2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (4)

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (4)

17.2.2014

-první č ást-

-předchozí  část-

 

...

Po analýze obsahu kolektívneho ne(pod)vedomia (stavu existujúcich, alebo sa v ňom črtajúcich tendencií), je možné na neho vplývať v subjektívne zvolenom smere jeho zmeny. Sledujúc buď určené ciele, alebo vložiť do neho informáciu (podstatnú), objektívne zodpovedajúcu:

  1. cieľom a

  2. objektívnemu (ale nie subjektívne objavenému) informačno-algoritmickému stavu spoločnosti.(stať sa nástrojom v niečích rukách)

 

Takýto zásah môže byť vykonaný napriek dlhodobým životným záujmom väčšiny. Napriek tomu, ako väčšina vníma a vyjadruje svoje životné záujmy (príklad „slobodných“ volieb1). Spraviť to je možné, len ak ľudia nevedia, no hlavne nechcú ochrániť svoje kolektívne správanie pred svojim kolektívnym podvedomím a agresívnym pôsobením (informačno-vojensky = infiltráciou) nejakých vonkajších síl na svoje kolektívne podvedomie.

 

Aj štátnosť je jedným z atribútov (vlastností) časnej spoločnosti. Sama o sebe predstavuje faktor systematického vplyvu na kolektívne podvedomie a je v mnohom následkom zrodu istého „systematického vplyvu“ v dávnej minulosti..

 

Kolektívne podvedomie je proste následkom objektívnosti informácií sTrojenia sveta v istom zmysle informačné domino. Každá myšlienka má vo väčšine jej vyjadrení začiatok a koniec. Pred ňou môže vzísť2 iná myšlienka, ktorú v predchádzajúcej vete uvedená bude objektívne rozvíjať (bude v nej pokračovať). Môže sa však nájsť aj myšlienka, rozvíjajúca prvomenovanú. A každá z nich môže patriť rôznym ľuďom. Tak existuje aj "informačný magnetizmus", o ktorého podstate v tejto práci hlbšie hovoriť nebudeme3, no pod vplyvom ktorého, rovnako ako v spoločenskej hre „domino“, tak aj v informačnom domine kolektívneho podvedomia existujú možné i nemožné príčinno-dôsledkové vzťahy ukončení a začiatkov myšlienok. Rozdiel je len v tom, že možné previazanie «ukončenia informačného modulu jeho pokračovaním iným informačným modulom» v informačnom domine nie je jednoznačné. Okrem toho je nejednoznačnosť pokračovaní v informačnom domine vyvolaná aj tým, že v tomto spletenci myšlienok a ich útržkov je účastných mnoho ľudí naraz, vytesňujúc svojimi myšlienkami myšlienky druhých. Pritom sa na rozdiel od stolného domina, kde definovaná zostava skupiny hráčov splieta len jeden informačný reťazec, v kolektívnom nevedomí splieta (tká) súčasne množstvo INFORMAČNÝCH VÝPOČTOV -ALGORITMOV4. Ako z ukončených, ucelených myšlienok, tak aj z kusých (čiastkových, nie plne súvisiacich), vytváraných rôznymi ľuďmi na úrovni celistvosti biopoľa (vedomej i nevedomej povahy), i na úrovni prostriedkov kultúry.

 

Niektoré informačné výpočty (postupnosti, algoritmy) môžu však svojim koncom súvisieť (mať spojitosť) so svojim začiatkom, čoho ilustráciou je pre niektorých možno známa riekanka: «Mal kňaz psíka a moc ho ľúbil.. Psík zjedol kus mäska a tak ho zabil. Jamku vykopal, psíka pochoval, krížik postavil a naňho napísal: "Mal kňaz psíka...atď. "». Ak je takto dlhodobo udržateľnejšie postavený cyklus, algoritmika nedobrej interpretácie informačných výpočtov kolektívneho podvedomia, tak môže bežať v nekonečných kruhoch pekla. Ide o známy infernálny kruh.

 

Akýkoľvek cyklus informačných výpočtov je možné udržiavať pomerne malou podmnožinou ľudí. V ňom prebiehajúce procesy však nie sú schopné stiahnuť väčšinu ostatných, ak v ňom niet

  1. otvorených vstupov pre zavŕšenie cudzích myšlienok a 

  2. jemu vlastných otvorených zakončení, výstupov, ku ktorým by sa mohli pripojiť (na ktoré by mohli nadviazať) začiatky a konce myšlienok (podnety a výstupy) stúpencov.

 

Alebo

  1. otvorené vstupy a výstupy sú, ale v informačnom prostredí spoločenstva chýbajú nevyhnutné vstavané informačné moduly5, ktoré by mohli prepojiť otvorené vstupy-výstupy so všetkými ostatnými informačnými prúdmi kolektívneho podvedomia.

 

Presne z toho dôvodu utíchli napr. aj demo(n)kratizačné reformy napr. v Rusku, no aj v mnohých ďalších krajinách. Úzky okruh demokratizátorov. „Na hony vzdialený“ od bežných problémov dedinčanov, robotníkov a ostatných pracujúcich (ktorým sa „neradno starať do konkrétnej práce demokratizátorov, lebo to nie je ich vec“... i dusia sa demokratizátori vo vlastnej šťave, vyjadrujúc im vlastné, typické stroje psychiky v prešpekulovaných intrigách, bojoch a nezmyselnej vzájomnej ruvačke, v topení sa v morálnom bahne...).

 

No môže sa stať aj to, že nejaký informačný rozpočet - algoritmus, udržiavaný takisto pomerne malým počtom ľudí, obsahuje v sebe množstvo vlastných výstupov (zavŕšení) otvorených pre pripojenie cudzích začiatkov, podnetov a (z)odpovedajúcich pokračovaní pre zavŕšenie cudzích myšlienok a ich útržkov. (Obdobou toho sú v stolnom domine kocky-duplety, ležiace kolmo k reťazu kociek.) Taký informačný algoritmus môže na seba napojiť každodennú praktickú činnosť takmer celej spoločnosti. A smerovanie spoločenského rozvoja, charakteristické pre tento typ informačno-výpočtových modulov v kolektívnom podvedomí, určuje ďalší život spoločnosti. (Zo sociálno-inžinierskeho pohľadu profesionálnejšie postavené, kompilované „náboženstvá“, módno-mediálne trendy, a pod..) Mimo tohto procesu ostanú iba ak tí, ktorí udržujú kruh informačných pút sami pre seba, do ktorých nieto otvorených vstupov a z ktorých niet otvorených výstupov pre zavŕšenia a začiatky myšlienok zvyšnej väčšiny členov spoločnosti. T.j. napr. úzke sekty, separované klany a kulty, či aj takmer samodostatočné rodinné spoločenstvá niekde na lazoch so všetkými výhodami, no aj dlhodobým kolektívno-individuálnymi smrteľnými nebezpečenstvami.

 

Môže sa stať aj to, že v nejakom informačnom výpočte - algoritme je medzera (chyba, eng. „bug“) a stačila by len jedna jediná dobrá myšlienka (slovo, lat. “logos“), ktorou by sa daná formula stala blahodárnym programom samoriadenia spoločenského rozvoja na princípe kolektívneho podvedomia.6

 

No môže sa stať aj to, že jeden neobozretný útržok myšlienky vystačí, aby v kolektívnom nevedomí zaplnil medzeru v nejakom informačnom algoritme, a tak odštartoval nejaký program spoločenského samoriadenia, ktorý je schopný zničiť plody mnohých tisícročí rozvoja kultúry.

...

 

-pokračování-poznámky

1 Tu má miesto podstata českého ľudového príslovia: „Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by tady nebyly“

2 = je možné úmyselne vsunúť.

3 Objektívne mechanizmy tzv. „pozitívneho atraktora“, nachádzajúce sa dokázateľne všade v prírode vrátaní modelovania novších teórii chaosu a hier.

4 Strohý termín, pojem(terminus technikus) v nasledujúcom kontexte. Poukazuje na to, že na rozdiel od reťazca domino kociek (obojsmernosť), je informačnému algoritmu objektívne vlastné smerovanie odpracovávania jednotlivých krokov (koncepcia). T.j. zavádzanie inFormácie do činnosti ľudí. InFormačná algoritmika v tomto zmysle nie je obojsmerná.

5 informačné mosty medzi daným informačným okruhom – článkom a druhými, hierarchicky vzájomne vloženými informačnými okruhmi

6 Symbolika hľadania zlatého grálu ako klasického námetu rozprávok Minnesängerov v stredoveku, no nie len. Jedna zo základných objektívne lepších etymologických interpretácii G(eur-ind. aj hlas, glas.. zároveň oko = vidieť) Ra(svetlo) Al(boží)... Hľadanie kľúčového javu, myšlienky, slova, celospoločensky významnej, tzv. „kráľovskej“, „kňažskej“, alebo „cisárskej“ informácie, inDiviDuálne jedinečného vnuknutia Jeho u všetkých národov, pri nastupovaní cesty dospelosti. Miery. GRAL Slovo svet(l)a božieho v tomto zmysle. Na počiatku bolo slovo(LOGOS), to Slovo bolo od Boha a to Slovo bolo Boh... Jeho dietkom prijatá myšlienka ideálneho stvorenia, sTrojenia. Ra-z-poznania.

 

 

Diskusní téma: Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (4)

[odstraněno]

Miroslav | 18.02.2014

[příspěvek mimo téma, přemístěno: http://pastebin.com/paGcqnjC ]

Ra

Stretnutie | 18.02.2014

Veľmi by som chcela poprosiť o bližšiu informáciu kohokolvek o slabike Ra.Sníva sa mi o nej.-),je to niečo blízko,ale stále za hustým závojom. Škoda...alebo možno aj nie?Nemám na mysli egyptskú stopu. Toto Ra je staršie,možno najstaršie.

Re: Ra

Dušan | 18.02.2014

Myslíš ako RAdosť, RAst, vatRA, hoRA, hoRE, žiaRA, RAj, jAR, ARijec, R(A)osija........ už si viac nespomenie na slová ktoré majú spojenie s RA/slnkom/jARile.

Re: Ra

gorazd | 18.02.2014

RA znamena Svetlo Prastarý názov boha je RaM-CHAT nepoznatelny,jediny tvorca,,prejavyjuci sa vo vsetkych urovniach bytia,ovplyvnujuci reality.

Vedy.in

nech sa páči tu sa dozvieš čo potrebuješ ohladom slovanskej kultúry.

Re: Re: Ra

GOR | 18.02.2014

oprava-prejavujuci* ,,nepoznatelny jediny tvorca..

Re: Ra

Hox | 18.02.2014

tady bych se na vedy.sk/vedy.in raději nespoléhal, spíše na cítění a "zdravý rozum". RA = světlo, vědění, moudrost.

např. "radost" = RA dost = dost vědění, světla, moudrosti

RADUGA (rusky duha) = duha RA, světelná duha.

dá se určitě pokračovat.

Re: Re: Ra

Stretnutie | 19.02.2014

Vďaka.-)......ide o dosť osobné priznamie z mojej strany,ale veď komu nám dôverovať? Mala som strach,či priveľa nečítam,alebo čo,chápete. Môj pocit je zvláštny v tom,že Ra sme všetci,všetci tu do radu...........alebo niekedy nenormálne dávno sme boli .

Re: Re: Ra

Hox | 21.02.2014

Ra-z-poznanie :)

Docela zásadní text

Pe-tri | 18.02.2014

Díky za tenhle docela zásadní text. Nejen hodně objasňuje ale dává i naději, že Davidovo vítězství nad Goliášem se může prakticky kdykoliv (pro mnohé nečekaně) zopakovat. Chce to "jen "neortodoxně a hlavně samostatně myslet (napojovat se na ty správné informační pole či webové stránky:). Skutečně platí - všechnu moc má Člověk v hlavě.
K té části o myšlenkách, jejich existenci a řetězení si dovolím poznámečku v tom smyslu, že s myšlenkami lze dělat něco podobného tomu, čemu se říká větný rozbor. Myšlenka (věta) je komplexnější informační struktura, kterou lze rozdělit do jednodušších struktur (dominových kostek) - slov, slova do slabik, ty do písmen a ty na souhlásky a samohlásky. Tím chci říct, že i jednotlivé písmeno/runa je už nositelem zásadní informace (jednodušší nebo primárnější, jak kdo rozumí) a tím logicky i jejich volba, potažmo jejich skládání do slov, tedy jazyk, je už určitý konkrétní a účelový (dez)informační algoritmus (strukturované informační pole). Ne bez vědění v pozadí vznikla pod správou GPP "uzavřená" latinka a ne bez vědění v pozadí Petr I. Veliký ponechal mimo své reformní úsilí azbuku v Ruském národě jako národní abecedu. A ne bez vědění v pozadí se říká - kolik jazyků znáš, tolikrát jsi (Č)člověkem.
...
P.

Re: Docela zásadní text

Dušan | 18.02.2014

"Davidovo vítězství nad Goliášem" - odporúčam si prečítať niečo na vedy.sk

Podľa všetkého bol goliaš geneticky slovan (pozostatok slovanov na tom území) a Dávid ako jeho meno naznačuje bol "žid" a boj ktorý zviedli bol vyhraný chytrosťou (dúfam že cítite z tohoto slova moje opovrhnutie ).

Takže pozor na príklady z biblie.

Re: Re: Docela zásadní text

Pe-tri | 18.02.2014

Chtěl jsem dát do závorky (v neizraelském slova smyslu), ale pak jsem si řekl - ať si každý přemýšlí sám:)

Přidat nový příspěvek