"Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

"Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

4. ledna 2013 sdělovací prostředky informovaly, že v žebříčku časopisu Foreign Policy nejmocnějších lidí světa v roce 2012 zaujal V. V. Putin první pozici obsazením druhého místa. Je pozoruhodné, že první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě". S plným textem je možné seznámit se zde (česky - v literárních novinách).

 

Pročtením textu se lze přesvědčit o tom, že text obsahuje mnoho zamlčení, které rozkryjeme a okomentujeme níže.

 

Jak známo, na jednodolarové bankovce je zobrazena pyramida, v základě které je napsáno "Novus Ordo Seclorum", což se překládá jako "nový světový pořádek" nebo "světový pořádek navždy". Zobrazení zednářské "pyramidy s okem" i sám text v jejím základě jsou přímo spojeny se strategií zavedení Nového světového řádu na planetě Zemi s tajnou "světovou vládou" v čele. A pokud ještě před několika lety o tom různí "experti s autoritou", "politologové" a "sociologové" psali s posměchem, dnes masmédia o existenci "světového zákulisí" a zavedení "nového světového pořádku" hovoří už prakticky otevřeně.

 

I z DOTU (dostatečně obecná teorie řízení) je známo, že pokud existuje objekt řízení - například lidstvo, pak musí být i subjekt řízení (ten, kdo řídí). Je očividné, že takovým subjektem je "světové zákulisí", neboli globální prediktor (GP), který, využívaje bezstrukturní způsob řízení, působí jako "neviditelná síla" neboli "nikdo". Právě v tomto kontextu je třeba chápat text zprávy: "první místo časopis přisoudil "nikomu" nebo budoucímu líderu, kterého všichni čekají a který na sebe vezme zodpovědnost za "nejtěžší a nejbezpečnější výzvy ve světě".

 

Média usilovně připravují informační prostředí pro objevení se globálního nadstátního vůdce, který se stane zosobněním "světové vlády" (představitelem onoho "nikdo") a může "údajně" řešit všechny problémy lidstva, překonav "nejtěžší a nejnebezpečnější výzvy ve světě".
 

Z některých informací, například od experta Michaila Chazina vyplývá, že v současné době "americká a světová elita už není dále ochotna brát na sebe odpovědnost za události ve světě, konkrétně, předkládat pravidla hry společné pro všechny." Fakticky Chazin tvrdí, že tzv. světová "elita" ("světové zákulisí", GP), která je subjektem řízení globální úrovně významu:

  • za prve, zanechává lidstvo tváří v tvář k problémům globální systémové krize (ekologické, ekonomické, demografické, sociokulturní atd.), to jest, odkazuje se od globálního vládnutí;

  • za druhé, po zamlčení ta samá "elita" přiznává svou neschopnost řídit a plnou morální degradaci;

To potvrzuje i ten fakt, že všichni současní veřejní lídři jsou zaujati řešením regionálních problémů a čekají, až na sebe odpovědnost za osud světa vezme někdo jiný.


Zde je zajímavá hra slov, použitá sdělovacími prostředky:

"Putin byl jako nikdo na planetě schopen konsolidovat vertikálu moci (myšleno je činitele "na místech" pozn.)" - je očividné, že fráze je dvousmyslná a Putina v ní v schopnosti řídit srovnávají s "nikým".

Mimochodem stupeň vlivu experti Foreign Policy hodnotili podle způsobilosti člověka "samotnému dosáhnout změn, které významně ovlivní osudy velkého množství lidí". Vyšlo najevo, že k tomu dnes není způsobilý nikdo kromě V. Putina. Vladimir Putin je charakterizován jako "ten, se kterým je třeba počítat".
 

My máme daleko do názoru, že "světové zákulisí" jsou extremisté nebo sebevrazi, a nechápou nebezpečí vznikající v důsledku zřeknutí se globálního řízení, vždyť "Situace zavazuje, a pokud nezavazuje, pak i zabíjí. Ze zažátku morálně, nakonec i fyzicky." Proto jestli je tvrzení M.Chazina správné, je rozumné předpokládat, že světová "elita" dopředu naplánovala cesty a způsoby návratu.


Je zajímavé, že v seznamu se za V. Putinem umístil šéf centrální banky USA (FRS) Ben Bernanke, "jako člověk, který disponuje největšími možnostmi postavit na nohy americkou ekonomiku."
 

Obrátíme pozornost ještě na něco. Umístění Putina na vrchol seznamu nejvlivnějších lidí světa je ještě i apel k samotnému V.Putinovi. Tímto způsobem "neviditelná síla" dává z jedné strany Putinovi "bianco šek" na další pokračování jeho strategie ve vztahu k Rusku i všemu lidstvu (o tom, že rozsah činnosti V.Putina má globální charakter, už není na místě pochybovat), a z druhé strany ukazuje hierarchii vzájemných vztahů v globální "elitě", kterou by "elita" měla dodržovat:

1. "Nikdo"

2. V. Putin

3. B. Bernanke

4. A. Merkel

5. B. Obama
 

Zde bychom chtěli připomenout ještě to, že s pozice KOB je zdrojem vzniku "biblického projektu" staroegyptské, nikoliv staroruské žrečestvo. Příčinou jeho zrodu byla v ty dávné časy rozdílná sociální situace v Egyptě a na Rusi. Je také známo, že staroruské žrečestvo se zřeklo mise globalizace, která mu byla předložena Seshora, ve důsledku čehož upadla Rus do dlouhého procesu smuty, kterou do dnešní doby nepřekonala. Proto umístění V. Putina na vrchol nejvlivnějších lidí světa, se současným zřeknutím západní "elity" nést dále tíhu globální odpovědnosti atd., je možné považovat za opakovanou nabídku Seshora vést globalizaci představitelům staroruských klanů. A oni nyní, bez patnácti let po tisíci letech, nemají právo nepřijmout. Ruská civilizace v čele s V.V.Putinem, ozbrojena Koncepcí, se nezřekne své globální civilizační mise.

 

Globalizace je proces objektivní. Řízení globalizace je vždy subjektivní a realizuje se podle jedné ze dvou koncepcí: spravedlivé, morální, božské nebo nespravedlivé, amorální, satanistické. Pro nás je očividné, že Putin vede všechnu svou činnost v rámcích koncepce spravedlivého uspořádání života na Zemi. Proto budoucí rozvoj lidstva leží právě v rámcích vysoké morálky a spravedlivosti, ačkoliv bude třeba překonat ještě mnoho překážek.

 

Informačně-analytická služba KPE

kpe.ru

 

Doplnění:

 

6. ledna média informovala o tom, že francouzský herec, "člověk světa" Gerard Depardieu se stal občanem Ruské federace.

 

"Herec Gerard Depardieu přiletěl charterovým letem do Soči, aby dostal ruský pas. Oznámila o tom večer 5. ledna AFP s odvoláním na tiskovou službu Kremlu.

Tiskový tajemník Vladimira Putina Dmitrij Peskov tuto informaci potvrdil. „To je soukromá cesta. Možná, že se setká s prezidentem. Není vyloučeno, že v průběhu tohoto setkání bude Depardieuovi odevzdán ruský pas“, řekl Peskov.

Putin podepsal pokyn o poskytnutí Depardieuovi ruského občanství 3. ledna 2013."

"To se takhle jednou probudíte a chápete, že jste Rus"

(Depardieu ve filmu Rasputin)

 

O dva dny dříve média informovala, že legendární francouzská herečka Brigitte Bardot prohlásila, že může následovat příklad Depardieu:

"Legenda francouzského kinematografu a odvážná ochránkyně zvířat Brigitte Bardotová hodlá podat žádost o ruské občanství.

Jak se praví v zveřejněném v Paříži prohlášení hereččina fondu, splní svoji hrozbu v případě, že správa lyonské zoo umrtví dva nemocné tuberkulózou slony. „Požádám o ruské občanství, abych odešla z této země, jež se změnila na hřbitov zvířat,“ prohlásila Bardotová. "

 

Vzniká řada otázek:

Jsou to vše náhody?

Co se ve skutečnosti skrývá za těmi událostmi, které vybočují z řady? Jedná se o první krok v oficiální migraci světové "elity" (pod různými záminkami) do Ruska?

Obecně, je zde nad čím přemýšlet.


 

Diskusní téma: "Pan Nikdo", V. Putin a mesié Depardieu

Potřebujete naléhavé peníze? Můžeme pomoci!

Garcia Sacramento | 23.02.2018

Jako jediný v České republice Vám můžeme pomoci půjčky, popravy, insolvence, směnky. Máme bezkonkurenční podmínky, kdy naše služby jsou již dlouho vyhledávané pro jejich dostupnost a pevnost. Pomůžeme: Zaměstnaným, nemluvě o starších, důchodcích, matkách, společnostech, popravě. Nabízíme individuální přístup ke klientům. Hledáte 50 000, - Kč - 100 000 000, - Kč pro osoby starší 20 let? Pak nás okamžitě kontaktujte a podívejte se na něj. Jasná smlouva - Jasné podmínky. Nezprostředkujeme, ale vyřešíme to. Normální doba zpracování je pouze 60 minut. Pracujeme na trhu již 10 let. Během této doby jsme oslovili tisíce klientů a ty, kteří se již s námi rádi vrátí. Nabízíme záruku, spolehlivost, rychlost. Jak to udělat? Obraťte se na svého poradce, který se s vámi postará bez zbytečného čekání. RYCHLÝ KONTAKT: (garciajsacramento@gmail.com) LOVELY CLIENT JE NAJLEPŠÍ REKLAMA. . Máme opravdu řešení pro každého. Pro více informací kontaktujte mne: garciajsacramento@gmail.com

mé svědecké svědectví

Bishop Berry Smith | 17.02.2018

Ahoj,

Potřebujete úvěr? můžete své problémy vyřešit při spuštění. Jsem paní Martina. Z české republiky minulý týden jsem hledal půjčku na zaplacení svých účtů, takže jsem se dostal do rukou různých podvodů a byl jsem podvodem od jiného věřitele, pokud ne pro paní, Jana, která je mým dobrým přítelem který mě představil biskupovi Berrymu Smithovi, biskupovi Berrymu Smithovi, a pomáhal mi půjčit 1000000 Kč bez stresu. Takže moji dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat e-mailem: bishopberrysmith@gmail.com +447087668436

mé svědecké svědectví

Bishop Berry Smith | 14.02.2018

Ahoj všichni čte tento pravý příběh mého života. Jmenuji se Monica České republiky, matka s dvěma dětmi. Zapojil jsem se do tolika podvodníků na internetu a tvrdě pracujeme, vyděláváme peníze, chtějí konsolidovat půjčky do jedné věrné noci, modlíme se a věříme, že mám ve skutečnosti, že mám Bůh, že společnosti poskytující kreditní karty na internetu jméno biskupa Smith Berry, e-mail bishopberrysmith@gmail.com mi pomohli s kvalitou 1000000 Kč po osmi měsících v kontaktu s mnoha falešnými věřiteli na internetu, prosím, moji lidé, buďte velmi opatrní, abyste získali půjčku bez záruky poplatky předem nebo potvrzení, že společnost je důvěryhodná. Úvěrová společnost mi přišla k záchraně, když jsem to nejvíc potřebovala, nejdříve jsem jim nikdy nevěřila, ale po splnění svých požadavků jsem byla šťastná žena. Jaká je nejdůležitější věc v životě. Dnes si upevňuji svůj dluh a jsem také hrdý na svůj vlastní byt. moje matka a dva přátelé využili této nabídky a také chtějí, aby svět těžit z této velkorysé nabídky. Toto je můj osobní e-mail monikakrajciovage@seznam.cz a družstevní záložny, které mi zde pomohly, je jejich kontaktní informace bishopberrysmith@gmail.com

Garantovaná nabídka úvěru ...... Aplikujte teď

Ocean Finance a hypotéky Limited | 10.02.2018

Potřebuješ půjčku? Pokud ano! Kontaktujte společnosti Ocean Finance a Mortgages Limited ® pro malé a velké úvěry. Vyplácíme půjčku ve výši 2% úrokové sazby. Kontaktujte nás dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: oceanlimiteds@gmail.com nebo nám zavolejte na číslo: 18324815254

summerfinanceplc@gmail.com

Miss Ada | 07.01.2018

JAK LETNÍ FINANCOVÁNÍ MÁ VÁNOČNÍ ÚVER!
 Jsem z Hokendauqua Pennsylvania.pro průchod 5 měsíců jsem byl ve finanční nepořádek, Před pár týdny můj přítel mi řekl, jak ji Summer Finance pomohl tím, že jí poskytla Xmas půjčku s nízkou úrokovou sazbou 3% a lepší splátkový kalendář. Také mi řekla, že mi mohou pomoci z mé finanční situace. Nikdy jsem jí nevěřil, protože jsem byl u různých bank nebo věřitelů, kteří mi nemohli pomoci díky špatnému kreditu. Informovala o tom, že to zkusím, a tak jsem je poslal emailem na email: summerfinanceplc@gmail.com a vysvětlil jsem jim vše o své finanční situaci, vzali mi půjčku a mi poskytli půjčku ve výši 450.000,00 dolarů 27. října, žádám a dnes mám vlastní podnikatelskou činnost, na kterou jsem pyšná a já se také postarám o své účty za Xmas. všechno, co jsem udělal, bylo sledovat termín a stav půjčky. Jsem tak šťastná, že jsem to udělala. Sdívám to dnes, protože se o vás všechny starám, věděla jsem, jak to je v finančním nepořádku, že jim nikdy nedokážu poděkovat za jejich pomoc. Budu stále říkat světu o jejich laskavosti v mém životě Pokud musíte kontaktovat libovolnou banku nebo firmu, abyste získali jakoukoliv částku půjčky, potřebujete prosím kontaktovat email: summerfinanceplc@gmail.com. nebo whatsapp: +17208200126. Hodně štěstí

mé svědecké svědectví

Bishop Berry Smith | 05.01.2018

Ahoj všichni čtení tohoto pravdivý příběh mého života. Jmenuji se Monica z České republiky, svobodná matka se dvěma dětmi. Byl jsem zapojen do tolika podvodníci na internetu, a budeme tvrdě pracovat, vydělávat peníze, chtějí konsolidovat úvěry do jednoho věrného noci jsem se modlit a věřit, že Bůh mě má ve skutečnosti, že společnosti vydávající kreditní karty na internetu pod názvem biskupa Smith Berry, e -mail bishopberrysmith@gmail.com oni mi pomohli s kvalitou 1000000 Kč po osmi měsících v kontaktu s tolika falešných věřiteli na internetu, prosím, moji lidé, buďte velmi opatrní získat úvěr bez poplatků za záruky v předstihu nebo potvrdit, že společnost je důvěryhodně. Úvěr společnost přišel do mé záchraně, když jsem potřeboval nejvíce, nejdřív jsem nikdy věřit jim, ale po splnění svých požadavků, byla jsem šťastná žena. Co je nejdůležitější věc v životě. Dnes jsem konsolidovat můj dluh a jsem také hrdý na jeho vlastním bytě. moje matka a dva přátelé těžil z této nabídky a také chtějí, aby svět prospěch z tohoto velkorysé nabídky. To je moje osobní e-mailové monicajasanova@seznam.cz a družstevní záložny, která mi pomohla tady je jejich kontaktní informace bishopberrysmith@gmail.com

Dostal jsem od senátora Krajčoviča půjčku ve výši 3 000 000 Kč.

Daniela Peter | 28.12.2017

Dobrí prátelé. Potrebujete ješte pujcku? Jmenuji se Daniela a chci, abyste vedeli, že Senátor Peter Krajcovic je skutecný veritel a jeho e-mail: senatorrpwalter@hotmail.com, protože mi dal pujcku ve výši 3,000,000 Kc.

Daniela Peter
danielapet@centrum.sk

Loan

Dr. Otuma Carlos | 12.12.2017

Potřebuješ půjčku? Nabízíme všechny typy úvěrů (Business, Personal, Consolidation, Car, investice atd.) @ 2% úroková sazba. Hledáte půjčku a banka odmítá kvůli špatnému úvěru přijď, ať vidíme, jestli vám můžeme pomoci. Kontaktovat Fast Access Finance pro malé a velké úvěry. Vyplácíme půjčku ve výši 2% úrokové sazby. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: info.otumacarlos@gmail.com Dejme se také od. 5 tisíc dolarů až 150 milionů dolarů pro jednotlivce a společnosti, úvěr je otevřen všem bez ohledu na státní příslušnost

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ÚVĚRU

PREFIX {MR, MR, MS, DR., Atd.}
Vaše jméno a příjmení:
Tvůj e-mail :
Tvé telefonní číslo :
Vaše adresa:
Tvoje město :
Stát / Provincie:
země:
Sex:
Datum narození:
Mít účet? :
Požádali jste o to dříve? :
Potřebné částky úvěru:
Délka úvěru:
Účel úvěru:
Pošlete mi naskenovanou kopii vašeho ID:
Jméno věřitele: Dr. Otuma Carlos.
Poskytovatel e-mailu: info.otumacarlos@gmail.com
pozdravy,
Dr. Otuma Carlos.

Moje úverové svedectvo

Bishop Berry Smith | 01.12.2017

Ahoj všichni čtení tohoto pravdivý příběh mého života. Jmenuji se Monica z České republiky, svobodná matka se dvěma dětmi. Byl jsem zapojen do tolika podvodníci na internetu, a budeme tvrdě pracovat, vydělávat peníze, chtějí konsolidovat úvěry do jednoho věrného noci jsem se modlit a věřit, že Bůh mě má ve skutečnosti, že společnosti vydávající kreditní karty na internetu pod názvem biskupa Smith Berry, e -mail bishopberrysmith@gmail.com oni mi pomohli s kvalitou 1000000 Kč po osmi měsících v kontaktu s tolika falešných věřiteli na internetu, prosím, moji lidé, buďte velmi opatrní získat úvěr bez poplatků za záruky v předstihu nebo potvrdit, že společnost je důvěryhodně. Úvěr společnost přišel do mé záchraně, když jsem potřeboval nejvíce, nejdřív jsem nikdy věřit jim, ale po splnění svých požadavků, byla jsem šťastná žena. Co je nejdůležitější věc v životě. Dnes jsem konsolidovat můj dluh a jsem také hrdý na jeho vlastním bytě. moje matka a dva přátelé těžil z této nabídky a také chtějí, aby svět prospěch z tohoto velkorysé nabídky. To je moje osobní e-mailové monikakrajciovage@seznam.cz a družstevní záložny, která mi pomohla tady je jejich kontaktní informace bishopberrysmith@gmail.com

devdutt_vyas@outlook.com

Devdutt Vyas | 28.11.2017

We specialized in Bank Guarantee {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed.

