Plné znění článku "Zvezdy" o roku 68

Plné znění článku "Zvezdy" o roku 68

23.11.2017

 

Článek, o kterém poslední 2 dny každý mluví, ale málokdo ho četl.

Ceskoslovensko by malo byt ZSSR vdacne za rok 1968.doc

 

Československo by malo byť vďačné ZSSR za rok 1968: dejiny «pražskej jari»

Leonid Maslovskij

 

Vstup vojsk do Československa v r. 1968 nedovolil Západu uskutočniť v Československu štátny prevrat na princípe «zamatových» revolúcií a viac než 20 rokov uchoval národom krajín Organizácie Varšavskej zmluvy život v mieri a zhode.

Politická kríza v Československu, ako aj v iných krajinách socialistického bloku, musela po príchode k moci v ZSSR v r. 1953 N.S.Chruščova. skôr či neskôr vypuknúť. Chruščov obvinil J.V.Stalina, a fakticky celé spoločensko-politické zriadenie, z organizácie masových represií, vo výsledku ktorých mali akože utrpieť milióny nevinných ľudí. Podľa môjho názoru, Chruščovov referát na XX. zjazde v r. 1956 sa konal vďaka grandióznemu víťazstvu západných tajných služieb a ich 5. kolóne vo vnútri ZSSR.

Nie je ani tak podstatné, čo hnalo Chruščeva, aby v krajine spustil politiku destalinizácie. Podstatné je, že obvinenie socialistického spoločensko-politického zriadenia z organizácie masových represií zbavovalo sovietsku moc legitímnosti. Geopolitickým rivalom Ruska, ZSSR tak bola daná zbraň, pomocou ktorej mohli rozbiť nedobytnú pevnosť — ZSSR a ostatné krajiny socialistického tábora.

K roku 1968 tak už 12 rokov v školách a inštitútoch študovali práce, ktoré zbavovali sovietsku moc legitímnosti. Celých tých 12 rokov Západ pripravoval československú spoločnosť k odmietnutiu socializmu a priateľstva so ZSSR.

Politická kríza v Československu bola spojená nielen s politikou N.S.Chruščova, znižujúcou počet občanov ochotných brániť socialistický režim a priateľské vzťahy so Sovietskym Zväzom, ale aj s podnecovaním národnej neznášanlivosti medzi Čechmi a Slovákmi zo strany antisovietskych síl. Nemalú úlohu zohral aj ten faktor, že Československo nebojovalo proti Sovietskemu Zväzu a nemalo pred našou krajinou pocit viny.

No kvôli pravde treba povedať, že počas vojny bolo vinou Československa preliatej nemenej ruskej krvi, než kvôli Maďarsku a Rumunsku, ktorých armády v r. 1941 napadli spolu s Nemeckom ZSSR. Československo od r. 1938 a počas celej vojny dodávalo nemeckému vojsku ohromné množstvo zbraní, ktorými boli zabíjaní sovietski vojaci a civilní obyvatelia našej krajiny.

Gotwald, ktorý vybudoval po vojne prekvitajúce socialistické Československo, zomrel v rovnakom roku (1953) ako Stalin. Noví prezidenti Československa — A.Zápotocký, a od roku 1957 A.Novotný šli v šľapajách Chruščova. Oni v podstate rozvracali krajinu. A.Novotný bol kópiou N.S.Chruščova, a svojimi nepremyslenými reformami spôsobil národnému hospodárstvu vážne škody, čo takisto prispelo k zníženiu životnej úrovne ľudu. Všetky uvedené faktory prispievali k výskytu antisocialistických a antiruských nálad v spoločnosti.

5. januára 1968 Plenárne zasadnutie ÚV KSČ zvolilo namiesto Novotného do funkcie Prvého tajomníka ÚV KSČ Slováka A.Dubčeka, pritom neodvolalo Novotného z postu prezidenta krajiny. Časom nastolili poriadok, a prezidentom Československa sa stal L.Svoboda.

Obdobie vládnutia A.Dubčeka nazývajú liberáli «Pražskou jarou». A.Dubček sa okamžite dostal pod vplyv osôb, ktoré pod rúškom demokratizácie začali krajinu chystať k jej vydaniu Západu. Pod zámienkou budovania «socializmu s ľudskou tvárou» sa začal rozklad československého socialistického štátu. Mimochodom, socializmus mal vždy ľudskú tvár, no kapitalizmus, liberalizmus mal vždy tvár hitlerovcov a im podobných liberálov USA, vraždiaci deti Kórey, Vietnamu, Grenady, Juhoslávie, Iraku, Líbye, Libanonu, Sýrie a iných krajín, ktoré USA uznali málo demokratickými. USA nebrali ohľad ani na svojich občanov.

Po Plenárnom zasadnutí ÚV KSČ v januári 1968 začala bezmedzná kritika situácie v krajine. Opozičné politické sily (využívajúce kritiku vedenia, ktorá odznela na Plenárnom zasadnutí), vyzývajúc k «rozšíreniu» demokracie, spustili diskreditáciu komunistickej strany, vládnych štruktúr, orgánov štátnej bezpečnosti a socializmu ako takého. Začala sa skrytá príprava zmeny štátneho režimu.

V médiách žiadali v mene ľudu odvolať stranu z riadenia hospodárskeho a politického života spoločnosti, vyhlásiť KSČ za zločineckú organizáciu, zakázať jej činnosť, rozpustiť orgány štátnej bezpečnosti a Ľudových milícií. Po celej krajine vznikali rôzne «kluby» («Klub 231», «Klub angažovaných nestraníkov») a ďalšie organizácie, ktorých základným cieľom a úlohou bolo očierniť históriu krajiny po r. 1945, stmeliť opozíciu a viesť protiústavnú propagandu.

K polovici roku 1968 prišlo na MV okolo 70 žiadostí o registráciu nových organizácií a združení. Takto bol «Klub 231» založený 31. marca 1968 v Prahe, hoci nedostal povolenie od MV. Klub zjednotil viac ako 40 tisíc ľudí, medzi ktorými boli bývalí kriminálni a štátni zločinci. Ako písali noviny «Rudé právo», medzi členmi klubu boli bývalí nacisti, esesáci, henleinovci, ministri bábkového «Slovenského štátu», predstavitelia reakcionárskeho duchovenstva.

Generálny tajomník klubu Jaroslav Brodský na jednom zo zasadaní povedal: «Dobrý komunista je len mŕtvy komunista, a ak ešte žije, treba mu utrhnúť nohy»1. V podnikoch a rôznych organizáciách sa zakladali filiálky klubu, ktoré sa nazývali «Spolkami na ochranu slova a tlače». Organizácia «Revolučný výbor demokratickej strany Slovenska» vyzývala k uskutočneniu volieb pod dohľadom Anglicka, USA, Talianska a Francúzska, k ukončeniu kritiky západných štátov v tlači a jej sústredenie na ZSSR.

Skupina pracovníkov Pražskej vojensko-politickej akadémie navrhla vystúpenie ČSSR z Varšavskej zmluvy a vyzvala ostatné socialistické strany zlikvidovať Varšavskú zmluvu. V súvislosti s týmto francúzske noviny «Figaro» napísali: «Geografická poloha Československa ho môže premeniť jak na závoru Varšavského paktu, tak aj na dieru otvárajúcu celý systém východného bloku». Všetky tieto médiá vystupujúce v mene ľudu, kluby aj jednotlivé osobnosti vystupovali taktiež proti Rade vzájomnej hospodárskej pomoci.

14. júna československí opozičníci pozvali známeho amerického «sovietológa» Zbigniewa Brzezinského do Prahy, aby vystúpil s lekciami, na ktorých by predniesol svoju stratégiu «liberalizácie», vyzval k likvidácii KSČ, a tiež likvidácií milícií a štátnej bezpečnosti. Podľa jeho vlastných slov, on plne «podporil zaujímavý československý experiment».

Treba tiež dodať, že Z.Brzezinského a mnohých opozičníkov nezaujímal osud, národné záujmy Československa. Boli, napríklad, ochotní vydať územia Československa len kvôli «zblíženiu» so SRN.

Západné hranice ČSSR boli otvorené, začali sa likvidovať pohraničné zábrany a opevnenia. Na pokyn ministra štátnej bezpečnosti Pavela prestali zatýkať zahraničných špiónov, ktorých odhalila kontrarozviedka, ale dávali im možnosť vycestovať.

Obyvateľstvu ČSSR bola nástojčivo vštepovaná myšlienka, že zo strany SRN nehrozí žiadna hrozba revanšizmu, že by sa mohlo uvažovať o návrate sudetských Nemcov do krajiny. Noviny «General Anzeiger» (SRN) napísali: «Sudetskí Nemci budú očakávať od Československa, oslobodeného od komunizmu, návrat k Mníchovskej dohode, podľa ktorej Sudetská oblasť v jeseni 1938 pripadla Nemecku». Redaktor českých odborových novín «Práca» Jiříček povedal nemeckej televízii: «V našej krajine žije okolo 150 tisíc Nemcov. Môžeme dúfať, že zvyšných 100 – 200 tisíc by sa mohlo do vlasti vrátiť o čosi neskôr». Pravdepodobne, západné peniaze mu pomohli zabudnúť na to, ako sudetskí Nemci prenasledovali Čechov. A SRN bola pripravená znova obsadiť tieto územia Československa.

V roku 1968 prebehli konzultačné stretnutia predstaviteľov krajín NATO, na ktorých sa študovali možné akcie na odtrhnutie ČSSR zo socialistického táboru. Svoju činnosť v ČSSR aktivoval Vatikán. Jeho vedenie odporúčalo zamerať činnosť katolíckej cirkvi na splynutie s hnutím za «nezávislosť» a «liberalizáciu», a tiež zobrať na seba úlohu «opory a slobody v krajinách Východnej Európy», zamerajúc pozornosť na Československo, Poľsko a NDR. S cieľom vytvorenia v ČSSR situácie, ktorá by napomohla vystúpeniu Československa z Varšavskej Zmluvy, Rada NATO vypracovala program «Zefir». V júli začala pracovať špeciálna Centrála pre pozorovanie a riadenie, ktorú americkí dôstojníci nazývali «Štábom údernej skupiny». V jej zložení bolo viac ako 300 pracovníkov, medzi nimi dôstojníci rozviedky a politickí poradcovia.

Centrála trikrát denne hlásila štábu NATO informáciu ohľadom situácie v ČSSR. Zaujímavý je aj komentár predstaviteľa štábu NATO: «Hoci kvôli vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a uzavretiu Moskovskej dohody špeciálna Centrála napokon neriešila úlohy, ktoré boli pred ňou postavené, no jej činnosť bola a stále zostáva cennou skúsenosťou do budúcnosti». Táto skúsenosť bola využitá pri rozbití ZSSR.

Vojensko-politické vedenie ZSSR a ostatných krajín Varšavskej zmluvy pozorne sledovalo udalosti v ČSSR a snažilo sa doručiť svoje hodnotenie vládnym orgánom Československa. Uskutočnili sa stretnutia najvyššieho vedenia krajín Varšavskej zmluvy v Prahe, Drážďanoch, Varšave, Čiernej nad Tisou. V posledných júlových dňoch na stretnutí v Čiernej nad Tisou bolo A.Dubčekovi oznámené, že v prípade odmietnutia vykonania doporučených opatrení vstúpia do ČSSR vojská socialistických krajín. Dubček nielenže nič nepodnikol, ale ani nedoručil túto výstrahu členom ÚV KSČ a vláde krajiny, čo pri vstupe vojsk spočiatku vyvolalo rozhorčenie u československých komunistov s tým, že ich neoboznámili s rozhodnutím vyslania vojsk.

S vojenského uhlu pohľadu, iné riešenie ani neostávalo. Odtrhnutie Sudetskej oblasti od ČSSR, a tým skôr celej krajiny od Varšavskej zmluvy, ako aj spojenie Československa s NATO, stavali pod bočný úder skupiny spojeneckých vojsk v NDR, Poľsku a Maďarsku. Potencionálny protivník získaval priamy prístup k hranici Sovietskeho zväzu. Vodcovia krajín Varšavskej zmluvy dobre chápali, že udalosti v Československu sú posúvaním sa NATO smerom na Východ. V noci na 21. augusta 1968 vstúpili vojská ZSSR, Bulharska, Maďarska, NDR a Poľska na územie Československa. Proti takej sile sa otvorene neodvážili vystúpiť ani vojská Československa, ani NATO, ani útvary západných tajných služieb.

Na pražské letisko zostúpil výsadok. Vojská dostali príkaz nespúšťať paľbu, pokiaľ ich neostreľujú. Kolóny šli vyššou rýchlosťou, a autá ktoré zostali stáť boli zrážané z vozovky, aby nebránili pohybu. K ránu všetky frontálne vojenské časti spojeneckých krajín vstúpili do západných rajónov. Československé vojská zostali v kasárňach, ich vojenské tábory boli blokované, z obrnených vozidiel sa vyberali akumulátory, z ťahačov sa vypúšťalo palivo.

17. apríla 1969 bol miesto Dubčeka za hlavu KSČ zvolený G.Husák, ktorý svojho času bol hlavou komunistickej strany Slovenska. Konanie našich vojsk predviedlo NATO-u v praxi vysokú úroveň bojovej prípravy a technickej vybavenosti Sovietskej Armády.

Výsadkári behom niekoľkých minút obsadili československé letiská a začali preberať výzbroj i techniku, ktorá následne postupovala ku Prahe. Za chodu bola odzbrojená ochranka a následne obsadená budova ÚV KSČ, a celé vedenie Československa bolo v obrnených vozidlách prevezené na letisko a vyslané najprv do štábu Severnej skupiny vojsk, a potom do Moskvy.

Svoju úlohu dôsledne splnili tankisti, ktorí za mimoriadne krátky čas zaujali pozície podľa plánu operácie. Niekoľko tisíc tankov T-54 a T-55 vošlo do Československa, a každá posádka poznala svoje miesto na teritóriu rozostavenia tankového útvaru.

Naši vojaci v Československu ukázali, že niet na zemi lepšieho ľudu, ako ruský. Najviac dojemným i tragickým bol hrdinský čin vykonaný na horskej ceste tankovou posádkou z 1. gardovej tankovej armády, keď vedome nasmerovala svoj tank do priepasti, aby tak predišla nájazdu do detí, ktoré tam postavila štrajková hliadka. Tí, čo chystali túto odpornú provokáciu, spoliehali na smrť detí a potom by kričali na celý svet o zločine sovietskych tankistov. No provokácia sa im nepodarila. Sovietski tankisti cenou svojich životov zachránili život československých detí a česť Sovietskej Armády. Tento názorný príklad ukazuje rozdiel medzi ľuďmi liberálneho Západu, chystajúcich smrť detí, a ľuďmi socialistického Sovietskeho Zväzu, ktorý deti zachránil.

V Československu sa vyznamenalo aj naše letectvo, vrátane letectva špeciálneho určenia. Lietadlá-rušičky TU-16 226-ho leteckého pluku rádioelektronického boja, ktoré vzlietli z letiska Stryj na Ukrajine, úspešne rušili rádio- a rádiolokačné stanice na území Československa, demonštrujúc tak obrovský význam prostriedkov rádioelektronického boja v novodobej vojne.

Západ od začiatku chápal, že vykonať v Československu prevrat krajiny-člena Varšavskej zmluvy mu nedovolia, avšak studenú vojnu proti ZSSR realizoval vytváraním «zón napätia». Sovietske vojská prakticky žiadny boj na území Československa neviedli. Američania v tom čase viedli vojnu vo Vietname, páliac napalmom tisíce vietnamských dedín a ničiac do základov desiatky miest. Krvou zaliali ťažko skúšanú zem Vietnamu. To im však nebránilo na všetkých rádio- a televíznych kanáloch vysielať do ZSSR, krajín Východnej Európy a celého sveta, že ZSSR je krajina-agresor.

Tému Československa preberali médiá Západu ešte niekoľko rokov po 1968-om. Aby dodali tejto téme zlovestný odtieň, pripravili si aj samovražedníka, rovnako, ako dnes si samovražedníkov pripravujú teroristi. Neušetrili život československého študenta Jána Palacha a podpálili ho, obliateho benzínom, v centre Prahy, vystaviac ho ako akt samoupálenia na znak protestu proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy. Rusko bude vždy prehrávať ideologický boj so Západom, pretože v tomto boji sa nikdy nezníži na úroveň USA a jej satelitov.

Vstup vojsk do Československa bol vykonaný s cieľom ochránenia bezpečnosti krajín Varšavskej zmluvy pred vojskami NATO. A bezpečnosť USA neohrozovala ani Kórea, ani Vietnam, nachádzajúce sa tisícky kilometrov od hranice USA. Avšak Amerika proti nim viedla rozsiahle bojové akcie, a zabila pritom stovky tisíc ľudí uvedených suverénnych štátov. No o tom svetové spoločenstvo radšej mlčí.

Česi by mali byť Sovietskej armáde vďační za to, že Sudety ostali v zostave ČSSR, ich štát existuje v súčasných hraniciach, a národ sa vyhol veľkému množstvu ľudských obetí, aké sa vyskytujú vždy pri štátnych prevratoch.

Liberáli ZSSR, piata kolóna Západu v našej krajine, ako mohli, tak len rozdúchavali «vášne» okolo udalostí v Československu. V r. 1968 sovietska inteligencia šla do otvoreného konfliktu s vládou. S.G Kara-Murza so spoluautormi v tejto veci napísali nasledovné:
«Bolo jej (časti sovietskej inteligencie — L.M.) protivné, že Rusko ako veľmoc bojuje za svoje životné záujmy rovnakými prostriedkami, ktoré Západ používal a používa bez výčitiek svedomia. USA pritom vôbec žiadne morálne problémy nepociťuje, no naši demokratickí intelektuáli si ich za to dokonca ešte viac vážia. USA otvorene označujú veľké oblasti sveta za zónu svojich záujmov a jednoducho tam posielajú vojská, preventívne likvidujúc zo vzduchu množstvo ľudí — ruským inteligentom-demokratom sa to dokonca páči.

V roku 1968, pristúpiac kvôli záchrane celého bloku a Varšavskej zmluvy na vpád do ČSSR, sovietska vláda, samozrejme, predvídala, že to spôsobí ZSSR ťažkú ujmu. Bolo to, povedzme si priamo, zlé rozhodnutie. No všetky pokusy, dokonca aj dnes, po tom, čo sme videli za posledných 30 rokov, nanovo «si prehrať» tú situáciu neumožňujú určiť, aké riešenie by bolo lepšie. Lepšie v záujme ZSSR, nie jeho protivníkov. August 1968 bol bitkou studenej vojny na ústupe. Hore sa už dostávalo pokolenie gorbačovcov a ševardnadze».

Nemožno si nevšimnúť, že aj v súčasnosti, v roku 2017, keď ubehlo už viac ako 25 rokov odo dňa vraždy ZSSR a RF už prestala byť socialistickou, Západ ešte stále proti nám vedie studenú vojnu a rusofóbia dominuje vo všetkých médiách Západu. Z toho vyplýva, že Západ vedie vojnu nie proti nejakému konkrétnemu sociálnemu zriadeniu, ale proti ruskému štátu a jeho národom kvôli svojim geopolitickým záujmom.

A v tomto boji významnú pomoc Západu poskytol, pripravený pomocou 5. kolóny Západu v ZSSR, úder chruščevovcov do stalinského obdobia. Týmto úderom sa začalo rúcať naše spojenie s Čínou a krajinami Východnej Európy, zaisťujúce nám bezpečnosť a prosperitu na stovky rokov dopredu.

Zdroj: Článok v ruštine bol zverejnený na portáli zvezda.ru jeden deň, následne bol zmazaný. Web Archive: https://web.archive.org/web/20171121225723/https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201711210834-qi97.htm

Pre záujemcov: sovietski žurnalisti spísali v roku 1968 takzvanú „bielu knihu“, kde boli podrobne popísané okolnosti roku 1968. Kniha je dostupná v preklade do češtiny — TU

 

1 Z iného zdroja: „dobrý komunista je jen mrtvý komunista a jestliže nějaký dobrý komunista

existuje, pak je nutno mu utrhnout nohu a toho špatného s ní utlouct.“ – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: Plné znění článku "Zvezdy" o roku 68

Reduced tails inhibition elements excises markedly.

ovtaxizpalo | 10.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-rahava/">Cialis Online</a> ahx.ngfr.leva-net.webnode.cz.yse.pc http://mewkid.net/when-is-rahava/

Reduced tails inhibition elements excises markedly.

ovtaxizpalo | 10.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis Online&lt;/a&gt; ahx.ngfr.leva-net.webnode.cz.yse.pc http://mewkid.net/when-is-rahava/

Reduced tails inhibition elements excises markedly.

ovtaxizpalo | 10.07.2020

http://mewkid.net/when-is-rahava/ - Cialis &lt;a href=&quot;http://mewkid.net/when-is-rahava/&quot;&gt;Cialis Online&lt;/a&gt; ahx.ngfr.leva-net.webnode.cz.yse.pc http://mewkid.net/when-is-rahava/

Po prečítaní som si spomenul na toto

mir | 06.12.2017

karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/26/dakujem-vojakom-varsavskej-zmluvy-ktori-29-augusta-1968-prisli-na-slovensko-aby-zabranili-nasej-kolonizacii-a-upadku/

Já to věděl...

Honza | 05.12.2017

už daleko dřív a tenhle článek to jenom potvrzuje. Není co řešit...

Úder přichází po větru

petr | 28.11.2017

http://www.rukojmi.cz/clanky/5000-uder-prichazi-po-vetru

Dobrý pramen ke studiu událostí roku 1968 v ČSSR

Michal2 | 27.11.2017

Kniha Jak se dělá kontrarevoluce od Rudolfa Černého je dobrým zdrojem - pramenem k studiu problematiky roku 1968 v ČSSR.
U každé historické údálosti je nejdůležitější studovat ideologická východiska .. V úvodu uvedené knihy je dobře popsána situace v kulturní frontě z níž Pražské jaro vycházelo ...

O Rudolfu Černém a jeho knihách
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=298

Manipulativní článek K úloze ultraradikální levice v letech 1968–1970 se zmínkou o knize
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=064&clanek=040604

z jiné diskuse

Hox | 26.11.2017

"Byl jsem známý tím, že se pošklebuji komunistům. Nejspíš proto mi už koncem roku 1967 bylo svěřeno, že se „budou věšet komunisti“. S postupujícím „pražským jarem“ jsem byl zván do KAN s informací o konečném cíli likvidovat režim, co potomkovi „reakcinářů“, mi byl dopřán kontakt na K231, jeho exponenti netajili stejný cíl. Natolik jsem ale antikomunistou nebyl, abych toužil po návratu do poměrů První republiky a proto, v tehdejší atmosféře rehabilitací, doznání a omluv za zmanipulované procesy, justiční vraždy i náznaky trestů viníkům, přísliby představitelů změn - Dubčeka, Smrkovského, Mlynáře, Kriegla, Černíka ... hospodářské reformy Oty Šika, jsem se stal jejich příznivcem. Invazí VS 21. srpna 1968 jsem byl do hloubky duše uražen a názor, že byla hrubým porušením mezinárodního práva, že tím byl znemožněn žádoucí vývoj jsem, za cenu pracovní diskriminace, nezměnil. Od „sametu“ 1989 jsem očekával, že osvobození z kurately SSSR přinese svobodné vztahy, prostor pro iniciativu, přístup ke světu. Brzo se ukázalo, že největšího prostoru se dostalo sobectví, kariérismu a bezohlednosti ... Někdy v roce 1992 mi kdosi podstrčil komunistické normalizační (1970) „poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti“. To jsem pročetl a postupně došel k poznání, že je daleko blíž pravdě než současný, oficiální výklad světa. To tvrdě a nesmlouvavě prokazuje žitá realita. Nic naplat, že si žiji materiálně nadprůměrně dobře, mi tuto trpkou skutečnost nezakryje. Kdo nejste natolik soudný, aby vám to došlo, trhněte si. Prožité je prožité. "
http://www.novarepublika.cz/2017/11/rusove-dokazi-to-co-pseudodemokraticka.html?showComment=1511473889233#c3610574652074571295

Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 27.11.2017

To je přesně ono, co mnohým nedochází - prožité je prožité. Kdo neprožil, musí hledat poučení, samozřejmě, ale neměl by přitom nevědět, že vedle intelektuálního rozměru jsou zde i rozměry prožitkové a volní. Až zpracování této zkušenostní triády - 1)intelekt/mysl/chápání+2)prožitek/cit/emoce+3)vůle/záměr/cíl vydá pravé svědectví. Proto dost dobře nelze/nemělo by se přehlížet to, co jsem se v této diskusi snažil připomenou a zviditelnit - nejen intelektuální stránku věci, ale i stránku volní a prožitkovou. Stránky věci, které tak dostaly na frak. Nechť si každý v klidu a mimo diskuse promyslí, jaké účinky asi tak měla invaze v hlavách/vědomí lidí na sebevědomou vůli národa a jejich lásku/vlastenectví k tomuto národu. Kdo tohle zpracuje, hodně se IMHO posune nejen v pochopení naší národní historie (řetěz nadějí a zklamání), ale i osobně, ve svém vlastním životě.
P.

Re: Re: z jiné diskuse

Zdeněk Lipenský | 27.11.2017

Děkuji

Re: Re: z jiné diskuse

Hox | 27.11.2017

To, že někdo prožil a byl tím nějak ovlivněn znamená hlavně to, že je pro něj těžké se podívat objektivně a zvážit všechny aspekty, v tomto to mají ti, co se například narodili až po roce 68, mnohem lehčí.

Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 27.11.2017

[osobní rovina, smazáno]

Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 27.11.2017

[osobní rovina, smazáno]

Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 28.11.2017

Tak do třetice ještě jinak:

... V lednu 1969 se rozhodla skupina velmi mladých lidí protestovat proti našemu světu tak, že ze svého středu vybrali losem (Boží Prozřetelností předem určeného) jednoho, jehož jméno bylo Jan. On se pak před očima národa upálil a zemřel po strašlivém utrpení. Více než 100 tisíc lidí šlo tiše, v hlubokém mlčení a síla onoho mlčení společné myšlenky byla obrovská. Svět si vykasal své zakrvavené roucho, lhostejně překročil upáleného Jana a hnal se dál, zastíraje, že úprkem žene se zpátky...

P.

Re: Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 30.11.2017

Vypadá to, že nikdo nepochopil, kdo byl obětí v tomto trvalém boji dvou lží.
P.

Re: Re: z jiné diskuse

R. | 28.11.2017

Emocionální stránka ne nesmírně důležitá, ale nesmí se zapomínat, že GP to moc dobře ví, a snaží se toho patřičně využít. Přes emoce se dají lidé moc dobře manipulovat, proto téma '68 se vytahuje vždy když je potřeba něco rozvířit. I v '89 se nám snažili hrát na emoce, lásku, vlastenectví.

Re: Re: Re: z jiné diskuse

Pe-tri | 28.11.2017

Samozřejmě, však doba je zralá, ne ?
P.

.

Cico Ciciak | 24.11.2017

Vďaka za diskusiu a argumenty, niektoré argumenty a názory ma osobne presvedčili, niektoré už menej až vôbec.

trocha faktologie

Hox | 24.11.2017

ohledně plánu USA, CIA ve spojení s rokem 68
http://www.quintus-sertorius.net/news/uder-prichazi-po-vetru/

nový náhubkový zákon

M.C. | 24.11.2017

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-bis-se-snazi-potichu-do-novely-trestniho-zakona-protlacit-nahubkovy-paragraf-na-zakaz-sberu-neutajovanych-informaci-napr-o-migrantech-v-cr-na-stole-lezi-nejvetsi-ohrozeni-svobody/

je to problém

Perun | 24.11.2017

Uvednie toho článku ukázalo veľký ruský problém.

1/Už načasovanie článku na návštevu Zemana. To bola samozrejme provokácia protiruských (a protičeských) síl. Je zaujímavé, že väčšine diskutérov aj tohto pomerne vyspelého fóra tento zjavný fakt úplne uniká a nechali sa chytiť na túto udičku, doslova NEMIESTNU diskusiu (v inom čase by táti diskusia aj bola legitímna, ako aj - pre porovnanie - také citlivé témy ako "existencia plynových pecí" či "prečo sa obyvatelia Leningradu v r.1941 nevzdali, dnes by všetci jazdili na Mercedesoch" (pričom nadnesenie témy by prišlo presne v ďen napr. návštevy Putina či izr.premiéra v Prahe.

Druhý problém vidím v ruských reakciách na túto tému. Podla aforizmu "nič nezabudli, nič sa nenaučili". Teda zase ten šovinistický pohľad, akoby jediné legitímne záujmy na Zemi mali rusi a prípade američania (+ 2-3 dalšie veľlké národy) a ostatní boli len nejaké nejsvojprávne figurky na nejakej šachovnici (toto žial vidím aj u Pjakina, a je príznačné, že on to napriek svoje inteligencii vôbec nevníma a považuje za úplne samozrejmý pohľad). Však v poriadku, im by sa asi tiež nepáčilo, ak by sa ráno na ceste do školy či práce museli predierať so smrtelným strachom okolo tankov a mierili na nich pripití šikmookí sovietski vojaci s odistenými samoplami (občas by sa nejaká dávka aj ozvala, do toho plač a výkriky žien a detí...)

Skrátka chýba akákolvek empatia a cit - ako slon (medved) v porceláne. Potom naši ruskí bratia ani nemôžu čakať nejakú sympatiu. Z tohto postoja sa musia skrátka vyliečiť a zdá sa, že ani po 50 rokoch sa neposunuli ani o meter (možno o pár centimetrov, a treba uznať, že práve tí tzv.liberali. Tam je aale zas otázny motív, či ide o skuotčnú empatiu, alebo zase len o iný druh nenávisti, tentoraz k rusom).

Re: je to problém

Hox | 24.11.2017

Proč myslíš že někomu uniklo, že to byla provokace? Bavili jsme se o tom asi s dvoudenním předstihem, že to byla provokace určená k poškození česko-ruských vztahů a Zemana.

Re: Re: je to problém

Ondra | 25.11.2017

A nemohlo to být naopak? Je sepsán článek, jehož hlavním poselstvím je zapojení západních tajných služeb a práce 5. kolony v ČSSR, což jsou informačně bolestivě hluchá místa obecného českého historického povědomí. Která ale diametrálně mění pohled na příčiny problému a teprve jejich správným pochopením může dojít ke "smíření", hlavně tedy na naší straně. Článku jsou schválně ponechána místa, která lze hezky napadnout, jako například "dodávali zbraně Hitlerovi". Což je fakt, ale o tom, že to bylo díky našim západním spojencům, se autor schválně nezmiňuje. Skrze MO RF, tedy skrze jednoho z úřadující trojice Putin-Lavrov-Šojgu byl článek vypuštěn až po setkání s Putinem, aby následná reakce zasáhla dalšího v pořadí. Čímž byl shodou okolností pan Medvěděv, toho času předstírající práci v zájmu Ruska. Odkaz na článek se poslal mainstreamu a ten nechápajíc nic, spolknul návnadu a rychle skrze věrné ochránce režimu začal
útočit, přičemž paradoxně nejvíc byli ozvučeni ti, kteří se k harakiri nevědomě připojili. Zeman svým tradičním a dostatečně rázným způsobem zavírá ústa českým rusofobům, sbírá body do lednových voleb a v přímém přenosu ohýbá přes koleno premiéra Ruské federace. Výsledkem je upevnění Zemanovy pozice ve volbách v ČR a do budoucna ještě zřetelnější identifikace médií a jednotlivců, kteří nepochopili koloběh života a stále nadšeně mávají americkou neziskovou vlajkou. Větev je naříznuta, zbývá jen sedět, čekat a hezky se houpat. Ne Šojgu - člověk Putina, ale Medvěděv - člověk amerických partnerů se omlouvá členovi externího týmu GP. A co je nejdůležitější, bylo otevřeno Overtonovo okno, pohledem skrze které bychom mohli v budoucnu opět začít chápat naší příslušnost a zničit to, co se nepřátelům v roce 1968, po dělostřelecké přípravě od roku 53, povedlo nejvíc a to znesváření dvou slovanských zemí, kde ve finálním plánu je použití obyvatel té naší jako potravy pro ruskou techniku. No a vzhledem k tomu, kolik zadání plní tento jeden jen "provokativní" článek, mi nesedí útok v podstatě amatérů. Jsou sice přeborníky ve střílení do vlastních nohou, ale tohle mi přijde moc už i na ně. A tak mě napadá - nebere si pan Putin pomalu zpátky Prahu, možné centrum té budoucí opravdu evropské Evropy a historicky a do budoucna důležité centrum kontinentu? Nezačíná přetahovaná s GP? Nebo kde dělám chybu? Děkuju za odpověď.

Re: Re: Re: je to problém

Slovenka | 25.11.2017

...ano aj mna presne toto napadlo... ale je mozne, ze obaja robime chybu...

Re: Re: Re: je to problém

Hox | 25.11.2017

Je to varianta, také jsme o tom uvažovali, ale podobné prostředky spadají pod modus operandi GP, nikoliv Putina, když už.

Re: Re: Re: Re: je to problém

jas | 25.11.2017

Domnivam se, ze uverejneni clanku bylo v rezii GP a ze jeho prostednictvim byl vyslan vzkaz podpindosnikum jak v Rusku, tak zejmena u nas. GP prezentuje svoje schopnosti casovat udalosti pro umocneni jejich ucinku.
Dne 22.11., tj. den po publikovani clanku, doslo v Rusku nejenom ke ztazeni clanku, nybrz take ANO 2011 ovladlo kreslo predsedy snemovny. Cesta pro jmenovani vlady byla tedy uvolnena. Obsazeni pozice predsedy snemovny
clenem ANO 2011 bylo umozneno mj. hlasy Piratu. Prijde mi usmevne, koho GP pouzil pro torpedovani liberalu ve snemovne, nebot pouhe dva dny predtim se vyjadril predseda klubu Piratu Michalek v rozprave, ze ackoliv se
nazyvaji piraty, neznamena to, ze by prepadavali lode. Nomen omen.
Tehoz dne, co se ANO 2011 usadilo v cele snemovny, doslo take k vyhlaseni
rozsudku ve veci odposlechu dominy Nagyove a submisivnich zpravodajcu
Pohunka, Kovandy a Palenika.Drive prevazne liberalni soudy jsou tedy nuceny na podklade cinnosti st. zastupcu potapet vykonne podpindosniky. Aby uvedena skutecnost vice vynikla, byla jeste tentyz den zviditelnena na ct 24 v poradu 90'. Shodou okolnosti ct 1 rovnez vysilala epizodu ze serialu Colombo Predved dokonalou vrazdu, ve kterem vrazedkyne-asistentka
pronesla pamatnou vetu, ze maka jako kun. Nahoda, slovy klasika: Vesmir je malokdy tak liny. Sherlock Holmes v dile Znemeni tri odvysilany rovnez
22.11. na primaMax.
Zaroven mam pocit, ze clanek plni pro Rusko destabilizacni roli, podobne jako pisen strycek Vova. Rusko je chaoticke, jeden den je na ruskem serveru clanek vysvetlujici vstup vojsk do CSSR a na druhy den je po intervenci
Milose Zemana u ruskeho premiera Medvedeva, tento clanek stazen a nahrazen novym, ve kterem je v souvislosti se vstupem vojsk, mj. zminen hrdinny postoj studenta Milose Zemana.
Milos Zeman navstivil Rusko jako predrecnik GP a tomuto ukolu prizpusobil prubeh sve navtevy Ruska. Mam za to, ze mel v planu jako kocour Mikes sliznout smetanu, kterou take nabizel gosudaru Putinovi, a snad neslizne neco jineho a my s nim.

Jeste k navsteve Milose Zemana v Rusku.

Re: Re: Re: Re: Re: je to problém

Hox | 26.11.2017

Souhlas níže s Lin, pár věcí tam hapruje v této verzi. To že článek byl po ohrazení Zemana okamžitě stažen a nahrazen opačným byla provokace mající za cíl ukázat, že v Rusku se vše děje na pokyn shora a že tedy i původní článek nemohl vyjít bez souhlasu Putina minimálně. To stažení je akce podpindosníků, mající za úkol očernit rusko a ukázat ho jako slabé.

Re: Re: Re: je to problém

JaroX | 25.11.2017

Súhlasím. Neviem, kto má kontrolu nad "Zvezdou"... (asi GP), ale celkovo triezvy článok obsahoval niektoré prehnané názory, s ktorými z pohľadu ČSR neni možné súhlasiť a je dobré, že na ne český prezident Zeman zareagoval. Medvedev si musel v TV vypočuť výčitky Zemana a netváril sa pri tom nadšene... Zo strany západu a GP už dlhšiu dobu dochádza k otváraniu otázok o začiatku 2.s.v. (ZSSR obsadilo Poľsko), tak teraz by Rusi mali otvárať otázky o skutočných dôvodoch začiatku 2.s.v., obetiach, víťazoch a porazených, "Pražskej jari", vpádu vojsk Varšavskej zmluvy v 1968 do ČSR... a to je dobré. Na dejinné udalosti neslobodno zabudnúť, treba sa snažiť o ich objektívne zhodnotenie a poučiť sa z nich. Radšej takéto diskusie v TV, než kde toho zrazilo auto, aký tovar bol zlacnený či zdražel, čo robia celebrity a pod...

Re: Re: Re: je to problém

Lin | 25.11.2017

Ondro, jdeš na to dobře, takto to mohlo být, nebýt několika maličkostí. Stavíš na tom, že článek vyšel po rozhovorech.
Článek vyšel na Hvězdě již v půl deváté ráno (moskevského času, u nás je o dvě hodiny méně) a to nepředpokládám, že by již byly ukončeny rozhovory Putin - Zeman. Právě naopak - ty rozhovory teprve měly začít. O tom píše např. Echo, že "článek vyšel na úvod návštěvy").
https://echo24.cz/a/pQbz2/rusky-vladni-web-za-okupaci-v-roce-1968-by-meli-byt-cesi-vdecni-politici-protestuji
A u nás se o tom vědělo překvapivě brzo, cca v půl deváté našeho času - viz:
https://twitter.com/Podhradi/status/933010298805608450
Je tam odkaz na ČT, takže ta to musela vědět ještě dřív (nebo ČTK, na kterou se ČT odkazuje).
Navíc pod tím článkem je vyloženě napsané, že jde o osobní názory autora (blogera) a ty se nemusejí shodovat s názorem redakce. Odkdy přebírá ČTK a ČT osobní mínění blogerů na své hlavní strany? Navíc z Hvězdy, která je u nás celkem neznámá (kdo tu o ni co věděl do toho článku)?
Takže mně z toho vychází, že tato "ruská etuda" byla nastudována neokony. Je to přesně podle jejich myšlení a "not". Někdo počítal s tím, že se Češi naštvou a odjedou domů (ani tak nešlo primárně o Zemana, jako o jeho důležitý "doprovod", tj. o ty, kteří dojednávali dost důležité "věci" - tím se rozhodně nemyslí jogurty a pivo).

Re: Re: Re: je to problém

Zdeněk Lipenský | 27.11.2017

Inspirativní text. Proto je důležité studovat KSB a DVTŘ.

Re: je to problém

Slovenka | 24.11.2017

... provokacia, mozno.... ale su aj ine moznosti...

Re: Re: je to problém

Cico Ciciak | 24.11.2017

Presne tak.
Záleží na tom, ktorá strana to vydanie a následné ozvučenie článku lepšie využije.
M. Zemanovi to vyhlásenie môže upevniť kredit v spoločnosti, dištancovanie sa ruského vedenia od článku tiež môže Rusku napomôcť v získaní dôvery na západe alebo hlavne u nás, a potom článok môže predstavovať aj určité "okno Overtona", ktoré môže iniciovať proces objektívnej revízie dejín, konkrétne 68. roku ("pražskej jari", "socializmu s ľudskou tvárou") - o čo v skutočnosti išlo, kto za tým stál a čo sledoval.
Týmto otázkam sa naša spoločnosť nesmie vyhýbať ako čert krížu, a musí o nich vecne a bez zbytočných emócií hovoriť.

Re: Re: Re: je to problém

Perun | 27.11.2017

Istý zmysel , ako tak rozumný, by naozaj malo, ak by to bola taká smečovka pre Zemana (na českom nete to mnohí aj písali), aby sa akože mal možnosť vykresliť ako "nie kremelský kandidát".

Napriek tomu si myslím, že to bola čistá provokácia, v štýle Overtonovho okna. Lebo tak sofistikovaní ludia nie sú. Namiesto toho sa vytvoril- úspešne - mem, že "rusi sa hrdo hlásia k zásahu v r.1968 a Zeman - aj Danko - sa im pchaju do zadku.)

Danko už kolko krát dokolečka musí vyvrcacať tento mem, s tým, že ide o ojedinelý názor novinára a Gorbačov, Jelcin, PUtin aj Medvedev sa opakovane od tej invázie dištancovali a ospravedlnovali.

Ale stačí jeden takýto článok, a celá syzifovská námaha vyšla nazmar a mem je tu, a už ho z hlavy ludí nedostaneš.

Proste ten článok je podla mna skrátka zlý, napísaný zlým človekom so zlým úmyslom.

Ak je v niečom dobrý, tak v tom, že žial naozaj odhlalil existenciu démonov v ruskej duši a že treba sa aj nadalej mať pre ruským medvedom na pozore (ide o to, že som čítal ruské diskusie, a tak 60% ludí článok podporovalo v štýle "chvatit izviňátsja".)

Samozrejme že ma to ako Peruna neteší a určite ani ostatných tu na levanete, ale radšej sa dozvedieť strašnú pravdu, ako zostať v klame.

moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Nejprve si položme otázku, zda SSSR mohl nečinně přihlížet, jak ČSSR vystupuje z Varšavské smlouvy a dostává se do sféry vlivu USA a jaké by taková nečinnost měla globální důsledky. Tehdejší světová rovnováha byla založena na rovnováze mezi dvěma centry síly, ať chceme nebo ne, Rusko mělo globální zodpovědnost za několik miliard lidí. Stabilita světa byla založena právě na rovnováze síly. Co by se stalo, kdyby jedno centrum síly nečinně přihlíželo, jak země v její oblasti vlivu přechází do sféry vlivu druhého centra síly? Znamenalo by to potvrzení slabosti, všichni by viděli, že na Moskvu není třeba brát ohled a je možné si o ní vytírat nohy. Ze zcela stejného důvodu reagují dnes tak agresivně Spojené státy kdykoliv, když se nějaká země snaží dostat z pod jejich vlivu nebo dělá kroky které oslabují dolar, jako například Kaddáfí a jeho zlatý dinár. - Protože kdyby USA nereagovaly, je to veřejné potvrzení že už nejsou velmoc. Tím nechci srovnávat chování SSSR a USA, nebylo to Rusko, které napadlo desítky zemí a má na svědomí miliony mrtvých, jde jen o ten princip.
I kdyby nakrásně došlo na pohádkový scénář, že by se obešlo bez krizí a obětí a výsledkem by bylo prosperující nezávislé československo s vněblokovým statusem (což je absolutní nesmysl, pro toho kdo chápe globální politiku), tak by to byl signál pro USA, že může začít beztrestně začít vytrhávat další země a byl by to signál pro všechny nacionalisty, "berte suverenity tolik, kolik unesete". Výsledkem by byla světová nestabilita a konflikty, spousta utrpení a obětí. Kdo toto nechápe, už nevím co bych mu k tomu dál řekl.
Takže otázka nezasahovat vůbec nebyla na stole, SSSR neměl ani morální právo nezasáhnout, z pozice globální odpovědnosti, jak sme si vyjasnili.
Níže zazněl názor, že během pražského jara vylezly z děr krysy a začaly se rvát k moci, jestli to tak bylo nevím, ale co se týká toho, že po invazi využili situace zase jiní zmetci a kariéristi pro svůj osobní prospěch, a že na mravním vývoji společnosti to zanechalo šrám, to je bezesporu, ale zase - ti zmetci, co využili situace ve svůj prospěch, to snad byli Rusové? Byli to Češi, stejný mravní typ, který dříve kolaboroval s nacisty a o něco později nalezl jako náplava do KSČ, když už bylo jasné že tam budou koryta, a později zase využili situaci v roce 68.
Kdo tedy obviňuje Rusy z toho, že tu po roce 68 vládli zmetci (netýká se všech, pochopitelně), tak ti zmetci nebyli Rusové, byla to část Čechů. Ti samí zmetci, co jsou u koryt dnes, ten mravní typ co se snaží dostat ke korytům za každého režimu.

Re: moje postřehy k roku 68

mdmml | 24.11.2017

Súhlas, ďakujem. Je to heroická téma a aj výkon. Najťažšia práca je zo svetonázorom ľudí...

Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Hmm, Dubčekova parta nebyla vůbec proti SSSR a nebýt souhlasu Brežněva, nebyl by se Dubček vůbec stal tím, kým se stal. Takže zase - když později Moskva vyhodnotila, že obrodný proces v ČSSR se jim vymyká zpod kontroly - nebyla to spíš zrada než údajné morální právo a globální zodpovědnost? Přitom v Moskvě museli dobře vědět, že už v roce 1967 se v Praze organizovaly studentské svíčkové demonstrace (po západním vzoru, když na západě demonstrovali studenti snad všude), policií tvrdě potlačované - alá 89. Proč vůbec Moskva připustila, aby obrodný proces nastartoval když ho o rok, půl roku tak nekompromisně zařízla?
Tím chci říct, že okolnosti byly podstatně složitější. Prostě celosvětově dějinná křižovatka let 1967-68 měla daleko víc proměnných než jen Pražské jaro (Kennedy-Nixon, Chruščov-Brežněv, Vietnam, M.L.King, Beatles, 6-ti denní válka, nástup TV coby mediální moci atd...), ale primárním, pro ČSSR tak fatálním chybujícím, byla Moskva. Tehdy se na tak dlouhou dobu dopředu prostě natolik zdiskreditovala, že konsekvence nejsou uzavřeny dodnes.
P.

Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Stavíš koně před povoz, ale když to chceš brát z této úrovně, tak po odstranění Stalina přišel SSSR o vlastní suverenitu a konceptuální moc, takže o tom co se bude dít se nerozhodovalo v Moskvě, byly to hrátky globálního prediktora, tvůrčí konkurs které křídlo vezme vrch, s tím že jak USA, tak SSSR byly ovládány periferií GP.

Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Šlo mi o to, nabídnout vysvětlení toho, proč je u nás dodnes tak ambivalentní postoj vůči SSSR potažmo Rusku. Ne rozebírat kroky na globální šachovnici. Proč je u nás dodnes u nemalé části obyvatelstva tak odmítavý a nepřátelský postoj. A jsou-li zde síly, které s tím chtějí něco dělat, neměly by to nebrat na zřetel. A Rusko by to taky mělo zohlednit spíše něčím jako omluva nebo mírnější vyjádření pochopení toho, co v povědomí národa způsobili, než se opět mocensky projevovat, jak to alespoň čtu já. Zvaž - kdyby Dubček (a národ) nevnímal, že má z Moskvy zelenou, asi by do toho nešel a ani to nadšení by nebylo tak masové. Proto ty celonárodní posrpnové pocity zrady a paralela s Mnichovem.
P.

Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Naše vedení v prvé řadě dobře vědělo, že pokud nedostane situaci pod kontrolu, tak sem příjdou vojska, toto jim bylo zcela jasně dáno najevo několik měsíců před srpnem. To že se zachovali jako malé děti ve stylu "ani mír, ani válku" (situaci pod kontrolu nedostaneme a budeme dělat, že je všechno ok), tak to je jejich osobní selhání, v Moskvě je div ne na kolenou prosili, ať mají rozum, bez výsledku.

Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Dubček neměl žádnou šanci obrodný proces zastavit. Očekávat to od něj je stejné jako očekávat od Robespierra, že by mohl zastavil Velkou francouzskou revoluci, kdyby mu řekli že pro něj nedopadne dobře. Prostě, jakmile byl se souhlasem Moskvy obrodný proces odstartován, nebylo cesty zpět. Lavinu nezastavíš. Ale stále zůstává to nejpodstatnější k pochopení i dneška - rány na Duši národa způsobené tanky. Vždyť na těchto antiruských ranách byl vystavěn i podvodný mobilizační scénář listopadu 89.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Viz níže, verze, že obrodný proces byl odstartován a řízen z Moskvy je absurdní, nesouhlasí s realitou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Kde píšu že byl z Moskvy řízen ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Níže pokud vidím dobře moskvu obviňuješ, že se jí "obrodný proces" vymkl z kontroly a to že byla ta hlavní zrada.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Vidíš či chápeš špatně. Nikde nic nepíšu o tom, že by se Moskvě obrodný proces vymkl z kontroly. Ale rozumím, že to tak můžeš chápat, přece víme, že chápání je podmíněné.
No nic, vše co jsem chtěl říct jsem řekl, další diskuse je už zbytečná neb já nemám, co bych chtěl dodat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

Cituji tvůj příspěvek o 2 reakce výše:

"Takže zase - když později Moskva vyhodnotila, že obrodný proces v ČSSR se jim vymyká zpod kontroly - nebyla to spíš zrada než údajné morální právo a globální zodpovědnost? Přitom v Moskvě museli dobře vědět, že už v roce 1967 se v Praze organizovaly studentské svíčkové demonstrace (po západním vzoru, když na západě demonstrovali studenti snad všude), policií tvrdě potlačované - alá 89. Proč vůbec Moskva připustila, aby obrodný proces nastartoval když ho o rok, půl roku tak nekompromisně zařízla?"

Vidím že jsi schopný popírat nos mezi očima.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Nechceš chápat souvislosti, není kontrola jako kontrola. Když Moskva proces odstartovala, samozřejmě dohlížela jestli se bude vyvíjet dle jejich představ, ale tento dohled, kontrola či monitorování není řízením.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

Moskva proces neodstartovala. Nejsou žádná známá fakta o tom, že proces odstartovala Moskva. Pokud je předložíš, můžeme se dál bavit.
Jinak, by zde se stejným úspěchem mohl tvrdit kdokoli cokoli. Třeba, že ten proces odstartovali zelení z Marsu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 25.11.2017

"obrodný proces v ČSSR se jim vymyká zpod kontroly"

mít něco pod kontrolou znamená řídit to, nezávisle na tom, kdo další si myslí, že to řídí, nebo že proces jede spíše samořízením. Na tvoje osobní útoky kdykoliv, kdy se dostaneš do úzkých, nebudu reagovat. Další tvoje absurdity typu toho, že Dubček byl koněm Moskvy, také nestojí za namáhání klávesnice.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

janko | 24.11.2017

..Pe-tri nevidí souvislosti v logice světového dění, Hox ano.
Naše země funguje jako rozhraní "západu a východu", je přirozené, že jako nárazníkové pásmo reflektovala na vnější vliv západu - vidinu materiálního blahobytu.
...a trvalo dalších X let, než nám došlo, jaký vítr nám přihrál zboží, které na západě už nikdo nechtěl. učili jsme se hru velmocí za pochodu.
...a dnes máme šanci propojit tak neskutečně velké dějinné období, o kterém se teprve informace objevují.
Vznik Řecka v Asii byl následkem vlivu egyptského "učení křestu", které se mořskou cestou do Asie dostalo dávno před nastavením našeho kalendáře. Ruská část Asie byla řízená starším kalendářem, "Koladův dar" měl devítidenní "týden", celé území bylo řízené mutací před atlantského jazyka, jehož jednou z mutací byla staroruská Bukvice. Jinou mutací stejného jazyka byla hebrejština. A z hebrejštiny vznikla latina i matematika, to už známé je.
Řecko je tak směsí obou vlivů. Zpětnou reakcí pak bylo nutné vyměnit římské číslice za arabské, protože tvar každého symbolu má zcela přesné určení.
..teprve v současnosti populace objevuje hodnotu 49 bukev v tabulkce komplexních významů. Ona je mutací výkladového systému předatlantské celoplanetární civilizace, jehož schema známe pod názvem "květ života". Zatím co egyptská forma silového řízení vychází ze "stromu poznání" (Sefer Jecira).
Nástup Ruska v současnosti je výsledkem dozrávání doby (zákona času v terminologii V.V. Pjakina).
Je toho víc, co je třeba ještě pochopit ze zamlčovaných dějin Velké Tartrie, ale vše má svůj čas, kdy dozráváme k novým informacím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Bylo pochopeno, že se nevyjadřuji k logice dění, ale ke zkázonosným konsekvencím ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 25.11.2017

Co se týká tvého:

"Nikde nic nepíšu o tom, že by se Moskvě obrodný proces vymkl z kontroly."

o dva příspěvky dříve:

"Takže zase - když později Moskva vyhodnotila, že obrodný proces v ČSSR se jim vymyká zpod kontroly ... "

Myslím že názor si udělá už každý sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 25.11.2017

Každý rozumný hlavně chápe kontext a neslovíčkaří jako ty.
P.

Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

A jak víš o tom, že Moskva mu dala zelenou?
Já naopak čtu, že Brežněv se dost rozčaroval ve svém Sašovi (tak ho nazýval). Protože Saša, když byl v Moskvě, Brežněvovi vše odkýval, přijel do Prahy a dělal vše po svém. Třeba nebyla dohoda o zrušení cenzury.
http://www.sovross.ru/articles/1002/17098

Mimochodem, co udělá se společnosti, když se uvolní všechna stavidla cenzury? Začíná takový potok informace, že řídící kádry nejsou schopní na to reagovat, obzvlášť, když v médiích už se usadila 5. kolona - Jára Kohout a spol.
Jak začínal Gorbačov svoji "perestrojku"? - zrušením cenzury!
Ruskou společnost zajímalo, kdo a kdy naverboval Gorbačova., tak si posvítila i na jeho přátele. V letech 1950-1955 Gorbačov studoval právnickou fakultu MGU, kterou zároveň v té době studoval Zdeněk Mlynář - ideolog "Pražského jara.
Gorbačov sám ve svých vzpomínkách píše, že se Z. Mlynářem na fakultě skamarádili natolik, že se stal jeho celoživotním přítelem. Píše o tom i jeho žena - Raisa Maximovna.
Zvláštní shoda okolnosti, nemyslíš?
Z. Mynář - ideolog "Pražského jara" - M. Gorbačov - vykonavatel "přestavby". Přičemž o Gorbačovovi je známo, že byl naverbován anglickou rozvědkou MI-6. Existuje předpoklad, že byl naverbován ještě, když vykonával funkcí 1.tajemníka Stavropolského kraje.
Ve své knize na téma přátelství s Mlynářem Gorbačov píše:
«Počátkem léta 1967 jsem se setkal se Zdeňkem Mlynářem, svým dlouholetým přítelem a spolužákem v MGU. On tehdy pracoval v Institutu sátu a práva Československé akademie věd a přijel do Moskvy v souvislosti s přípravou návrhů na provedení politické reformy. V akademických kruzích hlavního města na jeho projev reagovali více, než chladně. Potom on byl v Gruzií a odtud přijel na několik dní na návštěvu do Stavropole"
http://www.rulit.me/books/mihail-gorbachyov-zhizn-do-kremlya-read-326604-29.html

Po krachu "Pražského jara", Mlynář emigroval na západ a v roce 1990 se znovu objevil v Moskvě u Gorbačova na návštěvě. A potom už jezdil více-méně pravidelně, "pomáhal s radami".

Víme, kam to Gorbačov v Rusku dopracoval a jakou úlohu na demontáži socialismu a SSSR sehrál. A kamarádství dvou protagonistů reforem, mi přijde víc, než divné. Každopádně, to není náhoda.

Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Nevím co Dubček Brežněvovi v Moskvě odkýval a pak to dělal jinak, to je klidně možné, nebyl jsem u toho. Ale vím jak to tehdy chodilo a nikdo si neuměl představit, že by se u nás bez souhlasu Moskvy pohnulo byť stéblo trávy. A když bylo navíc posvěceno i odstavení Novotného (zástupce starých Chruščovovských pořádků), všichni to brali jako další potvrzení toho, že obrodný proces má z Moskvy zelenou. Nakolik probíhal jinak, než si Brežněv představoval je jinou věcí. Ale jak jsem už psal - na celosvětové šachovnici se v tom období odehrávalo mnoho vzájemně provázaných procesů a proto lze jen předpokládat, že taktika se měnila každou chvíli. Doba byla těhotná změnami, které tak jako tak přišly a že se různí protagonisté osobně znali, je jen logické a taky to za žádnou náhodu nepovažuji. Otázkou zůstává, kdo koho převezl. Proč třeba ten Gorby si nenechal písemně potvrdit, že se Nato nebude rozpínat ? Diletantismus nebo záměr. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Opakuji a fakt už končím, ano - okolnosti byly složité a ano - poškození duše národa jednoznačné a protirusky na dlouho nasměrované. Ať už oprávněně či nikoliv.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

Ty neznáš všechna fakta, ale troufáš si tvrdit, že vina byla jednoznačně na straně Moskvy.
Nebylo by lepší si ta fakta nejdříve opatřit a až pak vyvozovat závěry o tom, kdo může za "poškození duše národa"?
Tady se přece nebavíme primárně o dojmech a emocích, ale o ponaučení z historického vývoje, které bez zkoumání faktů nejde.
Nakonec, to máš i v KSB:
2. priorita - chronologie,
3.. priorita - faktologie.
A přijde mi trapné ti to připomínat. Z této diskuze mám dojem, jako bys o tom nevěděl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Takže osobní rovina? Hmm. A ty jako ty fakta znáš, jo ? Tys byl u těch jednání nebo jen papouškuješ čísi interpretaci ?
Takže Ok, končíme. Další diskuse by byla zbytečná a kontraproduktivní.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

Jak vidíš, celou dobu se snažím ta fakta zjistit. O papouškování, na tvém místě, bych pomlčel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Oracle 911 | 24.11.2017

Vecnú poznámku vyložiť ako osobnú rovinu, nuž buď ti emócie zatemnili myseľ alebo miešaš 1968 a 1989 dokopy či obe.
Dodávam, že medzi 1968 a 1989 sú paralely ale (podobný scenár) ale sú to kvalitatívne rozličné veci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Viz. níž.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Lin | 24.11.2017

Taure - potvrzuju tvá slova. Tedy - on je potvrzuje i snad jediný náš ještě žijící tehdejší politik - Milouš Jakeš.
Ten říká, že r. 1968 nebyl žádný "zázrak", jak se dnes říká - ale úplný opak, který vedl k rozkolu strany a rozhádání celé společnosti. Dál také říká, že Mlynář byl velký přítel Gorbačova a ten Gorbi dělal svou sovětskou přestavbu přesně podle Mlynářova scénáře - tedy stejně, jako u nás "jaro" (konkrétně o tomto mluví tak cca od 15. minuty).
Jinak - Jakeš velmi dobře určil a chápe úlohu Gorbačova a dokonce i Chruščova (což je z mého hlediska velmi zajímavé, neřekla bych to do něj). Mluví tam o tom, co Chruščovův "objev kultu osobnosti" způsobil po celém světě a jaký má dodnes neblahý vliv na samotné komunisty (že jsou rozdělení, neschopní se dohodnout, neschopní cokoliv vést).
Také tam odhaluje, co již bylo schválené před "sametovou" a mělo být zavedené po sjezdu v r. 1990 (který už se nekonal). Říká, že Československo odmítlo Gorbačovskou přestavbu, protože "když jsme tam přijeli, viděli jsme, že je to to samé, jako u nás "Pražské jaro" a to jsme nechtěli, věděli jsme, k čemu to povede". Takže u nás si určili svou vlastní "přestavbovou" linii, jejíž součástí byla i změna Ústavy a vypuštění chruščovského nesmyslu o "vedoucí úloze strany".
Takže - hodně zajímavá přednáška, i když dost strašně nahraná - s rušivými vlivy od účastníků...
https://www.youtube.com/watch?v=KdYg-8ahavg

A teď, co vím já:
Dubček a jeho frakce byli jedním z křídel tehdejší strany = jako důsledek rozhádanosti a úplné nespolupráce, jakoby ve straně byly nejméně dvě úplně odlišné frakce. No a Dubček a spol si skutečně "jeli" po svém, bez ohledu na mínění jiných spolustraníků. Dokonce to došlo až tak daleko, že pokud byl Dubček se svými lidmi někde na jednání, neinformoval o tom, co se tam probíralo, o čem se jednalo, jaké byly závěry atd. A skutečně tehdy Brežněvovi odkýval, co chtěl - a pak to u nás nikdo nevyplnil, ba o tom dokonce ani nevěděl (co např. Brežněv vytýkal a kde chtěl "přibrzdit"). Mám dojem, že toto jeho chování tehdy kritizoval a ozvučoval i Husák.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Takže potvrzuješ, že Brežněv dal Dubčekovi zelenou (noty), vkládal do něj své naděje, ale ten ho zklamal, šel jinou cestou. A protože nebyl schopen ho ukočírovat, musel nasadit tanky. Jinak řečeno - Moskva obrodný proces odstartovala, řídit ho nebyla schopna a jediné čeho schopna byla ho násilně ukončit. Národ sem, národ tam. Ok?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

Kde Lin něco takového říká? Čteme vůbec stejný text?

Brežněv souhlasil s odvoláním Novotného. O nějakých "nadějích" Brežněva, které vkládal do Dubčeka jsem nikde nečetl. Předložíš nějaká fakta?
Vím jen o tom, že Dubček rozjel něco bez souhlasu Brežněva a pak mu jen sliboval, že věci napraví. Což neudělal. Tak kdo tedy hazardoval s národem Dubček nebo Brežněv?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Ty i Lin říkáte, že Dubček nerespektoval co od něj Brežněv chtěl, ale on to v praxi nerespektoval. Takže co asi tak po něm chtěl, když ne post chruščovovské reformy, ke kterým tím, že ho do funkce fakticky instaloval, dal zelenou? Máš o tom nějakou představu ? Nebo si myslíš, že kdyby šel Dubček proti přání Brežněva, tak ten by ho instaloval a nechal řádit až by to musil hasit tanky ? Opakuji. Dubček po spuštění laviny už neměl v moci tuto zastavit. Jestli to byla Dubčekova taktika, jedno Brežněvovi odkývat a v praxi dělat něco jiného je jiná věc. Očividně však Brežněv podcenil sílu osvobozujícího se národa - obrodného procesu.
Apropó, jak si vysvětluješ ten celonárodní odpor vůči SSSR mezi 68 a 89 ? Jako že za ten marasmus mohl Dubček s Mlynářem ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 24.11.2017

Dosud jsem měl za to, že Dubček byl zvolen Ústředním výborem KSČ a ne "instalován" Brežněvem. Pokud máš jiné informace, rád se přiučím.

P.S. Máš opravdu divné představy o tehdejších poměrech.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

Třeba viz. poinvazní zápis linkovaný Lin ukazuje, jaké poměry tady ve skutečnosti tehdy panovaly - Brežněv říká: ... Nechtěli jsme měnit ani Dubčeka, Černíka, Smrkovského, ale jen asi dva až tři lidi - jako Pelikána apod... Stačí ? Prý budou těžkosti (myšleno ta okupace), ale s tím ať se Dubček vypořádá. Super.
A porovnej si to s tím, s jakou podporou národa jela v červenci naše delegace do Moskvy - viz. můj link níže. Sorry, IMHO obhajuješ neobhajitelné.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 25.11.2017

Právě, že "poinvazní".
Nejde vyvozovat závěry, že před vstupem a po vstupu vojsk VS panovaly stejné poměry. Nakolik já vím, před rokem 1968 Československo mělo dost širokou autonomií, co se tyče vnitřního rozhodování. Jinak by se nestalo, že Dubček si dovolil nesplnit to, co Brežněvovi slíbil nebo se nedostavit do Moskvy, když byl pozván.
Ty víš, třeba, že k Novotnému Brežněv sympatie neměl. Ale dovolil ho sundat až na naléhavé žádosti československých soudruhů . Připouštím, že neměl nic proti zvolení Dubčeka, dokonce mu sympatizoval, kvůli jeho dělnickému původu. Ale to vůbec neznamená, že byl nadšen pražskými reformami a odstartoval jejích proces.
Co se tyče "podpory národa", nečekal jsem, že jako důkaz předložíš dopis Pavla Kohouta, kterého sovětské vedení považovalo za 5. kolonu. Mimochodem, já také. Další, z řady angažovaných "dramatiků", kterého nemusím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 25.11.2017

Víš já jsem ty poměry coby teenager zažil, takže vím jako svoboda to tady byla. Samozřejmě že se to po Chruščevovu odchodu trochu zlepšilo, ale o nezávislosti na politice si můžeš nechat jenom zdát. A že to je v poinvazním - zápise - je přece víc než jasné, že se tam hovoří o době před invazí. Opakuji, kdyby Brežněv chtěl měl 100 možností jak polednovému vývoji zabránit a kádrová politika k tomu jednoznačně patřila. A sám píšeš - Novotného nechal sundat až po naléhavých žádost čs soudruhů - tak o jak široké autonomii se tu bavíme ?
A k té podpoře národa - jestli potřebuješ důkazy tak se zeptej pamětníků. Nemá smysl řešit jestli to sepsal Kohout nebo třeba . Těch textů jsou mraky a . Kohoutův text jsme vybral spíš pro přiblížení situace, tento jeho text plně korespondoval s faktickou situací v národě. Dubčekovci snad stokrát přímo prosili Brežněva a ostatní, ať nás nechají na pokoji, že žádná kontrarevoluce se nekoná. Marně. Projdi si dobové dokumenty, třeba články z Literárních Listů. Ale hlavně - nepředpojatě pobeseduj s pamětníky. A na závěr zopakuji - nic a nikoho neobviňuji, jen se snažím ukázat na kořen té stáje ještě i když doufám a vidím že významně se umenšující, zakořeněné "naštvanosti na rusáky". Jen si vzpomeň jaké šílenství panovalo třeba v hokejových soupeřeních, když se podařilo nad sbornou zvítězit. Proč asi ? Chápeš?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 25.11.2017

Kdyby se nejednalo o autonomií, tak toho Novotného Brežněv sundal sám, bez žádosti soudruhů. Primárně zde musela vzniknout vnitřní poptávka po změnách ve vedení. Nedělalo se to proti vůli vedení Československa.
Co se tyče nálad, tak já je nezpochybňují, že lidé byli naštváni, když přišly tanky.
Kdyby v SSSR byl vůdce s mírou chápání Stalina, tak by nebyly ani pokusy o převrat v Maďarsku, ani Československu. Kdyby místo Stalina přišel Beria a ne Chruščov s 23.sjezdem a kultem osobnosti (a vedoucí úlohou strany), a držela se linie strany, jako za Stalina, také by nejspíše k ničemu nedošlo. Takže kořeny problému vznikly ještě tam, za Chruščova. Brežněv,už jen hasil požáry. A hasil je podle míry svého chápání. Zde už mimochodem, zaznělo, že Československý problém se mel řešit dříve, na vyšších prioritách. Takže, to nikdo nezpochybňuje, že díl viny, za to, co se stalo v 68. leží i na tehdejším sovětském vedení. Ale ne do takové míry, jak ty říkáš. Svůj díl viny mají i českoslovenští reformátoři, i československá inteligence, která se snažila zvrátit vývoj v Československu ze socialistické cesty, a pátá kolona, která kolaborovala se západem. V procesu bylo víc účastníku a všichni ho dle své míry chápání, dle svých vlastních zájmů ovlivňovali.
Ty, například, uvádíš příklad Literárních Listů, jako vlastenecké trouby nebo uvedl jsi výzvu Kohouta, jako "hlas národa". Přitom, zrovna oni ovlivňovali veřejný názor a připravovali půdu pro prozápadní směr Československa.
Kdyby ty reformy zde směřovali k návratu k původní, stalinské cestě, tak měly šancí ovlivnit i situací v samotném SSSR. Jenže, reforem se chytli trockisté a z větší části i židé, kteří obsadili téměř všechny mediální kanály. Vždyť v tom dokumentu, na který Lin dala odkaz, se o tom píše:
"Soudruh Brežněv: vy jste vytvořili takovou situaci, takový vztah stran k vám. Proč jste se smířili s
nepřátelskou propagandou?.....
Dubček nám říká, že by zavolal, abychom přišli, kdyby to bylo nezbytné. Teď jsme však viděli,
co se děje, a proto jsme přišli. Vojska přešla přes republiku, nikde ani výstřel, ale když se sáhlo na
rozhlas, televizi, noviny, pak je pravičáci »bránili«. Pozorovali jsme, co vše si může dovolit redaktor.
Devadesát devět dělníků necháte bít po hlavě - co je to za demokracii? A přitom Dubček schválil
publikování dopisu 99 z Pragovky - dopis se mu líbil. Švestka byl úplně zničen, když byl osvobozen
sovětskými vojsky.
Soudruh Biľak: pravičáci byli velmi dobře připraveni a měli to dobře promyšleno".

Já jsem četl československé články z roku 68., před vstupem armád VS a byl jsem zděšen, jak se projevovalo zrušení cenzury. Kdybych měl udělat paralelu, tak přesně, jako v roce 1989 a poté.
Rozvrtalo se to tak, že ty "reformy" už nemohly dopadnout jinak, než oddělením Československa od bloku s následným rozpadem celého bloku a možná i SSSR na kousky. A tanky byly poslední možným řešením, který mohl ten proces aspoň dočasně zvrátit.
Všechno se děje nejlepší možnou cestou a souvisí s mírou chápání všech účastníků procesu. A my, dnes, máme dost zkušenosti a informace k tomu, abychom mohly posoudit ty události a vyvodit z toho ponaučení pro sebe a příští generace.
Ale k objektivním závěrům se nepřiblížíme způsobem, který navrhuješ ty, že vše bylo správné, reformy byly dobré a Československo mohlo vybudovat "socialismus s lidskou tváři".
Právě, že nemohlo. S těmi lidmi, kteří celý ten proces ovlivňovali, to nebylo možné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 26.11.2017

S tím co říkáš nemám žádný velký problém v rámci ex-post akademické diskuse souhlasit. Mohu jen zopakovat co si myslím, že stojí mimo akademickou, analyticky orientovanou diskusi - a to je samotný život generace lidí, kterým to obrátilo život naruby. A oni to IMHO prostě nevidí tak jednoznačně v tom smyslu, že neměli šanci, jak to může vyplývat ze soudobých analýz. A to hlavní - generace čechoslováků se prostě dodnes cítí být SSSR/Ruskem zrazena a proto jsou vůči dnešními Rusku řekněme - obezřetní. Opakuji to pro ty mladší, kteří mají zájem pochopit komplikovanost vztahů mezi dnešními Česko a troufnu si říct že i Slovenskou republikou a Ruskem. Mají-li dnešní mladí lidé (ti kteří mají na to, nenechat si vzít otěže vlastního života z vlastních rukou a hlav) být konceptuálně gramotnější, měli by IMHO být schopni této komplikovanosti rozumět.
Vše dobré.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 26.11.2017

Znám lidi kterým se dodnes při zmínce o Rusku otevírá nuž v kapse a skřípou zuby, v důsledku toho, že v roce 68 jim bylo 18-20 a vstupovali do života, a nejsou pod vlivem té zkušenosti schopní dnes adekvátně hodnotit informace o Rusku a konfliktu Západ-Rusko, ale to neznamená, že na jejich pohledu je něco objektivního. Jejich postoj se dá pochopit, nikoliv akceptovat.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

ТаuRus | 27.11.2017

OK. Jsem rád, že jsme došli k nějaké shodě. A děkují za diskuzí.

Ještě pár postřehů k ideologií "Pražského jara".
Samotné heslo, kteří ideologové "Pražského jara" dali do popředí reforem - "socialismus s lidskou tváři", v zárodku znehodnocuje myšlenku socialismu. Protože dopředu vylučuje, že někdy v minulosti, socialismus "lidskou tvář" měl. Realitou té doby ale byla existence dvou systémů - socialistického a kapitalistického. Vedení KSČ, intelektuálové a 5.kolona se zaměřili jen na kritiku socialistického systému, což u obyvatele zákonitě vyvolávalo dojem, že kapitalistický systém byl lidštější. Protože do popředí se dostávaly domnělé výdobytky tohoto systému, jako "svoboda slova", možnost cestování, "lidská práva", rozmanitost zboží atd.
Bez vysvětlení, jaké poměry skutečně vládnou v kapitalistickém systému, a že socialismus tu lidštější tvář, ve srovnání s ním už měl, toto líbivé heslo ("Socialismus s lidskou tváři") ve skutečnosti nejen podkopávalo smysl existence socialismu, ale dokonce pracovalo na na jeho likvidací.
To je také jeden z důvodů, proč tvrdím, že reformy v ČSSR neměly šancí dopadnout jinak, než dopadly. Protože tehdejší sovětského vedení, se svojí mírou chápání, nedokázalo včas vyhodnotit všechna rizika, která nese v sobě pouhé heslo "Pražského jara". A tak se stalo, že nedokázalo předpovídat vývoj události dopředu a začalo hasit požár, až teprve uvidělo následky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Lin | 24.11.2017

Já ti nerozumím... Copak jsem něco takového napsala?
Pokusím se to napsat polopaticky.
"Jaro" (které se začalo mnohem dřív, než v r. 68) bylo v režii Mlynáře. Dubček byl jen jeho "souputník" a sympatizant, později také vykonavatel tohoto scénáře. A Brežněv jim říkal cosi ve smyslu "pánové, brzděte, tohle už je příliš, tímhle můžete rozložit celý socblok".
Samozřejmě, že to není doslova, já ve skutečnosti nevím, jak a co Brežněv říkal. Vím jen to, že varoval Dubčeka před uskutečňováním takovéto formy "reformy". A Dubček mu vždy slíbil, že zařídí nápravu - a nic z toho neudělal. Konkrétně - na zasedání pohlavárů socbloku, tuším, že někdy v březnu nebo dubnu, byl Dubček pranýřován za tuto československou "demokratickou reformu", která ohrožuje všechny členské země - a byl upozorněn, že mají informace o spolupráci "našich" se "západem". Dubček toto sice odmítl - ale slíbil, že ona "reforma" bude stranou přezkoumána a "přezkoumány" budou i členové strany, kteří údajně se západem spolupracují. NO ale nic z toho se nestalo, dokonce ani pomyslná "druhá frakce" nic nevěděla, že takový slib dal.
A ještě tu mám k doplnění záznam z jednání v Kremlu - a to už po vstupu vojsk. Snad se tomu dokumentu dá věřit:
http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/823_1.pdf

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: moje postřehy k roku 68

Pe-tri | 24.11.2017

A do Moskvy jeli s touto podporou národa:
http://www.68.usd.cas.cz/files/dokumenty/edice/726.pdf

P.

Re: Re: moje postřehy k roku 68

Hox | 24.11.2017

> ale primárním, pro ČSSR tak fatálním chybujícím, byla Moskva.

Chyba byla na obou stranách.

Re: moje postřehy k roku 68

Ziim | 24.11.2017

Naprostý souhlas, podepisuji. Největší vinu na 68 má samozřejmě vedení ČSSR v roce 1968 a před ním. Kdyby bylo trochu gramotné, mohlo umožnit některé změny a zároveň nepřipustit možnost zpochybnění blokové příslušnosti ČSSR. Bohužel nestalo se tak. Vyčítat Rusům, že nepřipustili rozpad socialistického bloku o dvacet let dřív než na konci 80. let, je v podstatě absurdní.

?

Tony Clifton | 24.11.2017

[osobní útoky, přesunuto https://pastebin.com/FkKf1yVn ]

Re: ?

jik | 24.11.2017

Prosím nemotejte tady nějaký zvací (a skutečně nelegitimní) dopis s oficiální žádostí o pomoc. To jsou různé doby a různé záležitosti. Ostatně těch zvacích dopisů z jara 1968 bylo asi 6, z toho jeden napsal Novotný - a ten by se vlastně dal považovat za alespoň částečně legitimní. Další byl asi skutečný (to byli ti kováci z ČKD) a zbytek práce tajných služeb.
Samotná žádost o vojenskou pomoc (Brežněv ji chtěl odmítnout, ale NDR a Polsko si vynutily poskytnutí) byla sice poněkud divoká (na jakési konferenci, teď to nebudu prohrabávat) a vlastně nejspíš na základě jakéhosi "externího vnuknutí", ale v zásadě byla podaná nejvyššími stranickými čuniteli a bylo až v srpnu.

s tankom na zajace...

honzik | 24.11.2017

Som toho názoru, že mohutná invázia pol miliónovej armády síce na 20 rokov oddialila likvidáciu socializmu v Československu, no za cenu diskreditácie a vytvorili pre Západ vynikajúcu zámienku na démonizovanie Varšavskej zmluvy i ZSSR. Tento precedens podlomil dôveru medzinárodnej verejnosti v socialistickú sústavu a vytvoril velmi negatívne informačné pole. Pýtam sa, či by nebolo možné riešiť problém Československa na vyšších prioritách, ako je ekonomická (4), kultúrna, čo politicko - ideologická? Bolo naozaj nevyhnutné dovaliť sa na tankoch a lietadlách od chrbta síce nespoľahlivému, ale predsa len spojencovi?
Viem, že podobná operácia zo strany Západu (USA) by znamenala tisíce obetí, kým v prípade operácie Dunaj to boli iba desiatky.

Re: s tankom na zajace...

Hox | 24.11.2017

Bylo a nebylo. Bylo by to možné kdyby si SSSR zachoval vlastní konceptuální moc, o kterou v realitě přišel po odstranění Stalina.

Re: s tankom na zajace...

Slovenka | 24.11.2017

...v roku 68 na to uz bol naozaj neskoro a myslim si, ze ine riesenie ako take ako prebehlo vdaka vydatnej mediálnej masazi prozapadne orientovanej federálnej televizie ....uz nebolo mozne.... degradacia zacala uz v roku 1964...vtedy sa dalo riesit nieco na iných prioritách....koniec koncov podla niektorých dokumentov vojska NATO stali na zapadnej hranici Československa s NSR..

Re: Re: s tankom na zajace...

Hordy NATO na hraniciach boli | 27.11.2017

Nie len podľa niektorých dokumentov ale i svedkov. Môj otec slúžil u pohraničnej stráže a videl ich sústredené na vlastné oči v blízkosti mestečka Planá. Prebiehalo cvičenie (myslím, že názov bol Biely lev). Motory tankov bežali bez ustania a nevykonávali žiadne manévre, len čakali otočené k ČSSR. Je jasné, že počítali s vpádom do Československa.

Re: s tankom na zajace...

Mirek | 19.01.2018

Nie som toho názoru že príchod na tankoch vytvoril zámienku pre západ. d nes a neustále "ten spoľahlivý západ" dokazuje, si vie zámienku zámienku vytvoriť ako nič... CHruščov bol prvým žoldnierom ktorý pre ten "dobrý západ " začal pracovať na likvidácii ZSSR. Aká ekonomická priorita : skúsme si to rozobrať na drobné: Koľko máme domácich vlastníkov našich podnikov. Privediem príklad : V Nemecku v reťazci LIDL nkde nenájdete mrazenu dopekanku z konvektomatu prečo? Preto lebo si chránia vlastných lokálnych pekárov ktorí zamestnávajú ľudí na poctivé pekárenské výrobky . Kultúra? ničotnosť a nihilizmus pornografia drogy rozpad ľudských ba až základných socialnych vzťahov ďakujem nemusím... a politicko -ideologický : systém ktorý je postavený na lži , klamstve, povode je systém odsúdeny na zánik. s úctou M

Lidi,

J. Hruška | 24.11.2017

nesnažte se zamluvit střed problému. Ve skutečnosti jde o tohle: Je samozřejmé, že názory se mohou lišit. Je správné, aby se o nich muvilo. JENŽE: Vytáhnout tohle téma tímto způsobem v tuhle chvíli svědčí o tom, že autor se prodal za žabí kůže.

Re: Lidi,

Hox | 24.11.2017

Hmm... lidé nemají právo vědět, co ten článek obsahoval? Opět jen energicky odsoudit, aniž by člověk věděl co vlastně odsuzuje?

Re: Lidi,

Slovenka | 24.11.2017

...osobne si myslim, ze je dobre, ze sa o tom hovori a ze sa o tom hovori teraz....NIE AZ V NEJAKOM novom ROKU "68"

Realita po "okupaci a sametu" - Operace Golgota ? a J.V.Andropov

Globalista | 24.11.2017

Strategie taktického ústupu s následným prozřením společnosti, využitého k obratu a k dosažení původního strategického záměru v utajené Operaci Golgota. Psyop připravený J.V.Andropovem, jehož existence a příběh vzniku byly údajně vymyšleny a zveřejněny generálem KGB Ljubimovem.
Zamýšlené důsledky této operace obdivuhodně odpovídají realitě prozření a nálad u občanů států současného postsovětského světa ...

Články k Operaci Golgota
http://www.halonoviny.cz/articles/view/33635515
https://www.google.cz/search?q=operace+golgota
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Stepan-Kotrba-k-25-letum-od-plysaku-Husakovych-zvastu-jsme-meli-dost-chteli-jsme-jiny-socialismus-Nadeji-zabila-Albrightova-Byla-dohoda-KGB-a-CIA-Havel-byl-vybran-predem-341545

Části textu z prvního článku :
Systém zemřel a obnovit ho není možné. Ani netřeba! Na co by nám byla živá mrtvola? Úloha spočívá v tom, abychom systém definitivně zničili, urychlili jeho skomírání a místo něho vybudovali skutečný socialismus, který by podporoval všechen lid, a to prostřednictvím svobodných voleb,
Tak, a tím přicházíme k podstatě celé operace. Láska k socialismu u nás vyrůstá z nenávisti ke kapitalismu. Proto se vám ukládá vypracovat plán nastolení kapitalismu v SSSR a přitom ne měkkého, švédsko-sociáldemokratického typu. My musíme uvrhnout celou zemi do dravého, bezuzdného kapitalismu, kde vládne jen zákon džungle!
Tak, a tím přicházíme k podstatě celé operace. Ale jiné cesty není! Nebo si snad myslíte, že naše ubohá, neefektivní propaganda může probudit nenávist ke kapitalismu? Musíme použít vlastní zkušenost, protože naše osvěta je neschopná k takovému úkolu.


Jurij Vladimirovič Andropov, byl vždy na správném místě .. Za J.V.Stalina v aparátu G.Malenkova, dlouholetého Stalinova tajemníka a potom předsedy Rady ministrů SSSR. Za N.Chruščova v Maďarsku 1956, potom kariéra v ÚV KSSS v oddělení pro dohled nad socialistickými státy a potom v r. 1962 tajemník ÚV a znalec ideologie a mezinárodních vztahů, zakladatel a vedoucí mozkového trustu poradců, kteří si udrželi vliv až do doby nástupu Gorbačova. Za L.Brežněva po r. 1964 je hlavním spojencem Brežněva společně s M. Suslovem ( L.Brežněv při důležitých rozhodnutích říkal, že se o tom poradí s Jurou a Míšou ). V období 1967 - 1982 předsedou KGB a měl hlavní díl v rozhodnutí o vstupu do ČSSR 1968 a do Afganistanu 1979. Byl to on, kdo vyzdvihl a připravil nevědomého megalomana M. Gorbačova s pomocníky Jakovlev a spol. pro jejich úlohu. Po jeho smrti zásadním vlivem prosadil A.Gromyko Gorbačova do funkce Generálního tajemníka. J.Andropov a A Gromyko byli původními kádry a žáky stratéga J.V..Stalina ...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vladimirovi%C4%8D_Andropov

Uvedená strategie ústupu, prozření a obratu s dosažením původního záměru je v podstatě metodou evoluce v rámci Božího záměru.. , dopuštění, zmar, evoluční posun ..

Re: Realita po "okupaci a sametu" - Operace Golgota ? a J.V.Andropov

Ziim | 24.11.2017

Hmm, tohle vypadá mnohem spíš jako plán GP, o kterém mluví Pjakin o reinstalaci marxistického projektu v Rusku po předpokládaném vítězství Zjuganova v prezidentských volbách.

Re: Co je Historie a co jsou historické výklady

Michal2 | 25.11.2017

Operace Golgota Ljubimova a Reinstalace marxistického projektu Pjakina jsou dva z dalších tisíců antropocentrických domněnkových historických výkladů dějin poslední doby ..

Dějinný vývoj poslední doby z teocentrického hlediska byl vyjádřený v uvedené větě :
Uvedená strategie ústupu, prozření a obratu s dosažením původního záměru je v podstatě metodou evoluce v rámci Božího záměru.. , dopuštění, zmar, evoluční posun ..

Historie je dějinný vývojový proces, který podléha mnoha faktorům a je určován zákonitostmi času .. Člověk a lidstvo má svobodnou vůli pochopit tento proces a žít v souladu s ním. Snaha řídit tento proces pro zištné lidské cíle nemá z dlouhodobějšího hlediska naději na úspěch.. následuje dopuštění, zmar, prozření, zmoudření a evoluční posun .. tak se to v dějinách neustále opakuje ..

Pe-tri se v některých svých příspěvcích zmiňuje lidské pozitivní emoce, etuziasmus, intuici, ... které jsou hybnou silou evoluce .. Vypočítavost, neangažovanost, kapitulantství ... vede v důsledku k stagnaci a úpadku ..

Přání otcem myšlenek o pravdě

Přemek | 24.11.2017

Pochopitelně že obsah článku, který vyšel na Zvězdě, je psaný subjektivně, obsahuje nepodložená a realitě odporující tvrzení a celkově vyjadřuje tvrdou brežněvovskou trockisticko-marxistickou lini elitářstí SSSR. Nelze si nevšimnout šovinistvických prvků autora článku, který dělá z Čechů a Slováků doslova méněcenné hlupáky, kteří by měli být vděční za invazi cizích vojsk, jakkoli vedenou snad i částečně ušlechtilými úmysly. Československý lid vnímal celou situaci tak, že po celkovém uvolnění za Novotného, kdy se zatuchlost a beznaděj pomalu měnila v optimismus a nadšení budovat národně sociální stát. Pochopitelně že mentální agenti Západu zde využívali vůle lidu reformovat neudržitelné centrální plánování a doplnit je drobným podnikáním a náhradou neschopných partajních kádrů těmi schopnými, třebaže bez rudé knížky. Pochopitelně že se zde oběvovali nejen persony typu Brzezinského, ale i mnozí jiní, u nichž byl dokonce jistý respekt k tehdejšímu pojetí socialismu. Dnešním pohledem je jistě možné konstatovat, že vlivem působení GP byl československý lid využit jako neinformovaný dav k pokusu o změnu systému. Jenže pokud dvakrát nelze vstoupit do téže řeky, proč se v roce 1989 očekávání drtivé většiny lidu nelišilo od dubčekovské vize "socialismu s lidskou tváří"? Vždyť ona "lidská tvář socialismu je vlastně odrazem stalinova "žiť stalo lučše a věsjoleje" v podmínkách národně sociálního socioekonomického uspořádání! Přitom ČSSR byl pouhý přívěšek Moskvy, bez které se neodvažoval činit prakticky nic, co by odpovídalo české a slovenské humanitní a národně sociální tradici. Toto si v roce 1968 uvědomovalo množství členů supermasové KSČ, proto také došlo k pražskému jaru. Problém byl jediný - do čela se nepostavili ti, kdo měli schopnost uhájit všechna pozitiva tehdejšího zřízení a doplnit je o moderní udržitelné prvky činorodé společnosti. Dubček nebyl znalec řízení, byl více sociálním liberálem v rámci socialismu než lídrem. Na závěr ještě drobný postřeh z roku 1988, kdy jsem jako student VŠE vedl dialog se skupinou nizozemských studentů, kteří dávali najevo, že Prahu vnímají jako normální evropské město a že čechoslováci jsou normální lidé, s nimiž je normální diskuse. Neměli bychom se my, normální lidé, konečně chopit řízení svých věcí?

Re: Přání otcem myšlenek o pravdě

Nikdo | 24.11.2017

No dovolím si nesouhlasit. Za prvé, každý článek je subjektivní, protože ho píše subjekt (to není žádná užitečná informace). Nějak mi nepřipadá, že by Čechy nějak urážel. Pouze se snaží popisovat probíhající mocenské boje, a nikdo v nich pro mně nebyl morálním vzorem, prostě bytosti snažící se těžit z davo-elitářského uspořádání společnosti a parazitovat na ní. Článek správně hned na začátku prezentuje Chruščova jako zrádce.

To, že lidé byli nadšení, není pro mně žádným přínosem a nic čím by se šlo chlubit nebo nějak to cenit, lidé se nechají snadno okouzlit a zmást - na tom je založena Satanova nadvláda. Sám jsem cinkal klíči 89 v naději, že přijde něco nového najdeme si (náš národ) svoji vlastní cestu jinou než na západě, jak naivní a dětinské. Dnes si cením střízlivosti. Prostě řízení, máme nějaké možnosti a nějaká možnost je nejlepší bez ohledu jestli se nám líbí a jsme z ní nadšení.

Re: Přání otcem myšlenek o pravdě

jik | 24.11.2017

No, také si dovolím nesouhlasit:
1) Brežněv nebyl trockista. Naopak snažil se obnovit zašlou slávu doby Stalina. Že na to neměl a že okolo bylo plno liberálů, je věc druhá.
2) A co je náš velký problém - Brežněv byl velký dobrodruh, doma obdivovaný, ale zde takto naprosto neznámý. Jeho jakoby tvrdé kroky vždy předpokládaly dobrou a svobodnou vůli všech zúčastněných - jenomže liberálové z principu svobodní nejsou (jen o ní žvaní a nahrazují ji nesmysly) a proto ve zdejší již tehdy silně liberalizované společnosti narazil. V pojetí Moskvy jsme byli suverény, ale v pojetí Prahy vazaly.
3) Dubček byl ... píp. Ten uměl pouze pronášet přípitky. Kdysi dávno ho jedna moje šéfová, jinak tak načtvrt "disidentka" charakterizovala tak, že mluvil podle toho, jak mu doktoři namíchali prášky.
4) Ujmout se řízení svých věcí ... To je těžké, dnes o něco takového ani není zájem. Jen autem do krámu, pivko, televizi, hospodu a občas si trochu zanadávat. Jenomže ujmout se svých věcí znamená zcelit jednotícími ideály společnost a společně s dalšími neváhat vzít do ruky zbraň s vědomím toho, že se může jít na smrt. Dnes tady nemáme SSSR roku 1941. Ostatně upřímně řečeno, současné Rusko o mnoho lepší není. Stalin, to je dávno zašlá sláva.

Re: Re: Přání otcem myšlenek o pravdě

Michal2 | 26.11.2017

< Brežněv nebyl trockista ... správné hodnocení !!!
L.Brežněv byl součástí triuvirátu se skrytými následníky stratéga J.V.Stalina, M.Suslovem (ideologem - rudým kardinálem) a J.Andropova. (eminencí tajných služeb). Období vlády L.Brežněva po odstranění N.Chruščovova nelze hodnotit jako pokračování zrady trockismu .. Toto období by bylo dobré podrobně prostudovat i s následným přechodem k závěrečné perestrojkové zradě ..

Re: Přání otcem myšlenek o pravdě

Slovenka | 24.11.2017

...nuz nemyslim si, ze za Novotného vznikol optimizmus s cielom budovat narodne socialny stat...mozno ako pre koho Novotny sa choval k Slovakom povysenecky az drzo...takze asi takto to neslo...pre udrzanie federácie volba L. Svobodu bola spasonosna ... a este neviem preco sa neustale tak tvrdo posudzuje vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa pokial US vojska okupovali Nemecko a ine staty (Nemecko, Italiu a v zasade aj Francuzsko) preco sa veci nemeraju tym istym metrom)...

Re: Re: Přání otcem myšlenek o pravdě

Pe-tri | 24.11.2017

Samozřejmě že ten optimismus nebyl podněcován proti slovensky laděným Novotným (osobním přítelem Chruščova), ale po jeho sesazení eskaloval. Proto i Slovák Dubček byl v podstatě všelidově akceptován a samozřejmě i Svoboda. A pokud se týká toho odsuzování srpnové invaze, je potřeba chápat pocity miliónů zrazených lidí, kteří nebrali situaci akademicky, ale existenčně a jedinou paralelu, kterou vnímali byl Mnichov 38. Tehdy 38 západ, dnes 68 východ. To je určující algoritmika dodnes. Vše ostatní jsou nepodstatné spekulace těch (našich občanů), kteří to existenčně neodskákali přímo a nechápou, že to dnes odskákávají nepřímo.
P.

Státní dluh

Víťa | 23.11.2017

Po převratu jedeme stále na dluh. Nejdříve dotováno privatizací, pak už jen dluhopisy, defraudací důchodů atd. Kdyby se odklon od socialismu v roce 1968 povedl, už bysme byli naprosto zbankrotovaní, asi 4x. A neměli bysme jedinou jadernou elektrárnu. ostatně. Nejlepší je hasičům nadávat, že vám rozstříhali auto. Tak fungují ubožáci.
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_dluh_%C4%8Ceska
1673 mld Kč
Super výsledek kapitalistického zřízení.

osobní pohled

jik | 23.11.2017

Zkusím stručné uvést svůj pohled na události. Vychází z toho, co jsem kdysi v roce 1980 objevil v jedné knihovně a prolezl to. Byla nepřeberná hromada nejrůznějších tiskovin z nejrůznějších zdrojů. Od té doby jsem jen náhodně k tomu připojil další informace.
1) Události roku 1968 byly 2. politickou krizí Československa a její původ byl v tom, jak vznikla ČSR v roce 1920 (ačkoliv vznik republiky byl dílem zahraničního odboje, vlády se ujaly kruhy, které dosud byly prorakouské a ten zahraniční odboj v podstatě prakticky vytěsnily. K roku 1938 potom tato politická garnitura zestárla a přestala být schopná rozumně reagovat. Roky 1968 i 1989 bylo totéž.
2) Tzv. "pražské jaro" bylo pokusem o liberální převrat ČSSR. Problémem bylo to, že tato společnost se masívně liberalizovala přibližně za prvních Habsburků a po 2. světové se sice vydala podle vzoru vítěze (SSSR), ale prakticky nikdo nerozuměl, na čem sovětská moc stojí. To se týkalo jak členů KSČ, úřednického aparátu i učitelů. Tyto vrstvy proto na liberalizaci měly zájem. Opačná situace byla na venkově.
3) Za začátek tzv. "pražského jara" asi lze považovat zatčení Rudolfa Baráka v roce 1962. Barák je poněkud nejednoznačná postava, která m.j. zřejmě představovala liberalizační tendence. Jeho pád vypadá jako klasický problém nemorálního liberála, a výsledkem byl pokus o nástup tradičních koncepcí. Jenomže po jeho pádu nastaly personální turbulence a postupně sílila snaha úřednického aparátu i stranických špiček o návrat k liberalizaci.
4) K začátku roku 1968 se podle mého jenom v ÚV KSČ zformovalo asi 5 základních mocenských skupin: Kominternovci (ti již vymírali), stoupenci Novotného (zralí do důchodu, ale nesouhlasím s článkem, že Novotný byl chruščovec), "nová garda" (liberálové, dosud aparát Novotného, který si myslel, že bude lepší než Novotný - ale jinak jenom žvanilové), "oportunisté" (porůznu pomíchaní s předešlou skupinou, ale otevřeně liberální a tvrdě protisocialističtí) a nakonec několik poctivějších až neliberálů a pragmatičtěji uvažujících (Svoboda, Husák, ale i např.Bilak).
5) Kromě toho samozřejmě této vnitřní politické krize využily tajné služby USA, které měly zájem na vyvolání nestability v socialistickém táboře. Zcela nepochybně v Československu proběhl pokus o rozpoutání občanské války, který zarazila spojenecká vojska.
6) Nakonec docela bizarně se do toho zapojil Mossad, který pravděpodobně (pod heslem "košile bližší, nežli kabát") podrazil snahy USA o vyvolání občanské války a zřejmě přímo stojí za sovětským angažmá. Izrael předtím anektoval palestinská území, byl pod velkým tlakem a potřeboval odvést pozornost světové veřenosti na jiné téma.
7) Brežněv se snažil stavět mimo (éto váše ďélo...) , domnívám se, že do "bratrské pomoci" byl vmanévrován.
8) Husák o převzetí moci za podmínky přítomnosti spojeneckých vojsk a mravního rozkladu společnosti neměl zájem a funkci převzal na naléhání Svobody, který v něm viděl záruku zabránění vyřizování účtů.
9) Zajímavostí je "Poučení z krizového vývoje". Tento "slovní průjem" vznikl z vědomí, že sice lidé okolo Svobody, Husáka a Bilaka převzali nejvyšší moc, ale střední mocenské články byly zapojené prakticky ve všech mocenských skupinách, které se zúčastnily té intriky, včetně poražených. Proto sice bylo nutno odsoudit poražený proud, ale tak, aby to neurazilo nikoho z těch, kteří fakticky byli jeho oporou a po konsolidaci zase zaujali nezanedbatené pozice.

Re: osobní pohled

ТаuRus | 24.11.2017

Díky za tvůj pohled.

Re: osobní pohled

Nikdo | 24.11.2017

Za mne velmi dobrá práce, dává mi to další kamínky do skládačky obrázku co se dělo v roce 1968.

.

Cico Ciciak | 23.11.2017

Okupácia neokupácia (ak ide o oficiálne pozvanie "bratských" vojsk, tak sa z pohľadu vtedajšieho vedenia ČS nejedná o okupáciu, ale z pohľadu bežných ľudí áno), niekomu tu evidentne uniká podstata, a preto sú ľudia na celom svete zatiaľ iba "dobytok" a je veľmi ľahké s nimi manipulovať.
No, čo už.

Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Bez negatívnych skúseností národov ČSSR s okupáciou v 68r a následnou "normalizáciou" by demontáž socializmu v ČSSR neprebehla tak rýchlo a ľahko.
Ja som kľúčmi neštrngal, tušil som k čomu to povedie, ale práve "vďaka" skúsenostiam s politikou brežnevovskej ZSSR sa v 89r nenašiel nikto, kto by bohoval za zachovanie socializmu.
Pjakin, ktorého považujem za takého hovorcu Ruského Vnútorného Prediktora ( RVP ) sa v predposlednom príspevku prekecol ( nie prvý krát ) a spomínal autonómne Španielsko a Portugalsko v ramci "bolšój Rossii". A to určite nie je v súlade so želaním, smerovaním a cieľmi SR, CZ. Ruský imperializmus sa v histórii nemenil a nemení. Takže pozor. Niektorí tu na tomto webe spĺňajú skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady ( zrušeného ).

Re: Okupácia ČSSR

Hox | 23.11.2017

Došly argumenty, nastupují výhružky a zastrašování, typické.

Re: Okupácia ČSSR

dušan | 23.11.2017

"Pjakin, ktorého považujem za takého hovorcu Ruského "Vnútorného Prediktora ( RVP ) sa v predposlednom príspevku prekecol ( nie prvý krát ) a spomínal autonómne Španielsko a Portugalsko v ramci "bolšój Rossii". A to určite nie je v súlade so želaním, smerovaním a cieľmi SR, CZ."
Ale je. Každý Čelo-vek chce božie kráľovstvo na zemli. Skutočný slovanský svet kde každý človek žije v súlade božím zámerom ( v súlade zo svedomím)

ps. to "prerieknutie" len z pohľadu tvojeho nechápania. Alebo je to proste chápanie podľa tvojej skutočnej morálky

Re: Re: Okupácia ČSSR

gugga | 23.11.2017

Zdroj?

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

dušan | 23.11.2017

Koncepcia spolu-čenskej bezpečnosti alebo Koncepcia občestvoe bez-zapasnosti

Re: Okupácia ČSSR

dušan | 23.11.2017

A ešte taká drobnosť. Ty hovoríš o konglomerátu "Ruské impérium" a jeho periférie. V skutočnosti ide o blok pozostávajúci s uvedomelého Čelo-večného supersistému.

Re: Re: Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Prosím Ťa, čo má spoločné ideál "ľudského supersystému" ( efemérna ideálna konštrukcia ) s imperiálnym snom RU o "bolšój Rossii" od Vladivostoku do Gibraltaru, ako politického a mocenského subjektu s autonómnymi republikami a oblasťami v okupovanej a podrobenej Európe, plne podliehajúcimi, riadenými a ovládanými z centra impéria, Moskvy ?! O čo je toto lepšie od okupácie Európy sionSŠA ?!

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

dušan | 23.11.2017

Konglomerát verzus blok. Zopakujem ešte raz odpoveď na tvoje nepochopenie.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Hox | 23.11.2017

Západ se posledních několik let snaží vmanévrovat Rusko do toho, aby zasáhlo vojensky na Ukrajině a zpacifikovalo tamní nacisty, Rusko tuto cestu odmítá, "imperiální sen o Rusku od Vladivostoku do Gibraltaru" je tvůj blábol, který nejsi schopný čímkoliv podepřít. Putin se vždy vyjadřuje přesně naopak jestli sis nevšiml (pak vyvstává otázka na které planetě žiješ): o osudu každé země mohou rozhodnout jen její občané, Rusko má zájem na vzájemně prospěšné spolupráci suverénních svobodných zemí. Jestli má někdo vlhké imperiální sny, je to někdo jiný než Rusko.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Plff | 25.11.2017

Priatelu, ale my sme naozaj castou systemu s vladou v Moskve. Pozri si pojem Tartaria na youtube. To je nasa vlast, nie EU. Od Lisabonu, po Sanghaj a Sri Lanku. Uz 7000 rokov sa nas snazia znicit, Ale pevnosti v Portugalsku maju stale erby Tartarie. Studuj. Momentale mame rok 7526 Slovanskeho letopoctu.

Re: Okupácia ČSSR

Slovenka | 23.11.2017

... a si si isty, ze rozumies tomu co Pjakin hovori a co tym mysli?... konkretne co rozumie pod "ruskym svetom"....vobec sa neprekecol... hovori o hodnotach a sposobe spolunazivania narodov.... v Ruskej federacii ziju 100 ky narodov na inych principoch spoluzitia!!!! ako ludia v Spanielsku...

Re: Re: Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Tak choď žiť do RU.
Opýtaj sa národa v SK, alebo CZ ci chcú byť autonomnou oblasťou, alebo republikou RU.
Min. 99% Ti povie, že nie.
Samé kecy.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

jednoprocentní čtenář | 24.11.2017

To mě, přiznám se, ještě nenapadlo, ale být republikou nového, socialistického Sajuzu by mi vadilo mnohem méně, než současný stav. Na plnou autonomii ČR ( ani SR ) už dávno historicky nemá sílu, armádu, povahu, polohu, atd.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Slovenka | 24.11.2017

...Slovensko je moja vlast a tak ma prosim nevyhanaj, nebudem ta ale sproste urazat ako si to urobil ty,,, Pjakin nehovori ze v Rusku je vsetko v poriadku....na druhej strane sme tu na tomto webe preto, lebo stav v akom sa nachadza spoločeny, politicky a ekonomicky život nielen v byvalom Ceskoslovensku, ale v celej Europe je uplne len a len o peniazoch a to normalych ludi a specialne ludi, ktori vyrastli v iných podmienkach nemoze naplnat...akosi sa z ludskeho zivota vytratila LUDSKOST!...zvierata sa chovaju k sebe krajsie

Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 23.11.2017

Možno by bolo dobré, pozrieť si definície imperializmu.

Ďalej, zistiť si rozdiely medzi blokom (v podstate Ruská civilizácia, samozrejme závisí na konkrétnej historickej etape) a konglomerátom (v podstate "biblická" civilizácia západu povedzme od čias starovekého Ríma).

Ono, tiež asi bude treba rozlišovať aj medzi: ruský a "ruský", a sovietsky a "sovietsky", ako aj medzi boľševikmi a trockistami, alebo socializmom a "socializmom".


> Ja som kľúčmi neštrngal, tušil som k čomu to povedie, ale práve "vďaka" skúsenostiam s politikou brežnevovskej ZSSR sa v 89r nenašiel nikto, kto by bohoval za zachovanie socializmu.

Podľa mne známej faktológie, väčšina v ČS nechcela kapitalizmus a skôr bola za zachovanie socializmu s "ľudskou tvárou" obohateného o západné "výdobytky" alebo "hovnoty".
Toto im sľubovala práve aj tá disidentská "lahvoidná" (v skutočnosti trockistická = jedno v slovách, druhé v činoch; konfliktnosť psychiky jedinca; nesúlad vedomia a podvedomia) banda na tribúnach.

Re: Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 23.11.2017

Vidím, že už niektorí blokom vs. konglomerátom argumentovali.
To je dobre.

Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 23.11.2017

> Bez negatívnych skúseností národov ČSSR s okupáciou v 68r a následnou "normalizáciou" by demontáž socializmu v ČSSR neprebehla tak rýchlo a ľahko.

Veď aj o to (okrem iného - písal som už nižšie) išlo.
Dobré ráno. :)))

Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 24.11.2017

Pozri sa.
Globalizácia je objektívny proces a v lepšom/optimálnom prípade najskôr dopadne tak, že nakoniec naozaj zostanú len nejaké menšie autonómne národné celky v rámci väčšieho celku (resp. väčších celkov)
A pochybujem, že s tým ty alebo tebe podobní nacionalisti niečo spravíte, lebo nacionalizmus sa ako globálny jav (proces) už prežil a svet sa bude vyvíjať iným smerom.

Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

vlastní země může jen idiot. Napište k tomu, co chcete odcitujte par stalinskych poucek, dejte odkazy na různé ( samozřejmě vždy ruské ) ale okupací to zůstane. Jste vůbec Češi nebo už jste v tom ruskem zadku tak hluboko, že se cítíte byt Rusy? Obsazení země proti vůli občanů cizím vojskem je proste definice okupace.

Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Tobě vadí, že tu exekuce a bezdomovci nebyli o dvacet let dříve a že tu nemáme desetiprocentní muslimskou menšinu, jak v Německu a Francii? Nebo jsi tak naivní že nechápeš důsledky toho, kdyby se rok 89 odehrál v roce 68?

Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

To je argumentace jak z Tvorby v 79 roce. Tak byla to okupace Hoxi? Podle Tebe je správné, když Tvoji zemi obsadí vojska jiného státu ?

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Reakce člověka, který nemá ponětí o souvislostech, můžu jen zopakovat svůj příspěvek níže:

Za tragédii roku 68 můžou především omezenci ve vedení ČSSR kteří nechápali globální politiku a souvislosti, a udělali vše proto, aby SSSR neměl jinou možnost, než zakročit. A protože v SSSR vládli trockisti, zakročit byli schopni jen tím nejhloupějším způsobem, na šesté prioritě.
A co by se reálně stalo, kdyby se rok 89 odehrál v roce 68 a nemělo to následky typu světové jaderné války, lokální evropské války, občanské války apod? Tedy spíše hypoteticky. Rozkradená republika, koloniální status, liberální LGBT hnus tlačený celým systémem, 10 procentní menšina muslimů a perspektivy, asi jako má teď Německo nebo Francie - do pár desetiletí zaniknout jako národy. A, abych nezapomněl, exekutoři a bezdomovci o dvacet let dříve. Děkuji, nechci.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Abych ti odpověděl, ne, podle mě to nebyla okupace, okupace vypadá principiálně jinak.

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Mě stačila tahle odpověď, ten předchozí výplod byl navíc. A jak by si definoval okupaci?

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Zkus konkrétně, kde se v tom "výplodu" mýlím a proč. Nejsou argumenty?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 24.11.2017

Co ta definice okupace?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Sugar | 25.11.2017

Jseš malé dítě, že potřebuješ ručičku, která by tě vodila po terminologii?

Vytvoř definici sám, pokud ti jde o to, aby se komunikace vyvíjela, když ti na tom záleží. Přeci zde nejsme u zkoušek na 1. stupni ZŠ, kde učitel napovídá žákům u tabule, aby alespoň dostali dostatečně.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

openeyes | 23.11.2017

Nikto neobhajuje okupáciu. Pokiaľ však Tvoj dom obsadí banda zlodejov a súčasne prisľúbi ostatným krikľúňom-obhajcom podiely z takto rozkradnutého majetku, Ty budeš určite nazývať policajný zásah okupáciou...

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

jik | 23.11.2017

Nebyla to okupace, protože proběhla na základě oficiální žádosti čs. Představitelů z 3.8.1968. Jinak ten článek je hodně zjednodušený, ono to byla podstatně složitější intrika několika stran.

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Pe-tri | 23.11.2017

Mrzká a zrádná pseudožádost bilakovců (tzv. zvací dopis) v rozporu s vůlí národa.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Cico Ciciak | 24.11.2017

1. Ten národ nebol natoľko gramotný, aby mohol chápať tak závažným globálnym "šachom" a otázkam, a následne o nich primerane rozhodovať, alebo aby mohol priamo presadiť svoju vôľu alebo názor.
A preto to za neho spravila vtedajšia politická reprezentácia (resp. "elita" národa), prípadne jej časť, ktorá bola vtedy schopná realizovať svoju moc v praxi a prijať rozhodnutie o pozvaní "bratských" vojsk Varšavskej zmluvy, aby odvrátila proti-socialistickú kontra-revolúciu v ČSSR (aspoň taký bol oficiálny výklad) a následne mohla znormalizovať pre ňu nevyhovujúce podmienky, procesy a tendencie v spoločnosti (ktoré podľa mňa nevznikli len-tak sami od seba a najskôr boli účelovo vytvorené a iniciované z určitých dôvodov na dosiahnutie vopred stanovených cieľov - a ak aj nie, tak min. včas identifikované pohlavármi globálnej politiky a následne adekvátne podchytené ich profesionálnymi sociálnymi inžiniermi a riadiacimi kádrami na príslušných miestach riadenia spoločnosti/štátu).
Podobne, ako keď v minulosti nejaký panovník (a mocencké klany za ním stojace) prijal svoje rozhodnutie a "strihaná", a "rezaná" väčšina mohla s tým ťažko niečo spraviť, ale musela sa podriadiť rozhodnutiu panovníka.

2. ČSSR bola síce oficiálne zvrchovaným štátnym útvarom, ale neoficiálne riadeným objektom v rámci globálnej politiky, konkrétne riadiaceho subjektu GP skrze vtedajšie vedenie ZSSR.

Čiže otázka, či sa jednalo alebo nie o okupáciu, je podľa mňa zbytočná a neproduktívna, a nedá sa objektívne zodpovedať.
Preto je potrebné ísť hlbšie a zaoberať sa podstatou veci.
Prečo k tomu skutočne došlo, aké to malo reálne príčiny, kto v skutočnosti za tým stál a o čomu išlo, a pod.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Cico Ciciak | 25.11.2017

Po menšej úprave a doplnení:
https://pastebin.com/eWQhd5S3

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

jik | 24.11.2017

Kdepak, zvací dopisy bylo něco jiného a bylo to záležitostí tak zhruba května-června. Ostatně Bilak v nich nejspíš nejel, sám by se tím podrážel. To je ta karta Mossadu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Pe-tri | 24.11.2017

To na podstatě věci nic nemění.
P.

Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

PS s tema muslimama si trochu ulit, v D je jich kolem 6% ve F 10% ovšem v RF kolem 12% a par jich sedělo i v těch tancích co nás obsadili v 68

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Islámské národy jsou součástí Ruska stovky let, už od dob Ivana Hrozného, jsou to lidé, kteří jinou Vlast než Rusko nemají, co se týká dneška. Chce to trochu znát historii, aby si člověk takto nenaběhl. Krátce, není to žádná náplava jako v Evropě.
Jinak, je ti známo že na přilbě ruského cara Alexeje Michailoviče Romanova, je nápis v arabském písmu "Bůh je veliký a Mohamed je jeho prorokem"? Přilba je k vidění v moskevském kremlu. A není to výjimka, ozdobnou zbroj a zbraně ruské vládnoucí třídy zdobily až do 17. století verše z Koránu, nikoliv z Bible.

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Sugar | 24.11.2017

Myslim, ze to byla helma Ivana Hrozneho. A opravdu je tam ten arabsky napis. Coz ukazuje minimalne na bezkonfliktni souziti Ruska s islamskym svetem te doby.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 24.11.2017

Ten nápis je na více helmách, tato tradice trvá prakticky až do nástupu Petra I., kdy pochopitelně mizí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Sugar | 24.11.2017

https://ibb.co/jUA6cm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 24.11.2017

Pecka, to je ono. Je tu vidět i další věc, určití "patrioté" přišli s verzí že Putin je žid, protože jeho matka se jmenovala Šelomova, a to je jakoby od "shalom". Ve skutečnosti je to od staroruského "šelom" - "šlem", přilba, a jak vidíme, na této přilbě je napsáno "šelom knížete ivana...".

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

háčik | 25.11.2017

USA podporuje iný islam ako Rusko?

Re: Re: Obhajovat okupaci

Ladislav | 23.11.2017

Píšete naprosté bláboly a demagogii. Já tu dobu na rozdíl od vás zažil. Lidi tehdy za vedením KSČ stáli a o restauraci kapitalismu nemohla být tehdy řeč. Myslím, že by to tady vypadalo asi tak, jako v té době v Jugoslávii, která se rozešla s Moskvou. Nebýt okupace, tak by nepřišel 17. listopad 1989, ale vyvíjeli bychom se nějakou 3. cestou. Rozhodně by tady nevznikl divoký kapitalismus 90. let a nebyli bychom dnes v NATO. Tehdy se hodně mluvilo o neutralitě.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Aha. A v roce 1989 lidi chtěli demontáž sociálních jistot, chtěli se stát levnou pracovní silou pro Západ, chtěli exekutory a bezdomovce? A přece se to stalo.

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Hoxi to už je trochu kolovratek. Opravdu v tomto režimu tak trpis, musíš přemýšlet kam složit hlavu a kde sehnat něco k snědku?

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Výhýbáš se odpovědím na nepříjemné otázky, a také stojíš na pozici, že když se máš dobře ty osobně, tak je to v pořádku nezávisle na tom, kolik lidí se má špatně nebo například spáchalo sebevraždu z ekonomických důvodů.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

jik | 23.11.2017

Pitomý kolovrátek je právě toto. Problémem je jenom to, že takové jevy dříve nebyly, ale po "sametu" prostě nastaly.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Cico Ciciak | 24.11.2017

1. Za (pseudo)socializmu ľudia naozaj až tak trpeli, jak neustále omiela buržoázne-liberálna propaganda?

2. Vidí väčšina svoje šťastie len v plytkých materiálnych statkoch a fyzických pôžitkoch, alebo skôr v niečom, čo je ešte nad tým, čo ich prevyšuje? Napr. v nejakom vyššom význame svojej existencie?
Žeby väčšina podvedome sledovala iné ciele, než len zhŕňať majetok?

3. Trpeli by ľudia, ak by vybudovali takú spoločnosť, pre ktorú sa oplatí poctivo pracovať aj umierať?
Má tento režim za cieľ skutočne vybudovať takúto spoločnosť?
Podľa mňa nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 24.11.2017

Upřímně na nějaký majetek seru. Nicméně nemyslím si, že je obhajitelné aby se vzájmu prosazování něčí představy o spravedlivé společnosti zabíjeli lidi, ať už je nazveš podpindosníky, revanšisty nebo jak chceš.PS posuzovat míru jak kdo trpěl mi připadá zcestné, to jsou úvahy typu bolí víc kopanec do koulí nebo porod

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Cico Ciciak | 24.11.2017

> PS posuzovat míru jak kdo trpěl mi připadá zcestné, to jsou úvahy typu bolí víc kopanec do koulí nebo porod

No tak sa potom nepýtaj:

> Opravdu v tomto režimu tak trpis, musíš přemýšlet kam složit hlavu a kde sehnat něco k snědku?

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Magnus Maximus | 24.11.2017

Ladislave, třetí cesta je nesmysl z principu. Souhlasím s Hoxem. Právě teorie tzv. konvergence způsobila v SSSR to co způsobila. Dobře o tom píše Molotov.

Re: Obhajovat okupaci

čtenář | 23.11.2017

Víte, lepší by bylo, kdyby se to nestalo, ale jinak to asi nešlo.
A k zamyšlení, kdyby se třeba Bavorsko chtělo odtrhnout od západu, jak by asi reagovali američané??
A mimochodem, dneska vám nevadí, že jsme "demokratická" kolonie západu??

Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Mě nezajímají teoretické konstrukty, mě vadí relativizace konkrétní události. Jinak to nešlo? Copak Češi nebyli svepravní rozhodnout se jak chtějí žít? Vy mate skleněnou kouli, že víte jak by to dopadlo?

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Jak by podle tebe reagovali Američané potažmo NATO, kdyby se taková spolková země Bavorsko rozhodla, že už nechce být v NATO? Američani by si zbalili raneček, slušně se rozloučili a odešli by? Nebo by přišel na scénu spíše scénář Panamy (30.000 mrtvých v roce 68), Vietnamu (miliony litrů napalmu na hlavy civilistů... aha, on to byl demokratický napalm.. tak to jo, to je jiná... nebo ne?)

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Psal jsem už predtim, že mě teoretické konstrukty a úvahy co by kdyby nezajímají. Co jsem hodně četl i v tom Rudém právu i Tvorbě byli ty argumenty typu a vy zase bijete černochy, to mě u Tebe překvapilo.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Tvůj problém je že nechápeš, že SSSR neměl možnost nezakročit, protože hrozila eskalace konfliktu a jaderná válka. Je čas trochu chápat souvislosti. Zopakoval jsem víckrát že rok 68 byla tragédie a také jsem napsal kdo za to primárně nese odpovědnost, tak mi nepodsouvej svoje konstrukce a myšlenky.
Na rozdíl od tebe chápu, že SSSR si tehdy nemohl dovolit nečinnost, protože by to ve výsledku znamenalo možná stovky tisíc mrtvých, možná i miliony. Teoretické konstrukce jsou to jenom v hlavě toho, kdo není schopem vnímat souvislosti.
Také se nemůžu nepozastavit nad tím, že záměrné bombardování Prahy a 900 mrtvých na jaře 1945 zjevně nikomu nevadí a havloidi za to milujou USA nehynoucí láskou, ale řádově méně obětí v srpnu 68 budou připomínat do skonání světa.
Za tragédii 1968 může v prvé řadě tehdejší vedení ČSSR.
Pokud si někdo myslí, že Amerika je číkoli přítel a dělá cokoliv v zájmu kohokoliv, kromě sebe, tak je velmi naivní.

Re: Obhajovat okupaci

ТаuRus | 23.11.2017

Nikdo zde okupací neobhajuje. Snažíme se pochopit, nakolik to bylo nutné zlo.
"Copak Češi nebyli svepravní rozhodnout se jak chtějí žít?"
Právě i to zde řešíme. Jestli rozhodovali Češi, jak jím žit nebo už za ně rozhodoval někdo jiný.
Připadá ti, že po roce 1989 rozhodovali "svéprávní" Češi o tom, kde jsme nyní nebo rozhodli "o nás bez nás"?

Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Hox prave napsal ze to okupace nebyla, tak nevím. Jinak já se cítím určitě svobodneji než před 89. Jinak jestli po 89 rozhodovali svepravni Češi ? No minimálně jim to neprijel nikdo vysvětlit v tanku co si mají myslet a jak se rozhodovat.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

ТаuRus | 23.11.2017

Tak se asi shodneme, že to byla okupace, která zajistila, že československé zdroje aspoň na 20 let zůstaly v Československu. I když se někdo cítí svobodnějším, když není zatížen majetkem. Ale je to jen jeho soukromý pocit.Nevím, jestli takový postoj budoucí generace ocení.
Dál už nebudu rozvádět, protože odpovědím na přímé otázky se šikovně vyhýbáš.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 24.11.2017

> No minimálně jim to neprijel nikdo vysvětlit v tanku co si mají myslet a jak se rozhodovat.

V Srbsku to zkusili, říct že rady zpoza oceánu nechtějí a chtějí si určovat sami, jak budou žít, pravda tanky jim tam vysvětlovat co si mají myslet nepřijely, přiletěly bomby s ochuzeným uranem, kvůli kterým se tam teď rodí několikanásobně více postižených dětí a ještě několik tisíc let bude ta země otrávená.
Nám tady nepřijely tanky, jen se náš veřejný prostor dostal zcela pod ideologickou kontrolu soudruhů z Washingtonu, okupace probíhá na vyšších prioritách (finanční, ideologická), čímž se pro někoho stává neviditelnou, což ale neznamená že není. Což je tedy asi ta svoboda, o které mluvíš?

Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

A hlavně si nemyslím, že bychom byli v nějakém hajzlu. Mě se líbí, že nejsem odkázán na nějaké mudrce, že když chci vědět jak se kde žije tak si tam zajedu a mám info od pramene a za to jsem rád. Hlavně mám radost ze života a nikdo mi v tom nebrání. Dcery jsou zdravé. LGBT fakt neřeším, já soulozim se ženou a ohrožen se necítím.

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

ТаuRus | 23.11.2017

S tím jsi měl začít. :)

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 23.11.2017

Ok:) Mě život fakt baví:)

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

ТаuRus | 23.11.2017

Měl jsem na myslí, že ti k životu stačí jednoduché radosti a o to, co se kolem tebe děje nestaráš.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

JanaK | 24.11.2017

Dobře jsi mu to napsal. Člověk má kolem sebe tolik lidí, které zajímá jen, co bude v telce, co budou dělat o víkendu, jaký si koupí mobil,.. A pak se diví, proč jsou teroristické útoky v Německu, proč tohle a tamto ... a nechápou souvislosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 24.11.2017

Ty mě znáš, že dokážeš napsat takovou blbost? Ps co jsou jednoduché radosti a co případně ty složité velké opravdové ?

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Hox | 23.11.2017

Představ si, že jsem měl radost ze života i před rokem 89, jako dítě, a stejnou mám i dnes. Svobodní se cítí také otroci, kteří si jen neuvědomují mechanismy svého zotročení, které jsou nad rámec jejich chápání.
Pokud LGBT neřešíš, pak věz, že časem bude řešit ono tebe, například až tě vyhodí z práce proto, že jsi oslovil transgendera jako dívku, jako se před pár dny stalo jednomu učiteli v Norsku.

Blažená nevědomost. Copak nechápeš, že naprosto stejně jako sme před rokem 89 byli v orbitě SSSR, tak dnes jsme v orbitě Západu, jen v ještě podřízenější pozici, a ekonomicky jsme kolonie a občané druhé kategorie, z pozice Západu?

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

izi | 24.11.2017

Souhlasím, jen s maličkostí ne. Občané druhé kategorie jsou Španělé, Portugalci, Italové a Řekové. My jsme pro Západ občané třetí kategorie.

Re: Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Slovenka | 24.11.2017

...už len definuj kto je to zapad a mame rozvrstvenie spoločnosti: rich, midle and poor....

Re: Re: Obhajovat okupaci

Maros | 23.11.2017

[osobní rovina, přesunuto https://pastebin.com/Jtk3NdK8 ]

Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Fx | 24.11.2017

Nevím jestli to bylo na mě, ale dopředu se dívám, o svět se zajímám. Děti mám jak je psáno výše a okupace to proste byla soudruhu.

Re: Re: Re: Re: Obhajovat okupaci

Maros | 24.11.2017

Ano okupacia to bola. Ale pozastavovat sa nad clankom ktory opisuje ze sme sa aspon na 20 rokov je to tam popisne .... a hovorit o dnesnej slobode a na nieco sa urazat kde sme okupovany tiez a este horsie je chore.

Re: Okupace nebo Zástupný konflikt vyprovokovaný sionisty

Globalista | 23.11.2017

Citováno z
http://afinabul.blog.cz/1206/vladimir-cermak-operace-srpen-68

Srpen 68 v Československu a jeho scénář (včetně Pražského jara) byl, jak někteří historici (například Vladimír Čermák) dokládají, připraven právě v Izraeli tajnými službami této země jako přísně tajná psychologická operace světového významu mající za úkol odpoutat pozornost od hrozícího dalšího konfliktu na Blízkém východě (údajně jaderného) směrem ke Střední Evropě a předejít tak případné sovětské podpoře arabské odvety za šestidenní válku tím, že SSSR bude nucen zasáhnout v Československu a napřít všechny své síly k potírání zdejší "kontrarevoluce" (více o tom v Čermákově knize Operace Srpen 68).

Znáte osobnosti, které projevovali největší aktivitu a směřovali vývoj ke konfliktu ? To jsou fakta podporující analýzu událostí v uvedené knize ...

Re: Obhajovat okupaci

Slovenka | 24.11.2017

...nikto neobhajuje okupaciu, ale teraz nemas pocit ze su nase krajiny okupovane?....SU....VOJENSKY A TENTORAZ ZIAL BOHU CO JE ESTE HORSIE EKONOMICKY AKO POCAS DRUHEJ SVETOVEJ A POKIAL TO NEVIDIS? TAK PAN BOH TI POMAHAJ!

Re: Obhajovat okupaci

Mrkva | 25.11.2017

No ak by prešiel 68, tak nabeton by sme tu mali na večné časy vojská yenkiiis ako pridanu hodnotu sioklina do VZ aj s a-hlavicami namierenými trvale na Rusko. Ďalej by v našej kinematografii nemohli vzniknúť také skvosty, aké dnes už vídať v reláciách pre pamätníkov. Dallas a podobe bludy by spoľahlivo bežali denne aj balíkmi reklám na čipsy a podobné sračky 24 hodín denne.

.

Cico Ciciak | 23.11.2017

Podľa mňa vypustenie toho článku nebolo žiadnou náhodou.
Ten článok podľa mňa nahráva M. Zemanovi (môže mu zvýšiť reputáciu v spoločnosti, alebo mu ju aspoň nezníži, keď rozhorčene vyhlási, že 68. = okupácia a nestrpí prekrucovanie dejín :))) ).

Podobne nahráva i samotnému Rusku vo vzťahu k západu (hlavne k SR a ČR), ktoré sa od toho článku oficiálne dištancovalo.

Ale, čo je najdôležitejšie, tak sa vytvorili dobré podmienky pre (verím, že objektívnu) revíziu dejín a i podmienky pre (verím, že objektívnu) diskusiu v celej spoločnosti k tejto otázke.

Čiže ide v podstate o "otvorenie" tzv. "okna Overtona" (v podstate všetko môže byť "okno Overtona" alebo matrica).

Re: .

jardob | 23.11.2017

ešte si zabudol, že po tretie, ide aj o odpis ruských liberálov v očiach národa. Medvedev si pred ruským národom popieraním významu 68 nijako nepolepšil. Oveľa horšie by to znelo, keby ten dialóg o článku padol na Putina... Ale nech to už spískal hocikto, načasovanie bolo dokonalé...

Ruské zdroje k událostem r. 1968

ТаuRus | 23.11.2017

Citují úryvek z ruských zdrojů. Který pomůže pochopit tehdejší mezinárodní situaci, atmosféru ve Východním bloku a samotné ČSSR.
V polovině 60. let vojenská rovnováha v Evropě se posunula ve prospěch NATO. Američané a jejích spojenci mohou použit taktické jaderné zbraně na celé frontě proti zemím Východní Evropy. SSSR může mít jaderné zbraně jen v těch zemích, kde jsou sovětská vojska. V centru Evropy - Československu, sovětská vojska nejsou. Prezident země a hlava KSČ A Novotný, jejích rozmístění odmítá. V Praze se mluví o tom, že se tímto Novotný mstí Brežněvovi za odstranění Chruščova.
K podzimu roku 1967 se prudce vyostřuje boj uvnitř vedení KSČ. Souviselo to s odstraněním Chruščova v Moskvě. Zesílily útoky na kamaráda Chruščova prezidenta Novotného. Ačkoli bylo mnoho z těch, kdo si myslel, že se nic nebude měnit, a politické rozepře nic neznamenají, CIA konstatuje: Brežněv nebude podporovat Novotného. Na plenárním zasedání UV KSČ Brežněv vyslovuje osudnou frázi: "Dělejte, jak myslíte..."
V lednu ruku 1968 do čela KSČ se dostává Dubček. Ten se snaží upevnit své slabé pozice tím, že proti zkušeným stranickým "aparatčíkům" získává víc na popularitě v masách. Ruší cenzuru. V únoru, začíná skandál: za hranicí utíká generál Čejna, jeden z příznivců Novotného. Náměstek ministra obrany generál Janko se zastřelil. V CIA mají názor, že oba byli účastníky organizace převratu ve prospěch Novotného. Dubček využívá tento skandál a provádí čistku ve stranickém aparátu, orgánech bezpečnosti armádě. Podle divné shody okolnosti, vyloučení byli všichni, kdo byl pro plnohodnotný vztah se Sovětským svazem. Dubček se snaží opřít o inteligencí. Ale pražští intelektuálové mají svoji představu o reformách - nepotřebují komunistickou stranu v žádné podobě. Pod tlakem Novotný opouští svojí funkcí prezidenta. Na jeho místo přichází Hrdina Sovětského svazu generál L. Svoboda. Ale on nijak neovlivňuje situací. Na události začínají mít čím dál větší vliv předseda Parlamentu J. Smrkovský a premiér O. Černík. Hodně mluví o reformách, ale tajemník ÚV KSČ Z.Mlynář prohlašuje:
Během celých tří měsíců stranické vedení řešilo otázky obsazení křesel ve vyšších funkcích stranického a státního aparátu. Právě proto nebylo možné přistoupit k uskutečnění promýšlené politiky reforem».
V Praze začínají působit společenské organizace, které vůbec nehodlají čekat. Přes všechny dnešní rozhovory čeští intelektuálové vůbec nesdíleli idee reformování socialismu a "Pražského jara". Chtěli odstranění komunistů od moci a sblížení se Západem.
V únoru 1968 přes kanály KGB dostává Brežněv takový dokument s informací:
Považujeme za svoji povinnost donést do vědomí ÚV KSSS:18.2. 1968 ve vlaku Moskva-Praha generální konzul ČSSR Josef Gorelík doslova prohlásil: «Sesadili jste Stalina a Chruščova a zítra se zbavíte Brežněva. Pro Čechy je lepší jednat se Západem, než se Sovětským svazem. lepší by bylo, kdyby Němci zničili polovinu Prahy, než abyste přišli vy se svými tanky».
Toto sdělení šokovalo Brežněva, protože si dobře pamatoval, jak Češi vítali Rusy v Praze před 20 lety. Tehdy, v květnu 1945 generál Brežněv osobně se účastnil osvobození Československa.
Podle údajů amerického tisku, v ČR, v roce 1968 pracuje americký rozvědčík Howard Hunt. To není jen nějaký agent, je to profesionál nejvyšší třídy. Hunt se účastnil ve všech důležitých operacích CIA: napr. převratem v Guatemalu až do lovu Che Guevary. Úroveň Hunta - to je příprava převratů a verbovaní prvních osobnosti státu.
К jaru 1968 г., na žádost českého vedení byli z armády a orgánů bezpečnosti odvoláni všichni sovětští poradci. České velení přestalo kontaktovat sovětské kolegy. V tisku se množily výzvy k omezení vztahů s SSSR, vystoupení z Varšavské smlouvy a odstranění komunistů od moci. Navíc, podobné rozhovory už vedou nejvlivnější osoby uvnitř samotné komunistické strany. Navíc, tvůrce ekonomických reforem O.Šik prohlašuje o nutnosti změny ekonomických priorit ČSSR směrem na Západ.
V Moskvě už žádné iluze ohledně Československa nemá nikdo: po vystoupení z Varšavské smlouvy Československo se okamžitě dostává do sféry vlivu NATO a USA - takové jsou světové reálie.
Pařížský deník Le Figaro poznamenává:
Zeměpisná poloha Československo z něho může vytvořit jak pevnost Varšavského paktu, tak díru do vojenského systému Východního bloku.

http://10otb.ru/content/history/berlin/1968_praga.html

Re: Ruské zdroje k událostem r. 1968

Nikdo | 23.11.2017

Díky, za konkrétní fakta. Zapadá mi to zhruba do představy, jak to tehdy fungovalo (strana byla obsazována těmi, kterým na lidech záleželo pramálo).

Tak

Heriot | 23.11.2017

jsou tam některé nepřesnosti v reáliích - plénum UV KSČ nemohlo odvolat prezidenta, to je úlet, prezident i tehdy v podstatě byl neodvolatelný, když už, tak jedině nějak cestou Národního shromáždění.
Trochu mi vadí ta přehnana adorace hladkosti akcí, jakoby ČSLA byla spolek neschopných blbů. Vždyt všechno tehdy bylo navázáno na Sovětskou armádu, technika, výcvik, poradci, takže je pochopitelné, že muselo po technické stránce jít všechno hladce...Vždyť nás obsazovali spojenci, nikoliv nepřítel, jak se asi dá účinně bránit proti spojencům, když jste k nim obráceni zády...
Ale jinak lze jen souhlasit. Dobře si vybavuji nenávistné projevy K231 a KAN, byla jich plná televize, tehdejší tisk - Reportér, MS, "Myčko" a další, jejich záplavy lží a nenávisti. Krysy vylezly z děr, jak prohlásil jeden člověk, tehdy jsem to tak pochopitelně neviděl, ale postupem doby ano.
Takže s článkem v podstatě souhlasím, jsem vděčný za uchránění od majdanu a krveprolití a za 20 let spokojeného, třeba možná po stránce konsumní skromného života, ale o to zdravějšího.
Jen nevím když to Zeman, asi musel, tak tvrdě odsoudil, zda to není hlasité přibouchnutí té naděje, že by konečně rok 68 mohl být hodnocen správným způsobem a aspoň trochu umlčeni ti ulhaní, prodejní havloidi...

.

Cico Ciciak | 23.11.2017

O čo vlastne išlo v ČS v tých rokoch s tým tzv. "socializmom s ľudskou tvárou", počas tzv. "pražskej jari" a pri následnom vpáde vojsk Varšavskej zmluvy, keď sa na to pozrieme z najvyššieho patra chápania vecí (z tzv. konceptuálnej úrovne)?

Išlo predovšetkým o vopred pripravený test (trockistického vedenia) ZSSR, ČS a vlastne aj celého východného bloku globalistami, ktorí následne pozorovali a zapisovali, aby zistené mohli zúžitkovať o cca 20 rokov neskôr.
A potom tam ešte samozrejme išlo o klasické "divide et impera" (výsledok vidíme v ČS až dodnes).

Sa divím, že tomu väčšina (údajne) študentov KSB a DVTR nechápe a skôr podlieha zbytočným emóciám a nepodstatným žabomyším diskusiám.

Dobrý článek, ale

Tom132 | 23.11.2017

.. člověk z Ruska asi nepochopí, že tady na socialismu v 50 letech nic dobrého nebylo. Oni měli Stalina a mohli na něj být hrdí, tady nikoho takového nevidím. Diktatura proletariátu, nesmyslné procesy a likvidace zemědělských rodin tady byly už za Gottwalda.

Pokud to vidíte někdo jinak, dejte vědět.

Ale je pravda, že nebýt vstupu vojsk, došlo by k převratu jako na Ukrajině. Podle pražského jara pak byl Jugoslavie, arabské jaro a ukrajinský převrat.

Re: Dobrý článek, ale

Nikdo | 23.11.2017

Nevím podrobnosti nežil jsem v té době a podle historických dokumentů to do "odhalení kultu Stalina" vypadalo částečně podobně jako v Rusku, celkem dobře, přímo výborně pokud porovnáme nedávnou historii.

Co vím jistě (mí rodiče mně informovali), že nejvíce se angažovali v pražském jaru v okolí mého rodiště ti největší darebáci, jejichž rodiny jsou dnes v hojném počtu ve funkcích.

Re: Re: Dobrý článek, ale

Cico Ciciak | 23.11.2017

Presne tak.
Ohľadne objektívneho hodnotenia 50. rokov v ČS by som sa moc nespoliehal na súčasnú "hystériu", nakoľko vieme, že tzv. chronologická priorita riadenia je zbraň 2. úrovne.

Nesmysl

Nomen Vincit | 23.11.2017

Co by NATO získalo tím, kdyby bývalo rozložilo Československo a ještě připojilo jeho pohraničí k Německu? Odsunem německého obyvatelstva a oficiálním uznáním mnichovské dohody za neplatnou všemi jejími někdejšími signatáři v průběhu 40. - 60. let se to téma definitivně vyřešilo - mimochodem odsun byl výmysl západních spojenců, konkrétně Velké Británie. Odsuny a přesuny obyvatel byly v rozporu s ideologií marxismu-leninismu a jeho internacionalismu na bázi jednoty proletariátu, nikoli nacionalismu. Naopak, Velká Británie k tomu přistupovala ve svých (bývalých) koloniích velmi často.

Tohle prostě nedává smysl a snižuje to důvěryhodnost celého textu.

Navíc bych rád připomněl, že to byli komunisti, kdo před válkou hlásali "ani haléř na armádu" a kteří soucítili se sudetskými Němci a hájili "jejich právo na sebeurčení", a že to byl SSSR, který prosadil, aby Slezsko po válce nepřipadlo k Československu (ačkoli k zemím Koruny České patřilo po staletí), ale k Polsku, aby mu jím zacpalo hubu kvůli Lvovu a okolním východním oblastem, a byl to SSSR, kdo nám navíc sebral Podkarpatskou Rus.

Z ruské strany mi podobné texty připadají stejně drzé, jako kdyby něco podobného napsali např. Němci.
Jsem pro přátelské vztahy se současným Ruskem a naprosto odmítám ty rusofobní nálady, ale takovéto aktivity jsou jen medvědí službou těmto snahám. Chyby se dělají, ale je třeba je uznat a ne zarputile tvrdit, že vše co činím, dobře činím.

Re: Nesmysl

ТаuRus | 23.11.2017

Co to povídáš?
Ten odsun Němců se nevyřešil dodnes. Respektive ho Němci nepovažují za vyřešený. Proč by jinak Havel jezdil do Německa omlouvat se Sudeťákům a v dnešní době Hermann.
Jestli si myslíš, že nějaké smlouvy a dohody, jednou podepsané, platily na věčné časy, tak historický vývoj ukazuje, že v mezinárodním právu pořad platí síla svalů a velmocenské zájmy, a ne nějaký cár papíru.
Co NATO získalo po odsunu sovětských vojsk? Přiblížilo se k hranicím Ruska. Změnilo rovnováhu ve světě. Zdá se ti to, jako malý důvod k tomu, aby v roce 1968 usilovalo o totéž?

Kdo rok 1968 nezažil na vlastní kůži, nepochopí

Ladislav | 23.11.2017

On vám to Pjakin příště pěkně po stalinsku vysvětlí...

Celé to divadlo mi připadá jako nahrávka na smeč Zemanovi, aby doma získal laciné body.

Re: Kdo rok 1968 nezažil na vlastní kůži, nepochopí

Nikdo | 23.11.2017

Tohle tady už všichni vědí, podpidosníci si naběhli na vlastní vidle, řešilo se na hlavní diskuzi. Teď se spíše hledá jaké skutečné procesy probíhali v pražském jaru. "Socialismus s lidskou tváří" - na tuhle maškarádu pro ovečky už nikdo trochu soudný nenaletí.

Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Článok toho odporného marxistu Maslovského je hnus v štýle Poučenia z krízového vývoja.
Zažil som 68. O žiadnu kontrarevolúciu, demontáž socializmu nešlo. Národy ČSSR stáli za politikou KSČ a KSS.
Jednoznačne to bola okupácia !

Re: Okupácia ČSSR

haha | 23.11.2017

Asi stejne jako havel prisahal vernost socialisticke CSSR a pote ji rozbil a zlikvidoval, vyraboval... a barandov nechtel...

zname

to kde jsme dnes, vyrabovana kolonie, by jsme byli jen driv

Re: Okupácia ČSSR

ТаuRus | 23.11.2017

Pro objektivitu posuzování události roku 1968 by se mělo zohlednit vice faktorů: mezinárodní situace, aktivace bloku NATO a západních rozvědek, informační válka, aktivace opozice KSČ a KSS, práce 5. kolony atd.
Samotný fakt, že do Prahy přijel Březinský - ideolog "studené války", na pozvání opozice, už o mnohém vypovídá.
Také vypovídající je množství západních mediálních kanálů, které tehdy působily přímo v Praze a všemožně šířily proti sovětskou hysterií různými senzačními zprávami, které potom vysílala Svobodná Evropa a rádio Svoboda v českém a slovenském jazyce.

Jednou věci je to, jaké reformy chtěla provést KSČ (a mnohé z nich byly správné, třeba zrušení vedoucí úlohy KSČ), druhou věci je, jestli reformátoři měli kontrolu nad situací v zemi a jaké se rýsovaly tendence. Z mého pohledu tendence vývoje situace v ČSSR vedly k převzetí řízení ze strany opozice a 5.kolony, napojené na Západ, stejně, jako v roce 1989.

Re: Re: Okupácia ČSSR

Ziim | 23.11.2017

Přesně tak, nejspíš by nedošlo na překreslování hranic, jak se píše v článku, nanejvýš tak k revokaci odsunu Němců. Ale k reinstalaci kapitalismu by došlo zcela jistě. Žádný socialismus s "lidskou tváří" by se v případě nezásahu v ČSSR neudržel.

Re: Re: Okupácia ČSSR

Croix | 23.11.2017

1) Tenhle příspěvek TauRuse a níže umístěný příspěvek Hoxe ...

Re: Re: Okupácia ČSSR

Fx | 24.11.2017

To je relativizace. To je jako bys obhajoval vraha, že sice někoho zabil, ale musíme ho pochopit, že měl těžké dětství.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Sugar | 24.11.2017

I tak se budou v budoucnu soudit trestné činy, samotný vykonavatel má dle socio/psychologické statistiky přibližně 4-10% vinu na spáchání daného činu. Je to posun k objemnějšímu (detailnějšímu) chápání kultury ve které jedinec žije a jak na něj působí.

Nebo myslíte, že terorista, který se sám vyhodí do vzduchu toto plánoval od dětství a jako malý kluk o tom snil?

Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 24.11.2017

Takí, ako Fx (ovšem, ak to len nehrá), nie sú schopní chápania na vyššej úrovni.
Sú to čisté ovce, z ktorých majú zákulisníci náramnú radosť.

Re: Okupácia ČSSR

Hox | 23.11.2017

Za tragédii roku 68 můžou především omezenci ve vedení ČSSR kteří nechápali globální politiku a souvislosti, a udělali vše proto, aby SSSR neměl jinou možnost, než zakročit. A protože v SSSR vládli trockisti, zakročit byli schopni jen tím nejhloupějším způsobem, na šesté prioritě.
A co by se reálně stalo, kdyby se rok 89 odehrál v roce 68 a nemělo to následky typu světové jaderné války, lokální evropské války, občanské války apod? Tedy spíše hypoteticky. Rozkradená republika, koloniální status, liberální LGBT hnus tlačený celým systémem, 10 procentní menšina muslimů a perspektivy, asi jako má teď Německo nebo Francie - do pár desetiletí zaniknout jako národy. A, abych nezapomněl, exekutoři a bezdomovci o dvacet let dříve. Děkuji, nechci.

Re: Re: Okupácia ČSSR

Croix | 23.11.2017

2) Tento příspěvek Hoxe a výše uvedený příspěvek TauRuse v probíhající diskuzi v kostce vystihují vše k tématu z pozice, se kterou taky souhlasím, takže i když jsem se chtěl k článku taky vyjádřit, nemám už co bych dodal.

Re: Okupácia ČSSR

xzx | 23.11.2017

Tak ony se tyto zakulisni informace o tom o co opravdu jde asi opravdu k beznym obcanum nedostaly, tem byly urceny medove recicky o socialismu s lidskou tvari. A o odstoupeni pohranici sudetakum se asi taky v televizi nemluvilo...

Tak jak pak asi mohli ceskoslovensti obcane na "invazi" reagovat? Cele je to klasicka hnusna machinace zapadu za ucelem vyvolani bratrovrazedneho boje slovanu proti slovanum, tak jak jsme napr. mohli videt na ukrajine. Je to porad o tom samem a kdyz si to uvedomime zacne to vse do sebe zapadat a davat smysl (prechod od kaleidoskopu k mozaice)

Re: Okupácia ČSSR

oco | 23.11.2017

CastroRuiz ja som tiež pamätník 68 a pobehoval som z dlažobnými kockami v rukách a nadával Sovietom do okupantov vtedy aj ešte dlhé roky potom. Až kým neprišiel vývoj udalostí na Ukrajine a moje precitnutie z blaženého sna demokracie. Však presne toto bolo na nás nachystané v 68mom. A celkom ináč na mňa pôsobí odstupom času výrok: " Museli sme sem prísť aby tu nebolo oveľa krvavejšie Maďarsko ". V 68 presvedčený že to je len výhovorka teraz 2017 už viem že to bola holá nutnosť aj s dôsledkami aké to prinieslo. Ale som rád že sme tu vtedy nemali terajšiu Ukrajinu. A u teba my dáva zmysel otrepaná Piakinova veta že správnym chápaním pomáhaš sebe a svojim blízkym a nechápaním svojím protivníkom. Ži si ďalej svoj sen o západnej demokracii. Hľa aký to diametrálny rozdiel hodnotenia historických udalosti priamymi účastníkmi.
PS: Zjavne by sme sa nezhodli ani o 89tom všakže?

Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 23.11.2017

Jedna věc je, jak 68 můžeme hodnotit dnes, když máme úplně jinou informační základnu a reálné zkušenosti z následujících 50 let vývoje, druhá jaká společenská realita tehdy v republice panovala. A v tom má CastroRuiz pravdu. Národ šel prakticky jednotně za Dubčekem a stranou, chtěl změnu, kterou okupace (dobový výraz, který patří k tehdejší době, ne k dnešnímu chápání v širších souvislostech) prostě zastavila. Tlak lidí/davu zdola dával Dubčekovi a spol. tu sílu a mandát. To, že by se situace pro národ dobře nevyvíjela, kdyby sověti tehdy nepřijeli víme až po zkušenosti z 89, ale kdo ví, v každém případě se tu tehdy rýsovala příležitost ke korekci politických poměrů. A ta byla násilně zastavena. Mluvit dnes o globálním pohledu a chtít po někom, aby ho tehdy aplikoval je prostě nonsens. Tohle slovo tehdy snad ani neexistovalo (nadsázka). Tehdy byla vůle lidu jednoznačná - vyjádřena známým heslem Dubček-Císař-Svoboda, to je naše obroda... To ale i v 89, a jak to dopadlo všichni víme. Jinou smutnou věcí je, že k moci se po srpnu 68 dostalo mnoho bezcharakterních jedinců (kolaborantů s okupanty), kteří potápěli své známé, kamarády atd. a po jejich zádech vyšplhali do vedoucích hospodářských i stranických funkcí (tzv. proces normalizace), včetně likvidace možnosti studovat pro děti těch, kteří si udrželi charakter a s okupací při prověrkách nevyjádřili souhlas. Taky to jejich řízení potom dalo národu pěkně zabrat. Dodnes se z toho nevylízal a tak stále platí třeba - kdo nekrade okrádá rodinu atd.... O tom, že STBáci už nevadí ani nemluvě. Ostrůvkům pozitivní deviace budiž vyjádřena všechna čest, že přežily a jsou opět donuceny zase jen přežívat.
P.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

ТаuRus | 23.11.2017

Pe-tri, vůbec jsem nepochopil, cos tím chtěl říct.
Tak byla u ČSSR šance bez toho "násilného zastavení" prosadit reformy tak, jak byly deklarovány nebo nebyla?

Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 23.11.2017

Podstatné bylo, že občané ČSSR tu šanci nedostali. Dnešnímu pohledu a snaze pochopit tehdejší dobu chybí vnímání té jednotné vůle lidu něco s tím neuspokojivým stavem udělat. Už to tady někdo výše zmínil - lidé byli 50-tými léty znechuceni a toužili jako jeden muž po změně. Navíc celý svět tehdy cítil tu šanci na květinový posun, místo toho neustálého poválečného válčení. A tu šanci bohužel nedostali. Naopak, začala jejich perzekuce, což přineslo mnoho a mnoho zmařených životních osudů. Jestli by z hlediska geopolitického uspěli, o tom dnes sice můžeme diskutovat a spekulovat, ale z hlediska mnoha zmařených konkrétních lidských životů to je bezpředmětné. Lidé tehdy věřili, že tu šanci prosadit reformy mají, když se na to podívám z odstupu 50 let a po zkušenostech z polistopadového vývoje, který se ale z 68 moc srovnávat nedá, protože ten (89) byl vyprovokován shora, koním se k názoru, že by se jim to nepodařilo a byli bychom semleti jako dnes. A proto říkám, jsou tu dvě samostatné věci k uvážení - okupací zmařená šance na reformy a v konsekvencích pošlapáno mnoho lidských osudů s dalšími dalekosáhlými destruktivními konsekvencemi do celkové mravní hladiny společnosti a druhou věcí je naše dnešní odhadování, coby kdyby. Nicméně máme-li soudit podle dnešních poměrů - moc jsme si tou bratrskou pomocí nepomohli, protože prostě byla doprovázena ohromnou mravní destrukcí mezilidských vztahů v procesu normalizace. Znásilněná páteř národa se dodnes nenarovnala a ze svobodomyslných a angažovaných občanů se tak začal stávat rezignovaný dav ovčanů...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

ТаuRus | 24.11.2017

Když pominu ten patos, tak podle tebe, bylo lepší nechat to "Pražské jaro" proběhnout, ať by byl konec jakýkoli, třeba převzetí řízení ze strany Západu, se všemi z toho vyplývajícími důsledky? To by páteř národa nebyla "znásilněná" a "mravní destrukce" se nekonala?
Nebo si myslíš, že byla šance, aby Československo svoje reformy uhájilo, kolektivní Západ, spolu se sovětským vedením by dali od něho ruce pryč a GP by zde ponechal ostrůvek štěstí se "socialismem s lidskou tváří"? Aby všichni ostatní země světa by měly zářný příklad, kam mají směřovat? A všichni by ten "ostrůvek" svými zdroji podporovali a hýčkali, aby zde lidé žili šťastné a blaze, jako v edému...
"Celý svět tehdy cítil tu šanci na květinový posun, místo toho neustálého poválečného válčení. A tu šanci bohužel nedostal"
Ty, jako člověk, chápající princip konceptuální globální moci, sám věříš tomu, co píšeš?
Já mohu pochopit, že máš emoce. Ale popisovat tehdejší události způsobem, že Dubček byl málem osvíceným světlonošem, který za sebou vedl chápající masy... Ani nevím, co ti na to mám říct...
Dubček neměl ani dost rozumu na to, aby dohodl svoje reformy a sjednotil kroky s vedením SSSR nebo, aby si aspoň získal spojence v zemích RVHP. SSSR mohl jednoduše odpojit Československo od zdrojů a říct "ukažte, co umíte", kdyby tady skutečně nešlo o bezpečnost celého bloku a rovnováhu ve světě. Copak, se takhle dělá politika, jak jí začal dělat Dubček? Buď Dubček byl naivní dobrodruh, který pospíchal reformovat socialismus v jednom jediném státě, což byla utopie, anebo skutečně počítal s podporou Západu. Ale potom platí varianta, že by Západ zde převzal řízení se vším všudy.
Jiná varianta prostě nebyla.. Druhá Jugoslávie by na hranicích dvou systému nevznikla. Ale NATO by se dostalo jedním šmahem až ke hranicím SSSR. Důsledky si můžeš domyslet sám. Nebo ti pomohu.
Příští by za pomoci Vatikánu šlo na Západ Polsko, Maďarsko. Otázka DDR by byla vyřešena za dalších pár let.. A už by se budovaly základny pro preventivní útok na SSSR. Přitom, vůbec nevím, co by taková ztráta autority s SSSR udělala. Asi by vše proběhlo mnohem dříve, nějaký Gorbačov by se už našel, akorát s tím rozdílem, že by Putin nestačil dospět...
Ano SSSR udělal chybu, že záležitosti v ČR neřešil dříve a s předstihem na vyšších prioritách. Ale souviselo to s mírou chápání tehdejšího sovětského vedení. Nechápal Dubček, co činí, nechápalo sovětské vedení, co s tím. A tak řešilo věci nejhorším možným způsobem - tanky. Možná, že ty tanky zabránily 3.světové, možná ne. Ale daly možnost vyrůst, normálně vyrůst další generací lidí, která ještě díky školství, které bylo na úrovní, díky patriotické výchově a dětství nezkaženém tržními vztahy, má základy lidské morálky. Mluvím o silných sedmdesátých ročnících, které jsou dnes naší nadějí.
A páteř národu znásilňuje cizí "kultura", kterou zde šíří 5.kolona, spolu s trockisty, kteří řídili ten proces normalizace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 24.11.2017

Takže se shodneme na tom, že:
- Primární viník byl Chruščevovsko-Brežněvovský SSSR, protože tehdy v sovětské bloku bez souhlasu Moskvy nedalo dělat nic bez jejího souhlasu.
- Ano, Dubček nebyl dostatečně kvalifikován, ale zkus pochopit, že byl tlačen vůlí občanů, ne že je on táhl, jak to vidíme všude dnes, kdy se všude prosazuje a akceptuje řízení shora dolů. Tehdy to bylo naopak - tlak na dění byl zdola nahoru. A už jenom to, že odmítl poslechnout primárně chybující Moskvu byl akt snahy o samostatné řešení. Ale chybná síla tehdy byla vůle lidu, nikoliv kvalifikace ředitel.
- Ano, okolnosti studené války nedávaly velké naděje na případný úspěch reformního hnutí (bookmakeři by velké sázky na úspěch asi nevypsali), ale to ještě neznamená, že to byla jistota. Neztrácej ze zřetele, že ve hře je vždy i supersystém se svými "překvápky". Variant/manévrů bylo ve hře zajisté víc, než ty tvoje dvě. Šachy nejsou dáma. Ale jak jsem psal, nemá smysl dnes spekulovat coby kdyby. Národ (ne Dubček) šanci prostě nedostal a národ byl násilně podroben zvůli nekompetentní Moskvy. Pchop, že ikdyby to tehdy nevyšlo, mohli jsme si dnes říct - nezvládli jsme to, a ne - neměli jsme šanci. A to by byla a je zcela jiná výchozí pozice pro budoucnost. Jak říká klasik - raději se opotřebovat než zrezivět. Nezapomínej - za vším hledej člověka a jeho osud nebo možnost se osudu vzepřít. No a to souvisí i s tím, že se neshodneme v hodnocení toho, jestli tzv. husákovy děti, brány jako generace, jsou nebo nejsou naší dnešní nadějí. Pro mě vždy platí - po ovoci poznáte je.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 24.11.2017

Překlep:
- hybná síla namísto chybná síla ...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

ТаuRus | 24.11.2017

Primárně, nešlo o vůli lidu a tlak zdola. Reformy prosazovala klany kolem Dubčeka a intelektuální skupiny, které dostaly prostor v médiích. A kterým o žádné reformování socialismu nešlo. Stačí přečíst 2000 slov Vaculíka, který nenechal na poválečném vývoji Československa a na komunistické straně kámen na kamení. Nebyl to pokus o objektivní vyhodnocení minulosti, ale o totální její diskreditací, byť vyzývá, aby nějaké řídící kádry ve strukturách byly ponechány. Ale ty kádry by asi měla určovat elita, která se drala k moci.
Reformátoři nebyli schopní objektivně vyhodnotit minulá období vývoje: stalinský socialismus, stalinskou ekonomiku, která nedávala šancí kapitalistické a naopak, vše šmahem odsoudili, zcela v duchu trockismu. V Prognostickém ústavu skupina ekonomu kolem Oty Šika už pracovala na demontáži soc. ekonomiky a návratu k tržním vztahům.
Masám se vše podávalo v krásném pozlátku "socialismu s lidskou tváři", "svobody vyjadřování", "svobody cestování", "vitrínami, jako na západě" atd. Nikdo neměl v úmyslu pustit masy k řízení, ani je vzdělávat v tomto smyslu.
Takže, mohu souhlasit, že masy (ne jednohlasně) "reformy" podporovaly, ale netušily, o co se ve skutečnosti jedná. Vše se neslo v duchu - "Chceme!" - víc nadávat na vládu, mít víc zboží, lepší bydlení, cestovat atd., aniž by chápaly, kterými prostředky je k vytouženým cílům vedou.
Souhlasím, že byla neopakovatelná atmosféra souznění a lásky, která se zaryla do vědomí národa, ale podobná atmosféra byla i v roce 1989. A jak rychle vyprchala, až si národ uvědomil, jak na krásné řeči naběhl.
Celé to vedu k tomu, že bez správné míry chápání mezi aspoň 10% obyvatelstva, každý proces reformování společnosti směrem k (deklarované) větší lidskosti, je předem odsouzen k zániku a zhoršení vztahů v té společnosti. Pokud se řízením procesu nechopí osvícený vůdce, který v průběhu řízení formuje "míru chápání" a vzdělává obyvatelstvo tak, jak to dělal Stalin. Nebo na základě nové koncepce, tak, jak se to stalo v případě Putina, kdy chápající část společnosti formuje světonázor většinové společnosti spolu s prezidentem.
Žádné takové známky proces reforem "Pražského jara" nejevil - nebyl ani osvícený vůdce, ani jasné cíle, ani chápající masy. Dubček neuměl vyhodnotit ani faktor prostředí, ve kterém chtěl nějaké reformy prosazovat. Což zákonitě vedlo k tomu, že "Pražské jaro" skončilo fiaskem.
Na nějaké "překvápky" v supersystémech, při takovém rozkladu nevěřím.
A lidé by se měli poučit, jak z vývoje roku 1968, tak i z vývoje roku 1989, kdy měli možnost předvést svoji míru chápání. Bohužel, se nestalo. Dobrovolně se vzdali skoro všeho, co měli. A je naivní si myslet, že v roce 1968 by to dopadlo jinak, pokud by sem ty tanky nepřijely.
Takže, asi takto: máme se poučit v klidu, s rozvahou a bez emocí. A udělat to líp. KSB nám v pomoc.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 24.11.2017

- Hele, svět se pohne kam se síla napře. Dubček nedubček. A ta síla obyvatelstva byla neskutečná. Zastavily ji až tanky. Tečka.
- Samozřejmě že se hledaly jiné modely než tvrdé plánované hospodářství, také se tomu říkalo - třetí cesta (mimo dvě předpřipravené lži), po které se chtělo jít. Ale je asi zbytečné to rozebírat, kdo to nezažil nedokáže si představit to celonárodní vzepětí od rigorózního, schématického, formálního, posvátného atd. plnění plánu k vytvoření prostoru pro dobrovolnou osobní inciativu, angažovanost, týmovost, sounáležitost atd. srovnatelné snad jen s poválečnými obdobími znovubudování zničené infrastruktury, což jsem ale osobně nezažil (viz. pár dobrých budovatelských filmů a konec konců i ono werichovské - ten dělá to a ten zas tohle a dohromady uděláme moc). Ta víra národa v tohle, to bylo to, co dělalo tehdejší atmosféru. Masám se nic nepodávalo, ty to prostě žily. Což chápu že kdo nezažil nechápe a ani to, proč 68 není srovnatelný s 89. 68 byl o konstrukci nového, 89 o destrukci starého.
- Kdo nevěří na zázraky (překvápka), nikdy se jich nedočká.
- V 89 lidé neměli: 1) žádnou šanci předvádět svoji gramotnost, protože to nebyla spontánní revoluce vzešlá ze spodu, z vůle lidu (většina národa byla překvapená, že se něco takového vůbec stalo), ale prachsprostá, předem a záměrně připravená manipulace s cílem zrealizovat státní převrat. 2) Lidé se ničeho dobrovolně nevzdali, jednak se jim to žezlo do rukou vůbec ani nedostalo (všechny lokální pokusy byly rychle zpacifikovány) a druhak v té době už byl duch 68 pryč. Puuze masa různě motivovaných, dehonestovaných a frustrovaných dospělých a masa husákových dětí vychovaná v kultuře tvrdého ateismus, centra satanismu. Pro národ už nikdo neplápolal.
- Vůbec není naivní si myslet, že 68 by nedopadl stejně jako 89, kdyby měl šanci. Naopak, je výrazem naprostého nechápání podstaty těchto dvou zcela rozdílných klíčových obdobní moderních dějin našeho státu a národa, myslet si že ano. Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.
- Je poučení a Poučení, je chápání KSB a Chápání KSB. Je algoritmus a jsou data. Jaká data/výsledek poučení dosadíš, takovou další příležitost dostaneš. Ale jestli z těch dat/poučení chceš vyloučit emoce, tak se opět neshodneme. Emoce nejsou suchopárná kontrolka, která říká že máme něco nezpracované. Naopak, emoce jsou solí života. Nevím jak ty, ale já se o žádné emoce připravovat nehodlám a ani je nehodlám nebrat v úvahu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

ТаuRus | 24.11.2017

Emoce jsou soli života. Ale nemělo by se odpovídat na věcné poznámky emocemi. Teda, pokud chceš někoho přesvědčit.
Já jsem ten rok 1968 nezažil, pochybují, že i ty jsi byl ve věku, ve kterém bys mohl objektivně hodnotit, co se dělo. Dnešním osmdesátníkům bylo v té době kolem 30 let - věk určité zralosti. Co budeš říkat za 20 let, až někdo bude chtít 68. vyhodnotit?
Kdo to nezažil, nemá šancí pochopit? Protože neprožil svoje emoce?
Na poučení z historického vývoje není nutné prožívat emoce. Nejsou známkou objektivity chápání procesů. Kdyby bylo naopak, můžeme to rovnou zabalit a celou historií nechat na pokoji.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Pe-tri | 24.11.2017

Taurusi, bez emocí nedosáhneš v životě ničeho podstatného. Emoce tě mohou naučit, nakolik má vůbec smysl řešit racionální poučení. Až emoce tě mohou naučit, že nechat minulost minulostí je lepší životní strategie než se v ní pitvat. Ale když ji někdo ať už účelově či z neznalosti překrucuje, řekneš svůj názor. Nepřesvědčuješ, pouze vyjádříš názor a pokud má být opravdový, měl by mít v sobě i emoce/prožitek. Až emoce tě totiž mohou naučit, co je v životě skutečně důležité a co se jen jako důležité jeví. Neměli bychom se bát přehodnocovat svá stanoviska, byť by to znamenalo staré zabalit a začít znovu a od začátku. Vše zlé je pro něco dobré a v tomto smyslu i katastrofa, kterou okupace 68 přinesla vyznavačům texasek do jejich života, jim zdánlivě paradoxně ukázala, že správná cesta životem vede jinudy.
P.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 24.11.2017

> A ta síla obyvatelstva byla neskutečná. Zastavily ji až tanky. Tečka.

Blbosť.
Išlo o to, zastaviť hlupákov pri kormidle, ktorí by inak opili naivný národ rožkom, ako to urobili trockisti a "Lahev" v 89. a po ňom, keď napr. "Lahev" dokonca tvrdil, že žiadny kapitalizmus sa tu nebude zavádzať, lenže realita bola iná (typický trockizmus = jedno v slovách, druhé v činoch).

Re: Re: Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Na 89r by sme sa úplne zhodli.
Excesy typu KAN, novinárov, chazarov boli.
Ich oodpora v spoločnosti bola mizivá !
Opakujem, národy ČSSR a vedenie KSČ a KSS nemali v úmysle vystúpenie zo soc. bloku, VZ a demontáž socializmu v ČSSR.

Re: Okupácia ČSSR

Nikdo | 23.11.2017

Jsi nedůvěryhodný, už jsi známý, diskuzí jsi se zde již účastnil. Aby jsi mohl objektivně posoudit událost, musel by jsi být dospělý a trochu světa znalý, čili alespoň 30. let. Takže Ti je kolem 80.let? No moc moudrosti odpovídající tomuto věku v příspěvku není.

Re: Re: Okupácia ČSSR

CastroRuiz | 23.11.2017

Zato Ty si "studnica múdrosti", že ?!
Si bohorovný chrapúň.

Re: Re: Re: Okupácia ČSSR

Cico Ciciak | 24.11.2017

> Si bohorovný chrapúň.

To hovorí kto?
Chrapúň, ktorý tu už toho nepresvedčivo natáral až-až?

Nechápu, proč se Zeman tolik ohrazoval..

RichardCZ | 23.11.2017

Ten článek není zase tak hrozný, už v Rusku vyšly daleko ostřejší vyjádření k roku 1968.

Jediné, co mne napadá je, že bylo třeba vzít včas vodu z mlýna našim liberastům, kterým vadila ta superdelegace českých průmyslníků. Zřejmě jim dochází, že když se tam uchytí naše firmy, nebudou se tak dobře chytat firmy německé, francouzské a americké.. Ne nadarmo si včas v celé Evropě zrušili trest smrti, který se ukládal, mimo jiné i za velezradu :D

Pjakin

JanaK | 23.11.2017

Shrnutí, co o r. 1968 řekl Pjakin: http://www.vodaksb.eu/diskuse/historie-dejiny/comment-page-5/#comment-64864

Intervencia.

Peter Krumpál | 23.11.2017

V čase intervencie vojsk Waršavskej zmluvy som bol na ZVS a vnímal som "vstup" ako zradu, okupáciu a poníženie priateľskej krajiny. Teraz mám za to, že ZSSR zlyhal najmä pokiaľ išlo o informačnú a tiež ideovo-politickú oblasť.

Okupácia

mdmml | 23.11.2017

Teda ak tomu rozumiem správne, rok 68 , bol zorganizovaný západom ako , takpovediac , prieskum bojom, za použitia všetkých známych , klasických metód agresie , ale aj tých najnovších metód hybridnej vojny. Testovala sa taktiež obranyschopnosť Varšavskej Zmluvy a úroveň velenia a jeho pripravenosť na novú taktiku a prostriedky boja v praxi... Reakcia bola najnižšej priorite, teda velenie nedokázalo rozpoznať, pochopiť, alebo bolo natoľko infiltrované, že nereagovalo včas na vyšších prioritách. Bola použitá vojenská a útok odvrátený, alebo aspoň zdanlivo odvrátený s oneskoreným účinkom ktorého ničivý účinok na spoločnosť bol naplno zužitkovaný až v roku 89 pri „sametovej“...
A faktickom zničení Československej socialistickej republiky.
Teda v tomto pohľade reakciu Zemana chápem... Pretože to v tomto pohľade nie je obsadenie VZ, ale obrana proti agresii a následne rok 89 je dokonaný akt okupácie na našom národe a jeho území pomocou hybridnej technológie vedenia agresie a o k u p á c i e... Dnes už o tom dúfam nie je žiadna pochybnosť... Ale je tým pádom iná obrovská, vzhľadom na všetky vlády po roku 89 a ich nelegitímnosť a nelegitímnosť ich riadenia a rozhodnutí na prakticky okupovanom území v prospech okupujúceho faktoru, teda Západu a za účelom zafixovania tohoto stavu všetkými prostriedkami hybridnej vojny...
Teda aj všetky následné vlády a politici a ich činy sú nelegálne a páchané na okupovanom národe a území. Teda aj Zeman na poste prezident následkom riadenej agresie po roku 89 nemôže byt legitímny prezident a zastupovať národ ale iba pozíciu vyjednávača v procese riadenia tohto subjektu pri vyjednávaní s iným subjektom, vedenom v zaujme výsostne tejto skupiny , ktorá si nad týmto subjektom udržiava MOC... Teda akt podobne nelegitímny ako pri Porošenkovi na Ukrajine, len v sofistikovanejšej podobe a s iným účelom zužitkovania tejto okupácie. V tomto prípade je reakcia Zemana pochopiteľná a článok umiestnený na kanáli Zvezda taktiež...

Re: Okupácia

Slovenka | 24.11.2017

...+++++..

Re: Re: Okupácia

mdmml | 24.11.2017

Ja to vidim takto. Pokial je to technologia utoku, agresie vedena voci narodu a republika sa da zrusit zdrapom papiera a takym istym zdrapom zrusit spolocenske vlastnictvo a rozkradnut vsetky hodnoty patriace narodu, v prospech agresora, neviem preco by sa nedala zrusit jej verejne uznanie a platnost, vynutena pod okupaciou. Tym padom nemozno uznat mandat ani jednej vlady po roku 89 s ich kompletnymi rozhodnutiami s neplatnostou rozhodnuti... Co si myslim pride este na program, len este na to nedozrel cas. Vid priklad nezrusitelnosti Meciarovych amnestii a terajsi rezidenti s tym nemaju ani najmensi problem.... Myslim si, ze by sme sa mali zamysliet aj nad tymto problemom...

kvalitní článek

Jura | 23.11.2017

Byť ne se vším souhlasím, tak jde o velmi kvalitně sepsaný článek.

bohužiaľ

ochranca | 23.11.2017

ešte sa stále nájde kopec ľudí čo to nechápe a rusko vidí ako agresora

Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

A cim vice lidi bude poslouchat Pjakina a cist tluste knihy, tim vice jich bude chapat to, ze Stalin nebyl masovy vrah, ze v 68 CSLA napadla NDR, Madarsko, Polsko a Rusko a Muzeum, ze oklovaly vrany

Re: Re: bohužiaľ

DoubleM | 23.11.2017

„…a Muzeum, ze oklovaly vrány.“ Taky mi to dlouho nedávalo smysl, ale někde jsem četl, že stříleli po ostřelovačích. Už nevím kde, třeba někdo doplní.

Re: Re: Re: bohužiaľ

xzx | 23.11.2017

Tohle je velmi dobry postreh, pomoci skrytych ostrelovacu strilejicich na obe strany se ucinne vyvola konflikt a nenavist mezi obema stranama, viz klasicky majdan na ukrajine ci pocatecni faze vyvoje v syrii. Opet to cele dava vic smysl. Oni svoje metody nemeni, jen je pokazde trochu jinak okecavaji s ohledem na to co jim asi tak posluchac nejepe "sezere"...

Re: Re: bohužiaľ

xzx | 23.11.2017

Jako pokus o ironi ponekud slabe, zvlaste pokud si uvedomime ze slo defakto o nouzove rizeni v rezimu temer ztracene kontroly a na nejnizsi priorite. z tohoto hlediska je skoro zazrak ze se to obeslo bez masivniho krveproliti, takze i tem historkam o hrdinnych sovetskych tankistech bych spis veril, protoze jinak ten skro zazrak vysvetlit nelze - asi se opravdu poucili jak vojensky zasahovat aniz by to vedlo k hruzam typu madarsko 56'. (zato jine zeme Varsavske smlouvy uz takto obetave nezasahovaly, viz napr. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/1968-polsky-vojak-vrazdil-pozustale-sokoval-ve-filmu/r~f25f0f000ae611e39f32002590604f2e/?redirected=1511447613) .

Takze u nas trochu vrany oklovaly fasadu narodniho muzea, no a co.. v takovem vietnamu ci iraku zase vrany oklovavaly miliony mrtvol tamnich obyvatel kteri nepochopili jake dobro jim zapadni nositele demo(n)kracie prinaseji...

Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Chapete, ze tady zadna ruska vojska po 2. svetove valce nemela co delat? U nas, ani v Polsku, Madarsku, Bulharsku... oni nas - svobodne staty po valce proste vojensky okupovali a za to jim mam tleskat? Co na tom chcete zkoumat? Ze si nekdo s namirenou hlavni zase prosadil svoji.Takhle se totiz chova dobrotive imperium.. Vazne se divim, co vsechno dokaze jeden Pjakin a spol. Pochopitelne vyjma zdejsich, jejichz rodnym jazykem neni cestina (Udo mas nahravku).

Zkuste to obratit. Pjakin by byl Cech. Kazal by o vseceskem svete. Co by vam ted asi tak rekl pan klidas Pjakin? Muzu pouze odhadovat, ale slovo zradci by si zrejme neodpustil.

Nechci tady stvat proti Rusku a dobre to z meho pohledu vyjadil Nomem Vincit. To, co provedlo ruske MO dokaze skutecne pochopit zrejme jen Rus, a to bez urazky

Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

A chápeš, že po druhé světové válce tu žádné ruské vojska nebyly?

Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

68-91 je ti malo? V Madarsku pak od roku 56.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Žiješ snad v nějakém paralelním vesmíru, kde období 1946-1967 není "po druhé světové válce"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Ta namirena hlaven tady byla hned po druhe svetove. Rozdil byl jen v tom, ze tehdy byla jeste zhava a v tom, ze Cesi jeli do 68 dle predepsaneho moskevskeho scenare

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Jaká hlaveň zase? Zkus konkrétně, nevím co máš na mysli.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Americká hlaveň, co sem mířila z Německa?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

olda | 23.11.2017

Někde jsem četl, že Andropov chtěl celou kontrarevoluci (či jak to nazvat) zlikvidovat klidně (asi cestou spec služeb) ale byl tehdy mladý a vliv měl malý a ta hlaveň by asi mířila na Dupčeka a spol. No jak řekl Valerij byl to test způsobilosti vedení SSSR a taky vlivu trockistů ve vedení, považuji Leonida Iljiče za čestného a dobrého člověka ale co mohl dělat smyčka se kolem něj utahovala tak jak kolem Gustava Husáka o čemž svědčí jejich projevy co plácali, prostě nemohli být takoví pitomci jak předváděli na tribunách. A celá ta akce byla vítězstvím TS a doufám, že malým i když asi významným.

Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Americké vojska v Německu dodnes ti zřejmě nevadí, to jsou ti správní hoši?

Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Host je host a okupant je okupant. Evropa prohrala valku a od te doby se vydavaji clanky, promitaji fimy, ve kterych nam vsem tvrdi, ze okupant je host, dobry pritel, bez ktereho bychom neumeli ani zit

Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Nikdo | 23.11.2017

A nepřítel je nepřítel.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

No tak jo. Tridni. Spokojenej? ;)

Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

mdmml | 23.11.2017

Tak ako sú americké vojská v Nemecku a Nemecko riadené z Washingtonu, kancelárskym aktom, tak isto hodnotím pokus o agresiu voči CSSR v roku 68 a jej dokonaný akt v roku 89 prostriedkami hybridnej vojny. Tým mi z toho vychádza nelegitímnosť všetkých následne inštalovaných vlád na našom území ich rozhodnutia a všetky kroky vedené v záujme inej okupačnej mocnosti... Teda aj rozdelenie Československa, vstup do NATO, EU a aj také kroky ako privatizácia národného majetku...

Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Západní historik, profesor Grower Furr prohlásil: "5 let jsem zkoumal historické dokumenty a mohu prohlásit, že jsem nenašel jediný zločin, který by Stalin spáchal."

Další západní historikové, jelikož Tony zjevně akceptuje jen západní zdroje:

"...Roku 1986 vzbudila ve vědeckém světě historiků skutečnou senzaci kniha jednoho ze zakladatelů této nové školy J. A. Gettyho[5] nazvaná The origins of the great purges (Původ Velkých čistek). V ní Getty úspěšně vyvrátil velké množství lží, které byly přijaty jako pravda. Mezi jinými tvrzení, že represe ve třicátých letech byly předem naplánovány Stalinem."

" Před dvěma lety publikoval ukrajinský internetový časopis vynikající texty profesora Marka Taugera[7] z University of West Virginia. Taugerovy práce zcela vyvracejí nacisty inspirovaný mýtus, že hladomor 1932-33 byl uměle vytvořen sovětskými vůdci."

Ale Tony má asi lepší informace, než historikové amerických univerzit? :)

Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Tony zasta pouze svuj nazor a ocekava, ze ve svobodne zemi s necim takovym nebude mit problem. Mozna by bylo vhodne brat Tonyho jako onu sirokou verejnost, pro kterou tady prece jste. Siroka verejnost prece zahrnuje i male deti, starce, blbce i chytraky. Nevsiml jsem si, ze by zde nekde bylo oznameni, ze tady maji pristup jenom profesori. Chces nadavat blbci za to, ze je blbec? Budes nadavat staremu cloveku za to, ze ti uz nestaci? Nebo chces rict, ze takovi lide nemaji pravo se ptat nekoho, kdo jim vsem chce urcovat jejich spolecnou budoucnost?

Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Tony zastává názor, ale když je konfrontován s jiným názorem a má svůj názor argumentovat, tak si začne hrát na chudinku, které ostatní ubližují. Zjevně ti nejde o diskusi ale o potlačení ostatních názorů, abys ten tvůj zůstal ten jediný správný, že?

On ti někdo nadával? Ptal jsem se tě jaké máš informace a na čem zakládáš svoje tvrzení, že Stalin byl masový vrah. Buďto máš argumenty a pak pro tebe není problém podepřít něčím svoje názory, nebo, jestli nemáš, tak nechoď tam, kde budeš muset jít s kůží na trh a uvidí se, do jaké míry jsou tvoje názory adekvátní. Nebo si pak nestěžuj, že lidem nestačí tvoje názory a chtějí slyšet argumenty.

Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Ohledne Stalina jsem uz tady diskutoval snad uz dost. Pokud si to nepamatujes, tak si to jako admin snad muzes dohledat. Na rozdil od ostatnich si muzes dohledat i to, co bylo adminem smazano. K tomu 68. Kdyz se vracel Ludvik Svoboda z Moskvy, tak se s nim vratil i sef jeho ochranky. Jen mel prelamane nohy

Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Kopírovals tu kdysi nějaké texty kdekoho, včetně pohrobků banderovců a podobného odpadu společnosti, tvoje vlastní argumenty jsem nezaznamenal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

Ok, beru te za slovo a nekdy se k tomu vratim

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: bohužiaľ

olda | 23.11.2017

A to mu je zpřelámal Stalin?

Re: bohužiaľ

Brunero | 23.11.2017

V 68-om som mal 17 rokov. Ak by nám boli v tej dobe ale aj tým starším predostreli neviem aké argumenty, neboli by nás ovplyvnili. Ktovie ako naše ale aj celé vedenie východného bloku bolo oboznámené s globálnou politikou.
Ja v kontexte udalostí po 89-om som jednoznačne presvedčený, že rok 1968 predchádzal tomu, čo v súčasnosti prežívame.

Re: Re: bohužiaľ

Tony Clifton | 23.11.2017

38, 48, 68, 89. Nic z toho nebylo nase ceske rozhodnuti. Od 29. zari 1938 doposud nejsme svobodna zeme. Menim motto (Ludo pochopi): Svobodu

Re: Re: Re: bohužiaľ

Hox | 23.11.2017

Pro pořádek, v roce 48 jsme si komunisty zvolili ve volbách. My, nikdo jiný to nebyl.

Re: Re: Re: bohužiaľ

DoubleM | 24.11.2017

No, já si myslím, že ani v roce 1918 to nebylo naše rozhodnutí a proto ani do 29. září 1938 jsme nebyly svobodná země. Důkazem je, jak nás strčili Hitlerovi.

Re: bohužiaľ

fleggg | 23.11.2017

Dlouho jsem si pokládal otázku co ten rok 68 měl vlastné znamenat, jestli to dobro socialismus s lidskou tváří nebo to zlo tvrdé potlačení vojsky varšavské smlouvy. Ať jsem to hodnotil z jákekoliv strany na nic jsem nepřišel. Moje znalosti a chápání světa byly někde jinde. Už jenom fakt že západ by nás podpořil v socialismu s lidskou tváří a pomáhal nám tak jsem to viděl jako utopii. Větší hovadina se snad ani nedá vymyslet.. Když se dívám na staré dokumenty jak čeští mladí muži házejí na tanky zápalné lahve tak jsem pořád v šoku. Přiznám se že pro tohle chování nemám pochopení. Na druhé straně je mi líto zmařených životů na jedné i druhé straně. Pokud budu počítat tak když se podíváme na konflikty v jiných částech světa jsou tyto ztráty na životech nesrovnatelně vyšší přímo v obludných číslech. Díky těmto stránkám jsem začal postupně chápat celej ten podvod s rokem 68 a začal si vytvářet názor který mě vyvedl z tohoto omylu a vše do sebe začíná zapadat jaksi logicky. Dnes jsem přesvědčen jak už jsem tady v tomto fóru někde četl, pokud by se povedl rok 68 s lidskou tváří tak už jsme pokročily mnohem dál než jsme dnes co se týká začleňování menšin a migrantů do společnosti a jejich vyzdvihování na úkor většiny. Pro západ furt zůstaneme občany druhé kategorie, bláboly typu že Rakousko doženeme za 10 let dnes začínají lidi chápat jako ohlupování národa.

Re: Re: bohužiaľ

abc | 23.11.2017

V komentovaném článku je mnohé přehnané. Drtivá většina lidu stála za KS a přála si reformovyný svobodnější socialismus. Chápu rok 68 jako pokus o převrat a zároveň test západu, jak daleko je obyvatelstvo na takový převrat připraveno (poločas rozkladu soc. ideologie od odstranění Stalina). Bylo ještě brzo.

Hox

abc | 24.11.2017

Jako pamětník vím o obrovském nadšení drtivé většiny lidu, reformovat socializmus. V okolí Dubčeka bylo jistě dostatek figur, zapojených do programu předání ČSSR západu. Pokud vycházíme ze skutečnosti postupného ovládnutí SSSR trockisty od roku 53, tak v tomto procesu a tudíž i v událostech roku 68 musela být klíčová právě ruská rozvědka, o které víme, že i v roce 89 spolu s CIA organizovala rozklad soc. bloku.(viz skvělou analýzu Miroslava Dolejšího) Vojenský zásah VS tedy nebyl nejhloupějším počinem, nýbrž dobře promyšleným. Diskreditoval SSSR na východě i na západě a především zabránil nákaze ostatních států RVHP reformovat socializmus, namísto přípravy na zavedení kapitalismu. Pokud by SSSR šlo pouze o potlačení nežádoucího vývoje, tak k tomu měl k dispozici mnoho jiných prostředků, které by použil včas a nenechal tento vývoj eskalovat. Další důvod k procesům roku 68 byl pro trockisty nežádoucí vývoj naší země. Dobrý stav ekonomiky a vzdělanosti byl stejně nechtěný jako např. v Syrii a Lybii. Článek z Hvězdy je manipulativní i v negativním hodnocení prezidenta Novotného.

Re: Hox

Torge | 24.11.2017

to mi přijde jako dobře možná varianta

Re: Hox

fleggg | 24.11.2017

Hezky je to namichany paty pres devaty.

Přidat nový příspěvek