Pár slov k metodě dynamického programování

Pár slov k metodě dynamického programování

13.2.2014

Hox

 

Nedávno zde vyšly materiály (zde a zde) o medotě dynamického programování (MDP) jakožto algoritmického vyjádření Dostatečně všeobecné teorie řízení. Nevyvolaly příliš mnoho reakcí v diskusi, zřejmě kvůli technickému jazyku a složitosti. Chtěl bych se k tomu proto vrátit a osvětlit některé body, které nemusí být jasné na první pohled:

  1. dostatečně všeobecnou teorii řízení používáme každý nevědomky od narození, neustále každý den, nezávisle na tom, zdali existuje její formální popis, zda jej člověk četl, zda je mu formální popis srozumitelný. Nebo naopak: DVTR je formálním popisem něčeho, co je člověku vlastní a co používá nevědomky neustále. DVTR jako formální popis umožňuje tomu vědomě věnovat pozornost a aplikovat to vědomě na větší rozsah úloh (například, časově delších, v horizontu měsíců, let, desetiletí...), a také vysledovat řízení v dlouhodobých procesech, kde by jej jinak člověk "v kolotoči života" nehledal nebo nečekal. Samotná metodika (již formálně popisuje DVTR) je totožná při úkolu uvařit oběd, zajistit servis auta, stejně jako při úkolu v horizontu tisíců let zottročit lidstvo, pokud budeme mluvit o aktivitách GPP. Jen to první zvládá každý nebo téměř každý, o tom druhém drtivá většina lidí dosud neví a často to i odmítá vzít na vědomí, pokud na to někdo nasměruje pozornost daného člověka.
  2. metoda dynamického programování (MDP) opět popisuje něco, co je člověku vlastní, co objektivně je a funguje nezávisle na tom, zdali člověk formální popis MDP četl nebo ne, zda jej pochopil či ne. I pokud člověk text o MDP zavrhl jako ztrátu času, je dost pravděpodobné, že ten mechanismus úspěšně použil nebo používá ve svém životě. Podstata je v tomto: algoritmus MDP se AUTOMATICKY aktivuje pokaždé, jakmile si člověk vytyčí cíl. Jsou zde však dvě podmínky:
    1. cíl nebo cíle musí být konkrétní ve všech ohledech (například, "chci se mít dobře" se nepočítá, "chtěl bych bydlet ve vlastním domě" zřejmě ano)
    2. spuštění "řetězu náhod" algoritmiky MDP, který vede ke konkrétnímu cíli (pokud se člověk v určitých okamžicích správně rozhodne, tj. zvolí správnou variantu další cesty), je morálně podmíněné. Jinými slovy, záleží v prvé řadě na výběru cíle - egoistický cíl fungovat nebude. Navíc, cíl nesmí být v rozporu, a nejlépe by měl být v souladu s Záměrem HNR pro lidstvo obecně a konkrétního člověka konkrétně. Čím více bude v souladu s optimálním cílem (vektorem cílů) pro daného jedince v dané etapě jeho života, tím rychleji a efektivněji bude mechanismus, formálně nazvaný MDP, pracovat a tím rychleji člověk cíle dosáhne. "Optimálním" je myšleno samozřejmě optimálním z pohledu HNR (Boha), nikoliv ze subjektivního pohledu člověka. Člověk zde odhaduje a o úspěchu odhadu může soudit až podle výsledků (jediné objektivní kritétium pravdy, adekvátnosti je - praxe).

Ve výše uvedeném je odpověď na otázku, proč se někomu sny plní (a někdy/zpravidla? nečekaným způsobem, řetězem "náhod") a někomu ne. Kdo však žádný cíl ("sen") nemá, tomu se ani nemůže splnit. Vypadá to tedy, že v prvé řadě jde o to, uspořádat si priority a pokusit se identifikovat konkrétní cíl, který je v souladu se Záměrem. Jakmile je tento krok proveden a je zvolen dostatečně adekvátní cíl, mechanismus MDP se automaticky uvádí do chodu.

Ještě bych se chtěl zastavit u otázky cílů a jejich souladu/nesouladu (se Záměrem), egoičnosti/neegoičnosti atd. Každý člověk a každý osud, životní cesta je jedinečná, to co by pro někoho bylo hodnoceno jako egoistický cíl, u druhého může být jinak. Vše závisí na konkrétních okolnostech a situaci, a dle mého hlavně na vnitřním postoji člověka k danému cíli, snu - z jakých důvodů ho chce dosáhnout. Pokud vzít krajní případ, někomu se může splnit přání mít mercedes, pokud to není jeho hlavním cílem a například umožní nebo pomůže v realizaci dalších  (hlavních) neegocentrických cílů, zatímco pokud by někdo mercedes chtěl jen k polechtání ega (nástavec na ...., jak se říká), možná ho někdy získá, ale štěstí mu nepřinese a algoritmus MPD, neboli řetěz správných "náhod", v takovém případě do chodu uveden nebude.

 

Diskusní téma: Pár slov k metodě dynamického programování

Matematicky popis algoritmu DP

Miko | 09.12.2014

Z pohľadu "teorie dynamických systémov" a "teorie riadenia" by bolo vhodné vysvetliť základné pojmy používané pri riadení systémov/procesov.
A to: riadiaca veličina/akčna veličina, riadená veličina/vystupna veličina/output, poruchová veličina, okamžitá hodnotariadiacej veličiny´= žiadaná hodnota a najmä: spätná väzba, dopredné riadenie, inverzná dynamika , atď.
Z mojho pohľadu je to tu vysvetľované iba na "verbalnej úrovni" s ignorovoním "matematického popisu". Dynamické programovanie sa vysvetľuje tak ako je vyučované na "ekonomických fakultách", kde namiesto "dynamiky systému" definovanej matematicky sa používa tzv. "sytémovú dynamiku" definovanú iba verbálne.
Potom sa "verbálne" dá zdôvodniť čokoľvek. V tom vidím určité "zavádzanie" čitateľov.

Poděkování

| 14.02.2014

Děkuji všem za milá slova a za rady do života, třeba některá vyjde..... Přeji všem pěkný večer.

Platí to i na mezilidské vztahy??

| 13.02.2014

Zdravím, mám možná zajímavý dotaz - váže se to i na mezilidské vztahy??
Stále totiž hledám partnerku a každý večer si přeji, abych si nějakou našel.. Ovšem zatím se nedaří.. Je to možná tím, že
1) není to v mém plánu - osudu a prostě s tím nic nenadělám??
2) že jsem málo konkrétní?? Ovšem více být nemohu, když nevím, která by chtěla mě..
Je na to nějaké odpověď - rada???
PS. Pokud by to bylo řízením osudu a přečetla si to nějaká paní, která by stála o mě - 50 mladšího vzhledu/168/65, mezi OP-OV, zkuste se prosím ozvat..

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Hox | 13.02.2014

plátí to obecně, ale vždy je to otázka konkrétní situace, kterou můžeš posoudit plně jen ty sám. možná je problém v tom "nějakou"? možná je problém v "chtít" namísto uspořádat, zopakovat si cíl(e), bez přílišných emocí? možná je problém v slůvce "našel", namísto "potkal"? A možná.... dalších 100 okolností, o kterých nemám ani ponětí. Co se týká příkladu ze života, jeden je uveden pod článkem o Puškinovi, zkopíruju:

K vysvětlení uvedeme příklad „Událost od Barri“, popsanou 78 letým anglickým psychoterapeutem G.Feuerbernem, jehož krédem je „I´m very courious“ (Jsem velmi zvědavý).:

„Před mnoha lety jsem si chtěl doplnit vzdělání, což v té době stálo nemalé peníze. Přemýšlel jsem, jak ten kurs absolvovat. K dispozici jsem měl kolem deseti variant, které jsem mohl zkusit.

Jednou z variant bylo vstoupit do služeb jisté organizace, pár let tam odpracovat a oni by mi potom to studium zaplatili. Druhou byl noční práce v telefonní společnosti, a třetí – odjet na práci do Austrálie, kam bylo možno dojet za přijatelné peníze, a vydělat si mnohem více peněz, než v Británii. Možností bylo tolik, že jsem nevěděl, které dát přednost.

Tak jsem i řekl: „Dobře, pojďme na to obráceně“. Když se díváte na labyrint a říkají vám: „Předpokládejme, že jste ve středu labyrintu, jak budete hledat cestu ven?“ Já bych to udělal obráceně, začal bych hledat, jak dojít do středu. Dejme tomu, že konečným cílem je absolvování kurzu. Který krok tomu bezprostředně předchází? Co mi napovídá intuice? Co se musí stát předtím? Intuice mi napověděla, že je třeba zaplatit. Tím hned odpadla část variant. Položil jsem si otázku: který je ten předchozí krok, který krok mu předchází… Dokud jsem se nedopracoval k reálnému času. K tomu momentu zmizely všechny varianty, kromě jedné. V té době bylo velmi obtížné získat peníze v bance.

Zeptal jsem se sám sebe: „Jak ten kurs zaplatím?“ – „Mohu si vzít úvěr v bance“. Napsal jsem: - úvěr.

A co potřebuji k tomu, abych dostal úvěr v bance? Musím tam mít běžný účet a na něm nějaký pohyb. Co tomu musí předcházet? K tomu, aby tam plynuly peníze, potřebuji práci. Tou dobou už jsem se odstěhoval od rodičů a měl jsem přítelkyni.

Nehledě na to, že jsem měl zkušenosti v poradenství, byl jsem v cizím městě, v Londýně a tam jsem neměl styky…

Řekl jsem si, že jestli se mám zabývat něčím samostatně, musím se věnovat poradenství. A jestliže se tomu budu věnovat v Londýně, musím se rozhodnout, ve které jeho části. Je taková čtvrť, která se jmenuje Hampstead. Budu-li v té čtvrti, potřebuji tam mít byt. Abych mohl zaplatit byt, potřebuji peníze na kauci, které jsem ovšem neměl. Abych si ty peníze vydělal, musel jsem mít klientelu. Aby se u mě objevili klienti, potřebuji slušný oblek.

Tou dobou jsem se mimo jiné zabýval představami obleku. Kreslil jsem si ho na papír, ten jsem zanesl krejčímu a on mi podle toho šil oblečení. Do začátku jsem potřeboval takového klienta, abych mohl zaplatit ten oblek. K tomu, abych mohl ten oblek nakreslil, potřeboval jsem velký arch papíru a špendlíky k jeho pověšení na stěnu. V tom momentě jsem byl překvapen z toho, že jsem už měsíc přemýšlel o tom, že bych měl zajít pro špendlíky. Šel jsem koupit špendlíky, nakreslil oblek, koukám se na něj, a vtom zvoní telefon: „Chlapče, potřebuji tvoji konzultaci“. No, a částka, kterou mi zaplatil, stačila na zaplacení obleku. A tak dále…

Ocitl jsem se v Hampsteadu a začal tam pracovat. Divil jsem se tomu, jak malý krůček mi pomohl hnout se s místa… Vždyť se všechny ostatní varianty zdály být tak významnými: jet do Austrálie, podepsat jakýsi strašný kontrakt… A ukázalo se, že stačilo jen dojít pro špendlíky. Příčinou toho, že se tak dlouho ubíráte z místa kde jste, do místa, kam se chcete dostat, je to, že jste něco vynechali. Stává se, že podvědomě uděláte krok, aniž byste tušili, že je také krokem směrem k vašemu cíli. Ale roli nehrají kroky samotné, ale spíš časový úsek mezi nimi".

Re: Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Aien | 14.02.2014

:))))Pohled čarodějky:zkus si představit, že už nějakou ženu miluješ a ona tebe, podrž si v sobě ten pocit dávání a přijímání lásky, vysílej ho do své aury , do emocionálního těla, bude to jen otázka vzdálenosti, která se bude zkracovat, až se potkáte.Láska má větší moc než cokoli jiného (i než smrt). Je to v pohádkách: muž šel do boje, žena mu utkala košili a do ní zašila tři semínka zlatého kapradí (vyšila ochranné obrazce...), dokud měl tu košili na sobě nic se mu nestalo. .)))

Re: Re: Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Aleš Krejčí / Brno | 14.02.2014

Napřed si vytvoř představu co vlastně hledáš. Čím více bude Tvá představa v souladu s Vyšším záměrem, tím dříve najdeš co hledáš. Nenajdeš-li, zkus upravit svou představu. Nenajdeš-li vůbec, nelituj, je to také dobře..

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Ferko | 13.02.2014

Túžba po danom cieli má byť jasná, čistá. Čím väčšie ego tým väčší chtíč atď. Ego má mnoho tvári. Cieľ musí byť neegoistický a čo najvznešenejší a to všetko v rámci momentálneho vývojového stavu človeka(potreba spoznávať nie len okolie ale aj seba, svoje strereotypy). Žiadne pre oko sa hranie na vznešeného dobráka na jednej strane alebo podceňovať a odpisovať sa na strane druhej. Myslím si, že len mať partnera nemá byť konečným cieľom. Je ale veľmi potrebný a prospešný pri stanovovaní si cieľa zahŕňajúceho aktívnu spoluprácu s ostatnými ľuďmi, či už rodina, okolie, spoluobčania atď. Neustále hľadať a vzdelávať sa.
Z vlastných skúsenosti z poslednej doby môžem povedať, že ciele pri ktorých som sa ako keby chcel odpájať od spoločenekého diania a mať kľud, tie nejak nefungovali. Ak som sa presmeroval(kvalitnejšie vnímanie intuície) k spoločenskej spolupráci tak sa začali robiť "zázraky". Behom krátkej doby(cca 2 mesiace) prišlo v práci povýšenie, výrazné zvýšenie platu, spokojnosťso mnou a veľká oblúbenosť okolia atď. Odvahu k zapájaniu sa do spoločenského života mi dodalo hlavne(nielen) štúdium KSB na tejto stránke.
Všetko som popísal veľmi zjednodušene. Tomu všetkému predchádzali rôzne etapy môjho života.

PS: Treba sa snažiť tiež pochopiť úryvok, ktorý uviedol Hox o Události od Barri.
Ja som chcel hlavne poukázať na to, že človek je typ spoločenský a tomu treba prispôsobovať svoj cieľ.

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Paulo | 13.02.2014

Ahoj, daj si www.nlp-akademia.sk
A vo vysielani mas cast o tvojom zivotnom partnerovi :)

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

paprsek | 14.02.2014

Nad určení života nikdo nevyzraje, ale:

Potřebujete se otevřít a vyrovnat se s pochybností - kteráže by vás to chtěla... Vy přece hledáte spřízněnou duši k tomu, aby jste ji obohatil svojí láskou a ona obohatila vás... Hledáte ženu, se kterou si porozumíte a vzájemně pomůžete dojít naplnění... Je snad i jedno, jak bude vypadat - to konkretizovat nemusíte... Vaše duše do sebe musí vzájemně zapadat... to jsou hlavní zadávací kritéria. Vzniknout má souznění...2 lidí a jejich společné štěstí...
Hledáte snad toto, ne? Je to nejdůležitější? Tak za tím běžte...

Re: Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

paprsek | 14.02.2014

Dneska je zvláštní datum...

Re: Re: Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

pyramida | 14.02.2014

Dnes je 14. 1+4= 5 Pětka je symbol života.

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

taurus | 14.02.2014

Vzpomněl jsem si na jeden vtip, i když v této chvíli nemohu říct, jestli je český nebo ruský. Pokud je český, tak ho možná budeš znát.
Jeden chlapík měl finanční problémy. Potřeboval milion, ale neměl potuchy, jak ho získat. A tak se začal modlit bohovi. Každý den. Jednou, když už svojí prosbu vyslovil snad po stodvacetipáté, se mu z nebe ozval hlas "Hergot! tak udělej pro to aspoň něco. Kup třeba los!"
Tak i moje rada bude - představ si, jak by tvoje partnerka měla vypadat, jaké by měla mít kvality, zformuluj, co v ní upřednostňuješ, začni si jí představovat, neseď doma u počítače. Choď na výlety, cestuj, navštěvuj společnost a hlavně, nevrhej se na každou babu, která je svobodná, nech tomu volný průběh, ona sama si tě najde.
Mně to vyšlo. Ale až po roce.

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Stretnutie | 14.02.2014

Ty ,Ja,podľa mňa príliš tlačís na pílu.-).Nechaj to plynúť.Ale za\ originalitu a jemný zmysel pre humor ti posielam klasiku,pusti si to aj v hudobnej verzii.
Mám,kým nemám

Kým som sám, vlastním všetky práva,
mince svojich slov.
Kým som sám, ešte stále má čo lákať.
Kým som sám, sám so štítom čistým,
zatiaľ stále viem.
Kým som sám, môžem prekročiť svoj tieň

Rybička, zmizík, povrázok - človek stále niečo stráca
Kladú mu tisíc otázok.
Kým som sám, žijem pre všetkých priateľov
Kým som sám, môžem prekročiť svoj tieň

Re: Platí to i na mezilidské vztahy??

Finist | 18.02.2014

Samozrejme, že môžeš si týmto spôsobom nájsť priateľku. tvoj problém je v tom, že si si ešte dostatočne " nevysnil" partnerku ktorú by si chcel.
Takže niekoľko krokov:
neupriamuj sa na konkrátneho človeka - on môže mať úplne iné predtavi o svojom životnom partnerovi. Nesnaž sa ovplyvnôvať život iného - nebudeš úspešný!!! Potom by išlo o znásilňovanie inej Bytosti - Duše
Môžeš si urobiť vizualizáciu, ako by mal tvoj partner vyzerať ( oči vlasy, tvár, postavu atď)
Môžeš si urobyť celý zoznam vlastnosí, aké by mal mať( ale vždy na tom zozname bude niečo chýbať.... )
Preto je najlepšie si priať partnera, ktorý sa ku mne, čo majlepšie hodí.
Odošli svoju požiadavku do Vesmiru a okolnosti stretnutia zoznámenia nechaj na Vesmír ten sa už o všetko postará.
Veľa šťastia :-)

Hmm

Paulo | 13.02.2014

Dobre a ako je mozne ze GPP sa jeho ciele plnia velmi dobre aj ked su v totalnom rozpore so Zamerom?

Re: Hmm

Hox | 13.02.2014

Plnění cílů GPP se dá nejlépe charakterizovat slovy: všechny jim vychází jen částečně a vždy s časovým skluzem. O opičí pracce by mohli vyprávět... hašením jednoho problému vytvoří pro sebe větší, a tak dále exponenciálně :)

"Len už hiero-fantíkom ujel vláček (mali to završiťešte v stredoveku, do nástupu VT-pokroku, len sa im ho nepodarilo dostatočne zabrzdiť a teraz hasia hroziacu celoplanetárnu ekologickú krízu - viď napr. Nobelovka pre Org. pre zákaz chem. zbraní).
Stoja nahí v tŕni po apokalypse, predikciou už nevládnu, tak len hasia, čo sa ešte dá a snažia sa ľudí demoralizovať, stresovať a strašiť všetkými možnými spôsobmi."

s čímž se dá jen souhlasit.. ono se jim něco sice daří, ale "náhody" pracuje většinou proti nim. Je jim hodně dovoleno z toho důvodu, že mají sice satanistickou, ale stále konkrétní koncepci globalizace, a Shora bylo zřejmě vyhodnoceno, že nějaké řízení je lepší než žádné řízení, a že je to přese všechno nejkratší cesta k cíli, i když zřejmě nejkrvavější. jinými slovy - GPP sice dělá lidstvu ze života peklo, ale obsahuje možnost (jistotu) překonání a východu k lidské koncepci. Kdežto ostatní koncepce globalizace by sice byly jakoby "ok", ale zakonzervovaly by lidstvo v davovo-"elitární" společnosti natrvalo, bez možnosti úniku, což by ve výsledku končilo něčím podobným jako před 11-13.000 lety, globální "reset" a začátek od nuly.

Re: Hmm

paprsek | 14.02.2014

Je potřeba, aby systém žil tak dlouho, aby co nejvíce lidí pochopilo - oč jde a potom to ukočírovalo... je to nejšetrnější cesta pro většinu bytostí...

Proč to vše tak dlouho fungovalo s malými zádrheli?- viz HOX, ale vyšší význam netuším - možná aby se satanismus ve Vesmíru historicky znemožnil? Jako špatný model?

Re: Re: Hmm

paprsek | 14.02.2014

Dokud bude vraždit hrstka ( z pohledu početnosti lidstva) teroristů - bude pořád relativně málo obětí - a tím pádem se nebudou zaplítat další lidé.

Když se dav vrhne na své utlačovatele se spravedlivým hněvem - bez rozmyslu... co z toho bude? Mnohem větší vraždění, které bude těžké zastavit, navíc bychom si ho s sebou táhli ještě hodný kus cesty. Kolika lidem se zabijí příbuzní... atd - vznikne řetězová reakce... Když si musíme projít po určitou dobu bolestí a bezmocí a nadhlédnout nad tyto stavy - nebudeme vraždit a ve vhodnou chvíli budeme schopni i zastavit dav, aby nevraždil... to je náš hlavní úkol. Musíme převést společnost do nového uspořádání - bez msty - jinak ta krev bude i našich rukou...

DVTR na VŠ

e721 | 13.02.2014

Víte někdo něco o aktivitě, která by potvrzovala, že se s materály DVTR pracuje ve VŠ prostředí v ČR a SR?

budú nám riadiť myšlienky

Rajka | 13.02.2014

Keď ľudia včas nezakročia, naše činy nebudú podľa našej vôle. V tomto roku chcú začať čipovať aj novorodencov.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3482-pentagon-chce-pomoci-vojakum-a-seniorum-spoustet-vzpominky-implantovanym-cipem

Re: budú nám riadiť myšlienky

udo | 13.02.2014

Doplnil by som k článku "The efekt of a monkeys paw".
T.j. Keď to auto moc chce, veľmi pravdepodobne ho skôr, či neskôr mať bude, no pri nebraní ohľadu na objektívnu realitu príčinno-dôsledkových vzťahov, dostane onen povestný balíček, ktorým zaplatí už cenu vskutku primeranú, ak chápete.

Také sú objektívne pravidlá.
..a ako sa hneď na začiatku v pôvodnejších bibliách správne píše,
"neradno ich zpochybňovať."

dosahovanie cieľ ov a MDP v praxi

re:čipovanie
Nepreceňoval by som tieto snahy.
Ako chcete prevziať riadenie s dostatočnou presnosťou nad FUNKČNÝM, takmer neporovnateľne sofistikovanejším objektom pomocou doslovne treťotriednych protéz?
Z psychologicko-technického hľadiska je to nelogické.

Pokiaľ nebudete požívať drogy(včítane čisto "psychických"-"pseudonáboženstvá, meédiá,.."),
žiadna kontrola vám v tomto zmysle Rajka naozaj v zásade nehrozí.

Ide tu skôr bu-bu-bu na odvedenie pozornosti davu od skutočných hrozieb technológii (a)sociálneho inžinierstva. Od zneužívania tzv. konceptuálnych technológii, či tzv.mat(r)icových operácii kult(ur)ologickej agresie, ak chápete.
Tam je šakal z púšte zakopaný.

To len poľovníci falošné volavky užívajú.
Tí, čo žnú tam, kde nesiali.
Kočovníci.

Re: Re: budú nám riadiť myšlienky

Paulo | 13.02.2014

Udo srdečne ďakujem za tvoje reakcie, vzdy mi "nieco nove" zapadne tam kam ma. Navyse su zrozumitelnejsie ako tie verse pred casom, tam som sa casto stracal...

Přidat nový příspěvek