We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description.

The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760.

Below is our instrument description.

DESCRIPTION OF INSTRUMENT:
1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A)
2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD).
3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt.
4. Age: One Year, One Month
5. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers.
6. Delivery: Bank to Bank swift.
7. Payment: MT-103 or MT760
8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.

All relevant business information will be provided upon request plus our terms and procedures: If you are interested please contact me for us to proceed further

Regards

Devdutt Vyas
Email: devdutt_vyas@outlook.com
devdutt.vyas2016@gmail.com
Skype: devdutt.vyas

Moje úverové svedectvo

Bishop Berry Smith | 22.11.2017

Ahoj všichni čtení tohoto pravdivý příběh mého života. Jmenuji se Monica z České republiky, svobodná matka se dvěma dětmi. Byl jsem zapojen do tolika podvodníci na internetu, a budeme tvrdě pracovat, vydělávat peníze, chtějí konsolidovat úvěry do jednoho věrného noci jsem se modlit a věřit, že Bůh mě má ve skutečnosti, že společnosti vydávající kreditní karty na internetu pod názvem biskupa Smith Berry, e -mail bishopberrysmith@gmail.com oni mi pomohli s kvalitou 1000000 Kč po osmi měsících v kontaktu s tolika falešných věřiteli na internetu, prosím, moji lidé, buďte velmi opatrní získat úvěr bez poplatků za záruky v předstihu nebo potvrdit, že společnost je důvěryhodně. Úvěr společnost přišel do mé záchraně, když jsem potřeboval nejvíce, nejdřív jsem nikdy věřit jim, ale po splnění svých
požadavků, byla jsem šťastná žena. Co je nejdůležitější věc v životě. Dnes jsem konsolidovat můj dluh a jsem také hrdý na jeho vlastním bytě. moje matka a dva přátelé těžil z této nabídky a také chtějí, aby svět prospěch z tohoto velkorysé nabídky. To je moje osobní e-mailové monikakrajciovage@seznam.cz a družstevní záložny, která mi pomohla tady je jejich kontaktní informace bishopberrysmith@gmail.com

nabídka půjčky

Heinz Munkel | 14.11.2017

Jste v jakékoli financní krizi? Potrebujete úver na refinancování svého domu nebo rozšírení svého podnikání? Potrebuješ

POSKYTUJTE úver, abyste urovnali naléhavé dluhy a zustal jste s jedním veritelem? Potrebujete zaplatit za zaplacení úctu? atd. Získejte svuj úver

od $ 2,000 do $ 150,000,000.00 USD / EURO / POUNDS ve výši 3%. Peníze prevedené na váš úcet do 3

hodiny schválení. Pokud máte zájem o získání úveru, neváhejte nám zaslat žádost prostrednictvím e-

mail: heinzemunkel.loanfirm@gmail.com

Re: nabídka půjčky

Petra Blahutova | 26.12.2017

DOBRY DEN,POTREBUJI PUJCIT 800000.TIS NA ZAPLACENI VSECH NEVYHODNYCH PUJCEK.MUZU POPROSIT O INFO CO TO OBNASI?PROSIM INFO DO MEHO EMAILU P.Blahutova@post.cz JAKE BY BYLY SPLATKY A NA JAK DLOUHO TO MUZU SPLACET?JSEM SAMOZIVITELKA DVOU DETI A NEMAM CIM RUCIT.MOC PROSIM O PRIPADNOU POMOC.S POZDRAVEM PETRA BLAHUTOVA.PS:ZDA CHCETE POPLATEK PREDEM TAK TO SE OMLOUVAM ALE TO NEMAM.PRACUJI NA PLNY UVAZEK A MUJ CISTY MESICNI PRIJEM CINI 19600.KC

Re: nabídka půjčky

Petra Blahutova | 26.12.2017

DOBRY DEN,POTREBUJI PUJCIT 800000.TIS NA ZAPLACENI VSECH NEVYHODNYCH PUJCEK.MUZU POPROSIT O INFO CO TO OBNASI?PROSIM INFO DO MEHO EMAILU P.Blahutova@post.cz JAKE BY BYLY SPLATKY A NA JAK DLOUHO TO MUZU SPLACET?JSEM SAMOZIVITELKA DVOU DETI A NEMAM CIM RUCIT.MOC PROSIM O PRIPADNOU POMOC.S POZDRAVEM PETRA BLAHUTOVA.PS:ZDA CHCETE POPLATEK PREDEM TAK TO SE OMLOUVAM ALE TO NEMAM.PRACUJI NA PLNY UVAZEK A MUJ CISTY MESICNI PRIJEM CINI 19600.KC

Rychlé a spolehlivé půjčky

Metin Selim | 07.11.2017

Ahoj,

Jaké jsou vaše finanční potřeby?
Požádejte o všechny druhy úvěrů s úrokovou sazbou 2%. Potřebujete komerční úvěr? Potřebujete osobní půjčku? Chcete si koupit auto? Chcete refinancovat? Potřebujete hypoteční úvěr? potřebujete obrovský kapitál pro zahájení vašeho podnikání nebo rozšíření? Ztratili jste naději a věřili jste, že neexistuje cesta a vaše finanční zátěž přetrvává?
Neváhejte nás kontaktovat pro případnou obchodní spolupráci.
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: metinselim002@gmail.com

Moje úverové svedectvo

Bishop Berry Smith | 04.11.2017

Ahoj všichni čtení tohoto pravdivý příběh mého života. Jmenuji se Monica z České republiky, svobodná matka se dvěma dětmi. Byl jsem zapojen do tolika podvodníci na internetu, a budeme tvrdě pracovat, vydělávat peníze, chtějí konsolidovat úvěry do jednoho věrného noci jsem se modlit a věřit, že Bůh mě má ve skutečnosti, že společnosti vydávající kreditní karty na internetu pod názvem biskupa Smith Berry, e -mail bishopberrysmith@gmail.com oni mi pomohli s kvalitou 1000000 Kč po osmi měsících v kontaktu s tolika falešných věřiteli na internetu, prosím, moji lidé, buďte velmi opatrní získat úvěr bez poplatků za záruky v předstihu nebo potvrdit, že společnost je důvěryhodně. Úvěr společnost přišel do mé záchraně, když jsem potřeboval nejvíce, nejdřív jsem nikdy věřit jim, ale po splnění svých požadavků, byla jsem šťastná žena. Co je nejdůležitější věc v životě. Dnes jsem konsolidovat můj dluh a jsem také hrdý na jeho vlastním bytě. moje matka a dva přátelé těžil z této nabídky a také chtějí, aby svět prospěch z tohoto velkorysé nabídky. To je moje osobní e-mailové monikakrajciovage@seznam.cz a družstevní záložny, která mi pomohla
tady je jejich kontaktní informace bishopberrysmith@gmail.com

Děkuji a Bůh vám žehná,

Pan Walter | 21.10.2017

Potřebujete naléhavé peníze? Pomůžeme vám! Máte problémy nebo máte problémy? Tímto způsobem vám dáváme příležitost rozvíjet nový vývoj. Jako bohatá osoba cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se jim snaží dát šanci. Každý si zaslouží druhou šanci, a protože vláda selže, budou muset pocházet od ostatních. Žádná částka není pro nás příliš šílená a splatnost, kterou určíme vzájemnou dohodou. Žádné překvapení, žádné další náklady, ale pouze dohodnuté částky a nic jiného. Nečekejte a nezapomeňte na tento příspěvek. Zadejte částku, kterou chcete požádat, a my vás budeme kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás dnes na (winniefredwalter@gmail.com)

Potřebujete naléhavé peníze? Pomůžeme vám!

+447087668436

Bishop Berry Smith | 16.10.2017

Jsem paní Martina jménem. Žiji v Ceské republice, chci použít toto médium, abych upozornil všechny žadatele o úver, aby byli velmi opatrní, protože jsou všichni podvodníci. Pred nekolika mesíci jsem byl financne napjatý a kvuli mé zoufalství jsem byl scammed nekolika online veritelu. Skoro jsem ztratil svou nadeji, dokud muj prítel neodkázal na velmi spolehlivého veritele, nazývaného biskup Berry Smith, který mi za 24 hodin bez stresu pujcil nezajištenou pujcku ve výši 1000000 Kc. Pokud potrebujete jakýkoliv druh úveru, kontaktujte jej nyní: bishopberrysmith@gmail.com Používám toto médium k varování všem žadatelum o pujcku, protože jsem se dostal do rukou tech podvodných veritelu. A nechci, aby muj neprítel prošel takovým peklem, že jsem prošel rukama tech podvodných online veritelu, chci také, abys mi pomohl predat tuto informaci ostatním, kterí potrebují pujcku hned. Dostanete také svuj úver od biskupa Berryho Smitha, modlím se za to, aby mu Buh dal dlouhý život, kontaktujte ho nyní na adresu bishopberrysmith@gmail.com a poskytnete pujcky za 2% úrokovou sazbu.

