Pravidla životního provozu

Pravidla životního provozu

10.4.2016

 

 

Titulky: Palo

 

Každodenným sledovaním môžme vidieť zaujímavý fakt, že v živote mnohých ľudí narastajú problémy, na ktoré nevedia nájsť riešenie. Postupom času tieto problémy prerastú v život nebezpečnú lavínu. Pri tom však existujú ľudia, ktorí sa s takým niečím vôbec nestretnú.

Prečo sa toto deje a v čom spočíva rozdiel? Kvôli vývoju informačných technológií nastala zmena informačného stavu spoločnosti, začínajúca v druhej polovici dvadsiateho storočia, ktorú nazývame "Zákon Času", nás k dnešnému dňu priviedla k tomu, že starý spôsob života, predchádzajúci režim a spôsoby správania vo všetkých oblastiach činnosti človeka fungujú inak ako pred tým. Alebo nefungujú vôbec. To sa teraz u mnohých prejavuje v narastaní chybovosti a katastrofách života privádzajúcim k depresiám a šialenstvu/amoku. Tým pádom treba ľuďom fungovať podľa inej algorytmiky života alebo ostať pri starom a stále si nabíjať tekvicu robením toho, čo nefunguje...

Pre tých, ktorí si neželajú žiť po novom v dnešnom zmenenom svete, má súčasná kultúra pre nich dávno prichystané spôsoby zneškodnenia: Stresy, degradáciu narkotikami, vojny, hlad, choroby atď...

Tým, ktorí sú pripravení zmeniť sa, bude vždy poskytnutá pomoc Zhora. Vyššie Riadenie vo vzťahu k nášmu svetu objektívne existuje a každý má možnosť presvedčiť sa o tom samostatne. Aké ciele sú dané pre každého z nás a pre spoločnosť ako celok? Každému jednotlivcovi druhu Homo Sapiens je Zhora v prvom rade dané stať sa Človekom. A všetkému obyvateľstvu Zemi zformovať sa do kvality Človečenstva, čo žiaľ, nie je nateraz dosiahnuté. Teraz keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva už len jediné, naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia. (George Bernard Shaw) Nadmierna Reálnosť alebo inými slovami Boh, nie je ľahostajný k tomu, čo sa deje na Zemi a v našom živote. On podporuje tých, ktorí fungujú v koryte Jeho Zámeru a takisto pomáha tým, ktorí nevedome zišli z cesty, alebo vedome koná proti Nemu tým, že takýchto ľudí "zamyká" následkami ich vlastného konania alebo absencie konania. Do súčasného času je pre ľudí na Zemi obtiažné porozumieť ceste predurčenej Zhora kvôli premyslene postavenom globálnom systéme potlačovania ľudí, ktorý zabraňoval väčšine v osvojení potenciálu svojho rozvoja. Práve v tomto sa prejavilo skutočné bohorúhačstvo a zlé úmysly architektov tejto spoločnosti. Práve teraz sa kvôli následkom vplyvu Zákona času absolútna moc otrokárskeho systému nad ľudstvom končí. A pred nami naskytá možnosť realizovať Boží Zámer. V rámci Zámeru má každý jednotlivec bez rozdielu svoju unikátnu úlohu vyplnenie ktorej sa javí byť originálnym stavebným kameňom k zostrojeniu Človečenstva na Zemi. Mimo hlavnej misie, má človek tiež pomáhať iným k dosiahnutiu ich misie. Človek nie je stvorený ako naprogramovaný automat vykonávajúci vymedzené poverenia - biorobot. Zhora je mu daná sloboda výberu a možnosť využiť slobodu vôle k tomuto výberu. Práve preto jedni ľudia vyberajú cestu Zámeru, druhí ju odmietajú a tretí rozmýšľajú či to stojí za to... Na to, aby vedel jednotlivec svoju aktuálnu situáciu porovnať so Zámerom disponuje vrodeným zmyslom - svedomím. Nástroj umožňujúci byť nepretržite v kontakte s Bohom. Preto v pravej podstate je Človekom ten, kto prejavuje vôľu stelesňujúc svoju misiu životom a kontroluje svoje činy so svedomím. Tým, ktorí budú žiť v Človečenstve, Boh ustanovil pre všetkých pravidlá života, dodržiavanie ktorých garantuje Človeku splnenie jeho misie a tiež bezpečnosť života v procese jej dosiahnutia. Podobne ako pravidlá cestnej premávky (PCP - pozn.) regulujúce pohyb transportu na ceste, pravidlá "životnej premávky" regulujú pohyb ľudí životom. Na pochopenie pravidiel "životnej premávky" si uvedieme ako model pohyb človeka v automobile ako analógiu jeho životnej cesty, kde on sám je vodič a automobilom je jeho život. On štartuje z počiatočnej pozície - bodu A a potrebuje sa dostať do bodu označeného B. Medzi nimi sa nachádzajú body, ktoré je nevyhnutné prejsť počas cesty - to je úloha života. Šofér nie je na ceste sám, okolo neho je množstvo rovnakých šoférov smerujúcich k svojmu bodu. Existuje množstvo variantov cesty, po ktorých sa dá dostať do bodu B, no treba vedieť že: za prvé - že bude existovať cesta najviac optimálna pre šoféra a aj druhých účastníkov premávky. Na tejto ceste má človek podporu Zhora. za druhé - zo subjektívneho pohľadu šoféra existujú cesty pre neho najľahšie a najrýchlejšie po ktorých možno bezstarostne prejsť. V skutočnosti takéto cesty skrývajú veľké nebezpečia, rovnako môžu byť na nich, bez vedomostí šoféra, komplikácie, skryté vady cesty, slepé uličky, spôsobujúce vrátenie sa a vydanie sa na cestu znovu. Rozmanitosť ciest poskytuje neustále križovatky a rozdvojky, ktoré poskytujú možnosť dostať sa do cieľa inou cestou... Výber, ktorý človek realizuje na križovatke je prejavom jeho skutočnej mravnosti. Môže ísť priamo, obkľukou, môže ísť opačným smerom. Od toho bude závisieť čas, za aký sa dostane do bodu B alebo pravdepodobnosť toho či sa tam vôbec dostane. Na ceste sú smerové tabule a semafory zabraňujúce zablúdeniu a nespôsobiť haváriu. Smerové tabule sú analógiou svedomia človeka. Svedomie je priamy kanál spojenia s Najvyšším, prostredníctvom ktorého sa človek obracia k Nemu o otázke správnosti ceste alebo správnosti toho alebo onoho výberu trasy. Tabule ukazujú rýchlosť a iné prekážky, aby človek prešiel bez problémov. Značka pomáha držať sa smeru a bezpečnosti. Sledujúci takto nikdy nevyjde do protismeru , kde mu hrozí nebezpečenstvo havárie alebo smrť. Cestovné tabule ukazujú človeku správnu cestu a sú pre každého individuálne. Všímať si ich alebo nie? O tom rozhoduje človek sám. Vnímanie je nevyhnutnou vlastnosťou pre každého plnocenného šoféra. Semafory sú analógiou emócií človeka. Emócie sú tiež špecifickým nástrojom prostredníctvom ktorého sa informácia z podvedomých úrovní psychiky vynára vo vedomí v zabalenej (koncentrovanej) podobe. Keď sa rozsvieti červená, človek pociťuje negatívne emócie. Treba sa pozastaviť a porozmýšľať kam a ako ísť ďalej... Jedným z trestov, ktorý vnímajú nespravodlivo je pokuta - akákoľvek materiálna škoda, či už peniaze alebo majetok, ktorá nevedie ku škode na zdraví je analógiou pokuty za porušenie PCP. Pokutu možno označiť ako výstrahu na zastavenie, zamyslenie sa a varovať človeka od oveľa podstatnejších strát v budúcnosti. Na tento prípad existuje židovské príslovie: "Ďakujem, Bože, že si zobral peniazmi." Treba spomenúť, že žitie podľa svedomia zabezpečí človeku takú pozíciu, že nikdy nespôsobí haváriu kvôli druhým účastníkom. Takisto tí, čo nežijú podľa svedomia, budú môcť okúsiť správanie medzi sebou, čo často vedie k vážnym situáciam v živote, dokonca k predčasnej smrti. Tým nebezpečnejšie je žiť život na narkotikách. Je jedno, čím to je vyvolané - adrenalínom, hudbou, alkaholom, tabakom alebo zakázanými narkotikami... V akomkoľvek prípade to rádovo zväčšuje pravdepodobnosť havárie. "...Kto správne usmernenie nasleduje, ten ho nasleduje pre dobro svojej duše. A kto zblúdil, ten sa do bludu dostal, konajúc proti nej. A ja nie som za vás zodpovedný“. (Korán, súra 10, verš 108) Cestovaním životom je nevyhnutné mať na pamäti, že súčasná cestná premávka sa výrazne líši od tej, čo bola pred 40 rokmi. Pôsobením Zákona času sa vo výsledku zvýšila rýchlosť na cestách niekoľkonásobne. Pokiaľ v minulosti nerešpektovanie "PŽP" nemuselo mať následky, tak teraz má každé porušenie za následok pokutu, "nehodu" alebo haváriu. Život je nastavený tak, že aj dlho nesprávne kráčajúci človek, ktorý sa rozhodol zamyslieť a žiť podľa svedomia, sa vždy môže vrátiť na svoju správnu cestu sledujúc tabule v súlade so svedomím, ibaže to nepríde hneď a minulé chyby bude musieť napraviť podľa miery správneho smerovania. Hlavné je nevzdať sa na tejto ceste a opäť nezísť z nej. Takisto je nevyhnutné chápať, že všetci ľudia prichádzajúci na tento svet, nezačínajú svoj život na "čisto" ale majú za chrbátom konkrétne dedičstvo. Takýmto spôsobom dostávame od predkov práve taký automobil, t.j. fyzické telo a psychologické špecifiká, ktoré oni dokázali dosiahnúť. Nahromadiac životné skúsenosti a predajúc ich v takejto podobe svojim nasledujúcim pokoleniam. Úloha pre potomkov - vziať do úvahy všetky chyby aby oni predali deťom úplne iné auto aby ono ako minimum nekomplikovala ich cestu životom. Uviesť analógiu s PCP je podľa nás najlepší spôsob ako opísať tie zákonitosti, na ktorých reálne funguje život pre tých ľudí, ktorí ich nevidia, alebo sa nad nimi nezamýšľali. Iba tým, že budú tieto zákonitosti poznať, môžu sa presmerovať na novú algorytmiku života. Boží Zámer vo vzťahu k človečenstvu sa nejaví ako hlúposť, svedomie tiež nie je výmysel moralizátorov, ale úplne reálny nástroj pre spojenie s Bohom. V dôsledku pôsobenia Zákona času sa stane očividným, že žiť a fungovať sledujúc Božie pravidlá, je tou najbezpečnejšou cestou a iba On garantuje plný rozvoj potenciálu Človeka...

 

Diskusní téma: Pravidla životního provozu

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Ku KOB je zdržanlivý, ale mňa zaujala.

Slovan | 13.04.2016

Super prednáška o vplyve hudby na psychiku ľudí. Pre ruský rozumejúcich.
http://okkupantu.net/х/холопов-а-в/679-холопов-а-в-влияние-музыки-на-психофизиологию-человека.html

ROCK N ROLL?

rafik | 13.04.2016

tak na mne pusobi novodobe kapely jako lady gaga, jay Z a specielne skoro vsechny videoklipy napric vsemi zanry znacne znepokojive. Venuje se tomu web VIGILANT CITISEN.
Jinak ale rockeri jsou jedni z nejvic pohodovych lidi- absolutne neskodni a na koncertech to je znat- naprosto bezpecne, dobra nalada atp. Vsak se
bezte podivat na asi posledni koncert AC DC - dnes duchodci. Pro me je rockova hudba vzdor- vzdor proti sucharum, vzdor proti nesmyslnostem v zivote, stereotypu, o tom nemit strach byt sam sebou, o tom rozbit hajzlovy drzku, nebo se dojmout u krasne smutne melodie. ottis redding- sitting on the dock of the bay.
A drogy? Jo ty zapadni spolecnosti nevyhovuji, protoze by lidi za 5 minut zjistili v jakym ubohym metrixu to zijeme- bavim se o halucinogenech (debilni nazev, protoze se halucinuje az s brutalni davkou, ale to je fuk). Vetsinou jde totiz o pocit- pochopeni, uvedomeni si vesmiru, smrti, sebe, okoli. V Jizn Americe je ten kmen co cisti nasi planetu a ti si nosi takovou butylku, kde maji z makovic (cili opium)namichanej lektvar, kterym si potiraji rty nebo co. No a funguji az do pozehnaneho veku. Po generace. Akorat je teda mladsi bratr (tak nam rikaji- mladsi bratr byva ten mene zodpovedny) systematicky vyvrazduje- i s celou planetou. Uz spanelaci je tyrali kvuli zlatu, ktere jim vydali, protoze pro ne nemelo vyznamu a nechapali, ceho jsme kvuli zlutymu cosi schopni jim udelat.
Byl natocen tento dokument a urcite se na nej podivejte. Jmenuje se: POSELSTVÍ ZE SRDCE SVĚTA: VAROVÁNÍ STARŠÍHO BRATRA
Zasvecovaci ritualy, kdy se stanou dospelymi. Tam proste nejde o zneuzivani drog, ale o vyuziti techto rostlin. Mafie spolu s vladami modernich zemi si z toho udelali byznys- ekonomika prachy z drog potrebuje. My jsme proste vsechno postavili na hlavu. No chci rict, ze sice mohli rockovou hudbu, stejne jako drogy vyuzit k nasemu zotroceni- zmeneni nasi psychiky, ovsem neni to zas tak jednoduche. Dalsi vec je, ze v hudebnim showbyznysu (ale tak i ve sportu) nikdy nemelo byt tolik penez. To je zasadni chyba. Dovolili to jenom proto, aby lidi k nim vzhlizeli. Bohatstvi to proste podtrhuje- lidi maji k nemu respekt. Jenze casto se pak tento status zneuziva na machrovani, zneuzivani, oblbovani- a to je to na co se tu naráží a s tim i souhlasim. (cernošskej hiphop, kterej sakum prdum i s modou kopiruji bily) specielne ten hip hop je v odpornostech dost daleko. Ja to sleduju z profesionalniho hlediska, at vim, jak pusobi na lidi, takze mam prehled. Stejne jako v rockove hudbe je 75 procent textu o zenskych, lasce, tak v hip hopu je o tom, ze vsichni na svete jsou hateři rapera- ti jsou curaci a raper jim v deseti slokach rika at drzi hubu- pak ze je borec, protoze zacal rapovat a je king zemekoule- a tohle rika s takovou pompou, dokola dokolecka v kazde druhe pisni, ze prave ta namachrovanost je to, co na tom lidi maji radi. A to je problem, protoze se to lidem libi, misto, aby se tomu vysmali- coz ti s vkusem delaji, ale prumerny pubertak to doslova hlta- neni to o inteligenci, nebo nemusi byt. Proste se v mrveni vkusu a nazoru tlaci cim dal vic na pilu. Zvracenosti lady gaga, miley cyrus potom jsou pro ty co radi pop (jinak talentovane zpevacky, ale asi mk ultra a i kdyby ne, tak jsou to loutky- vsechno kolem jim tvori profi team- zivi stovky lidi) Je to opet byznys- spojili byznys s kurveni mozku. Je to tak. Rock si myslim obstal, i kdyz ho taky indoktrinovali, myslim, ze obstal- nechybi tam humor, inteligence, invence, city, chce to doopravdy neco umet- neni to o vykradani beatu, kdy skladanijeste jednodussi jako stavet z lega- kazdej to zvladne, ale to uz odbocuju. Nevidim proste nic spatnyho na pracovitych Aerosmith, ani na klipech LIVING ON THE EDGE- proc nezpivat o tom, ze nekdy zijeme na hrane. Je to proste tak. Ale nekdo by mohl rict, ze svadeji k tomu, aby clovek zil jako blazen. Ja mam vyhodu, ze navic texty neresim- nevnimam je. Mam anglictinu a ostatni jazyky pri zpivani jako hudebni nastroj. Co vim, tek to ma tak vetsina cechoslovaku. Nasinec mozna vnima refren, takze nasinec je z 90ti procent imunni. To neplati ale o videoklipech! Tyjsou to prave zlo- doslova. Kolikrat jste slyseli krasnou pisen, podporenou zvrhlym klipem, plnou ruznych naznaku- nasili, perverze a hlavne nepochopitelne chovani a vylozene surrealisticke vyjevy, ktere by vas nenapadli a vy si lamete hlavu, proc a na co se to vlastne divate. Uz snad na prvnim stupni ZS jsem si kladl otazku proc hudebni klipy vypadaji jak vypadaji. Az ted vsichni vime o co jde. Programovani. Rock ale jako takovej je cajk! Jak jsem rekl- dukazem budiz rockeri.Naprosto pozitivni, da se rict dobrácká sebranka :) Zrovna posloucham Prince- pisen Gold. Whau mazec

Re: ROCK N ROLL?

tulo | 13.04.2016

Suhlasim, a treba si priznat ze aj hudba sa vyvija a to ze rockova hudba je zla a ta moderna dobra je spiatocnicky nazor z minuleho storocia z usa. Praveze tato moderna hudba to je hnus. Ja osobne hudbu aktivne nepocuvam. Ako vypocujem si ju, paci sa mi hlavne techno elektro styl ale i tak nemam knej ziadny vztah, ziadne hudobne zbierky.

sex drogy rock n roll nebrat?

rafik | 11.04.2016

Prvni, kdyz jsem mel pred par lety pruser. A zrovna v momentu, kdy jsem kolegovi rikal, ze to ceho se ten pruser tykal , tak ze to mam zmakly. Ze jsem se to jakoze konecne naucil. Buch do peti minut jsem udelal chybu a ja toho zanechal. Celou dobu jsem to bral tak, ze kdyby se ten pruser, kde se nikomu nic nestalo nestal, tak ten dalsi uz by se stat mohlo a ze to bylo varovani.

Hele, to jako kdyz prestanu chlastat- neco dam, tak bych jako mohl tim, ze jsem pro sebe neco takoévyho udelal mohl neco dostat- respektive by me mohlo neco hezkyho potkat?

Re: sex drogy rock n roll nebrat?

Janka | 11.04.2016

Potká tě to hezké, že si tvůj mozek oddechne, že může pracovat tak jak je pro něj bez alkoholu přirozené :-).

.

rafik | 11.04.2016

Proc zaradili vedle heroinu i hudbu? Zavislost na hudbe- tak zalezi na ktere. To neni jenom tak

Re: .

Martin | 11.04.2016

Nejspíš protože hudba, zejména rocková byla je přímo nosičem drogové kultury. Od šedesátých let běžela nová opiová válka proti USA. Řada rockových kapel bylo pod kontrolou CIA a sloužily psychologickým operacím, tuto kulturu zavádějícím. Dnes stanice jako MTV propagující drogovou kulturu a kult gangsterismu z drogových peněz přímo žijí. Stejně jako velká část politiky.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 13.04.2016

Jedna z takých kapiel bola Beatles.

Re: Re: .

rafik | 15.04.2016

Kdybych si dal tu praci, tak ti vyjmenuju 30 kapel proti valce ve Vietnamu- Hendrix. Vlastne Woodstock byl o tom

Re: .

Paulo | 11.04.2016

širšie súvislosti sú aj v nedávno publikovanom pokračovaní Vody Mŕtvej o chórovodoch, hudbe, zvučaní...

Dobré/poučné nasměrování pozornosti člověka

jill | 10.04.2016

...vzhůru, neboť zhůry jsme přišli na tento svět, byť i se zátěží-výsledkem minulých životů. Děkuji. Pro pořádek by "překlad a otitulkování "měli být vyjádřeny v čase i ceně, abych se chápali spolupráce i jiní.

Životní cesta.

Putinovec | 10.04.2016

Díky za překlad Palo.Každý střípek informací pomáhá v lepším rozhodování.A někdy takový střípek může znamenat hodně.A ještě něco,před každým dílem Pjakina je vidět obraz bohatýra na koni.Nevíte někdo ,z jakého díla to pochází?

Re: Životní cesta.

Paulo | 10.04.2016

Rado sa stalo ;)
K tomu bohatierovi:
Všichni znají námět Vasněcovova obrazu „Bohatýr na rozcestí“.
Pokud naše současníky požádáte, aby vám vyprávěli, co se stalo potom,
tak to bohužel například mezi studenty v učebně vyvolá rozpaky
a v lepším případě z nich vypadne, že pokud pojede jednou z těch cest, tak zemře.
Rozcestí se větví čtyřmi směry, a každý z nich je svým způsobem zkouškou
nezávislosti chování bohatýra ve vztahu k různým okolnostem.
Podíváme se tedy na tu první: „Dáš-li se touto cestou, zemřeš.“ Jaká je to zkouška?
Nepodřízení se instinktu sebezáchovy, protože pokud vám slibují, že zemřete,
tak instinkt sebezáchovy napovídá:
„Proč bys tam měl jezdit?“
On tam však musí jet a vyčistit území od zla.
Abyste to území očistili od zla, musíte vládnout určitými dovednostmi
a mimo to nebýt podřízeni
instinktu sebezáchovy.
Další možnost:
„Dáš-li se touto cestou, oženíš se.“
Kdo si pamatuje, co bylo dál?
Přijdeš o koně.
Ne, to že přijde o koně, je jiná cesta. Co znamená, oženíš se?
Ano, v podstatě jde samozřejmě o podřízenost pohlavním pudům.
Děj probíhá následujícím způsobem. Jede v uvedeném směru a přijede k věži,
ze které vyjdou překrásné děvy, které mu odeberou mu zbraně a zavedou ho dovnitř,
kde je velká hostina, a když si jde odpočinout, tak přijde do ložnice, kde si lehne na postel,
která se propadne a on se ocitne ve sklepě, ze kterého pak vede přímá cesta na trh otroků,
nebo na hřbitov.
Tuto cestu bohatýr úspěšně absolvuje, pokud má dobře vyvinutou intuici
a dokáže včas prohlédnout lest, takže když se objeví ty krasavice,
tak si jejich vlasy omotá okolo ruky a odvede je na tu inkriminovanou postel,
kde se propadnou do svého sklepa, takže vše je jak má být.
I dnes je to aktuální, neboť v mnoha armádách ve světě, třeba v té izraelské
nebo libyjské za Kaddáfího, byla jednotka zvláštního nasazení složená z žen
a co nám napovídají naše pohlavní pudy?
Že ženu nesmíme bít, musíme se jí podřídit, takže je to aktuální i v dnešní době.
Jaká byla další možnost na rozcestí?
Přijdeš o koně.
Ne, kůň byl až poslední.
Další možnost byla:
„Dáš-li se touto cestou, zbohatneš.“
Takže jede. Přijede do města,
ve kterém panuje bezvládí.
Nabídnou mu stát se knížetem,
nabídnou mu bohatství.
Jaké tedy má možnosti?
Přijmout titul knížete a co bude dál?
Čeká ho práce, kterou Kipling v jedné ze svých knih charakterizoval slovy:
„Nejhorší prací je mít na starosti hlupáky.“
Pokud ve městě panuje bezvládí, tak to znamená, že je to následek jeho vnitřních rozporů.
Sami nejsou schopni zformovat vedení, které by vyhovovalo veřejným zájmům
a to z důvodů, že buď sami nevědí, jak žít lidsky,
nebo tam démoni splétají
intriky jeden proti druhému,
takže je jasné, že to žádný vládce nemůže ustát, dokud se těch démonů nezbaví.
Z toho vyplývá, že pokud bohatýr přijme knížecí titul, je odsouzen utopit se v intrikách,
a pokud ho nepřijme, tak si ti lidé budou muset vyřešit své problémy sami.
Vzhledem k tomu, že problémy jsou to řešitelné, nepovede to k žádným bědám.
Čtvrtá možnost:
„Dáš-li se touto cestou, přijdeš o koně.“
Dá se tou cestou a z lesa vyběhne vlk a útočí.
Bohatýr mu dá jasným způsobem najevo, že tady neuspěje a vlk se mu nakonec podřídí a začne mu sloužit.
O čem tedy vypovídá tato poslední epizoda, varianta. A která z těch cest byla tou nejdůležitější?
Lidská struktura psychiky, takže asi ta poslední s vlkem?
Ano, opravdu. Zdálo by se, že vlk sežere koně a co? Jaký je v tom rozdíl?
Je to sice bohatýrský kůň, tedy drahá věcička, nicméně ztráta je to nahraditelná.
Lermontov napsal takovou
báseň „Prorok“, kde je verš:
"A všechna havěť kolkolem,
mne ctí poslušna vůle Páně."
Bohatýr tedy není profesionální
krotitel a vlk není cirkusový,
ale v souladu s předurčením Nejvyššího je misí člověka být zástupcem Boha na zemi,
a proto se mu také musí všechno,
co je na Zemi podřizovat.
Pokud je tedy bohatýr nositelem lidského typu struktury psychiky, tak se mu vlk pokorně podřídí.
Můžeme si říci: Je to vymyšlená pohádka.
No dobře, je to národní ruská pohádka.
Když se podíváme do Evropy a přečteme si Život svatého Františka,
tak v té knize najdeme následující epizodu...
(V.M.Veličko - Rozmluvy o živote 3)

Re: Re: Životní cesta.

Putinovec | 10.04.2016

Děkuji,na ten příběh z videa Velička si vzpomínám,jen jsem si to nespojil.

Re: Re: Re: Životní cesta.

Lin | 10.04.2016

Pro doplnění: ten kámen s nápisem na křižovatce cest je z ruské byliny (pohádky) "Carevič Ivan a šerý vlk". Na kameni je napsáno:
"Kdo pojede rovně, zahubí sebe i koně. Kdo pojede vlevo, zahubí sebe, ale kůň zůstane živ. Kdo pojede vpravo, zahubí koně, ale sám zůstane živý".
Carevič se vydá vpravo a po nějaké době vyskočí velký vlk a koně mu zakousne. Carevič musí pěšky, bloudí a noří se do bažin. Když už nemůže dál, běduje: "Běda, šerý vlku, tys mi koně srazil a mě zahubil." A objeví se vlk, který mu po zbytek pohádky pomáhá a věrně slouží - za to, že careviči koně zahubil a tím ho do neštěstí přivedl. :)

dik Palo

udo | 10.04.2016

..aj za ostatných

Chvála

Jaroslav | 10.04.2016

Moc pěkně vyjádřeno.

Přidat nový příspěvek