Poslední vývoj v Řecku - tzv. "kreditní událost"

Dnes v pátek 9.3. večer rozhodla mezinárodní komise ISDA, která v má v tomto určující slovo, že tzv. dluhová restrukturalizace řeckých dluhů, která byla dojednána v posledních dnech, se z hlediska pojištění dluhopisů prostřednictvím CDS hodnotí jako tzv. "kreditní (pojistná) událost", to znamená, že držitelům řeckého dluhu se budou vyplácet pojistky proti nesplácení řeckého dluhu.

Tak, a teď bych měl asi vysvětlit, co se vlastně stalo a proč je to důležité :).

V kostce řečeno, investor si při koupi státního dluhu kupuju v drtivé většině případů i pojištění pro případ nesplácení, tzv. Credit Default Swap neboli CDS. Jedná se o přenos rizika nesplacení úvěru z investora na instituci, která mu daný CDS kontrakt prodá. Laicky řečeno je obsah CDS kontraktu následující: "Mám tady řecký dluhopis za 1.000.000, budu ti platit 5.000 kvartálně za pojištění, a když mi to Řecko nevrátí, tak mi ten 1.000.000 (nebo nezaplacenou část) vrátíš místo něj ty".

Na první pohled to nijak nebezpečně nevypadá, ale situace je spíše opačná. Věc je v tom, že velké banky prodávaly CDS kontrakty zcela nezodpovědně a s vědomím, že v případě nutnosti nebudou schopny pojistky vyplatit, protože to pro ně byl velký zdroj příjmů. Dá se říct, že je prodávaly s vědomím, že budou jen inkasovat zisky a vyplývajícím závazkům nebudou nikdy muset dostát, nebo budou "too big to fail" a nechají se zachránit od státu (bailout).

Toto rozhodnutí komise ISDA je tedy o tom, že v případě Řecka došlo k tzv. "kreditní události" a CDS pojistky na řecký dluh se budou muset začít vyplácet. Něco podobného se od vzniku CDS pojistek jako finančního nástroje zatím nikdy nestalo, proto nikdo moc neví, jaké to může mít důsledky (vzhledem ke komplexnosti a provázanosti finančního systému). Odhaduje se, že různé finanční instituce budou muset vyplatit až 70 miliard euro (které povětšinou nemají) v důsledku plnění CDS kontraktů. Nemusí se dít nic moc, může to ale vyvolat dominový efekt a kaskádové bankroty bank a institucí. V momentu ohlášení kreditní události prudce kleslo euro vzhledem k dolaru, jenu a zlatu. Proto - buďte připraveni na vše, nás se to týká také, protože české banky mají zahraniční vlastníky. Jedna rakouská banka už ohlásila, že bude v důsledku CDS události pravděpodobně potřebovat záchranu od státu.

Jeden německý deník například poznamenává: "Toto je prakticky "credit event", s nepředvídatelnými následky pro banky a také pro euro. Dnes večer možná vybuchla časovaná bomba CDS."

 

Diskusní téma: Poslední vývoj v Řecku - tzv. "kreditní událost"

Lululemon Outlet29653

ojectuyr | 26.10.2013


Přidat nový příspěvek