Přišlo emailem: sdělení GK

Pozn. Hox: přišlo emailem, dávám ke zvážení.

*  *  *

George Kavassilas – aktuálně

PENDING GLOBAL MIND CONTROL EVENT
Hrozící událost globálního významu za účelem manipulace naší mysli

publikováno pro časopis Spiritual Times Magazine v září 2011 a současně rozesláno v čerstvém newsletteru GK ze dne 26.9.2011.

Rád bych vás se vší naléhavostí upozornil na bezprostředně hrozící událost globálního významu za účelem manipulace lidstva - „Pending Global Mind Control Event“. Jestliže se zpětně podíváme na události 11.září pravdivou optikou, je evidentní, že se jednalo o událost podobného druhu! Musíme se jen znovu ohlédnout a zpětně si uvědomit, jak jsme byli médii doslova bombardováni ze všech možných stran, ať už se jednalo o televizi, rozhlas, tištěná média nebo internet, a jenom si vzpomeňme si na tehdejší všudypřítomnou rétoriku. Doslova mediální lavina, která po událostech následovala, do našich myslí systematicky vštěpovala určitý úhel pohledu prostřednictvím opakujících se, přesně stanovených slov, hesel a obrazů. Podívejme nyní opět nejen na události 11.září, ale i dál do historie na události podobného významu. Ať už se jednalo o terorismus, komunismus apod., vždycky tam najdeme nějakého toho „ďábla-strašáka“ a snahu lidi ovládnout ve jménu strachu. Tento opakující se program je uplatňován stále dokola, znovu a znovu, vždy s charakteristickými rysy pro tu či onu dobu.

Když se nyní trochu s odstupem podíváme na události 11.září a řekneme si „Ok, to se vám fakt povedlo“ a uvědomíme-li si, že se to stalo před 10 lety a že těch deset let se promítlo i do vývoje technologií, konkrétně technologií za účelem manipulace, které byly vždy o něco napřed, než kam dosáhlo povědomí veřejnosti, pak už k tomu není potřeba nic dalšího dodávat.
Zkusme se podívat na vývoj lidské rasy a naší kolektivní lidské duše-ducha jako na obrovský zaoceánský parník. Nelze do něj jen tak „kopnout“ a očekávat, že okamžitě změní směr. Proto nás „oni“ pravidelně (můžeme říct, že zhruba každých deset let) vystavují obrovským energetickým vlnám v rámci tzv. marixu mysli, protože pro změnu směru tak velkého plavidla je potřeba nezměrné množství energie. Jak plyne čas, stupňuje se i síla a intenzita jednotlivých podnětů. My, jako rasa, jsme nyní (a děje se tomu tak se vzrůstající intenzitou po 6000 let) v zájmu tzv. Inter-Galactic Cabal směrováni určitým směrem, který je pro ně výhodný. Naše Vědomí se však nezadržitelně a exponenciálně rozvíjí, a my se pak v důsledku toho (tu a tam) odkláníme od „připravené“ cesty. V takovém případě nastává logická reakce v podobě další energetické vlny, která má pohyb obrovského plavidla opět změnit „žádoucím“ směrem.
Pokud jde o další vlnu, již nyní má jisté zpoždění. Je pro mě zajímavé sledovat neustálé pokusy o takovou událost ve snaze o zavedení tzv. „New World Order“ v podání nižších či druhořadých zástupců (low ranks) vládnoucí elity (ozačované rovněž jako Cabal-Kabaly) a jak jsou tyto snahy neustále mařeny ze strany dalších frakcí, které zastávají pozice mnohem vyšší. Z toho usuzuji, že ta nadcházející událost bude skutečně obrovská. Chci tedy nyní sdělit lidem, že už je skutečně čas, abychom se probudili a uvědomili si, co se skutečně chystá. Bude to událost doslova gigantických rozměrů. 11.září bylo impozantní a s globálními důsledky, to co přijde však postaví 11.září na úroveň pokusu v Petriho misce či mateřské školky.

Protože jsme na konci současného cyklu, a „My“ společně s Matkou Zemí procházíme procesem „Vzestupu“, tato Kabala se pokusí udělat vše co je v jejich silách, aby uvrhla lidstvo hluboko do transu, protože zoufale potřebuje „sklidit (harvest) svoje lidské stádo“ ještě dříve, než se dostane z jejich dosahu. Takže, ať už to přijde v podobě globálního finančního kolapsu, nukleární exploze kdesi, pokusu rozpoutat třetí světovou válku, falešné invaze mimozemšťanů či to bude mít souvislost s kometou Elenin, hnědým trpaslíkem (hvězdou), Nibiru nebo v podobě silné náboženské události, nenechme se vtáhnout do vírů těchto dramat a pozvedněme se nad jejich pozemskou a nižší kosmickou úroveň. Pokusme se o to, aby se z očekávané události a spekulací kolem ní nestal středobod vašeho zájmu. Spíše to berme jen tak, že se prostě něco chystá, protože s takovým přístupem budeme dostatečně připravení a schopní odstupu a objektivity. Pak už na nás média nebudou mít takový vliv, jako měla před tím. Jelikož můžeme opět očekávat, že se to na nás bude valit doslova ze všech možných stran, bude jedním z možných přístupů podobný tomu, který lze uplatnit jako například v případě hádky dvou vám známých lidí, u které jste zrovna přítomen. Může jim jen sdělit něco ve smyslu: “Víte co, tohle není moje a já se toho nehodlám účastnit. Oba vás bezpodmínečně miluji, ale nehodlám se nechat vtáhnout do vašeho dramatu.“ Jedná se zde o uplatnění stejného principu. Pro sebe si pak řekněte: „Tentokrát se nenechám ovlivnit a zavalit tou doslova bombardující rétorikou, která útočí na mojí mysl, tak jako minule!“


Tak tedy, tento článek není o negativismu nebo o tom, že bych zde vystupoval jako prorok katastrof. Tak tomu v žádném případě není. Jde v něm spíše o téma posílení sebe sama (self-empowerment)! Mé varování se týká toho, že bychom měli být jednoduše připraveni na další globální událost, ať už to bude jedna z těch již vyjmenovaných či nějaká úplně jiná, jejich kombinace, nebo dokonce všechny najednou. Pro nás je tu především výzva k tomu, abychom zůstali ukotveni ve svém středu a věrní naší vlastní nezávislosti a svrchovanosti, protože všechny ostatní alternativy, které se budou nabízet, budou speciálně uzpůsobeny a nachystány k tomu, abychom odevzdali svoji sílu, ať tím či oním způsobem.

Upřímně cítím, že jestliže o tom začneme hovořit se vší odpovědností, budeme připraveni a nebudeme tentokrát polapeni do pasti. Nenechme se nyní překvapit. V tuto chvíli jde o otázku uvědomění. Ten, kdo je předem varován, je lépe připraven!

 

přeložil a zaslal Jan S.

  

Diskusní téma: Přišlo emailem: sdělení GK

PHguf28Rf

PypeJedeLem | 15.10.2013


Přidat nový příspěvek