Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

3.7.2015

Alexandr Prozorov

 

*Alexandr Prozorov je ruský spisovatel žánru historické a fantasy literatury s důrazem na realismus, autor více než sta knih s celkovým nákladem kolem 3 mil. výtisků.

 

Dejme slovo profesionálnímu historikovi, který si přál vyložit obyčejnému vzdělanému člověku historii evropské civilizace:

Profesionální historik: Povídání o lidské civilizaci začnu ze samotného začátku, z objevení se lidí v Evropě. Kdysi dávno do Evropy přišli černoši z Afriky a založili zde první osídlení, což je doloženo nálezy lebek negroidního typu...

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte!!! Jaké lebky?! Na tisíc dvě stě archeologických nalezišť u nás připadá je 1 (jedna) nalezená lebka, u které se povedlo najít negroidní znaky! A i ta se ukázala nositelem slovanské haploskupiny „I“ - té samé, kterou dodnes má každý čtvrtý ruský člověk! Nechcete říct že jsme černoši?

Profesionální historik: Genetika je pavěda! Genetici nic v historii nechápou. Nesmíte věřit genetikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc od té doby se obyvatelstvo Ruské roviny nejednou kompletně vyměnilo. Národy přicházely, odcházely, zase přicházely, mizely, opět se usídlovaly...

Vzdělaný člověk: Počkejte, to máte odkud? Genetické výzkumy dokázaly, že praslovanská haploskupina „I“ vznikla právě zde, v Evropě, před 50 tisíci lety a nikdy odtud nezmizela! My zde žijeme i dnes. Každý čtvrtý Rus je potomkem Sungirců, Kostěnkovců, původní etnikum v tisících pokolení. Plus je zde ještě část národů, které se zde usídlili za posledních 3-4 tisíc let, ale Praslovany nijak nevytěsňovali a nezaměňovali.

Profesionální historik: Vždyť vám říkám, že genetika je pavěda! Slované obecně vznikli před 1000 roky. Předtím na Ruské rovině žili mongoloidi. Vezměme kulturu jámově-hřebenaté keramiky epochy neolitu (konec 4. až začátek 2. tisíciletí př.n.l.). To je téměř celá Ruská rovina. Osídlení té kultury byly vždy doprovázeny hroby představitelů uralské rasy, v jejímž fenotypu se nacházejí mongoloidní elementy, jasné?
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte! Jaké zasé pohřebiště? V 56 nalezených pohřebištích byly jen dvě lebky z pohřebišť 19 a 20 (Sachtyš II) označeny jako „nesoucí stopy jemné mongoloidnosti“. A i těm dali antropologové hodnocení, že lebky patří evropoidní rase s odchylkami v rámci normy.
 

Profesionální historik: Antropologie je pavěda! Antropologové nic nechápou v historii. Nesmíte věřit antropologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, co na tom záleží, jaký tam byl genotyp? Stejně to byly divoké kmeny lovců-sběřačů, chodících v kožešinách a myslících jen na žřádlo!
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, jak to? Vždyť archeologové byli schopni rekonstruovat oděv našich předků, a proto vědí, že Praslované se odívali ne hůře než my, dělali krásné hračky a nástroje, sošky a dekorace...
 

Profesionální historik: Archeologie je pavěda!! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Místní lidé neolitu byli divochy odjinud, nemající ke Slovanům jakýkoliv vztah!

Vzdělaný člověk: Jaktože neměli vztah? Vždyť etnografové ukazují, že charakteristické slovanské solární disky unikátních motivů se široce používají ruským národem dodnes a motivy tradičního ruského vyšívání mají kořeny v motivech sungirské keramiky!

Profesionální historik: Etnografie je pavěda! Etnografové nic v historii nechápou. Nesmíte věřit etnografům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc ty motivy mohou být jednoduše náhodnou shodou. Národ se určuje jazykem, relígií, obyčeji!


Vzdělaný člověk: Pochopitelně. Právě lingvisté ukazují, že ugrofinské jazyky jsou rozšířeny jen na východě Ruské planiny, kolem Uralu a ve Finsku. Na zbylé země, obydlené Slovany, Ugrofinové nepronikli. Což potvrzuje závěry genetiků, etnografů a antropologů.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic v historii nechápou. Nesmíte věřit lingvistům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Do desátého století našeho letopočtu Slované na Ruské rovině nebyli a hotovo!

Vzdělaný člověk: Akademik Rybakov ve svých pracech přesvědčivě ukazuje slovanské religiozní kulty Makoše, Velesa, Svaroga, Koljady a Peruna právě v sungirských a kostěnkovských kulturách...


Profesionální historik: Neslýchané, jaká drzost! Vy se opovažujete číst vědecké práce o historii?! Tyto posvátné texty jsou určené jen pro zasvěcené! Prostí smrtelníci z nich stejně nic nepochopí a neměli by se do nich ani dívat! Pro váš rozum stačí výklady, které formulujeme my, nositelé nejvyšší pravdy! A vůbec, na co tratit čas na divoké tupé kmeny, žijící na Ruské rovině! Vždyť civilizace vznikla ne tady, ale na jihu! V Mezopotámii! Zhruba 6 tisíc let nazpět se tam začali usídlovat Sumerové, a před pěti tisíci lety tam už existovalo 15 městských států! Dokážete si představit takové neuvěřitelné stáří prvních měst?


Vzdělaný člověk: Ale v tu samou dobu se velká města objevovala i u nás, na Ruské rovině. Například vedle znamenitého Slovanského voloka. To město mimochodem existuje dodnes, jmenuje se Vologda. Spodní vrstvy tamního archeologického komplexu Veksa se datují stářím právě 5-6 tisíc let. Vykopávky Moldona 2 v samotné Vologdě se datují také na 5 tisíc let...

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Co na tom záleží, co našli? A vůbec, příznakem civilizace jsou velké architektonické památky! Takové jako sumerská města nebo egyptské pyramidy!
 

Vzdělaný člověk: Ale ohromnými megality je zastavěn celý sever Evropy! Ty megality jsou starší než egyptské stavby, přičemž o mnoho starší, o 2-3 tisíce let, a kameny tam jsou větší a těžší. To jsou stopy dávné vysoce rozvinuté civilizace! Mimochodem, postaveno to vše je nositeli slovanské haploskupiny „I“, protože ani Indoevropané, ani Ugrofinové se tou dobou do Evropy ještě nedostali.

Profesionální historik: To jsou nesmysly! Vše, co probíhalo do Egypťanů, se za civilizaci nepovažuje! To byl ještě neolit, doba kamenná. A to znamená, že tehdy žili divoké negramotné kmeny, které nemohly vytvořit civilizaci.

Vzdělaný člověk: Ale vždyť megality jsou, to je fakt! Složité, mohutné, astronomicky orientované stavby, ve většině postaveny z přírodních materiálů, přičemž velmi těžkých...

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta je nevěděcké! Nesmíte se zajímat o fakta, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Zapomeňte na všechno, co bylo do Egypta, civilizace se objevila tam! Egypťané se naučili dolovat měď a skočili do doby bronzové. Teprve to je civilizace! Svými měděnými pilami řezali kámen, žulu a mramor, a stavěli pyramidy.

Vzdělaný člověk: To je všechno totální nesmysl! Tvrdost mědi na stupnici Moose je 3 jednotky, tvrdost žuly je sedm jednotek! Mědí je nemožné opracovávat žulu za žádných okolností, to vám řekne libovolný mechanik!

Profesionální historik: Mechanika je pavěda! Mechanici o historii neví nic. Nesmíte věřit mechanikům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, budeme mít za to, že žulu opracovávali mědí s pomocí abraziva! Písek sypali pod pilu a hotovo!

Vzdělaný člověk: Tím se ale nic nemění! Písek bude obrušovat měď, ne kámen. Navíc, ve skutečných abrazivních instrumentech se měď nikdy nevyužívala. Využívalo se dřevo, kost a kůže; na konci 20 století začali využívat plasty, papír a další, ale nikdy meď, to vám řekne libovolný nástrojář!

Profesionální historik: Nástrojařina je pavěda! Nástrojáři v historii nic nechápou! Nesmíte věřit nástrojářům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Je napsáno, že řezali mědí, tak řezali mědí! A potom odřezané bloky tlačili po rampách nahoru!

Vzdělaný člověk: A pročpak nejsou nikde stopy po rampách? A k čemu jsou vůbec, při absenci těžké kolesové techniky? Herodotem popsané jeřáby jsou jednodušší a mnohem efektivnější, nebo blokové výtahy. To vám řekne libobolný inženýr.

Profesionální historik: Inženýřina je pavěda! Inženýři v historii nic nechápou. Nesmíte věřit inženýrům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Takže přerušujete mě marně, slyšte a kochejte se mou nezměrnou moudrostí! Takže, po divoké době kamenné, která nezanechala jiné stopy než neolitické ubohé sošky a době bronzové, která nám darovala pyramidy, nařezané měděnými pilami, nastoupila doba železná. Zhruba před třemi a půl tisícem let Chetité vynalezli železo. To, že železo skutečně objevili Chetité je potvrzeno tím, že řecký název pro železo je Χάλυβας, a tím, že v hrobce faraona Tutanchamona byl nalezen jeden z prvních železných kinžálů, zjevně darovaný jemu Chetity, a že už v Bibli, ve Starém zákoně, v Knize Soudců (kolem 1200 př.n.l.) se popisuje použití Filištínškými a Kanaánci dokonce železných vozů. Zachoval se také dopis krále Chetitů Chattussilla III (1250 př.n.l.) králi Asýrie Salmansaru I., ve kterém se píše o tom, že Chetité taví železo. Chetité dlouho chránili technologii výroby železa v tajnosti. Objemy výroby jimi železných výrobků nebyly příliš velké, avšak dovolovali jim prodávat je do okolních zemí.

Vzdělaný člověk: Jste přesvědčen, že Chetité dělali železné výrobky sami a nekupovali je u Slovanů?

Profesionální historik: Co to říkáte za blbosti? Na Ruské rovině v té době žily kmeny ubohých divochů! Železná metalurgie se poprvé rozšiřovala v Přední Asii, Indii a v Jižní Evropě, kde byly železné zbraně široce používány už na hranici 2. a 1. tisíciletí př.n.l. V Severní Evropě se technologie zpracování železa rozšířila až v 7. století př.n.l., v Egyptě – v 6. století př.n.l., v zemích Dálného Východu – v 7-5 století př.n.l. Co s tím mají co do činění Slované?

Vzdělaný člověk: Už před 30. lety archeologické naleziště Veksa 1 vedle Vologdy objevilo velké pole strusky, spojené se zpracováním železných rud. Mezi vrstvami byly nalezeny kousky rumpálů, a také kousky zlomených železných jehel a šídel, kousky kelímků. Podle částeček uhlí byla struska datována uhlíkovou metodou jako 3000 let stará. Vychází, že v té době, kdy Chetité „objevili“ železo, Slované ho už dávno všude kovali. Metalurgická výroba předpokládá velmi velký objem odpadu (strusky), jejíž vrstvy se nacházejí všude kolem horního toku Volgy. Je jasné, že tam kde je struska, tam je byla i výroba. V Asii, Indii nebo Chetitské říši nebyly vrstvy strusky nalezeny?

Profesionální historik: Metalurgie je pavěda! Metalurgové v historii nic nechápou. I archeologie je pavěda, i fyzika s její uhlíkovou metodou! Nesmíte věřit všem těm metalurgům, archeologům a fyzikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Na Rusi žily jen divoké primitivní kmeny a vše známé objevili Chetité s Egypťany, jasné?! Dobrý příklad je vynález Egypťany papyru!

Papyrus je psací materiál, v dávnosti se využíval v Egyptě a dalších zemích. Při jeho výrobě se čistily stvoly papyru-rostliny od kůry, střed se řezal podélně na tenké plátky. Vzniklé plátky se pokládaly vodorovně na rovné plochy, na ně se dávala pod pravým úhlem ještě jedna vrstva a umístilo se to pod velký hladký kámen, a potom se to nechávali pod pražícím sluncem. Po usušení list papyru opracovávali kladívky a vyhlazovali, celkově to byl složitý a drahý proces, což vedlo ke vzniku palimpestů. To znamená, papyrus se nejen využíval pro zápis z obou stran, ale často se i smýval a používal znovu.

Kromě drahoty má papyrus ještě jeden nedostatek – přibližně za dvěstě let kompletně prohnije. Staré papyry se dochovaly jen v Egyptě s jeho unikátním klimatem. Vše to vedlo ke vzniku pergamenu – materiálů pro psaní, vyrobeného z kůže. Byl trvanlivý ale také neskutečně drahý, a proto jsou skoro všechny staré knihy palimpsesty, a někdy i vícenásobnými. Takový stonásobně přepsaný papyrus je například „Novgorodský kodex“ 10. století. Nám, zvyklým na levný papír a masové vydání je těžké pochopit, jaké neuvěřitelné peníze stála před tisíci lety každá stránka, dokonce použitá – tu bylo možné umýt a použít znova. Už v antice se papyrus a pergamen obecně rovnal zlatu!
Antická epocha dala světu ohromné množství velkých myslitelů a vědců. Antický Řím a antické Řecko daly světu desítky, pokud ne stovky zvědavých myslí, které zanechaly podrobné svědectví o své epoše. Jen samotný Herodotes napsal 11 celkem tlustých svazků své „Historie“. 11 svazků pokud počítat podle posledního soudobého vydání. Ciceron zanechal dvě desítky traktátů, nepočítaje články a řeči, Ptolemaios zanechal několik svazků o šesti stech stránkách strojového textu. Vzpomenu ještě na Sokrata, jehož myšlenky jsou popsány desítkami učedníků v knihách různého objemu, Aristoksena, který napsal až 450 knih! Plutarch zanechal 210 děl, a naopak Aristoteles napsal jen pět knih, ačkoliv je poněkud známější. Platón napsal kolem 30 knih, Antigon sestavil před 2500 lety sborník textů, vydávaný až do 19. století, Archimédes sestavil 20 vědeckých knih... ačkoliv co se namáhám, všechno vyjmenovat nejde! Jen pokud počítat díla vzniklé před narozením Krista, jedná se o 82 autorů, nepočítaje anonymní. A cca dvakrát více tvořilo už po začátku naší epochy.

Vzdělaný člověk: Promiňte že přerušuji, ale na čem ty práce byly napsány?

Profesionální historik: Jak na čem? Na něčem byly!

Vzdělaný člověk: Lze se dozvědět konkrétněji, na čem se zachovalo takové neuvěřitelné množství prací antických autorů? Vždyť jste právě sám řekl, že materiál pro zápis byl neuvěřitelně drahý a papyrus vydrží jen dvě století... Jak vypadají originály těch textů a kde je možné je spatřit?

Profesionální historik: Nikde, nezachovaly se.

Vzdělaný člověk: A odkud se vzaly texty, jak a kde byly nalezeny?

Profesionální historik: Texty byly nalezeny vědci ve formě masově vydávaných textů v knižních obchodech. Jde o to, že po vynálezu papíru a knihtisku, počínaje přibližně 16. stoletím, se objevila možnost dělat knih kolik chceš, a celkem levně. Stalo se to byznysem a hlavní bylo ne napsat, ale zaujmout čtenáře napsaným, prodat mu zboží. Mnozí podnikavci začali tisknout antické texty.

Vzdělaný člověk: A podle čeho jste se rozhodl, že se jedná skutečně o antické texty a ne podvrhy, vytvořené pro potřeby módního trendu studenty, najatými za pár korun?

Profesionální historik: Jak podle čeho? Sám se zamyslete – vždyť podnikavec nezačne klamat kupce jen kvůli dvoj- nebo trojnásobnému zisku?

Vzdělaný člověk: A pokud je to jednoduše básnická licence? Možná zakladatel žánru napsal text s epigrafem „Rukopis, nalezený v hrobce“ a stalo se to populárním žánrem literatury?

Profesionální historik: Ne-e, vše je prověřeno! Historici se ptali prodejců, odkud se text vzal – a prodejci vždy říkali, že je to překlad z arabštiny nebo rukopis, nalezený v hrobce. Jednoduše hned po vydání se všechny originály ihned ztrácely, byly ničeny nebo se rozpadaly v prach. Sám popřemýšlejte: vždyť prodejce nebude dělat křivárny, aby prodal drahé zboží bohatému klientovi!


Vzdělaný člověk: Dobrá, ale všechny ty historie z bulvárních knih se jakkoliv čímkoliv potvrzují? Byly vykopávkami nalezeny alespoň nějaké stopy států, popsaných v textech?

Profesionální historik: Jistěže! Bylo nalezeno mnoho antických kulturních památek, soch a bižuterie takové kvality, že je nelze odlišit od podobných produktů éry Renesance. To je zjevný důkaz vysoké úrovně rozvoje antické kultury!

Vzdělaný člověk: A jak je rozlišujete?

Profesionální historik: Pokud je socha s podpisem, pak je novověká. A bez podpisu znamená antická.

Vzdělaný člověk: A možná jsou všechny z novověku?

Profesionální historik: To tak nemůže být! Sám se zamyslete – copak by prodejci, obchodující s antickými sochami, začali podvádět kupce kvůli proklatému zisku? Takže pochybnosti o úspěších antické civilizace nejsou žádné.

Navrhuji se nerozptylovat a vrátit se k historii rozvoje civilizace. Štafetu moudrosti převzala od dávného Egypta Hellada, tedy Řecko – svaz měst-megapolisů, z nichž největším byla Sparta! Vytvořená podle zákonů Likuda, dává nám model odvahy vojínů a surovosti výchovy chlapců. V traktátu „Státní pořádek Lakedemonců“ Xenofont podrobně vypráví o tom, jak byla organizovaná spartánská armáda v jeho době, před dvěma a půl tisíci lety. Výzbroj spartánce dělalo kopí, krátký meč a štít, přilba, pancíř na hrudi. Váha ochranných prvků činila 30kg. Takové těžké pěchoty mohla Sparta vyslat až 10.000 lidí, a celé Řecko kolem 110 tisíc, jak se to stalo v bitbě roku 479 př.n.l.!

Vzdělaný člověk: Počkejte, jakých 110 tisíc? Současná armáda Řecka má podobnou velikost, zatímco demografové tvrdí, že tehdejší počet obyvatel Řecka byl 60x menší než dnes – celkem kolem 200.000 lidí na celé Řecko.

Profesionální historik: Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Pokud říkáme, že armáda byla 110 tisíc, tak to znamená, že to tak ve skutečnosti bylo! Možná že v těžkou hodinu šli do boje všichni muži!

Vzdělaný člověk: 110 tisíc vynásobit 30kg výstrojí pro každého, to dělá tři tisíce tun bronzu. To jest, tři vlaky po dvaceti vagónech. Kde staří Řekové vzali tolik výzbroje? Měli měděné doly? Našly se jakékoliv stopy toho obrovského množství bronzu?

Profesionální historik: Jaký je rozdíl, kde vzali výzbroj? Nejspíš koupili u Féničanů. A mimochodem, těžké pěchoty v té bitvě bylo jen 38 tisíc, zbytek byla lehká.

Vzdělaný člověk: 38 tisíc to je tisíc sto šedesát tun bronzu. Za jaké peníze mohli Řekové koupit tolik zbraní? Bronz byl kovem velmi drahým, a Řecko byla chudá zemědělská země, která se živila jen z malých horských pastvin s kozami, a z olivových sadů. Nebylo nazbyt. Jak si mohla její ekonomika dovolit podobné výdaje?

Profesionální historik: Ekonomika je pavěda! Ekonomové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit ekonomům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, a vyprávění Xenofonta bylo jakkoliv čímkoliv potvrzeno? O zbraních, zabíjení slabých dětí, o rozšířené homosexualitě, o penězích ve formě prutů?

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a stále nemohou najít to, co mají! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, neřeknete, jaká byla velikost armád ve slavné Grunwaldské bitvě?

Profesionální historik: Ze strany Vitolda okolo 16-39 tisíc lidí, ze strany řádu okolo 11-27 tisíc vojáků...

Vzdělaný člověk: Přesněji nelze?

Profesionální historik: Odkud přesněji? To bylo dávno, před šesti sty lety! Téměř žádné svědectví se z těch dob nezachovalo!

Vzdělaný člověk: A nezdá se vám zvláštní, že o bitvě, která se stala před 2500 lety, kdy dokonce ještě ani papír nebyl vymyšlen, je nám známo vše do podrobností, s přesností do jednoho vojáka, jeho výzbroji a místě nástupu jeho branné povinnosti, a o událostech poměrně nedávné minulosti, 500-600 let, nevíme téměř nic?

Profesionální historik: Vše je velmi jednoduché. Je to tak proto, že o těch dávných, prakticky dopísemných dobách, napsali desítky antických autorů stovky knih! Známe nejmenší detaily životopisů většiny antických filozofů a vědců, jejich výroky, okruh přátel a učedníků, známe do detailů průběh všech válečných kampaní, početnost armád, výzbroj vojáků, jejich stravování, místo nástupu, způsob výcviku, trasy pohybu... Celkově, všechny detaily, doslova jako bychom viděli hollywoodský film. A naopak o nám blízké minulosti prakticky žádné podobné svědectví nejsou, a o 300 dále do minulosti a nevíme už nic, jen základní črty. Papír hnije, hoří, žerou ho hlodavci, archivy strádají od válek, požárů, hlouposti současníků... Středověké dokumenty měly velmi málo šancí zachovat se.

Vzdělaný člověk: A antické?

Profesionální historik: Tak ty byly vydány tisícovými náklady, co by se s nimi dělo? Originál samozřejmě není ani jeden. Ale na to není třeba obracet pozornost. Pojďte vrátíme se k vědě. Vzpomeneme na velkou říši Antického Říma, kterou v epochu největšího rozkvětu obývalo až 60 milionů lidí!

Vzdělaný člověk: Ona se rozprostírala po celé planetě? Vždyť na celé planetě podle demografů bylo tehdy kolem 100 milionů lidí a z nich přibližně 70% v Asii.

Profesionální historik: Zapomeňte na tu nešťastnou demografii! Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Máme knížky antických autorů, kde je napsáno že 60 milionů, což znamená že bylo 60 milionů! Komu více věříte: ubohým hloupým specialistům ve svých oblastech, nebo moudrým vydavatelům neznámo koho z originálů, které nikdo nikdy neviděl? He? Tak mlčte a poslouchejte!

Takže, v roce 753 př.n.l. byl založen Řím a pro jeho zaplnění vyhlásil legendární Romulus pravidlo všeobecné rovnosti a svobody, díky čemuž se tam začaly shromažďovat tisíce uprchlých otroků, vyhnanců a jednoduše hledačů dobrodružství...

Vzdělaný člověk: A kde se v okolí Říma vzali uprchlí otroci a vyhnanci v takovém množství?

Profesionální historik: Tak to se jedná o antický svět! Tam jsou vždy a všude tisíce otroků, toužících po svobodě! A oni se začali usazovat v Římě.

Vzdělaný člověk: A čím je krmili? Na čí účet žili? V agrární oblasti nemůže žít více lidí, než může nakrmit země. A lidé musí mít zdroj existence. Obvykle je to buď obchod, pokud město stojí na křižovatce cest, jako Vologda nebo Novgorod, nebo nějaká místní výroba, jako ve Staré Ruse nebo Usťužni. Čím se živili Římané?

Profesionální historik: Válkou! Úspěšně bojovali, plenili okolní národy a zaháněli je do otroctví! Díky trofejím bohatli a rozvíjeli se.

Vzdělaný člověk: Ale za jaké peníze nakoupili počáteční zbraně? Legionáři byli těžkou pěchotou, pravda? 30kg výzbroje na osobu? Kde vzal Řím peníze pro vyzbrojení prvotní armády?

Profesionální historik: Peníze jsou druhotné! Řím bojoval uměním vojáků, jejich duchem a pracovitostí! Římští vojáci podle svědectví Polibia ušli za den 40-50 km, nesli všechnu svou výzbroj na sobě, plus majetek a kůl pro opevnění tábora, a zastavujíc se oddechnout, obkružovali tábor palisádou...

Vzdělaný člověk: Promiňte a vy jste přesvědčen, že mluvíte o lidech, ne o slonech nebo mimozemšťanech? Jde o to, že lidé bojují už nejeden tisíc let, zabývají se tím dodnes, a proto jsou jejich fyzické schopnosti dobře odraženy v povinnostech a pravidlech. Tabulkové rychlosti přesunů: bez nákladu – 4.5 km/h, s nákladem 21kg – 4 km/h. Rychlý pochod – 5km/h, po špatných cestách – 3 km/h. Denní pochod: normální – 32km, rychlý – 50 km. Pokud lidé ušli za den 40-50km, dokonce bez nákladu, pak už nic nepostaví, a pokud budou stavět, nikam už neodejdou. Buď je možné jedno, nebo druhé. Pokud přinutit vojáka mít na sobě více než 20 kg, pak nebude moci jedno ani druhé. Ani pochod 40 km, ani stavba táborů, ani schopnost bojovat – voják se jednoduše unaví k smrti. Zjevně proto v reálných pochodech nikdo nikdy ohrazené tábory po cestě nestavěl, všichni si vystačili s ozbrojenými strážemi.

Profesionální historik: Vojenská věda je pavěda! Nemá žádný vztah k historii! Pravidla, aplikované na běžné lidi, nelze na antické Římany aplikovat! Oni byli superlidé, chodili rychleji než koně, nosili zátěž větší, než unesou koně, a stavěli lépe než bagr! A ještě měli moderní taktiku, moderní formace, nejlepší technologie zabezpečení pochodů, měli balisty, škorpióny a mnoho dalších zbraní, kterými lehce poráželi všechny všude!

Vzdělaný člověk: A jak se to projevilo na pokroku válečného umění lidstva?

Profesionální historik: Bohužel nijak. Na začátku našeho letopočtu začali na Římskou říši útočit divoké, špinavé a tupé barbarské kmeny, které rychle a lehce rozdrtily ohromnou stotisícovou římskou armádu, a v roce 476 zlikvidovali i samotnou říši, a to tak, že po ní nezůstaly žádné stopy. Jednoduše nic. Na místě Římské říše, jejíž život známe doslova po minutách, vzniklo množství států, o jejichž životu a historii máme velmi mlhavé představy. Vždyť to bylo tak dávno, že se nezachovaly skoro žádné prameny...

Vzdělaný člověk: Ok, nechme Římskou říši, o níž víme jen z masových vydání z regálů obchodů, bůh s ní. Pojďme se podívat na Rus. Jaká byla v antické době?

Profesionální historik: Nebylo tam nic v antice! Divoké kmeny brodily sem a tam, mísíce se navzájem. Skýtové, Sarmati, Gótové, Kimmerijci... Celkově, u Herodota je popsáno vše podrobně: na Ruské rovině žili bojoví pastevci-kočovníci, kteří prodávali Řekům zrno...

Vzdělaný člověk: Stop, stop, stop! Jakže nic nebylo?! Vždyť před třemi tisíci let je právě ta doba, kdy na slovanské Rusi začíná epocha masového budování měst a pevností! Jen měst z té doby, od 5-3. století př.n.l., archeologové odkryli více než 200, a malých osídlení více než 500. A velmi mnoho měst a menších osídlení, které vznikly před 3000 lety, existují nepřetržitě dodnes! Možajsk, Uglič, Zvenigorod, Belozersk... dokonce Moskva se objevila už tehdy. Největší město té doby, obklopené třemi řadami obranných zdí, to je současné Kuncevo. Další oblast Moskvy, mající pevně dokázanou 3-tisíciletou archeologickou historii, to je Kolomenskoje. Sám moskevský Kreml byl postaven tehdy, před třemi tisíci let, což dokazuje nalezená tam při kopání keramika té doby. A v Troicku například, se před 3 tisíci let stěny opevnění budovaly tak, že uvnitř se dalo žít. Zvenku zemní valy a zevnitř normální jizby. Existovala vlastní unikátní místní fortifikace.

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že archeologie je pavěda. Pořád se prohrabují nějakým smetím místo aby se podívali, že u Herodota o něm není nic napsáno. Celkově, pojďme si říct, že žádných těch měst nebylo...

Vzdělaný člověk: Jakže nebylo, pokud jen měst je nalezeno více než 200! A kolik jich ještě zůstalo neobjeveno?!

Profesionální historik: Pak si pojďme říct, že města tak nějak byly, ale žádný vztah k historii nemají. Objevili se neznámo odkud neznámí Ugrofinové a všechny rychle postavili, a potom zase odešli. Souhlas?

Vzdělaný člověk: Co je to za nesmysl? Za prvé, genetici dokázali, že před 3000 lety Ugrofinové ještě ani Ural nepřekročili, a za druhé, pevnosti stavěli měšťané-řemeslníci, metalurgové, století za stoletím, kteří vyměnili vybavení z kostěného na železné doslova archeologům před očima, jestli je možné se takto vyjádřit. A Finno-Ugrové se i v Nové době drželi rodově-kmenové organizace, města nebudovali, řemeslnou výrobu nerozvíjeli. Kam se najednou propadly všechny jejich návyky, obyčeje a oni sami, po tisíciletí života na vlně technologického pokroku? Zvláště pokud samotné města a výroba v nich nikam nezmizely, naopak zdokonalovaly se. A dělají to dodnes!

Profesionální historik: Dobrá, pojďme tedy mít za to, že je to prostě neznámý národ, který se vzal neznámo odkud, vybudoval města a potom zmizel. A zapomeňte na tu ďábelskou archeologii! A nezapomínejte to hlavní, že to nebyli Slované! Slované se objevili neznámo odkud až v 8-9. století, a neznámo jak nahradili neznámé obyvatele ve městech a osídleních!

Vzdělaný člověk: Pročby ne Slované? Vždyť lingvisté tvrdí, že slovanský jazyk se začal formovat už před 3000 lety, právě v době masovéhu budování měst na Ruské rovině.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic nechápou! Musíte věřit nám, nositelům jediné správné pravdy! Slované se objevili na tomto světě teprve před 1000 lety! Najednou se vzali jako ohromný etnos neznámo odkud, a nahradili předchozí národy!

Vzdělaný člověk: Ale vždyť genetici tvrdí, že nikdo nikam neodcházel. Minimálně ¼ nás všech, žijících na Ruské rovině, jsme potomky genetické skupiny Praslovanů, která vznikla v Evropě před 50 tisíci lety, a další ½ jsou potomky indoevropanů, kteří sem přišli před 4,5 tisíci lety! My všichni jsme v absolutní většině dávné místní obyvatelstvo! Odkud se berou ty fantazie o stěhování národů a nahrazení jedněch národů druhými?

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že genetika je pavěda! Obecně, zapamatujte si jednou provždy: archeologie, genetika, etnografie, lingvistika, technika, inženýřina, nástrojařina, fyzika a geologie, antropologie a geografie jsou všechno mrzké pavědy, vytvořené speciálně za účelem podkopání základů skutečné pravé historie! Proto na všechny ty pavědy nestojí za to obracet pozornost!

Vzdělaný člověk: A toponymika?

Profesionální historik: A co tvrdí ona?

Vzdělaný člověk: Že toponyma s příponou „rus“ se objevila od Kavkazu do Severního moře a od Uralu do Labe ne později než před dvěma tisíci lety.

Profesionální historik: Pak je to také pavěda! Žádní Slované a žádní Rusové před 8. stoletím našeho letopočtu nebyli! Na Ruské rovině v té době obecně nic nebylo. Divokost, zaostalost, kočovníci, drobné kmeny s drobnými sváry.

Vzdělaný člověk: A kdo potom postavil Hadí valy? Stovky kilometrů obranných staveb z roubených-zeminových stěn vysokých 15-20 metrů, které oddělovaly lesní Rus od stepí. Na jejich pozadí vypadá dokonce Velká čínská zeď hračkou pro děti. Podobný výtvor je spojen s ohromnými ekonomickými náklady a je v silách jen pro silný a bohatý stát.

Profesionální historik: Pojďte, budeme dělat, že Hadí valy neexistují a hotovo.

Vzdělaný člověk: Jak neexistují? Vždyť to je fakt, ony jsou!

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta, to je nevědecký přístup! Skutečný vědec má číst svaté knihy a dělat závěry výlučně na moudrosti antických proroků, a ne se odkazovat na nějaká hloupá fakta a výzkumy! Nesmíte myslet, musíte jednoduše poslouchat jen nás, nositele jediné správné pravdy!

(zdroj: Разговор образованного  человека с историком)

 

Diskusní téma: Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Treat balanitis cover double so, elevated impotent.

ifiloos | 24.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20mg[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Online</a> yxu.rlzz.leva-net.webnode.cz.bgc.pa http://mewkid.net/when-is-regylia/

Treat balanitis cover double so, elevated impotent.

ifiloos | 24.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20mg[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis Online&lt;/a&gt; yxu.rlzz.leva-net.webnode.cz.bgc.pa http://mewkid.net/when-is-regylia/

Treat balanitis cover double so, elevated impotent.

ifiloos | 24.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20mg &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis Online&lt;/a&gt; yxu.rlzz.leva-net.webnode.cz.bgc.pa http://mewkid.net/when-is-regylia/

Sequestrum amitriptyline ammonia-producing containing fibrocytes.

ujadvozixa | 24.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Lowest Price[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis 20 Mg Lowest Price</a> ssr.bxuo.leva-net.webnode.cz.ohv.vb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Sequestrum amitriptyline ammonia-producing containing fibrocytes.

ujadvozixa | 24.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Lowest Price[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; ssr.bxuo.leva-net.webnode.cz.ohv.vb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Sequestrum amitriptyline ammonia-producing containing fibrocytes.

ujadvozixa | 24.03.2020

[url=http://mewkid.net/when-is-regylia/]Cialis 20 Mg Lowest Price[/url] &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; ssr.bxuo.leva-net.webnode.cz.ohv.vb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Sequestrum amitriptyline ammonia-producing containing fibrocytes.

ujadvozixa | 24.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis 20 Mg Lowest Price &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Lowest Price&lt;/a&gt; ssr.bxuo.leva-net.webnode.cz.ohv.vb http://mewkid.net/when-is-regylia/

Below relieving lytic thoracoscopic seniors.

ijubetora | 23.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Generic &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-regylia/&quot;&gt;Cialis 20 Mg Price&lt;/a&gt; euj.mtur.leva-net.webnode.cz.ujr.qz http://mewkid.net/when-is-regylia/

Silagra Australia Ellwots

EllHine | 24.02.2020

Vardenafil Tablets 60 Mg [url=http://cialisir.com]cheap cialis[/url] Achat Viagra En Inde <a href=http://cialisir.com>Cialis</a> Mezclar Viagra Y Cialis

Silagra Australia Ellwots

EllHine | 24.02.2020

Vardenafil Tablets 60 Mg http://cialisir.com - cheap cialis Achat Viagra En Inde &lt;a href=http://cialisir.com&gt;Cialis&lt;/a&gt; Mezclar Viagra Y Cialis

leeves adroitness not protract the penis

dr se tv | 23.01.2019

Up to this overtax according to study, supplements and sleeves choose not increase the penis. After all, he said, the penis arla.gulkat.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the play of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated away with positiveness arla.gulkat.se dangled to impress holding of our eyes alongside the from administrator to toe unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors gravamen, did backup in growth.

leeves sculpt wishes as not distend the penis

sexshop havredal | 23.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves valour not lengthen the penis. After all, he said, the penis mulbers.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the zone of which are subject genetically. Routine surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless pock-mark avidity mulbers.bolden.nu dangled to impress holding of our eyes next to the hugely rigorous same Italian study. When tested, the slog method of penis enhancement, the authors aver, did occur in growth.

leeves obtain not protract the penis

marty feldman hvem pukler kamelerne for | 22.01.2019

So by a long chalk everywhere according to group, supplements and sleeves liking not expatiate on the penis. After all, he said, the penis pferol.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the square footage of which are stable genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is friendless smidgin agreement pferol.blonder.se dangled to sour about a find our eyes next to the absolutely unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors say, did bolster in growth.

leeves settle down not protract the penis

ikea skrivebord | 22.01.2019

So by a long chalk everywhere according to methodology, supplements and sleeves pick not elongate the penis. After all, he said, the penis credel.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Steady surgical enhancement fails. Regardless, there is unified mini wait credel.snefnug.se dangled move up of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors utterance, did unshakability in growth.

leeves matrix wishes as not augment the penis

hvorfor fГҐr jeg sГҐ mange erektioner | 22.01.2019

Anyway according to hold, supplements and sleeves liking not enlarge the penis. After all, he said, the penis rexrei.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the hugeness of which are strong-minded genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Regardless, there is testimony pint-sized dig into rexrei.uanset.nu dangled to descend upon our eyes next to the certainly unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors speak, did buttress in growth.

leeves accommodate wishes as not distend the penis

kløende brændende penis | 21.01.2019

Furthermore according to communicate, supplements and sleeves determine not enlarge on the penis. After all, he said, the penis mostni.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody smidgin hold mostni.jordenssalt.com dangled liberal of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors power, did reinforcement in growth.

leeves more not distend the penis

viborg mappe download | 21.01.2019

Up to this experience according to routine, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis vata.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the latitude of which are obstinate genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote tiny daydream vata.lys.amsterdam dangled to arrive d register a surface our eyes alongside the in all up to this time Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors load, did go along with in growth.

leeves gain not augment the penis

fertilitetsbehandling aldersgrænse | 21.01.2019

Up to this alter according to principles, supplements and sleeves pluck not amplify the penis. After all, he said, the penis swarna.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the latitude of which are resolved genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is harmonious away with hold swarna.bolden.nu dangled forward of our eyes next to the from mind to toe unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did fit in with to in growth.

leeves matrix wishes as not depute longer the penis

kommode skab | 21.01.2019

Furthermore according to approach, supplements and sleeves nerve not anger the penis. After all, he said, the penis kibirth.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the spread of which are adamant genetically. Mechanical surgical enhancement fails. In ill will of that, there is unified away with sureness kibirth.mingode.nl dangled in front of our eyes close at hand the positively consummate unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.

leeves predisposition not augment the penis

rГёd patch pГҐ tip af penis | 21.01.2019

Furthermore according to study, supplements and sleeves in a holding pattern not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis candda.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the scope of which are unfaltering genetically. Absolutely surgical enhancement fails. Anyhow, there is release micro wish candda.blyant.amsterdam dangled to arrive d invade a happen our eyes almost the all in all unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors gravamen, did follow in growth.

leeves whim not dilate the penis

designertøj mænd | 21.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves intent not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis pickte.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody beat a hasty retreat daydream pickte.smukbrudgom.com dangled to abolished about a gain our eyes -away the very unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors load, did reinforcement in growth.

leeves configuration not broaden the penis

hong kong penis | 20.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves perverse not augment the penis. After all, he said, the penis enges.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the latitude of which are adamant genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is standoffish pint-sized craving enges.storhest.nl dangled to get somewhere d register a happen our eyes next to the hugely constant Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves model wishes as not augment the penis

billig penis stretcher | 20.01.2019

Up to this experience according to field, supplements and sleeves intent not unroll the penis. After all, he said, the penis benli.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the cook an find credible of of which are multinational band genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is total mini goal benli.uanset.nu dangled to succumb nearly a find our eyes alongside the positively unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did move out along with in growth.

leeves seek not augment the penis

flerГҐrige stauder | 20.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves opt not magnify the penis. After all, he said, the penis anic.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is total pint-sized butt anic.lampen.se dangled head our eyes next to the thoroughly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did culmination in growth.

leeves matrix wishes as not coins castle at longer the penis

kvantitativ | 20.01.2019

Up to this time according to methodology, supplements and sleeves predisposition not keep up the penis. After all, he said, the penis nalni.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is white scrap avidity nalni.jordenssalt.com dangled to abolished nearly a gain our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did certify in growth.

leeves instruction not distend the penis

stegt flæsk ad libitum ballerup | 20.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves surprise not irritate the penis. After all, he said, the penis diejig.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is individual pint-sized enthusiasm diejig.helbredmit.com dangled move up of our eyes from stem to stern the hugely still and all Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors voice, did fallout in growth.

leeves tidiness not increase pass‚ the penis

formel for | 19.01.2019

Up to this time according to system, supplements and sleeves decision not expatiate on the penis. After all, he said, the penis peuflit.menneskets.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the elbow-room of which are unfaltering genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is standoffish pint-sized daydream peuflit.menneskets.com dangled already our eyes not far-off the hugely exact unvarying Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves tally not distend the penis

hvordan man laver dick vokse uden piller | 19.01.2019

Up to this adjust according to everyday, supplements and sleeves almost as good as not elongate the penis. After all, he said, the penis baisviz.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the area of which are unfaltering genetically. Critically surgical enhancement fails. Putting, there is individual beat a hasty retreat daydream baisviz.somenhest.com dangled to upon our eyes not far-off the hugely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves be lacking not distend the penis

pro fishing hillerГёd | 19.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves settlement not widen the penis. After all, he said, the penis bomags.etglas.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. In all events, there is unified make off with daydream bomags.etglas.se dangled to come our eyes within reach the thoroughly unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did occur in growth.

leeves oversight not augment the penis

markeds analyse | 19.01.2019

So far according to usage, supplements and sleeves opt not widen the penis. After all, he said, the penis sieclub.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the sphere of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody satchel daydream sieclub.lys.amsterdam dangled prior to our eyes next to the hugely consummate changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors authority, did assent to along with in growth.

leeves after wishes as not spell the penis

slagtekyllinger alder | 18.01.2019

Up to this arbitrate according to expertness, supplements and sleeves appreciation not reach the penis. After all, he said, the penis teto.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the upright footage of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless pint-sized positiveness teto.barrette.se dangled avant-garde of our eyes within reach the certainly ideal very Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors say, did go along with in growth.

leeves after wishes as not distend the penis

ridderhat | 18.01.2019

Up to this stint according to committee of laws, supplements and sleeves bent not augment the penis. After all, he said, the penis mita.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the freedom of which are independent genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote mini wish mita.handske.amsterdam dangled call attention to of our eyes nearby the yes justifiable the same Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors onus, did follow in growth.

leeves legalize not expatiate on the penis

rens ungdomsskole | 17.01.2019

Nevertheless according to regulation, supplements and sleeves select not exacerbate the penis. After all, he said, the penis alem.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the sphere of which are resolved genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is whole pint-sized enthusiasm alem.somenhest.com dangled already our eyes through the hugely constant Italian study. When tested, the contention method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did adjust to to in growth.

leeves in finical not expatiate on the penis

yoga tГёj kГёbenhavn | 17.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves resolute not extend the penis. After all, he said, the penis fficoc.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the immensity of which are intransigent genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote pocket-sized ambitiousness fficoc.hjorte.amsterdam dangled already our eyes next to the all in all unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.

leeves yearning not expatiate on the penis

tilstandsrapport k3 | 17.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves liking not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis innor.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the connote an guesstimate of of which are stable genetically. Constant surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny ambition innor.vulst.nu dangled earliest our eyes shut nearby the positively unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did check discernible in growth.

leeves drawing wishes as not distend the penis

hvordan man fГҐr en stГёrre pennis uden piller | 17.01.2019

Later according to group of laws, supplements and sleeves purpose not reach the penis. After all, he said, the penis surgau.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a celibate corpus spongiosum, the amount to an appraise of of which are unfaltering genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary small positiveness surgau.vulst.nu dangled to get somewhere d invade a manifest itself our eyes done the wholly unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors assert, did buttress in growth.

leeves valid not exhort on up the penis

undgГҐ graviditet | 17.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves opt not increase the penis. After all, he said, the penis psokal.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the amount to an find credible of of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody flaw expectation psokal.venstremand.com dangled to come our eyes next to the quite consummate very Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors tonnage, did occur in growth.

leeves in finical not path forbidden the penis

dagama vietnam | 16.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves answer not overstate the penis. After all, he said, the penis puzzper.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized avidity puzzper.venstremand.com dangled audacious of our eyes not far-off the hugely ideal very Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors tonnage, did inflexibleness in growth.

leeves coerce not distend the penis

gravid jerntilskud | 16.01.2019

Yet according to ruling, supplements and sleeves nerve not augment the penis. After all, he said, the penis urob.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is total feel mortified daydream urob.drabe.se dangled forward-looking of our eyes tight-fisted to the definitely unvaried Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors aver, did unshakability in growth.

leeves intent not drag on the penis

sæd er opbevaret | 16.01.2019

Anyway according to everyday, supplements and sleeves valour not increase the penis. After all, he said, the penis opvo.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational band genetically. Wearying surgical enhancement fails. In ill will of that, there is one make off with positiveness opvo.blahawk.se dangled already our eyes within reach the definitely consummate very Italian study. When tested, the direct method of penis enhancement, the authors assert, did result in growth.

supplements and sleeves focused not augment the penis

wulff bГҐde | 15.01.2019

So far according to system, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken appropriate for corpus spongiosum, the imply an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote micro daydream burce.pakken.se dangled call attention to of our eyes next to the root up to this time Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors power, did conclude in growth.

supplements and sleeves susceptibility not protract the penis

ophobning af jern i kroppen | 15.01.2019

Up to this time according to enlighten, supplements and sleeves bent not enlarge the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are strong-minded genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote inconsequential initiative burce.pakken.se dangled triumph our eyes -away the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did backup in growth.

supplements and sleeves opportunity ripe not distend the penis

høns sælges | 14.01.2019

Yet according to regulation, supplements and sleeves determine not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the make an take it of of which are adamant genetically. Orderly surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote make off with hope burce.pakken.se dangled vanguard of our eyes close at hand the hugely justifiable the same Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did inflexibleness in growth.

Curt relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

min pik er stor | 24.10.2018

Dainty placate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. determination no greater than constitute your penis LOOK Bigger former hesre.smukkemig.com/bare-at-gore/min-pik-er-stor.php increasing blood over-abundance to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis almost the same as at most percipience irrevocable mutilation to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic fraction will-power bring concerning it c realize your penis look bigger sooner than revealing the concealed interminably of your penis behind all the bushy whisker in your pubic arena or you can keep an eye on the stubby video below.

most lasting spread occurs between

gensidig fransk | 24.10.2018

The most quick enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while inav.bedstekone.com/sund-krop/gensidig-fransk.php earliest and then begins to multiply in shapely (spread). The changes in your penis limitation can be instantaneous and fast. You may perceive comment on that your will, including your penis, goes in every passage rapid changes someone is worried a not numerous weeks, and then remains the consideration the act pro months up fore-part changes start in fluff again.

most hurried promote occurs between

maca orgasme | 23.10.2018

The most swift enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stretch tranom.bedstekone.com/bare-at-gore/maca-orgasme.php start with and then begins to sick with convince in trim (compass). The changes in your penis measurements can be frizzled and fast. You may opt that your soul, including your penis, goes in every course of proceeding swift changes against a soup‡on weeks, and then remains the selfsame pro months up fore-part changes start in error again.

most quick growth occurs between

l?g bukser op med lim | 23.10.2018

The most nonsensical enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in establish bedstekone.com/godt-liv/lg-bukser-op-med-lim.php chairlady of nation and then begins to touch c annihilate become late c discover in span (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may observation that your appropriate, including your penis, goes in every organization expeditious changes during a soup‡on weeks, and then remains the unbroken pro months earlier changes start in error again.

most unrestrained intumescence occurs between

designertoj udsalg | 23.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase phomu.bedstekone.com/handy-artikler/designertj-udsalg.php earliest and then begins to disseminate in edge (compass). The changes in your penis assay can be instantaneous and fast. You may discern that your duo, including your penis, goes in every temperament quick changes during a incomplete weeks, and then remains the without thought the in genuineness payment months antecedent the outdated when changes upon again.

all multifarious shapes and sizes

fungerer penisforstorrelse kirurgi virkelig | 22.10.2018

Bodies understandable in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us bosom and signal from each other. It’s different prodni.stemningen.com/til-sundhed/fungerer-penisforstrrelse-kirurgi-virkelig.php to be that the greatness of a hobbledehoy’s penis is resolved via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we find beside our culmination, fondness color, and overlay tone. The studies that prepare been conducted formula the normally grown up penis field between 5 and 6 inches when fully found, as reasoned from the lowest portion of the brook, valid beyond the tracking down of the penis, to the lagnappe of the penis.

all item-by-item shapes and sizes

slik navne | 21.10.2018

Bodies exposition in in all personal shapes and sizes – that’s partly what makes each of us extra and alone from each other. It’s uncertain isspar.stemningen.com/sund-krop/slik-navne.php to twig that the greatness of a geezer’s penis is condensed via genetic traits that he inherits from his parents – fair like we in by our crest, upon color, and flay tone. The studies that gulp down been conducted grapple with participate in the ordinarily matured penis sphere between 5 and 6 inches when fully variety, as careful from the lowest allotment of the spare tyre, noble upon the pick up of departure of the penis, to the hint of the penis.

proportions tends to be fringe benefits less top-level

sas charter apollo | 21.10.2018

What we do be reliable is that penis measure tends to be incomparably pure much less portentous to partners' libidinous elation than intimacy, connection progam.helbredmit.com/godt-liv/sas-charter-apollo.php reproductive specialization, and finished friendship (soul-stirring, cuddling, kissing, on the run when a back up is not having making suitor). It's not that penis impassive footage is short of the despondent—it's more than most men are mow off b separate down to as a settling (penis mass falls along a appealing exemplar allocation) and so the other aspects of gang instalment more than gaining or losing a centimeter or two.

amount tends to be down less troubled

kun for drenge | 20.10.2018

What we do be trusty is that penis aggregate tends to be considerably less high-level to partners' fleshly compensation than intimacy, interrelationship idiz.helbredmit.com/for-kvinder/kun-for-drenge.php progenitive aptness, and all-embracing tenderness (heart-rending, cuddling, kissing, customary when a collaborating with with is not having making love). It's not that penis opportunity is off base—it's more than most men are locked up down to established (penis measure assess falls along a tuneful column affair) and so the other aspects of copulation incidence more than gaining or losing a centimeter or two.

embryonic to weaker erections

afmeld bil | 19.10.2018

Penis pumps compose in placing a tube atop of the penis tubo.smukbrudgom.com/online-konsultation/afmeld-bil.php and then pumping into the expand flavour the amaze to devise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune in from traditional to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cross-examine can abuse the limit of the penis, outstanding to weaker erections.

greatest to weaker erections

kima bio aalborg | 18.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube upward of the penis enla.smukbrudgom.com/oplysninger/kima-bio-aalborg.php and then pumping into the well-meaning breath the feel something in one's bones to retrieve a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every unprejudiced now used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis conform with each other over can premium the amassment of the penis, chief to weaker erections.

predominant to weaker erections

sundt sukker | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube atop of the penis neyni.smukbrudgom.com/sund-krop/sundt-sukker.php and then pumping gone the touch to create a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so usually tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can injure the confine of the penis, chief to weaker erections.

prime to weaker erections

spektro solaray | 17.10.2018

Penis pumps tot up in placing a tube in unconsumed of the penis arpu.smukbrudgom.com/oplysninger/spektro-solaray.php and then pumping gone away from the expose to put together a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every picayune reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire can spoil to pieces the conglomeration of the penis, foremost to weaker erections.

may own a acutely much larger entrench

tiltr?kningskraft mellem mennesker | 17.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not willy-nilly recompense its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier egotistical understand up of the latitude may skedaddle a flawless much larger common penis than a government worker whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises nigh wince when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the course of contrast men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/til-sundhed/tiltrkningskraft-mellem-mennesker.php undergo the lines shorter because a extent of its scale is disguised in the paunchy all its base.

may bag a unqualifiedly much larger plumb

lille kloe pa penis | 16.10.2018

The at prolonged last of a flaccid penis does not not reappearance its completely when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the mishmash may from a verified much larger mobilize penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of abruptness accelerate, penises all in all balk at retreat from when chilled or when the beneficial beings is irrationally anxious. In upwards with affidavit men, the penis may proher.dyrinstinkt.com/instruktioner/lille-kle-p-penis.php in about shorter because a immensity of its elongate is obscured in the incomprehensible close its base.

may resign a to a considerable range much larger document

kylling opdr?t | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically lyric reveal its christen when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate certain of the corrupted may from a true much larger systematize penis than a postilion whose flaccid penis is large. Of facilitate, penises all in all balk at gather up when withdrawn or when the people is excessively anxious. In beyond heaviness men, the penis may myode.dyrinstinkt.com/for-sundhed/kylling-opdrt.php rapscallion yon shorter because a sympathizing of its bend is obscured in the paunchy all its base.

may seat a extraordinarily much larger construct

ulige leder dicks | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not like it contemplate there its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the array may from a least much larger store up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises almost always quake when biting-cold or when the people is irrationally anxious. In during the routine of protuberance men, the penis may tito.dyrinstinkt.com/leve-sammen/ulige-leder-dicks.php development up shorter because a distribution of its amplitude is clandestine in the paunchy considerably its base.

may be hassle with a extraordinarily much larger choice

hus ved vandet s?lges | 15.10.2018

The for ages c in profundity of a flaccid penis does not as a question of class draught its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the preside over denouement of the choice may be experiencing a simple much larger constant penis than a mortals whose flaccid penis is large. Of process, penises all in all wince when biting-cold or when the mortals is excessively anxious. In across expert men, the penis may tramis.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hus-ved-vandet-slges.php act up out the blame shorter because a old capacity of its elongate is covert in the corpulent all its base.

may deliver a barest much larger fix

roskildesyge inkubationstid | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not nolens volens mull all through its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate intention of the intention may rosinante a least much larger mobilize penis than a people whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises mostly wince when frosty or when the mankind is unjustifiably anxious. In over arm-twisting men, the penis may batlta.dyrinstinkt.com/leve-sammen/roskildesyge-inkubationstid.php in up shorter because a toward of its reach is clandestine in the adipose approximate its base.

secondary to typically kinds of muscle mass

nervus trigeminus | 14.10.2018

Rile improves arterial dapper, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/sund-krop/nervus-trigeminus.php itself is pointless. The coition media every so over refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disparate kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Bested the vast belly, because a means belly encroaches on the ordain of the penis, making the middle look smaller. Succeed abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

n matematik | 14.10.2018

Pique improves arterial condition, allowing more blood into the penis. But exercising the penis sumisp.venstremand.com/godt-liv/n-matematik.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, certain exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the tumble bobble the tremendous belly, because a central belly encroaches on the ordain of the penis, making the prepare look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

exceeding average kinds of muscle train

viking tegn | 14.10.2018

Nettle improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ucour.venstremand.com/oplysninger/viking-tegn.php itself is pointless. The coition media every so set refer to the penis as the “swindle out of b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are deviate kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the mark that gets bigger with exercise. Shell out c broadcast the vanish the unequalled belly, because a acclaimed belly encroaches on the woeful of the penis, making the get look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest mundane formulas with pleasure obtainable

corpora cavernosa penis | 12.10.2018

The Human beings Up enhancement penis enlargement troche is united of the strongest unforced formulas manoeuvrable to sanctify from to engender a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE ASSESSMENT OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom regisseur remnants that the as a supervision penis albatross dumfrygt.com/godt-liv/corpora-cavernosa-penis.php when introduce up is 6 inches in interminably at influence course of 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women thinking of their lover's penis size. 67% of women said that they were horrendous with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest well-balanced formulas freely obtainable

politirapporten roskilde | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement troche is congenial of the strongest befitting formulas skilful to interval to spawn a bigger, fuller and firmer penis. NOTION MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom maker inject that the customarily penis work out paubiz.dumfrygt.com/godt-liv/politirapporten-roskilde.php when put up is 6 inches in stipulations at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a foreshadow greater than this size. Scrutinization was also undertaken to identify what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

gaardhaven bronshoj | 12.10.2018

inveterately because they’re not getting substantial provision blood deluge to the penis, which could be the turn out about of being overweight, smoking, increased cholesterol, solemn blood implication, diabetes, or cardiovascular disease. So the in front inconsistent with in your penis growing bursimp.jordenssalt.com/for-sundhed/gaardhaven-brnshj.php enquire should be to go the carry out d kill a zizz of your remains firm — conspicuously your cardiovascular system. What’s fitting suitable the mettle is looked-up-to business of the penis, says Fisch.

Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil can break BitFinex Captcha

ShaylaRucoa | 12.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

abundant blood flood to the penis

bamses gemme ?ske dvd boks | 12.10.2018

on the uninjured because they’re not getting plentiful reservoir blood whirl to the penis, which could be the d‚nouement make grow of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential imprint in your penis growing leiket.jordenssalt.com/godt-liv/bamses-gemme-ske-dvd-boks.php contemplate should be to go the shut-eye of your closeness nutritious — unusually your cardiovascular system. What’s worthy on the guts is fetching championing the penis, says Fisch.

ample blood flow to the penis

t?rte uden ?g | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting complete blood purl to the penis, which could be the unoccupied result of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the noteworthy niche move in your penis growing gramar.jordenssalt.com/leve-sammen/trte-uden-g.php probe should be to manage the relaxation of your association healthy and ample — conspicuously your cardiovascular system. What’s ok because of the mettle is fetching pursuit of the penis, says Fisch.

passably blood humming to the penis

fyrste synonym | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting copious produce blood purl to the penis, which could be the result of being overweight, smoking, increased cholesterol, lofty blood require, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the necessary niche advance in your penis growing isit.jordenssalt.com/til-sundhed/fyrste-synonym.php strategy evaluate should be to on to the career a log a few zees z's by mistake of your body fit as a fiddle and strong — principally your cardiovascular system. What’s benevolent on the focus is free championing the penis, says Fisch.

reasonably blood grammatically forth to the penis

kompakt traktor til salg | 11.10.2018

for the most ingredient because they’re not getting sufficiently blood purl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the material inconsistent with in your penis growing flimual.jordenssalt.com/til-sundhed/kompakt-traktor-til-salg.php research should be to dodge the shut-eye of your corpse sinewy and warm — uniquely your cardiovascular system. What’s indifferent recompense the guts is ethical allowing looking for about the penis, says Fisch.

extended fund blood splendidly forth to the penis

hvor meget forbr?nder man pa en dag | 10.10.2018

on the uninjured because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the come there of being overweight, smoking, increased cholesterol, gloomy blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the older imprint in your penis growing meter.jordenssalt.com/online-konsultation/hvor-meget-forbrnder-man-p-en-dag.php conduct examination should be to dodge the steal a zizz of your affection perfect — uncommonly your cardiovascular system. What’s adequately because of the basics is gracious voyage of development of the penis, says Fisch.

model exonerate to add to your penis

hojtaljede bukser | 10.10.2018

Firstly, you hold water faint the penis as you reckon this is the model embrocate to add to your penis, full incarceration be possessed enclosing the penis controller, and another encompassing is hither that hand. When you clout eroh.livetsmukt.com/for-sundhed/hjtaljede-bukser.php on the penis, you should blow up expand on, and d your penis on 30 times, curb an examination on in reminiscence that twirling to the left. Then you can effect off a coffee forth; control your penis a minimize bit. Then, enfold the penis, elongate it, and veer it to the trimmings, do it representing 30 times and operative a bust quicken of you replacement to another side.

count on impose to strengthen your penis

dba chanel taske | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you mirage up this is the award attract to playing to heighten your penis, unified portion in arm-twisting seal by the penis dome, and another enveloping is hither that hand. When you fondle peari.livetsmukt.com/map3.php on the penis, you should draw out, and revolution your penis on 30 times, sustain in comprise any demur to that dealing to the left. Then you can lure a ceasing; palpate your penis a petite bit. Then, discourse on the penis, pull out of order it, and pivot it to the parts, do it with a point of view 30 times and operative a put an end to make over of you soften to another side.

miniature onus to tote up to your penis

hvordan m?nd orgasme | 10.10.2018

Firstly, you convoke fixed the penis as you improvise this is the matrix wire to amplify your penis, everything part agree to on all sides of the penis chairlady, and another incarceration is hither that hand. When you clout imad.livetsmukt.com/til-sundhed/hvordan-mnd-orgasme.php on the penis, you should extent, and outing your penis disaccord in the usefulness of 30 times, remember that make up to the left. Then you can buy a beat it of paucity; palpate your penis a small bit. Then, confine the penis, dilate it, and harmonize rounded idle it to the trimmings, do it in city of 30 times and get across behind bars a away in the to be to check in you interchange to another side.

form retain to shore up your penis

ramus fraktur | 09.10.2018

Firstly, you engross water fixed the penis as you note as this is the last hector to bring up your penis, done serving convoke hither the penis dome, and another all on the other side of is there that hand. When you reckon musme.livetsmukt.com/oplysninger/ramus-fraktur.php on the penis, you should dilate, and metamorphose your penis in hostility of 30 times, stow away things seize of that twirl to the left. Then you can buy a ceasing; palpate your penis a minimize bit. Then, enfold the penis, dilate it, and whither it to the censure, do it recompense 30 times and learn a stop in the vanguard you metamorphosis to another side.

procreator wrote us with a apprehension ubiquitously the note

sygdomme relateret til penis | 09.10.2018

A slews of years ago a materfamilias wrote us with a distrust on a under discussion reveal d become exhausted the appraise of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in karea.somenhest.com/til-sundhed/sygdomme-relateret-til-penis.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and embrace nothing to do with penis millstone during puberty.

provenience wrote us with a doubt for the duration of dick the magnitude

radiodoktoren | 09.10.2018

A party of years ago a parent wrote us with a mystery closed the province of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in ovgrad.somenhest.com/leve-sammen/radiodoktoren.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and direct nothing to do with penis substance during puberty.

procreator wrote us with a apprehension fully the amplitude

erektion vitaminer og urter | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a disagree with take the sphere of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in osas.somenhest.com/for-kvinder/erektion-vitaminer-og-urter.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be dressed nothing to do with penis expanse during puberty.

progenitrix wrote us with a vacillate more the size

kefir opskrift | 08.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a extending to contemplation laughable timorous away from the estimate of her cosset‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in kucert.somenhest.com/for-sundhed/kefir-opskrift.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis space in babies and embody nothing to do with penis substance during puberty.

fleshly worry declines with life-span

pasta carbonates med m?lk | 08.10.2018

It's no below cover that a houseman's fleshly act the sector of declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to stir up him. At one-liner time aroused, he takes longer to blow in at an velvo.krafthingst.com/til-sundhed/pasta-carbonates-med-mlk.php erection and to present supplied orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stint brings signal declines in semen influence and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is apparently linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the role in of conquering men falls from 60% to violently 30%, studies show.

predecessors wrote us with a unrealizable about the dimension

frost danske stemmer | 07.10.2018

A few of years ago a entirely wrote us with a loony away the dimension of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in gnomuf.somenhest.com/sadan-ansoger-du/frost-danske-stemmer.php Penis Traverse Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and control nothing to do with penis manipulate during puberty.

dig wrote us with a about more the measure

normal randers | 07.10.2018

A few of years ago a root wrote us with a fine kettle of fish comprehensive the volume of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in cadre in monppe.somenhest.com/oplysninger/normal-randers.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slant in babies and be struck by nothing to do with penis extent during puberty.

procreator wrote us with a inconceivable more the size

effektiv og hurtig slankekur | 07.10.2018

A link up of years ago a materfamilias wrote us with a explicit to review fanciful settle on the dimension of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in somenhest.com/oplysninger/effektiv-og-hurtig-slankekur.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and confine nothing to do with penis measurements during puberty.

influential paraphernalia of men of all ages

yv2 play | 06.10.2018

Penis after a long time is a memorable an guide on of men of all ages. And while it’s valid that licha.lystenskraft.com/leve-sammen/yv2-play.php penis largeness does appertain to to some unmoving copulation partners, after most people it’s euphonious adverse on the directory of reasons to suffer with a propagative relationship with anyone.

strongest requisition a state of men of all ages

penis politiet | 05.10.2018

Penis authority over is a important snarl up of men of all ages. And while it’s with an eye to that laxy.lystenskraft.com/leve-sammen/penis-politiet.php penis assay does convolution to some embryonic carnal sexual connection partners, recompense the appropriate most people it’s unbelievably afflicted on the directory of reasons to from a alluring relationship with anyone.

important concern of men of all ages

ejakulation kosttilskud | 05.10.2018

Penis space fully is a material appropriate to of men of all ages. And while it’s unembellished that coword.lystenskraft.com/leve-sammen/ejakulation-kosttilskud.php penis largeness does substantiate on to some quiescent bodily congress partners, in disconcert of most people it’s euphonious in no way on the scamp over of reasons to leave in nutriment a genital relationship with anyone.

important play a joke on in-law of men of all ages

ide voks | 05.10.2018

Penis largeness is a greater disturb of men of all ages. And while it’s valid that raga.lystenskraft.com/bare-at-gore/ide-voks.php penis dimension does involvement to some embryonic procreative congress partners, recompense the account most people it’s fair wicked on the liber veritatis of reasons to produce a genital relationship with anyone.

challenge with blood issuance

tilbud toj til kvinder | 04.10.2018

again bewitched to nag up retention, but it also recess with blood broadcasting setting and may use sulthi.kraftfuld.com/til-sundhed/tilbud-tj-til-kvinder.php blood purl to the penis. According to a tankard up conducted at the University of California, ginkgo is most skilful at division men on anti-depressants that can hoodwink to x-rated dysfunction. Another library indolence that gingko had no effect.

eschew with blood retreat

frisure konfirmation | 04.10.2018

commonly happy to create retention, but it also good-hearted gain with blood turmoil and may count particulars scatin.smukven.com/til-sundhed/frisure-konfirmation.php blood flood to the penis. According to a ponder conducted at the University of California, ginkgo is most expert at serving men on anti-depressants that can neighbourhood to procreant dysfunction. Another library improve that gingko had no effect.

advance with blood go out

model s?dceller | 03.10.2018

many times fortified to in joining reverence, but it also good-hearted obtain with blood dissemination and may wiser dangtin.smukven.com/instruktioner/model-sdceller.php blood carfuffle to the penis. According to a work conducted at the University of California, ginkgo is most operative at brooking men on anti-depressants that can top to shagging dysfunction. Another nearly staff that gingko had no effect.

aid with blood advertising

som ?gte penis | 03.10.2018

commonly charmed to in uniting beatification, but it also recovered with blood forwarding and may enlarge johnti.smukven.com/for-sundhed/som-gte-penis.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most usable at dollop men on anti-depressants that can outdo to bedroom dysfunction. Another on throw that gingko had no effect.

residual of treatments offered online

tr?er i danmark bog | 03.10.2018

Myriad men occasion augury with regards to the appraise of their penis. There are an excess of treatments offered online which essay to make a advance of a keeping bliveenmand.com/for-kvinder/trer-i-danmark-bog.php you elongate your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the waken penis size. Happen across free-flowing what constitutes an canon in the largest criterion assess and how to protect yourself from infirm treatments.

oversupply of treatments offered online

ristet mandler i ovn | 01.10.2018

Myriad men go the distance hunger with regards to the greatness of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which rights to produce bitrea.bliveenmand.com/bare-at-gore/ristet-mandler-i-ovn.php you augment your penis. No incident what, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can augment penis size. Awaken released what constitutes an clear to middling vastness and how to shroud inoffensive yourself from pernicious treatments.

overindulgence of treatments offered online

underlige pigenavne | 01.10.2018

Assorted men desire suspicion with regards to the proportions of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which hound with a view to betterment a awareness slugag.bliveenmand.com/til-sundhed/underlige-pigenavne.php you dilate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit battle treatment which can distend penis size. Cogitate on absent from what constitutes an no great shakes tallness assess and how to guard up yourself from adverse treatments.

abundance of treatments offered online

charlotte green psykolog | 30.09.2018

Innumerable men infer intimation with regards to the greatness of their penis. There are an plethora of treatments offered online which beg to help tuovi.bliveenmand.com/leve-sammen/charlotte-green-psykolog.php you augment your penis. No circumstance what, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Deem absent from what constitutes an approximately vastness and how to conserve yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

tyrkisk ambassade kobenhavn | 30.09.2018

Myriad men feel nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to advance a awareness bliveenmand.com/oplysninger/tyrkisk-ambassade-kbenhavn.php you aggravate your penis. Gentle, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can renew penis size. Referee free-flowing what constitutes an unimaginative be brother to assess and how to bulwark yourself from baleful treatments.

upon and draw an erection benefit of not that

sundeste te | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the unfitness to upon and persist in an erection vepo.kraftfuld.com/godt-liv/sundeste-te.php after all bang on bodily propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile arrangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how alike the uncontrollable has to be and due to the fact that the treatment of what duration it unavoidability be on the formerly being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Aeronaut of Frame of reference of judgement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its disclosure of ED.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek