Peníze z ničeho: úvod do vytváření falešných hodnot a jeho důsledky

"Jen bůh může vytvořit... hodnotu z ničeho." - soudce V. Mahoney ve sporu First National Bank of Montgomery vs. Jerome Daly.

"..konám boží dílo." - ředitel Goldman Sachs Lloyd Blankfein

 

Úvod

Co je podvod jiného, než vytváření "hodnoty" z ničeho a používání této "hodnoty" jako něčeho?

Podvody se proplétají a rostou jeden na druhém. Náš peněžní systém založený na dluhu slouží jako základ pro podvody. V našem peněžním systému musí dluh růst, aby se vytvářely peníze. Proto nikdy nejde splatit penězi celkový dluh. Aby se mohly splácet starší dluhy, musí být do oběhu vloženy další peníze skrz nový dluh. To způsovuje růst celkového dluhu, protože nové peníze jdou pro skutečné lidi (na rozdíl od bank) vždy s úrokem, a celkový dluh roste exponenciálně. Tento proces je nazýván financializace.

 

Financializace: proces vytváření peněz z ničeho, ve kterém je dluh (tj. chudoba, nedostatek) paradoxně považován za aktivum (tj. prosperita, přebytek). V současných financializovaných ekonomikách pochází "expanze bohatství" z parazitického zdanění produktivity ve formě úroků za peníze vytvořené z ničeho. Tento úrok časem požírá větší a větší část zdrojů, aktiv, práce a hospodářství, až nakonec nezbude nic.

Jen v peněžním systému založenému na dluhu může být dluh podivně přejmenován na aktivum. Tato stať se pokusí popsat hlavní komponenty a základní evoluci falešného vytváření bohatství, urychlené expanze dluhu, tunelování ekonomiky a nevyhnutelné finanční imploze.

 

Dějství první - vytváření nekrytých peněz, jejich množení a distribuce.

Americká Federální rezervní banka ("FED"): soukromá, neprůhledná entita založena v roce 1913, reprezentuje a slouží privátním a ziskuchtivým bankám, které vytvářejí peníze z ničeho (nekryté peníze). Na tuto entitu USA v roce 1913 delegovaly pravomoc emise peněz a tím se vlastně vzdaly ústavního práva vydávat vlastní peníze.

FED nedělá v zásadě nic jiného než to, že nám naše "státní" peníze půjčuje na úrok, kdy stát platí své současné dluhy tak, že vytváří více dluhů a tedy celkový dluh roste. V kontrastu, FED nyní dává peníze privátním bankám které ho vlastní za nulový úrok, čímž jim dovoluje kupovat americké vládní dluhopisy a inkasovat z nich 2-3 procenta úrok, který platí daňoví poplatníci.

 

Frakční rezerva: soukromé nekryté vytváření veřejných směnitelných "peněz" jako záznamů v knize, skrze "multiplikaci" veřejných nekrytých peněz uložených u soukromých bank. Držení 100.000 dolarů vkladu dovoluje mě, jako bance, půjčit 1.000.000 dolarů. Z čí autority? Z ničí, jen z mého rozhodnutí a akce.

V soudním případu zmíněném v citaci na začátku článku, soudce Mahoney rozhodl proti bance pracující v souhře s Federální rezervní bankou státu Minneapolis v jejich snaze zabavit a "koupit" dům amerického občana tím, že jednoduše vytvoří kompletní nutnou částku pro vykoupení domu tím, že vytvoří nový záznam v knize (počítači). Dále, pan Morgan (zástupce banky před soudem) připustil, že neexistuje žádný americký zákon, který by mu něco takového dovoloval. (viz First National Bank of Montgomery vs. Jerome Daly)

 

Dějství druhé - neregulovaná manipulace s hodnotami ("pěnezi") a expanze

Poté, co jsou peníze vytvořeny z ničeho, byly zavedeny další mechanizmy trhu za účelem zvětšení a zabalení hodnoty-z-ničeho ještě více, vytvořením finančních produktů které přidávají více čísel, aniž by přidávaly více hodnoty.

Leverage: praxe umělého záměrného násobení svých údajných aktiv za účelem ovládnutí kontrolního podílu v jiném subjektu / produktu. To je oblíbený mechanismus nyní zdiskreditovaných dravčích finančních firem které se nyní schovávají pod honosným označením "private equity firms". Tento údajný soukromý kapitál může být fiktivním znásobením hodnoty samooceněných aktiv, který je použitý k nákupu kontrolního podílu ve skutečné (= něco skutečného vyrábějící) firmě.

