Proč byly zrušeny diskuse

5.9.2018

redakce

 

Situace dospěla do bodu, kdy pod články "diskutovali" především útočníci a k tomu navíc bez jakékoliv znalosti KSB. Kdyby zde diskutovali oponenti KSB a jejich kritické příspěvky by byly založené na znalosti KSB, to bychom jen uvítali, ale to nebyl ten případ. V kostce, diskuse byly zrušeny proto, že z našeho pohledu není účelné dávat prostor provokacím a určitému druhu davové psychózy, kterou přítomnost informací KSB v noosféře ČR/SR vyvolala.

Takto může každý zájemce studovat materiály KSB, pokud ho zaujmou, a těm komu vadí samotná existence KSB, ti se stránkami nemusí jednoduše zabývat, nechť aplikují princip "žít a nechat žít", popřípadě nabídnou sami lepší alternativu (kterou momentálně nemají). Nechť se situace uklidní, emoce vyšumí a po nějaké době možná budou diskuse opět obnoveny, pokud to bude ku prospěchu věci.

Ve skutečnosti naši misi považujeme za převážně splněnou, jsou zde volně k dispozici společensky významné informace, jejichž tvůrčí aplikace umožní řešení společenských problémů, které jsou jinak v současném paradigmatu z principu neřešitelné. Problém je jen v tom, aby člověk rozpoznal význam těch informací. Zde je hlavní kámen úrazu. Náš tým zde dostupnost těchto informací zajistil, ale nakolik je bude společnost schopná využít, to už záleží na každém individuálně, nikoliv na nás osobně. Je to také individuální odpovědnost každého, nikoliv naše. I kdybychom zde publikovali 2 atraktivní články denně a návštěvnost by stoupla desetinásobně, nemá to v dlouhodobém horizontu prakticky dopad, pokud si lidé nebudou osvojovat znalosti z knih KSB, a na to nemá počet aktualizací nebo diskuse pod články vliv. Naším cílem není vytvořit dav následovníků a stoupenců nebo fungovat jako "pastýři", ale aby dav přestal být davem a proměnil se ve společenství konceptuálně gramotných lidí, kteří budou nemanipulovatelní a budou hájit své zájmy, které budou zároveň zájmy celé společnosti.