Reklamní kampaň na dolar v plném proudu

Reklamní kampaň na dolar v plném proudu

Nikolaj Starikov, 19.2.2012

Liberální pomsta je na pochodu. "Generálové" pochodů jsou zbankrotovaní liberálové z 90. let a dokonce i z éry perestrojky. Roli "polních velitelů", realizujících plány generálního štábu, hrají strany v Dumě. Roli pouličních vojáků plní tzv. “kreativní třída". Ve skutečnosti se nic nového v historii politiky se neděje. Naopak – všechno je samozřejmostí. Je to boj o moc. Otevřený boj. Protože lež nemůže být dostatečně spolehlivým krytím. Všechny slogany „oranžových“ jako "spravedlivé volby" nebo úplnou eliminaci moci v zemi pod praporem "nezákonnosti" vyvolávají vzpomínku na starou anekdotu.

Z ložnice mladé milenky vychází starý, vrásčitý, ošklivý magnát. Jde k zrcadlu, podívá se kritický na sebe, vzdychne a smutné se dívá na dveře, za kterými zůstala mladá kráska, a pomyslí si: "Je možné tolik milovat peníze ...?". Stejné myšlenky přicházejí dnes, když sledujeme chování ruských "protestujících" sil. Jen místo slova "peníze" v jejich případě vhodnější použít slovo "moc". Vše ostatní je u dnešních "protestantů" přesně jako u anekdoty. Ačkoliv pro většinu organizátorů protestu na „Bolotném" je to totéž. Peníze pro ně totéž jako moc, a moc znamená přístup k penězům. To vše samozřejmě platí pouze pro "generály" a "velitele" jejich liberálního puče. "Pěšáci" jsou podvedeni a neví, o co jde. Přesněji řečeno neví, co jdou jejich jménem dělat vůdci-„oranžisté“.

V tomto okamžiku jejich puč selhal, díky uvědomění většiny našich lidí. Ale to znamená zatím jen taktické vítězství Ruska a vlasteneckých sil. Koneckonců, naši geopolitické protivníci jednoduše vezmou v úvahu své chyby, nasbírají síly a za chvíli všechno začnou znovu.

Měli bychom jít dál. Musíme vzít iniciativu do vlastních rukou.

Jak? Pokusme se o tom diskutovat. Jsme nejbohatší země.

Dvě procenta světové populace, žijící v Rusku dnes, vlastní 40% světových nerostných surovin. Je to spravedlivé? Z mého pohledu ano.

Každý má to, co dostal od předků. To je naše dědictví. Máme vlastní bohatství dle našeho přirozeného práva jako právoplatného dědice. A dnešní generace Rusů právě tak předají své bohatství další generaci. A tak dále až do konce světa.

Uvažujte, zda je to spravedlivé i pro ty, kteří naléhavě potřebují naši zemi, naše bohatství, naše ruce a to zadarmo? Ne. Oni si to nemyslí a nikdy nemysleli. A to je také v pořádku. Jsme jiní, a to vysvětluje hodně. Jsem Rus, a jako ruský občan se ani nepokouším mít škodlivou závist vůči lidem, kteří mají něco, co já nemám. Například mě nenapadne závidět lidem žijícím na pobřeží teplých moří a podnebí vychutnávajících si výhody přírody zdarma, když já za to musím zaplatit. Mluvit o nespravedlnosti, že žijeme v chladném klimatu a tak musíme věnovat více úsilí, energii a peněz na "topení", se lidem v Rusku zdá být směšné a hloupé. Proto, protože jsme přivykli pracovat.

A někdo si v průběhu mnoha staletí své historie navykl okrádat. A nic jiného stejně talentovaně neumí dělat. Jen okrást a podvést. Podvádět, okrádat a panovat. Podvádět, okrádat, dobývat a zabíjet. Máme touhu být podvedeni, okradeni, dobyti a zničeni? Ne? Pak se podíváme hlouběji. Snažím se pochopit, kdo a proč má opět na srdci naše "dobro". Popírají naše právo nakládat s našim bohatstvím, právo na svobodu a dokonce i právo na život našich lidí. Po obdržení odpovědi na tyto otázky, kdo a proč, můžeme jasně pochopit, co musíme udělat.

Svět se blíží ke kolapsu finančního systému. Tento systém, existující podle zákonů klasické pyramidy, se přibližuje ke své matematické hranici. Přesně to se dnes děje s globální ekonomikou.

1. Svět sedí na dolarové jehle. Dolary produkuje soukromý subjekt s názvem Federální rezervní systém (FRS). Americká vláda hraje roli obchodních manažerů prodeje dolarů FRS, snaží se prodat po celém světě co nejvíce dolarů, vytvořených FRS. Armáda USA není nic jiného, než reklamní oddělení FRS. Ona jasně "inzeruje" přínos investic v dolarech a do amerických dluhopisů. Vybombardovali Irák, rozdmýchali Blízký východ, začali válku v Kosovu. Kam potečou finanční prostředky? Tam, kde je mír a stabilita, tedy do USA.

Zdá se, co by ještě zbývalo pro úspěšné fungování systému, v kterém zboží je dolar. Existují manažeři prodeje a marketingové oddělení, který zařizuje dle povelu manažerů "propagaci" dolaru kdekoli na světě. Prostřednictvím této interakce systém mohl existovat donekonečna. Teoreticky. V praxi to vypadá jako pyramida, funguje jako pyramida, a nic jiného než pyramida to nemůže být ze své podstaty. Protože jinak bude ztrácet "konkurenční výhodu", kterou má na nějakou dobu každá pyramida, před jakýmkoliv jiným finančním nástrojem.

2. Celý svět již není fyzicky schopen koupit tolik dluhu USA a jeho nejbližších spojenců, kolik by majitelé pyramidy potřebovali.

3. FRS nemůže zabrzdit vytváření dolarů. V určité fázi, velikost celkového dluhu všech zemí a všech korporací na světě s sebou nese takové množství nevyhnutelných peněžních injekcí do pyramidy s cílem udržet její stabilitu, že je to mnohem více, než je fyzicky možné pro všechny ekonomiky světa dohromady. Pyramida roste geometrickou řadou, ale fyzická výroba zboží a služeb se vyvíjí lineárně. Žádná nástavba v podobě služeb nemůže odstranit rostoucí napětí.

4. Systém se stává velmi nestabilní. Metody zachovávání její dočasné, podotýkám dočasné stability, jsou následující:

a) vytváření dalších dluhopisů, což zvyšuje poptávku na produkt Federálního rezervního systému a poskytuje investorům dočasný pocit bezpečí vkladů.

Ale tyto funkce jsou již téměř vyčerpány.

b) inflace, tedy oslabení dolaru (jinými slovy - měnová válka o devalvaci mezi dolarem, eurem a dalšími měnami světa. Kdo je schopen zdevalvovat více a dříve, "vyhrává").

Metoda je částečně dobrá, ale do určité výše. Příliš znatelný pokles ceny výrobku FRS (dolaru) nevyhnutelně vede ke zvýšení nejistoty investorů ve světě, včetně suverénních ekonomik k výrobku. Roste neochota k nákupu dolarů a amerických dluhů. Po oslabení dolaru se jejich uspory snižují, dolar už nepředstavuje spolehlivé zachování hodnoty. S výrazným poklesem jeho kupní síly dolar nemůže byt světovou měnou. Kdo by obchodoval se soustavně devalvujícím dolarem? Pamatujete si 90. léta, když byl rubl odmítán ze stejného důvodu?

5. Proto, v jednání manažerů prodávajících „lístky“ FRS, tj. vlády a americké politické elity, za účelem zachování poptávky po dolarech, je prostý a každému pochopitelný smysl. Je to zachování jejich práce. Zkrachování firmy, kde pracujete, pro vás znamená nezaměstnanost. Politická a obchodní elita Spojených států prostě nechce přijít o práci, také o své příjmy a svůj vliv na světě. Politici jsou pro "majitele obchodu", tj. pro vlastníky FRS, najatí manažeři, ale pro všechny ostatní v našem světě jsou uznávaní jako vlivní politici a úspěšní lidé.

Takže, co zde pozorujeme. "Obchodník" na výrobu peněz - FRS a jeho najatí pracovníci: vedoucí pracovníci, prodejní a marketingové oddělení (americká vláda a americká armáda), rozumějí lépe než kdokoli jiný, že konec jejich štěstí může být velmi blízko. Pochopili to a pokoušejí se tomu vyhnout všemi prostředky. Logika jejich jednání bude jasná i vám, pokud si pamatujete, co se vždy a za všech okolností dělá pět minut před bankrotem. Vzpomněli jste si? Správně. Mluví se ještě sebevědoměji a se zářivým úsměvem. Od ucha k uchu. On vyzařuje optimismus více než kdy předtím. Pouze s jediným cílem - skrýt co nejvíce od všech nečlenů skutečnost, že hrozí úpadek. Všimněte si, jak sebejistě se chovají Spojené státy ...

Ale na sebevědomí a zářivých úsměvech se nedá dlouhodobě přežít. Bankrot potřebuje reklamní kampaň. Takovou reklamní kampaň, aby všichni vložili své peníze k němu, protože jen tyto nové přírůstky mohou odložit nevyhnutelný konec a bankrot. A čím větší výnos, tím více času do příchodu kolapsu.


Vidíme, že na scénu aktivně přišli "reklamní pracovníci" FRS. Americká armáda, celý silový blok, všechny struktury, které mohou způsobit smrt a chaos. Díky tomu opět vzniká přání vložit své peníze k nim, nákupem amerického dluhu a zelených papírků. A protože čísla v pyramidě dluhů už sahají do kosmu, jsou jim nyní třeba prakticky všechny peníze, zboží a služby celého světa. Budoucímu globálnímu zhroucení pyramidy předchází globální "reklamní kampaň".

Je to podobné tomu, co se nyní děje ve světě? Pokud si myslíte, že to tak vypadá, pak půjdeme dále. Prohráli jsme studenou válku. Zařadili jsme se do této pyramidy. V 90. letech jsme ztratili čtyři z pěti nezbytných podmínek své svrchovanosti. Na základě práce "účinných manažerů“ a jejich amerických poradců máme jen suverénní stát uznávaný mezinárodním společenstvím (přítomnost vlajky, znaku a hymny). Zmizela diplomatická suverenita (schopnost provádět nezávislou zahraniční politiku), vojenská suverenita (schopnost odrážet agresora a zajistit bezpečnost pro sebe a své spojence) a hospodářská suverenita (hospodářský rozvoj a výroba dostačující k zajištění dalšího rozvoje vlastní zemi). Rusko ztratilo i svou suverenitu nejdůležitější, tj. kulturní.

Poté, co jsme ztratili svou suverenitu, dostali jsme se, pokud budeme používat terminologii z 90.let, "pod střechu Spojených států". Pro ně jsme byli jen "zajatci", které oloupili. Tenkráte jsme poprvé svými zdroji zachránily FRS, USA a globální pyramidu dluhu od kolapsu. Měla už na kahánku. Inflace v USA na konci 70. - počátku 80.let byla dvouciferné číslo. Pyramida Federálního rezervního systému chytla druhý dech, když k ní přišly "noví" investoři: východní Evropa, kusy bývalého Sovětského svazu, země třetího světa předtím orientované na Moskvu. V důsledku toho se inflace v USA na začátku 90. Let vrátila k obvyklým 2 - 4%. "Makroekonomická stabilizace" ne k zahození, není liž pravda? A v naší zemi jsme byli vrhnuti v našem každodenním životě do chudoby. Pokud už někde něco přibylo, jinde něco ubylo.

Ale dnes už není kam rozšiřovat pyramidu – je v ní celá planeta. Noví "investoři" už nebudou. Fyzicky prostě neexistují. Nastal konec prodeje, obchodní manažeři uvolňují místo "propagátorům" z US armády, al-Kajdy a různým nevládním propagandám a organizacím. Úkolem reklamní kampaně je přesvědčit staré investory koupit více dolarů a dluhopisů. A donutit k nákupu dluhů těch pár, kteří tak dosud z různých důvodů neučinili.

Zdravý rozum říká, že pokud už se někdo dostal do pyramidy, je třeba z ní uniknout co nejdříve. A čím dříve, tím lépe. Ale zde je důležitá taktika úniku a porozumění strategie úniku. Ruské vedení se ve skutečnosti takto připravovalo v posledním desetiletí. Vytvářením paralelních finančních mechanismů, investování výnosu z prodeje ropy a zemního plynu do národa, zvyšováním jeho příjmů, vytvářením vlastní průmyslové základny.

"Pěšáci", "velitelé" a "generálové" na Bolotném náměstí, ať přestanou lhát všem i sobě. Popisují hrůzy, jak máme všechno pryč a vše je vyprodáno, vědomě či nevědomě, ale vyjadřují tajné sny skrytých loutkovodičů. Když celé zemi Zjuganov říká, že za 20 let není postaven jediný nový závod, mám z toho bolení hlavy. Nemůžu uvěřit, že může tak nepokrytě lhát vůdce druhé největší strany v zemi.

Ale přijde čas, kdy taktika dílčího "utíkání" z pyramidy již nebude v souladu se strategií. Majitel pyramidy chápe jasně, že je v úpadku, takže se aktivizují "propagátoři" z FRS. Dokonce i ti, kteří neměli dříve zájem o politiku, se nyní úzkostlivě dívají na Blízký východ, který se během roku stal oblastí zničených států různými druhy "barevných technologií". Plán "reklamního oddělení dolaru" je jednoduchý: chaos, nestabilita a války. Jen to může přinést do jejich pyramidy "nové investory", jen to může přinutit "staré investory" udržovat pyramidu při životě ještě většími sumami peněz. Ale každá hra má svá pravidla, má jí i hra na pyramidu. Někdo musí být obětí Někdo musí být okraden, někdo zabit, na jedné straně pro vystrašení ostatních, a na druhé straně – dát možnost dýchavičnému Západu získat přístup k "věčným hodnotám" ekonomiky a to k přírodním a lidským zdrojům. Pyramida potřebuje opakovat "zázrak" začátku 90.let, kdy kolaps Sovětského svazu, který se liberálové vždy snaží představit jako přirozený a normální, spasil pyramidu dluhů před kolapsem. Překvapivě rychle u nemocné západní ekonomiky po kolapsu SSSR spadla "horečka" - inflace.

Podvádět, rabovat, dobývat a ničit. Tak se chovali po celou dobu. Kdo je podle jejich názoru nejlepší lahůdka? Takovou lahůdkou pro pyramidu jsme my. Dvě procenta světové populace mají 40% světového bohatství. Ale řešení problému finančně orientované americké ekonomiky a jejich satelitů braní jen tři "problémy", kterými "lahůdka" disponuje:

- obecně vlasteneckým obyvatelstvem;

- jadernými zbraněmi;

- vedením země, které se usmívá a mluví pro demokracii, o lidských hodnotách. A přitom (ti ničemové!) tiše zavádí nové válečné lodě, dramaticky zvyšují vojenský rozpočet, vybavují armádu, a tak dále ...

A tak se rozjela "reklamní kampaň". Nás, jako ty silnější, začínají ze seznamu
„podvádět, rabovat, dobýt a zničit" zpracovávat slovem "podvádět". Ty, kteří byli slabší, u těch bez okolků začali od slova "kořist" (Blízký východ, severní Afrika). Své spojence, kteří ještě nedávno "směli mít názor", jednoduše "dobyli". Je není třeba rabovat, oni dají všechno dobrovolně, stačí je uvést do stavu pokory (západní Evropa).

No, a k nám bez "podvádět" není přístup. Prohráli jsme informační válku. Oni získali "kreativní třídu" do role "pěšáků" pro liberální pomstu. Dovolily jsme stranám v Dumě zapomenout, že Rusko je silnější než moc, o níž usilují. Generálům liberální pomsty bylo dovoleno řídit mínění značné části našich občanů. Špatné. Jedinou nadějí je moudrá a vlastenecká většina, která chyby v informační válce překryje svým dospělým postojem ve volbách. A tato moudrost se postaví proti pomstě liberálů. Naše láska k Rusku, naše paměť o tom, jak jsme žili v 90. letech, nám nedovolí udělat stejnou chybu jako v roce 1991.

Ale dnes budeme muset přemýšlet o tom, jak anulovat pokus opakovat samotnou možnost, byt od liberálů podveden a vtáhnut do politického podvodu. Spadnout do nové služby pro zájmy světové pyramidy na úkor svých národních zájmů. Jak postavit sociální a ekonomické vztahy v rámci země, abychom měli jistotu v tom, že budeme moci našim dětem zanechat dědictví naší země a naše bohatství.

Z mého pohledu, je třeba okamžitě stavět nové ekonomické vztahy a vazby v naší zemi i v zahraničí. Potřebujeme nový ekonomický smysl. Potřebujeme nové priority v oblasti sociální politiky. Potřebujeme balíček opatření. Potřebujeme novou vládní angažovanost v životě občanů, od mateřské školky do důchodu a novou účast občanů na státních záležitostech. My potřebujeme i novou ideologii. Společnost bez smyslu není společnost, a stává se jen sborem jednotlivců. Potřebujeme antiliberální revanš.

Překlad Nina, zdroj: nstarikov.ru

 

Diskusní téma: Reklamní kampaň na dolar v plném proudu

substance abuse problems

MelissaHop | 12.04.2016
Přidat nový příspěvek