3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (3)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (3)

2.3.2014

 

-předchozí část-

 

Ak by sme sa bavili o vplyve alkoholu, tabaku, narkotík na psychickú činnosť jedinca, tak paralyzujú každý iný stroj psychiky a umelo zvedú (znížia) psychiku jedinca automaticky až do živočíšneho štádia (sTroja, stavu). T.j., ak by sme porovnávali typy stroja psychiky podľa motivácie dávania prednosti a podľa príslušných frekvenčných charakteristík správania jedinca vo vzťahu k nízkofrekvenčnejším procesom. Tento fakt sa o to viac prejaví v prípade vzniku závislosti na nich.

 

Pritom v danom prípade chápeme pod skutočnou podporou procesu nie len zjavne viditeľnú fyzickú činnosť (napríklad kopanie kanálu), no aj myšlienkovú a ďalšiu duchovnú činnosť, pri ktorej by sa malo príslušné nastavenie a sústredenie (disciplína myslenia) jedinca na nejaké problémy, úlohy (alebo ich popieranie) podporovať dlhodobo kontinuálne. T.j. bez prerušení, alebo v prirodzenom biorytmickom cykle sna / bdelosti, mesačných a ročných biorytmov, hodín, týždňov... až desiatok rokov celkovej vedome vnímanej periódy života. Doba trvania v uvedenom zmysle nevyhnutnej neprestajnej podpory procesu je určovaná jeho charakterom.

 

Procesy riadenia spoločnosti a „osudu“ (kľúčových, dominantných parametrov života) jedinca patria do kategórie takých, ktoré vyžadujú dlhodobú funkČnosť sebaovládania1 biologického druhu „Homo sapiens“, nedeformovaného umelými podnetmi (impulzmi) a zvrátením prirodzeného nastavenia parametrov fyziológie tela a ducha (biopolí). Ani jeden fajčiar, alebo „sviatočný“ popíjač alkoholu (1 - 2 poldeci), či pohár šampanského, a o to viac milovníci piva (chlastám pivo každej den) nie sú vzhľadom na parametre svojho tela a ducha-biopoľa v stave vstúpiť do riadenia procesu takéhoto druhu. Predovšetkým dôsledkom vysokofrekvenčnosti kmitaní2 parametrov biopoľa3 vo vzťahu k dĺžke trvania procesu, na ktorého riadenie ašpiruje daný jedinec. Okrem toho narúšajú všetky narkotiká štruktúry mozgu, v ktorých plynú procesy spracovania informácií.

 

To znamená: Ak fajčiari a/alebo pijúci hoc aj zriedka koncentrované (tzv. „tvrdé“) alkoholické nápoje4, či pijúci miesto vody pivo a ďalšie slabo alkoholické nápoje každodenne a/alebo každý týždeň, pracujú v štátnom aparáte a vo vedení súkromných firiem, sú ako manažéri objektívne vážnou hrozbou pre tieto organizácie. O to viac, o čo dlhodobejšie procesy sa snažia riadiť. V každej oblasti činnosti existuje tzv. kritická doba procesu, po prekročení ktorej sa dotyční riadiaci pracovníci stávajú rukojemníkmi nimi nekontrolovaných okolností. Avšak dôsledkom toho, že ide o riadiacich pracovníkov (manažérov), závisia od výsledkov ich činnosti životy mnohých druhých členov spoločnosti. Všetci títo „druhí“ členovia sa stávajú taktiež rukojemníkmi okolností, ktorých riadenie manažéri buď nezvládli, alebo ich sami vyvolali. Všetko dôsledkom fajčenia, náklonnosti ku konzumácii piva a pravidelným posedeniam s pijatikou, deformujúcim fyziológiu ich organizmov včítane biopolí, dôsledkom čoho sa narušili, alebo boli kompletne prerušené nejaké procesy spracovania manažérsky významných inFormácií v ich psychike.5

 

Pohlavné radovánky riadiacich pracovníkov s tými, ktorí sa nejavia byť rovnako zmýšľajúcimi z hľadiska profesionálnych záležitostí, vyzerajú mať na plynutie manažérmi riadených dlhodobých procesov podobný vysokofrekvenčný rušivý vplyv, ako fajčenie, pravidelná konzumácia alkoholu a iné drogy. Deje sa tak dôsledkom toho, že informácia, vlastná týmto procesom, preteká pri spájaní biopolí sexuálnych partnerov (počas aktu kopulácie) do iných fragmentov kolektívneho podvedomia, ktoré sú podporované nie kolegami manažérov, ale neutrálmi (v zmysle aj našim, aj vašim) a ich protivníkmi (resp. konkurenciou). Pritom je prietok informácií do fragmentov kolektívneho podvedomia cudzích (alebo nepriateľských vo vzťahu k riadenému procesu) pre tieto fragmenty vstupným informačným tokom. Cudzie fragmenty kolektívneho podvedomia následne reagujú na riadený proces a sú spôsobilé iniciovať, či podporovať proces potlačenia alebo zničenia tohto riadeného procesu.

 

V súvislosti s tým je prostitútka, obsluhujúca niekoho z príslušných kruhov, spôsobilá pod(?)vedomej retranslácie (prenosu) informácie (vlastnej procesu), cez svoje biopolia tam, kam treba. Navyše to v drvivej väčšine prípadov nebude blahodárne. Uvedená pracovníčka sa totiž logicky nachádza pravdepodobne hlavne pri práci so spomínanými „kruhmi“ v nejednom riadenom kolektívnom podvedomí. Okrem toho predáva sexuálny partner manažérovi cez biopole aj informáciu jemu cudziu, alebo Nepriateľskú voči procesu (objektu skutočného záujmu), čo je taktiež schopné deformovať spracovanie informácií v psychike „spracovávaného“ riadiaceho pracovníka a narušiť plynutie ním spravovaných procesov, podľa potreby až do ich úplného kolapsu. Vzhľadom na to, ak majú politickí protivníci, alebo konkurenti v biznise sex so spoločným partnerom, tak pri skúmaní ich bojových operácií na úrovni kolektívneho podvedomia, hrajú obaja proti sebe s viac, alebo menej „odkrytými kartami“. Aj keď to možno nevedia. V podstate prichádza v ich činnosti k rýchlemu prepojeniu, ktorého negatívny efekt sa pre nich ukáže (pomocou sexu so spoločným partnerom) v stupni deštrukcie ich informačno-algoritmickej izolácie jedného od druhého. T.j. včítane pádu miery bezpečnosti a zrýchlenia priebehu celého konfliktu so všetkými potenciálnymi pozitívami i negatívami.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Podľa príslovia: „Lepšia vláda nad sebou samým, ako moc nad celým svetom“

2 Niektoré TV reklamy priamo povzbudzujú k posuvu stroja psychiky (frekvenčnej charakteristiky) jedinca do vysokofrekvenčného pásma – napr.: „Pivo Zlatý Bažant: stretávajme sa častejšie“. Okrem pravidla zrýchľovania frekvencie aplikácie narkotík počas postupného vnárania sa do príslušného modulu agregátneho podvedomia..Od „Šluku do šluku“..orálnej kultúry (sucking culture): „ľavá ruka cigu cucá a pivko pravá.“. Fixovanie v týchto vysokočastotných procesoch znemožňuje daným jedincom dokonca aj mimo opojenia vnímať celospoločensky rozhodujúce, dominantné socio-naturálne procesy, ktoré majú vždy bez výnimky nízkofrekvenčný, dlhodobý charakter.

3 Človek je v tomto zmysle v prvom rade pole. Pre príklad: Ak si predstavíme jadro atómu vo veľkosti hrášku, tak by jeho elektróny (obal), bol vo vzdialenosti niekoľko sto metrov od tohto hrášku. Medzi nimi však nie je prázdnota, „ničota“ ale v tomto prípade elektromagnetické pole. Človek sa teda rovnako, ako všetko okolo i v ňom samotnom, skladá na 99,9..% z polí. Zároveň z fyziky dnes vieme, že tzv. vákuum tiež nie je úplne prázdne a v istom zmysle ide o formu hmoty, kedysi nazývanú aj tzv. „éterom“.

4 Novoročný pohár šampanského vyžaduje štatisticky 2,5 – 3 ROKY na pretriezvenie z pohľadu duchovnej činnosti na hranici osobných možností daného indivídua (jednoducho povedané: na obnovenia PLNEJ kapacity mozgu...). Na obnovenie priemernej kapacity treba cca. 2 - 3 TÝŽDNE, i keď prvotné opojenie (otrava) môže pominúť už po niekoľkých minútach, alebo hodinách. Alkohol je silný geneticko- i neuro-toxický jed. „Opojenie“ vzniká v podstate odumieraním a zrážaním červených krviniek, čim sa nedokrvujú a nezvratne umierajú neuróny (spolu s konkrétnymi informačnými prepojeniami), vyživované úzkymi, zrazeninami trombocytov ucpávajúcimi sa vlásočnicami. Neuróny síce čiastočne dorásť môžu, no inFormácie tohto HDD už v plnej miere logicky obnovené byť nemôžu. Iba obmedzene kognitívnou interpoláciou. Ďalej alkohol spôsobuje mutácie na genofonde, zlepovanie telomérov na chromozómoch majúcich za následok drvivú väčšinu rôznorodých postihnutí u novorodeniat. Viď. štúdie z období prohibície a extrémny pokles výskytu postihnutí novorodencov. Po zrušení prohibície nasledoval ich prudký nárast. T.j. pri obnove plnej kapacity mozgu do 2,5 roku máme z pohľadu cieľov politickej paralyzácie a debilizácie systematicky zotročovaných cieľových skupín k dispozícii bezpečnostný vankúšik (prípustnú odchýlku riadenia min.1,5 roku) v prípade čo i len ďalšieho „silvestrovského“ konzumu. Navyše je obeť pri takom oklieštení jej vrodených možností a bezpečnostných mechanizmov oveľa ľahšie manipulovateľná prostriedkami masovej komunikácie (tzv.„náboženstvami“, médiami a pod.). Pravdepodobne preto bol kedysi dávno v západnej kultúre práve alkohol vybraný, ako „legálna“ droga. Má totiž z pohľadu asociálno-in%žinierskej manipulácie veľmi priaznivé masovo-štatisticky paralizačné parametre. Podobne, ako zavedenie piva (pôvodne pravdepodobne Egyptský vynález) z Nemecka do Čiech po husitských vojnách a neúspešných krížových výpravách. Proste len agresia prešla na vyššiu vojenskú prioritu a evidentne zabrala. Včítane dlhodobých hormonálnych účinkov na mužov cez rastlinné estrogény chmelu. Napr. v Rakúsku a Nemecku je väčšina pív menej horká...

5 Riadenie auta je pod vplyvom zakázané, no riadenie más ľudí nie vždy. Viď. bankety politikov, predvolebné mítingy a pod.

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (3)

jasná mysel

popolvár | 04.03.2014

od Vianoc bez kvapky alkoholu - neskutocný rozdiel v práci mozgu. A to som si pred tým len z casu na cas dal pohár piva, ci vína a tvrdé som pil naposledy v októbri... Vedome ten blokacný úcinok na niektoré vyssie funkcie mozgu, pri obcasnom a vzdy s mierou v pozívaní tak malého mnozstva alkoholu, clovek ani nepostrehne - povazuje sa za triezveho a plne (psychicky) funkcného... Najmä ak jeho práca nepotrebuje dlhsie sústredenie, ci väcsie nasadenie v psychickej - dusevnej práci, mimo zabehaných stereotypov a vychodených kolají... Dlhsie abstinovat a normálne pocit, ako keby clovek zacal vyuzívat kapacitu mozgu na viac percent... Vázne zvazujem,ze to víno asi niekomu, co este nepocituje potrebu vzdat sa alkoholu, darujem...

tiez na zamyslenie zdravy zivotny styl

gor-as-d | 03.03.2014

http://vedy.in/slovanska-kultura/spolonost/ja-nikoho-nejem

Otázka

Phyllomedusa | 02.03.2014

Mohol by som poprosiť o uvedenia zdroja k faktom v poznámke? A keď už sme pritom, nemáte náhodou aj nejaké info k tomu, ako zrýchliť regeneráciu mozgu a "pretriezvenie z pohľadu duchovnej činnosti"? Ak je to teda možné...

Re: Otázka

Hox | 02.03.2014

zkus kapky Bělotrn (tinktura). Co se týká faktů v poznámce, tipuju že myslíš alkohol, můj tip je že ty údaje (ty konkrétní časové údaje) pochází z tajných, nebo ne tak tajných výzkumů v bývalém SSSR, na autory kterých měli/mají autoři toho textu kontakty.

Re: Re: Otázka

Vasiľ | 02.03.2014

Moja naivná predstava je taká, že:

Nech pred požitím alkoholu boli mentálne schopnosti človeka vyjadrené číslom 100. Deň po požití je toto číslo povedzme 60. O týždeň už 92, o mesiac 97, o rok 99 a až o 2-3 roky to bude opäť 100 (a napríklad bez toho alkoholu by to bolo bývalo napr. 102 - podľa miery osobného rozvoja).

Ono sa môže zdať, že medzi 99 a 100 nie je prakticky žiaden rozdiel, ale v celkovom súbore väčšej skupiny vykonávateľov - koordinátorov (tisícov riadiacich pracovníkov, miliónov úradníkov, stoviek politikov...) tvoriacich ucelenú štruktúru riadenia to môže zhoršiť kvalitu ich práce ako celku nielen o to 1% ale aj o 5-10-20% - vlastnosti celku nemusia byť LINEÁRNOU kombináciou vlastností jeho fragmentov (najslabšie ohnivko...) ------ to by bol bod _1_


bod _2_:

Ďaľšie zhoršenie riadenia má potom na svedomí aj "šírenie neistôt" v procese riadenia - malý rozptyl v určitej hodnote určujúcej chod daného procesu (v tomto prípade spôsobený zhoršenou spôsobilosťou vykonávateľov dosiahnuť žiadanú hodnotu napríklad kvôli zlej schopnosti reálne ju odhadnúť v danom okamihu) môže viesť k veľkým odchýlkam na konci - najmä ak sú procesy prirýchle a nie je čas na dodatočné korekcie.

Napríklad drobná odchýlka od trajektórie rakety v prvých fázach letu spôsobená "opitými" meračmi polohy a rýchlosti, hoc aj o 0,1% spôsobí, že raketa sa nakoniec netrafí do Marsu, ale poletí do tramtárie (ak sa z nejakých príčin znemožnia dodatočné korekcie napríklad kvôli "opitým" korektorom dráhy a pod.)

_________________________________________________
body _1_ a _2_ sú v skutočnosti to isté, len trochu inak sformulované. Alebo ani nie tak celkom? [asi tam nejaká malá jemnosť bude - tak som to snáď dobre rozdelil a možno niekto pridá body _3_, _4_, ... alebo odoberie tie moje dva :-) ]

Re: Re: Re: Otázka

Vasiľ | 03.03.2014

Ešte by som doplnil:

Zhrnutie - pointa:

:*\Požitie malého množstva alkoholu v nepravidelných intervaloch raz za pár mesiacov (prípitok) nie je pre daného jedinca také likvidačné - z jeho pohľadu je pokles zo 100 na 99 naozaj zanedbateľný, i keď vždy je lepšie 103 ako 98... Jedinec takto stagnuje, prípadne sa rozvíja oveľa pomalšie, ako by mohol - ale žiadna hrozná vec sa nedeje - aj tak môže prežiť veľmi plodný život. Samozrejme účinky sú veľmi silne individuálne.
Z pohľadu celej spoločnosti to však môže spôsobiť katastrofu na ktorú prirodzene doplatí aj on sám (aj na stavbe stačí narušiť zopár málo jej častí a budova je už nestabilná)

:*\Pravidelné požívanie alkoholu vedie k trvalému znižovaniu schopností jedinca - taký človek je odpísaný - pomalá samovražda.

Tak ako je to? Mýlim sa?

Re: Re: Re: Re: Otázka

udo | 03.03.2014

V tomto zmysle áno..
no tých faktorov A ICH štatistických VÁH je viac.

Napr. faktor známej "Kráľovskej informácie",
ktorý sme už neraz opakovane rozoberali.

Vyzerá, źe každý tu má v živote špecifickú, jedinečnú úlohu(y) a každý dostáva počas života v niektorých situáciach "Zhora" inFormacie celospoločenského významu.
Ak si ich nevšimne, alebo ich opakovane ignoruje, narastajú(kumulujú) s antagonizmi v jeho podvedomí, čoho dôsledkom je v 1.rade dlhodobý stres, ktorý vedie nevyhnutne k známym mechanizmom najprv menej viditeľných(tzv. psychických) a neskôr nevyhnutne viditeľných ochorení.

Každý sa totiž rodí s nejakým prirodzeným potenciálom osvojenia(a schopnosti optimalizácie) informačného prostredia v ktorom žije.
Podľa toho, na ktoré moduly kolektívneho podvedomia(v ezoterike tzv. "egregory", "duchovia", či dokonca "bohovia") sa napája, tak sa jeho obzor a chápanie rozširuje. Ako vieme, vidieť a chápať zďaleka nie je to isté.
ako sa hovorí:
"Mnohí síce veľa vidia, no nie moc chápu"
..hlavne, čo sa týka tzv, "jasnovidcov"..a rôznych okultistov, kabalistov..či "bakalistov"

InForácie(myšlienky, nápady) celospoločenského významu majú VŽDY nízkofrekvenčnú charakteristiku. Ergo: ide o dlhodobé objektívne javy. Podvedomie ich napr. nevedome prijme, no narkotikami, či ich ekvivalentom vo forme chybných, objektívnej realite neadekvátnych stereotypoch paralyzované vedomie jedinca ich neidentifikuje, resp. v rámci svojho "kaleidoskopu" chybne zaradí, asociuje.

Ono po tom pohári pivka, či kostolnej matre "Moja vina, moja vina, moja preveľká vina", alebo extrémne násilnej, absurdnej scéne nejakého "blockBusteru", "zvončeku" soapOpery, seriálu..sa vám vypína bezpečnostný mechanizmus vedomia a spúšťa tzv. asociatívne myslenie, po generácie kultologickými inžiniermi konštruovaných emocčných modulov..mat(r)íc

Preto vás často hlavne na východe automaticky pozvú na pol deci, aby Vás vypli a zistili, čo je vo vnútri.
Ako šamani v amerike pri fajčení kalumentu, pri ktorom sa naučia na "väčšiu toleranciu"..

Podobne, ako staré príslovie:
"In vino veritas".
Až v tomto zmysle, na tejto úrovni chápania majú autori príslovia pravdu.
V dnes žiaľ bežnom zmysle, ide samozrejme o nebezpečnú, (samo)vražednú lož.

Ako obyčajne teda, inžinieri neklamú a pravdu majú v tom,
že za hlúposť si aj ono samo,
nemalý diel zodpovednosti nesie stádo.

Toľko veľmi zhruba k podstate manažerskej technéLogos delegácie zodpovednosti.
Profesionáli dobre vedia, že proti "Bohu sa ísť nedá".
Preto využívajú chyby svojich obetí.
Predátori..paraziti
Preveľmi dobre znajú oni, spoločenské stereotypy.

..t.j. kognitívne procesy druhového vývoja
v psychologickej hantírke nazývané niekedy veľmi zjednodušene aj "cibulka"

Toľko k ďalšiemu aspektu rizík spojených s "opojením"..s nemiestnou oddanosťou..vzdaním sa prvého daru Dietok.

V pôvodne kresťanskom význame ide pri používaní psychotropných látok samozrejme o flagrantné rúhanie sa, rušenie kontaktu s Otcom, vzťahu(lat. religio).
Opustenie tohoto realitu negujúceho trendu, cesty pomalej samovraždy.. a snaha o návrat do vzťahu, je zo skúsenosti už po cca. 3. týždňoch korunovaný veľkymi odmenami doslovne nezabudnuteľných zážitkov z triezveho života, určite sa vyrovnajúcimi umelému opojeniu.
+ dobrý spánok a prechádzka lesom..
i tak príde zrazu sám sebou..ten rozhovor s Otcom

V tomto zmysle je cieľ každého náboženstva logicky preruśenie tohoto kontaktu, vzťahu, bo iba bez neho môžno obeť efektívne systematicky manipulovať. Keď stratí ochranu, firewall.
Či už nejakou "svätou knihou" dogiem, autoritkami hier-archov, alebo oboma. Hlavne deklarovať jedno a konať opak.

"Tak rozdeľuj a panuj nad stádom bezprízorných.."
vravel Duch ten klanu krvilačný..

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

popolvár | 03.03.2014

"...každý tu má v živote špecifickú, jedinečnú úlohu(y) a každý dostáva počas života v niektorých situáciach "Zhora" inFormacie celospoločenského významu.
Ak si ich nevšimne, alebo ich opakovane ignoruje...dlhodobý stres...viditeľných ochorení."
- presne tak, kazdý je svojim spôsobom nahraditelne nenahraditelným "kolieskom" v tom obrovskom "stroji - Vesmír" a má svoju specifickú úlohu, ktorú bud prirodzene plní, alebo ak sa v tomto zmysle"nevie zaradit" tak potom k nemu "Zhora" prichádzajú "...InForácie (myšlienky, nápady) celospoločenského významu (ktoré) majú VŽDY nízkofrekvenčnú charakteristiku... Podvedomie ich napr. nevedome prijme, no narkotikami, či ich ekvivalentom vo forme chybných, objektívnej realite neadekvátnych stereotypoch paralyzované vedomie jedinca ich neidentifikuje, resp. v rámci svojho "kaleidoskopu" chybne zaradí, asociuje." - tak dochádza k rozporu, nesúladu, asynchronicite vedomia a podvedomia, co vedie v dlhodobejsom horizonte k dalsím následkom (uz vyssie uvedeným...) az k "nahradeniu"...
...toto je aj moja osobná skúsenost a verte - ustat následky takéhoto "streckovania" - to dá zabrat... Akonáhle clovek zaujme svoje predurcené miesto, hned je vsetko krajsie, lepsie a lahsie... Jasné, ze tie následky cesty "mimo" este chvílu doznievajú...
(sú aj metódy a ludia, ktorí to vedia presne urcit, ci som na svojom mieste, alebo nie: ak nie tak vedia napomôct sa zorientovat a nasmerovat... nemalým pomocníkom je/sú talent/y cloveka. Nie nadarmo sme si ich priniesli...
Cím viac sa zamýslam nad podstatou a zmyslom toho, co je v DVTR (aj teraz pri preklade Prílohy 9) tak DVTR je geniálne dielo - tak ako pôvodný chronologicky neznefunkcnený Korán, ci pôvodné ucenie Issu. Vzdy v pre ludstvo hranicných dobách prislo "Zhora" pre ludstvo takéto posolstvo, osvetlenie, usmernenie, poodhalenie pravdy - vzdy podla úrovne chápania daného spolocenstva v prijatelnej a adekvátnej forme... Tá istá myslienka mi napadla v súvislosti s DVTR a celou KSB...
Ved "...InForácie(myšlienky, nápady) celospoločenského významu majú VŽDY nízkofrekvenčnú charakteristiku..." a k ich uchopeniu sú schopní len jedinci, nezatazení narkotikami a inými k "prízemnostiam" zvádzajúcimi látkami, t.j. jedinci "cistí", a tým schopní aj pocut "hlas Bozí"...
Cize tieto materiály by sa dali nazvat v podstate aj vodítkom, posolstvom od Boha pre dnesok... A vdaka zmene pomeru frekvencií technolog. a biolog. casu (aj internetu) prznitelia Koránu a ucenia Issu v tomto prípade nemajú sancu...
Prosím adeistov o "prezutie, prezvykaní" vyssie napísaného predtým, nez spustia svoju kritiku... Je to moja úvaha, asociácia...


Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

Pe-tri | 04.03.2014

Možná by se to dalo říct i jednodušeji. Prostě vědoucímu parazitovi jde vždy o to, obsadit svými "názory - účelovými pseudopravdami" podvědomí jedinců. Pokud se mu to podaří (což si cyklicky monitoruje), má vyhráno, protože každodenní vědomé chování každého člověka je něco jako květ rostliny (špička ledovce). Prostě kdo řídí obsah podvědomí (hypnotizér - zhurta, naprudko a krátkodobě, zombifikátor - sofistikovaněji, postupně a dlouhodoběji), řídí i každodenní vědomé jednání a názorovou bázi, ze které loutka vychází. Takže kdo si nechá vyřadit kontrolní, ochranné mechanismy mezi podvědomím a vědomím (svůj firewall), vydává se do rukou manipulátora a stává se dobrovolně jeho loutkou. Je pak jen věcí schopností manipulátora, jaké prostředky k vyřazení firewallu z provozu v konkrétním případě použije. Je jich nečekaně mnoho. Od adresných, fyzicky invazivních (etyl, nikotin, narkotika, ostatní drogy...) přes mentálně invazivní (hypnózy, sugesce, obelhávání, ostatní formy vymývání mozku) až po neadresné, kolektivní formy jako jsou mediální, podprahové vysílání, blockBustery, řízení davů atd. Naštěstí ten firewall je mnohovrstevnatý (jako ta cibulka), takže jedinec, má možnost si na určité úrovni uvědomit činnost agresora a zahájit vhodnou obranu. Třeba tou procházkou lesem. Prostě své podvědomí bychom si měli setsakramentsky hlídat a bezpodmíněčně ho mít pod vlastní kontrolou/péčí, aby nás samotné nepřekvapilo, čeho všeho jsme vlastně schopni, když by se n(ě)komu, podařilo vypnout (byť krátkodobě) z našeho jednání jeho kontrolu v podobě racionálního vědomí (uvědomování si, myšlení). Doufejme, že ne nadarmo vyprávěli o tom, jak propadli i vzdělaní a inteligentní lidé davové hypnóze při setkáním s Goebelsem na jeho mítincích, jeho sugescím a sami ze sebe byli (později) šokování tím, jak spolu s ostatními hajlovali aa skandovali, jako kdyby byli skalními příslušníky fašistů. To je pravá davová magie, dnešní psychologií však již prakticky zcela odhalená, přesto jakékoliv praktické aplikace trvalé umožňující (majdan).
Prostě sílu podvědomí nelze dnešními člověku neznat, natož podceňovat. Jak to jednou větou vyjádřil Lobsang Rampa - při střetu mezi vůlí a představivostí, vždy vyhraje představivost.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka

patacek | 26.07.2014

Vynikající texty dokládající povětšinou velmi hluboký vhled do principů fungování okolního světa. Ale zde s koncem nesouhlasím. Nedomnívám se, že manipulace je smyslem všech náboženství, právě naopak. Zcela jiná je otázka různých náboženských organizací, které náboženské ideje pouze zneužívají, ať již vědomě, či z pouhé neznalosti. Tam je závěrečná kritická poznámka zcela namístě.

Re: Re: Otázka

gorasd | 03.03.2014

a to nevadi ze tinktura je vecsinou kombinovana z lihoglycerinom?

Re: Re: Re: Otázka

gorasd | 03.03.2014

tinktura belotrnu......a este otazocku uz asi poznam odpoved ale aj tak chcem pocut vas nazor na marihuanu,,svojim sposobom mi v mladosti otvorila mysel a zabranila prilisnemu materializmu ale po par rokoch mi uz nemala co dat aspon nieco take som s toho citil tak som s tym sekol a je to super obcas sice este pride chut ale to je len myslienka ktora sa da rychlo zahnat.

Re: Re: Re: Re: Otázka THC

udo | 05.03.2014

Dostatočne zdravému Človeku by to nemalo byť treba.

Re: Re: Re: Re: Re: Otázka THC

patacek | 26.07.2014

Naprostý souhlas. Vždy jsem měl pocit, že dostávat se na vyšší úrovně vědomí pomocí drog je vlastně podvod, který se nám musí nutně vymstít. Nehledě na rizika nepochopení a zkresleného vnímání, kterým se sice mnohem pomalejší. ale zato bezpečnější cestou postupného poznání můžeme vyhnout.

Re: Otázka

udo | 03.03.2014

re: Phyllomedusa - zdroje formulácii

Ide o materiály(okrem iného) zo štúdii, analýz a prednášok nasledujúcich univerzít:

Санкт-Петербургский Государственный Университет(СПбГУ)
Факультет Прикладной математики - процессов управления.
http://www.apmath.spbu.ru/ru/

Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет (СПбГАУ), г.Пушкин, СПб, кафедра Методологии и психологии управления.

Южно-Уральский Государственный Университет, Приборостроительный факультет, кафедра Систем Управления (г.Челябинск)
http://susu.ac.ru/cgi/db/vtree.cgi?node=133

Алтайский Государственный Технический Университет
http://www.altstu.ru/structure/chair/rl/article/rl_discip/

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет (СПбГПУ)
Факультет Комплексной Безопасности, кафедра Национальной Безопасности. http://www.fcos.ru/index.php/kafedra/nb

АлтГТУ им. Ползунова
Барнаул.

Podrobnejšie štúdie, zdroje by mali byť uvedené aj v tomto archíve:
http://vodaspb.ru/english/index.html

V skratke:
Podľa vyjadrení v prednáškach .mp3, .avi záznamov a publikáciách z vyššie uvedených škôl a výskumných stredísk, sa tieto štúdie opierajú(ak sa dobre pamätám) hlavne o 3. dlhodobé štatistické analýzy:

1. Rusko:
Obdobie konca 19.stor a roky prohibície 1914 - 1925

2. USA:
Masové efekty prohibície obdobia rokov 1920 - 1933
na zdravie novorodencov.

3. Sovietsky zväz
Dôsledky "suchého zákona" z éry Gorbačova v rokoch 1985 -1987

este by som dopnil

gorasd | 02.03.2014

že amalgamove plomby doporucujem odstranit z tela su to jedy konkretne ortut ktore obsahuuju tiez vazne narusa mozog a neurony v nom-zabranuje im regenerovat.

Re: este by som dopnil

Peter Šoltysik | 03.03.2014

Presne tak.Je to nebezpecnejsie ako alkohol -taka je moja smutna skusenost kedze telo nema schopnost samovolne vylucovat tazke kovy.Starym rimanom nasli Olovo v kostiach po 2000 rokoch kedze mali vodovodne trubky z olova.A dostat tazke kovy z mozgu je setsakra oriesok.Dnes je to aktualne v suvislosti aj s ockovanim okrem amalgaovych plomb Mohol by som -keby som vedel -o tom napisat roman.Detoxikujem od ortuti uz 5-ty rok .Pouzivam denne injekcie DMPS -krasny rusky vynalez.DMPS v kapsulovej forme na oralne uzivanie som zhanal cez Ukrajinu pod nazvom Zoreks.Nemci kupili licenciu ale u nic je 10 krat drahsi.
Pisem o tom denne dennik tu:
http://detox.forum-zdarma.sk/viewtopic.php?f=6&t=5&start=0

Po zaregistrovani sa ,tam su pristupne aj fotky cim som za tie roky prechadzal-brr. Keby niekto chcel o tom vediet viac nech googli -"otrava ortutou".Su aj desive videa na youtube klucove slovo je "poisson of mercury"
Alebo nec mi napise na enneagram@azet.sk Rade poslem svojetf cislo- Mam 50 rokov,som zo Ziliny a cez telefon rad budem niekomu uzitocny.

Trans/deformace sTroje psychiky

Pe-tri | 02.03.2014

Je fakt dobré si ty psychiku trans/deformující konsekvence explicitně uvědomit, lidově - když to jde s člověkem s kopce či od 10 k 5. Je nezbytné si zde uvědomit, že v důsledku poškozování hardware/mozku se jedná o nereverzibilní (nevratné) procesy. Po určité době pak prostě nezbývá, než nad člověkem - zlomit hůl. Žádné protialkoholické či protidrogové léčebny již nejsou sto pomoci. Nanejvýš pak jedinec nesestupuje dál.
A ještě jedna doplňující poznámka lehce sledovatelná v praxi. Se snižováním sTroje psychiky se jednoznačně a docela rapidně snižuje (a to i při malé konzumaci etylalkoholu) i paměťová kapacita konzumenta. V důsledku toho pak není schopen monitorovat a tím pádem ani si uvědomovat nízkofrekvenčnější (pro něj kruciální) procesy ve svém životě a postupně se orientuje na vegetativní život typu - ze dne na den. K čemu je pak asi takovýto jedinec, který ztrácí i pojem o zodpovědnosti použitelný, je jasné všem, natož HNR. Pomoci už mu není. RAMka odešla, možnost do ní uložit data neexistuje, možnost je zpracovat rovněž ne. Upgrade vyloučen.
A i ten vliv promiskuitního sexu na transformaci a deformaci stroje psychiky (energo-zavirování vlastního těla) je velmi namístě brát vážně. Samozřejmě nemusí jít jen o nežádoucí (a zhusta více vědoucími záměrně) působení na rozhodující kádry opozice. Je to důležité i z hlediska udržení si zdravých vztahů (zdánlivě neškodný vliv nevěry na "postupně měnící se atmosféru" v rodině) v rodinném a skrze něj i v širším, společenském životě. Inkorporace přistěhovalců s následným křížením se s domorodci přináší stejně objektivní, rozkladné důsledky na mezilidské společenské normy/standardy. A tak se pak starší generace "nestačí divit", co se to dnes s lidmi vlastně děje. A oprávněně říkají - jó, to za našich časů ... .
O LGSB agendě, v tomto světle smrtících koktejlů biopolí už ani nemá valný význam se explicitně zmiňovat, jak je to do očí bijící, sebepotvrzující perverze/deformace lidství.
Díky
P.

Přidat nový příspěvek