Poslední Gambit (3)

Poslední Gambit (3)

2.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Závěrečná věta celého fragmentu recenze, označená tučným písmem: „Takový objektivně byl vnitřní mechanizmus státního krachu SSSR, a takový vnitřní mechanizmus mají i USA, a on už „tiká“...“ – určila mé další plány. Teď jsem přesně věděl, co musím udělat! Za posledních deset let jsem se, podobně jako většina obyvatel Západu, málo zajímal o dění v Rusku. Zčásti se to vysvětlovalo tím, že náš tisk vždy tendečně přistupoval k osvětlování událostí dokonce ve vlastní zemi, nemluvě už o svých „potenciálních“ protivnících, mezi něž bezesporu patřilo Rusko. Zapíchnutý v šachové publicistice jsem se málo zajímal globální politikou, a o událostech v Rusku jsem znal jen to, co dávali, když jsem se díval na televizi a narazil při listování desítkami kanálů na CNN nebo NBC. Podruhé jsem stál před volbou: buďto získávat materiály o Rusku ze seriózních publikací v knihovnách, ale pro to bych musel notně oprášit své znalosti ruštiny, nebo... čekat na telefon Hopkinse. Ve středu večer zazvonil dlouho očekávaný telefon.

Zdravím, Watsone. Co takhle sejít se zítra v 19 hodin v baru hotelu „Walldorf“? Podávají tam výbornou kávu po francouzsky. Bude se mnou člověk, kterého hledáte, ruský emigrant Evžen Galba.

 

Večer 4. října. Hotel „Walldorf“ a „let 1812“

Dokončil jsem své věci a odebral se do hotelu Walldorf na rohu Oldwych a Kingsway street. Hopkins a jeho známý už seděli za stolem u okna na Kingsway street a něco živě probírali. Můj přítel mě představil plešatému člověku nevysoké postavy s nemocně žlutou tváří. Měl tvídový oblek šedozelené barvy a pod ním modrou košili bez kravaty. Byl to jeden z těch lidí, kterého je nemožné oddělit od davu a tím méně si zapamatovat.

Říkejte mi Evžen, — podal mi vlažnou dlaň Galba. — Co konkrétně vás o Rusku zajímá?

Jak dávno jste odtamtud přijel, Evžene?

Hned po událostech října 1993.

A co to byly za události?

Mnohým, včetně mě, není dodnes jasný jejich původ, a vůbec mě neudivuje, že většina angličanů o nich nemá žádné představy. Vždyť vaše vláda v srpnu 1991 a v říjnu 1993 měla za to, že v Rusku zvítězila demokracie.

Vím, že v srpnu 1991 skončila svou existenci velká říše.

SSSR jako velmoc přestal existovat v prosinci 1991, ale v podstatě máte pravdu: události srpna 1991 rozhodly další osud sovětské říše.

Promiňtě, Evžene, nemohl byste podrobněji povyprávět o tom, co se stalo v srpnu 1991? Náš tisk se tomu věnoval tak, že to bylo vnímáno zároveň i emocionálně-tragicky, i rozumově – jako přehnaná karikatura. A potom, za dva týdny, jak to obvykle bývá, na to všichni zapomněli. Všiml jste si, že průměrný západní člověk drží v paměti události maximálně dva týdny staré? Podívejte, dokonce teroristické útoky z 11. září, které otřásly celým světem, se za dva týdny proměnili v klišé typu „černého úterka“, ačkoliv prudce vzrostla poptávka po „antidepresivech“. A za deset let bude spousta lidí plést „černé úterý“ roku 2011 s „černým úterý“ roku 1929.

Nebojte se, pane Watsone, lidé v Rusku nemají dlouhodobou paměť lepší, ale jsem vám ochoten povyprávět o tragických událostech srpna 1991.

Jak dlouho trvaly?

Pokud se držet oficiální verze, čtyři dny, ale ve skutečnosti – pět dní.

Proč ten rozdíl?

Možná si vzpomenete, Watsone, … promiňte – pane Watsone.

Prosím, říkejte mi jednoduše Watson.

Takže Watsone, pro všechny GKČP oficiálně dal o sobě vědět v televizi 19 srpna. Pro většinu to byl blesk z čistého nebe.

Jako „bum“ — mnohoznačně jsem dodal, protože jsem si vzpomněl na nazvání filmu na opačné straně „historického pikniku“.

A co znamená zkratka GKČP?

No, pokud to pro vás bude lepší, tak „bum“. A GKČP rusky znamená – Státní komise pro mimořádné situace (Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению). Chápete, že ho nemohli vytvořit 19. srpna ráno. Připravovali ho dříve a pravděpodobně utajeně, ale vylezli ne 19., ale 18., když se ti šílení členové GKČP vydali do Forosu domlouvat se s Gorbim – tak se zdá u vás na Západě označují dodnes toho velblouda.

Proč velblouda?

Protože, pro vás je jednoduše „Gorbi“, a pro nás – velbloud, prosáklý vašima hloupostma o lidských hodnotách. Promiňte, Watsone, možná jsem se vás dotkl?

Prosím, pokračujte. A mé politické názory vás nemusí znepokojovat, tím méně, že se v nich teprve sám začínám orientovat. A proč jste ty členy GKČP nazval blázny?

Proto, že dokonce mezi těmi, kdo se 18. vydal do Forosu přesvědčovat Gorbiho, aby zavedl mimořádný stav, nebyla jednota. Když 19. v pondělí ráno vylezli za hudby Čajkovského na obrazovky se svými blahými úmysly, které, jak je známo, dláždí cestu do pekla, bylo to vidět na jejich tvářích a u hlavních – Janajeva – dokonce na rukou.

Jak to bylo „napsáno na rukou“?

No třásli se mu ruce a kamera se jakoby speciálně několikrát zaměřila právě na ně, v detailu. Dá se říct, že těch osm šílenců, nebo hrajících roli podle předem připraveného scénáře pro nemyslící dav, sami posadili 20. srpna svého nepřítele Jelcina na tank u Bílého domu.

Prezidenta Ruska? Oni neviděli, že je jejich nepřítel?

Kdo se v nich vyzná, možná s ním byli zajedno: spektákl zahráli. Ale co se týká emocionálně vybičovaného davu, který se sebral na náměstí u Bílého domu, kde se nacházel Nejvyšší sovět Ruské federace (ruský parlament), pro něj určitě – Jelcin byl „neviditelný nepřítel“, kterého on přijal za spasitele. To, že to byl skutečně nepřítel, dav pochopil za dva roky, kdy se rozsypala ekonomika pod slogany o úspěchu reforem a tentýž dav byl vyveden na totéž náměstí u Bílého domu a prstem mu byl ukázán nepřítel. Myslím, že už 20. srpna tento opilec věděl, že vašeho Gorbiho pošle do stoky historie. Za tím účelem se Jelcin i vyšplhal na tank, podobně jako Lenin v dubnu 1917 na obrněnec, a pobízel dav slogany o záštitě prezidenta SSSR. Dodneška mě straší celý ten „cirkus Šapitó“, který vynesl klaunádu na ulice Moskvy: vojska, tanky na ulicích hlavního města, policejní hodina byla v Moskvě vyhlášena 21. sprna, byly vypuštěny fámy o útoku na Bílý dům... „revolucion-n-náři jaloví“ dokončil rusky.

Jak jste to řekl rusky, tu poslední věc? — obrátil jsem se k němu, slyše frázi známou z třetího „pikniku“.

To já jen tak pro sebe. „revolucion-n-náři jaloví“, to jest k ničemu se nehodící, špatní: i ti, kdo vymyslel „puč“, i ti, kdo proti němu bojoval. Kde jste viděl podobné „pučisty“ nebo „revolucionáře“? Poslednímu řediteli KGB by stačilo poslat za Gorbim svého potápěče, který by ho chytil za nohy a pár minut držel pod vodou, když se Gorbi koupal v černém moři na té dače v Forosu. Potom by vyplnil oficiální protokol, Janajev by 19. srpna se smutným výrazem informoval celý svět, že „sovětský národ postihlo velké neštěstí“ a pohřeb „předčasně zemřelého“ generálního sekretáře by se odehrál na Rudém náměstí, a SSSR by existoval dosud, reformy by prováděl jiným způsobem...

Pochopil jsem správně, Evžene, – znovu jsem nadhodil testovací repliku, – nebo se mi zdálo, že jste nazval ten puč „cirkusem Šapiro“?

Ne, Watsone, vy jste se jednoduše zmýlili v ruském idiomu,— blahosklonně se pousmál Galba, - o žádném Šapiro zde není řeč. „Šapitó“ je velký stan, pod kterým je umístěna cirkusová aréna a tribuny pro diváky. Cirkusů dříve bylo mnoho, kočovaly po celé Evropě, a úroveň profesionalizmu mnohých z nich byla nízká až směšná. A tak, když se v Rusku chtějí zasmát nad nějakou oficiální nepovedenou akcí, občas jí říkají „cirkus Šapitó“.

Co se týká revolucionářů, — pokračoval ve své myšlence, - v současném světě je všechno podmíněné: pokud byste zvítězil a svrhl vládnoucí režim, a mezinárodní společenství je vám nakloněno, nazvou vás „revolucionářem“, a pokud se vám nepodaří svrhnout vládu, nebo vám mezinárodní společenství není nakloněno, jste odsouzen stát se „pučistou“. Jinými slovy, je třeba umět rozlišovat z jakých pozic se dává hodnocení událostí v historii. Tak například, pro Západ jsou události roku 1917 nějaké „bolševické kousky“, v jejichž důsledku se bývalá říše proměnila v totalitní stát. V důsledku se pro Západ objevily na 72 let problémy v plném souladu s předpověďmi Nostradama o osudu toho, co je nyní známo jako SSSR. Pro ty, kdo svrhnul v Rusku monarchii, jsou události roku 1917 Velkou říjnovou revolucí. Nebo druhý příklad, ale už z vaší historie: v polovině 17. století Cromwell, když si zajistil podporu parlamentu, prohlásil republiku – to je revoluce; pokud se by král ubránil parlamentu a připravil by Cromwella o hlavu, bylo by to pravděpodobně hodnoceno jako neúspěšný puč aristokracie.

Nastoupila dlouhá pauza. Galba se díval někam stranou, popíjel kávu malými doušky a doslova si vybavoval v paměti prožité.

Je možné říct, — pokračoval ve svém vyprávění, — že „policejní hodinou“ veškerá činnosti GKČP i skončila. Už bylo jasné, že „pučisté“ vzdali svou čest budoucímu „caru Borisu“. Ale takoví lidé nedělají historii! — neočekávaně pateticky zvýšil Evžen hlas a najednou zahovořil odsekávanými frázemi, jako by ho vyměnili: „Skutečný boj s buržoazní demokracií je teprve vpředu! Nic se vám v Rusku nepodaří. Nové matky, a nejen v Rusku, vychovají nové „Pavly“, kteří položí život za národní štěstí.“

Byl jsem tou proměnou ohromen a položil jsem otázku, abych ho ochladil a vrátil k tématu našeho rozhovoru: „Promiňte, Evžene, o jakých Pavlech to mluvíte?“

O těch, kteří kdysi byli Sauly a kteří, na rozdíl od neplodných pragmatiků, jsou schopni tvořit skutečnou historii lidstva, — s křivým usměškem dodal, ale potom, ještě dodal: „Vtipkuju...“ máme román velkého proletářského spisovatele Gorkého: „Matka“ se nazývá. V románě Nilovna obětuje revoluci svého jediného syna Pavla.

Kdo je ta Nilovna?

Matka Pavla, — v Rusku tak zdvořile nazývají starší lidi, to znamená, po jménu otce, a ne jejich vlastními jmény, a jaké bylo její jméno už si nepamatuju. Evžen se znovu zahleděl někam do dálky a jeho tvář nabrala na podivné tvrdosti, a malé ústa se sevřenými rty se podobala hadímu výrazu. Potom znovu přišel k sobě, a pokračoval tónem postraního znuděného pozorovatele událostí desetileté dávnosti, který se lenivě snížil k tomu, že do nich zasvěcuje cizince.

Ano, vše se zakončilo 21. srpna falešnou policejní hodinou: vojska stála smířlivě, nikomu nic nedělala, čekala na nějaké rozkazy „pučistů“. Mně se dodnes zdá, že vystrašili sami sebe. To byl jejich poslední den. Jak se dalo čekat, na to člověk nemusí být délfským orákulem, dav zavelel sám a napadl vojáky, nemajíce jinou zábavu. Byla prolita krev „obránců demokracie“, na které nikdo neútočil, po čemž byla GKČP odsouzena stát se „pučem“. Nastoupil pátý den, 22.srpna, kdy „srazili hřebínek“ hlavě ministerstva vnitra SSSR, v jehož řadách stoupenci Gorbiho zformovali oddíli milice zvláštního určení – OMON.

Nepochopil jsem, Evžene, co znamná „srazili hřebínek“?

To znamená, že někdo udělal hlavě OMONu „šmik“, - a Galba doplnil všeříkající gesto rukou přes krk. „To znamená, že poslednímu ministru vnitra SSSR srazili hlavu. Pokud věřit oficiální verzi, zastřelil se sám, ačkoliv televize všem ukazovala záběry, kde pistole ležela na stolku, kam ji údajně sám odložil poté, co se zastřelil. No a potom začal masový šmon různých stranických výborů: oblastních, městských, krajských a dalších menších.“

Co je to „šmon“?

Tak se v ruských vězení označuje prohlídka1, kterou doprovází důkladná prohlídka všeho obsahu cel, věcí vězňů a jejich osobní prohlídkou, a Rusko všichni západenci stále ochotně nazývají „vězením národů“. Pravda, je těžké pochopit, kdo tam byl věznitel: jestli rusové, oni pak žili vždy hůře než „věznění“.

Bylo vidět, že Evžen chtěl téma „věznitelů“ dále rozvinout, ale doslova narazil na nějaké své myšlenky a neočekávaně zmlkl. Já jsem byl natolik ohromen jeho vyprávěním, že se dostavili pochyby: zdali mi nemotá hlavu. Ale po míře toho, jak postupoval ve svém vyprávění, obrázky prvního „pikniku“ vyskakovali v mém vědomí jako ilustrace jeho vyprávění s takovou jasností, že už jsem byl téměř přesvědčen – Evžen „pikniky“ viděl.

Možná je čas přestat s narážkami a zeptat se ho přímo, — rozmýšlel jsem, — ale jak to udělat, tím spíše, že si nechtěl vzpomenout na „cirkus Šapiro“ a začal mi vysvětlovat, co je to „šapitó“? Pokud Galba zná „pikniky“ dávno a dokonce o tom, jak jsou spojeny s událostmi 11. září v New Yorku, pak my s Holmesem prostě ztrácíme marně čas? A ne! Takto by se dalo zajít daleko. Je třeba pokračovat v besedě, nechat ji plynout, a postarat se vytáhnout z toho podivného člověka co nejvíc informací. A na konci bude možné se ho na ty „pikniky“ zeptat přímo.

Hopkins nás opustil a odešel k baru, kde o nečem horlivě diskutoval s dlouhovlasým mladým člověkem v kožené bundě a odřených džínech. Evžen podruhé objednal francouzskou kávu s likérem a já jsem poprosil o čaj s citrónem a medem. Zatímco obsluha nakládala stůl, vypravěč doslova zapomněl na mou existenci, seděl, zahleděl se do dálky a rytmicky ťukal lžičkou o misku se sušenkami. Rozhodl jsem se připomenout se mu.

Vidím, že události srpna 1991 se vám nelíbily. Proč jste hned neodjel z Ruska, a teprve za dva roky? Spoléhal jste na něco?

Galba mlčel. Buďto se tak pohroužil do sebe, že mě skutečně neslyšel, nebo ho zaujalo něco nemající vztah k tématu našeho rozhovoru. Zachytil jsem jeho zdánlivě nepřítomný pohled a překvapeně jsem si všiml, že se upřeně dívá na televizní obrazovku, visící vpravo od baru. Hlasatel dokončoval večerní seznam zpráv CNN. V baru byl obvyklý šum, ale pokud se člověk zaposlouchal, bylo možné zprávy slyšet.

Kolikátého je dnes? — zeptal se neočekávaně Galba, ani na moment se neodvraceje od obrazovky.

4. října, pokud se nepletu. Něco zajímavého ve zprávách?

Něco zajímavého? — zádumčivě zopakoval mou otázku a najednou bez hnutí, pečlivě vybíraje slova, pomalu pronesl něco zcela nemístného, — Ano, Watsone, dnes bude na Patriarších zajímavá historie!

Najednou se nadechl a když uviděl mou překvapenou tvář, promluvil už plně při smyslech.

To já tak, na něco jsem si vzpomněl. Máme u nás takový román Bulgakova, nejpopulárnější román 20. století podle hodnocení vašich, to jest západních literárních kritiků — Mistr a Markétka se nazývá, četl jste ho? Je tam hlavní postava, Voland, který tou frází odpoví na nemístnou otázku jednomu spisovateli. Ale to se vás Watsone vlastně netýká. Co se týká zajímavých zpráv, právě hlásili: dnes v 13.44 v Moskvě nedaleko od Soči spadl do moře TU-156 – letadlo ruských aerolinií letu 1812 Tel-Aviv – Novorosijsk; všichni pasažéři a členové posádky zahynuli, vedou se hledací práce. Příčiny katastrofy se vyjasňují, ačkoliv Američané už prohlásili, že let byl sestřelen protivzdušnou ochranou Ukrajiny během cvičení.

Evžen se znova díval z okna a, doslova vnímavě zkoumaje pouliční život večerního Londýna, o něčem přemýšlel.

Takže, přece jste si všiml?! — procedil zlověstně, a na jeho tváři se znovu objevil mě už známý úsměšek.

Všiml čeho?

Důležité je ne co, ale kdo, Watsone. Dnes uběhlo přesně osm let od tragických událostí u Bílého domu v Moskvě v říjnu 1993. Zeptal jste se, proč jsem neodjel hned. Ano, věřil jsem, velmi jsem věřil, že Rusové nemají tak krátkou paměť jako na Západě. Ale oni všechno zapomněli, všechny oběti, které byly přineseny na oltář skutečné svobody v říjnu 1917. Po srpnovém puči jsme byli přesvědčeni, že nikdo v Rusku se skutečně nechystá budovat kapitalizmus; jednoduše nadšeným davům bylo třeba udělat něco jako „očkování“ na kapitalistické zlo, jdoucí ze Západu. Přičemž protikapitalistickou „vakcínu“ bylo třeba dávat v takových dávkách, aby se lidem otvíral nůž v kapse při slovech „trh“, „kapitalizmus“, „lidská práva“ a jim podobných. Ale ne vše probíhalo tak, jak jsme čekali. Mnozí, kteří zapomněli na výdobytky Velikého Října se od toho „očkování“ odklonili a místo lehké procházky...

Pikniku? — řekl jsem v naději, že se sebere a pochopí, co od něj chci.

Nu, může být i piknik, — opravil se, zjevně nedávaje replice nijaký zvláštní význam, načež zakončil frázi patetickým tónem, — ano, místo pikniku jsme získali krvavou maškarádu!

A proč maškarádu?

Proto, že mezi námi byli skuteční vlkodlaci, kteří se jen přikrývali maskami bojovníků za národní štěstí, kteří dávno rozepsali spolu s Jelcinem a jeho týmem celé to představení po dnech.

A jak dlouho maškaráda trvala?

Přesně 13 dní.

A kdy to vše začalo?

21. září, když konfrontace Nejvyššího Sovětu Ruské Federace a týmu prezidenta dostihla nejvyššího bodu kypění.

Kypění čeho?

Vášní, samozřejmě. Jak se ukázalo z dalšího rozvoje událostí, nikdo při dění těch událostí moc nechápal. Všichni konali spontánně, doslova hraje „ruskou ruletu“, nu a v takových případech vyhrává ten, kdo jde do konce, aby neztratil vše; nebo ten, kdo skutečně nemá co ztratit. V ten den, 21. srpna Jelcin podepsal nechvalně proslulý úkaz č. 1400 o likvidaci legitimní zákonodárné moci v Rusku, z hlediska tehdejší ústavy. Pokud být upřímným, my sami jsme ten úkaz vyprovokovali v naději, že demokratický západ, nutící Rusku nesmyslné věci, nás podpoří a neopakuje dvacet let staré chyby. Ale pro nás to byly „smrtelné hry“. Prostě jsme nepochopili, kam vane vítr historie.

A kam on podle vás vane?

Myslím, Watsone, že nebudete odmítat, že soudobá civilizace čím dál více připomíná vira-parazita na těle planety, a parazity je třeba zničit cestou mytí těla.

Kde už jsem slyšel něco podobného? — dovolil jsem si jednu repliku — náznak „Obranného pikniku“ a znova – žádná reakce.

Nelamte si hlavu, říká to jedna postava filmu Matrix, který vidělo jedna a půl miliardy lidí na Zemi. Mimochodem, film je naše produkce...

Promiňte Watsone, musím jít. Bylo zajímavé s vámi mluvit o minulosti, ale nás volá budoucnost, — nabral patetický tón a pronesl frázi z nějakého mě neznámého dramatu: „Nechť se naplní určené osudy, a potom bude řada na nás!“

A to je Evžene z jakého známého ruského románu?

To není román, Watsone, to je drama „ruského Byrona“ - Lermontova - „Maškaráda“, - odpověděl velmi vážně a s hrdostí.

Ještě minutku. Co jste měl na mysli, když jste hovořil o chybách západu dvacetileté dávnosti?

Santiago, Watsone! Chile – září-říjen 1973. A ačkoliv vy jste Pinocheta pustili a nedovolili aby platil za staré dluhy, … ještě není večer, jak se říká v Rusku. Všechno teprve začíná, Watsone!

A co se nyní děje v Rusku?

To, co by se mělo dít v Rusku, se nyní děje v Americe. V minulém století Rusko a Amerika plnily roli agitačních center světového veřejného mínění. Mimochodem, vy asi neznáte, co je to „agitpunkt“. Ve vaší společnosti je „agitpunkt“ „reklamní kampaň“, během které firma bezplatně rozdává své zboží napravo i nalevo, za tím účelem, aby později prodávala ve větším množství v důsledku zvýšené poptávky.

Pokud byl likvidován agitpunkt socializmu, nesmí být ani agitpunkt kapitalizmu, jinak svět nebude v rovnováze. Hopkins mi řekl, že vy jste Watsone byl tři roky s humanitární misí v Afghánistánu, kde jsme se skoro dvacet let pokoušeli rukama Rusů rozšířit naše myšlenky do islámského světa. Establishmentu USA se to nelíbilo, a oni jakožto stoupenci myšlenky „Amerika nade všemi“ začali v Afghánistánu pracovat proti SSSR. Nu a šílenec Březinský se dokecal do toho, že to on zahnal Rusy do Afghánistánu, aby se pomstil za Vietnam. Nikdo by neměl být zbaven práva mýlit se a dělat chyby. Pokud se zamyslet, je to jedno z těch takzvaných práv, které skrytě doprovácí princip „rozděl a panuj“. Nechť nyní sami Yankees jsou chvíli v roli pokrokářů. Váhy Femidy se naklonily na druhou stranu a výsledkem jsme si vyměnili místa, díky čemuž nepropadne naprázdno neocenitelná zkušenost, s takovou námahou námi získána v Rusku. A teprve poté, co Yankees budou nuceni u sebe doma dělat to, co se nepovedlo v Rusku, my prodloužíme naši společnou věc v tomto světě.

Jaké je to společné dílo, Evžene, které může sjednotit zájmy Ruska a Západu?

Na zájmy Ruska i Západu zapomeňte jednou provždy, když mluvíte o tomto tématu, – prořízl vzduch jeho hlas, načež pokračoval: „Copak nevidíte, Watsone, že Amerika končí hru na demokracii. Už je na prahu totalitní společnosti, přičemž takové, že totalita SSSR bude ve srovnání s občanskou společností USA vypadat jako vzor demokracie. Taková „občanská společnost“ se stane fíkovým listem, stabilně zakrývajícím skutečný fašizmus v americké variantě.“

 

-pokračování-

 

1Obvykle tato prohlídka začínala v osm hodin večer, a protože mezi „revolucion-n-náři“ bylo mnoho židů, nazvali to opatření „šmon“, což v jidiš (směs němčiny a polštiny) znamená číslo 8.

 

Diskusní téma: Poslední Gambit (3)

I, Pet Goat II Analysis

taurus, | 04.04.2014

Pro zajimavost, rozbor animé
http://www.youtube.com/watch?v=KU-_yVIx99U

Re: I, Pet Goat II Analysis

| 04.04.2014

Fajn. A co třeba toto:

„Možná je čas přestat s narážkami a zeptat se ho přímo, — rozmýšlel jsem, — ale jak to udělat, tím spíše, že si nechtěl vzpomenout na „cirkus Šapiro““
Viz závěrečný ceremoniál hlavní olympiády. Šašci na chůdách. IT. Samá náhoda.

„Ano, vše se zakončilo 21. srpna falešnou policejní hodinou: vojska stála smířlivě, nikomu nic nedělala, čekala na nějaké rozkazy „pučistů“.“
Magie v českých zemích: 21.8. = 11, 1968=6

„— Jaké je to společné dílo, Evžene, které může sjednotit zájmy Ruska a Západu?
— Na zájmy Ruska i Západu zapomeňte jednou provždy, když mluvíte o tomto tématu, – prořízl vzduch jeho hlas, načež pokračoval:

Učení počátku :

36 min
http://www.youtube.com/watch?v=9Im-sdGuUmE
Nelekněte se. Žádná levašovština.
55 min
http://www.youtube.com/watch?v=c-wdTSzcZvU
Pro mne lepší, ale i suchopárná teorie.
Pokud Ká minule syčel příliš zbrkle: Krym – zde byla pravoslavím uchovávána kolébka slavného synka paní Marie později zvané Bohorodička. Kolébka – později s krycím názvem Svatý grál. Křesťanské pravoslaví stále slaví „den roždenija bogorodici“. Pak se jim divte :)

Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 05.04.2014

V prvém videu je splácané datování. Podstatný je obrazový materiál – vše máme na očích a nevidíme. Gorila. Obraz lépe dokumentuje citaci z Gambitu – o co se tu téměř tisíc let hraje.
Správné letopočty jsou zde:
http://www.chronologia.org/xr_krym/im/q01-001.jpg
Levá osa udává falsifikovaná (scaligerovská) data, „historické“ postavy a události. Pravá osa skutečné datování a osobnosti. Lstí a klamem.

Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 05.04.2014

Mohl byste uvést nějakou argumentaci ve prospěch Fomenkovy chronologie (nebo nějaké jiné - antiScaligerovské) ?
Z hlediska analýzy globálního historického procesu se jedná o docela důležitou záležitost.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 06.04.2014

Ano.
Proto jsem preferoval obrázky před mluvou.
V 17.stol. – 19.stol. n.e. ještě trvala paměť kmene – nebo chcete-li egregor – proto obrázky - i když emocionální náboj avizovaného videa je mimo přípustnou chybu. Předbíhá, fabuluje.
Proto projekt NCH + DTVR je dávkován – jako zkušenou učitelkou mateřské školky – pomalu, po doušcích - jak to řídí HOX - například.
Mám problém jak odpovědět v situaci když víme, že systém (materie = periferie + mozek) zpracovává informaci „holisticky“ – asi jako když se báby- neolitičky – hádají, která má lepší recept na uchování mamutiny přes léto. Výsledkem jsou životaschopní Nanuci + vymřelí nanuci – ti co se snažili jít proti přírodě.
Systém je lhostejný vůči množství prvků (míra) dokud respektují Její zákon. Jinak nastává přesmyk. (Teď mne fyzici ukřižují za primitivismus – jejich chyba, ať vstoupí a napíšou to po svaté řeči).
Nárůst prvků systému (sítě), akumulace informace, komunikace, optimalizace (míry) zdrojů (vstupů), …… teorie výpočetních systémů, počítače – nutno učit raby programovat…, kumulace dat. Sněžný muž . Taje.
Chování ekosystému (systémová, pravděpodobnostní analýza).Mělo by to stačit.
Mít před očima důkaz obrázků předků a fyzikální – ač vykleštěnou – nauku v učebnici.
Proto srpen 1968. Moskava 1991 (snad 1? Najděte v Gambitu).

Mnohem zajímavější – neb dosud českým koncpiračním blogem nevznesená :
proč musel být zazděn lysenko i Mičuryn ? Kolikže je tu druhů? Monogenetická teorie ? Může být parazit stejného druhu jako hostitel ? A odkud se vzali? Jak se vyrábí parazit – řekni Země? Proč ta masáž inozemci? Je nutné aby do vztahu pes – blecha vstupovali mimozemšťané ? V jako …. Co ?
Žádná jiná míra (chronologie) než ta co proběhla není - tj. ani „důkaz “ negace není (zkratka).
Jen lež. Proč nelze přírodě lhát? Čeho dosáhne egyptská blecha když sežere psa ? Proč muláhové nevěří v jůesej Měsíce ?
A proč český etymologický slovník (2001) tvrdí, že „šidit“ je slovo původu neznámého? Komenskému na hřbet ?
Zato je nezvratné, že lze z vás udělat chrousta či masového vraha za pár vteřin. I hadi to umí, z ofiko učebnic.
Mne nekamenujte – opravdoví hadi v tom nejedou.
Odpověď : stručně: matematicko-statistická analýza zdrojú
Podíval jste se vůbec na nabízená videa?
Tak nakoukněte třeba zde: (po straně jsou i verze s anglo-esperantem)
http://www.youtube.com/watch?v=qCEK8R8IJR8

Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 07.04.2014

Díky za odpověď.
Doposud jsem si plně neuvědomoval, že Fomenkova/Nosovského chronologie je součástí Ksb. Přesunuji si to tedy do zorného pole své pozornosti a vrátím se i této větvi "výuky". Nakonec je to logické, když už je Zákon času (který sám o sobě nepatří mezi objektivní kategorie) jedním ze základů DVTR, proč by nemohla být příroda a její děje tou správnou mírou, která dokáže samu sebe. Možná na to Mičurin přišel, když už se zabýval těmi přírodními procesy a musel přitom narazit na přirozené (reprodukční) cykly, zřejmě leccos, zákeřně prolhané, vyvracející.
Vaši další nápovědu si nechám projít hlavou. Zatím díky.
P.
ps. Jestli je problém (jakože je) zatřepat lidma tak, aby uviděli všeobklopující systémovou prolhanost, potom najít způsob jak jim říct, že his-torii dosavadní vítězové sepsali až někdy v 16. století bude úkol přímo nadlidský.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

udo | 07.04.2014

Fomenkova/Nosovského chronologie NIE je súčasťou KSB/DVTR
aj keď niektoré jej časti sú pomerne funkčné.

Tie F/N teórie s tretím Rímom a Jeruzalemom spolu s ďalśími ale nemohli asi myslieť celkom vážne..
Ako vždy, treba aj u nich selsky rozliśovať, kde im možno tak trochu "uletel dekel" a kde prípadne z nejakých dôvodov aj zámerne klamú, popri mnohých nepochybne bystrých a hodne pravdivých formuláciách.

Ostatne podobne, ako u Klimova, Megreho a ďalších..
Všade je to v tomto zmysle +- to isté.
TechnéLogos manipulácie stará ako gate..

Potenciálne isto aj u VP, veď ide o ľudí, čo sa môžu mýliť.

"Každá stará ryba vie, že návnada sa nikdy nemá žrať pahltne a treba ju dobre preskúmať na háčiky."

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 07.04.2014

Díky, jsem rád, že jsme si to rychle a jednoznačně ujasnili. Berme to prosím jako dialektické zkoumání té návnady:) Taky jsem si již velmi dobře vědom toho, že pod mnohou smetánkou je skrytý nejeden háček.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 07.04.2014

Inu, trochu se nám to tady znepřehledňuje.
Nejdříve jsem si myslel, že Ká reaguje na článek (Gambit), který není mezi mými prioritami, ale zaujala mě ta souvislost s F/N chronologií, tak jsem dal upřesňující dotaz. Odpověď od Ká jakoby spojila DVTR s F/N chronologií (NCH si dekóduji jako Nová Chronologie) do jednoho "vzdělávacího" přístupu autorů Ksb. Udo věc uvedl na pravou míru, což mne vedlo ke shlédnutí Taurovy katastrofické interpretace okultně/esoterických témat a až po tomto shlédnutí jsem si uvědomil, že Ká reagoval na tuto animaci v zřejmé souvislosti s mystifikacemi panujícími kolem Ježíše / Radomíra.
Takže Ká - jsi na tahu:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 08.04.2014

Dobrý večer.
Pro Pe-tri: něco čarodějnictví: vid odkaz pod 2.dílem Gambitu:
K mordýřskému rituálu v kodaňské zoo 26.3.14 (svátek to masonů) máme i čas: lvi zavražděni v 7.13 – proč nám to asi vesti.ru hlásí na minutu přesně? 11. Že by ten, kdo pořádá Velký sabat Bilderbergu mněl i povinnost předhodit obětinu? A bude-li čas zítra ještě mnohem více čarování.

HOX zaslouží velký dík, že přinesl Gambit. Děkuji.

Udo chápu, že NCH je na přijetí obtížná – kompletně přemaže závity. Jenže:
Zda je či není NCH součástí DTVR: konfrontujte vzdělávací cyklus gen. Petrova (když už není možno pana generála osobně).
Bez seriózního vědeckého zázemí by nikdy rakeťák - voják a generál - DTVR ve válečném stavu – a v tom Rossia je – nikdy nezveřejnil. Neohrozil by Rusko.
DTVR je (cituji myslím Hoxe) „programovací příručka s trochou teorie“ – ta teorie zahrnuje celé spektrum disciplín od genomiky, přes neuropsychologii, historii (NCH), politologickou a hlavně VOJENSKO-STRATEGICKOU analýzu. Poslechněte si autora (odkaz níže).
Akademija Upravlenija je „normální“ armádní instituce. Nikoli komerčí projek pro pobavení znuděných vědců či šamanů.
Zveřejnění DTVR je součástí vojenské ofenzivy – dovnitř společnosti i navenek nepříteli – tedy přímý silový manévr. Nesmí být zvratný ve prospěch nepřítele.KOB je státní dokument Rossii ! DTVR manuál k jejímu porozumění.
NCH - KOB-DTVR je zbraň hromadného ničení, myslím to doslova. NCH klade pevnou půdu zveřejnění nepřítele, jeho záměrů a strategie. Neboť: ochránění sebe a eliminace nepřítele je cílem k němuž řídíme.
Elementární poučka z teorie systémů: chování systému je funkcí jeho historie.
Bude-li „historie“ nepravdivá,kam se tak asi dostatečně všeobecně dořítím (řídím) 
Gen. Petrov by nemohl hovořit o pyramidkách, ušatcích, jejich zjevení se, jejich strategie a cílech bez NCH.
Nejde o žvatlání na českém bločíku !!! Jde o velmi, VELMI krutou válku na život a na smrt trvající přes 800 let. S Ruskem žijeme a umíráme i my – i vy Udo.
O průběhu a motivech této války vypovídá NCH. Celá historie civilizace je historií této války. Neblouzním. Cituji Petrova. O tom je KOB – strategie bezpečnosti. O bezpečnost před komáry jistě Rossii nejde.
Pokud se vám zdají stamiliony obětí této války nedostatečným důkazem pak nemám argument. Spočítejte si jen oběti za dnešek podle novinových titulků. A vynásobte pozadím.
A´t to neprotahuji: použitá metodika je jednak korektní, jednak běžně používaná v nejrůznějších oborech – například bychom si zde nepovídali, nebyla by síť,složitější programy, překladače, léky, materiály, technologie... Snowden by nemusel běhat po světě a vyprávět o megadatech CIA. ATD.
O metodice viz popularizující videa nebo oficiální stránky NCH. (odkazy dodám zítra chcete-li).
Jak jsem syčel pod minulým dílem Gambitů: F-N nic nevymýšleli ! POUZE dodali neprůstřelné zdůvodnění, oporu pro ZVEŘEJNĚNˇI historie,která je známa jak jádru Ordy tak těm Povzneseným.
A mnoha zainteresovaným vědcům i „civilistům“ ! Záměrně vymýšleli historii scaligerovší falsifikátoři, proč asi.
Užívám výraz „zbraň hromadného ničení“:
Zveřejněním NCH Rossia vzala největší a vlastě jedinou zbraň oněm hierofantům, iluminátům, masonům, a jak se TOMU všelijak říká.
Udržitelnost ve smyslu předpověditelnosti (po vašem). Oni znali pravdu – to co prováděli, to co zfalšovali – toť vše, kouzlo je pryč.
Snažil jsemse upozornit i nato, že nejen historie ale celá západní „věda pro veřejnost“ tedy vzdělávání je přizpůsobena cílům řidiče: samotný jazyk, lingvistika, antropologie, … vždyť víte.
Z vašeho textu je pravděpodobné,že jste populární cyklus NCH neprošel (kdy také, 24 hod. filmu), mám dojem, že ani cyklus Petrova, ani válečný úder prostřednictvím ceremoniálů olympiády. Zkuste to a pokecáme, chcete-li.
Nebudou vtom ale žádní tibeťané, čarodějové ani jiní exoti – obyčejná brutální nenávist, zlo které slovanský model dvounožce nedokáže snadno přijmout – jinak by se to nedělo, že.
Díl 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=NCQh3vpXTVo
díl 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=qCEK8R8IJR8
-------------------
Ahoj. Terárium čeká.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 08.04.2014

Zdraví Ká a rovnou říkám - výborný tah, díky za něj.
Velmi se těším na výslednou syntézu, kteréhožto procesu se určitě hodlám zúčastnit. Právě jsem ve fázi, kdy si utřepávám poznatky z uplatňování 5.priority vedení válek - chronologické a zrovna přemýšlím nad tím, že by bylo vhodné toto rozvézt (když předchozí 4.úrovně jsou zde již poměrně dostatečně rozebrány) a podívat se blížeji na praktické aplikace chronologických forem ovládání, když tu do toho Váš příspěvek s NCH. Vaše argumentace je logická. Nejde o to dívat se zde na věc z hlediska probouzejícího se ovčana (příliš těžké téma pro nepřipravenou mysl), ale z hlediska sdělení, které tím předávám protivníkovi a tím mu neutralizuji účinnost této formy zbraně.
Ano, ještě jsem v tomto smyslu Petrova neprošel, ale doženu to. Stejně jako se vrátím ke Gambitu a věřím že i zde v diskusi si téma 5.úrovně válečných prostředků rovněž ještě pořádně proklepneme. Již jste ledacos naznačil, takže o studijní podněty není nouze.

Díky všem a ano, pojďme společně čarovat (nebo čarování n(ě)koho eliminovat), i já myslím, že už je načase.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 09.04.2014

Pro Pe-tri, snad to najdete. Záložka Čarodějnictví:
Jako zdroj pro šachovnici :
Z wikipedie:
„Hlas Ruska je ruská státní rozhlasová stanice vysílající do zahraničí. Úkolem stanice je seznamovat zahraničí s oficiálním ruským pohledem na dění v Rusku i ve světě, s ruskými zvyky a kulturou, ale také vysílat pro Rusy žijící v zahraničí.“

To co se děje a přes matrici nevidíme: Snad proto HR nabízí didaktickou hru: „čti a hraj si“ ?

Tedy znovu upozorňuji na zvířátka - ty a já jsme jedné krve:

K mordýžskému ritálu v kodaňské zoo 26.3.14 máme i čas: lvi zavražděni v 7.13.hod

Proč nám to asi vesti.ru hlásí na minutu přesně? Kdo to stopoval? Koho to zajímá?

Že by ten kdo pořádá Velký sabat Bilderbergu mněl povinnost předhodit obětinu?

Je něco shnilého….? Paní králová …? Co páchal váš klan v 17.stol.? Co asi klan spícího pana Hrábě?
http://www.vesti.ru/videos?vid=587142&cid=1

Dánsko posílá do Pobaltí 6 stíhaček:
http://czech.ruvr.ru/news/2014_03_27/Dansko-posila-do-Pobalti-6-stihacek-0469/

Jsou-li takové události naší každodenností a zůstávají bez reakce kde je ten čtvrtý stupeň slovanského dvounožce ? Jaké další důkazy chceme?

Rituál dvojčat (car A-X měl brášku) nestačil? Co bylo dřív dvojčata nebo zveřejnění NCH ?

Rybičky v akváriu.

Každodenní HR nápověda pro amatérské analytiky:

Třeba mezi 7. a 8. dubnem:

Začátek:
7.8.14
Ražisér a kameraman béčkového zombí spektáklu eliminování. Operace beze ztrát.
„Dva lidé zahynuli v důsledku havárie lehkého letadla na předměstí Summerfieldu v americkém státě Florida během natáčení nízkorozpočtového filmu o zombie, oznámila v pondělí místní policie. V letadle byly dvě osoby – pilot a kameraman.“
http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_07/V-USA-havarovalo-letadlo-pri-nataceni-filmu-o-zombie-1783/
Poté:
12.32
„FSB RF potvrdila likvidaci pohlavára bojovníků Dokua Umarova“
„K významným výsledkům patří likvidace 36 pohlavárů a 65 aktivních členů banditských útvarů, vysvětlil ředitel FSB.“

http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_08/FSB-RF-potvrdila-likvidaci-pohlavara-bojovniku-Dokua-Umarova-2309/
Dále:
„Putin oznámil o odhalení 305 špiónů.“
„Byly zadrženy desítky špiónů, sdělil ruský prezident Vladimir Putin na zasedání kolegia FSB. Mezi zneškodněnými špióny je 46 kádrových rozvědčíků a 258 agentů.“

http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_08/Putin-oznamil-o-odhaleni-305-spionu-2622/

Proč ta čísla? Koho to zajímá? 305 nebo 306? Čert to vem. Béčkový režisér ? Kolik malých letadel denně havaruje? Proč to někomu stojí za to psát? Proč oficiální médium Veliké Rossii čaruje?

Že by na té NCH něco bylo?

Nakonec varování – svědci kultu měsíce pozor:

11.47 (moskevského času)
14. dubna se Mars maximálně přiblíží k Zemi
„14. dubna dojde k unikátnímu astronomickému jevu, který si budou moci pozorovat lidé na Zemi. Mars se přiblíží na rekordně blízkou vzdálenost: 92 milionů kilometrů.
Dnes se Mars, Země a Slunce postaví prakticky do jedné roviny. Pouze po týdnu se maximálně sblíží.
Astrologové předpovídají, že v den sblížení planet dojde na Zemi k zatmění Měsíce a rovněž existuje nebezpečí různých mimořádných událostí.“
http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_08/14-dubna-se-Mars-maximalne-priblizi-k-Zemi-5083/

Sledováno z hadí perspektivy, prožíváme první „Veselou ofensivu hrou“.Pozitivní frekvence posiluje operativce v první linii.

Žádné čáry – fyzika. Manuál Velké matky. Pro náš – slovanský, zahimálajský, altajský, védský, děnisovanský, dosadte si podle vkusu - operační program. Kopí osudu.

Světlušky vědí (NCH) jaké to je stát před hordou smějících se Kozáků. Třetí Trojská, My Lords.

20 března, 17:45
Postoj Západu ke Krymu je spojen se špatnou znalostí dějin – Naryškin
http://czech.ruvr.ru/news/2014_03_20/Postoj-Zapadu-ke-Krymu-je-spojen-se-spatnou-znalosti-dejin-Naryskin-9865/

Šachysta Břežinský trousí bobky, před všelijakými CFR aby stávkovali popeláři.

A chechtá se i zubatý Jamal. Snad cítí potřebu se s adresáty podělit o dobrou náladu?

„Ledoborec Jamal se vydá na nejdelší výpravu od dob SSSR“. Číst obrázek:

http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_08/Ledoborec-Jamal-se-vyda-na-nejdelsi-vypravu-od-dob-SSSR-2896/

Jistě, kdo by se nesmál. Rasmussen-očko, hrátky o uhlík pro Halič a ředitel Volva – ano, všichni víme. (Že má to Volvo pěkný znak.)

http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_08/Koncern-Volvo-odmita-montovat-motory-na-ruske-bojova-vozidla-9269/

a:

Krymský gambit neoosmanistů

http://czech.ruvr.ru/2014_03_06/Krymsky-gambit-neoosmanistu-4080/

Já se z toho zauzlim :)

Nepřipadá vám jazyk HR povědomý?

Nepatří Gambit do výzbroje?

A pokud Gambit tak i NCH.

Že by HR vesele komu/niko/val s kmenem ? Že by s námi Rosiia komu/nikovala? Pak je i 13 mil. západní výspy stále krví kmene. A z toho plynoucí povinnosti.

Krásně se čaruje. Dobrou noc. ká

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 09.04.2014

Díky za první lekce geo-šachu. Přiznávám bez mučení, že sledovat korespondence mezi historickými daty NCH a aktuálními, jen zdánlivě "druhořadými" událostmi z pera HR (čarování?) jde mimo moji současnou pozornost. Zatím mi k tomu chybí referenční, souvztažné poznatky (zdánlivě nadbytečné minuty soudobých událostí coby ukazatele na letopočty v minulosti?). Zatím jsem nezpracoval ani logiku a smysl (mimo obecnou výrobu chaosu) posunu událostí o těch cca 1000 let. Myslí se tím např. i to, že snad bitva na Kulikovském poli je scaligerovsky dezinterpretována coby Bitva u Milvijského mostu a vize tajuplného znamení kříže, obracející světonázor Konstantina, je středověká mystifikace dnešního střihu (pravda je na opačném konci než je ukazována) ? Jinými slovy - v 16. století Scaliger a spol. záměrně vzali událost cca 200 let tehdy starou a reinrepretovali ji coby starou cca 1200 let ? K čemu jim pak těch cca 1000 let navíc bylo ? Možná kamuflovat boj s Ruskem mystifikací rozpadu Raichu na východní a západní část, možná to vysvětluje proč Konstantin přenesl ŘK kult z Říma do Byzance/Konstantinopolu - tohle vše ale v těchto souvislostech nemám promyšleno, natož pak dnes s těmito poznatky čarovat. Navíc jsou zde docela klíčové dokumenty - Nag Hammadské texty/svitky, které jsou badateli interpretovány ve standardní chronologii a tudíž nekompatibilně s NCH. Na druhé straně výměna Hohenštaufů (kteří nám dali osvobozující Zlatou bulu sicilskou) Habsburky se odehrála v příliš velké blízkosti událostí souvisejících s F/N verzí doby Ježíšovy. Jak vidíme je toho mnohem víc, co je zde stále nejasné, tak snad se mi to časem ujasní. Možná by stálo za to, pořídit si originální dílo F a N. Je to tohle: http://www.bookmasters.com/marktplc/01098.htm ?

Zatím díky a omlouvám se za svoji aktuální nedostatečnost k diskusi. Další lekce jsou však vítány:)

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 09.04.2014

Zdraví/m
Zde naleznete oficiální stránky s texty knih autorů Fomenko – Nosovskij , členem týmu býval i Kalašnikov
http://www.chronologia.org
Zde stručné populární video F/N „chronologie po staletích“ – řekněme uvodní kurs „jako to bylo“
http://www.youtube.com/watch?v=nMx24L_tlF0
Zde kompletní kurs videí F/N 1-26 dílů
http://www.youtube.com/watch?v=DzUq3G3cREM&list=PLVvsS1PtiGXsQ89SGykJu19ymHOD2Y6Ym
Na vaše otázky odpoví slušně již „chronologie po staletích“ díl.? „Kulikovo pole“ je novodobý mýtus - ničení důkazů probíhalo od 17. do 19. Stol (od tzv. reformace prvních romanovců) pak i v čase bolševika . Skutečná bitva proběhla na území dnešní Moskvy, přibližně Rudé náměstí, tam jsou dnes také ochraňovány kosterní ostatky. Tedy „Kulikovo pole“ vnitrostátní spor Dmitrije Donského (tj. Veliký chán Tachtamis) a chána zvaného Mama (jméno uvedeno v psaných textech, odposlech se mi nezdařil, nerozumím, Ivan XY?) 9.8.1380 . Opakuji, zkontrolujte podle textu, píšu po sluch.
Celý příběh je obsahem 7. Dílu filmu: „Kulikovo pole. Bytva o Moskvu?“
Datový posun provedený scaligerovskými falsifikátory (16./17. stol) je pro blízká data 300 let (tj z 15. Stol se stalo 12. stol), pak 1000 -1050, pak 1800 (tj. události z 15.stol přeneseny do -300 do n.e.. Naleznete v metodologických filmech, první je myslím díl 3.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 10.04.2014

Ano, již první video na mé otázky skutečně odpovědělo. Zajímavé, nějak jsem NCH neuměl docenit a proto jsem ani nevěděl, jak daleko má své vidění světa propracováno. I to jedno ze zdůvodnění toho časového posunu coby svedení vlastních zločinů na (účelově vymyšlené) španělské konquistadory je brilantní. No nic, nezbývá než to dostudovat.
Zatím díky
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 10.04.2014

Ahoj,
jak se vám líbí Nový Svět ? Pro obrazovou dokumentaci nahlédněte třeba zde
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1000617/posts
Pod menu Chile nebo Peru by se měly zobrazit zajímavé fotky - pokud se nepovede je šance zde www.wmf.org
Když už by jste tam byl – stojí za to prolistovat – letem světem Iimpériem.
Obrázky mám uloženy:
Z čeho ti indiáni asi stavěli? NCH Díl 4. Alchymie pyramid
K jihoamerickým zodiakům porovnejte: Zodiaky NCH Díl.5
A pozor na zemětřesení 
Všimněte si také prvního obrázku pod prvním puntíkem ve Fotogalerie na titulní straně Hlasu Ruska „Žert přírody“ – „poutník (fantom sv.Jiří ?) odklízí velice divnou hromadu sněhu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 10.04.2014

fotky neprošly okénkem tak mi zkuste věřit:

Jihoamerické pyramidy jsou z "betonu" jako ty egyptské, indické nebo třeba stavby na Bali.
Jihoamerické zodiaky jsou stejné jako egyptské. 
Indické, čínské i jihoamerické dračí ksichtíky jsou totožné. „Persepolis“ mají indové také – s hezkým „antickým“ atriem:

http://www.wmf.org/project/champaner-pavagadh#at_pco=smlre-1.0&at_tot=4&at_ab=per-1&at_pos=0
Je to krása :):):)


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 11.04.2014

Ano postupně tím procházím, je to fakt zajímavé a stálo by to za obsáhlejší (protodialektickou) diskusi. Ta středověká kolonizační expanze ordy/armády mongolského/ruského impéria přes Sibiř, Indii, Čínu, Japonkso, Aljašku až do Ameriky je fakt hozená rukavice mozaice nejen tradiční/scaligerovské, ale i alternativní his-torii. Ale NCH děje a nakonec i přinejmenším pozdější letopočty dávají logický smysl a korespondence mezi např. potlačenou snahou chazarského/judaistického kaganátu o samostatnost, Tridentským koncilem, vznikem jezuitského řádu, reformací (zbavení se Evropy vazalství na Velké Rusi), Livonskou válkou a "náhodnou" smutou na Rusi jsou více než pozoruhodné. Taky ty korespondence mezi zdánlivě různými dějinnými osobami a přitom se např. jedná o jednu a tutéž osobu, fakt zajímavé. A antická Trojská válka (1204) coby 1.světová, to už fakt nemá chybu. Doporučuji všem, alespoň o tom vědět, když už ne to z první, akceptovat.
Díky, na ten Egypt se už těším taky, ale je toho hodně, tak jsem začal nejdříve nějakým preview, ať vím která bije a mám nad čím novým přemýšlet a co integrovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 11.04.2014

Přeji štastný pátek
O novověkých ZE klanech k vlastní nespokojenosti nevím vůbec nic- teda až na to, že se u/rozeně mno/žili a vnořené sítě vytvářeli. Nechtělo by se vám načrtnout pár os, čeho se držet? Osnovu pro virtuální seminář „co je kdo“ ? Alespoň bodík, dva. V max. komparované formě – „věř nebo nech být“? Které jsou strukturující dynastie ? Které jsou klíčové uzly ? Stačili by „firemní značky“. Vydírám, jasně, ale třeba se to povede :):):)
Ve viktoriánské duchu: i tato etapa konkurenčního boje má své „museion“ (píšu to správně? Podle jakých pravidel?)
http://czech.ruvr.ru/news/2014_04_10/V-Moskevskem-kraji-bude-zrizen-park-svetovych-nabozenstvi-5192/
Ahoj, ká

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Pe-tri | 11.04.2014

Ahoj, rozumím, dělám si stručné poznámky z video záznamů NCH, takže by to neměl být tak velký problém to učesat do stručné podoby, která by se pustila do diskuse. Ať si ostatní mohou udělat představu a zařídit se dle ní. Zkusím napsat úvodní seznámení s logikou NCH (ta 12.část bude vhodná) a domluvit se s Hoxem, jestli by to někde na webu zveřejnil jako článek do diskuse. Pár dní to ale bude trvat, jarní práce čekají a není vhodné je přeložit na podzim:)
Zatím
P.
ps. k tomu moskevskému parku - ano, když budeme pracovat s verzí, že křesťanství není odvozeninou, ale originálem ...

Re: I, Pet Goat II Analysis

udo | 09.04.2014

Interpretácii identifikovaných potenciálne významných matríc je mnoho, snáď skoro nekonečno..

Skúste radšej možno opatrne formovať vlastné malé, jednoduché každodenné mat(r)ičky.

Potom začať postupne dávať rozpoznaným celospoločensky významnejším matriciam, tenzorom objektívne morálne lepší cieľový vektor, spolu s navrhovaním dlhodobo funkčnejších metód jeho dosahovania.

Od toho momentu začnete de-facto automaticky nezávisle na vašej finančnej situácii a spoločenskom postavení vami rozpoznané matrice kontrolovať a riadiť.
..i poslední prvými sa stanú..

No pozor..moc je veľká droga..a mocným sa môžet stať dnes v podstate pomerne rýchlo..stačí začať a chodiť po malých krôčkoch ZHORA.

Inak povedané aj:
"Začnete riadiť tzv. časotvorné procesy"
Tak a iba tak je riadená napr. burza, globálny trh, tzv. "náboźenstvá" a vývoj masových stereotypov davu vo všeobecnosti. Nepriamo štatisticky po dôkladnej analýze bazálnych socionaturálnych procesov.

Určite nie direktívno-adresne, že ja dám rozkaz a niekto dole to vykoná.
To je manažment pre debilov, vyučovaný na treťotriednych pseudovzdelávacích, skôr i(A)Diotizačných inštitútoch pre človeku podobné opice.

Viete predsa, že riadenie znamená doslovne ZOBRAZOVANIE(lat. InFormatio), či Ká?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

pesach | 12.04.2014

14. apríl - duben = židovský pesach

Re: I, Pet Goat II Analysis

udo | 08.04.2014

Príjemné neskoré ráno Ká..

Isto..v mnohom sa dá s vami súhlasiť..
No ak ste Vami spomínané materiály naozaj podrobne skúmal-i,
bolo by na tému pár otázočiek:
Generála Petrova sme študovali podrobne dokola asi tak 6-7 rokov nazad.
Prečo podľa Vás Ká, dopadol tak, ako dopadol?

Urobil bez pochýb veľký kus hodnotnej práce,
No ktoré boli jeho fatálne chyby, z ktorých by sa mali zodpovednejší politici poučiť?
V čom je pre nás poučenie z vývoja v KPE celkovo?
Rola a formovanie “osudu” Zaderejeva, Sidorova a ďalších?
V čom mal pravdu vo vzťahu ku skutočnej politike hovorca Zaznobin, ďalej
Denisov, Lavrov a 3.zložka uvedenej “kolegiálnej trojky”
a v čom sa mohli VP potenciálne a ich analytické tímy celkovo čiastočne mýliť
z pohľadu realistov EU, “Nakasoneho” analytikov, v.r.u.Šanghaj a rozumnejších z Langley, či Genfu?

Ad: NCH:
Predpokladám, že tým myslíte nosovského matematicko-štatistické algoritmy prepočtov a kontroly časovej osy momentálne zatiaľ oficiálnej, posledne politicky preferovanej chronologie dejín, kartografie, ekonomiky, apod..
..ostatne analogicky sa okrem iného podobne prepracovávali tzv.migračno-evolućné modely hominidov po vstupe genetiky na bývalú hermenAutistickú parketu paleontológie a ďalších príbuzných, dovtedy monoPolyzačných odborov. Až po dôsledky vo forme prepracovávania opodstatnenosti vplyvu tzv. "sťahovania národov" na rozpad Rímskej otrokárskej ríše, kontinuity geneticko-kulturologického osídlenia našich krajín strednej Európy počas posledných cca.8 tisíc rokov, vypracovávané niektorými zodpovednejšími historikmi SAV. T.j.osobami pracujúcimi mimo kruhu známych, mafióznymi štruktúrami dotovaných a povinne majiteľmi médii papagájovaných fasciagitátorov typu Mesežnikova, Kamenca, Chmelára,..atď.

Áno, jeden kolega na NCH technológiu analýzy narazil asi pred 6 rokmi..
Ako som sa už vyjadril, po opakovanom preštudovaní uvedených materiálov sme rozpoznali okrem isto zaujímavých, perspektívnych, no vôbec nie až tak nových technológii, aj na viacero závažných, vyššie spomenutých, mierne povedané problematických tvrdení..ak chápete

Možno F/N ale v nejakých novších publikáciách uvedené nezrovnalosti hlbšie odborne vysvetlili, alebo minimálne upravili..

Petrova som videl aj osobne celého. Niekoľko krát.
Ide rádovo o desiatky..možno stovky hodín.
O Zaznobinovi, Jefimovovi a ďalších ani nehovoriac..hlavne v MP3-formáte
sme skúmali doslovne stovky a stovky hodín ich archívov.
..pritom tím VP je určite kus zaujímavejší, ako sám Petrov a vo viacerých záležitostiach, majú nie plne identické názory, ak chápete.. Navyše je Petrov do veľkej miery práve ich odchovancom.
No samotní skutoćní politici za ruskou scénou opakovane selektívne formulovali podmienky jeho podpory a nepodpory.

Spomínaný ceremoniál som pozeral viackrát tiež.
NCH sme, ako som povedal, študovali niekoľko rokov dozadu. Podobne Čudinova, Trechlebova, “Staroverov”, “Inglindov”, “Džun-Chor” a mnohých ďalších vo všeobecnosti pomerne podrobne tiež.
I keď nie všetko aj ja osobne, no prípadne by som požiadal o vyjadrenie kolegov..
Priznávam teda, že všetko si možno nepamätám a je možné, že som každý diel nevidel úplne celý a opakovane.
Ak je to možné, uveďte teda prosím Ká Vami spomínané odkazy a konkrétne body.
Možno je tam naozaj niečo závažné, čo sme prehliadli.
Sme predsa tiež len ľudia, i keď pomerne slušne vzdelaní a praktizujúci v rôznych oblastiach.

Dik
u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 08.04.2014

Díky. Jsme na stejné vlně. Nemám co dodat. Váš další vstup si musím vytisknout – ale znát odpovědi by bylo krásné, že .
Jenom: „proč by nemohla být příroda a její děje tou správnou mírou, která dokáže samu sebe“ - jaká jiná entita?
Blaženě syčím nad pokračováním Gambitu. Testování hypotéz si bez obščiny nepořídíš .
Ať je legrace: zkuste gůglit ELIOT HAUS. <= „Naši mudrci, školení k tomu, aby se stali vůdci gojimů.“ (cit. podle makov, 4. protokol, str.142).
Na jiném (včera nebo předevčírem) vláknu: krása dobře odvedené práce: (supertajně konspirační agentská :)) analýza správ Hlasu Ruska (jak dopadlo Jericho?).
Tak tam skáču.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 08.04.2014

"Jestli je problém (jakože je) zatřepat lidma tak, aby uviděli všeobklopující systémovou prolhanost, potom najít způsob jak jim říct, že his-torii dosavadní vítězové sepsali až někdy v 16. století bude úkol přímo nadlidský."
Krása modelu, strategie, plížením vpřed.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

| 10.04.2014

Hledání dalších, kteří znají pravdu.

Po tom, co se dozví šokující pravdu o světě, pocítí Nada akutní potřebu podělit se o tuto zásadní informaci se svým přítelem jménem Frank Armitage. Nada však náhle zjistí, že někteří lidé o tom vůbec nechtějí slyšet. Ba co víc, mnozí se rozzuří a cítí se být uraženi při pouhé zmínce, která to připomíná. Když Nada požádá Franka, aby si nasadil jeho brýle, aby mohl vidět vše, o čem hovořil, Frank okamžitě odmítne a nazve jej „šíleným zkurv....“. Nada mu na to odpoví další klasickou hláškou filmu „Nasaď si ty brejle, nebo sežereš tu popelnici.“

Poté následuje jedna z nejdelších filmových rvaček jeden na jednoho, kterou jsem kdy předtím viděl (osm minut ran pěstí a kopaček), scéna je tak dlouhá, že se stane nanejvýš absurdní, až komickou. Jakkoliv se scéna může jevit jako nesmyslná, říká nám něco o obtížnosti probudit běžného, průměrného člověka z jeho blažené netečnosti.

Frank nakonec spatří pravdu. Vše, co k tomu bylo třeba, bylo, že z něj Nada nejdřív téměř vymlátil duši, narazil mu brýle na oči a přinutil jej se proti své vůli rozhlédnout kolem. Ano, přesvědčovat ostatní lidi o pravdě může být nesnadný úkol.
http://na-severu.blogspot.cz/
článek-recenze- k filmu „oni žijí“,odkaz nafilm

Re: Re: I, Pet Goat II Analysis

Noc Svaroga | 09.04.2014

Niečo na tom môže byť. Na vedy.sk som čítal o takzvanej noci Svaroga, čo je doba temna trvajúca 1000 rokov. Teraz sa mala skončiť, takže sa začala niekedy v 11. storočí. Isté narážky sú na to dokonca v ich Biblii. V Zjavení ap. Jána sa píše o tisícročnom kráľovstve Krista. Ježiš o konci sveta hovoril, že sa nepominie toto pokolenie (v tej dobe), pokým sa to všetko nestane. V evanjeliu podľa Jána pri uzdravení slepého od narodenia Ježiš vraví: "Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať." Žeby noc Svaroga?

Re: I, Pet Goat II Analysis

udo | 07.04.2014

Hej Taurus, trocha bu-bu-bu. :)
Fakt treba ale asi rozlišovať, čo je v tom videjku fatalisticko-konšpiraňcý úlet, a čo zaujímavé cvičenie s čiastočne možno reálnym podkladom.

DOWNLOAD ?!

GOR_aS | 02.04.2014

DOWNLOAD BUDE ? :)

Re: DOWNLOAD ?!

Hox | 03.04.2014

časem...

Re: Re: DOWNLOAD ?!

m | 04.04.2014

Hoxi, takže ta poslední část není její finální překlad? V každém případě díky veliké za ni. ;-)

Re: Re: Re: DOWNLOAD ?!

Hox | 04.04.2014

otázka, jak to myslíš. Korektura nějaká asi ještě bude, jinak kniha má 300 stran, teď jsem u 74.

Hmm

Colombo | 02.04.2014

4 октября 2001 года сбит ракетой над Чёрным морем во время учений ВВС Украины. Погибло 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

http://russianplanes.net/reginfo/9240

http://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812

Re: Hmm

| 03.04.2014

Ano.
Tak máme mezi Samain/em a slunovratem (zápalnou) oběť 9.11.01 – a jistě jen náhodou Rossia 2001 použije silný manévr a ZVEREJNI (nikoli „objeví“) datování jejich symbolu – Egypta. Bořitelé chrámů.
Tisíciletá hra symbolů a krve nam běží pod nosem. Nechutné rituály idiotů (nežalovat, cituji) kam se podíváš, ale na Měsíci Lubov. Jarní rovnodennost a vybuchují elektrárny (11.3.11, symbol vody?), umírají žirafy, orda vezme pod ochranu Zlatý grál a chazarystán šílí. Ztratí se 777, necháme je plodit mlhu a letadélko se objeví – viz obrázek u zprávy HR.ru 1.4. “NATO přerušuje…“ 
Čistě náhodou je ofenziva ohlášena (veřejnosti) přehlídkou pravdy – vesele konspiračně olympijskými ceremoniály 1 – 4.
Nad vším bdí Vladi/mir Vladimirovič II.! (zase ta II!).
Ať se moc nerozohním – srovnejte obrázky Pikniků např. s videem NCH – „Chronologie po staletích“ obrázek na 42.min – více v „Kreml“.
Povznesení mají na kontě stamiliony mrtvých. Dnes a denně se zjevují dementní monstra – masoví vrazi, falešní bohové na obrazovkách, mluvící hlavy se před nimi plazí. Raději dost.
Zlatá brána je otevřena. Příjemný večer, jdu čarovat.

Re: Hmm

| 03.04.2014

Dodávám: pozor na všechna zemětřesení – nyní Chile a Peru – k tomu zprávy HR: „bizoni utíkají – konec světa“ a zároveň „Rusko PODRUHÉ dobývá Jižní Ameriku“. Piknik. ká

Přidat nový příspěvek