+447087668436

Bishop Berry Smith | 16.10.2017

Ahoj,

Jste v nouzi úvěru ?? můžete dostat své problémy vyřešit při spuštění k němu. Am paní Susan Randy. Ze Spojených státu amerických minulý týden v pondělí, jsem hledal půjčku platit za své účty, takže jsem si sám sebe do rukou různých podvodů a byl jsem podvody od jiného věřitele, ne-li pro paní, Sadaih který je mým dobrým přítelem zavést mě k biskupovi Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěru doma, a on mi pomohl s půjčkou ve výši 500,000 kc bez stresu. Takže moje dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat přes e-mail: bishopberrysmith@gmail.com +447087668436

Loan Offer

Paul Brenna | 13.10.2017

Abych se správně představil, jsem pan Paul Brenna soukromým věřitelem, který půjčku poskytnu za 3% úrokovou sazbu. Jedná se o finanční příležitost při krocích ke dveřím, platí dnes a dostanete si rychlý úvěr. Existuje mnoho lidí, kteří hledají finanční příležitost nebo pomoc po celém území a stále ještě nejsou schopni dostat jednu. Ale toto je finanční příležitost při krocích vašich dveří a jako taková si nemůžete dovolit vynechat tuto příležitost. Tato služba je poskytována jak jednotlivcům, firmám, podnikatelům i ženám. Dostupná částka úvěru se pohybuje od libovolné částky dle vašeho výběru. Pro více informací nás kontaktujte emailem: paulbrennaloan@gmail.com

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY ÚVĚRU VYPLNĚTE A VRÁŽTE.

Celé jméno....................................
Osobní telefonní číslo ............................
Země...........................................
Adresa......................................
Stát..............................
Stáří.............................................
Stav.................................
Výše úvěru potřebná jako půjčka .....................................
Doba trvání úvěru .................................
Měsíční příjem.............................
Obsazení ....................................
Aplikovali jste dříve? .......................

V potvrzení těchto údajů se zašleme vám naše podmínky spolu s splátkového kalendáře i Pokud souhlasíte s podmínkami, stojíte získat svůj úvěr do 24 hodin. To závisí na vaší závažnosti a naléhavosti při získání půjčky. Ráda očekávám vaši rychlou reakci, s pozdravem Paul Brenna

Credit Financier Home

Credit Financier Home | 06.10.2017

* Nabízí sazbu 3% úrokové půjčky
* Pojištění pro bezhotovostní Podnikatel
* Záruka za peníze

S dobrou úvěrovou hodnotou poskytne Credit Financier Home záruční půjčky a nezaúčtované půjčky fyzickým osobám nebo společnostem nebo družstevním sdružením pro účely průmyslových a osobních výhod.

Kontaktní adresa:
Whatsapp: +15184181390
Přímá pošta
creditfinancierhome@gmail.com

Pujcky

Pastor Williams | 06.10.2017

Potřebujete půjčku? Vydáváme renomované úvěry jednotlivcům, společnostem a investorům. Poskytujeme půjčky na nákup automobilů, půjčky na auta, osobní půjčky, vánoční půjčky, podnikatelské půjčky, půjčky na vzdělávání, konsolidaci dluhů, ETC při 2% úrokových sazbách. Finance a poradenství. Žádné ověření příjmů. Nepotřebujete kreditní skóre. Velmi příznivé úrokové sazby. Kontaktovat Heinrich Jesse E-mailová adresa: pastorwilliams1211@gmail.com

Dostal jsem půjčku 500.000 Kč.

Daniela Peter | 28.09.2017

Dobrí prátelé. Potrebujete ješte pujcku? Jmenuji se Daniela a chci, abyste vedeli, že senátor Walter je skutecný veritel a jeho e-mail: senatorrpwalter@hotmail.com, protože mi dal pujcku ve výši 500.000 Kc.
Daniela Peter
danielapet@centrum.sk

+447087668436

Bishop Berry Smith | 13.09.2017

Jsem paní Martina jménem. Žiji v Ceské republice, chci použít toto médium, abych upozornil všechny žadatele o úver, aby byli velmi opatrní, protože jsou všichni podvodníci. Pred nekolika mesíci jsem byl financne napjatý a kvuli mé zoufalství jsem byl scammed nekolika online veritelu. Skoro jsem ztratil svou nadeji, dokud muj prítel neodkázal na velmi spolehlivého veritele, nazývaného biskup Berry Smith, který mi za 24 hodin bez stresu pujcil nezajištenou pujcku ve výši 1000000 Kc. Pokud potrebujete jakýkoliv druh úveru, kontaktujte jej nyní: bishopberrysmith@gmail.com Používám toto médium k varování všem žadatelum o pujcku, protože jsem se dostal do rukou tech podvodných veritelu. A nechci, aby muj neprítel prošel takovým peklem, že jsem prošel rukama tech podvodných online veritelu, chci také, abys mi pomohl predat tuto informaci ostatním, kterí potrebují pujcku hned. Dostanete také svuj úver od biskupa Berryho Smitha, modlím se za to, aby mu Buh dal dlouhý život, kontaktujte ho nyní na adresu bishopberrysmith@gmail.com a poskytnete pujcky za 2% úrokovou sazbu.

+447087668436

Bishop Berry Smith | 09.09.2017

Jmenuji se paní Martina. Žijeme v České republice, chci používat médium, abych upozorňoval, že všechny úvěrové aplikace jsou velmi opatrné, protože jsou všichni podvodníci. Před několika měsíci jsem byl finančně napjatý a kvůli mé zoufalství podváděl mnoho věřitelů online. Skoro jsem ztratil naději, dokud se můj přítel obrátil na velmi důvěryhodného věřitele, který byl nazván biskupem Berry Smithové, který si do 24 hodin půjčil bez stresu 1000000 Kč. Pokud potřebujete půjčku, kontaktujte prosím bishopberrysmith@gmail.com Toto je médium, které používám k varování každého právníka o úvěru, protože jsem se dostal do rukou podvodníků. A nechci, aby můj nepřítel šel do pekla, kde jsem procházel těmito podvodnými on-line věřiteli, a rád bych jim také pomohl předat tyto informace ostatním, kteří potřebují úvěr. Biskup Berry Smith také dostane půjčku, nechte mu, aby mu Bůh dal dlouhý život, kontaktujte ho teď na adrese bishopberrysmith@gmail.com a požádejte o 2% úrokovou sazbu.

+447087668436

Bishop Berry Smith | 09.09.2017

Ahoj, Jste v nouzi úvěru ?? Můžete získat své problémy řešit, když běží k němu. Jsem žena, Susan Randy. Z United stavu Ameriky, minulý týden v pondělí, jsem hledal půjčku platit za své účty, tak jsem se ocitl v rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Saidah, který je dobrým přítelem můj představit Bishop Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěru na bydlení, a on mi pomohl s půjčkou 50,000 euro bez stresu. Takže Moji dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com +447087668436

Jste v nouzi úvěru ??

Bishop Berry Smith | 07.09.2017

Dobrý den, Jste v nouzi úvěru ?? Můžete dostat své problémy vyřešit, když běží směrem k němu. Am paní Anna z České republiky, minulý týden pondělí jsem hledal půjčku na zaplacení vašich účtů, takže jsem se vžít do rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Sadaih, který je mým dobrým přítel představil mi Bishop Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěr Home, a on mi pomohl s úvěru 500000 Kc bez stresu. Takže Mí dobří lidé z Čech, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@gmail.com +447087668436

loan

Mr Alex Bobby | 06.09.2017

VÍTEJTE NA Alex INVESTMENT LOAN LIMITED.


Společnost, která má pozitivně ovlivnit životy lidí po celém světě, nabízíme soukromé, komerční a osobní půjčky s velmi minimálními ročními úrokovými sazbami až 2%. Naše půjčky jsou dobře pojištěné pro maximální bezpečnost je naší prioritou.

Ztrácíte spánek v noci, když se obáváte, jak získat Legit Úvěr na zahájení podnikání nebo rozšíření stávajícího úvěru? Kousáte prsty na rychlé? Místo toho, abyste se bili, proč byste neměli kontaktovat dnes na adrese {AlexBobbyloan01@gmail.com}, abychom vám
okamžitě poskytli půjčku se všemi důležitými požadavky.

ponuka pôžičky

robert lucy | 31.07.2017

-
Dobrý den, pane / ma. Jsme soukromá společnost a nabízíme jen malý zájem
Úvěry při stanovení výše úvěru ve výši 1000000 milionů úvěrů v roce 2006
100000000kč Úvěr na rozvoj podnikání: Konkurenceschopnost na trhu
Hrana konkurenceschopnosti / podnikání. Nabízíme řadu úvěrů *
Osobní půjčky (zajištěné a nezajištěné) * Úvěry podnikům (zajištěné
Nezajištěné) * Konsolidovaný úvěr bez předplacených poplatků. Děkuji za
Čas číst tuto reklamu. Další informace a dotazy,
Napište nám dnes
Johnbenloancompany@gmail.com

půjčka

Ondřejka | 28.07.2017

Jsem Ondřejka jménem. Chci použít toto médium, abych upozornil všechny žadatele o půjčku, aby byli velmi opatrní, protože existují podvody všude Před pár měsíci jsem byl finančně napjatý a kvůli mé zoufalství jsem byl scammed několika online věřitelů. Skoro jsem ztratil naději, dokud můj přítel neodkázal na velmi spolehlivého věřitele zvaného paní Laury Smithové, která mi půjčí nezajištěnou půjčku ve výši 10 000 000,00kc do 40 minut bez stresu. Pokud potřebujete jakýkoli druh úvěru, kontaktujte ji nyní prostřednictvím: (mrslaurasmithloanfirm@gmail.com) Používám toto médium k upozornění všech uchazečů o úvěr, protože jsem se dostal do rukou těch podvodných věřitelů. A nechtěla bych, aby i můj nepřítel prošel takovým peklem, že jsem prošel v rukou těch podvodných on-line věřitelů, chci také, abys mi pomohl předat tuto informaci ostatním, kteří potřebují půjčku ihned Obdrželi také svůj úvěr od paní Laury Smithové a modlím se, aby jí Bůh dal dlouhý život.

Bůh ji požehnával navždy.

Ondřejka

franklindobson8@gmail.com

franklin | 09.07.2017

Máte nějaké finanční potíže? Potřebujete půjčku pro
Konsolidace dluhu, stavebnictví, úvěry na nemovitosti, refinancování,
Osobní nebo nouzové bankovky? Jste obchodník?
Ženy, které plánují rozšířit své podnikání, nabízíme všemožné
Úvěrů. Pokud máte zájem, kontaktujte nás dnes o:

Franklindobsonfinancialhome@outlook.com pro více informací.

půjčka

Pamela Fowler | 29.06.2017

Jsem Pamela Fowler a jsem z USA a jsem šťastný, že svět věděl, jak jsem získal 400 000 dolarů od pomocného úvěru Danielu Marshallovi Wheelerovi generálního ředitele společnosti Daniel Marshall Wheeler Loan Company, byl jsem tak zoufalý, Půjčku říkám svědectví on-line, chci použít toto médium, abych vám říkal, že můžete získat svůj úvěr od Daniel Marshall Wheeler, byl jsem ten, kdo zaplatil za převodní poplatek z mého úvěru dříve, než půjčka byla propuštěna ke mně v pořádku, pokud jste Jsou v půjčce můžete kontaktovat ho nebo mě tak, že mohu poslat vám důkaz o platbu jsem udělal, než dostanu svůj úvěr okay ', takže můžete mít štěstí jako já, pokud chcete být šťastný můj e_mail : pamelafowler2005@outlook.com

Moje úverové svedectvo

Bishop Berry Smith | 02.06.2017

hoj,

Ste v núdzi úveru ?? Môžete dostať svoje problémy vyriešiť pri spustení k nemu. Am Hanušová. z Českej republiky minulý týždeň v pondelok, som hľadal pôžičku platiť za svoje účty, tak som sa vžiť do rúk rôznych podvodov a bol podvod z iného veriteľa, ak nie pre dámu Sadaih kto je môj dobrý priateľ mi predstaviť biskupovi Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úveru na bývanie, a on mi pomohol s pôžičkou 1000000 kc bez stresu. Takže mojich dobrých ľudí na svete, môžete ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu: bishopberrysmith@gmail.com +447087668436

Nabízíme tyto služby úvěrové

Danny Oscar | 24.04.2017

Hledáte naléhavou půjčku? Mám pro tebe dobrou zprávu! Nabízíme půjčky od 5 000 EUR do 30 milionů EUR s 2% úrokovou sazbou za rok. Úvěry na rozvoj podnikání, osobní půjčky, půjčky na auto atd. Jsme certifikovaní, důvěryhodní, spolehliví, efektivní, rychlí a dynamičtí, kontaktujte nás na e-mailu: dannyoscar6@gmail.com

svědectví o tom, jak já mám půjčku

kimberly | 14.03.2017

Ahoj všichni, jmenuji se Kimberly Michelle, já jsem z United stavu, jsem tady svědčit Jak jsem dostal půjčku od května FIELD finanční společnost po hodně falešných věřitelů popírat mi možnost získat úvěr tady v tomto fóru. pomohl mě a mou rodinu úvěru ve výši 50.000 USD. Poté, co jsem ztratil 1000USD na podvodníky. MAY POLE FINANCE ředitel společnosti (pan NASMITH JOHN) mě ujišťují, že chce, aby mi pomohl, zprvu jsem odmítal uvěřit, až nakonec setkat se s jeho slib. Pokud budete potřebovat opravdovou půjčku za naléhavé, jak chcete kontakt může FIELD finanční společnost prostřednictvím svého e-mailu (loan3568@gmail.com

půjčky

Maria David | 24.02.2017

Při pohledu na podnikatelský úvěr, osobní půjčky, bydlení, auto půjčky studentské půjčky, konsolidace půjček, nezajištěných úvěrů rizikového kapitálu; atd .. Nebo popíral půjčku od banky nebo dohodou jeden nebo více finančních důvodů. To je více pravděpodobné, že důvěru toto řešení! a pastýř soukromé věřitelé půjčují společnostem a jednotlivcům v jednom a nízkou přijatelnou úrokovou sazbou ve výši 2%. Máš zájem? kontaktovat léčbě po přeměně úvěru do 48 hodin. KONTAKT md5627524@gmail.com

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

Pastor OSAS Ben. | 30.11.2016

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

Vy jste současnou situací v potížích nebo hrozí, že jste v průšvihu?
Tímto způsobem, dáme vám možnost pořizovat nový vývoj.
Jako bohatý člověk cítím povinnost pomáhat lidem, kteří se snaží dát jim šanci. Každý si zaslouží druhou šanci a protože vláda selže, bude muset přijít od ostatních.
Žádná částka je příliš šílený na nás a splatností určíme po vzájemné dohodě.
Žádné překvapení, žádné dodatečné náklady, ale jen dohodnuté částky a nic jiného.
Nečekejte déle a komentář k tomuto příspěvku. Prosím, uveďte částku, kterou chcete půjčit a my vás budeme kontaktovat se všemi možnostmi. kontaktujte nás ještě dnes na pastorosasben@outlook.com

Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

Re: Naléhavě potřebují peníze? Můžeme vám pomoci!

Kdo to napsal? | 12.02.2017

Co je tohle za snůšku hoven.
Tady je to taky: http://www.fotoburzapraha.cz/bazar.php?od=20
Hox by udělal nejlépe, kdyby to smazal.

žiadosť o úver

Mike Petter | 09.11.2016

Dobrý deň, ste vo finančných ťažkostiach? Úver je potrebné splatiť účty a dlhy? Chcú začať nový podnik alebo zlepšiť svoje podnikanie? Kontaktujte nás ešte dnes pre finančné riešenie e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikácia: 1) dlžník musí byť aspoň 18 rokov 2) Aj napriek zlé úvery, získanie úveru dlžník záručnej 3) finančné prostriedky môžu byť poskytnuté pri nízkych úveru.

žiadosť o úver

Názov:
Krajina:
adresa:
telefón:
Vek:
Postavenie:
povolanie:
Mesačný príjem:
Výška úveru:
doba trvania:
Účelom týchto fondov:

Vďaka pánovi Mike Petter

Záruka za úvěr Offer..Apply Teď

Lopez Dan | 02.11.2016

Ahoj,

Zde přichází Cenově dostupný úvěr, který změní váš život navždy, jsem pan Lopez Dan certifikovaný úvěr věřitel, Nabízím půjčky pro jednotlivce i veřejného sektoru, které potřebují finanční pomoc na nízkou úrokovou sazbou 3%. Špatné úvěry přijatelný, podmínky jsou velmi jednoduché a ohleduplný. pro další výnosy.

Prosím, vyplňte následující formulář žádosti a vrátit se v případě zájmu a budete rádi vědět o úvěr věřitele jako Lopez Dan, každá zúčastněná osoba kontaktovat prostřednictvím e-mailu: lopezdan_loanlenders@yahoo.com

DATA dlužníka

1) Úplné názvy:
2) Stát:
3) Stát:
4) Povolání:
5) Telefonní číslo:
6) Výše úvěru:
7) Doba trvání:

Budu se těšit slyšet od vás tak, aby pokračovat.
S pozdravem,
Pan Lopez Dan

pujcky

Daniel | 24.09.2016

Jmenuji se Daniel ze Španělska, oběť hledá půjčku. I a byl podvod 4,000.00 $, a moje žena byla nemocná v posteli shání peníze pro její sickness.a přítel mého mi dal tento e-mail a uvedl pastor Andrew mi může pomoci, e-mailem jsem mu a říct mu můj stav a já posílám toto svědectví pro službu, která dělala moje žena, když jsem hledal půjčku. To poskytuje půjčky soukromým a důvěryhodné rozpouštědel. Postupy, které je třeba dodržovat přísná pravidla pro použití. * vytříděných úvěry * Investiční úvěr * Auto úvěr * Dluh Konsolidace půjček * Banking * Druhá Hypoteční * Pořízení úvěru * Osobní úvěr rychlost konstantní roční úroková sazba trvání platby 2% 1-30 years.Here je jeho e-mailová adresa: pastorandrewloanfirm@seznam.cz

loan

Bishop Leo Morgan | 27.07.2016

Ahoj
Jsme křesťanská organizace vytvořena na pomoc lidem v nouzi pomoci, jako je například finanční pomoc. Takže pokud jste procházejí finančních potíží nebo pokud máte nějaké finanční nepořádek a potřebujete peníze, aby založit svůj vlastní podnik, nebo budete potřebovat půjčku na zaplacení dluhu nebo zaplatit ze svého účtu na začátku dobrý obchod, nebo jste snaží získat úvěry od tuzemských bank, kontaktujte nás ještě dnes, e-mail bishopleoloanfunds01@gmail.com, pro Bible říká: "Luke 11:10 každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, bude se dveře otevřou, takže ne. ujít tuto příležitost, protože Ježíš je stejný včera dnes a navždy. Prosím ho ze závažných a Bůh se bát lidí.

organizácia

Pastor Chris Williams | 17.05.2016

Ahoj

Jsme křesťanská organizace vytvořená s cílem pomoci lidem, kteří potřebují pomoc, například finanční pomoc. Takže pokud zažívá finanční potíže nebo pokud máte nějaké finanční nepořádek a potřebují peníze, aby založit svůj vlastní podnik, nebo budete potřebovat půjčku na zaplacení dluhu nebo zaplatit účet, ke spuštění dobrý obchod, nebo těžké získat kapitál úvěr od místních bank, prosím kontaktujte nás na e-mailu pastorchriswilliamskiva@bk.ru pobj Bible říká: "Luke 11:10 každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, dveře se otevřely, takže neříkejte tyto možnosti vám, že Ježíš. je stejný včera, dnes i na věky. prosím, je pro vážné smýšlející a Bůh se bát lidí.

(1) Plný název: ......
(2) Prefix (pan, paní, paní, Dr., atd.) ....
(3) Účel úvěru: .....
(4) Země .....
(5) Telefon: ...
(6) měsíční příjem ......
(7) Částka potřebná jako úvěru: .....
(8) čas: ....

Doufám, že to slyším od vás soon.email:pastorchriswilliamskiva@bk.ru
wabsite: www.kiva.org

S pozdravem,

Pastor Chris Williams

organizace

Pastor Chris Williams | 04.05.2016

Ahoj
Jsme křesťanská organizace, vytvořená s cílem pomoci lidem v nouzi pomoci, jako je například finanční pomoc. Takže pokud zažívá finanční potíže nebo pokud máte nějaké finanční nepořádek a potřebují peníze, aby založit svůj vlastní podnik, nebo budete potřebovat půjčku na zaplacení dluhu nebo zaplatit účet, ke spuštění dobrý obchod, nebo těžké získat kapitál úvěr od místních bank, prosím kontaktujte nás na e-mailu pastorchriswilliamskiva@gmail.com~~HEAD=pobj Bible říká: "Lk 11:10 každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, dveře otevřena, takže nenechte tyto možnosti sdělit. vám, že Ježíš je stejný včera, dnes i navěky. prosím, je pro vážné smýšlející a Bůh se bát lidí.

(1) Plný název: ......
(2) Prefix (pan, paní, paní, Dr., atd.) ....
(3) Účel úvěru: .....
(4) Stát: .....
(5) Telefon: ...
(6) měsíční příjem ......
(7) Částka potřebná jako úvěru: .....
(Cool Doba trvání: ....

Doufám, že to slyším od vás soon.email:pastorchriswilliamskiva@gmail.com
wabsite: www.kiva.org

S přátelským pozdravem,

Pastor Chris Williams

Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů?

Larry Fox | 02.05.2016

Už jste se snažil získat úvěry od bank bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních britských úvěrových společností. Pro více informací kontaktujte prostřednictvím e-mailu: larryfox2016@gmail.com

nabídka úvěru platí nyní na 2%

Pastor OSAS Ben | 16.03.2016

Ahoj,

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, dům úvěr, auto úvěr, studentské půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěných úvěrů, rizikového kapitálu, atd .. Nebo jste byl odepřen úvěr u banky nebo finanční uspořádání jednoho nebo několika důvodů. Vy spíše jejich úvěrové řešení! Jsem Pastor, soukromé věřitele, půjčování podnikům a jednotlivcům v nízké a cenově dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Zajímám? Kontaktujte nás léčit úvěr následovat převod do 48 hodin. KONTAKT: pastorossasben@gmail.com

Detail aplikace

Jméno:
Datum narození:
Pohlaví:
Stav:
Adresa:
Umístění
Postavení:
PSČ:
Země:
Telefon:
E-mail:
Stát Účel úvěru:
Částka půjčky:
Půjčka Doba trvání:
Čistý měsíční příjem.

Zpátky ke mně co nejdříve s výše uvedenými informacemi pro více informací.
Doufám, že to slyším od vás.
Díky a Bůh vám žehnej,
Pastor OSAS Ben

Požádat o půjčku dnes při nízké rychlosti 2%

Johnson Mark | 08.03.2016

Dobrý den,

Jste v jakékoliv úvěru problému? nebo budete potřebovat
rychlé půjčky pro objasnění svou debetní a dostat se zpět do práce
Ve výši 2%. Pokud ano, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím našeho e-mailu
pod: johnsonmarkloancompany@gmail.com

Prosím, dejte nám níže následující.

1) Celé jméno: ............
2) Pohlaví: .................
3) Věk: ........................
4) Země: .................
5) Telefonní číslo: ........
6) Zaměstnání: ..............
7) Měsíční příjem: ......
8) požaduje Výše půjčky: .....
9) Doba trvání úvěru: ...............
10) účel úvěru: ...........

Díky.

pôžičky

Dan | 07.03.2016

Dobrý den, já jsem Dan Oscar, finančník kolegové a já jsem se specializuje na projektové financování pro jednotlivce, firmy, podniky a organizace úvěr?

V případě zájmu nás kontaktujte s následujícími údaji níže

Celé jméno:
Země:
Adresa:
Stát:
Částka potřebná:
Trvání:
Tel:
Stáří:
Sex:
Povolání:
Důvod:
Typ projektu:
Kolik vynaložené na projekt tak daleko:

Danny B Oscar
danoscar9@gmail.com

žiadosti o úver

Mike Petter | 07.03.2016

Dobrý den, jste ve finančních potížích? Úvěr je třeba splatit účty a dluhy? Chtějí začít nový podnik nebo zlepšit své podnikání? Kontaktujte nás ještě dnes pro finanční řešení e-mail: mikepetter11@outlook.com kvalifikace: 1) dlužník musí být alespoň 18 let 2) I přes špatné úvěry, získání úvěru dlužník záruční 3) finanční prostředky mohou být poskytnuty při nízkých úvěru.

žádost o úvěr

Jméno:
Země:
Adresa:
Telefon:
Stáří:
Postavení:
Povolání:
Měsíční příjem:
Výše úvěru:
Trvání:
Účelem těchto fondů:

Díky panu Mike Petter

pôžičky

Dan | 02.03.2016

Jsem Danny B Oscar CEO finančních zprostředkovatelů a obchod, nabízíme půjčky pro firmy, jednotlivce investoři také udělat krátkodobé a dlouhodobé úvěry, v případě zájmu kontaktujte nás prosím na danoscar9@gmail.com

nabídka úvěru platí nyní na 2%

Pastor OSAS Ben | 21.01.2016

Ahoj,

Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, domácí úvěr, auto úvěr, studentské půjčky, půjčky konsolidaci dluhu, nezajištěné úvěry, rizikového kapitálu, atd. .. Nebo jste byl odmítnut úvěr u banky nebo finanční uspořádání jednoho nebo několika důvodů. Jste spíše jejich úvěrové řešení! Jsem Pastor, soukromé věřitele, úvěrů pro firmy a jednotlivce v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin. KONTAKT: pastorossasben@gmail.com
Podrobnosti Aplikace

Jméno:
Datum narození:
Pohlaví:
Stav:
Adresa:
Umístění
Postavení:
PSČ:
Země:
Telefon:
E-mail:
Státní Účel úvěru:
Částka půjčky:
Půjčka Doba trvání:
Čistý měsíční příjem.

Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací.
Doufám, že to slyším od vás.
Díky a Bůh vám žehnej,
Pastor OSAS Ben

anitajones154@gmail.com

anita jones | 17.10.2015

Ahoj,
To je informovat širokou veřejnost, že paní Anita Jones, soukromé půjčky věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr na 2% úrokovou sazbou pro jednotlivce, firmy a společnosti při jasné a pochopitelné formě a kondici. kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu na adrese: (anitajones154@gmail.com)

Jste v jakékoli finanční potíže?

paní Elena | 11.10.2015

Jste v jakékoli finanční potíže? Potřebujete půjčku na zahájení podnikání, nebo splatit své účty? Dáváme se úvěr lidem, kteří potřebují pomoc. Použít teď prostřednictvím e-mailu: elenanino07@gmail.com

Děkuji vám a Bůh ti žehnej
paní Elena

sunlightloans@gmail.com

SUNLIGHT ÚVĚRY | 03.10.2015

Ahoj všichni,

Jsme licencovaný půjčovatelů peněz, my nabízí rychlé půjčky a rychlé schválení na nízkou úrokovou sazbou 3%. Poskytujeme právní úvěrové řešení pro jednotlivce a podniky vlastníkům, kteří jsou v nouzi v hotovosti. Chápeme, že je emocionální a psychické napětí, že bude muset vypořádat s finančními problémy při zvládání každodenního života. Díky flexibilní nabídkou úvěrových služeb, jsme se zavázali při pomoci vám s splácení úvěru na váš pohodlný nejlepší. Neváhejte nás kontaktovat, je naši zákazníci "uspokojivý naší hlavní prioritou. Protože si vážíme všem našim klientům, posloucháme vyhovoval vašim potřebám tím, že vám naše finanční pomoc. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: (sunlightloans@gmail.com)

Zajišťujeme všechny druhy úvěrů, jako jsou:

*Domácí kutily
* Inventor Úvěry
* Auto úvěry
* Dluh Konsolidace půjček
* Line of Credit
* Druhý úvěr
* Obchodní úvěry
Osobní půjčky
* Mezinárodní úvěry.

Prosím, napište zpět v případě zájmu o více informací prostřednictvím našeho kontaktu níže

EMAIL: (sunlightloans@gmail.com)

Očekáváme Vaši odpověď do 24 hodin.

Re: sunlightloans@gmail.com

SUNLIGHT ÚVĚRY | 03.10.2015

Ahoj všichni,

Jsme licencovaný půjčovatelů peněz, my nabízí rychlé půjčky a rychlé schválení na nízkou úrokovou sazbou 3%. Poskytujeme právní úvěrové řešení pro jednotlivce a podniky vlastníkům, kteří jsou v nouzi v hotovosti. Chápeme, že je emocionální a psychické napětí, že bude muset vypořádat s finančními problémy při zvládání každodenního života. Díky flexibilní nabídkou úvěrových služeb, jsme se zavázali při pomoci vám s splácení úvěru na váš pohodlný nejlepší. Neváhejte nás kontaktovat, je naši zákazníci "uspokojivý naší hlavní prioritou. Protože si vážíme všem našim klientům, posloucháme vyhovoval vašim potřebám tím, že vám naše finanční pomoc. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: (sunlightloans@gmail.com)

Zajišťujeme všechny druhy úvěrů, jako jsou:

*Domácí kutily
* Inventor Úvěry
* Auto úvěry
* Dluh Konsolidace půjček
* Line of Credit
* Druhý úvěr
* Obchodní úvěry
Osobní půjčky
* Mezinárodní úvěry.

Prosím, napište zpět v případě zájmu o více informací prostřednictvím našeho kontaktu níže

EMAIL: (sunlightloans@gmail.com)

Očekáváme Vaši odpověď do 24 hodin.

loan

Mr David Mutuku. | 22.08.2015

Jste obchodní muž nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na založit svůj vlastní podnik? Potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty, nebo začít pěkný podnikání? Potřebujete finanční prostředky na financování svého projektu? Jsme Nabídne zaručeného úvěru služby libovolnou částku a do kterékoli části světa pro (jednotlivců, firem, Realitní a právnických osob) na naší vynikající úrokovou sazbou 3%. Pro aplikace a více informací odeslat odpovědi na následující e-mailovou adresu: david.mutukufinance60@yahoo.com

Ponuka pôžičky.

Mr Titcomb Brown | 20.08.2015

Dobrý den, jsem registrovaná soukromé peníze věřitele. Dáváme z úvěrů na pomoc lidem, firmám, kteří potřebují aktualizovat své finanční situaci na celém světě, s velmi minimální roční úrokové míry tak nízké, jak 2% během jednoho roku až 30 let splácení dobu trvání do kterékoliv části světa. My rozdávat půjčky v rozmezí od 5000 eur 100.000.000 EUR. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou. Zájemce by měl kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: (amigoloancompany1@yahoo.co.za)

Už jste byla odmítnuta tolik bank
potřebujete financovat k rozšíření vás podnikání,
budete potřebovat osobní půjčku

Požádat o půjčku, pošlete stanoví podrobnosti níže:
1. Celé jméno
2. Adresa
3. Částka
4. Délka Období
5.Phone Number
6. Zaměstnání

Pan Brown Titcomb

nabídka úvěru, platí teď?

paní Elena | 13.07.2015

Vážení Úvěrové Seekers

Jste v jakékoliv situaci finančních potíží? Chcete začít podnikat? Tato půjčka společnost byla založena organizací pro lidská práva po celém světě s jediným účelem pomáhání chudým a lidem s finančními obtížemi života. Chcete-li získat úvěr, se teď o půjčku, dostanete zpátky k nám s detaily níže email: elenanino05@gmail.com

Jméno:
Požadovaná částka úvěru:
Půjčka Doba trvání:
Mobilní číslo:

Děkuji vám a Bůh ti žehnej
DŮVĚRA
paní Elena

pôžičky

Perry White | 25.06.2015

Ak je potrebné núdzový úver od renomovanej spoločnosti,
dobrých podmienok a pracovných vzťahov, potom
by mal kontaktujte nás čo ponúkame pôžičky
cenovo dostupné úrokovou sadzbou 3% a vašu prácu s nami
bude dobré skúsenosti. Ak máte záujem, kontaktujte
nám mailom: Perrywhitefirms@gmail.com
alebo whatsapp +2348068498861

bishopjohnson10@gmail.com

Bishop Johnson | 24.05.2015

ahoj,
Hledám podnikatelský úver, osobní pujcky, dum úver, auto úver, studentské pujcky, pujcky konsolidaci dluhu, nezajištených úveru, rizikového kapitálu, atd. .. Nebo jste byl odepren úver od banky nebo financní usporádání jednoho nebo více duvodu. Jste spíše jejich úverové rešení! Jsem Pastor, soukromý veritel, úvery pro podniky i jednotlivce v nízké a cenove dostupné úrokové sazby ve výši 2%. Máte zájem? Kontaktujte nás a lécit úveru následovat prevod do 48 hodin. KONTAKT: bishopjohnson10@gmail.com

podrobnosti aplikace

Název:
Face book Jméno:
Datum narození:
pohlaví:
stav:
adresa:
umístení
status:
PSC:
Zeme:
telefon:
E-mail:
Stav Úcel úveru:
Výše úveru:
Pujcka Trvání:
Mesícního cistého výdelku.

Zpet ke mne co nejdríve se výše uvedené informace pro více informací.

Doufám, že to slyším od vás.

Díky a Buh vám žehnej,

Bishop Johnson

Nabídka naléhavé půjčky

Mr Cameron Buck | 20.05.2015

Ahoj, já jsem paní Belinda Joes z Ontario Kanada, viděl jsem váš požadavek, že budete potřebovat úvěr, tak jsem se poradit, abyste kontaktovat strýc buck nastartovat úvěrovou firma, protože jsem dostal půjčku 300.000 dolarů z nich před dvěma týdny a jejich cesty byla velmi snadná žádná kontrola kreditu, žádná záruka a jejich úroková sazba je jen 2% za neplatné, takže si je můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: (unclebuckstartuploan@gmail.com)

Nabídka úvěru

Mr Jack Warmer | 20.05.2015

Dobrý den vám všem, já jsem pan Jack Teplejší, legitimní, Renomované peníze věřitele. My rozdávat půjčku na podnikání společnosti Muži a ženy, kteří se do obchodní transakce, dáme se dlouhodobý úvěr na tři až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tomto můžete nám to říct částku, kterou potřebujete jako půjčku. Úvěr je uvedena v librách eurech a $ USD maximum dáváme je 100,000,000 jak v librách EUR a USD a minimální 5.000 liber eura a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmerloanlender@gmail.com) pro více Informace o tom, jak získat úvěr.

nabídku půjčky

Mr Jack Warmer | 18.07.2014

Dobrý den vám všem Jsem Pan Jack Teplejší, legitimní, seriózní peníze věřitele. Dáváme se úvěr na podnikání společnosti Muži a ženy, kteří jsou do transakce Business, dáváme z dlouhodobý úvěr po dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tom nám můžete také sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v Pounds eurech a $ USD maximum dáváme je 500000000 a to jak v librách EURO a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmer1loanlender@gmail.com) více Informace o tom, jak získat půjčku.

nabídku půjčky

Mr Jack Warmer | 18.07.2014

Přemýšleli jste o tom, jak se dostat legitimní poskytovateli úvěru, kde byste
Líbí se investovat po hodně dividendy? Chyť této doby životnosti finančního
nabídnout a dát vaše podnikání, vzdělávání, domy a výstavba výtahu.
$ 5,000 $ 500,0000,000 s maximálně 30 let na 3%. zájem.

Vážení Žadatel,

Máte-li zájem nás laskavě kontaktujte na: jackwarmer1loanlender@gmail.com

Pan Jack Teplejší (MD).
Úvěrové / poskytovatelů finančních služeb.

loan

owen | 07.06.2014

PÔŽIČKA PONUKA PLATÍ SA SUMA: KRAJINA: Doba trvania: Účel úveru: PRE VIAC INFORMATION.Email nás prostredníctvom: owenfinane08@gmail.com


Napíšte nám cez: owenfinane08@gmail.com

potřebujete půjčku?

ridley williams | 13.05.2014

Naliehavo potrebujú pôžičku na začatie podnikania? Zabezpečujeme vzdelávanie úver, podnikateľský úver, úver, poľnohospodársky úver, osobné pôžičky, auto úvery a iné dôvody, budeme rozdávať pôžičky v rozmedzí od 2.000 do 100.000.000, bez počiatočných nákladov a bezpečnosti, v závislosti na sume, ktorá má byť vykonaná ako úver o azyl by mala vyplniť nasledujúci skratke
Formulár žiadosti o úver s
Vaše meno:
Pôžička Suma potrebná:
doba trvania:
Vaša krajina:
stav:
mesto:
Mobilný telefón:
Telefónne číslo:
Úver Účel:
Mesačný príjem:
povolania:
pohlavia:
Váš vek:
Domovská adresa:
Rodinný stav:
na náš e-mail oceanloanfirmlimited@gmail.com

Půjčka nabídka

Mr Jack Warmer | 07.11.2013

Dobrý den vám všem jsem pan Jack Teplejší, legitimní, Uznávané peníze věřitel. My rozdávat půjčky na podnikání společnosti mužů a žen, kteří jsou do transakce Business, dáme se dlouhodobý úvěr na dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tomto můžete také nám sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v librách a eurech $ USD dáváme maximum je 500 milionů liber a to jak v EURO, a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na čísle (jackwarmer1loanlender@gmail.com) více informace o tom, jak získat půjčku.

úvěr nabídku

Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 10.01.2013

Савельев Андрей, potvrdzuje slová generála Petrova o Putinovi.

Ja by som uveril že sa Putin zmenil, ak by obesil Serdjukova, atď...
Takto sú všetky jeho slová o Rusku ako impériu len klamstvá.
Neverím ani jednému slovu Prezidenta ani Premiera.

http://www.youtube.com/watch?v=lH-OzyVj4EA&feature=player_embedded#!

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 10.01.2013

Zcela demagogické a tendenční vystoupení. Argumentace nulová. Vyčítat prezidentovi ohromné země, že v Moskvě u pomníku nejsou v pořádku kytičky, je podle mě ubohost. A vy, pane Miroslave jste vezmete jedno vystoupení Petrova, kde on v podstatě nic konkretně o Putinovi neříká, odhodite stranou veškerá fakta o tom, co ten človek pro svoji zemi udělal, zapomenete,co o něm říká KOB, po třidenní diskuzi zde na stránkách, začnete hledat na youtube, kohokoliv, kdo vám potvrdí vaší utkvělou predstavu, aby jste nás přesvědčil. Kdo je ten Saveljev? Jakou on nese zodpovědnost za svoje slova? Co a kdy on užitečného udělal? Sedí akorát v Dumě, o které vy sám tvrdite, že je prodejná. A dnes se vám jeho názor hodí, protože vám notuje. Nepřesvědčil jste mě.

Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 10.01.2013

A ještě, myslite to vážně, že by Putin měl oběsit Serďukova, protože by se to vám se Saveljevem líbilo? Anebo v Rusku by o tom měl rozhodovat soud?
Já už diskuzi končím, vidím to jako ztrátu času.

Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Nevešiam nikoho.
Nevkladajte mi do úst to čo som nepovedal ani nemyslel.
Preložil so to čo je napísané pod videom. http://www.youtube.com/watch?v=lH-OzyVj4EA&feature=player_embedded#!

Na rozdiel o vás ma zaujíma aj druhý pohľad ako by to mohlo byť s Putinom.

Nielen za, ale aj proti.

Ak Svetové zákulisie Putina nominovalo na najvyšší post v hierarchii ako o tom píše samotné KOB potom v koho záujme asi koná ???

Obrátíme pozornost ještě na něco. Umístění Putina na vrchol seznamu nejvlivnějších lidí světa je ještě i apel k samotnému V.Putinovi. TÍMTO ZPŮSOBEM "NEVIDITELNÁ SÍLA" dává z jedné strany Putinovi "bianco šek" na další pokračování jeho strategie ve vztahu k Rusku i všemu lidstvu (o tom, že rozsah činnosti V.Putina má globální charakter, už není na místě pochybovat), a Z DRUHÉ STRANY UKAZUJE HIERARCHII VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ V GLOBÁLNÍ "ELITĚ", KTEROU BY "ELITA" MĚLA DODRŽOVAT:

1. "Nikdo"
2. V. Putin
3. B. Bernanke
4. A. Merkel
5. B. Obama

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Ešte otázka o súdoch.

Ľudia už súdom neveria.

Súdy sú nástrojom nespravodlivosti.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Vidím, že s ruštinou je u vás vše v pořádku, když jste schopen sledovat i debaty, tak se podívejte, co na to říká Slavoljubov, hezky to vysvětluje. Zrovna se na to dívám.

http://www.kpe.ru/video-foto-materialy/seminary-po-kob-vystupleniya/3638-exposing-the-cloud-atlas

Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Soudům nevěříte, máte jiné nástroje, jak dosáhnou spravedlnosti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 12.01.2013V čí prospech konajú ?
Veď ak by zastupovali spravodlivosť v mene ktorej im bola daná právomoc potom by dnešný Svet asi vyzeral inak.

Nakoniec grafický symbol... § vám niečo pripomína ?

Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Miroslav | 11.01.2013

Samozrejme že nie je vôbec dôležité aby sa Putin zaoberal tým že v Moskvě u pomníku nejsou v pořádku kytičky.
Práve vy vyzdvihujete to čo nie je vo vystúpení dôležité a o tom čo je, mlčíte.
PRIATELIA BOLO BY DOBRE AK BY STE SA NAUČILI PO RUSKY A MOHLI SI SAMI UROBIŤ NÁZOR.

Ten človek žije v Rusku a tvrdí opak toho čo vy.
Taktiež ste ma nepresvedčil.

Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

Ten člověk řekl, že pokud Putin oběsí Serdjukova, tak mu uvěří. Potom plynule přešel na to, co se mu nelíbí v Moskvě a možná ještě někde. O čem tady chcete diskutovat? Savěljev je poslanec Dumy, ne jenom nějaký člověk, který žije v Moskvě. Tak snad také má nějaké pravomoce něco změnit, obzlášť v místě svého bydliště. Místo toho raději sedí v televizi a žvaní.
Jestli si myslite, že zrovna toto video má někoho donutit zamyslet se o Putinovi, tak nevim, nevím. Zkuste příštš najít hodnotnější odkaz.

Re: Re: Re: Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

taurus | 11.01.2013

A ještě, dál jsem vám odkaz na Slavoljubova, kde se vyjádřuje k tomu seznamu a t.d. Už jste se na to podíval, nebo vás názor Rusa, který žije v Rusku, ale je odlišný od vašého nezajímá?

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

dusan | 10.01.2013

-putin sa nikdy nezmenil, ak je to človek čo ich napichol tak potom má ciele, stratégiu na 10 rokov dopredu a 10 škrabošiek, ak by ich nenapichol, tak svetová elita pôjde do ruska - no nemyslím že by tam v tichosti žila nejaká rodina z global predictor, na to sú rusi moc nasratí a budú ešte vyše
-ak máš pasiu v you tube doporučujem Ti
https://www.google.sk/search?q=you+tube+putin+reptilian&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sk:official&client=firefox-a
aj takéto info behá na www mal by si o tom informovať
-bol si dobrý za mlada v slohových úlohách ?
du

Re: Aktuálne z Ruska o Putinovi.

Hox | 11.01.2013

Naštěstí obyčejní lidé v Rusku se zorientovali mnohem lépe než ty a mají jasno, ono totiž egregoriální (sociální) magie funguje i tady a Putin reálně může dělat jen tolik, co mu národ dovolí (čti umožní) - kdyby předběhl tempo, skončil by s hlavou na špalku.

Co se týká toho cos psal níže, co končí "JE ROK 2013 ... ZMENILO SA NIEČO v RUSKU ?" - 70-80% Putinových nařízení se nevyplňuje, protože "na místech" ještě jsou liberálové. Je to obyčejná sabotáž na všech úrovních všeho, co Putin dělá. (analogie trockisté a 30. léta není od věci). To se ale s rokem 2012 začalo měnit, letělo několik ministrů právě za tohle. Takže hodnotit Putina podle toho cos psal je mimo, to bude na místě až budou na většině pozic jemu loajální lidé.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek