Setkání se čtenáři, 10.12.2011

Nikolaj Gorjušin, 22. prosince 2011

(všechny odkazy vedoucí mimo tyto stránky vedou na zdroje v ruštině, pozn.)
V sobotu 10. prosince se konalo poslední loňské setkání N. Levašova se čtenáři jeho knih. Krátce před touto událostí, v pátek 2. 12. 2011, se konal zakládající sjezd "Asociace svobodných odborů Ruska", po kterém ihned došlo k setkání s voliči v zájmu nominovaní Nikolaje Viktoroviče jako kandidáta na prezidenta Ruské federace. Z různých měst naší země se na této akci sešlo asi 800 lidí. Někteří z nich, i přes přemrštěné ceny v hotelech, zůstali v hlavním městě a přišli na setkání se čtenáři se svými dotazy k Nikolaji Levašovu. A 4. prosince, v neděli, byla ještě další významná událost - volby do Státní dumy Ruské federace. Předem bylo jasné, že budou doprovázeny podvody - "injekcemi hlasů" pro vládnoucí stranu.

V této souvislosti se americké státní tajné služby přímo řízeny "světovou vládou" začaly připravovat na tzv. "sněžnou revoluci" v naší zemi. Signál k počátku posloužilo prohlášení ministryně zahraničí Hillary Clintonové o nedemokratických volbách v Rusku ještě předtím, než byly výsledky oznámeny. První protest se konal v pondělí 5. 12. u Čistých Rybníků v centru Moskvy, pokračující masovější akce na Triumfálním náměstí v úterý. A na 10. prosince byly organizovány demonstrace, jejichž účelem bylo "zažehnout" situaci v celém Rusku. Na „Bolotném“ náměstí podle různých odhadů přišlo 25 až 50 tisíc lidí. Pátá kolona v naší zemi se snažila použít standardní psi-technologie "k aktivizaci" davu, aby se změnilo Bolotné náměstí na "Maidan", nebo dokonce ruský ekvivalent egyptského "Tahriru".

Ale k velkému překvapení publika se dav jak v Moskvě, tak i dalších městech naší země choval se relativně klidně a mírumilovně. Při této příležitosti zástupce ředitele Institutu pro politická studia Gregorij Dobromelov řekl: "Události, které se konaly v sobotu na Bolotném, se nedají srovnat s Maidanem v roce 2004, tam byla úplně jiná atmosféra, lidé byli na náměstí plní energií. Na sobotní demonstraci, u většiny byly klidné oči, byly i lidé, kteří skandovali slogany, ale většina přišla pokojně vyjádřit svou občanskou pozici." Psí-technologie úspěšně působily dříve v Gruzii, na Ukrajině, Tunisku a Egyptě, ale v Rusku "uvízly v blátě" na Bolotném náměstí [“blátivé náměstí“], samozřejmě ne jen tak ...

Ale abych se vrátil do Moskvy na setkání se čtenáři. Vzhledem k nedávno konanému Kongresu bylo celkem přirozené očekávat, že "úvodní slovo" bude N. Levašov věnovat zdůvodnění svého rozhodnutí kandidovat na prezidenta Ruska. Podle Nikolaje Viktoroviče, dnes naše země a ruský lid zažívají velmi těžké časy. Totální válka vedená proti Rusku ve všech jeho podobách v historii (Velká Tartarie, Ruská říše, Sovětský svaz a moderní Rusko) je téměř dokončena. Proti ruskému lidu - garantu úspěšného rozvoje jiných domorodých národů Ruska – probíhá mnohostranná a mnohavrstevná válka – staletá genocida.

V důsledku nepřátelských akcí ruský národ rychle vymírá, jsou rozbořeny sociální vazby, které vznikaly tisíce let. Jako největší a nejbohatší na talenty a zdroje země na světě, naši lidé žijí v chudobě a podrobují se systematickému a nezaslouženému ponížení národní důstojnosti, našich úspěchů a místa ve světě. Ve skutečnosti se oni snaží označit ruský národ za "omyl dějin" a "nebezpečné barbary", otroky a sluhy pro více "progresivní" části lidstva. Náš průmysl, který nám dříve umožňoval soutěžit na stejné úrovni se zbytkem světa, je teď v troskách, nebo rychle degraduje. Ruská kultura a ruský charakter podléhá vážnému destruktivnímu vlivu. Bohužel, už nejsme stejný národ jako "Rusové z eposů".

V zoufalých okamžicích se ale v životě národa probudí "genetická pamět" a odnese všechno falešné a povrchní. Podle Levašova to musíme udělat tak, aby nedošlo k „explozi“. Revoluce nikdy k ničemu dobrému nevedly. Kromě toho, prováděli je vždy stejní parazité, financovali je a organizovali. V dnešní době by revoluce byla ještě ničivější. Nezbytný potenciál (energie), který se nahromadil a stimuluje lidi, by měl být zaměřen na tvoření, ne na ničení.

Jako skutečného ruského člověka, potomka slavného rodu, nesoucí zodpovědnost za osud Ruska po mnoha století, Nikolaje Viktoroviče "bolí duše" za vše, co  nám provedli nepřátelé. Vše, co se děje na našem území s ruskými a jinými domorodými národy, je hluboce nespravedlivé. Levašov nepotřebuje ani moc, ani peníze. Díky svým schopnostem, by mohl mít to všechno v jakémkoliv množství. Ale čím více poznával svět, sebe a vše ostatní, tím více toužil dát do pořádku všechno znetvořené systémem parazitismu u nás i ve světě.

Jeho boj proti systému nezačal dnes, ale již v 80. letech minulého století. Uvědomiv situaci v SSSR a ve světě jako celku, udělal vědomé rozhodnutí - začal bojovat s parazity, kteří ho zapsali na všechny možné "černé listiny" a začali se snažit zablokovat jeho činnost. Ale i přes jejich velkou (početní) převahu pokračuje v boji proti systému. Pravděpodobnost porážky byla velká, ale jinak se chovat nemohl, protože cítil, že jeho svědomí bude v klidu, jen když bude dělat vše, co je v jeho silách. Maximum.

A teď občané Ruska, čtenáři jeho knih, členové ruského veřejného hnutí "Obrození - Zlatý věk", ho požádali, aby udělal další krok - aby kandidoval na prezidenta Ruské federace a pomohl nám všem k nalezení ztracené svobody, spravedlnosti a pořádku, obnovit naši velkou državu - Rus.

Naše země, jako fénix, se může znovuzrodit dokonce z teto nepříjemné situace ve které všichni žijeme. V Rusku jsou takové technologické projekty, který jsou daleko přede vším, co existuje na Západě. Obnova našeho průmyslu na nových principech vytvoří slušnou životní úroveň občanů naší země, už nebudeme pokračovat v mizerné, otrocké existenci, do  které jsme byli vehnáni sociálními parazity.

Levašov neslibuje, že výhra nad parazitním systémem bude snadná. Bude to velmi obtížné a nebude trvat měsíc ani rok. Ve svém projevu poděkoval účastníkům zakládajícího sjezdu za jejich podporu a vyjádřil naději, že si vzájemně důvěřují a budou spolehlivými pomocníky v boji. "Ten, kdo řekl, že chce zemi změnit k lepšímu, by měl to udělat. A je třeba aby to dělal každý - v každém městě, každé vesnice, každé vsi - všude! Pokud to neuděláme my, samo o sobě se nikdy nic nestane. Pouze tehdy, pokud budeme bojovat!" řekl.

Samozřejmě, že se lidé zajímali o plány N.L. jako případné hlavy našeho státu, takže v druhé část setkání byly otázky o tom, jak zlepšit plodnost, boji proti drogové závislosti a alkoholismu. Za zmínku stojí, že v úvodu byla věnována pozornost aktivaci provokatérů a kontra-propagandy v souvislosti s nominací N.L. jako kandidáta na prezidentský úřad. Naštěstí "očerňování" (pomluvy) u těchto lidí byly neprofesionální a hloupé. Což zase roztrhlo závoj mlčení kolem aktivit N. L. a přitáhlo pozornost mnoha přemýšlejících lidí.

První otázka z publika zazněla na téma financování národní socialistické strany Německa od hlavního židovského bankéře z Wall Street. NL doporučil knihu Anthony Suttona "Wall Street a Hitlerův vzestup". V této knize odhaluje financování Hitlera americkými bankéři s pomocí analýzy tehdejších uskutečněných bankovních převodů. Stejný autor napsal neméně zajímavou práci, "Wall Street a bolševická revoluce."

Jak víte, všechno nové - to je dobře zapomenuté staré. Nedobrovolně se rozhovor stočil na protest, který v té době se konal na Bolotném náměstí. Metody a dokonce i „objednatelé“ (těchto protestů) byli opět stejní. N.L. vyjádřil politování nad tím, že volby byly doprovázeny podvodem. To není dobré, ale dnes jsou volby zmanipulované ve všech zemích. V našem případě se „loutkáři“ rozhodli použít rozhořčení lidí za účelem provedení další "oranžové revoluce". Metody bolestně podobné tomu, co se stalo v Rusku na počátku dvacátého století.

Je symbolické, že protest na Bolotném začal na náměstí Revoluce a v západních médiích byl oznámen jako "Zasněžená revoluce". Jeho členové nosili bílou stuhou, jako bolševici ve své době  nosili červené. Zajímalo by mě, na jakou revoluci organizátoři poukazovali? Připomeňme si ze školy průběh historie, že revoluce v období 1905-7rr., také navrhovala vytvoření Státní dumy jako legislativního orgánu. Druh spravedlivého zastoupení všech tříd v té době. Zní požadavek "spravedlivých voleb" dnes zase znovu? Podivná paralela - revoluce v roce 1905 začala "krvavou nedělí" - střelbou na pokojnou demonstraci, kterou vyprovokovali bolševici. V čele kolony byl provokatér, Jidáš své země, otec (kněz) Gapon.  Jako současné Jidáši – Kasparovové... atd.? Naštěstí dnešní vláda je dost silná, aby prošla touto akcí bez problémů. Především díky klidu davu, přes vroucí přání moderních "revolucionářů“ aby "hořelo".

K čemu  tedy vedlo vytvoření Státní dumy v Ruské říši? K oslabení státní moci a růstu revolučně smýšlejících lidí. A řídili je občané židovské národnosti, štědře financovaní z Wall Street. Stejně jako tehdy i dnes svých 30 stříbrných současní Jidáši obdrželi ze stejného místa - z USA...

Opakuje se i to, že volby do současné Státní dumy (6. shromáždění), jakož i volby do Státní dumy Ruské říše (4. shromáždění), vláda začala připravovat s předstihem a dělala všechno, aby bylo dosaženo požadovaného poměru svých zástupců. Car těžce zaplatil za rozhodnutí dát nezávislost Dumě. Zvláště poté, co bolševici zabili premiéra říše Petra Arkadjeviče Stolypina. Duma hrála klíčovou roli při svržení cara Nikolaje II. a vytvoření prozatímní vlády. Později bolševici cara, jeho manželku a děti brutálně zavraždili. A vše skončilo únorovou revolucí a nakonec velkou židovskou revolucí roku 1917...

Ale zpátky k současnosti. "Nebude to fungovat" – diskutujíc o protestu na Bolotném přislíbil Nikolaj Viktorovič. Nicméně, naši Jidáši, kteří pilně odpracovávají jim přidělené finanční prostředky (z USA, od Sorose, apod.), se rozhodli provést opakování. Podle nich se ještě ambicióznější akce bude konat 24.prosince 2011 na náměstí Sacharova. No, uvidíme, co z toho bude. (nebylo z toho nic, p.p.)

Na setkání bylo také mnoho otázek, které nesouvisí s aktuální politickou situací. Například, z oblasti  fyziky se čtenář zeptal, kde se nacházejí jednotlivé úrovně (éterická, astrální, ...)  Země. Tato otázka je velmi aktuální, zejména pro ty, kteří četli knihy Levašova. Abychom pochopili strukturu materiálních těl Země, autor je zobrazil schematicky, nad sebou. Posluchač by rád slyšel od jaké výšky, řekněme, v kilometrech, začínají a končí různé úrovně. Toto není úplně přesná představa, řekl N.L. v odpovědi. Ano, opravdu jsou v pořadí nad sebou a nejsou dohromady, ale to neznamená, že můžeme vzít pravítko a říct, že z výšky střechy začne jedna, a s výškou mraků začíná druhá. Jsou ve stejném prostoru, jen naše smysly nemají dostatečné možnosti, aby byl vidět tento obrázek takovým, jakým je.

Jiný účastník se ptal, jak bylo získáno číslo kvantování měrnosti prostoru našeho vesmíru a proč je to zlomek? N.L. odpověděl na základě obecné představy o prostoru a jeho vlastnostech - délka, šířka, výška. Ve skutečnosti prostor je vícerozměrný, a tyto tři vlastnosti  nejsou dostačující k jeho popsaní. Pokud jde o zlomky, tak celá čísla v přírodě neexistují. Toto je matematická abstrakce. Dvě jablka nemusí být stejná, mají různé vlastnosti - hmotnost, chuť, barvu, tvar. Pomocí abstrakce si nevšímáme všech pro nás relevantních charakteristik objektu a říkáme, že jejich počet je 2. Je to velmi pohodlné, ale nezapomínejme, že realita je složitější než naše představa o ní.

Velmi zajímavá byla odpověď na otázku, co je duch? My všichni jsme zvyklí slýchat toto slovo, ale jasně a jednoznačně nechápeme, co to vlastně znamená. Myslím, že zmatek je způsoben náboženskou vírou. Jsme všichni slyšeli slova "ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého." Tento výraz se opakuje tak často, že mnozí si mysli, že existuje bytost s názvem "Duch" a při nejmenším, důležitá samostatná bytost, nebo dokonce zásadní a integrální podstatu života. N.L. dal brilantní odpověď na tuto opravdu filozofickou otázku. Poslechněte si video ze setkání.

Nikolaji Viktoroviči opět dáli otázku o době a jiných podmínkách vytvoření školy a přijetí do ní hladovějících rozvíjet své psychické schopnosti žáků. Tato problematika je tak horlivě a často se probírá, že jsem unavený se zmiňovat o tom ve zprávě. Zajímalo by mě, jak je pro Levašova příjemné stále na to odpovídat. Ale přesto, i tentokrát se svědomitě snažil tazateli vysvětlit, proč ne.

Důležitá je odpověď na otázku, jak vrátit naše „ukradené“ symboly? A skutečně, mnozí ještě zůstali v nevědomosti a myslí si, že například svastika je symbol vytvořený Národními socialisty (nacisty) v Německu. Ve skutečnosti je to starověký védský symbol, nacházející se na všech kontinentech, kde žili naši předkové a byl volně používán všeobecně až do konce 30. let 20. století. Nacisté speciálně ho používali s cílem přivlastnit si naši velkou minulost, se kterou neměli nic společného. Svou činností zdiskreditovali tento symbol tak, že za jeho užívání v některých zemích jsou stanoveny trestní sankce.

Totéž se stalo s šesticípou hvězdou (hvězda Velesa), vytvoření které Židé přičítají  svému vymyšlenému králi Davidu. „Šestilučevik“ je tisíckrát starší než židovský národ, a proto k němu ze své podstaty patřit nemůže. Totéž se stalo se starověkým bojovým symbolem Slovano-Arijců. Třilistnik - symbolicky zobrazující rostlinu s úžasnými vlastnostmi, se stal  symbolem Merovejské (Meravingli = My RA v Inglii) dynastie RUSů ve Francii. A pak se náhle proměnil v "královskou lilii" a z neznámého důvodu se mu připisuje jakýsi "křesťanský smysl." Levašov vyzval důrazně k obnovování symbolů a energickému prosazování pravdy o naší velké minulosti...
 

„Jen společně můžeme změnit situaci k lepšímu. Musíme jednat, pasivita je adekvátní smrti...“

Překlad Nina, zdroj: ru-an

 

Diskusní téma: Setkání N. Levašova se čtenáři, 10.12.2011

bwzerfglry@gmail.com | 15.01.2015

<a href="http://domykatowice.pl/ugdmxp/">Cheap UGG Classic Cardy Free Shipping</a> <a href="http://prositewebdesign.com/cgdmxp/">Cheap Online Canada Goose Coats Outlet UK</a> <a href="http://busqueengineering.ca/mcdmxp/">Coats</a> <a href="http://sportsbyline.com/mcdmxp/">Cheap Moncler Jackets Black Friday Sale UK</a> <a href="http://allisonholdridge.com/rbdmxp/">Fake Ray Ban Sunglasses</a> <a href="http://glynweakley.com/cgdmxp/">Canada Goose Outlet Black Friday</a> <a href="http://modasostenible.org/ugdmxp/">Cheap UGG Bailey Button Black Friday</a> <a href="http://straitslighting.com/mcdmxp/">Moncler Kids Coats</a> <a href="http://www.y4pt.org/cgdmxp/">Free Shipping Canada Goose Jackets & Coats Black Friday</a> <a href="http://bellaisbeautiful.com/ugdmxp/">Cheap Ugg Boots</a> <a href="http://teacakebakeshop.com/cgdmxp/">Buy Cheap Canada Goose Parka Outlet UK Black Friday</a> <a href="http://personalcellsciences.com/rbdmxp/">Fake Ray Bans UK</a> <a href="http://www.fivestardev.com/ugdmxp/">Cheap Uggs UK</a> <a href="http://www.xonapartners.com/mcdmxp/">Moncler Sale Black Friday UK</a> <a href="http://anatomiadelared.com/rbdmxp/">Fake Ray Bans</a> <a href="http://mattdurant.com/cgdmxp/">Canada Goose Jackets & Coats Free Shipping Online</a> <a href="http://jimmyconnors.net/ugdmxp/">Cheap Ugg Boots UK </a> <a href="http://heroicpr.info/rbdmxp/">replica ray bans sunglasses sale</a> <a href="http://www.y4pt.org/rbdmxp/">Buy Replica Ray Bans For You.</a> <a href="http://www.aslm.org/mcdmxp/">Wholesale Moncler Coats</a> <a href="http://personalcellsciences.com/rbdmxp/">Fake Ray Bans</a> <a href="http://navisiongroup.com/rbdmxp/">Oakley Sunglasses For Black Friday</a> <a href="http://www.kyleletendre.com/cgdmxp/">Cheap Canada Goose Jackets & Coats Free Shipping UK</a> <a href="http://www.ntlp.org/rbdmxp/">Cheap Fake Ray Ban Wayfarer UK Outlet</a> <a href="http://zanegrey50.com/mcdmxp/">Fake Moncler Jackets</a> <a href="http://tradingwithcody.com/cgdmxp/">Canada Goose Sale</a> <a href="http://sportsbyline.com/ugdmxp/">Cheap Ugg Classic Boots Slippers For Ladies</a> <a href="http://heroicpr.info/cgdmxp/">Canada Goose Sale</a> <a href="http://zanegrey50.com/mcdmxp/">Fake Moncler Coats Online</a> <a href="http://manifoldinc.com/cgdmxp/">Canada Goose Outlet</a> <a href="http://zanegrey50.com/ugdmxp/">Cheap Uggs Boots Online Black Friday</a> <a href="http://modasostenible.org/cgdmxp/">Buy Canada Goose Jackets & Coats Outlet Black Friday</a> <a href="http://tradingwithcody.com/cgdmxp/">Cheap Canada Goose Outlet UK Black Friday</a> <a href="http://jimmyconnors.net/rbdmxp/">Fake Replica Ray Bans</a> <a href="http://busqueengineering.ca/rbdmxp/">Cheap Fake Ray Ban Wayfarer Sunglasses For UK</a> <a href="http://prositewebdesign.com/ugdmxp/">Ugg Boots UK</a> <a href="http://www.tarasivec.com/rbdmxp/">Fake Ray Bans</a> <a href="http://pegasusagritech.com/mcdmxp/">Moncler Factory Online Black Friday <a href="http://www.aslm.org/rbdmxp/">Cheap Fake RayBan Sungalsses UK Online</a> <a href="http://www.materbi.it/rbdmxp/">Replica Oakley Sunglasses Outlet</a>
http://www.rinocordella.it/mcdmxp/

オークリー 激安

coweing | 11.11.2013
Lululemon Outlet Online33436

andomkwz | 08.10.2013


Přidat nový příspěvek