Ropné vŕšky – obohratá platňa globálneho prediktora

Ropné vŕšky – obohratá platňa globálneho prediktora

30.1.2016

Viktor Jefimov
rektor Petrohradskej štátnej agrárnej univerzity

 

Video (23.01.2016): Tu

 

Naše dnešné stretnutie, je zasvätené udalostiam na svetovom ropnom trhu. K téme už bolo veľa povedané, no nie vždy sa jedná o taký globálny konceptuálny pohľad na prebiehajúce udalosti. A ak sa práve z tejto pozície pozrieme na kóty ropy (graf vývoja cien), tak v prvom rade je treba si spomenúť na tvrdý výrok V. Ključevského, ktorý povedal:

 

Zákonitosť historických javov je nepriamo úmerná ich duchovnosti“.

 

Hľa, to sú slová Vasilija Ključevského.

Ak sa pozrieme na to, čo sa deje s ropou, tak ja sa dnes pokúsim preukázať, že v ropných scenároch beží jedna a tá istá obohratá platňa. Čiže beží nejaký proces, potom prejde určitý čas a tento proces sa znova zopakuje. Treba sa len pozornejšie pozrieť na minulosť. To znamená že dnes ak chceme pochopiť budúcnosť ropného trhu, netreba ani tak (prstom do neba ukazujúc) hľadať prognózy budúcnosti, ako sa skôr pozorne zahľadieť na minulosť. Ja som chcel dnes vysvetliť, že ropa v žiadnom prípade (sama) „nepadá“ – ako nás presviedčajú. Ropu nechávajú padať. Tu by bolo dobré odvolať sa na jednu z aktuálnych publikácií, ktorá sa volá „Saudská Arábia prudko znížila ceny pre európsky trh“. Čo je tu zaujímavé, Saudská Arábia prudko zväčšuje zľavy na februárové dodávky pre severozápadnú Európu a stredozemnomorských klientov – to znamená že reč je tu o zľavách a nie o nejakých prirodzených trhových procesoch.

 

Občas môžeme počuť také názory predstaviteľov nášho ministerstva ekonomického rozvoja , že žiadna strana nemá záujem na znížovaní cien ropy, pod určitú kritickú úroveň, ktorú Uljukajev svojho času odhadoval v intervale 60-80 dolárov. V skutočnosti je tých zainteresovaných strán (na znížení) viac, než by sa komu mohlo zdať...

Po prvé, najzainteresovanejšia strana — to je Globálny Prediktor, ktorý dnes reálne vzdoruje na úrovni koncepcie, pretože prebieha reálna zrážka biblickej koncepciekoncepcie spoločenskej bezpečnosti. Koncepciu spoločenskej bezpečnosti dnes nesie predovšetkým ruská civilizácia a Rusko ako jej hlavný článok, práve preto je Globálnemu Prediktorovi výhodné zasadiť úder po krajinám obchodujúcim so surovou ropou.

A komu je ešte výhodný pád cien ropy, mimo takýchto globálnych scenárov? Predovšetkým krajinám ktoré neobchodujú so surovou ropou. Iste viete, Spojené Štáty, — u nich viac ako 40 rokov fungovala legislatíva (ktorú teraz pre potrebu dňa a politiky prehodnocujú), podľa ktorej bol zakázaný vývoz surovej ropy z krajiny, zo zákona. Bezpochyby je výhodný pád cien ropy (presnejšie povedané, nemá to na nich žiadny dopad) pre tie krajiny, ktoré majú vertikálne integrované holdingy spracovania a využitia ropy. Pretože ak máte veľký holding, ktorý ťaží ropu, spracováva ju, a aj obchoduje s produktami hlbokého spracovania, potom pre vás nastáva situácia, keď jeden z blokov holdingu sa stáva akoby málo rentabilným, zato druhý sa stáva práve o toľko rentabilnejším, keďže dostáva suroviny oveľa lacnejšie než dostával predtým. Preto ak aj cena ropy sa bude neúprosne rovnať nule, tak pre takéto spoločnosti ide o bezvýznamný faktor, čo sa týka zisku a rozvoja. A ak sa pozriete, tak dokonca v dnešnom Rusku som si zatiaľ nevšimol, že by len o tri kopejky zlacnel benzín. Pravda, až tak veľmi to nesledujem, ale viem napríklad že v Kirgizsku, už od začiatku roku 2016, dvakrát prebehlo zdraženie benzínu.

No a nakoniec, bezpochyby, kolosálne výhody od pádu cien ropy získavajú krajiny disponujúce vysoko-technologickými výrobnými komplexmi. Či už Japonsko, alebo Nemecko... Sú to krajiny ktoré sú pochopiteľne zainteresované v tom aby dostávali lacné suroviny. No a toto znižovanie cien sa realizuje úsilím dávno vytvorenej a stmelenej skupiny, ktorá sa skladá predovšetkým z USA, Saudskej Arábie, Veľkej Británie, ale aj Irán... Veď on vždy hral dvojúlohu: z jednej strany je to akoby protiamerická krajina, no a z druhej, vo všeobecnosti, je v mnohom opatrovaný Veľkou Britániou, a čiastočne sa využíva ako zámienka (nemotorne maskovaná náhoda). Len čo ceny na ropu padli, ako vidíme už aj tak na 30 dolárov, tu sa zrazu privádza na scénu táto zámienka (klavír v kríku) – Irán, pretože práve teraz (ani skôr ani neskôr) sa rušia sankcie na Irán, a bude možné objasňovať ďalší pád cien na ropu.

 

Takže v skutočnosti v tejto hre niet porazených, ani USA, ani Saudská Arábia, ani Veľká Británia, nikto neprehráva. Pretože rovnako to prebiehalo aj v časoch rozpadu ZSSR, keď sa realizovala podobná operácia. Pre tých ktorí veria v slobodný trh – cena za ropy u Saudskej Arábie prudko padla, no vec sa má v tom, že tieto ropné spoločnosti patria, napríklad rodine Bushov a mnohým ďalším vplyvným ľuďom USA, preto títo nikdy nepôjdu do straty. A celé to zníženie cien, tie zľavy na ktoré ide Saudská Arábia, sa kompenzujú sa lichvou, bankovými pôžičkami a finančným vplyvom. Zvyčajne, presne na tú sumu sa ponúka finančná podpora, na rozdiel v cene, a potom tieto pôžičky sa stanú nevratnými. A samozrejme, vykompenzovať behom 10-15 rokov (to sa dolárová tlačiareň ani nestihne prehriať) papierom tú krásnu hru na zníženie cien (ktorú realizuje Saudská Arábia), nepredstavuje pre USA žiadny problém. No a tiež treba brať do úvahy, že USA teraz vchádza do obdobia prezidentských volieb, no a tam viete, že tam nie sú žiadne politické strany, tam sú jednoducho lobisti „surovinárov“ (ťažobný sektor) — to sú republikáni, a lobisti „spracovateľov“ (výrobný sektor) — to sú demokrati. Preto ten fakt, že pri moci sa nachádzajú demokrati, nepriamo zhoršuje situáciu, pretože oni aj v živote sú menej zainteresovaní v ťažobnom biznise, než je tomu u republikánov.

 

Aj tak sa ale skúsime pozrieť na pravdepodobné scenáre rozvoja situácie ohľadom ropy, tak ako sú naplánované globálnym prediktorom. Preto sa obrátime, ako som už hovoril, nie do budúcnosti, ale na minulosť.

 

 

Pozrime si na tomto diapozitíve, čo sa odohrávalo v perióde medzi rokmi 1973 a 1981. Nominálna cena ropy sa za toto obdobie zväčšila celkovo 12-ráz. Z $3,22 do $38,85, takmer 39 dolárov. Kvôli čomu sa organizuje táto „rally“ na zvýšenie ceny ropy? Tento pretek na zvýšenie cien ropy (uvidíme že aj dnešok prišiel podľa rovnakých zákonitostí) sa organizuje preto, aby si politický režim (proti ktorému sa pripravuje diverzia) mohol dovoliť - uvoľniť sa. Vplyvom vonkajšej propagandy, vplyvom síl vnútornej 5-tej kolóny (ktorá zakrývajúc sa tým že v krajine už nie je tak zle), tvrdo pokračuje kurz na potlačenie reálneho sektoru, a vytvorenia predpokladov pre následné problémy a krachy, po tom čo táto umelá podpora bude odstránená. No a ďalej sa pozrime na nasledujúci diapozitív, je na ňom zobrazený obrázok, ktorý už predstavuje úplne inú tendenciu.

 

Od roku 1981 do roku 1986 sa ceny ropy znížili 3,6 ráz. V prepočte na infláciu sa vrátili presne na tú úroveň, z ktorej sa začal ich rast v roku 1973. Ropný cyklus sa uzavrel.“

Najvýznamnejší pád kót v histórií prebehol práve v tomto čase. Ceny ropy v nominálnom vyjadrení, od roku 1981 po rok 1986 sa znížili 3,6 ráz. V prepočte na infláciu sa vrátili práve na tú úroveň, z ktorej sa začal ich rast v roku 1973. Ropný cyklus sa zavŕšil.

Preto existuje obava, že aj dnes ideme podľa rovnakej schémy. Pripomeniem že v predchádzajúcej schéme to bola príprava na rozvrat ZSSR. Takže fakticky sme dostali taký vŕšok „zdvih“ a „pád“, avšak reálne dlhodobé zmeny sme nezískali, pretože v roku 1973 a 1986 sme sa dostali do toho istého bodu. A teraz sa už poďme pozrieť na obrázok, ktorý by spojil nám známu minulosť a nejakú možnú budúcnosť.

Na tomto diapozitíve vidíme dve krivky, reálna a nominálna cena ropy, začínajúc práve z 1970-tého roku. Vidíte, krásne je tu vidieť ten vŕšok medzi rokmi 1972 a 1986. Potom nasleduje obdobie reálnych cien ropy, približne do 2001 roku. No sú tam aj rôzne kolísania, spojené konkrétne s tragédiou našej atómovej ponorky Kursk: keď v tom období, takýto svojho druhu prudký rast ceny ropy, predstavoval politickú dohodu o kompenzácií tej kolosálnej ujmi, ktorá bola uštedrená našej krajine, keď bola naša atómová ponorka Kursk potopená americkou atómovou ponorkou. Bola potopená omylom, preto je absolútne správne, že ten fakt nebol príliš zverejnený, ale skok v cenách ropy po r.2000 je spojený práve s týmto (vysoké ceny ropy = kompenzácia Rusku za Kursk, pozn.)

A ďalej tu vidíme obrázok, ktorý má inú geometriu, no jej zmysel je rovnaký ako v perióde od 73 po 81 rok. No a dnes pozorujeme prudký pokles. Pritom v 86-tom roku boli ceny podstatne nižšie ako dnes a počas ďalších 15 rokov bolo ich kolísanie veľmi neprirodzené.

Ak hovoriť o scenári budúcnosti, ten sa v prvom rade ponúka v podobe pokračovania tej periódy, ktorú vidíme na tomto grafe približne od 86-tého po 99-ty rok. Dĺžka tejto periódy sa môže meniť, no je to perióda počas ktorej prebieha dostatočne seriózny proces v sfére reálnej výroby a samozrejme je naplánovaná globálnym prediktorom v režime obohratej platne. Rozdiel je len v tom, že na rozdiel od predchádzajúcej etapy, v roku 2000 bola zverejnená koncepcia sociálnej bezpečnosti a informačný stav spoločnosti je dnes úplne iný. V rámci koncepcie spoločenskej bezpečnosti sú možné globálne transformácie tých scenárov vytvorených globálnym prediktorom, keď sa môže stať, (v ruskom jazyku viete že existuje pojem „efekt opičej labky“) že „kopú jamu pre druhého a zasype ich pri tom...“ (их же салом, им же посусалом – schytajú do tváre to, čím druhých kŕmili). V skutočnosti procesy prebiehajú veľmi zložito, keď mi dnes hovoríme o tom že sa „znížila závislosť rubľa od dolára“ tak je to taký naivný omyl, pretože ona sa znížila pokiaľ rátame v percentách. Chápete, ak ropa stála 80 dolárov, a potom padne dvojnásobne, tak strácame 40 dolárov z každého barelu. A keď padne z ceny 30 dolárov dvojnásobne, potom už strácame len 15 dolárov, reč je tu o rozdiele absolútnych hodnôt (Абсолютное значение). A my pokiaľ porovnávame percentuálne pomery, tak tie sú matematicky absolútne neprípustné. Tak sa nedá porovnávať.

No a celkovo na záver nášho dnešného stretnutia, rád by som vyjadril nádej, že u nášho prezidenta existuje scenár, ktorý predvída prechod od petrodolára k petrorubľu. A vo svojej podstate to bude označovať prechod k energetickej valute. Pretože dnes, práve Rusko disponuje všetkými nevyhnutnými vedecko-metodologickými štúdiami v tomto smere, a nie náhodou sme ešte pred novým rokom poslali úradu administrácie prezidenta i na ministerstvo ekonomiky, ekonomického rozvoja, veľmi serióznu monografiu ktorá má názov „Ekonomika investičného rozvoja“. V tejto monografií je detailne popísané všetko to, čo musí urobiť Rusko ako odpoveď na tento v poradí ďalší ropný vŕšok, na ktorom sa rozhodli zase raz povoziť ruský národ. Budeme dúfať, že tento raz sa tieto jazdy nezrealizujú a prebehne principiálne iný scenár.

 

překlad: Jardob

 

Diskusní téma: Ropné vŕšky – obohratá platňa globálneho prediktora

Pekný článok s jednou hlúposťou

JaroX | 02.02.2016

"No sú tam aj rôzne kolísania, spojené konkrétne s tragédiou našej atómovej ponorky Kursk: keď v tom období, takýto svojho druhu prudký rast ceny ropy, predstavoval politickú dohodu o kompenzácií tej kolosálnej ujmi, ktorá bola uštedrená našej krajine, keď bola naša atómová ponorka Kursk potopená americkou atómovou ponorkou. Bola potopená omylom, preto je absolútne správne, že ten fakt nebol príliš zverejnený, ale skok v cenách ropy po r.2000 je spojený práve s týmto (vysoké ceny ropy = kompenzácia Rusku za Kursk, pozn.)"

Ktokoľvek takto uvažuje, je VRAHOM Ruska, slobodných ľudí a nádeje na lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnúčatá. Nečudo, že Židia zakaždým nakopú Rusom rite, ak Rusi pristupujú na takého "dohody".

Re: Pekný článok s jednou hlúposťou

Hox | 02.02.2016

Sám si vrah... přemýšlej trochu, když už byl kursk potopený, měl snad Putin vyhlásit Americe válku, nebo snad začít potápět americké ponorky? Byl by z tebe dnes radioaktivní popel. Nebo měl Putin z té události vytáhnout maximální zisk pro svou zemi? Což také udělal. Nevidíš si na špičku nosu.

Re: Re: Pekný článok s jednou hlúposťou

Cico Ciciak | 02.02.2016

Jarda si asi myslí, že riadiť štát to je len tak. Že stačí mať len hrdinské reči ako všetci tí "treba vystúpiť z eu/nato", "volím kotlebu" alebo spiťovia v krčme, samozrejme bez toho, aby sa skutočne zamysleli nad zmysluplnosťou a reálnosťou ich kategorických "odporúčaní". :DD Inak si nedokážem vysvetliť jeho hysterický výkrik. Niekedy si tiež podobne uľavým z tejto neskutočnej frustrácie.

Re: Re: Re: Pekný článok s jednou hlúposťou

jh | 03.02.2016

jedna rychla otazka: ides volit smer?

Ropná geologie

Přemek | 01.02.2016

Není řízení bez informací. Proto autora článku odkazuji na zdroje k ropné geologii. Nad to pouze v krátkosti, že těžebně nejlevnější ložiska znamenají nejvyšší efektivitu těžby a tím i nejširší možnosti výběru desky v jukeboxu. Dnešní situace je dramaticky odlišná od té před stopadesáti (začátek ropné éry) a osmdesáti (objev Ghawaru) lety a ceny ropy jsou manipulovány mimo rámec efektivnosti pro manipulátory. Nevědí dost a tak sebevražedně manipulují...

Napadá mě jiná otázka

Sio | 31.01.2016

Pokud je americký dolar závisejícím na obchodech s ropou (čím dražší je ropa, tím více je dolarů v oběhu a zásobách obchodujících zemí), měl by dolar v důsledku poklesu cen ropy devalvovat. Ale neděje se tak.
Z druhé strany, být Číňany, vybuduji tisíce co největších zásobníků na ropu po celé zemi a naplním je dnes levnou ropou. Udělám si zásoby na 10 let. Dolů už moc nepůjde a na moři stojí tankery natřískané ropou k prasknutí. Tak v čem je problém? Proč nikdo nespekuluje na zvýšení ceny? Ono přece nejpozději v horizontu několika let k zvýšení dojít musí, ne?

Re: Napadá mě jiná otázka

Oracle 911 | 31.01.2016

Na túto otázku odpovedal Jim Willie. Ide o to, že londýnske ropné zmluvy na ktoré sú naviazané deriváty sa rušia a sú vyplácané v US$. Tieto deriváty viažu do kopy meny a cenu ropy a keďže banky sú nútené ich vyplácať, tak predávajú ostatné meny a nakupujú US$, tak to má za následok nárast indexu. Dôkaz, stačí pozrieť koreláciu indexu US$ a ceny ropy donedávna sa ich vzájomná previazanosť bola očividná.

Ďalšia vec, tie londýnske ropné zmluvy majú charakter futures kontraktov. Takže nárast cien bez vojny na BV do výšky 100 US$ nečakajme ani o niekoľko rokov kvôli prepadu glob. ekonomiky pozri sa na Baltic Dry Index (a je to aj odpoveď na tvoje otázky).

Tretia vec čo Jim Willie predpovedá je vznik domáceho US$, a vychádza z toho, že napriek rastúcemu indexu čoraz viac krajín prestáva používať US$ vo vzájomných obchodoch. Ostatne predpovedal aj rast indexu US$ a pokles ceny ropy, takže je tu možnosť pomerne pokojného prechodu bez krviprelievania, ale ako poznám domáce US elity (Bush a spol.) to je málo pravdepodobné.

Re: Re: Napadá mě jiná otázka

Přemek | 01.02.2016

Mechanismus futures na ropu nevysvětluje setrvávání nízkých cen. Mnohé kontrakty byly uzavřeny v době cen vysokých a očekávání ještě vyšších a nyní je jejich splatnost, což znamená obrovské ztráty. To však vysvetluje obrovskou derivátovou bublinu, jejíž exploze či imploze straší ty lépe informované, kteří se pokoušejí o refinancování kontraktů před splatností pomocí dlouhých úvěrů, což dále zvyšuje nerovnováhu bankovních bilancí. Konečně, pro jednoho je systémově podmíněným zvykem vytvářet nereálně optimiostickéh informační pole zdroje, zatímco pro jiného se v jeho systémově podmíněném prostředí vyplácí o skutečné disponibilitě zdroji nehovořit nebo vytvářet nereálně pesimiostické informační pole. Ctěné obecenstvo si jistě dosadí příslušné proměnné.

Re: Re: Re: Napadá mě jiná otázka

Oracle 911 | 01.02.2016

Súhlasím futures charakter zmlúv by to sám o sebe nespôsobil, lenže sú to dlhodobé kontrakty. Oprav ma ak sa mýlim ale ropné kontrakty sa uzatvárajú roky dopredu a tieto kontrakty sa teraz rušia. A keďže tieto kontrakty sú základom pre deriváty, ktoré spájajú do kopy cenu ropy a kurzy mien, tak vytvára to dosť nepríjemnú situáciu pre banky ktoré sú do toho zapletené.

Takže otázky sú:
Odpália ropné fin. deriváty bankový systém?
Čo a kedy odpáli bankový systém?

konvergence útoku na více prioritách

Pe-tri | 31.01.2016

Podstatou článku je IMHO ukázat na koordinovanou symbiózu útoků proti nepříteli na ekonomické a ideologické úrovni s cílem navýšit destrukční energii. Přičemž poslední útok tohoto typu proti Rusku byl úspěšný (1980-1986 - maskovaný konvergující, symbioticky vyprovokovanou, irácko-iránskou válkou). Pointou článku pak je to, že to posléze Rusko dokázalo správně zanalyzovat a dnes si je plně vědomo toho, že útok se zopakuje (což se děje), avšak na rozdíl od minulého použití, je Rusko na něj již plně připraveno. Proto nelze po jeho skončení očekávat stabilizaci ceny ropy analogické rokům 1986-1999, ale naopak, očekávat lze neúspěch tohoto útoku a z toho mj. plynoucí pokračující volatilitu cen ropy v závislosti na zcela jiných, nových faktorech než vůli vítěze.
P.

Re: konvergence útoku na více prioritách

Sio | 31.01.2016

Jinak řečeno, jde o to, destabilizovat systém. A současný systém, to je Putin, inteligentní reformy, růst moci a stabilizace Ruska.
Vede se informační válka a v souvislosti s tím je používáno bezstrukturní řízení (strukturní moc má Putin dost pevně v rukou). Jde o to využít každého ohniska nespokojenosti, a zasadit do něj jedovaté informace, které mění stav vědomí lidí.
Když třeba teď bude něco ze západu chybět v obchodech (nebo zdraží), chtějí lidi přesvědčit, že to Putin špatně vládne.
Dost toho ale prodrbali s Ukrajinou. Obsazení Krymu znamenalo takový nárůst Putinovy oblíbenosti a zvýšilo vlastenecký náboj takovým způsobem, že to iniciátory Majdanu bude ještě dlouho mrzet. Taktéž účast v Sýrii zvedla sebevědomí Rusů, Putin opět zabodoval.
Potřeboval by teď nastartovat jakousi druhou průmyslovou revoluci a tak mu podvazují zdroje, aby neměl na investice a zároveň podrývají společnost zevnitř prostřednictvím 5. kolony. Putin halt musí hrát simultánku a to co nejvyváženěji. Nesmí udělat závažnější chybu. A proto musí být opatrný.

Re: Re: konvergence útoku na více prioritách

el | 01.02.2016

1. Schéma Západu, jak si zajistit svou převahu je stále stejné. V tom má autor přednášky pravdu, protože vymyslet něco nového, by při současném nastavení systému, s největší pravděpodobností smetlo všechny. Ovšem peníze mají pevné mantinely, tudíž se nic nového ani vymyslet nedá.

2. Otázkou však zůstává, jestli jsou současné děje jen ideologickým bojem mezi Západem a Ruskem nebo systémovou chybou týkající se vývoje kapitalismu do korporativní fáze.

3. O skutečnosti, že řídit procesy korporativního kapitalismu je možná nad síly současného establishmentu, svědčí několik faktorů:
- zvětšující se rozdíl ve formě myšlení mezi těmi, kteří jsou schopni kriticky myslet a pouhými konzumenty systému
- zvyšující se podíl manipulativních technik v rámci informačních toků ze strany establishmentu a zároveň stále větší počet jednotlivců, kteří je dokáží rozpoznat
- jinými slovy, nevedli by jste zde tyto debaty, kdyby vám nebyly známy informace, jež tvoří protiklad k nabízené manipulaci, jako jediné pravdě systému
- a to nejpodstatnější, Vaše vědomí je schopno tyto protiklady ustát (to alespoň soudím z názorů některých z Vás) a dále s nimi pracovat

4. Putin se s největší pravděpodobností v určitém okamžiku na vnitřní rovině dostal do bodu vývoje, kdy jeho vědomí byla zpřístupněna informace, kdo jsou skuteční hráči a o co v systému vlastně jde.

5. Díky tomuto nemusí Putin uvažovat dogmaticky (pouze jedním směrem) a není tak svázán při rozhodování jako establishment na Západu, který de fakto pracuje jenom pro korporace (peníze).

6. Je nutno připomenout, že současné postupy Západu nejsou z hlediska vývoje ani na úrovni mateřské školy, pouze a jen využívá převahy, kterou si zajistil po II. SV a díky Gorbačovovi a tuto převahu pouze zneužívá, tedy nevytváří situaci pro spolupráci.

7. Až přijde ten správný okamžik, nepochybuji, že Putin udeří vší silou. To totiž patří taky k věci. Z tohoto úhlu pohledu musí mít P. své nepřátele poblíž sebe a tímto i pod kontrolou.


.

Cico Ciciak | 31.01.2016

Aký je vlastne rozdiel medzi reálnou a nominálnou cenou ropy? A prečo boli povedzme do roku 2000 medzi týmito 2 typmi cien také obrovské rozdiely a potom sú už takmer rovnaké? Dík

Re: .

JaroX | 04.02.2016

Rozdiel je tá inflácia. Predstav si, že ropa sa nepredáva za doláre, ale za chlieb. V roku 1972 stál jeden barel ropy 17 chlebov, v roku 1982 stál 105 chlebov ... v roku 2014 stál barel ropy 50 chlebov. (Pričom vždy sa jednalo o identické chleby - kvalita, váha). To je tá červená čiara - reálna cena.

Ak to chceš v USD, tak pozeraj modrú čiaru - nominálnu hodnotu uvádzanú pri obchodných tranzakciách v USD za barel ropy.

No a pričom v roku 2014 barel ropy stál 50 chlebov alebo 50 dolárov, tak v roku 1986 ten istý barel ropy stál tiež tých istých 50 chlebov, ale iba 13 dolárov (!!!).

Re: Re: .

JaroX | 04.02.2016

Pre neekonómov: Nemá absolútne žiadny zmysel hovoriť a výhodnosti alebo nevýhodnosti predaja / výmeny ruskej ponorky s posádkou potopenej američanmi, alebo predaja surovín, technológií, zbraní a podobne. Len hlupák sa nechá nalákať do tejto (vopred prehratej) hry o cene... o cenu vôbec nejde. A tobôž, ak si tlačíte vlastné peniaze v množstve koľko sami chcete a dokážete prinútiť ostatných, aby ich akceptovali pri výmene za niečo, čo hodnotu má. Jedine... ak by ste si takýmto obchodom kupovali ČAS.

Re: Re: .

JaroX | 05.02.2016

Ešte doplním, že vo všeobecnosti rozdiel medzi reálnou cenou a nominálnou je inflácia (pokles kúpnej sily daných peňazí - meny), lenže graf v článku zachytáva aj iný jav - vývoj trhovej nominálnej ceny 1 barelu ropy v USD (a z nej vypočítanej reálnej hodnoty 1 barelu nafty). To znamená, že pri tlaku na porážku/rozpad ZSSR bol využitý tak rýchly pokles nominálnej ceny 1 barelu ropy, ako aj nárast kúpnej sily USD. A práve tieto dva javy môžeme sledovať aj teraz.

Všimnite si, ako sa množia vyhlásenia ľudí vytešujúcich sa z nárastu hodnoty (kurzu) USD, lebo že to má znamenať pokles konkurencieschopnosti americkej ekonomiky vo svete, čo vraj bude mať za následok ešte väčší krach ekonomiky USA. To je totálna blbosť. Ak USA majú moc prinútiť SR kúpiť si 10 či koľko vrtuľníkov Sikorsky od USA/POL firmy a podobne dokážu prinútiť desiatky štátov a štátikov na svete, ak USA majú moc prinútiť ČR a iné krajiny nebudovať jadrové elektrárne v partnerstve s Rusmi, ale s USA, prestať odoberať ropu a plyn z Ruska a dovážať LPG z Kuvajtu či Kataru či skade ... tak o akej trhovej ekonomike sa tu potom vôbec bavíme? O akom trhovom mechanizme? Celé je to búda pre tupé stádo, nič viac. O cenu a o peniaze nejde, ide o moc a o kontrolu!

Re: Re: .

JaroX | 05.02.2016

http://hnporadna.hnonline.sk/osobne-financie-645/peniaze-stracaju-svoju-hodnotu-298344

.

Cico Ciciak | 31.01.2016

Článok som pochopil tak, že pokles cien ropy (= krachujúce firmy ťažiace bridlicu) má minimálny dopad na uss ekonomiku a dolár.

Re: .

jardob | 31.01.2016

Dnes mi bridlicový biznis pripadá ako jedna zo zámienok (nie skutočných príčin) pádu cien ropy... Bez problémov bol obetovaný, bez perspektív do budúcnosti. Do toho potom Saudi, ktorí sa tvária že chcú odstrániť konkurenta... Reálne ale jedna banda - na úrovni korporácií, ktorá netrpí úbytkom. A pokiaľ ide o veľké korporácie, tie patria viac do vplyvu globalistov, než nejakých regionálnych elít, nacionálny príznak tam nehrá rolu. Pokiaľ ide o tváre vlád, napr. saudská kráľovská rodina - môže byť pokojne zošrotovaná podľa potreby... Do určitej miery si to asi aj uvedomujú, preto hrajú na dve strany a jednajú aj s ruskom...(Pochybné kompromisy a pochybný partner môže pôsobiť aj ako brzda pre seriózneho partnera, vo vyššej hre). Ale to je podobná hra ako hrá Lukašenko - a dlho sa na dvoch stoličkách sedieť nedá, takí padnú rukami vlastného národa...
Pokiaľ ide o obrovské korporácie, myslím že tie sú si viac-menej vedomé svojej globálnej role, robia politiku zákulisnú, a za tú verejnú politiku sa ukrývajú, naoko sa podriaďujú rozhodnutiam politikov (napr. o sankciách a pod) - aby sa zachovalo zdanie že moc majú politici a nie korporácie. Nižšie korporácie nemusia mať informácie o globálnej roli, no každopádne pohybujú sa v rámci zákonov existujúcej matrice, ktorú vytvorili tí čo sú nad nimi... Keď niekto nepochopí čo treba (ako napr. vedenie v kauze volkswagen), tak ho poučia tí vplyvnejší...

Re: Re: .

Oracle 911 | 31.01.2016

GP potrebuje odpísať USA na VŠETKÝCH prioritách.
Takže potrebuje aby v USA všetko krachlo, podľa možnosti naraz.
Čo znamená, že problém s bridlicovou ropu a plynom sú skutočné, skutočné sú aj problémy amerických korporácií s dlhom a skutočné sú aj problémy bánk v rukách Amerických elít.

Podľa všetkého, po krachu USA veci prevezmú Číňania, kroky týmto smerom sú robené. Čína má pritom pre GP prijateľnú ideológiu, len mu chýba operačná rýchlosť, ktorá je kultúrne podmienená.

Re: Re: .

vidlak | 31.01.2016

Aka je ekonomika tankerov pri lacnej rope? Aky dopad ma nizka cena na globalnu ekologiu ?

Gref

vidlak | 31.01.2016

Jardo, ak 147 korporacii tvori jeden celok, pozrime napriklad Slovensko. Rast automobiloveho priemyslu. Mna zaujal nedavno Gref, ked tvrdil, ze cena ropy uz nezavisi od vole OPEC, ze dnes ju najviac urcuje stav burzy v Cine. V tej suvislosti je podivna procesia roznych princov a kralov v Kremli?

Re: Gref

vidlak | 31.01.2016

Dalej, akoze vypad Zaznobina a Efimova proti Putinovi v suvislosti s Pjakinovym Ruslanom a Ludmilou, je zrejme kryci manever. Chce sa mi patrat v case, ci posadit paradajky, papriky a pockat na hotovy vysledok? Toto video mi lenivostou uniklo, velka vdaka.

Re: Gref

Oracle 911 | 31.01.2016

Gref nepovedal pravdu (buď sa mýli alebo niečo iné).
Síce momentálne USA sú najväčšími producentami ropy a niečo aj exportujú (kradnutá Sýrska ropa). Ale Rusko je 1. či 2. exportérom ropy a vytvárajú vlastný ropný štandard, ktorý bude obchodovaný na burze za Ruble. A takto už nie je divná tá procesia princov a kráľov.

Re: Re: Gref

vidlak | 31.01.2016

Nepokladam ju za divnu. Najma s prihliadnutim na buducu morsku cestu do Indie, ktora povedie okolo nich. Cina buduje hodvabnu na historickych podkladoch, tato bude zrejme zbrusu nova, ako sa na staronoveho GP patri. Nacim vozit tony cez moria siroke.

Re: Re: Re: Gref

Oracle 911 | 31.01.2016

Keby bola to pravda čo hovoríš, tak Arabi by liezli do Pekingu a nie do Moskvy.
Ďalšia vec, pre Čínu ohľadom morskej cesty je dôležité aby okolie Adenského zálivu a Červeného mora bolo čo najbezpečnejšie a preto sú prítomní v Jemene a v Džibutsku a možno aj v Eritrei.

Čo znamená, že primárny dôvod prečo lezú Arabi do Moskvy je snaha sa dohodnúť ohľadom CENOTVORBY ROPY a nie kvôli nejakým morským cestám.

Re: Re: Re: Re: Gref

JaroX | 04.02.2016

Jediný dôvod prečo SA, Katar, Jordánsko chodia do Moskvy, je "oťukať" situáciu, zistiť, pokiaľ sa v ktorej veci dá ísť a po prílete domov o tom informovať veľvyslanca USA. Nič iné za tým nehľadaj. Z tohoto istého dôvodu bola Putinovy prihratá "kamarátka" Merkelová, ktorú už asi Putin odhalil a nemá záujem sa s ňou ďalej baviť (na čo som upozorňoval už od roku 2014 - Merkelovú musia odstrániť, nie sa s ňou dohadovať - a to sa teraz aj robí - Merkel muss weg).

Re: Re: Re: Re: Re: Gref

Oracle 911 | 04.02.2016

Mýliš sa.
USA už dávno nie sú všemocný (ostatné národne orientované elity vycítili túto slabosť) a aj zmienené krajiny majú svoje záujmy.

Re: Re: Gref

Přemek | 01.02.2016

Z každého vytěženého barelu ropy v USA se přímo ztrácí 30-60 USD dle ložiska. Nejvyšší produkce tak znamená současně přímou vstupenku do první řady na již systémově nevyhnutelný kus "Ekonomický kolaps". Tam, kde se bralo před sedmi lety nic kromě obrovských dluhů není a tam, kde by bylo, je vše pečlivě chráněno. Takže Vaše poslední věta má zatraceně reálný fundament.

Re: Gref

jardob | 31.01.2016

Viac ako Oracle ti k tomu zatiaľ ani ja nepoviem... On je viac cez ekonomiku.
Ja osobne Putinovi plne dôverujem. Opakovane dokazuje že vie čo robí... Rozumiem aj Pjakinovým vyjadreniam... Hoci slová Zaznobina a Jefimova pôsobia trochu nedôverčivo, dá sa to chápať v dobrom... Nie je predsa riešením ihneď znížiť percento CB, a peniaze nech si tečú ako cez sito do vreciek liberálov a korupčníkov rozlezených po úradoch... Tlačenie rubľa ešte stále nie je slobodné, ak sa nemýlim, a aj keby bolo, ak peniaze sú a netečú tam kam majú, stále ich nebude dosť... Zato sa budú objavovať tam, kde nemusia byť, v parazitickom sektore ekonomiky (nie demograficky podmienenom). U špekulantov, a rozvíja sa bude hlavne pochybný a nepotrebný biznis... Bojovať s korupciou treba, a treba ukázať aj snahu...
Ak sa nemýlim, tak na podporu strategických odvetví, boli už pred mesiacmi vytvorené kanály lacného financovania v RF. Na podobnom princípe tuším prebieha aj deoffshorizácia a splácanie zahraničných pôžičiek a preto nekrachla ekonomika po zavedení sankcií a zákaze zahraničných pôžičiek pre ruský biznis, ako sa západ nazdával.

Re: Re: Gref

Oracle 911 | 31.01.2016

Pjakin vo svojich verejných vyhláseniach berie v úvahu to, že na Západe tie lacné peniaze nejdú do produktívnych sektorov ekonomiky ALE na špekulácie a obsluhu nesplatiteľného štátneho a korporátneho dlhu.

Takže financovanie strategických odvetví je správny krok, deoffshorizácia (dlhov a firiem) je tiež správny krok ALE nestačí. Lebo strategické odvetvia a veľké firmy sú kostrami ekonomík ALE kostra nemá dostatočnú pružnosť a mobilitu bez svalstva, a tými sú malé a stredné podniky.

Vasiľ | 30.01.2016

Kolega si minulý týždeň prezeral správy na internete, na čo veselo prehlásil, že ropa je pod 30, Rusko skrachuje hahaha, okrem ropy Rusko nič nevyrába... Ja som povedal, že má pravdu; súčasná buržoázno-liberálna štátnosť Ruska čoskoro krachuje, no ten problém nie je len v Rusku.

Prikývol mi na to, ale myslím si, že len preto, lebo nevie, kde sa zdroj tej buržoázno-liberálnej štátnosti nachádza.

Vrchol tezby ropy zalezi urcite od jejiho puvodu

jeseter | 30.01.2016

http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/spor-o-puvod-ropy-neni-rozhodnut-5221/

Re: Vrchol tezby ropy zalezi urcite od jejiho puvodu

Jura | 31.01.2016

Téměř jistě je abiotická - z Ghawaru se vytěžilo více než je historické množství veškeré biomasy v daném místě.
Rusové díky tomu nachází ropu v místech, kde by jinak být neměla.

Otázka je rychlost tvorby (dnešní těžba je rychlejší než obnova) ... a co udělá se toto Zemí dlouhodobé pouštění žilou (viz. někdy udávané spojení ropa=krev Země)

Re: Re: Vrchol tezby ropy zalezi urcite od jejiho puvodu

Oracle 911 | 31.01.2016

Súhlasím, ale musím doplniť. Ropné pole Ghawar je čerpaný rýchlejšie ako sa v súčasnosti stíha dopĺňať a tým pádom teraz zo studní tečie z 98% voda. Čo znamená, že Ghawar je prakticky vyčerpaná a ťažba je predražená.

Ďalšia vec, Arabom Američania ukradli zlato uložené vo Švajčiarsku (ten škandál okolo švajčiarskych bánk bol o tom a FATCA tiež podrýva dôveru u amerických poskokoch ale z iných dôvodov ako som písal).
Aj z toho dôvodu Saudi sa rozhodli vypovedať tie londýnske ropné zmluvy na ktoré sú naviazané všetky tie deriváty , ktoré viažu cenu ropy a kurzy ostatných mien do kopy. Z toho dôvodu klesá cena ropy a rastie US$. A to umožňuje Saudom financovať deficit predajom US dlhopisov.

Čo znamená, že GP nebude zachraňovať priamo tlačiarenským lisom Saudov, ktorí sú pod palcom Anglosasov, ale preformátuje celý región použijúc vojnu s Jemenom a ruky Iránu (a existujú na to uverejnené mapy s názvom Nový Blízky/Stredný Východ). A keďže v tej istej dobe skolabuje aj Západ aj SA, tak Saudi nebudú môcť ísť nikam.
V skutku diabolský plán z dielne GP.

Re: Re: Re: Vrchol tezby ropy zalezi urcite od jejiho puvodu

M.C. | 01.02.2016

98% ???
To se mi zdá trochu moc, problémy s rentabilitou jsou už okolo 75%, záleží to samozřejmě na ložisku a jeho provozních nákladech.
Trochu jsem se kolem toho motal: Směs ropa/voda se rozráží pomocí přidávání deemulgátorů za zvýšené teploty.
Voda se zatláčí zpátky do ložiska jednak proto že je velmi slaná a má vysoký obsah dalších minerálních látek - prakticky je jedovatá - a druhým efektem je druhotné zvyšování tlaku v ložisku a zpětné doplňování vytěženého objemu.
Ropné ložisko není podzemní jeskyně, spíše je to porézní struktura, kdy v mezerách mezi pevnými částicemi se nachází směs ropy, plynu a vody, částečně strukturovaná dle tíhy, ale pořád je to směs.

Re: Re: Re: Re: Vrchol tezby ropy zalezi urcite od jejiho puvodu

Oracle 911 | 01.02.2016

Pozri, ja len hovorím čo som počul resp. ako som tomu rozumel.
Na druhú stranu SA ropa je typovo blízko k WTI t.j. ľahká a sladká (málo síry a spol), takže potrebuje to minimálnu úpravu.
Do tretice Ghawar nie je ich jediné ropné pole.

Přidat nový příspěvek