, který vyhráli v bratrovražedné válce, si trockiské vzpomněli na teze Marxe." - A Stalin co, stál bokem?

Pokud nejste historička ani psycholožka, máte daleko k pochopení dluhu před vlastí, nikdy pozici Stalina nepochopíte. Stalin nebyl pro rudý teror ani pro občanskou válku. Pro občanskou válku nebyl dokonce ani Trocký, protože ten chápal Rusko jako jateční maso pro světovou revoluci a nesnažil se ho oslabit. Ale zároveň se v tu dobu Stalin nikdy nestavil do opozice Leninovi ani Trockému, protože chápal, že by to nic nezměnilo. Jen by ho zničili. Proto bránil tomu, co se dělo, jak mohl, ale vždy předstíral, že je zapálený marxista a leninista. Stalin se potřeboval dostat k vyšší moci a díky takové pozici se k ní dostal. A potom všechny ty zapálené revolucionáře postavil ke zdi.


 

- "Fakticky, trockisté proměnili kolektivizaci v další vlnu teroru." - a Stalin seděl a několik let o ničem nevěděl? Naivní.

Naivní to není, naivní je vaše otázka. Dneska je zase ve všem vinný Putin. Někoho zbili na ulici - Putin za to může. Někde něco ukradli, Putin je opět vinný. Tak i se Stalinem. Cokoliv se dělo, vším je vinný Josef Vissarionovič a nikdo jiný. Opakuji, moc není tak, která sedí v Kremlu, ale ta, která vás má na dosah. Právě ta vše rozhoduje. Přečtěte si knihu profesora Krasilnikova "Kniha pamětí obětí politických represí v Novosibirské oblasti" (Krasilnikov: "Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области"). Tehdy pochopíte, proč Stalin nechal postřílet Ejcheho a celou jeho tlupu. Na pokládání relevantních otázek je třeba být gramotným a ne opakovat jako kolovrátek Stalin to, Stalin ono. Strategicky, přesídlení kulaci, jako specialisté na vedení zemědělského hospodářství, měli osidlovat úrodné země Sibiře a Kazachstánu. Byl to projekt o transformaci vědomí [kulaků] a vytvoření množství nových kolchozů a zemědělských osad. Právě proto přišel z Londýna místním trockistům příkaz kulaky bezmilostně likvidovat. Dělali to ne proto, že kulaci a kozáci byli Rusy, ale proto, že bylo nutné zadusit projekt obrození zemědělského hospodaření v Sibiři a v Kazachstánu. Stalin cítil přicházející válku a na rozdíl od Vás byl skutečným vedunem a věděl, že jestli na Sibiři nebude vytvořeno silné zemědělství, prohrajeme válku kvůli hladu. Proto se trockiské tak snažili. V knize dokumentů Krasilnikova není ani slovo o likvidaci specpřesídlenců, je tam řečeno, aby je místní orgány materiálně zabezpečili na dva roky dopředu. Ale nic takového nebylo uděláno. Proto pak všechny ty trockisty soudili.


 

- "Přijmul byl SSSR do výzbroje stíhač I-186 v roce 1939, Západ v osobě Hitlera by neriskoval Rusko napadnou v roce 1941. Protože nadvládu ve vzduchu už by nezískal. A bez takové nadvlády není možné v totální válce prakticky zvítězit. Právě proto dělaly tajné síly všechno možné, aby se sovětský superstíhač v armádě SSSR neobjevil. Paradoxní, ale je to tak: Stalinovi se podařilo přimět Američany dát svůj dobrý stíhač Aerokobra Sovětskému svazu. Po celou válku americký závod vyráběl Aerokobry pro Rudou armádu. Ale přimět určité sovětské kruhy dát do sériové výroby vlastní stíhač I-186 Stalin neuspěl" - nelogické a protiřečí si to.

Z vašeho úhlu pohledu je to jistě nelogické, protože myslíte lineárně, dobro nebo zlo, černé nebo bílé, a jinak to neumíte. Typické myšlení obyvatele. Řeknu vám jednu věc, Stalina přesvědčili ohledně I-186, že údajně motory pro něj není ruský průmysl schopej produkovat v potřebném množtsví. A tehdy konstruktor Polikarpov, aby dokázal Stalinovi, že ho vodí za nos, předal své plány Lavočkinovi, a Lavočkin sestrojil znamenitý La-5 a později La-7. Na posledním zmíněném létal Kožedub. Stalin přirozeně ty, kteří ho přesvědčovali o motorech, také posadil. A bylo by třeba postřílet. A ohledně Aerokobry jako jednoho z lepších sovětských stíhačů můžete přečíst knihu autorů: Bakurský, Solomonov, Fedosejev: "Zbraň vítězství". Aerokobra nebyla přijata do výzbroje americké armády, ale byla považována za výkonný sovětský stíhač, jak je dnes známo (Čujev), Pokryškin na Aerokobře sestřelil ne 59, ale více než 100 německých letadel. Její modifikaci Kingkobra bojovala v Japonsku, Severní korei, Antarktidě. 


 

- "A ačkoliv dříve otroctví neznali, s cílem převychování dělali z cholopů otroky. A teď si vzpomeňme na stalinské tábory GULAGu. Kdo tam seděl. Především tito. Nebo zástupci světa zločinu, nebo zrádci. Byli tam jistě i ideologičtí protivníci, ale hlavní masu představovali ti samí duševní otroci, pro které v životě nebylo důležité nic než peníze a materiální blaha." - a stovky tisíc starověrců s vysokými duchovními hodnotami, a zástupci aristokracie, patrioti??

Vy můžete povídat o starověrcích svým stoupencům, lidem, kteří neznají pravdu, věří na slovo. Jaké stovky tisíc starověrců? To jste nevymysleli špatně. Svalit stalinské represe na ty, kdo v Rusku nikdy nebyl. Nijaké starověrce inglingy, opakuji, Rusko za celou svou historii nevidělo. Všichni vaši starověrci jsou zednářský projekt, a vy jste součástí toho projektu. Ale vymyšleno to není špatně: dnes na starověrce ani v Sibiři, ani v Evropské části ruska nenarazíte, ale ne proto že nikdy nebyli, ale proto, že je všechny eliminoval krvežíznivý maniak Stalin. Zajímavé, a marťany neeliminoval, že dnes žádní v Rusku nejsou, a kdysi žili na každé řece? Říkám rovnou, nerad se nořím do informačních polí, člověk ztrácí velmi mnoho energie, ale abych zjistil, co jste zač, jsem to udělal. A vyjasnilo se, že žádná veduna nejste, tím méně ve 24. pokolení. To je stejně směšné a hloupé, jako bych tvrdil, že jsem marťanským mágem, jak jinak, než ve 40. pokolení. Chápu, že vy ten mýtus potřebujete, abyste vydělávala peníze. Ohlupovat národ a okrádat. A kde je hranice? Kde se objeví svědomí? Nechápete snad, že za to všechno budete muset vzít odpovědnost? Nemáte představy o zákonech vesmíru? Přečtete si mou 4. knihu a možná se snimi seznámíte. A přestanete vodit za nos. Zachráníte sebe i lidi. A nakonec, je čas pochopit, že pokud jste získala nějaké vědomosti, byly vám dány seshora, a takové dárky se za peníze neprodávají. A to je vše.

zdroj

 

---------------------

 

-Dobrý den Georgiji.

mohl byste ve 4. knize trochu upustit od vyjmenovávání všech vítězství temného žrečestva, egregora Amona, židů, zednářů atd. a spíše jen konstatoval, že Slované mnohokrát prohráli? Z mého pohledu se je třeba hlavně soustředit na to, jak by to mělo být.

Vítězství nepřátel se dají vyčíslovat donekonečna, ale to nijak nezmění situaci.

Je špatné, že naše historie, mám na mysli akademickou historii, je plošný mýtus. A proto mnohé věci, které jsou v knihách, je složité prověřit. Proto se zdají přitažené za uši, ale příjde čas, kdy historická mytologie bude na Zemi zničena, a tehdy si lidé mé knihy přečtou znovu. Cílem mých knih není ukázat hrůzu boje a vítězství sil zla. Ale ukázat cestu, která byla našim národem projita. A ta cesta se blíží ke svému konci. Obvykle po tom nejtemnějším období začíná úsvit. O něm budu psát ve 4. a 5. knize série. Potřebujeme najít své ztracené kořeny. Vrátit se ke Zlatému věku, který byl zničen před 14 tisíci lety. Ten proces v Rusku už začal. Kapitalizmu my Rusové máme plné zuby. Odvrací se od něj i v Německu, podrobnosti přechodu a odpověd na otázku "co dělat" uvedu ve 4. knize.

 

-Nakolik jsem pochopil z knihy, byla překonána nemalá cesta. Ale jak dlouho bude cesta ke Zlatému věku trvat? Vidím jak se opíjí a degraduje celé moje okolí, se kterým se už jednoduše nerad stýkám. Když vidíš mezirasové manželství na každém kroku, a když je těžké být normálním člověkem uprostřed otevřeného ........ nebo podobného, když častěji vidíš čínskou tvář namísto ruské.

Řekněte, co může dělat obyčejný člověk, bez silné podpory silných lidí nebo větších finančních prostředků? Můžete doporučit nějaké knihy vhodné k rozvoji sebe a svého ducha?

 

Proces boje jde stále a je velmi vážný. Na internetu můžeš najít všechny díly pořadu "Soud času". Z naší pozice tam vystupuje S. Kurginjan. Z "jejich" dva bohovyvolení - Mlečin a Svanidze. Ten pořad-show fakticky ukázal, že náš národ je nezlomen. Kurginjanovi se ne vždy podařilo dokázat a ukázat pravdu, ale lidé ho podrželi. Rusko hlasovalo i za reformy Stalina, i za to, že Chruščov, Gorbačov, Jelcin byli darebáci. Hlasovalo za to, že reformy Gajdara bylo selhání a že rozpad SSSR byl obrovský zločin. Fakticky to bylo všeruské referendum. A co je nejhlavnější, náš národ neusnul, nebyl ohlupen, nezradil. Čeká svého času. A už se připravuje. Fakticky se podařilo zastavit antistalinský proces, na němž liberálové chtěli spustit třetí perestrojku. Aby bylo možné orientovat se ve složité situaci stalinské epochy, píšu nyní zvláštní knihu, která se bude jmenovat "Jakou společnost v SSSR vytvářel Stalin. Národní idea." nebo "Neostalinizmus".

Do začátku ti doporučím knihy:

"Neznámá historie lidstva" ( M. Cremo a R. Thompson ) (v češtině např. zde)

"Mýtu o Rusku" (Medinský)

V oblasti umělecké literatury knihy V. Golovačjova "Katarze", "Delirium", "Ukryj mě od zrádných úmyslů" (В. Головачёв - «Катарсис», «Делирий», «Укрой меня от замыслов коварных»)

 

-Nejvíce mě zajímají esoterické praktiky, reálně fungující. Také védiská historie Ruska, jak tam lidé žili. Bez příkras a všeho toho nánosu, který se k tomu dnes pokoušejí připojit. Existují vhodné knihy?

 

Aby člověk ovládal esoterické vědění a nepoškodil sebe ani ostatní, je třeba se dobře orientovat ve stavbě Světa, vzájemném působení různých sil, konkrétně i sil člověka. Bohužel, takové znalosti jsou mnoha esoteriky ignorována. V naší době "kdo nečaruje, ten jako by nebyl". Všichni chtějí mít moc a beztrestně jí mávat kolem sebe a nechápou, že zákon zpětného působení platí i na okultní působení. Proto černí mágové velmi rychle stárnou a odebírají se na onen svět. Nevědomost v okultizmu je velký přestupek. Než se člověk začne věnovat studiu tajného vědění je třeba stokrát si rozmyslet, proč ho chce. Mít převahu v získávání materiálních blah? Okultní vědění je oprávněno jen v jednom případě - pokud ho nikdy nevyužijete jako zbraň nebo nástroj pro získání materiálního, pokud budete jednoduše vědět jak funguje svět a jeho zákony, a pomáhat sobě i lidem při sledování principu "nikomu neškodit". Ohledně esoteriky si obstarej knihu Rogožkina "Eniologie", ta není špatná. Ohledně historie najdi Šambarova - "Rus. Cesta z hlubin tisíciletí.", tam není vše pravda, ale něco ano.

 

-Přečetl jsem Georgiji tvoje 3 knihy. Hluboká poklona za doušek čistého vzduchu. Zvláště ostře to vnímám zde, žiju v Německu. Budu rad nakoněc to prosnutsja i vylezti iz bolota. Možet byt', jest', kakije to lekcii, kotorye možno priobresti.

Vy jste si doopravdy všimli, že ačkoliv se v mých knihách mluví o ruském národě, mluví se o tragédii vší bílé rasy. V současnosti zůstalo ve Španělsku Španělů 40 procent, ostatní - Arabové, Turci a černoši. Francii ovládají ti samí, brzo už v ní nezůstane žádný Francouz. To samé se děje v Anglii a Německu. Nazývá se to dvěma slovy: genetická válka. Nemysli si, že jsem ruský šovinista, ale nedávno mi na stůl položili článek o výzkumu amerických vědců ohledně genofondu Rusů. Američané se nebáli přiznat, že Rusové jsou nejstarší skupinou evropské rasy, že od nich pocházejí Árijci Íránu, z ruské genetické plástve se oddělili Árijci Indie i expanze Rusů v 5-4 tisíciletí do našeho letopočtu porodila všechny indoevropské národy. Genetika je přesná věda, od ní neutečeš. Platí takový biologický zákon: pokud zanikne centrum populace druhu, pak zanikne celý druh jako takový. Centrum populace bílé rasy to je naše východoevropská planina, my, Slované. Pokud nás zničí, zmizí ze Země bílá rasa jako taková. Kdo jsou to Němci? V zásadě poněmčení Veneti - potomci Lutičů, Obodritů, Lužičanů, jenom jazyk a kultura je odlišná. Vždyť vy o víte stejně dobře jako já. Proto anglosasové a jejich páni, ilumináti-židé a ti, kdo stojí nad nimi, se celou historii snaží štvát Němce a Rusy proti sobě. A teče fakticky krev dvou bratrských národů. A při hlubším pohledu - jednoho národa. Proto i velký Bismarck řekl, že Německo na východě nepřátele nemá. On věděl to, co vám teď píšu. Nepřátelé Němců, Rusů, Poláků, i Srbů byli celou historii jedni a titíž. Vykonavatel byla evropská židovská skupina a kdo páni, to víte sám, v mých knihách to je napsáno. Slovanům a Němcům byla fakticky odňata skutečná historie. Byla odňata i Francouzům, i anglosasům - všem, podle principu rozděl a panuj. Je třeba tu historii lidem vrátit, na Východě i Západě. Myslím, že lidé intuitivně pravdu poznají. Chce se mi pobýt v Německu. Vstoupit na zemi Rujány, projít cestami Venetů do samotné Riny neboli Rýna a poklonit se potomkům Venetů - současným Němcům, kteří na své zemi ochránili slovanské památky. Napříč všemu ochránili.

Co je to, pokud ne hlas krve. Paměť o společných předcích. Mám jeden sen: někdy sjednotit dva velké národy: ruský a německý. Sjednotit dobrou velkou družbou, která bude stát na paměťi na naše společné předky - Árijce. Pak by všichni naši nepřátelé zaplakali. Možná, že se ten sen jednou uskuteční. Myslím že váš dopis není napsán jen tak. Díky vám za dobrá slova. Hlavní moje knihy budou čtvrtá a pátá. Tam bude mnoho řečeno o árijské minulosti a našich společných předcích.

 

-Před třemi lety upoutalo moje vnímání vědomí Krišny. Védické znalosti, které oni dávali. Nedávno se u mně objevili o hnutí Krišna pochybnosti. Kdo je to Krišna? Má nějaký vztah k rusičům nebo je to jen indický "Bůh"? A co je to Bhagavad-gíta a Mahabharáta z pohledu skutečného védického vědění? Má krišnaizmus vztah k egregoru Seta-Amona? Mám nepříjemný pocit, že ano. Ještě se mi zdá, že krišnaizmus byl do Ruska donesen jako alternativa ke křesťanství.

Potřebuješ vědět, že koncept Stvořitele nebyl na Rusi nikdy antropomorfní, to je pohádka křesťanů, že Rusové se modlili idolům, kumiry byly všeho všudy body ukotvení silových polí. A nyní o Krišnovi. Krišna nebo rusky Kryšeň je antropomorfním obrazem stvořitele. Ta bytost, která se představile ve formě člověka dala ve své době základy vědění o stavbě světa našim předkům. Události, o kterých se hovoří v Mahabharátě se týkají ne ani tak Indů, ve větším stupni se vztahují k našim předkům a velké sibiřské Rusi, ze které přišli Rusové do Indie. Existují dvě mahabharáty. Jedna byla napsána v Indii, druhá - dodnes se předává z úst do úst na Rusi. Právě tu ruskou jsem slyšel od svých účitelů a částečně od svého děda. To je naše historie, ne tak indická, jako spíš ruská. Protože Indové jsou výběžek našeho národa. V Mahabharátě se hovoří o rozpadu ruské říše, o jejím zániku. Měla by sis ji určitě přečíst. A nyní o Krišnovi. Krišnaisté byli vytvořeni v Americe. Nemají žádný vztah ke skutečnému Krišnovi. To je přibližně to samé, co se stalo s Kristem. Ježíš se o žádném náboženství ani nezmínil. On přišel dát lidem obecné zákony Vesmíru. Především Židům, kteří se se svým judaismem dostali do slepé uličky. Ale na základě jeho učení bylo vytvořeno náboženství.

zdroj


Dodatek 11.4. 21.00:

Chci se zeptat: čtu Védy Peruna - tam se popisuje situace, no, například s pyramidami: "Čtyři rody Rasy Veliké ... budou učit staré moudrosti nové Žrece... a stavět Trirany-Hrobky ve tvaru Hor rukotvorných, čtverhranných.." Narazil jsem opravdu na skutečné Védy, nebo je to napsáno později a vydáváno za pravdu?

Velmi dobrý dotaz. Dvacet let jsem putoval po Sibiři a severu Ruska. A nyní žiju na severu, na jedné z řek. Ale ani jednou, nikde jsem nepotkal starověrce-inglinga. Staroobřadců jsem viděl mnoho, mám mezi nimi i přátele. Ale ani jeden z nich mi neřekl, že není křesťanem. Všichni jsou křesťané. Podle mých údajů, takzvané SAV byly napsány v hlubinách západních tajných spolků. Nejspíše příkazem, aby nám motali hlavy. Věc je v tom, že znám skutečné ruské védy, které jsou tisíckrát zajímavější a širší svým obsahem, než SAV. A nyní ohledně pyramid. Země umělých hor je Sibiř nebo Čína, ne Egypt. Ti, kdo SAV psali, to nevěděli nebo nechtěli vědět. V Číně jsou stovky pyramid. Některé z nich jsou dvakrát větší než Chufuova, v Sibiři je pyramid ve skutečnosti ještě více, ale jednoduše o nich nikdo neví. Popřemýšlej sám, s jakou lží jsme se setkali. Bylo vytvořeno celé náboženství. Aby pod sebe vzalo celé védické obrození a řídilo ho. Dobré je, že rodověrci na špek neskočili. Oni jsou k orianské tradici blíže, problém je, že v jejich učení je hodně mystiky. Ale z druhé strany - jsou svoji a nejsou řízeni Západem.

zdroj

 

Diskusní téma: Sidorov - odpovědi na otázky (1)

Jak vyfiltrovávali šudry ?

JFZ | 19.06.2016

Dělali každoroční festival s IQ testy ? Pokud se ukázalo, že dítě je lempl, urvali ho od matky a vyvezli za hranice ?

VOEPTslx83

assitineMiz | 07.12.2013LTQDYwhi83

assitineMiz | 02.12.2013Přidat nový příspěvek