Prečo nie je osožné sa náhliť...

Prečo nie je osožné sa náhliť...

7.7.2015

jardob

 

Úryvok z knihy "Smutné dedičstvo Atlantídy" od VP, kde je opísané k čomu vedie snaha robiť nepripravený niečo "hneď teraz":
(neskôr bude publikovaná celá kniha)

 

...
Ničmenej, je dosť veľa jednotlivcov, ktorí by radi urobili niečo „hneď teraz“, a nevedia prekonať svoju netrpezlivosť. Následkom tejto netrpezlivosti sa púšťajú do činnosti, ktorej perspektívy neblahého zakončenia nevidia, nakoľko sú zahltení túžbou uskutočniť svoj dobrý úmysel „hneď teraz“, ignorujúc výstrahu: «Nezačínajte činnosť, ktorej zakončenie neleží vo Vašich rukách», — V.O.Ključevskij.
Ďalší zasa, uvidiac určitú viac-menej vzdialenú perspektívu, ktorej realizácia je celkom reálna (za predpokladu že sa k nej vybuduje cesta z reálnej prítomnosti), okamžite zanechajú prítomnosť a ženú sa ozlomkrky za perspektívou (vidinou budúcnosti)*, nebudujúc v reálnej prítomnosti nič pre jej uskutočnenie, alebo skúšajú na jej uskutočnenie použiť vyložene nevhodné prostriedky, pričom na posúdenie vhodnosti prostriedkov sa im nezdá potrebné “strácať čas” (ako sa to zo začiatku prihodilo v Rusku pri terorizme dekabristov a neskôr marxistov), ospravedlňujúc to frázou: “na premýšľanie už je neskoro“ alebo „treba robiť aspoň niečo“. A čo také možno urobiť bez rozmýšľania?
No existujú aj takí, čo povzbudzujú všetkých dobromyseľných netrpezlivcov, za tým účelom, aby ich rukami zničili prítomnosť a zablokovali cesty k reálne možnej priaznivej perspektíve. Medzi takýchto sa radí aj M.S.Gorbačov, kedysi povzbudzujúci zlatokopov perestrojky slovami: «Perestrojka – to je ale neprebádaná cesta, súdruhovia!», — a nikto sa ho neodvážil zahriaknuť: «Nepoznáš brody – neskáč do vody! Povedzte mi prosím ale úprimne: „Vy ako hlava štátu – ste idiot alebo nepriateľ národa?“»
Ľudia správajúci sa netrpezlivo, odmietajú (ruskú)* národnú múdrosť vyjadrenú slovami: «Trpezlivosť a práca všetko zdolajú» . V Koráne je podmienenosť skutočnej mravnosti trpezlivosťou vyjadrená priamo:
«Dobro a zlo nie sú si rovné. Odstraňuj zlo tým, čo je lepšie <ako zlo>, a potom ten, kto je tvojim nepriateľom, stane sa tvojim blízkym priateľom. A nedosiahne to nikto, len ten kto trpel <znášal>; nedosiahne to nikto, len držitelia veľkého dielu». — Súra 41:34, 35.
Na to isté poukázal aj Kristus:
«Kto chce ísť za Mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž, a nasleduje Ma...» — Marek, 8:34.

Netrpezlivci, ktorí nevenujú pozornosť a silu tomu, aby v sebe sformovali ozajstnú trpezlivosť a sebadisciplínu pri práci na realizácií dlhodobej perspektívy, stanú sa obeťami sebaklamu, keď ich netrpezlivosť budú podporovať ich ďalekozriví a trpezliví protivníci. Pritom ak ich protivníci pracujú na objektívne Zlo, potom nedisciplinovanosť a netrpezlivosť – je priama cesta k posadnutosti, biorobotizácií. Okrem toho netreba zabúdať ani na démonické osobnosti.
Démonické osobnosti, — disponujúc (vedome či podvedome) prehnaným sebahodnotením, súc nositeľmi živočíšneho stroja psychiky, zombi psychiky alebo žijúci v svojvôli individualizmu (oslobodeného od zajatia inštinktov a zombi programov), — plodia agresívno-parazitický individualizmus nárokujúci si na nadľudskú dôstojnosť uprostred ľudstva.
Majú sklon k vzájomnému hodnoteniu svojej hierarchickej dôležitosti a spochybňovaniu „znížených hodnotení“ (podľa ich názoru) od ostatných voči ním samotným. Medzi nimi sú tiež netrpezlivci, no sú tam aj ďalekozriví činní stratégovia, disponujúci mimoriadnou trpezlivosťou, nepovažujúci sa za priviazaných k vonkajšiemu sociálnemu času.
V spoločenstvách dnešnej globálnej civilizácie reálne existujú dobromyseľný netrpezlivci, ktorí prejavujúc tento špecifický druh pochabosti, sa zoskupujú do kŕdľov. Keď kŕdle takýchto netrpezlivcov (idúc hlavou proti múru) prídu k štátnej alebo inej moci nad spoločnosťou a začínajú realizovať svoj abstraktný humanizmus, tak tento sa následne premení na lavínu najrôznejšej zločinnosti, pretože rozdiely v stroji psychiky jednotlivcov predsa len reálne existujú. Tieto rozdielnosti v stroji psychiky plodia vzájomne sa vylučujúce chápania (každým z množstva jednotlivcov) konkrétneho dobra a konkrétneho zla, alebo absolútnu neprítomnosť presného chápania týchto vecí. To sa potom premieta do vnútrospoločenských konfliktov množstva antropoidných živočíchov, biorobotov-zombi, svojvoľných démonických individualistov, a tých ktorým sa počas každej historickej éry podarilo stať sa ľuďmi, v súhrne tvoriacich spoločnosť .
Tento druh konfliktov (spôsobených rozdielmi v správaní, v ktorom sa odráža každý z existujúcich strojov psychiky v spoločnosti), býva potláčaný alebo odstraňovaný inštitúciami spoločenského samoriadenia a to rôznymi prostriedkami: «naviať sen», umelo vytvoriť záujmy (aktivitu)* pre znepriatelené strany mimo sféry konfliktu, fyzicky izolovať od spoločnosti alebo zlikvidovať jednu prípadne viac strán, zúčastnených v konflikte.
Po odstránení obzvlášť krvavých následkov pokusu realizovať v praxi abstraktný humanizmus „hneď teraz“ v spoločnosti, ktorý ešte nedozrel do ľudskosti, — nasledujúce viac či menej despotické podržanie dosiahnutej dynamickej rovnováhy medzi spoločenskými skupinami, — nové pokolenia abstraktných humanistov nazývajú totalitarizmom, despociou, diktatúrou a podobnými „nepeknými slovami“. No ak sa im podarí znova dostať k moci, tak abstraktný humanizmus plodí ďalšiu v poradí katastrofu spoločenského systému, a spoločnosť ak nezahynie v nej, tak po nejakom čase obnovuje «despotický poriadok», potláčajúci slobodu jedných alebo druhých spoločenských skupín: tried, stavov, klanov, a tiež slobodu samovyjadrenia sa v živote toho ktorého stroja psychiky

 

Diskusní téma: Prečo nie je osožné sa náhliť...

niečo k článku

jardob | 08.07.2015

Ohľadne citátov z Koránu a Biblie. Čo viem, tak VP sa drží u Biblie synodického prekladu do ruštiny. U koránu neviem presne. Osobne pri preklade takýchto textov nekopírujem zo známych slovenských prekladov, ale snažim sa čo najvernejšie preložiť ruský podklad...(zdá sa mi že vernejšie vystihuje pointu) Preto tam môžu byť mierne odlišnosti oproti vetám ktoré sú ľudom notoricky známe...
Napríklad slovo trpieť a trpezlivosť majú podobný koreň.. V tom citáte z Koránu nebolo ten kto je trpezlivý (ako to je zjednodušené v mnohých prekladoch) ale trpí, znáša (reč je čisto o trénovaní sebadisciplíny všeobecne, ktorá je užitočná v živote, reč nie je o žiadnom martírstve). A tiež zakončenie - "držitelia veľkého dielu" (pričom do slovenčiny to araby prekladajú ako - kto má "veľké šťastie" - čo ide úplne mimo reč o trpezlivosti)

Oveľa viacej by si zaslúžila rozviesť a dopovedať druhá polovica článku (posledné dva odstavce).. Je tam veľa nedopovedaného..
Napríklad súvislosť medzi "netrpezlivcami" a "abstraktným humanizmom"

Inak môžem povedať že kniha "Smutné dedičstvo Atlantídy" je pekne vystupňovaná:-) Aspoň pre mňa, prvá kapitola totálna nuda, až som pochyboval či to budem aj ďalej prekladať (formou "doťahovaní" vysvetľovaná podstata psychického trockizmu), ale každá nová kapitola zaujímavešia stále viac a viac:-). Kopu nových ucelených informácií o ktorých som nevedel...

Re: niečo k článku

Zed | 08.07.2015

Já ti rozumím. Proto jsem psal, že je potřeba se seznámit i se zbytkem textu. Teprve potom je možné o jeho logice, či správnosti diskutovat.

Jednodušší podstata

Zed | 08.07.2015

Myslím si, že podstata toho, proč jsou doprovodné texty, jako tento koncipovány a sepsány tak jak jsou, je jednodušší. Dle mého názoru to má více příčin.

1. Rusko jako země je směsici více kultur, než česká, nebo slovenská republika. Aby bylo možné nějak oslovit, a přitáhnout k této koncepci, jak pravoslavné křesťany, tak i muslimy, žijící v Rusku, využívají autoři často pro podporu svých myšlenek a teorií citací, jak z bible, tak i koránu. V tomto úryvku, se mi ale vybrané citáty nezdají příliš vhodné, jak obsahově, tak i logicky. O tom jsem ale už psal v "mimo téma".

2. I autoři samotní vycházejí z určitých pohledů na život, daných předchozí výchovou a tradici. Snaží se proto teorii napasovat do těchto mantinelů. Sami často využívají pro podporu svých argumentů citačně-dogmatické argumenty.

3. Nesmíme zapomínat i na to, že jsou to po většině i akademičtí pracovníci, zvyklí se vyjadřovat poněkud komplikovaně i o jednoduchých věcech. Častokrát i oni jsou díky své práci myšlenkově odtrhnutí od běžného života, a vyjadřováni.

Jisté je, že do složitých vět se dají zakomponovat i nesmysly, a přitom vypadají na první pohled velice moudře. Přesto si myslím, že se v těchto textech dá najít dost potřebných informací. Ale jako ve všem je třeba se držet toho, že "důvěřuj, ale prověřuj", a "používej selský rozum".

Film o původcích čínské zdi

zeď | 08.07.2015

Film o původcích čínské zdi už byl někde komentovaný (ruština 47 minut)? Kterou stranou byla zamýšlena...
https://www.youtube.com/watch?v=48A7rC8CfX4

Re: Film o původcích čínské zdi

Padre | 09.07.2015

V anglictine, ci s SK/CZ titulkami by to nahodou nebolo?

Loučení.

Pozdrav | 08.07.2015

Zdravím všechny čtenáře.
Opouštím čtení těchto textů, protože citují bibli i korán, a tím VP ztrácí moji důvěru. Až na Pjakina.
Citace těchto písem dokazují stagnaci myšlení - jak mohou citovat to, co způsobilo tolik utrpení, co na 1. prioritě doslova pomátlo tolik hlav.
Bible i Korán jsou sluníčkářské bláboly.
Až mi tu budete opět nadávat za tento názor, vězte, že to číst tedy opravdu nebudu.
Krásné léto bez vzteků.

Re: Loučení.

Vasiľ | 08.07.2015

"jak mohou citovat to, co způsobilo tolik utrpení"

Jedným z účelov citácií je odhaliť, ako to utrpenie spôsobili, aby sme sa v budúcnosti vyvarovali podobným veciam.
Ďalší účel je odhaliť alebo aspoň dať návod na odhaľovanie, kde sa v tých knihách končí pravdivý popis skutočnosti a kde začína manipulácia.
Alebo je snáď možné vymyslieť niečo, v čom by nebolo ani kúsok pravdy? Podľa mňa to nie je možné, ani keby človek chcel, nieto ešte nedopatrením. A veľmi ťažké je napísať aj niečo, čo by bolo 100% pravdivé.

Zdravý skepticizmus nie je o totálnom odmietaní, prehliadaní či vedomej ignorácii.

Re: Loučení.

Jaro Slav | 08.07.2015

Tak to je škoda, že si to nebudeš čítať, lebo zomrieš nemúdry... Ja som tiež bol takýto
baran (to myslím na seba), ale dospel som k tomu, že bez náboženstva by ľudstvo na tom bolo veľmi, veľmi biedne. Okrem toho duchovno je nevyhnutná súčasť každého inteligentného, ak náhodou nie každého tvora. Osobne som zarytý ani-RKC, ale náboženstvá nezatracujem...

Re: Loučení.

jardob | 08.07.2015

Škoda že ťa odradí taká nepodstatná hlúposť. V každom balaste najdeš zrnká pravdy, a aj v "čírom" zlate nájdeš nečistotu..
Rozum je na to aby sme ho používali... Ak by existovali knihy s číro čírou pravdou, rozum by sme úplne mohli zahodiť do koša... Bol by nám zbytočný a my by sme boli vhodní len ako vedľajší produkt (ovce pre pastiera alebo roboty vo fabrike)
Článok má iné nedopovedané veci, o ktorých by sa dalo polemizovať a dokončiť ich...

Re: Re: Loučení.

stretnutie | 09.07.2015

Ale aj dobre,že to povedal ,iste nie je sám,čo si to všimol.Aj ja som sa na to pýtala už dávnejšie Hoxa a jeho vysvetlenie akceptujem.Teda na to,prečo sa tu pomerne často cituje korán.Pretože je mladší,je autentickejší.Loučení,počkaj chvíľu,rozmysli si to.Sú tam aj skvelé veci,to percento špiny však musíme vedieť rozoznať-a to je pointa.Matka umyje svoje krásne dieťa a voda je hnusná,špinavá. Dieťa je však čisté,nevyleje ho do kanálu s vodou,ale naopak,posadí na stôl,a,ešte ho častokrát aj vyboskáva.:-),to je tá mozajka,po našom skladačka,aby sme vedeli rozoznať,čo do obrazu nepatrí.Jardob,čo mám robiť,ja sa zas až panicky bojím tých pakistancov,už som ich videla v meste,sú zatiaľ slušní,žijú v azylovom dome,ale cítim sa ohrozená.

No ano

Ziim | 07.07.2015

Možná je to smutné, že jsme upadli až tak hluboko, ale taková je realita. Brano, Stano, Peter a jiní jsou jí dokladem.

ách,pravopis

jill | 07.07.2015

...existujú dobromyseľný netrpezlivci- dobromyseľní/1.p. mn.č./ netrpezlivci
"dočkej času jako husa klasu"
"ráno bývá moudřejší večera"
"žiadna polievka sa neje horúca",
vidím opravdu degradaci v "strojení" člověka, když je potřeba dlouhým a složitým výkladem popsat tak jednoduchou věc

Re: ách,pravopis

popolvár | 07.07.2015

no hej, obcas nieco ujde v pravopise, aj pri kontrole, ak je uz toho privela a sadá únava...

ad. degradácia strojenia cloveka - tieto príslovia, ludové múdrosti, sú len skrátenou formou odporúcaní- lahko zapamätatelnou - poukazujúcich na urcité generáciami zozbierané skúsenosti. Ale preco je potrebné sa nimi riadit, alebo, co konkrétne spôsobuje ich nedodrziavanie v praktickom zivote - tak o tom sa v nich nehovorí. A asi aj preto nie je na skodu si precítat tak "dlouhé a slozité výklady"... Alebo dogmaticky veríme vsetkému? Dôveruj, ale preveruj! (minimálne, preco je to tak). Inác skutocne dôjde k degradácii v "strojení" cloveka - na zombie-biorobota...

Přidat nový příspěvek