Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu 17.srpna 2017

Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu 17.srpna 2017

25.8.2017

 

Titulky: Irena

youtube.com/watch?v=XKYQMz8aeTs

Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu 17. srpna 2017.srt (106408)

Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu 17. srpna 2017.doc (185344)

 

Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu ze dne 17.08.2017

KRYMSKÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

# Dnes je tedy 17. srpna 2017. Vítáme vás u nás na krymské půdě.

Tento týden samozřejmě nebyl pořad Otázka-odpověď, ale protože se nám tu povedlo uspořádat setkání, nemůžeme vám nepoložit pár otázek. Tím spíše, že to lidi určitě potěší,

- když uvidí, že u nás ten proces pokračuje.

- Ten proces tu bezesporu pokračuje.

Takže se nám tu nahromadilo několik otázek a samozřejmě ty nejžhavější. Především vše, co souvisí s Koreou, protože lidé přece jen… Přičemž i Moskvané, kteří mají možnost poslouchat všelijaké ty analytiky na talk show. Ti všichni říkají: „Tak teď už se to určitě spustí. Předtím na to sice nedošlo, ale teď už se to určitě rozpoutá a bude to velice zlé…“ Mluví se div ne o jaderném útoku. „Ty ukrajinské rakety, které Kolomojskij privatizoval v roce 2014, určitě vylétnou…“

- Ty motory do raket, které jim dodali.

- Ano, ano.

A někteří střízlivější zase říkají, že z toho nic nebude, že to není pod tou jurisdikcí, že z toho nic nebude, že to je jen takový kanál, aby se destabilizovala situace, takže z toho nic nebude.

Jak okomentujete tu situaci s vyostřením probíranou na všech talk show? I různí úředníci tvrdí, že se situace vyostřuje, vyostřuje, vyostřuje…“

 

Všechny ty talk show, kde se hádají o Koreji, svědčí o tom, že vůbec nechápou samotnou podstatu existence dvou Korejí, té severní a jižní. Ve skutečnosti je třeba vždy začínat odtud. Pokud tomuto porozumíte, bude veškeré ostatní dění již pochopitelné. Ta podstata věci spočívá v tom, podle mne to byli Strugačtí, kteří nazvali Korejce asijskými židy. Ten ekonomický zázrak v Jižní Koreji souvisí s tím, že tam byly převáděny technologie z USA. Došlo tam k prudkému vzestupu mikroelektroniky a automobilového průmyslu. A současně tam je Severní Korea se svou silnou ideologizací, se svým cílevědomým zaměřením. To můžeme pozorovat na vlastní oči.

Ve skutečnosti se díváme na globální experiment řízení lidské společnosti s cílem vytvořit pracovní nástroj, který pro Asii bude korejský. Nebude to přesná kopie té židovské kádrové otázky, ale do značné míry má ten nástroj přebrat právě tuto funkci pro Asii. Neboť teď probíhá přenos centra koncentrace řízení z Evropy a USA právě do Asie. A Korea plní dvojí funkci. Jednu její polovinu pozdvihli ekonomicky, zatímco ve druhé je rozpracováván mechanismus vytváření člověka služebného, určeného k řešení přesně zadaných úkolů. V další etapě bude zapotřebí sloučit ten technologický rozvoj Jižní Koreje se zformovaným ideologizovaným člověkem služebným ze Severní Koreje, se vstřebáním veškeré její ideologizace.

Jenže zatímco Jižní Korea se díky ekonomické práci, díky ekonomické spolupráci s celým světem dokáže uživit sama, tak ten projekt Severní Koreje je třeba dotovat, protože je příliš militarizovaný a nehledě na to, že všichni lidé tam pracují, tak tam existuje určité rozvrstvení, je tam nomenklatura, která si žije velice dobře.

Syn Kim Ir-sena, tedy promiňte, Kim Čong-ila, kterého nedávno zavraždili… Proč ten se nestal dědicem? Jednou si s falešnými dokumenty zajel do Japonska, aby se tam pobavil v zábavním parku, a byl zadržen. A proč ho zadrželi? Aby uvolnili místo Kim Čong-unovi, který v té době studoval základy řízení a základy speciálních znalostí ve Švýcarsku. Oni jsou k tomu připravováni. Na úrovni vyššího řídícího článku žádná… Jak bychom to řekli, žádná blokáda neexistuje. Oni si v klidu cestují po celém světě, studují ve stejných školách a pracují na tom, aby zformovali člověka služebného, jenže mají málo zdrojů. Dokud existoval SSSR, tak dotoval Severní Koreu, aby tam tento experiment mohl probíhat.

- O tom se nemluvilo.

- Vůbec se o tom nemluvilo, krylo se to obchodováním.

Jednou to financování maskovali nákupem korejské vodky. Kim Ir-senovky byly plné obchody se sušenými kořínky a ještěrkami. Nebo vymysleli něco jiného, hlavně aby výroba nebyla příliš nákladná. Vodka se dělá velice jednoduše, na její výrobu není zapotřebí vysoce technologické výroby. Zapotřebí bylo rozvíjet především vojensko-technický sektor a formovat člověka služebného. No a Sovětský svaz to úspěšně dotoval. Jenže v devadesátých letech, v roce 1991 se SSSR zhroutil, takže bylo nutné to financování získat odjinud, a tím dalším sponzorem se staly USA.

Ten projekt - zformování člověka služebného dokonce ani USA ve své roli světového lídra, v roli světového četníka nemohly otevřeně zastřešit, ale začaly ho dotovat. A jak mohly tu Severní Koreu dotovat? Musely být vytvořeny programy. A na základě čeho? No že se Severní Korea začne bít v prsa a vyřvávat: „Teď vás zasypeme bombami, raketami, smeteme vás, máme jaderné zbraně…“ USA na to okamžitě reagují: „Oj, jak se strašně bojíme, to je hrůza, pojďte se nějak dohodnout. Budeme o tom jednat.“

Pak se do toho zapojí OSN: „Vy máte ekonomické problémy, nedostatek potravin a USA by vám mohly ty potraviny dodat.“ „Nu tak dobrá, dohodneme se. My přece nebudeme bombardovat našeho dodavatele potravin.“ Je podepsán příslušný program, potraviny na základě něho proudí a Severní Korea přežívá. A tak to běží pořád dál. Když skončí program, nebo je zapotřebí ve světě od něčeho odpoutat pozornost, tak Severní Korea spustí stejnou písničku: „Teď vás všechny zasypeme svými bombami. Budeme vás ostřelovat svými raketami.“ A potom opět uběhne nějaký čas... Jedná se o Overtonovo okno využívané ve velice krátkých intervalech. Začíná to poplachem, válka se určitě rozhoří do několika minut. A končí to tím, že Severní Korea zase dostane své potraviny a vše je vyřešeno.

Když teď opět tvrdí, že se válka rozhoří, co by dup, tak by se lidé měli ohlédnout, jak to probíhalo od roku 1991. Kolikrát se řešila otázka, jak vyřešit tuto konfliktní situaci? Je to vypilováno do nejmenších podrobností, a proto také po tom raketovém útoku na Sýrii pozornost lidí rychle přesměrovali na Jižní, tedy Severní Koreu. Tím spíše, že už by opět potřebovali nějaké potraviny a ještě tak i odpoutali pozornost. Prý se na ní řítí celá armáda, tři útočné skupiny v čele s letadlovými loděmi! Které se však nacházely v různých částech světového oceánu, a vůbec ne u břehů Severní Koreje. Což média také okamžitě zjistila. A proč? Protože ty technologie jsou dnes už natolik rozvinuté, že i obyčejní lidé si to mohou prověřit, a proto se jim to řízení založené na lži také hroutí. Nebo tu Koreu zmáčkneme jinými prostředky. Zkoncentrujeme se, a provedeme armádní jihokorejsko-japonsko-americké cvičení. To všechno je hra, ve které každý zná svoji roli a podle ní jedná.

A ten konflikt? Vždyť se podívejte. Mluvilo se už jen o minutách zbývajících do ostrého válečného střetu. Nic z toho se nekonalo a všechno se to opět vstřebává. Je prostě nezbytné ve společnosti neustále udržovat to hysterické napětí, pocit ohrožení. No a Severní Korea se teď stala tím strašákem, který po zhroucení „impéria zla“, jak nazvali SSSR, tím zlým hochem, který musí celý svět udržovat v napětí. No a ona svoji roli plní.

- Když byl proveden ten raketový útok proti letecké základně v Sýrii? - Ano, v Sýrii.

To minulé vyostření, tak byla Korea tím zastíracím manévrem pro ten v podstatě krátký zpětný obrat, aby Trump mohl vyřešit všechny problémy s vedením USA.

- A co se má zamaskovat teď?

- Tak především teď… Zaprvé, Severní Korea je tím zlým hochem, který má udržovat v napětí veškeré řízení, celou planetu. Teď přece vznikají velké potíže při přestavbě mezistátních vztahů. A přestavba vztahů mezi Evropou a USA by byla na prvním místě, kdyby nehrozilo nebezpečí, že Severní Korea zaútočí svými raketami. Kdyby uvnitř Ameriky mělo dojít čistě k potyčce mezi globální a státní elitou, tak by to mohlo způsobit veliké potíže a vygradovat až do občanské války. Aby se to nestalo, je využíván pocit společného ohrožení vnějším nepřítelem, který by je měl stmelovat a nutit je se někde dohodnout a někde někoho nechat zmáčknout.

To je celý komplex úkolů, které jsou tím řešeny. Také je třeba do popředí dostávat Čínu. A Čína tedy jednou slibuje USA, že si se Severní Koreou promluví a podruhé jim řekne, že se s ní bavit nebude, ať si to řeší sami. A Američané jsou potom nuceni jít k Číně s prosíkem: „Prosím, nějak to vyřešte. Jinak bude válka, která velmi ohrozí i vás…“ Takže i tady to vede ke změně vzájemných vztahů. A vzpomeňte si, jak se nedávno Čína bouřila, když americké lodě propluly spornou zónou v blízkosti, ano, v blízkosti těch umělých ostrovů, které tam vytvořili Číňané. Chápete? To vše se tím řeší, je to jedno a to samé. Vyvolávání napětí v celém světě maskuje všechny procesy globálního řízení a redukuje to vše pouze na oblast vnější politiky, na problémy mezistátních vztahů.

KLDR a USA…

- Ano, a tento proces bude pokračovat, protože potřebují maskování. Víte, to je jako v té nudné pohádce, co začínala pořád od začátku. Všechno se to cyklicky a bez konce opakuje a tak to bude s různou mírou intenzity pokračovat. Už to tak běží z konce devadesátých let.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# A druhou nejdůležitější otázkou, která se včera opět aktivizovala, je ta, že Putin v posledním týdnu velice aktivně jezdil po celé zemi. Teď byl v Kaliningradu a všichni mluví jen o tom, jak setřel zástupce ministra financí v souvislosti s přechodem na rublovou zónu při poskytování služeb v přístavech. Všichni se samozřejmě soustředili na emotivní stránku, jak to bylo řečeno.

A toto srpnové…Všichni čekali na „srpnové vyostření“. Může se projevit tím, že Putin začne pomalu na elity tlačit? Bude s nimi mluvit důrazněji a bude je také všemožně dusit?

 

Ne, Putin je v řízení velice talentovaný a zkušený. On si nikdy nedovolí udělat krok, který by se z hlediska řízení neopíral o silnou řídící základnu. A ta silná řídící základna se buduje už velice dlouho. Už když se dostal Uljukajev před soud, tak to pro mnohé bylo velice vypovídajícím ukazatelem. Je to hlavně ukazatel toho, že žádným podpindosníkům v naší zemi pšenka nepokvete, že jsou odepisováni.

A tak Putin dobyl další kótu a už s nimi mluví jiným tónem v souladu se svými možnostmi podpořenými tou řídící základnou. Čekat, že dojde k nějakému vyostření… Už jsem tu věc komentoval. Srpen je taková ospalá sezóna, kdy je řízení ochablé. Putin to také zohledňuje a využívá k tomu, aby postoupil o další stupínek při získávání naší suverenity, suverenity našeho státu. Tedy nejen realizace jejich scénářů, ale i těch našich. On má každý svůj krok připravený a vyvážený. Jestliže se někdo domnívá, že s ním Putin mluvil příliš hrubě a měl by mu tedy ze své klanově-korporativní pozice oponovat, tak jen do toho. Přesně tuto reakci Putin očekává.

Teď, právě teď se musí vzepřít, aby mohli být okamžitě odstaveni v předvečer výročí roku 1917. Okamžitě jim dají najevo, kdo je v domě pánem, s kým musí počítat, a kde je jejich místo. Příjmení Uljukajev je na rozcestí: Dáš-li se doprava… - Ano, přesně tak. Všechno je to v pravý čas, vše je to připraveno. Já vám doporučuji... Víte, Putin je jako splávek při chytání ryb. Je to výborné vodítko ukazující na stav řízení! Stačí se dívat, jak mluví a hned si z toho odvodíte, jaká kóta byla zase dobyta, jaké je vytvářeno informační pole a kam co směřuje. A lidé, kteří to řízení nechápou, se pokoušejí jít proti Putinovi. Nezačleňují se do jeho řízení, jdou proti němu a v daném případě, jen do toho! Sami vaši páníčkové vám včas ukážou, zač je toho loket, času je dost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Nemůžeme se nedotknout otázky, která souvisí s tou nechvalně známou Matyldou. Konflikt mezi Poklonskou a režisérem Učitělem. Alexej Jefimovič točil i v Jaltském filmovém studiu, já jsem tam s ním pracoval. Zde v kuloárech jsme přišli k závěru, že celá ta speciální informační operace souvisí s natáčením toho filmu za státní peníze a navíc ke stoletému výročí říjnového kontrapřevratu, začátku občanské války, a smrti carské rodiny.

Místo toho, aby měli lidé možnost se zamyslet, přece jen uplynulo sto let, co se vlastně stalo, jakou roli v tom sehrála elita, jak bylo budováno řízení a proč se to stalo právě tak, podstrčili místo toho ke všeobecné diskusi tento film, který je ve skutečnosti něco jako Charlie Hebdo v čisté podobě. Takto uvažujeme tady na Krymu.

A okamžitě se objevila opozice, která začala křičet, že to takto vůbec nebylo a rozpoutala skandál, který má posloužit jako kouřová clona a zabránit seriózní diskusi o našich stoletých dějinách. Co si myslíte o tomto skandálu a můžeme ho my z našich pozic nějak zvládnout, abychom se tohoto zbytečného šumu zbavili?

 

Bezesporu. Oni realizují své řízení a my musíme realizovat zase to své. Je nutné si uvědomit, že jak Poklonská, tak i Učitěl si vzájemně přihrávají. Jedná se o jeden tým. Nejsou to dva různé týmy. A ještě je třeba si připomenout, jak Poklonská kráčela při akci Nesmrtelný pluk s ikonou Mikuláše II., což bylo ve své podstatě rouháním vzhledem k vojákům, kteří zahynuli ve 2. světové válce. Protože to právě Mikuláš II. je osobně odpovědný za všechny, kteří zahynuli v nesmyslné 1. světové válce a v jejím logickém pokračování, kterým byla 2. světová válka. To fakticky kroky Mikuláše II. při řízení státu vedly ke smrti lidí padlých ve Velké vlastenecké válce.

Ale Poklonská to neví a nechápe. Velice zkušeně ji zapletli do scénáře Návrat monarchie do Ruska. V tomto scénáři je zaangažováno velmi mnoho lidí. A dokonce i ten Žirinovskij, když vykřikuje o Vladimirovi I., jednou s narážkou na Putina a podruhé s narážkou na sebe, tak to vůbec neznamená, že pracuje právě pro tento scénář. On pracuje na zakořenění samotné ideje samoděržaví. A to samoděržaví nemá být obnoveno v podobě skutečného carského domu Romanovců, jehož posledním představitelem byl Dmitrij Romanov, ale v podobě rodiny Hohenzollernů, kteří s Romanovci nemají vůbec nic společného.

Jedná se o Marii Georgievnu s jejím synem, tím omezencem Žorem (Georgiem), v jejíž společnosti se pro sebe jistě nečekaně a nepochopitelně ocitla Poklonská, kterou zneužívají neuvěřitelným způsobem. Včetně toho, že pouští do oběhu fámy, že Žoro bude carem a ona si ho vezme. Vždyť je to omezenec. Je už dávno ve věku, kdy by měl své matce říci: "Díky, to stačí, svou roli regentky jsi již splnila a teď budu reprezentovat náš dům já sám."

Ale Hohenzollernové v době…

Zatímco například Alexandr Michajlovič, který napsal skvělé paměti, když v době Velké vlastenecké války agitoval pro bolševiky a ostatní z domu Romanovců ho obvinili, že je bolševik, tak odpověděl: „Ano, já jsem bolševik!“ On sám se považoval za bolševika, chápete? Ve správném smyslu toho slova. On terminologicky nedokázal rozlišit trockisty od bolševiků, ale chápal, že jeho rodinu, jeho bratry nezabili skuteční bolševici bojující za obrození země. On tam přece píše: „Moje srdce zpívalo, když bolševici plnili to, co můj děd (Mikuláš I.) slíbil Polákům." Když slíbil, že rozorá Varšavu, jestliže ještě jednou vtrhnou do Ruska. Je tam toho hodně.

Tak Hohenzollernové naopak bojovali v SS, ne ve Wehrmachtu, ale přímo v SS. A tuhle dynastii se nám pokouší podstrčit. A podstrčit nám tak i sebevražedný projekt řízení zosobněný Mikulášem II. Tedy nic, co by nám přineslo něco dobrého, když si vzali za vzor Mikuláše II. Nevzali si za vzor Petra I. ani Mikuláše I., dokonce ani Alexandra III. Ať už k němu máme jakýkoliv vztah, tak přestože to on podepsal ten Výnos o kuchařčiných dětech, který byl vlastně podnětem pro vznik revoluce v Rusku, neboť po tomto Výnosu o kuchařčiných dětech se stala revoluce v Rusku nevyhnutelnou. Nebylo totiž možné zformovat kádrový sbor na našem vlastním etnickém základu. To znamená, že naši lidé nemohli vystoupat výš, on jim uzavřel všechny kádrové výtahy. To, že poté muselo dojít k revoluci a občanské válce, bylo bez debaty.

Mnozí si ale pamatují i jiný jeho výrok: „Evropa snad může počkat, než si ruský car zarybaří.“ Ten se teď v souvislosti s dovolenou Putina a jeho štikou znovu aktivně připomíná. Takže za vzor si nevzali dokonce ani Alexandra III., ale právě toho člověka, který své carství jednoduše sám zlikvidoval. Přišel o své carství, stal se totiž bezmocným účastníkem globální politiky. Fakticky zatáhnul svou zemi do dvou světových válek. Vyhnout se potom 2. světové válce nebylo možné, jestliže se nechal zatáhnout do té první. Kdyby se do té první nenechal zatáhnout, nekonala by se ani ta druhá. Je to vzájemně provázané, jedná se o dva články stejného řetězu.

Tak právě jeho propagují. A jak se ho tedy snaží dostat do všeobecného povědomí lidí? Tím, že natočí film, který k němu nebude ve veřejném mínění vyvolávat odmítavý postoj, který vytvoří obraz člověka, mučedníka, kterého potom v Ruské pravoslavné církvi prohlásili za svatého. Kterému nebylo nic lidského cizí. Ano, že to byl také člověk, a že na obrození monarchie není nic špatného, že je to vlastně úplně přirozené. Musí se mu přece postarat o píár. Svést veškerou pozornost na osobnost cara a vyhnout se jeho řízení. Zdůraznit, jaký to byl rodinný typ, který miloval své děti i manželku. No ano, předtím se zakoukal do nějaké tanečnice, baletky.

No a Poklonská v tom figuruje kvůli tomu, aby tomu filmu dělala maximální hyperreklamu, za současného vštěpování ideje samoděržaví a figury cara Mikuláše II. do povědomí společnosti. To je cílem. Je to to samé, jen v širším rozsahu, jako když šla v tom průvodu Nesmrtelného pluku s tím portrétem, s tou ikonou Mikuláše II. sama. Tehdy to nebylo lidmi přijato příliš vstřícně. Prostě si řekli:

- „No, ta dívka to příliš prožívá.“

- Asi se něco stalo.

Ale přijali to s pochopením a odpustili jí to. Ve společnosti to však potřebnou odezvu nevyvolalo. Protože lidé chápou podstatu 2. světové války, podstatu Velké vlastenecké války. Jak byste tohle chtěli překonat? Takže jim to nevyšlo.

Teď nadešel druhý krok. Kdyby se to povedlo v prvním kroku, tak by to byly články jednoho řetězu, které zafungovaly a vzájemně se doplnily. Ale když ten první krok nevyšel, tak teď klíčovou roli v proražení veřejného mínění hraje film Matylda režiséra Učitěle. A prosadit ho, udělat mu reklamu má za úkol Poklonská. A ona si svou roli upřímně neuvědomuje. Je mi jí popravdě řečeno líto. Ona se účastní scénářů, které nechápe a dělá to se vší upřímností. Já jsem se na ni díval, když kráčela v tom průvodu s ikonou Mikuláše II. Ona v to upřímně věří, nehraje to. Ona upřímně věří tomu, co dělá. Má mesiášský komplex, považuje se za mesiáše, který to musí dělat. Ona se necítí být mesiášem, ona upřímně věří v to, co dělá. Chápete? Ona do toho průvodu šla bez ohledu na to, že ji lidé budou odsuzovat apod. Má svou duchovní, duševní oporu, její vnitřní svět, který jí říká, že dělá dobře:

Lidé to ještě nepochopili, ale já vím, že to co dělám, je správné. A jestliže mi to do určité míry uškodí, klesne moje popularita, nebo má osoba ztratí poněkud na svém lesku…" Který jí vytvořili. „…tak co nadělám, je to pro dobrou věc a tak to udělat musím.“

Ona nechápe, jak ji technicky a takticky zbavili její… Ona přece byla prokurátorkou na Krymu, to je velice důležitá funkce. A oni z ní udělali obyčejnou statistku. Rusko má 88 prokurátorů federálních subjektů, pro které není problém setkat se s prezidentem bez ohledu na to, že máme i generálního prokurátora.

Poslanců je 450. 450 lidí, to je dav. A setkat se s prezidentem je pro poslance nereálné.

- Takže šla jasně dolů.

- Je to absolutní degradace.

Navíc přišla i o svou vybudovanou pozici, tady na Krymu. Zametli s ní. Jednoduše ji zneužívají, absolutně ji zneužívají a ona to nechápe. V tomto ohledu je zbytečné ji nějakým způsobem odsuzovat, je třeba pouze ji politovat, že tomu nerozumí. Měla by se na chvilku zastavit a popřemýšlet, jak ji ti Hohenzollernové zneužívají.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Teď ukončíme toto téma. Vy jste se v odpovědi na tu otázku dotknul velice důležité věci. Bolševismus, kádrová základna, Výnos o kuchařčiných dětech… My teď točíme dokumentární film, který je věnován procesům vedoucím k roku 1917. Ano? A tyto procesy v každém případě berou svůj začátek v roce 1612. - Ano.

A tyto procesy, jejichž základ byl tehdy položen, se ve skutečnosti dotýkají jak otázky bolševismu, tak i otázky staroobřadnictví, otázky starověrství a otázky polsko-litevské okupace, která následovala po období smuty.

- V době smuty.

- Ano, v době smuty. Ale nebyla jen na šesté prioritě, ta okupace pokračovala. Já uvedu příklad. Přímo v jedné federální talk show jeden komunista, který je u Solovjova pečený vařený a teď nevím jeho příjmení.

- Asi Kalašnikov.

- Ano, ano. To je ten, co byl tak hrdý na to, že si ho pozval sám americký velvyslanec McFaul aby mu dal pokyny, co má dělat na Bolotném náměstí.

Ano, ten. No a ten v té talk show vyslovil takovou myšlenku. Byli s Naryškinem na jakémsi setkání v Polsku. Ve Varšavě tam seděla ruská delegace a její představitelé si najednou začali připomínat, že jeden měl polskou babičku, druhý zase polskou prababičku… Seděl tam s nimi Naryškin a oni mu řekli, že jsou tam spolu s ním jen dva Rusové. A ve skutečnosti se dokonce i v Tolstého románu Válka a mír mluví o tom, že ti lidé, kteří mluvili francouzsky, měli všichni polská příjmení. To o mnohém vypovídá.

Teď chci položit otázku, která je možná dost rozsáhlá. Je velice mnoho sporů o bolševicích a útoků na ně. Olga Vasiljeva, která nedávno vystoupila s prohlášením o televizi pro školy, se před rokem povozila po bolševizmu a obvinila bolševiky z mnoha věcí. Mnozí lidé nechápou na úrovni pojmů, kdo vlastně byli ti bolševici a kdo byli trockisté, jaký byl stalinský ÚV. A ty procesy, které se v roce 1917 najednou z ničeho nic rozvinuly... Lidé nemají dostatečný pojmový aparát rozlišující, kdo byl kdo.

Nešlo by i jen v hrubém nástinu popsat alespoň hlavní subjekty té hry odehrávající se na ruském hřišti před sto lety z hlediska procesů? Kdo kam patřil, kdo odkud přišel. Kdo byl Trockij, kdo byl Lenin. Kdo byl Stalin. Kdo jsou staroobřadníci, co měli s tou revolucí společného. Jakou roli tam hrál generální štáb, například Boris Michajlovič Šapošnikov a další důstojníci z generálního štábu. Udělat takovou vysvětlující minipřednášku o tom, co vlastně má zamaskovat ten film Matylda.

 

To je velice závažná otázka, velice rozsáhlá a bojím se, že dokonce i jen v hrubém nástinu mohu osvětlit pouze některé jednotlivé okamžiky.

Tak zaprvé. Trochu se vrátíme k té smutě. Je třeba vědět, že celá ta smuta byla operací globálního řízení, při které měla být dynastie vládnoucí v Rusku, nezávislá dynastie Rurikovců uplatňující globální řízení, nahrazena dynastií, která bude hrát podle pravidel britské koruny. Přestože hlavním nástrojem tehdy bylo Holandsko.

Ta věc se má tak, že když Janované a Benátčané převáděli své řízení a šlo o dvě křídla globálního prediktoru, bílé a červené, tak jako první místo dislokace budoucích Atlantistů zvolili právě Holandsko, protože tamní řeky umožňovaly pohodlně kontrolovat Evropu a mělo i dobrý přístup k moři pro další expanzi. Ale to byl pouze první nástřel. Na pevnině byli příliš zranitelní. Proto si nakonec zvolili Velkou Británii. Ovšem holandské námořnictvo a tamní kupci i nadále plnili roli globálního řízení. Holanďané poskytli Romanovcům peníze, aby z nich udělali majetný bojarský rod a napomohli jim tak dostat se do carské rodiny.

A potom to všechno zaobalili dobou smuty. A proč k tomu přistoupili? Polsko má červenobílou vlajku. Jsou tam tedy rovnoměrně zastoupeni jak atlantisté, tak i euroasijci, tedy obě křídla globálního prediktoru, které tam mají působit. No a centrem koncentrace řízení všech ruských zemí měl Řím od začátku v plánu udělat Polsko. Jenže Ivan Hrozný provedl absolutně geniální chod, když koupil, a není důležité, jak ho získal, titul cara, což mu umožnilo činit si nárok na centrum koncentrace řízení. A také to využil a stal se centrem koncentrace řízení všech slovanských zemí. To bylo třeba zastavit a Rurikovce nahradit Romanovci.

No a Romanovci měli v podstatě plnit tuto roli. Vše šlo celkem dobře, ale potom nastoupil Petr I. To byl člověk, který měl s konečnou platností dorazit ruskou identitu ruského státu. Jenže přestože byl vychován v proevropském duchu, tak se ukázalo, že je v hloubi srdce ruským člověkem, a tak využil západní technologie a Rusko proměnil, i když podle západního typu, ale v impérium.

Dalším významným carem ruského impéria byl Mikuláš I., který donutil globální řízení, aby se projevilo v celé své kráse. To byla Krymská válka, které se účastnila jak britská armáda, tak i vojska... Jakého království? Malého evropského království Sardinie. Nebylo malé, zabíralo část Francie a severní… Ano, část severní Itálie. Byli to v podstatě Janované. Á, tedy římský trůn ve své čisté podobě. Janované byli donuceni účastnit se společně s Brity se vším všudy na 6. prioritě. To bylo něco, co Mikuláši I. nemohli odpustit. Proto je také jeho figura v ruských dějinách zcela pokryta mlčením. On na úrovni globální politiky uštědřil globalistům - atlantistům i euroasijcům - kolosální úder, který ještě nejednou využijeme. Krymská válka, to je velice důležitá záležitost, není to jen tak něco.

No a o Alexandru III. jsem už mluvil. V podstatě si společnost uvědomovala, že jakmile nastoupila dynastie Romanovců, tak se Rusko snažili různými způsoby dostat pod cizozemské řízení. Například takovou výchovou dvořanů, že neznali dokonce ani ruský jazyk. Ale v průběhu války v roce 1812 se ukázalo, že i takoví dvořané velkolepě bojují za Rusko a hájí ho, přestože mluví francouzsky.

Jako Puškin, který napřed mluvil francouzsky, a až potom se naučil rusky. Jenže ten duch, který vstřebávali svým životem na ruském území, je nutil bojovat za Rusko. Ti, kteří ruský duch přijmout odmítli, zůstávali v zahraničí. Žili pořád tam a utráceli jmění, které měli tady. Prodávali své nevolníky apod. Ti vůbec Rusko nepřijali za své, ale zbylí dvořané, přestože mluvili francouzsky, zůstávali svou podstatou ruskými lidmi a pokoušeli se o to, aby se Rusko vydalo svou svébytnou cestou. Uvědomovali si, že sami jsou velikými, dokud i Rusko je veliké.

A to je ten základ bolševismu. Je-li veliké Rusko, jsem veliký i já. A dostat Rusko pod západní řízení je zase základem trockismu. No a Západ v důsledku toho, že se mu nepovedlo dorazit Rusko pomocí Petra I., který místo toho spustil projekt impéria, neustále plánoval různé revoluce.

První revoluce, kterou připravili, měla začít vraždou Alexandra II. Byl za to popraven bratr Uljanova, ano. Ale tehdy se jim revoluci rozpoutat nepovedlo. Takže přešli do dalšího cyklu a snažili se již rozpoutat revoluci prostřednictvím světové války. Všechna revoluční hnutí sponzorovali.

Mnozí antisemité vycházejí z toho, že se sionisty je třeba spolupracovat: "Jen ať nám dají peníze…" Oni přece potřebují udržovat antisemitismus, tak ať nám dají peníze a my si za ty peníze od nich koupíme samopaly, kterými je pozabíjíme. Jsou takoví vychytralí, že? Proč o tom mluvím? Lenin se v praxi pokusil o to samé, chtěl svrhnout režim, který se mu nelíbil, což mohl pouze s organizační a finančně-zdrojovou podporou od Západu. Celé revoluční hnutí vyžaduje velice mohutné financování a Lenin si to uvědomoval. Myslel si, že přijme-li ho ze Západu, tak to potom dokáže otočit. A když se dostal do čela státu, tak co řekl? „Revoluční války jsou ukončeny, podepíšeme Brestlitevský mír." A jeho západní kurátoři pochopili, že je nechal ve štychu, že ve skutečnosti opravdu hájí ideje bolševismu: veliké Rusko a lidé v něm velicí společně s ním, že se v něm projevuje tento duch. Proto také Lenina velice rychle odklidili.

Jenže ten bolševismus byl vlastní celé elitě, proto se ruské důstojnictvo rozdělilo na tři části.

První část se dala k bolševikům a trockistům. Tuchačevskij, ať už byl jakýkoliv, přece jen to byl důstojník, ale nedal se k bolševikům, ale k trockistům. To Trockij, který zakládal Rudou armádu, mu zajistil kariéru.

Druhá část nepřijala ten židozednářský převrat v žádné z jeho podob a dala se k bílým.

Třetí část řekla, že se této bratrovražedné války účastnit nebude a odmítla bojovat.

Tyto tři části byly přibližně stejně veliké. Kariéristé byli přítomni jak mezi bílými, tak i mezi rudými. Ideologicky vyhranění lidé hájící jednotné, nedělitelné Rusko byli také jak mezi bílými, tak i mezi rudými. Jenže v průběhu občanské války… V občanské válce se totiž projevuje ještě osobnostní aspekt. Jestliže je můj osobní nepřítel na druhé straně, tak k ní nemůžu přejít, protože by mě zlikvidoval, zničil by mě. Proto když bojuji proti tomu režimu, bojuji i proti svému osobnímu nepříteli.

Jenže skončila občanská válka a mnozí důstojníci přemýšleli: „A co dál?“ A generál Slaščov, ten byl přece vyhlášeným vojákem, a bojoval za jednotné, nedělitelné Rusko, za veliké Rusko. Tak ten se vrátil do sovětského Ruska na osobní záruku bolševika Frunzeho. On se vrátil, aby školil budoucí důstojníky Rudé armády, protože si uvědomoval, že bude… Ti, kteří prošli 1. světovou válkou, si uvědomovali, že všechny otázky 1. světové války nejsou vyřešeny, že válečné akce sice skončily, ale je to jen oddychová přestávka. Oni si uvědomovali, že bude druhé pokračování, ve kterém Rusko nemůže obstát, nebude-li mít důstojnický sbor.

Slaščov byl velkolepý taktik a pro Rusko byl celou svojí duší a stačil si ujasnit, že tam jsou bolševici i trockisté, a když mu bolševik poskytnul svou osobní záruku, tak ji přijal, i přes smrtelné nebezpečí a trockisté ho potom také zavraždili. Oni zavraždili i toho bolševika Frunzeho, který se místo Trockého stal lidovým komisařem pro vojenské a námořní záležitosti. To přece nemohli připustit, a tak ho zavraždili a okamžitě to hodili na Stalina. Zabili i Kotovského, který se měl stát Frunzeho zástupcem, a ještě mnoho dalších. Jednoduše je vraždili. Buď přímo u nich v bytě, nebo je zabili někde na ulici. Jako například Slaščova, prostě všechny a Frunzeho zabili na operačním stole. Tolik k bolševikům.

No a ta část, která se od začátku dala k bolševikům, a jejichž příjmení jsou obvykle jen neochotně zmiňována... A jak je možné zapomenout například příjmení Brusilov, na Brusilovu ofenzívu z roku 1916? Vždyť ten se okamžitě a bez výhrad postavil na stranu bolševiků. Okamžitě řekl: „Já jsem s novou vládou. Jsem pro jednotné a nedělitelné Rusko. Stojím za nimi.“ A říkali mu: „Blázníš? Vždyť to byli právě bolševici, kteří tě zatkli?“ Ano, oni ho zatkli v průběhu vzpoury 06.07.1918, ale dostal se z toho a opět se vrátil do služby. Měl neshody s trockisty, kteří prosazovali světovou revoluci, kterou mělo rozpoutat Rusko a shořet v ní.

Ale on byl pro jednotné Rusko a takto také vystupoval. Takových lidí bylo mnoho. To oni vytvořili generální štáb, založili akademii generálního štábu, založili rozvědku GRU. To oni vytvořili vše, díky čemu jsme potom vyhráli ve Velké vlastenecké válce. To bolševici to vytvořili. Proto také není divu, že velkokníže Alexandr Michajlovič, který viděl, co dělají, podpořil bolševiky z celého srdce. On pro ně agitoval, a když mu do tváře vmetli, že je bolševik, ve snaze ho urazit, tak odpověděl: „Ano, já jsem bolševik!“

Chápete? Velkokníže, kterému postříleli bratry. Ale on porozuměl těm jednotlivým proudům. Tohle jsou ti přivandrovalci, kteří k nám přijeli ve vlaku s Trockým, oj, kteří s ním připluli na parníku z Ameriky, ano? A rozšířili tady své řady o takové jako Tuchačevskij.

A ti lidé, které podpořil Brusilov, ti byli skutečnou oporou Ruska, to byli bolševici. Bolševici hájí názor většiny (boľšinstva) obyvatelstva. To je také důvod, proč se tak snaží pošpinit právě bolševiky a vynechat z toho trockisty. Činnost trockistů a eserů se obvykle kryje. Ano, vždyť první vláda, která spustila teror a postarala se i o zastřelení carské rodiny, byla složena z bolševiků, trockistů, levých eserů a anarchistů. A bolševici tam byli ve velké menšině. Oni prostě neměli dost kádrů. Zato zbylý revoluční houf své kádry měl a to přímo ve funkcích, ale všechny jejich zločiny připisují bolševikům.

Vezměte si třeba kolektivizaci. Kolik se do nich Stalin nahučel, nesmíte to provádět tímto způsobem a združstevňovat úplně všechno. To vyvolá odvetnou reakci. Jenže ho neposlouchali. On byl bolševik a realizovali to trockisté. Združstevňovali lidem i drůbež, kuchyňské náčiní a nábytek. Združstevňovali všechno. A tak se potom lidé vzbouřili a oni si s tím nevěděli rady.

Stalin řekl: "Já to dokážu zvládnout, ale musím mít potřebné pravomoci." „Zařiď to!“ „Já vás, pánové, přece varoval, že to musí dopadnout tak, tak a tak. Takže to teď začnu dělat po svém! Občanskou válku už přece nikdo nechceme, je třeba tu situaci uklidnit." „Dělej, co umíš!“ Stalin provedl díky tomu kádrové čistky a stát se pohnul kupředu. Stalin pokaždé, když trockisté něco zvorali, přišel, vzal na sebe další pravomoci a vyřešil problém. Ty pravomoci mu potom zůstaly, a tak se mu dařilo posouvat stát stále více kupředu. Je ale třeba říci, že ani na úplném konci Stalin nebyl ve státě neomezeným vládcem, vždy se musel přizpůsobovat. Proto se stalo možným, že je u nás generál-zrádce Žukov považován za generála, který se zasloužil o vítězství. Stalin si nemohl sám poradit úplně se vším.

A začali jsme dnes otázky Putinem. Putin to dělá úplně stejně. Když klanově korporativní skupiny něco nezvládnou… Jako onehdy: „Já jsem vás varoval. Pamatujete? Že z nich ty své majetky potom budete tahat jen horko těžko.“ A aby se teď k těm majetkům dostali, musí jít za Putinem s prosíkem, přenechat mu část svých pravomocí, začlenit se do jeho řízení, a potom jim Putin něco pomůže vyřešit. A takto je to se vším. Něco zvorají. „Varoval jsem vás?“ „Varoval.“ „Já to dám do pořádku, ale k tomu potřebuji další pravomoci, abych to mohl udělat.“ No a takto pomalu přebírá řízení státu, takto se mu daří obnovovat suverenitu našeho státu.

Zákony řízení jsou jen jedny. Není to tak, že by snad kopíroval Stalina. To vůbec ne. Dostatečně všeobecná teorie řízení je jako matematika, která v rukou jakéhokoliv člověka, funguje stejně. Stejně jako když v Německu počítali trajektorii raket, kterými budou bombardovat Londýn, nebo když jsme my počítali trajektorii raket, které měly vynášet družice na orbitu. Matematika je jedna a Dostatečně všeobecná teorie řízení je také jen jedna. Je jednotná a její použití je pro všechny univerzální. Tvrdit proto, že by se Putin vydal stalinskou cestou, je zcestné. Putin kráčí svou vlastní cestou. Stalin kráčel zase tou svou. To jen zákony řízení jsou stejné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Ještě jedna otázka. Mluvili jsme o bolševismu, a tohle je velice důležitá otázka. Týká se to toho, co probíhá v informačním poli a těch útoků na bolševismus. Je otázkou, jak postupovat metodicky, strukturně, co přesně natáčet, o čem mluvit, jak se tomu všemu bránit?

Tuhle, tamhle nějaký bloger něco řekne na obranu, ale stejně je ten počet mluvících pěšáků na druhé straně početně nepoměrně větší, posuzujeme-li to logikou válečných postupů. Na druhé straně je víc pušek i mluvících pěšáků.

- Ne.

- Ne?

 

V daném případě to tak absolutně není. Moc, to je v praxi realizovatelná schopnost řídit. A jakýkoliv člověk je ve své podstatě… Když to přirovnáme k počítači, tak má své programové vybavení a řídí se těmi informacemi, které dostává. Ale neřídí se jimi slepě. Porovnává je se svými zkušenostmi, se svými představami o světě a takto se stále posouvá dál.

A tady, víte… Vy jste to přirovnal k puškám. Jestliže v obyčejné válce na 6. prioritě vítězí ten, kdo má lepší zbraň, pušku a kdo z ní umí lépe střílet, tak v informační válce, ve studené válce vítězí ten, kdo má mocnější, silnější informace, a kdo je lépe ovládá. Na druhé straně může být ohromné množství různých mluvků, kteří vytvářejí informační šum. Jestliže se však najde jen jeden člověk, který dokáže mluvit k věci, tak jeho hlas uslyší lidé, kteří jsou mu nejblíže, kteří to poví dalším a takto se to začne šířit.

Hlavní je mluvit k věci a skrze život. To, co se slučuje se životem, lidé přijmou a sami to budou dále šířit. Dále budou jednat podle potřeby: "Tento informační segment by bylo třeba pokrýt a to je moje odbornost. Mohu to udělat a tak to udělám." K tomu nepotřebujete žádné strukturní řízení. Protože lidé se toho chopí sami na základě svého vlastního zájmu. Budete-li mluvit k podstatě věci, tak to lidé sami nahlédnou a mluvkové nebudou mít šanci. Nesmíte se tedy bát, že oni mají hodně pěšáků a vás je málo. Tady je vás přesně tolik, kolik je zapotřebí z toho jednoho jednoduchého důvodu, že informace vstřebává každý a potom je sám okolo sebe uplatňuje. A bude-li to potřebné pro věc, tak se stane lídrem toho procesu a promění se v dalšího mluvícího pěšáka.

Ve skutečnosti to ale neznamená, že jsou tu pouze ti pěšáci, jak jsme je pojmenovali, ano? My jich máme málo a oni hodně. Ve skutečnosti jsou všichni, kteří pracují v tom poli, těmi mluvícími pěšáky. Na jejich straně pracují blogeři, kteří někde podsouvají své informace. Ale lidé na naší straně pracují v nějaké své referenční skupině, mají své publikum a tento vliv je daleko vyšší než ten, který přichází přes internet a televizi. Ať už tam mají pěšáků, kolik chtějí. Tento vliv je daleko mocnější. A jestliže jeden pěšák z nějakých důvodů vypadne, tak se místo něho objeví 10, 20, 30, 100 dalších. Protože ten proces se upevní a každý, kdo uvidí, že pěšák, na kterého se orientoval, zmizel, nastoupí…

- Na jeho místo?

- Ne, na jeho místo ne, na své místo, ale stane se tím mluvícím pěšákem, který bude celý ten proces pokrývat, a na kterého se budou orientovat ty referenční skupiny, které přes něj již stejně ty informace získaly. Takže se ten projekt bolševického Ruska nikam neztratil, to tedy lituji… - Stoprocentně nikam nezmizel. V podstatě je to naše budoucnost, protože je vyjádřením podstaty ruského národa v návaznosti pokolení. Bolševismus zmizí pouze společně s Ruskem. A Rusko nezmizí nikdy, takže bolševismus je vlastně věčný. Teď ty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Valeriji Viktoroviči, chtěl bych se vrátit k monarchistickému projektu. Zajímá mě váš názor. Problém je v tom, že ten monarchistický projekt je mohutně financován, má podporu významných poradců, konzultantů, kteří radí příslušným lidem před tím, než je zaváděna nějaká koncepce na nějakém území. V současné době můžeme pozorovat značnou aktivitu všech těch lidí, kteří postupně na různých frontách, pomocí různých koncepcí, různých scénářů směřují k jednomu, k prosazení monarchistického projektu, který chtějí realizovat tady v Rusku.

V té souvislosti mě napadá věta z Rudé symfonie, kde Rakovskij v rozhovoru s Gabrielem řekl přibližně následující: „A potom je velice komické dívat se do očí revolucionářům…“, které vychovávají oni, tedy globální prediktor, „...když je revoluce zabíjí.“ (tunelový scénář - zužuje možnost volby různých variant a tedy možnost zvolit si nějakou lepší) a když pak z toho tunelového scénáře vyjdou, tak uvidí už jen fresku na letišti v Denveru, kde je zobrazena gilotina a motýl Monarcha, na které ukazuje prst.

Nezdá se vám, že je právě teď likvidují? Že je vedou touto cestou. a používají nějaké mechanismy, aby svedli společné informační prostředí a nejen to informační do nějakého (určitého) stavu?

- Takže...

- A proč jsou ti konzultanti… Oni to vědí? Musí to chápat, musí si uvědomovat, že odepisují všechny hráče monarchistického projektu.

- Ne.

- Nechápou?

 

Ne, oni sami jsou spotřebním materiálem, protože nechápou globální politiku. Nechápou zákon času. Podstata celé té monarchistické vzestupné vlny souvisí s tím, že globální prediktor nedokáže proniknout do hlavy všem lidem v globálním řízení. Nemůže zombifikovat všechny a zaměřit je do určitých klíčových směrů. Proto je nucen řídit předurčenosti.

Na takové běžné životní úrovni se to projevuje pluralitním systémem. Chcete komunismus? Já nevím jakou jeho modifikaci si zvolíte, ale musím se na to připravit. Tady máte k dispozici deset různých komunistických stran, jen si vyberte. A tak si lidé zvolí a kozlové provokatéři (vedoucí stádo potřebným směrem) jsou v ní již nasazeni. Chcete liberalismus? Tady máte deset liberálních politických stran. Když si je zvolíte, tak vás kozlové provokatéři zase dovedou tam, kam chceme my. Ve smyslu: Vy míníte, my měníme.

Ve skutečnosti si takto nárokují roli Boha na Zemi: Člověk míní, pánbůh mění. Oni se pokoušejí cokoli svést tam, kam potřebují tunelovými scénáři. A takto je to se všemi politickými směry. K čemu se tedy dostáváme? Dostáváme se k tomu, že když proběhla revoluce a upevnila se sovětská moc, tak trockisté likvidovali dynastii Romanovců, aby v případě potřeby dosadili dynastii Hohenzollernů. Ale v první řadě kvůli tomu, aby uvolnili ruce Britské monarchii, protože…

Víte, je to jako s velkým Španělskem, jež v důsledku konfrontace s Velkou Británií, která nebyla ani tak válečná... Vzpomínáte? To právě v té epoše vzniklo Fleet in being, kdy námořnictvo věci ovlivňuje už pouhou svou existencí. Nemusí vůbec dojít k přímému válečnému střetu, stačí informační účinek. No a Španělsko z pohledu uplatňování globální politiky přestalo jako konkurent existovat. Mimochodem, došlo tam také k zajímavému biologickému experimentu s ohledem na španělskou dynastii Habsburků. Koho to zajímá, tak to lehce… Tam si zkoušeli likvidaci dynastie podle starých metodik starověkých egyptských žreců. Ale to je úplně jiné téma, přestože zajímavé, ale takové...

- Je asi moc rozsáhlé, že?

- Ano, je rozsáhlé, ale především je nutné ho velmi dobře vysvětlit, protože ty otázky související s tím, jak byla likvidována dynastie španělských Habsburků a jak byly likvidovány starověké egyptské dynastie, jsou v moderní společnosti dost na hraně a lidé to vždy nedokáží jednoznačně pochopit. Je tam proto třeba více toho vysvětlování. Francie byla také s Velkou Británií na globální úrovni v konfrontaci, existovala přece také francouzská Amerika, že? S tou zametli zcela jednoduše podle ruského scénáře. Zařídili revoluci, důstojníkům zakroutili krkem, zkrouhli námořnictvo a ve výsledku staré lodě dosloužily, nové postaveny nebyly, k tomu nedostatek kvalitních velitelů a hotovo. Francie přestala být pro Velkou Británii konkurentem.

S Ruskem bylo zapotřebí vyřešit stejný problém. Sice se jim povedlo dosadit dynastii Romanovců, ale i ti se jim neustále vymykali z kontroly. Takže to tu potřebovali zlikvidovat úplně. A pokud by byl v budoucnu zapotřebí car, tak vám dosadíme toho svého. Došlo tedy na úkol zlikvidovat i všechny Romanovce. Mimochodem Starikov napsal o té likvidaci Romanovců dobrou knihu. Doporučuji vám si ji přečíst.

Jenže zase selhali, nepovedlo se jim zlikvidovat všechny. Takže dosadit si tam své lidi bylo problematické. No a teď právě nastoupil ten okamžik, kdy je zapotřebí vrátit se k tomuto scénáři. Kdy jsou kromě těch světských politických stran najednou zapotřebí i ty monarchistické a mít připraveny své cary. No a zatím vymysleli jednoho možného kandidáta na cara, toho omezence Žoru Hohenzollerna. A ten scénář je zapotřebí do společnosti implantovat, protože je po něm ve společnosti poptávka. Ve společnosti lidé začali uvažovat:

Co až odejde Putin? To kdyby měl syna, tak by si ho sám vychoval a předal mu řízení jako svému nástupci. A když nemá syna, měl by si vychovat svého nástupce a řízení mu předat jako v monarchii. Volby jsou na nic, protože se v nich dá podvádět a dosadit k moci někoho nevhodného. Kdyby to Putin někomu předal, bylo by to lepší.“ To je také mimochodem ten důvod, proč se uchycují monarchistické ideje, to Putinovo úspěšné řízení. To je ten základ, že chytily druhý dech.

No ano, za Jelcina nic podobného ani vzdáleně nebylo možné. Proboha, tenkrát by monarchismus neměl ani tu nejmenší šanci. Proboha Jelcin! Teď tu máme úspěšné řízení, úspěšného cara a úspěšného nástupce, kterého si zvolí. I kdyby to neměl být přímý příbuzný, bude ale vybrán. Ať je to třeba konstituční monarchie nebo jiná, ale monarchie. A tu myšlenku je třeba dostat do povědomí společnosti a to právě teď řeší různé ty monarchistické proudy.

Oni sami nevědí, co vlastně řeší za úkol, i když jsou to tak "skvělí" analytici. Oni analyzují tu svrchní vrstvu, ty vlny na povrchu jsou schopni částečně rozeznat, ale už nevidí ty proudy hluboko pod hladinou.

- Nevidí, co tu vlnu vlastně vytváří.

- A ty zprávy, které přicházejí již několik let za sebou, už existuje minimálně sto zpráv,

že královna zemřela. Pamatujete, že…

- Ano, ano.

- To je také takový ukazatel: „Pánové, neposlouchejte je“, nebo…

Ne, to ne. S ohledem na Anglii se rozehrává jiný monarchistický scénář. Tam probíhá diskreditace britské koruny. Ti jsou odepisováni, protože je likvidováno centrum koncentrace řízení. To řízení bylo založeno na britské koruně, oni jsou samozřejmě pouhými loutkami na provázku, které dělají, co se jim řekne. Ale s ohledem na řízení způsobilí jsou. Je třeba je z té hry vyloučit, diskreditovat je. A je i možné, že královna už opravdu dávno zemřela.

Já jsem například analyzoval spiknutí generálů z 20. července 1944 a jsem přesvědčen, že Hitler tenkrát zemřel. A potom už tam figuroval pouze jeho dvojník. Jenže podobná možnost se ani nezkoumá. Stejné je to tady. Jestliže ta figura není samostatná… Kdo nemůže mít svého dvojníka? Samostatná figura. Místo Putina nemůže nastoupit dvojník, protože Putin přemýšlí tak, jak by to žádný dvojník nedokázal. Stalin také jednoduše fyzicky nemohl mít dvojníka. Tam mohl být dvojník využit pouze k tomu, aby imitoval Stalinovu smrt a poskytnul tak potřebný čas, aby místo Stalina umíral. To je vše. Protože mluvit ani rozhodovat by místo něho nedokázal, ale mohl zvládnout tři dny umírat, dokud se klanově-korporativní skupiny nedohodly co a jak. Pouze v tomto ohledu mohl figurovat dvojník. A Jelcin? Za něho mohl dvojník nastoupit raz dva.

Muchin v tomto ohledu provedl zajímavý výzkum. A je tu i taková historka. Osobní Jelcinův fotograf se pokusil prodat fotky a videomateriály, které udělal, když ho všude doprovázel. No a oni mu to zakázali. A tak se je pokusil prodat jinak. Je to přímo špionážní příběh. Dal ty materiály jakoby do jednoho auta jako návnadu pro tajné služby, a zatím je chtěl převézt v jiném. Byla tam velice zajímavá honička. Nevyšlo mu to. A jaké to mělo zajímavé pokračování? Přivezli tu dodávku s těmi materiály a originály zničili v přítomnosti generální prokuratury, ministerstva vnitra, FSB a armády, aby se všichni jejich šéfové na vlastní oči přesvědčili, že ty materiály jsou skutečně zničeny a to svědčí pouze o jednom, že to už nebyl Jelcin, ten který zemřel. Jelcin tu nebyl už od roku 1996, jinak by nemohlo dojít k takovému klanově-korporativnímu spiknutí založenému na Jelcinově kultu. Všichni si chtěli zajistit svou budoucnost, a tak ty materiály musely být zničeny. A tak byly zničeny. Ale Muchin ty jejich materiály vůbec nepotřeboval. Jemu stačilo to, co bylo zveřejněno v tisku, v otevřeném tisku.

Lidé, v klidu si zajděte do knihoven, a osobně si prověřte, zda má Muchin pravdu či ne. Můžete využít, obzvláště kriminalisté mezi vámi, způsoby identifikace totožnosti. Výchozí materiály jsou k dispozici, jen je použít. A tak skutečně s ohledem na to samoděržaví Putin demonstruje natolik efektivní řízení, že se stát podzvednul a pozvednul se do takové míry, že se nás teď dokonce někteří pokoušejí přesvědčit, že podle Putinovy volby dosazujeme v USA svého prezidenta.

Mimochodem - jeden z aspektů. Proč tvrdí, že Trump je Putinův agent? Dokumenty přece žádné neexistují. Ale dokumentů, že Clintonová je ruský agent, je až nad hlavu. Dokonce i v New York Times byly zveřejněny články, že Clintonová jako státní tajemník USA pracovala na tom, aby řízení americké jaderné energetiky bylo předáno Rusku. A dokonce za to brala peníze. Tedy přesněji, dostávala je Nadace Clintonových. Rosatom jim neustále převáděl obrovské prostředky. Těch materiálů je kupa. Proč to Trump nevyužívá? I když už trochu ano. Sarah Huckabee Sanders zcela nedávno, asi před půldruhým týdnem prohlásila, že zahájili trestní stíhání jedné stařenky, důchodkyně, za vlastizradu a ta stařenka se jmenuje Hillary Clintonová. Takže už jednají, postupně se to tam zklidní.

Ještě je třeba poukázat na jednu takovou okolnost. Povšimněte si, jak se v poslední době chová Trump, přímo uličnicky. Rozpustil dvě komise. Řekl, že se budou přehodnocovat dohody o ropě. Chová se uvolněně. Vzal si dovolenou. Napřed se začalo ozývat, že přece sliboval, že si dovolenou brát nebude. Ti, kterým to více myslí, potom řekli: „Ne, toto téma raději vyzdvihovat nebudeme. Co tehdy slíbil? Že dokud si tam neudělá pořádek, tak…“ Zdálo by se: „Vždyť mu hrozí impeachment?!“ On si vzal schválně dovolenou, aby předvedl, že má situaci pevně v rukou, že má všechno pod kontrolou, že si je sebou jistý. A skutečně to hlavní už vyřešili. A jak říkám, Trump už se reálně začíná chovat uličnicky. Dovoluje si takové výstřelky. Chová se sebejistě, napětí se uvolnilo, protože už státní elitu porazili. Teď už to musí jen dotáhnout. A opět opakuji, pokud se Trump nedopustí fatální chyby. Fatální chyba by mohla vynulovat vše, čeho dosáhnul. Zatím však vidím, že pracuje velice dobře.

Teď se ale vrátím zpět k tomu, co kdo chápe. Takže ty scénáristy připravili a oni teď mají vytvořit politický segment samoděržaví. A oni se o to snaží, to ale neznamená, že budou úspěšní. Protože globální prediktor neví, kam se zítra přehoupne společnost a ta se přehoupne v závislosti na tom, jaký bude její informační stav. A ten informační stav se neodvíjí od počtu mluvících pěšáků v televizi, ale od lidí, kteří si budou vytvářet své referenční skupiny, které si věci týkající se života budou ujasňovat po svém. Budou porovnávat, jaké informace korespondují se životem a jaké naopak ne. To lidé to všechno rozhodují.

- A kvůli tomu je tu ten scénář o samoděržaví.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Nemůžeme vynechat Ukrajinu. Máme zde tu informaci z Očakova, kde Američané začínají stavět. Nehledě na to, že od roku 2014 už se tam stejně usadili od Oděsy až k Mariupolu. Ale teď ohlásili, že začali přímo pod Nikolajevem s tou stavbou námořní základny. Skutečně se Američané zakousnou do Černomoří a budou bojovat o toto území až do konce? V případě kontrapřevratu v Kyjevě?

 

Ne. Absolutně ne. Tady se opět musíme podívat na globální scénář související s Krymem. Tak především nesmíme zbytečně bazírovat na 6. prioritě. Co Američané kde postaví nebo nepostaví.

- My sami jsme po celém světě postavili spoustu objektů, které teď využívá někdo jiný.

- Američané.

Ano, například v Gruzii. Tam se teď proti Rusku využívá všechno, co jsme tam kdy postavili, přičemž šlo i o velice unikátní objekty. 6. priorita v podstatě o ničem nerozhoduje. Rozhodující je něco úplně jiného. Připomenu tu situaci, kdy svého času všichni měli oči navrch hlavy, když Čína vykoupila na Ukrajině půdu, tehdy koupila…. A navíc ti fikaní ukrajinští podnikatelé nechali Čínu ve štychu s dodávkami obilí.

- Víte o tom?

- No ano.

Oni byli tak fikaní, vždyť ti Číňané jsou přece takoví „hlupáčci“. Přišli za Ukrajinci, nabídli jim peníze a řekli: "Prodejte nám obilí." Ukrajina v dodávce obilí neviděla žádný problém a nějaké to obilí jim skutečně do Číny poslali. Číňané jim jako plně důvěřovali, a potom teprve zjistili, že ten harmonogram dodávek není dodržován. Vždyť ti Číňané jsou úplní „hlupáčci“ a vůbec jim nedošlo, jak je ti lstiví Ukrajinci převezli. Protože ti v té době po celém světě prodávali své obilí za tvrdou měnu. Zakládali firmičky na jedno použití a peníze mizely. A Číňané pořád na něco čekali a vůbec se s tím problémem nedokázali vypořádat. Když potom to obilí všechno rozprodali, tak se Číňané začali ptát: „Kde je naše obilí?“ Jenže už bylo prodané a ber, kde nic není. Všichni se někam rozutekli. Číňané řekli: „No dobrá, a jak to tedy teď budeme řešit? Zodpovědět si to musíte.“ „No to asi musíme.“ „Můžete nám to kompenzovat nějakými vedlejšími aktivy. „A s čím byste souhlasili?“ „Co takhle Antonov, Motor-Sič a další…“ Celá městečka tam kvůli tomu staví! To, co by Číňané nikdy nemohli dostat na přímou žádost, aniž by to vyvolalo odpor ze strany Evropy a USA, dostali takto oklikou díky geniálním, fikaným ukrajinským podnikatelům ti „hlupáčci“ z Číny. Co dodat?

- Ty výrobní areály Číňané vybavují…

- Oni veškerou výrobu převážejí k sobě. Pro Motors-Sič mají připravené jedno městečko a pro Antonova zase druhé. Dovážejí si tam odborníky, mnozí už jsou tam zabydlení. Zavádějí tam veškerou tu výrobu, chápete? Třetí společnost, která také odešla z Ukrajiny, to třetí městečko… Dej Bůh paměť, teď si nemohu vzpomenout. Ale to není důležité. Mají náplň pro celá tři městečka jenom díky tomu obilí, kdy Ukrajinci dělali „byznys“. Jen zajistili Číňanům potřebné krytí, protože kdyby si o to Číňané řekli přímo, tak jim to nikdo nedá. Ale jako kompenzaci za zmaření jiného obchodu, za které by následovaly smluvní pokuty...

To je takový krátký zpětný obrat. Když to nejde tak, tak to půjde jinak. Ano. Nebo jim to někdo přímo poradil: „Hleďte, ti Číňané jsou neuvěřitelně hloupí. Oni si vůbec nevšimnou, když to obilí prodáte úplně jinam. Firmičky na jedno použití sbalí peníze a zmizí.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Ještě tedy ta otázka k Očakovu, co to znamená pro informační pole?

A druhá otázka: Vrátíme si vůbec někdy strategicky tu Ukrajinu?

 

Ukrajina se vrací tak rychle, že z toho Američané přímo šílí. Co jsem tedy měl na mysli? K té vaší otázce, zda si někdy vrátíme Ukrajinu… Já budu prostě pokračovat dále. Takže Čína měla v podstatě v plánu do určité doby získat ukrajinskou půdu jako surovinovou potravní základnu pro své obyvatelstvo. A to tím spíše, že mají v plánu z celého světa přestěhovat přibližně 200-300 miliónů odborníků. Ta města jsou už v Číně postavena a zatím zejí prázdnotou, pouze je hlídá policie, lidové milice a kromě obslužného personálu tam zatím nikdo není. Teď už mají pro dvě městečka, tedy pro tři využití. Do jednoho stěhují odborníky na výrobu motorů a do druhého zase na výrobu letadel.

A za druhé, s tou Ukrajinou to přece nebylo jen tak. Co teď Čína realizuje? Čína teď realizuje plán Velké hedvábné stezky, nové hedvábné stezky. A v plánu této nové hedvábné stezky měl Krym se svými přístavy sehrát klíčovou roli. Čína jednoduše potřebuje hlubokovodní přístavy. A ta situace okolo té války, do které se nás pokoušeli zatáhnout… Ta válka neměla začít na Donbasu, ale tady na Krymu. Jenže Putin neskutečně obratně zasáhnul a obsadil celý ten prostor, ze kterého vytlačil všechny ostatní hráče - USA i Čínu. Vždyť Čína už tady začínala se stavbou přístavů. Ano, Čína už se toho účastnila, proč by také měla ztrácet čas, když předpokládala, že to stejně všechno bude jednou její.

A podstata toho konfliktu spočívala v tom, že my, Rusko, jsme měli začít ozbrojený konflikt s Ukrajinou, kterou podporují USA. Ti by se do toho vložily s plnou silou, a aby to nevedlo k válce uprostřed Evropy, tak sem měla přijít mírotvorná armáda, modré přilby, které by se zcela náhodou ukázaly být čínskými modrými přilbami. Ti by tady ovládli Ukrajinu a Krym a válka by se přesunula do Evropy a Ruska, kde by destabilizovala řízení a připravovala novou půdu pro další příchod mírotvorných přileb, tedy Číňanů. Lidí na to mají dost a dost. Rozeslat "drobné skupinky" po jednom miliónu do každého státu by pro ně nebyl žádný problém.

Jenže zkušené Putinovo řízení, díky kterému byla vytěsněna jak Čína, tak i USA za rámec té krymské otázky, předurčilo i to, co bude na Ukrajině. Ani Čína, ani USA už tam nebudou figurovat. Napřed bude jednotný ukrajinský stát v sestavě světového společenství, tedy neutrální a demokratický a v míře vykořeňování „svidomismu“ a banderovštiny, protože ty nejsou slučitelné se životem... Když totiž probíhá válka, rozvrat a je možné loupit a krást, je to pro banderovštinu a „svidomismus“ živná půda. Ale začne-li se opět něco nově budovat, tak tam pro ně jednoduše nezbyde místo a budou vykořeněny samotným životem. Jakmile tam bude nastolen režim zajišťující mír, klid a řád, tak se Ukrajina velice rychle vrátí do ruského světa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# A pamatujte, ta otázka, o které se diskutovalo poté, kdy Putin prohlásil, že Lenin položil skrytou jadernou bombu pod SSSR, a vy jste vysvětloval, že ho k tomu vedly historické okolnosti, protože také Leninovy možnosti byly omezené. A může být ten problém národního rozdělení Ukrajiny teoreticky vyřešen tak, že se stane součástí velkého státu, jako subjekt, jako soubor subjektů a vznikne tak velký ruský stát? Krach imperial… Jak to svého času říkali v sovětských časech? Demobilizace je stejně nevyhnutelná jako krach imperialismu.

 

Je to nevyhnutelné. A to kvůli tomu, že globalizace je proces objektivní a spočívá v koncentraci řízení výrobních prostředků. Ale řízení toho objektivního procesu má subjektivní charakter. A vzhledem k tomu, že existovalo velké Rusko a Ukrajina byla jeho součástí, tak se podle principu ruské harmoniky nemůže nevrátit.

A jak se součástí Ruska stane Turecko? Jak Rumunsko? Harmonika se bude roztahovat. To vše se stane součástí velkého Ruska. No a Ukrajina je teď stejně jako celý náš stát nemocná. Na ní je prostě ten proces jenom závažnější, jde o větší bolák, než ten na těle zbytku Ruska. Ale to vůbec neznamená, že je úplně odstřižena od jednotného ruského světa. Už jí z něho není možné vyrvat. Všechno, co je součástí ruského světa na principu mnohoregionálního bloku, se už nikam nevrátí. Je možné se pokoušet to zastavit, jak se o to také globalisté neustále snaží. Rozvrátili Ruské impérium, rozvrátili SSSR a teď šílí z toho, že se Rusko zase obrozuje.

Oni v podstatě velmi dobře chápou, že se SSSR v podstatě po zhroucení Ruského impéria, které sahalo až k Varšavě, roztáhnul až do Berlína z toho jednoduchého důvodu, že vznikly státy socialistického tábora. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že ty státy socialistického tábora nevznikly kvůli tomu, že by je SSSR „okupoval“ a vnutil jim své pořádky.

Proč by potom SSSR nevnutil své pořádky například „okupovanému“ Rakousku? Tam jim je přece nevnutil? A co Norsko? Finsko? To vše byly „okupované“ státy! Mohl si zabrat Švédsko, které jako „neutrální“ stát pomáhalo Německu. Proč ty pořádky nevnutil Íránu? Chápete? A těmto státům prý je vnutil. Ta věc se má tak, že tyto státy ve svém sociálním rozvoji po hitlerovské okupaci udělaly krok kupředu. A ten krok kupředu udělaly ty státy samy na základě demokracie, na základě SSSR.

Vezměte si Česko. Vždyť kdo se vrátil do Československa? Beneš! SSSR nic nenamítal proti tomu, aby se tam klidně vrátil předválečný prezident, ať jen se postaví do čela a jedná. A jak se zachovalo Československo? Byli z něho vyhnáni Němci, ano? A Češi to nepodpořili a řekli si: „Ne, takovou demokracii tady nechceme. Jak jí předvádíte na Němcích. My jsme zažili, jaké to bylo, když to Němci dělali nám a to máme být jako oni? Musíme se chovat jako lidé!“ Mravně-etické kritérium bylo určující… Bezesporu. Ani jeden stát jsme… Jugoslávie šla svou cestu. Rumunsko také šlo svou cestou. Československo zase tou svou. Ale spojovalo je něco osobitého, to, co našly v SSSR. A rozhodovali o tom lidé. Já jsem uvedl příklad Československa. Když Beneš začal s těmi deportacemi, při kterých Němce ponižovali a týrali. To je realita, ty vzpomínky o tom, jak to probíhalo, se nedají číst bez zachvění. Ale sami Češi to nepodpořili, nepodpořili to. Oni potom ve volbách řekli, že fašismus nechtějí, že jim úplně stačil ten německý a sami svůj pěstovat tím spíše nehodlají. Chceme normální, lidský život.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# A já jsem se chtěl zeptat a možná vás poprosit… Rok 2017, jeho konec a rok 2018 jsou matričně pro Rusko velice složité. A Putin nedávno prohlásil, že od 1. ledna 2018 bude Rusko již částečně přecházet… Uložil ministerstvu financí, aby se připravilo na to, že se bude částečně přecházet v přístavech na platby v národní měně, tedy v rublech. Z toho je jasné, že druhá strana teď také začne uplatňovat nějaký faktor vyvíjející tlak na prostředí supersystému Rusko.

Co bychom měli dělat, abychom zase neuvázli v nějakém tom revolučním nebo finančně-krizovém scénáři? Co by měli lidé dělat?

 

Tak především nesmíte zapomínat, nač máte hlavu, kterou nemáte pro parádu, máte ji proto, abyste přemýšleli o tom, co se děje. A než něco podniknete, musíte si to napřed dobře promyslet, zda se to slučuje se životem, který je tím nejlepším ukazatelem. Máte v něm dost příkladů i informací, k čemu vede jaké chování. Obzvláště na příkladu Ukrajiny. To je lekce pro celý zbytek Ruska, kam vede bezmyšlenkový vztah k politice a přidržování se určitých kurzů.

A co se týká složitosti, tak víte, řízení není proces probíhající v jedné přímce. Vždy je velice důležitý okamžik, který je možné využít k uplatnění vašeho řízení, nebo třeba později k deaktivaci těch procesů, které nahradily vaši nečinnost, abyste se opět dostali na nějakou úroveň. Obrazně řečeno je to možné přirovnat k odstřelovači, který leží a čeká na svou oběť, je na lovu. Může střílet na různé cíle a může si vybrat jen jeden konkrétní. Když nevystřelí včas, tak potom může ležet a čekat, kdy se mu zase naskytne jeho cíl a zkoušet to víckrát a dlouhou dobu.

A to je obzvláště dobře vidět na případu Ukrajiny. Když ten první den došlo ke státnímu převratu, v tom únorovém dni, tak stačilo, aby se našli dva vlastenečtí generálové, kteří by se nepodřídili tomu převratu, ale dostáli by své přísaze a ukrajinské ústavě, a s těmi banderlogy by to vyřídili raz dva, protože byli zkoncentrováni na jednom místě, v Kyjevě. Stačilo probrat Kyjev a tím spíše, že všichni byli na Majdanu. Všechny je najednou zneškodnit bylo otázkou několika dnů. Vlastně otázkou jednoho dne a vyčištění celého Kyjeva otázkou několika dnů. Mohli to zvládnout a nebylo by žádné krveprolití, žádná občanská válka. Státní převrat by byl zlikvidován.

Protože to tehdy nezvládli, stalo se dalším rozhodujícím okamžikem to, zda to dokáží či nedokáží revoltující Novorusko, Charkov, Dněpropetrovsk, Záporoží, Oděsa, Doněck, Luhansk se svým příklonem k dodržování zákonného, legitimního vývoje situace v zemi, zda to dokáží zvrátit. Jenže jak se to vyvíjelo? Vzhledem k tomu, že byli všude rozestaveni kozlové provokatéři, v předem určených místech… Nechci je teď jmenovat, protože by to mohlo vést k závažným následkům, ale ta věc se má tak že to oni neumožnili, aby se to realizovalo. Velice tvrdě to potlačili v Charkově, Dněpropetrovsku, Záporoží, v Oděse, kde ty lidi… A já nechci, aby opět umírali lidé.

Vezměme si Doněck. Proč tam ten proces přetrval? Ten proces měl být potlačen a potlačen měl být podle vzoru Volyňského masakru. Kdy měly „vlaky družby“ naplněné „svidomity“ a banderovci dorazit na Donbas, kde by začali lidi zabíjet všemi možnými způsoby. Vždyť nebylo podniknuto nic proti tomu, když se například na západě zmocnili skladů plných zbraní. Ve Lvově vyvezli do ulic děla a obložili je pneumatikami. Nikdo proti tomu přece nic nepodnikal? Proč by měly být proti lidem, kteří trvali na tom, že ve všem je třeba postupovat podle zákona, a že vše by mělo být vyřešeno volbami, použity zbraně?

Vždyť se podívejte. Začala být formována domobrana. A při pohledu na vývoj té národní vzpoury v Luhansku a Doněcku, kde se v podstatě tvořily ty opěrné body, jsme v míře možností tyto věci částečně komentovali. Když začalo být jasné, že jak v Doněcku, tak i v Luhansku to potlačí stejně, jako se jim to povedlo jinde, jenom to bude krvavější, protože bylo zapotřebí vytvořit precedent, na základě kterého Rusko, tedy spíše důvod, na základě kterého mělo Rusko vstoupit se svou armádou, aby ochránilo obyvatelstvo, aby nepřipustilo ten Volyňský masakr, ale tentokrát v Donbasu.

A tehdy to bylo tak, že jsem přímo řekl, že v Doněcku už to nezvládnou, protože je tam schválně vodili v kruhu a mohli se tam dočkat jen toho, až je začnou likvidovat. Bylo zapotřebí se stáhnout do jakéhokoliv okresního města a tam začít vytvářet centra koncentrace řízení, na základě kterých by potom bylo možné se bránit, až začnou proudit ty bandy. A téměř ihned po tomto prohlášení se takovým centrem stal Slavjansk, kde figuroval Strelkov. To, že se tam objevil, v podstatě zachránilo veškeré obyvatelstvo před velkým masakrem typu toho Volyňského.

Když se tam objevil Strelkov, začala se formovat domobrana. Kdyby byla formována dobře, tak by k té občanské válce vůbec nedošlo. Jen si vzpomeňte, v jakém stavu se tenkrát nacházela ukrajinská armáda. Mnozí se bili v hruď: „Podívejte se, jak my, obyčejní lidé honíme tank po poli.“ A vůbec nepřemýšleli o tom, že ten tank řídil normální člověk, který nechtěl přejet lidi. Jeden tank tam jel po vlastní ose a mrhal svými zdroji. To byl stav ukrajinské armády. A v tom tanku seděl normální člověk, se kterým bylo zapotřebí si promluvit. A třeba ho i pustit dál, ale nepronásledovat ho. Tu armádu dávali do kupy velice těžce, kriticky. Kdyby v té chvíli těch 27 tisíc lidí, kteří se přihlásili jako dobrovolníci jenom v Doněcku, bylo strukturně zapojeno v domobraně a vyzbrojeno, tak by k té občanské válce nedošlo. Ale ten, co řídil procesy v Doněcku, udělal všechno pro to, aby se to nepodařilo.

Proto se museli zformovat jiní lídři, ale už v boji. V té době vše bylo možné vyřešit v průběhu měsíců, takže v září… Ještě v květnu roku 2014 bylo vše možné vyřešit do září. Na Ukrajině by nedošlo k občanské válce, všechno by se vyřešilo v klidu, byl by obnoven ústavní řád, byly by vypsány normální volby, kterých by se účastnili všichni. Banderovci by se museli přizpůsobit společným pravidlům, nemohli by se chovat svévolně a žádná milice a ozbrojené síly by jim přitom nekryly záda.

Jakmile začaly bojové akce, jakmile se spustila propaganda a volontéři v tomto ohledu odvedli veliký kus práce! Ještě v květnu nebyla žádná občanská válka, ani v červnu, ale v červenci už probíhala občanská válka a zasloužili se o ni ti volontéři, kteří rozváželi tu různorodou pomoc ukrajinským silám a dobrovolnickým bataliónům. To právě tito volontéři se stali tou silou, která Ukrajinu rozdělila na separatisty v Donbasu a na „svidomé“.

Vše je vždy zapotřebí udělat v ten pravý čas a čím správněji a přesněji postupujete, tím menší jsou náklady na řízení. Teď už se ten problém nedá vyřešit na Ukrajině. Střetly se nadnárodní síly a vše velmi závisí na tom, jak si Putin poradí s podpindosníky v rossionské elitě a jak se mu povede uplatňovat svou globální politiku. Protože v globální politice globální prediktor postupuje tak, že vždy pomůže Putinovi, pokud to odpovídá jeho zájmům. Ale pomůže mu pouze do takové míry, aby dosáhl svých zájmů, ale už vůbec ne do té míry, aby byla posílena zdrojová stabilita Ruska. Pokud se Rusko příliš pozvedne, tak podpoří ty síly, které mu dokážou házet klacky pod nohy. To znamená, že sice pomáhají, ale vždy za našimi zády drží v ruce připravený nůž.

Oni z nás chtějí udělat opici, která za ně bude tahat horké kaštany z ohně, a my se zase snažíme uplatňovat vlastní globální politiku a jednáme podle pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení. Využíváme objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů. Globalisté to nemohou nebrat do úvahy a jsou nuceni nám v tom pomáhat.

Vše teď záleží na tom, jak proběhne rok 2018 i s čím do něho budeme vstupovat. Ale v podstatě je pro Ukrajinu i Rusko vše předurčeno. V roce 2014, který byl tím nejsložitějším rokem, Rusko nevstoupilo do války s Ukrajinou. A plán zapojit do toho čínské modré přilby jim nevyšel. To je vše. Teď už jim nezbývá než čekat na to, až se Rusko vyčerpá při realizaci svého řízení, nebo se krátkým zpětným obratem posune jinam. A zatím se nikam neposouváme a nejenže neztrácíme síly, ale naopak nám rostou.

Vše tedy dopadne dobře.

To však bohužel pro mnohé lidi, které již postihlo neštěstí, bude malou útěchou. Lidé po našich pořadech… Víte, setkání s vámi, to je jako psychoterapie, lidi to uklidňuje, spotřebují méně léků, více všemu začínají rozumět.

 

# Dnes to byly již všechny otázky. Chci vám poděkovat, že jste si pro nás udělal čas. Děkujeme. Já vám také děkuji, že jste přijeli.

 

Chtěl bych… Chtěl bych promluvit o té psychoterapii. Je dobře, máte-li po ruce doktora, na kterého se můžete obrátit. Ale ještě lepší je, dokážete-li být tím doktorem vy sami. Abyste nezmatkovali a dokázali porozumět všem procesům, musíte se posadit k učebnicím a začíst číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, sebevzdělávat se, stát se konceptuálně samostatnými a porozumět dění okolo sebe.

Proto všem děkuji, přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Studujte knihy Dostatečně všeobecné teorie řízení, Koncepce sociální bezpečnosti a buďte šťastní.

- Do příštích setkání.

- Do příštích setkání. Děkujeme.

Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz

 

Diskusní téma: Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu 17.srpna 2017

chazaři

Pepa | 31.08.2017

Chtěl bych se dozvědět něco o Chazarských židech?

Re: chazaři

ľudo | 01.09.2017

UTFG
(con respecto:)

Sudety

Robert | 30.08.2017

Když Beneš začal s těmi deportacemi, při kterých Němce ponižovali a týrali. (Češi)To je realita

Tato věta V. Pjakina mě celkem rozrušila. Všichni víme kdo jezdí na sudeťácký sjezdy, oslovuje shromáždění - milý krajané, někteří viděli fotky z malých hr. přechodů, kde jsou cedule s nápisem Landgrenze atd.
Myslím, že lin popsala tu dobu odsunu celkem dobře, takže Pjakinova slova mě celkem děsí. Že by se už vytvářelo informační pole pro očekávané udalosti?

Re: Sudety

x | 30.08.2017

Ta věta je součástí nějakého kontextu ..
Důležité je to, co z toho V. V. Pjakin vyvozoval ....

Re: Sudety

x | 30.08.2017

Když se jedná o informační pole, tak nejde o jeho vytváření, ale pouze o jeho otevření, aby Češi o té věci přemýšleli ....
Takové malé postrčení, aby si dali na tu věc velký pozor ..

Re: Re: Sudety

0wl | 01.09.2017

Podla mna Pjakin skor info pole neutralizuje. Je to rozbuska, ktoru na vas mozno pouzit. "Elity" maju u r!ti, ci uzemie dostane jedna tlupa, alebo druha. Vyvolanie nepokojov a revizionistických otázok je uz ale ina vec. Typický modus operandi ked na kazdu stranu poslu svojich ludi a navzajom davy postvu proti sebe.

Re: Re: Re: Sudety

Robert | 01.09.2017

Ano, je to rozbuška a s tou kartou se hraje už 70 let, jak napsal X a já mám teď pocit, že už se rozdávají karty k poslední hře. Chytřejší budeme po volbách.
Moc jste mě milá Lin neuklidnila. Pochopil jsem, co Pjakin tím odstavcem myslel, ale ta věta se mi tam zdála jaksi navíc. Jakoby opravdu chtěl něco podtrhnout.

Re: Re: Re: Re: Sudety

0wl | 01.09.2017

No ak ma v tom prsty takzvany GP, tak oni sa nezvyknu ponahlat. Dobry priklad su vo videu spomenuti spanielski Habsburgovci, ktorych v klude dusili asi 500 rokov a mali casu a casu... Sudety su "fajn" vec, pokial tu budu Cesky a Nemecky narod, mozu ich kedykolvek otvorit. Boli vykonane svinstva na oboch stranach a s tym sa da vzdy hrat.

Re: Re: Re: Re: Sudety

Lin | 04.09.2017

Skoro v každém národě mají takovou "rozbušku"- někde menší, někde mnohem větší. Jde nejen o to rozdělení lidí, ale také o "vypuštění páry" ze společnosti, pokud by se chtěla nějak zaměřit na "elity" či obrátila zrak na skutečné viníky (strůjce) situace.
Nebo ještě jinak - pokud je potřeba poštvat proti sobě národy a vyvolat krveprolití, což slouží ke stejnému a také jako "východisko z krize" (řízení).

U nás jako "nášlapná mina" slouží nejen tzv. Sudety, ale také menšiny, dneska se dá říct, že "všeho druhu". Např. - vzpomeňte na dobu nedávno minulou, kdy u nás chtěli lynčovat cikány, organizovaly se proticikánské demonstrace, organizovaly se domobranecké hlídky atd. Věčný kolotoč stále stejného scénáře.
Na počátku vždy stojí uměle vyvolaná křivda a "kolektivní vina" určité skupiny obyvatel. Jako příklad můžu vzít židy ve třicátých letech a za nacismu.
Nejprve volání "za všechno může žid", pak nenávist "kolektivní viny" a na závěr genocida. Poté se udělá "revize" a společnosti se ukáže, jaká byla špatná, plná nenávisti a jaký zločin vlastně spáchala. A nastane doba pokání a tzv. "nedotknutelnosti" dané menšiny, že nemůžete ani říct, že "nedotknutelný" špatně zaparkoval. To ovšem vyvolává opětovný pocit křivdy ve "většině", frustrace a oprávněný pocit nadržování "nedotknutelným" na úkor většiny - prostě nespravedlnost, dvojí metr. To je ale právě cílem - aby se pak opětovně mohla "vyventilovat pára" frustrací a to opět takovým způsobem, že z "nedotknutelných" se stane štvaná zvěř.

No... a naším úkolem je z tohoto "věčného kola" umět vystoupit a být opatrní, nenechat se vyprovokovat, do této špinavé "hry na emoce" už nevstupovat.

Neříkám, že není možné "revidovat" tzv. Sudety. Naopak - chování některých politiků přímo opravňuje mít obavy (viz Herman - ale není sám, např. Bělobrádek je to samé). Je potřeba se na "věc" podívat střízlivě a vědět, že jsme do takového chování byli vmanipulovaní, do příchodu nacistické ideologie nebyl problém spolužití Čechů a Němců. A je třeba vědět, že se nemáme za co kát, za co omlouvat, protože i když po válce byly případy lynčů, tak Němci se na nás také "vyřádili". A už vůbec nepřistupovat na nějaká "majetková vyrovnání", protože - jednak se to vůbec již nemůže týkat těch, kteří skutečně byli poškození a byla na nich spáchaná křivda - a "druhak" bychom se takovými "revizemi" mohli dopracovat až k "majetkovému vyrovnání za krále XY".
Vždycky je to jen o dalších křivdách - a už se motáme "v kole"...

Re: Sudety

x | 30.08.2017

Předchozí text se samozřejmě týká informačního pole, vytvářeného Otázkami a odpověďmi V.V. Pjakina ..
Informační pole pro Sudeťácký revanš je vytvářeno neustále už přes 70 let ..

Re: Sudety

Lin | 30.08.2017

Roberte, k děsu není důvod...
Pjakin tam vlastně odůvodňuje, že nebyl důvod, aby SSSR komukoliv cosi vnucoval. Že každá ze zemí měla svůj vývoj a v SSSR našly "pouze" ideu, kterou hledaly a kterou chtěli následovat.
Ale jak ji která země dosahovala či naplňovala - to už není "problém" SSSR, ale občanů (vedení) té které země. A v tom má Pjakin pravdu.
Svým prvním příspěvkem na Lexu jsem chtěla podpořit jeho fakta o okolnostech odsunu - a také to, že Pjakinovo odůvodnění pomocí okolností odsunu Němců od nás nevychází z reality = že nešlo o odmítnutí odsunu ("nechceme být jako oni"), ale naopak o jeho podporu - ze strachu, ze zkušeností s nimi.
Však pohraničí bylo do určité doby známé svým "bordelem", tj. že lidé odmítali udržovat své domky a prostředí, v kterém žili. Nebylo to tím, že byli líní či tak zacházeli "s nakradeným" (jak se nám dneska snaží namlouvat", ale bylo to z obyčejného strachu. Z toho, že sudeťáci své výhrůžky vyplní a znovu se vrátí, aby vraždili a vzali si zpět to, co dříve bylo jejich. Jinak řečeno - hodně dlouho žili ve strachu, že jsou tam doma jen dočasně a že je otázkou času, kdy se Němci vrátí.
Odchýlila jsem se tím od tématu, za což se omlouvám. Téma "Sudet" Pjakin na mysli vůbec neměl, o tom řeč nebyla - on jen použil toto téma k vysvětlení svého tématu o "okupaci a diktátu" zemí od SSSR.

Jinak - abych neplácala prostor - odpovím i Wolfovi, který se svým příspěvkem manipuluje nad snesitelnou míru.
Wolfe - mýlíš se a možná o tom ani nevíš.
V odsunutých bylo chlapů dost a dost -a bohužel - právě většinově ti, kteří již před válkou vyznávali Henleina a "říši".
Ti Němci, kteří nikdy nezradili naši republiku a kteří se ostře vymezovali proti národnostním rozmíškám a čistkám - ti už skutečně nežili. Byli jako první zatýkáni a popravováni svými nacistickými "říšskými" soukmenovci, jako první okusili společně se židy "blaho" koncentračních táborů a později také první linie na ruské frontě, když už dostávali od Rusů pěkně na frak.
Těm jediným bych se za náš národ omluvila a hluboce před nimi smekla. Oni totiž chtěli odejít do okleštěné republiky - byla to pro ně otázka života a smrti. A republika je nepřijala, ačkoliv to byli občané Československa. Ze strachu... Vracela je zpět "do říše" a tím jim podepsala rozsudek smrti.
Těch ženských a dětí na rancích je opravdu natočeno a vyfoceno dost - a ty z toho vyvozuješ, že mezi nimi chlapi nebyli. No... možná bys měl vědět, že tehdy existovala shromaždiště pro zavazadla na určeném místě, takže ženy s dětmi tam zůstávaly, aby je hlídaly. Tvůj "argument" je dost chabý, protože i na netu (jak jsem se dívala) je stále dost fotek i záběrů, kde je chlapů dostatek.
O vyhrožování a plivancích si také můžeš přečíst - pokud budeš chtít - materiály jsou i na netu, ale např. u Krystlíka a jemu podobných je nehledej. I Lexa tu píše o zkušenostech ze své rodiny a ty já potvrzuju jako pravdivé, protože místní kroniky jsou plné takových "poválečných zkušeností".
Ostatně - sudeťáci jezdili na obhlídky svých "majetků" a často dost nevybíravě napadali nové majitele (spolu s vyhrožováním "pěkně se nám tu o to starejte, než se vrátíme zpět").

A na závěr ještě jeden nesmysl o "ukradeném majetku sudeťáků" a řečnická otázka:
Dostalo Československo kdy od Německa nějaké válečné reparace?
Zapátrej... a mysli....

Na úplný závěr ještě Jan Masaryk z r. 1942:
"My neznáme žádné Sudetsko, žádný Sudetenland, žádné Sudetendeutsche, u nás se vždy mluvilo o českých Němcích, Deutschböhmen. My nesmíme připustit terminologii pana Henleina
a nacistů."
Takže ti, kteří dneska tak rádi mluví a píší o Sudetech a "vyhnání Němců" jako domorodého obyvatelstva - na koho asi pracují a proč to dělají? Zatajujíc to, že v této oblasti žádné německé obyvatelstvo nebylo až do Přemysla Otakara II., který je tam pozval (z důvodu válkami zdecimovaného vlastního národa) a daroval půdu, kterou si sami vyklučí a zkulturní?
To je ode mne k tématu vše...

Re: Re: Sudety - Lin

WOLF | 30.08.2017

V mém textu k tomuto tématu není ani slovo o "ukradeném majetku sudeťáků" , tak nevím, proč mi toto podsouváš, že mám zapátrat...

Dále tvrdíš,
že v odsunech bylo chlapů dost a dost,
což neodpovídá tehdejší realitě, neboť ZNOVU opakuji,
že chlapi schopni vojenské služby byli buď v zajetí, nebo
padli ve válce.
ODKUD by se tam ti chlapi asi vzali ?!
Pokud považuješ za chlapa dědu, kterého už nevzali na vojnu,
tak se nedivím...
On by ten detail vlastně ani nestál za řeč, ale mě popuzují ta tvrzení, která odporují tomu,co znám od přímých účastníků.
Tvé názory čerpáš už jen z netu, jdeš dokonce tak daleko,
že uvádíš Přemysla Otakara II., takže vlastně ony desítky generací
Němců, které tady vybudovaly průmysl, města a osídlily nehostinná pohraničí, by měly držet ústa a krok, protože tady vlastně byly pouze trpěny jako na návštěvě ?!
Jsi obratná manipulátorka, kde ti chybí fakta, tam se oháníš
Lexou, nebo již otázkou dávno uzavřených válečných reparací.
A realitu dneška nemůžeš popřít,
jsi ve stejném Protektorátu jako tehdy, Němci tady opět vládnou hospodářsky pod dohledem americké ambasády a po nějakých
odsunech neštěkne ani pes...
Souhlasu/Nesouhlasu netřeba.


Re: Re: Re: Sudety - Lin

Lin | 30.08.2017

Wolfe - tak ještě naposledy.
Přestože jsi vstoupil do diskuse s konfrontačním tónem, musím se omluvit za údajné "podsouvání" o "ukradeném sudetském majetku".
Pravda - o tom jsi nic nepsal. To jsem vložila sama - pro zhuštěnost informace - protože to se v současnosti hojně podává jako "argument".
Omlouvám se i přesto, že ty sám jsi mi podsunul cosi o tvrzení o "hromadném volení NSDAP", což jsem zase nepsala já - protože kdybych psala, napsala bych, že sudeťáci hromadně volili SDP. Takže - pokud se cítíš dotčený nějakým podsouváním, jsme si kvit.
A k dalšímu mému "manipulování a nedostatku faktů":
Nevycházím z netu - to bych přidávala i odkazy. A jelikož je nepřidávám, znamená to, že čerpám ze zdrojů, které na netu těžko najdeš. Jedná se hlavně o dobové úřední archivní záznamy a také místní kroniky. A také z vyprávění očitých svědků těch událostí - protože v pohraničí už nějaký ten pátek žiju.
Muži byli a zrovna v tzv. Sudetech docela dost. Možná ti uniklo, že zde byla v době války soustředěna dost významná odvětví válečného průmyslu. Žilo tu i dost pohlavárů SS. Bylo tu mnoho statků se zemědělskou výrobou. A v neposlední řadě také dost koncentráků, o kterých se dneska už skoro vůbec nic neví. Jen v naší oblasti jich byla skoro desítka, jinak se jejich počet na našem území (a převážně v tzv. Sudetech) odhaduje na padesát.
A vězni, kteří jimi prošli a přežili, shodně uvádějí, že práce u sudetských statkářů (kteří je využívali hůře, než otroky - až do smrti vyčerpáním) byla jedna z nejhorších. Předčila je jen "práce" v lomech, kde museli pracovat po kolena ve vodě a to za každého počasí.
No... a pro ukázku záznam o transportech z jednoho sběrného tábora, který byl v naší oblasti:
28.4.46 celkem 1200 osob, z toho 328 mužů, 568 žen, 304 dětí
14.5.46 celkem 1200 osob, z toho 365 mužů, 668 žen, 167 dětí
28.5.46 celkem 1200 osob, z toho 278 mužů, 591 žen, 331 dětí
23.6.46 celkem 1224 osob, z toho 305 mužů, 635 žen, 284 dětí
.... a tyto poměry jsou skoro stejné u každého transportu...
A poslední transport 7.10.46
celkem 740 osob, z toho 241 mužů, 369 žen a 130 dětí.

Samozřejmě, že se nejednalo ani o válečné zajatce (ti byli oddělení a předávaní do zón mimo odsun) a ani o členy SS či jiné prokazatelné zločince. SS buď utekli sami - nebo byli popraveni. A zločinci si museli nejdříve odpykat trest a teprve pak je odsunuli.

Tím Přemyslem Otakarem se "oháním" a to právě z důvodů dnešních interpretací, že Němci tam byli "odjakživa" - prostě domorodci, kterým země historicky patřila.
A ano, byli tam jako pozvaní hosté. Na tom se nic nezmění ani po staletích. Takže neměli spravedlnost na své straně, když Čechy odtamtud vyháněli a později si tuto zemi i přivlastnili.

Nic z toho bych tu nevypisovala, pokud bych to nepokládala za nutné a pokud by o odsunu "neštěkl pes". Píšu to hlavně proto, že ten "pes" štěká a dá se říci, že ho to stále nepřestává bavit.
A zatím ve stejném protektorátu nežiju, protože zatím mě nikdo nepopraví za to, co tu dneska píšu. Zatím - a právě pro to "zatím" se tu snažím dle svého nejlepšího přesvědčení předávat, co vím.
Možná to někomu k něčemu bude, aby se to "zatím" nezměnilo v to, co píšeš a co by sis možná i přál (= podmínky skutečného fašistického protektorátu).

Re: Re: Sudety

Lexa | 30.08.2017

Ve skutečnosti byly okrajové části českého království osídleny v několika fázích. V době Přemysla Otakara nelze vůbec mluvit o Němcích, ale o Švábech, Bavorech, Sasech, apod. Žádný německý národ jako takový neexistoval, existovala jen řada království, kde se mluvilo různými germánskými dialekty. Zdatné Germány si zvali různí panovníci, aby kolonizovali divoká území. Například slovenská Levoča je město vybudované Sasy ve stylu tzv. saské renesance a je to dodnes vidět. Další příklady najdeme mimo jíné v Transylvánii.
Hlavní vlna německých kolonistů přichází do tzv. pohraničních hvozdů až po třicetileté válce, které padla za oběť třetina(!) obyvatelstva našeho území. Tam lze vysledovat záměrnou politiku, pokoření vzdorovitého národa, který vsadil s Friedrichem Falckým na opravdu špatnou kartu - ale je tu vidět, jak koncepce národů a národních států byly v té době velice slabé, takřka zanedbatelné.
K sudeťákům ještě poznámku, že ke svatbě dostávali Mein Kampf jako dárek a Hitlerovi z toho šly tantiémy.

Re: Sudety

x | 30.08.2017

Lin, nemusela jste se omlouvat za odchýlení od tématu, dobrý příspěvek v diskusi si každý rád přečte ...

Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 28.08.2017

Pan V.V. Pjakin k tomuto tématu :

Proč by potom SSSR nevnutil své pořádky například „okupovanému“ Rakousku? Tam jim je přece nevnutil? A co Norsko? Finsko? To vše byly „okupované“ státy! Mohl si zabrat Švédsko, které jako „neutrální“ stát pomáhalo Německu. Proč ty pořádky nevnutil Íránu? Chápete? A těmto státům prý je vnutil. Ta věc se má tak, že tyto státy ve svém sociálním rozvoji po hitlerovské okupaci udělaly krok kupředu. A ten krok kupředu udělaly ty státy samy na základě demokracie, na základě SSSR.

Vezměte si Česko. Vždyť kdo se vrátil do Československa? Beneš! SSSR nic nenamítal proti tomu, aby se tam klidně vrátil předválečný prezident, ať jen se postaví do čela a jedná. A jak se zachovalo Československo? Byli z něho vyhnáni Němci, ano? A Češi to nepodpořili a řekli si: „Ne, takovou demokracii tady nechceme. Jak jí předvádíte na Němcích. My jsme zažili, jaké to bylo, když to Němci dělali nám a to máme být jako oni? Musíme se chovat jako lidé!“ Mravně-etické kritérium bylo určující… Bezesporu. Ani jeden stát jsme… Jugoslávie šla svou cestu. Rumunsko také šlo svou cestou. Československo zase tou svou. Ale spojovalo je něco osobitého, to, co našly v SSSR. A rozhodovali o tom lidé. Já jsem uvedl příklad Československa. Když Beneš začal s těmi deportacemi, při kterých Němce ponižovali a týrali. To je realita, ty vzpomínky o tom, jak to probíhalo, se nedají číst bez zachvění. Ale sami Češi to nepodpořili, nepodpořili to. Oni potom ve volbách řekli, že fašismus nechtějí, že jim úplně stačil ten německý a sami svůj pěstovat tím spíše nehodlají. Chceme normální, lidský život.

Myslím, že je to pro mnohé těžko srozumitelné s ohledem na obrovskou manipulaci a přepisování dějin .., ale je to pravdivé ..
Nebo snad ne ?

Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 28.08.2017

Ještě malá poznámka :
Pjakin nehovoří o odsunu, který byl aktem historiské spravedlnosti.
Mluví o morální spodině která se vždy dere nahoru, převážně okupačních kolaborantů, kteří po osvobození převzali roli těch spravedlivých a nejakiivnějších ve vyhánění. Zabírali německý a arizovaný majetek jako národní správci atd.
Činost této morální spodiny se aktivuje vždy, když dochází ke změnám režimu, po roce 1989, ale i před rokem 1968 ...

Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

cml | 01.09.2017

...a opět 2017 se aktivuje před volbami morální spodina a s modrou vlnou se spojí další toky špíny do předvolební tsunami proti Babišovi potažmo Zemanovi.

Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 28.08.2017

Němci byli odsunuti z Československa a dalších zemí na základě Postupimských dohod. Benešovy dekrety měly pouze prováděcí charakter.
Nevím, že by Češi Sudeťáky nějak litovali. Přes devadesát procent Sudeťáků si přálo připojení k Říši a volilo Henleina. Čechy v pohraničí tvrdě šikanovali. Moje Babička zažila v Kadani tvrdou šikanu od německých výrostků, tloukli české děti a házeli kameny do oken. Rodina se raději vystěhovala do vnitrozemí ještě před Mnichovem. Můj děda pracoval po válce jako strojvedoucí. Němci seřazení na peroně k odsunu křičeli: "My se vrátíme a vašimi hlavami vydláždíme Václavské náměstí!" Nikdo na ně nevztáhl ruku.
Lidé si pak zvolili komunisty, ale ti všechny své sliby záhy porušili. Zrušili i drobné podnikání, statisícům lidí zničili živnosti, které budovali po generace. Nejinak to bylo při kolektivizaci vesnice a zabírání soukromého majetku sedlákům. Tak rozvrátili tradiční venkovskou kulturu, vztahy, odstřelili motivaci schopných lidí. Natáhli do městských fabrik vesničany a tím se raketově rozrostl městský proletariát, který šel na sídlištích z práce rovnou k televizi nebo do hospody. Likvidace lokální malovýroby a místních tradic byla jedním z kroků nastupující globalizace - komunisté zavedli všude uniformita a sériovost. Pokud někdo pamatuje mostecko komunistické éry, to byla naprostá noční můra - kontaminace -smog, smrad, špína, historický Most a krásné památky jako Ahníkov nebo Santiniho špitál v Duchcově zmizely ze světa kvůli těžbě uhlí. Žádné odsiřovače nebyly. Průmyslová města šedivěla popílkem.
Kolektivizace vesnice byla předpokladem k dnešnímu ovládnutí půdy v ČR Agrofertem: zdroje byly odebrány jednotlivcům a koncentrovány. Dnes jen zanedbatelné procento lidí vlastní smysluplné množství zemědělské půdy, takže populace je plně potravinově závislá na korporacích. Je to následek bolševické politiky 50. let.
To nemluvím o měnové reformě z roku 1953. Bezpochyby se jednalo o vyšší hru, při které komunisté jen dělali stafáž. Znehodnocení celoživotních úspor a plošné zchudnutí všech ze dne na den - to byl naprostý podraz na národ.
Za komunistů došlo k bezprecedentnímu ponížení vzdělaných a samostatných lidí, které má obdoby snad jen v dnešní době liberálfašismu. Jinak by nedošlo k několika emigračním vlnám.
Takže Valerij Viktorievič nám tu podává docela zidealizovaný obraz.

Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 28.08.2017

Z předchozího příspěvku Lexy
Lidé si pak zvolili komunisty, ale ti všechny své sliby záhy porušili

Pro pochopení padesátých let je pořeba nastudovat okolnosti převratu po Stalinově smrti. Taká je potřeba se zajímat, kdo byli skuteční komunisté - bolševici, stalinisté, a co pseudokomunistická spodina - trockisté a další chátra. Potom lze pochopit, kdo z jmenovaných prováděl zlotřilosti a připisoval je druhým.

K bolševikům a trockistické spodině se také V.V. Pjakin zmiňuje v uvedeném rozhovoru ... a nijak to neidealizuje ..

Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 28.08.2017

Měnová reforma přišla až po Stalinově smrti, ale rušení soukromníků už předtím. Štvavá propaganda proti sedlákům začala už roku 1948, zákony připravoval Július Ďuriš. Od srpna 1950 do března 1951 bylo odsouzeno na 50 tisíc soukromých zemědělců, což představovalo 40 % všech odsouzených v tomto období. Během roku 1951 se opatření proti „kulakům“ dále zostřovala a zejména ministerstvo spravedlnosti se snažilo prosadit častější uplatňování trestu zákazu pobytu, což v praxi představovalo přesídlování rodin odsouzených sedláků. Komunističtí představitelé ovšem stále represivní opatření proti sedlákům považovali za nedostatečná, a proto v listopadu 1951 spustili Akci K (kulak), jejímž cílem bylo vystěhovávání rodin odsouzených sedláků z oblasti původního bydliště. Kvůli organizačním problémům byla akce v květnu 1952 přerušena, aby pak mohla být v listopadu téhož roku spuštěna znovu ve větším rozsahu a plynuleji. To bylo za Stalina a nelze se tak snadno vymluvit na trockisty. Naopak k uvolnění došlo až po smrti Stalina a Gottwalda. Totéž znárodnění podniků, včetně drobných živností.
Procesy s Miladou Horákovou a s Heliodorem Píkou byly v roce 1949, respektive 1950, proces se Slánským 1952. Padlo 11 rozsudků smrti,11 z obžalovaných byli židé. Stálo by za to toto téma zde podrobně rozebrat, třeba postavu agenta Arthura Londona (a dalších), který, jako později Ota Šik, skončil - kde jinde než ve Švýcarsku.

Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 28.08.2017

Myslím, že je to pro mnohé těžko srozumitelné s ohledem na obrovskou manipulaci a přepisování dějin ..

Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 28.08.2017

To v každém případě. O ruských dějinách tu najdeme mnoho materiálů, ale bylo by zajímavé vidět podobné analýzy těch našich, vztaženo na naše podmínky.
V každém případě násilná implementace sovětských modelů u nás způsobila sociální zásahy, které zničily nenávratně mnoho dobrých vlastností a zvyků. Jen například ten úpadek řemeslné výroby a praktický zánik folkloru na většině území (s výjimkou katolické Moravy, kde to s tou kolektivizací díky vinařství bylo trochu mírnější).
Tím neříkám, že západní model byl nějak super - nebyl. Ale ten sovětský spolehlivě likvidoval národní kultury jakbysmet - viz násilné usazování turkmenských nomádů a takových příkladů bychom našli... Sociální inženýrství je vždycky násilí a není pravda, že ruský svět zachovával kulturní identitu národů. K revivalu například na Sibiři dochází až teď, s podporou Putina, v Tuvě a Burjatsku. Za Stalina tam národní kulturní památky srovnali se zemí buldozerem.

Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lin | 28.08.2017

Ahoj Lexo,
Souhlasím, že Pjakin má v tomto směru zidealizované představy. Už několikrát se ukázalo, že jeho znalosti českého prostředí nejsou "až tak". Ale to je omluvitelné - my také nevíme přesné souvislosti v dějinách ruských (potažmo sovětských).
Dávám ti za pravdu, že Němce tehdy nikdo nelitoval a za "nelidské" to neměl. Taky není divu - po těch všech zkušenostech (a nejen to, o čem sám píšeš). Dokonce i když je odsouvali, plivali na našince a vyhrožovali - prostě nenávist sama.
A to, co se dneska uvádí většinou jako "příklady české nenávisti" má své důvody. Říká se totiž dneska jen "A" a už se nesdělí "B".
Že totiž dost toho násilí při odsunu Němci sami vyprovokovali. Jsou o tom stále ještě záznamy. Nevím sama, jak bych se udržela, kdyby mi konkrétní Němec poslal ke zdi celou rodinu a mne do koncentráku - a při odsunu by se mi vysmíval - jak ta moje rodina u zdi "krásně" umírala a já jsem měla chcípnout taky. A takových případů je zdokumentovaných docela dost...
Samozřejmě, že se vyskytly i případy násilí, kdy se čeští práskači (konfidenti) zbavovali případných svědků z německé strany, kteří by je mohli odhalit. Nebylo jich mnoho - ale byly.
Takže Češi si spíš oddechli... ale nenarazila jsem na informaci, že by ty Němce kdo litoval.

A když v r. 1946 vyhráli volby komunisté, bylo to proto, že Češi už fakticky cosi jako 1.republiku nechtěli. Takže se dá říci, že "benešovská demokracie" nebyla odmítnuta kvůli odsunu, ale kvůli té své sociální nespravedlnosti.
Co se stalo pak a jací "komunisté" se infiltrovali do strany - to je na mnohem delší povídání. Základem ale zůstává, že ti skuteční komunisté, kteří byli ve straně od počátku, zakládali ji a "užili si" teroru v 1. republice, tak ti měli pouze tři základní idee:
- školství bezplatně pro všechny a to alespoň do střední školy
- zdravotnictví pro všechny potřebné - a ne podle peněženky
- práci pro všechny, aby si všichni byli schopní vydělat svou prací na živobytí.
Co se znárodnění týká, tak měla být znárodněna jen klíčová odvětví - pro stát nepostradatelná a důležitá z hlediska bezpečnosti a samostatnosti státu.
Co se půdy týká, je třeba brát v potaz dobu. Bylo po válce a nebylo jídlo - a lidi bylo potřeba aspoň trochu zásobovat. Zpočátku vyhlásili povinné dávky pro všechny zemědělce. Však i v prvním osidlování pohraničí ti noví osadníci dostali půdu hlavně kvůli tomu, aby produkovali tolik potřebné jídlo. Dostali i dobytek, který po Němcích zůstal. Mnoho chudobných lidí to vzalo jako šanci začít svůj život.
Bohužel, jak u velkých statkářů, tak i u osadníků pohraničí, docházelo k sabotážím. Prostě - neplnili dávky a to úmyslně. Do oblasti tzv. "Sudet" se stahovali i "zlatokopové", kteří jen vyrabovali vše, co po Němcích zůstalo (černý trh) - a odtáhli zas dál, o mnoho bohatší. Výjimkou nebylo, že takto zplundrovali několik německých usedlostí, svěřený dobytek prodali na maso na černém trhu - včetně všeho, co po Němcích našli a co se prodat dalo.
Takže ke znárodnění velkých rozloh zemědělské půdy došlo z nutnosti - systém dávek nefungoval... K tomu znárodňování menších výměr došlo až později - a dle mého k tomu dojít nemělo.
Vím není to omluva, jen se snažím dodat "reálie doby"...

Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 29.08.2017

Ahoj Lin,
systém dávek samozřejmě nemohl fungovat, protože to je de facto olupování vybraných. Měli jim za to něco dát a dohodnout se. Ale to komunisti nechtěli, chtěli je zničit. Potravin bylo dost, venkov byl soběstačný celou válku. Lidé z města, kteří měli jídlo na lístky, tam chodili šmelit oblečení po dětech za máslo, za chleba. Sedláci byli ti největší makáči, proč by měli dřít na druhé? Sedlák byl každý, kdo měl hospodářství a na české vesnici jich byla většina. Až kolektivizace vedla ke krizi v zemědělské výrobě, protože se do vedení ZD a státních statků dostala neschopná lůza.
Pokud jde o Sudety, tak sem natáhli všelijakou spodinu z Rumunska a Ukrajiny, Bulhary, Rusíny, Volyňské Čechy. Jasně že rabovali, neměli k tomu vztah a dodnes nedokázali vytvořit homogenní komunitu. Demografie pohraničí západních Čech je dodnes dost děsná. Ono je to těžké označit u nás někoho za komunistu a někoho za trockistu. Viděli to všichni, co se děje za bezpráví. To slušný člověk nemohl schvalovat, natož prosazovat.

Ještě jedno zajímavé téma nakousl Pjakin a to je Frunze. Velký stoupenec Zinovjeva, přítel Atatürka, trochu se pomlčelo o jeho tažení na Turkestán. V roce 1920 surovým způsobem dobyl Chivu a Bucharu. Výsledkem tažení bylo ovládnutí Střední Asie Rusy, de facto anexe do té doby autonomních území a vnucení tamním národům svých pořádků. Násilné usazování Turkmenů vedlo k masové emigraci těchto kočovných etnik do tehdy svobodného sousedního Afghánistánu. Ale dnešní pohled Uzbeků i Tádžiků na SSSR je v podstatě pozitivní, hodnotí se sociální stabilita a bezpečnost.

Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 29.08.2017

Z příspěvku Lexy
Ono je to těžké označit u nás někoho za komunistu a někoho za trockistu.
Skuteční komunisté, jak je označuje Lin, byli ti co měli svoji ideu a snažili se vytvořit nějaký řád.
Pseudokomunisté, trockisté a další byli ti co pod praporem komunistů vytvářeli chaos, zrazovali, sabotovali, prováděli zlotřilosti atd.
Pro studium situace zemědělství v padesátých letech je potřeba jít k historickým pramenům a ignorovat dnešní historické výklady té doby.
Prameny : Revize první prvorepublikové pozemkové reformy, Druhá pozemková reforma, Ďurišův Hradecký program, Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků atd.

Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 29.08.2017

Když se na to podíváme na všechno z odstupu, vedlo to k rozvalu vesnice, nahnání lidí do měst, kde proletariát podléhá rychlé degeneraci, k rozvratu tradičních velkých rodin, odtržení od přírody a jejích přirozených cyklů, populace ztratila vztah k práci v zemědělství a tím potravinovou soběstačnost, půda se dostala do rukou megakorporací a dnešním zemědělcům diktuje prostřednictvím podpindosníků Monsanto a spol. co a jak budou pěstovat, jinak nedostanou dotace na stroje.
Detaily jsou vedlejší, spousta "idealistů" sehrála jen užitečné idioty. Sérií slabých manévrů byl český národ připraven o jeden ze stěžejních zdrojů obživy a nezávislosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

tatko | 29.08.2017

.., ale dá sa na to dívať aj inak,Lexo.. ľudí do miest nenahnali komunisti tým,že im zobrali pôdu a živnosti,to zvládla tzv. vedeckotechnická revolúcia a kapitalizmus už viac ako pol storočia predtým .. iste sa mnohí bránili združstevňovaniu statkov zbudovaných mozoľmi svojich predkov,ale koľko veľkostatkov a veľkostatkárov vzniklo udávaním a zaberaním gruntov?.. koľké chalupy,role a lesy "užral" žid a po ňom arizoval gardista? ..role a remeslá už dávno pred vojnou svojich držiteľov nedokázali uživiť v konkurencii fabrík a veľkostatkov.. čo komunisti ( teraz neriešim "podskupiny") zobrali a čo dali je diskutabilné ..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 29.08.2017

Taťko, to co píšeš prostě odporuje historické realitě. Pokud jsi někdy viděl zachovalou českou vesnici, podívej se, jaké grunty se budovaly ve dvacátých a třicátých letech. Taky se podívej, jaké se na vesnici stavěly svépomocí školy a sokolovny. Jaké školy se stavěly ve městech. Všechna okna, truhlařina, litinová zábradlí, štuky, římsy, všechno dělali řemeslníci a místní firmy. Sedlák nerovná se velkostatkář. Sedlák je hospodář, co pracuje s celou rodinou na vlastním gruntě. Většina lidí ve vesnici byli sedláci.
Pokud jde o židovské velkostatkáře, tak pěkně je to vidět ve filmu Konec starých Časů podle Vančury. Marián Labuda to tam hraje skvěle. To byl výsledek pozemkové reformy "tatíčka" židozednáře Masaryka-Redlicha. Komunisti združstevňovali i když měla rodina jednu krávu. Pak neuměli řídit JZD. Kolik jenom zplundrovali statků, tvrzí a venkovských zámečků. Byla to lůza, všude bordel. Já to pamatuji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

tatko | 30.08.2017

..že to odporuje historickej realite,to je možné,ale dejinám ( min. na Slovensku) ani moc nie :-) .. možno to na českom vidieku vyzeralo ako na Ladovych obrázkoch,ale pre slovenskú dedinu bol nástup komunistov vykúpením.Opakujem,že nepopieram,že v mnohých prípadoch dochádzalo ku krivdám a chybám,ale ako celok je hlúposť tvrdiť,že dediny a rodiny zničili komunisti.. to začalo oveľa skôr.. a hl. úlohu zohrala ved. techn. revolúcia,kapitalizmus a jeden Otto von ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 30.08.2017

Slovensko byly Horní Uhry a byla to nejzaostalejší část impéria, snad ještě zaostalejší než Halič a Bukovina. Takže ano, když tam pak vtrhla technika, byl to velký skok kupředu. Ale ta by tam vtrhla i bez komunistů. Určitě se však minimálně omezil vliv frátrů, a to byl bezpochyby pokrok. Když jsem byl před lety naposled na Slovensku, měl jsem pocit, že z půlky koukám na dědictví katolického bigotismu a z půlky na dědictví Husákovské normalizace... No a teď je tam pro změnu jádrový Fico.
Ale Čechy byly do války bohaté a prosperující. Vesnice jenom vzkvétaly, to byl jeden velký statek vedle druhého, stavěly se cukrovary, pivovary, lihovary, cihelny, všude se budovalo ostošest. Jen těch škol a sokoloven co se postavilo svpomocí! V zemědělství už bylo i před válkou spousta techniky - mlátičky, strojní mlýny... A města - ani nemluvě. Ta kultivovanost, jakou měla prvorepubliková zástavba, nemá dodnes srovnání. Jaké my jsme měli prvotřídní architekty a urbanisty! A jak to ti primitivové po r.1948 totálně zazdili...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Irena | 01.09.2017

Tak prvotřídní architekty? To můžeme vidět ještě dneska, jak se stavěli baráky, které měli do ulice jedno okno a jedny dveře? Jděte se vycpat Lexo s tím vaším vychvalováním první republiky. Někdo stavěl cihelny, a jiný v nich za pár šupů dřel bídu. Někdo měl statek a druhý v něm za žrádlo dělal čeledína nebo děvečku. Kterých asi bylo víc, co myslíte? Po revoluci v 89 najednou každý, kdo měl kdysi jednu krávu byl utlačovaným sedlákem a chtěl vytřískat prachy podruhé, za to, za co už jednou zaplaceno dostal. A mnoho jich ty prachy také podruhé vytřískalo. Vždyť byli všichni tak hrozně pronásledovaní. Z vlastního poslechu: "No já jsem sice na inženýra vystudoval, ale s jakými potížemi...." Člověk by nad nimi zaplakal. Podívejte se na Nejmladšího z rodu Hamrů, to je dobrý seriál, nebo Synové a dcery Jakuba Skláře.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lin | 29.08.2017

Lexo, nesouhlasím s tebou.
Když se na to podíváme z odstupu, tak právě k žádnému rozvalu vesnice nedošlo a "tradičních velkých rodin" už vůbec ne.
Výše píšeš, že sedláci byli největší pracanti. Opravdu? Oni sami - svou prací - všechno zvládli?
Už několik staletí před komunisty bylo popisované, že největší paraziti a keťasové byli na vesnici sedláci.
Pro příklady - známé i z literatury - není potřeba chodit daleko., i když se, samozřejmě, vyskytly i výjimky. Děvečky a čeledíni by mohli vyprávět, jakou dřinu po nich sedlák chtěl, aby jim vůbec dal najíst.
Četla jsem cosi jako "životopis" dědečka mé kamarádky, narozeného těsně před koncem 19. století. Pocházel z rodiny chalupníka, vesnička kdesi na Kolínsku. A tem chlapec pracoval u sedláka už od pěti let. Pásl husy a později mu svěřili i větší dobytek. Jeho "plat"? Pytlík krup za týden práce. Jediný pytlík, který osmičlenné rodině nestačil ani k večeři. Nebo půl ošatky mouky, ze které maminka pekla na kamnech moučné placky.
Tatínek pracoval v místní cihelně, maminka u sedláka vypomáhala na poli a oba rodiče byli ještě sedlákovi vděční, že tento nejmenší chlapec mohl u sedláka sloužit.
Takže - sedláci nebyli vůbec žádní osvícenci či lidumilové a to ani po válce. Dávky neplnili schválně - i když za dodávky dostali zaplaceno, nebylo to nic, co by po nich stát chtěl zadarmo.

A teď se pokusím přes "rozvrat rodiny" dostat k "nahnání lidí do měst":
Ta "tradiční velká rodina" nedržela pohromadě nějakou láskou a vzájemnou úctou a proto, že by chtěla (až na výjimky, samozřejmě). Držela pohromadě jen kvůli tomu, aby přežila, že nebylo jiné východisko či možnosti. Jeden na druhém byli silně závislí a mladí mohli začít něco jako samostatný život jen sňatkem - nebo tím, že majitel gruntu zemře.
Myslíš snad "tradiční rodinu" sedláka, kdy se jen čekalo, až otec zemře, aby syn mohl začít vlastní život? Výměnky a výměnkáři - a jak s nimi bylo často zacházeno - to ti nic neříká?
"Až se tobě třásti bude ruka,
koryto ti synek udělá!"

Mladí odcházeli do měst už za "průmyslové revoluce" a důvodem bylo osamostatnit se, osvobodit se zpod nadvlády často despotického otce - hospodáře, který rozhodoval i o tom, koho si potomek má vzít.
Takže - ti komunisti do měst nikoho nenaháněli. Po válce byly ve městech vyšší výdělky, než v zemědělství na vesnici. A také dobré ubytování dávali - později i vlastní byty...
Po válce bylo prioritou obnovit válkou zničenou infrastrukturu, bylo potřeba rozjet průmysl. Vesnice přišla na řadu až o pár desítek let později, až když už klíčový průmysl "šlapal". Ale - od sedmdesátých let už nebylo velkého rozdílu mezi životem ve městě a na vesnici, ke konci "sedmdesátek" se ten rozdíl setřel úplně. Vesnice byla vybavená vším potřebným k pohodlnému životu - a nikdo nemusel za prací dojíždět, pokud nechtěl. Škola a školka, obchod a hostinec, výborná dopravní obslužnost - to bylo v úplně každé vesnici, pokud šlo o vesnici a ne o malou osadu. Ale i tam dojížděly pojízdné prodejny. Ve většině vesnic bylo lékařské středisko a často i se zubařem. Fungovaly zájmové kroužky pro děti a také pro dospělé fungovaly různé "občanské spolky", kde se lidé scházeli a něco smysluplného pro život v obci dělali.
Je to málo? Porovnej se dneškem. A to vše za 30 let od konce války...
No... ono se stačí podívat na ty tzv. "normalizační filmy" a člověk si může udělat představu, jak tehdy žila vesnice a jak ohromný rozdíl to byl oproti r. 1946, kdy elektřina byla výjimkou, o vodovodu, silnicích atd. ani nemluvě.
A když popisuješ, že důsledkem "komunistického rozvratu populace ztratila vztah k práci v zemědělství" - tak ano, ale až po "sametové" a úplném zničení zemědělství u nás. Za těch proklínaných komunistů jsme soběstační v potravinách byli - a jedni z nejlepších na světě, že k nám jezdili na stáže pro zkušenosti i Američané.

Samozřejmě, že se tehdy dělaly chyby a že cosi jako "životní prostředí" tehdy nemělo zvuk, prostě se na to nedbalo. Ale - to ani na tom "západě". Z toho bych komunisty nevinila, protože o důsledcích používání různých chemikálií se tehdy nevědělo - viz např. DDT - a průmyslová města na tom byla se zplodinami také stejně u nás i na "západě". Tam se jen možná o malinko dřív začalo s technologiemi odsíření apod.
Takže závěr:
Po válce ty potraviny opravdu chyběly a bylo potřeba co nejvíce zvýšit zemědělskou produkci a zásobování. Ale - český národ nebyl připraven o "stěžejní zdroj obživy a nezávislosti" - viz fakt, že potraviny jsme v průběhu "komunistické éry" ještě vyváželi, byli jsme soběstační a tím i nezávislí. Což se nedá říct o dnešku - při režimu tzv. "demokracie".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 29.08.2017

Dávat rovnítko mezi sedláka a kulaka je nepřijatelné. Sedlák byl každý, kdo měl venkovské hospodářství, pole a dobytek. Většina sedláků tvrdě pracovala od rána do večera s celou rodinou. Moji dávní předkové byli sedláci a nadřeli se. Děti musely pomáhat - všechny. Samozřejmě, že venkovská spodina musela dřít taky a pochopitelně ne všichni sedláci byli lidumilové. Ale taky ne všichni dřeli děvečky z kůže. Ti nejchudší na vesnici byli zároveň velmi často taky dost primitivní lidé. Kdo uměl hospodařit, za jednu-dvě-tři generace se vypracoval. Staré křivdy nelze napravovat novými křivdami.
Pokud jde o soudržnost rodiny, tak nikdy nic nebylo v šakaládě, ale rozdíly byly značně individuální. Despota-otec a odstrčení výminkáři jsou literární stereotypy. Byly takové případy, ale ne všeobecně. Láskyplné rodiny byly zrovna tak. Na vesnici se lidi dřív museli chovat racionálně, táhli za jeden provaz a pomáhali si. To je realita. Kdo nevěří, může zajet do Banátu, aby viděl, jak fungovala česká vesnice před válkou. Kdyby tam neexistovala soudržnost, nemohl by existovat ani folklor. A ten byl, a jaký.
Výhody komunismu, které popisuješ, jsou také pravda, ale to přišlo mnohem později, i když osobně si nemyslím, že školka je něco tak moc super. Pro děti je mnohem lepší, když mohou být s babičkou a dědou.
Ad budování socialistického průmyslu - dnes už to na Mostecku a na Ostravsku nevypadá tak apokalypticky jako ještě před třiceti lety, ale kdo to pamatuje, ví, v čem lidé tehdy pracovali. Za to dostali byty - králíkárny na sídlištích. Pro venkovskou spodinu to přesto byl, alespoň hygienicky, krok kupředu. Po práci mohli jít hned všechno propít nebo koukat na televizi. Na vesnici taky dřeli, ale aspoň byli v přírodě a ne v hluku a smogu. Zato dostali diplom Brigády socialistické práce.
Potravinově soběstačný byl stát, to ano, ale méně už samotní lidé. Teď už není ani stát a pozemky zprivatizoval Babiš. Takže nám cpou GMO, herbicidy a pesticidy. Nikdo ani netuší, jaké jedy se cpou do půdy, co jde do spodních vod a co jíme. To vše je následek požadavku masové produkce, který byl a je globální strategií, ať ve východním, nebo západním bloku. Lidem se sebrala svoboda starat se sami o sebe. Teď už nemají ani svobodu jíst normální potraviny.

vidiek

berkut72 | 30.08.2017

suhlasim, ani na Slovensku to nebolo ine.
Deti sedlakov, uz nechceli hrdlacit na poli, s velkou radostou sa vzdavali polnohospodarstva. Radsej odisli od rodiny a pracovali vo fabrike a mali vlastný život.
Nebolo to zasahom komunistov, ale zasahom hippie filozofie zo zapadu. Kazdy chcel vlastny zivot a volny sex.
Nebolo to kolektivizaciou.
My ako deti detí, už zasa nechceme makať vo fabrikach, nechceme otrocit na korporaty, je to prirodzeny vyvoj.
Nakoniec, čo nam zapadna europa zavidela najviac po revolucii?
Prave tie giganticke farmy, ktore CSSR malo. A nie tie malorolnicke policka ako v Polsku.
Možno tá kolektivizácia bola na niečo dobrá. Nakoniec nikdy v historií nenastal taký rozvoj vidieka ako od 1970. To je nevyvratitelny historicky fakt.

Re: vidiek

Lexa | 30.08.2017

Tak kolektivizace, to jsou raná padesátá léta, v té době o hippie kultuře ani v USA ještě nesnili. No a když sebereš sedlákům majetky a budeš je šikanovat a ponižovat, tak oni ti jejich synci do JZD dělat nepůjdou. Proto ta JZD taky měla tak ubohé řízení a co mohli to zprasili. Synci sedláků byli většinou ti nejfortelnější a protože často vynikali technickou představivostí, stali se záhy kádrovou základnou budoucího průmyslu. To byly ty poválečné generace techniků a inženýrů. Tak to bylo u nás v rodině a v bezpočtu dalších. Za další dvě generace to zdegenerovalo, protože děti ve městě u televize nerozvíjí praktické vlohy a mechanickou představivost tak, jako při práci na statku. Znám dobře jednu projekční firmu a všichni projektanti jsou tam původem kluci z vesnice. Městští kluci by tak někde dělali agenty s teplou vodou a brali za to statisíce, ale jsou to nemehla.
Na druhou stranu, vesničané, co se nahrnuli do měst, těm čouhá sláma z bot dodneška, i po třech generacích. Bylo to moc překotné na to, aby se stačili zkultivovat. Města za komunistů upadla kulturně až hrůza.

Re: Re: vidiek

Sugar | 31.08.2017

1. Jak pomůžete k technologickému skoku, pokud samotný sedlák není schopen vlastním úsilím dosáhnout prostředků na nákup vybavení např. traktoru, kombajnu atd.? Budete stále orat pomocí koňů a dřít jak ve středověku?
2. Ano kolektivizace byla záměrně přesolena do absurdna, prvotním cílem bylo zvýšení efektivity oboru a jeho využití pro prospěch většiny. To, že se našli záškodníci je jasné. Ač tak nebo tak, na Ukrajině po kolektivizaci ustaly hladomory, které se tam periodicky do té doby opakovaly.
3. To, že lidé žijící na vesnici mají praktičtější a pravdivější vnímání reality je samozřejmé. Město je degenerativním prostředím i pro tu mušku octomilku, natož pro druh Homo Sapiens.

Re: Re: Re: vidiek

Lexa | 31.08.2017

1. Ale to není pravda. Můj pra-prastrýc byl sedlák a měl na to pořídit si tehdejší dostupnou techniku. Protože pro ně neexistovalo brát si úvěr, oni hospodařili a šetřili. Měli našetřeno dost peněz. Měnová reforma 1953 připravila lidi o celoživotní úspory. Bratr mé babičky měl před svatbou a přišel o celé věno. Boom s motorismem začal až po válce, která prudce akcelerovala vývoj motorů. Koňmi se dosud oralo ne proto, že neměli na traktor, ale proto, že se traktory sotva začaly vyrábět - spíš traktůrky. Mlátičky, mlýny a další už dávno měli na motor. Dále, podívej se do Bavorska, kde zůstala na venkově kontinuita soukromého vlastnictví a hospodaření. Ořou tam snad s koňmi? Ne, hned jak byly traktory, tak je měli, žádné dotace tehdy nedostávali. Sedláci vždycky měli na to, co potřebovali! Než se rozoraly meze, pole byla menší a nebyly potřeba megakombajny a obří JohnDeery. U nás byla mělká orba, protože ve větší hloubce jsou kameny. Když komouši dovezli techniku ze SSSR, která byly konstruovaná na hlubokou orbu (ukrajinské černozemě), vyorali kamení ze spodních vrstev a zničili pole, idioti.
2. Jenže kulaci na Ukrajině byli něco jinho než sedláci u nás. Záměrné postavení rovnítka mezi kulaky a sedláky byla sprostá intrika, lež a zločin. Na téma kulaků tu byly publikovány rozsáhlé materiály. To je naprosto nesouměřitelné se situací u nás.
Ne všechno bylo vědomé záškodnictví, často jen idiocie. Komunisté vytáhli ze svých řad tu největší spodinu a dali jim řídící pozice. Podle toho to taky dopadlo. Co asi může vymyslet soudruh Pepek Vyskoč? Museli ničit kulturní památky? Komunisti nadělali v 50. letech a ještě i potom takové průsery, že museli začít nahrazovat ty trotly někým inteligentnějším, aby se to nesesypalo jak domeček z karet. Pak zákonitě muselo přijít uvolnění v 60.letech, to už byla jiná generace.
3. Ano, v tom jsme zajedno. Zvlášť dnes. Město by mělo dávat příležitosti ke vzdělání a kulturní kultivaci, jako je vysoké umění apod. To bývalo v 19.století, ale to už je dávno.

Re: vidiek

pacifista | 01.09.2017

Jak se říká: Všechno zlé je k něčemu dobré.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

vacnatec | 31.08.2017

cituji: "Když se na to podíváme na všechno z odstupu, vedlo to k rozvalu vesnice, nahnání lidí do měst, kde proletariát podléhá rychlé degeneraci, k rozvratu tradičních velkých rodin, odtržení od přírody a jejích přirozených cyklů, populace ztratila vztah k práci v zemědělství a tím potravinovou soběstačnost, půda se dostala do rukou megakorporací..."

To není úplně tak pravda. Minimálně na venkově Jižní Moravy byl až do roku 1990 velmi pozitivní vztah k přírodě, zemědělství a potravinová soběstačnost. Velké lány byly v rukou JZD, přitom měli lidé běžně doma hospodářství a k tomu kus vlastního pole, kde pěstovali plodiny dle vlastních potřeb a dle potřeb domácího chovu (vše pochopitelně pro vlastní spotřebu). Plodiny, které byly v rukou JZD a které byly zároveň potřebné pro domácí chov, se dostávaly v naturáliích za práci v JZD. Stejně tak bylo možné v naturáliích získat zvířata pro domácí chov. Např. my jsme si každý rok přivezli z družstva dvě malá prasátka, káčata či kuřata a obilí v množství potřebném pro jejich výkrm (na pěstování obilí jsme neměli potřebné vybavení a bylo jednodušší jej získat z JZD). Zbytek jsme si vypěstovali, nebylo třeba nic dalšího kupovat.

Všechno, co uvádíte, nastalo až s příchodem supermarketů v kapitalismu. Proč bychom chovali prase a pěstovali brambory, když si je kdykoliv během roku lze koupit, že... Někteří svá pole prodali, někteří z nich udělali ovocné sady a někteří je prostě nechávají ladem. Dnešní mládež jen čumí do mobilů a už neumí vzít do ruky motyku či rýč. Za komunismu to většina uměla a kdo ne, ten se to naučil ve škole v předmětu "pěstitelské práce" nebo jak se jmenoval, kde každý dostal přiděleno políčko o velikosti 1-2 m2 a měl za úkol vypěstovat základní druhy zeleniny. Ještě pár let po převratu to tak bylo, jaká je situace dnes nevím. Vím ale, že dnešní potravinová nesoběstačnost není vinou minulého režimu, ten si pěstitele vychovat dokázal. I úprk lidí do měst či jiného okolí nastal až po 89. Ještě na konci 80. let se běžně stavěly vícegenerační rodinné domy, kde se předpokládalo trvalé soužití 2-3 generací.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 01.09.2017

Jistěže, na Moravě byla situace trochu jiná, však jsem to psal. Ale ta sídliště, která se periodicky stavěla od 50. do 80. let, nejdřív ve stylu vojenských kasáren, v lepším případě ve stylu stalinského klasicismu, pozděli pod vlivem Le Corbusiera a dalších se začaly stavět prefabrikované buňky z betonu, králíkárny, paneláky. To od 70. let a pak ještě za Husáka. Stavěly se proto, že prudce narůstal počet obyvatel ve městech. Vícegenerační domy se na vesnicích stavěly od 70. let, ale i ty často zůstaly už tehdy nevyužité, pouze zhyzdily vesnici. Také jsme měli ve škole pěstitelské práce, ale nevím, že by se tam někdo naučil hospodařit. Většinou jsme pleli obrubníky kolem školy nebo něco takového. Mám staré časopisy "Zahrádkář," ze 70.let. Tam si v rámci cenzury stěžují, jak by zahrádkáři mohli prodávat své přebytky, ale státní byrokracii to vůbec nezajímá. Byla to všechno iniciativa obyčejných lidí, bařtipáni neměli na jejich aktivitě žádné zásluhy.
Máš naprostou pravdu, že dnešní mládež je líná, egoistická a neuvěřitelně neschopná, jen čumí do mobilů, fotí se na fejs a kalí. Bude to hodně bolet, až se logistické sítě zatřesou a přijde potravinová krize.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

pacifista | 01.09.2017

Svatá pravda.

Lin : Něco málo k tvému "B"

WOLF | 30.08.2017

Já bych to tvé "B" doplnil trochu konkrétněji,
nikoliv jen vágní formulací, že ..." Jsou o tom stále ještě záznamy.."

Osobně bych si chtěl tyto "záznamy" přečíst, neboť jsem až do současnosti nikde nečetl, že by Němci v odsunech sami provokovali,plivali
a dokonce vyhrožovali,že se vrátí a pak...
Zmiňovaní Němci v odsunech byli rádi, že je české obyvatelstvo nezmasakrovalo, jak tomu bylo nejen v Praze,Ústí n/L., Žatci,Postoloprtech
a dalších místech, ale i na menších vesnicích.
Stačí si prohlédnout filmové dokumenty z té doby odsunů a musí se zmocnit nezaujatého člověka pochybnosti o takových tvrzeních.
Vždyť koho vidíme, jak sedí odevzdáni na těch svých povolených 50 kg, na rancích a bednách ?!
Samé ženy a děti, starce a babičky. NIKOHO jiného.
Protože muži vojenského věku byli v zajetí, nebo padli v Rusku.
Tvrzení,že většina Němců volila NSDAP je naprosto identické s tím, že většina Čechů volila po r.48 komunisty,
neboť jak ti Němci,tak Češi prostě museli.
A Češi tím více, že až do r.89 při účasti u voleb 99,8% .

Tak si přidej ke svým vědomostem i něco konkrétního...

Re: Lin : Něco málo k tvému "B"

Lexa | 30.08.2017

"Tvrzení,že většina Němců volila NSDAP je naprosto identické s tím, že většina Čechů volila po r.48 komunisty,
neboť jak ti Němci,tak Češi prostě museli."

Na českém území Němci volili Henleina s nadšením. A srovnávat NSDAP s komunisty, to je opravdu známka historického ignorantství. Komunisté u nás snad prováděli invaze na cizí území a genocidy jiných národů, člověče...?

Ve skutečnosti většina národa komunisty u nás opravdu volila dobrovolně, protože uvěřili té iluzi, z poválečného nadšení a ze zklamání Mnichovem a Benešem, který náš národ podrazil nejméně třikrát. Jak mluvil Pjakin o Terese May, tak něco podobného byl Beneš. Vlastně i Masaryk. Oba z příliš nuzných poměrů, zobali sionistům z ruky...

Re: Re: Lin : Něco málo k tvému "B"

pacifista | 01.09.2017

Lexo, já nevím kde by nás Beneš podrazil. Byl to státník a dobře věděl co a proč pro svůj národ dělá. Byla složitá doba. Moc složitá. Můj vděk mu patří třeba za to, že nedopustil krveprolití v naší vlasti, že se zachoval moudře a umožnil nám všem, že tu teď můžeme být. Jistě, záleželo i na dalších okolnostech, ale on k tomu velkou mírou přispěl. Ti kdo ho hanobí, buď jsou úplně mimo, nebo patří do úplně jiné fronty.

Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

x | 29.08.2017

Diskuse se rozvíjí mírně mimo téma ....

Navrhuji vrátit se zpátky k V. V. Pjakinovi a k jeho vyjádřením k vzniku lidových demokracií po roce 1945

Státy socialistického tábora nevznikly kvůli tomu, že by je SSSR „okupoval“ a vnutil jim své pořádky, tyto státy ve svém sociálním rozvoji po hitlerovské okupaci udělaly krok kupředu. A ten krok kupředu udělaly ty státy samy na základě demokracie, na základě SSSR, spojovalo je něco osobitého, to, co našly v SSSR. A rozhodovali o tom lidé. Já jsem uvedl příklad Československa.

Ten příklad Československa snad není třeba pitvat .....
Podle mne se odvolává na "ducha doby po válce", kdy po všem utrpení lidé chtěli zase žít normální život, proto odmítali další násilí.., určující bylo mravně - etické kritérium .., lidskost .., tím nám vlastně polichotil ...

Kdyby uvedl že určující byla zkušenost s Mnichovem, tak by nikdo asi neprotestoval ..
Bohužel na tuto skutečnost se dnes zapomělo ....

Re: Re: Vznik lidových demokracií v SSSR osvobozené Evropě a v Československu po roce 1945

Lexa | 29.08.2017

Tak to, že první republika byl přechodný židozednářský projekt, který měl za cíl rozvrátit rakouskou monarchii a nastolit nové měny (koruna byla vázána na dolar) a připravit zdrojovou základnu pro Drang nach Osten, je dneska už vcelku jasné. Viz i "naše" vlajka s modrým trojúhelníkem - zednářskou zástěrou.
V podzemí hotelu na Národní, kde se scházela Masarykova Maffie, tam dnes provází prachaté zájemce jistá paní Silbersteinová, dosti zasvěcená osoba. Koho zajímají židovské intriky v meziválečném období, může si přečíst Bartošovu Obřezanou republiku, dobře ozdrojovanou a zasvěceně napsanou práci.
Po válce to bylo tak nějak, jak říká Valerij Viktorievič. Chcete socialismus? Tady ho máte. Pak všichni, co volili komunisty, jenom koukali. Z mojí rodiny je nevolil jenom praděda, protože byl v legiích a viděl na vlastní oči, co se v Rusku dělo. Ostatní je volili a zbytek života si jen rvali vlasy. V šedesátých a osmdesátých letech už se nežilo tak špatně. Ale že by to byl nějaký ráj, to zase ne. Uniformita a omezování tvůrčího potenciálu samostatně myslících lidí je frustrující a proti přírodě.

poděkování

Kamila | 27.08.2017

Moc díky oběma -skvělé. Přeji všem diskutujícíim pěkný večer.

..."generál - zrádce Žukov.."

Igor W. | 27.08.2017

Každý další pořad mi přináší informace a názory,
které jinde nenaleznu...
Díky za ně !

K tématu " Žukov" :
Uvítal bych informaci, v čem konkrétně Žukov zradil - slušně,prosím.

Děkuji.

Re: ..."generál - zrádce Žukov.."

ľudo | 27.08.2017

Fuuu..okrem celkovej správy vyšetrujúcej komisie plukovníka Pokrovského o zrade množstva dôstojníkov hlavne v prvých dňoch vpádu Wermachtu, predtým Tuchačevského, či aj z nemeckých archívov dobre známej dohody medzi nemeckou a ruskou generalitou o odstránení režimov v oboch krajinách, atď..

..to tu už bolo za posledné roky prebraté asi fakt zo všetkých strán. Tak aj na zvedavec. org.
Skúste asi už radšej pozrieť v archíve staršie príspevky a diskusie na túto tému Igor W.

Alebo to Igorovi skúsite niekto celé zopakovať?

p. Pjakin

zdeny | 27.08.2017

Vždycky na to čekám. Rád bych věděl, kdo vlastně p. Pjakin je.

názor

Július | 27.08.2017

A to je obzvláště dobře vidět na případu Ukrajiny. Když ten první den došlo ke státnímu převratu, v tom únorovém dni, tak stačilo, aby se našli dva vlastenečtí generálové, kteří by se nepodřídili tomu převratu, ale dostáli by své přísaze a ukrajinské ústavě, a s těmi banderlogy by to vyřídili raz dva, protože byli zkoncentrováni na jednom místě, v Kyjevě.

Toto pokladám od Pjakina za detský názor. Predsa majdan, alebo prevrat je sofistikovaná záležitosť riadenia, na ktorú má USA presný manuál. Kde sú klúčoví hráči podchytení. Je to vidieť aj na tom, že sám Janukovyč dovolil, aby Berkut tam stál bez samopalov a dovolil, aby ich lúza vraždila.
Až hlavný náčelník ozbrojených síl na Ukrajine, Janukovyč mal takýto prístup, tak čo majú potom robiť jeho podriadení, teda jeho generalita, ktorá bola iste v hlavnom meste podchytená.
Janukovyč a jeho klika pri moci chcela sedieť dlhodobejšie na 2 stoličkách. Západ im to neumožnil.
Žiadni dvaja generáli ,až sa držali zákonov, nemohli nič urobiť, keď sám Janukovyč zradil Ukrajinu..

Re: názor

ľudo | 27.08.2017

Áno, i tam je na kĺúčových postoch konceptuálne-systémovo
známymi metódami nepriameho riadenia
dlhodobo protežovaných zopár zradcov a sociopatov.
(Myslim, že nie viac, ako 5%.|
Skoro všade vo svete rôzne formy "deep state" (Der tiefe Staat)

V silových zložkách je inak ale veľmi veľa skutočných vlastencov,
ktorí tam aj z tohto dôvodu idú.
(Asi najviac so všetkých odvetví
a často ide o mnohogeneračné rodinné tradicie.)
Dovolím si tvrdiť, že veľká väčšina,
i keď sú mnohí daným stavom znechutení
a radi by postupne potichu aj konali..
Chápavo a bez zbytocnej revolúcie.

Evolúcia riadenia.
Ako sa kedysi čítať a písať,
gramotnosti učilo,
dnes riadeniu.
Preto sme dali ako návrh riešenia kľúčového celospoloćenského problému zúfalého nedostatku dostatočne celkovo chápavých manažérov, DVTR.

Aby bol ktokoľvek schopní "šéfa zastúpiť",
bo iba tak sa dá efektívny tlak na skutočné
zmeny k lepšiemu zrobiť.
Konkurencia v riadení.
Vlastní ten, kto riadi,
nie ten, kto je na papieri..

Nutne si kápo uvedomí, ako ľahko je nahraditelný hneď niekoľkými lepśími a i hrebienok sa skľudní..
Tak sa i starý mafko učiť začne, ak o svoju funkciu prísť nechce..

Pranierovanie morálky je zbytočné,
ak tam nikto v danej problematike chápavejší nie je.
A ak aj je a nevie riadiť, zrovna tak je zbytočné
na šefa-kriminálnika nadávať..

Kverulantov, čo vedia, ćo nechcú, nechce nikto,
všetkým sú na smiech.
Avšak chápavých, čo riešenia objektívne lepšie ponúkajú,
i uskutočniť vedia, chce skôr-či neskôr každý.
I najzarytejší kancelársky krtko, či jachtový mafko.
Kedysi tlstí kocúri mohli i dlho vývoj brzdiť,
no Rubikon kľúčových socio-naturálnych procesov bol
i vďaka ich zblbnutému motorčeku prekročený
a dnes ich Zákon času rýchlo preženie..

Re: názor

Cico Ciciak | 28.08.2017

[osobní rovina, odstraněno]

Re: Re: názor

Cico Ciciak | 28.08.2017

[osobní rovina]

Re: Re: Re: názor

Július | 28.08.2017

[osobní rovina]

Re: Re: názor

Július | 28.08.2017

Komické sú tvoje názory. Nevieš argumentovať, tak si myslíš, že to zhodíš tým, že ja som katolík. To nestačí.

Pro admina

x čtenář | 27.08.2017

Díky, dobrá práce ...

Likvidování rodů ve starém Egyptě

L. | 27.08.2017

Nevíte něco blíže k tomu, jak se likvidovali rody ve starém Egyptě? Pjakin zmiňuje, že to bylo na hraně. Mám z toho pocit, že z dnešního pohledu by to mohlo vypadat jako za vlasy přitažené bez podrobného výkladu...

Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

x | 27.08.2017

Degenerací v důsledku ktvesmilstva, farao si bral obvykle za manželku svoji sestru ..

Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

nik | 27.08.2017

Daj si do vyhľadávania "wikipedia Extinction of the Spanish Habsburgs" a máš to tam priamo napísané, Univerzita v Santiago de Compostela urobila štúdiu medzi 3000 príslušníkmi tejto línie, vymreli po 16 generáciách. Brali si medzi sebou bratrancov, sesternice, netere ... Skôr by ma zaujímalo, ako im naimplantovali tento režim, asi nejaký mýtus o modrej krvi a pod.

Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

x | 27.08.2017

Ukájení mocí a mamon, jako u všech degenerovaných .., modrokrevných, pejzatých atd ...

Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

x | 27.08.2017

Aby byla odpověď srozumitelnější ..
Nikdo to nemusel nikomu naimplantovávat, jsou to obyčejné lidské vlastnosti, touha s nikým se nedělit a udržet moc a majetek ve sledu generací ..
V Egyptě o vládnoucím páru rozhodovali kněží - zřeci, nemohli připustit zakořenění silné dynastie, tak se dynastie neustále měnily ..

Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

Ľudo | 27.08.2017

Aj-aj.
I m´amon,
i zákony Amonove.
Amen..´M´n

V Egypte bola dlhodobo trochu špecifická
i silno geograficky podmienená politická situácia.
Keď potrebujete nutne periodicky meniť dynastie,
sú "inbreeding" pseudonáboženské predpisy prvou voľbou šamanov a kňazov. Aby si ruky nešpinili..
Podobne, ako pseudodemokratické procedúry pri podobných cyklických sociologických prahoch "nutnosti" opakovať voľby z ISTÝCH dôvodov presne práve každé 4 roky. Ako kedysi dlhodobo odtestovaná 4-ročná perióda olymijských hier, apod.

ďalej..
Vtedy ešte inžinieri nemali vypestovaných tzv. "židov",
ako v neskoršom Ríme a feudálnej Európe a z toho vyplývajúcich
politických možností na riešenie obdobnej situácie..periodického problému..

Navyše..vrchné kasty sa v Egypte neobrezávali.
Podobne, ako je obriezka prísne zakázaná v judaizme u vrchnej kasty doteraz.
Obrezávaný je len plebs(Kanonenfutter-Izákovia)
a nižší rabíni. Kňazi..levíti nie. Neurálne kaliky by nemohli stabilne(udržateľne v zmysle predikcie) riadiť. Rozoberali sme to tu.

Detto, keď bol hlavne faraón z kňažského rodu, čo sa stávalo pomerne často, nebol obrezaný a logicky skôr, ći neskôr u neho, resp. u jeho potomkov vznikal z pohľadu vrchných kňazov problém. Začali totiž postupne nevyhnutne stále viac chápať realitu a nie každý sa dá kúpiť v takej situácii. "Sviňa" morálka preráža i tam hore..

Inbreedingom sa riešil efektívne i tento problém, atď..viď KSB/DVTR

Re: Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

Peťo | 28.08.2017

Zaujímalo by ma Ľudo, aké vznikajú po 4. ročných periódach dôvody napr. na OH (čo sa tým otestovalo), alebo aj výmenu politikov. Za 4 roky sa moc nenaučia o globálnom riadení a ak, tak len tí na špici, a to zďaleka na podstatnejšiu zmenu nestačí.
Vopred dík za odpoveď.

Re: Re: Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

ľudo | 29.08.2017

veď práve..
ľudovo sa na tému vraví:
"Zdravý hlupák sa skôr či neskôr k pravde dopracuje"

A 4 roky sú zo skúsenosti práve presne tá doba, keď to i novoprišelcovi docvakávať začína.
Preto ho treba vymeniť.
Masovo-štatisticky.
Robí sa nový kasting a problémoví poslanci sa proste na kandidátky nedostanú.
Kauzy, vydieranie, kompromat sa na nich
v zákulisí vyrobí.. väčšinou nedresne, cirkulačne a to
na zachovanie vnútrojelitného koncenzu stačí

I preto stále väčšinou pravdilo platí,
že po kom médiá idú, ten asi niečo dobré dôležité robí.
Vieme predsa, kto sú majitelia médii a aké majú záujmy.
Často sa tým dokonca ani verejne netaja.
A presstitútky sa v prvom rade sami seba presvedčiť snažia,
že sú nezávislé..závislé, ako to dávno vśetci triezvi občania vedia.

Cisár je nahý a tak i jeho drábi!

Náväzných aspektov ohľadom takmer vśade vo svete nie len tak presadzovaného 4-ročného obdobia je samozrejme ešte viac..
Dajú sa ale aj ako každý nástroj i pozitívne využiť,
ako boli niektoré z pôvodných myšlienok olympijských hier.
Na zmierňovanie napätia medzi polis a ich zväzmi,
iniciované pobočkou v Delfách. Tak i Delfské a ďalšie hry.
Aby si GP nevyvražďoval novozvolený militaristický potenciál Hélady pri sťahovaní z Téb(KaMet Weset) a chrámu s´al´amona. Ďalej propagačné PR ciele pre celé stredomorie, atď..

Celkovo negatívne ciele musíte predsa aj ako ""The dark site" na príslušnej úrovni od 50-95% do šľahačky dobra, lásky a krásy zaobaliť.. Správny CockTail, čo by jed kryl..

Myslím, źe keď sa nad tým z tohto pohľadu, resp. i z pohľadu GP zamyslíte, i sám si ľahko odpoviete a rychlo i mnohé ďalšie aspekty tohto javu-deju-fenoménu-nástroja nájdete Peťo..
Ono je to prítomné vśade i v dnešnej komunálnej a dedinskej politike. Potom už len ísť riadiť-tvoriť život, budúCnosť sveta detí, vnukov svojich, bo inak to zrobia druhí a vieme, že to nebýva zrovna optimálne pre našu spoločnú budúCnosť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

Člověk | 29.08.2017

Díky za informace a inspiraci Ľudo. Co se týče závěru "Potom už len ísť riadiť-tvoriť život, budúCnosť sveta detí, vnukov svojich,..." otázkou je jak? Ano, snahou je přiblížit jejich typ psychiky co nejblíže k typu Člověk, ale lze to, pokud rodič sám typem psychiky Člověk (zatím) neoplývá?

Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

ľudo | 30.08.2017

Ísť príkladom.
Ako Ježis, Budha, Sókratés..

Ak to dieťa dokáže a rodič nie,
je riziko, že sa ich vzťah roztrhne..
Bo ďalšia generácia prirodzene ďalej ide,
by aspoň mala..

KSB je Voda mŕtva, čo spoloČnosť sťa telo rozdelené scelí
a Voda živá je to, čo telo oživené už samo,
v konkrétnych situáciach koná, riadi, sTrojí, tvorí.
Preto Voda živá nikdy nebude napísaná,
ale má byť každým jedným Človekom
a všetkými spolu v každodennom živote realizovaná.

Písaná do Stvorenia Jeho, Jeho jazykom-stvorením,
po jeho techniky zvládnutí, ako Jeho deti "maľovaním, tesaním.."
Ra-je, Kráľovstvo Božie tu na Zemi,
nie ako abstrakcia po smrti na "nebi"..v podzemí.
(bo NeBo = miesto kde NiEt BOha - chyméra, ilúzia, pasca
nekonania a na svet ďalší, neexistujúci odkladania,
na GodOta čakania namiesto zdravého konania.

Svet je len jeden a je večný.
Keďže konca nemá a ani začiatku, je nekonečný.
To nám len na neho kedysi dávno kňazi padlí
okovy podprahové času a priestoru dali.
V skutočnosti sú to len ďalšie miery.
Mnohorozmerný Nikdy nekončiaci príbeh
nekonečnej transformácie, približovania sa Bohu.
InDiviDuálne i spolu.

Pravdepodobné ciele jeho(procesu) sme si tu odhadovali,
no kto má nápad lepší, tomu podeliť sa o neho nič nebráni

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

Interbulo | 31.08.2017

Ľudo! Tak takýto pohľad som ešte nikde nevidel, ale sa mi zdá, že si trafil klinec po hlavičke. ďakujem za osvietenie, dlho som ho hľadal. Ináč, páči sa mi ten básnický prednes, ok!

Re: Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

graul | 29.08.2017

Prečo neurálne kaliky po obriezke?Myslel som,že Židia sú obrezaní všetci bez výnimky.Neviem nájsť,kde ste to rozoberali.

Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

ľudo | 30.08.2017

Nie, židia rozhodne nie sú všetci obrezaní.
Vo vrchných kastách je to práveže naopak prísne zakázané.
Iba nižší rabinát a židovský "plebs"(nižšie kasty) to majú prikázané
a čiastoćne "miešanci"(z pohľadu ich rasistickej ideológie ide o "nečistých").

Spýtate sa akéhokoľvek vyššie postaveného rabína na to Graul.
Ideálne po známosti, medzi štyrmi očami ale podľa moźnosti nie pred svedkami, že čo vám na to povie. Pozerajte mu pritom najlepśie opatrne priamo do očí..aby nezačal zahovárať

Rabi je v judaizme niečo ako dozorca a čiastočne učiteľ.
Nie je to kňaz v pôvodnom zmysle.
To by bolo religionistické nedorozumenie.
Kňazom môže byť iba príslušník kasty Levi.

U obriezky ide o neustálu chronickú stimuláciu určitých centier v mozgu. Aj po postupnom čiastoćnom otupení.
Nastávajú tam nevyhnutne isté špecifické konkrétne zmeny osobnosti. V USA má inak obriezku veľká časť mužskej populácie, čo by tiež do nemalej miery vysvetľovalo niektoré "špecifiká" ich politiky, inde vo svete prakticky nemožnej. Silno to napomáha zombifikácii, umelému vnútornému nepokoju, deprivácii a z toho vyplývajúcich možností manipulácie kolektívneho podvedomia médiami aďalšími nástrojmi, atď(viď popis i v KSB/DVTR).

Na štúdie ohľadom politických nezdravotných dôvodov obriezky v jednotlivých kultúrach odkazoval v záznamoch prednášok na stiahnutie i Doc.Veličko, myslím rektor Jefimov, Doc.Zaznobin a ďalśí.
Dajte si to tu na stránkach na témy alebo myslím aj na zvedavec.org keď idete k archívu do Ctrl+F,
prípadne i do googlu, bing a yandexu ako neurologické efekty obriezky u mužov a pod.

Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

graul | 31.08.2017

Vďaka za bližšie vysvetlenie.Vŕta mi to v hlave z toho dôvodu,že ženská obriezka je považovaná za ťažké mrzačenie,ktoré sa robí v Afrike.Robí sa veľká kampaň proti vykonávaniu ženskej obriezky,naproti tomu mužská obriezka je braná ako neškodný zvyk a veľké hygienické plus v niektorých vierovyznaniach.Lebo je to len "kúsok prebytočnej" kože.
Ale ak by bola zbytočná,tak by ju muži nemali

Re: Re: Re: Likvidování rodů ve starém Egyptě

Ľudo | 01.09.2017

Ešte jedno nasvietenie:
Ak by predkožka nemala svoj význam, evolučne by tu nebola..

Jou..a u dievčat je to samozrejme tiež choré

Poděkování

David | 27.08.2017

Moc děkuji panu Pjakinovi i paní Ireně.

Sioniste

Gb | 27.08.2017

Prectete si protokoly sionskych mudrcu, vse se postupne vyplnuje, krok po kroku neni co dodat...

Re: Sioniste

ľudo | 27.08.2017

Ďalší nováčik? :)
..alebo provokatér

:)

Tomi | 26.08.2017

Vďaka.

Preklad

Bynk | 26.08.2017

Rozumiete tomu to volakto, čo st epreboha spravili s transkripciou?

Vezměte si Česko. Vždyť kdo se vrátil do Československa? Beneš!

Re: Preklad

Hox | 26.08.2017

stačí načíst ve správném kódování

Prosba

Nuovi | 26.08.2017

Prosba na admina stranky, mohli by ste prepinac medzi standardnou a mobilnou verziou stranky umiestnit v zahlavi stranky, nie v pate?

Re: Prosba

Hox | 27.08.2017

nelze, je to dáno natvrdo

Děkuji

skazde | 26.08.2017

Mnoho z toho co bylo řečeno, bylo vysvětleno velmi srozumitelně. Skvělé. Děkuji také za překlad do češtiny od paní Ireny. Skvělé.

Podekovani

Historik | 25.08.2017

Srdečně díky paní Ireny za překlad obdivuhodných myšlenek pana Pjakina. Oba jsou skvělí.

Přidat nový příspěvek