Posolstvo prezidenta RF Federálnemu zhromaždeniu

Posolstvo prezidenta RF Federálnemu zhromaždeniu

29.1.2020

 

Posolstvo prezidenta Federálnemu zhromaždeniu

Vladimír Putin predniesol správu pred Federálnym zhromaždením. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo v Moskve v centrálnej výstavnej sále „Manéž“.

15. januára 2020

13:15

Moskva

Ceremónie sa zúčastnilo okolo 1300 ľudí: členovia rady federácie, poslanci Štátnej dumy, členovia vlády, vedúci ústavných a najvyšších súdov, zbor gubernátorov, predsedovia zákonodarných zborov ústavných jednotiek federácie, vedúci tradičných náboženstiev, vedúci predstavitelia veľkých regiónov, vedúci predstavitelia masovo-informačných médií.

 

 

Vážení členovia rady federácie a poslanci Štátnej dumy! Vážení občania Ruska!

 

Po prvýkrát sa Posolstvo Federálnemu zhromaždeniu ohlasuje hneď na začiatku roka. Musíme rýchlo a bezodkladne vyriešiť veľké sociálne, hospodárske a technologické problémy, ktorým krajina čelí.

 

Ich obsah a usmernenia sa odrážajú v národných projektoch, ktorých realizácia si vyžaduje novú kvalitu vlády, prácu vlády, všetkých úrovní štátu, priamy dialóg s občanmi.

 

Dnes v našej spoločnosti bola jasne identifikovaná žiadosť o zmenu. Ľudia chcú rozvoj a sami sa snažia napredovať v profesii, vedomostiach, pri dosahovaní prosperity, sú pripravení prevziať zodpovednosť za konkrétne záležitosti. Často vedia lepšie, čo, prečo a ako je potrebné meniť veci tam, kde žijú, pracujú – v mestách, okresoch, obciach po celej krajine.

 

Tempo zmien by malo narastať s každým rokom s konkrétnymi výsledkami pre občanov, aby dosiahli slušnú životnú úroveň. A opakujem, s ich aktívnou účasťou.

 

Vážení kolegovia!

 

Osud Ruska, jeho historická perspektíva závisí od toho, koľko nás bude (chcem začať podstatnú časť presne s demografiou), závisí od toho, koľko detí sa narodí v ruských rodinách za rok, za päť, desať rokov, čo z nich vyrastie, kým sa stanú, čo urobia pre rozvoj krajiny a aké hodnoty budú pre nich oporou v živote.

 

Dnes je nás 147 miliónov. Vstúpili sme však do zložitého demografického obdobia. Jeho zvláštnosťou je, že vďaka opatreniam, ktoré sme začali prijímať od polovice rokov 2000-2010, sa nám podarilo dosiahnuť v demografii pozitívne výsledky. A dokonca dosiahnuť prirodzený rast populácie. Preto máme stále viac a viac žiakov.

 

Ale rodiny - tie teraz vytvárajú málopočetné pokolenia ako v 90 -tých rokoch. Počet narodených detí opäť klesá. To je napätie v demografickom období, ktorým dnes Rusko prechádza.

 

Takýto kľúčový ukazovateľ, ako je celková miera pôrodnosti, t. j. počet narodených na ženu, bola v roku 2019 podľa predbežných odhadov 1,5. Je to veľa alebo málo? Pre našu krajinu - málo. Áno, je to rovnaké ako v mnohých európskych krajinách. Ale pre našu krajinu - málo.

 

Pre porovnanie: 1,3 bol v roku 1943, počas Veľkej vlasteneckej vojny. Pravda, v 90. rokoch to bolo ešte horšie. Napríklad v roku 1999 to bolo celkom 1,16. Horšie ako počas druhej svetovej vojny. Rodiny s dvoma deťmi boli vtedy zriedkavé a dokonca aj ľudia boli nútení odložiť narodenie dieťaťa.

 

Opakujem: negatívne predpovede, ktoré teraz existujú, nás nemôžu nevystrašiť. Našou historickou zodpovednosťou je odpovedať na túto výzvu. Nielen aby sme sa dostali z demografickej pasce, ale aj do polovice budúceho desaťročia zabezpečiť trvalo udržateľný prirodzený nárast populácie v krajine. V roku 2024 by pôrodnosť mala byť 1,7.

 

Demografia je oblasťou, v ktorej neexistuje univerzálne, obzvlášť úzke rezortné riešenie. Najprv musíme zhodnotiť každý z našich krokov, nový zákon a štátny program z hľadiska najvyššej národnej priority - záchrany a zvyšovania počtu obyvateľov Ruska.

 

Pri vytváraní politiky dlhodobej podpory rodiny musíme ísť zo špecifických životných situácií, zapodievať sa, akým ťažkostiam čelí mladá, veľká alebo neúplná rodina.

 

Najdôležitejšou a najcitlivejšou otázkou – možnosť prihlásiť dieťa do škôlky. Do konca roku 2021 sme pridelili finančné prostriedky z federálneho rozpočtu, aby sme regiónom pomohli vytvoriť 255 tisíc nových miest v škôlkach. Avšak v rokoch 2018 - 2019 bolo namiesto deväťdesiattisíc takýchto miest vytvorených 78 tisíc. A z týchto je možné 37,5 tisíc miest skutočne poskytnúť deťom. Na ostatné miesta doteraz nebola vydaná licencia na vzdelanie. Znamená to, že takáto škôlka nie je pripravená prijať deti.

 

Vážení lídri subjektov Federácie, moji milí kolegovia, nemožno takto pracovať. No vy čo? To znamená, že sme vytvorili 77,7 tis., dokonca ani to nie je v plnohodnotnom režime, myslím, že polovica z nich nemôže fungovať a do roku 2021 je potrebné vytvoriť 177,3. Žiadam vás, aby ste urobili všetko, hoci je to už veľmi ťažké, napriek tomu je potrebné to urobiť - musíme túto medzeru napraviť. Opakujem, musíme pracovať vo všetkých oblastiach podpory rodiny.

 

Existuje však akútny problém, ktorý je priamou hrozbou pre našu demografickú budúcnosť - je to nízky príjem významnej časti našich občanov, rodín.

 

Pričom, podľa rôznych odhadov, asi 70-80 percent nízkopríjmových rodín sú rodiny s deťmi, vy to dobre viete. Často, aj keď obaja rodičia pracujú, nielen iba jeden, je príjem takejto rodiny veľmi nízky.

 

Aké rozhodnutia sme už prijali? Od januára tohto roku dostanú rodiny, ktorých príjem nepresahuje dvojnásobok životného minima na osobu, mesačné platby za prvé a druhé dieťa. A nie jeden a pol roka, ako predtým, ale až tri. Výška platby závisí od životných nákladov dieťaťa v konkrétnom regióne. Priemerne je to v krajine viac ako jedenásť tisíc rubľov na dieťa mesačne. Ešte raz chcem povedať: v priemere - záleží na regióne.

 

Okrem toho sa s podporou federálneho rozpočtu začali platby za tretie alebo nasledujúce deti v 75 subjektoch federácie - teraz vrátane všetkých regiónov Uralu, Sibíri a Ďalekého východu.

 

To všetko je výrazná podpora. Ale nad čím som uvažoval a myslím si, že porozumiete aj vy: keď dieťa dovŕši tri roky, stanovené platby prestanú, a preto sa rodina môže okamžite dostať do zložitej situácie s príjmami. Toto sa v skutočnosti deje. Toto nie je možné dopustiť. Veľmi dobre chápem, že až kým deti nechodia do školy, pre matku je často ťažké spojiť prácu a starostlivosť o svoje dieťa.

 

My s vami to dobre vieme podľa našich detí, podľa našich vnúčat. Deti v tomto veku, ako sa hovorí, sa zoznámia s vírusmi, často ochorejú. Mama nejde do práce. V tejto súvislosti navrhujem poskytnúť mesačné platby deťom vo veku od troch do siedmich rokov vrátane. A už od 1. januára 2020, v tomto roku.

 

Koho sa dotkne toto opatrenie, a ako, som presvedčený, že ono musí fungovať.

 

Platby dostanú rodiny, ktorých príjem nepresahuje jedno životné minimum na osobu. To znamená rodina v skutočne zložitej, veľmi ťažkej situácii.

 

Aby ste dostali takúto platbu, stačí podať žiadosť a uviesť svoj legálny, skutočný príjem. Upozorňujem na potrebu zabezpečiť, aby bol tento postup pre občanov čo najpohodlnejší a najjednoduchší. Aby mohli zariadiť všetko bez front a bariér. Alebo vzdialene prostredníctvom príslušného štátneho portálu.

 

Ako som už povedal, v každej republike federácie sa príjmy môžu líšiť. A platby v prvej fáze budú tvoriť polovicu životného minima - 5,5 tisíc. Ale to nie je všetko. Budeme musieť pochopiť a vyhodnotiť, ako tento systém funguje, a ak zistíme, že niektoré rodiny nedosahujú úroveň životného minima dostávajúc 5,5 tisíc, podnikneme ďalší krok. Budeme vyplácať od budúceho roku už celé (v každom regióne inak), budeme vyplácať plné životné minimum, čo je viac ako 11 tisíc. Tieto čísla, opakujem, tiež budú rôzne, ale približne to bude v priemere 11 tisíc na dieťa mesačne.

 

Realizácia navrhovaného opatrenia si bude vyžadovať veľké zdroje, úpravu federálneho rozpočtu. Žiadam vládu a poslancov, aby to urobili čo najrýchlejšie. Regióny by mali tiež vykonávať svoju časť normatívnej práce.

 

Ešte čo by sme mali urobiť, a rovnako rýchlo.

 

V správe z minulého roka som hovoril o potrebe rozšíriť prax spoločenskej zmluvy. Jej cieľom je stať sa akýmsi individuálnym programom na zvýšenie príjmu a kvality života každej chudobnej rodiny. Na základe zmluvy bude štát poskytovať občanom pravidelné platby, pomoc pri rekvalifikácii a ďalšom vzdelávaní, pomoc pri hľadaní zamestnania alebo pri začatí samostatného podnikania.

 

Pri poskytovaní komplexnej pomoci občanom s nízkym príjmom, samozrejme, spoločnosť a štát má od nich právo očakávať ústretové kroky na vyriešenie svojich problémov, vrátane zamestnania sa a zodpovedného plnenia svojich povinností voči deťom a iným členom rodiny.

 

Regióny už začali zavádzať mechanizmus sociálnych zmlúv. Jeho účinnosť je však stále veľmi nízka. Na znižovanie chudoby a zvyšovanie rodinných príjmov má slabý vplyv.

 

Preto v prvom rade žiadam vládu, aby vzala do úvahy skúsenosti s pilotnými projektmi a sama aktualizovala zásady sociálnej zmluvy. A po druhé, rozšíriť finančnú podporu regiónov s cieľom zaviesť tento mechanizmus vo všetkých subjektoch federácie už v roku 2021.

 

Chcel by som vás upozorniť, vážení kolegovia, vrátane regionálnych predstaviteľov: ukazovateľom výkonnosti nebude počet uzatvorených sociálnych zmlúv, ale skutočné zníženie chudoby.

 

Vážení kolegovia!

 

V roku 2006, tiež s posolstvom k Federálnemu zhromaždeniu, som navrhol - spomínam si, povedal toto: teraz o hlavnej veci, o láske - a navrhol som vtedy program materského kapitálu. Jeho hlavným účelom je pomôcť rodinám pri rozhodovaní o narodení druhého dieťaťa.

 

Tento program je teraz navrhnutý na obdobie do 31. decembra 2021. Viem, že znie často otázka, ktorá mnohých ľudí znepokojuje: čo má štát v úmysle robiť po 31. decembri 2021? Tento program predĺžime najmenej do 31. decembra 2026. Tento krok sa musí bezpochyby urobiť. No dnes iba toto už nestačí.

 

Musíme podporovať mladých ľudí, tých, ktorí začínajú rodinný život a som si istý, že snívajú o deťoch. V tejto súvislosti by som rád navrhol nové, dodatočné riešenia pre materský kapitál, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020.

 

Už pri narodení prvorodeného získa rodina právo na materský kapitál v jeho súčasnom objeme. Po indexovaní od januára 2020 je to 466 617 rubľov ( 6 837 EUR ). Presne na toľko sa doteraz mohli spoľahnúť pri narodení druhého alebo nasledujúceho dieťaťa. Takáto podpora umožní rodine pripraviť sa na narodenie druhého dieťaťa.

 

 

Myslím si však, že v moderných podmienkach je aj toto málo, vzhľadom na demografické výzvy, ktorým krajina čelí, to nestačí. Môže sa urobiť viac a malo by sa urobiť viac. Navrhujem zvýšiť materský kapitál o ďalších 150 tisíc rubľov. Právo na tieto dodatočné prostriedky k materskému kapitálu rodina získa pri narodení druhého dieťaťa.

 

Celková výška materského kapitálu pre rodinu s dvoma deťmi bude teda 616 617 rubľov ( 9 035 EUR ). V budúcnosti sa bude indexovať každoročne.

 

Zároveň sa domnievam, že ak má rodina teraz dieťa, potom by sa jej po druhom narodení mal poskytnúť materský kapitál už v novej, zvýšenej výške. A to, ako už bolo povedané, 616 617 rubľov.

 

Dodám, už sme sa rozhodli, že pri narodení tretieho dieťaťa štát „uhasí“ (zníži) rodinný hypotekárny úver na rodinu o 450 tisíc rubľov ( 6 593 EUR ). Vo všeobecnosti to znamená, že rodina s tromi deťmi bude môcť pri pomoci od štátu investovať do riešenia svojho problému s bývaním viac ako milión rubľov. V mnohých regiónoch, mestách, dokonca aj v regionálnych centrách je to takmer polovica nákladov na byt alebo dom.

 

Pripomínam vám tiež, že sme rozšírili preferenčnú hypotekárnu úrokovú sadzbu - šesť percent ročne - pre rodiny s dvoma alebo viacerými deťmi na celú dobu pôžičky. V dôsledku toho sa počet tých, ktorí využili toto opatrenie podpory, zvýšil takmer desaťnásobne.

 

Na Ďalekom východe sa začal sociálny program pre mladé rodiny: hypotéka vo výške dvoch percent. Žiadam banky, a to nielen za účasti štátu, aby sa aktívnejšie zapojili do jeho vykonávania.

 

A ďalšia veľmi dôležitá otázka - už som dnes hovoril o novej platbe pre deti vo veku od troch do siedmich rokov vrátane. To však nie je všetko, čo môžeme a musíme urobiť. Áno, keď dieťa chodí do školy, rodičia, najmä matky, majú viac príležitostí chodiť do práce a získať ďalší príjem. Avšak aj náklady rodiny, na umiestnenie dieťaťa do školy, sa tiež zvyšujú, rodinné starosti pribúdajú a v tejto etape je tiež potrebné ju podporovať. V tejto súvislosti navrhujem poskytnúť bezplatnú teplú stravu všetkým študentom základných škôl od prvého do štvrtého ročníka.

 

Nebudem skrývať, mali sme veľké diskusie na túto tému. Aj kolegovia z veľkej časti, niektorí, namietajú nie preto, že nechcú podporovať deti, ale hovoria o tom, že nie je celkom spravodlivé, že aj ľudia so slušnými príjmami, aj ľudia s nízkymi príjmami dostanú rovnakú podporu od štátu. V tom samozrejme existuje logika, to je pravda, ale je tiež aj logika, ktorá je charakteristická pre našu spoločnosť - každý by sa mal cítiť rovnocenný, nemali by deti a rodičia, ktorých často dnešná situácia ponižuje, zažívať pocit, že nemôžu ani nakŕmiť dieťa.

 

Zdá sa mi, že pre našu spoločnosť je to mimoriadne dôležité. Áno, hovoria mi: dokonca ani v sovietskych časoch, so širokým sociálnym programom na podporu občanov, takéto podporné opatrenie nebolo. No aj rozdielov v spoločenských vrstvách vtedy takých nebolo. Myslím si, že toto opatrenie bude opodstatnené.

 

S cieľom zorganizovať bezplatnú teplú a, zdôrazňujem, zdravú stravu, navrhujem zasielanie finančných prostriedkov z troch zdrojov: federálneho, regionálneho a miestneho. Otázka však nie je len o peniazoch. V školách je potrebné vytvoriť potrebnú infraštruktúru, vybaviť jedálne a bufety, vytvoriť zásobovací systém samozrejme, kvalitnými výrobkami. Upozorňujem, že ani počas Sovietskeho zväzu sa tak nestalo, ako som už povedal. Bude to, prirodzene, vyžadovať určitý čas, ale v tých regiónoch a školách, v ktorých je technická pripravenosť, by sa mali teplé jedlá poskytovať už od 1. septembra 2020. Žiadam ostatných kolegov, aby túto prácu urýchlili. Najneskôr do 1. septembra 2023 by mladší žiaci vo všetkých republikách federácie v celej krajine mali mať zabezpečenú bezplatnú kvalitnú teplú stravu.

 

Vo všeobecnosti

o by som chcel povedať, vážení kolegovia? Zmyslom všetkých, chcem to zdôrazniť, všetkých opatrení, ktoré prijímame, je vytvorenie harmonického, rozsiahleho a, čo je najdôležitejšie, efektívne fungujúceho systému podpory rodín v Rusku, aby príjmy našich občanov, najmä tých, ktoré začínajú vychovávať svoje deti, boli dostatočné na dôstojný život.

 

Po druhé, to, čo som povedal na začiatku posolstva: kroky, ktoré sme podnikli v predchádzajúcich rokoch v oblasti demografického vývoja, už priniesli výsledky. Už vtedy dali výsledok. Preto v Rusku rastie veľká generácia. Sú to deti, ktorí teraz chodia do škôlky a študujú na školách. Je veľmi dôležité, aby vnímali skutočné hodnoty mnohodetnej rodiny, že rodina je láska, šťastie, radosť z materstva a otcovstva, že rodina je silným zväzkom niekoľkých generácií, kde sa rešpektovanie starších a starostlivosť o deti vždy spájajú, dávajú pocit dôvery, bezpečnosti, spoľahlivosť. Ak sa pre mladšie generácie toto všetko stane prirodzenou morálnou normou, neoddeliteľnou súčasťou, hradbou ich dospelého života, môžeme skutočne vyriešiť historický problém - zaručiť rozvoj Ruska ako veľkej a úspešnej krajiny.

 

Vážení kolegovia!

 

Podpora rodiny, jej cennosťou – je vždy výzva pre budúcnosť, pre generácie, ktoré musia žiť v ére obrovských technologických a spoločenských zmien, aby určili osud Ruska v 21. storočí. Aby sa teraz mohli podieľať na vytváraní tejto budúcnosti a plne odhaľovať svoj potenciál, musíme pre ne vytvoriť všetky podmienky a predovšetkým hovoríme o tom, aby každé dieťa, kdekoľvek žije, mohlo získať dobré vzdelanie.

 

V polovici budúceho desaťročia bude v Rusku asi 19 miliónov školákov, čo je takmer o 6 miliónov viac ako v roku 2010. Niektorí sa domnievajú, že je ťažké ovplyvniť objektívne procesy demografie, a preto nemá význam venovať veľké zdroje demografickému vývoju. V praxi však vidíme priame dôkazy o opaku, konkrétne: opatrenia na podporu rodiny fungujú, niekedy ich výsledky presahujú aj naše najodvážnejšie očakávania. Je skvelé, že v našich školách je opäť toľko detí. Spolu s tým taká situácia nemala by ovplyvňovať komfort a kvalitu ich výučby.

 

Žiadam vládu, aby spolu s regiónmi pri zohľadnení demografických a iných faktorov stanovila, koľko ďalších miest v škole je potrebných, aby vykonala potrebné zmeny v národnom projekte „Vzdelávanie“. Tu musíte hľadať pružné riešenia: nielen budovať školy, ale i efektívne využívať celú vzdelávaciu infraštruktúru a aj inú infraštruktúru na tieto účely, možnosti moderných technológií v záujme vzdelávania detí.

 

Teraz sú takmer všetky školy v Rusku pripojené k internetu. V roku 2021 by už nemali mať prístup iba k sieti, ale k vysokorýchlostnému internetu, ktorý umožní plné začatie digitálnej transformácie domácej školy, poskytne to učiteľom a študentom prístup k programom pre pokročilé vzdelávanie, zavedie individuálne prístupy k vzdelávaniu zamerané na odhalenie schopností každého dieťaťa.

 

Naša sieť detských technických, technických krúžkov a centier sa vyvíja dynamicky. Takými modernými by sa mali tiež stať podmienky pre hodiny hudby, maľby a iných foriem kreativity.

 

V rámci národného projektu „Kultúra“ sa na vybavenie a hudobné nástroje pre detské umelecké školy vyčleňuje vyše 8 miliárd rubľov. Problém je však oveľa širší. V súčasnosti viac ako tisíc priestorov, v ktorých sa takéto vzdelávacie inštitúcie nachádzajú, schátrali alebo sú jednoducho nevhodné na štúdium. Žiadam vládu, aby pomohla regiónom dať ich do poriadku. A žiadam regióny, aby nezabudli, že je to vaša povinnosť.

 

Ďalej: moderná škola je moderný učiteľ, jeho vysoký status a spoločenská prestíž. Do polovice budúceho desaťročia by mal národný systém profesionálneho rastu pokrývať najmenej polovicu pedagógov v krajine. Vo výhľade nielen v oblasti všeobecného, ​​doplnkového odborného vzdelávania.

Najbližšie pre študentov sú ich triedni učitelia. Takáto neustála každodenná práca súvisiaca s odbornou prípravou, výchovou detí je obrovskou zodpovednosťou a samozrejme si vyžaduje osobitnú prípravu mentorov a ich osobitnú podporu. V tejto súvislosti považujem za nevyhnutné od 1. septembra zaviesť osobitný príplatok učiteľom tried v sume najmenej päť tisíc rubľov na úkor federálneho rozpočtu.

 

Je tu tiež veľa sporov: je to povinnosť regiónov, tu prítomní v sále to veľmi dobre chápu. Ale stále, čo je to triedny učiteľ? Je to pedagóg, a to je stále federálna funkcia.

 

No, rozumie sa samo sebou, chcem obrátiť pozornosť na to : všetky súčasné regionálne platby za vedenie triedy musia byť uchované, vážení kolegovia, na to vás upozorňujem. A pre istotu sa pozriem, čo sa deje v praxi, v živote.

 

Nie raz som upriamil pozornosť na skutočnosť, že by sa mali prísne dodržiavať všetky parametre týkajúce sa úrovne platov učiteľov, lekárov, štátnych zamestnancov ako celok stanovené v májových dekrétoch roku 2012. Skutočnosť, že sa neustále obraciam na túto tému, nie je náhodná. Ak túto otázku nemáme neustále na očiach a mnohí ľudia sediaci v hale to vedia, je tu pokušenie „zmeniť“ tému. To nemôžeme robiť. Zdôrazňujem, že hovoríme o ľuďoch, odborníkoch, ktorí pracujú v najdôležitejších oblastiach pre spoločnosť a krajinu, ich práca musí byť zaplatená dôstojne a spravodlivo.

 

V nasledujúcich rokoch sa počet absolventov škôl zvýši. Z tohto hľadiska je pre nás dôležité zachovať rovný a spravodlivý prístup k bezplatnému dennému vysokoškolskému vzdelávaniu. V tejto súvislosti navrhujem každoročne zvyšovať počet rozpočtových miest na vysokých školách a (a čo poviem ďalej, je nesmierne dôležité) v prvom rade uprednostniť tieto miesta regionálnym vysokým školám, najmä územiam, kde nie je dostatok lekárov, učiteľov, inžinierov.

 

Prirodzene, je potrebné nielen zvýšiť počet prijímaných, ale vážne, s účasťou podnikov, zamestnávateľov zapojiť sa do rozvoja univerzít a vysokých škôl v regiónoch, vrátane posilnenia ich vzdelávacej, výskumnej a sociálnej infraštruktúry, systému neustáleho vzdelávania a profesionálneho rozvoja učiteľov regionálnych vysokých škôl, aby mohli študenti dostávať moderné vedomosti, a mohli začať úspešnú kariéru vo svojej rodnej domovine.

 

Trh práce sa dnes dynamicky mení, neustále sa objavujú nové profesie, požiadavky na existujúce profesie sú stále komplikovanejšie a vysokoškolské vzdelávanie musí pružne a rýchlo reagovať na tieto požiadavky. Myslím si, že po druhom roku by mali mať študenti možnosť zvoliť si nový smer alebo program odbornej prípravy vrátane súvisiacich povolaní. Nie je to také ľahké vytvoriť, ale musí sa to urobiť. Aby talentovaní a dôstojní ľudia mohli vykonávať dôležitú vedúcu úlohu v národnom rozvoji, spustili sme projekt „Rusko je krajina príležitostí“. Účastníkmi konkurzov a súťaží sa už stalo viac ako 3,5 milióna ľudí. A tento systém sa bude neustále vyvíjať.

 

Vážení kolegovia! Minulý rok, prvýkrát v histórii, priemerná dĺžka života v Rusku prekročila 73 rokov - o osem rokov viac ako v roku 2000. Je to dôsledok sociálnych a ekonomických zmien v krajine, rozvoja masového športu, propagácie hodnôt zdravého životného štýlu. Významne sa na tom podieľal celý systém zdravotnej starostlivosti, najmä špecializované programy vrátane vysoko technologickej pomoci, ako aj ochrana materstva a detstva, materinského a detského zdravia.

 

Miera detskej úmrtnosti v Rusku dosiahla historické minimum. Tento ukazovateľ je v našej krajine lepší ako v mnohých európskych krajinách. Som si dobre vedomý toho, že spoločnosť v mnohých rozvinutých krajinách pomerne kriticky hodnotí stav svojich štátnych zdravotníckych systémov, ale vy o tom viete veľa. Takmer v každej krajine občania pomerne kriticky hodnotia svoj systém zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na to, akokoľvek to odtiaľto, od nás, vyzerá dobre zariadené.

 

To, čo sa nám v oblasti zdravotnej starostlivosti podarilo, však ukazuje, že ak si stanovíme určité ciele, dokážeme dosiahnuť výsledky. Opakujem však, že ľudia posudzujú zdravotnú starostlivosť, pravdaže nie podľa čísel a nie podľa ukazovateľov. Človeka, ktorý je nútený ísť desiatky kilometrov na kliniku, stráviť celý deň čakaním v rade alebo čakať týždne na príjem u špecialistu, málo zaujíma, ako sa priemerná dĺžka života v krajine zvýšila. Rozmýšľa o svojom živote, je to pochopiteľné, o svojom zdraví, o tom, ako získať kvalitnú a včasnú lekársku starostlivosť bez akýchkoľvek prekážok. Preto sa teraz musíme sústrediť na sektor primárnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým každý človek a každá rodina prichádzajú do styku. Práve tu máme najzložitejšie a najcitlivejšie problémy čo sa týka ľudí.

 

Tento rok musíme v plnom objeme, ako je v profile národného projektu, dokončiť rozšírenie siete ošetrovateľsko-záchranárskych staníc (ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ - štrukturálna jednotka lekárskeho zariadenia poskytujúceho primárnu lekársku starostlivosť vo vidieckych oblastiach, pozn. prekl.)

 

To však neznamená, že všetky problémy s FAP boli vyriešené. Chcem zdôrazniť, že účelom ich práce nie je vypisovať správy, pokyny a okamžite posielať ľudí do okresných stredísk. Miestni špecialisti by mali byť schopní poskytovať skutočnú pomoc ľuďom, používať moderné vybavenie a vysokorýchlostný internet. Žiadam Celo-ruský národný front, aby prevzal kontrolu nad zariadením, konštrukciou a opravami FAP.

 

Od 1. júla sa tiež začne program modernizácie primárnej zdravotnej starostlivosti. Je potrebné opraviť a vybaviť polikliniky, okresné nemocnice, ambulancie vo všetkých regiónoch krajiny novým zariadením. Na vyriešenie týchto problémov sme navyše vyčlenili 550 miliárd rubľov, z ktorých viac ako 90 percent predstavujú federálne zdroje.

 

Na druhej strane žiadam príslušné subjekty federácie, aby našli rezervy a dôkladne sa zaoberali riešením bytových problémov lekárov a záchranárov, najmä v obciach, mestách a malých mestách, aby na tento účel využívali všetky mechanizmy vrátane služieb bývania, podpory individuálnej bytovej výstavby.

 

Otázka odbornej prípravy a prilákania personálu je kľúčovým pre zdravotníctvo. Do roku 2024 by mali byť všetky jeho úrovne zabezpečené odborníkmi a malo by sa uprednostniť primárne prepojenie. V tejto súvislosti navrhujem v novom akademickom roku výrazne zmeniť poradie prijímania lekárskych špecialít na vysokých školách. Špeciálne lekárska práca - 70 percent rozpočtových miest bude mať osobitné zameranie, špeciálne pediatria - 75 percent. Kvóty pre cielený vstup sa vytvoria na žiadosť regiónov Ruskej federácie. Na druhej strane musia zabezpečiť budúcim absolventom záruky zamestnania, aby odborníci prišli pracovať presne tam, kde ľudia čakajú na ich pomoc.

 

Pokiaľ ide o stáž, navrhujem zaviesť takmer stopercentné cielené školenie v najkritickejších oblastiach. Navyše, lekári so stážou v primárnej starostlivosti, najmä na vidieku, budú mať pri prijímaní výhodu. Prirodzene, cielené školenie by malo byť poskytované aj federálnym zdravotníckym centrám.

 

A konečne, ako sme sa dohodli, tento rok sa začne zavádzať nový systém odmeňovania v zdravotníctve založený na transparentných, spravodlivých a zrozumiteľných pravidlách, so stanovením pevného podielu platov na mzdách a v celej krajine platiaceho jednotného zoznamu náhrad a stimulačných príspevkov .

 

Chápem, že implementácia všetkých stanovených cieľov si vyžaduje značné zdroje. Ak sa teraz vrátite k tomu, kde som začal, pre každú položku je to veľa peňazí. V tejto súvislosti žiadam vládu, aby sa opäť vrátila k určovaniu priorít nášho rozvoja pri zachovaní fiškálnej udržateľnosti. Toto je naša výhoda, ktorú sme dosiahli v posledných rokoch a v žiadnom prípade o to nesmieme prísť.

 

Viem, že v minulom roku došlo v mnohých regiónoch k prerušeniu dodávok liekov, pretože obstarávanie bolo v skutočnosti zmarené a niektorí úradníci si dovolili rozmýšľať tak, akoby išlo o nákup kancelárskych potrieb: bez problémov, vyhlásime nové súťaže. A ľudia – tí zostali bez nesmierne dôležitých, niekedy životne potrebných liekov. Upozorňujem, že takéto situácie by sa už nikdy nemali opakovať.

 

Tento rok by sa mal spustiť jednotný úplný zoznam príjemcov liekov, ktorý sa poskytuje osobe bezplatne alebo s veľkou zľavou pri federálnej alebo regionálnej výhode, aby tu nedochádzalo k nejasnostiam.

 

Prijali sa aj legislatívne rozhodnutia, ktoré umožnia úradný a centralizovaný dovoz určitých špeciálnych liekov do Ruska, ktoré ešte nemajú úradné povolenie. Žiadam vládu, aby čo najskôr vykonala túto prácu, aby sa ľudia, najmä rodičia chorých detí, už nenachádzali v beznádejnej situácii, keď potrebné lieky nemožno legálne získať.

 

Výrazne sa zmení aj kontrola kvality liekov. Posilní sa nielen vo farmaceutických podnikoch, ale aj vo všetkých fázach obehu liekov, a to aj v lekárňach.

 

Vážení kolegovia!

 

V posledných rokoch sme sa zamerali na posilnenie makroekonomickej udržateľnosti, a práve som to spomenul. Federálny rozpočet sa opäť stal prebytkovým. Naše vládne rezervy s istotou pokrývajú celkový zahraničný dlh. Nehovorím o niektorých abstraktných, vymyslených ukazovateľoch, ony sú priamo, chcem to zdôrazniť, priamo spojené so životom každého človeka v našej krajine, s plnením sociálnych povinností voči ľuďom. Vidíme, akým problémom, dokonca aj otrasom, čelia občania týchto štátov, v ktorých neboli podobné „airbagy“, kde sa takáto základná vec ukázala ako nestabilná.

 

Výsledkom dôslednej práce vlády a Ruskej banky bola aj stabilizácia cien. V minulom roku dosiahla inflácia tri percentá, čo je pod stanovenou referenčnou hodnotou štyri percentá. Áno, ceny určitých tovarov a služieb vzrástli o niečo viac, ale všeobecne opakujem, že inflácia je na predvídateľne nízkej úrovni. Situácia sa zásadne líši od situácie pred piatimi alebo desiatimi rokmi, keď dvojciferná inflácia bola vlastne daňou pre všetkých občanov krajiny, najmä pre tých, ktorí poberali fixné príjmy - dôchodcovia, zamestnanci verejného sektora.

 

Teraz je potrebné sa opierať o stabilný makroekonomický základ a vytvoriť podmienky na podstatné zvýšenie reálnych príjmov občanov. Opäť zdôrazňujem, že ide o najdôležitejšiu úlohu vlády a centrálnej banky. Na jeho vyriešenie sú potrebné štrukturálne zmeny v národnom hospodárstve a zvýšenie jeho efektívnosti. V roku 2021 by mala byť miera rastu ruského HDP vyššia ako miera rastu na svete.

 

Na dosiahnutie takejto dynamiky je potrebné začať nový investičný cyklus, vážne zvyšovať investície do tvorby a aktualizácie pracovných miest, infraštruktúry, rozvoja priemyslu, poľnohospodárstva a sektora služieb. Od tohto roku by mal byť ročný rast investícií najmenej päť percent, ich podiel na HDP krajiny by sa mal zvýšiť zo súčasných 21 percent na 25 percent v roku 2024.

 

Čo je potrebné urobiť na stimuláciu investícií?

Po prvé. Dohodli sme sa, priebehu šiestich rokov nemeniť daňové podmienky pre podnikanie, tým poskytneme širší horizont na investičné plánovanie. Vyzývam poslancov, vládu: je potrebné urýchliť prijatie balíka zákonov o ochrane a podpore investícií.

Pripomínam, že daňové podmienky pre veľké a významné projekty by sa nemali meniť až do 20 rokov a požiadavky a normy pre výstavbu výrobných zariadení by sa mali stanoviť na tri roky. Tieto záruky pre investorov by sa mali stať normou zákona.

 

Podporu by samozrejme nemali získať iba veľké projekty, ale aj podnikateľské iniciatívy malých a stredných podnikov. Subjekty federácie majú dnes právo poskytnúť tzv. Odpočet dane z investícií, trojročnú výhodu z dane z príjmu, ale túto príležitosť len zriedka využívajú. Je jasné, prečo. Pretože regionálne rozpočty strácajú príjmy. V tejto súvislosti navrhujem na úkor federálnych fondov kompenzovať regiónom dve tretiny ich nedostatku príjmu z uplatňovania odpočtu dane z investícií.

 

Po druhé. V roku 2020 je nakoniec potrebné dokončiť reformu kontrolných a dozorných činností, čím sa práca podniku zjednoduší a uľahčí.

 

Po tretie. Už som ho predložil Dume a žiadam vás, aby ste podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré odstraňujú nejasné normy trestného práva týkajúce sa takzvaných hospodárskych štruktúr. Podnikatelia tak opakovane upozornili na 210. článok Trestného zákona, podľa ktorého by sa každá spoločnosť, ktorej manažéri porušili zákon, mohla kvalifikovať ako organizovaná zločinecká komunita, čo znamená, že sa to vzťahovalo takmer na všetkých zamestnancov. Stanovovali sa pri tom prísnejšie opatrenia obmedzovania a trestania. Orgány činné v trestnom konaní budú odteraz povinní dokázať, že organizácia, spoločnosť bola pôvodne úmyselne založená na nezákonné účely.

 

Po štvrté. Odhaduje sa, že už v lete časť Národného fondu bohatstva, umiestnená v cudzej mene, prekoná hranicu 7% HDP. Vytvorili sme také objemy rezerv, ktoré nám zaručujú stabilitu a bezpečnosť, a preto môžeme ďalší príjem investovať do rozvoja v národnej ekonomike.

 

Prioritou by mali byť platené projekty, ktoré odstraňujú infraštruktúrne obmedzenia pre územia. Patria sem automobilové obchádzky veľkých miest, diaľnice medzi regionálnymi centrami a výjazdy na federálne diaľnice. Takéto projekty určite pritiahnu rast malých podnikov, cestovný ruch, spoločenské aktivity v regiónoch a lokalitách.

 

Po piate. Pre stabilné zvyšovanie investícií potrebuje ekonomika tzv. Dlhodobé peniaze. Všetci to dobre vieme. Toto je priama zodpovednosť Ruskej banky. Budem si všímať jej konzistentný postup zvyšovania dostupnosti úverov pre reálny sektor hospodárstva.

 

Zaiste, biznis, podniky, najmä veľké spoločnosti, musia pamätať na svoju sociálnu a environmentálnu zodpovednosť. Chcem poďakovať poslancom za ich zásadnú prácu na zákone o kvótach na škodlivé emisie do atmosféry.

 

Samozrejme je potrebné prejsť od plánov k činom rýchlejšie. Musíme vypracovať a zaviesť systém monitorovania kvality ovzdušia, v budúcnosti rozšíriť takúto kontrolu na celú krajinu, a to nielen na stav ovzdušia, ale aj na vodu a pôdu, to znamená vytvoriť kompletný systém monitorovania životného prostredia.

 

Ďalej. Do konca roka by najmenej 80 z 300 najväčších podnikov malo prejsť na tzv. Najlepšie dostupné technológie, získať komplexné environmentálne povolenia, čo znamená trvalé zníženie škodlivých emisií. Doteraz bolo vydaných 16 takýchto povolení, ale vo všeobecnosti práca prebieha podľa plánu. Za žiadnych okolností tu nesmie dôjsť k zlyhaniam. Je potrebné drasticky znížiť objem odpadu prichádzajúceho na skládky, zaviesť separovaný zber odpadu, celkovo prejsť na hospodárstvo uzavretého okruhu a začať používať tzv. Mechanizmus rozšírenej zodpovednosti výrobcu od roku 2021, keď výrobcovia a dovozcovia tovaru a obalov znášajú náklady na ich zneškodnenie. Jednoducho povedané: znečisťovateľ platí.

 

 

 

Vážení kolegovia!

 

Chcem zdôrazniť, že Rusko je pripravené podporovať spoločný výskum domácich a zahraničných vedcov o environmentálnych problémoch, zmene klímy, znečistení životného prostredia a oceánoch. Toto sú spoločné výzvy globálneho rozvoja.

 

V súčasnosti rýchlosť technologických zmien vo svete mnohokrát rastie a my musíme vytvárať vlastné technológie a normy v oblastiach, ktoré určujú budúcnosť. Ide predovšetkým o umelú inteligenciu, genetiku, nové materiály, zdroje energie, digitálne technológie. Som presvedčený, že sme tu schopní dosiahnuť rovnaký prielom ako v oblasti obrany. Neskôr o tom poviem viac.

 

Aby sme vyriešili zložité technologické problémy, budeme pokračovať vo vývoji výskumnej infraštruktúry, vrátane objektov typu megascience. Som si istý, že príležitosť pracovať na jedinečnom vybavení, prijať najambicióznejšie úlohy, je pre talentovaných mladých ľudí motiváciou k vedám. To sa už deje, vážení kolegovia. Odhaduje sa, že do polovice desaťročia bude každý druhý ruský vedec mladší ako 40 rokov.

 

Výskumníkom, inžinierom, podnikateľom, musíme zabezpečiť slobodu práce, vedeckého a inovatívneho skúmania. Žiadam vládu a poslancov Štátnej dumy, aby urýchlili zváženie tzv. Technologického legislatívneho balíka. Už v tomto roku je potrebné zaviesť pružný mechanizmus experimentálnych právnych režimov pre vývoj a zavádzanie nových technológií v Rusku, zaviesť modernú reguláciu obratu veľkých údajov.

 

Ďalej: na základe najlepších svetových štandardov by sa mali vytvoriť mechanizmy štátnej podpory pre nástroje priameho a rizikového financovania. Technologický podnikateľ by mal mať právo na riziko, aby neúspešná realizácia nápadu automaticky neznamenala zneužitie finančných prostriedkov, po ktorom by mohlo nasledovať možné trestné stíhanie. Jedným slovom, je potrebné vytvoriť také právne, finančné podmienky, aby sa čo najviac začínajúcich, novátorských tímov stalo silnými, úspešnými inovatívnymi spoločnosťami.

 

Je potrebné podporovať vývoz špičkových technológií a samozrejme rozšíriť dopyt po inováciách v rámci samotnej krajiny. V tejto súvislosti si myslím, že je správne zrýchliť digitálnu transformáciu reálneho sektora hospodárstva. Zároveň ustanoviť požiadavku, aby sa národné projekty vykonávali najmä na základe domácich softvérových produktov.

 

Už sme vytvorili najväčšiu infraštruktúru, napríklad digitálnu televíziu, pokiaľ ide o jej technické parametre - jednu z najmodernejších na svete. Pokrytie digitálnou televíziou v Rusku je v súčasnosti vyššie ako napríklad vo Francúzsku, Rakúsku alebo Švajčiarsku.

 

Internet sa dnes stal pre ľudí každodennou nevyhnutnosťou. Rusko je navyše jednou z mála krajín na svete, ktoré má vlastné sociálne siete, instant messengerov, poštových a vyhľadávacích nástrojov a ďalšie národné zdroje.

 

V tejto súvislosti navrhujem pripraviť a realizovať projekt „Prístupný internet“ s cieľom poskytnúť bezplatný prístup k sociálne významným domácim internetovým službám v celej krajine. Opakujem, v tomto prípade ľudia nebudú musieť platiť za samotnú komunikačnú službu, za internetový prenos.

 

Vážení kolegovia! Vysoký prístup k internetu by sa mal stať konkurenčnou výhodou pre Rusko a našich občanov, mal by vytvoriť široký priestor pre vzdelávanie a tvorivosť, pre komunikáciu, pre vykonávanie sociálnych a kultúrnych projektov. A samozrejme, toto sú nové príležitosti pre ľudí, aby sa mohli zúčastňovať na živote v krajine. Pre nás každá konštruktívna iniciatíva občanov, verejných združení, neziskových organizácií, ich túžba prispieť k riešeniu problémov národného rozvoja je významná.

 

 

Je veľmi dôležité, že v skutočnosti obrovským stáva sa dobrovoľnícke hnutie, ktoré spája žiakov, študentov a celkovo aj ľudí rôznych generácií a veku. Stelesnením tradície vzájomnej pomoci, rešpektu voči starším generáciám a našej histórii sa stal projekt „Dobrovoľníci Víťazstva“. Tento rok oslávime 75. výročie víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Pre Rusko je 9. máj najväčší a najposvätnejší sviatok. Sme hrdí na generáciu víťazov, vážime si ich statočnosť, a naša spomienka nie je len obrovskou poctou hrdinskej minulosti - ona slúži našej budúcnosti, inšpiruje nás, posilňuje našu jednotu.

 

Sme povinní brániť pravdu o víťazstve, inak čo povieme našim deťom, ak sa lož po celom svete rozšíri ako infekcia? Nevhodné lži, v snahe prepísať históriu, musíme proti tomu postaviť fakty. V Rusku sa vytvorí najväčšia a najkompletnejšia skupina archívnych dokumentov, filmových a fotografických materiálov za druhej svetovej vojny, prístupná pre našich občanov aj pre celý svet. Takáto práca – naša povinnosť, náš dlh ako víťaznej krajiny a zodpovednosť pred budúcimi generáciami.

 

Vážení kolegovia! Vidíme, ako sa nepredvídateľne, nekontrolovateľne vyvíjajú udalosti vo svete, čo sa deje na Blízkom východe, v severnej Afrike doslova v posledných týždňoch, veď aj v posledných dňoch, ako regionálne konflikty môžu rýchlo prerásť v ohrozenia celého medzinárodného spoločenstva.

 

Som presvedčený, že vážna a priama diskusia o základných zásadách stabilného svetového poriadku, o najakútnejších problémoch, ktorým ľudstvo čelí, určite dozrela. Je potrebné prejaviť politickú vôľu, múdrosť, odvahu. Čas si vyžaduje uvedomenie si našej spoločnej zodpovednosti a skutočných krokov.

 

Zakladajúce krajiny OSN by mali ísť príkladom. Za zachovanie a trvalo udržateľný rozvoj ľudstva nesie osobitnú zodpovednosť päť jadrových mocností. Päť krajín by malo v prvom rade začať opatreniami na odstránenie predpokladov globálnej vojny, vyobnoviť postoje na zabezpečenie stability na planéte, ktoré by v plnej miere zohľadňovali politické, hospodárske a vojenské aspekty moderných medzinárodných vzťahov.

 

Rusko je otvorené posilneniu spolupráce so všetkými zainteresovanými partnermi, neohrozujeme nikoho, ani sa nesnažíme vnucovať našu vôľu. Zároveň môžem všetkých ubezpečiť: naše kroky na posilnenie národnej bezpečnosti sa prijali včas a dostatočnom objeme. Prvýkrát, to chcem zdôrazniť, prvýkrát v histórii existencie jadrových raketových zbraní vrátane sovietskeho obdobia a modernej doby nikoho nedoháňame, ale naopak, iné vedúce štáty sveta ešte len čaká vytvoriť zbrane, ktoré už Rusko vlastní.

 

Obranyschopnosť krajiny je zabezpečená na ďalšie desaťročia, aj keď tu nemôžeme odpočívať na vavrínoch a vysedávať, musíme ísť vpred, starostlivo sledovať a analyzovať, čo sa deje v tejto oblasti vo svete, vyvíjať bojové systémy a systémy budúcich generácií. Dnes to tak aj robíme. Spoľahlivá bezpečnosť vytvára základ pre progresívny a mierový rozvoj Ruska, umožňuje nám urobiť oveľa viac pre riešenie najnaliehavejších vnútorných úloh, zamerať sa na hospodársky a sociálny rast všetkých našich regiónov v záujme ľudí, pretože veľkosť Ruska je neoddeliteľná od dôstojného života každého občana. V tejto harmónii silného štátu a pohody ľudí vidím základ našej budúcnosti.

 

Vážení kolegovia, priblíženie sa k tomuto cieľu je možné len za aktívnej účasti spoločnosti, našich občanov a, samozrejme, s intenzívnou produktívnou prácou všetkých odvetví a úrovní vlády, ktorej potenciál si vyžaduje ďalší rozvoj.

 

V tejto súvislosti by som sa rád venoval otázkam štruktúry štátu a domácej politiky, ktoré sú určené základným zákonom našej krajiny - ústavou Ruskej federácie. Tieto otázky mi kladú neustále, a to aj na poslednej výročnej tlačovej konferencii.

 

 

 

Nemôžeme samozrejme nesúhlasiť s tými, ktorí tvrdia, že ústava bola prijatá pred viac ako štvrťstoročím v dôsledku vážnej domácej politickej krízy, a odvtedy sa situácia dramaticky zmenila. Vďaka Bohu, teraz nemáme ani ozbrojenú konfrontáciu v hlavnom meste, ani ohnisko medzinárodného terorizmu na Severnom Kaukaze.

 

Napriek mnohým nevyriešeným, celkom akútnych problémov, o ktorých sme dnes hovorili, sa situácia v ekonomike a sociálnej sfére napriek tomu stabilizovala. A dnes množstvo politických verejných združení nastoľuje otázku prijatia novej ústavy.

 

Chcem hneď odpovedať: Myslím si, že taká potreba neexistuje. Potenciál ústavy z roku 1993 nie je ani zďaleka vyčerpaný a dúfam, že základné princípy ústavného systému, ľudské práva a slobody zostanú ešte po mnoho desaťročí pevnou základňou hodnôt pre ruskú spoločnosť.

 

Zároveň už boli urobené vyhlásenia k téme zmien v ústave. Predpokladám, že je možné načrtnúť tu aj svoje stanovisko, uviesť do diskusie niekoľko ústavných zmien a doplnení, ktoré považujem za celkom rozumné a dôležité pre ďalší rozvoj Ruska ako právneho sociálneho štátu, v ktorom sú najvyššou hodnotou slobody a práva občanov, ľudská dôstojnosť a ľudské blaho.

 

Po prvé: Rusko môže byť a zostať Ruskom iba ako suverénny štát. Suverenita nášho národa musí byť bezpodmienečná. Urobili sme pre to veľa: obnovili sme jednotu krajiny, skoncovali so situáciou, keď niektoré funkcie štátnej moci boli uzurpované prakticky oligarchickými klanmi, Rusko sa vrátilo k medzinárodnej politike ako krajina, ktorú nemožno ignorovať.

 

Vytvorili sme silné rezervy, ktoré znásobujú stabilitu nášho štátu, jeho schopnosť chrániť sociálne práva občanov a národné hospodárstvo - pred akýmikoľvek pokusmi tlaku z vonku.

 

Naozaj verím, že nadišiel čas na vykonanie niektorých zmien základného zákona krajiny, ktoré priamo zaručujú prioritu ruskej ústavy v našom právnom priestore.

 

Čo to znamená? Doslovne to znamená: požiadavky medzinárodného práva a zmlúv, ako aj rozhodnutia medzinárodných orgánov, môžu fungovať na území Ruska iba do tej miery, že nespôsobujú obmedzenia práv a slobôd človeka a občana, a nie sú v rozpore s našou ústavou.

 

Po druhé: Na ústavnej úrovni navrhujem stanoviť záväzné požiadavky na ľudí, ktorí zastávajú posty, ktoré sú kriticky dôležité pre zaistenie bezpečnosti a zvrchovanosti krajiny. Konkrétne: vedúci subjektov federácie, členovia rady federácie, poslanci Štátnej dumy, predseda vlády, jeho zástupcovia, federálni ministri, vedúci iných federálnych orgánov, ako aj sudcovia, nemôžu mať cudzie občianstvo, povolenie na pobyt, ani žiadny iný dokument, ktorý im umožňuje trvalý pobyt na území iného štátu.

 

Zmysel, poslanie štátnej služby je práve v službe, a človek, ktorý si zvolí túto cestu, sa musí predovšetkým sám rozhodnúť, že spája svoj život s Ruskom, s našim národom a nijako ináč, bez akýchkoľvek poltónov a prešľapov.

 

Osobám, ktoré sa uchádzajú o miesto prezidenta Ruskej federácie, by sa mali stanoviť ešte prísnejšie požiadavky. Navrhujem tu ustanoviť požiadavku o trvalom pobyte na území Ruska najmenej 25 rokov, a taktiež na absenciu cudzieho občianstva alebo povolenia na pobyt v inom štáte, a to nielen v čase účasti na voľbách, ale aj kedykoľvek predtým.

 

Viem tiež, že v našej spoločnosti diskutujeme o ústavnom ustanovení, že tá istá osoba by nemala zastávať pozíciu prezidenta Ruskej federácie dlhšie ako dve po sebe nasledujúce obdobia. Nemyslím si, že táto otázka je zásadná, ale s tým súhlasím.

 

Už som povedal, že našou úlohou je zabezpečiť vysokú životnú úroveň, rovnaké príležitosti pre každého človeka a po celej krajine. Národné projekty, všetky naše rozvojové plány, sa zameriavajú práve na dosiahnutie tohto cieľa.

 

Zároveň viete, k akým problémom vo vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti a aj v iných oblastiach vedie rozpor (o tom som už mnohokrát hovoril) medzi úrovňou štátnej správy a samosprávy. A taký nesúlad, zmätok medzi úradníkmi sa dotýka predovšetkým ľudí.

 

Práva, príležitosti a záruky stanovené zákonom pre všetkých občanov sú v rôznych regiónoch a obciach rôzne. Je to nespravodlivé vo vzťahu k človeku a predstavuje to priame ohrozenie našej spoločnosti a celistvosti krajiny.

 

Považujem za potrebné zakotviť v ústave zásady jednotného systému verejnej moci a vybudovať účinnú spoluprácu medzi štátnymi a mestskými orgánmi. Okrem toho právomoci a skutočné možnosti miestnej samosprávy - úroveň moci najbližšie k ľuďom - môžu sa a mali by sa rozširovať a posilňovať.

 

A samozrejme, v každom prípade, v akejkoľvek situácii a po celej krajine, musia byť splnené sociálne povinnosti štátu. Preto považujem za potrebné priamo v ústave stanoviť normu o tom, že minimálna mzda pracujúcich v Rusku nemôže byť nižšia ako životné minimum práceschopného obyvateľstva, máme ju v zákone, musíme ju ustanoviť v ústave, a tiež v základnom zákone stanoviť zásady dôstojného dôchodkového zabezpečenia, tu mám na mysli aj pravidelnú indexáciu dôchodkov.

 

Po štvrté. Rusko je obrovská krajina a každý subjekt federácie má svoje vlastné charakteristiky, problémy, vlastné skúsenosti. To všetko, samozrejme, treba vziať do úvahy. Považujem za potrebné radikálne zvýšiť úlohu gubernátorov pri príprave a prijímaní rozhodnutí na federálnej úrovni. Vy viete, že v roku 2000 sa z mojej iniciatívy vznikla Štátna rada, na ktorej sa zúčastňujú hlavy všetkých regiónov. Štátna rada v minulosti preukázala svoju vysokú efektívnosť, jej pracovné skupiny poskytujú odborné, komplexné a kvalitné posúdenie najdôležitejších otázok pre občanov a krajinu. Považujem za vhodné upevniť zodpovedajúci štatút a úlohu Štátnej rady v Ruskej ústave.

 

Po piate: Ruská spoločnosť sa stáva vyspelejšou, zodpovednejšou a náročnejšou. Hlavné politické sily krajiny, napriek všetkým rozdielom v prístupoch k riešeniu úloh, ktorým čelíme, vyjadrujú sa z vlasteneckých pozícií a odrážajú záujmy ich prívržencov a voličov.

 

Zároveň takmer všetky frakcie, zastúpené v Štátnej dume - a ich vodcovia, viete, my sa pravidelne schádzame – sa domnievajú, že Federálne zhromaždenie je pripravené vziať na seba väčšiu zodpovednosť za formovanie vlády. ( potlesk ) Sú to očakávané potlesky, ale myslím si, že teraz budete mať príležitosť znova tlieskať, vypočujte si, čo chcem povedať.

 

A ak vziať väčšiu zodpovednosť za vytvorenie vlády, znamená to prevziať väčšiu zodpovednosť za tú politiku, ktorú táto vláda uplatňuje. Súhlasím s takýmto položením otázky, úplne súhlasím.

 

Aká je teraz situácia? V súlade s článkami 111 a 112 Ústavy Ruskej federácie dostáva prezident iba súhlas Štátnej dumy s vymenovaním predsedu ruskej vlády a potom už sám vymenováva vedúceho kabinetu, jeho zástupcov a všetkých ministrov. Navrhujem zmenu tohto poriadku a zveriť Štátnej dume nielen odsúhlasenie, ale aj schválenie kandidatúry predsedu vlády Ruskej federácie a potom na jeho návrh - na návrh predsedu vlády - všetkých podpredsedov vlády a federálnych ministrov. Pri tom prezident je povinný vymenovať ich na miesto, to znamená, že nebude mať právo odmietnuť kandidatúry príslušných úradníkov zvolených parlamentom. 

 

To všetko samo osebe predstavuje veľmi vážnu zmenu v politickom systéme. Opakujem však, že vzhľadom na zrelosť našich hlavných politických, straníckych združení, autority občianskej spoločnosti, takéto návrhy považujem za opodstatnené. Tým sa zvýši úloha a význam parlamentu krajiny, úloha a význam Štátnej dumy, parlamentných strán, nezávislosť a zodpovednosť predsedu vlády a všetkých členov vlády, viac sa zefektívni a zmysluplne sa zlepší pôsobenie medzi zastupiteľskými a výkonnými zložkami vlády.

 

Zároveň, vážení kolegovia, chcem zdôrazniť nasledujúce skutočnosti, som presvedčený, že naša krajina sa vďaka svojmu rozsiahlemu územiu, zložitej národno-teritoriálnej štruktúre a rôznym kultúrnym a historickým tradíciám nemôže rozvíjať normálne, a poviem viac, len stabilne existovať vo forme parlamentnej republiky. Rusko musí zostať silnou prezidentskou republikou. Prezident si preto musí, samozrejme, zachovať právo určiť úlohy a priority činnosti vlády, ako aj právo odvolať predsedu vlády, jeho zástupcov a federálnych ministrov v prípade nesprávneho vykonávania povinností alebo v súvislosti so stratou dôvery. Prezidentovi by tiež malo zostať priame velenie ozbrojených síl a celého systému presadzovania práva. Ale aj v tomto prípade považujem za potrebné urobiť ďalší krok na zabezpečenie väčšej rovnováhy medzi vládnymi zložkami.

 

V tejto súvislosti po šieste: Navrhujem ustanoviť, že prezident môže na základe výsledkov konzultácií s Radou federácie vykonávať vymenovanie vedúcich všetkých tzv. silových útvarov. Som presvedčený, že takýmto prístupom sa práca silových, orgánov činných v trestnom konaní stane transparentnejšou a zodpovednejšou voči spoločnosti.

 

Princíp menovania na základe výsledkov konzultácií s Radou federácie sa môže uplatňovať aj vo vzťahu k regionálnym prokurátorom. Dnes sú menovaní po dohode s regionálnym zákonodarným zhromaždením. Vážení kolegovia, v praxi to môže viesť k istým, vrátane neformálnym, povinnostiam voči miestnym orgánom, a to znamená aj k riziku straty objektivity a nestrannosti.

 

Pokiaľ ide o postavenie území na kandidatúru prokurátora v subjektoch federácie, možno ho zohľadniť pri konzultáciách v Rade federácie, ktorá je práve komorou regiónov. Nemôže byť u nás nejaká tá svoja domáca zákonnosť v jednom aj inom regióne, to znamená, že prokurátor je najvyššia mocnosť, ktorá monitoruje vykonávanie týchto zákonov bez ohľadu na akékoľvek regionálne okolnosti. Som presvedčený, že väčšia nezávislosť prokuratúry od miestnych orgánov je, samozrejme, v záujme občanov bez ohľadu na to, v ktorej krajine bývajú. Vážení kolegovia, poďme sa predovšetkým riadiť ich záujmami - záujmami našich ľudí.

 

A nakoniec, po siedme: súdny systém - ústavné a najvyššie súdy - hrajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní zákonnosti a práv občanov. Zdôrazňujem, bezpodmienečným by nemala byť iba profesionalita sudcov, ale aj ich dôveryhodnosť. Spravodlivosť a morálne právo rozhodovať, ktoré ovplyvňujú osud ľudí, mali v Rusku vždy prednostný význam. Základný zákon by mal upevniť a chrániť nezávislosť sudcov, zásadu ich podriadenosti iba ústave a federálnemu zákonu.

 

Zároveň považujem za potrebné ustanoviť v ústave právomoci Rady federácie na návrh prezidenta Ruska odvolávať sudcov ústavných a najvyšších súdov v prípade zneužitia úradnej moci, hanobiacich česť a dôstojnosť, ako aj v iných prípadoch ustanovených federálnym ústavným zákonom, svedčiacich o nemožnosti zachovať štatút osoby sudca. Tento návrh je založený na osvedčených postupoch. Dnes to zjavne nestačí.

 

Okrem toho v záujme zlepšenia kvality vnútroštátnych právnych predpisov, spoľahlivej ochrany záujmov občanov, navrhujem posilniť úlohu ústavného súdu, konkrétne: splnomocniť ho, na žiadosť prezidenta, preverovať ústavnosť návrhov zákonov prijatých Federálnym zhromaždením predtým, ako sa podpíšu hlavou štátu. Možno porozmýšľať o rozšírení právomocí ústavného súdu hodnotiť nielen zákony na dodržiavanie ústavy, ale aj iné regulačné právne akty štátnych orgánov na federálnej aj regionálnej úrovni.

 

Vážení kolegovia, zdôrazňujem, že dnešné návrhy, samozrejme, neobmedzujú rozsah diskusií o možných zmenách a doplneniach ústavy. Som si istý, že verejné združenia, strany, regióny, právnická obec a občania krajiny vyjadria svoje nápady. Je potrebná najširšia verejná diskusia. No na začiatku tejto diskusie, by som chcel tomu dať určitý smer, aspoň ukázať, pred akými výzvami stojíme.

 

Nesmieme zabudnúť, vážení kolegovia, čo sa stalo s našou krajinou po roku 1991. Po páde Sovietskeho zväzu sme si zachovali rovnaké ambície, zatiaľ čo, samozrejme, zostal kolosálny potenciál: ľudský, intelektuálny, zdrojový, územný, kultúrny a historický atď. No vznikli aj hrozby, pričom hrozby takého rozsahu, na aké nikto predtým ani nepomyslel. Žiaľ, bolo treba myslieť v pravý čas.

 

Preto pri ďalšom budovaní štátu pred nami stoja, zdá sa, priamo protikladné úlohy, ukazovateľom slúžia hodnoty, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nezlučiteľné. Čo tým myslím? Musíme vytvoriť systém, ktorý je silný, spoľahlivý, nezraniteľný a absolútne stabilný z hľadiska vonkajšieho obrysu, ktorý určite zaručuje nezávislosť a suverenitu Ruska. Zároveň je systém sám o sebe živý, pružný, a čo je najdôležitejšie ľahko a včas mení sa v súvislosti s tým, čo sa deje vo svete, okolo nás, a hlavne, v súvislosti s vývojom samotnej ruskej spoločnosti. Systém, zabezpečujúci zameniteľnosť tých, ktorí sú pri moci alebo zaujímajú vysoké postavenie v iných oblastiach. Takáto obnova je nevyhnutnou podmienkou progresívneho vývoja spoločnosti, aj ak nie bezchybného, ​​ale stabilného rozvoja, keď neochvejným zostane hlavné - záujmy Ruska.

 

Čo iné považujem za zásadné a ktoré by som chcel osobitne zdôrazniť? Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, o ktorých budeme diskutovať, neovplyvňujú základné osnovy ústavy, to znamená, že ich môže schváliť parlament v rámci súčasného postupu a súčasného zákona prijatím príslušných ústavných zákonov.

 

Zároveň, vzhľadom na to, že navrhované inovácie sa týkajú významných zmien v politickom systéme, činnostiach výkonných, zákonodarných a súdnych orgánov, považujem za potrebné nechať hlasovať občanov krajiny za celý balík navrhovaných zmien a doplnení Ústavy Ruskej federácie. A iba na základe výsledkov urobiť konečné rozhodnutie.

 

Rozhodujúci by mal byť názor ľudí, našich občanov, národa ako nositeľa suverenity a hlavného zdroja moci. V konečnom dôsledku o všetkom rozhodujú ľudia, aj dnes aj v budúcnosti, a to tak pri výbere stratégie rozvoja krajiny, ako aj v otázkach každodenného života v každom regióne, meste a dedine. Silné a prosperujúce moderné Rusko môžeme vybudovať iba na základe bezpodmienečného rešpektovania názorov ľudí, názoru národa.

 

Nadchádzajúci rok 2020 je do značnej miery míľnikom. Toto je prechod do tretieho desaťročia 21. storočia. Rusko čelí prelomovým historickým úlohám a pri ich riešení je prínos každého významný. Spolu, spoločne určite zmeníme život k lepšiemu. Často hovorím toto slovo - „spolu“, pretože Rusko sme my. Mám na mysli nie tých, ktorí sú v tejto sále, alebo nielen tých, ktorí sa nachádzajú v sále, ale všetkých občanov našej krajiny, pretože verím: úspech určuje naša dobrá vôľa k tvorbe, k rozvoju, k dosiahnutiu najodvážnejších plánov, naša práca v mene našej rodiny, našich blízkych, detí, ich budúcnosti, a preto pre veľkosť Ruska, pre dôstojnosť jeho občanov.

 

Ďakujem za pozornosť. 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/62582