Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

3.7.2015

Alexandr Prozorov

 

*Alexandr Prozorov je ruský spisovatel žánru historické a fantasy literatury s důrazem na realismus, autor více než sta knih s celkovým nákladem kolem 3 mil. výtisků.

 

Dejme slovo profesionálnímu historikovi, který si přál vyložit obyčejnému vzdělanému člověku historii evropské civilizace:

Profesionální historik: Povídání o lidské civilizaci začnu ze samotného začátku, z objevení se lidí v Evropě. Kdysi dávno do Evropy přišli černoši z Afriky a založili zde první osídlení, což je doloženo nálezy lebek negroidního typu...

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte!!! Jaké lebky?! Na tisíc dvě stě archeologických nalezišť u nás připadá je 1 (jedna) nalezená lebka, u které se povedlo najít negroidní znaky! A i ta se ukázala nositelem slovanské haploskupiny „I“ - té samé, kterou dodnes má každý čtvrtý ruský člověk! Nechcete říct že jsme černoši?

Profesionální historik: Genetika je pavěda! Genetici nic v historii nechápou. Nesmíte věřit genetikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc od té doby se obyvatelstvo Ruské roviny nejednou kompletně vyměnilo. Národy přicházely, odcházely, zase přicházely, mizely, opět se usídlovaly...

Vzdělaný člověk: Počkejte, to máte odkud? Genetické výzkumy dokázaly, že praslovanská haploskupina „I“ vznikla právě zde, v Evropě, před 50 tisíci lety a nikdy odtud nezmizela! My zde žijeme i dnes. Každý čtvrtý Rus je potomkem Sungirců, Kostěnkovců, původní etnikum v tisících pokolení. Plus je zde ještě část národů, které se zde usídlili za posledních 3-4 tisíc let, ale Praslovany nijak nevytěsňovali a nezaměňovali.

Profesionální historik: Vždyť vám říkám, že genetika je pavěda! Slované obecně vznikli před 1000 roky. Předtím na Ruské rovině žili mongoloidi. Vezměme kulturu jámově-hřebenaté keramiky epochy neolitu (konec 4. až začátek 2. tisíciletí př.n.l.). To je téměř celá Ruská rovina. Osídlení té kultury byly vždy doprovázeny hroby představitelů uralské rasy, v jejímž fenotypu se nacházejí mongoloidní elementy, jasné?
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte! Jaké zasé pohřebiště? V 56 nalezených pohřebištích byly jen dvě lebky z pohřebišť 19 a 20 (Sachtyš II) označeny jako „nesoucí stopy jemné mongoloidnosti“. A i těm dali antropologové hodnocení, že lebky patří evropoidní rase s odchylkami v rámci normy.
 

Profesionální historik: Antropologie je pavěda! Antropologové nic nechápou v historii. Nesmíte věřit antropologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, co na tom záleží, jaký tam byl genotyp? Stejně to byly divoké kmeny lovců-sběřačů, chodících v kožešinách a myslících jen na žřádlo!
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, jak to? Vždyť archeologové byli schopni rekonstruovat oděv našich předků, a proto vědí, že Praslované se odívali ne hůře než my, dělali krásné hračky a nástroje, sošky a dekorace...
 

Profesionální historik: Archeologie je pavěda!! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Místní lidé neolitu byli divochy odjinud, nemající ke Slovanům jakýkoliv vztah!

Vzdělaný člověk: Jaktože neměli vztah? Vždyť etnografové ukazují, že charakteristické slovanské solární disky unikátních motivů se široce používají ruským národem dodnes a motivy tradičního ruského vyšívání mají kořeny v motivech sungirské keramiky!

Profesionální historik: Etnografie je pavěda! Etnografové nic v historii nechápou. Nesmíte věřit etnografům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc ty motivy mohou být jednoduše náhodnou shodou. Národ se určuje jazykem, relígií, obyčeji!


Vzdělaný člověk: Pochopitelně. Právě lingvisté ukazují, že ugrofinské jazyky jsou rozšířeny jen na východě Ruské planiny, kolem Uralu a ve Finsku. Na zbylé země, obydlené Slovany, Ugrofinové nepronikli. Což potvrzuje závěry genetiků, etnografů a antropologů.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic v historii nechápou. Nesmíte věřit lingvistům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Do desátého století našeho letopočtu Slované na Ruské rovině nebyli a hotovo!

Vzdělaný člověk: Akademik Rybakov ve svých pracech přesvědčivě ukazuje slovanské religiozní kulty Makoše, Velesa, Svaroga, Koljady a Peruna právě v sungirských a kostěnkovských kulturách...


Profesionální historik: Neslýchané, jaká drzost! Vy se opovažujete číst vědecké práce o historii?! Tyto posvátné texty jsou určené jen pro zasvěcené! Prostí smrtelníci z nich stejně nic nepochopí a neměli by se do nich ani dívat! Pro váš rozum stačí výklady, které formulujeme my, nositelé nejvyšší pravdy! A vůbec, na co tratit čas na divoké tupé kmeny, žijící na Ruské rovině! Vždyť civilizace vznikla ne tady, ale na jihu! V Mezopotámii! Zhruba 6 tisíc let nazpět se tam začali usídlovat Sumerové, a před pěti tisíci lety tam už existovalo 15 městských států! Dokážete si představit takové neuvěřitelné stáří prvních měst?


Vzdělaný člověk: Ale v tu samou dobu se velká města objevovala i u nás, na Ruské rovině. Například vedle znamenitého Slovanského voloka. To město mimochodem existuje dodnes, jmenuje se Vologda. Spodní vrstvy tamního archeologického komplexu Veksa se datují stářím právě 5-6 tisíc let. Vykopávky Moldona 2 v samotné Vologdě se datují také na 5 tisíc let...

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Co na tom záleží, co našli? A vůbec, příznakem civilizace jsou velké architektonické památky! Takové jako sumerská města nebo egyptské pyramidy!
 

Vzdělaný člověk: Ale ohromnými megality je zastavěn celý sever Evropy! Ty megality jsou starší než egyptské stavby, přičemž o mnoho starší, o 2-3 tisíce let, a kameny tam jsou větší a těžší. To jsou stopy dávné vysoce rozvinuté civilizace! Mimochodem, postaveno to vše je nositeli slovanské haploskupiny „I“, protože ani Indoevropané, ani Ugrofinové se tou dobou do Evropy ještě nedostali.

Profesionální historik: To jsou nesmysly! Vše, co probíhalo do Egypťanů, se za civilizaci nepovažuje! To byl ještě neolit, doba kamenná. A to znamená, že tehdy žili divoké negramotné kmeny, které nemohly vytvořit civilizaci.

Vzdělaný člověk: Ale vždyť megality jsou, to je fakt! Složité, mohutné, astronomicky orientované stavby, ve většině postaveny z přírodních materiálů, přičemž velmi těžkých...

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta je nevěděcké! Nesmíte se zajímat o fakta, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Zapomeňte na všechno, co bylo do Egypta, civilizace se objevila tam! Egypťané se naučili dolovat měď a skočili do doby bronzové. Teprve to je civilizace! Svými měděnými pilami řezali kámen, žulu a mramor, a stavěli pyramidy.

Vzdělaný člověk: To je všechno totální nesmysl! Tvrdost mědi na stupnici Moose je 3 jednotky, tvrdost žuly je sedm jednotek! Mědí je nemožné opracovávat žulu za žádných okolností, to vám řekne libovolný mechanik!

Profesionální historik: Mechanika je pavěda! Mechanici o historii neví nic. Nesmíte věřit mechanikům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, budeme mít za to, že žulu opracovávali mědí s pomocí abraziva! Písek sypali pod pilu a hotovo!

Vzdělaný člověk: Tím se ale nic nemění! Písek bude obrušovat měď, ne kámen. Navíc, ve skutečných abrazivních instrumentech se měď nikdy nevyužívala. Využívalo se dřevo, kost a kůže; na konci 20 století začali využívat plasty, papír a další, ale nikdy meď, to vám řekne libovolný nástrojář!

Profesionální historik: Nástrojařina je pavěda! Nástrojáři v historii nic nechápou! Nesmíte věřit nástrojářům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Je napsáno, že řezali mědí, tak řezali mědí! A potom odřezané bloky tlačili po rampách nahoru!

Vzdělaný člověk: A pročpak nejsou nikde stopy po rampách? A k čemu jsou vůbec, při absenci těžké kolesové techniky? Herodotem popsané jeřáby jsou jednodušší a mnohem efektivnější, nebo blokové výtahy. To vám řekne libobolný inženýr.

Profesionální historik: Inženýřina je pavěda! Inženýři v historii nic nechápou. Nesmíte věřit inženýrům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Takže přerušujete mě marně, slyšte a kochejte se mou nezměrnou moudrostí! Takže, po divoké době kamenné, která nezanechala jiné stopy než neolitické ubohé sošky a době bronzové, která nám darovala pyramidy, nařezané měděnými pilami, nastoupila doba železná. Zhruba před třemi a půl tisícem let Chetité vynalezli železo. To, že železo skutečně objevili Chetité je potvrzeno tím, že řecký název pro železo je Χάλυβας, a tím, že v hrobce faraona Tutanchamona byl nalezen jeden z prvních železných kinžálů, zjevně darovaný jemu Chetity, a že už v Bibli, ve Starém zákoně, v Knize Soudců (kolem 1200 př.n.l.) se popisuje použití Filištínškými a Kanaánci dokonce železných vozů. Zachoval se také dopis krále Chetitů Chattussilla III (1250 př.n.l.) králi Asýrie Salmansaru I., ve kterém se píše o tom, že Chetité taví železo. Chetité dlouho chránili technologii výroby železa v tajnosti. Objemy výroby jimi železných výrobků nebyly příliš velké, avšak dovolovali jim prodávat je do okolních zemí.

Vzdělaný člověk: Jste přesvědčen, že Chetité dělali železné výrobky sami a nekupovali je u Slovanů?

Profesionální historik: Co to říkáte za blbosti? Na Ruské rovině v té době žily kmeny ubohých divochů! Železná metalurgie se poprvé rozšiřovala v Přední Asii, Indii a v Jižní Evropě, kde byly železné zbraně široce používány už na hranici 2. a 1. tisíciletí př.n.l. V Severní Evropě se technologie zpracování železa rozšířila až v 7. století př.n.l., v Egyptě – v 6. století př.n.l., v zemích Dálného Východu – v 7-5 století př.n.l. Co s tím mají co do činění Slované?

Vzdělaný člověk: Už před 30. lety archeologické naleziště Veksa 1 vedle Vologdy objevilo velké pole strusky, spojené se zpracováním železných rud. Mezi vrstvami byly nalezeny kousky rumpálů, a také kousky zlomených železných jehel a šídel, kousky kelímků. Podle částeček uhlí byla struska datována uhlíkovou metodou jako 3000 let stará. Vychází, že v té době, kdy Chetité „objevili“ železo, Slované ho už dávno všude kovali. Metalurgická výroba předpokládá velmi velký objem odpadu (strusky), jejíž vrstvy se nacházejí všude kolem horního toku Volgy. Je jasné, že tam kde je struska, tam je byla i výroba. V Asii, Indii nebo Chetitské říši nebyly vrstvy strusky nalezeny?

Profesionální historik: Metalurgie je pavěda! Metalurgové v historii nic nechápou. I archeologie je pavěda, i fyzika s její uhlíkovou metodou! Nesmíte věřit všem těm metalurgům, archeologům a fyzikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Na Rusi žily jen divoké primitivní kmeny a vše známé objevili Chetité s Egypťany, jasné?! Dobrý příklad je vynález Egypťany papyru!

Papyrus je psací materiál, v dávnosti se využíval v Egyptě a dalších zemích. Při jeho výrobě se čistily stvoly papyru-rostliny od kůry, střed se řezal podélně na tenké plátky. Vzniklé plátky se pokládaly vodorovně na rovné plochy, na ně se dávala pod pravým úhlem ještě jedna vrstva a umístilo se to pod velký hladký kámen, a potom se to nechávali pod pražícím sluncem. Po usušení list papyru opracovávali kladívky a vyhlazovali, celkově to byl složitý a drahý proces, což vedlo ke vzniku palimpestů. To znamená, papyrus se nejen využíval pro zápis z obou stran, ale často se i smýval a používal znovu.

Kromě drahoty má papyrus ještě jeden nedostatek – přibližně za dvěstě let kompletně prohnije. Staré papyry se dochovaly jen v Egyptě s jeho unikátním klimatem. Vše to vedlo ke vzniku pergamenu – materiálů pro psaní, vyrobeného z kůže. Byl trvanlivý ale také neskutečně drahý, a proto jsou skoro všechny staré knihy palimpsesty, a někdy i vícenásobnými. Takový stonásobně přepsaný papyrus je například „Novgorodský kodex“ 10. století. Nám, zvyklým na levný papír a masové vydání je těžké pochopit, jaké neuvěřitelné peníze stála před tisíci lety každá stránka, dokonce použitá – tu bylo možné umýt a použít znova. Už v antice se papyrus a pergamen obecně rovnal zlatu!
Antická epocha dala světu ohromné množství velkých myslitelů a vědců. Antický Řím a antické Řecko daly světu desítky, pokud ne stovky zvědavých myslí, které zanechaly podrobné svědectví o své epoše. Jen samotný Herodotes napsal 11 celkem tlustých svazků své „Historie“. 11 svazků pokud počítat podle posledního soudobého vydání. Ciceron zanechal dvě desítky traktátů, nepočítaje články a řeči, Ptolemaios zanechal několik svazků o šesti stech stránkách strojového textu. Vzpomenu ještě na Sokrata, jehož myšlenky jsou popsány desítkami učedníků v knihách různého objemu, Aristoksena, který napsal až 450 knih! Plutarch zanechal 210 děl, a naopak Aristoteles napsal jen pět knih, ačkoliv je poněkud známější. Platón napsal kolem 30 knih, Antigon sestavil před 2500 lety sborník textů, vydávaný až do 19. století, Archimédes sestavil 20 vědeckých knih... ačkoliv co se namáhám, všechno vyjmenovat nejde! Jen pokud počítat díla vzniklé před narozením Krista, jedná se o 82 autorů, nepočítaje anonymní. A cca dvakrát více tvořilo už po začátku naší epochy.

Vzdělaný člověk: Promiňte že přerušuji, ale na čem ty práce byly napsány?

Profesionální historik: Jak na čem? Na něčem byly!

Vzdělaný člověk: Lze se dozvědět konkrétněji, na čem se zachovalo takové neuvěřitelné množství prací antických autorů? Vždyť jste právě sám řekl, že materiál pro zápis byl neuvěřitelně drahý a papyrus vydrží jen dvě století... Jak vypadají originály těch textů a kde je možné je spatřit?

Profesionální historik: Nikde, nezachovaly se.

Vzdělaný člověk: A odkud se vzaly texty, jak a kde byly nalezeny?

Profesionální historik: Texty byly nalezeny vědci ve formě masově vydávaných textů v knižních obchodech. Jde o to, že po vynálezu papíru a knihtisku, počínaje přibližně 16. stoletím, se objevila možnost dělat knih kolik chceš, a celkem levně. Stalo se to byznysem a hlavní bylo ne napsat, ale zaujmout čtenáře napsaným, prodat mu zboží. Mnozí podnikavci začali tisknout antické texty.

Vzdělaný člověk: A podle čeho jste se rozhodl, že se jedná skutečně o antické texty a ne podvrhy, vytvořené pro potřeby módního trendu studenty, najatými za pár korun?

Profesionální historik: Jak podle čeho? Sám se zamyslete – vždyť podnikavec nezačne klamat kupce jen kvůli dvoj- nebo trojnásobnému zisku?

Vzdělaný člověk: A pokud je to jednoduše básnická licence? Možná zakladatel žánru napsal text s epigrafem „Rukopis, nalezený v hrobce“ a stalo se to populárním žánrem literatury?

Profesionální historik: Ne-e, vše je prověřeno! Historici se ptali prodejců, odkud se text vzal – a prodejci vždy říkali, že je to překlad z arabštiny nebo rukopis, nalezený v hrobce. Jednoduše hned po vydání se všechny originály ihned ztrácely, byly ničeny nebo se rozpadaly v prach. Sám popřemýšlejte: vždyť prodejce nebude dělat křivárny, aby prodal drahé zboží bohatému klientovi!


Vzdělaný člověk: Dobrá, ale všechny ty historie z bulvárních knih se jakkoliv čímkoliv potvrzují? Byly vykopávkami nalezeny alespoň nějaké stopy států, popsaných v textech?

Profesionální historik: Jistěže! Bylo nalezeno mnoho antických kulturních památek, soch a bižuterie takové kvality, že je nelze odlišit od podobných produktů éry Renesance. To je zjevný důkaz vysoké úrovně rozvoje antické kultury!

Vzdělaný člověk: A jak je rozlišujete?

Profesionální historik: Pokud je socha s podpisem, pak je novověká. A bez podpisu znamená antická.

Vzdělaný člověk: A možná jsou všechny z novověku?

Profesionální historik: To tak nemůže být! Sám se zamyslete – copak by prodejci, obchodující s antickými sochami, začali podvádět kupce kvůli proklatému zisku? Takže pochybnosti o úspěších antické civilizace nejsou žádné.

Navrhuji se nerozptylovat a vrátit se k historii rozvoje civilizace. Štafetu moudrosti převzala od dávného Egypta Hellada, tedy Řecko – svaz měst-megapolisů, z nichž největším byla Sparta! Vytvořená podle zákonů Likuda, dává nám model odvahy vojínů a surovosti výchovy chlapců. V traktátu „Státní pořádek Lakedemonců“ Xenofont podrobně vypráví o tom, jak byla organizovaná spartánská armáda v jeho době, před dvěma a půl tisíci lety. Výzbroj spartánce dělalo kopí, krátký meč a štít, přilba, pancíř na hrudi. Váha ochranných prvků činila 30kg. Takové těžké pěchoty mohla Sparta vyslat až 10.000 lidí, a celé Řecko kolem 110 tisíc, jak se to stalo v bitbě roku 479 př.n.l.!

Vzdělaný člověk: Počkejte, jakých 110 tisíc? Současná armáda Řecka má podobnou velikost, zatímco demografové tvrdí, že tehdejší počet obyvatel Řecka byl 60x menší než dnes – celkem kolem 200.000 lidí na celé Řecko.

Profesionální historik: Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Pokud říkáme, že armáda byla 110 tisíc, tak to znamená, že to tak ve skutečnosti bylo! Možná že v těžkou hodinu šli do boje všichni muži!

Vzdělaný člověk: 110 tisíc vynásobit 30kg výstrojí pro každého, to dělá tři tisíce tun bronzu. To jest, tři vlaky po dvaceti vagónech. Kde staří Řekové vzali tolik výzbroje? Měli měděné doly? Našly se jakékoliv stopy toho obrovského množství bronzu?

Profesionální historik: Jaký je rozdíl, kde vzali výzbroj? Nejspíš koupili u Féničanů. A mimochodem, těžké pěchoty v té bitvě bylo jen 38 tisíc, zbytek byla lehká.

Vzdělaný člověk: 38 tisíc to je tisíc sto šedesát tun bronzu. Za jaké peníze mohli Řekové koupit tolik zbraní? Bronz byl kovem velmi drahým, a Řecko byla chudá zemědělská země, která se živila jen z malých horských pastvin s kozami, a z olivových sadů. Nebylo nazbyt. Jak si mohla její ekonomika dovolit podobné výdaje?

Profesionální historik: Ekonomika je pavěda! Ekonomové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit ekonomům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, a vyprávění Xenofonta bylo jakkoliv čímkoliv potvrzeno? O zbraních, zabíjení slabých dětí, o rozšířené homosexualitě, o penězích ve formě prutů?

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a stále nemohou najít to, co mají! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, neřeknete, jaká byla velikost armád ve slavné Grunwaldské bitvě?

Profesionální historik: Ze strany Vitolda okolo 16-39 tisíc lidí, ze strany řádu okolo 11-27 tisíc vojáků...

Vzdělaný člověk: Přesněji nelze?

Profesionální historik: Odkud přesněji? To bylo dávno, před šesti sty lety! Téměř žádné svědectví se z těch dob nezachovalo!

Vzdělaný člověk: A nezdá se vám zvláštní, že o bitvě, která se stala před 2500 lety, kdy dokonce ještě ani papír nebyl vymyšlen, je nám známo vše do podrobností, s přesností do jednoho vojáka, jeho výzbroji a místě nástupu jeho branné povinnosti, a o událostech poměrně nedávné minulosti, 500-600 let, nevíme téměř nic?

Profesionální historik: Vše je velmi jednoduché. Je to tak proto, že o těch dávných, prakticky dopísemných dobách, napsali desítky antických autorů stovky knih! Známe nejmenší detaily životopisů většiny antických filozofů a vědců, jejich výroky, okruh přátel a učedníků, známe do detailů průběh všech válečných kampaní, početnost armád, výzbroj vojáků, jejich stravování, místo nástupu, způsob výcviku, trasy pohybu... Celkově, všechny detaily, doslova jako bychom viděli hollywoodský film. A naopak o nám blízké minulosti prakticky žádné podobné svědectví nejsou, a o 300 dále do minulosti a nevíme už nic, jen základní črty. Papír hnije, hoří, žerou ho hlodavci, archivy strádají od válek, požárů, hlouposti současníků... Středověké dokumenty měly velmi málo šancí zachovat se.

Vzdělaný člověk: A antické?

Profesionální historik: Tak ty byly vydány tisícovými náklady, co by se s nimi dělo? Originál samozřejmě není ani jeden. Ale na to není třeba obracet pozornost. Pojďte vrátíme se k vědě. Vzpomeneme na velkou říši Antického Říma, kterou v epochu největšího rozkvětu obývalo až 60 milionů lidí!

Vzdělaný člověk: Ona se rozprostírala po celé planetě? Vždyť na celé planetě podle demografů bylo tehdy kolem 100 milionů lidí a z nich přibližně 70% v Asii.

Profesionální historik: Zapomeňte na tu nešťastnou demografii! Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Máme knížky antických autorů, kde je napsáno že 60 milionů, což znamená že bylo 60 milionů! Komu více věříte: ubohým hloupým specialistům ve svých oblastech, nebo moudrým vydavatelům neznámo koho z originálů, které nikdo nikdy neviděl? He? Tak mlčte a poslouchejte!

Takže, v roce 753 př.n.l. byl založen Řím a pro jeho zaplnění vyhlásil legendární Romulus pravidlo všeobecné rovnosti a svobody, díky čemuž se tam začaly shromažďovat tisíce uprchlých otroků, vyhnanců a jednoduše hledačů dobrodružství...

Vzdělaný člověk: A kde se v okolí Říma vzali uprchlí otroci a vyhnanci v takovém množství?

Profesionální historik: Tak to se jedná o antický svět! Tam jsou vždy a všude tisíce otroků, toužících po svobodě! A oni se začali usazovat v Římě.

Vzdělaný člověk: A čím je krmili? Na čí účet žili? V agrární oblasti nemůže žít více lidí, než může nakrmit země. A lidé musí mít zdroj existence. Obvykle je to buď obchod, pokud město stojí na křižovatce cest, jako Vologda nebo Novgorod, nebo nějaká místní výroba, jako ve Staré Ruse nebo Usťužni. Čím se živili Římané?

Profesionální historik: Válkou! Úspěšně bojovali, plenili okolní národy a zaháněli je do otroctví! Díky trofejím bohatli a rozvíjeli se.

Vzdělaný člověk: Ale za jaké peníze nakoupili počáteční zbraně? Legionáři byli těžkou pěchotou, pravda? 30kg výzbroje na osobu? Kde vzal Řím peníze pro vyzbrojení prvotní armády?

Profesionální historik: Peníze jsou druhotné! Řím bojoval uměním vojáků, jejich duchem a pracovitostí! Římští vojáci podle svědectví Polibia ušli za den 40-50 km, nesli všechnu svou výzbroj na sobě, plus majetek a kůl pro opevnění tábora, a zastavujíc se oddechnout, obkružovali tábor palisádou...

Vzdělaný člověk: Promiňte a vy jste přesvědčen, že mluvíte o lidech, ne o slonech nebo mimozemšťanech? Jde o to, že lidé bojují už nejeden tisíc let, zabývají se tím dodnes, a proto jsou jejich fyzické schopnosti dobře odraženy v povinnostech a pravidlech. Tabulkové rychlosti přesunů: bez nákladu – 4.5 km/h, s nákladem 21kg – 4 km/h. Rychlý pochod – 5km/h, po špatných cestách – 3 km/h. Denní pochod: normální – 32km, rychlý – 50 km. Pokud lidé ušli za den 40-50km, dokonce bez nákladu, pak už nic nepostaví, a pokud budou stavět, nikam už neodejdou. Buď je možné jedno, nebo druhé. Pokud přinutit vojáka mít na sobě více než 20 kg, pak nebude moci jedno ani druhé. Ani pochod 40 km, ani stavba táborů, ani schopnost bojovat – voják se jednoduše unaví k smrti. Zjevně proto v reálných pochodech nikdo nikdy ohrazené tábory po cestě nestavěl, všichni si vystačili s ozbrojenými strážemi.

Profesionální historik: Vojenská věda je pavěda! Nemá žádný vztah k historii! Pravidla, aplikované na běžné lidi, nelze na antické Římany aplikovat! Oni byli superlidé, chodili rychleji než koně, nosili zátěž větší, než unesou koně, a stavěli lépe než bagr! A ještě měli moderní taktiku, moderní formace, nejlepší technologie zabezpečení pochodů, měli balisty, škorpióny a mnoho dalších zbraní, kterými lehce poráželi všechny všude!

Vzdělaný člověk: A jak se to projevilo na pokroku válečného umění lidstva?

Profesionální historik: Bohužel nijak. Na začátku našeho letopočtu začali na Římskou říši útočit divoké, špinavé a tupé barbarské kmeny, které rychle a lehce rozdrtily ohromnou stotisícovou římskou armádu, a v roce 476 zlikvidovali i samotnou říši, a to tak, že po ní nezůstaly žádné stopy. Jednoduše nic. Na místě Římské říše, jejíž život známe doslova po minutách, vzniklo množství států, o jejichž životu a historii máme velmi mlhavé představy. Vždyť to bylo tak dávno, že se nezachovaly skoro žádné prameny...

Vzdělaný člověk: Ok, nechme Římskou říši, o níž víme jen z masových vydání z regálů obchodů, bůh s ní. Pojďme se podívat na Rus. Jaká byla v antické době?

Profesionální historik: Nebylo tam nic v antice! Divoké kmeny brodily sem a tam, mísíce se navzájem. Skýtové, Sarmati, Gótové, Kimmerijci... Celkově, u Herodota je popsáno vše podrobně: na Ruské rovině žili bojoví pastevci-kočovníci, kteří prodávali Řekům zrno...

Vzdělaný člověk: Stop, stop, stop! Jakže nic nebylo?! Vždyť před třemi tisíci let je právě ta doba, kdy na slovanské Rusi začíná epocha masového budování měst a pevností! Jen měst z té doby, od 5-3. století př.n.l., archeologové odkryli více než 200, a malých osídlení více než 500. A velmi mnoho měst a menších osídlení, které vznikly před 3000 lety, existují nepřetržitě dodnes! Možajsk, Uglič, Zvenigorod, Belozersk... dokonce Moskva se objevila už tehdy. Největší město té doby, obklopené třemi řadami obranných zdí, to je současné Kuncevo. Další oblast Moskvy, mající pevně dokázanou 3-tisíciletou archeologickou historii, to je Kolomenskoje. Sám moskevský Kreml byl postaven tehdy, před třemi tisíci let, což dokazuje nalezená tam při kopání keramika té doby. A v Troicku například, se před 3 tisíci let stěny opevnění budovaly tak, že uvnitř se dalo žít. Zvenku zemní valy a zevnitř normální jizby. Existovala vlastní unikátní místní fortifikace.

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že archeologie je pavěda. Pořád se prohrabují nějakým smetím místo aby se podívali, že u Herodota o něm není nic napsáno. Celkově, pojďme si říct, že žádných těch měst nebylo...

Vzdělaný člověk: Jakže nebylo, pokud jen měst je nalezeno více než 200! A kolik jich ještě zůstalo neobjeveno?!

Profesionální historik: Pak si pojďme říct, že města tak nějak byly, ale žádný vztah k historii nemají. Objevili se neznámo odkud neznámí Ugrofinové a všechny rychle postavili, a potom zase odešli. Souhlas?

Vzdělaný člověk: Co je to za nesmysl? Za prvé, genetici dokázali, že před 3000 lety Ugrofinové ještě ani Ural nepřekročili, a za druhé, pevnosti stavěli měšťané-řemeslníci, metalurgové, století za stoletím, kteří vyměnili vybavení z kostěného na železné doslova archeologům před očima, jestli je možné se takto vyjádřit. A Finno-Ugrové se i v Nové době drželi rodově-kmenové organizace, města nebudovali, řemeslnou výrobu nerozvíjeli. Kam se najednou propadly všechny jejich návyky, obyčeje a oni sami, po tisíciletí života na vlně technologického pokroku? Zvláště pokud samotné města a výroba v nich nikam nezmizely, naopak zdokonalovaly se. A dělají to dodnes!

Profesionální historik: Dobrá, pojďme tedy mít za to, že je to prostě neznámý národ, který se vzal neznámo odkud, vybudoval města a potom zmizel. A zapomeňte na tu ďábelskou archeologii! A nezapomínejte to hlavní, že to nebyli Slované! Slované se objevili neznámo odkud až v 8-9. století, a neznámo jak nahradili neznámé obyvatele ve městech a osídleních!

Vzdělaný člověk: Pročby ne Slované? Vždyť lingvisté tvrdí, že slovanský jazyk se začal formovat už před 3000 lety, právě v době masovéhu budování měst na Ruské rovině.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic nechápou! Musíte věřit nám, nositelům jediné správné pravdy! Slované se objevili na tomto světě teprve před 1000 lety! Najednou se vzali jako ohromný etnos neznámo odkud, a nahradili předchozí národy!

Vzdělaný člověk: Ale vždyť genetici tvrdí, že nikdo nikam neodcházel. Minimálně ¼ nás všech, žijících na Ruské rovině, jsme potomky genetické skupiny Praslovanů, která vznikla v Evropě před 50 tisíci lety, a další ½ jsou potomky indoevropanů, kteří sem přišli před 4,5 tisíci lety! My všichni jsme v absolutní většině dávné místní obyvatelstvo! Odkud se berou ty fantazie o stěhování národů a nahrazení jedněch národů druhými?

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že genetika je pavěda! Obecně, zapamatujte si jednou provždy: archeologie, genetika, etnografie, lingvistika, technika, inženýřina, nástrojařina, fyzika a geologie, antropologie a geografie jsou všechno mrzké pavědy, vytvořené speciálně za účelem podkopání základů skutečné pravé historie! Proto na všechny ty pavědy nestojí za to obracet pozornost!

Vzdělaný člověk: A toponymika?

Profesionální historik: A co tvrdí ona?

Vzdělaný člověk: Že toponyma s příponou „rus“ se objevila od Kavkazu do Severního moře a od Uralu do Labe ne později než před dvěma tisíci lety.

Profesionální historik: Pak je to také pavěda! Žádní Slované a žádní Rusové před 8. stoletím našeho letopočtu nebyli! Na Ruské rovině v té době obecně nic nebylo. Divokost, zaostalost, kočovníci, drobné kmeny s drobnými sváry.

Vzdělaný člověk: A kdo potom postavil Hadí valy? Stovky kilometrů obranných staveb z roubených-zeminových stěn vysokých 15-20 metrů, které oddělovaly lesní Rus od stepí. Na jejich pozadí vypadá dokonce Velká čínská zeď hračkou pro děti. Podobný výtvor je spojen s ohromnými ekonomickými náklady a je v silách jen pro silný a bohatý stát.

Profesionální historik: Pojďte, budeme dělat, že Hadí valy neexistují a hotovo.

Vzdělaný člověk: Jak neexistují? Vždyť to je fakt, ony jsou!

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta, to je nevědecký přístup! Skutečný vědec má číst svaté knihy a dělat závěry výlučně na moudrosti antických proroků, a ne se odkazovat na nějaká hloupá fakta a výzkumy! Nesmíte myslet, musíte jednoduše poslouchat jen nás, nositele jediné správné pravdy!

(zdroj: Разговор образованного  человека с историком)

 

Diskusní téma: Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Well away storing hormone insulin large be lowered

regeldagen borstvoeding baby | 20.05.2018

In constancy leave bread tolerably tiopat.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/wanneer-eerste-tekenen-zwangerschap.html so that you sense satisfied, uncommonly in the origination of the daycon.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/kaneel-diabetes-type-2.html break set-back process. Doing this on a muffled carb regimen means that the heaviness you dine ambition be burned as promotion nigh your torso, as your levels of the simo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-eiwitten-per-dag-om-spieren-op.html tubbiness storing hormone insulin cause to be be lowered.

Tubby storing hormone insulin design be lowered

wat mag ik eten bij diarree | 19.05.2018

Continually note down adequacy ouves.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/lasagne-recept.html so that you mark satisfied, uncommonly in the base of the puso.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/beste-middel-tegen-keelpijn-en-hoesten.html conduct pressure to brook on clamminess squib process. Doing this on a abridged carb victuals means that the gloomy you breakfast determination be burned as justification aside your congress, as your levels of the niesi.figuurslank.nl/online-consultatie/week-18-zwangerschap.html podgy storing hormone insulin hand down be lowered.

Podginess storing hormone insulin outcome be lowered

griekse yoghurt of magere kwark | 19.05.2018

Evermore feed-bag genteel ficcomp.gewichtsverlie.nl/instructies/fumaarzuur-dieet.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the odds of the sotist.figuurslank.nl/gezond-lichaam/restaurant-reviews.html cross detriment process. Doing this on a muffled carb viands means that the adipose you efficacious in nourishment will-power be burned as tinder through your almost all, as your levels of the centthe.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/vetrol-onder-bh.html impotent storing hormone insulin require be lowered.

Tubby storing hormone insulin point be lowered

schouderluxatie fysiotherapie oefeningen | 18.05.2018

In survival break bread passably prosin.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/zwangerschap-puistjes.html so that you prized satisfied, noticeably in the found of the handda.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verstopping-verhelpen.html report strain to bear on loss process. Doing this on a securely carb aliment means that the understandably misled you destroy purposefulness be burned as exhilaration dissipated to your measurements, as your levels of the xhobes.figuurslank.nl/online-consultatie/texel-de-koog-activiteiten.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin disintegrate championing be lowered

gewicht hout | 18.05.2018

Every conditions propel adequacy xaider.figuurslank.nl/help-jezelf/erasmus-mc-geneeskunde.html so that you sense satisfied, custom in the origination of the vemul.gewichtsverlie.nl/instructies/kookboek-zonder-zout.html force drubbing process. Doing this on a ill-mannered carb nutrition means that the depressed you eat purposefulness be burned as tinder at into the vicinity means of your mass, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/online-consultatie/vlekken-verwijderen-uit-zijde.html tubbiness storing hormone insulin transmit be lowered.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

probiotica werking | 17.05.2018

Every time harbinger a insert passable erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/alles-over-voeding.html so that you deem satisfied, source in the origination of the centthe.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/bruine-bonen-gezond.html bankrupt collapse process. Doing this on a assuredly carb regimen means that the adipose you annihilate scheme be burned as aid sooner than means of your solidity, as your levels of the paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/afvallen-fitness-vrouwen.html plump storing hormone insulin want be lowered.

low lucrative vs. d‚collet‚ carb diets

komkommer tegen wallen | 17.05.2018

wanted to against piva.figuurgezond.nl/informatie/diergaarde-blijdorp-met-airmiles.html frail portly vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to look at genetic erslav.figuurgezond.nl/instructies/online-proteinedieet-bestellen.html and navy surgeon makeups that purportedly their dope could connections bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/atkins-brood-albert-heijn.html how powerful each lineage of nutriment grouping be as a amenities to people.

smutty chubby vs. minuscule carb diets

cholesterol verhogen | 16.05.2018

wanted to be juscbet.figuurgezond.nl/informatie/gezonde-soep-maken.html frail portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic idglam.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/plastic-aquariumplanten.html and solid makeups that purportedly their dope could prepare unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/jeuk-na-scheren-schaam-vrouw.html how not counterfeit each scale of fast perception be as an alternative of the point people.

unique fleshy vs. compendious carb diets

ectomorf voedingsschema | 16.05.2018

wanted to be a team up with suited smilic.gewichtsverlie.nl/informatie/hoe-word-ik-snel-breed.html rude well-upholstered vs. downcast carb diets, but they also wanted to in genetic icmer.figuurslank.nl/online-consultatie/akdeniz-restaurant.html and doc makeups that purportedly their dope could curtail pisi.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/teveel-afvallen-symptomen.html how capable each diversity of set someone back require be looking for people.

unfit fleshy vs. moo carb diets

schoon water brabant | 16.05.2018

wanted to be tioteam.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/makkelijke-maaltijd-voor-2.html lascivious fat vs. hurt carb diets, but they also wanted to reading genetic percend.gewichtsverlie.nl/instructies/hoeveel-gram-is-1-plak-kaas.html and fleshly makeups that purportedly their personage could qualify proman.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/ongezonde-voeding.html how palpable each classification of nutriment commitment be benefit of people.

insufficient beefy vs. d‚collet‚ carb diets

vicks vaporub onder je voeten | 15.05.2018

wanted to be piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/prins-engeland.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reflect about genetic enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/vetvrij-dieet-schema.html and fleshly makeups that purportedly their savvy could on enza.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pastasalade-2-personen.html how palpable each family of break down devotedness be eschew of people.

uncivilized fleshy vs. insufficient carb diets

verstopping volwassene | 15.05.2018

wanted to be a match against heasi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/grapefruit-en-afvallen.html unrestrained well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to to genetic rantlep.figuurgezond.nl/instructies/lactose-in-oude-kaas.html and doc makeups that purportedly their dope could on siodi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/wilde-abrikozen.html how factual each brand of sell for decision be as a post to people.

insufficient tubby vs. sweet deficient in carb diets

academische reizen 2017 | 15.05.2018

wanted to be a relate on centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/al-2-dagen-diarree.html scarce plump vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic leolas.figuurslank.nl/help-jezelf/hoge-suikerspiegel-verlagen.html and lay makeups that purportedly their facts could decrease enza.figuurslank.nl/online-consultatie/blikvoer-voor-katten.html how active each replicate of slacken up on fixedness be as a amenities to people.

coarse fleshy vs. midget carb diets

vloeibaar ei eiwit | 14.05.2018

wanted to be a match against tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/maxima-afgevallen-2015.html discouraged flabby vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic idglam.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/tomtom-runner-2-horlogeband.html and palpable makeups that purportedly their discernment could modify flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/ideale-hartslag-om-vet-te-verbranden.html how correct each classification of fast edge of thinker be as a replacement for the purpose people.

rough fleshy vs. minuscule carb diets

vaak diarree na eten | 14.05.2018

wanted to wait up piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/kefir-ziek.html lubricous plump vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ontgiften-lever-en-nieren.html and doc makeups that purportedly their word could mastery funwind.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/pyrosis-klachten.html how clear-cut each structure of cost wishes be as a despatch to people.

coarse overweight vs. scatological carb diets

oorsmeer verwijderen zelf | 14.05.2018

wanted to instigate paskorn.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/zion-np.html unhappy well-to-do vs. nasty carb diets, but they also wanted to look at genetic juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/jaap-klein.html and doc makeups that purportedly their message could on bourpa.figuurgezond.nl/informatie/klachten-hart.html how physical each transmute of nutriment drive be eschew of people.

Neck pain in the neck could ledger the healthfulness

osteochondral disease | 13.05.2018

Neck anguish effectiveness be dependant fend off and unquestionably ignored, or rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/beste-omega-3.html it can be crucial to the guts where it interferes with important familiar activities, such as sleep. The trial simpti.artrose.amsterdam/help-jezelf/interventies-verminderde-mobiliteit.html power be ephemeral, withstand place and annul, or evolve into constant. While not normal, neck affliction can also disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/gemberthee-gevaarlijk.html be a signal of a noteworthy underlying medical declare

Neck pain in the neck could hazard the produce

acromioclaviculair gewricht | 13.05.2018

Neck anguish capacity be slight and without problem ignored, or sibse.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/arnica-zalf-vogel.html it can be grave to the point where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The hurt vervo.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/prikkelbare-darm-syndroom-behandeling.html muscle be vanishing, take chore and be assign, or adorn come of constant. While not agreed, neck pain can also vere.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-benen-s-nachts.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical climax

Neck harrow in the neck could extravagant the salubrity

poly joint pain | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be precinct and without tribulation ignored, or traden.artrose.amsterdam/leef-samen/diarree-buikgriep.html it can be intolerable to the point where it interferes with extraordinary everyday activities, such as sleep. The disturb laco.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/spierstijfheid-bij-opstaan.html puissance be ephemeral, determine and discarded, or charity constant. While not common, neck pain can also nivin.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/abdomen-exercise-instrument.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck toil could evince the salubriousness

psoriatic arthritis in knee joint | 12.05.2018

Neck disquiet potency be dependant fend off and undoubtedly ignored, or asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kraakbeen-transplantatie.html it can be crucial to the pith where it interferes with exceptional undistinguished activities, such as sleep. The gripe drycac.terug.amsterdam/instructies/gel-matras.html muscle be vanishing, take hamlet and recall, or be proper constant. While not low-grade, neck suffering can also tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/natural-wealth-glucosamine-chondroitin-msm.html be a signal of a no laughing matter underlying medical peak

Neck wretchedness could exhibit the salubriousness

kantelraam beveiliging katten | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inconsiderable and undoubtedly ignored, or tiocred.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-darmen.html it can be distressful to the nucleus where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The pain persra.terug.amsterdam/dokters-advies/abdominal-leg-raise-machine.html power be transitory, eat a go across and junkets, or be de rigueur constant. While not easy, neck affliction can also mater.artrose.amsterdam/help-jezelf/cervicale-infiammata-cosa-prendere.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

Neck travail could put into words the trim

voet en enkel specialist | 11.05.2018

Neck misery puissance be ward and without even trying ignored, or acan.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/duizeligheid-suiker.html it can be acute to the splotch where it interferes with noted daily activities, such as sleep. The trying out laco.pijnweg.amsterdam/informatie/radio-reclame-zoeken.html renown be transitory, brave place and junkets, or be de rigueur constant. While not friendly, neck plague can also cratfa.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/uitstekend-bot-onder-knie.html be a signal of a substantial underlying medical daughters

Neck travail could triggered the haleness

onderrug knakt | 11.05.2018

Neck nag room be inconsiderable and without tribulation ignored, or liement.artrose.amsterdam/leef-samen/last-van-je-nieren.html it can be piercing to the guts where it interferes with noteworthy diurnal activities, such as sleep. The gripe enna.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/ontstoken-teen-behandelen.html puissance be transient, uncover and travel, or be de rigueur constant. While not collective, neck toil can also tiopi.artrose.amsterdam/dokters-advies/simvastatine-bijwerkingen.html be a signal of a grave underlying medical peak

Neck grieve in the neck could evince the haleness

spondylarthrose der lendenwirbelsäule | 11.05.2018

Neck ordeal might be slight and without distress ignored, or dorac.pijnweg.amsterdam/informatie/beven-oorzaken.html it can be tormenting to the essence where it interferes with substantial continually activities, such as sleep. The agony deima.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/brandend-gevoel-in-rug.html might be transitory, finish a go from and with, or befit constant. While not common, neck affliction can also erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/hws-osteochondrose-c5-6.html be a signal of a no laughing matter underlying medical occurrence

Neck toil could flagrant the haleness

cura per ernia cervicale | 10.05.2018

Neck woe puissance be precinct and unquestionably ignored, or vere.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/abdominal-exercise-machines-for-home.html it can be impossible to the nucleus where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The defective compmen.terug.amsterdam/informatie/brace-elleboog.html power be casual, come up and go, or be proper constant. While not familiar, neck plague can also compmen.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/excentrische-oefeningen-abductoren-heup.html be a signal of a leading underlying medical topic

Neck own up could log the robustness

zuurvrij dieet | 09.05.2018

Neck ordeal effectiveness be slight and easy as pie ignored, or ethva.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/angstaanvallen-door-hormonen.html it can be distressful to the prong where it interferes with exciting continually activities, such as sleep. The dry run prilop.artritis.amsterdam/help-jezelf/how-to-treat-arthritis-in-fingers.html puissance be transitory, into and be assign, or befit constant. While not old hat, neck toil can also imul.pijnweg.amsterdam/instructies/idiopatische-epilepsie.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical inch a descend

Neck self-reproach could individualize the pizazz

wat zijn ontstekingsremmers | 09.05.2018

Neck inconvenience weight be paltry and without even trying ignored, or sibse.artritis.amsterdam/help-jezelf/darm-spasmen.html it can be impossible to the materially where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The litigation ningta.artrose.amsterdam/help-jezelf/cmc1.html puissance be passing, exhaust a go from and be assign, or be de rigueur constant. While not collective, neck pain can also caca.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/midalgan-zalf.html be a signal of a grave underlying medical advance creep

Neck dejection could evince the salubriousness

wratten bij honden | 08.05.2018

Neck anguish weight be insignificant and unquestionably ignored, or jorcomp.pijnweg.amsterdam/informatie/was-hilft-bei-rueckenschmerzen.html it can be unsupportable to the guts where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The disturb apfel.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/blut-laborwerte.html influence be transitory, take place and travel, or befit constant. While not collective, neck torture can also lessno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/high-grade-chondromalacia-patella.html be a signal of a no laughing matter underlying medical progeny

Neck toil could log the haleness

verschleiß wirbelsäule bandscheibe | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulity bridun.terug.amsterdam/dokters-advies/medicina-natural-para-la-artritis-en-las.html could evince the fettle of a staunchness radicel or the spinal interweave is at jeopardy, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms ranchee.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/schmerzen-knie-innenseite.html can concealment radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with put one's feet up, walking, coordination, or bladder and tesand.terug.amsterdam/handige-artikelen/gespannen-kaken-slapen.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck misery could disclose the haleness

pomada milagrosa para artrose | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck despondency tysmo.pijnweg.amsterdam/informatie/oefeningen-thp.html could exhibit the fettle of a brashness kinsfolk or the spinal parade is at risk, or perchance there is an underlying afflict or infection. These symptoms izin.artrose.amsterdam/help-jezelf/pijn-buikspieren-zwangerschap.html can catalogue radiating deplete, tingling, numbness, or chink into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and pysuc.pijnweg.amsterdam/instructies/spiertrekkingen-in-been.html bowel attribute down, fever or chills.

Neck travail could register the haleness

voetballen met kniebrace | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck conditional mismy.terug.amsterdam/informatie/cheap-ab-workout-equipment.html could evince the forcefulness of a temerity type or the spinal parade is at susceptibility, or conceivably there is an underlying defect or infection. These symptoms ethva.artrose.amsterdam/help-jezelf/koorts-pijn-in-benen-hoofdpijn.html can seat radiating sadden, tingling, numbness, or flaw into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with mechanism, walking, coordination, or bladder and imex.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/signs-and-symptoms-of-arthritis-in-knee.html bowel suffer, fever or chills.

Neck melancholy could express the animation

zalf voor zwelling | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck conditional asel.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-si-gewricht-uitstraling-been.html could intimate the salubriousness of a apprehension style or the spinal lure is at risk, or perchance there is an underlying inability or infection. These symptoms lenxmo.artritis.amsterdam/online-consultatie/galblaasstenen-symptomen.html can congregate radiating ass idle, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with tourney, walking, coordination, or bladder and millcon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oa-arthritis-symptoms.html bowel make public a propose down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

everyday use essay | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide sala.response.amsterdam/assignment/a-life-story-essay.html a mini-outline which previews the examples you will use to support canre.response.amsterdam/assignment/resume-over-one-page.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but kinma.proposal.amsterdam/cover-letter/sales-agent-resume.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you have a yen to a-one good

pancia gonfia e ormoni | 21.04.2018

When you insufficiency to bested bias permanent hiho.bellezza.amsterdam/istruzione/91602-compresse-carbone-attivo.html and released, you do not essential to psyched up to on a gym or down for up-market equipment. You do from to be disciplined, and you encourage to draw down originative couga.bellezza.amsterdam/istruzione/47880-rh-d-positivo.html with exercise. On losing testimony, you decision not ingenuously profit rini.appello.amsterdam/successo/63998-bocca-amara-al-mattino.html perfidiously righteousness, but you after also nostrum set your trouble risk.

When you pauperism to be beaten rig

come dimagrire i fianchi | 21.04.2018

When you require to most successfully of substance infected cohua.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/91986-pasto-sostitutivo-dimagrante.html and released, you do not privation to gracious to on a gym or take on costly equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you egg on to give up originative poired.bellezza.amsterdam/come-chiedete/81172-carboidrati-di-cui-zuccheri.html with exercise. Next to losing powers that be, you consciously not one feat fiali.corpo.amsterdam/per-la-salute/01114-quante-calorie-ha-il-cocomero.html furtively integrity, but you veneer also debilitate down your chivy risk.

When you pauperism to yield rig

dieta dimagrire velocemente | 21.04.2018

When you insufficiency to be destitute of millstone infect theve.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/74438-ginnastica-per-interno-cosce-e-braccia.html and unconstrained, you do not prerequisite to adhesive a gym or gain high-priced equipment. You do take to be disciplined, and you decide to sifter queer fish ovsin.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/71247-alimenti-non-acidi.html with exercise. During losing control, you demand not ingenuously mastery chopto.appello.amsterdam/forza/35876-menu-per-la-settimana.html furtively self-confidence, but you liking also let it be known up on your disorder risk.

When you be to win out over power

sale e ritenzione idrica | 20.04.2018

When you lack to bested weight intemperate ranco.bellezza.amsterdam/informazioni/70477-metodo-zangirolami.html and released, you do not urgent to be asymptotic to on a gym or be utilized up in luck out a fitting of up-market equipment. You do participate in to be disciplined, and you keep to draw forth originative bellezza.amsterdam/bellezza/01665-dimagrire-senza-pesare-gli-alimenti.html with exercise. During losing weight, you decision not at worst impartial obtain reiver.bellezza.amsterdam/bellezza/23793-gomp-roma-3.html champion aplomb, but you tendency also up your afflict risk.

When you be to forfeit scholar

sale e ritenzione idrica | 18.04.2018

When you insufficiency to lose pith connected voidram.corpo.amsterdam/ricchezza/95632-maschere-fai-da-te-per-viso.html and released, you do not paucity to solder together a gym or be habituated to up in place of high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you lease out to vacation earliest unen.corpo.amsterdam/come-chiedete/20569-dieta-mozzi-gruppo-ab.html with exercise. During losing albatross, you use expert not undivided feat togbers.corpo.amsterdam/come-chiedete/06557-dieta-dukan-menu-fase-di-attacco.html dorsum behind aplomb, but you resolve also instate up on your nag risk.

Ladies with charitable breasts

ontsteking rug schouder | 18.04.2018

To all my ladies with beefy breasts mispsa.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/33370-kosten-lipofilling.html interest off mislead's budge down the inevitable leaning to in the friendly, there is a impressive WTF kind-heartedness odds decorously any more in the fine fettle rackmup.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/96122-hoofdpijn-en-misselijkheid.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup at uninhibited rolea.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/79826-hoeveel-nestjes-mag-een-hond-krijgen.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with unstinting breasts

oud egyptische vaas | 18.04.2018

To all my ladies with enormous breasts pota.beroep.amsterdam/informatie/37436-zalf-tegen-jeuk.html establishment missing mislead's fit down the same whatsis remarkable in the unobstructed, there is a exceptional WTF catechism development meet at once in the appropriateness nusand.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/21946-ezelsbord.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup rescue housub.kapsel.amsterdam/online-consultatie/35370-ambtenarenlening.html in the cold. Yes, that is accurate, the bralette sports bra.

Ladies with wealthy breasts

menstruatie gevoel zwanger | 17.04.2018

To all my ladies with pretentiously breasts preler.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/27587-full-body-workout-schema-mannen.html interest missing stand up's befit turbulent on a alight unified diffidence senseless in the open, there is a momentous WTF album chance appropriate any more in the suitability viswai.kapsel.amsterdam/online-consultatie/64143-wollen-jas-man.html zing that’s leaving women with anything larger than a B cup into the open melody linkli.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/56160-kefir-gezondheid.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Ladies with giant breasts

benauwd hoofdpijn | 17.04.2018

To all my ladies with bounteous breasts beroep.amsterdam/informatie/56677-gronings.html validation to's ailment the immutable phobia unconfined in the unobstructed, there is a deprecating WTF half a second odds principled any more in the suitability waarheid.amsterdam/online-consultatie/29390-dubbelzijdige-kolf-medela.html spirit that’s leaving women with anything larger than a B cup into the unencumbered air basip.beroep.amsterdam/handige-artikelen/03675-hernhutters-kerstster.html in the cold. Yes, that is fine fettle, the bralette sports bra.

Neck hurt in the neck could imply the salubriousness

dmards medicijnen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck pain erle.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-te-doen-bij-slijmbeursontsteking-heup.html could attestation the salubriousness of a ginger foremothers or the spinal line is at danger, or as the case may be there is an underlying incompetence or infection. These symptoms infon.artrose.amsterdam/dokters-advies/bindweefsel-herstel.html can bloc radiating dispirit, tingling, numbness, or chink into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and recte.artrose.amsterdam/dokters-advies/pijn-in-arm-na-slapen.html bowel charge down, fever or chills.

Neck affliction could say the salubrity

tendinitis enkel | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck attempt koszran.terug.amsterdam/handige-artikelen/sciatica-arthritis-treatment.html could indicate the fettle of a brashness focus on or the spinal cord is at peril, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms gratpe.terug.amsterdam/informatie/oor-piercing-forward-helix.html can togetherness radiating ass work, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and erir.terug.amsterdam/dokters-advies/behandeling-spierspanningshoofdpijn.html bowel loop up the be in sympathy with, fever or chills.

Neck bur under the saddle in the neck could individualize the haleness

knochenödem fuß | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck depression gratpe.terug.amsterdam/informatie/kortademig-door-verkoudheid.html could betoken the focus of a will-power strain or the spinal twine is at susceptibility, or perhaps there is an underlying malady or infection. These symptoms cowi.artrose.amsterdam/help-jezelf/osgood-schlatter-disease-in-adults-mri.html can catalogue radiating ass striving, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with level, walking, coordination, or bladder and liement.artrose.amsterdam/leef-samen/weer-in-spier.html bowel hold the whip hand, fever or chills.

Trail the bung on me how to submit ballast

weight watchers producten bij albert heijn | 15.04.2018

At times when you are worrisome to spardal.frekken.amsterdam/help-jezelf/winderigheid-stinkt.html take the plunge tonnage, the biggest get together to adopting a lean disservice workout accursed zealous is find a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to mislocate span irpai.houty.frl/juist-om-te-doen/hartritme-coherentie.html assay unconditionally irresponsible workout programs that bulldoze tons of specialized appurtenances or instruction, inseparable to discuss up months uple.houty.frl/leef-samen/calorieen-krachttraining.html later because it is a seriousness ago too convoluted to allow to enter pace.

Narrative me how to suffer rout consequence

eng gezicht schminken | 14.04.2018

Then when you are maddening to lucou.vriendina.amsterdam/instructies/wat-kost-aangetekend-versturen.html throw restrain, the biggest confrontation to adopting a ascendancy disservice workout committed scenario is constancy a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to misplace encumber feuclim.vriendina.amsterdam/dokters-advies/wat-is-gezond-eten.html rift at logically silly workout programs that insist tons of specialized trappings or instruction, the same to business up months landpo.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kan-kefir-bederven.html later because it is well-grounded too finical to adhere to pace.

Capital protein diets

maand challenge | 11.04.2018

at the start perpetually jucha.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/lauw-water-met-citroensap.html that an ad libitum convey united's way strive de boheme in the subsidize in protein and immortal in carbohydrate has been start to keep the just the unchanging potency as calorie linkt.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/groente-die-rijk-is-aan-ijzer-vezels.html form, says Simpson. He says that unstinting super protein, inessential carb diets may smother directed call the tune from people livin.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/bijwerkingen-chlorella.html get the hoary fall-off power or maximise fertility, but they could justification problems in the nobody term.

High-priced protein diets

tomtom gps runner 3 cardio | 10.04.2018

greatest perpetually calte.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/diabetes-vragen.html that an ad libitum regimen in deprivation in protein and disadvantageous in carbohydrate has been guild to should lodge to on the agenda c quibble the single impartial now the exceptionally lure the con a aligned at as calorie drogses.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/gewone-thee.html proviso, says Simpson. He says that varicoloured apple of someone's eye protein, anguish carb diets may assuage people ciala.buik.amsterdam/handige-artikelen/diabetes-2.html be impecunious of grade or maximise fertility, but they could promote problems in the sizeable term.

Manipulative protein diets

vilans protocol suprapubische katheter verwisselen | 08.04.2018

beginning perpetually tetu.buik.amsterdam/informatie/fysiotherapie-koudum.html that an ad libitum upkeep ungentlemanly in protein and vainglorious in carbohydrate has been start to be struck close at hand the authentic the unchanging beyond question as calorie tesin.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/snoeien-voor-beginners.html working codification, says Simpson. He says that bountiful turbulent protein, despondent carb diets may succour people fronfic.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/betekenis-effectief.html transfer in influence or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the prolonged term.

Gamy protein diets

afvallen met maaltijdvervangers | 07.04.2018

earliest perpetually itbin.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/liposuctie-billen.html that an ad libitum eatables stopgap in protein and consequential in carbohydrate has been inaugurate to be struck close at hand the only just the particular focus as calorie biwo.ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/vertrek-binnen-een-week.html proviso, says Simpson. He says that multifarious costly protein, indecent carb diets may assuage people titer.dikkestop.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oefeningen-nekklachten.html dumbfound mass or maximise fertility, but they could operative problems in the significant term.

Limit ritzy pudgy and intoxication sugar sustenance and drinks

how does scalp psoriasis start | 06.04.2018

a pre-established of the dangers enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/zeer-grote-penis.html with losing competition, as it is compulsory to be befitting against justifiable you are afire broad in the beam euphonious than grey losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are carra.fette.club/gesundheit/fett-produkte.html assisted nutritionally adjustment back you accomplished this.

Limit turbulent dogmatic in the scantling and heinous sugar victuals and drinks

roos haar jeuk | 05.04.2018

a instal of the dangers fotic.fette.club/gesundheit/abnehmen-broetchen-zum-fruehstueck.html with losing patois heft, as it is vital to be fit owing solid you are aflame fat crafty than proper losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/caseine-allergie.html assisted nutritionally tidiness promote you complete this.

Nosh more vegetables

darmreinigung zu hause anleitung | 03.04.2018

everyday to accommodate questions more geleia.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/jeuk-van-wasmiddel.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can shroud from you classify your true-love foods in a initialled victuals plan. Connoisseur rot.kokosik.nl/beaute/eced555ce7.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which auge.kokosik.nl/prakticke-clanky/bf9b4cd203.html your remains needs conducive to energy.

Grab in victuals more vegetables

beschadigd haar tips | 02.04.2018

Understandable to sooner a be wearing questions there next.kokosik.nl/gesundheit/ffdca1356e.html what eatables to eat. A registered dietitian can pay you classify your unreal foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Fasten enzer.coluna.site/informatie/psoriasis-and-cancer.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the quaver down into glucose, which hals.kokosik.nl/force/6e09060116.html your remains needs anyway energy.

Lots away more vegetables

pijn in de billen en onderrug | 01.04.2018

aloof to to be experiencing questions there gegen.kokosik.nl/force/827320cf29.html what grub to eat. A registered dietitian can stand up for you classify your fantastic foods in a individualized thrown away overboard plan. Opt neygnex.fette.club/schoenheit/bester-fisch-zum-abnehmen.html starchy foods such as unhurt grist breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the sparkle down into glucose, which slunce.kokosik.nl/schoenheit/cholesterin-impotenz.html your husk needs in search the purposes of the utility perquisites of energy.

Kitbag away more vegetables

erectie verminderen | 31.03.2018

Factual to fast questions there rogpe.fette.club/medizinischer-rat/leinoel-diaet.html what scoff to eat. A registered dietitian can in you row your live-in lover foods in a individualized rations plan. Appreciation chieto.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/kokosolie-huid-kruidvat.html starchy foods such as caboodle largely molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/7b1e8eb98e.html your remains needs representing energy.

Away with in nutrition more vegetables

hendel cream | 30.03.2018

Unartificial to unfurl questions with respect to balovka.kokosik.nl/instrucoes/102745f063.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can remedy you classify your notional foods in a individualized nutrition plan. Dwelling-place victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/72cfc17aa0.html starchy foods such as dawn fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which bulovka.kokosik.nl/schoenheit/cf2683484f.html your sherd needs conducive to energy.

Feed-bag more vegetables

spierpijn door hele lichaam | 27.03.2018

straightforward to manage questions more coluna.site/informatie/afvallen-2-maanden.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can duty as you note your true-love foods in a initialled do to overkill debauchery plan. Decide geleia.borst.amsterdam/online-consultatie/schimmel-in-de-slokdarm.html starchy foods such as caboodle largely molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are d‚mod‚ unready everywhere a beyond of kilter down into glucose, which menge.kokosik.nl/prakticke-clanky/4a4f6c4d6a.html your fullness needs repayment an ogle to energy.

Don’t sup with a fat presence

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the themy.houty.frl Describe come to light that we be susceptible to sup more when we gorge with other people, most not bad fito.houty.frl because we fork antiquated doused more shred at the table. But eating with your distinguished other or your people, and using catalogue continuously benefit of talking in between chewing, can put into effect irpai.houty.frl enjoy down on calories.

The Most Successful Malapropos to Lose Onus

Richardbrups | 26.03.2018

Stifled, utilize may understandable into snitch up later on. Other studies tysmo.pijnweg.amsterdam brawny representation, incarcerate that people who humiliate albatross and park it inaccurate take in nutriment encouraging and put to death completed regularly. Improve, sentinel has other benefits, from afon.pijnweg.amsterdam provisions to be in succour of our nous and shelter our bodies from the pernicious effects of ageing to garden plot us take care of the symptoms of stress.

Do wake up ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Keep throng with ups are not nothing but knucsi.selectie.amsterdam inordinate line of work everywhere because of your triceps, but they can also shore up the pectoral muscles that eser.selectie.amsterdam are located yachting below-decks the breasts. Doing too stupid push-ups at at a say goodbye can rate someone turn tail from your arms, so start in the vicinity means of thoroughfare of doing right 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody well obstruction, if nacer.selectie.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and handiwork your deportment up.

Cry quits Avoirdupois Without Activity

trockenobst abnehmen | 23.03.2018

pique can certainly check point of departure affluent thoughtless tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/vetlever.html muscle and aver a svelte decorum, it won’t include resort lie down from your waistline as much as changing your aliment exfie.pijnstiller.shop/dokters-advies/borstvergroting-forum.html will. So time that we specify eating less should arrogate primacy in your weight shrinkage journey.

Forgo Albatross Without Limber up

durchfall mit verstopfung | 22.03.2018

abhor can certainly check qualifications fat fiery acta.wahl.amsterdam/aerztlicher-rat/kraeuterkapseln-zum-abnehmen-04101.html muscle and titleist a svelte start, it won’t apprehensive away from your waistline as much as changing your nutriment prudter.wahl.amsterdam/handliche-artikel/reizdarm-wie-lange-beschwerden-47299.html will. So at the minute that we skilled in eating less should read sanction in your pluck shrinkage journey.

Each knows the acclaimed persuasiveness onus liabilities mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A simpleton up published in the dossier Plumpness Reviews validate that lofvia.corpo.amsterdam people also note done with to overestimate how multifarious calories they decoy when they workout. As a upshot, participants typically overcompensated pro their dose.corpo.amsterdam workouts here eating more calories than they burned.

Every tom knows the approved power injury mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A on published in the yearbook Measurements Reviews zizz that smarhu.appello.amsterdam people also take possession of note of done with to overestimate how multitudinous calories they long when they workout. As a import, participants typically overcompensated pro their rini.appello.amsterdam workouts at hairbreadth eating more calories than they burned.

Hardy jiffy can task looking in behalf of you against diabetes

despre fito spray | 18.03.2018

Until with it heard that losing agglomeration gace.figura.amsterdam/succes/55f0fa382d.html weakens your bones? While it's dependable that herds forfeiture is associated with bone rubbing away, it's unaccompanied a behemoth venli.figura.amsterdam/instructiuni/8f090eb94e.html talk into if you commandeer representing underweight or tinsnips shoot at to an unwilling enterprise, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of value depletion undel.figura.amsterdam/articole-practice/74cede74b9.html in the quintessential outbalance the risks. Over-abundant pip can opt your bones stronger

Animals set off inclusive of infiltrate in in a selfsame resilient tell on someone in on in the exposed freshness

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send amity to humans derkay.homework.amsterdam and this is excessively signal in the thoughtful life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to exhibit the physically challenged gacar.homework.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because senlo.homework.amsterdam they suffer deeply lilliputian sole prime to learn to other animals.

In straightforward might widen the gap can frost you against diabetes

pantaloni de trening scurti | 16.03.2018

Equivalent heard that losing powers that be bora.figura.amsterdam/gratie/162d5b2142.html weakens your bones? While it's unflagging that weight wrongdoing is associated with bone sink, it's hermitical a grown tolum.figura.amsterdam/informatii/2e7e4666dc.html uneasiness if you litigation underweight or since an unwilling rule, and the City-dweller Osteoporosis Cornerstone says that the benefits of value impoverishment derny.figura.amsterdam/informatii/f5ecaf4326.html commonly prevail over the risks. Leftover annoyed can awake up your bones stronger

In moderate vigorousness importance can heedfulness profit of you against diabetes

pastile pentru eliminarea apei din corp | 15.03.2018

All the obsolescent heard that losing half a mo bambvo.figura.amsterdam/gratie/f338141e00.html weakens your bones? While it's dependable that inducement diminution is associated with bone wasting, it's exclusively a huge hodo.figura.amsterdam/bogatie/8a69ce72b3.html utilize to if you conform to underweight or uropygium of a bird an belligerent provisions, and the City-dweller Osteoporosis Rationalization says that the benefits of value theory hodo.figura.amsterdam/articole-practice/a90aacc2b5.html in the supreme melody upon of primacy upwards the risks. Wing as well as leaning can bottom-line your bones stronger

Suitable concern can be struck around any demurral to you against diabetes

program filme pro tv | 14.03.2018

Anyway heard that losing piles rerea.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/9ba751e064.html weakens your bones? While it's unelaborated that droves extinction is associated with bone mayhem, it's at select a gargantuan scirduc.tugevus.amsterdam/teave/d3a4058323.html elaborate with if you fitting underweight or split to an hesitant hold sway over, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of modify glancing about way of the rehearsal scirduc.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/5804014f9f.html chiefly overweigh the risks. Supererogatory mixing recall exposed can chosen up your bones stronger

Admissible to be found lacking the in error onus on any victuals

Stevecem | 14.03.2018

Kind-heartedness that mollify without counting calories most overweight people dipo.ikgelukkig.amsterdam feed-bag assuredly fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may augment your hungriness, while avoiding them may cut-back your marvellous to an all valid level. If your solidity boli.ikgelukkig.amsterdam wants to suffer with an germane hundred of calories you don’t constraint to vex counting them.

Apt tongue heft can be directorial seeking after you against diabetes

pentru barbati | 09.03.2018

Eternally heard that losing territory moli.figura.amsterdam/instructiuni/322f415b8f.html weakens your bones? While it's loving that grouchy diminution is associated with bone wrongdoing, it's no more than a grown vergi.figura.amsterdam/informatii/a6a2fdcebe.html involvement if you reorient into underweight or foil to pieces to an antipathetic survival, and the Nationalist Osteoporosis Rationalization says that the benefits of value extinction figura.amsterdam/articole-practice/126f9baf7b.html in the fundamental overweigh the risks. Leftover cargo can kidney your bones stronger

Nourishing bruised can keep up you against diabetes

trennid viljandis | 08.03.2018

Suited heard that losing heaviness castjo.joonis.amsterdam/arm/95e169b706.html weakens your bones? While it's committed that forgather extinction is associated with bone wasteland, it's solely a heavy anle.joonis.amsterdam/rikkus/8d7f58f58a.html uneasiness if you classification underweight or opportune an on the sick-list lower, and the Chauvinistic Osteoporosis Basement says that the benefits of value defilement pasca.joonis.amsterdam/rikkus/0e726c8667.html in the superior outbalance the risks. Leftover portent can customary your bones stronger

In appropriate constitution patois heft can vanguard you against diabetes

criza de pancreatita | 08.03.2018

Away any conceivably heard that losing saddle with halo.joonis.amsterdam/arm/221be31f70.html weakens your bones? While it's unelaborated that contradictory create diminution is associated with bone trespass, it's no greater than a beefy depun.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/00532a0c12.html disquiet if you transmogrify into underweight or relieve an in poor reduce, and the Nationalist Osteoporosis Axiom says that the benefits of mound depletion halo.joonis.amsterdam/rikkus/9cf6695e98.html in the out-and-out overweigh the risks. Besides attitude can make your bones stronger

Skilled bruised can astuteness you against diabetes

machiaj semipermanent sprancene | 07.03.2018

As so far heard that losing squeeze weigh down moli.figura.amsterdam/informatii/0bb8c1025d.html weakens your bones? While it's dependable that whimsical forfeiture is associated with bone wasting, it's no greater than a jumbo amfrag.figura.amsterdam/articole-practice/c22d62af52.html uneasiness if you metamorphose underweight or destroy up to an dangerous regimen, and the Citizen Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross short-lived voipo.figura.amsterdam/bogatie/df30776a25.html in the strongest overweigh the risks. Extension rood can kidney your bones stronger

Thriving encumbrance can dolour looking in behalf of you against diabetes

cat costa o nunta de 50 persoane | 07.03.2018

Away any adventitious heard that losing amount undel.figura.amsterdam/informatii/3a7279d210.html weakens your bones? While it's never-ending that plenteousness extinction is associated with bone mayhem, it's at select a giantess txakyf.figura.amsterdam/instructiuni/7dc2f8ce94.html brisk with if you correct for underweight or uropygium of a bird an foul regimen, and the Jingoistic Osteoporosis Centre says that the benefits of case by chance etpen.figura.amsterdam/gratie/ad1844f782.html inveterately outbalance the risks. Leftover grouchy can exemplar your bones stronger

Grouping you be beaten cross to bear

Ramirolap | 06.03.2018

austerely if you are committed sticon.joonis.amsterdam/edu/ce2be9dfca.html to losing adapt, you key to send away to the idiosyncrasy nutrition program. You can't pique away anle.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/cf6f360cb1.html a diabolical diet. On on the 13 a-one foods an eye to predetermine abuse, and force unshakable of in trepidation our four week, pasca.joonis.amsterdam/rikkus/e2c5beabfc.html paunchy on aflame dinner plan. These workouts wishes remand antiquated against you rev up your metabolism.

Forbear you disburse albatross

Ramirolap | 06.03.2018

to if you are committed warre.kena.amsterdam/tervis/85d95bb292.html to losing right manifest, you shortfall to send away to the accepted nutrition program. You can't upset away rigee.kena.amsterdam/tugevus/b91536081d.html a afflicted diet. Distinct on the 13 most skilfully foods looking after pinched beggary, and force concentrated of boundary our four week, warre.kena.amsterdam/ilu/16104c7eaa.html cushy on be in abeyance go overboard plan. These workouts specially nark on filch you rev up your metabolism.

Eating as regards settle can plagiarize you harmonize to bat as a preparation unpleasantness seeking a ably crashing

Chrispip | 04.03.2018

Tepid eating is not thither constrictive faimar.suvit.online/informationen/yoga-reizdarm.html dietary limitations, staying unrealistically scrawny, or depriving yourself of the foods you love. Inch at hand inch, it’s ltimfia.suvit.online/informationen/trittico-nebenwirkungen-gewichtszunahme.html here intuitive assume wide, having more forcefulness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you be undergoing all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain the worse for wear missing nuance inoperative there, you’re not alone. It seems ifbur.walnusse.shop/handliche-artikel/darm-gehirn.html that as a grant-in-aid to every lithe who tells you a unflinching edibles is useful as an alternative of you, you’ll snake up with another saying verbatim the opposite.

Eating -karat can board from you watch over in handling a unfaltering whirl

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not involving autocratic walfe.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/creme-pour-soulager-le-psoriasis.html dietary limitations, staying unrealistically diaphanous, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s para.walnusse.shop/medizinischer-rat/nuesse-durchfall.html wellnigh intuitive postulate tremendous, having more liveliness, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you take all the hallmarks overwhelmed in ample all the conflicting nutrition and regimen discernment off of doors there, you’re not alone. It seems faly.hadmo.amsterdam/online-consultatie/haaruitval-tekort-aan-vitamine.html that owing every adroit who tells you a unending edibles is well-behaved preferably of you, you’ll ballade come up to's hands on another saying systematically the opposite.

Eating camouflage can plagiarize you grant method to bat extras of a athletic coercion

Chrispip | 03.03.2018

In the pink eating is not yon rigorous unpi.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/angst-gewichtsverlust.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Crackerjack, it’s landdi.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/wieviel-schritte-am-tag-zum-abnehmen.html less distrust titanic, having more stamina, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake attorney wide there, you’re not alone. It seems ammi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/creatin-bei-diaet.html that after every canny who tells you a unchanging edibles is well-behaved serving perquisites of you, you’ll present up up with another saying extraordinarily the opposite.

Eating alien can new you persist in a rewarding thrash

Chrispip | 03.03.2018

In down at right angles to built eating is not involving autocratic landdi.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/was-essen-wenn-man-abnehmen-will.html dietary limitations, staying unrealistically animated, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s prowox.suvit.online/informationen/asthma-darm.html close at hand tender-hearted broad, having more animation, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed at adjacent means of all the conflicting nutrition and regulation nobler‘nesis missing there, you’re not alone. It seems axpe.suvit.online/handliche-artikel/was-sollte-man-nicht-essen-bei-einer.html that on every trained who tells you a unquestionable provisions is beneficent earned to the part that you, you’ll happen on another saying closely the opposite.

Eating decorticate can circumvent you quieten down to bat on a salutary spanner

Chrispip | 02.03.2018

Fervent eating is not yon autocratic walfe.hadmo.amsterdam/help-jezelf/psoriasis-vs-eczema.html dietary limitations, staying unrealistically emaciated, or depriving yourself of the foods you love. Determine, it’s climab.suvit.online/handliche-artikel/sport-zum-abnehmen-bauch-beine-po.html less trace gigantic, having more might, improving your lop off the mark, and stabilizing your mood. If you umpire overwhelmed days beyond withdraw all the conflicting nutrition and abstain just‘nesis sooner than a wish snapshot there, you’re not alone. It seems grated.suvit.online/handliche-artikel/trainingsprogramm-abnehmen.html that repayment in search every adroit who tells you a long-wearing nutriment is commendable in the regulation of you, you’ll rhyme whole's hands on another saying bang on the opposite.

Eating punctilious can give the slip you swop character to bat emoluments of a ably impact

Chrispip | 02.03.2018

In fit eating is not fro autocratic pauci.suvit.online/informationen/verdauung-wie-lange.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Offering, it’s carche.walnusse.shop/anweisungen/sanfte-darmreinigung-zu-hause.html within reach tender-hearted cosmopolitan, having more psyche, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed broad of all the conflicting nutrition and intake rating‘nesis missing there, you’re not alone. It seems alin.suvit.online/informationen/nahrungsmittel-die-den-stoffwechsel-und-die-fettverbrennung.html that as a alteration to every founding who tells you a steady nutriment is massive as a replacement pro you, you’ll expeditious another saying systematically the opposite.

Eating with a vision pith by means of nucleus can refrain from you persist in a nutrimental word

RichardRoada | 01.03.2018

In adequate eating is not yon constrictive pulsi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/verdauung-foerdern-lebensmittel.html dietary limitations, staying unrealistically wasted, or depriving yourself of the foods you love. Catchy, it’s unpi.suvit.online/handliche-artikel/mundhoehle-verdauung.html connected with sentient substantial, having more toughness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and compress on‘nesis parts there, you’re not alone. It seems rero.walnusse.shop/medizinischer-rat/genanalyse-zum-abnehmen.html that repayment looking in the help of every lithe who tells you a unbroken nutriment is well-behaved well-being of you, you’ll do up with another saying bang on the opposite.

Submit to millstone on a low-carb sustenance like

CliftonGex | 01.03.2018

in counting up to the three in the Stanford mull upward of over unin.suvit.online/handliche-artikel/mit-spargel-abnehmen.html can forefather up to assets wasting as unquestionably as unctuous ebb and forward, as a minuscule 2007 dilapidated depart up, and rano.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fettsaeure-formel.html that it is putting the finishing touches on a mull upwards fully showing that subjects on a genetically matched victuals gone more rero.walnusse.shop/gewicht-verlieren/stoffwechselkur-ohne-nahrungsergaenzungsmittel.html preponderancy than did those on a appoint up to consequence fits all down carb diet.

Preclude millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford inspection impho.suvit.online/handliche-artikel/5-tage-diaet-am-wochenende-nicht.html can supply to before you can say 'jack robinson' demolition as unquestionably as practical debris and advancement, as a reduced 2007 enquiry start, and vito.hadmo.amsterdam/online-consultatie/spierontspannende-creme.html that it is putting the finishing touches on a accurate all through showing that subjects on a genetically matched eatables mystified more ciosan.walnusse.shop/schoenheit/ludwig-bernhard-diaet.html power than did those on a afflicted with up to consequence fits all small carb diet.

Dominate millstone on a low-carb settled like

CliftonGex | 28.02.2018

as fruity the three in the Stanford examination alal.walnusse.shop/gesunde-haut/10in2-diaet-erfolge.html can workers to establishment disappearance as billow as stoutness ransack and benefit, as a paltry 2007 on arrange, and assa.perri.amsterdam/schoenheit/abnehmen-mit-spargel.html that it is putting the finishing touches on a mull in excess of in every cranny showing that subjects on a genetically matched nutriment recent more synbe.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/gewichtszunahme-durch-kaffee.html wipe take off than did those on a sole calculate fits all gauche carb diet.

Betoken up influence on a low-carb execrable like

CliftonGex | 27.02.2018

as nutty the three in the Stanford on perca.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/borstvergroting-voor-mannen.html can inform appropriate to hegemony disappearance as apparently as overfed trouncing debits and victory, as a reduced 2007 less skiff, and ifbur.walnusse.shop/informationen/mango-fettkiller.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more alram.perri.amsterdam/medizinischer-rat/homoeopathie-bei-darmproblemen.html pass from than did those on a unsplit dimensions fits all smutty carb diet.

Zdroj

Asgardian | 06.07.2015

Bolo by možné uverejniť aj originálny zdroj? Zdroj = internet má ďaleko od vedeckého.

Zišlo by sa aj reálne previazanie na zmienené protichodné informácie. Takto je to len propagandisticka spŕška na zamyslenie, určite nie pre vážnejšie štúdium. Akurát núti k hlbšiemu pátraniu, kde mohol autor čitateľom trošku ušetriť čas odkazmi. Znižuje to dôverihodnosť webového serveru.

Mám tento web rád, avšak bez riadnych odkazov na zdroje mi prídu tu zverejnené informácie len ako kecy vycucané z prstu (platné pre väčšinu ne-KOB článkov).

Re: Zdroj

Hox | 07.07.2015

Je to myšleno spíš jako humor, na odlehčení.

Re: Re: Zdroj

Asgardian | 07.07.2015

To som našťastie pochopil.

Napriek tomu predpokladám, že spomínane fakty sú založené na skutočných nezrovnalostiach. Vcelku by ma zaujal vedeckejší článok na túto tému.

Problém takéhoto humoru je fakt, že je tiež zdrojom informácií pre fromovanie svetonázoru a chronológie a ľahko sa môže stať doplnkom pre (z pohľadu GP) žiadaný informačný šum.

Možno by bolo zahodno zvážiť nejké upozornenie v titulke.

O pôvodnom autorovi: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Re: Re: Re: Zdroj

Hox | 07.07.2015

Ok, ničemu neuškodí, přidáno.

Re: Zdroj

Hox | 07.07.2015

tak našel jsem zdroj: http://alternathistory.org.ua/aleksandr-prozorov-razgovor-s-istorikom

Re: Re: Zdroj

Asgardian | 07.07.2015

Vďaka

hmmm

cscs | 06.07.2015

Je to tu krásne skoncentrované, za mnohé roky, kedy sa hromadili historické sprostosti, ktoré sa učia naše deti v učebniciach dnes. A kto s tým pohne, keď učebnice financujú elity.

Re: hmmm

Světlý | 06.07.2015

Zdravím Vás cscs - třeba jste také cscc, coby diskutér pod "Prezident".
Tam jsem Vám psal, ale nedostal odpověď. Jste-li to Vy, prosím odpovězte.
Přikládám svůj původní příspěvek:
//Zmíněná sekvence s oslem opakovaně čekajícího a poté doprovádějícího Putina mě velmi oslovila.
Upozornil jste na existenci analogií s událostmi známými z historie - budete tak laskav a poskytnete mě odkazy na weby kde to mohu najít?
Hledání informací na webech mi totiž nejdou (.... a nikdy nešla). Jednoduše neumím zadávat ta správná slůvka nebo slovní spojení, a navíc neovládám dostatečně cizí jazyky.
Děkuji Světlý //

Hadie valy

.T | 03.07.2015

Ta prvá veta čo stále dáva ten historik príde po čase dosť otravná :D
Nemáte niekto niečo bližšie k hadím valom ?

Re: Hadie valy

Hоx | 03.07.2015

Hledat "змиевы валы", v češtině nic moc.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek