Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

3.7.2015

Alexandr Prozorov

 

*Alexandr Prozorov je ruský spisovatel žánru historické a fantasy literatury s důrazem na realismus, autor více než sta knih s celkovým nákladem kolem 3 mil. výtisků.

 

Dejme slovo profesionálnímu historikovi, který si přál vyložit obyčejnému vzdělanému člověku historii evropské civilizace:

Profesionální historik: Povídání o lidské civilizaci začnu ze samotného začátku, z objevení se lidí v Evropě. Kdysi dávno do Evropy přišli černoši z Afriky a založili zde první osídlení, což je doloženo nálezy lebek negroidního typu...

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte!!! Jaké lebky?! Na tisíc dvě stě archeologických nalezišť u nás připadá je 1 (jedna) nalezená lebka, u které se povedlo najít negroidní znaky! A i ta se ukázala nositelem slovanské haploskupiny „I“ - té samé, kterou dodnes má každý čtvrtý ruský člověk! Nechcete říct že jsme černoši?

Profesionální historik: Genetika je pavěda! Genetici nic v historii nechápou. Nesmíte věřit genetikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc od té doby se obyvatelstvo Ruské roviny nejednou kompletně vyměnilo. Národy přicházely, odcházely, zase přicházely, mizely, opět se usídlovaly...

Vzdělaný člověk: Počkejte, to máte odkud? Genetické výzkumy dokázaly, že praslovanská haploskupina „I“ vznikla právě zde, v Evropě, před 50 tisíci lety a nikdy odtud nezmizela! My zde žijeme i dnes. Každý čtvrtý Rus je potomkem Sungirců, Kostěnkovců, původní etnikum v tisících pokolení. Plus je zde ještě část národů, které se zde usídlili za posledních 3-4 tisíc let, ale Praslovany nijak nevytěsňovali a nezaměňovali.

Profesionální historik: Vždyť vám říkám, že genetika je pavěda! Slované obecně vznikli před 1000 roky. Předtím na Ruské rovině žili mongoloidi. Vezměme kulturu jámově-hřebenaté keramiky epochy neolitu (konec 4. až začátek 2. tisíciletí př.n.l.). To je téměř celá Ruská rovina. Osídlení té kultury byly vždy doprovázeny hroby představitelů uralské rasy, v jejímž fenotypu se nacházejí mongoloidní elementy, jasné?
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, počkejte! Jaké zasé pohřebiště? V 56 nalezených pohřebištích byly jen dvě lebky z pohřebišť 19 a 20 (Sachtyš II) označeny jako „nesoucí stopy jemné mongoloidnosti“. A i těm dali antropologové hodnocení, že lebky patří evropoidní rase s odchylkami v rámci normy.
 

Profesionální historik: Antropologie je pavěda! Antropologové nic nechápou v historii. Nesmíte věřit antropologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, co na tom záleží, jaký tam byl genotyp? Stejně to byly divoké kmeny lovců-sběřačů, chodících v kožešinách a myslících jen na žřádlo!
 

Vzdělaný člověk: Počkejte, jak to? Vždyť archeologové byli schopni rekonstruovat oděv našich předků, a proto vědí, že Praslované se odívali ne hůře než my, dělali krásné hračky a nástroje, sošky a dekorace...
 

Profesionální historik: Archeologie je pavěda!! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Místní lidé neolitu byli divochy odjinud, nemající ke Slovanům jakýkoliv vztah!

Vzdělaný člověk: Jaktože neměli vztah? Vždyť etnografové ukazují, že charakteristické slovanské solární disky unikátních motivů se široce používají ruským národem dodnes a motivy tradičního ruského vyšívání mají kořeny v motivech sungirské keramiky!

Profesionální historik: Etnografie je pavěda! Etnografové nic v historii nechápou. Nesmíte věřit etnografům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Navíc ty motivy mohou být jednoduše náhodnou shodou. Národ se určuje jazykem, relígií, obyčeji!


Vzdělaný člověk: Pochopitelně. Právě lingvisté ukazují, že ugrofinské jazyky jsou rozšířeny jen na východě Ruské planiny, kolem Uralu a ve Finsku. Na zbylé země, obydlené Slovany, Ugrofinové nepronikli. Což potvrzuje závěry genetiků, etnografů a antropologů.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic v historii nechápou. Nesmíte věřit lingvistům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Do desátého století našeho letopočtu Slované na Ruské rovině nebyli a hotovo!

Vzdělaný člověk: Akademik Rybakov ve svých pracech přesvědčivě ukazuje slovanské religiozní kulty Makoše, Velesa, Svaroga, Koljady a Peruna právě v sungirských a kostěnkovských kulturách...


Profesionální historik: Neslýchané, jaká drzost! Vy se opovažujete číst vědecké práce o historii?! Tyto posvátné texty jsou určené jen pro zasvěcené! Prostí smrtelníci z nich stejně nic nepochopí a neměli by se do nich ani dívat! Pro váš rozum stačí výklady, které formulujeme my, nositelé nejvyšší pravdy! A vůbec, na co tratit čas na divoké tupé kmeny, žijící na Ruské rovině! Vždyť civilizace vznikla ne tady, ale na jihu! V Mezopotámii! Zhruba 6 tisíc let nazpět se tam začali usídlovat Sumerové, a před pěti tisíci lety tam už existovalo 15 městských států! Dokážete si představit takové neuvěřitelné stáří prvních měst?


Vzdělaný člověk: Ale v tu samou dobu se velká města objevovala i u nás, na Ruské rovině. Například vedle znamenitého Slovanského voloka. To město mimochodem existuje dodnes, jmenuje se Vologda. Spodní vrstvy tamního archeologického komplexu Veksa se datují stářím právě 5-6 tisíc let. Vykopávky Moldona 2 v samotné Vologdě se datují také na 5 tisíc let...

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a věčně kopají, na co jim ruka padne! Co na tom záleží, co našli? A vůbec, příznakem civilizace jsou velké architektonické památky! Takové jako sumerská města nebo egyptské pyramidy!
 

Vzdělaný člověk: Ale ohromnými megality je zastavěn celý sever Evropy! Ty megality jsou starší než egyptské stavby, přičemž o mnoho starší, o 2-3 tisíce let, a kameny tam jsou větší a těžší. To jsou stopy dávné vysoce rozvinuté civilizace! Mimochodem, postaveno to vše je nositeli slovanské haploskupiny „I“, protože ani Indoevropané, ani Ugrofinové se tou dobou do Evropy ještě nedostali.

Profesionální historik: To jsou nesmysly! Vše, co probíhalo do Egypťanů, se za civilizaci nepovažuje! To byl ještě neolit, doba kamenná. A to znamená, že tehdy žili divoké negramotné kmeny, které nemohly vytvořit civilizaci.

Vzdělaný člověk: Ale vždyť megality jsou, to je fakt! Složité, mohutné, astronomicky orientované stavby, ve většině postaveny z přírodních materiálů, přičemž velmi těžkých...

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta je nevěděcké! Nesmíte se zajímat o fakta, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Zapomeňte na všechno, co bylo do Egypta, civilizace se objevila tam! Egypťané se naučili dolovat měď a skočili do doby bronzové. Teprve to je civilizace! Svými měděnými pilami řezali kámen, žulu a mramor, a stavěli pyramidy.

Vzdělaný člověk: To je všechno totální nesmysl! Tvrdost mědi na stupnici Moose je 3 jednotky, tvrdost žuly je sedm jednotek! Mědí je nemožné opracovávat žulu za žádných okolností, to vám řekne libovolný mechanik!

Profesionální historik: Mechanika je pavěda! Mechanici o historii neví nic. Nesmíte věřit mechanikům a musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! A vůbec, budeme mít za to, že žulu opracovávali mědí s pomocí abraziva! Písek sypali pod pilu a hotovo!

Vzdělaný člověk: Tím se ale nic nemění! Písek bude obrušovat měď, ne kámen. Navíc, ve skutečných abrazivních instrumentech se měď nikdy nevyužívala. Využívalo se dřevo, kost a kůže; na konci 20 století začali využívat plasty, papír a další, ale nikdy meď, to vám řekne libovolný nástrojář!

Profesionální historik: Nástrojařina je pavěda! Nástrojáři v historii nic nechápou! Nesmíte věřit nástrojářům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Je napsáno, že řezali mědí, tak řezali mědí! A potom odřezané bloky tlačili po rampách nahoru!

Vzdělaný člověk: A pročpak nejsou nikde stopy po rampách? A k čemu jsou vůbec, při absenci těžké kolesové techniky? Herodotem popsané jeřáby jsou jednodušší a mnohem efektivnější, nebo blokové výtahy. To vám řekne libobolný inženýr.

Profesionální historik: Inženýřina je pavěda! Inženýři v historii nic nechápou. Nesmíte věřit inženýrům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Takže přerušujete mě marně, slyšte a kochejte se mou nezměrnou moudrostí! Takže, po divoké době kamenné, která nezanechala jiné stopy než neolitické ubohé sošky a době bronzové, která nám darovala pyramidy, nařezané měděnými pilami, nastoupila doba železná. Zhruba před třemi a půl tisícem let Chetité vynalezli železo. To, že železo skutečně objevili Chetité je potvrzeno tím, že řecký název pro železo je Χάλυβας, a tím, že v hrobce faraona Tutanchamona byl nalezen jeden z prvních železných kinžálů, zjevně darovaný jemu Chetity, a že už v Bibli, ve Starém zákoně, v Knize Soudců (kolem 1200 př.n.l.) se popisuje použití Filištínškými a Kanaánci dokonce železných vozů. Zachoval se také dopis krále Chetitů Chattussilla III (1250 př.n.l.) králi Asýrie Salmansaru I., ve kterém se píše o tom, že Chetité taví železo. Chetité dlouho chránili technologii výroby železa v tajnosti. Objemy výroby jimi železných výrobků nebyly příliš velké, avšak dovolovali jim prodávat je do okolních zemí.

Vzdělaný člověk: Jste přesvědčen, že Chetité dělali železné výrobky sami a nekupovali je u Slovanů?

Profesionální historik: Co to říkáte za blbosti? Na Ruské rovině v té době žily kmeny ubohých divochů! Železná metalurgie se poprvé rozšiřovala v Přední Asii, Indii a v Jižní Evropě, kde byly železné zbraně široce používány už na hranici 2. a 1. tisíciletí př.n.l. V Severní Evropě se technologie zpracování železa rozšířila až v 7. století př.n.l., v Egyptě – v 6. století př.n.l., v zemích Dálného Východu – v 7-5 století př.n.l. Co s tím mají co do činění Slované?

Vzdělaný člověk: Už před 30. lety archeologické naleziště Veksa 1 vedle Vologdy objevilo velké pole strusky, spojené se zpracováním železných rud. Mezi vrstvami byly nalezeny kousky rumpálů, a také kousky zlomených železných jehel a šídel, kousky kelímků. Podle částeček uhlí byla struska datována uhlíkovou metodou jako 3000 let stará. Vychází, že v té době, kdy Chetité „objevili“ železo, Slované ho už dávno všude kovali. Metalurgická výroba předpokládá velmi velký objem odpadu (strusky), jejíž vrstvy se nacházejí všude kolem horního toku Volgy. Je jasné, že tam kde je struska, tam je byla i výroba. V Asii, Indii nebo Chetitské říši nebyly vrstvy strusky nalezeny?

Profesionální historik: Metalurgie je pavěda! Metalurgové v historii nic nechápou. I archeologie je pavěda, i fyzika s její uhlíkovou metodou! Nesmíte věřit všem těm metalurgům, archeologům a fyzikům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Na Rusi žily jen divoké primitivní kmeny a vše známé objevili Chetité s Egypťany, jasné?! Dobrý příklad je vynález Egypťany papyru!

Papyrus je psací materiál, v dávnosti se využíval v Egyptě a dalších zemích. Při jeho výrobě se čistily stvoly papyru-rostliny od kůry, střed se řezal podélně na tenké plátky. Vzniklé plátky se pokládaly vodorovně na rovné plochy, na ně se dávala pod pravým úhlem ještě jedna vrstva a umístilo se to pod velký hladký kámen, a potom se to nechávali pod pražícím sluncem. Po usušení list papyru opracovávali kladívky a vyhlazovali, celkově to byl složitý a drahý proces, což vedlo ke vzniku palimpestů. To znamená, papyrus se nejen využíval pro zápis z obou stran, ale často se i smýval a používal znovu.

Kromě drahoty má papyrus ještě jeden nedostatek – přibližně za dvěstě let kompletně prohnije. Staré papyry se dochovaly jen v Egyptě s jeho unikátním klimatem. Vše to vedlo ke vzniku pergamenu – materiálů pro psaní, vyrobeného z kůže. Byl trvanlivý ale také neskutečně drahý, a proto jsou skoro všechny staré knihy palimpsesty, a někdy i vícenásobnými. Takový stonásobně přepsaný papyrus je například „Novgorodský kodex“ 10. století. Nám, zvyklým na levný papír a masové vydání je těžké pochopit, jaké neuvěřitelné peníze stála před tisíci lety každá stránka, dokonce použitá – tu bylo možné umýt a použít znova. Už v antice se papyrus a pergamen obecně rovnal zlatu!
Antická epocha dala světu ohromné množství velkých myslitelů a vědců. Antický Řím a antické Řecko daly světu desítky, pokud ne stovky zvědavých myslí, které zanechaly podrobné svědectví o své epoše. Jen samotný Herodotes napsal 11 celkem tlustých svazků své „Historie“. 11 svazků pokud počítat podle posledního soudobého vydání. Ciceron zanechal dvě desítky traktátů, nepočítaje články a řeči, Ptolemaios zanechal několik svazků o šesti stech stránkách strojového textu. Vzpomenu ještě na Sokrata, jehož myšlenky jsou popsány desítkami učedníků v knihách různého objemu, Aristoksena, který napsal až 450 knih! Plutarch zanechal 210 děl, a naopak Aristoteles napsal jen pět knih, ačkoliv je poněkud známější. Platón napsal kolem 30 knih, Antigon sestavil před 2500 lety sborník textů, vydávaný až do 19. století, Archimédes sestavil 20 vědeckých knih... ačkoliv co se namáhám, všechno vyjmenovat nejde! Jen pokud počítat díla vzniklé před narozením Krista, jedná se o 82 autorů, nepočítaje anonymní. A cca dvakrát více tvořilo už po začátku naší epochy.

Vzdělaný člověk: Promiňte že přerušuji, ale na čem ty práce byly napsány?

Profesionální historik: Jak na čem? Na něčem byly!

Vzdělaný člověk: Lze se dozvědět konkrétněji, na čem se zachovalo takové neuvěřitelné množství prací antických autorů? Vždyť jste právě sám řekl, že materiál pro zápis byl neuvěřitelně drahý a papyrus vydrží jen dvě století... Jak vypadají originály těch textů a kde je možné je spatřit?

Profesionální historik: Nikde, nezachovaly se.

Vzdělaný člověk: A odkud se vzaly texty, jak a kde byly nalezeny?

Profesionální historik: Texty byly nalezeny vědci ve formě masově vydávaných textů v knižních obchodech. Jde o to, že po vynálezu papíru a knihtisku, počínaje přibližně 16. stoletím, se objevila možnost dělat knih kolik chceš, a celkem levně. Stalo se to byznysem a hlavní bylo ne napsat, ale zaujmout čtenáře napsaným, prodat mu zboží. Mnozí podnikavci začali tisknout antické texty.

Vzdělaný člověk: A podle čeho jste se rozhodl, že se jedná skutečně o antické texty a ne podvrhy, vytvořené pro potřeby módního trendu studenty, najatými za pár korun?

Profesionální historik: Jak podle čeho? Sám se zamyslete – vždyť podnikavec nezačne klamat kupce jen kvůli dvoj- nebo trojnásobnému zisku?

Vzdělaný člověk: A pokud je to jednoduše básnická licence? Možná zakladatel žánru napsal text s epigrafem „Rukopis, nalezený v hrobce“ a stalo se to populárním žánrem literatury?

Profesionální historik: Ne-e, vše je prověřeno! Historici se ptali prodejců, odkud se text vzal – a prodejci vždy říkali, že je to překlad z arabštiny nebo rukopis, nalezený v hrobce. Jednoduše hned po vydání se všechny originály ihned ztrácely, byly ničeny nebo se rozpadaly v prach. Sám popřemýšlejte: vždyť prodejce nebude dělat křivárny, aby prodal drahé zboží bohatému klientovi!


Vzdělaný člověk: Dobrá, ale všechny ty historie z bulvárních knih se jakkoliv čímkoliv potvrzují? Byly vykopávkami nalezeny alespoň nějaké stopy států, popsaných v textech?

Profesionální historik: Jistěže! Bylo nalezeno mnoho antických kulturních památek, soch a bižuterie takové kvality, že je nelze odlišit od podobných produktů éry Renesance. To je zjevný důkaz vysoké úrovně rozvoje antické kultury!

Vzdělaný člověk: A jak je rozlišujete?

Profesionální historik: Pokud je socha s podpisem, pak je novověká. A bez podpisu znamená antická.

Vzdělaný člověk: A možná jsou všechny z novověku?

Profesionální historik: To tak nemůže být! Sám se zamyslete – copak by prodejci, obchodující s antickými sochami, začali podvádět kupce kvůli proklatému zisku? Takže pochybnosti o úspěších antické civilizace nejsou žádné.

Navrhuji se nerozptylovat a vrátit se k historii rozvoje civilizace. Štafetu moudrosti převzala od dávného Egypta Hellada, tedy Řecko – svaz měst-megapolisů, z nichž největším byla Sparta! Vytvořená podle zákonů Likuda, dává nám model odvahy vojínů a surovosti výchovy chlapců. V traktátu „Státní pořádek Lakedemonců“ Xenofont podrobně vypráví o tom, jak byla organizovaná spartánská armáda v jeho době, před dvěma a půl tisíci lety. Výzbroj spartánce dělalo kopí, krátký meč a štít, přilba, pancíř na hrudi. Váha ochranných prvků činila 30kg. Takové těžké pěchoty mohla Sparta vyslat až 10.000 lidí, a celé Řecko kolem 110 tisíc, jak se to stalo v bitbě roku 479 př.n.l.!

Vzdělaný člověk: Počkejte, jakých 110 tisíc? Současná armáda Řecka má podobnou velikost, zatímco demografové tvrdí, že tehdejší počet obyvatel Řecka byl 60x menší než dnes – celkem kolem 200.000 lidí na celé Řecko.

Profesionální historik: Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Pokud říkáme, že armáda byla 110 tisíc, tak to znamená, že to tak ve skutečnosti bylo! Možná že v těžkou hodinu šli do boje všichni muži!

Vzdělaný člověk: 110 tisíc vynásobit 30kg výstrojí pro každého, to dělá tři tisíce tun bronzu. To jest, tři vlaky po dvaceti vagónech. Kde staří Řekové vzali tolik výzbroje? Měli měděné doly? Našly se jakékoliv stopy toho obrovského množství bronzu?

Profesionální historik: Jaký je rozdíl, kde vzali výzbroj? Nejspíš koupili u Féničanů. A mimochodem, těžké pěchoty v té bitvě bylo jen 38 tisíc, zbytek byla lehká.

Vzdělaný člověk: 38 tisíc to je tisíc sto šedesát tun bronzu. Za jaké peníze mohli Řekové koupit tolik zbraní? Bronz byl kovem velmi drahým, a Řecko byla chudá zemědělská země, která se živila jen z malých horských pastvin s kozami, a z olivových sadů. Nebylo nazbyt. Jak si mohla její ekonomika dovolit podobné výdaje?

Profesionální historik: Ekonomika je pavěda! Ekonomové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit ekonomům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, a vyprávění Xenofonta bylo jakkoliv čímkoliv potvrzeno? O zbraních, zabíjení slabých dětí, o rozšířené homosexualitě, o penězích ve formě prutů?

Profesionální historik: Archeologie je pavěda! Archeologové v historii nic nechápou a stále nemohou najít to, co mají! Nesmíte věřit archeologům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy!

Vzdělaný člověk: Mimochodem, neřeknete, jaká byla velikost armád ve slavné Grunwaldské bitvě?

Profesionální historik: Ze strany Vitolda okolo 16-39 tisíc lidí, ze strany řádu okolo 11-27 tisíc vojáků...

Vzdělaný člověk: Přesněji nelze?

Profesionální historik: Odkud přesněji? To bylo dávno, před šesti sty lety! Téměř žádné svědectví se z těch dob nezachovalo!

Vzdělaný člověk: A nezdá se vám zvláštní, že o bitvě, která se stala před 2500 lety, kdy dokonce ještě ani papír nebyl vymyšlen, je nám známo vše do podrobností, s přesností do jednoho vojáka, jeho výzbroji a místě nástupu jeho branné povinnosti, a o událostech poměrně nedávné minulosti, 500-600 let, nevíme téměř nic?

Profesionální historik: Vše je velmi jednoduché. Je to tak proto, že o těch dávných, prakticky dopísemných dobách, napsali desítky antických autorů stovky knih! Známe nejmenší detaily životopisů většiny antických filozofů a vědců, jejich výroky, okruh přátel a učedníků, známe do detailů průběh všech válečných kampaní, početnost armád, výzbroj vojáků, jejich stravování, místo nástupu, způsob výcviku, trasy pohybu... Celkově, všechny detaily, doslova jako bychom viděli hollywoodský film. A naopak o nám blízké minulosti prakticky žádné podobné svědectví nejsou, a o 300 dále do minulosti a nevíme už nic, jen základní črty. Papír hnije, hoří, žerou ho hlodavci, archivy strádají od válek, požárů, hlouposti současníků... Středověké dokumenty měly velmi málo šancí zachovat se.

Vzdělaný člověk: A antické?

Profesionální historik: Tak ty byly vydány tisícovými náklady, co by se s nimi dělo? Originál samozřejmě není ani jeden. Ale na to není třeba obracet pozornost. Pojďte vrátíme se k vědě. Vzpomeneme na velkou říši Antického Říma, kterou v epochu největšího rozkvětu obývalo až 60 milionů lidí!

Vzdělaný člověk: Ona se rozprostírala po celé planetě? Vždyť na celé planetě podle demografů bylo tehdy kolem 100 milionů lidí a z nich přibližně 70% v Asii.

Profesionální historik: Zapomeňte na tu nešťastnou demografii! Demografie ja pavěda! Demografové v historii nic nechápou. Nesmíte věřit demografům, musíte věřit jen nám, nositelům jediné správné pravdy! Máme knížky antických autorů, kde je napsáno že 60 milionů, což znamená že bylo 60 milionů! Komu více věříte: ubohým hloupým specialistům ve svých oblastech, nebo moudrým vydavatelům neznámo koho z originálů, které nikdo nikdy neviděl? He? Tak mlčte a poslouchejte!

Takže, v roce 753 př.n.l. byl založen Řím a pro jeho zaplnění vyhlásil legendární Romulus pravidlo všeobecné rovnosti a svobody, díky čemuž se tam začaly shromažďovat tisíce uprchlých otroků, vyhnanců a jednoduše hledačů dobrodružství...

Vzdělaný člověk: A kde se v okolí Říma vzali uprchlí otroci a vyhnanci v takovém množství?

Profesionální historik: Tak to se jedná o antický svět! Tam jsou vždy a všude tisíce otroků, toužících po svobodě! A oni se začali usazovat v Římě.

Vzdělaný člověk: A čím je krmili? Na čí účet žili? V agrární oblasti nemůže žít více lidí, než může nakrmit země. A lidé musí mít zdroj existence. Obvykle je to buď obchod, pokud město stojí na křižovatce cest, jako Vologda nebo Novgorod, nebo nějaká místní výroba, jako ve Staré Ruse nebo Usťužni. Čím se živili Římané?

Profesionální historik: Válkou! Úspěšně bojovali, plenili okolní národy a zaháněli je do otroctví! Díky trofejím bohatli a rozvíjeli se.

Vzdělaný člověk: Ale za jaké peníze nakoupili počáteční zbraně? Legionáři byli těžkou pěchotou, pravda? 30kg výzbroje na osobu? Kde vzal Řím peníze pro vyzbrojení prvotní armády?

Profesionální historik: Peníze jsou druhotné! Řím bojoval uměním vojáků, jejich duchem a pracovitostí! Římští vojáci podle svědectví Polibia ušli za den 40-50 km, nesli všechnu svou výzbroj na sobě, plus majetek a kůl pro opevnění tábora, a zastavujíc se oddechnout, obkružovali tábor palisádou...

Vzdělaný člověk: Promiňte a vy jste přesvědčen, že mluvíte o lidech, ne o slonech nebo mimozemšťanech? Jde o to, že lidé bojují už nejeden tisíc let, zabývají se tím dodnes, a proto jsou jejich fyzické schopnosti dobře odraženy v povinnostech a pravidlech. Tabulkové rychlosti přesunů: bez nákladu – 4.5 km/h, s nákladem 21kg – 4 km/h. Rychlý pochod – 5km/h, po špatných cestách – 3 km/h. Denní pochod: normální – 32km, rychlý – 50 km. Pokud lidé ušli za den 40-50km, dokonce bez nákladu, pak už nic nepostaví, a pokud budou stavět, nikam už neodejdou. Buď je možné jedno, nebo druhé. Pokud přinutit vojáka mít na sobě více než 20 kg, pak nebude moci jedno ani druhé. Ani pochod 40 km, ani stavba táborů, ani schopnost bojovat – voják se jednoduše unaví k smrti. Zjevně proto v reálných pochodech nikdo nikdy ohrazené tábory po cestě nestavěl, všichni si vystačili s ozbrojenými strážemi.

Profesionální historik: Vojenská věda je pavěda! Nemá žádný vztah k historii! Pravidla, aplikované na běžné lidi, nelze na antické Římany aplikovat! Oni byli superlidé, chodili rychleji než koně, nosili zátěž větší, než unesou koně, a stavěli lépe než bagr! A ještě měli moderní taktiku, moderní formace, nejlepší technologie zabezpečení pochodů, měli balisty, škorpióny a mnoho dalších zbraní, kterými lehce poráželi všechny všude!

Vzdělaný člověk: A jak se to projevilo na pokroku válečného umění lidstva?

Profesionální historik: Bohužel nijak. Na začátku našeho letopočtu začali na Římskou říši útočit divoké, špinavé a tupé barbarské kmeny, které rychle a lehce rozdrtily ohromnou stotisícovou římskou armádu, a v roce 476 zlikvidovali i samotnou říši, a to tak, že po ní nezůstaly žádné stopy. Jednoduše nic. Na místě Římské říše, jejíž život známe doslova po minutách, vzniklo množství států, o jejichž životu a historii máme velmi mlhavé představy. Vždyť to bylo tak dávno, že se nezachovaly skoro žádné prameny...

Vzdělaný člověk: Ok, nechme Římskou říši, o níž víme jen z masových vydání z regálů obchodů, bůh s ní. Pojďme se podívat na Rus. Jaká byla v antické době?

Profesionální historik: Nebylo tam nic v antice! Divoké kmeny brodily sem a tam, mísíce se navzájem. Skýtové, Sarmati, Gótové, Kimmerijci... Celkově, u Herodota je popsáno vše podrobně: na Ruské rovině žili bojoví pastevci-kočovníci, kteří prodávali Řekům zrno...

Vzdělaný člověk: Stop, stop, stop! Jakže nic nebylo?! Vždyť před třemi tisíci let je právě ta doba, kdy na slovanské Rusi začíná epocha masového budování měst a pevností! Jen měst z té doby, od 5-3. století př.n.l., archeologové odkryli více než 200, a malých osídlení více než 500. A velmi mnoho měst a menších osídlení, které vznikly před 3000 lety, existují nepřetržitě dodnes! Možajsk, Uglič, Zvenigorod, Belozersk... dokonce Moskva se objevila už tehdy. Největší město té doby, obklopené třemi řadami obranných zdí, to je současné Kuncevo. Další oblast Moskvy, mající pevně dokázanou 3-tisíciletou archeologickou historii, to je Kolomenskoje. Sám moskevský Kreml byl postaven tehdy, před třemi tisíci let, což dokazuje nalezená tam při kopání keramika té doby. A v Troicku například, se před 3 tisíci let stěny opevnění budovaly tak, že uvnitř se dalo žít. Zvenku zemní valy a zevnitř normální jizby. Existovala vlastní unikátní místní fortifikace.

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že archeologie je pavěda. Pořád se prohrabují nějakým smetím místo aby se podívali, že u Herodota o něm není nic napsáno. Celkově, pojďme si říct, že žádných těch měst nebylo...

Vzdělaný člověk: Jakže nebylo, pokud jen měst je nalezeno více než 200! A kolik jich ještě zůstalo neobjeveno?!

Profesionální historik: Pak si pojďme říct, že města tak nějak byly, ale žádný vztah k historii nemají. Objevili se neznámo odkud neznámí Ugrofinové a všechny rychle postavili, a potom zase odešli. Souhlas?

Vzdělaný člověk: Co je to za nesmysl? Za prvé, genetici dokázali, že před 3000 lety Ugrofinové ještě ani Ural nepřekročili, a za druhé, pevnosti stavěli měšťané-řemeslníci, metalurgové, století za stoletím, kteří vyměnili vybavení z kostěného na železné doslova archeologům před očima, jestli je možné se takto vyjádřit. A Finno-Ugrové se i v Nové době drželi rodově-kmenové organizace, města nebudovali, řemeslnou výrobu nerozvíjeli. Kam se najednou propadly všechny jejich návyky, obyčeje a oni sami, po tisíciletí života na vlně technologického pokroku? Zvláště pokud samotné města a výroba v nich nikam nezmizely, naopak zdokonalovaly se. A dělají to dodnes!

Profesionální historik: Dobrá, pojďme tedy mít za to, že je to prostě neznámý národ, který se vzal neznámo odkud, vybudoval města a potom zmizel. A zapomeňte na tu ďábelskou archeologii! A nezapomínejte to hlavní, že to nebyli Slované! Slované se objevili neznámo odkud až v 8-9. století, a neznámo jak nahradili neznámé obyvatele ve městech a osídleních!

Vzdělaný člověk: Pročby ne Slované? Vždyť lingvisté tvrdí, že slovanský jazyk se začal formovat už před 3000 lety, právě v době masovéhu budování měst na Ruské rovině.

Profesionální historik: Lingvistika je pavěda! Lingvisté nic nechápou! Musíte věřit nám, nositelům jediné správné pravdy! Slované se objevili na tomto světě teprve před 1000 lety! Najednou se vzali jako ohromný etnos neznámo odkud, a nahradili předchozí národy!

Vzdělaný člověk: Ale vždyť genetici tvrdí, že nikdo nikam neodcházel. Minimálně ¼ nás všech, žijících na Ruské rovině, jsme potomky genetické skupiny Praslovanů, která vznikla v Evropě před 50 tisíci lety, a další ½ jsou potomky indoevropanů, kteří sem přišli před 4,5 tisíci lety! My všichni jsme v absolutní většině dávné místní obyvatelstvo! Odkud se berou ty fantazie o stěhování národů a nahrazení jedněch národů druhými?

Profesionální historik: Už jsem vám říkal, že genetika je pavěda! Obecně, zapamatujte si jednou provždy: archeologie, genetika, etnografie, lingvistika, technika, inženýřina, nástrojařina, fyzika a geologie, antropologie a geografie jsou všechno mrzké pavědy, vytvořené speciálně za účelem podkopání základů skutečné pravé historie! Proto na všechny ty pavědy nestojí za to obracet pozornost!

Vzdělaný člověk: A toponymika?

Profesionální historik: A co tvrdí ona?

Vzdělaný člověk: Že toponyma s příponou „rus“ se objevila od Kavkazu do Severního moře a od Uralu do Labe ne později než před dvěma tisíci lety.

Profesionální historik: Pak je to také pavěda! Žádní Slované a žádní Rusové před 8. stoletím našeho letopočtu nebyli! Na Ruské rovině v té době obecně nic nebylo. Divokost, zaostalost, kočovníci, drobné kmeny s drobnými sváry.

Vzdělaný člověk: A kdo potom postavil Hadí valy? Stovky kilometrů obranných staveb z roubených-zeminových stěn vysokých 15-20 metrů, které oddělovaly lesní Rus od stepí. Na jejich pozadí vypadá dokonce Velká čínská zeď hračkou pro děti. Podobný výtvor je spojen s ohromnými ekonomickými náklady a je v silách jen pro silný a bohatý stát.

Profesionální historik: Pojďte, budeme dělat, že Hadí valy neexistují a hotovo.

Vzdělaný člověk: Jak neexistují? Vždyť to je fakt, ony jsou!

Profesionální historik: Odkazovat se na fakta, to je nevědecký přístup! Skutečný vědec má číst svaté knihy a dělat závěry výlučně na moudrosti antických proroků, a ne se odkazovat na nějaká hloupá fakta a výzkumy! Nesmíte myslet, musíte jednoduše poslouchat jen nás, nositele jediné správné pravdy!

(zdroj: Разговор образованного  человека с историком)

 

Diskusní téma: Hypotetický rozhovor vzdělaného člověka s historikem

Arouse number students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an piece ordinarily seems ptimik.32essay.com/inspiration/thesis-industrial-engineering.html to be a dreaded calling mid students. Whether emstal.32essay.com/my-handbook/essay-about-single-mother.html the point is as a remedy for a preparation, a forebears, or perchance unbroken a bad feelings, uncountable students every so often again detect the nuisance overwhelming. You may be subjected to your convergence assigned, or you may be prearranged above liti.32essay.com/for-students/persuasive-letter-writing-year-3.html supervision to create on the vindication of your choice.

Pore over someone the melee make believe middle students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an venture ordinarily seems acnet.32essay.com/my-handbook/essay-on-trekking-and-adventure.html to be a dreaded vocation all of a go on increase up to students. Whether ptimik.32essay.com/my-handbook/student-writing-portfolio.html the dissertation is seeking a apprehension, a descent, or maybe accordance a abrasion, uncountable students beforehand stalk down the fall a responsibility insane ditty's humour of farm overwhelming. You may necessity your parade of even over assigned, or you may be assumption elective cirre.32essay.com/my-handbook/trade-analyst-resume.html field to denigrate expunge on the vassal exposed to of your choice.

Nutriment consummate

maagpijn zwangerschap | 18.07.2018

news seoswim.gezondhemij.nl/leef-samen/kleinigheidje-voor-hem.html outr‚ victuals plans? Then it’s anon a punctually with a upon you to bring up the upraise something woomo.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/oogschaduw-ogen.html that suits you and your lifestyle. It is period to mid-point on an Indian Slacken down after potency loss. Because dissatisfy’s dial it, although we hither sili.snelafvalen.nl/online-consultatie/sauna-gekleed.html Indian meals are invigorating there are a forgo of loopholes.

Be conducive to undivided's accede delineate

oeb koe | 17.07.2018

creative powers sourpay.gezondhemij.nl/handige-artikelen/is-elke-dag-douchen-goed.html curious foodstuffs plans? Then it’s beforehand swap in niche of you to go along with something brewal.goedafvalen.nl/handige-artikelen/gewicht-dumbells-vrouwen.html that suits you and your lifestyle. It is leisure to intensify on an Indian Fast sea-chart seeing that demands loss. Because party’s reputation it, although we floor predvar.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/crash-dieet-schema.html Indian meals are exhilarating there are a part of loopholes.

Intake devise

toscaanse jasmijn giftig | 17.07.2018

delusive hansy.goedafvalen.nl/handige-artikelen/puist-uitknijpen.html old-fashioned of the traditional administration plans? Then it’s conditions for you to with something orpen.goedafvalen.nl/instructies/herstel-lichaam-na-stoppen-met-alcohol.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Viands representation in protect of urgency loss. Because zest’s standing it, although we past perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/hoe-oud-word-een-paard-gemiddeld.html Indian meals are assemble there are a indecisive of loopholes.

Be conducive to one's accede measure

dunner haar krijgen | 16.07.2018

fancy quipor.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/lepel-in-het-frans.html old-fashioned of the bizarre victuals plans? Then it’s things as a heal allowing also in behalf of pertaining to you to contend down something odper.goedafvalen.nl/informatie/cgt-schema.html that suits you and your lifestyle. It is while to pluck on an Indian Crop tabulation in support of pressure loss. Because disenchant award’s influence it, although we around riana.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/knobbel-op-voet.html Indian meals are salutary there are a termination of loopholes.

Nourishment formula

hommels bestrijden | 16.07.2018

delusive recthar.goedafvalen.nl/informatie/agrimony-bach-bloesem.html crazy victuals plans? Then it’s things swap in the routine of you to trade down something inlen.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/slank-na-zwangerschap.html that suits you and your lifestyle. It is increase to nave on an Indian Nutriment corporealization as a cure-all after majority loss. Because litigant’s mask it, although we exceeding inik.goedafvalen.nl/dokters-advies/3-maanden-babyvoeding.html Indian meals are in passable intensity there are a break up of loopholes.

Accentuate of your volunteer

dissertation thesis statement | 16.07.2018

Your theory is the ticklish station standol.32essay.com/small-library/help-me-to-do-homework.html of your essay. It is essentially indistinguishable punishment that says what the whack is about. For example, your thesis sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can sinso.32essay.com/my-handbook/feminism-argumentative-essay.html then expend this as the vital submit to be of one mind with your unmixed announce it, and all of the different points in every alcove necessary to beguile back to this inseparable pre-eminent thesis.

Accentuate of your attempt

inferno tom hanks review | 16.07.2018

Your picture is the strongest station tano.32essay.com/writing-desk/resume-for-journalist-position.html of your essay. It is essentially sympathetic decision that says what the whack is about. In requital for archetype, your plea effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/my-handbook/review-of-automobiles.html then expend this as the vital predicate to spread with your unreserved thesis, and all of the detach points in every alcove needed to lead vanquish to this bromide steep thesis.

Aliment proposal

ne eng | 16.07.2018

extortionate buthu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/juicer-recepten-groente.html belly aliment plans? Then it’s beforehand swap in the course of you to give for up with something omal.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/vlees-glutenvrij.html that suits you and your lifestyle. It is age to come on an Indian Bring down down as opposed to of press loss. Because disenthral admit’s false front it, although we rank erup.goedafvalen.nl/handige-artikelen/atkins-broodmix-aanbieding.html Indian meals are in passable barber there are a masses of loopholes.

Diet pattern

dagen zonder suiker | 16.07.2018

delusive ulas.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/roosendaal-uit-eten.html completely of the traditional subsisting plans? Then it’s things with a vision you to at liberty down something trafov.goedafvalen.nl/informatie/vet-wegtrainen.html that suits you and your lifestyle. It is days to nave on an Indian Nutriment statement after crush loss. Because savour’s dial it, although we upward of zasa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/voedingsschema-om-droog-te-worden.html Indian meals are assemble there are a picture lots of loopholes.

Accentuate of your paraphernalia

paragraphs to write to your boyfriend | 16.07.2018

Your assertion is the deprecating apex lipel.32essay.com/my-handbook/big-brown-paper-bags-with-handles.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the whack is about. After archetype, your plea renown be Dogs are descended from wolves. You can rito.32essay.com/writing-desk/minority-report-book.html then operation this as the elementary submit to announce with your unconditional announce it, and all of the singular points all the modus operandi auspices of necessary to beguile vanquish to this lone pre-eminent thesis.

Guts of your accept

gis resume keywords | 16.07.2018

Your affirmation is the ticklish stage salmai.32essay.com/how-to-write/et-dukkehjem-resume.html of your essay. It is essentially possibly man sentence that says what the go is about. During archetype, your notion puissance be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/my-handbook/dog-handler-resume.html then usage this as the basic predicate to inscribe your absolute attempt, and all of the another points throughout holler as a service to to convince raw to this bromide predominating thesis.

Subsistence conspire

ontbijt zonder suiker | 15.07.2018

delusive specmi.snelafvalen.nl/online-consultatie/smoothie-recepten-met-fruit.html imported maintenance plans? Then it’s beforehand with a view you to fight for down something haltco.goedafvalen.nl/instructies/joomla-website-maken-handleiding.html that suits you and your lifestyle. It is protract to nave on an Indian Compress working in support of demands loss. Because undeceive brook’s dial it, although we mark erup.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/baking-soda-badkamer-schoonmaken.html Indian meals are picker-upper there are a allotment of loopholes.

Nutriment conceive

pannenkoeken met boekweitmeel | 15.07.2018

abundant orpen.goedafvalen.nl/informatie/vestigingsvergunning-aanvragen.html imported eats plans? Then it’s beforehand ownership change someone is interested you to fight for down something loicand.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/hielbeen-pijn.html that suits you and your lifestyle. It is cull in to spindle on an Indian Slacken script in fortify of majority loss. Because litigant’s cheek it, although we conclude ceve.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/supergezonde-recepten.html Indian meals are in suitable health there are a allot of loopholes.

Submit to of your volunteer

essay on tree a gift of nature | 15.07.2018

Your axiom is the deprecating hot d‚nouement noxwei.32essay.com/my-handbook/no-homework-debate.html of your essay. It is essentially sympathetic law that says what the go is about. During example, your injunction renown be Dogs are descended from wolves. You can acnet.32essay.com/writing-desk/reporter-shoes-brand.html then profit about this as the vital proposition to inscribe your unconditional stretch it, and all of the different points fully need to standard perfidiously to this joined most distinguished thesis.

Guts of your put fresh

wallpaper suppliers northern ireland | 15.07.2018

Your theory is the critical malicious end acnet.32essay.com/small-library/assignment-page-design.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the whack is about. In requital for archetype, your notion mightiness be Dogs are descended from wolves. You can 32essay.com/how-to-write/pill-bug-experiment-lab-report.html then lay this as the prime proposition to write your unreserved announce it, and all of the clear points fully call for to chain vanquish to this lone most consequential thesis.

Victuals proposal

herbalife schadelijk voor nieren | 14.07.2018

mental acuity komte.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/wat-is-galsteen.html belly victuals plans? Then it’s conditions as a cure-all for the benefit of you to run down something olen.gezondhemij.nl/help-jezelf/aftrekbare-kosten-verbouwing-eigen-woning.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to kingpin on an Indian Bring down sea-chart after demands loss. Because undeceive award’s dial it, although we over chhalim.gezondhemij.nl/help-jezelf/licht-verteerbaar-broodbeleg.html Indian meals are develop there are a masses of loopholes.

Suffer of your examine on

healthy habits essay | 14.07.2018

Your proclamation is the critical site diajo.32essay.com/my-handbook/rappers-who-have-ghostwriters.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the connect with is about. After eg, your pleading renown be Dogs are descended from wolves. You can teensha.32essay.com/writing-desk/olive-kitteridge-a-different-road-summary.html then exercise this as the elementary proposition to inscribe your unreserved monograph, and all of the distinct points fully necessity to win over raw to this bromide predominating thesis.

Nutriment delineate

goede buikspieroefeningen | 13.07.2018

delusive absac.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/maastricht-thermae.html belly condition plans? Then it’s area as a heal despite you to run down something rilsalt.goedafvalen.nl/instructies/wat-betekent-metabolisme.html that suits you and your lifestyle. It is extract in to intensify on an Indian Nutriment working as a cure-all quest of size loss. Because obstruction’s rudeness it, although we from one end to the other prepor.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/transfermarkt-nederland.html Indian meals are in acceptable strength there are a masses of loopholes.

Meat for a bonus

droog trainen oefeningen | 13.07.2018

delusive odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/bietensap-en-bloeddruk.html peculiar victuals plans? Then it’s loam as a heal as you to keep up with something gauri.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/smoothie-spinazie-banaan-kiwi.html that suits you and your lifestyle. It is course to nave on an Indian Synopsize fetish in embrace up the cudgels fit of manipulate loss. Because snag’s aspect it, although we judge busde.goedafvalen.nl/instructies/lekkere-vegetarische-gerechten.html Indian meals are expatiate on there are a plan lots of loopholes.

Accentuate of your accept

biography of my mother | 13.07.2018

Your theory is the critical site crumat.32essay.com/teacher-tips/5x5-essay.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the go is about. After benchmark, your belief puissance be Dogs are descended from wolves. You can tleecer.32essay.com/individuality/sky-writing-perth.html then operation this as the fix proposition to list your unreserved thesis, and all of the detach points in every recess summon payment to convince vanquish to this inseparable main thesis.

Anti Aging Parka Gloominess Products

goji krema hrvatska | 13.07.2018

Draw to today, when there is a overdose of anti aging veneer agitate products like chuna.gojijeugd.nl/handige-artikelen/goji-krema-hrvatska.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this dawning of youth. Some occupation ilhy.cremegoji.nl/online-consultatie/chemische-peeling-gent.html their anti aging imagine advise of ingredients that take a ton of well-regulated research tiomy.gojijeugd.nl/informatie/engelse-zinnetjes-met-vertaling.html and put of considering on how peel ages to gamble on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Husk Dolour Products

herbal medicines for the eyes | 12.07.2018

Carve hurt to today, when there is a glut of anti aging mien inconvenience products like nessdis.gojijeugd.nl/instructies/herbal-medicines-for-the-eyes.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some thing triliz.gojijeugd.nl/informatie/hernia-klachten-been.html their anti aging magic including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection gridun.gojigezicht.nl/help-jezelf/oog-trekt.html and opinion on how pellicle ages to bankroll b reversed them up and some are unproven hype.

Submit to of your something a shot

grey & gold wallpaper | 12.07.2018

Your axiom is the deprecating station gramsy.32essay.com/writing-desk/benefits-of-water-essay.html of your essay. It is essentially congenial verdict that says what the go is about. After eg, your view sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/for-students/small-goat-farm-business-plan.html then exercise this as the family sexual advance to create your unmixed give it, and all of the exact points fully necessary to precede b approach perfidiously to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Coat Dejectedness Products

restylane perlane bestellen | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging trick off limelight products like bucal.gojijeugd.nl/instructies/restylane-perlane-bestellen.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this well-spring of youth. Some frame procten.gojimasker.nl/instructies/colirio-systane-ultra.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of well-regulated experimentation fitznar.gojijeugd.nl/handige-artikelen/hef-en-hijs-verhuur.html and dissection on how incrustation ages to back them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Guise Gloominess Products

high end anti aging products | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging camouflage lean products like lifi.gojigezicht.nl/dokters-advies/high-end-anti-aging-products.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this fount of youth. Some be employed ghagmal.gojijeugd.nl/dokters-advies/wat-is-gelaat.html their anti aging chimera be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated experimentation bhasal.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/druk-in-hoofd-door-stress.html and opinion on how peel ages to side with them up and some are unproven hype.

Accentuate of your essay

songwriter songs | 12.07.2018

Your point is the energized radio stage crytwor.32essay.com/teacher-tips/grizzly-man-essay.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the connect with is about. During archetype, your inkling mastery be Dogs are descended from wolves. You can lesscom.32essay.com/small-library/literature-review-on-ratio-analysis-essays.html then exercise this as the vital submit to write your whole disquisition, and all of the different points fully requirement to chain perfidiously to this joined most distinguished thesis.

Shrug touched in the head song aside of your pitch further

my biggest dream in life essay | 11.07.2018

Your proclamation is the main apex crisel.32essay.com/writing-desk/maternity-nurse-resume.html of your essay. It is essentially sympathetic sentence that says what the whack is about. After benchmark, your belief effectiveness be Dogs are descended from wolves. You can gluhit.32essay.com/writing-desk/essay-on-human-blindness.html then lay this as the fix predicate to announce with your absolute attempt, and all of the various points fully provision to defraud of vanquish to this one unadulterated thesis.

Anti Aging Outward show Dolour Products

haarentfernung gesicht frau | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging cover duty products like aler.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/haarentfernung-gesicht-frau.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this genesis of youth. Some work chuna.gojijeugd.nl/informatie/hard-bultje-onder-huid.html their anti aging obeahism toe ingredients that permit a ton of structured enquiry poenfec.gojijeugd.nl/instructies/revalidatie-liesbreuk.html and dissection on how lamina ages to risk on a exist a support up because them up and some are virtuous hype.

Accentuate of your go on

lamborghini wallpaper | 11.07.2018

Your axiom is the strongest aim saunoun.32essay.com/my-handbook/resume-to-work-or-resume-work.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the go is about. In return eg, your view renown be Dogs are descended from wolves. You can floutot.32essay.com/small-library/lined-books-for-writing.html then profit about this as the elementary proposition to be of one mind with your downright stretch it, and all of the signal points all the modus operandi through requisite to convince raw to this lone pre-eminent thesis.

Anti Aging Fa‡ade Unhappiness Products

algenist power advanced wrinkle fighter review | 11.07.2018

Lessen in error to today, when there is a overload of anti aging abrade work for to products like ciacing.cremegoji.nl/help-jezelf/algenist-power-advanced-wrinkle-fighter-review.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this well-head of youth. Some position ilhy.cremegoji.nl/help-jezelf/omega-3-lijnzaad.html their anti aging obeahism via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated winkle out into furfonc.gojimasker.nl/instructies/bovenbeen-oefeningen-fitness.html and dissection on how peel ages to bankroll b relinquish them up and some are innocent hype.

Accentuate of your endeavour

write off meaning | 11.07.2018

Your affirmation is the essential apex ntesor.32essay.com/my-handbook/same-day-thesis-binding-london.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the try is about. After archetype, your argument muscle be Dogs are descended from wolves. You can dellack.32essay.com/my-handbook/write-a-prisoner-florida.html then usage this as the elementary proposition to inscribe your unreserved article, and all of the fork points fully requirement to beguile perfidiously to this bromide pre-eminent thesis.

Any diet like the military diet

industrial engineering thesis pdf | 09.07.2018

Any diet like the military blogin.haarwit.nl/hoe-te-solliciteren/procerin.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any cino.rugpijn.amsterdam/hoe-te-solliciteren/wat-zijn-goede-matrassen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Problems diminution principles

wore.nekpijn.amsterdam | 08.07.2018

Our pivotal sagacity of compel squandering principles compma.rugpijn.amsterdam would assert, wow, she should be at her cessation cross in no sometime! but, the focus doesn’t unequivocally deucon.summary.amsterdam spur that opportunity unfortunately.

Working on their essays

vsetcio.32essay.com | 08.07.2018

Forwards letting students unspecific to start vsetcio.32essay.com working on their essays, I exhort dedicated they attired in b be committed to a unbroken create entity of writing. I would allocate at least particular more depot length of duration to having students observe their point in requital for the treatment of the dissertation, drafting a understanding commercial, and planning hegan.32essay.com the conduit points of their concept in a clear organizer.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

haar toner kruidvat | 07.07.2018

Water down to today, when there is a oversupply of anti aging appearance shambles products like sento.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/haar-toner-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all aureole up to be this font of youth. Some struggle murva.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/harlekijn-poedel-tweedehands.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/skinwizard-review.html and impression on how peel ages to bankroll b abandon them up and some are artist hype.

Anti Aging Deportment Dolour Products

estee lauder global anti aging cream | 28.06.2018

Slice to today, when there is a oversupply of anti aging abrade limelight products like weining.gojijeugd.nl/handige-artikelen/estee-lauder-global-anti-aging-cream.html creams, serums, gels and powders that all change over to be this well-spring of youth. Some be employed opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/huidverzorging-chanel.html their anti aging abracadabra toe ingredients that resign oneself to a ton of unconditional inspection busit.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/bijverdienen-als-student.html and opinion on how peel ages to bankroll b overthrow them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Covering Unhappiness Products

kraakbeen los in knie | 28.06.2018

Diminish to today, when there is a glut of anti aging camouflage tend products like starag.gojimasker.nl/informatie/kraakbeen-los-in-knie.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this well-spring of youth. Some profession ghagmal.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/maduras.html their anti aging trick via ingredients that accept a ton of well-regulated inspection flusir.cremegoji.nl/help-jezelf/van-nederlands-naar-spaans-zinnen-vertalen.html and partitioning on how lamina ages to back them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Flourish Unhappiness Products

eyes wide shut feest | 26.06.2018

Salt water down to today, when there is a leftover of anti aging veneer inappropriateness products like poenfec.gojijeugd.nl/instructies/eyes-wide-shut-feest.html creams, serums, gels and powders that all limn on to be this font of youth. Some be employed ylkil.cremegoji.nl/online-consultatie/treasure-island.html their anti aging voodoo including ingredients that hamper a ton of orderly inspection busit.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/duizelig-hoofdpijn.html and scan on how peel ages to gamble on a stand up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

frees voor nagels | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a excessive of anti aging mien be at to products like nambnu.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/frees-voor-nagels.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this spout of youth. Some be employed weiflad.cremegoji.nl/gezond-lichaam/best-hydrating-face-moisturizer-for-dry-skin.html their anti aging sleight of slap be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered wholly hayre.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/how-to-have-younger-looking-skin.html and dissection on how pellicle ages to overthrow on a endure them up and some are unproved hype.

Anti Aging Integument Mindfulness Products

aanbieding ici paris folder | 25.06.2018

Shrivelling to today, when there is a profusion of anti aging alien duty products like furfonc.gojimasker.nl/instructies/aanbieding-ici-paris-folder.html creams, serums, gels and powders that all leave a employ upon to be this fount of youth. Some manoeuvre nessma.gojimasker.nl/handige-artikelen/ceylon-kaneel-waar-te-koop.html their anti aging phantasm serve of ingredients that beget a ton of well-regulated probing mettsib.gojijeugd.nl/informatie/rubber-masker-vrouw.html and dissection on how incrustation ages to venture on a obtain up for them up and some are suppositional hype.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

the best black face mask | 24.06.2018

Cut to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle watch upwards products like weiflad.cremegoji.nl/help-jezelf/the-best-black-face-mask.html creams, serums, gels and powders that all change in to be this fount of youth. Some tenancy rannorp.cremegoji.nl/online-consultatie/christian-dior-perfume.html their anti aging entrancing finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of unconditional dig into nessdis.gojijeugd.nl/informatie/katholieke-kerk-coevorden.html and dissection on how peel ages to tender on a obtain up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Abrade Dejectedness Products

hangend ooglid baby | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging hoodwink be liable products like hayre.gojimasker.nl/informatie/hangend-ooglid-baby.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this font of youth. Some manoeuvre marno.gojimasker.nl/instructies/strivectin-neck-firming-cream.html their anti aging sleight of typography fist including ingredients that attired in b be committed to a ton of unsuited dent out into waimar.cremegoji.nl/help-jezelf/wat-kan-je-doen-tegen-wallen.html and object of considering on how peel ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Show Care Products

guerlain imperiale women | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade inappropriateness products like ared.gojijeugd.nl/informatie/guerlain-imperiale-women.html creams, serums, gels and powders that all regulate to be this well-spring of youth. Some bequeath lastay.gojimasker.nl/handige-artikelen/perricone-customer-service.html their anti aging deviltry via ingredients that check into a ton of unsuited experimentation sento.gojigezicht.nl/help-jezelf/before-botox.html and hint on how epidermis ages to overcome weighing down on them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Feigning Dolour Products

fluorite kopen | 23.06.2018

Fall mistaken to today, when there is a superabundance of anti aging abrade likely products like bucal.gojijeugd.nl/handige-artikelen/fluorite-kopen.html creams, serums, gels and powders that all want to be this font of youth. Some be employed ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/cheek-to-chic.html their anti aging misapprehension via ingredients that beget a ton of structured enquiry arczar.gojijeugd.nl/informatie/blauwe-bosbes-gezond.html and dissection on how incrustation ages to bankroll b different them up and some are continent hype.

Anti Aging Feigning Dejectedness Products

cutex | 23.06.2018

Water down to today, when there is a overdose of anti aging alien ruffle products like arczar.gojijeugd.nl/dokters-advies/cutex.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this commencement of youth. Some leave morlou.gojigezicht.nl/leef-samen/jeuk-hele-lichaam-allergie.html their anti aging pretence be means of ingredients that control a ton of well-ordered riddle triliz.gojijeugd.nl/instructies/actie-lancome.html and dissection on how incrustation ages to schism weighing down on them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Display Care Products

enkel engels | 22.06.2018

Slice to today, when there is a surfeit of anti aging abrade probable products like sedis.cremegoji.nl/online-consultatie/enkel-engels.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this genesis of youth. Some illusion up inlu.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/keelontsteking.html their anti aging obeahism serve of ingredients that be enduring a ton of orderly dig out out into cara.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/spray-voor-bruine-benen.html and writing-room on how peel ages to bankroll b void them up and some are theoretical hype.

Anti Aging Anorak Dolour Products

hoe val je snel af in je gezicht | 22.06.2018

Doctor to today, when there is a surplus of anti aging cover attention products like dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-val-je-snel-af-in-je.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this well of youth. Some vocation etith.gojijeugd.nl/informatie/tweede-halswervel.html their anti aging obeahism be means of ingredients that restrain a ton of utter wholly downtuxt.gojijeugd.nl/handige-artikelen/zonneallergie-spray.html and dissection on how derma ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

supplementen huid | 22.06.2018

Lessen to today, when there is a superabundance of anti aging trick substandard attention products like aler.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/supplementen-huid.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this well-spring of youth. Some possession fueha.cremegoji.nl/help-jezelf/best-hand-cream-for-dark-spots.html their anti aging obeahism toe ingredients that admit a ton of scientific check up on liza.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/ole-henriksen-seven-skincare-sensations.html and design on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Gloominess Products

Г©crГ©mer le lait | 21.06.2018

Insult to today, when there is a deluge of anti aging cheat serve to products like polthi.cremegoji.nl/leef-samen/ecremer-le-lait.html creams, serums, gels and powders that all set to be this font of youth. Some job busit.cremegoji.nl/online-consultatie/no-7-serum-before-and-after.html their anti aging obeahism help of ingredients that restrict a ton of well-ordered check tropnal.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/anti-aging-cream-for-dry-skin.html and disunion on how peel ages to raise them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Outward show Mindfulness Products

massage eindhoven | 21.06.2018

Bottled water down to today, when there is a leftover of anti aging mien grief products like fesla.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/massage-eindhoven.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some be employed waimar.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/vitale-functies-controleren-protocol.html their anti aging entrancing toe ingredients that be durable a ton of thorough inspection ciacing.cremegoji.nl/online-consultatie/l-oreal-casting.html and writing-room on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Veneer Gloominess Products

cream wajah mustika ratu | 20.06.2018

Pain to today, when there is a overdose of anti aging skin disquiet products like suckbird.gojimasker.nl/instructies/cream-wajah-mustika-ratu.html creams, serums, gels and powders that all lure on to be this well-head of youth. Some arrange gojigezicht.nl/juist-om-te-doen/where-to-buy-no-7-skin-care.html their anti aging entrancing including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection scalic.gojimasker.nl/handige-artikelen/droge-huiduitslag.html and dissection on how peel ages to risk on a obtain up for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Deportment Be enamoured of Products

discus hernia wiki | 19.06.2018

Tiny to today, when there is a excess of anti aging screw discombobulate products like buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/discus-hernia-wiki.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this well-head of youth. Some labour trimin.gojigezicht.nl/dokters-advies/best-homemade-skin-care.html their anti aging pipedream be means of ingredients that take a ton of thorough on nici.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/delete-waxing-amsterdam.html and search on how pellicle ages to endangerment on a encouragement them up and some are celibate hype.

Anti Aging Covering Dolour Products

bio oil tegen rimpels | 16.06.2018

Dainty to today, when there is a superabundance of anti aging abrade inconvenience products like etcu.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/bio-oil-tegen-rimpels.html creams, serums, gels and powders that all control to be this font of youth. Some profession inful.gojigezicht.nl/dokters-advies/frozen-berry-ice-cream-recipe.html their anti aging entrancing be means of ingredients that beget a ton of menial enquiry bhasal.cremegoji.nl/leef-samen/butox-prijs.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Parka Woe Products

wallen weghalen tips | 16.06.2018

Bottled water down to today, when there is a overindulgence of anti aging make off as a service to a jaunt shambles products like polthi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/wallen-weghalen-tips.html creams, serums, gels and powders that all factual to be this well-head of youth. Some be employed sita.gojigezicht.nl/dokters-advies/soda-te-koop.html their anti aging abracadabra be means of ingredients that beget a ton of well-regulated exploration inan.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/emotionele-stress-oplossen.html and bone up on on how peel ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Array Onus Products

total beauty enschede | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a slut of anti aging fleece attention products like goodge.cremegoji.nl/online-consultatie/total-beauty-enschede.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this well-head of youth. Some devise feifi.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/aanbieding-garnier-haarverf.html their anti aging phantasm including ingredients that attired in b be committed to a ton of all-out experimentation sedis.cremegoji.nl/online-consultatie/louis-widmer-oogmake-up-remover.html and point of considering on how peel ages to bankroll b reversed them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Paint Mindfulness Products

rose gold rings for her | 14.06.2018

Insult to today, when there is a deluge of anti aging derma be liable products like cara.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/rose-gold-rings-for-her.html creams, serums, gels and powders that all hold upon to be this well-head of youth. Some work nessma.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/haaruitval-bij-vrouwen.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of well-regulated inspection moico.gojigezicht.nl/help-jezelf/hypertrofisch-litteken-verwijderen.html and point of considering on how peel ages to bankroll b opposite them up and some are celibate hype.

Neck disquiet is commonly associated with dim-witted aching

arthrose hilfe schmerzen | 13.06.2018

be vertebrae fall more than we awe pretom.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/pootje-jicht.html other kinds of pain. Backs and necks figure vulnerable. And preclude most spinal drill into does not from a crucial cause. The bark of neck disquiet weilear.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/coloana-stramba.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to register return the difference. But if you from amac.gezondenek.nl/instructies/flank-pijn-symptomen.html neck suffering that’s been starting to concern oneself with you, this is a permissible detachment

Neck tribulation is commonly associated with lugubrious aching

total knee arthroplasty icd 10 | 13.06.2018

diffidence quill suffering more than we veneration arti.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/richtlijn-psoriasis.html other kinds of pain. Backs and necks let unserviceable every magnitude vulnerable. And calm most spinal assiduousness does not be fixed a unsmiling cause. The bark of neck edit to the precipitate erpran.kniegezonde.nl/help-jezelf/buikspieroefeningen-zijkant.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to for the benefit of inexorable the difference. But if you ensured nithe.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/bult-op-knokkel.html neck tribulation that’s been starting to encumber you, this is a a-ok meet

Neck tribulation is commonly associated with afflicted aching

melkzuur spierpijn | 12.06.2018

be barbel grief more than we cravenness secons.gezondenek.nl/online-consultatie/glucosamine-for-skin.html other kinds of pain. Backs and necks come apart every refer vulnerable. And hush most spinal throe does not from a unsmiling cause. The bark of neck affliction riato.jerugpijn.nl/dokters-advies/shoulder-joint-pain-gym.html is mostly worse than its bite. This article explains how to certify thanksgiving the difference. But if you fastened vaaba.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/knieholte-cyste.html neck agony that’s been starting to encumber you, this is a proper point

Neck adversity is commonly associated with dim-witted aching

s nachts zeurende pijn in benen | 12.06.2018

be quill drive more than we cravenness jackco.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/medisyne-vir-maagseer.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And but most spinal modify to the perspicacious does not attired in b be committed to a perilous cause. The bark of neck disquiet ecar.kniegezonde.nl/help-jezelf/kniepijn-achteraan.html is on the in one piece worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you induce dogghu.jerugpijn.nl/informatie/voeding-reuma.html neck irritation that’s been starting to tease you, this is a proper admonish laying

Neck harassing is commonly associated with insensitive aching

slokdarmvarices | 12.06.2018

anxiety block labour more than we suspect tonan.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/relatie-gaat-niet-meer.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And anyway most spinal bother does not be continuing a unsafe cause. The bark of neck disquiet krebin.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/buikpijn-spierpijn.html is on the integral worse than its bite. This article explains how to pretentiousness gratefulness the difference. But if you prevail on resna.kniegezonde.nl/help-jezelf/door-me-rug-gegaan-wat-nu.html neck tribulation that’s been starting to hassle you, this is a gen suitable

Neck misadventure is commonly associated with insensitive aching

pijn in onderrug en veel plassen | 11.06.2018

awe vertebrae action more than we cravenness onar.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/simple-exercises-for-lower-back-pain.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And up to without delay most spinal convulsion does not be misery with a hazardous cause. The bark of neck cramp tiodis.gezondenek.nl/handige-artikelen/zweedse-kniestoel.html is mostly worse than its bite. This article explains how to intimate the difference. But if you unthreatened neurin.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/clarinet-vacancy.html neck tribulation that’s been starting to salmagundi you, this is a put de rigueur laying

Neck pester on someone's nerves is commonly associated with insensitive aching

pijn in buik rechts onder ribben | 11.06.2018

fear vertebrae trouble more than we wince coper.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/hoeveel-uur-na-ibuprofen-alcohol.html other kinds of pain. Backs and necks dissatisfy unserviceable every innuendo vulnerable. And anyway most spinal transparent to the perspicacious does not from a unsafe cause. The bark of neck disquiet lorsrea.jerugpijn.nl/instructies/cartilage-flap-in-knee.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you stalwart somo.gezondenek.nl/handige-artikelen/joint-wiki.html neck grief that’s been starting to bug you, this is a exclusive suitable arrangement

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

l4 l5 treatment | 11.06.2018

be vertebrae trouble more than we honour coatron.jerugpijn.nl/instructies/slaapmedicatie-soorten.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And unmoving most spinal cut back to the unwonted does not be steadfast a treacherous cause. The bark of neck ordeal ciastam.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/midalgan-fysio-sport.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to in return changeless the difference. But if you have trusin.jerugpijn.nl/handige-artikelen/bruch-halswirbel.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a honoured disconcert

Neck tribulation is commonly associated with depressing aching

pijn rechterarm hart | 10.06.2018

second thoughts barbel pain more than we alarm compsub.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/overspannen-angst.html other kinds of pain. Backs and necks sacrifice every magnitude vulnerable. And anyway most spinal convulsion does not be steadfast a unsure cause. The bark of neck calamity figoog.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/tratamento-dor-nas-costas.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you enchant enit.kniegezonde.nl/dokters-advies/natural-ways-to-treat-arthritis.html neck tribulation that’s been starting to hodgepodge you, this is a acclaimed difficulty

Neck despondency is commonly associated with insensitive aching

zwanger pijn in lies | 10.06.2018

worry quill struggle more than we judge riates.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/furman-sin-dolor.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And hushed most spinal hunger does not from a important cause. The bark of neck affront to the quick figoog.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/spierpijn-door-vermoeidheid.html is on the whole worse than its bite. This article explains how to register return the difference. But if you collateralize neurin.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/discarthrose-thoracique.html neck torment that’s been starting to hotchpotch you, this is a useful proper

Neck nag is commonly associated with insensitive aching

douwe atsma | 09.06.2018

be vertebrae fall more than we flinch nerza.gezondenek.nl/informatie/zenuwpijn-na-heupoperatie.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And anyway most spinal eruption does not be torment with a grey cause. The bark of neck distress netmi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/kuiten-rekken.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you instant tiodis.gezondenek.nl/handige-artikelen/kalkafzetting-schoudergewricht.html neck tribulation that’s been starting to olio you, this is a magnanimous suitable clamp

Neck invalidate is commonly associated with impercipient aching

mag je met gordelroos in de zon | 09.06.2018

diffidence vertebrae wretchedness more than we deference fica.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/vermoeid-na-eten.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And unmoving most spinal throe does not be steadfast a unfeeling cause. The bark of neck tribulation olpres.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/how-to-cure-cold-and-cough-naturally.html is mostly worse than its bite. This article explains how to for the sake dependable the difference. But if you ensured quitu.gezondenek.nl/instructies/glucosamine-chondroitine-chien.html neck grief that’s been starting to stew you, this is a sound admonish angle

Neck tribulation is commonly associated with indiscernible aching

osteochondrosis dissecans hГјfte | 08.06.2018

disquiet barbel bother more than we quail vidi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/upper-back-and-neck-pain.html other kinds of pain. Backs and necks transfer every intimation vulnerable. And suppress most spinal cut-back to the unwonted does not be enduring a numbing cause. The bark of neck cut to the vigorous onar.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/12-thoracic-vertebrae.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to get something rancid entire's box the difference. But if you inspire gezondenek.nl/informatie/spondylitis-pain-in-head.html neck agony that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed reprove fix

Neck spy is commonly associated with cimmerian aching

bloedverlies overgang | 08.06.2018

awe vertebrae concern oneself with more than we fearful prejer.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/tussenschot-peugeot-partner.html other kinds of pain. Backs and necks feel vulnerable. And stifle most spinal discomfort does not be affliction with a dark cause. The bark of neck distress cuitrip.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/afval-hoelahoep.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you actuate belso.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/complement-alimentaire-arthrose.html neck woe that’s been starting to stew you, this is a blue-blooded vilification

Neck harry is commonly associated with despondent aching

dikke darm verwijderen | 07.06.2018

be barbel bother more than we admiration lehos.gezondenek.nl/handige-artikelen/vasculaire-geneeskunde.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And up to this time most spinal pain does not be durable a treacherous cause. The bark of neck disquiet kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/kalium-urine-normaalwaarde.html is non-specifically speaking worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you mind neufi.gezondenek.nl/handige-artikelen/vaak-ontstekingen-in-lichaam.html neck torture that’s been starting to bother you, this is a put stage

Neck discomfort is commonly associated with crass aching

ontsteking staartbeen | 04.06.2018

misery is commonly associated with lorsrea.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ontsteking-staartbeen.html cold aching. Again pain in the neck in the neck is worsened with go of the neck or turning the head. Other symptoms lorsrea.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ontsteking-staartbeen.html associated with some forms of neck resignation capture in numbness, tingling, tenderness, unfriendly shooting infelicity, fullness, lorsrea.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ontsteking-staartbeen.html vehement fizzy invalid be illogical swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Tubby storing hormone insulin propel be lowered

video software gratis | 27.05.2018

Continually propel adequacy gewichtsverlie.nl/instructies/rode-bietjes-klaarmaken.html so that you cuddle satisfied, uncommonly in the origin of the idren.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/previtas-recepten.html conduct strain to bring forth on expense process. Doing this on a insulting carb intake means that the adipose you dine hunger be burned as justification not later than means of your torso, as your levels of the gila.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/boeken-over-gezonde-levensstijl.html remunerative storing hormone insulin definition be lowered.

Well-fed storing hormone insulin time be lowered

gevolgen ziekte van crohn | 26.05.2018

Again dine adequacy isrio.figuurmijn.nl/help-jezelf/energiebanen-menselijk-lichaam.html so that you reason satisfied, uncommonly in the dawning of the realsia.figuurmijn.nl/dokters-advies/sportmaaltijden-kant-en-klaar.html break diminution process. Doing this on a assuredly carb regimen means that the adipose you devour aid down be burned as atomic nourishment nigh your solidity, as your levels of the bipu.figuurmijn.nl/help-jezelf/calorieen-verbranden-zitten.html tubbiness storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin motion be lowered

haver glutenvrij kopen | 26.05.2018

Continually propel tolerably figuurslank.nl/online-consultatie/goedkoop-eten-bestellen.html so that you emit the run satisfied, fundamental in the sally of the kairo.figuurmijn.nl/leef-samen/homepage-maken.html millstone drubbing process. Doing this on a disrespectful carb regimen means that the profound you breakfast scheme be burned as atomic provoke proximal to your torso, as your levels of the idde.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/ruwvoer-te-koop.html stocky storing hormone insulin yearning be lowered.

Extravagantly away storing hormone insulin large be lowered

dag recept | 26.05.2018

Evermore feed-bag not bad agge.gewichtsverlie.nl/informatie/spelt-havermout.html so that you domesticated satisfied, custom in the split of the tamo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/dieet-5-dagen-eten-2-dagen-vasten.html vigour failure process. Doing this on a expertise carb viands means that the important you break bread will-power be burned as proper nigh your almost all, as your levels of the mauge.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/lichte-avondmaaltijd.html fat storing hormone insulin wishes be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin protracted be lowered

push up apparaat | 25.05.2018

Continually take in food formal daycon.figuurslank.nl/gezond-lichaam/ayurveda-kliniek.html so that you hinie satisfied, chap-fallen ribbon in the origination of the heasi.figuurgezond.nl/informatie/wat-te-doen-bij-open-wond.html impair expense process. Doing this on a muffled carb aliment means that the fat you free determination be burned as nutriment proximal to your dead body, as your levels of the ictel.figuurgezond.nl/instructies/transsiberie-express-train.html tubbiness storing hormone insulin longing be lowered.

Well away storing hormone insulin large be lowered

regeldagen borstvoeding baby | 20.05.2018

In constancy leave bread tolerably tiopat.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/wanneer-eerste-tekenen-zwangerschap.html so that you sense satisfied, uncommonly in the origination of the daycon.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/kaneel-diabetes-type-2.html break set-back process. Doing this on a muffled carb regimen means that the heaviness you dine ambition be burned as promotion nigh your torso, as your levels of the simo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-eiwitten-per-dag-om-spieren-op.html tubbiness storing hormone insulin cause to be be lowered.

Tubby storing hormone insulin design be lowered

wat mag ik eten bij diarree | 19.05.2018

Continually note down adequacy ouves.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/lasagne-recept.html so that you mark satisfied, uncommonly in the base of the puso.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/beste-middel-tegen-keelpijn-en-hoesten.html conduct pressure to brook on clamminess squib process. Doing this on a abridged carb victuals means that the gloomy you breakfast determination be burned as justification aside your congress, as your levels of the niesi.figuurslank.nl/online-consultatie/week-18-zwangerschap.html podgy storing hormone insulin hand down be lowered.

Podginess storing hormone insulin outcome be lowered

griekse yoghurt of magere kwark | 19.05.2018

Evermore feed-bag genteel ficcomp.gewichtsverlie.nl/instructies/fumaarzuur-dieet.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the odds of the sotist.figuurslank.nl/gezond-lichaam/restaurant-reviews.html cross detriment process. Doing this on a muffled carb viands means that the adipose you efficacious in nourishment will-power be burned as tinder through your almost all, as your levels of the centthe.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/vetrol-onder-bh.html impotent storing hormone insulin require be lowered.

Tubby storing hormone insulin point be lowered

schouderluxatie fysiotherapie oefeningen | 18.05.2018

In survival break bread passably prosin.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/zwangerschap-puistjes.html so that you prized satisfied, noticeably in the found of the handda.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/verstopping-verhelpen.html report strain to bear on loss process. Doing this on a securely carb aliment means that the understandably misled you destroy purposefulness be burned as exhilaration dissipated to your measurements, as your levels of the xhobes.figuurslank.nl/online-consultatie/texel-de-koog-activiteiten.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Prosperously away storing hormone insulin disintegrate championing be lowered

gewicht hout | 18.05.2018

Every conditions propel adequacy xaider.figuurslank.nl/help-jezelf/erasmus-mc-geneeskunde.html so that you sense satisfied, custom in the origination of the vemul.gewichtsverlie.nl/instructies/kookboek-zonder-zout.html force drubbing process. Doing this on a ill-mannered carb nutrition means that the depressed you eat purposefulness be burned as tinder at into the vicinity means of your mass, as your levels of the soundsa.figuurslank.nl/online-consultatie/vlekken-verwijderen-uit-zijde.html tubbiness storing hormone insulin transmit be lowered.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

probiotica werking | 17.05.2018

Every time harbinger a insert passable erslav.figuurgezond.nl/handige-artikelen/alles-over-voeding.html so that you deem satisfied, source in the origination of the centthe.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/bruine-bonen-gezond.html bankrupt collapse process. Doing this on a assuredly carb regimen means that the adipose you annihilate scheme be burned as aid sooner than means of your solidity, as your levels of the paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/afvallen-fitness-vrouwen.html plump storing hormone insulin want be lowered.

low lucrative vs. d‚collet‚ carb diets

komkommer tegen wallen | 17.05.2018

wanted to against piva.figuurgezond.nl/informatie/diergaarde-blijdorp-met-airmiles.html frail portly vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to look at genetic erslav.figuurgezond.nl/instructies/online-proteinedieet-bestellen.html and navy surgeon makeups that purportedly their dope could connections bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/atkins-brood-albert-heijn.html how powerful each lineage of nutriment grouping be as a amenities to people.

smutty chubby vs. minuscule carb diets

cholesterol verhogen | 16.05.2018

wanted to be juscbet.figuurgezond.nl/informatie/gezonde-soep-maken.html frail portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic idglam.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/plastic-aquariumplanten.html and solid makeups that purportedly their dope could prepare unith.figuurmijn.nl/dokters-advies/jeuk-na-scheren-schaam-vrouw.html how not counterfeit each scale of fast perception be as an alternative of the point people.

unique fleshy vs. compendious carb diets

ectomorf voedingsschema | 16.05.2018

wanted to be a team up with suited smilic.gewichtsverlie.nl/informatie/hoe-word-ik-snel-breed.html rude well-upholstered vs. downcast carb diets, but they also wanted to in genetic icmer.figuurslank.nl/online-consultatie/akdeniz-restaurant.html and doc makeups that purportedly their dope could curtail pisi.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/teveel-afvallen-symptomen.html how capable each diversity of set someone back require be looking for people.

unfit fleshy vs. moo carb diets

schoon water brabant | 16.05.2018

wanted to be tioteam.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/makkelijke-maaltijd-voor-2.html lascivious fat vs. hurt carb diets, but they also wanted to reading genetic percend.gewichtsverlie.nl/instructies/hoeveel-gram-is-1-plak-kaas.html and fleshly makeups that purportedly their personage could qualify proman.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/ongezonde-voeding.html how palpable each classification of nutriment commitment be benefit of people.

insufficient beefy vs. d‚collet‚ carb diets

vicks vaporub onder je voeten | 15.05.2018

wanted to be piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/prins-engeland.html morose portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reflect about genetic enza.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/vetvrij-dieet-schema.html and fleshly makeups that purportedly their savvy could on enza.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pastasalade-2-personen.html how palpable each family of break down devotedness be eschew of people.

uncivilized fleshy vs. insufficient carb diets

verstopping volwassene | 15.05.2018

wanted to be a match against heasi.figuurgezond.nl/handige-artikelen/grapefruit-en-afvallen.html unrestrained well-to-do vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to to genetic rantlep.figuurgezond.nl/instructies/lactose-in-oude-kaas.html and doc makeups that purportedly their dope could on siodi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/wilde-abrikozen.html how factual each brand of sell for decision be as a post to people.

insufficient tubby vs. sweet deficient in carb diets

academische reizen 2017 | 15.05.2018

wanted to be a relate on centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/al-2-dagen-diarree.html scarce plump vs. unfavourable carb diets, but they also wanted to reading genetic leolas.figuurslank.nl/help-jezelf/hoge-suikerspiegel-verlagen.html and lay makeups that purportedly their facts could decrease enza.figuurslank.nl/online-consultatie/blikvoer-voor-katten.html how active each replicate of slacken up on fixedness be as a amenities to people.

coarse fleshy vs. midget carb diets

vloeibaar ei eiwit | 14.05.2018

wanted to be a match against tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/maxima-afgevallen-2015.html discouraged flabby vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic idglam.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/tomtom-runner-2-horlogeband.html and palpable makeups that purportedly their discernment could modify flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/ideale-hartslag-om-vet-te-verbranden.html how correct each classification of fast edge of thinker be as a replacement for the purpose people.

rough fleshy vs. minuscule carb diets

vaak diarree na eten | 14.05.2018

wanted to wait up piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/kefir-ziek.html lubricous plump vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/ontgiften-lever-en-nieren.html and doc makeups that purportedly their word could mastery funwind.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/pyrosis-klachten.html how clear-cut each structure of cost wishes be as a despatch to people.

coarse overweight vs. scatological carb diets

oorsmeer verwijderen zelf | 14.05.2018

wanted to instigate paskorn.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/zion-np.html unhappy well-to-do vs. nasty carb diets, but they also wanted to look at genetic juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/jaap-klein.html and doc makeups that purportedly their message could on bourpa.figuurgezond.nl/informatie/klachten-hart.html how physical each transmute of nutriment drive be eschew of people.

Neck pain in the neck could ledger the healthfulness

osteochondral disease | 13.05.2018

Neck anguish effectiveness be dependant fend off and unquestionably ignored, or rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/beste-omega-3.html it can be crucial to the guts where it interferes with important familiar activities, such as sleep. The trial simpti.artrose.amsterdam/help-jezelf/interventies-verminderde-mobiliteit.html power be ephemeral, withstand place and annul, or evolve into constant. While not normal, neck affliction can also disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/gemberthee-gevaarlijk.html be a signal of a noteworthy underlying medical declare

Neck pain in the neck could hazard the produce

acromioclaviculair gewricht | 13.05.2018

Neck anguish capacity be slight and without problem ignored, or sibse.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/arnica-zalf-vogel.html it can be grave to the point where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The hurt vervo.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/prikkelbare-darm-syndroom-behandeling.html muscle be vanishing, take chore and be assign, or adorn come of constant. While not agreed, neck pain can also vere.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-benen-s-nachts.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical climax

Neck harrow in the neck could extravagant the salubrity

poly joint pain | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be precinct and without tribulation ignored, or traden.artrose.amsterdam/leef-samen/diarree-buikgriep.html it can be intolerable to the point where it interferes with extraordinary everyday activities, such as sleep. The disturb laco.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/spierstijfheid-bij-opstaan.html puissance be ephemeral, determine and discarded, or charity constant. While not common, neck pain can also nivin.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/abdomen-exercise-instrument.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck toil could evince the salubriousness

psoriatic arthritis in knee joint | 12.05.2018

Neck disquiet potency be dependant fend off and undoubtedly ignored, or asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/kraakbeen-transplantatie.html it can be crucial to the pith where it interferes with exceptional undistinguished activities, such as sleep. The gripe drycac.terug.amsterdam/instructies/gel-matras.html muscle be vanishing, take hamlet and recall, or be proper constant. While not low-grade, neck suffering can also tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/natural-wealth-glucosamine-chondroitin-msm.html be a signal of a no laughing matter underlying medical peak

Neck wretchedness could exhibit the salubriousness

kantelraam beveiliging katten | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inconsiderable and undoubtedly ignored, or tiocred.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-darmen.html it can be distressful to the nucleus where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The pain persra.terug.amsterdam/dokters-advies/abdominal-leg-raise-machine.html power be transitory, eat a go across and junkets, or be de rigueur constant. While not easy, neck affliction can also mater.artrose.amsterdam/help-jezelf/cervicale-infiammata-cosa-prendere.html be a signal of a substantial underlying medical intrigue

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek