Církevní restituce = krádež za desítky miliard

Restituce: Josef Klíma, 4.11..2012 11:02:59

Restituce majetku církví ? Nikoli .... je to megatunel! Když jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol církvím darovat. Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek : http://voksay.blog.idnes.cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-cirkvim.html .......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedověděla, a aby se na ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností."Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!! Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt který ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu ! Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety říká : "Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle .... čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti ..... to je přeci vlastizrada ! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš ..... každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky" v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy ...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatu s si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi. Jak vidíte ... samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace !!!

Církevní restituce = krádež za desítky miliard

Re: Restituce

Ada | 19.07.2014

Modloslužebníci a nebo na straně druhé věrní přisluhovači několika zvrhlíků v KSČ, to vyjde na stejno. Obě skupiny těchto fanatických přisluhovačů, kterým je lhostejno, co páchají, jen když z toho oni mají..... jen si vzpomeňme ne katolické pogromy, exekuce a upalování, vymítání ďábla a církevní války. Prý proti kacířům :) Miliony mrtvých zůstaly za řáděním církve katolické a římské, která si dnes hraje na "svatou". Jsem zvědav, kdy začnou zase prodávat odpustky. A nebo, že by už začali, ve formě úplatků z nabytých "restitučních darů" . Zřejmě budou mít i dost hotovosti na jiné úplatky :(

Restituce

Stanley | 27.12.2013

Souhlasím s vyrovnáním. Jinak dobře vím, že majetek , který tito levičáci cirkvi vrátí nebude skutečný, ale jen prázdné skořápky. Dělal jsem jako důchodce brigádu v lesích, které mají být vydány církvi a proto vím, že z většiny těchto lesů bude mít užitek až za 50 roků. Tyto lesy budou v době předání církvi naprosto vydrancovány.

Re: Restituce

Ada | 19.07.2014

Á, panáček chodil na hrabanku !! :)

Stop návratu katolické církve do 15 století

Mirek Stach | 14.12.2013

Papa e Sua Santita Francesco
00120 Citta del Vaticano
Italia

Jeho svátosti papeži Františku,
podávám stížnost na církevní hodnostáře katolické církve v České republice, kteří svou nečinností a nemorálním postojem kryjí závažné pochybení salesiánské farnosti v Brně. Tato česká farnost nezodpovědně finančně dotuje věřící osobu s několika milionovým majetkem (2.500.000 Kč v hotovosti) jako osobu v tíživé finanční situaci respektive jako sociálního chudáka. Nepochybně na základě konexí uvnitř farnosti, čímž nezodpovědně tato farnost rozhazuje finance, které náležejí skutečně potřebným lidem.

Přestože jsem tato svá tvrzení velmi konkrétně a obsáhle důkazně doložil církevními listinami před zodpovědnými církevními hodnostáři kardinálem Dominikem Dukou (písemný doporučený dopis), elektronickým dopisem kardinálem Miloslavem Vlkem, ten půlku emailových důkazů laxně bez přečtení házel do elektronického koše, včetně zaslání na vědomí nunciovi z Vatikánu Giuseppe Leanza, který se vůbec této důkazně doložené záležitosti nevěnoval. Tak tito a další církevní hodnostáři již podruhé ignorovali stížnost na tuto farnost, snad v domnění, že se pochybení farnosti lépe ututlá jejich nečinností jako tomu bylo v případě krytí skandálu v katolické církvi, kdy olomoucký arcibiskup Graubner se snažil utajit sexuální zneužívaní ministrantů knězem Mertou na což upozornil student teologické fakulty Václav Novák.

14 dní se církevní hodnostáři v Praze radili co s mou stížností udělat, po této době mi ji celou kompletně zaslali zpět s tím, že si mám stěžovat jinde - u Interdiecezní soudu v Olomouci, poněvadž nejsou kompetentní. Poté jsem ihned zaslal stížnost na církevní soud v Olomouci a požadoval jsem písemné stanovisko k mé stížnosti. Emailem mi odpověděl další laxní církevní hodnostář Botek, shrnuto: že je všechno v naprostém pořádku a odkázal mě na Diecézní soud v Brně, který pochybení farářů nemá oprávnění řešit a na brněnském arcibiskupství má milionářka velké doložitelné konexe. Jsem přesvědčen, že tyto známosti v minulosti neuvěřitelně zapracovali při
jiném farářském pochybení.

Vedení české katolické církve je až tak otřesně marnotratné a totálně morálně upadlé, že k dnešnímu dni nic nevykonalo a už vůbec se neobtěžuje ani o zakrytí tohoto závažného církevního pochybení, aby jako nadřízená církevní instituce donutila salesiánskou farnost úředně zastavit nedůvodné a neoprávněné dotování osoby s milionovým majetkem jako osoby v tíživé finanční situaci.

Ještě chci dodat, že takový ignorantský a nezodpovědný přístup české katolické církve respektive vysokých církevních hodnostářů nemá ani ta nejhorší zkorumpovaná česká státní správa. Lze důkazně doložit, že svá selhání a pochybení bleskově uklízejí, aby nezpůsobili veřejný rozruch.

Závěrem své stížnosti Vám svátosti doporučuji si nechat přeložit skvělé články, proč by česká katolická církev neměla obdržet nezasloužený mamon v podobě údajně ukradeného církevního majetku v hodnotě 270 miliard. Jako zodpovědný křesťan jsem proti tomuto církevnímu obohacení, nechci totiž, aby se už tak morálně upadlá česká katolická církev opět nezaslouženě obklopovala mamonem a nestala se tou rozmařilou církví z 15 století, kdy z lidské rozežranosti začala porušovat Boží
zákon v 5 přikázaní – nezabiješ, jenom proto, aby umlčela upálením svého oponenta a svědka své zkaženosti - opravdového křesťana mistra Jana Husa, který žil podle Písma svatého.

Novinář Josef Klíma
http://www.podivinsky.cz/index.php?
ption=com_content&view=article&id=210:restituce-majetku-cirkvi&catid=37:

Václav Pavlíček; profesor Právnické fakulty UK
http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=1075

Zasílám stížnost na salesiánskou farnost včetně všech důkazních listin

V České republice dne 12.12. 2013
S pozdravem
Miroslav Stach
Stěžovatel

restituce vs. odluka statu od cirkvi

Charles Wiener | 01.11.2013

Dnes stat dotuje platy cirkevnich zamestnancu. Bez Zakona o restitucich by se v tom pokracovalo na veky vekuv. Podle Zakona za myslim 17 let skonci dotace a za 30 let skonci vyplaceni restituci. Je jenom otazkou jednoduche matematiky si spocitat, kdy na tom stat zacne vydelavat. Pricemz se nevyjadruji k tomu, ze ne vsechen cirkevni majetek byl dan statem do spravy cirkvim. Muze pan Jakl ci nekdo jiny sdelit celkove sumy statnich dotaci cirkvim za rok a celkovou sumu restituci? Prirozene zmrazenych, t.j. neinflacnich. Dekuji za tuto informaci predem.

Re: restituce vs. odluka statu od cirkvi

Marek Mikeš | 21.11.2013

A vy opravdu věříte, že za 17 let dotace církvím skončí? Tak to bych tedy Vaší víru chtěl mít . . .

Spravedlivě!

Jaroslav Mašek | 24.10.2013

Pokud vím, panovník dával církvi nemovitosti do užívání, nikoli do vlastnictví. Pak tu byly odkazy jednotlivců církvi, malé nemovitosti a majetky. Vracet by se měly pouze skutečně ověřené a oceněné majetky. Tisícům lidí byly komunisty majetky zabaveny nebo za zlomek skutečné ceny vykoupeny. Jak byly vyrovnány restituce? Obsahem činnosti církví je duchovní pomoc, nikoli shromažďování majetku. Výnos z majetku a činnosti by měl sloužit především k udržování staveb a platu farářů a dalších, zbytek na charitativní účely. Z toho by se mělo při restituci vycházet.

Re: Spravedlivě! To teda!

Daniel SUk | 21.11.2013

Ono ale to celé závisí na tom, že se předpokládá kontinuita "státu" a nikoliv kontinuita církve, respektive, že se s tím nakládá podle zvůle.

"Panovník dával". Komu patří půda? Komu patří majetek? Panovníkovi? To by se spousta dnešních subjektů divilo, k čemu všemu by potřebovali souhlas panovníka... Takže "stát" může operovat se zákony z roku 1200, které vydával za feudalismu panovník, zatímco zlovolná církev nesmí jít v kontinuitě dále, než k roku 1918, kdy vzniklo Československo?
To je moc hezká manipulace.

Ale je to ještě mnohem horší. Bavíme se tu i o majetku, který soukromé (!!) osoby koupily a darovaly církvi (konkrétně té mé, Církvi Bratrské, to byl například dům v Legerově ulici s dnešní cenou stovky milionů, a zámek s cenou minimálně v desítkách) - a to na sociální práci. Dům v Legerově byl darován k financování sirotčince ve Chvalech, a zámek byl domovem pro seniory.
"Stát" - respektive KSČ, jako "dobrý hospodář" přišel, zlovolné církvi majetek zabavil, a původní účel zcela zhatil.
SOUKROMÉ osoby daly ZE SVÉHO na SOCIÁLNÍ účely.
A kupodivu, dnes na místě církev provozuje soukromou rehabilitační nemocnici, na kterou se ... znovu... musela složit z výplat svých členů. Aby se opět starala o seniory, a dotovala provoz v podmínkách českého zdravotnictví, které je tunelované odshora dolů.

nemá se tu cenu ahistoricky hádat o to, jestli ten který klášter patří státu, nebo církvi - ale může mi někdo rozumně vysvětlit, na základě čeho jsou tyhle dva konkrétní příklady zlodějina nebo tunel???

Irituje mně, že ČSSD si na odmítání církevního vyrovnání vybudovala politické body, které neustále sklízí, před českou veřejností.
Není to ani restituce, protože to by se muselo vracet 160 miliard, a na 134 a z toho jen 59 v penězích, a to v horizontu 30 let a s tím, že možná kus přijde jen v dluhopisech.

Výsledek? Jen o 10% ročně vyšší dotace, která postupně klesne, pod současnou úroveň už tak cca za 10 let - až stát (konečně) za 30 let nebude platit nic.

JAKÝ TUNEL?

Veškeré podklady jsou k prostudování online na webu mk.
http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm

Re: Re: Spravedlivě! To teda!

Daniel Suk | 21.11.2013

Majetek, který už nepatří státu, ale krajům a obcím, se vydávat nebude. Stačilo ho, jako zmíněný dům v Legerově ulici, vyvést ze státního vlastnictví.

Církve, a to zejména ŘKC, která je na "vyrovnání" nejvíce bita, udělaly ohromné množství ústupků - ale části české veřejnosti, odkojené vědeckým materialismem a skepticismem (a zejména až fanatickou nenávistí vůči církvi a duchovním) je to pořád málo.

Jakýkoliv jiný subjekt by restituoval, bylo by to jedno. Ale že to je zrovna církev, je strašně snadné se do ní opřít.

59 miliard jsou dva měsíce sociálních dávek v ČR. Rozpočítané na roky jsou to méně než dvě promile státního rozpočtu.

Kolik se za rok ztratí v korupci? Kolik se nakrade?
A tady se největší řež odehrává okolo peněz, které se vracejí po prokazatelném zestátnění majetku, který státní nebyl.

"veřejnoprávní", pane Klímo, je termín nejdříve z první republiky - a byl vytvořen zejména proto, aby se podobné zestátnění opodstatnilo.

Prostě přišel silnější a sebral slabšímu.
To je zlodějina, ale takové věci se stávají.
Blbé je když to dělá stát.

Co je ale nehorázné je, když to někteří lidé prohlašují za vrchol spravedlnosti.

Re: Re: Re: Spravedlivě! To teda!

Daniel Suk | 21.11.2013

Veřejnoprávní - termín z roku 1950. Buď jste velmi špatně informovaný, nebo lžete, pane Klímo.

http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php/blog/category/5.html

Re: Re: Spravedlivě! To teda!

Alois Neruda | 13.01.2014

Opravdu si někdo myslí že ke své činnosti potřebují církve i zámky? http://www.vipzamek.cz/katolicka-cirkev-usiluje-o-ziskani-zamku-v-kromerizi/ Já osobně si myslím,že by církvím mohl být vydán majetek v podobě kostelů a far a co se týče polností,lesů a rybníků,tak ty by jim mohly být svěřeny ke správě,aby si byly schopny samy na svou činnost schopni vydělat a neparazitovali na všech těch,kteří jejich modlitby nepotřebují,či o ně nemají zájem. Zjednodušeně,dejme církvím šanci se samy uživit a z výnosu odevzdávat daně do státní pokladny,nebo,pokud jim to je málo,tak ať táhnou k čertu.

Jak to bude s vráceným majetkem_

Božena K. | 27.09.2013

Zatím jsem nikde nečetla, ani neslyšela informaci, zda bude vrácený majetek vlastnit cizí stát a to Vatikán. To snad je nepřipustné, nebo není?

Re: Jak to bude s vráceným majetkem_

Daniel Suk | 21.11.2013

http://www.cirkevnimajetek.cz/index.php/blog/category/5.html

-Bude dohoda o majetkovém vyrovnání podléhat souhlasu Svatého stolce?
"Ano, bude, ale neznamená to, že se Svatý stolec stane majitelem navráceného majetku. Majitelem budou jednotlivé farnosti, řády a kongregace, které tento majetek také vlastnily v roce 1948."

Cirkevní restituce

Bezmocný | 29.03.2013

Jedna velká zlodějna, pány Kalouska a knížete třeba vypráskat, pokud se tak nestane co nejdříve, jsou schopni zašantročit celou republiku. Pokud někdo vyhlásí tažení na vládu, rád se přidám.

Re: Cirkevní restituce

Andula | 16.06.2013

Už jste se mohl několikrát přidat, proč jste to neudělal? Co vám kdo vzal jako komunisti ve čtyřicátýmosmým skoro všem lidem?

jestli s církevními restitucemi nesouhlasíte

militantní ateista | 20.03.2013

přidejte se na http://www.militantatheism.net/

restituce.

josef novák | 03.01.2013

Podpisem restitucí se stal V,Klaus podle článku ústavy velezrádcem.Kdo na něho podá žalobu.Soudruh Vršecký,který to má v popisu práce asi ne.Vrána vráně oči nevyklove.
Příští revoluce musí být ozbrojená.

Mé stanovisko k církevním restitucím

Ing. Karel Rakovský | 27.11.2012

Naprosto nesouhlasím s církevními restitucemi, alespoň v tom obrovském rozsahu jak se aktuálně připravily. Moje důvody jsou v podstatě shodné s většinou odpůrců a nemám v úmyslu je nyní podrobně precizovat. Rozhodující je, že je považuji za vrcholně nespravedlivé jsem proti nim. Tím ovšem nechci říct, že určité případy jsou neopodstatněné a je třeba je akceptovat. Plošné církevní restituce majetků nabytých církví mnohdy za hranicemi zákonnosti však nemůžu a nechci podpořit !!

Pre silne natury - Bombardovanie Gazy

BARUCH | 25.11.2012

http://www.youtube.com/watch?v=hHYOkCmEjFA&feature=player_embedded

pole č.1

paprsek | 22.11.2012

Tohle je ovládnutí hlavní a možná rozhodující sféry vlivu světa... Ale ne přes majetek, ale přes naši bezmoc...

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek