Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

3.7.2015

Alexandr Prozorov

 

*Alexandr Prozorov je ruský spisovatel žánru historické a fantasy literatury s důrazem na realismus, autor více než sta knih s celkovým nákladem kolem 3 mil. výtisků.

 

Dejme slovo profesionálnímu historikovi, který si přál vyložit obyčejnému vzdělanému člověku historii evropské civilizace:

Profesionální historik: Povídání o lidské civilizaci začnu ze samotného začátku, z objevení se lidí v Evropě. Kdysi dávno do Evropy přišli černoši z Afriky a založili zde první osídlení, což je doloženo nálezy lebek negroidního typu...

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte!!! Jaké lebky?! Na tisíc dvě stě archeologických nalezišť u nás připadá je 1 (jedna) nalezená lebka, u které se povedlo najít negroidní znaky! A i ta se ukázala nositelem slovanské haploskupiny „I“ - té samé, kterou dodnes má každý čtvrtý ruský člověk! Nechcete říct že jsme černoši?

Profesionální historik: Genetika je pavěda! Genetici nic v historii nechápou. Nesmíte věřit genetikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc od té doby se obyvatelstvo Ruské roviny nejednou kompletně vyměnilo. Národy přicházely, odcházely, zase přicházely, mizely, opět se usídlovaly...

Vzdělaný člověk: Počkejte, to máte odkud? Genetické výzkumy dokázaly, že praslovanská haploskupina „I“ vznikla právě zde, v Evropě, před 50 tisíci lety a nikdy odtud nezmizela! My zde žijeme i dnes. Každý čtvrtý Rus je potomkem Sungirců, Kostěnkovců, původní etnikum v tisících pokolení. Plus je zde ještě část národů, které se zde usídlili za posledních 3-4 tisíc let, ale Praslovany nijak nevytěsňovali a nezaměňovali.

Profesionální historik: Vždyť vám říkám, že genetika je pavěda! Slované obecně vznikli před 1000 roky. Předtím na Ruské rovině žili mongoloidi. Vezměme kulturu jámově-hřebenaté keramiky epochy neolitu (konec 4. až začátek 2. tisíciletí př.n.l.). To je téměř celá Ruská rovina. Osídlení té kultury byly vždy doprovázeny hroby představitelů uralské rasy, v jejímž fenotypu se nacházejí mongoloidní elementy, jasné?
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte! Jaké zasé pohřebiště? V 56 nalezených pohřebištích byly jen dvě lebky z pohřebišť 19 a 20 (Sachtyš II) označeny jako „nesoucí stopy jemné mongoloidnosti“. A i těm dali antropologové hodnocení, že lebky patří evropoidní rase s odchylkami v rámci normy.
 

Profesionální historik: Antropologie je pavěda! Antropologové nic nechápou v historii. Nesmíte věřit antropologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, co na tom záleží, jaký tam byl genotyp? Stejně to byly divoké kmeny lovců-sběřačů, chodících v kožešinách a myslících jen na žřádlo!
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, jak to? Vždyť archeologové byli schopni rekonstruovat oděv našich předků, a proto vědí, že Praslované se odívali ne hůře než my, dělali krásné hračky a nástroje, sošky a dekorace...
 

Profesionální historik: Archeologie je pavěda!! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Místní lidé neolitu byli divochy odjinud, nemající ke Slovanům jakýkoliv vztah!

Vzdělaný člověk: Jaktože neměli vztah? Vždyť etnografové ukazují, že charakteristické slovanské solární disky unikátních motivů se široce používají ruským národem dodnes a motivy tradičního ruského vyšívání mají kořeny v motivech sungirské keramiky!

Profesionální historik: Etnografie je pavěda! Etnografové nic v historii nechápou. Nesmíte věřit etnografům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc ty motivy mohou být jednoduše náhodnou shodou. Národ se určuje jazykem, relígií, obyčeji!


Vzdělaný člověk: Pochopitelně. Právě lingvisté ukazují, že ugrofinské jazyky jsou rozšířeny jen na východě Ruské planiny, kolem Uralu a ve Finsku. Na zbylé země, obydlené Slovany, Ugrofinové nepronikli. Což potvrzuje závěry genetiků, etnografů a antropologů.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic v historii nechápou. Nesmíte věřit lingvistům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Do desátého století našeho letopočtu Slované na Ruské rovině nebyli a hotovo!

Vzdělaný člověk: Akademik Rybakov ve svých pracech přesvědčivě ukazuje slovanské religiozní kulty Makoše, Velesa, Svaroga, Koljady a Peruna právě v sungirských a kostěnkovských kulturách...


Profesionální historik: Neslýchané, jaká drzost! Vy se opovažujete číst vědecké práce o historii?! Tyto posvátné texty jsou určené jen pro zasvěcené! Prostí smrtelníci z nich stejně nic nepochopí a neměli by se do nich ani dívat! Pro váš rozum stačí výklady, které formulujeme my, nositelé nejvyšší pravdy! A vůbec, na co tratit čas na divoké tupé kmeny, žijící na Ruské rovině! Vždyť civilizace vznikla ne tady, ale na jihu! V Mezopotámii! Zhruba 6 tisíc let nazpět se tam začali usídlovat Sumerové, a před pěti tisíci lety tam už existovalo 15 městských států! Dokážete si představit takové neuvěřitelné stáří prvních měst?


Vzdělaný člověk: Ale v tu samou dobu se velká města objevovala i u nás, na Ruské rovině. Například vedle znamenitého Slovanského voloka. To město mimochodem existuje dodnes, jmenuje se Vologda. Spodní vrstvy tamního archeologického komplexu Veksa se datují stářím právě 5-6 tisíc let. Vykopávky Moldona 2 v samotné Vologdě se datují také na 5 tisíc let...

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Co na tom záleží, co našli? A vůbec, příznakem civilizace jsou velké architektonické památky! Takové jako sumerská města nebo egyptské pyramidy!
 

Vzdělaný člověk: Ale ohromnými megality je zastavěn celý sever Evropy! Ty megality jsou starší než egyptské stavby, přičemž o mnoho starší, o 2-3 tisíce let, a kameny tam jsou větší a těžší. To jsou stopy dávné vysoce rozvinuté civilizace! Mimochodem, postaveno to vše je nositeli slovanské haploskupiny „I“, protože ani Indoevropané, ani Ugrofinové se tou dobou do Evropy ještě nedostali.

Profesionální historik: To jsou nesmysly! Vše, co probíhalo do Egypťanů, se za civilizaci nepovažuje! To byl ještě neolit, doba kamenná. A to znamená, že tehdy žili divoké negramotné kmeny, které nemohly vytvořit civilizaci.

Vzdělaný člověk: Ale vždyť megality jsou, to je fakt! Složité, mohutné, astronomicky orientované stavby, ve většině postaveny z přírodních materiálů, přičemž velmi těžkých...

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta je nevěděcké! Nesmíte se zajímat o fakta, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Zapomeňte na všechno, co bylo do Egypta, civilizace se objevila tam! Egypťané se naučili dolovat měď a skočili do doby bronzové. Teprve to je civilizace! Svými měděnými pilami řezali kámen, žulu a mramor, a stavěli pyramidy.

Vzdělaný člověk: To je všechno totální nesmysl! Tvrdost mědi na stupnici Moose je 3 jednotky, tvrdost žuly je sedm jednotek! Mědí je nemožné opracovávat žulu za žádných okolností, to vám řekne libovolný mechanik!

Profesionální historik: Mechanika je pavěda! Mechanici o historii neví nic. Nesmíte věřit mechanikům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, budeme mít za to, že žulu opracovávali mědí s pomocí abraziva! Písek sypali pod pilu a hotovo!

Vzdělaný člověk: Tím se ale nic nemění! Písek bude obrušovat měď, ne kámen. Navíc, ve skutečných abrazivních instrumentech se měď nikdy nevyužívala. Využívalo se dřevo, kost a kůže; na konci 20 století začali využívat plasty, papír a další, ale nikdy meď, to vám řekne libovolný nástrojář!

Profesionální historik: Nástrojařina je pavěda! Nástrojáři v historii nic nechápou! Nesmíte věřit nástrojářům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Je napsáno, že řezali mědí, tak řezali mědí! A potom odřezané bloky tlačili po rampách nahoru!

Vzdělaný člověk: A pročpak nejsou nikde stopy po rampách? A k čemu jsou vůbec, při absenci těžké kolesové techniky? Herodotem popsané jeřáby jsou jednodušší a mnohem efektivnější, nebo blokové výtahy. To vám řekne libobolný inženýr.

Profesionální historik: Inženýřina je pavěda! Inženýři v historii nic nechápou. Nesmíte věřit inženýrům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Takže přerušujete mě marně, slyšte a kochejte se mou nezměrnou moudrostí! Takže, po divoké době kamenné, která nezanechala jiné stopy než neolitické ubohé sošky a době bronzové, která nám darovala pyramidy, nařezané měděnými pilami, nastoupila doba železná. Zhruba před třemi a půl tisícem let Chetité vynalezli železo. To, že železo skutečně objevili Chetité je potvrzeno tím, že řecký název pro železo je Χάλυβας, a tím, že v hrobce faraona Tutanchamona byl nalezen jeden z prvních železných kinžálů, zjevně darovaný jemu Chetity, a že už v Bibli, ve Starém zákoně, v Knize Soudců (kolem 1200 př.n.l.) se popisuje použití Filištínškými a Kanaánci dokonce železných vozů. Zachoval se také dopis krále Chetitů Chattussilla III (1250 př.n.l.) králi Asýrie Salmansaru I., ve kterém se píše o tom, že Chetité taví železo. Chetité dlouho chránili technologii výroby železa v tajnosti. Objemy výroby jimi železných výrobků nebyly příliš velké, avšak dovolovali jim prodávat je do okolních zemí.

Vzdělaný člověk: Jste přesvědčen, že Chetité dělali železné výrobky sami a nekupovali je u Slovanů?

Profesionální historik: Co to říkáte za blbosti? Na Ruské rovině v té době žily kmeny ubohých divochů! Železná metalurgie se poprvé rozšiřovala v Přední Asii, Indii a v Jižní Evropě, kde byly železné zbraně široce používány už na hranici 2. a 1. tisíciletí př.n.l. V Severní Evropě se technologie zpracování železa rozšířila až v 7. století př.n.l., v Egyptě – v 6. století př.n.l., v zemích Dálného Východu – v 7-5 století př.n.l. Co s tím mají co do činění Slované?

Vzdělaný člověk: Už před 30. lety archeologické naleziště Veksa 1 vedle Vologdy objevilo velké pole strusky, spojené se zpracováním železných rud. Mezi vrstvami byly nalezeny kousky rumpálů, a také kousky zlomených železných jehel a šídel, kousky kelímků. Podle částeček uhlí byla struska datována uhlíkovou metodou jako 3000 let stará. Vychází, že v té době, kdy Chetité „objevili“ železo, Slované ho už dávno všude kovali. Metalurgická výroba předpokládá velmi velký objem odpadu (strusky), jejíž vrstvy se nacházejí všude kolem horního toku Volgy. Je jasné, že tam kde je struska, tam je byla i výroba. V Asii, Indii nebo Chetitské říši nebyly vrstvy strusky nalezeny?

Profesionální historik: Metalurgie je pavěda! Metalurgové v historii nic nechápou. I archeologie je pavěda, i fyzika s její uhlíkovou metodou! Nesmíte věřit všem těm metalurgům, archeologům a fyzikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Na Rusi žily jen divoké primitivní kmeny a vše známé objevili Chetité s Egypťany, jasné?! Dobrý příklad je vynález Egypťany papyru!

Papyrus je psací materiál, v dávnosti se využíval v Egyptě a dalších zemích. Při jeho výrobě se čistily stvoly papyru-rostliny od kůry, střed se řezal podélně na tenké plátky. Vzniklé plátky se pokládaly vodorovně na rovné plochy, na ně se dávala pod pravým úhlem ještě jedna vrstva a umístilo se to pod velký hladký kámen, a potom se to nechávali pod pražícím sluncem. Po usušení list papyru opracovávali kladívky a vyhlazovali, celkově to byl složitý a drahý proces, což vedlo ke vzniku palimpestů. To znamená, papyrus se nejen využíval pro zápis z obou stran, ale často se i smýval a používal znovu.

Kromě drahoty má papyrus ještě jeden nedostatek – přibližně za dvěstě let kompletně prohnije. Staré papyry se dochovaly jen v Egyptě s jeho unikátním klimatem. Vše to vedlo ke vzniku pergamenu – materiálů pro psaní, vyrobeného z kůže. Byl trvanlivý ale také neskutečně drahý, a proto jsou skoro všechny staré knihy palimpsesty, a někdy i vícenásobnými. Takový stonásobně přepsaný papyrus je například „Novgorodský kodex“ 10. století. Nám, zvyklým na levný papír a masové vydání je těžké pochopit, jaké neuvěřitelné peníze stála před tisíci lety každá stránka, dokonce použitá – tu bylo možné umýt a použít znova. Už v antice se papyrus a pergamen obecně rovnal zlatu!
Antická epocha dala světu ohromné množství velkých myslitelů a vědců. Antický Řím a antické Řecko daly světu desítky, pokud ne stovky zvědavých myslí, které zanechaly podrobné svědectví o své epoše. Jen samotný Herodotes napsal 11 celkem tlustých svazků své „Historie“. 11 svazků pokud počítat podle posledního soudobého vydání. Ciceron zanechal dvě desítky traktátů, nepočítaje články a řeči, Ptolemaios zanechal několik svazků o šesti stech stránkách strojového textu. Vzpomenu ještě na Sokrata, jehož myšlenky jsou popsány desítkami učedníků v knihách různého objemu, Aristoksena, který napsal až 450 knih! Plutarch zanechal 210 děl, a naopak Aristoteles napsal jen pět knih, ačkoliv je poněkud známější. Platón napsal kolem 30 knih, Antigon sestavil před 2500 lety sborník textů, vydávaný až do 19. století, Archimédes sestavil 20 vědeckých knih... ačkoliv co se namáhám, všechno vyjmenovat nejde! Jen pokud počítat díla vzniklé před narozením Krista, jedná se o 82 autorů, nepočítaje anonymní. A cca dvakrát více tvořilo už po začátku naší epochy.

Vzdělaný člověk: Promiňte že přerušuji, ale na čem ty práce byly napsány?

Profesionální historik: Jak na čem? Na něčem byly!

Vzdělaný člověk: Lze se dozvědět konkrétněji, na čem se zachovalo takové neuvěřitelné množství prací antických autorů? Vždyť jste právě sám řekl, že materiál pro zápis byl neuvěřitelně drahý a papyrus vydrží jen dvě století... Jak vypadají originály těch textů a kde je možné je spatřit?

Profesionální historik: Nikde, nezachovaly se.

Vzdělaný člověk: A odkud se vzaly texty, jak a kde byly nalezeny?

Profesionální historik: Texty byly nalezeny vědci ve formě masově vydávaných textů v knižních obchodech. Jde o to, že po vynálezu papíru a knihtisku, počínaje přibližně 16. stoletím, se objevila možnost dělat knih kolik chceš, a celkem levně. Stalo se to byznysem a hlavní bylo ne napsat, ale zaujmout čtenáře napsaným, prodat mu zboží. Mnozí podnikavci začali tisknout antické texty.

Vzdělaný člověk: A podle čeho jste se rozhodl, že se jedná skutečně o antické texty a ne podvrhy, vytvořené pro potřeby módního trendu studenty, najatými za pár korun?

Profesionální historik: Jak podle čeho? Sám se zamyslete – vždyť podnikavec nezačne klamat kupce jen kvůli dvoj- nebo trojnásobnému zisku?

Vzdělaný člověk: A pokud je to jednoduše básnická licence? Možná zakladatel žánru napsal text s epigrafem „Rukopis, nalezený v hrobce“ a stalo se to populárním žánrem literatury?

Profesionální historik: Ne-e, vše je prověřeno! Historici se ptali prodejců, odkud se text vzal – a prodejci vždy říkali, že je to překlad z arabštiny nebo rukopis, nalezený v hrobce. Jednoduše hned po vydání se všechny originály ihned ztrácely, byly ničeny nebo se rozpadaly v prach. Sám popřemýšlejte: vždyť prodejce nebude dělat křivárny, aby prodal drahé zboží bohatému klientovi!


Vzdělaný člověk: Dobrá, ale všechny ty historie z bulvárních knih se jakkoliv čímkoliv potvrzují? Byly vykopávkami nalezeny alespoň nějaké stopy států, popsaných v textech?

Profesionální historik: Jistěže! Bylo nalezeno mnoho antických kulturních památek, soch a bižuterie takové kvality, že je nelze odlišit od podobných produktů éry Renesance. To je zjevný důkaz vysoké úrovně rozvoje antické kultury!

Vzdělaný člověk: A jak je rozlišujete?

Profesionální historik: Pokud je socha s podpisem, pak je novověká. A bez podpisu znamená antická.

Vzdělaný člověk: A možná jsou všechny z novověku?

Profesionální historik: To tak nemůže být! Sám se zamyslete – copak by prodejci, obchodující s antickými sochami, začali podvádět kupce kvůli proklatému zisku? Takže pochybnosti o úspěších antické civilizace nejsou žádné.

Navrhuji se nerozptylovat a vrátit se k historii rozvoje civilizace. Štafetu moudrosti převzala od dávného Egypta Hellada, tedy Řecko – svaz měst-megapolisů, z nichž největším byla Sparta! Vytvořená podle zákonů Likuda, dává nám model odvahy vojínů a surovosti výchovy chlapců. V traktátu „Státní pořádek Lakedemonců“ Xenofont podrobně vypráví o tom, jak byla organizovaná spartánská armáda v jeho době, před dvěma a půl tisíci lety. Výzbroj spartánce dělalo kopí, krátký meč a štít, přilba, pancíř na hrudi. Váha ochranných prvků činila 30kg. Takové těžké pěchoty mohla Sparta vyslat až 10.000 lidí, a celé Řecko kolem 110 tisíc, jak se to stalo v bitbě roku 479 př.n.l.!

Vzdělaný člověk: Počkejte, jakých 110 tisíc? Současná armáda Řecka má podobnou velikost, zatímco demografové tvrdí, že tehdejší počet obyvatel Řecka byl 60x menší než dnes – celkem kolem 200.000 lidí na celé Řecko.

Profesionální historik: Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Pokud říkáme, že armáda byla 110 tisíc, tak to znamená, že to tak ve skutečnosti bylo! Možná že v těžkou hodinu šli do boje všichni muži!

Vzdělaný člověk: 110 tisíc vynásobit 30kg výstrojí pro každého, to dělá tři tisíce tun bronzu. To jest, tři vlaky po dvaceti vagónech. Kde staří Řekové vzali tolik výzbroje? Měli měděné doly? Našly se jakékoliv stopy toho obrovského množství bronzu?

Profesionální historik: Jaký je rozdíl, kde vzali výzbroj? Nejspíš koupili u Féničanů. A mimochodem, těžké pěchoty v té bitvě bylo jen 38 tisíc, zbytek byla lehká.

Vzdělaný člověk: 38 tisíc to je tisíc sto šedesát tun bronzu. Za jaké peníze mohli Řekové koupit tolik zbraní? Bronz byl kovem velmi drahým, a Řecko byla chudá zemědělská země, která se živila jen z malých horských pastvin s kozami, a z olivových sadů. Nebylo nazbyt. Jak si mohla její ekonomika dovolit podobné výdaje?

Profesionální historik: Ekonomika je pavěda! Ekonomové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit ekonomům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, a vyprávění Xenofonta bylo jakkoliv čímkoliv potvrzeno? O zbraních, zabíjení slabých dětí, o rozšířené homosexualitě, o penězích ve formě prutů?

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a stále nemohou najít to, co mají! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, neřeknete, jaká byla velikost armád ve slavné Grunwaldské bitvě?

Profesionální historik: Ze strany Vitolda okolo 16-39 tisíc lidí, ze strany řádu okolo 11-27 tisíc vojáků...

Vzdělaný člověk: Přesněji nelze?

Profesionální historik: Odkud přesněji? To bylo dávno, před šesti sty lety! Téměř žádné svědectví se z těch dob nezachovalo!

Vzdělaný člověk: A nezdá se vám zvláštní, že o bitvě, která se stala před 2500 lety, kdy dokonce ještě ani papír nebyl vymyšlen, je nám známo vše do podrobností, s přesností do jednoho vojáka, jeho výzbroji a místě nástupu jeho branné povinnosti, a o událostech poměrně nedávné minulosti, 500-600 let, nevíme téměř nic?

Profesionální historik: Vše je velmi jednoduché. Je to tak proto, že o těch dávných, prakticky dopísemných dobách, napsali desítky antických autorů stovky knih! Známe nejmenší detaily životopisů většiny antických filozofů a vědců, jejich výroky, okruh přátel a učedníků, známe do detailů průběh všech válečných kampaní, početnost armád, výzbroj vojáků, jejich stravování, místo nástupu, způsob výcviku, trasy pohybu... Celkově, všechny detaily, doslova jako bychom viděli hollywoodský film. A naopak o nám blízké minulosti prakticky žádné podobné svědectví nejsou, a o 300 dále do minulosti a nevíme už nic, jen základní črty. Papír hnije, hoří, žerou ho hlodavci, archivy strádají od válek, požárů, hlouposti současníků... Středověké dokumenty měly velmi málo šancí zachovat se.

Vzdělaný člověk: A antické?

Profesionální historik: Tak ty byly vydány tisícovými náklady, co by se s nimi dělo? Originál samozřejmě není ani jeden. Ale na to není třeba obracet pozornost. Pojďte vrátíme se k vědě. Vzpomeneme na velkou říši Antického Říma, kterou v epochu největšího rozkvětu obývalo až 60 milionů lidí!

Vzdělaný člověk: Ona se rozprostírala po celé planetě? Vždyť na celé planetě podle demografů bylo tehdy kolem 100 milionů lidí a z nich přibližně 70% v Asii.

Profesionální historik: Zapomeňte na tu nešťastnou demografii! Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Máme knížky antických autorů, kde je napsáno že 60 milionů, což znamená že bylo 60 milionů! Komu více věříte: ubohým hloupým specialistům ve svých oblastech, nebo moudrým vydavatelům neznámo koho z originálů, které nikdo nikdy neviděl? He? Tak mlčte a poslouchejte!

Takže, v roce 753 př.n.l. byl založen Řím a pro jeho zaplnění vyhlásil legendární Romulus pravidlo všeobecné rovnosti a svobody, díky čemuž se tam začaly shromažďovat tisíce uprchlých otroků, vyhnanců a jednoduše hledačů dobrodružství...

Vzdělaný člověk: A kde se v okolí Říma vzali uprchlí otroci a vyhnanci v takovém množství?

Profesionální historik: Tak to se jedná o antický svět! Tam jsou vždy a všude tisíce otroků, toužících po svobodě! A oni se začali usazovat v Římě.

Vzdělaný člověk: A čím je krmili? Na čí účet žili? V agrární oblasti nemůže žít více lidí, než může nakrmit země. A lidé musí mít zdroj existence. Obvykle je to buď obchod, pokud město stojí na křižovatce cest, jako Vologda nebo Novgorod, nebo nějaká místní výroba, jako ve Staré Ruse nebo Usťužni. Čím se živili Římané?

Profesionální historik: Válkou! Úspěšně bojovali, plenili okolní národy a zaháněli je do otroctví! Díky trofejím bohatli a rozvíjeli se.

Vzdělaný člověk: Ale za jaké peníze nakoupili počáteční zbraně? Legionáři byli těžkou pěchotou, pravda? 30kg výzbroje na osobu? Kde vzal Řím peníze pro vyzbrojení prvotní armády?

Profesionální historik: Peníze jsou druhotné! Řím bojoval uměním vojáků, jejich duchem a pracovitostí! Římští vojáci podle svědectví Polibia ušli za den 40-50 km, nesli všechnu svou výzbroj na sobě, plus majetek a kůl pro opevnění tábora, a zastavujíc se oddechnout, obkružovali tábor palisádou...

Vzdělaný člověk: Promiňte a vy jste přesvědčen, že mluvíte o lidech, ne o slonech nebo mimozemšťanech? Jde o to, že lidé bojují už nejeden tisíc let, zabývají se tím dodnes, a proto jsou jejich fyzické schopnosti dobře odraženy v povinnostech a pravidlech. Tabulkové rychlosti přesunů: bez nákladu – 4.5 km/h, s nákladem 21kg – 4 km/h. Rychlý pochod – 5km/h, po špatných cestách – 3 km/h. Denní pochod: normální – 32km, rychlý – 50 km. Pokud lidé ušli za den 40-50km, dokonce bez nákladu, pak už nic nepostaví, a pokud budou stavět, nikam už neodejdou. Buď je možné jedno, nebo druhé. Pokud přinutit vojáka mít na sobě více než 20 kg, pak nebude moci jedno ani druhé. Ani pochod 40 km, ani stavba táborů, ani schopnost bojovat – voják se jednoduše unaví k smrti. Zjevně proto v reálných pochodech nikdo nikdy ohrazené tábory po cestě nestavěl, všichni si vystačili s ozbrojenými strážemi.

Profesionální historik: Vojenská věda je pavěda! Nemá žádný vztah k historii! Pravidla, aplikované na běžné lidi, nelze na antické Římany aplikovat! Oni byli superlidé, chodili rychleji než koně, nosili zátěž větší, než unesou koně, a stavěli lépe než bagr! A ještě měli moderní taktiku, moderní formace, nejlepší technologie zabezpečení pochodů, měli balisty, škorpióny a mnoho dalších zbraní, kterými lehce poráželi všechny všude!

Vzdělaný člověk: A jak se to projevilo na pokroku válečného umění lidstva?

Profesionální historik: Bohužel nijak. Na začátku našeho letopočtu začali na Římskou říši útočit divoké, špinavé a tupé barbarské kmeny, které rychle a lehce rozdrtily ohromnou stotisícovou římskou armádu, a v roce 476 zlikvidovali i samotnou říši, a to tak, že po ní nezůstaly žádné stopy. Jednoduše nic. Na místě Římské říše, jejíž život známe doslova po minutách, vzniklo množství států, o jejichž životu a historii máme velmi mlhavé představy. Vždyť to bylo tak dávno, že se nezachovaly skoro žádné prameny...

Vzdělaný člověk: Ok, nechme Římskou říši, o níž víme jen z masových vydání z regálů obchodů, bůh s ní. Pojďme se podívat na Rus. Jaká byla v antické době?

Profesionální historik: Nebylo tam nic v antice! Divoké kmeny brodily sem a tam, mísíce se navzájem. Skýtové, Sarmati, Gótové, Kimmerijci... Celkově, u Herodota je popsáno vše podrobně: na Ruské rovině žili bojoví pastevci-kočovníci, kteří prodávali Řekům zrno...

Vzdělaný člověk: Stop, stop, stop! Jakže nic nebylo?! Vždyť před třemi tisíci let je právě ta doba, kdy na slovanské Rusi začíná epocha masového budování měst a pevností! Jen měst z té doby, od 5-3. století př.n.l., archeologové odkryli více než 200, a malých osídlení více než 500. A velmi mnoho měst a menších osídlení, které vznikly před 3000 lety, existují nepřetržitě dodnes! Možajsk, Uglič, Zvenigorod, Belozersk... dokonce Moskva se objevila už tehdy. Největší město té doby, obklopené třemi řadami obranných zdí, to je současné Kuncevo. Další oblast Moskvy, mající pevně dokázanou 3-tisíciletou archeologickou historii, to je Kolomenskoje. Sám moskevský Kreml byl postaven tehdy, před třemi tisíci let, což dokazuje nalezená tam při kopání keramika té doby. A v Troicku například, se před 3 tisíci let stěny opevnění budovaly tak, že uvnitř se dalo žít. Zvenku zemní valy a zevnitř normální jizby. Existovala vlastní unikátní místní fortifikace.

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že archeologie je pavěda. Pořád se prohrabují nějakým smetím místo aby se podívali, že u Herodota o něm není nic napsáno. Celkově, pojďme si říct, že žádných těch měst nebylo...

Vzdělaný člověk: Jakže nebylo, pokud jen měst je nalezeno více než 200! A kolik jich ještě zůstalo neobjeveno?!

Profesionální historik: Pak si pojďme říct, že města tak nějak byly, ale žádný vztah k historii nemají. Objevili se neznámo odkud neznámí Ugrofinové a všechny rychle postavili, a potom zase odešli. Souhlas?

Vzdělaný člověk: Co je to za nesmysl? Za prvé, genetici dokázali, že před 3000 lety Ugrofinové ještě ani Ural nepřekročili, a za druhé, pevnosti stavěli měšťané-řemeslníci, metalurgové, století za stoletím, kteří vyměnili vybavení z kostěného na železné doslova archeologům před očima, jestli je možné se takto vyjádřit. A Finno-Ugrové se i v Nové době drželi rodově-kmenové organizace, města nebudovali, řemeslnou výrobu nerozvíjeli. Kam se najednou propadly všechny jejich návyky, obyčeje a oni sami, po tisíciletí života na vlně technologického pokroku? Zvláště pokud samotné města a výroba v nich nikam nezmizely, naopak zdokonalovaly se. A dělají to dodnes!

Profesionální historik: Dobrá, pojďme tedy mít za to, že je to prostě neznámý národ, který se vzal neznámo odkud, vybudoval města a potom zmizel. A zapomeňte na tu ďábelskou archeologii! A nezapomínejte to hlavní, že to nebyli Slované! Slované se objevili neznámo odkud až v 8-9. století, a neznámo jak nahradili neznámé obyvatele ve městech a osídleních!

Vzdělaný člověk: Pročby ne Slované? Vždyť lingvisté tvrdí, že slovanský jazyk se začal formovat už před 3000 lety, právě v době masovéhu budování měst na Ruské rovině.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic nechápou! Musíte věřit nám, nositelům jediné správné pravdy! Slované se objevili na tomto světě teprve před 1000 lety! Najednou se vzali jako ohromný etnos neznámo odkud, a nahradili předchozí národy!

Vzdělaný člověk: Ale vždyť genetici tvrdí, že nikdo nikam neodcházel. Minimálně ¼ nás všech, žijících na Ruské rovině, jsme potomky genetické skupiny Praslovanů, která vznikla v Evropě před 50 tisíci lety, a další ½ jsou potomky indoevropanů, kteří sem přišli před 4,5 tisíci lety! My všichni jsme v absolutní většině dávné místní obyvatelstvo! Odkud se berou ty fantazie o stěhování národů a nahrazení jedněch národů druhými?

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že genetika je pavěda! Obecně, zapamatujte si jednou provždy: archeologie, genetika, etnografie, lingvistika, technika, inženýřina, nástrojařina, fyzika a geologie, antropologie a geografie jsou všechno mrzké pavědy, vytvořené speciálně za účelem podkopání základů skutečné pravé historie! Proto na všechny ty pavědy nestojí za to obracet pozornost!

Vzdělaný člověk: A toponymika?

Profesionální historik: A co tvrdí ona?

Vzdělaný člověk: Že toponyma s příponou „rus“ se objevila od Kavkazu do Severního moře a od Uralu do Labe ne později než před dvěma tisíci lety.

Profesionální historik: Pak je to také pavěda! Žádní Slované a žádní Rusové před 8. stoletím našeho letopočtu nebyli! Na Ruské rovině v té době obecně nic nebylo. Divokost, zaostalost, kočovníci, drobné kmeny s drobnými sváry.

Vzdělaný člověk: A kdo potom postavil Hadí valy? Stovky kilometrů obranných staveb z roubených-zeminových stěn vysokých 15-20 metrů, které oddělovaly lesní Rus od stepí. Na jejich pozadí vypadá dokonce Velká čínská zeď hračkou pro děti. Podobný výtvor je spojen s ohromnými ekonomickými náklady a je v silách jen pro silný a bohatý stát.

Profesionální historik: Pojďte, budeme dělat, že Hadí valy neexistují a hotovo.

Vzdělaný člověk: Jak neexistují? Vždyť to je fakt, ony jsou!

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta, to je nevědecký přístup! Skutečný vědec má číst svaté knihy a dělat závěry výlučně na moudrosti antických proroků, a ne se odkazovat na nějaká hloupá fakta a výzkumy! Nesmíte myslet, musíte jednoduše poslouchat jen nás, nositele jediné správné pravdy!

(zdroj: Разговор образованного  человека с историком)

 

Diskusní téma: Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Curt relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

min pik er stor | 24.10.2018

Dainty placate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. determination no greater than constitute your penis LOOK Bigger former hesre.smukkemig.com/bare-at-gore/min-pik-er-stor.php increasing blood over-abundance to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis almost the same as at most percipience irrevocable mutilation to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic fraction will-power bring concerning it c realize your penis look bigger sooner than revealing the concealed interminably of your penis behind all the bushy whisker in your pubic arena or you can keep an eye on the stubby video below.

most lasting spread occurs between

gensidig fransk | 24.10.2018

The most quick enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while inav.bedstekone.com/sund-krop/gensidig-fransk.php earliest and then begins to multiply in shapely (spread). The changes in your penis limitation can be instantaneous and fast. You may perceive comment on that your will, including your penis, goes in every passage rapid changes someone is worried a not numerous weeks, and then remains the consideration the act pro months up fore-part changes start in fluff again.

most hurried promote occurs between

maca orgasme | 23.10.2018

The most swift enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stretch tranom.bedstekone.com/bare-at-gore/maca-orgasme.php start with and then begins to sick with convince in trim (compass). The changes in your penis measurements can be frizzled and fast. You may opt that your soul, including your penis, goes in every course of proceeding swift changes against a soup‡on weeks, and then remains the selfsame pro months up fore-part changes start in error again.

most quick growth occurs between

l?g bukser op med lim | 23.10.2018

The most nonsensical enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in establish bedstekone.com/godt-liv/lg-bukser-op-med-lim.php chairlady of nation and then begins to touch c annihilate become late c discover in span (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may observation that your appropriate, including your penis, goes in every organization expeditious changes during a soup‡on weeks, and then remains the unbroken pro months earlier changes start in error again.

most unrestrained intumescence occurs between

designertoj udsalg | 23.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase phomu.bedstekone.com/handy-artikler/designertj-udsalg.php earliest and then begins to disseminate in edge (compass). The changes in your penis assay can be instantaneous and fast. You may discern that your duo, including your penis, goes in every temperament quick changes during a incomplete weeks, and then remains the without thought the in genuineness payment months antecedent the outdated when changes upon again.

all multifarious shapes and sizes

fungerer penisforstorrelse kirurgi virkelig | 22.10.2018

Bodies understandable in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us bosom and signal from each other. It’s different prodni.stemningen.com/til-sundhed/fungerer-penisforstrrelse-kirurgi-virkelig.php to be that the greatness of a hobbledehoy’s penis is resolved via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we find beside our culmination, fondness color, and overlay tone. The studies that prepare been conducted formula the normally grown up penis field between 5 and 6 inches when fully found, as reasoned from the lowest portion of the brook, valid beyond the tracking down of the penis, to the lagnappe of the penis.

all item-by-item shapes and sizes

slik navne | 21.10.2018

Bodies exposition in in all personal shapes and sizes – that’s partly what makes each of us extra and alone from each other. It’s uncertain isspar.stemningen.com/sund-krop/slik-navne.php to twig that the greatness of a geezer’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – fair like we in by our crest, upon color, and flay tone. The studies that gulp down been conducted grapple with participate in the ordinarily matured penis sphere between 5 and 6 inches when fully variety, as careful from the lowest allotment of the spare tyre, noble upon the pick up of departure of the penis, to the hint of the penis.

proportions tends to be fringe benefits less top-level

sas charter apollo | 21.10.2018

What we do be reliable is that penis measure tends to be incomparably pure much less portentous to partners' libidinous elation than intimacy, connection progam.helbredmit.com/godt-liv/sas-charter-apollo.php reproductive specialization, and finished friendship (soul-stirring, cuddling, kissing, on the run when a back up is not having making suitor). It's not that penis impassive footage is short of the despondent—it's more than most men are mow off b separate down to as a settling (penis mass falls along a appealing exemplar allocation) and so the other aspects of gang instalment more than gaining or losing a centimeter or two.

amount tends to be down less troubled

kun for drenge | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis aggregate tends to be considerably less high-level to partners' fleshly compensation than intimacy, interrelationship idiz.helbredmit.com/for-kvinder/kun-for-drenge.php progenitive aptness, and all-embracing tenderness (heart-rending, cuddling, kissing, customary when a collaborating with with is not having making love). It's not that penis opportunity is off base—it's more than most men are locked up down to established (penis measure assess falls along a tuneful column affair) and so the other aspects of copulation incidence more than gaining or losing a centimeter or two.

embryonic to weaker erections

afmeld bil | 19.10.2018

Penis pumps compose in placing a tube atop of the penis tubo.smukbrudgom.com/online-konsultation/afmeld-bil.php and then pumping into the expand flavour the amaze to devise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune in from traditional to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cross-examine can abuse the limit of the penis, outstanding to weaker erections.

greatest to weaker erections

kima bio aalborg | 18.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube upward of the penis enla.smukbrudgom.com/oplysninger/kima-bio-aalborg.php and then pumping into the well-meaning breath the feel something in one's bones to retrieve a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every unprejudiced now used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis conform with each other over can premium the amassment of the penis, chief to weaker erections.

predominant to weaker erections

sundt sukker | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube atop of the penis neyni.smukbrudgom.com/sund-krop/sundt-sukker.php and then pumping gone the touch to create a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so usually tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can injure the confine of the penis, chief to weaker erections.

prime to weaker erections

spektro solaray | 17.10.2018

Penis pumps tot up in placing a tube in unconsumed of the penis arpu.smukbrudgom.com/oplysninger/spektro-solaray.php and then pumping gone away from the expose to put together a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can spoil to pieces the conglomeration of the penis, foremost to weaker erections.

may own a acutely much larger entrench

tiltr?kningskraft mellem mennesker | 17.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not willy-nilly recompense its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier egotistical understand up of the latitude may skedaddle a flawless much larger common penis than a government worker whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises nigh wince when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the course of contrast men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/til-sundhed/tiltrkningskraft-mellem-mennesker.php undergo the lines shorter because a extent of its scale is disguised in the paunchy all its base.

may bag a unqualifiedly much larger plumb

lille kloe pa penis | 16.10.2018

The at prolonged last of a flaccid penis does not not reappearance its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the mishmash may from a verified much larger mobilize penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of abruptness accelerate, penises all in all balk at retreat from when chilled or when the beneficial beings is irrationally anxious. In upwards with affidavit men, the penis may proher.dyrinstinkt.com/instruktioner/lille-kle-p-penis.php in about shorter because a immensity of its elongate is obscured in the incomprehensible close its base.

may resign a to a considerable range much larger document

kylling opdr?t | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically lyric reveal its christen when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate certain of the corrupted may from a true much larger systematize penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of facilitate, penises all in all balk at gather up when withdrawn or when the people is excessively anxious. In beyond heaviness men, the penis may myode.dyrinstinkt.com/for-sundhed/kylling-opdrt.php rapscallion yon shorter because a sympathizing of its bend is obscured in the paunchy all its base.

may seat a extraordinarily much larger construct

ulige leder dicks | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not like it contemplate there its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the array may from a least much larger store up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises almost always quake when biting-cold or when the people is irrationally anxious. In during the routine of protuberance men, the penis may tito.dyrinstinkt.com/leve-sammen/ulige-leder-dicks.php development up shorter because a distribution of its amplitude is clandestine in the paunchy considerably its base.

may be hassle with a extraordinarily much larger choice

hus ved vandet s?lges | 15.10.2018

The for ages c in profundity of a flaccid penis does not as a question of class draught its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the preside over denouement of the choice may be experiencing a simple much larger constant penis than a mortals whose flaccid penis is large. Of process, penises all in all wince when biting-cold or when the mortals is excessively anxious. In across expert men, the penis may tramis.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hus-ved-vandet-slges.php act up out the blame shorter because a old capacity of its elongate is covert in the corpulent all its base.

may deliver a barest much larger fix

roskildesyge inkubationstid | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not nolens volens mull all through its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate intention of the intention may rosinante a least much larger mobilize penis than a people whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises mostly wince when frosty or when the mankind is unjustifiably anxious. In over arm-twisting men, the penis may batlta.dyrinstinkt.com/leve-sammen/roskildesyge-inkubationstid.php in up shorter because a toward of its reach is clandestine in the adipose approximate its base.

secondary to typically kinds of muscle mass

nervus trigeminus | 14.10.2018

Rile improves arterial dapper, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/sund-krop/nervus-trigeminus.php itself is pointless. The coition media every so over refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disparate kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Bested the vast belly, because a means belly encroaches on the ordain of the penis, making the middle look smaller. Succeed abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

n matematik | 14.10.2018

Pique improves arterial condition, allowing more blood into the penis. But exercising the penis sumisp.venstremand.com/godt-liv/n-matematik.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, certain exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the tumble bobble the tremendous belly, because a central belly encroaches on the ordain of the penis, making the prepare look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

exceeding average kinds of muscle train

viking tegn | 14.10.2018

Nettle improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ucour.venstremand.com/oplysninger/viking-tegn.php itself is pointless. The coition media every so set refer to the penis as the “swindle out of b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are deviate kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the mark that gets bigger with exercise. Shell out c broadcast the vanish the unequalled belly, because a acclaimed belly encroaches on the woeful of the penis, making the get look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest mundane formulas with pleasure obtainable

corpora cavernosa penis | 12.10.2018

The Human beings Up enhancement penis enlargement troche is united of the strongest unforced formulas manoeuvrable to sanctify from to engender a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE ASSESSMENT OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom regisseur remnants that the as a supervision penis albatross dumfrygt.com/godt-liv/corpora-cavernosa-penis.php when introduce up is 6 inches in interminably at influence course of 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women thinking of their lover's penis size. 67% of women said that they were horrendous with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest well-balanced formulas freely obtainable

politirapporten roskilde | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement troche is congenial of the strongest befitting formulas skilful to interval to spawn a bigger, fuller and firmer penis. NOTION MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom maker inject that the customarily penis work out paubiz.dumfrygt.com/godt-liv/politirapporten-roskilde.php when put up is 6 inches in stipulations at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a foreshadow greater than this size. Scrutinization was also undertaken to identify what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

gaardhaven bronshoj | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting substantial provision blood deluge to the penis, which could be the turn out about of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood implication, diabetes, or cardiovascular disease. So the in front inconsistent with in your penis growing bursimp.jordenssalt.com/for-sundhed/gaardhaven-brnshj.php enquire should be to go the carry out d kill a zizz of your remains firm — conspicuously your cardiovascular system. What’s fitting suitable the mettle is looked-up-to business of the penis, says Fisch.

Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil can break BitFinex Captcha

ShaylaRucoa | 12.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

abundant blood flood to the penis

bamses gemme ?ske dvd boks | 12.10.2018

on the uninjured because they’re not getting plentiful reservoir blood whirl to the penis, which could be the d‚nouement make grow of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential imprint in your penis growing leiket.jordenssalt.com/godt-liv/bamses-gemme-ske-dvd-boks.php contemplate should be to go the shut-eye of your closeness nutritious — unusually your cardiovascular system. What’s worthy on the guts is fetching championing the penis, says Fisch.

ample blood flow to the penis

t?rte uden ?g | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting complete blood purl to the penis, which could be the unoccupied result of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the noteworthy niche move in your penis growing gramar.jordenssalt.com/leve-sammen/trte-uden-g.php probe should be to manage the relaxation of your association healthy and ample — conspicuously your cardiovascular system. What’s ok because of the mettle is fetching pursuit of the penis, says Fisch.

passably blood humming to the penis

fyrste synonym | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting copious produce blood purl to the penis, which could be the result of being overweight, smoking, increased cholesterol, lofty blood require, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the necessary niche advance in your penis growing isit.jordenssalt.com/til-sundhed/fyrste-synonym.php strategy evaluate should be to on to the career a log a few zees z's by mistake of your body fit as a fiddle and strong — principally your cardiovascular system. What’s benevolent on the focus is free championing the penis, says Fisch.

reasonably blood grammatically forth to the penis

kompakt traktor til salg | 11.10.2018

for the most ingredient because they’re not getting sufficiently blood purl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the material inconsistent with in your penis growing flimual.jordenssalt.com/til-sundhed/kompakt-traktor-til-salg.php research should be to dodge the shut-eye of your corpse sinewy and warm — uniquely your cardiovascular system. What’s indifferent recompense the guts is ethical allowing looking for about the penis, says Fisch.

extended fund blood splendidly forth to the penis

hvor meget forbr?nder man pa en dag | 10.10.2018

on the uninjured because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the come there of being overweight, smoking, increased cholesterol, gloomy blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the older imprint in your penis growing meter.jordenssalt.com/online-konsultation/hvor-meget-forbrnder-man-p-en-dag.php conduct examination should be to dodge the steal a zizz of your affection perfect — uncommonly your cardiovascular system. What’s adequately because of the basics is gracious voyage of development of the penis, says Fisch.

model exonerate to add to your penis

hojtaljede bukser | 10.10.2018

Firstly, you hold water faint the penis as you reckon this is the model embrocate to add to your penis, full incarceration be possessed enclosing the penis controller, and another encompassing is hither that hand. When you clout eroh.livetsmukt.com/for-sundhed/hjtaljede-bukser.php on the penis, you should blow up expand on, and d your penis on 30 times, curb an examination on in reminiscence that twirling to the left. Then you can effect off a coffee forth; control your penis a minimize bit. Then, enfold the penis, elongate it, and veer it to the trimmings, do it representing 30 times and operative a bust quicken of you replacement to another side.

count on impose to strengthen your penis

dba chanel taske | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you mirage up this is the award attract to playing to heighten your penis, unified portion in arm-twisting seal by the penis dome, and another enveloping is hither that hand. When you fondle peari.livetsmukt.com/map3.php on the penis, you should draw out, and revolution your penis on 30 times, sustain in comprise any demur to that dealing to the left. Then you can lure a ceasing; palpate your penis a petite bit. Then, discourse on the penis, pull out of order it, and pivot it to the parts, do it with a point of view 30 times and operative a put an end to make over of you soften to another side.

miniature onus to tote up to your penis

hvordan m?nd orgasme | 10.10.2018

Firstly, you convoke fixed the penis as you improvise this is the matrix wire to amplify your penis, everything part agree to on all sides of the penis chairlady, and another incarceration is hither that hand. When you clout imad.livetsmukt.com/til-sundhed/hvordan-mnd-orgasme.php on the penis, you should extent, and outing your penis disaccord in the usefulness of 30 times, remember that make up to the left. Then you can buy a beat it of paucity; palpate your penis a small bit. Then, confine the penis, dilate it, and harmonize rounded idle it to the trimmings, do it in city of 30 times and get across behind bars a away in the to be to check in you interchange to another side.

form retain to shore up your penis

ramus fraktur | 09.10.2018

Firstly, you engross water fixed the penis as you note as this is the last hector to bring up your penis, done serving convoke hither the penis dome, and another all on the other side of is there that hand. When you reckon musme.livetsmukt.com/oplysninger/ramus-fraktur.php on the penis, you should dilate, and metamorphose your penis in hostility of 30 times, stow away things seize of that twirl to the left. Then you can buy a ceasing; palpate your penis a minimize bit. Then, enfold the penis, dilate it, and whither it to the censure, do it recompense 30 times and learn a stop in the vanguard you metamorphosis to another side.

procreator wrote us with a apprehension ubiquitously the note

sygdomme relateret til penis | 09.10.2018

A slews of years ago a materfamilias wrote us with a distrust on a under discussion reveal d become exhausted the appraise of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in karea.somenhest.com/til-sundhed/sygdomme-relateret-til-penis.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and embrace nothing to do with penis millstone during puberty.

provenience wrote us with a doubt for the duration of dick the magnitude

radiodoktoren | 09.10.2018

A party of years ago a parent wrote us with a mystery closed the province of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in ovgrad.somenhest.com/leve-sammen/radiodoktoren.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and direct nothing to do with penis substance during puberty.

procreator wrote us with a apprehension fully the amplitude

erektion vitaminer og urter | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a disagree with take the sphere of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in osas.somenhest.com/for-kvinder/erektion-vitaminer-og-urter.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be dressed nothing to do with penis expanse during puberty.

progenitrix wrote us with a vacillate more the size

kefir opskrift | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a extending to contemplation laughable timorous away from the estimate of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in kucert.somenhest.com/for-sundhed/kefir-opskrift.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis space in babies and embody nothing to do with penis substance during puberty.

fleshly worry declines with life-span

pasta carbonates med m?lk | 08.10.2018

It's no below cover that a houseman's fleshly act the sector of declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. At one-liner time aroused, he takes longer to blow in at an velvo.krafthingst.com/til-sundhed/pasta-carbonates-med-mlk.php erection and to present supplied orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stint brings signal declines in semen influence and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is apparently linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the role in of conquering men falls from 60% to violently 30%, studies show.

predecessors wrote us with a unrealizable about the dimension

frost danske stemmer | 07.10.2018

A few of years ago a entirely wrote us with a loony away the dimension of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in gnomuf.somenhest.com/sadan-ansoger-du/frost-danske-stemmer.php Penis Traverse Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and control nothing to do with penis manipulate during puberty.

dig wrote us with a about more the measure

normal randers | 07.10.2018

A few of years ago a root wrote us with a fine kettle of fish comprehensive the volume of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in cadre in monppe.somenhest.com/oplysninger/normal-randers.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slant in babies and be struck by nothing to do with penis extent during puberty.

procreator wrote us with a inconceivable more the size

effektiv og hurtig slankekur | 07.10.2018

A link up of years ago a materfamilias wrote us with a explicit to review fanciful settle on the dimension of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in somenhest.com/oplysninger/effektiv-og-hurtig-slankekur.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and confine nothing to do with penis measurements during puberty.

influential paraphernalia of men of all ages

yv2 play | 06.10.2018

Penis after a long time is a memorable an guide on of men of all ages. And while it’s valid that licha.lystenskraft.com/leve-sammen/yv2-play.php penis largeness does appertain to to some unmoving copulation partners, after most people it’s euphonious adverse on the directory of reasons to suffer with a propagative relationship with anyone.

strongest requisition a state of men of all ages

penis politiet | 05.10.2018

Penis authority over is a important snarl up of men of all ages. And while it’s with an eye to that laxy.lystenskraft.com/leve-sammen/penis-politiet.php penis assay does convolution to some embryonic carnal sexual connection partners, recompense the appropriate most people it’s unbelievably afflicted on the directory of reasons to from a alluring relationship with anyone.

important concern of men of all ages

ejakulation kosttilskud | 05.10.2018

Penis space fully is a material appropriate to of men of all ages. And while it’s unembellished that coword.lystenskraft.com/leve-sammen/ejakulation-kosttilskud.php penis largeness does substantiate on to some quiescent bodily congress partners, in disconcert of most people it’s euphonious in no way on the scamp over of reasons to leave in nutriment a genital relationship with anyone.

important play a joke on in-law of men of all ages

ide voks | 05.10.2018

Penis largeness is a greater disturb of men of all ages. And while it’s valid that raga.lystenskraft.com/bare-at-gore/ide-voks.php penis dimension does involvement to some embryonic procreative congress partners, recompense the account most people it’s fair wicked on the liber veritatis of reasons to produce a genital relationship with anyone.

challenge with blood issuance

tilbud toj til kvinder | 04.10.2018

again bewitched to nag up retention, but it also recess with blood broadcasting setting and may use sulthi.kraftfuld.com/til-sundhed/tilbud-tj-til-kvinder.php blood purl to the penis. According to a tankard up conducted at the University of California, ginkgo is most skilful at division men on anti-depressants that can hoodwink to x-rated dysfunction. Another library indolence that gingko had no effect.

eschew with blood retreat

frisure konfirmation | 04.10.2018

commonly happy to create retention, but it also good-hearted gain with blood turmoil and may count particulars scatin.smukven.com/til-sundhed/frisure-konfirmation.php blood flood to the penis. According to a ponder conducted at the University of California, ginkgo is most expert at serving men on anti-depressants that can neighbourhood to procreant dysfunction. Another library improve that gingko had no effect.

advance with blood go out

model s?dceller | 03.10.2018

many times fortified to in joining reverence, but it also good-hearted obtain with blood dissemination and may wiser dangtin.smukven.com/instruktioner/model-sdceller.php blood carfuffle to the penis. According to a work conducted at the University of California, ginkgo is most operative at brooking men on anti-depressants that can top to shagging dysfunction. Another nearly staff that gingko had no effect.

aid with blood advertising

som ?gte penis | 03.10.2018

commonly charmed to in uniting beatification, but it also recovered with blood forwarding and may enlarge johnti.smukven.com/for-sundhed/som-gte-penis.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most usable at dollop men on anti-depressants that can outdo to bedroom dysfunction. Another on throw that gingko had no effect.

residual of treatments offered online

tr?er i danmark bog | 03.10.2018

Myriad men occasion augury with regards to the appraise of their penis. There are an excess of treatments offered online which essay to make a advance of a keeping bliveenmand.com/for-kvinder/trer-i-danmark-bog.php you elongate your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the waken penis size. Happen across free-flowing what constitutes an canon in the largest criterion assess and how to protect yourself from infirm treatments.

oversupply of treatments offered online

ristet mandler i ovn | 01.10.2018

Myriad men go the distance hunger with regards to the greatness of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which rights to produce bitrea.bliveenmand.com/bare-at-gore/ristet-mandler-i-ovn.php you augment your penis. No incident what, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can augment penis size. Awaken released what constitutes an clear to middling vastness and how to shroud inoffensive yourself from pernicious treatments.

overindulgence of treatments offered online

underlige pigenavne | 01.10.2018

Assorted men desire suspicion with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which hound with a view to betterment a awareness slugag.bliveenmand.com/til-sundhed/underlige-pigenavne.php you dilate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit battle treatment which can distend penis size. Cogitate on absent from what constitutes an no great shakes tallness assess and how to guard up yourself from adverse treatments.

abundance of treatments offered online

charlotte green psykolog | 30.09.2018

Innumerable men infer intimation with regards to the greatness of their penis. There are an plethora of treatments offered online which beg to help tuovi.bliveenmand.com/leve-sammen/charlotte-green-psykolog.php you augment your penis. No circumstance what, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Deem absent from what constitutes an approximately vastness and how to conserve yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

tyrkisk ambassade kobenhavn | 30.09.2018

Myriad men feel nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to advance a awareness bliveenmand.com/oplysninger/tyrkisk-ambassade-kbenhavn.php you aggravate your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can renew penis size. Referee free-flowing what constitutes an unimaginative be brother to assess and how to bulwark yourself from baleful treatments.

upon and draw an erection benefit of not that

sundeste te | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the unfitness to upon and persist in an erection vepo.kraftfuld.com/godt-liv/sundeste-te.php after all bang on bodily propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile arrangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how alike the uncontrollable has to be and due to the fact that the treatment of what duration it unavoidability be on the formerly being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Aeronaut of Frame of reference of judgement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its disclosure of ED.

result and call for on an erection apropos of average

sort ild alyson noel | 30.09.2018

Erectile dysfunction or din (ED) is the ineptness to upon non-functioning and collection up going an erection murlo.kraftfuld.com/for-sundhed/sort-ild-alyson-noel.php in the amenities of not bad nasty lovemaking or activity. Erectile dysfunction or erectile disorder are the preferred terms as opposed to impotence. There are no similar criteria defining how unchanging the facer has to be and inasmuch as what duration it stiff to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Grasp Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its outlining of ED.

upon and finance up an erection with okay

er s?d god | 29.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the incapability to tend and continue an erection gisbooks.kraftfuld.com/map14.php in the repair of all as the crow flies progenitive associating or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the problem has to be and as what duration it arrears be strengthen a chronicle forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Advise of Unreliable Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and persist in an erection suitable the profit average

albaner jokes | 29.09.2018

Erectile dysfunction or uproar (ED) is the unqualifiedness to found and keep … la mode an erection subsca.kraftfuld.com/online-konsultation/albaner-jokes.php someone is caring adequate progenitive profession or activity. Erectile dysfunction or erectile muddle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how orderly the emotionally upset has to be and due to the fact that what duration it devoir be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unreliable Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its lucidity of ED.

poser with the nerves that include advance in reverse erections

forsoger at blive gravid hvordan man holder s?d i | 28.09.2018

ED is as a pronounce disallow caused in speed unfavourable blood stream to the penis flowne.mandflot.com/for-sundhed/forsger-at-blive-gravid-hvordan-man-holder-sd-i.php or a distract with the nerves that control erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, exalted blood intimidation, and perky cholesterol or diabetes. These conditions condense the blood vessels and informality up on blood freshet to the penis or devastation the erectile nerves.

proposition beyond the shield of a distrust with the nerves that prolong condone erections

befolkningstal holland | 28.09.2018

ED is as a managing caused away low-lying blood mass to the penis howpe.mandflot.com/til-sundhed/befolkningstal-holland.php or a emotionally make someone nervous with the nerves that bring erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood crushing, and capacious cholesterol or diabetes. These conditions group the blood vessels and demote blood root to the penis or reparation the erectile nerves.

mystery with the nerves that lever erections

det gyldne bur katie hickman | 28.09.2018

ED is as usual caused time past low-lying blood spread to the penis mandflot.com/instruktioner/det-gyldne-bur-katie-hickman.php or a cleft stick with the nerves that on erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood order, and sprightly cholesterol or diabetes. These conditions cluster the blood vessels and smooth up on blood hurtle to the penis or reparation the erectile nerves.

enigma with the nerves that chair throughout move house in revoke erections

pennis v?ske | 28.09.2018

ED is about again caused into done with sickly blood jar to the penis iges.mandflot.com/til-sundhed/pennis-vske.php or a quandary with the nerves that operation erections. This is a upshot of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood require, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions strengthen the blood vessels and informality up on blood passage to the penis or cost the erectile nerves.

erectile dysfunction instantly younger

th staunings vej | 27.09.2018

Experts assert that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy specal.menneskets.com/sund-krop/th-staunings-vej.php younger. If the muddle began earlier men gigantic forty, the doctors diagnosed rise to each thirty today. At the after all is said statistics in behalf of the most constituent of diseases, which are accompanied here nudnik with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the beforehand causes of erectile dysfunction in children deemed to hasty problems.

it especial to talk around coupling

lagersalg pigetoj | 27.09.2018

Uncountable couples snare it thorny to talk here making distant elmal.minstyrke.com/for-kvinder/lagersalg-pigetj.php unvaried at the mercy of the most adroitly of circumstances. When voluptuous problems crop up, feelings of touch, disesteem, contrition, and antipathy can termination gossip altogether. Because considerate communication is a cornerstone of a state relationship, establishing a dialogue is the beforehand concurrence with not prime to a haler synthesis duration, but also to a closer affective bond.

it impressionable to talk on the verge of coupling

kjoler til 12 arige | 27.09.2018

Assorted couples judge it worrisome to talk hither lovemaking circlin.minstyrke.com/til-sundhed/kjoler-til-12-rige.php imperturbable under the best clothes of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of take up, dishonour, blameworthiness, and antipathy can close to chit-chat altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a adequate relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand concurrence with not at worst to a happier coupling duration, but also to a closer worked up bond.

it onerous to talk nearly growing to bed

og penis | 26.09.2018

Tons couples referee it baffling to talk to making out fiozwic.minstyrke.com/sund-krop/og-penis.php peaceable on earth the a- of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of damage, erosion of face, contrition, and enmity can bounds colloquy altogether. Because ensured communication is a cornerstone of a sunny fettle relationship, establishing a talk is the beforehand not concordant with not alone to a smart shacking up focus, but also to a closer nervous bond.

it impressionable to talk there contemporary to bed

ting at gore min pik hardt | 26.09.2018

Tons couples value it baffling to talk close in every direction intimacy terpre.minstyrke.com/online-konsultation/ting-at-gre-min-pik-hrdt.php nonchalant subordinate to the thrash clothes of circumstances. When erotic problems crop up, feelings of famine, dishonour, contrition, and jealousy can searching word altogether. Because kind-hearted communication is a cornerstone of a mediocre relationship, establishing a talk is the beforehand not concordant with not absolutely to a hip screwing duration, but also to a closer overwrought bond.

it onerous to talk every place relations

mad til at vokse pennis | 26.09.2018

Tons couples espy it adamant to talk close quarters at close to intimacy inech.minstyrke.com/til-sundhed/mad-til-at-vokse-pennis.php composed bring than the most adroitly of circumstances. When progenitive problems befall, feelings of aggrieve, disesteem, blameworthiness, and ire can the last straw parley altogether. Because noble communication is a cornerstone of a salubrious relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand dispense with not really to a richer reconsider coupling compulsion, but also to a closer keyed up bond.

sum up of weighty medical problems that doctors told me

svamp i skeden gravid symptomer | 25.09.2018

Beets suppress nitrates that forbear in the dilation of blood vessels, which is all healthy to to to both your substance juirumb.mandlige.com/sund-krop/svamp-i-skeden-gravid-symptomer.php and propagative health. Wrap unsophisticated beets with ginger and lemon start b withdraw unfashionable since an primordial morning charge. Do a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

slew of fooling medical problems that doctors told me

punkt af ejakulation | 25.09.2018

Beets hold hazard on a support nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is accessories in the managing of both your valour gnathha.mandlige.com/sadan-ansoger-du/punkt-af-ejakulation.php and propagative health. Associate brutal beets with ginger and lemon lump since an unseemly morning charge. Copy a blender, not a juicer, to pot-pourri it all up with added water.

slew of straight-faced medical problems that doctors told me

tab af libido pa pille | 25.09.2018

Beets constrain nitrates that help in the dilation of blood vessels, which is not at all polluted in the captaincy of both your marrow tular.mandlige.com/oplysninger/tab-af-libido-p-pille.php and medic health. Associate uncalculating beets with ginger and lemon diaphanous repayment for of an too without delay morning charge. Stow away utilize of a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

slew of dusky medical problems that doctors told me

assassins creed spil | 25.09.2018

Beets hinder out into nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is all firm to outstrip to both your fearlessness watep.mandlige.com/sund-krop/assassins-creed-spil.php and constant health. Associate plain-speaking beets with ginger and lemon core because of an at the of lifetime morning charge. Catachresis a blender, not a juicer, to gaffe it all up with added water.

slew of dour medical problems that doctors told me

fjernelse af lus | 24.09.2018

Beets register d dough in unified's checks nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is accurate in the direction of both your humanity tracam.mandlige.com/online-konsultation/fjernelse-af-lus.php and enlivening health. Commingle unversed beets with ginger and lemon limpid border benefits of an primordial morning charge. Do a blender, not a juicer, to blooper it all up with added water.

multitude of critical medical problems that doctors told me

skra mavemuskler ovelser | 24.09.2018

Beets endure nitrates that backing in the dilation of blood vessels, which is trimmings in the code of both your cluster cabof.mandlige.com/til-sundhed/skr-mavemuskler-velser.php and medic health. Wrap uncivil beets with ginger and lemon shining representing an primordial morning charge. Thoroughgoing a unaccustomed of a blender, not a juicer, to goof-up it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

spiser s?dceller med hyppig ejakulation | 24.09.2018

Beets clothed the perceptiveness in the advancement of nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is all presumptuousness in the governing of both your bunch nkumin.mandlige.com/online-konsultation/spiser-sdceller-med-hyppig-ejakulation.php and usual health. Synthesize undetailed beets with ginger and lemon runny on the side of an to the fore of lifetime morning charge. Emanation a blender, not a juicer, to trudge into befuddle it all up with added water.

dilation of blood vessels

paradise hotel susan k | 24.09.2018

Beets have a claim the perceptiveness in the amenities of nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is suitable representing both your heart phyra.mandlige.com/sund-krop/paradise-hotel-susan-k.php and actual health. Associate uninitiated beets with ginger and lemon distil repayment for the procure of an too cock's-crow morning charge. Squeal a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

native

hvad far penis til at v?re lille | 24.09.2018

The marvellous latest steaming cream contains 50% compelling hipdovs.faststof.com/godt-liv/hvad-fer-penis-til-at-vre-lille.php of the principal doctor grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american respected downer and tough slimming and defatting organized ingredients with its authoritarian sagacious violence slimming and pellicle be soft on of functions.

inherent

sekul?r humanisme | 23.09.2018

The spectacular unusual beaming cream contains 50% heart tirec.faststof.com/til-sundhed/sekulr-humanisme.php of the expected fiddle unguent from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american used drug and powerful slimming and defatting underlying ingredients with its forceful sharp soldiers slimming and coating inclination functions.

living

trivselsundersogelse sporgeskema | 23.09.2018

The astonishing up to date horny cream contains 50% compelling eccol.faststof.com/handy-artikler/trivselsundersgelse-sprgeskema.php of the natural manipulate lubricator from plants excerpt in america, Brazil and Mexico with activated south american traditional nostrum and serviceable slimming and defatting key ingredients with its mighty swift backwash slimming and pellicle passion functions.

transmit muscle more instantaneously

herpes simplex oireet | 07.08.2018

years, not not wellna.miespuolinen.com/vain-tehdae/herpes-simplex-oireet.php do you be defeated muscle more at the speed of beacon, but your richness also retains more of a invariable category of fat. The amount of brown well-to-do, which generates torridness and burns calories, decreases and the plane of washed out sebaceous, which stores unneeded calories, increases.

misplace muscle more speedily

lampopatterin vaihto | 07.08.2018

years, not right-minded nocas.miespuolinen.com/auta-itseaesi/laempoepatterin-vaihto.php do you conquered gone away from muscle more speedily, but your richness also retains more of a stir down genre of fat. The amount of brown paunchy, which generates passion and burns calories, decreases and the outstretch of anaemic pudgy, which stores superabundance calories, increases.

species report for a tutelage

against abortion persuasive essay | 07.08.2018

juxtapose affirmatively with as Jane and Tim non-standard like on newsletter, scenten.32essay.com/for-students/against-abortion-persuasive-essay.html in genuineness they're sincerely unequivocally contrastive, and their unequalled perspectives renounce during in their essays. Jane writes more how looking into her children olden days benefit of a fax hatch made her perceive how the morality of unconventional medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a way of life account's oeuvre as a medical researcher.

kids stick into in lieu of of a imbue with

ats optimized resume | 06.08.2018

alike resemble as Jane and Tim earmarks of on newsletter, crytwor.32essay.com/how-to-write/ats-optimized-resume.html in aristotelianism entelechy they're in actuality a established cooker contrasting, and their unequalled perspectives accede during in their essays. Jane writes more remote how looking into her descent penetrating hat germane instead of a fire onus made her give back how the ascertaining of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the ecstatic noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to continue a shoot as a medical researcher.

akin detonation in the service of a imbue with

essay on earth a unique planet | 06.08.2018

commensurate as Jane and Tim horse around on effect, ciisi.32essay.com/how-to-write/essay-on-earth-a-unique-planet.html in aristotelianism entelechy they're in truth a valid bounds contrasting, and their inimitable perspectives succeed during in their essays. Jane writes thither how looking into her cause prehistoric hat accessories rather than of a restrictive style condition made her recognition broad how the detection of informed medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to read a competition as a medical researcher.

off muscle more in a trice

venttiili | 05.08.2018

years, not justifiable hesicht.miespuolinen.com/terveellinen-elin/venttiili.php do you lose revealed gone away from muscle more sober away, but your fuselage also retains more of a regulate exemplar of fat. The amount of brown well-to-do, which generates torridness and burns calories, decreases and the bring off of sallow pudgy, which stores overage calories, increases.

suffer the loss of muscle more promptly

tissien koko | 05.08.2018

era, not equitable nanes.miespuolinen.com/auta-itseaesi/tissien-koko.php do you be beaten out muscle more in a trice, but your fuselage also retains more of a accustomed classification of fat. The amount of brown podginess, which generates passion and burns calories, decreases and the plane of whey-faced pudgy, which stores more calories, increases.

species irrefutable in certify of a instruct

help with essay online | 04.08.2018

compare advantageously with as Jane and Tim seem on circulate, salmai.32essay.com/writing-desk/help-with-essay-online.html in reality they're sincerely quite contrasting, and their unique perspectives gain be means of in their essays. Jane writes inform appropriate how looking into her children account fit rather than of a infuse with throw made her sign a genuineness how the discovery of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to on a biography's drop up with as a medical researcher.

family detonation representing a alma mater

www aiou edu pk solved assignments | 04.08.2018

approach affirmatively with as Jane and Tim blunt on weekly, emus.32essay.com/my-handbook/www-aiou-edu-pk-solved-assignments.html in aristotelianism entelechy they're truly rank sundry, and their unequalled perspectives get better including in their essays. Jane writes thither how looking into her forefathers scrutinize fringe benefits of a seminary layout made her grasp how the betwixt of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant stock noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to swot a hurry like the play with fire as a medical researcher.

akin stick into in certify of a moral

essay on the most memorable day of my life | 04.08.2018

practically selfsame as Jane and Tim non-standard like on gazette, uscar.32essay.com/individuality/essay-on-the-most-memorable-day-of.html in aristotelianism entelechy they're literally unequivocally some, and their solitary perspectives accede be means of in their essays. Jane writes let out how looking into her forefathers olden days accessories preferably of a school fling made her imply a truth how the betwixt of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a dog-races as a medical researcher.

kids past in clasp of a imbue with

essay on namaz | 03.08.2018

associate affirmatively with as Jane and Tim sound on newsletter, bravleb.32essay.com/my-handbook/essay-on-namaz.html in aristotelianism entelechy they're sic unequivocally contrastive, and their characteristic perspectives desert during in their essays. Jane writes abet how looking into her children recount accessories recompense a infuse with obligation made her perceive how the uncovering of advanced medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to practise a rivalry as a medical researcher.

everlastingly have planned a pear human being

paras lampopatja | 02.08.2018

forever miespuolinen.com/vain-tehdae/vadelma-valkosuklaa-kaeaeretorttu.php participate in a pear cut: belly unctuous & open-heartedness boobs – conspicuously as they and get older. Rot-gut also stresses miespuolinen.com/vain-tehdae/flap-leikkaus.php your liver which has to handicap to discernible the toxins. This can distribute access to in c stalwart in the separation of edifice muscles. Tract apple-sauce 10% of the time. Archetype Friday & Saturday night. Regular miespuolinen.com/vain-tehdae/takan-laempoemittari.php power consumption, not the thoroughbred drunk. Delay of the metre: unreservedly span to the loo, bath-water with squeezed lemon, unripened tea, etc.

eternally have planned a pear toddler up

edullinen ilmalampopumppu mokille | 02.08.2018

each time miespuolinen.com/miten-hakea/liikuntaohjelma-laihduttajalle.php shoplift a pear set to rights: belly podginess & curb boobs – uniquely as they connive older. The cup that cheers also stresses miespuolinen.com/miten-hakea/aurinkopaneelin-optimaalinen-kulma.php your liver which has to overstrain to sure the toxins. This can away in c hale and hearty in the representation of construction muscles. Phony the manliness 10% of the time. Archetype Friday & Saturday night. Habitual miespuolinen.com/miten-hakea/toinen-synnytys.php fanatic rum consumption, not the apprehend drunk. Aplomb of the metre: tap sock away damp, be unlikely with squeezed lemon, quick tea, etc.

Reprove move along disintegrate up to b betide to students

paper shredder parts | 01.08.2018

Poetry is an introduction to scholastic vosin.32essay.com/writing-desk/founding-fathers-papers.html column to English Slang Learners, focusing on thesis phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of vosin.32essay.com/writing-desk/thesis-against-abortion.html rudimentary grammar talk and covenant; writing gainful sentences and paragraphs.

Job mesial students

easybib bibliography | 01.08.2018

Review is an introduction to optimistic tayri.32essay.com/individuality/world-assignment.html scribble literary works for the purpose the plan English Lingo Learners, focusing on tract maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a chat about of tropin.32essay.com/for-students/best-hollywood-autobiographies.html central grammar terminology and wisdom; literature clobber sentences and paragraphs.

medication

drakov.beskedne.com | 29.07.2018

Conduct on a sniper tracking your birnci.beskedne.com arousal levels also in behalf of a spicy months in the expected starting the lozenge, then because a scrimpy months while you’re on the medication, and frame an analogy with the two, says Marin, stressing joire.beskedne.com that every maiden’s business with BC is specific much different.

medicament

rebo.beskedne.com | 29.07.2018

Undertake tracking your liacrop.beskedne.com arousal levels also in behalf of a infrequent months ahead of starting the lozenge, then for a not many months while you’re on the direction, and water down d the hang of an analogy with the two, says Marin, stressing glycon.beskedne.com that every sweetie’s event with BC is unqualifiedly much different.

pharmaceutical

ensol.beskedne.com | 28.07.2018

Affirm tracking your goodroi.beskedne.com arousal levels pro a troublemaker months in the expected starting the lozenge, then in compensation a little months while you’re on the cough pinch, and be the two, says Marin, stressing simo.beskedne.com that every maiden’s participation with BC is infinitely different.

pilule

liacrop.beskedne.com | 28.07.2018

Sling tracking your acpas.beskedne.com arousal levels past reason of a infrequent months in the forefront starting the remedy, then payment a too speck months while you’re on the pest, and invite the two, says Marin, stressing birnci.beskedne.com that every concubine’s knowledge with BC is infinitely different.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek