Proroctví Palmových listů pro roky 2011 a 2012

Proroctví Palmových listů pro roky 2011 a 2012

Předkládám další materiál k posouzení (zdroj neznámý, došlo poštou):

Následující text je překladem dodatku, který autor Thomas Ritter nestačil začlenit do knižního vydání „Proroctví o Evropě – z knihoven palmových listů“ nakladatelství www.dialog-lbc.cz. Je prokázáno uhlíkovou metodou, že text na palmových listech je starý 400-500 let. Původní autoři jej napsali před více tisíci lety a správci knihoven všechny texty přepisují stále znovu, protože životnost nosiče textu je omezena.

Th. Ritter na své badatelské cestě po Indii získal dodatek od Inda, který měl v úmyslu jej spálit. Thomas Ritter provozuje cestovní kancelář, která nabízí návštěvu indických Védských Palmových knihoven a čtení z palmových listů nabízí pro zájemce v NJ a AJ. Samotná cena za čtení má proti dopravě do Indie zcela zanedbatelnou cenu. Důležité je, aby tyto indické knihovny, celkem jich je 12, byly využity těmi, co svým postavením rozhodují o osudech velkého počtu lidí, jelikož navíc dostávají vhodné rady pro zachování fungování společnosti. Védský výklad budoucnosti je jen jedním aspektem vědění, který se v Indii má za exaktní vědu. Zdrojhttp://www.thomas-ritter-reisen.de/html/prophezeiungen_2011.html jen nepatrně kráceno. Překlady roků 2008-10 zde: http://drreich.blog.cz/rubrika/bonus-i-palmove-knihovny-osudu-v-indii

1. Rozpad stávajícího systému a extremní změn počasí

Procesy, které byly v roce 2010 významné, se budou v roce 2011 prohlubovat a zrychlovat. Rozpad starého a transformace se stanou pro lidi významnými. Pro každého se stanou viditelné celosvětové důsledky extrémních změn počasí. V předchozích letech již bylo citelné, že Země začala být neklidná. Také v roce 2011 budou silná zemětřesení v orientu, Asii i v Americe.

2. Moc se přesouvá na východ a jih, starý systém je u konce

Rok 2011 definitivně ukáže, že se starý pořádek západního světa započal rozpadat a měnit. Stále více lidí se zde bude muset uskromnit a stanou se mnohem častěji než doposud závislými na pomoci od státu. Bohatí tuto situaci využijí, aby prosadili své zájmy a slabé drželi v závislosti. I když se začne vyvíjet odpor, tak zatím ničeho nedocílí, nýbrž se bude vybíjet v ojedinělých násilných akcích. Vládnoucím se bude zatím ještě dařit poštvat lidi samy proti sobě.

V první polovině roku 2011 to bude vypadat jako by se hospodářství na celém světě vzpamatovalo. Zejména v anglicky mluvících zemích bude pozorovatelný takový vývoj. Bude to jen zdání, mája, iluze. Ve skutečnosti postupuje starý systém ke svému konci. Skutečná moc se přesouvá na východ a na jih. Zejména v Indii proběhne hluboká hospodářská a společenská změna. Vedle Ruska, Číny a některých zemí v jižní Ameriky jako Venezuela, Argentiny, Brazílie, bude Indie patřit k novým světovým velmocím tohoto století. V těchto zemích bude ve středu zájmu sociální spravedlnost, zdraví lidu, tak jako zlepšení v oblastech vzdělávání, komunikace a vědy. V Číně budou problémy zejména kvůli propojení s hospodářstvím USA zejména v letech 2012-15. Také v oblasti politiky a společnosti proběhnou změny ve smyslu k situaci v Tibetu a svobody náboženství.

3. V Indie nový vladař

V Indii bude nový vladař, protože momentální představitel státu vzdá svůj úřad kvůli intrikám, a zdravotním problémům. Jeho nástupce je Raul Sandhi, který z Indie udělá nový vůdčí národ Asie. Doba mezi 2009-24 je pro Indii průlomovou epochou hlubokých změn a nové orientace. V letech 2011-12 budou z hospodářského hlediska význačná dalekosáhlá modernizace průmyslu a rozsáhlé investice do realit. Mohutnění země bude zvyšovat poptávku i na celém světě po nerostných surovinách a po drahých kovech. V tomto směru se pokusí někteří pojistit proti materiálním ztrátám, protože mají strach o ztrátu toho, na co jsou zvyklí a co mají rádi.

4. Rusko překvapí západ svými technickými úspěchy

Rusko bude v letech 2011-12 váhat mezi tím jestli se stane novou vůdčí zemí Evropy v zájmech obyvatel Evropy nebo tím, jestli bude sledovat vlastní velko-mocenské ambice. Obě vládnoucí strany v Rusku kooperují a dají Rusku i v následujících těžkých letech vnitropolitickou a hospodářskou stabilitu. Avšak pomoc od rozpolcených sil bude v neklidných letech 2012-16 ze strany západní Evropy vyvolávat strach ze závislosti na Rusku a mnohými lidmi bude odmítána. Rusko překvapí západ svými technickými úspěchy, ale také mimořádnými duchovními schopnostmi a novými životními koncepty.

5. Závislost na Rusko

Země západní a střední Evropy budou v příštích letech závislý na Rusku zejména v dodávkách surovin a energie. Zde také vězí nebezpečí z napětí, které by mohli mocní využít a poštvat Evropu proti Rusku. Od března 2011 do února 2012 existuje velké riziko v Rusku kvůli změně klimatu s velkými nevýhodami. Zemětřesení na východě a jihu budou pravděpodobně spojena s neštěstím v produkci energie a s lodní dopravou. Zatímco všude ve světě se zostřují vztahy mezi lidmi a národy, tak Rusko bude garantem míru a rovnováhy.

6. Vládní krize v Británii; nové zbraně

V Evropě a zejména ve Velké Británii budou mezi dubnem a říjnem 2011 na oko dobré hospodářské výsledky a dobrá společenská situace. Ve skutečnosti je to však jinak. V září 2011 bude vládní krize. Také v ostatních státech Evropy se budou lidé stále více distancovat od státních institucí a budou je mít pozvolna za své protivníky. V roce 2011 a 12 budou vědecké objevy průlomové a silně ovlivní další roky. Nové energie, formy komunikace a nové cestování, to vše bude vyvíjeno stejně jako nové ohromující zbraně, které se mohou v nových konfliktech drasticky projevit. Při experimentech v 2012 se potvrdí možnost cestování nejen prostorem, ale i časem. Tyto experimenty mohou ohrozit vyváženost prostoru a času. Bez ohledu na odpor lidí bude po celém světě pokračovat rozšiřování používání genetiky. To povede v Evropě a také v Asii a jižní Americe k trvalým a z části násilným protestům.

7. Bohaty poštvou obyvatele západu proti sobě

Současně bude stále výrazněji vidět vůle bohatých, a sice za každou cenu prosadit NWO, který by zajistil jejich panování na generace. Použijí přitom všech prostředků a zároveň budou vystupovat jako z chaloupky bezpečí a nositeli Nového začátku. Jenže jejich jediným cílem je a zůstane, zacházet a řídit, jak se jim zlíbí a zachce. Oni poštvou obyvatele západu proti sobě. Použijí náboženství a ideologie pro rozšíření své moci. Jejich služebníky jsou strany, také společenské organizace, filozofové a duchovní vůdci a osobnosti v hospodářství. Umění a kulturu zneužijí pro svá poselství.

8. Hluboká krize

Vlády v zemích Evropy a jižní Ameriky se pokusí vymanit se ze své zodpovědnosti ke svým obyvatelům. Veřejná zařízení se budou zavírat, doprava omezovat a podpora potřebným se bude krátit. Stále více lidí pozná, že se mohou spolehnout jen samy na sebe. Přijde se na nové životní způsoby a společenské koncepty a budou převedeny do reality.

USA bude dál ztrácet na zajímavosti po celém světě, protože naděje z Obamovy vlády se nebudou naplňovat, tak jak je zbudila. V následujících dvou letech lidi USA poučí, že dosavadní cesta byla špatná. Tento vývoj shodí USA do hluboké krize, která v říjnu 2012 propukne ve finanční kolaps. Stát již nebude schopen plnit povinnosti vůči svým sloužícím, nebude na žold pro vojáky, ani na platy úředníků, peníze nebudou mít hodnotu. Tato situace dovede společnost do obrovského chaosu. Velké počty obchodů, podniků a bank se bude zavírat. Mnoho lidí ztratí svou práci a svůj existenční základ, to povede k drancování a k nepokojům zejména ve velkých městech a ozbrojení měšťané budou drancovat i na venkově. Při nepokojích přijde mnoho lidí o život. Vláda se pokusí ovládnout situaci svými posledními věrnými ozbrojenými složkami, úspěch bude jen částečný. Rozpad hospodářství USA se zvrtne v nepokoje podobné občanské válce a to až do poloviny r 2017. Potom budou nasazeny bezpečnostní složky jižní Ameriky a díky nim se přivede situace pod kontrolu. Půjde o největší konflikt v USA od doby občanské války v 19. století. Fronty se potáhnou tentokrát západ proti východu a nikoliv sever proti jihu.

9. Zhroucení hospodářství v Německo, inflace

Zhroucení hospodářství USA a ztráta hodnoty peněz zasáhne i země Evropy, zejména i Německo pro jeho hospodářskou strukturu. I zde peníze ztratí hodnotu avšak ne tolik jako v USA. Následky tohoto vývoje jsou právě i pro obyčejné lidi drastické, mnozí ztratí dosavadní zajištění a upadnou do bídy. Ve městech se rozroste výtržnictví, výstupy proti budovám a reprezentantům státu a proti hospodářsky mocným. Rozsah jako v USA nebude dosažen. V Německu není mezi lidmi tolik zbraní a nedojde k rozpadu bezpečnostních složek jako policie a armády oproti USA, kde bude revoltovat nespočet vojáků a policistů a nebudou váhat použít násilí.

10. Nepokoje v Evropě

V metropolích Evropy budou výstupy namířeny často proti cizincům, obzvlášť krvavé boje budou v Paříži a Římě, ale i v Londýně, Madridu a v Praze. V Římě se otřese nejvyšší sídlo samotné katolické církve. Velký počet hodnostářů zemře při rabování, také papež, zprvu sice unikne, ale mimo Řím upadne do léčky. Nejméně zasažení krizí jsou Rusko, Indie a Čína. Jelikož se vzájemně hospodářsky podporují.

Nepokoje v Evropě a v Německu se zastaví až na podzim r 2016. Doba podobné občanské válce skončí v Evropě nasazením Ruských a Čínských bezpečnostních složek, které si zavolají vlády Evropy. Až do rozpadu měnového systému a hospodářství USA budou dělat mocní a jejich spojenci vše proto, aby zabránili nadcházejícímu úpadku. Tak, jako již 2x ve 20. století mají hospodářství USA oživit války a ničeni jiných zemí na jiných kontinentech, tak bude armáda USA se svými spojenci z Evropy a jiných vézt války po celém světě. Oficiální vládní zdůvodnění budou o zachránění míru a svobody, ale jde jim jen o zemi a moc.

11. Klid na blízkém východu

Na blízkém východě trvá až do června 2011 nebezpečí vypuknutí války díky Izraeli. Tím se dostane vůdce této země do potíží a ztratí svou moc. Síly, které hledají rovnováhu, zvýrazní svůj vliv v Izraeli i na Arabské straně. Od června 2011 do června 2012 je naproti tomu obdobím míru.

12. Oživení v Japonsko- spolupráci s Čínou a Indie

Japonsko bude v letech 2011 a 12 znovunalézat své tradice a své kořeny. Pro zemi to bude zdrojem budoucí síly. Znovuzrození uvědomění se vystupňuje odvrat od vlivu USA s tendencemi stát se hospodářsky nezávislým. V následujících letech Japonsko rozvine spolupráci s Indií a usmíří se s Čínou.

Roky 2011 a zejména 2012 jsou zejména na západě spojeny s velkým strachem i nadějemi. Důvodem je Mayské proroctví. Mnoho lidí věří, že jsme těsně před koncem světa. Avšak ke strachu není důvod.

Země nebude zničena a ani se nestane neobyvatelnou. V roce 2011 a 12 nedojde k žádné světové válce a ani v následujících letech ne. Fámy říkají, že na Zem dopadne cizí vesmírné těleso. Nestane se tak. Země se také neotočí (zřejmě jde o otočení zemské osy pozn. Th. R.) Zemi nezničí ani kosmické záření (zjevně jde o informace ve spojení s oslabením zemského magnetického pole pozn. Th. R.)

Jiní lidé spojují rok 2012 s přehnanými nadějemi. Věří, že cizí identity z kosmu se vrátí na Zem, aby vyřešili jejich problémy, jiní věří, že Země změní svou energii nebo kmitání a tím zmizí. Takové naděje se nesplní.

13.Transformace soužití

Daleko více jsou roky 2011 a 12 částí procesu transformace, která vede ke změně soužití lidstva. Cílem procesu má být vytvoření prostoru pro vyvážení principů umírněnosti, bdělosti a spravedlnosti. Proces povede k tomu, že během následujících desetiletí se všechny současné aktuální problémy s přerozdělováním stanou jednou pro vždy minulostí. Země má dostatek prostoru a potravy pro všechny živé.

Lidé trpí v době Kali Yugy světem duality a oddělení od duchovního zdroje. Je čas toto oddělení poznat jako to, čím je, májou, klamem, a překonat jej. V posledním měsíci roku 2012 se objeví ve střední Americe prastaré vědomosti. Důležitou roli při tom hraje 13 hlav z drahokamů a polodrahokamů. (může jít o Mayské křišťálové lebky pozn. Th. R.)

14. Tradiční, hierarchistické, represivní systémy selžou

Tím se společenská, politická a hospodářská pravidla jednou pro vždy změní. Všechny tradiční, hierarchistické, represivní systémy, které chtěly ovládnout lid strachem a závislostí do října 2012 očividně definitivně selžou. (Rád bych zdůraznil, že jde o konec autoritářské společnosti a zastrašovacího systému, který spoluvytváří osobnosti oficiální nebo osobnosti společenských organizací a to jak technicky tak i duchovně smýšlející, a že si text zaslouží další podrobnější analýzy. Pozn. E.R.) Vše co brání transformačnímu toku, drží se starých struktur, bude zlomeno. K těmto změnám budou lidé dovedeni, ať už si to přejí nebo ne – převzít odpovědnost za svůj život a činy. Staré vzory vzájemného dokazování si viny nebudou již funkční. Znovuzrodí se staré hodnoty lidské kultury intuicí, kreativitou, uměním, duchovnem a vědou. V budoucnu bude hospodářství, technika a politika sloužit lidem, na místo aby je zotročovala do systému s užitkem jen pro nemnohé. Roky 2011 a 12 jsou bodem zvratu dlouhého transformačního procesu. Staré se bude vytrácet a uvolní prostor pro humánní společnost.

Jak proces proběhne je v rukách každého z nás.

 http://www.thomas-ritter-reisen.de/html/prophezeiungen_2011.html

Překlad: Egon Reiter

 

Diskusní téma: Proroctví Palmových listů pro roky 2011 a 2012

オークリー 激安

miwewne | 11.11.2013
ROgam97Ix

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Outlet07162

ojectciy | 08.10.2013


listy

René | 21.11.2011

Niekto listom neverí a iní veria... zaujímavý úkaz na stránke kde sa "učíme" Védickému poznaniu.

Pre tých ktorí neveria odkazujem - DOBRE ROBÍTE!!! Neverte! Dosiahnite však Duchovnú vyspelosť, aktivujte si čakrový systém a VY sami si tieto veci overte vo svete Slav alebo priamo v Prav, lebo toto je správna cesta!

Tí ktorí veria, majú to síce zdanlivo jednoduchšie ;-), ale ani by si to mohli pre istotu overiť, nie? ;-)


Sláva Predkom i Bohom Našim

přijde mi to hluché

Silaet | 11.11.2011

ale hlavně si nedovedu představit, že Indie bude na tom o hodně lépe než je nyní. Nejsem znalec, ale národ, kde hygienikové úpí a léta se lidem snaží vysvětlit, že řeka Ganga je téměř životu nebezpečná... a nikam to nevede :(

Myslím, že se těžko dá předpokládat větší změna. Určitě mají super odborníky, ale národ pozvednout tak rychle? Že by všichni zahodili jointy jak polena a začali intenzivně pracovat?

Re: přijde mi to hluché

čarydej | 13.11.2011

Když se informace stane přítomností už je minulostí a málo budoucností. A každá mysl co se toho zhostí to ovlivňuje dosti.

nevím nevím..

Roman | 11.11.2011

Mě ty palmové listy prostě nějak nesedí.. necítím z nich pravdu..

Re: nevím nevím..

Prince | 11.11.2011

Asi proto, že ty současné překlady jsou "Proroctví napalmových listů".
Dopoledne jsem neměl prostor dokončit myšlenku.
a) nevíme, co je na listech napsáno, i kdyby nám to osobně předčítal strážce listů osobně, bude to pro nás cizí, nesrozumitelný jazyk, hatmatilka.
b) i kdyby nám to dal do rukou a osobně si to mohli přečíst, jsme na tom stejně
c) pokud by byl použit jako prostředník překladatel, dojde k informačnímu šumu
d) nevíme, jakou schopností strážce listů vládne, může si sáhnout do našeho biopole a nějaké věci z minulosti přečíst..to bude sedět a budoucnost si může vymyslet
e) pokud přijmeme teorii, že vše bylo zapsáno před x staletími, je tu podstatná věc, co se budoucnosti týče.
A to: čas je jako guma, gumová struna, která má výchylky a není v pevné linii. Minulé století se stalo několik nedobrých věcí a to byl projekt Filadelfia a hlavně incident s Car bombou, kdy byl výbuch tak obrovský, že se rozkmitaly Van Allenovy radiační pásy a došlo k narušení magnetického pole Země-Midgard. Bohům žel, žech megatunových výbuchů bylo více. Došlo k otevření jiných časových bran, vše se nějak posunulo a změnilo. Takže to, co bylo napsáno před x stoletími je již nevratně jinak. Nevím, jestli hůř, nebo líp.
Nejsou to jen mé konspiračky, o vlivu třesku na čas bylo již v historii mnoho konkrétních situací napsáno ( třeba jak v Anglii byl r. 1848 za bouřky člověk na půdě, když do střechy uhodil blesk (třesk) a člověk se ocitl na stejné půdě, ale o 100 let později, kdy masivně bombardovali Londýn).
Zpět k atomu, po Car bombě se okamžitě upustilo od nadzemních výbuchů, jelikož znalým došlo, k čemu došlo.
A navíc, není pro mě podstatné znát svou budoucnost, lepší je si ji tvořit. Ne jít podle daného katastrofického dogmatu, jako ovce se skloněnou hlavou na porážku.
Proto máme naši akci 28.10., podívejte na novinky cz. jak si ODS s důchodovou reformou podepsala ortel. Podle našeho: každý politik, který nebude jednat v zájmu naší země, bude odstraněn ze svého postu. A tak to i bude. :).

Re: Re: nevím nevím..

veronika | 11.11.2011

Prince.., Tys to vystihl... Mám z Tebe radost..... :-))))))))

Kompilát

Daniela I. | 11.11.2011

" Původní autoři jej napsali před více tisíci lety a správci knihoven všechny texty přepisují stále znovu,...."

... a znovu a každý prepisovateľ pridá svoju hrivienku múdrosti, sem tam doplnia aktuálny text, ktorý korešponduje s "duchom doby". A pôvodné zrniečka múdrosti sú prekryté balastom a neznalé ovečky sa ním nakŕmia. :(((

Re: Kompilát

erddyst | 11.11.2011

Tie znalosti dostali od koho ?????

Ich veľká zásluha je že ich tak dlho opisovali - a myslím si, že to robili presne, na rozdiel od "opisovačou" judobible :)))

Problém je v tom, kto ich číta a ako vykládá.
Veľká podobnosť je s Slavianoáijskými vedami - a i tie nie každý dokáže čítať. Teda odhaliť, čo je v nich skryté ......

Re: Re: Kompilát

Daniela I. | 11.11.2011

erddyst, erddystko :)))
dostali sme na posúdenie predmetný, tento konkrétny článok. Ak som napísala, že kompilát, tak za tým si stojím. Asi dva mesiace naspäť som z iného zdroja čítala Proroctvo Palmových listov v trošku inej verzii, nie v tak modernistickej podobe a v takých konkrétnych, temer puntičárskych detailoch.
Mne je jasné z čoho čerpajú a vychádzajú pôvodné predpovede ( proroctvá) aj odkiaľ prišli a kto priniesol poznatky do Indie. To je hádam každému jasné a podrobne sa tým nemusíme zaoberať :))))
Keď som sa zamyslela nad štylistikou, spôsobom, symbolikou starých proroctiev, tak v tomto konkrétnom proroctve mi veľa vecí "nesedí" ,preto som v mojom príspevku uviedla niečo o zrniečkách pravdy prekrytých balastom.
Existenciu Proroctva Palmových listov nepopieram, mám námietky k tejto verzii.
Asi toľko :)))

lepšie čítanie ako od pometencov z 5D

lyshta | 11.11.2011

a tí "previbrovávači" aby sa neprevibrovali s vibrátorom :D

Co to je?

David | 11.11.2011

Nevěřím v autenticitu tohoto dokument. To si jen někdo přeje, aby to takto bylo. Nevěřím že, v 500let starých textech se píše o Obamovi, USA nebo Rusku!

Re: Co to je?

Prince | 11.11.2011

Pokud by bylo vše autentické, jak staří Indové napsali, dejme tomu. Avšak hned je tu otázka, odkud zapisovatelé čerpali? Říká se, že z kroniky Akáša, ale kde je ta kronika instalovaná? V astrále. Mohlo se stát, že to tam nahráli prarazité a právě sosači těchto informací, pokud to vyřknou, nebo zapíší, dávají tomu zhmotnění. Kolektivní vědomí lidstava, jako v tomto případě, se na to zaměří a berou to jako nezvratný osud. Vlastně nedávno jsme to probírali na téma kartářek.

Re: Re: Co to je?

erddyst | 11.11.2011

"Avšak hned je tu otázka, odkud zapisovatelé čerpali?" .....

On to neví, on to neví ..... :)))

Pár velkých maníků přišlo z poza hor ......
A jakou měli barvu pleti .......

A jak jsem už napsal výše, dík za to opisování, ja si mislim že podcivopřesné, na rozdíl od jiných "přepisovačů" ....

Problém je v tom kdo je čte a jak vykládá.

Na palmových listech jsou Védy !!!

Re: Re: Re: Co to je?

Prince | 11.11.2011

Etnikum lidu Naga tady máme, takže s tou poctivostí v opisování, po zkušenostech s jejich potomky, ruku do ohně, být tebou, NEDÁVAT ! :D:D

Re: Re: Co to je?

veronika | 11.11.2011

přesně tak...

Re: Re: Re: Co to je?

Javen | 12.11.2011

To jsou ale kritiky - hlavně o tom o čem nevíme, že.
Fakt je, že v Indii se již pár let rozvíjí moderní průmyslová oblast, kde lidé rádi pracují a chtějí pracovat. - To co se do zpráv nedostane.
Je to také o kvalitnějších mezilidských vztazích. a ne o našem kriticizmu, pivu a knedlu zelu a vepřu.

Re: Re: Re: Re: Co to je?

Prince | 13.11.2011

Raději zůstanu u našeho knedla vepřa zela a piva, než být nucen jíst šoulet, nebo kradenou slepici opečenou nad ohněm.
Mezlidské vzathy - to jsi myslel multikulti? Ty to copak nevidíš, kam to dospělo?

Přidat nový příspěvek