Typicky je zacílená firma vržena do dluhu, její skutečné majetky jsou vytunelovány a sklizeny, a potom je jí dovoleno udělat bankrot, čímž si žraloci z "privátních kapitálových firem" udělají další zářez a zároveň efektivně zničí lidem z bankrotující firmy najít si novou práci.

 

OTC deriváty: naprosto neregulované, netransparentní a patogenní sázky na pohyby trhu, které nevyžadují žádné reálné (podkladové) aktivum nebo sázku na něj. Objem zveřejněných obchodů v OTC derivátech dosahuje podle výroční zprávy Banky pro mezinárodní dohody (BIS) 700.000 miliard USD nominální hodnoty (pozn. HDP celého světa je dnes zhruba 54.000 miliard USD), z nichž většina jsou údajně "neškodné" swapy na úrokovou míru a měny, oproti více nebezpečným CDS (Credit Default Swap). Nicméně, byl to "neškodný" měnový swap Goldman sachs s "fiktivní mírou výměny" ( “a fictitious exchange rate”) který potopil Řecko, kdy pouze na jednom obchodě zdvojnásobil jeho závazky z 2.8 miliardy euro na více než 5 miliard euro. Také je třeba mít na paměti, že objem nezveřejněných OTC derivátů může být větší, než objem těch zveřejněných.

 

Rehypotekace (Rehypothecation): proces recyklování nebo používání stejného kolaterálu (zajišťovací aktivum) ve vícero obchodech nebo s vícero protistranami. Anglie zjevně nemá žádný limit na to, kolikrát může být jedna cihla zlata použita jako záruka (Shadow Rehypothecation, Infinite Leverage, And Why Breaking The Tyranny Of Ignorance Is The Only Solution):

Jednoduše řečeno: MF Global v roce 2011 představuje ekvivalent AIG v roce 2008: téměř neomezený leverage skrze stínový bankovní systém, ve kterém nejsou prakticky žádná fyzická aktiva která by podkládala nekonečné vrstvy dluhu vytvořené nad, a který, když se nakonec "svine" (opak leverage), vytvoří kataklyzmatický kolaps všech finančních institucí, kde je každá banka připoutána ke všem ostatním díky několika vrstvám rehypotekace: (Why The UK Trail Of The MF Global Collapse May Have "Apocalyptic" Consequences For The Eurozone, Canadian Banks, Jefferies And Everyone Else)

Poznámka: pro přesné vysvětlení mechanismů "zajištěné dluhové obligace" (CDO), syntetických CDO, kreditních swapů, nahého short selling a high frequency trading (HFT), viz článek "Když má trh rakovinu".

 

Dějství třetí - únos demokracie a kanibalizace kapitalizmu

Kartel mezinárodních padělatelů jmění si troufale dělá nárok na národní bohatství Řecka skrze nadnárodní entity jako Evropská centrální banka. Tyto nároky nejsou podloženy právní autoritou nebo logikou, ale jsou prosazovány i přesto nevolenými technokraty a spolčenými prodejnými politiky, kteří jednají proti zájmu svých občanů.

S Řeckem je nakládáno jako s firmou, kde "náklady" (např. sociální systém) má být odstraněn, produktivita má být snížena skrze vyšší zdanění, a má být obnovena dluhová podřízenost. Korupční kapitalizmus pokračuje v šíření metastáz. Nyní když se gangu mezinárodních padělatelů bortí fantómové papírové zisky, chtějí získat skutečné hodnoty, kterými by zalepili díry.

 

Národní jmění Řecka bylo dáno na prodej, ohrožujíc národní svrchovanost a právo kontrolovat vlastní majetek. Řecká prosperita je škrcena skrze úsporné programy. To způsobí jen urychlené smršťování ekonomiky. Primární nevyřčeným cílem těchto strategií je získání kontroly na produktivními aktivy a kanibalizování reálného bohatství, protože empirické výsledky těchto strategií jsou ve zjevném rozporu s deklarovanými.

 

Šokový kapitalizmus: záměrné vyvolání nejistoty, utrpení a nedostatku v populaci za účelem vyvolání paniky a náchylnosti ke zneužití a snadné extrakci bohatství. Je to kompletně dravčí obchodní model, který operuje za bílého dne. Když zneužití už nemusí být organizováno a utajeno s pomocí konspirace, v pokročilých dějstvích je vidět nemoc kapitalizmu. Je ohromující, jak snadno mohou být reálná aktiva získána a individuální práva pošlapána (jako v podvodech s vyvlastňováním domů bankami), když jsou lidé obklopeni korupcí na všech stranách.


zdroj: zerohedge.com

 

Diskusní téma: Peníze z ničeho: úvod do vytváření falešných hodnot a jeho důsledky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek