"Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

"Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

4. ledna 2013 sdělovací prostředky informovaly, že v žebříčku časopisu Foreign Policy nejmocnějších lidí světa v roce 2012 zaujal V. V. Putin první pozici obsazením druhého místa. Je pozoruhodné, že první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě". S plným textem je možné seznámit se zde (česky - v literárních novinách).

 

Pročtením textu se lze přesvědčit o tom, že text obsahuje mnoho zamlčení, které rozkryjeme a okomentujeme níže.

 

Jak známo, na jednodolarové bankovce je zobrazena pyramida, v základě které je napsáno "Novus Ordo Seclorum", což se překládá jako "nový světový pořádek" nebo "světový pořádek navždy". Zobrazení zednářské "pyramidy s okem" i sám text v jejím základě jsou přímo spojeny se strategií zavedení Nového světového řádu na planetě Zemi s tajnou "světovou vládou" v čele. A pokud ještě před několika lety o tom různí "experti s autoritou", "politologové" a "sociologové" psali s posměchem, dnes masmédia o existenci "světového zákulisí" a zavedení "nového světového pořádku" hovoří už prakticky otevřeně.

 

I z DOTU (dostatečně obecná teorie řízení) je známo, že pokud existuje objekt řízení - například lidstvo, pak musí být i subjekt řízení (ten, kdo řídí). Je očividné, že takovým subjektem je "světové zákulisí", neboli globální prediktor (GP), který, využívaje bezstrukturní způsob řízení, působí jako "neviditelná síla" neboli "nikdo". Právě v tomto kontextu je třeba chápat text zprávy: "první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě".

 

Média usilovně připravují informační prostředí pro objevení se globálního nadstátního vůdce, který se stane zosobněním "světové vlády" (představitelem onoho "nikdo") a může "údajně" řešit všechny problémy lidstva, překonav "nejtěžší a nejnebezpečnější výzvy ve světě".
 

Z některých informací, například od experta Michaila Chazina vyplývá, že v současné době "americká a světová elita už není dále ochotna brát na sebe odpovědnost za události ve světě, konkrétně, předkládat pravidla hry společné pro všechny." Fakticky Chazin tvrdí, že tzv. světová "elita" ("světové zákulisí", GP), která je subjektem řízení globální úrovně významu:

  • za prve, zanechává lidstvo tváří v tvář k problémům globální systémové krize (ekologické, ekonomické, demografické, sociokulturní atd.), to jest, odkazuje se od globálního vládnutí;

  • za druhé, po zamlčení ta samá "elita" přiznává svou neschopnost řídit a plnou morální degradaci;

To potvrzuje i ten fakt, že všichni současní veřejní lídři jsou zaujati řešením regionálních problémů a čekají, až na sebe odpovědnost za osud světa vezme někdo jiný.


Zde je zajímavá hra slov, použitá sdělovacími prostředky:

"Putin byl jako nikdo na planetě schopen konsolidovat vertikálu moci (myšleno je činitele "na místech" pozn.)" - je očividné, že fráze je dvousmyslná a Putina v ní v schopnosti řídit srovnávají s "nikým".

Mimochodem stupeň vlivu experti Foreign Policy hodnotili podle způsobilosti člověka "samotnému dosáhnout změn, které významně ovlivní osudy velkého množství lidí". Vyšlo najevo, že k tomu dnes není způsobilý nikdo kromě V. Putina. Vladimir Putin je charakterizován jako "ten, se kterým je třeba počítat".
 

My máme daleko do názoru, že "světové zákulisí" jsou extremisté nebo sebevrazi, a nechápou nebezpečí vznikající v důsledku zřeknutí se globálního řízení, vždyť "Situace zavazuje, a pokud nezavazuje, pak i zabíjí. Ze zažátku morálně, nakonec i fyzicky." Proto jestli je tvrzení M.Chazina správné, je rozumné předpokládat, že světová "elita" dopředu naplánovala cesty a způsoby návratu.


Je zajímavé, že v seznamu se za V. Putinem umístil šéf centrální banky USA (FRS) Ben Bernanke, "jako člověk, který disponuje největšími možnostmi postavit na nohy americkou ekonomiku."
 

Obrátíme pozornost ještě na něco. Umístění Putina na vrchol seznamu nejvlivnějších lidí světa je ještě i apel k samotnému V.Putinovi. Tímto způsobem "neviditelná síla" dává z jedné strany Putinovi "bianco šek" na další pokračování jeho strategie ve vztahu k Rusku i všemu lidstvu (o tom, že rozsah činnosti V.Putina má globální charakter, už není na místě pochybovat), a z druhé strany ukazuje hierarchii vzájemných vztahů v globální "elitě", kterou by "elita" měla dodržovat:

1. "Nikdo"

2. V. Putin

3. B. Bernanke

4. A. Merkel

5. B. Obama
 

Zde bychom chtěli připomenout ještě to, že s pozice KOB je zdrojem vzniku "biblického projektu" staroegyptské, nikoliv staroruské žrečestvo. Příčinou jeho zrodu byla v ty dávné časy rozdílná sociální situace v Egyptě a na Rusi. Je také známo, že staroruské žrečestvo se zřeklo mise globalizace, která mu byla předložena Seshora, ve důsledku čehož upadla Rus do dlouhého procesu smuty, kterou do dnešní doby nepřekonala. Proto umístění V. Putina na vrchol nejvlivnějších lidí světa, se současným zřeknutím západní "elity" nést dále tíhu globální odpovědnosti atd., je možné považovat za opakovanou nabídku Seshora vést globalizaci představitelům staroruských klanů. A oni nyní, bez patnácti let po tisíci letech, nemají právo nepřijmout. Ruská civilizace v čele s V.V.Putinem, ozbrojena Koncepcí, se nezřekne své globální civilizační mise.

 

Globalizace je proces objektivní. Řízení globalizace je vždy subjektivní a realizuje se podle jedné ze dvou koncepcí: spravedlivé, morální, božské nebo nespravedlivé, amorální, satanistické. Pro nás je očividné, že Putin vede všechnu svou činnost v rámcích koncepce spravedlivého uspořádání života na Zemi. Proto budoucí rozvoj lidstva leží právě v rámcích vysoké morálky a spravedlivosti, ačkoliv bude třeba překonat ještě mnoho překážek.

 

Informačně-analytická služba KPE

kpe.ru

 

Doplnění:

 

6. ledna média informovala o tom, že francouzský herec, "člověk světa" Gerard Depardieu se stal občanem Ruské federace.

 

"Herec Gerard Depardieu přiletěl charterovým letem do Soči, aby dostal ruský pas. Oznámila o tom večer 5. ledna AFP s odvoláním na tiskovou službu Kremlu.

Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov tuto informaci potvrdil. „To je soukromá cesta. Možná, že se setká s prezidentem. Není vyloučeno, že v průběhu tohoto setkání bude Depardieuovi odevzdán ruský pas“, řekl Peskov.

Putin podepsal pokyn o poskytnutí Depardieuovi ruského občanství 3. ledna 2013."

"To se takhle jednou probudíte a chápete, že jste Rus"

(Depardieu ve filmu Rasputin)

 

O dva dny dříve média informovala, že legendární francouzská herečka Brigitte Bardot prohlásila, že může následovat příklad Depardieu:

"Legenda francouzského kinematografu a odvážná ochránkyně zvířat Brigitte Bardotová hodlá podat žádost o ruské občanství.

Jak se praví v zveřejněném v Paříži prohlášení hereččina fondu, splní svoji hrozbu v případě, že správa lyonské zoo umrtví dva nemocné tuberkulózou slony. „Požádám o ruské občanství, abych odešla z této země, jež se změnila na hřbitov zvířat,“ prohlásila Bardotová. "

 

Vzniká řada otázek:

Jsou to vše náhody?

Co se ve skutečnosti skrývá za těmi událostmi, které vybočují z řady? Jedná se o první krok v oficiální migraci světové "elity" (pod různými záminkami) do Ruska?

Obecně, je zde nad čím přemýšlet.


 

Diskusní téma: "Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

žiadosti o úver

Mike Petter | 07.03.2016

Dobrý den, jste ve finančních potížích? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chtějí začít nový podnik nebo zlepšit své podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes pro finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) dlužník musí být alespoň 18 let 2) I přes špatné úvěry, získání úvěru dlužník záruční 3) finanční prostředky mohou být poskytnuty při nízkých úvěru.

žádost o úvěr

Jméno:
Země:
Adresa:
Telefon:
Stáří:
Postavení:
Povolání:
Měsíční příjem:
Výše úvěru:
Trvání:
Účelem těchto fondů:

Díky panu Mike Petter

pôžičky

Dan | 02.03.2016

Jsem Danny B Oscar CEO finančních zprostředkovatelů a obchod, nabízíme půjčky pro firmy, jednotlivce investoři také udělat krátkodobé a dlouhodobé úvěry, v případě zájmu kontaktujte nás prosím na danoscar9@gmail.com

nabídka úvěru platí nyní na 2%

Pastor OSAS Ben | 21.01.2016

Ahoj,

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, domácí úvěr, auto úvěr, studentské půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěné úvěry, rizikového kapitálu, atd. .. Nebo jste byl odmítnut úvěr u banky nebo finanční uspořádání jednoho nebo několika důvodů. Jste spíše jejich úvěrové řešení! Jsem Pastor, soukromé věřitele, úvěrů pro firmy a jednotlivce v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin. KONTAKT: pastorossasben@gmail.com
Podrobnosti Aplikace

Jméno:
Datum narození:
Pohlaví:
Stav:
Adresa:
Umístění
Postavení:
PSČ:
Země:
Telefon:
E-mail:
Státní Účel úvěru:
Částka půjčky:
Půjčka Doba trvání:
Čistý měsíční příjem.

Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací.
Doufám, že to slyším od vás.
Díky a Bůh vám žehnej,
Pastor OSAS Ben

anitajones154@gmail.com

anita jones | 17.10.2015

Ahoj,
To je informovat širokou veřejnost, že paní Anita Jones, soukromé půjčky věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr na 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti při jasné a pochopitelné formě a kondici. kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (anitajones154@gmail.com)

Jste v jakékoli finanční potíže?

paní Elena | 11.10.2015

Jste v jakékoli finanční potíže? Potřebujete půjčku na zahájení podnikání, nebo splatit své účty? Dáváme se úvěr lidem, kteří potřebují pomoc. Použít teď prostřednictvím e-mailu: elenanino07@gmail.com

Děkuji vám a Bůh ti žehnej
paní Elena

sunlightloans@gmail.com

SUNLIGHT ÚVĚRY | 03.10.2015

Ahoj všichni,

Jsme licencovaný půjčovatelů peněz, my nabízí rychlé půjčky a rychlé schválení na nízkou úrokovou sazbou 3%. Poskytujeme právní úvěrové řešení pro jednotlivce a podniky vlastníkům, kteří jsou v nouzi v hotovosti. Chápeme, že je emocionální a psychické napětí, že bude muset vypořádat s finančními problémy při zvládání každodenního života. Díky flexibilní nabídkou úvěrových služeb, jsme se zavázali při pomoci vám s splácení úvěru na váš pohodlný nejlepší. Neváhejte nás kontaktovat, je naši zákazníci "uspokojivý naší hlavní prioritou. Protože si vážíme všem našim klientům, posloucháme vyhovoval vašim potřebám tím, že vám naše finanční pomoc. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: (sunlightloans@gmail.com)

Zajišťujeme všechny druhy úvěrů, jako jsou:

*Domácí kutily
* Inventor Úvěry
* Auto úvěry
* Dluh Konsolidace půjček
* Line of Credit
* Druhý úvěr
* Obchodní úvěry
Osobní půjčky
* Mezinárodní úvěry.

Prosím, napište zpět v případě zájmu o více informací prostřednictvím našeho kontaktu níže

EMAIL: (sunlightloans@gmail.com)

Očekáváme Vaši odpověď do 24 hodin.

Re: sunlightloans@gmail.com

SUNLIGHT ÚVĚRY | 03.10.2015

Ahoj všichni,

Jsme licencovaný půjčovatelů peněz, my nabízí rychlé půjčky a rychlé schválení na nízkou úrokovou sazbou 3%. Poskytujeme právní úvěrové řešení pro jednotlivce a podniky vlastníkům, kteří jsou v nouzi v hotovosti. Chápeme, že je emocionální a psychické napětí, že bude muset vypořádat s finančními problémy při zvládání každodenního života. Díky flexibilní nabídkou úvěrových služeb, jsme se zavázali při pomoci vám s splácení úvěru na váš pohodlný nejlepší. Neváhejte nás kontaktovat, je naši zákazníci "uspokojivý naší hlavní prioritou. Protože si vážíme všem našim klientům, posloucháme vyhovoval vašim potřebám tím, že vám naše finanční pomoc. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: (sunlightloans@gmail.com)

Zajišťujeme všechny druhy úvěrů, jako jsou:

*Domácí kutily
* Inventor Úvěry
* Auto úvěry
* Dluh Konsolidace půjček
* Line of Credit
* Druhý úvěr
* Obchodní úvěry
Osobní půjčky
* Mezinárodní úvěry.

Prosím, napište zpět v případě zájmu o více informací prostřednictvím našeho kontaktu níže

EMAIL: (sunlightloans@gmail.com)

Očekáváme Vaši odpověď do 24 hodin.

loan

Mr David Mutuku. | 22.08.2015

Jste obchodní muž nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na založit svůj vlastní podnik? Potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty, nebo začít pěkný podnikání? Potřebujete finanční prostředky na financování svého projektu? Jsme Nabídne zaručeného úvěru služby libovolnou částku a do kterékoli části světa pro (jednotlivců, firem, Realitní a právnických osob) na naší vynikající úrokovou sazbou 3%. Pro aplikace a více informací odeslat odpovědi na následující e-mailovou adresu: david.mutukufinance60@yahoo.com

Ponuka pôžičky.

Mr Titcomb Brown | 20.08.2015

Dobrý den, jsem registrovaná soukromé peníze věřitele. Dáváme z úvěrů na pomoc lidem, firmám, kteří potřebují aktualizovat své finanční situaci na celém světě, s velmi minimální roční úrokové míry tak nízké, jak 2% během jednoho roku až 30 let splácení dobu trvání do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rozmezí od 5000 eur 100.000.000 EUR. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Zájemce by měl kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: (amigoloancompany1@yahoo.co.za)

Už jste byla odmítnuta tolik bank
potřebujete financovat k rozšíření vás podnikání,
budete potřebovat osobní půjčku

Požádat o půjčku, pošlete stanoví podrobnosti níže:
1. Celé jméno
2. Adresa
3. Částka
4. Délka Období
5.Phone Number
6. Zaměstnání

Pan Brown Titcomb

nabídka úvěru, platí teď?

paní Elena | 13.07.2015

Vážení Úvěrové Seekers

Jste v jakékoliv situaci finančních potíží? Chcete začít podnikat? Tato půjčka společnost byla založena organizací pro lidská práva po celém světě s jediným účelem pomáhání chudým a lidem s finančními obtížemi života. Chcete-li získat úvěr, se teď o půjčku, dostanete zpátky k nám s detaily níže email: elenanino05@gmail.com

Jméno:
Požadovaná částka úvěru:
Půjčka Doba trvání:
Mobilní číslo:

Děkuji vám a Bůh ti žehnej
DŮVĚRA
paní Elena

pôžičky

Perry White | 25.06.2015

Ak je potrebné núdzový úver od renomovanej spoločnosti,
dobrých podmienok a pracovných vzťahov, potom
by mal kontaktujte nás čo ponúkame pôžičky
cenovo dostupné úrokovou sadzbou 3% a vašu prácu s nami
bude dobré skúsenosti. Ak máte záujem, kontaktujte
nám mailom: Perrywhitefirms@gmail.com
alebo whatsapp +2348068498861

bishopjohnson10@gmail.com

Bishop Johnson | 24.05.2015

ahoj,
Hledám podnikatelský úver, osobní pujcky, dum úver, auto úver, studentské pujcky, pujcky konsolidaci dluhu, nezajištených úveru, rizikového kapitálu, atd. .. Nebo jste byl odepren úver od banky nebo financní usporádání jednoho nebo více duvodu. Jste spíše jejich úverové rešení! Jsem Pastor, soukromý veritel, úvery pro podniky i jednotlivce v nízké a cenove dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás a lécit úveru následovat prevod do 48 hodin. KONTAKT: bishopjohnson10@gmail.com

podrobnosti aplikace

Název:
Face book Jméno:
Datum narození:
pohlaví:
stav:
adresa:
umístení
status:
PSC:
Zeme:
telefon:
E-mail:
Stav Úcel úveru:
Výše úveru:
Pujcka Trvání:
Mesícního cistého výdelku.

Zpet ke mne co nejdríve se výše uvedené informace pro více informací.

Doufám, že to slyším od vás.

Díky a Buh vám žehnej,

Bishop Johnson

Nabídka naléhavé půjčky

Mr Cameron Buck | 20.05.2015

Ahoj, já jsem paní Belinda Joes z Ontario Kanada, viděl jsem váš požadavek, že budete potřebovat úvěr, tak jsem se poradit, abyste kontaktovat strýc buck nastartovat úvěrovou firma, protože jsem dostal půjčku 300.000 dolarů z nich před dvěma týdny a jejich cesty byla velmi snadná žádná kontrola kreditu, žádná záruka a jejich úroková sazba je jen 2% za neplatné, takže si je můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: (unclebuckstartuploan@gmail.com)

Nabídka úvěru

Mr Jack Warmer | 20.05.2015

Dobrý den vám všem, já jsem pan Jack Teplejší, legitimní, Renomované peníze věřitele. My rozdávat půjčku na podnikání společnosti Muži a ženy, kteří se do obchodní transakce, dáme se dlouhodobý úvěr na tři až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tomto můžete nám to říct částku, kterou potřebujete jako půjčku. Úvěr je uvedena v librách eurech a $ USD maximum dáváme je 100,000,000 jak v librách EUR a USD a minimální 5.000 liber eura a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmerloanlender@gmail.com) pro více Informace o tom, jak získat úvěr.

nabídku půjčky

Mr Jack Warmer | 18.07.2014

Dobrý den vám všem Jsem Pan Jack Teplejší, legitimní, seriózní peníze věřitele. Dáváme se úvěr na podnikání společnosti Muži a ženy, kteří jsou do transakce Business, dáváme z dlouhodobý úvěr po dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tom nám můžete také sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v Pounds eurech a $ USD maximum dáváme je 500000000 a to jak v librách EURO a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmer1loanlender@gmail.com) více Informace o tom, jak získat půjčku.

nabídku půjčky

Mr Jack Warmer | 18.07.2014

Přemýšleli jste o tom, jak se dostat legitimní poskytovateli úvěru, kde byste
Líbí se investovat po hodně dividendy? Chyť této doby životnosti finančního
nabídnout a dát vaše podnikání, vzdělávání, domy a výstavba výtahu.
$ 5,000 $ 500,0000,000 s maximálně 30 let na 3%. zájem.

Vážení Žadatel,

Máte-li zájem nás laskavě kontaktujte na: jackwarmer1loanlender@gmail.com

Pan Jack Teplejší (MD).
Úvěrové / poskytovatelů finančních služeb.

loan

owen | 07.06.2014

PÔŽIČKA PONUKA PLATÍ SA SUMA: KRAJINA: Doba trvania: Účel úveru: PRE VIAC INFORMATION.Email nás prostredníctvom: owenfinane08@gmail.com


Napíšte nám cez: owenfinane08@gmail.com

potřebujete půjčku?

ridley williams | 13.05.2014

Naliehavo potrebujú pôžičku na začatie podnikania? Zabezpečujeme vzdelávanie úver, podnikateľský úver, úver, poľnohospodársky úver, osobné pôžičky, auto úvery a iné dôvody, budeme rozdávať pôžičky v rozmedzí od 2.000 do 100.000.000, bez počiatočných nákladov a bezpečnosti, v závislosti na sume, ktorá má byť vykonaná ako úver o azyl by mala vyplniť nasledujúci skratke
Formulár žiadosti o úver s
Vaše meno:
Pôžička Suma potrebná:
doba trvania:
Vaša krajina:
stav:
mesto:
Mobilný telefón:
Telefónne číslo:
Úver Účel:
Mesačný príjem:
povolania:
pohlavia:
Váš vek:
Domovská adresa:
Rodinný stav:
na náš e-mail oceanloanfirmlimited@gmail.com

Půjčka nabídka

Mr Jack Warmer | 07.11.2013

Dobrý den vám všem jsem pan Jack Teplejší, legitimní, Uznávané peníze věřitel. My rozdávat půjčky na podnikání společnosti mužů a žen, kteří jsou do transakce Business, dáme se dlouhodobý úvěr na dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tomto můžete také nám sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v librách a eurech $ USD dáváme maximum je 500 milionů liber a to jak v EURO, a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na čísle (jackwarmer1loanlender@gmail.com) více informace o tom, jak získat půjčku.

úvěr nabídku

Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 10.01.2013

Савельев Андрей, potvrdzuje slová generála Petrova o Putinovi.

Ja by som uveril že sa Putin zmenil, ak by obesil Serdjukova, atď...
Takto sú všetky jeho slová o Rusku ako impériu len klamstvá.
Neverím ani jednému slovu Prezidenta ani Premiera.

http://www.youtube.com/watch?v=lH-OzyVj4EA&feature=player_embedded#!

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 10.01.2013

Zcela demagogické a tendenční vystoupení. Argumentace nulová. Vyčítat prezidentovi ohromné země, že v Moskvě u pomníku nejsou v pořádku kytičky, je podle mě ubohost. A vy, pane Miroslave jste vezmete jedno vystoupení Petrova, kde on v podstatě nic konkretně o Putinovi neříká, odhodite stranou veškerá fakta o tom, co ten človek pro svoji zemi udělal, zapomenete,co o něm říká KOB, po třidenní diskuzi zde na stránkách, začnete hledat na youtube, kohokoliv, kdo vám potvrdí vaší utkvělou predstavu, aby jste nás přesvědčil. Kdo je ten Saveljev? Jakou on nese zodpovědnost za svoje slova? Co a kdy on užitečného udělal? Sedí akorát v Dumě, o které vy sám tvrdite, že je prodejná. A dnes se vám jeho názor hodí, protože vám notuje. Nepřesvědčil jste mě.

Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 10.01.2013

A ještě, myslite to vážně, že by Putin měl oběsit Serďukova, protože by se to vám se Saveljevem líbilo? Anebo v Rusku by o tom měl rozhodovat soud?
Já už diskuzi končím, vidím to jako ztrátu času.

Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Nevešiam nikoho.
Nevkladajte mi do úst to čo som nepovedal ani nemyslel.
Preložil so to čo je napísané pod videom. http://www.youtube.com/watch?v=lH-OzyVj4EA&feature=player_embedded#!

Na rozdiel o vás ma zaujíma aj druhý pohľad ako by to mohlo byť s Putinom.

Nielen za, ale aj proti.

Ak Svetové zákulisie Putina nominovalo na najvyšší post v hierarchii ako o tom píše samotné KOB potom v koho záujme asi koná ???

Obrátíme pozornost ještě na něco. Umístění Putina na vrchol seznamu nejvlivnějších lidí světa je ještě i apel k samotnému V.Putinovi. TÍMTO ZPŮSOBEM "NEVIDITELNÁ SÍLA" dává z jedné strany Putinovi "bianco šek" na další pokračování jeho strategie ve vztahu k Rusku i všemu lidstvu (o tom, že rozsah činnosti V.Putina má globální charakter, už není na místě pochybovat), a Z DRUHÉ STRANY UKAZUJE HIERARCHII VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ V GLOBÁLNÍ "ELITĚ", KTEROU BY "ELITA" MĚLA DODRŽOVAT:

1. "Nikdo"
2. V. Putin
3. B. Bernanke
4. A. Merkel
5. B. Obama

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Ešte otázka o súdoch.

Ľudia už súdom neveria.

Súdy sú nástrojom nespravodlivosti.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Vidím, že s ruštinou je u vás vše v pořádku, když jste schopen sledovat i debaty, tak se podívejte, co na to říká Slavoljubov, hezky to vysvětluje. Zrovna se na to dívám.

http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/seminary-po-kob-vystupleniya/3638-exposing-the-cloud-atlas

Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Soudům nevěříte, máte jiné nástroje, jak dosáhnou spravedlnosti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 12.01.2013V čí prospech konajú ?
Veď ak by zastupovali spravodlivosť v mene ktorej im bola daná právomoc potom by dnešný Svet asi vyzeral inak.

Nakoniec grafický symbol... § vám niečo pripomína ?

Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Samozrejme že nie je vôbec dôležité aby sa Putin zaoberal tým že v Moskvě u pomníku nejsou v pořádku kytičky.
Práve vy vyzdvihujete to čo nie je vo vystúpení dôležité a o tom čo je, mlčíte.
PRIATELIA BOLO BY DOBRE AK BY STE SA NAUČILI PO RUSKY A MOHLI SI SAMI UROBIŤ NÁZOR.

Ten človek žije v Rusku a tvrdí opak toho čo vy.
Taktiež ste ma nepresvedčil.

Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Ten člověk řekl, že pokud Putin oběsí Serdjukova, tak mu uvěří. Potom plynule přešel na to, co se mu nelíbí v Moskvě a možná ještě někde. O čem tady chcete diskutovat? Savěljev je poslanec Dumy, ne jenom nějaký člověk, který žije v Moskvě. Tak snad také má nějaké pravomoce něco změnit, obzlášť v místě svého bydliště. Místo toho raději sedí v televizi a žvaní.
Jestli si myslite, že zrovna toto video má někoho donutit zamyslet se o Putinovi, tak nevim, nevím. Zkuste příštš najít hodnotnější odkaz.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

A ještě, dál jsem vám odkaz na Slavoljubova, kde se vyjádřuje k tomu seznamu a t.d. Už jste se na to podíval, nebo vás názor Rusa, který žije v Rusku, ale je odlišný od vašého nezajímá?

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

dusan | 10.01.2013

-putin sa nikdy nezmenil, ak je to človek čo ich napichol tak potom má ciele, stratégiu na 10 rokov dopredu a 10 škrabošiek, ak by ich nenapichol, tak svetová elita pôjde do ruska - no nemyslím že by tam v tichosti žila nejaká rodina z global predictor, na to sú rusi moc nasratí a budú ešte vyše
-ak máš pasiu v you tube doporučujem Ti
https://www.google.sk/search?q=you+tube+putin+reptilian&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a
aj takéto info behá na www mal by si o tom informovať
-bol si dobrý za mlada v slohových úlohách ?
du

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Hox | 11.01.2013

Naštěstí obyčejní lidé v Rusku se zorientovali mnohem lépe než ty a mají jasno, ono totiž egregoriální (sociální) magie funguje i tady a Putin reálně může dělat jen tolik, co mu národ dovolí (čti umožní) - kdyby předběhl tempo, skončil by s hlavou na špalku.

Co se týká toho cos psal níže, co končí "JE ROK 2013 ... ZMENILO SA NIEČO v RUSKU ?" - 70-80% Putinových nařízení se nevyplňuje, protože "na místech" ještě jsou liberálové. Je to obyčejná sabotáž na všech úrovních všeho, co Putin dělá. (analogie trockisté a 30. léta není od věci). To se ale s rokem 2012 začalo měnit, letělo několik ministrů právě za tohle. Takže hodnotit Putina podle toho cos psal je mimo, to bude na místě až budou na většině pozic jemu loajální lidé.

Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

,,Naštěstí obyčejní lidé v Rusku se zorientovali mnohem lépe než ty".

Prosím ťa HOX, nehodnoť ako som zorientovaný ja, lebo práve TY SVOJU ORIENTÁCIU ČASTO MENIŠ.
Už sme tu o tom raz písali.
Viď. Levašov a Chinievič.
A ešte, nemaž príspevky z diskusie ktoré hodnotia teba.
Ak si myslíš že si to ľudia nevšimnú tak si na omyle.

Ja sem vkladám, pre priateľov, druhú stranu pohľadu na Putina.
Nie vždy je všetko také ako sa zdá.
Nech si názor urobí každý sám za seba.

Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Hox | 11.01.2013

pěkně ses vybarvil.. takže ten jedovatý plivanec si psal ty? Nebo ti jen vadí, že jsem to smazal?

Ty si s prominutím nevidíš do huby, Putin dokázal v Rusku bezmála zázrak, stačí srovnat situaci v roce 2000 a dnes. Ale tobě to nestačí.. Na Putina jsem mimochodem názor nikdy nezměnil, projdi si moje příspěvky třeba dva roky zpět.

Jak dojdou argumenty, utíkáme do osobní roviny?

Navíc jsi v celé argumentaci mimo, vezmeš pár fragmentů, napíšeš k tomu "pouze fakta o Putinovi" a děláš, jako by to dokazovalo bůh ví co, ale při tom to bez znalosti celkového obrazu má nulovou vypovídací hodnotu.

Škoda tady většina neumí rusky, pak si mohla ověřit, jakou maškarádu tady provozuješ. Nehledě na to, že názor Rusů, který se liší od toho tvojeho, tě nezajímá, ale přitom klidně vytrhneš pár jejich vět z kontextu a používáš je ve svém "obrazu".


"Ak Svetové zákulisie Putina nominovalo na najvyšší post v hierarchii ako o tom píše samotné KOB potom v koho záujme asi koná ???"

opravdu to chce vidět celý obraz, fragmenty jsou k ničemu. A celý obraz je takový, že momentálně se zájmy Ruska a GP částečně shodují - GP chce potopit Ameriku a vytvořit multipolární svět (rusko má být jedno regionální centrum), v zájmu Ruska je mít klid na rozvoj. Podívej se na přednášku Slavojlubova "2 typy konvergence", už mě fakt nebaví opakovat věci, které tam říkají a ty překrucuješ.
Je to důkaz toho že Putina je loutka GP? Samozřejmě že ne. GP se
pokouší "vepsat" Putina a Rusko do svého scénáře, to je jediný fakt, který z toho lze vyvodit. A jestli nakonec "vepíše" GP Putina do svého scénáře, nebo Putin "vepíše" do svého scénáře GP, to je otevřená otázka - nejen, že na ní neznáme odpověď, ale o tom kdo bude mít navrch ještě zdaleka není rozhodnuto. Stalin byl taky "dítě" projektu GP, a jak si na něm GP vylámal zuby.

Obecně, ujasni si o co ti jde. Na to, že na Putina "nemáš názor ani ano, ani ne", píšeš dost jednostraně. Popřemýšlej nad tím, komu prospíváš šířením nejistoty.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Hox | 11.01.2013

ps.: komu uniklo co jsem smazal, bylo to něco ve stylu "jenom lžeš a sledujeme tě". Teď lituju že jsem to smazal, autore, klidně to napiš znovu ať se můžou podívat všichni.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 12.01.2013

Píšem pod svojim menom, ja som to nenapísal.
Vadí mi, že si zmazal z diskusie niekoho názor.
,,Jak dojdou argumenty, utíkáme do osobní roviny?".
Nezačal som napádať je teba, ale ty mňa.
Do tej doby som dával iba odkazy na príspevky... tebe sa nezdalo, že o Putinovi ponúkajú inakší obraz a preto si začal útočiť na moju osobu.
Ja som len reagoval.

viď príklad ,,pěkně ses vybarvil.. takže ten jedovatý plivanec si psal ty?".

,,Popřemýšlej nad tím, komu prospíváš šířením nejistoty".

VO SVETE JE LEN JEDNA ISTOTA, ŽE NIČ NIE JE ISTÉ.


... a na záver: prajem si aby Putin konal v záujme DOBRA.

Slavjoľubov o Putinovi:
Čas 0:53:40 http://www.youtube.com/watch?v=pnaFRuW7FoE&feature=youtu.be

"NEVIDITELNÁ SÍLA" dala Putinovi bianko šek.
Prečo sa tak stalo ?
Jeho preverili v 90 rokoch.
Ako sa dostal do Kremľa ?
Je niekoľko verzií.
Jedna z najpresvedčivejších je táto:
Nad rodinou viselo nebezpečenstvo.
V tej dobe rodina Jelcina bola v ohrození.
Pretože Putin bol v tesnom spojení s FSB jeho určili aby zabezpečoval ochranu rodiny, lebo rodina je spojená s Politickým strojom.
On túto úlohu úspešne zvládol.
Po tomto, dnes, jeho mohli vymenovať aby zabezpečoval bezpečnosť špičkovej elity.
TEJ, KTORÁ SA NAZÝVA NIKTO... teda ČISLO 1.
Z tohto dôvodu bolo dnes dovolené Rusku zbrojenie.
No táto elita, SVETOVÉ ZÁKULISIE – NIKTO sa nakoniec stane našim zajatcom.
Ale, aby sa tak stalo je potrebný čas.

Съезд хабад любавич, берл лазар о путине
RABÍN BERL LAZAR O PUTINOVI.

Obľúbil si židov, lebo od malička navštevoval židovskú rodinu.
Ľutoval že nie je žid.
O 30 rokov neskôr, Putin otvoril v Leningarde prvú židovskú školu.
Od 6:40 http://www.youtube.com/watch?v=DvTyi6lieN4&feature=player_embedded#!

Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 12.01.2013

Vy teda máte talent vše překroutit! Přímo smekám.
Použíjete slova Slavoljubova, ale závěr si uděláte svůj a velmi originální. K tomu ještě dodáte vídeo, kde o Putinovi říkají, že se odvděčil Židovi, který mu pomohl v dětství tím, že otevřel v Petrohradu židovskou školu.
V zájmu objektivity byste měl říct, že Rusko je mnohonárodnostní stát a podle Ústavy je zaručená možnost výuky v máteřském jazyce národním menšinám, pokud se nabere dostatečné množství žáků a učitelů. Měl byste říct, že jsou školy tatarské, německé, čečenské. burjatské a t.d. Měl byste říct, že v Rusku je spousta Židů - patriotů a nikdo je nechce diskriminovat pro jejích původ, a že v Rusku je hodně konfesí a něják se všichni tolerují. Opět tendenční a neobjektivní!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 12.01.2013


Pane ako sa dajú prekrútiť niekoho slová ak ich preložíte doslovne ?
Len kritizujete, na miesto toho aby ste ich proložil sám. Iste by vám to šlo ľepšie ako mne.
Podotýkam nie som Rus.
Nemám snahu nič prekrúcať.
Fandím dobru a RUSOM zvlášť!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Hox | 12.01.2013

ohledně zkreslování, zapomněl jsi napsat, že Sl. taky asi 5x v tom videu řekl, že Putin dělá všechno správně, že ten kus cos přeložil dával jen jako informační pozadí pro zodpovězení něčeho jiného, zapomněl jsi napsat, že Sl. taky říkal spoustu dalších věcí o Putinovi, které mění kontext řečeného.
V další diskusi nevidím smysl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Daniela I. | 12.01.2013

Fandím dobru a RUSOM zvlášť!
-----------------------
To som rada a už len dodám, že PUTIN nie je žiaden podrazák.
On skutočne miluje svoj národ a vlasť Rossiu/Rassiu! Skús pozrieť videjko v diskusii - Putinov predvolebný míting v Lužnikách.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 13.01.2013

Srdečne Ti ďakujem Danielôčka.

Putinov predvolebný míting v Lužnikách, som videl už v dobe keď bol aktuálny.
Daj BOH aby konal v mene dobra.
Ešte raz vďaka, ja si myslím že časom sa všetko vysvetlí.
.

reakce

Hox | 09.01.2013

"... píšem o faktoch a faktom je aj to, že podľa KPE SLAVOLJUBOVA je PUTIN člen jedného z dvoch klanov RUSKEJ ELITY ktoré súperia o moc a stoja v opozícii voči sebe.
PRÁVE hore citovaný SLAVOLJUBOV o tom rozpráva... ale HOX je PREDSA ZNALEC KPE mal by TI POTVRDIŤ ČO SOM NAPÍSAL !"

Nepravda, nic takového neříkají. Slavojbova a dění kolem KPE sleduju pravidelně, takže si troufám tvrdit že jsem v obraze, jaké jsou jeho pohledy (a pohledy KPE) na Putina.
Říkají opak, že Putin realizuje mlčky Koncepci, viz např přednáška "KOB v kremelském sále" (o projevu 12.12.12.) Z paměti cituju: "Kdo by před dvěma roky věřil, že v sále Kremlu jednou zazní KOB. A nyní je to realita - pokud umíte číst mezi řádky".

Nevím jestli se ucházíš o status "znalce KOB" (já ne), ale z toho co píšeš mi plyne že o tom, co je to KOB, máš hodně mlhavé představy. Třeba bys nikdy nemohl operovat "pouze fakty" stylem, jak to děláš, kdybys o KOB něco věděl.

Re: reakce

Miroslav | 09.01.2013


FAKTY - AKO SA DOSTAL PUTIN K MOCI.

Ako vznikla strana JEDNOTÉ RUSKO
čas 10:25
http://www.youtube.com/watch?v=6475zQnfc2U

To nie je Putinova Strana, to je strana Jelcinovej rodiny. Vytvoril ju Berezovskij. Sú v nej tri mocné klany, ktoré majú každý svoje vlastné záujmy .... aj Putinov ŠOJGU je predstaviteľ jedného z klanov... atď.

Pán ,,taurus“... poprosil by som vás ako rodeného Rusa, preložiť pre našich čitateľov toto videjko http://www.youtube.com/watch?v=6475zQnfc2U

PUTINOVE JEDNOTNÉ RUSKO vyhralo regionálne voľby v krajine http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/253887-putinove-jednotne-rusko-vyhralo-regionalne-volby-v-krajine/

Generál Petrov:
Vrátime sa k Putinovi a našej krajine – zemi, čo sa v nej deje.
Z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti treba budovať spravodlivú spoločnosť.
Pre to, aby sme vybudovali spravodlivú spoločnosť, musíme vyriešiť dve úlohy.

Prvá úloha - národ musí chápať čo sa deje v ich zemi.
Druhá úloha – treba pripravovať vodcov ktorý budú schopný riadiť
spoločnosť na princípoch morálnosti... spoločného dobra.

A na základe splnenia týchto dvoch úloh, zabezpečiť bezkonfliktné, nekrvavé prevzatie riadenia spoločnosti aby sme ju vyviedli na stabilný proces rozvoja.
Ak pozeráme z tohto uhlu pohľadu, v krajne pod vedením Putina, napĺňajú sa tieto dve požiadavky ?

Národ dostáva nevyhnutné poznanie – informácie ?
Nie, nedostáva !

JE ROK 2013 ... ZMENILO SA NIEČO v RUSKU ?

Re: Re: reakce

Hox | 09.01.2013

Špatně interpretované neúplné, nepřesné fakta.

Re: Re: Re: reakce

Miroslav | 09.01.2013


... tak to prelož celé a doslovne, nech si každý urobí svoj názor, veď práve preto som o to poprosil p. ,,taurusa".

Re: Re: reakce

taurus | 09.01.2013

Proč lidi, teprve začínající s KOB, najednou začnou na ostatní působit odpudivě? A protože mluví v dogmatech. Tuším, Slavoljubov při své poslední nebo předposlední konferenci na to upozorňoval.Říkal, že KOB také svým způsobem lidi zombuje a oni začínaji posuzovat každý krok z pozice KOBu. Také radil v tomto případě dát si na chvíli odstup, ono se to samo nějak v hlavě poskládá. Petrov mimochodem také doporučoval častěji používat "selský rozum". Svět přece není černobílý a cesta, která vede k pravdě nemisí být jenom přimočará. Když už tolik toužite přijít Putinovi na kloub, tak bych doporul film Karaulova "Neznámý Putin".

http://www.youtube.com/watch?v=JiClfrvLupg

A ujíšťují vás, že ve srovnání s rokem1990 je Rusko dnes úplně jiné. Mluvím o tom zcela zodpovědně, byl jsem tam jak v r.1990, tak loní.

Re: Re: Re: reakce

taurus | 09.01.2013

Zde se dají číst knihy Petrova

http://pravdu.ru/lessons/petrov/

Re: Re: Re: Re: reakce

Miroslav | 09.01.2013

Tieto prednášky som videl, všetky viackrát.

Re: Re: Re: Re: Re: reakce

taurus | 09.01.2013

Dají se tam stahovat i jeho knihy, akorát toto nejsou oficiální stránky KPE, takže do jaké míry jím budete důvěřovat, to už je na vás.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: reakce

Miroslav | 10.01.2013

Videl som originálne, z dielne KPE.

Re: Re: Re: reakce

Miroslav | 09.01.2013

Aby bolo jasné, tak zopakujem moje stanovisko... ja neviem kto je Putin a tiež neviem na čej strane stojí... to nie je čiernobiele.

Nevidím dôvod prečo by som nemal brať na zváženie to čo povedal o Putinovi Petrov, sú to moc vážne slová.

Fandím dobru, Slovanstvu... viac nemám čo dodať.
Ak sa Rusko zmenilo k spravodlivejšiemu to je dobré znamenie pre SVET.
... film si pozriem.

Re: Re: Re: Re: reakce

taurus | 09.01.2013

Tak jste mě donutil se na to vaše video podívat. Petrov tam vlastně o Putinovi nic špatného neříká. Mluví o tom, že stranu "Jednotné Rusko" nezaložil Putin, ale nějaký oligarch ,nepamatuji si jméno. Že v té strane jsou 3 klany, které mezi sebou soupeří, ale to všichnu dnes už vědí, Fjodorov o tom mluví otevřeně. Putin se také od této strany tak trochu distancoval. Jenže ve straně existuje i klan patriotický, který Putinovi pomáhá. Nejspíše za ním stojí i nějaké rušti oligarchové. Tak proč by je Putin neměl využit v boji za suverenitu země? Dnes se musí opřít o každého, kdo s ním půjde do boje - o církev, o patrioticky naladěný oligarchat o národ, o všechny, kdo je k mání. Bohužel zatím jeho křídlo pokulhá
vá na poli informačním, ale i zde se karta obrácí. Šojgu mimochodem patří k patriotům. Petrov mluvil o situací před několika léty a dnes by nejspíše svůj názor změnil, protože se ledy hnuly a začali se dít velmi zásadní a pozitivní věci. I společnost se začala probouzet, objevilo se spousta mladých patriotů-blogerů. Já ten vyvoj vidím jako správný.

dobro a zlo

dusan | 09.01.2013

-priatelia dobro a zlo je podľa mňa biblický koncept, osobne si myslím že to je len na záchranu skupiny osôb, tak ako že neexistuje kolektívna vina a podobné blbosti, kolko nemci povraždili ľudí v sovietskom zväze ? a koľko ich stratili ? nehovorím že je to zákonné alebo etické ale ...keď na vás niekto zaútočí nožom vy sa obránite a necháte ho ísť len si zarábate na ďaľšie problémy,
-toto sú len koncepty ako čas, skutočnosť je taká že ak niekdo napadne svorku vlkov, tak tí nerozmýšľajú či je to etika, neprimeraná obrana zápoved či čo ale robotu dokončia ak vyhrajú to je príroda a my sme jej časťou
-ako viete že putin ide podľa petrova, čo ak ide podľa dugina http://evrazia.org/article/2184
du

Re: dobro a zlo

taurus | 09.01.2013

A co negativního řekl Dugin o Putinovi? Podle mě je to zcela adekvatní politolog a je zcela na straně Putina. A pokud někdy poukáže na nějaké chyby, tak je to také v pořádku. Putin je normalní člověk a ne nějaké božstvo. Také bychom si neměli myslit, že v Rusku veškerou politiku dělá prezident. Putinovo křídlo je ve vládě a parlamentu v menšině , poslechnete si Fjodorova. A pokud se mu i přes to daří něco užitečného provést, tak je to jen díky podpoře obyčejných lidí a díky síle jeho osobnosti. Až ten společný boj vyhraje, tak teprve potom může postupovat podle Petrova nebo třeba Sidorova. Proč by teď měl postupovat podle KOB? Kolik Rusu dnes ví o KOB? Nějaké pomile možna.A co podle vás by měl dělat? Vystoupit v televizi a informovat národ o novém učení? Zrušit stát? Nebo rozdat všem půdu a sám se odstranit? Vy sám víte jak by se mělo postupovat podle Petrova? To ani Petrov možná nevěděl. KOB je přece živé učení a je ve vývoji. Nakonec musí přijit zespoda. A Putin musí řešit otázky, které mu klade doba dnes a vyvest svoji zemi na co nejlepší pozici ve světě. V tom je jeho hlavní úloha.

Re: Re: dobro a zlo

dusan | 09.01.2013

-takto som to nemyslel, že by dugin mal niečo proti putinovi, evraziu som si všimol skôr ako kob
-nejakú stratégiu musíte sledovat, taktika to je iná vec, ďalšia vec je že ak ich napichol, potom musí mať na tvári masku
-ako postupovať ? - stratégiu neviem, taktika - v dobe keď ho kritizovali som si uvedomil že je to chlap na správnom mieste, jedným z dovodov je aj jeho prax v kgb, možno robí krok v ústrety a dva naspäť
-štát musí postupne reformovať a získavať na to čas
toto je môj názor
du

Re: Re: Re: dobro a zlo

taurus | 09.01.2013

A hlavně, nemáme tý informace,co má on. Jestli budete mít čas, tak se podívejte na film, co jsem nechal Miroslavovi v postu nad vámi "Neznámý Putin" Tam krok za krokem rozebírají jeho minulá volební období a jsou tam i veřejnosti neznámá fakta. Třeba podle toho posoudíte, zda postupoval správně.
A zde je jeho článek o tom, jak hodlá postupovat dál

http://oko-planet.su/first/97727-v-putin-rossiya-sosredotachivaetsya-vyzovy-na-kotorye-my-dolzhny-otvetit.html

Re: Re: Re: Re: dobro a zlo

dusan | 09.01.2013

ďakujem, skúsim to pozrieť, čas je ako balvan ktorý vás tlači k zemi, ok, možno sa mu darilo dobre alebo zle ale urcite postupoval správne vo väčśine vecí,
-no občas mi preblisknú aj takéto otázky - k... on ich napichol - alebo -odkial berú tú silu
-jedenráz /5 rokov dozadu/ som mal diskusiu a tvrdil som že amíci musia prehrať a spýtali sa ma prečo - odpoveď - lebo si začali s najiteligentnejšími a najhúževnatejšími ludmi na zemi
-nateraz koniec
-ďakume za pozeornosť
du


Re: Re: dobro a zlo - a vyvest svoji zemi na co nejlepší pozici ve světě.

dusan | 09.01.2013

no tak to sme dvaja, s tým súhlasím
du

Re: Re: dobro a zlo

dusan | 09.01.2013

-osobne to čo by mal robiť je na trošku dlhšie zamyslenie, vec je tak komplexná že ani petrov ani dugin mu nedokážu dať komplexnú odpoveď, otázka či ide podľa toho alebo toho ma napadla lebo sa tu skloňuje petrov /predtým levašov/ no môj osobný názor je že Rusko má viacej dobrých politológov či stratégov
-nakonec musí prijít zespoda-ok to je pravda ale - neviem či použijem správne slová - aj sedlčanského pepu musel niekdo naočkovať aby sa stal králem sýrú - takže jedna úloha je "nafermentovať" populáciu s "word of mounth" /podla consumer bahavior je to 3x silnejšie ako inzercia/ na petrova ....
-sorry kvôli toľkým príspevkom, dávam čas jedine preto lebo ma to zaújma
du

Re: Re: Re: dobro a zlo

dusan | 09.01.2013

a otravujem

Re: Re: Re: Re: dobro a zlo

taurus | 09.01.2013

Vaše otázky jsou na mě moc složité. Jsem spíše pragmatik. Dát definici dobra a zla , to je moc hluboká filozofie a na to si netroufám. Znám dobré slovo spravedlnost. A co je to vypreparované zlo nebo dobro, tak pravomoc to posoudit přenechávám Bohovi.

Re: Re: Re: Re: Re: dobro a zlo

dusan | 10.01.2013

to nebolo na Vás, mám pocit že sa Hox bavil s kýmsi o zápovediach Perúna a rozoberali čosi ako že na zlo sa nemá odpovedať dobrom ...
du

Мы живем в ситуации мирового лидерства

taurus | 09.01.2013

http://oko-planet.su/politik/politikmir/158497-my-zhivem-v-situacii-nulevogo-mirovogo-liderstva.html
Ještě jedno vysvětlení,proč Putin je na druhém místě a na prvním není nikdo. Tentokrát od samotného autora seznamu Iana Bremmera.

Priatelia pozor... poplašné správy !

Miroslav | 08.01.2013

Syrský deník: Co se děje v Sýrii
Írán/Sýrie/3.světová

Ruský dokument o aktuální situaci v Sýrii, za který zřejmě štáb dostal vyznamenání přímo od ruského prezidenta Putina.

Jen pro silné nervy.

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=syrsky-denik-co-se-deje-v-syrii&cisloclanku=2013010023

ASI BUDEM OZNAČENÝ ZNOVU HOXOM A SPOL. ZA ŠÍRITEĽA POPLAŠNÝCH SPRÁV... VEĎ SA NAOZAJ NIČ, ALE VÔBEC NIČ NEDEJE !


citujem :

,,Co se týká poplašných zpráv, viz zdejší diskuse pár dní nazpět. Jejich poplašnost spočívá v tom, že v momentě, kdy se změnil trend a věci se skutečně obrací k lepšímu, ty najednou začneš vkládat přehršel rok dva starých textů, které se týkaly situace, NEŽ se trend změnil ".

/

Re: Priatelia pozor... poplašné správy !

dusan | 09.01.2013

3. svetová ???????????
-https://www.youtube.com/watch?v=JSMpj3zXyEI - prečo by mali také styky ?
-94 percent izraela hovorí rusky - na to aby sa pobili bude treba veľmi vážne dôvody
-haatetz hovorí že assad je most favorit arab dictator
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/israel-s-favorite-arab-dictator-of-all-is-assad-1.352468
-izrael nemá obavy z toho že diktátor dostane zbrane ale povstalci
-prečo nastalláh varoval že je to pasca pre kaiďanov ?
-malá proxyvojna s heslom všetci pravoverný do sýrie, potom uvidíme
du

Re: Re: Priatelia pozor... poplašné správy !

dusan | 09.01.2013

-pravoverný do sýrie a usa plať - no a dve muchy nelietajú
-no a tretia bude musieť poslúchať viac ako doteraz
du

Re: Re: Priatelia pozor... poplašné správy !

dusan | 09.01.2013

plot ako vyšitý

su

Re: Priatelia pozor... poplašné správy !

Hox | 09.01.2013

Máš pravdu, nejsou to poplašné zprávy jako takové, měl jsem napsat "poplašné" v uvozovkách, jde o celkové vyznění.

MOŽNÁ KDYBYS NEPSAL TAK ČASTO VERZÁLKAMA A NEPOUŽÍVAL TOLIK VYKŘIČNÍKŮ!!!, tak by tak nepůsobilo.

Ale když píšeš jak píšeš nediv se, když si lidi myslí že panikaříš. Kdyby Slavoljubov celé video řval a burcoval lidi jako Alex Jones, dosáhl by něčeho?

PYRAMIDA - NIKDO

| 08.01.2013

Jinak možná doplnění - pokud to "NIKDO" znamená vršek té pověstné pyramidy s "OKEM", tak jsou názory, že tuto špici tvoří 11 nebo 11+1 = 12 osob. A snad (podle narážek v diskuzích) je i možné, že ten nejvyšší je ve spojení s jinými entitami.. Čili NIKDO je ve skutečnosti 11 (12) NĚKDO, koho nemáme nikdy šanci na vlastní oči spatřit - jsou to skuteční vládci ZEMĚ.. Ostatní jsou jen pozemský obslužný personál..

Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Miroslav | 08.01.2013Poďme zamyslime sa spolu, mnohý hovoria o Putinovi, Putin on koná mnoho dobrého.
Áno, niet pripomienok, niektoré veci sú dobré.
Ale... v systémoch riadenia je taký termín - Nevyhnutný a Dostatočný.

Pre to aby ľubovoľný systém v našom prípade krajina –Rusko, pracovala STABYLNE a procesy v nej prebiehali STABILNE... to sa týka technických systémov, sociálnych systémov, musia byť splnené obe dve podmienky - Nevyhnutnosť a Dostatočnosť.

Bez ktorých sa nedá zaobísť ... sú nevyhnutné.
Dnes mnohí v tomto prípade i patrioti rozprávajú určite aj nevyhnutných podmienkach.

No tieto podmienky... o ktorých rozprávajú, sú nedostatočné na to aby sme sa dostali na STABILNÝ PROCES ROZVOJA.
Tieto dva termíny- nevyhnutné a dostatočné prostredie, ich, si je treba vedieť veľmi dobre predstaviť.

Prečo som toto všetko povedal...

Vrátime sa k Putinovi a našej krajine – zemi, čo sa v nej deje.
Z pohľadu Koncepcie spoločenskej bezpečnosti treba budovať spravodlivú spoločnosť.
Pre to, aby sme vybudovali spravodlivú spoločnosť, musíme vyriešiť dve úlohy.

Prvá úloha - národ musí chápať čo sa deje v ich zemi.
Druhá úloha – treba pripravovať vodcov ktorý budú schopný riadiť
spoločnosť na princípoch morálnosti... spoločného dobra.

A na základe splnenia týchto dvoch úloh, zabezpečiť bezkonfliktné, nekrvavé prevzatie riadenia spoločnosti aby sme ju vyviedli na stabilný proces rozvoja.
Ak pozeráme z tohto uhlu pohľadu, v krajne pod vedením Putina, napĺňajú sa tieto dve požiadavky ?

Národ dostáva nevyhnutné poznanie – informácie ?
Nie, nedostáva !

Prebieha reforma školstva a ďalšie projekty o ktorých sa zmienim.
... učiteľom sa zvyšujú platy, učebne sa vybavujú počítačmi, dobré... dobré, nevyhnutné, ale to všetko nestačí na vybudovanie spravodlivej spoločnosti, pretože to najdôležitejšie v reforme vzdelávania... čo vyučovať deti, aké poznanie im dávať, o čom sú tieto poznania táto podmienka nie je splnená.

Deťom dávajú FAKTOLOGICKÉ informácie ktoré nemajú spojitosť... nevytvárajú ucelený OBRAZ, následkom toho deti majú v hlavách len kašu – formujú Kaleidoskopické vnímanie !

Čiže nezabezpečujú systém vzdelávania, ktorý vychováva - vedie deti k spoločnosti spravodlivosti.
Príprava všetkých vedúcich kádrov, jadra riadenia, prebieha po vzore západného vzdelávania MANAGMENTU.

A my sme už hovorili o tom, neraz hovorili, dokonca aj na západe už vydali takéto knihy že to je prežitok.
Treba prejsť na samo riadiace systémy. To sú tie o ktorých rozpráva KOB.

A zatiaľ naše vedenie pripravujú tak že dostávajú ČIASTOČNÉ POZNANIE... ty sa zaoberaj len svojim a druhé sa nestaraj... stačí ak si budeš čestne plniť svoje povinnosti!
CELOSTNÉ POZNANIE, takto pripravené kádre, nemajú !
TO JE CELÝ TRIK.
VÝSLEDOK JE TAKÝ, ŽE POTOM VEDENIE KRAJINY, SPOLOČNE S PUTINOM BUDUJE NESPRAVODLIVÚ SPOLOČNOSŤ !
TO SÚ FAKTY.

Zamyslime sa teraz nad takzvanými národnými projektmi. Skade sa zobrali ?
Naša ELITA – Kremeľská , rad prišiel už aj na ňu.
Národ vymiera, 500 000 ľudí za rok.
AK DOMA VŠETCI UMRÚ, KOMU BUDE POTREBNÁ RUSKÁ ELITA NA ZÁPADE?

Elita pochopila - už ich nikto na západe nebude potrebovať!
GLOBALIZÁTORI nepotrebujú bohatú ruskú KONKURENCIU.
RUSKÁ ELITA SI ZAČALA ROBIŤ STAROSTI O SEBA !!!

Predtým sa nezaujímali že národ sa ožiera, pivo ničí mládež atď.
Zaoberali sa oblbovaním národa.
A tak sa objavili národné projekty... ako som už spomínal, Reformu školstva.
Ale ak je učiteľ nemorálny, ak čoskoro nebudú vôbec morálny učitelia, pretože všetci učitelia pijú, fajčia...atď. a deti sa na nich pozerajú, ako na vzor... čo to je ???
V TV sa ukazujú zbohatlíci ktorí žijú vysoko nad pomery npr. Abramovič , jazdí na drahých autách, strieda ženy, lieta na lietadlách...atď. proste hýri.
Obyčajný ľudia si začínajú klásť otázky, čo on vykonal že má také ohromné množstvo peňazí ? Jeho oslavujú, kamarátia sa sním vplyvný ľudia ..atď.
Prečo ho neustále takto ukazujú ak je všeobecne známe že títo ľudia sa dostali k peniazom nezákonným spôsobom. Čomu to slúži?
Deje sa to preto aby si národ zvykol.
A národ si pomaličky privyká, že môžu byť veľmi bohatí, bohatí, ale aj veľmi biedni ľudia.

LEBO TAKTO JE TO NORMÁLNE !
ROZUMIETE O ČOM ROZPRÁVAM ?
TOTO JE BEZŠTRUKTÚRNE RIADENIE SPOLOČNOSTI.
VYTVÁRA SA OBARZ NESPRAVODLIVEJ SPOLOČNOSTI.

A preto je zjavné, že pri všetkých nevyhnutných podmienkach, ktoré sú v rodine nutné, to znamená aj dobré veci , toto všetko nestačí ešte na vybudovanie spravodlivej spoločnosti.

PRETO SA V NAŠOM ŠTÁTE BUDUJE NESPRAVODLIVÁ SPOLOČNOSŤ.
A SKÔR, ALEBO NESKÔR PODĽA ZÁKONU ČASU SA TO VŠETKO ZRÚTI.

Ďalej, ak sa na to pozrieme z pohľadu Stádovitej spoločnosti... Sformujú jedného vodcu, lídra, celý národ na neho pozerá, nemusí rozmýšľať a čaká, že za neho tento VODCA všetko vyrieši.
Všetko sa deje s dôrazom na toho vodcu.
Neskôr keď sa SVETOVÉ ZÁKULISIE rozhodne tohto vodcu odstrániť a v spoločnosti nie sú sformované procesy samo riadenia... celé riadenie je sústredené do jedného bodu vertikálnej vlády, v tom momente sa celá spoločnosť rozsype a v týchto mútnych vodách – oni získavajú majetok.

Kedy sa to stane tiež môžeme predpovedať.
Zatiaľ SVETOVÉ ZÁKULISIE od uskutočnenia týchto krokov zadržiavajú naše jadrové zbrane.

Vedia, že by mohli zlyhať ľudia, ktorý sú pri moci, ale nerozumejú tomu že by nastala GLOBÁLNA KATASTROFA.

Preto sú nútený brať toto nebezpečenstvo do úvahy.
Celé riadenie našej krajiny je skorumpované, to je všeobecne známe, veď všetci predstavitelia štátnej správy aj PREZIDENT vravia... JE NUTNÉ BOJOVAŤ PROTI KORUPCII, ale kto bude BOJOVAŤ ?
Skorumpovaný budú bojovať proti korupcii ?
NIKDY !
Preto tento problém nebude tiež vyriešený.

Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.
КОБ без цензуры: правда про Путина и Медведева ч.1
http://www.youtube.com/watch?v=eo4g-dpedPU

Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

taurus | 08.01.2013

Zdravím, a pokusím se vysvětlit svůj názor na věc.
Tak za prve, toto video je již pár let staré. Samozřejmě si velice vážím pana Petrova, jenže svůj pohled vyjádřil v době, kdy prezidentem byl, tuším Medvědev. Petrov byl člověk přimý, pravdivý a čestný a vybíral i přimé prostředky. Domnívám se, že by diplomatem být nemohl.
Za druhé, měli bychom vzpomenout si na dobu, ve které přišel Putin k moci. Země ležela v troskách. Rusko bylo zcela pod americkým řízením. Na klíčových postech byli liberalové, globalisti.
Pokud by tehdy Putin jenom dál najevo, že mu jde o suverenitu Ruska anebo ještě víc, o změnu celosvětového systemu, tak by ho již tehdy smetly rukama ruských liberalů anebo mohlo by dojit i k přimé vojenské intevencí.
Co by v jeho případě měl udělat správný strateg? No přesně to, co udělal Putin. Posílit armádu, posílit vlastní moc, dát lidém víru ve vlastní stát, zvyšovat blahobyt národa a krok za krokem vytlačovat nepřítele z jeho pozic. Přičem hlavním jeho úkolem bylo neuškodit. Proto postupoval, jak postupoval - dva kroky dopředu, krok dozadu. Medvěděv byl spíše nutným zlem, také napáchal hodně škod, musíme si uvědomit, že je spíše liberal. Ale před čtyřmi roky bylo třeba zvolit na místo prezidenta člověka bez charizma, slabšího, ale takového, který po svém volebním období předá moc. Jak si jistě pamatujete, nebyl ten přechod až tak moc hladký, Američané Putina nechtěli i Medvěděva přemlouvali, aby bojoval o moc a Mědvěděv by možná i rád, ale drzosti bylo málo. Vzpomeňte si kolik nesmyslných a škodlivých úkazu vydál před svým odchodem. Dnes vypadá, že se spojíl s liberalním křídlem a jeho činnost na místě premiera bych hodnotil jako bojkotovéní a házení klacků pod nohy. Číňané třeba nepodepsali s Medvěděvym ani jednu mezistátní dohodu, tolik mu nedůvěřovali. S Putinem hned první měsíc podepsali řadu dohod. Dnes v Rusku jen líní nepíšou o tom, že Medvěděv brzo půjde do Prčic.
Za třetí, dnes přišel na řadu další z Putinových cílů, a to boj za suverenitu země se zapojením širokých mas. Jako v každé Vlastenecké válce je důležite zapojení co nejšíršiho spektra obyvatel - od pravoslavných do nacionalistů. Lidé musí pochopit, že mají společný cíl a na slovo " SUVERENITA" slyší většina. Pokud se do tohoto hnutí začnou vnášet nové světonázory, tak ve společnosti nastane rozkol. Určitě církev bude proti a s ní i celá jeji pastva. Nepřítel toho využije a budeme opět tam, kde jsme byli.
Dnes jak Slovovoljubov tak i Zaznobin se shoduji, že na prvním místě je suverenita. A potom myšlenku KOB nejde nasazovat silou, a plošně, musí projít evolucí a lidé ji musí pochopit a přijmout za svou. Chce to čas.
Za čtvrté, vedle Putina už se začinaji objevovat osobnosti, třeba Rogozin nebo Šojgu. Myslim si, že Putin už pracuje na svým nástupci. Někdy se o tom dozvíme.
Otázek je moc, na všechni neodpovím, někdy příště.

Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Miroslav | 08.01.2013


... faktom je, že teraz za Putina :

KNIHA KP PETROVA "TAJOMSTVO KONTROLY ĽUDSTVA" BOLA ZARADENÁ DO OFICIÁLNEHO ZOZNAMU "EXTRÉMISTICKÝCH MATERIÁLOV"

Stalo sa tak 10.10.2012.

Z toho plynie že je blokovaná
Prvá úloha - národ musí chápať čo sa deje v ich zemi.

http://www.kpe.ru/partiinaya-rabota/resheniya-i-zayavleniya-kpe/3468-v-knige-petrova-net-extremizma

Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

taurus | 08.01.2013

A podle vás to nařídil Putin osobně? Podle mě to nejspíš ani netuší, Rusko je příliš velká země na to, aby prezident ji kontroloval do takové míry, že by věděl, co a kde nějaký městečkový soudce provedl.
Však KPE podalo odvolání, uvidíme. Nemyslim si, že kvůli tomuto případu se Slavoljubov rozzlobil na Putina.

Re: Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Miroslav | 08.01.2013


... píšem o faktoch a faktom je aj to, že podľa KPE SLAVOLJBOVA je PUTIN člen jedného z dvoch klanov RUSKEJ ELITY ktoré súperia o moc a stoja v opozícii voči sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

taurus | 08.01.2013

Ano, ano. A ten klan se nazývá "patriotický". Druhý je "kompradorský", čili liberálně-globalistický. Tak jaké můžou být k Putinovi námitky?

Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Daniela I. | 08.01.2013

GRATULUJEM !!! Výborné zhrnutie.... :-)
Tiež myslím, že Medvedev, ale i patriaracha Kirill, ktorý považuje Slovanov za varvarov (barbarov), sú v tejto fáze boja za suverenitu trpeným, nevyhnutným zlom. Ich rýchle odstránenie by narobilo viacej škody ako osohu.

Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Miroslav | 08.01.2013


... tie klany sú Rockefellerovci a Rotschildovci... žiadny patrioti !

Re: Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

taurus | 08.01.2013

Tak tohle jste měl na mysli?
Před časem tyto dva klany ještě byly ve shodě a mely ohromnou silu. Naštěsti došlo u nich k rozkolu a tím i oslabení každého z ních. Putin toho šikovně využívá, toť vše. Ve své době to dělal i Stalin. Politika je přece umění kompromisů nebo ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

taurus | 08.01.2013

P.S. a pokud moje znalosti reálii neselhávají, tak Rotschildové s Rokfellerami nepatří k ruské elitě

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pravda pre PUTINA I MEDVEDEVA.

Miroslav | 08.01.2013


ale zlyhávajú a poriadne

OPAKUJEM :
... píšem o faktoch a faktom je aj to, že podľa KPE SLAVOLJUBOVA je PUTIN člen jedného z dvoch klanov RUSKEJ ELITY ktoré súperia o moc a stoja v opozícii voči sebe.

PRÁVE hore citovaný SLAVOLJUBOV o tom rozpráva... ale HOX je PREDSA ZNALEC KPE mal by TI POTVRDIŤ ČO SOM NAPÍSAL !

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek